SOCIALE AANGELEGENHEDEN/COMMISSIE WERKTITEL FUNCTIECLASSIFIATIE PC306 Werktitel & codes ICT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOCIALE AANGELEGENHEDEN/COMMISSIE 2008-69 WERKTITEL FUNCTIECLASSIFIATIE PC306 Werktitel & codes ICT"

Transcriptie

1 SS 1 SS 2 SS 3 SS 4 SS 5 SS 6 SS 7 SS 8 SS 9 SS 10 SS 11 SS 12 SS 13 SS 14 SS 15 SS 16 SS 17 SS 18 IT 19 IT 20 IT 21 IT 22 IT 23 IT 24 IT 25 IT 26 FT/VT 27 FT/VT 28 FT/VT 29 FT/VT 30 FT/VT 31 FT/VT 32 FT/VT 33 FT/VT 34 FT/VT 35 FT/VT 36 FT/VT 37 FT/VT 38 FT/VT 39 FT/VT 40 CM 41 CM 42 CM 43 CM 44 CM 45 CM 46 FI 47 FI 48 FI 49 FI 50 FI 51 FI 52 FI 53 FI 54 FI 55 A 56 A 57 A 58 A 59 A 60 A 61 A 62 SOCIALE AANGELEGENHEDEN/COMMISSIE WERKTITEL FUNCTIECLASSIFIATIE PC306 Werktitel & codes STAFF & SUPPORT Adviseur Sociale Relaties Administratief Bediende Personeelszaken Adviseur Compensation & Benefits Adviseur Aanwerving & Carrièrebegeleiding Vormingsmedewerker Vertaler Telefonist / Receptionist Medewerker Archief / Klassement Directieassistent Secretaresse (M/V) Administratief Bediende Adviseur Juridische of Fiscale Dienst Assistent-Aankoper Coördinator Gebouwen / Facilities Technicien Logistiek Medewerker Projectmedewerker Medewerker Kwaliteit / Interne Controle Functioneel Analist Analist - Programmeur Programmeur Systeem / Netwerkbeheerder Systeemingenieur Medewerker Helpdesk Operator ICT Architect VERZEKERINGSTECHNISCHE FUNCTIES Beheerder Leven/Gezondheid - Particulieren Beheerder Leven/Gezondheid - Ondernemingen Beheerder Niet-Leven (Productie) - Eenvoudige Dossiers/Monobranche Onderschrijver Schadebeheerder Niet-Leven Schade-Inspecteur Externe Preventie en/of Risico Inspecteur Operator Call Center - Inkomend en/of Uitgaand Polyfunctioneel Medewerker in Agentschap Technische Coach Bijstandsverlener (bij een Bijstandsverzekeraar) Beheerder Herverzekering Beheerder Netwerk Dienstverleners (bij een Bijstandsverzekeraar) Beheerder (Hypotheek)kredieten COMMERCIELE FUNCTIES & MARKETING Productie Inspecteur Medewerker Product Management Product Manager - Particulieren & Ondernemingen Medewerker Marketing Medewerker Communicatie (intern en/of extern) Grafische Vormgever FINANCIEN, CONTROLE & BOEKHOUDING Beheerscontroleur Beheerder ALM (Asset Liability Management) (Interne) Auditor (financiële, operationele, Electronic Data Processing/IT/IS, ) Thesauriebeheerder Beheerder Roerende Waarden Beheerder Incasso (klanten en/of agenten) Beheerder Betwiste Zaken Medewerker Boekhouding Boekhouder ANDERE BEROEPEN Studiegelastigde Actuariaat (corporate/van een departement actuariaat) Medewerker Statistische Verwerking Informatica & Procescoördinator Maatschappelijk Assistent Preventieadviseur (Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk) Verantwoordelijke Afdelingsverantwoordelijke ICT FUNCTIECLASSIFICATIE PC / / 7

2 SOCIALE AANGELEGENHEDEN/COMMISSIE WERKTITEL FUNCTIECLASSIFIATIE PC306 Werktitel, codes en Codes Functie Klasse SS15 Technicien / Technici A SS16 Collaborateur Logistique / Logistiek Medewerker A IT25 Opérateur / Operator B SS8 Collaborateur Archives-Classement / Medewerker Archief-Klassement B FI54 Collaborateur Comptabilité / Medewerker Boekhouding C IT24 Employé Helpdesk / Medewerker Helpdesk C SS7 Téléphoniste-Réceptionniste / Telefonist-Receptionist C SS11 Employé Administratif / Administratief Bediende C A59 Assistant Social / Maatschappelijk Assistent D CM44 Collaborateur en Marketing / Medewerker Marketing D CM45 Collaborateur Communication (interne et/ou externe) / Medewerker Communicatie (intern en/of extern) D CM46 Graphiste / Grafische Vormgever D FI50 Gestionnaire Trésorerie / Thesauriebeheerder D FI51 Gestionnaire Valeurs Mobilières / Beheerder Roerende Waarden D FI52 Gestionnaire Encaissement (clients et/ou agents) / Beheerder Incasso (klanten en/of agenten) D FI53 Gestionnaire Contentieux / Beheerder Betwiste Zaken D FT/VT27 Gestionnaire Vie/Santé - Particuliers / Beheerder Leven/Gezondheid - Particulieren D FT/VT28 Gestionnaire Vie/Santé - Entreprises / Beheerder Leven/Gezondheid - Ondernemingen D FT/VT29 Gestionnaire Non-Vie (Production) / Beheerder Niet-Leven (Productie) D FT/VT31 Gestionnaire de Sinistres Non-Vie / Schadebeheerder Niet-Leven D FT/VT34 Opérateur Call Center - Entrant et/ou Sortant / Operator Call Center - Inkomend en/of Uitgaand D FT/VT35 Collaborateur Polyfonctionnel d'agence / Polyfunctioneel Medewerker in Agentschap D FT/VT37 Chargé d'assistance / Bijstandsverlener D FT/VT38 Gestionnaire Réassurance / Beheerder Herverzekering D FT/VT40 Gestionnaire Crédits (Hypothécaires) / Beheerder (Hypothecaire) Kredieten D IT21 Programmeur / Programmeur D SS2 Employé Administratif Ressources Humaines / Administratief Bediende Personeelszaken D SS10 Secrétaire (M/F) / Secretaris (M/V) D A57 Collaborateur Traitement Statistique / Medewerker Statistische Verwerking E CM41 Inspecteur Production / Productie Inspecteur E CM42 Collaborateur en Product Management / Medewerker Product Management E FI55 Comptable / Boekhouder E FT/VT27BIS Gestionnaire Vie/Santé - Particuliers / Beheerder Leven/Gezondheid - Particulieren E FT/VT28BIS Gestionnaire Vie/Santé - Entreprises / Beheerder Leven/Gezondheid - Ondernemingen E FT/VT29BIS Gestionnaire Non-Vie (Production) / Beheerder Niet-Leven (Productie) E FT/VT30 Souscripteur / Onderschrijver E FT/VT31BIS Gestionnaire de Sinistres Non-Vie / Schadebeheerder Niet-Leven E FT/VT39 Gestionnaire Réseau Prestataires de Services / Beheerder Netwerk Dienstverleners E IT20 Analyste-Programmeur / Analist-Programmeur E IT22 Gestionnnaire de Système/Réseau / Systeem/Netwerkbeheerder E SS5 Formateur / Vormingsmedewerker E SS6 Traducteur / Vertaler E SS9 Assistant de Direction / Directieassistent E SS13 Assistant Achats / Assistent-Aankoper E A58 Coordinateur Informatique et Procédures / Informatica & Procescoördinator F FI47 Contrôleur de Gestion / Beheerscontroleur F FI48 Gestionnaire ALM / Beheerder ALM F FT/VT32 Inspecteur Sinistres / Schade-Inspecteur F FT/VT33 Inspecteur Externe en Prévention et/ou en Risques / Externe Preventie en/of Risico Inspecteur F FT/VT36 Coach Technique / Technische Coach F IT19 Analyste Fonctionnel / Functioneel Analist F SS4 Conseiller Recrutement et Encadrement de Carrière / Adviseur Aanwerving & Carrièrebegeleiding F SS12 Conseiller Service Juridique ou Fiscal / Adviseur Juridische of Fiscale Dienst F SS14 Coordinateur Bâtiment/Facilities / Coördinator Gebouwen/Facilities F SS17 Collaborateur de Projet / Projectmedewerker F SS18 Collaborateur Qualité / Medewerker Kwaliteit F A56 Chargé d'etudes Actuariat (corporate/dépt actuariat) / Studiegelastigde Actuatiaat (corporate/dept actuariaat) G A60 Conseiller en Prévention / Preventieadviseur G A61 Responsable / Verantwoordelijke G CM43 Product Manager - Particuliers & Entreprises / Product Manager - Particulieren & Ondernemingen G FI49 Auditeur (interne) (financier,opérationnel, EDP/IT/IS ) / (Interne) Auditor (financiële, operationele, EDP/IT/IS ) G FT/VT32BIS Inspecteur Sinistres / Schade-Inspecteur G IT23 Ingénieur de Système / Systeemingenieur G IT26 Architecte ICT / ICT Architect G SS1 Conseiller Relations Sociales / Adviseur Sociale Relaties G SS3 Conseiller Compensation & Benefits / Adviseur Compensation & Benefits G A62 Responsable de Division / Afdelingsverantwoordelijke H FUNCTIECLASSIFICATIE PC / / 7

3 KLASSE A Referentiefuncties SS15 Technici SS16 Logistiek Medewerker Functietypes Operationele uitvoerende functies. Ondersteunende uitvoerende functies. Volgt duidelijke procedures en instructies. Een basiskennis is noodzakelijk voor deze functies, de moeilijkheidsgraad van de behandelde is beperkt. Eenvoudige en routine. CODES KLASSE B Referentiefuncties IT25 Operator SS8 Medewerker Archief-Klassement Functietypes Administratieve uitvoerende functies. Ondersteunende uitvoerende functies. Volgt duidelijke procedures en instructies. Een basiskennis wordt verwacht met enkele weken ervaring. Die functies beheren standaard administratieve en/of operationele taken. Routine. CODES KLASSE C Referentiefuncties FI54 Medewerker Boekhouding IT24 Medewerker Helpdesk SS7 Telefonist-Receptionist SS11 Administratief Bediende Functietypes Polyvalente administratieve uitvoerende functies. Functies tot uitvoering van operationele repetitieven taken en met uiteenlopende contacten met klanten in de uitvoering van de functie of met uiteenlopende "eenvoudige" taken. Volgt duidelijke procedures en instructies. Er wordt een technische basiskennis verwacht met enkele maanden ervaring. De te verwerken blijft eenvoudig. Eenvoudige van uiteenlopende aard. FUNCTIECLASSIFICATIE PC / / 7

4 KLASSE D Referentiefuncties A59 Maatschappelijk Assistent CM44 Medewerker Marketing CM45 Medewerker Communicatie (intern en/of extern) CM46 Grafische Vormgever FI50 Thesauriebeheerder FI51 Beheerder Roerende Waarden FI52 Beheerder Incasso (klanten en/of agenten) FI53 Beheerder Betwiste Zaken FT/VT27 Beheerder Leven/Gezondheid - Particulieren FT/VT28 Beheerder Leven/Gezondheid - Ondernemingen FT/VT29 Beheerder Niet-Leven (Productie) FT/VT31 Schadebeheerder Niet-Leven FT/VT34 Operator Call Center - Inkomend en/of Uitgaand FT/VT35 Polyfunctioneel Medewerker in Agentschap FT/VT37 Bijstandsverlener FT/VT38 Beheerder Herverzekering FT/VT40 Beheerder (Hypothecaire) Kredieten IT21 Programmeur SS2 Administratief Bediende Personeelszaken SS10 Secretaris (M/V) Functietypes Administratieve functies en functies van beheer van standaarddossiers. Functies voor dossierbeheer waar de relatie met de klant (of de dienstverlening voor anderen) aanwezig is met het oog op probleemoplossing en/of -uitwisseling. Volgt duidelijke procedures en instructies. Autonomie binnen de organisatie van eigen taken is mogelijk binnen een afgelijnde bepaalde kader. Er wordt kennis verwacht binnen een welbepaald expertisedomein met een eerste praktische ervaring van tenminste verscheidene maanden binnen dit domein. De functies behandelen eenvoudige betreffende een duidelijk afgebakend expertisedomein. De uitvoering van die functies vergt een eerste niveau van analyse en integratie van afkomstig van verschillende bronnen om tot conclusies en/of alternatieven te komen. Niet-recurrente uiteenlopende. FUNCTIECLASSIFICATIE PC / / 7

5 KLASSE E Referentiefuncties A57 Medewerker Statistische Verwerking CM41 Productie Inspecteur CM42 Medewerker Product Management FI55 Boekhouder FT/VT27BIS Beheerder Leven/Gezondheid - Particulieren FT/VT28BIS Beheerder Leven/Gezondheid - Ondernemingen FT/VT29BIS Beheerder Niet-Leven (Productie) FT/VT30 Onderschrijver FT/VT31BIS Schadebeheerder Niet-Leven FT/VT39 Beheerder Netwerk Dienstverleners IT20 Analist-Programmeur IT22 Systeem/Netwerkbeheerder SS5 Vormingsmedewerker SS6 Vertaler SS9 Directieassistent SS13 Assistent-Aankoper Functietypes Functies tot beher van complexe dossiers. Functies voor beheer van complexe dossiers die analyse- en adviescapaciteiten vergen op basis van verschillende alternatieven om de gesprekspartner mogelijk te maken beslissingen te nemen. De titularissen kunnen ook deelnemen aan de verbeteing van de bestaande procedures. Onvoorziene situaties moeten beheerd worden. Niet alle procedure zijn duidelijk gedefinieerd. De uitoefening van deze functies vereist een hogere techniciteitsgraad. De behandelde dossiers zijn complexer, de is meer gespecialiseerd binnen een bepaald expertisedomein. Daarom is een grondige terreinervaring noozakelijk om de functie zelfstandig te kunnen uitoefenen. Niet- standaard en/of onverwachte. FUNCTIECLASSIFICATIE PC / / 7

6 KLASSE F Referentiefuncties A58 Informatica & Procescoördinator FI47 Beheerscontroleur FI48 Beheerder ALM FT/VT32 Schade-Inspecteur FT/VT33 Externe Preventie en/of Risico Inspecteur FT/VT36 Technische Coach IT19 Functioneel Analist SS4 Adviseur Aanwerving & Carrièrebegeleiding SS12 Adviseur Juridische of Fiscale Dienst SS14 Coördinator Gebouwen/Facilities SS17 Projectmedewerker SS18 Medewerker Kwaliteit Functietypes Adviesfuncties, specialisten binnen hun domein. De functies verseisen een specialisatieniveau binnen hun domein. Ze veronderstellen soms dat er leiding aan derden gegeven wordt, op een functionele wijze (zonder hiërarchische verantwoordelijkheid). De functies beschikken over een autonomie in de organisatie van hun werk en/of kunnen soms beslissingen nemen met betrekking tot hun eigen organisatie en/of die van de anderen. Deze functies werken binnen een gespecialiseerd technisch kader en vereisen de integratie van gespecialiseerde, hetzij om rapporten op te stellen, hetzij om aanbevelingen te doen aan anderen. Daarom is een doorgedreven terreinervaring noodzakelijk om de functie zelfstandig te kunnen uitoefenen. Niet- standaard en/of onverwachte. CODES KLASSE G Referentiefuncties A56 Studiegelastigde Actuatiaat (corporate/dept actuariaat) A60 Preventieadviseur A62 Verantwoordelijke CM43 Product Manager - Particulieren & Ondernemingen FI49 (Interne) Auditor (financiële, operationele, EDP/IT/IS ) FT/VT32BIS Schade-Inspecteur IT23 Systeemingenieur IT26 ICT Architect SS1 Adviseur Sociale Relaties SS3 Adviseur Compensation & Benefits Functietypes Expertfuncties binnen hun domein. Technische functies die een hoge specialisatiegraad vereisen. Ook managmentfuncties van het eerste niveau kunnen hierondervallen. Bovenop die aspecten wordt van die functies verwacht dat ze hun mening geven, advies verlenen of zelfs derden beïnvloeden wat betreft hun mening. De actoren nemen zelfstandig belsissingen met betrekking tot hun eigen functioneren. Als er een team is, begeleiden ze hun medewerkers. De functies veronderstellen dat de titularissen actief en continu deelnemen aan de evolutie en verbetering van de procedures. Daarom is een doorgedreven terreinervaring noodzakelijk om de functie zelfstandig te kunnen uitoefenen. Zeer technische niet-standaard en/of onverwachte. FUNCTIECLASSIFICATIE PC / / 7

7 KLASSE H Referentiefuncties A63 Afdelingsverantwoordelijke Functietypes Managmentfuncties van een eenheid of grote groep. Verantwoordelijke van een entiteit of een groot team. Verregaande autonomie over het beheren van het team en over de omzetting van de doelstellingen in concrete activiteiten op het terrein. Deelname aan de definitie en de implemantatie van de strategie op het terrein en verspreiding naar verschillende niveaus. Probelemen die slechts kunnen opgelost worden na analyse en interpretatie van transversale situaties die verbonden zijn met verschillende activiteitsdomeinen. FUNCTIECLASSIFICATIE PC / / 7

CP 220 - Employés de l'industrie Alimentaire PC 220 - Bedienden Voedingsindustrie

CP 220 - Employés de l'industrie Alimentaire PC 220 - Bedienden Voedingsindustrie Pers.01 Bediende personeels- en salarisadministratie Pers.01 Pers.02 Bedrijfsverpleegkundige Pers.02 Infirmier Social Pers.03 Opleider Pers.03 Formateur Employé à l'administration du personnel et aux salaires

Nadere informatie

SCREENING, ASSESSMENT, DEVELOPMENT

SCREENING, ASSESSMENT, DEVELOPMENT SCREENING, ASSESSMENT, DEVELOPMENT DIRECTIE Algemeen directeur Commercieel directeur Directeur basisschool Directeur CLB Directeur facilitaire diensten Directeur middelbare school Financieel directeur

Nadere informatie

De SD WORX - enquête. 1. De best betaalde functies

De SD WORX - enquête. 1. De best betaalde functies De SD WORX - enquête Jaarlijks voert SD WORX een onderzoek naar de beloning van arbeiders, bedienden, kader- en directieleden in België. Daarbij staat kwaliteit van de gegevens centraal. De data worden

Nadere informatie

De akkoorden die werden afgesloten tussen de sociale partners controleren met als doel hun correcte uitvoering te verzekeren

De akkoorden die werden afgesloten tussen de sociale partners controleren met als doel hun correcte uitvoering te verzekeren JOB ARCHITECTURE FUNCTIETITEL : Adviseur Sociale Relaties FUNCTIECODE : SS 1 Jobidentificatie Functietitel: Andere functietitels: Adviseur Sociale Relaties Doel van de functie Adviseren over, opvolgen

Nadere informatie

Aankoop. Algemene Diensten. Directeur Aankoop. Verantwoordelijke Aankoop. Aankoop Coördinator. Medewerker Aankoop. Manager Juridische Dienst

Aankoop. Algemene Diensten. Directeur Aankoop. Verantwoordelijke Aankoop. Aankoop Coördinator. Medewerker Aankoop. Manager Juridische Dienst Aankoop A1A A2A A3A A4A A4B Directeur Aankoop Verantwoordelijke Aankoop Aankoop Coördinator Aankoper Medewerker Aankoop Algemene Diensten S1A S2A S2B S3A S3B S3C S3D S3E S3F S3G S4A S4B S4C S4D S4E Manager

Nadere informatie

De type-functies en de bijbehorende competenties

De type-functies en de bijbehorende competenties IRISteam De type-functies en de bijbehorende competenties Le Service Ressources Humaines De type-functies 1. De competenties voor de functies van klasse 0... 3 Logistiek Assistent_Toc374542571 2. De competenties

Nadere informatie

Standaard Competentieprofielen / rollen P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E

Standaard Competentieprofielen / rollen P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Standaard Competentieprofielen / rollen P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Standaard rollen/ competentieprofielen PiCompany Om u te helpen bij de keuze voor de te meten competenties heeft

Nadere informatie

Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden. Extra werzaamheden op 31-03-2011

Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden. Extra werzaamheden op 31-03-2011 Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden Extra werzaamheden op 31-03-2011 Volgnummer specifieke werkzaamheden werkzaamheden op 31-12-2011 Domein Wervings naam 27 1001 Algemeen Directeur

Nadere informatie

Periode 2 21-11-11 t/m 10-02-12. Periode 2 19-11-12 t/m 8-02-13

Periode 2 21-11-11 t/m 10-02-12. Periode 2 19-11-12 t/m 8-02-13 Administratief Medewerker Administratief Medewerker niveau 2 wo + do ma + di wo + do ma + di Bank en Verzekeringswezen Commercieel medewerker Bank en Verzekeringswezen niveau 4 Kerntaken: Verricht front-office

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ VOOR DE BEDIENDEN VAN DE TEXTIELNIJVERHEID EN HET BREIWERK

PARITAIR COMITÉ VOOR DE BEDIENDEN VAN DE TEXTIELNIJVERHEID EN HET BREIWERK Neerlegging-Dépôt: 29/04/2014 Regist.-Enregistr.: 08/07/2014 N : 122121/CO/214 ( PARITAIR COMITÉ VOOR DE BEDIENDEN VAN DE TEXTIELNIJVERHEID EN HET BREIWERK COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 10 APRIL

Nadere informatie

De beroepsklassen in het

De beroepsklassen in het De beroepsklassen in het verzekeringswezen CIJFERS 2005 Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen Version Française disponible Uitgegeven door Assuralia voorwoord Sinds vele jaren legt Assuralia

Nadere informatie

Cela vous dit-il d emboîter le pas avec la Loterie Nationale?

Cela vous dit-il d emboîter le pas avec la Loterie Nationale? Let s Move Loterie Nationale Service des Ressources Humaines Service Interne pour la Prévention et la Protection au travail Nationale Loterij Dienst Human Ressources Interne Dienst voor Preventie en Bescherming

Nadere informatie

Detachering in de financiele dienstverlening Detachering Projecten Advies

Detachering in de financiele dienstverlening Detachering Projecten Advies Detachering in de financiele dienstverlening Detachering Projecten Advies Bancair Verzekeringen Actuarieel Pensioen & Leven Inhoud Talent&Pro 3 Toonaangevende detacheerder 4 Al bijna vijftien jaar een

Nadere informatie

Loopbaanvelden Career Scan

Loopbaanvelden Career Scan Loopbaanvelden Career Scan 1. Administratieve en secretariële ondersteuning Personen die in dit werkveld werken, ondersteunen organisatieprocessen en/of individuen of groepen door het opzetten en het beheren

Nadere informatie

Figuur 1 Ontwikkeling aantal mbo vacatures naar opleidingsrichting van ECABO

Figuur 1 Ontwikkeling aantal mbo vacatures naar opleidingsrichting van ECABO ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Groot Amsterdam Nederland ECABO domein, mbo niveau Groot Amsterdam ECABO domein,

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Drechtsteden Nederland ECABO domein, mbo niveau Drechtsteden ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Zaanstreek/Waterland Nederland ECABO domein, mbo niveau Zaanstreek/Waterland ECABO domein,

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Friesland Nederland ECABO domein, mbo niveau Friesland ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

landmeter bij studiebureau, MOW RWO

landmeter bij studiebureau, MOW RWO 1 Licentiaat in de wetenschappelijke organisatie van werk op ISGEA- Bukavu, DRC Bac. Openbare administratie, Rwanda adviseur in de welzijnssector DAR BZ 2 Master in de rechten, Beijing rechter en professor

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Oost-Utrecht Nederland ECABO domein, mbo niveau Oost-Utrecht ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Zuid-Limburg Nederland ECABO domein, mbo niveau Zuid-Limburg ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Groningen Nederland ECABO domein, mbo niveau Groningen ECABO domein, mbo niveau Groningen:

Nadere informatie

Persbericht van 6 november 2012

Persbericht van 6 november 2012 Persbericht van 6 november 2012 De raad van bestuur heeft eenparig het nieuw strategisch plan goedgekeurd dat door Paul Baeck werd voorgesteld na een grondige analyse tijdens de voorbije vijf maanden.

Nadere informatie

2030000 Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven

2030000 Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven 2030000 Paritair Comité voor de n uit de hardsteengroeven Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2007 (82.727) Vaststelling van de algemene regels die toepasselijk zijn op de loon- of arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Accountancy - Fiscaliteit

Accountancy - Fiscaliteit Accountancy - Fiscaliteit Randstad Randstad Roeselare Sint-Michielsstraat 31 8800 Roeselare Medewerker Calculatiedienst U genoot bij voorkeur een bacheloropleiding in een administratieve of financiële

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Achterhoek Nederland ECABO domein, mbo niveau Achterhoek ECABO domein, mbo niveau Achterhoek:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Friesland Nederland ECABO domein, mbo niveau Friesland ECABO domein, mbo niveau Friesland:

Nadere informatie

Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer Wervings naam

Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer Wervings naam Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer Wervings naam extra werkzaamheden 19 001 korpschef 17 korpsleiding 19 002 plaatsvervangend korpschef 16 korpsleiding Extra werzaamheden op 31-03-2011 Volgnummer

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m maart 1 Achterhoek Nederland ECABO domein, mbo niveau Achterhoek ECABO domein, mbo niveau Achterhoek:

Nadere informatie

HET BLOEMMODEL. Peter van Leeuwen Directeur Instellingen ING Mid Corporates

HET BLOEMMODEL. Peter van Leeuwen Directeur Instellingen ING Mid Corporates HET BLOEMMODEL Peter van Leeuwen Directeur Instellingen Mid Corporates MID CORPORATES Doelgroep Bedrijven met omzet > 5 en < 250 miljoen of > 50 werknemers Instellingen uit gezondheidszorg of Public Sector

Nadere informatie

Uitkomsten ICT Barometer 2012. Presentatie PON BPO Seminar 14 November 2012

Uitkomsten ICT Barometer 2012. Presentatie PON BPO Seminar 14 November 2012 Uitkomsten ICT Barometer 2012 Presentatie 14 November 2012 Introductie Stefan Westdijk Director Outsourcing & IT Advisory Ernst & Young Oedger Meijborg Manager Outsourcing Advisory Ernst & Young ICT Barometer

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 9819124 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Midden-Utrecht Nederland ECABO domein, mbo niveau Midden-Utrecht ECABO domein,

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Groningen Nederland ECABO domein, mbo niveau Groningen ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

Office toptalenten Hasselt

Office toptalenten Hasselt Office toptalenten Hasselt Zoek niet langer, wij hebben hét talent gevonden! Aarzel niet om ons te contacteren, zodat we een afspraak met deze kandidaten kunnen maken! U kan ons bereiken op het nummer

Nadere informatie

TTL vacaturevacature voor Office manager

TTL vacaturevacature voor Office manager vacature voor Office manager Bedrijf The Test LeadersThe Test Leaders Auteur Stefan Patry Versie V3.1 Laatste update jul. 1, 2014 Abstract Dit document beschrijft de vacature voor een Office manager. the

Nadere informatie

opleidingen 2016-2017

opleidingen 2016-2017 Entree Techniek & Technologie Assistent mobiliteitsbranche 1 Heerenveen Assistent bouwen & wonen 1 Assistent installatie-/constructietechniek 1, Heerenveen Assistent procestechniek 1, Heerenveen friesland

Nadere informatie

Niveau: Doel van de functiefamilie

Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: DOSSIERBEHEER B Doel van de functiefamilie Dossiers uit een bepaald complex kennis- of expertisedomein verwerken met het oog op een beslissing, zonder af te wijken van de reglementering

Nadere informatie

Memo. Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014

Memo. Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014 Memo Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014 1 Inleiding Stad Gent en OCMW Gent werken samen aan een nieuwe organisatiestructuur waarin op doorgedreven manier samengewerkt zal worden. In functie

Nadere informatie

BIJLAGE 3 : LOOPBAANTRAJECTEN

BIJLAGE 3 : LOOPBAANTRAJECTEN BIJLAGE 3 : LOOPBAANTRAJECTEN NIVEAU A MANAGEMENTFUNCTIES Algemeen directeur 13 aanwerving op senior-niveau of bevordering na tenminste drie jaar anciënniteit in een managementfunctie of negen jaar anciënniteit

Nadere informatie

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein 31 oktober 2013 2 Inhoud 1. Introductie & Onderzoeksopzet 3 2. Conclusies 6 3. Resultaten Uurtarieven 10 4. Resultaten Algemene Vragen 16

Nadere informatie

2014 KPMG Advisory N.V

2014 KPMG Advisory N.V 02 Uitbesteding & assurance 23 Overwegingen bij uitbesteding back- en mid-office processen van vermogensbeheer Auteurs: Alex Brouwer en Mark van Duren Is het zinvol voor pensioenfondsen en fiduciair managers

Nadere informatie

2. Kunt u aangeven binnen welke sector(en) uw organisatie valt?

2. Kunt u aangeven binnen welke sector(en) uw organisatie valt? Dank voor het openen van de vragenlijst. U kunt hieronder starten met beantwoorden van de vragen. * 1. De organisatie waar ik werkzaam ben is een: ICT aanbieder: een organisatie die als primaire activiteit

Nadere informatie

FUNCTIENAAM SCHAAL SCORE OP KENMERK HOOFDGROEP. 1. Beleidsdirecteur 17* 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 67=17 VI

FUNCTIENAAM SCHAAL SCORE OP KENMERK HOOFDGROEP. 1. Beleidsdirecteur 17* 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 67=17 VI Bijlage 2 bij de Procedureregeling methodische functiewaardering: overzicht normfuncties met bijbehorende scoreprofielen, hoofdgroepen en functieschalen FUNCTIENAAM SCHAAL SCORE OP KENMERK HOOFDGROEP 1.

Nadere informatie

FUNCTIENAAM SCHAAL SCORE OP KENMERK HOOFDGROEP. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Beleidsdirecteur 17* 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 67=17 VI

FUNCTIENAAM SCHAAL SCORE OP KENMERK HOOFDGROEP. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Beleidsdirecteur 17* 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 67=17 VI Bijlage 2 bij de Procedureregeling methodische functiewaardering: overzicht normfuncties met bijbehorende scoreprofielen, hoofdgroepen en functieschalen FUNCTIENAAM SCHAAL SCORE OP KENMERK HOOFDGROEP Beleidsdirecteur

Nadere informatie

Insight Entree Profielkeuze. AMN College. Testdatum 23 april 2014 Naam. Carola Drembele

Insight Entree Profielkeuze. AMN College. Testdatum 23 april 2014 Naam. Carola Drembele AMN College Testdatum 23 april 2014 Naam Status Getest pagina 1 Menstype In de onderstaande weergave zie je jouw score per menstype. De score is berekend ten opzichte van andere leerlingen, die een profiel

Nadere informatie

Opleidingen Zorg en Welzijn niveau leerweg

Opleidingen Zorg en Welzijn niveau leerweg VMBO 3 en 4 MONTESSORI COLLEGE VOORLICHTINGSAVOND in verband met de SCHOOL en BEROEPSKEUZE na VMBO 4. DATUM: MAANDAG 26 JANUARI 2015 AANVANG: 19.30 uur PLAATS: Locatie KWAKKENBERGWEG! LIJST VAN DEELNEMENDE

Nadere informatie

Rapport voor Erwin Metselaar - Groepscode

Rapport voor Erwin Metselaar - Groepscode Rapport voor Erwin Metselaar - Groepscode 2012 ACS B.V. Rapportage voor Erwin Metselaar - Groepscode - 25 januari 2012 - pagina 1/9 Rapport voor Erwin Metselaar - Groepscode Beste Erwin Metselaar Je hebt

Nadere informatie

Volgnummer extra werkzaamheden. Extra werzaamheden op 31-03-2011. Volgnummer specifieke werkzaamheden

Volgnummer extra werkzaamheden. Extra werzaamheden op 31-03-2011. Volgnummer specifieke werkzaamheden Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra Extra werzaamheden op 31-03-2011 Volgnummer specifieke op 31-12-2011 Domein Vakgebied Wervings naam 29 1001 directeur Leiding Leiding 29 1002 plaatsvervangend

Nadere informatie

Accountancy - Fiscaliteit

Accountancy - Fiscaliteit Accountancy - Fiscaliteit ACCOUNTANCY MEDEWERKER Bachelor Accountancy of Master Handelswetenschappen, TEW, Economie. Enkele jaren ervaring in een boekhoudkantoor of in de volledige boekhouding van een

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m maart 1 Zuid-Holland Centraal Nederland ECABO domein, mbo niveau Zuid-Holland Centraal ECABO

Nadere informatie

Competentie-instrument voor de Nederlandse Universiteiten. Koppeling met UFO-functieprofielen. Versie maart 2011

Competentie-instrument voor de Nederlandse Universiteiten. Koppeling met UFO-functieprofielen. Versie maart 2011 Competentie-instrument voor de Nederlandse Universiteiten Koppeling met UFO-functieprofielen Versie maart 2011 INHOUD Functiefamilie Onderwijs en Onderzoek Functiefamilie Onderwijs- en Onderzoeksondersteuning

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Noord-Limburg Nederland ECABO domein, mbo niveau Noord-Limburg ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

MAXIMIZE YOUR RETURN ON REAL ESTATE. Duurzaam HR beleid in KMO s

MAXIMIZE YOUR RETURN ON REAL ESTATE. Duurzaam HR beleid in KMO s Duurzaam HR beleid in KMO s Voorstelling Motmans Van Havermaet Expertise domeinen Onze groep biedt een breed dienstenpakket aan. Vanuit een multidisciplinaire aanpak gidsen onze professionals u naar de

Nadere informatie

Slaagpercentage per selectieprocedure - Details [R&S] Jaarverslag 2004 Slaagpercentage per procedure 1 van 9

Slaagpercentage per selectieprocedure - Details [R&S] Jaarverslag 2004 Slaagpercentage per procedure 1 van 9 Slaagpercentage per selectieprocedure - Details [R&S] Jaarverslag 2004 Slaagpercentage per procedure 1 van 9 Slaagpercentage per selectieprocedure voor de procedures die in het jaarverslag zijn opgenomen.

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Twente

Arbeidsmarktregio Twente Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Achterhoek

Arbeidsmarktregio Achterhoek Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Zuid-Holland Centraal Nederland ECABO domein, mbo niveau Zuid-Holland Centraal ECABO

Nadere informatie

Beleef klantbeleving. Agenda

Beleef klantbeleving. Agenda Beleef klantbeleving De stem van de klant in de boardroom Agenda 13:30 13:45 Voorstellen en introductie 13:45 13:50 Nationale Klantbelevingsonderzoek 2010 13:50 14:00 Verint Speech Analytics 14:00 14:45

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Assistent Controller. Interim Financial Accountant

Curriculum Vitae. Interim Assistent Controller. Interim Financial Accountant Curriculum Vitae Interim Assistent Controller Interim Financial Accountant Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Limburg

Arbeidsmarktregio Midden-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

HANDBOEK REFERENTIEFUNCTIES BEDRIJFSTAK HORECA

HANDBOEK REFERENTIEFUNCTIES BEDRIJFSTAK HORECA HANDBOEK REFERENTIEFUNCTIES BEDRIJFSTAK HORECA EVZ Organisatie-adviseurs Ringbaan West 306A 5025 VB TILBURG Tel: 013-463 50 40 Fax: 013-467 13 36 E-mail: evz@evz.nl Tilburg, mei 2002 drs. W.L. van Zelst

Nadere informatie

COMPETENTIES GEKOPPELD AAN UFO- FUNCTIEPROFIELEN

COMPETENTIES GEKOPPELD AAN UFO- FUNCTIEPROFIELEN COMPETENTIE-INSTRUMENT VOOR DE NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN COMPETENTIES GEKOPPELD AAN UFO- FUNCTIEPROFIELEN 1 COMPETENTIES GEKOPPELD AAN UFO-FUNCTIEPROFIELEN COMPETENTIE-INSTRUMENT NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant

Arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

1. Algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden Uittreksel uit de rechtspositieregeling

1. Algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden Uittreksel uit de rechtspositieregeling 1. Algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden Uittreksel uit de rechtspositieregeling Artikel 5 Paragraaf 1 Om in aanmerking te komen voor aanwerving moeten de kandidaten: 1.

Nadere informatie

Niveau: Doel van de functiefamilie

Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: BEGELEIDING VAN PERSONEN C Doel van de functiefamilie Praktisch, socio-psychologisch en procedureel begeleiden van personen (asielzoekers, geplaatste jongeren, ) tijdens hun verblijf

Nadere informatie

ONDERMANDATERINGSLIJST Dienst Sociaal Domein Eerste wijziging 1 juni 2014 Overzicht bevoegdheden ondermandaat Dienst Sociaal Domein per afdeling

ONDERMANDATERINGSLIJST Dienst Sociaal Domein Eerste wijziging 1 juni 2014 Overzicht bevoegdheden ondermandaat Dienst Sociaal Domein per afdeling ONDERMANDATERINGSLIJST Dienst Sociaal Domein Eerste wijziging 1 juni 2014 Overzicht bevoegdheden ondermandaat Dienst Sociaal Domein per afdeling Directie Directeur Adjunct Directeur Controller Afdeling

Nadere informatie

Hotelmanagement, Toerisme en recreatiemanagement

Hotelmanagement, Toerisme en recreatiemanagement Hotelmanagement, Toerisme en recreatiemanagement Hotelreceptionist M/V * bachelor opleiding toerisme of hotelmanagement * goede talenkennis is noodzakelijk * bereid om in verschillende shiften te werken

Nadere informatie

Als secretaris maak je de notulen van de vergaderingen van de bestuurlijke organen en bewaak je de daar gemaakte afspraken en besluiten.

Als secretaris maak je de notulen van de vergaderingen van de bestuurlijke organen en bewaak je de daar gemaakte afspraken en besluiten. Brandweerzone Vlaams-Brabant West Dienst Personeel IO01-SECRETARIS/JURIST Statutair onbepaalde duur voltijds Functionele loopbaan: A21-A22 Afdeling: Interne organisatie DOEL VAN DE FUNCTIE Als secretaris

Nadere informatie

* = lid managementteam

* = lid managementteam OCMW Sint-Niklaas nieuw algemeen organogram Raad voor Maatschappelijk Welzijn Beleidsmedewerker Voorzitter* Financieel beheerder* Secretaris* Dienst informatica Secretariaat secretaris P&O-deskundige Preventieadviseur

Nadere informatie

Jaarverslag van de interne audit Raadgevend Comité 22 juni 2011

Jaarverslag van de interne audit Raadgevend Comité 22 juni 2011 Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen Jaarverslag van de interne audit Raadgevend Comité 22 juni 2011 Guy Mommens Jaarverslag 2010 Opbouw van het document: 1. Woord vooraf door voorzitter

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Amersfoort

Arbeidsmarktregio Amersfoort Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

OSIRIS: Een collaboratief platform om de impact van bouwplaatsen in de weg te beheren

OSIRIS: Een collaboratief platform om de impact van bouwplaatsen in de weg te beheren OSIRIS: Een collaboratief platform om de impact van bouwplaatsen in de weg te beheren Olivier Van Craenenbroek Secretaris van de Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Overzicht beroepsmatige taal- en rekenniveaus kwalificatiestructuur ECABO 2011-2012 (versie 1 december 2011)

Overzicht beroepsmatige taal- en rekenniveaus kwalificatiestructuur ECABO 2011-2012 (versie 1 december 2011) Overzicht beroepsmatige taal- en rekenniveaus kwalificatiestructuur ECABO 2011-2012 (versie 1 december 2011) In dit document vindt u het overzicht van de beroepsmatige taal- en rekenniveaus zoals deze

Nadere informatie

Interessegebied Richting Opleidingen Niveau Leerweg Plaats

Interessegebied Richting Opleidingen Niveau Leerweg Plaats Bouwkunde, Bouw Bouwkunde Middenkaderfunctionaris bouw 4 bol Leeuwarden & Onderhoud Uitvoerder bouw 4 bbl Leeuwarden, Heerenveen Bouw Metselaar 2, 3 bbl Leeuwarden, Heerenveen Tegelzetter 2 bbl Leeuwarden,

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

In- & Outputmanagment van verzenden naar interactie

In- & Outputmanagment van verzenden naar interactie In- & Outputmanagment van verzenden naar interactie Intro Menzis Aanleiding & Werkwijze Resultaten (2009 2012) Document Communicatie Strategie strategie solution rendement stand van zaken Waar naar toe

Nadere informatie

SAMENWERKEN MET CENTRALE PRINTSERVICES

SAMENWERKEN MET CENTRALE PRINTSERVICES SAMENWERKEN MET CENTRALE PRINTSERVICES Richard van Hoorn Trendseminar 4 februari0 Centrale printservices? Definitie: Centrale printservices (CPS) zetten productieprinters in voor andere afdelingen binnen

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale

Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en e logistiek 1 Neerlegging-DéPôt: 10/09/2010 Regist.-Enregistr.: 27/09/2010 N : 101762/CO/226 Commission paritaire pour les

Nadere informatie

Communicatie. Informatie. Juridische normen. Geschillen. Menselijke gezondheid / Dierenzorg. Informatieen. Communicatietechnologie

Communicatie. Informatie. Juridische normen. Geschillen. Menselijke gezondheid / Dierenzorg. Informatieen. Communicatietechnologie Budgettaire materies Communicatie en Informatie Algemeen Beheer Logistiek, economaat en technische steun Juridische normen en Geschillen Personeel en Organisatie Politie Menselijke gezondheid / Dierenzorg

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

departement Maatschappelijk welzijn

departement Maatschappelijk welzijn raad voor maatschappelijk welzijn vast bureau externe audit bijzondere comité( s) budgetcommissie voorzitter secretariaat voorzitter centraal secretariaat Interne auditcommissie ontvanger beleidsoverleg

Nadere informatie

Korpsnummer Functiecode Functiebenaming Wervingsnaam Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden

Korpsnummer Functiecode Functiebenaming Wervingsnaam Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden Wervingsnaam Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden 29 1002 plaatsvervangend directeur 29 2001 algemeen beleidsmedewerker 29 2002 communicatie adviseur 29 3001 regiohoofd 13 29

Nadere informatie

Commission paritaire 209 pour les employés des fabrications métalliques. Paritair comité 209 voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid

Commission paritaire 209 pour les employés des fabrications métalliques. Paritair comité 209 voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid ../ dere. ; ee7ilifeiliefe.. ffl eze exerreeem PC 209/CP 209 Sectorale functieclassificatie classifications sectorielles Defintief/Définitif Neerlegging-Dépôt: 09/04/2014 Regist.-Enregistr.: 07/07/2014

Nadere informatie

Secretarieel medewerker

Secretarieel medewerker Secretarieel medewerker Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Toetsmatrijs PEPLUS EXAMENS WFT-VAKBEKWAAMHEID 2016. College Deskundigheid Financiële Dienstverlening December 2015, Den Haag

Toetsmatrijs PEPLUS EXAMENS WFT-VAKBEKWAAMHEID 2016. College Deskundigheid Financiële Dienstverlening December 2015, Den Haag Toetsmatrijs PEPLUS EXAMENS WFT-VAKBEKWAAMHEID 2016 College Deskundigheid Financiële Dienstverlening December 2015, Den Haag 1 Inhoudsopgave 1. PEplus-examen Adviseur basis 2016... pag. 3 2. PEplus-examen

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Telefonist /receptionist mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Telefonist /receptionist mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Telefonist /receptionist mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans Business Scenario Voorbeeld Archimate Risico Extensie versie 0.1 Bert Dingemans Administratieve pagina Wijzigingshistorie Versie Datum Auteur Reden wijziging Review historie Naam Afdeling Functie Datum

Nadere informatie

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 1. OPDRACHTEN VAN HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN 1.1 Wettelijke basis De opdrachten van het Observatorium staan opgesomd

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Secretarieel medewerker mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Secretarieel medewerker mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam: Marvin B. Dens Adres: Marianellastraat 15 1069 NL AMSTERDAM Telefoonnummer: 06-53137192 E-mailadres: info@mbdsolutions.nl Geboortedatum: 31-12-1971 Geboorteplaats:

Nadere informatie

Vesting Finance Servicing Verzekerd van de beste zorg voor uw kredietportefeuille

Vesting Finance Servicing Verzekerd van de beste zorg voor uw kredietportefeuille Vesting Finance Servicing Verzekerd van de beste zorg voor uw kredietportefeuille Verzekerd van de beste zorg voor uw kredietportefeuille Bij servicing van kredietportefeuilles is doortastend optreden

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/3 Samenwerkingsovereenkomst met het extern verzelfstandigd

Nadere informatie