SOCIALE AANGELEGENHEDEN/COMMISSIE WERKTITEL FUNCTIECLASSIFIATIE PC306 Werktitel & codes ICT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOCIALE AANGELEGENHEDEN/COMMISSIE 2008-69 WERKTITEL FUNCTIECLASSIFIATIE PC306 Werktitel & codes ICT"

Transcriptie

1 SS 1 SS 2 SS 3 SS 4 SS 5 SS 6 SS 7 SS 8 SS 9 SS 10 SS 11 SS 12 SS 13 SS 14 SS 15 SS 16 SS 17 SS 18 IT 19 IT 20 IT 21 IT 22 IT 23 IT 24 IT 25 IT 26 FT/VT 27 FT/VT 28 FT/VT 29 FT/VT 30 FT/VT 31 FT/VT 32 FT/VT 33 FT/VT 34 FT/VT 35 FT/VT 36 FT/VT 37 FT/VT 38 FT/VT 39 FT/VT 40 CM 41 CM 42 CM 43 CM 44 CM 45 CM 46 FI 47 FI 48 FI 49 FI 50 FI 51 FI 52 FI 53 FI 54 FI 55 A 56 A 57 A 58 A 59 A 60 A 61 A 62 SOCIALE AANGELEGENHEDEN/COMMISSIE WERKTITEL FUNCTIECLASSIFIATIE PC306 Werktitel & codes STAFF & SUPPORT Adviseur Sociale Relaties Administratief Bediende Personeelszaken Adviseur Compensation & Benefits Adviseur Aanwerving & Carrièrebegeleiding Vormingsmedewerker Vertaler Telefonist / Receptionist Medewerker Archief / Klassement Directieassistent Secretaresse (M/V) Administratief Bediende Adviseur Juridische of Fiscale Dienst Assistent-Aankoper Coördinator Gebouwen / Facilities Technicien Logistiek Medewerker Projectmedewerker Medewerker Kwaliteit / Interne Controle Functioneel Analist Analist - Programmeur Programmeur Systeem / Netwerkbeheerder Systeemingenieur Medewerker Helpdesk Operator ICT Architect VERZEKERINGSTECHNISCHE FUNCTIES Beheerder Leven/Gezondheid - Particulieren Beheerder Leven/Gezondheid - Ondernemingen Beheerder Niet-Leven (Productie) - Eenvoudige Dossiers/Monobranche Onderschrijver Schadebeheerder Niet-Leven Schade-Inspecteur Externe Preventie en/of Risico Inspecteur Operator Call Center - Inkomend en/of Uitgaand Polyfunctioneel Medewerker in Agentschap Technische Coach Bijstandsverlener (bij een Bijstandsverzekeraar) Beheerder Herverzekering Beheerder Netwerk Dienstverleners (bij een Bijstandsverzekeraar) Beheerder (Hypotheek)kredieten COMMERCIELE FUNCTIES & MARKETING Productie Inspecteur Medewerker Product Management Product Manager - Particulieren & Ondernemingen Medewerker Marketing Medewerker Communicatie (intern en/of extern) Grafische Vormgever FINANCIEN, CONTROLE & BOEKHOUDING Beheerscontroleur Beheerder ALM (Asset Liability Management) (Interne) Auditor (financiële, operationele, Electronic Data Processing/IT/IS, ) Thesauriebeheerder Beheerder Roerende Waarden Beheerder Incasso (klanten en/of agenten) Beheerder Betwiste Zaken Medewerker Boekhouding Boekhouder ANDERE BEROEPEN Studiegelastigde Actuariaat (corporate/van een departement actuariaat) Medewerker Statistische Verwerking Informatica & Procescoördinator Maatschappelijk Assistent Preventieadviseur (Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk) Verantwoordelijke Afdelingsverantwoordelijke ICT FUNCTIECLASSIFICATIE PC / / 7

2 SOCIALE AANGELEGENHEDEN/COMMISSIE WERKTITEL FUNCTIECLASSIFIATIE PC306 Werktitel, codes en Codes Functie Klasse SS15 Technicien / Technici A SS16 Collaborateur Logistique / Logistiek Medewerker A IT25 Opérateur / Operator B SS8 Collaborateur Archives-Classement / Medewerker Archief-Klassement B FI54 Collaborateur Comptabilité / Medewerker Boekhouding C IT24 Employé Helpdesk / Medewerker Helpdesk C SS7 Téléphoniste-Réceptionniste / Telefonist-Receptionist C SS11 Employé Administratif / Administratief Bediende C A59 Assistant Social / Maatschappelijk Assistent D CM44 Collaborateur en Marketing / Medewerker Marketing D CM45 Collaborateur Communication (interne et/ou externe) / Medewerker Communicatie (intern en/of extern) D CM46 Graphiste / Grafische Vormgever D FI50 Gestionnaire Trésorerie / Thesauriebeheerder D FI51 Gestionnaire Valeurs Mobilières / Beheerder Roerende Waarden D FI52 Gestionnaire Encaissement (clients et/ou agents) / Beheerder Incasso (klanten en/of agenten) D FI53 Gestionnaire Contentieux / Beheerder Betwiste Zaken D FT/VT27 Gestionnaire Vie/Santé - Particuliers / Beheerder Leven/Gezondheid - Particulieren D FT/VT28 Gestionnaire Vie/Santé - Entreprises / Beheerder Leven/Gezondheid - Ondernemingen D FT/VT29 Gestionnaire Non-Vie (Production) / Beheerder Niet-Leven (Productie) D FT/VT31 Gestionnaire de Sinistres Non-Vie / Schadebeheerder Niet-Leven D FT/VT34 Opérateur Call Center - Entrant et/ou Sortant / Operator Call Center - Inkomend en/of Uitgaand D FT/VT35 Collaborateur Polyfonctionnel d'agence / Polyfunctioneel Medewerker in Agentschap D FT/VT37 Chargé d'assistance / Bijstandsverlener D FT/VT38 Gestionnaire Réassurance / Beheerder Herverzekering D FT/VT40 Gestionnaire Crédits (Hypothécaires) / Beheerder (Hypothecaire) Kredieten D IT21 Programmeur / Programmeur D SS2 Employé Administratif Ressources Humaines / Administratief Bediende Personeelszaken D SS10 Secrétaire (M/F) / Secretaris (M/V) D A57 Collaborateur Traitement Statistique / Medewerker Statistische Verwerking E CM41 Inspecteur Production / Productie Inspecteur E CM42 Collaborateur en Product Management / Medewerker Product Management E FI55 Comptable / Boekhouder E FT/VT27BIS Gestionnaire Vie/Santé - Particuliers / Beheerder Leven/Gezondheid - Particulieren E FT/VT28BIS Gestionnaire Vie/Santé - Entreprises / Beheerder Leven/Gezondheid - Ondernemingen E FT/VT29BIS Gestionnaire Non-Vie (Production) / Beheerder Niet-Leven (Productie) E FT/VT30 Souscripteur / Onderschrijver E FT/VT31BIS Gestionnaire de Sinistres Non-Vie / Schadebeheerder Niet-Leven E FT/VT39 Gestionnaire Réseau Prestataires de Services / Beheerder Netwerk Dienstverleners E IT20 Analyste-Programmeur / Analist-Programmeur E IT22 Gestionnnaire de Système/Réseau / Systeem/Netwerkbeheerder E SS5 Formateur / Vormingsmedewerker E SS6 Traducteur / Vertaler E SS9 Assistant de Direction / Directieassistent E SS13 Assistant Achats / Assistent-Aankoper E A58 Coordinateur Informatique et Procédures / Informatica & Procescoördinator F FI47 Contrôleur de Gestion / Beheerscontroleur F FI48 Gestionnaire ALM / Beheerder ALM F FT/VT32 Inspecteur Sinistres / Schade-Inspecteur F FT/VT33 Inspecteur Externe en Prévention et/ou en Risques / Externe Preventie en/of Risico Inspecteur F FT/VT36 Coach Technique / Technische Coach F IT19 Analyste Fonctionnel / Functioneel Analist F SS4 Conseiller Recrutement et Encadrement de Carrière / Adviseur Aanwerving & Carrièrebegeleiding F SS12 Conseiller Service Juridique ou Fiscal / Adviseur Juridische of Fiscale Dienst F SS14 Coordinateur Bâtiment/Facilities / Coördinator Gebouwen/Facilities F SS17 Collaborateur de Projet / Projectmedewerker F SS18 Collaborateur Qualité / Medewerker Kwaliteit F A56 Chargé d'etudes Actuariat (corporate/dépt actuariat) / Studiegelastigde Actuatiaat (corporate/dept actuariaat) G A60 Conseiller en Prévention / Preventieadviseur G A61 Responsable / Verantwoordelijke G CM43 Product Manager - Particuliers & Entreprises / Product Manager - Particulieren & Ondernemingen G FI49 Auditeur (interne) (financier,opérationnel, EDP/IT/IS ) / (Interne) Auditor (financiële, operationele, EDP/IT/IS ) G FT/VT32BIS Inspecteur Sinistres / Schade-Inspecteur G IT23 Ingénieur de Système / Systeemingenieur G IT26 Architecte ICT / ICT Architect G SS1 Conseiller Relations Sociales / Adviseur Sociale Relaties G SS3 Conseiller Compensation & Benefits / Adviseur Compensation & Benefits G A62 Responsable de Division / Afdelingsverantwoordelijke H FUNCTIECLASSIFICATIE PC / / 7

3 KLASSE A Referentiefuncties SS15 Technici SS16 Logistiek Medewerker Functietypes Operationele uitvoerende functies. Ondersteunende uitvoerende functies. Volgt duidelijke procedures en instructies. Een basiskennis is noodzakelijk voor deze functies, de moeilijkheidsgraad van de behandelde is beperkt. Eenvoudige en routine. CODES KLASSE B Referentiefuncties IT25 Operator SS8 Medewerker Archief-Klassement Functietypes Administratieve uitvoerende functies. Ondersteunende uitvoerende functies. Volgt duidelijke procedures en instructies. Een basiskennis wordt verwacht met enkele weken ervaring. Die functies beheren standaard administratieve en/of operationele taken. Routine. CODES KLASSE C Referentiefuncties FI54 Medewerker Boekhouding IT24 Medewerker Helpdesk SS7 Telefonist-Receptionist SS11 Administratief Bediende Functietypes Polyvalente administratieve uitvoerende functies. Functies tot uitvoering van operationele repetitieven taken en met uiteenlopende contacten met klanten in de uitvoering van de functie of met uiteenlopende "eenvoudige" taken. Volgt duidelijke procedures en instructies. Er wordt een technische basiskennis verwacht met enkele maanden ervaring. De te verwerken blijft eenvoudig. Eenvoudige van uiteenlopende aard. FUNCTIECLASSIFICATIE PC / / 7

4 KLASSE D Referentiefuncties A59 Maatschappelijk Assistent CM44 Medewerker Marketing CM45 Medewerker Communicatie (intern en/of extern) CM46 Grafische Vormgever FI50 Thesauriebeheerder FI51 Beheerder Roerende Waarden FI52 Beheerder Incasso (klanten en/of agenten) FI53 Beheerder Betwiste Zaken FT/VT27 Beheerder Leven/Gezondheid - Particulieren FT/VT28 Beheerder Leven/Gezondheid - Ondernemingen FT/VT29 Beheerder Niet-Leven (Productie) FT/VT31 Schadebeheerder Niet-Leven FT/VT34 Operator Call Center - Inkomend en/of Uitgaand FT/VT35 Polyfunctioneel Medewerker in Agentschap FT/VT37 Bijstandsverlener FT/VT38 Beheerder Herverzekering FT/VT40 Beheerder (Hypothecaire) Kredieten IT21 Programmeur SS2 Administratief Bediende Personeelszaken SS10 Secretaris (M/V) Functietypes Administratieve functies en functies van beheer van standaarddossiers. Functies voor dossierbeheer waar de relatie met de klant (of de dienstverlening voor anderen) aanwezig is met het oog op probleemoplossing en/of -uitwisseling. Volgt duidelijke procedures en instructies. Autonomie binnen de organisatie van eigen taken is mogelijk binnen een afgelijnde bepaalde kader. Er wordt kennis verwacht binnen een welbepaald expertisedomein met een eerste praktische ervaring van tenminste verscheidene maanden binnen dit domein. De functies behandelen eenvoudige betreffende een duidelijk afgebakend expertisedomein. De uitvoering van die functies vergt een eerste niveau van analyse en integratie van afkomstig van verschillende bronnen om tot conclusies en/of alternatieven te komen. Niet-recurrente uiteenlopende. FUNCTIECLASSIFICATIE PC / / 7

5 KLASSE E Referentiefuncties A57 Medewerker Statistische Verwerking CM41 Productie Inspecteur CM42 Medewerker Product Management FI55 Boekhouder FT/VT27BIS Beheerder Leven/Gezondheid - Particulieren FT/VT28BIS Beheerder Leven/Gezondheid - Ondernemingen FT/VT29BIS Beheerder Niet-Leven (Productie) FT/VT30 Onderschrijver FT/VT31BIS Schadebeheerder Niet-Leven FT/VT39 Beheerder Netwerk Dienstverleners IT20 Analist-Programmeur IT22 Systeem/Netwerkbeheerder SS5 Vormingsmedewerker SS6 Vertaler SS9 Directieassistent SS13 Assistent-Aankoper Functietypes Functies tot beher van complexe dossiers. Functies voor beheer van complexe dossiers die analyse- en adviescapaciteiten vergen op basis van verschillende alternatieven om de gesprekspartner mogelijk te maken beslissingen te nemen. De titularissen kunnen ook deelnemen aan de verbeteing van de bestaande procedures. Onvoorziene situaties moeten beheerd worden. Niet alle procedure zijn duidelijk gedefinieerd. De uitoefening van deze functies vereist een hogere techniciteitsgraad. De behandelde dossiers zijn complexer, de is meer gespecialiseerd binnen een bepaald expertisedomein. Daarom is een grondige terreinervaring noozakelijk om de functie zelfstandig te kunnen uitoefenen. Niet- standaard en/of onverwachte. FUNCTIECLASSIFICATIE PC / / 7

6 KLASSE F Referentiefuncties A58 Informatica & Procescoördinator FI47 Beheerscontroleur FI48 Beheerder ALM FT/VT32 Schade-Inspecteur FT/VT33 Externe Preventie en/of Risico Inspecteur FT/VT36 Technische Coach IT19 Functioneel Analist SS4 Adviseur Aanwerving & Carrièrebegeleiding SS12 Adviseur Juridische of Fiscale Dienst SS14 Coördinator Gebouwen/Facilities SS17 Projectmedewerker SS18 Medewerker Kwaliteit Functietypes Adviesfuncties, specialisten binnen hun domein. De functies verseisen een specialisatieniveau binnen hun domein. Ze veronderstellen soms dat er leiding aan derden gegeven wordt, op een functionele wijze (zonder hiërarchische verantwoordelijkheid). De functies beschikken over een autonomie in de organisatie van hun werk en/of kunnen soms beslissingen nemen met betrekking tot hun eigen organisatie en/of die van de anderen. Deze functies werken binnen een gespecialiseerd technisch kader en vereisen de integratie van gespecialiseerde, hetzij om rapporten op te stellen, hetzij om aanbevelingen te doen aan anderen. Daarom is een doorgedreven terreinervaring noodzakelijk om de functie zelfstandig te kunnen uitoefenen. Niet- standaard en/of onverwachte. CODES KLASSE G Referentiefuncties A56 Studiegelastigde Actuatiaat (corporate/dept actuariaat) A60 Preventieadviseur A62 Verantwoordelijke CM43 Product Manager - Particulieren & Ondernemingen FI49 (Interne) Auditor (financiële, operationele, EDP/IT/IS ) FT/VT32BIS Schade-Inspecteur IT23 Systeemingenieur IT26 ICT Architect SS1 Adviseur Sociale Relaties SS3 Adviseur Compensation & Benefits Functietypes Expertfuncties binnen hun domein. Technische functies die een hoge specialisatiegraad vereisen. Ook managmentfuncties van het eerste niveau kunnen hierondervallen. Bovenop die aspecten wordt van die functies verwacht dat ze hun mening geven, advies verlenen of zelfs derden beïnvloeden wat betreft hun mening. De actoren nemen zelfstandig belsissingen met betrekking tot hun eigen functioneren. Als er een team is, begeleiden ze hun medewerkers. De functies veronderstellen dat de titularissen actief en continu deelnemen aan de evolutie en verbetering van de procedures. Daarom is een doorgedreven terreinervaring noodzakelijk om de functie zelfstandig te kunnen uitoefenen. Zeer technische niet-standaard en/of onverwachte. FUNCTIECLASSIFICATIE PC / / 7

7 KLASSE H Referentiefuncties A63 Afdelingsverantwoordelijke Functietypes Managmentfuncties van een eenheid of grote groep. Verantwoordelijke van een entiteit of een groot team. Verregaande autonomie over het beheren van het team en over de omzetting van de doelstellingen in concrete activiteiten op het terrein. Deelname aan de definitie en de implemantatie van de strategie op het terrein en verspreiding naar verschillende niveaus. Probelemen die slechts kunnen opgelost worden na analyse en interpretatie van transversale situaties die verbonden zijn met verschillende activiteitsdomeinen. FUNCTIECLASSIFICATIE PC / / 7

Telecomsector Februari 2003

Telecomsector Februari 2003 Telecomsector Februari 2003 CEVORA 2003. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos informatie te verstrekken. De

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Accountmanager GIS voorbehouden betrekking (M/V)

Functiebeschrijving: Accountmanager GIS voorbehouden betrekking (M/V) Identificatiecode: Functiefamilie: Gespecaliseerd uitvoerend Niveau: 2 Functiebeschrijving: Accountmanager GIS voorbehouden betrekking (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Datum + Handtekening(en)

Nadere informatie

Article 1. Article 2

Article 1. Article 2 Neerlegging-Dépot: 06/10/2009 Regist.-Enregistr.: 06/10/2009 N : 94722/CO/218 Cao van 28 september 2009 tôt wijziging van de cao van 29 mei 1989 betreffende de arbeids-en beloningsvoorwaarden, hoofdstuk

Nadere informatie

Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire. 2. Par «employés» sont visés les employés masculins et féminins.

Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire. 2. Par «employés» sont visés les employés masculins et féminins. gf, Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 1' février 2010 modifiant la CCT du 16 février 1993 concernant la classification de fonctions sectorielle

Nadere informatie

Office manager (M/V)

Office manager (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Office manager (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum + Handtekening(en)

Nadere informatie

Groothandel in nieuwe voertuigen, onderdelen en accessoires van auto s

Groothandel in nieuwe voertuigen, onderdelen en accessoires van auto s Groothandel in nieuwe voertuigen, onderdelen en accessoires van auto s Beroepenstructuur : Groothandel automobiel 2 SEGMENT EMPLOYE CEVORA 2002. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag

Nadere informatie

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren OCMW- secretaris A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten medisch

Nadere informatie

GENERIEKE SALARISSTUDIE 2015

GENERIEKE SALARISSTUDIE 2015 GENERIEKE SALARISSTUDIE 2015 Voor meer informatie, contacteer ons +32 9 242 54 44 hrs.compben@hudson.com be.hudson.com EXPERTS IN VERLONING ONS SALARISADVIES LOONT Behoefte aan looninformatie voor uw aanwervingen,

Nadere informatie

Service Delivery Manager

Service Delivery Manager /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Voor één van haar leden, Het Facilitair Bedrijf (HFB), is Vlaanderen connect op zoek naar een: Service Delivery

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

Attaché Businessanalyse NIVEAU A2. Gemeenschappelijke steundienst bij het college van procureurs-generaal en het college van het openbaar ministerie

Attaché Businessanalyse NIVEAU A2. Gemeenschappelijke steundienst bij het college van procureurs-generaal en het college van het openbaar ministerie Attaché Businessanalyse NIVEAU A2 Gemeenschappelijke steundienst bij het college van procureurs-generaal en het college van het openbaar ministerie Jobinhoud Profiel Werkgever Aanbod Deelnemingsvoorwaarden

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Opleiding BO HB 005 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 28 Inhoud 1 Opleiding... 5 1.1 Relatie opleiding Referentiekader... 5 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

CEVORA. www.cevora.be. Beroepsprofiel Contactcenter. CEVORA vzw - opleidingscentrum van het ANPCB (PC218)

CEVORA. www.cevora.be. Beroepsprofiel Contactcenter. CEVORA vzw - opleidingscentrum van het ANPCB (PC218) CEVORA Beroepsprofiel Contactcenter www.cevora.be CEVORA vzw - opleidingscentrum van het ANPCB (PC218) Beroepsprofielen van bedienden contactcenter Inhoudstafel De organisatie van een contactcenter 2

Nadere informatie

Functie: MED/0329 medewerker theatertechieken Periode van - tot: 26/02/2015 -

Functie: MED/0329 medewerker theatertechieken Periode van - tot: 26/02/2015 - Functiegegevens Functie: MED/0329 medewerker theatertechieken Periode van - tot: 26/02/2015 - Graad: C1 Salarischaal: C1 HOGER SEC.OND. OF GELIJKGESTELD C2 HOGER SEC.OND. OF GELIJKGESTELD C3 HOGER SEC.OND.

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE RLLL/EXT/ADV/006bijl19 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Opleiding Bank, beurs en financiën BO HB 005 (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 37 Inhoud Ministerie

Nadere informatie

Lexicon Coperfin Versie 2-26/04/02

Lexicon Coperfin Versie 2-26/04/02 Dit lexicon is een hulpmiddel voor een beter begrip van de termen die vaak gebruikt worden in het kader van de hervorming. Deze lijst is niet volledig en kan steeds aangepast worden. A Acteur van een proces

Nadere informatie

STUDIE 129 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Hoofdboekhouder

STUDIE 129 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Hoofdboekhouder STUDIE 129 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Hoofdboekhouder BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Hoofdboekhouder sector : handel - administratie subsector : administratie Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen handel

Nadere informatie

DE ORGANISATIE VAN EEN CONTACTCENTER

DE ORGANISATIE VAN EEN CONTACTCENTER Inhoudstafel DE ORGANISATIE VAN EEN CONTACTCENTER 1. Inleiding... 3 2. Methodologie... 5 3. Variatie in contactcenter activiteiten... 6 4. Functies & processen binnen een contactcenter... 8 5. Een structureel

Nadere informatie

GENERIEKE SALARISSTUDIE 2014

GENERIEKE SALARISSTUDIE 2014 GENERIEKE SALARISSTUDIE 2014 SALARISADVIES LOONT! Salarisadvies in tijden van crisis, het ideale moment voor uw organisatie om de stap te zetten naar een duurzaam loonbeleid VOOR MEER INFORMATIE, CONTACTEER

Nadere informatie

De SD WORX - enquête. 1. De best betaalde functies

De SD WORX - enquête. 1. De best betaalde functies De SD WORX - enquête Jaarlijks voert SD WORX een onderzoek naar de beloning van arbeiders, bedienden, kader- en directieleden in België. Daarbij staat kwaliteit van de gegevens centraal. De data worden

Nadere informatie

Deontologische Code. Deze Deontologische Code is zowel op individuen als op entiteiten die interne auditdiensten verlenen van toepassing.

Deontologische Code. Deze Deontologische Code is zowel op individuen als op entiteiten die interne auditdiensten verlenen van toepassing. Deontologische Code INLEIDING Het doel van de Deontologische Code van het Instituut is het stimuleren van een ethische cultuur binnen het geheel van de professionele uitoefening van interne audit. Interne

Nadere informatie

Management Summary ICT SHARED SERVICES. Beperkte offerteaanvraag Bestek nr. IT09117 EXPLOITATIEDIENSTEN ICT SHARED SERVICES

Management Summary ICT SHARED SERVICES. Beperkte offerteaanvraag Bestek nr. IT09117 EXPLOITATIEDIENSTEN ICT SHARED SERVICES FOD Kanselarij van de Eerste Minister Wetstraat 16 1000 Brussel ICT SHARED SERVICES Beperkte offerteaanvraag Bestek nr. IT09117 EXPLOITATIEDIENSTEN ICT SHARED SERVICES Management Summary 21 oktober 2011

Nadere informatie

Communicatiemedewerker (M/V)

Communicatiemedewerker (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Communicatiemedewerker (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum

Nadere informatie

SPF Finances FOD Financiën

SPF Finances FOD Financiën SPF Finances FOD Financiën Programma Risicobeheer, Bijstand, Controle en Invordering Voorstudie ondersteuning voor de verwezenlijking van een oplossing inzake datawarehouse, datamining en risicoanalyse

Nadere informatie

HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE

HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE Tiel, 17 januari 1996 Herdruk: november 2006 DEEL A HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE JANUARI 1996 Deel A 3 INHOUDSOPGAVE DEEL A Pagina Inhoudsopgave 5 1 Inleiding

Nadere informatie

We verwachten van de medewerker dat hij mee binnen dit kader werkt en dat hij de waarden en gedrag opneemt binnen dit referentiekader.

We verwachten van de medewerker dat hij mee binnen dit kader werkt en dat hij de waarden en gedrag opneemt binnen dit referentiekader. Vacatureomschrijving Naam functie Expert Test en Release Functienr. 1435 Locatie Vol/deeltijds Vast/tijdelijk 1254 - Provinciehuis Antwerpen Voltijds Contractueel Inleiding De provincie Antwerpen is voortdurend

Nadere informatie

Vacature. Job description Project Manager

Vacature. Job description Project Manager Vacature Job description Project Manager Inhoudstabel 1. Missie Eventattitude... 3 2. Onze interne organisatie... 4 3. FUNCTIE VAN VERKOOP EN PROJECT MANAGEMENT... 6 3.1. Project Manager... 6 4. VAARDIGHEDEN...

Nadere informatie

TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - REGLEMENTAIRE

TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - REGLEMENTAIRE TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - REGLEMENTAIRE DE VENNOOTSCHAP TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. INFORMATIE RECHTSVORM TreeTop Asset Management S.A. is een naamloze Vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke

Nadere informatie

Functiehandboek voor de glastuinbouw. Behorende bij de CAO voor de glastuinbouw

Functiehandboek voor de glastuinbouw. Behorende bij de CAO voor de glastuinbouw Functiehandboek voor de glastuinbouw Behorende bij de CAO voor de glastuinbouw 2010-2011 Inhoudsopgave DEEL I 1. ALGEMENE INFORMATIE 04 1.1 Inleiding 04 1.2 Opzet van het handboek 04 1.3 Wat is functiewaardering?

Nadere informatie

Business analist A2 Business process management (M/V)

Business analist A2 Business process management (M/V) Business analist A2 Business process management (M/V) voor de steundienst van het college van hoven en rechtbanken Jobinhoud Profiel Werkgever Aanbod Deelnemingsvoorwaarden Solliciteren Kandidaten met

Nadere informatie