Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer Wervings naam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer Wervings naam"

Transcriptie

1 Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer Wervings naam extra werkzaamheden korpschef 17 korpsleiding plaatsvervangend korpschef 16 korpsleiding Extra werzaamheden op Volgnummer specifieke werkzaamheden werkzaamheden op Domein medewerker directiesecretariaat 7 korpsleiding Ondersteuning strategisch informatiemanager 15 korpsleiding Ondersteuning hoofd stafdienst B 14 stafbureau korpsleiding Leiding hoofd stafdienst B 14 stafdienst bedrijfsvoering Leiding medewerker vakadvies E 11 stafbureau korpsleiding Ondersteuning medewerker vakadvies E 11 informatiemanagement Ondersteuning medewerker vakadvies E 11 stafbureau korpsleiding 1 advies bestuur,bewaken integrale Ondersteuning besluitvorming medewerker secretariaat B 6 stafbureau korpsleiding Ondersteuning medewerker secretariaat B 6 personeel en organisatie Ondersteuning medewerker secretariaat B 6 stafdienst bedrijfsvoering Ondersteuning medewerker secretariaat B 6 district 1 Walcheren Ondersteuning medewerker secretariaat B 6 district 2 Oosterscheldebekken Ondersteuning medewerker secretariaat B 6 district 3 Zeeuws Vlaanderen Ondersteuning medewerker secretariaat B 6 divisie recherche Ondersteuning medewerker secretariaat B 6 divisie executieve Ondersteuning medewerker secretariaat B 6 stafbureau korpsleiding 1 administratieve Ondersteuning klachtenbehandeling medewerker secretariaat B 6 basispolitiezorg medewerker control D 11 stafbureau korpsleiding Ondersteuning medewerker control A 8 stafbureau korpsleiding Ondersteuning medewerker control B 9 beleid, advies, control Ondersteuning functionaris gegevensbescherming 10 stafbureau korpsleiding Ondersteuning functionaris gegevensbescherming 10 stafbureau korpsleiding 1 intern onderzoeker Ondersteuning niet aanwezig 11 Leiding persoonsgebonden functie teamchef C 11 Leiding executieve taken persoonsgebonden functie teamchef C 11 basispolitiezorg Leiding executieve taken Rutgers/Nagelkerke/Kriekaard/Remijnse medewerker gegevensbescherming Ondersteuning teamchef integriteit en veiligheid 11 leiding Leiding teamchef integriteit en veiligheid 11 integriteit en veiligheid teamchef integriteit en veiligheid 11 integriteit en veiligheid 1 toetsingsfunctionaris nevenwerkzaamheden medewerker vakadvies D 10 beleidsontwikkeling en Ondersteuning medewerker vakadvies D 10 stafdienst bedrijfsvoering Ondersteuning medewerker vakadvies D 10 beleidsontwikkeling en 1 uitvoerend tav Ondersteuning kwaliteitszorg/korp sbeschrijving/korp saudit medewerker vakadvies D 10 beleidsontwikkeling en 1 uitvoerend tav kwaliteitszorg/korpsbeschrijving/korpsaudit Ondersteuning TPT GOP 18 april versie van 110

2 korpschef plaatsvervangend korpschef medewerker directiesecretariaat strategisch informatiemanager hoofd stafdienst B hoofd stafdienst B medewerker vakadvies E medewerker vakadvies E medewerker vakadvies E medewerker secretariaat B medewerker secretariaat B medewerker secretariaat B medewerker secretariaat B medewerker secretariaat B medewerker secretariaat B medewerker secretariaat B medewerker secretariaat B medewerker secretariaat B medewerker secretariaat B medewerker control D medewerker control A medewerker control B functionaris gegevensbescherming functionaris gegevensbescherming niet aanwezig persoonsgebonden functie teamchef C executieve taken persoonsgebonden functie teamchef C executieve taken Rutgers/Nagelkerke/Kriekaard/Remijnse medewerker gegevensbescherming teamchef integriteit en veiligheid teamchef integriteit en veiligheid teamchef integriteit en veiligheid medewerker vakadvies D medewerker vakadvies D medewerker vakadvies D Vakgebied LFNP functie Schaal Leiding Leiding Korpsc 18 hef Leiding Leiding Directe 16 ur Administratie & Secretariaat Secretarieel Medewerker 7 Bedrijfsvoeringspecialismen Bedrijfsvoering Specialist F 14 Leiding Sectorhoofd 14 Leiding Sectorhoofd 14 Bedrijfsvoeringspecialismen Bedrijfsvoering Specialist C 11 Bedrijfsvoeringspecialismen Bedrijfsvoering Specialist C 11 Informatie & Communicatietechnologie Bedrijfsvoeringspecialismen Bedrijfsvoering Specialist C 11 Administratie & Secretariaat Administratief Secretarieel 6 Medewerker Administratie & Secretariaat Administratief Secretarieel 6 Medewerker Administratie & Secretariaat Administratief Secretarieel 6 Medewerker Administratie & Secretariaat Administratief Secretarieel 6 Medewerker Administratie & Secretariaat Administratief Secretarieel 6 Medewerker Administratie & Secretariaat Administratief Secretarieel 6 Medewerker Administratie & Secretariaat Administratief Secretarieel 6 Medewerker Administratie & Secretariaat Administratief Secretarieel 6 Medewerker Administratie & Secretariaat Administratief Secretarieel 6 Medewerker Intake & Service Medewerker Intake & Service 6 Bedrijfsvoeringspecialismen Bedrijfsvoering Specialist C 11 Control Gespecialiseerd Medewerker B 8 Control Gespecialiseerd Medewerker C 9 Control Bedrijfsvoeringspecialismen Bedrijfsvoering Specialist B 10 Veiligheid & Integriteit Bedrijfsvoeringspecialismen Bedrijfsvoering Specialist B 10 Veiligheid & Integriteit Leiding Teamchef B 10 Leiding Teamchef B 10 Leiding Teamchef B 10 Gespecialiseerd Medewerker C 9 Veiligheid & Integriteit Informatie & Communicatietechnologie Leiding Teamchef B 10 Operationeel Specialismen Operationeel Specialist C 11 Veiligheid & Integriteit (tactisch) Operationeel Specialismen Operationeel Specialist C 11 Veiligheid & Integriteit (tactisch) Bedrijfsvoeringspecialismen Bedrijfsvoering Specialist B 10 Bedrijfsvoeringspecialismen Bedrijfsvoering Specialist B 10 Bedrijfsvoeringspecialismen Bedrijfsvoering Specialist B 10 Auditing medewerker vakadvies D Bedrijfsvoeringspecialismen Bedrijfsvoering Specialist B 10 Auditing TPT GOP 18 april versie van 110

3 5 6 7 gebied 1 gebied 2 gebied 3 gebied korpschef plaatsvervangend korpschef medewerker directiesecretariaat strategisch informatiemanager hoofd stafdienst B hoofd stafdienst B medewerker vakadvies E medewerker vakadvies E medewerker vakadvies E medewerker secretariaat B medewerker secretariaat B medewerker secretariaat B medewerker secretariaat B medewerker secretariaat B medewerker secretariaat B medewerker secretariaat B medewerker secretariaat B medewerker secretariaat B medewerker secretariaat B medewerker control D medewerker control A medewerker control B functionaris gegevensbescherming functionaris gegevensbescherming niet aanwezig persoonsgebonden functie teamchef C executieve taken persoonsgebonden functie teamchef C executieve taken Rutgers/Nagelkerke/Kriekaard/Remijnse medewerker gegevensbescherming Beheer (oud) teamchef integriteit en veiligheid teamchef integriteit en veiligheid teamchef integriteit en veiligheid medewerker vakadvies D medewerker vakadvies D medewerker vakadvies D medewerker vakadvies D TPT GOP 18 april versie van 110

4 gebied 5 gebied 6 gebied 7 gebied 8 gebied 9 gebied 10 gebied 11 gebied 12 gebied 13 functionaliteit 1 functionaliteit 2 functionaliteit korpschef plaatsvervangend korpschef medewerker directiesecretariaat strategisch informatiemanager hoofd stafdienst B hoofd stafdienst B medewerker vakadvies E medewerker vakadvies E medewerker vakadvies E medewerker secretariaat B medewerker secretariaat B medewerker secretariaat B medewerker secretariaat B medewerker secretariaat B medewerker secretariaat B medewerker secretariaat B medewerker secretariaat B medewerker secretariaat B medewerker secretariaat B medewerker control D medewerker control A medewerker control B functionaris gegevensbescherming functionaris gegevensbescherming niet aanwezig persoonsgebonden functie teamchef C executieve taken persoonsgebonden functie teamchef C executieve taken Rutgers/Nagelkerke/Kriekaard/Remijnse medewerker gegevensbescherming teamchef integriteit en veiligheid teamchef integriteit en veiligheid teamchef integriteit en veiligheid medewerker vakadvies D medewerker vakadvies D medewerker vakadvies D medewerker vakadvies D TPT GOP 18 april versie van 110

5 korpschef plaatsvervangend korpschef medewerker directiesecretariaat strategisch informatiemanager hoofd stafdienst B hoofd stafdienst B medewerker vakadvies E medewerker vakadvies E medewerker vakadvies E medewerker secretariaat B medewerker secretariaat B medewerker secretariaat B medewerker secretariaat B medewerker secretariaat B medewerker secretariaat B medewerker secretariaat B medewerker secretariaat B medewerker secretariaat B medewerker secretariaat B medewerker control D medewerker control A medewerker control B functionaris gegevensbescherming functionaris gegevensbescherming niet aanwezig persoonsgebonden functie teamchef C executieve taken persoonsgebonden functie teamchef C executieve taken Rutgers/Nagelkerke/Kriekaard/Remijnse medewerker gegevensbescherming teamchef integriteit en veiligheid teamchef integriteit en veiligheid teamchef integriteit en veiligheid medewerker vakadvies D medewerker vakadvies D medewerker vakadvies D Inzet op vakgebied Tactische opsporing Tactische opsporing Codering medewerker vakadvies D TPT GOP 18 april versie van 110

6 Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden Extra werzaamheden op Volgnummer specifieke werkzaamheden werkzaamheden op Domein Wervings naam medewerker vakadvies D 10 financiën Ondersteuning medewerker vakadvies D 10 informatie management Ondersteuning medewerker vakadvies D 10 integriteit en veiligheid Ondersteuning medewerker vakadvies D 10 integriteit en veiligheid 2 informatie beveiligingsfunctionaris Ondersteuning medewerker vakadvies D 10 integriteit en veiligheid 4 klachtencoördinator Ondersteuning medewerker vakadvies D 10 personeel en organisatie 3 preventiemedewerker Ondersteuning medewerker vakadvies D 10 personeel en organisatie Ondersteuning persoonsgebonden functie operationeel 9 basispolitiezorg 1 teamchef explosieven chef executieve taken A persoonsgebonden operationeel chef 9 executieve taken A persoonsgebonden functie operationeel 9 basispolitiezorg chef executieve taken A niet aanwezig informatie rechercheur C 9 integriteit en veiligheid informatie rechercheur C 9 integriteit en veiligheid 1 intern onderzoeker informatie rechercheur C 9 integriteit en veiligheid 2 veiligheids-,betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoeken medewerker control C 10 integriteit en veiligheid Ondersteuning medewerker control C 10 integriteit en veiligheid 1 privacyfunctionaris als genoemd in wet Ondersteuning politiegegevens (wpg) medewerker gegevensbewerking A 7 integriteit en veiligheid medewerker gegevensbewerking A 7 sturings medewerker gegevensbewerking A 7 recherche Bureau Misdaad Analyse infodesk medewerker gegevensbewerking A 7 bureau misdaad analyse / infodesk medewerker gegevensbewerking A 7 recherche Criminele Inlichtingen Eenheid medewerker gegevensbewerking A 7 criminele inlichtingen eenheid medewerker gegevensbewerking A 7 recherche Bureau Case Screening medewerker gegevensbewerking A 7 bureau case screening medewerker gegevensbewerking A 7 regionale inlichtingen dienst medewerker gegevensbewerking A 7 recherche Regionale Inlichtingen Dienst medewerker gegevensbewerking A 7 infodesk (RIK) medewerker gegevensbewerking A 7 criminele inlichtingen eenheid 1 bewerken/verwerken informantengegevens cie medewerker gegevensbewerking A 7 regionale inlichtingen dienst 2 werkzaamheden aivd (art 60 wiw 2002) administratief medewerker A 4 integriteit en veiligheid Ondersteuning administratief medewerker A 4 facilitaire diensten / services Ondersteuning administratief medewerker A 4 tobias administratief medewerker A 4 recherche Criminele Inlichtingen Eenheid administratief medewerker A 4 criminele inlichtingen eenheid administratief medewerker A 4 integriteit en veiligheid 1 administratieve Ondersteuning betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoeken administratief medewerker A 4 facilitaire diensten / services 2 bestelactiviteiten Ondersteuning administratief medewerker A 4 facilitaire diensten / services 3 post,registratuur,archief Ondersteuning digitalisireringswerkzaamheden administratief medewerker C 6 integriteit en veiligheid Ondersteuning TPT GOP 18 april versie van 110

7 medewerker vakadvies D medewerker vakadvies D medewerker vakadvies D medewerker vakadvies D medewerker vakadvies D medewerker vakadvies D medewerker vakadvies D persoonsgebonden functie operationeel chef executieve taken A persoonsgebonden operationeel chef executieve taken A persoonsgebonden functie operationeel chef executieve taken A niet aanwezig informatie rechercheur C informatie rechercheur C informatie rechercheur C medewerker control C medewerker control C medewerker gegevensbewerking A medewerker gegevensbewerking A medewerker gegevensbewerking A medewerker gegevensbewerking A medewerker gegevensbewerking A medewerker gegevensbewerking A medewerker gegevensbewerking A medewerker gegevensbewerking A medewerker gegevensbewerking A medewerker gegevensbewerking A medewerker gegevensbewerking A medewerker gegevensbewerking A medewerker gegevensbewerking A administratief medewerker A administratief medewerker A administratief medewerker A administratief medewerker A administratief medewerker A administratief medewerker A Vakgebied LFNP functie Schaal Bedrijfsvoeringspecialismen Bedrijfsvoering Specialist B 10 Financiën Bedrijfsvoeringspecialismen Bedrijfsvoering Specialist B 10 Informatie & Communicatietechnologie Bedrijfsvoeringspecialismen Bedrijfsvoering Specialist B 10 Veiligheid & Integriteit Bedrijfsvoeringspecialismen Bedrijfsvoering Specialist B 10 Veiligheid & Integriteit Bedrijfsvoeringspecialismen Bedrijfsvoering Specialist B 10 Veiligheid & Integriteit Bedrijfsvoeringspecialismen Bedrijfsvoering Specialist B 10 Personeel & Organisatie (P&O) Bedrijfsvoeringspecialismen Bedrijfsvoering Specialist B 10 Personeel & Organisatie (P&O) GGP Operationeel Expert GGP 9 GGP Operationeel Expert GGP 9 GGP Operationeel Expert GGP 9 GGP Operationeel Expert GGP 9 Tactische opsporing Operationeel Expert Tactische Opsporing 9 Veiligheid & Integriteit (tactisch) Tactische opsporing Operationeel Expert Tactische Opsporing 9 Veiligheid & Integriteit (tactisch) Tactische opsporing Operationeel Expert Tactische Opsporing 9 Veiligheid & Integriteit (tactisch) Bedrijfsvoeringspecialismen Bedrijfsvoering Specialist B 10 Control Veiligheid & Integriteit Bedrijfsvoeringspecialismen Bedrijfsvoering Specialist B 10 Control Veiligheid & Integriteit Intelligence Generalist Intelligence 7 Intelligence Generalist Intelligence 7 Intelligence Generalist Intelligence 7 Intelligence Generalist Intelligence 7 Intelligence Generalist Intelligence 7 Intelligence Generalist Intelligence 7 Intelligence Generalist Intelligence 7 Intelligence Generalist Intelligence 7 Intelligence Generalist Intelligence 7 Intelligence Generalist Intelligence 7 Intelligence Generalist Intelligence 7 Intelligence Generalist Intelligence 7 Intelligence Generalist Intelligence 7 Administratie & Secretariaat Administratief Secretarieel 4 Medewerker A Administratie & Secretariaat Administratief Secretarieel 4 Medewerker A Intake & Service Assistent Intake & Service A 4 Intake & Service Assistent Intake & Service A 4 Intake & Service Assistent Intake & Service A 4 Administratie & Secretariaat Administratief Secretarieel 4 Medewerker A administratief medewerker A administratief medewerker A administratief medewerker C Administratie & Secretariaat Administratie & Secretariaat Administratie & Secretariaat Administratief Secretarieel Medewerker A Administratief Secretarieel Medewerker A Administratief Secretarieel Medewerker TPT GOP 18 april versie van 110

8 5 6 7 gebied 1 gebied 2 gebied 3 gebied medewerker vakadvies D medewerker vakadvies D Salarisadministratie medewerker vakadvies D medewerker vakadvies D medewerker vakadvies D medewerker vakadvies D medewerker vakadvies D persoonsgebonden functie operationeel chef executieve taken A persoonsgebonden operationeel chef executieve taken A persoonsgebonden functie operationeel chef executieve taken A niet aanwezig informatie rechercheur C informatie rechercheur C informatie rechercheur C medewerker control C medewerker control C medewerker gegevensbewerking A medewerker gegevensbewerking A medewerker gegevensbewerking A medewerker gegevensbewerking A medewerker gegevensbewerking A medewerker gegevensbewerking A medewerker gegevensbewerking A medewerker gegevensbewerking A medewerker gegevensbewerking A medewerker gegevensbewerking A medewerker gegevensbewerking A medewerker gegevensbewerking A medewerker gegevensbewerking A administratief medewerker A administratief medewerker A administratief medewerker A administratief medewerker A administratief medewerker A administratief medewerker A administratief medewerker A administratief medewerker A administratief medewerker C TPT GOP 18 april versie van 110

9 gebied 5 gebied 6 gebied 7 gebied 8 gebied 9 gebied 10 gebied 11 gebied 12 gebied 13 functionaliteit 1 functionaliteit 2 functionaliteit medewerker vakadvies D medewerker vakadvies D medewerker vakadvies D medewerker vakadvies D medewerker vakadvies D medewerker vakadvies D medewerker vakadvies D persoonsgebonden functie operationeel chef executieve taken A persoonsgebonden operationeel chef executieve taken A persoonsgebonden functie operationeel chef executieve taken A niet aanwezig informatie rechercheur C informatie rechercheur C informatie rechercheur C medewerker control C medewerker control C medewerker gegevensbewerking A medewerker gegevensbewerking A medewerker gegevensbewerking A medewerker gegevensbewerking A medewerker gegevensbewerking A medewerker gegevensbewerking A medewerker gegevensbewerking A medewerker gegevensbewerking A medewerker gegevensbewerking A medewerker gegevensbewerking A medewerker gegevensbewerking A medewerker gegevensbewerking A medewerker gegevensbewerking A administratief medewerker A administratief medewerker A administratief medewerker A administratief medewerker A administratief medewerker A administratief medewerker A administratief medewerker A administratief medewerker A administratief medewerker C TPT GOP 18 april versie van 110

10 medewerker vakadvies D medewerker vakadvies D medewerker vakadvies D medewerker vakadvies D medewerker vakadvies D medewerker vakadvies D medewerker vakadvies D persoonsgebonden functie operationeel chef executieve taken A persoonsgebonden operationeel chef executieve taken A persoonsgebonden functie operationeel chef executieve taken A niet aanwezig informatie rechercheur C informatie rechercheur C informatie rechercheur C medewerker control C medewerker control C medewerker gegevensbewerking A medewerker gegevensbewerking A medewerker gegevensbewerking A medewerker gegevensbewerking A medewerker gegevensbewerking A medewerker gegevensbewerking A medewerker gegevensbewerking A medewerker gegevensbewerking A medewerker gegevensbewerking A medewerker gegevensbewerking A medewerker gegevensbewerking A medewerker gegevensbewerking A medewerker gegevensbewerking A administratief medewerker A administratief medewerker A administratief medewerker A administratief medewerker A administratief medewerker A administratief medewerker A Inzet op vakgebied Codering administratief medewerker A administratief medewerker A administratief medewerker C TPT GOP 18 april versie van 110

11 Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer Extra Volgnummer werkzaamheden op Domein Wervings extra werzaamheden op specifieke naam werkzaamheden werkzaamheden administratief medewerker C 6 financiën Ondersteuning administratief medewerker C 6 personeel en organisatie Ondersteuning administratief medewerker C 6 tobias administratief medewerker C 6 personeel en organisatie 1 administratie boa beëdigingen Ondersteuning administratief medewerker C 6 conflict & crisisbeheersing administratief medewerker C 6 infodesk (RIK) adminstratief medewerker privacy 5 integriteit en veiligheid Ondersteuning adminstratief medewerker privacy 5 integriteit en veiligheid Ondersteuning assistent administratief medewerker 3 Ondersteuning medewerker vakadvies/bedrijfsjurist 12 juridische zaken Ondersteuning medewerker vakadvies/bedrijfsjurist 12 juridische zaken 1 juridische Ondersteuning Zuid6, aanbestedingen en contracten medewerker vakadvies/bedrijfsjurist 12 juridische zaken 1 juridische Ondersteuning zuid6,aanbestedingen en contracten 9 communicatie Ondersteuning 9 beleidsontwikkeling en Ondersteuning 9 personeel en organisatie Ondersteuning 9 facilitaire diensten huisvesting Ondersteuning 9 informatiemanagement Ondersteuning 9 district 1 walcheren Ondersteuning 9 district 2 oosterscheldebekken Ondersteuning 9 district 3 zeeuws vlaanderen Ondersteuning 9 EXO Bureau Conflict & Ondersteuning Crisisbeheersing 9 EXO verkeerspolitie Ondersteuning 9 EXO Ondersteuning 9 informatiemanagement 1 telefonie Ondersteuning 9 personeel en organisatie 2 opleidingsadviezen Ondersteuning, beheer opleidingsbudget: gemandateerd post initieel voor politieacademie 9 informatiemanagement 1 telefonie Ondersteuning 9 personeel en organisatie 2 opleidingsadviezen,beheer opleidingsbudget: Ondersteuning gemandateerd post initieel voor politieacademie 9 facilitaire diensten huisvesting 3 coördinatie facilitaire dienst Ondersteuning 9 facilitaire diensten huisvesting 4 coördinatie facilitaire Ondersteuning dienst,verzekeringscoördinator,schadebehand elaar 9 EXO Bureau Conflict & 5 eergerelateerd geweld Ondersteuning Crisisbeheersing 9 basispolitiezorg Ondersteuning 9 divisie executieve Ondersteuning medewerker vakadvies/communicatie communicatie Ondersteuning adviseur medewerker infovoorziening A 7 communicatie Ondersteuning TPT GOP 18 april versie van 110

12 Vakgebied LFNP functie Schaal administratief medewerker C administratief medewerker C administratief medewerker C administratief medewerker C administratief medewerker C administratief medewerker C adminstratief medewerker privacy adminstratief medewerker privacy assistent administratief medewerker medewerker vakadvies/bedrijfsjurist medewerker vakadvies/bedrijfsjurist Administratie & Secretariaat Administratief Secretarieel 6 Medewerker Administratie & Secretariaat Administratief Secretarieel 6 Medewerker Intake & Service Medewerker Intake & Service 6 Administratie & Secretariaat Administratief Secretarieel 6 Medewerker Intake & Service Medewerker Intake & Service 6 Intake & Service Medewerker Intake & Service 6 Administratie & Secretariaat Administratief Secretarieel 5 Medewerker B Administratie & Secretariaat Administratief Secretarieel 5 Medewerker B Administratie & Secretariaat Administratief Secretarieel 4 Medewerker A Bedrijfsvoeringspecialismen Bedrijfsvoering Specialist D 12 Personeel & Organisatie (P&O) Bedrijfsvoeringspecialismen Bedrijfsvoering Specialist D 12 Facilitair Facilitair medewerker vakadvies/bedrijfsjurist Bedrijfsvoeringspecialismen Bedrijfsvoering Specialist D 12 Personeel & Organisatie (P&O) Bedrijfsvoeringspecialismen Bedrijfsvoering Specialist A 9 Bedrijfsvoeringspecialismen Bedrijfsvoering Specialist A 9 Bedrijfsvoeringspecialismen Bedrijfsvoering Specialist A 9 Bedrijfsvoeringspecialismen Bedrijfsvoering Specialist A 9 Bedrijfsvoeringspecialismen Bedrijfsvoering Specialist A 9 Bedrijfsvoeringspecialismen Bedrijfsvoering Specialist A 9 Bedrijfsvoeringspecialismen Bedrijfsvoering Specialist A 9 Bedrijfsvoeringspecialismen Bedrijfsvoering Specialist A 9 Bedrijfsvoeringspecialismen Bedrijfsvoering Specialist A 9 Bedrijfsvoeringspecialismen Bedrijfsvoering Specialist A 9 Bedrijfsvoeringspecialismen Bedrijfsvoering Specialist A 9 Bedrijfsvoeringspecialismen Bedrijfsvoering Specialist A 9 Bedrijfsvoeringspecialismen Bedrijfsvoering Specialist A 9 Personeel & Organisatie (P&O) Facilitair Bedrijfsvoeringspecialismen Bedrijfsvoering Specialist A 9 Bedrijfsvoeringspecialismen Bedrijfsvoering Specialist A 9 Personeel & Organisatie (P&O) Bedrijfsvoeringspecialismen Bedrijfsvoering Specialist A 9 Bedrijfsvoeringspecialismen Bedrijfsvoering Specialist A medewerker vakadvies/communicatie adviseur medewerker infovoorziening A Bedrijfsvoeringspecialismen Bedrijfsvoering Specialist A 9 Bedrijfsvoeringspecialismen Bedrijfsvoering Specialist A 9 Bedrijfsvoeringspecialismen Bedrijfsvoering Specialist A 9 Bedrijfsvoeringspecialismen Bedrijfsvoering Specialist B 10 Communicatie Gespecialiseerd Medewerker A 7 Communicatie TPT GOP 18 april versie van 110

13 5 6 7 gebied 1 gebied 2 gebied 3 gebied administratief medewerker C administratief medewerker C administratief medewerker C administratief medewerker C administratief medewerker C administratief medewerker C adminstratief medewerker privacy adminstratief medewerker privacy assistent administratief medewerker medewerker vakadvies/bedrijfsjurist Juridisch advies 1 Juridisch advies medewerker vakadvies/bedrijfsjurist (inkoop) Contracten medewerker vakadvies/bedrijfsjurist Juridisch advies 1 Juridisch advies 3 Opleidingen Opleidingen medewerker vakadvies/communicatie adviseur medewerker infovoorziening A Interne communicatie Public relations Publieksvoorlichting Handhavingcommunicatie Interne communicatie Public relations Publieksvoorlichting Handhavingcommunicatie TPT GOP 18 april versie van 110

14 gebied 5 gebied 6 gebied 7 gebied 8 gebied 9 gebied 10 gebied 11 gebied 12 gebied 13 functionaliteit 1 functionaliteit 2 functionaliteit administratief medewerker C administratief medewerker C administratief medewerker C administratief medewerker C administratief medewerker C administratief medewerker C adminstratief medewerker privacy adminstratief medewerker privacy assistent administratief medewerker medewerker vakadvies/bedrijfsjurist medewerker vakadvies/bedrijfsjurist medewerker vakadvies/bedrijfsjurist medewerker vakadvies/communicatie adviseur medewerker infovoorziening A Media communicatie Media communicatie TPT GOP 18 april versie van 110

15 administratief medewerker C administratief medewerker C administratief medewerker C administratief medewerker C administratief medewerker C administratief medewerker C adminstratief medewerker privacy adminstratief medewerker privacy assistent administratief medewerker medewerker vakadvies/bedrijfsjurist medewerker vakadvies/bedrijfsjurist Inzet op vakgebied Codering medewerker vakadvies/bedrijfsjurist medewerker vakadvies/communicatie adviseur medewerker infovoorziening A TPT GOP 18 april versie van 110

16 Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer Extra Volgnummer werkzaamheden op Domein Wervings extra werzaamheden op specifieke naam werkzaamheden werkzaamheden webredacteur 8 communicatie Ondersteuning teamchef B niet executieve taken 10 sturings Ondersteuning teamchef B niet executieve taken 10 personeel en organisatie Ondersteuning teamchef B niet executieve taken 10 financiën Ondersteuning teamchef B niet executieve taken 10 financiën 1 controle op afgeschermde gelden Ondersteuning informatieanalist 9 sturings Ondersteuning analist C 10 sturings analist C 10 bureau misdaad analyse analist C 10 bureau misdaad analyse / infodesk medewerker vakadvies F 12 beleidsontwikkeling en Ondersteuning hoofd stafdienst A 13 personeel en organisatie Ondersteuning trajectbegeleider 9 personeel en organisatie Ondersteuning administratief medewerker E 8 personeel en organisatie Ondersteuning administratief medewerker E 8 financiën Ondersteuning administratief medewerker D 8 personeel en organisatie Ondersteuning administratief medewerker D 7 financiën Ondersteuning administratief medewerker D 7 facilitaire diensten / services Ondersteuning administratief medewerker D 7 recherche Bureau Case Screening Ondersteuning administratief medewerker D 7 bureau case screening Ondersteuning administratief medewerker D 7 district 1 walcheren Ondersteuning administratief medewerker D 7 afdeling Personeel en Organisatie 1 onderhandelen over salaris met medewerker Ondersteuning administratief medewerker D 7 afdeling Personeel en Organisatie Ondersteuning administratief medewerker D 7 basispolitiezorg verwerver A 6 personeel en organisatie Ondersteuning docent IBT B 9 personeel en organisatie Ondersteuning docent IBT A 8 personeel en organisatie Ondersteuning persoonsgebonden functie centrale 9 Ondersteuning vertrouwenspersoon persoonsgebonden functie centrale 9 regionaal Ondersteuning vertrouwenspersoon centrale vertrouwenspersoon 9 bedrijfsvoering Ondersteuning medewerker met 7 basispolitiezorg 1 biker,hennep medewerker met 7 basispolitiezorg 2 praktijkcoach,motorrijder,hennep medewerker met 7 basispolitiezorg 3 motorrijder,instructeur vrijwillige politie,milieu,praktijkcoach TPT GOP 18 april versie van 110

17 webredacteur teamchef B niet executieve taken teamchef B niet executieve taken teamchef B niet executieve taken teamchef B niet executieve taken informatieanalist analist C Vakgebied LFNP functie Schaal Gespecialiseerd Medewerker B 8 Communicatie Bedrijfsvoeringspecialismen Bedrijfsvoering Specialist B 10 Bedrijfsvoeringspecialismen Bedrijfsvoering Specialist B 10 Personeel & Organisatie (P&O) Bedrijfsvoeringspecialismen Bedrijfsvoering Specialist B 10 Financiën Bedrijfsvoeringspecialismen Bedrijfsvoering Specialist B 10 Financiën Bedrijfsvoeringspecialismen Bedrijfsvoering Specialist A 9 Informatie & Communicatietechnologie Operationeel Specialismen Operationeel Specialist B analist C Operationeel Specialismen Operationeel Specialist B analist C Operationeel Specialismen Operationeel Specialist B medewerker vakadvies F hoofd stafdienst A trajectbegeleider administratief medewerker E administratief medewerker E administratief medewerker D administratief medewerker D administratief medewerker D administratief medewerker D administratief medewerker D administratief medewerker D administratief medewerker D administratief medewerker D administratief medewerker D verwerver A docent IBT B docent IBT A persoonsgebonden functie centrale vertrouwenspersoon persoonsgebonden functie centrale vertrouwenspersoon centrale vertrouwenspersoon medewerker met medewerker met medewerker met Bedrijfsvoeringspecialismen Bedrijfsvoering Specialist D 12 Bedrijfsvoeringspecialismen Bedrijfsvoering Specialist E 13 Personeel & Organisatie (P&O) Gespecialiseerd Medewerker C 9 Onderwijs Gespecialiseerd Medewerker B 8 Personeel & Organisatie (P&O) Gespecialiseerd Medewerker B 8 Financiën Gespecialiseerd Medewerker A 7 Personeel & Organisatie (P&O) Gespecialiseerd Medewerker A 7 Informatie & Communicatietechnologie Gespecialiseerd Medewerker A 7 Informatie & Communicatietechnologie Gespecialiseerd Medewerker A 7 Informatie & Communicatietechnologie Gespecialiseerd Medewerker A 7 Informatie & Communicatietechnologie Gespecialiseerd Medewerker A 7 Informatie & Communicatietechnologie Gespecialiseerd Medewerker A 7 Personeel & Organisatie (P&O) Gespecialiseerd Medewerker A 7 Personeel & Organisatie (P&O) Intake & Service Generalist Intake & Service 7 Gespecialiseerd Medewerker A 7 Personeel & Organisatie (P&O) Docenten Docent B 9 Docenten Docent A 8 Bedrijfsvoeringspecialismen Bedrijfsvoering Specialist A 9 Veiligheid & Integriteit Omgangsvormen en sociale veiligheid Bedrijfsvoeringspecialismen Bedrijfsvoering Specialist A 9 Veiligheid & Integriteit Bedrijfsvoeringspecialismen Bedrijfsvoering Specialist A 9 GGP Generalist GGP 7 GGP Generalist GGP 7 GGP Generalist GGP 7 Milieu (ggp) TPT GOP 18 april versie van 110

18 5 6 7 gebied 1 gebied 2 gebied 3 gebied webredacteur teamchef B niet executieve taken teamchef B niet executieve taken teamchef B niet executieve taken teamchef B niet executieve taken informatieanalist analist C Interne communicatie Informatieanalyse Media communicatie analist C analist C medewerker vakadvies F hoofd stafdienst A trajectbegeleider administratief medewerker E administratief medewerker E administratief medewerker D administratief medewerker D administratief medewerker D administratief medewerker D administratief medewerker D administratief medewerker D administratief medewerker D administratief medewerker D administratief medewerker D verwerver A docent IBT B docent IBT A persoonsgebonden functie centrale vertrouwenspersoon persoonsgebonden functie centrale vertrouwenspersoon centrale vertrouwenspersoon medewerker met medewerker met medewerker met Trajectbegeleiding Rechtspositie Beheer (oud) Beheer (oud) Beheer (oud) Beheer (oud) Beheer (oud) Personeelsadministratie Personeelsadministratie Opleidingen Personeelsadministratie Systemen Systemen Systemen Systemen Systemen TPT GOP 18 april versie van 110

19 gebied 5 gebied 6 gebied 7 gebied 8 gebied 9 gebied 10 gebied 11 gebied 12 gebied 13 functionaliteit 1 functionaliteit 2 functionaliteit webredacteur teamchef B niet executieve taken teamchef B niet executieve taken teamchef B niet executieve taken teamchef B niet executieve taken informatieanalist analist C analist C analist C medewerker vakadvies F hoofd stafdienst A trajectbegeleider administratief medewerker E administratief medewerker E administratief medewerker D administratief medewerker D administratief medewerker D administratief medewerker D administratief medewerker D administratief medewerker D administratief medewerker D administratief medewerker D administratief medewerker D verwerver A docent IBT B docent IBT A persoonsgebonden functie centrale vertrouwenspersoon persoonsgebonden functie centrale vertrouwenspersoon centrale vertrouwenspersoon medewerker met medewerker met medewerker met TPT GOP 18 april versie van 110

20 webredacteur teamchef B niet executieve taken teamchef B niet executieve taken teamchef B niet executieve taken teamchef B niet executieve taken informatieanalist analist C analist C analist C medewerker vakadvies F hoofd stafdienst A trajectbegeleider administratief medewerker E administratief medewerker E administratief medewerker D administratief medewerker D administratief medewerker D administratief medewerker D administratief medewerker D administratief medewerker D administratief medewerker D administratief medewerker D administratief medewerker D verwerver A docent IBT B docent IBT A persoonsgebonden functie centrale vertrouwenspersoon persoonsgebonden functie centrale vertrouwenspersoon centrale vertrouwenspersoon medewerker met medewerker met medewerker met Inzet op vakgebied Intelligence / Tactische opsporing Intelligence / Tactische opsporing Intelligence / Tactische opsporing Codering TPT GOP 18 april versie van 110