Zandstraat 24 B-3920 LOMMEL. Quality Manual RAFA. HVAC Inspections. Goedkeuring: Is een handelsnaam van: BREEDIJK. DEVELOPMENT TEAM bvba

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zandstraat 24 B-3920 LOMMEL. Quality Manual RAFA. HVAC Inspections. Goedkeuring: Is een handelsnaam van: BREEDIJK. DEVELOPMENT TEAM bvba"

Transcriptie

1 Zandstraat 24 B-3920 LOMMEL Quality Manual RAFA HVAC Inspections Is een handelsnaam van: Goedkeuring: BREEDIJK DEVELOPMENT TEAM bvba Siert Knol, Directeur Datum: donderdag 29 juli 2004

2 Quality Manual: inhoudstafel Deel I: Inleiding Algemeen Deel I Doeleinden en verwijzing naar normatieve documenten Vorm en inhoud van het document... 5 Bestemmelingen... 6 Deel II: Algemene criteria voor het functioneren van RAFA HVAC Inspections Onderwerp en toepassingsgebied Activiteiten van de onderneming... 7 Begripsbepaling Keuring... 8 Administratieve vereisten Juridische identificeerbaarheid Relaties met de moederorganisatie Werkterrein en technisch kunnen Aansprakelijkheidsverzekering Commerciële voorwaarden Financiële controle Onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit Vrijwaring van druk Onafhankelijkheid Geheimhouding Geheimhouding Organisatie en management Organisatie Ornigram / Functiescheiding Technisch verantwoordelijke Toezicht Plaatsvervanging Functiebeschrijvingen Kwaliteitssysteem Kwaliteitsbeleid Doeltreffendheid Kwaliteitshandboek Kwaliteitsverantwoordelijke Actualisatie van het systeem Beheersing van documenten Interne audits Terugkoppeling corrigerende maatregelen Beoordeling kwaliteitssysteem door directie Personeel Beschikbaarheid en tijdelijk personeel Personeelskwalificaties Opleiding Personeelsdossiers Gedragscode Vergoedingen /08/04 2 / 42

3 Voorzieningen en uitrusting Beschikbaarheid Toegang en bevoegdheid tot gebruik Geschiktheid voor gebruik Identificatie Onderhoud Kalibratie Herleidbaarheid van de metingen Referentiematerialen Tussentijdse controles Herleidbaarheid v.d. referenties Aankoop Bewaring meetmiddelen Geautomatiseerde apparatuur en computers Niet goed functionerende apparatuur Registratie instrument gegevens Keuringsmethoden en -procedures Keuringsmethoden Uitvoeringsmethoden Niet-genormeerde methoden Beheer van de documentatie Beheer van de contracten Registratie van de keuringsgegevens Gegevensoverdracht van berekeningen Veiligheid Behandeling van keuringsmonsters en -objecten Identificatie Onregelmatigheden Voorbereiding Bewaring keuringsobjecten Beheer van gegevens Registratiesysteem Registraties Archivering Keuringsverslagen en Keuringscertificaten Verslag en/of certificaat Inhoud Goedkeuring Verbeteringen en aanvullingen Uitbesteding Uitbesteding van keuringen Uitbesteding van diensten Uitbestedingsregister Klachten en beroep Klachtenprocedure Beroepsprocedure Samenwerking Verklaring /08/04 3 / 42

4 OVERZICHT WIJZIGINGEN Versie Beschrijving van de wijziging Auteur Datum 0 Oorspronkelijke uitgave Siert Knol 29/07/ /08/04 4 / 42

5 QM 1 Algemeen Deel I Versie 0 29/07/2004 Sectie 1.1 Doeleinden en verwijzing naar normatieve documenten Versie 0 29/07/2004 In dit Quality Manual volgt de nummering van de paragrafen de nummering van ISO 17020: Dit Quality Manual is enkel geldig als de versie van de secties overeenstemt met de versie vermeld op D 40301, inhoud Quality Manual. Een nieuwe versie wordt gemaakt door een sectie van het Quality Manual heruit te geven en het versienummer te verhogen. Sectie 1.2 Vorm en inhoud van het document Versie 0 29/07/2004 Dit Quality Manual (QM) documenteert het kwaliteitsbeheersysteem van RA- FA HVAC Inspections (een handelsnaam van Breedijk Development Team bvba) om aan te tonen dat de onderneming op een consequente manier DIENSTEN aanbiedt en uitvoert die aan de klanteneisen en de relevante normen en regelgevingen voldoen. Dit Quality Manual stemt overeen met de norm NBN-EN (ED. 1995) / ISO 17020: 2000 en slaat op KEURINGEN uitgevoerd door RAFA HVAC Inspections. 18/08/04 5 / 42

6 QM2 Bestemmelingen Versie 0 29/07/2004 Gecontroleerde kopieën: De leden van de Coördinatiecommissie (*); De leden van de Accreditatiebureaus (**); Het Accreditatie secretariaat; De geaccrediteerde keuringsinstellingen; De aanvragende keuringsinstellingen. (*) Door de coördinatiecommissie wordt respectievelijk bedoeld: de coördinatiecommissie BELTEST en BELCERT, de Algemene Calibratiecommissie. (**) Door de Accreditatiebureaus wordt respectievelijk bedoeld: de BELTEST en BELCERT accreditatiebureaus, de Algemene Calibratiecommissie. Niet gecontroleerde kopieën: Elke aanvrager. 18/08/04 6 / 42

7 Deel II QM1 Onderwerp en toepassingsgebied Versie 0 29/07/2004 Sectie 1.1 Activiteiten van de onderneming Versie 0 29/07/ RAFA HVAC Inspections Het uitvoeren van onderstaande metingen, keuringen en validatie aan HVAC installaties in gebouwen: Aerolische & Hydraulische debiet metingen; Aerolische & Hydraulische verschildruk metingen; Luchtkanaallek testen; Temperatuur metingen; Relatieve Vocht meting RV%; Comfort metingen; Deeltjes meting; Binnenluchtkwaliteit meting (IAQ); Filtertesten; Cleanroom- & Operatiekwartier validatie; Luchtkanaal inspecties; Rookgasmeting (o.a. NOx); Thermografie. Sectie 1.2 Historiek van de onderneming Versie 0 29/07/2004 Het bedrijf is in 1937 begonnen als dorpssmederij in Noord-Nederland het voerde een veelzijdigheid aan werkzaamheden uit waaronder HVAC installaties. Vanaf 1967 tot 1981 was er in dat bedrijf een gemiddeld personeelsbestand van 25 personen. De huidige zaakvoerder van BDT realiseerde in die periode de technische berekeningen t.b.v. de uitvoering van o.a. HVAC installatie. In 1981 heeft hij zich in Zuid-Nederland gevestigd en is zich gaan toeleggen op het doen van engineering en metingen aan HVAC installaties. De activiteiten werden vanaf toen uitgevoerd onder de namen HEEMRAAD (engineering) en RAFA (metingen). Om reden van een centrale positie is in 1997 naar LOMMEL (België) verhuisd. Het voornemen is om de onderneming op een sterkte van ca. 5 engineers te continueren. De activiteiten zullen steeds worden aangepast en afgestemd op de vraag van markt. 18/08/04 7 / 42

8 QM2 Begripsbepaling Versie 0 29/07/2004 Sectie 2.1 Keuring Versie 0 29/07/2004 RAFA HVAC Inspections onderzoekt m.b.v. wettelijk gekalibreerde instrumenten HVAC installaties of delen daarvan en stelt vast of die in overeenstemming zijn met de daaraan gestelde eisen op basis normen, lastenboek, deskundige beoordeling en/of algemene eisen. 18/08/04 8 / 42

9 QM3 Administratieve vereisten Versie 0 29/07/2004 Sectie 3.1 Juridische identificeerbaarheid Versie 0 29/07/2004 RAFA HVAC Inspections is een handelsnaam van BREEDIJK DEVELOPMENT TEAM bvba. Sectie 3.2 Relaties met de moederorganisatie Versie 0 29/07/2004 RAFA HVAC Inspections treedt binnen de onderneming geheel zelfstandig op. Voor de verdere activiteiten van BREEDIJK DEVELOPMENT TEAM bvba verwijzen wij naar het Kwaliteitshandboek (K). 18/08/04 9 / 42

10 Sectie 3.3 Werkterrein en technisch kunnen Versie 0 29/07/2004 RAFA HVAC Inspections zal keuringen doen aan HVAC installaties in gebouwen. Deze keuringen kunnen bestaan uit: 3 Aerolische verschildruk meting, o Uitgevoerd volgens ISSO Publ. nr. 31 onder Het meten van druk in een luchtkanaal,..2. Statische druk, Met micromanometer,..3. Dynamische druk, Met Pitotbuis. 3 Aerolische debiet meting,..2. Het meten van de luchtvolume stroom in een kanaal, o Uitgevoerd volgens ISSO Publ. nr. 31 onder voor rechthoekig kanaal en onder voor ronde kanalen. o En volgens de voorschriften van artikel II/E.5/1 van het typebestek 105 van de Belgische Staat. Met Pitotbuis,..3. Het meten van de luchtvolume stroom in een kanaal d.m.v. weerstand, o Uitgevoerd volgens ISSO Publ. nr. 31 onder Met Micromanometer,..4. Het meten van de luchtvolume stroom aan inblaasroosters, o Uitgevoerd volgens ISSO Publ. nr. 31 onder Met Meetkoker. 3 Aerolische Temperatuur meting, o Uitgevoerd volgens ISSO Publ. nr. 31 onder voor rechthoekig kanaal en onder voor ronde kanalen...2. Het meten van de gemiddelde luchttemperatuur in kanalen, Met weerstandthermometer. 18/08/04 10 / 42

11 3 Aerolische debiet meting, o Uitgevoerd volgens ISSO Publ. nr. 31 onder Indicatie van de volumestroom via een ventilator, Met micromano- en toerentalmeter. 3 Hydraulische debiet meting,..2. Het meten van druk of volumestroom in leidingen met een inregelafsluiter, o Uitgevoerd volgens ISSO Publ. nr. 31 onder Met druk- of verschildrukmeter,..3. Het meten van een volumestroom in een leiding met een venturi, o Uitgevoerd vlgns. ISSO Publ. nr. 31 onder Met drukverschilmeter. 3 Hydraulische Temperatuur meting,..2. Het meten van een vloeistoftemperatuur in leidingen, o Uitgevoerd volgens ISSO Publ. nr. 31 onder Met een weerstandthermometer. 3 Hydraulische volumestroom indicatie,..2. Indicatie van de volumestroom via een pomp, o Uitgevoerd volgens ISSO Publ. nr. 31 onder Met drukverschilmeter, Met toerentalmeter. 3 Luchtkanaal lektest,..2. Het meten van de hoeveelheid lucht welke lekt uit een afgeblind kanaaldeel, o Uitgevoerd volgens ISSO Publ. nr.17-1 onder 3.10 Met Ductwork Leakage Tester AIRFLOW LM1. 18/08/04 11 / 42

12 3 Comfort metingen,..2. Het meten de luchtcondities in de verblijfszones, o Uitgevoerd volgens DIN 1946 deel 2 en ISO Met behaaglijkheidsonde,..3. Met Wet Bulb Globe temperatuursonde (WBGT), o Uitgevoerd volgens DIN en ISO 7243,..4. Met CO2 meter, o Uitgevoerd volgens DIN EN Rookgas meting, (waaronder Nox)..2. Het meten en analyseren van de rookgassen van een verbrandingstoestel, o Uitgevoerd volgens BEES, VLAREM II of TA-Luft en ISO-14000, rapportage is volgens het SCIOS-protocol. Met een rookgasmeetsysteem incl. analyser. 3 Geluidsdrukmeting,..2. Het meten van installatiegeluid in gebouwen met een luchttechnische installatie, o Uitgevoerd volgens ISSO Publ. Nr. 24, en de regionaal geldende richtlijn w.o. NBN ; NBN S ; NBN s en ARAB alsmede ISO :1987/Amd.1:1998(E). Met een geluidsdrukmeter met frequentieanalyse in de middenfrequenties 31.5 Hz tot 8 khz. 3 Relatieve Vochtigheid meting (RV%),..2. Het meten van de relatieve vochtigheid in verblijfsruimtes en/of luchtkanalen, o Uitgevoerd volgens ISSO Publ. Nr. 31 onder Met een Referentie Vocht/Temperatuurmeter. 18/08/04 12 / 42

13 Sectie 3.4 Aansprakelijkheidsverzekering Versie 0 29/07/2004 De Wettelijke Aansprakelijkheid van RAFA HVAC Inspections is gedekt in de verzekeringspolis van BREEDIJK DEVELOPMENT TEAM bvba. Sectie 3.5 Commerciële voorwaarden Versie 0 29/07/2004 In de ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INREGELWERK EN COMMISSIONING welke als bijlage is toegevoegd, stelt RAFA HVAC Inspections haar zakelijke voorwaarden waaronder zij opdrachten aanvaardt. Sectie 3.6 Financiële controle Versie 0 29/07/2004 Jaarlijks wordt de boekhouding van BREEDIJK DEVELOPMENT TEAM bvba gecontroleerd door Accountantskantoor VanWijn. De relevante jaarcijfers worden neergelegd bij Nationale Bank van België. De kosten en baten van RAFA HVAC Inspections zijn hierin afzonderlijk zichtbaar gemaakt. 18/08/04 13 / 42

14 QM4 Onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit. Versie 0 29/07/ RAFA HVAC Inspections dient bij de uitvoering van keuringen te voldoen aan de volgende criteria: Sectie 4.1 Vrijwaring van druk Versie 0 29/07/ RAFA HVAC INSPECTIONS moet onafhankelijk zijn ten opzichte van de betrokken partijen. Sectie 4.2 Onafhankelijkheid Versie 0 29/07/ RAFA HVAC INSPECTIONS en ook haar personeel dat verantwoordelijk is voor de keuring, mogen niet de ontwerper, leverancier, installateur, inkoper, eigenaar, gebruiker of onderhoudsuitvoerder zijn van objecten die ze keuren noch de gemachtigde vertegenwoordiger van een of meer van deze partijen RAFA HVAC INSPECTIONS en haar personeel mogen zich niet inlaten met activiteiten die strijdig kunnen zijn met de onafhankelijkheid van hun oordeel en hun integriteit met betrekking tot hun keuringactiviteiten In het bijzonder mogen ze niet rechtstreeks betrokken zijn bij het ontwerp, de vervaardiging, levering, installatie, het gebruik of onderhoud van de gekeurde objecten, of van gelijksoortige objecten die ermee concurreren Alle geïnteresseerde partijen zullen gebruik kunnen maken van de diensten van RAFA HVAC INSPECTIONS. Zij zal geen buitensporige financiële of andere voorwaarden stellen. De procedures volgens welke RAFA HVAC INSPECTIONS werkt zullen op een niet discriminerende wijze worden toegepast. 18/08/04 14 / 42

15 QM5 Geheimhouding Versie 0 29/07/2004 Sectie 5.1 Geheimhouding Versie 0 29/07/2004 RAFA HVAC Inspections en haar personeel garandeert strikte geheimhouding van de kennis die zij opdoen tijdens het doen van de keuring of het beoordelen van plannen. De resultaten van de keuringen zullen uitsluitend aan de opdrachtgever worden afgegeven. 18/08/04 15 / 42

16 QM6 Organisatie en management Versie 0 29/07/2004 Sectie 6.1 Organisatie Versie 0 29/07/2004 RAFA HVAC Inspections is een zelfstandig opererende onderneming binnen BREEDIJK DEVELOPMENT TEAM bvba. Sectie 6.2 Ornigram / Functiescheiding Versie 0 29/07/2004 HEEMRAAD engineeringsbureau Directeur: Elisabeth Breedijk BREEDIJK DEVELOPMENT TEAM bvba Zaakvoerder: Elisabeth Breedijk RAFA Total Balancing Directeur: Elisabeth Breedijk RAFA Inspections Directeur: Ing. Siert Knol 18/08/04 16 / 42

17 Sectie 6.3 Technisch verantwoordelijke Versie 0 29/07/2004 De directeur van RAFA HVAC Inspections is de technisch verantwoordelijke voor de keuringen die worden uitgevoerd. Elk keuringsrapport dient door hem op juistheid te worden beoordeeld en ondertekend. Sectie 6.4 Toezicht Versie 0 29/07/2004 De directeur van RAFA HVAC Inspections ziet persoonlijk nauwlettend toe of de keuringen worden uitgevoerd op wijze zoals per meting onder 3.3 is omschreven. Sectie 6.5 Plaatsvervanging Versie 0 29/07/2004 Bij ontstentenis van de directeur van RAFA HVAC Inspections zal deze worden vervangen door de zaakvoerder van BREEDIJK DEVELOPMENT TEAM bvba. Mocht de afwezigheid van langere duur zijn zal daarin worden voorzien door het aanstellen van een tijdelijke bestuurder met voldoende technisch en be- Sectie 6.6 Functiebeschrijvingen Versie 0 29/07/2004 stuurlijk kunnen. Daar RAFA HVAC Inspections gebruik maakt van de algemene diensten van BREEDIJK DEVELOPMENT TEAM bvba, zal er buiten de functie van directeur alleen een functie van HVAC Inspecteur en aankomend HVAC inspecteur zijn. Het opleidingniveau voor al deze functies zal zijn op dat van een Bachelor in de HVAC technieken. Welke ook middels deelcertificaten en praktijk ervaring aangetoond kan worden. 18/08/04 17 / 42

18 QM7 Kwaliteitssysteem Versie 0 29/07/2004 Sectie 7.1 Kwaliteitsbeleid Versie 0 29/07/2004 RAFA HVAC Inspections heeft een kwaliteitsbeheersysteem opgezet, gedocumenteerd en geïmplementeerd volgens de vereisten van de norm NBN-EN (ed. 1995) / ISO De onderneming onderhoudt het kwaliteitsbeheersysteem en verbetert het voortdurend. Sectie 7.2 Doeltreffendheid Versie 0 29/07/2004 Het kwaliteitsbeheersysteem van de onderneming identificeert de nodige processen legt vast hoe deze processen worden uitgevoerd legt de volgorde en interactie van deze processen vast legt de criteria en methodes vast om te verzekeren dat zowel het beheer als de werking van deze processen efficiënt zijn. verzekert de beschikbaarheid van de nodige resources en informatie voor de beheersing en de werking van deze processen zorgt voor de beheersing, keuring en analyse van deze processen verzekert de uitvoering van de nodige acties voor het bereiken van geplande resultaten en continue verbetering van deze processen. RAFA HVAC Inspections beheert deze processen in overeenstemming met ISO Sectie 7.3 Kwaliteitshandboek Versie 0 29/07/2004 A. ALGEMEEN De documentatie van de onderneming omvat: het kwaliteitsbeleid en de kwaliteitsdoelstellingen dit Quality Manual gedocumenteerde procedures vereist door NBN-EN (ED. 1995) / ISO documenten die nodig zijn om de efficiënte planning, werking en beheer van de processen te verzekeren registraties vereist door NBN-EN (ED. 1995) / ISO Wanneer de term gedocumenteerde procedure wordt gebruikt in dit Quality Manual, is de procedure geschreven, gedocumenteerd, geïmplementeerd en onderhouden. 18/08/04 18 / 42

19 Het bereik van het kwaliteitsbeheersysteem is gebaseerd op: - de complexiteit van de processen en hun interacties - de competentie van het personeel De onderneming houdt zijn documentatie bij op verschillende media waaronder papier, elektronisch. Sectie 7.4 Kwaliteitsverantwoordelijke Versie 0 29/07/2004 De directeur van RAFA HVAC Inspections is de eerstverantwoordelijke voor de kwaliteit van de uitgevoerde keuringen. Sectie 7.5 Actualisatie van het systeem Versie 0 29/07/2004 RAFA HVAC Inspections heeft een Quality Manual (K) opgesteld, geïmplementeerd en onderhoudt dit handboek nu. Het Quality Manual bevat: het bereik van het kwaliteitsbeheersysteem met details over en rechtvaardiging voor uitsluitingen verwijzing naar de gedocumenteerde procedures een beschrijving van de interactie tussen de processen Sectie 7.6 Beheersing van documenten Versie 0 29/07/2004 De documentatie opgenomen in het Quality Manual wordt beheerd door de kwaliteitsverantwoordelijke. Elke medewerker van RAFA HVAC Inspections mag, na overleg met de betrokken medewerkers een voorstel doen voor de aanpassing van een bestaand document of het opstellen van een nieuw document. Afdelingsgebonden documenten worden door de betreffende afdelingsverantwoordelijke en de kwaliteitsverantwoordelijke beoordeeld en vrijgegeven. Afdelingsoverschrijdende documenten worden na accordering door de betreffende afdelingsverantwoordelijken en de kwaliteitsverantwoordelijke beoordeeld en vrijgegeven door de directeur. 18/08/04 19 / 42

20 De kwaliteitsverantwoordelijke geeft het vrijgegeven document, eventueel voorzien van een revisiedatum, uit en neemt eventueel vervallen documenten in ter vernietiging. De afdelingsverantwoordelijken mogen in de afdelingsgebonden documentatie van hun eigen afdeling handmatig wijzigingen aanbrengen. Deze wijzigingen moeten worden voorzien van datum en paraaf (zie D 5517, Lijst met parafen). De wijze waarop documenten tot stand komen, gewijzigd, verspreid en terug genomen worden, is beschreven in de procedure P 422, documentenbeheer. KWALITEITSREGISTRATIES De documenten nodig bij de uitvoering van procedures, instructies en de keuringsplannen zijn in het Quality Manual opgenomen. Eventuele richtlijnen voor overige rapportages zijn opgenomen in de desbetreffende procedures en instructies. Procedureel zijn voor de rapportage en registratie onder andere de volgende zaken vastgelegd: de medewerker verantwoordelijk voor het beheer van de registratie de bewaartermijn van de registraties welke medewerkers gebruik mogen maken van de registratie waar de gegevens zijn opgeslagen back-up procedure voor gegevens opgeslagen in computerfiles. Sectie 7.7 Interne audits Versie 0 29/07/2004 De te volgen werkwijze voor kwaliteitsregistraties en interne zijn beschreven in procedure P 423, kwaliteitsregistraties. Sectie 7.8 Terugkoppeling corrigerende maatregelen Versie 0 29/07/2004 De te volgen werkwijze voor de terugkoppeling is beschreven in procedure P 423, kwaliteitsregistraties. 18/08/04 20 / 42

21 Sectie 7.9 Beoordeling kwaliteitssysteem door directie Versie 0 29/07/2004 De directie heeft het kwaliteitsbeleid en de bijhorende doelstellingen vastgelegd in D4301, beleidsverklaring. Het kwaliteitsbeleid wordt jaarlijks bijgesteld. De directie communiceert de noodzaak om aan de klantenvereisten, de wettelijke vereisten en de reglementen te voldoen (onder meer op de kwaliteitsvergaderingen). De taken, de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van de medewerkers zijn vastgelegd in functiebeschrijvingen, procedures, procesbeschrijvingen en instructies. De directeur is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de middelen en medewerkers nodig voor de kwaliteitsborging bij de onderneming. Het hoofd personeelszorg is belast met het op peil brengen en houden van de vakbekwaamheid en het opleidingsniveau van de medewerkers. Het hoofd kwaliteitszorg functioneert als directievertegenwoordiger en is belast met het op peil houden van het kwaliteitsbeheersysteem. De directie beoordeelt jaarlijks of het kwaliteitsbeheersysteem doelmatig en doeltreffend functioneert. De wijze waarop deze evaluatie wordt uitgevoerd, is beschreven in P 561, beoordeling door de directie. De directie is ervoor verantwoordelijk dat de klantenbehoeften en - verwachtingen worden geïdentificeerd, dat deze worden vertaald in vereisten wanneer deze relevant zijn, en dat er rekening wordt gehouden met deze vereisten. De klantenbehoeften en -verwachtingen kunnen slaan op de betrouwbaarheid van de DIENSTEN, de DIENSTEN, de veiligheid, de functionaliteit en de tijdige levering van de DIENSTEN. Behoeften die niet direct gespecificeerd worden door de klant, maar toch stilzwijgend verwacht worden, worden mee in rekening genomen. De klantenbehoeften en -verwachtingen worden geanalyseerd en indien relevant omgezet in vereisten. Het resultaat kan zijn: veranderingen in de klantenservice, veranderingen aan de DIENSTEN zelf of ontwikkeling van nieuwe DIENSTEN. De werkwijze wordt in detail beschreven in procedure P 521, klantgerichtheid. 18/08/04 21 / 42

22 De filosofie van RAFA HVAC Inspections en haar toewijding aan kwaliteit is beschreven in een beleidsverklaring en ondertekend door de directie. Het beleid om deze filosofie waar te maken binnen de onderneming is gedocumenteerd via het Quality Manual dat goedgekeurd is door de directie. Het kwaliteitsbeleid is opgesteld rekening houdend met de andere streefdoelen van de onderneming. Het kwaliteitsbeleid wordt jaarlijks herzien door de directie en afgewogen tegenover de marktanalyses van klantenverwachtingen en -behoeften en het wordt aangepast om ervoor te zorgen dat het steeds relevant blijft. Het kwaliteitsbeleid benadrukt de noodzaak om te voldoen aan de vereisten en continue verbetering wordt vooropgesteld en nagestreefd. Om de kwaliteitsnormen te onderhouden en continue verbetering mogelijk te maken, worden elk jaar kwaliteitsobjectieven opgesteld en een programma wordt uitgevoerd om deze te bereiken. Het programma en de middelen om het uit te voeren worden toegewezen door de directie en beheerd door de kwaliteitsverantwoordelijke. Dit beleid is opgesteld in samenspraak met de personeelsleden die het uit zullen voeren en wordt enkel gepubliceerd wanneer iedereen erover akkoord is en het begrepen heeft. De afdelingshoofden communiceren het beleid en de procedures aan hun medewerkers en staan hun medewerkers bij om het beleid en de procedures te begrijpen en adviseren en helpen hen om ze uit voeren. Procedures worden ontwikkeld om het overeengekomen beleid uit te voeren, en zijn onderhevig aan een samenhangend programma van onafhankelijke audits. 18/08/04 22 / 42

23 QM8 Personeel Versie 0 29/07/2004 Sectie 8.1 Beschikbaarheid en tijdelijk personeel Versie 0 29/07/2004 De directie zorgt voor de aanwezigheid van geschoold personeel, dat instaat voor het leidinggeven en het uitvoeren van de keuringen. Sectie 8.2 Personeelskwalificaties Versie 0 29/07/2004 RAFA HVAC Inspections kent buiten de functie van directeur alleen de functies van HVAC Inspecteur en aankomend HVAC inspecteur zijn. Het opleidingniveau voor al deze functies zal zijn op dat van een Bachelor in de HVAC technieken. Welke ook middels deelcertificaten en praktijk ervaring aangetoond kan worden. De personeels- en opleidingsbehoeften worden minimaal jaarlijks beoordeeld door de directie. De opleidingen worden door de directie goedgekeurd. De directie is ervoor verantwoordelijk dat de klantentevredenheid wordt onderzocht en dat alle middelen voor het verhogen van de klantentevredenheid ter beschikking worden gesteld. Sectie 8.3 Opleiding Versie 0 29/07/2004 De voor de functie vereiste opleiding en vakbekwaamheid is vastgelegd in de functiebeschrijvingen. De aanstelling van nieuw personeel is beschreven in procedure P 621. Daarnaast beschikt de onderneming over een opleidingsprogramma waarmee de vereiste vakbekwaamheid op peil wordt gehouden en uitgebreid. De door de medewerkers te volgen opleidingen zijn in het opleidingsprogramma vastgelegd. De te volgen werkwijze en verantwoordelijkheden hieromtrent zijn beschreven in P 621. De effectiviteit van de opleiding wordt geëvalueerd op basis van de feedback van de betrokken werknemer en/of van de prestatie van deze werknemer voor en na de opleiding. 18/08/04 23 / 42

24 Sectie 8.4 Personeelsdossiers Versie 0 29/07/2004 Voor ieder personeelslid is er een personeelskaart opgesteld die de huidige kwalificaties, ervaring en opleiding vermeldt. Sectie 8.5 Gedragscode Versie 0 29/07/2004 Duidelijke en precieze instructies, procedures, flowcharts, enz. voor werkzaamheden die geen specifieke opleiding vereisen, zijn beschikbaar. Registraties over de opleiding, vaardigheden en ervaring van de werknemers worden bijgehouden. Het bewustzijn van de personeelsleden over het belang van hun werkzaamheden en hun bijdrage voor het behalen van de kwaliteitsdoelstellingen, wordt bereikt via een informatiesessie bij hun aanwerving of wanneer ze nieuwe verantwoordelijkheden opnemen. De personeelsleden worden op de hoogte gehouden van de huidige kwaliteitsdoelstellingen en nemen actief deel aan het bereiken van deze doelstellingen. Sectie 8.6 Vergoedingen Versie 0 29/07/2004 Het salaris van het keuringspersoneel zal met hem/haar worden overeengekomen. Hiervoor zullen de richtlijnen van het VIK (Vlaamse Ingenieurs Kamer) worden gehanteerd. 18/08/04 24 / 42

25 QM9 Voorzieningen en uitrusting Versie 0 29/07/2004 Sectie 9.1 Beschikbaarheid Versie 0 29/07/2004 RAFA HVAC Inspections heeft de beschikking over onderstaande instrumenten: Schuinebuismanometer; Pitotbuizen; Elektronische flowmeter; Precisie- micromanometer; Pitot-static-tube; Vleugelrad anemometers; Digitale hygro-, thermo-, anemometer; Meetconus Jules Richard Instruments; Infrarood toerenteller; Ampèremeter; Geluidsdrukmeter; Sound level Calibrator; Ductwork Leakage Tester; TA precisie flow- en drukmeters; Dataloggers; Multi- function measuring instruments; Precision Pressure probe 10 hpa; Precision Pressure probe 100 Pa; Comfort level probe; Rookgas analyse- en meetsysteem. Sectie 9.2 Toegang en bevoegdheid tot gebruik Versie 0 29/07/2004 Alle instrumenten en overige uitrusting staan onder rechtstreeks beheer van de directeur en zullen per meetsessie worden beschikbaar gesteld aan diegene die de keuring uitvoert. Sectie 9.3 Geschiktheid voor gebruik Versie 0 29/07/2004 Alle instrumenten zullen wanneer ze niet worden gebruikt worden bewaard in de instrument tevens testruimte van RAFA HVAC Inspections. Deze ruimte zal op een voor de instrumenten aanvaardbare constante klimaatconditie worden gehouden. Wanneer onverhoopt een instrument door onbevoegden is gebruikt zal deze onmiddellijk (vóór dat ze opnieuw wordt ingezet voor gebruik bij geaccrediteerd wek) worden geïnspecteerd en getest op juiste werking. 18/08/04 25 / 42

26 Sectie 9.4 Identificatie Versie 0 29/07/2004 De identificatie van de te gebruiken meetinstrumenten zal bestaan uit de vermelding van: 1. Fabrikaat; 2. Type; 3. Serienummer. Sectie 9.5 Onderhoud Versie 0 29/07/2004 De instrumenten van RAFA HVAC Inspections worden voor en na iedere meetsessie gecontroleerd op juiste werking en tevens getest op juiste meetwaarde. Eenvoudig onderhoud gebeurt door RAFA HVAC Inspections in haar instrumenten onderhoudsruimte. RAFA HVAC Inspections houdt een register bij wordt aangegeven: Aan wie; Wanneer; Waarvoor; Voor hoelang. Het is uitgegeven en eventuele bijzonderheden welke er tijdens de meetsessy mee zijn voorgevallen. Sectie 9.6 Kalibratie Versie 0 29/07/2004 Instrumenten voor de debiet- en drukmeting worden voor en na een meetsessy gecontroleerd op juistheid. De geluidsdrukmeter wordt voor en na iedere meting tijdens het gebruik gekalibreerd met de Sound Level Calibrator. Sectie 9.7 Herleidbaarheid van de metingen Versie 0 29/07/2004 De periodieke kalibratie van luchtsnelheidsmeters, temperatuur- en vochtigheidsmeters, drukmeters, rookgasanalyser en kanaallektester door de leverancier of kalibratie instelling gebeurt onder de strikte regels van DKDof NKO-kalibratie. 18/08/04 26 / 42

27 De periodieke kalibratie van de geluidsdrukmeter wordt gedaan door de leverancier onder de regelgeving van NKO en IEC 651 en IEC 804 type 1. Tevens in overeenstemming zijn met de norm EN ISO/IEX en het document EA-4/02 Expression of Uncertainty of Measurement in Calibration. Sectie 9.8 Referentiematerialen Versie 0 29/07/2004 Het toestel van het fabrikaat AIRFLOW type LM1 serienummer wordt door RAFA HVAC Inspections gebruikt als referentiestandaard voor het testen van druk- en luchtsnelheidsmeters. Het toestel wordt periodiek gekalibreerd door AIRFLOW onder toezicht van DKD en volgens de regelgeving van EN45003 en EN ISO/IEC Sectie 9.9 Tussentijdse controles Versie 0 29/07/2004 De tussentijdse controles op de meetapparatuur gebeuren gelijktijdig met de onder punt 9.5. Sectie 9.10 Herleidbaarheid v.d. referenties Versie 0 29/07/2004 De meetwaarden van het onder punt 9.8 genoemde toestel zijn herleidbaar naar de standaard referentiewaarde middels de periodieke kalibratie door de leverancier. Sectie 9.11 Aankoop Versie 0 29/07/2004 Door RAFA HVAC Inspections worden geen andere aankopen gedaan dan de aanschaf van nieuwe instrumenten. Er zullen alleen instrumenten worden aangekocht welke voldoen aan de daarvoor geldende normen. Sectie 9.12 Bewaring meetmiddelen. Versie 0 29/07/2004 Alle meetapparatuur zal worden bewaard zoals onder punt 9.3 is aangegeven. Sectie 9.13 Geautomatiseerde apparatuur en computers. Versie 0 29/07/2004 Een deel van de door RAFA HVAC Inspections gebruikte instrumenten maakt voor de werking gebruik van software. Deze software is specifiek voor het bewuste instrument ontwikkeld en voldoet aan de normen die er aan gesteld mogen worden. Bij de kalibratie door de fabrikant ondervindt deze software 18/08/04 27 / 42

Vlaams ministerie MOW. Checklist nr. 1. goedkeuringsdatum, het afdelingshoofd. de kwaliteitsverantwoordelijke. ir. J. J. Polen. Ing. D.

Vlaams ministerie MOW. Checklist nr. 1. goedkeuringsdatum, het afdelingshoofd. de kwaliteitsverantwoordelijke. ir. J. J. Polen. Ing. D. afdeling Betonstructuren - Gent Procedure 7.7 blz. 1 van 10 Checklist nr. 1 Beoordeling van het kwaliteitssysteem aan de hand van het kwaliteitshandboek eis ja neen opmerkingen 1 Juridische structuur van

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

Zandstraat 24 B-3920 LOMMEL. Kwaliteitshandboek BREEDIJK. DEVELOPMENT TEAM bvba h.o. HEEMRAAD. Engineeringbureau & RAFA. Goedkeuring: Total Balancing

Zandstraat 24 B-3920 LOMMEL. Kwaliteitshandboek BREEDIJK. DEVELOPMENT TEAM bvba h.o. HEEMRAAD. Engineeringbureau & RAFA. Goedkeuring: Total Balancing Zandstraat 24 B-3920 LOMMEL Kwaliteitshandboek BREEDIJK DEVELOPMENT TEAM bvba h.o. HEEMRAAD Engineeringbureau & RAFA Total Balancing Goedkeuring: Elisabeth Breedijk, Directeur Datum: donderdag 29 juli

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN. RvA-F004-1-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN. RvA-F004-1-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN RvA-F004-1-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen Dit formulier wordt gebruikt

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure interne audit nummer : ORG-00050 blz 1 van 3 eerste uitgiftedatum : 14.01.2000 datum herziening : 05.07.2007 verantwoordelijke : W. Renders uitgegeven door : apotheek

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA. RvA-F004-2-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA. RvA-F004-2-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA RvA-F004-2-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen Dit formulier

Nadere informatie

- 1 - Kwaliteithandboek. Datum : Multiwerkplaats H.J Paraaf : Kwaliteithandboek. Multiwerkplaats H.J

- 1 - Kwaliteithandboek. Datum : Multiwerkplaats H.J Paraaf : Kwaliteithandboek. Multiwerkplaats H.J - 1 - Kwaliteithandboek Multiwerkplaats H.J - 2-1. Algemeen 2 Inhoud 2.1 Directieverantwoordelijkheid 2.2 Kwaliteitssysteem / contractbeoordeling 2.3 Document en gegevensbeheer 2.4 Inkoop 2.5 Beheersing

Nadere informatie

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT 1. Kwaliteitscontroles Regelgeving 1.1a Is de van toepassing zijnde wet- en regelgeving voorhanden? 1.1b Worden wijzigingen in de kwaliteitsvoorschriften bijgehouden? 1.1c Worden wijzigingen in de kwaliteitsvoorschriften

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 * CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel van: Initiële

Nadere informatie

INTERNE AUDIT. BELAC 3-03 Rev 3-2014. Datum van toepassing: 27.06.2014

INTERNE AUDIT. BELAC 3-03 Rev 3-2014. Datum van toepassing: 27.06.2014 BELAC 3-03 Rev 3-2014 INTERNE AUDIT De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be) worden beschouwd als dé enige geldige

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

Kwalificeren van meetcentra. Assessment Meetproces by Carl Zeiss

Kwalificeren van meetcentra. Assessment Meetproces by Carl Zeiss Kwalificeren van meetcentra. Assessment Meetproces by Carl Zeiss Bert Heijenk Carl Zeiss Measuring House Opdrachtprogrammeren Loonmetingen MSA (R&R) studies Reverse engineering Computertomografie Trainingen

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie

REOB 2010 Veranderingen voor het REOB bedrijf Deel 2

REOB 2010 Veranderingen voor het REOB bedrijf Deel 2 REOB 2010 Veranderingen voor het REOB bedrijf Deel 2 Seminar REOB Veranderingen voor 2012 1 6 juni 2011 Door: Harrit Broos, LPCB Nederland Inhoud Alle aspecten van het nieuwe certificatieschema REOB 2012

Nadere informatie

Privacy Verklaring versie 01-10-2015

Privacy Verklaring versie 01-10-2015 Privacy Verklaring versie 01-10-2015 1. Algemene bepalingen inzake gegevensverwerking 1.1. Met gegevensverwerking wordt het verzamelen, vastleggen, arrangeren, bewaren, wijzigen, openbaar maken, overleggen,

Nadere informatie

Privacyreglement

Privacyreglement Privacyreglement De Verwerking van Persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1602696. Persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt de Betrokkene

Nadere informatie

Service catalogus. Service en kalibratie dienst

Service catalogus. Service en kalibratie dienst Service catalogus Service en kalibratie dienst 02 Inhoud 03 Inhoudsopgave 03 Inhoud 04 Service, wat kunt u verwachten? 05 Wat is Metracare Plus? 07 Kalibreren en justeren 08 gmconline - uw vraagbaak 09

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming

Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming Documentcode: RvA-T021-NL Versie 3, 27-2-2015 Een RvA-Toelichting beschrijft het beleid en/of de werkwijze van de RvA met betrekking tot een

Nadere informatie

Handboek REOB. Voorneveld Brandbeveiliging BV en Tempo Brandbeveiliging, in deze teksten verder te noemen VBL

Handboek REOB. Voorneveld Brandbeveiliging BV en Tempo Brandbeveiliging, in deze teksten verder te noemen VBL :Voorneveld Brandbeveiliging BV :Tempo Brandbeveiliging : Kastanjelaan 20 : Loosdrecht : 0355823452* : info@tempoholland.nl : http://www.tempoholland.nl Voorneveld Brandbeveiliging BV en Tempo Brandbeveiliging,

Nadere informatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0 Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie 04 januari 2015 Pagina 1/6 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Toepassingsgebied 3 2. Toegepaste

Nadere informatie

BELEID EN LEIDRADEN BETREFFENDE HERLEIDBAARHEID VAN MEETRESULTATEN

BELEID EN LEIDRADEN BETREFFENDE HERLEIDBAARHEID VAN MEETRESULTATEN BELAC 2-003 Rev 1-2014 BELEID EN LEIDRADEN BETREFFENDE HERLEIDBAARHEID VAN MEETRESULTATEN De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be)

Nadere informatie

Hoe nauwkeurig zijn uw meetwaarden? Certifiëring ISO / DKD. Kalibratie. Betouwbaarheid. Zekerheid. Ervaring

Hoe nauwkeurig zijn uw meetwaarden? Certifiëring ISO / DKD. Kalibratie. Betouwbaarheid. Zekerheid. Ervaring Hoe nauwkeurig zijn uw meetwaarden? Certifiëring ISO / DKD Kalibratie Zekerheid Betouwbaarheid Ervaring Waarom kalibreren? Kalibreren, kwalificeren en valideren levert een grote bijdrage tot de verhoging

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR BRL 8001 2008-10-08 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Energie management plan

CO2 prestatieladder Energie management plan CO2 prestatieladder Versie: Definitief Datum: februari 2015 Eis: 2.C.3 Westgaag 42b - 3155 DG Maasland Postbus 285-3140 AG Maassluis Telefoon: 010-5922888 Fax: 010-5918621 E-mail: info@kroes.org Versie:

Nadere informatie

INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING

INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING BELAC 3-03 Rev 5-2017 INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be)

Nadere informatie

Aspect Criterium Naspeurbaarheid Bevinding 1. Structuur en organisatie 1.1. Bedrijfsstructuur

Aspect Criterium Naspeurbaarheid Bevinding 1. Structuur en organisatie 1.1. Bedrijfsstructuur Aspect Criterium Naspeurbaarheid Bevinding 1. Structuur en organisatie 1.1. Bedrijfsstructuur De constructeur heeft een gedocumenteerd overzicht van alle kritische functies Voor alle locaties is duidelijk

Nadere informatie

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V.

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V. Ze hebben weer wat nieuws bedacht! 16-04-2003 Quality B.V. 1 Reden van verandering Oude norm was onvoldoende KLANT- & PRESTATIEGERICHT! 16-04-2003 Quality B.V. 2 1 Reden van verandering a. ISO normen iedere

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep Statusoverzicht. Consultatie 1 Consultatie 2 Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR q Instemming q Advies q N.v.t. Vastgesteld door Bestuursgroep N.v.t. N.v.t. Borging. Implementatie m.i.v. Opgenomen in

Nadere informatie

Advies,opleiding, training en research op vlak van sales, services en management.

Advies,opleiding, training en research op vlak van sales, services en management. Eindverslag Gegevens van de onderneming Naam SB anagement bvba Straat Leuvenselaan, 191 Postcode, Stad 3300 TIENEN Land België Tel: 0495/281138 Fax: 016/821138 Contactpersoon e-mail: janroel.vanrhee@sb-management.be

Nadere informatie

PrivacyReglement. Artikel 1 Algemene en Begripsbepalingen

PrivacyReglement. Artikel 1 Algemene en Begripsbepalingen Artikel 1 Algemene en Begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens daaraan toekent.

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

6.4 DIRECTIEBEOORDELING

6.4 DIRECTIEBEOORDELING Pagina: van 7. DOEL PROCES Het systematisch beoordelen van de prestaties van de processen van HEWI Beheer B.V., waarbij gestreefd wordt naar het verkrijgen van gegevens voor prestatieverbetering van onze

Nadere informatie

Een kwaliteitsbeheersysteem. voor verbetering van binnenmilieu en energiegebruik bij renovatie van sociale meergezinswoningen

Een kwaliteitsbeheersysteem. voor verbetering van binnenmilieu en energiegebruik bij renovatie van sociale meergezinswoningen Een kwaliteitsbeheersysteem voor verbetering van binnenmilieu en energiegebruik bij renovatie van sociale meergezinswoningen 1 Renovatie van meergezinswoningen met behulp van het kwaliteitsbeheersysteem

Nadere informatie

RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE

RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE RvA-F001-a-NL ONDERGETEKENDE : Dhr./Mevr. NAAM ORGANISATIE : ADRES : PLAATS : hierna te noemen de Instelling, waarvoor details zijn gegeven in deel 1 van dit

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV Artikel 1. Definities In dit privacy reglement worden de volgende niet-standaard definities gebruikt: 1.1 XS-Key De

Nadere informatie

Energie Kwailteitsmanagement systeem

Energie Kwailteitsmanagement systeem Energie Kwailteitsmanagement systeem (4.A.2) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H. de Ruijter paraaf: Gecontroleerd : W. van Houten paraaf: Vrijgegeven : W. van Houten paraaf: Datum : 1 april 2012 Energie

Nadere informatie

Luchtzijdig meetrapport

Luchtzijdig meetrapport Technical Building Advice B.V. Schoppenstede 31 7491 HK Delden T: 074-3767255 E: info@tbanl.nl Luchtzijdig meetrapport Project: Opdrachtgever: ZKH Project adres: straat 10 7800 PP Mars Projectnummer: 1500018

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V.

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Inleiding Van alle personen die door Bureau Streefkerk worden begeleid, dat wil zeggen geadviseerd en ondersteund bij het zoeken, verkrijgen en behouden van een

Nadere informatie

ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA

ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA BELAC 1-03 Rev 2-2014 ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be)

Nadere informatie

BE-CERT Vorstlaan 68 B 1170 Brussel Tel.: + 32 (0) Fax: +32 (0) BIJLAGE ETA

BE-CERT Vorstlaan 68 B 1170 Brussel Tel.: + 32 (0) Fax: +32 (0) BIJLAGE ETA Vorstlaan 68 B 1170 Brussel Tel.: + 32 (0) 2 645.52.41 Fax: +32 (0) 2 645. 52.61 E-mail: certif@be-cert.be BIJLAGE ETA Bijlage: Aanvullende keuring voor de beoordeling van de overeenkomstigheid volgens

Nadere informatie

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel V

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel V onderzoekgebonden - profiel V Doel Vervaardigen, installeren en onderhouden van apparatuur/instrumenten, installaties en (ICT- )systemen, alsmede leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling hiervan, binnen

Nadere informatie

BEHEER VAN DE REGISTRATIES IN VERBAND MET DE ACTIVITEITEN VAN BELAC

BEHEER VAN DE REGISTRATIES IN VERBAND MET DE ACTIVITEITEN VAN BELAC BELAC 3-13 Rev 1-2014 BEHEER VAN DE REGISTRATIES IN VERBAND MET DE ACTIVITEITEN VAN BELAC Van toepassing vanaf: 01.07.2014 BELAC 3-13 Rev 1-2014 - 1/9 BELAC 3-13 Rev 1-2014 - 2/9 HISTORIEK VAN HET DOCUMENT

Nadere informatie

BDT Certificatie reglement

BDT Certificatie reglement Pagina 1 van 6 Dit reglement is onderdeel van het certificatiesysteem van Cicero certificaties en vastgesteld te Zwolle. Definities:... 1 Algemeen... 2 Artikel 1. Aanmelding en uitbrengen offerte... 2

Nadere informatie

Privacy reglement publieke XS-Key

Privacy reglement publieke XS-Key Privacy reglement publieke XS-Key Dit is het Privacy reglement behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV (hierna te noemen SL ). 1. Definities In dit reglement worden de navolgende begrippen

Nadere informatie

COMITE DE GESTION DE LA MARQUE INCERT COMITE VOOR HET BEHEER VAN HET MERK INCERT

COMITE DE GESTION DE LA MARQUE INCERT COMITE VOOR HET BEHEER VAN HET MERK INCERT Comité Electrotechnique Belge asbl Belgisch Elektrotechnisch Comité vzw BluePoint Building Bd A. Reyerslaan, 80-1030 Bruxelles/Brussel Tel.: 02 706 85 70 E-mail: centraloffice@ceb-bec.be IBAN: BE93.2100.0834.3567

Nadere informatie

Een gecertificeerd bedrijf moet voldoen aan het CCV Certificatieschema Brandmeldinstallaties (verder genoemd het Schema).

Een gecertificeerd bedrijf moet voldoen aan het CCV Certificatieschema Brandmeldinstallaties (verder genoemd het Schema). Een gecertificeerd bedrijf moet voldoen aan het CCV Certificatieschema (verder genoemd het Schema). De beoordeling wordt uitgevoerd aan de hand van het volgende programma. In de kolom Toelichting wordt

Nadere informatie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie K ruisplein 25 3 014 D B Rot terdam Postbus 8 57 3000 AW Rotterdam T 010 20 6 65 5 0 F 010 213 03 8 4 info @ kbi.nl w w w. kbi.nl KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

Nadere informatie

Privacy reglement Payroll Select Nederland B.V.

Privacy reglement Payroll Select Nederland B.V. Privacy reglement Payroll Select Nederland B.V. Inleiding Per 1 september 2001 is er een nieuwe privacywet in werking getreden: de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Deze wet is ingesteld om de privacy

Nadere informatie

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O Doel Ontwerpen, ontwikkelen en (doen) vervaardigen van apparatuur/instrumenten, installaties en (ICT-) systemen, binnen de doelstellingen van de dienst/afdeling

Nadere informatie

Beloofd is beloofd. Beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem van KPC Groep

Beloofd is beloofd. Beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem van KPC Groep Beloofd is beloofd Beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem van KPC Groep INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSION KPC GROEP 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 4.1 Organogram 4.2 Processchema 5 HET

Nadere informatie

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS)

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) Service van begin tot eind De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSIE BVS 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 5 HET KWALITEITSSYSTEEM 5.1 NORMEN 5.2 ELEMENTEN

Nadere informatie

Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen

Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Versie 1.0 Datum 12 april 2017 Status Definitief Auteur Inspectie Leefomgeving en Transport Inleiding 3 1 Procedure voor

Nadere informatie

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE:

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: Artikel 1: Begripsbepalingen Artikel 2: Het Reglement Artikel 3: Uitgangspunten voor het verwerken van persoonsgegevens Artikel 4: Verzet Artikel 5: Inzage

Nadere informatie

Tel: 0495/281138 Fax: 016/821138. e-mail: janroel.vanrhee@sb-management.be

Tel: 0495/281138 Fax: 016/821138. e-mail: janroel.vanrhee@sb-management.be Eindverslag Gegevens van de onderneming Naam: SB Management bvba Straat: Leuvenselaan, 191 Postcode, Stad: 3300 TIENEN Land: België Tel: 0495/281138 Fax: 016/821138 Contactpersoon: Van Rhee e-mail: janroel.vanrhee@sb-management.be

Nadere informatie

Opstellen, beheren, wijzigen, verspreiden en actueel houden van BIP kwaliteitsdocumenten. BPR 15 versie 12 ingangsdatum 01-03-2013 pag.

Opstellen, beheren, wijzigen, verspreiden en actueel houden van BIP kwaliteitsdocumenten. BPR 15 versie 12 ingangsdatum 01-03-2013 pag. BPR 15 versie 12 ingangsdatum 01-03-2013 pag. 1 van 8 versie datum toelichting 10 21-03-2011 In deze versie is de lay-out aangepast aan de XML opmaak met een verandering van indeling van hoofdstukken,

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013 ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN code: B1308 3 oktober 2013 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Onderdelen van het energiemanagement actieplan 5 2.1

Nadere informatie

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting DSI inzake vakbekwaamheid van Relevante personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Ondernemingen STICHTING AUTORITEIT

Nadere informatie

NAN 2006 Richtlijn 9 Documenten

NAN 2006 Richtlijn 9 Documenten NAN 2006 Richtlijn 9 Documenten Versie: 26 februari 2007 Auteur: KNMP/WINAp Leeswijzer richtlijn 9 Deze richtlijn is een uitwerking van hoofdstuk 9 van de NAN 2006 en gaat over het bewaren en vernietigen

Nadere informatie

Privacy policy van Shared Ambition BV

Privacy policy van Shared Ambition BV U kunt de website van Shared Ambition bezoeken en bekijken zonder mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Deze website houdt volledig automatisch een aantal webstatistieken

Nadere informatie

SCIOS certificatieregeling

SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling is een kwaliteitsmanagementsysteem voor het uitvoeren voor inspectie- en onderhoudswerkzaamheden aan technische installaties.

Nadere informatie

BELAC 2-201 Rev 5-2006

BELAC 2-201 Rev 5-2006 BELAC 2-201 Rev 5-2006 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN EN ISO/IEC 17020 DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

1 maart Kiwa-Reglement voor Partijkeuring op afnemerseisen

1 maart Kiwa-Reglement voor Partijkeuring op afnemerseisen 1 maart 2010 Kiwa-Reglement voor Partijkeuring op afnemerseisen 1 maart 2010 Kiwa-Reglement voor Partijkeuring op afnemerseisen 2010 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie 130508 Nummer OHSAS-K83614/01 Vervangt - Uitgegeven 2014-07-01 Eerste uitgave 2014-07-01 Geldig tot 2017-07-01 Arbomanagementsysteemcertificaat BS OHSAS 18001 Kiwa heeft vastgesteld dat het door Rutges

Nadere informatie

REG03.V1 Status : GELDIG 27 mrt 06 Pagina : 1 van 10. Reglement voor het gebruik van het accreditatiemerk CCKL CCKL

REG03.V1 Status : GELDIG 27 mrt 06 Pagina : 1 van 10. Reglement voor het gebruik van het accreditatiemerk CCKL CCKL Pagina : 1 van 10 Reglement voor het gebruik van het CCKL Pagina : 2 van 10 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Accreditatielogo en...3 3. Gebruik van het...3 3.1 Algemene regels...3 3.2 Documenten en promotiemateriaal...4

Nadere informatie

Technische specificaties: Verkrijgen van een gelijkvormigheidsattest of goedgekeurd forfait. C4/8 04/2010

Technische specificaties: Verkrijgen van een gelijkvormigheidsattest of goedgekeurd forfait. C4/8 04/2010 Technische specificaties: Verkrijgen van een gelijkvormigheidsattest of goedgekeurd forfait. C4/8 04/2010 copyright SYNERGRID 2010 pagina 1 van 7 INHOUDSTAFEL 1. TOEPASSINGSDOMEIN... 3 2. PROCEDURE...

Nadere informatie

CO2 managementplan. Max Bögl

CO2 managementplan. Max Bögl CO2 managementplan Max Bögl Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Energie meetplan... 4 2.1 Planning meetmomenten... 4 2.2 Vergelijking met vergelijkbare organisaties... 5 3 Energiemanagement actieplan... 6 4 Stuurcyclus...

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s Documentcode: RvA-BR012-NL Versie 1, 22-12-2016 INHOUD 1. Toepassingsgebied 4 2. Definities en begrippen 5 3.

Nadere informatie

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent.

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Dit is een voorbeeld hoe uw handboek eruit kan zien. Organisatie Primair Ondersteunend

Nadere informatie

Technical Inspection Service

Technical Inspection Service Technical Inspection Service Bijlage XX bij de Vraagspecificatie Werkzaamheden TIS Gebouwinstallaties Versie 2.0 13-04-2012 Van Auteur TIS Branchevereniging R.G.D. Kenmerk Versie 2.0 Datum 13/04/2012 Bestand

Nadere informatie

Gedragscode Privacy RRS

Gedragscode Privacy RRS Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen Gedragscode Privacy RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) Versie no 4: 1 juli

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING HOOFDSTUK 1.16 PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING 1.16.1 Certificaat van Goedkeuring 1.16.1.1 Algemeen 1.16.1.1.1 Droge lading schepen die gevaarlijke goederen in grotere hoeveelheden

Nadere informatie

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN Liftinstituut Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN 45011 Document Pagina 1 van 7 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Termen en definities 3 2. Behandeling van een aanvraag 3 2.1 Aanbiedingen en opdrachten

Nadere informatie

Raad voor Rechtsbijstand

Raad voor Rechtsbijstand Kwaliteitsnormen bewindvoerderorganisaties in kader van Wsnp Versie IV, mei 2010 *) Onderstaande criteria zijn van toepassing bij de erkenning van kandidaatbewindvoerderorganisaties en bij de periodieke

Nadere informatie

PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud

PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud 1 Bereik... 2 2 Definities... 2 3 Kwalificaties van de certificerende instelling... 2 3.1 Accreditatie... 2 3.2 Certificering van bosbeheer... 2 3.3 Certificering

Nadere informatie

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998 56 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN-EN 45004 (ed. 1995) DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Opgesteld door: Accreditatiebureau

Nadere informatie

Handboek VSR-Keurmerk

Handboek VSR-Keurmerk Vastgesteld door het bestuur d.d.: 4 september 2015 Stichting Schoonmaakkwaliteit (SSK) Versie 15.01 / september 2015 / SSK-004 VSR-KEURMERK De eisen voor het VSR-Keurmerk zijn opgenomen in dit handboek.

Nadere informatie

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 1. Toepassingsgebied Deze Specifieke voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) het REI-platform. Door het gebruik van het REI-platform

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK. Beschrijving van de juridische structuur. Certificatiereglement KONHEF

KWALITEITSHANDBOEK. Beschrijving van de juridische structuur. Certificatiereglement KONHEF Blz 1/5 Artikel 1. Aanvaarding opdracht De certificatieopdracht wordt aanvaard na ontvangst van het volledig ingevulde formulier Aanvraagformulier voor certificatie door de aanvrager. Artikel 2. Geheimhouding

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Bijzondere bepalingen voor de accreditatie van de keuringsinstellingen erkend voor de herijk van meetinstallaties voor andere vloeistoffen dan water.

Bijzondere bepalingen voor de accreditatie van de keuringsinstellingen erkend voor de herijk van meetinstallaties voor andere vloeistoffen dan water. BELAC 2-405 -LIQ Rev 0-2016 Bijzondere bepalingen voor de accreditatie van de keuringsinstellingen erkend voor de herijk van meetinstallaties voor andere vloeistoffen dan water. De versies van documenten

Nadere informatie

INFOBLAD 01. Toelichting op nieuw TCVT schema W3-11

INFOBLAD 01. Toelichting op nieuw TCVT schema W3-11 INFOBLAD 01 Toelichting op nieuw TCVT schema W3-11 INLEIDING 1.0 Algemeen De Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT) beheert alle certificatieschema s in het kader van Verticaal Transport.

Nadere informatie

Gedragscode Privacy RRS

Gedragscode Privacy RRS Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen Gedragscode Privacy RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) 7 november 2013 1 Inhoud

Nadere informatie

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Administrateur Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures

Nadere informatie

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid Controle protocol 1 Doelstelling Het CZ Fonds moet voldoen aan de eisen van het convenant vastgelegd in 1998 tussen Zorgverzekeraars Nederland en de overheid van de Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: O3 Ontwikkelen, implementeren en beheren van SOP s Distributielijst : STZ Datum : 15-10-2012 Revisiedatum : 15-10-2013 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies

Nadere informatie

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Algemene bepalingen Begripsomschrijving: Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 >

PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 > PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 > Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Privacyregeling wordt

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: U10 Audit Distributielijst : STZ Datum : 19-06-2014 Revisiedatum : 19-06-2015 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies Versiedatum Opmerkingen Versiedatum Opmerkingen

Nadere informatie

Verslag interne audit Unit Wind

Verslag interne audit Unit Wind ECN-I--06-005 Verslag interne audit Unit Wind Uitgevoerd op 21 februari 2006 F.P. Bakker Opgesteld door: Revisies Goedgekeurd door: F.P. Bakker Geverifieerd door: J.J. Saurwalt Vrijgegeven door: ECN Engineering

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

2. Toepassingsgebied Klachten van de gebruiker m.b.t. de hulp- en dienstverlening, die gemeld worden aan een medewerker van De Meander.

2. Toepassingsgebied Klachten van de gebruiker m.b.t. de hulp- en dienstverlening, die gemeld worden aan een medewerker van De Meander. 1/5 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vanaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale dienst Goedgekeurd: Luc Lemkens Paraaf: 1. Termen en definities Interne klachtencommissie: De klachtencommissie bestaat

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR HET BEHEER VAN DE DOCUMENTEN VAN HET MANAGEMENTSYSTEEM VAN BELAC

PROCEDURE VOOR HET BEHEER VAN DE DOCUMENTEN VAN HET MANAGEMENTSYSTEEM VAN BELAC BELAC 3-01 Rev 6 2017 PROCEDURE VOOR HET BEHEER VAN DE DOCUMENTEN VAN HET MANAGEMENTSYSTEEM VAN BELAC De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

FINANCIELE GIDS. Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder. Departement Partnerships en Netwerk

FINANCIELE GIDS. Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder. Departement Partnerships en Netwerk FINANCIELE GIDS Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder Departement Partnerships en Netwerk INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE PRINCIPES... 4 A. Het subsidiebedrag... 4 B. De

Nadere informatie

Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Inspecties op basis van NEN 4400 volgens het SNA-Handboek Normen. Raad voor Accreditatie (RvA)

Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Inspecties op basis van NEN 4400 volgens het SNA-Handboek Normen. Raad voor Accreditatie (RvA) Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Inspecties op basis van NEN 4400 volgens het SNA-Handboek Normen Documentcode: RvA-SAP-I002-NL Versie 5, 5-11-2015 Een Specifiek

Nadere informatie

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren?

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren? Stappenplan naar certificering voor BRL9500 Energieprestatieadvisering Certificeren lijkt ingewikkeld, maar in de praktijk valt het meestal erg mee. In veel bedrijven zijn immers al belangrijke stappen

Nadere informatie