Zandstraat 24 B-3920 LOMMEL. Quality Manual RAFA. HVAC Inspections. Goedkeuring: Is een handelsnaam van: BREEDIJK. DEVELOPMENT TEAM bvba

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zandstraat 24 B-3920 LOMMEL. Quality Manual RAFA. HVAC Inspections. Goedkeuring: Is een handelsnaam van: BREEDIJK. DEVELOPMENT TEAM bvba"

Transcriptie

1 Zandstraat 24 B-3920 LOMMEL Quality Manual RAFA HVAC Inspections Is een handelsnaam van: Goedkeuring: BREEDIJK DEVELOPMENT TEAM bvba Siert Knol, Directeur Datum: donderdag 29 juli 2004

2 Quality Manual: inhoudstafel Deel I: Inleiding Algemeen Deel I Doeleinden en verwijzing naar normatieve documenten Vorm en inhoud van het document... 5 Bestemmelingen... 6 Deel II: Algemene criteria voor het functioneren van RAFA HVAC Inspections Onderwerp en toepassingsgebied Activiteiten van de onderneming... 7 Begripsbepaling Keuring... 8 Administratieve vereisten Juridische identificeerbaarheid Relaties met de moederorganisatie Werkterrein en technisch kunnen Aansprakelijkheidsverzekering Commerciële voorwaarden Financiële controle Onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit Vrijwaring van druk Onafhankelijkheid Geheimhouding Geheimhouding Organisatie en management Organisatie Ornigram / Functiescheiding Technisch verantwoordelijke Toezicht Plaatsvervanging Functiebeschrijvingen Kwaliteitssysteem Kwaliteitsbeleid Doeltreffendheid Kwaliteitshandboek Kwaliteitsverantwoordelijke Actualisatie van het systeem Beheersing van documenten Interne audits Terugkoppeling corrigerende maatregelen Beoordeling kwaliteitssysteem door directie Personeel Beschikbaarheid en tijdelijk personeel Personeelskwalificaties Opleiding Personeelsdossiers Gedragscode Vergoedingen /08/04 2 / 42

3 Voorzieningen en uitrusting Beschikbaarheid Toegang en bevoegdheid tot gebruik Geschiktheid voor gebruik Identificatie Onderhoud Kalibratie Herleidbaarheid van de metingen Referentiematerialen Tussentijdse controles Herleidbaarheid v.d. referenties Aankoop Bewaring meetmiddelen Geautomatiseerde apparatuur en computers Niet goed functionerende apparatuur Registratie instrument gegevens Keuringsmethoden en -procedures Keuringsmethoden Uitvoeringsmethoden Niet-genormeerde methoden Beheer van de documentatie Beheer van de contracten Registratie van de keuringsgegevens Gegevensoverdracht van berekeningen Veiligheid Behandeling van keuringsmonsters en -objecten Identificatie Onregelmatigheden Voorbereiding Bewaring keuringsobjecten Beheer van gegevens Registratiesysteem Registraties Archivering Keuringsverslagen en Keuringscertificaten Verslag en/of certificaat Inhoud Goedkeuring Verbeteringen en aanvullingen Uitbesteding Uitbesteding van keuringen Uitbesteding van diensten Uitbestedingsregister Klachten en beroep Klachtenprocedure Beroepsprocedure Samenwerking Verklaring /08/04 3 / 42

4 OVERZICHT WIJZIGINGEN Versie Beschrijving van de wijziging Auteur Datum 0 Oorspronkelijke uitgave Siert Knol 29/07/ /08/04 4 / 42

5 QM 1 Algemeen Deel I Versie 0 29/07/2004 Sectie 1.1 Doeleinden en verwijzing naar normatieve documenten Versie 0 29/07/2004 In dit Quality Manual volgt de nummering van de paragrafen de nummering van ISO 17020: Dit Quality Manual is enkel geldig als de versie van de secties overeenstemt met de versie vermeld op D 40301, inhoud Quality Manual. Een nieuwe versie wordt gemaakt door een sectie van het Quality Manual heruit te geven en het versienummer te verhogen. Sectie 1.2 Vorm en inhoud van het document Versie 0 29/07/2004 Dit Quality Manual (QM) documenteert het kwaliteitsbeheersysteem van RA- FA HVAC Inspections (een handelsnaam van Breedijk Development Team bvba) om aan te tonen dat de onderneming op een consequente manier DIENSTEN aanbiedt en uitvoert die aan de klanteneisen en de relevante normen en regelgevingen voldoen. Dit Quality Manual stemt overeen met de norm NBN-EN (ED. 1995) / ISO 17020: 2000 en slaat op KEURINGEN uitgevoerd door RAFA HVAC Inspections. 18/08/04 5 / 42

6 QM2 Bestemmelingen Versie 0 29/07/2004 Gecontroleerde kopieën: De leden van de Coördinatiecommissie (*); De leden van de Accreditatiebureaus (**); Het Accreditatie secretariaat; De geaccrediteerde keuringsinstellingen; De aanvragende keuringsinstellingen. (*) Door de coördinatiecommissie wordt respectievelijk bedoeld: de coördinatiecommissie BELTEST en BELCERT, de Algemene Calibratiecommissie. (**) Door de Accreditatiebureaus wordt respectievelijk bedoeld: de BELTEST en BELCERT accreditatiebureaus, de Algemene Calibratiecommissie. Niet gecontroleerde kopieën: Elke aanvrager. 18/08/04 6 / 42

7 Deel II QM1 Onderwerp en toepassingsgebied Versie 0 29/07/2004 Sectie 1.1 Activiteiten van de onderneming Versie 0 29/07/ RAFA HVAC Inspections Het uitvoeren van onderstaande metingen, keuringen en validatie aan HVAC installaties in gebouwen: Aerolische & Hydraulische debiet metingen; Aerolische & Hydraulische verschildruk metingen; Luchtkanaallek testen; Temperatuur metingen; Relatieve Vocht meting RV%; Comfort metingen; Deeltjes meting; Binnenluchtkwaliteit meting (IAQ); Filtertesten; Cleanroom- & Operatiekwartier validatie; Luchtkanaal inspecties; Rookgasmeting (o.a. NOx); Thermografie. Sectie 1.2 Historiek van de onderneming Versie 0 29/07/2004 Het bedrijf is in 1937 begonnen als dorpssmederij in Noord-Nederland het voerde een veelzijdigheid aan werkzaamheden uit waaronder HVAC installaties. Vanaf 1967 tot 1981 was er in dat bedrijf een gemiddeld personeelsbestand van 25 personen. De huidige zaakvoerder van BDT realiseerde in die periode de technische berekeningen t.b.v. de uitvoering van o.a. HVAC installatie. In 1981 heeft hij zich in Zuid-Nederland gevestigd en is zich gaan toeleggen op het doen van engineering en metingen aan HVAC installaties. De activiteiten werden vanaf toen uitgevoerd onder de namen HEEMRAAD (engineering) en RAFA (metingen). Om reden van een centrale positie is in 1997 naar LOMMEL (België) verhuisd. Het voornemen is om de onderneming op een sterkte van ca. 5 engineers te continueren. De activiteiten zullen steeds worden aangepast en afgestemd op de vraag van markt. 18/08/04 7 / 42

8 QM2 Begripsbepaling Versie 0 29/07/2004 Sectie 2.1 Keuring Versie 0 29/07/2004 RAFA HVAC Inspections onderzoekt m.b.v. wettelijk gekalibreerde instrumenten HVAC installaties of delen daarvan en stelt vast of die in overeenstemming zijn met de daaraan gestelde eisen op basis normen, lastenboek, deskundige beoordeling en/of algemene eisen. 18/08/04 8 / 42

9 QM3 Administratieve vereisten Versie 0 29/07/2004 Sectie 3.1 Juridische identificeerbaarheid Versie 0 29/07/2004 RAFA HVAC Inspections is een handelsnaam van BREEDIJK DEVELOPMENT TEAM bvba. Sectie 3.2 Relaties met de moederorganisatie Versie 0 29/07/2004 RAFA HVAC Inspections treedt binnen de onderneming geheel zelfstandig op. Voor de verdere activiteiten van BREEDIJK DEVELOPMENT TEAM bvba verwijzen wij naar het Kwaliteitshandboek (K). 18/08/04 9 / 42

10 Sectie 3.3 Werkterrein en technisch kunnen Versie 0 29/07/2004 RAFA HVAC Inspections zal keuringen doen aan HVAC installaties in gebouwen. Deze keuringen kunnen bestaan uit: 3 Aerolische verschildruk meting, o Uitgevoerd volgens ISSO Publ. nr. 31 onder Het meten van druk in een luchtkanaal,..2. Statische druk, Met micromanometer,..3. Dynamische druk, Met Pitotbuis. 3 Aerolische debiet meting,..2. Het meten van de luchtvolume stroom in een kanaal, o Uitgevoerd volgens ISSO Publ. nr. 31 onder voor rechthoekig kanaal en onder voor ronde kanalen. o En volgens de voorschriften van artikel II/E.5/1 van het typebestek 105 van de Belgische Staat. Met Pitotbuis,..3. Het meten van de luchtvolume stroom in een kanaal d.m.v. weerstand, o Uitgevoerd volgens ISSO Publ. nr. 31 onder Met Micromanometer,..4. Het meten van de luchtvolume stroom aan inblaasroosters, o Uitgevoerd volgens ISSO Publ. nr. 31 onder Met Meetkoker. 3 Aerolische Temperatuur meting, o Uitgevoerd volgens ISSO Publ. nr. 31 onder voor rechthoekig kanaal en onder voor ronde kanalen...2. Het meten van de gemiddelde luchttemperatuur in kanalen, Met weerstandthermometer. 18/08/04 10 / 42

11 3 Aerolische debiet meting, o Uitgevoerd volgens ISSO Publ. nr. 31 onder Indicatie van de volumestroom via een ventilator, Met micromano- en toerentalmeter. 3 Hydraulische debiet meting,..2. Het meten van druk of volumestroom in leidingen met een inregelafsluiter, o Uitgevoerd volgens ISSO Publ. nr. 31 onder Met druk- of verschildrukmeter,..3. Het meten van een volumestroom in een leiding met een venturi, o Uitgevoerd vlgns. ISSO Publ. nr. 31 onder Met drukverschilmeter. 3 Hydraulische Temperatuur meting,..2. Het meten van een vloeistoftemperatuur in leidingen, o Uitgevoerd volgens ISSO Publ. nr. 31 onder Met een weerstandthermometer. 3 Hydraulische volumestroom indicatie,..2. Indicatie van de volumestroom via een pomp, o Uitgevoerd volgens ISSO Publ. nr. 31 onder Met drukverschilmeter, Met toerentalmeter. 3 Luchtkanaal lektest,..2. Het meten van de hoeveelheid lucht welke lekt uit een afgeblind kanaaldeel, o Uitgevoerd volgens ISSO Publ. nr.17-1 onder 3.10 Met Ductwork Leakage Tester AIRFLOW LM1. 18/08/04 11 / 42

12 3 Comfort metingen,..2. Het meten de luchtcondities in de verblijfszones, o Uitgevoerd volgens DIN 1946 deel 2 en ISO Met behaaglijkheidsonde,..3. Met Wet Bulb Globe temperatuursonde (WBGT), o Uitgevoerd volgens DIN en ISO 7243,..4. Met CO2 meter, o Uitgevoerd volgens DIN EN Rookgas meting, (waaronder Nox)..2. Het meten en analyseren van de rookgassen van een verbrandingstoestel, o Uitgevoerd volgens BEES, VLAREM II of TA-Luft en ISO-14000, rapportage is volgens het SCIOS-protocol. Met een rookgasmeetsysteem incl. analyser. 3 Geluidsdrukmeting,..2. Het meten van installatiegeluid in gebouwen met een luchttechnische installatie, o Uitgevoerd volgens ISSO Publ. Nr. 24, en de regionaal geldende richtlijn w.o. NBN ; NBN S ; NBN s en ARAB alsmede ISO :1987/Amd.1:1998(E). Met een geluidsdrukmeter met frequentieanalyse in de middenfrequenties 31.5 Hz tot 8 khz. 3 Relatieve Vochtigheid meting (RV%),..2. Het meten van de relatieve vochtigheid in verblijfsruimtes en/of luchtkanalen, o Uitgevoerd volgens ISSO Publ. Nr. 31 onder Met een Referentie Vocht/Temperatuurmeter. 18/08/04 12 / 42

13 Sectie 3.4 Aansprakelijkheidsverzekering Versie 0 29/07/2004 De Wettelijke Aansprakelijkheid van RAFA HVAC Inspections is gedekt in de verzekeringspolis van BREEDIJK DEVELOPMENT TEAM bvba. Sectie 3.5 Commerciële voorwaarden Versie 0 29/07/2004 In de ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INREGELWERK EN COMMISSIONING welke als bijlage is toegevoegd, stelt RAFA HVAC Inspections haar zakelijke voorwaarden waaronder zij opdrachten aanvaardt. Sectie 3.6 Financiële controle Versie 0 29/07/2004 Jaarlijks wordt de boekhouding van BREEDIJK DEVELOPMENT TEAM bvba gecontroleerd door Accountantskantoor VanWijn. De relevante jaarcijfers worden neergelegd bij Nationale Bank van België. De kosten en baten van RAFA HVAC Inspections zijn hierin afzonderlijk zichtbaar gemaakt. 18/08/04 13 / 42

14 QM4 Onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit. Versie 0 29/07/ RAFA HVAC Inspections dient bij de uitvoering van keuringen te voldoen aan de volgende criteria: Sectie 4.1 Vrijwaring van druk Versie 0 29/07/ RAFA HVAC INSPECTIONS moet onafhankelijk zijn ten opzichte van de betrokken partijen. Sectie 4.2 Onafhankelijkheid Versie 0 29/07/ RAFA HVAC INSPECTIONS en ook haar personeel dat verantwoordelijk is voor de keuring, mogen niet de ontwerper, leverancier, installateur, inkoper, eigenaar, gebruiker of onderhoudsuitvoerder zijn van objecten die ze keuren noch de gemachtigde vertegenwoordiger van een of meer van deze partijen RAFA HVAC INSPECTIONS en haar personeel mogen zich niet inlaten met activiteiten die strijdig kunnen zijn met de onafhankelijkheid van hun oordeel en hun integriteit met betrekking tot hun keuringactiviteiten In het bijzonder mogen ze niet rechtstreeks betrokken zijn bij het ontwerp, de vervaardiging, levering, installatie, het gebruik of onderhoud van de gekeurde objecten, of van gelijksoortige objecten die ermee concurreren Alle geïnteresseerde partijen zullen gebruik kunnen maken van de diensten van RAFA HVAC INSPECTIONS. Zij zal geen buitensporige financiële of andere voorwaarden stellen. De procedures volgens welke RAFA HVAC INSPECTIONS werkt zullen op een niet discriminerende wijze worden toegepast. 18/08/04 14 / 42

15 QM5 Geheimhouding Versie 0 29/07/2004 Sectie 5.1 Geheimhouding Versie 0 29/07/2004 RAFA HVAC Inspections en haar personeel garandeert strikte geheimhouding van de kennis die zij opdoen tijdens het doen van de keuring of het beoordelen van plannen. De resultaten van de keuringen zullen uitsluitend aan de opdrachtgever worden afgegeven. 18/08/04 15 / 42

16 QM6 Organisatie en management Versie 0 29/07/2004 Sectie 6.1 Organisatie Versie 0 29/07/2004 RAFA HVAC Inspections is een zelfstandig opererende onderneming binnen BREEDIJK DEVELOPMENT TEAM bvba. Sectie 6.2 Ornigram / Functiescheiding Versie 0 29/07/2004 HEEMRAAD engineeringsbureau Directeur: Elisabeth Breedijk BREEDIJK DEVELOPMENT TEAM bvba Zaakvoerder: Elisabeth Breedijk RAFA Total Balancing Directeur: Elisabeth Breedijk RAFA Inspections Directeur: Ing. Siert Knol 18/08/04 16 / 42

17 Sectie 6.3 Technisch verantwoordelijke Versie 0 29/07/2004 De directeur van RAFA HVAC Inspections is de technisch verantwoordelijke voor de keuringen die worden uitgevoerd. Elk keuringsrapport dient door hem op juistheid te worden beoordeeld en ondertekend. Sectie 6.4 Toezicht Versie 0 29/07/2004 De directeur van RAFA HVAC Inspections ziet persoonlijk nauwlettend toe of de keuringen worden uitgevoerd op wijze zoals per meting onder 3.3 is omschreven. Sectie 6.5 Plaatsvervanging Versie 0 29/07/2004 Bij ontstentenis van de directeur van RAFA HVAC Inspections zal deze worden vervangen door de zaakvoerder van BREEDIJK DEVELOPMENT TEAM bvba. Mocht de afwezigheid van langere duur zijn zal daarin worden voorzien door het aanstellen van een tijdelijke bestuurder met voldoende technisch en be- Sectie 6.6 Functiebeschrijvingen Versie 0 29/07/2004 stuurlijk kunnen. Daar RAFA HVAC Inspections gebruik maakt van de algemene diensten van BREEDIJK DEVELOPMENT TEAM bvba, zal er buiten de functie van directeur alleen een functie van HVAC Inspecteur en aankomend HVAC inspecteur zijn. Het opleidingniveau voor al deze functies zal zijn op dat van een Bachelor in de HVAC technieken. Welke ook middels deelcertificaten en praktijk ervaring aangetoond kan worden. 18/08/04 17 / 42

18 QM7 Kwaliteitssysteem Versie 0 29/07/2004 Sectie 7.1 Kwaliteitsbeleid Versie 0 29/07/2004 RAFA HVAC Inspections heeft een kwaliteitsbeheersysteem opgezet, gedocumenteerd en geïmplementeerd volgens de vereisten van de norm NBN-EN (ed. 1995) / ISO De onderneming onderhoudt het kwaliteitsbeheersysteem en verbetert het voortdurend. Sectie 7.2 Doeltreffendheid Versie 0 29/07/2004 Het kwaliteitsbeheersysteem van de onderneming identificeert de nodige processen legt vast hoe deze processen worden uitgevoerd legt de volgorde en interactie van deze processen vast legt de criteria en methodes vast om te verzekeren dat zowel het beheer als de werking van deze processen efficiënt zijn. verzekert de beschikbaarheid van de nodige resources en informatie voor de beheersing en de werking van deze processen zorgt voor de beheersing, keuring en analyse van deze processen verzekert de uitvoering van de nodige acties voor het bereiken van geplande resultaten en continue verbetering van deze processen. RAFA HVAC Inspections beheert deze processen in overeenstemming met ISO Sectie 7.3 Kwaliteitshandboek Versie 0 29/07/2004 A. ALGEMEEN De documentatie van de onderneming omvat: het kwaliteitsbeleid en de kwaliteitsdoelstellingen dit Quality Manual gedocumenteerde procedures vereist door NBN-EN (ED. 1995) / ISO documenten die nodig zijn om de efficiënte planning, werking en beheer van de processen te verzekeren registraties vereist door NBN-EN (ED. 1995) / ISO Wanneer de term gedocumenteerde procedure wordt gebruikt in dit Quality Manual, is de procedure geschreven, gedocumenteerd, geïmplementeerd en onderhouden. 18/08/04 18 / 42

19 Het bereik van het kwaliteitsbeheersysteem is gebaseerd op: - de complexiteit van de processen en hun interacties - de competentie van het personeel De onderneming houdt zijn documentatie bij op verschillende media waaronder papier, elektronisch. Sectie 7.4 Kwaliteitsverantwoordelijke Versie 0 29/07/2004 De directeur van RAFA HVAC Inspections is de eerstverantwoordelijke voor de kwaliteit van de uitgevoerde keuringen. Sectie 7.5 Actualisatie van het systeem Versie 0 29/07/2004 RAFA HVAC Inspections heeft een Quality Manual (K) opgesteld, geïmplementeerd en onderhoudt dit handboek nu. Het Quality Manual bevat: het bereik van het kwaliteitsbeheersysteem met details over en rechtvaardiging voor uitsluitingen verwijzing naar de gedocumenteerde procedures een beschrijving van de interactie tussen de processen Sectie 7.6 Beheersing van documenten Versie 0 29/07/2004 De documentatie opgenomen in het Quality Manual wordt beheerd door de kwaliteitsverantwoordelijke. Elke medewerker van RAFA HVAC Inspections mag, na overleg met de betrokken medewerkers een voorstel doen voor de aanpassing van een bestaand document of het opstellen van een nieuw document. Afdelingsgebonden documenten worden door de betreffende afdelingsverantwoordelijke en de kwaliteitsverantwoordelijke beoordeeld en vrijgegeven. Afdelingsoverschrijdende documenten worden na accordering door de betreffende afdelingsverantwoordelijken en de kwaliteitsverantwoordelijke beoordeeld en vrijgegeven door de directeur. 18/08/04 19 / 42

20 De kwaliteitsverantwoordelijke geeft het vrijgegeven document, eventueel voorzien van een revisiedatum, uit en neemt eventueel vervallen documenten in ter vernietiging. De afdelingsverantwoordelijken mogen in de afdelingsgebonden documentatie van hun eigen afdeling handmatig wijzigingen aanbrengen. Deze wijzigingen moeten worden voorzien van datum en paraaf (zie D 5517, Lijst met parafen). De wijze waarop documenten tot stand komen, gewijzigd, verspreid en terug genomen worden, is beschreven in de procedure P 422, documentenbeheer. KWALITEITSREGISTRATIES De documenten nodig bij de uitvoering van procedures, instructies en de keuringsplannen zijn in het Quality Manual opgenomen. Eventuele richtlijnen voor overige rapportages zijn opgenomen in de desbetreffende procedures en instructies. Procedureel zijn voor de rapportage en registratie onder andere de volgende zaken vastgelegd: de medewerker verantwoordelijk voor het beheer van de registratie de bewaartermijn van de registraties welke medewerkers gebruik mogen maken van de registratie waar de gegevens zijn opgeslagen back-up procedure voor gegevens opgeslagen in computerfiles. Sectie 7.7 Interne audits Versie 0 29/07/2004 De te volgen werkwijze voor kwaliteitsregistraties en interne zijn beschreven in procedure P 423, kwaliteitsregistraties. Sectie 7.8 Terugkoppeling corrigerende maatregelen Versie 0 29/07/2004 De te volgen werkwijze voor de terugkoppeling is beschreven in procedure P 423, kwaliteitsregistraties. 18/08/04 20 / 42

21 Sectie 7.9 Beoordeling kwaliteitssysteem door directie Versie 0 29/07/2004 De directie heeft het kwaliteitsbeleid en de bijhorende doelstellingen vastgelegd in D4301, beleidsverklaring. Het kwaliteitsbeleid wordt jaarlijks bijgesteld. De directie communiceert de noodzaak om aan de klantenvereisten, de wettelijke vereisten en de reglementen te voldoen (onder meer op de kwaliteitsvergaderingen). De taken, de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van de medewerkers zijn vastgelegd in functiebeschrijvingen, procedures, procesbeschrijvingen en instructies. De directeur is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de middelen en medewerkers nodig voor de kwaliteitsborging bij de onderneming. Het hoofd personeelszorg is belast met het op peil brengen en houden van de vakbekwaamheid en het opleidingsniveau van de medewerkers. Het hoofd kwaliteitszorg functioneert als directievertegenwoordiger en is belast met het op peil houden van het kwaliteitsbeheersysteem. De directie beoordeelt jaarlijks of het kwaliteitsbeheersysteem doelmatig en doeltreffend functioneert. De wijze waarop deze evaluatie wordt uitgevoerd, is beschreven in P 561, beoordeling door de directie. De directie is ervoor verantwoordelijk dat de klantenbehoeften en - verwachtingen worden geïdentificeerd, dat deze worden vertaald in vereisten wanneer deze relevant zijn, en dat er rekening wordt gehouden met deze vereisten. De klantenbehoeften en -verwachtingen kunnen slaan op de betrouwbaarheid van de DIENSTEN, de DIENSTEN, de veiligheid, de functionaliteit en de tijdige levering van de DIENSTEN. Behoeften die niet direct gespecificeerd worden door de klant, maar toch stilzwijgend verwacht worden, worden mee in rekening genomen. De klantenbehoeften en -verwachtingen worden geanalyseerd en indien relevant omgezet in vereisten. Het resultaat kan zijn: veranderingen in de klantenservice, veranderingen aan de DIENSTEN zelf of ontwikkeling van nieuwe DIENSTEN. De werkwijze wordt in detail beschreven in procedure P 521, klantgerichtheid. 18/08/04 21 / 42

22 De filosofie van RAFA HVAC Inspections en haar toewijding aan kwaliteit is beschreven in een beleidsverklaring en ondertekend door de directie. Het beleid om deze filosofie waar te maken binnen de onderneming is gedocumenteerd via het Quality Manual dat goedgekeurd is door de directie. Het kwaliteitsbeleid is opgesteld rekening houdend met de andere streefdoelen van de onderneming. Het kwaliteitsbeleid wordt jaarlijks herzien door de directie en afgewogen tegenover de marktanalyses van klantenverwachtingen en -behoeften en het wordt aangepast om ervoor te zorgen dat het steeds relevant blijft. Het kwaliteitsbeleid benadrukt de noodzaak om te voldoen aan de vereisten en continue verbetering wordt vooropgesteld en nagestreefd. Om de kwaliteitsnormen te onderhouden en continue verbetering mogelijk te maken, worden elk jaar kwaliteitsobjectieven opgesteld en een programma wordt uitgevoerd om deze te bereiken. Het programma en de middelen om het uit te voeren worden toegewezen door de directie en beheerd door de kwaliteitsverantwoordelijke. Dit beleid is opgesteld in samenspraak met de personeelsleden die het uit zullen voeren en wordt enkel gepubliceerd wanneer iedereen erover akkoord is en het begrepen heeft. De afdelingshoofden communiceren het beleid en de procedures aan hun medewerkers en staan hun medewerkers bij om het beleid en de procedures te begrijpen en adviseren en helpen hen om ze uit voeren. Procedures worden ontwikkeld om het overeengekomen beleid uit te voeren, en zijn onderhevig aan een samenhangend programma van onafhankelijke audits. 18/08/04 22 / 42

23 QM8 Personeel Versie 0 29/07/2004 Sectie 8.1 Beschikbaarheid en tijdelijk personeel Versie 0 29/07/2004 De directie zorgt voor de aanwezigheid van geschoold personeel, dat instaat voor het leidinggeven en het uitvoeren van de keuringen. Sectie 8.2 Personeelskwalificaties Versie 0 29/07/2004 RAFA HVAC Inspections kent buiten de functie van directeur alleen de functies van HVAC Inspecteur en aankomend HVAC inspecteur zijn. Het opleidingniveau voor al deze functies zal zijn op dat van een Bachelor in de HVAC technieken. Welke ook middels deelcertificaten en praktijk ervaring aangetoond kan worden. De personeels- en opleidingsbehoeften worden minimaal jaarlijks beoordeeld door de directie. De opleidingen worden door de directie goedgekeurd. De directie is ervoor verantwoordelijk dat de klantentevredenheid wordt onderzocht en dat alle middelen voor het verhogen van de klantentevredenheid ter beschikking worden gesteld. Sectie 8.3 Opleiding Versie 0 29/07/2004 De voor de functie vereiste opleiding en vakbekwaamheid is vastgelegd in de functiebeschrijvingen. De aanstelling van nieuw personeel is beschreven in procedure P 621. Daarnaast beschikt de onderneming over een opleidingsprogramma waarmee de vereiste vakbekwaamheid op peil wordt gehouden en uitgebreid. De door de medewerkers te volgen opleidingen zijn in het opleidingsprogramma vastgelegd. De te volgen werkwijze en verantwoordelijkheden hieromtrent zijn beschreven in P 621. De effectiviteit van de opleiding wordt geëvalueerd op basis van de feedback van de betrokken werknemer en/of van de prestatie van deze werknemer voor en na de opleiding. 18/08/04 23 / 42

24 Sectie 8.4 Personeelsdossiers Versie 0 29/07/2004 Voor ieder personeelslid is er een personeelskaart opgesteld die de huidige kwalificaties, ervaring en opleiding vermeldt. Sectie 8.5 Gedragscode Versie 0 29/07/2004 Duidelijke en precieze instructies, procedures, flowcharts, enz. voor werkzaamheden die geen specifieke opleiding vereisen, zijn beschikbaar. Registraties over de opleiding, vaardigheden en ervaring van de werknemers worden bijgehouden. Het bewustzijn van de personeelsleden over het belang van hun werkzaamheden en hun bijdrage voor het behalen van de kwaliteitsdoelstellingen, wordt bereikt via een informatiesessie bij hun aanwerving of wanneer ze nieuwe verantwoordelijkheden opnemen. De personeelsleden worden op de hoogte gehouden van de huidige kwaliteitsdoelstellingen en nemen actief deel aan het bereiken van deze doelstellingen. Sectie 8.6 Vergoedingen Versie 0 29/07/2004 Het salaris van het keuringspersoneel zal met hem/haar worden overeengekomen. Hiervoor zullen de richtlijnen van het VIK (Vlaamse Ingenieurs Kamer) worden gehanteerd. 18/08/04 24 / 42

25 QM9 Voorzieningen en uitrusting Versie 0 29/07/2004 Sectie 9.1 Beschikbaarheid Versie 0 29/07/2004 RAFA HVAC Inspections heeft de beschikking over onderstaande instrumenten: Schuinebuismanometer; Pitotbuizen; Elektronische flowmeter; Precisie- micromanometer; Pitot-static-tube; Vleugelrad anemometers; Digitale hygro-, thermo-, anemometer; Meetconus Jules Richard Instruments; Infrarood toerenteller; Ampèremeter; Geluidsdrukmeter; Sound level Calibrator; Ductwork Leakage Tester; TA precisie flow- en drukmeters; Dataloggers; Multi- function measuring instruments; Precision Pressure probe 10 hpa; Precision Pressure probe 100 Pa; Comfort level probe; Rookgas analyse- en meetsysteem. Sectie 9.2 Toegang en bevoegdheid tot gebruik Versie 0 29/07/2004 Alle instrumenten en overige uitrusting staan onder rechtstreeks beheer van de directeur en zullen per meetsessie worden beschikbaar gesteld aan diegene die de keuring uitvoert. Sectie 9.3 Geschiktheid voor gebruik Versie 0 29/07/2004 Alle instrumenten zullen wanneer ze niet worden gebruikt worden bewaard in de instrument tevens testruimte van RAFA HVAC Inspections. Deze ruimte zal op een voor de instrumenten aanvaardbare constante klimaatconditie worden gehouden. Wanneer onverhoopt een instrument door onbevoegden is gebruikt zal deze onmiddellijk (vóór dat ze opnieuw wordt ingezet voor gebruik bij geaccrediteerd wek) worden geïnspecteerd en getest op juiste werking. 18/08/04 25 / 42

26 Sectie 9.4 Identificatie Versie 0 29/07/2004 De identificatie van de te gebruiken meetinstrumenten zal bestaan uit de vermelding van: 1. Fabrikaat; 2. Type; 3. Serienummer. Sectie 9.5 Onderhoud Versie 0 29/07/2004 De instrumenten van RAFA HVAC Inspections worden voor en na iedere meetsessie gecontroleerd op juiste werking en tevens getest op juiste meetwaarde. Eenvoudig onderhoud gebeurt door RAFA HVAC Inspections in haar instrumenten onderhoudsruimte. RAFA HVAC Inspections houdt een register bij wordt aangegeven: Aan wie; Wanneer; Waarvoor; Voor hoelang. Het is uitgegeven en eventuele bijzonderheden welke er tijdens de meetsessy mee zijn voorgevallen. Sectie 9.6 Kalibratie Versie 0 29/07/2004 Instrumenten voor de debiet- en drukmeting worden voor en na een meetsessy gecontroleerd op juistheid. De geluidsdrukmeter wordt voor en na iedere meting tijdens het gebruik gekalibreerd met de Sound Level Calibrator. Sectie 9.7 Herleidbaarheid van de metingen Versie 0 29/07/2004 De periodieke kalibratie van luchtsnelheidsmeters, temperatuur- en vochtigheidsmeters, drukmeters, rookgasanalyser en kanaallektester door de leverancier of kalibratie instelling gebeurt onder de strikte regels van DKDof NKO-kalibratie. 18/08/04 26 / 42

27 De periodieke kalibratie van de geluidsdrukmeter wordt gedaan door de leverancier onder de regelgeving van NKO en IEC 651 en IEC 804 type 1. Tevens in overeenstemming zijn met de norm EN ISO/IEX en het document EA-4/02 Expression of Uncertainty of Measurement in Calibration. Sectie 9.8 Referentiematerialen Versie 0 29/07/2004 Het toestel van het fabrikaat AIRFLOW type LM1 serienummer wordt door RAFA HVAC Inspections gebruikt als referentiestandaard voor het testen van druk- en luchtsnelheidsmeters. Het toestel wordt periodiek gekalibreerd door AIRFLOW onder toezicht van DKD en volgens de regelgeving van EN45003 en EN ISO/IEC Sectie 9.9 Tussentijdse controles Versie 0 29/07/2004 De tussentijdse controles op de meetapparatuur gebeuren gelijktijdig met de onder punt 9.5. Sectie 9.10 Herleidbaarheid v.d. referenties Versie 0 29/07/2004 De meetwaarden van het onder punt 9.8 genoemde toestel zijn herleidbaar naar de standaard referentiewaarde middels de periodieke kalibratie door de leverancier. Sectie 9.11 Aankoop Versie 0 29/07/2004 Door RAFA HVAC Inspections worden geen andere aankopen gedaan dan de aanschaf van nieuwe instrumenten. Er zullen alleen instrumenten worden aangekocht welke voldoen aan de daarvoor geldende normen. Sectie 9.12 Bewaring meetmiddelen. Versie 0 29/07/2004 Alle meetapparatuur zal worden bewaard zoals onder punt 9.3 is aangegeven. Sectie 9.13 Geautomatiseerde apparatuur en computers. Versie 0 29/07/2004 Een deel van de door RAFA HVAC Inspections gebruikte instrumenten maakt voor de werking gebruik van software. Deze software is specifiek voor het bewuste instrument ontwikkeld en voldoet aan de normen die er aan gesteld mogen worden. Bij de kalibratie door de fabrikant ondervindt deze software 18/08/04 27 / 42

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN -BELEID...9 2.1. Kwaliteitsbeleid...9 2.2. Kwaliteitshandboek...11

Nadere informatie

CCV-CERTIFICATIESCHEMA

CCV-CERTIFICATIESCHEMA Pagina 1/48 CCV-CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Blusmiddelen () Publicatiedatum : 30 maart 2012 Ingangsdatum : 1 juli 2012 Pagina 2/48 VOORWOORD Het certificatieschema is gericht op het certificeren van de

Nadere informatie

Green. Milieuhandboek. 12,5 jarig. Management processen Operationele processen Ondersteunende processen Beheersings processen. OSP viert in 2013 haar

Green. Milieuhandboek. 12,5 jarig. Management processen Operationele processen Ondersteunende processen Beheersings processen. OSP viert in 2013 haar ZAKELIJKE HORECA CATERING OSP viert in 2013 haar 12,5 jarig bestaan Green Book Milieuhandboek Management Operationele Ondersteunende Beheersings Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Management 4 1.1 Beleid 4

Nadere informatie

CCV-CERTIFICATIESCHEMA

CCV-CERTIFICATIESCHEMA CCV-CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Kleine Blusmiddelen (REOB) Versie : 2.0 Publicatiedatum: 1 oktober 2008 Ingangsdatum: 1 januari 2009 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD REOB:2008/2 Pagina 2/44 Dit

Nadere informatie

20 november 2007 Versie 1.0 definitief. Certificatieschema Beveiliging mobiele objecten en personen

20 november 2007 Versie 1.0 definitief. Certificatieschema Beveiliging mobiele objecten en personen 20 november 2007 Versie 1.0 definitief Certificatieschema 20 november 2007 Versie 1.0 definitief Certificatieschema Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland, VEBON 2007 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Pilots Data uitvraag Fysiotherapie (KNGF)

Pilots Data uitvraag Fysiotherapie (KNGF) Pilots Data uitvraag Fysiotherapie (KNGF) Dataprotocol Auteur: K. Verheijke, H. Ong Kenmerk: KNGF-Dataprotocol Versie: 2.8 Datum: 10-okt-2014 2 Versiebeheer Versie Status Datum Auteur(s) Opmerkingen 0.1

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 Portefeuillehouder H.M.F.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Handboek Geothermie. Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem

Handboek Geothermie. Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem Deel 2 Generieke richtlijnen voor een VG-zorgsysteem 1 Deel 2 van dit handboek Geothermie geeft richtlijnen voor het opstellen

Nadere informatie

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS V 2.2 Overeenkomst Contractnummer: 2014.xxx Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS Passie voor GEO! Auteursrecht Deze publicatie is een

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

BEWERKERSOVEREENKOMST. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) BEWERKERSOVEREENKOMST Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Bewerkersovereenkomst. Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

HANDLEIDING SUBSTITUTIE. digitaliseren van personeelsdossiers. vernietigen van het fysieke exemplaar

HANDLEIDING SUBSTITUTIE. digitaliseren van personeelsdossiers. vernietigen van het fysieke exemplaar HANDLEIDING SUBSTITUTIE voor het digitaliseren van personeelsdossiers en het vernietigen van het fysieke exemplaar Sebastiaan Stevens Adviseur Informatievoorziening IA/DIV Juli 2014 Versie 2.2 (definitief)

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling STIPEL-PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders

Uitvoeringsregeling STIPEL-PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders Uitvoeringsregeling -PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders Deze uitvoeringsregeling bestaat uit 24 genummerde bladzijden,

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 januari 2002 (05.02) (OR. en) 5790/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0004 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 januari 2002 (05.02) (OR. en) 5790/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0004 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 januari 2002 (05.02) (OR. en) PUBLIC 5790/02 Interinstitutioneel dossier: 200/0004 (COD) LIMITE ENT 20 CODEC 7 RESULTAAT BESPREKINGEN van: de Groep technische

Nadere informatie

Waarom deze brochure. 1.1 Voor wie is deze brochure bestemd? 1.2 Wat vindt u in deze brochure?

Waarom deze brochure. 1.1 Voor wie is deze brochure bestemd? 1.2 Wat vindt u in deze brochure? 1 Waarom deze brochure Wanneer u als ondernemer goederen of diensten levert aan een andere ondernemer (of rechtspersoon, niet ondernemer) bent u verplicht een factuur uit te reiken aan die andere ondernemer.

Nadere informatie

Kwaliteithandboek ISO-9001. Kwaliteitshandboek. van. Volgens

Kwaliteithandboek ISO-9001. Kwaliteitshandboek. van. Volgens Kwaliteitshandboek van Volgens NEN-ISO-9001:2008 Colofon: Dit kwaliteitshandboek is eigendom van: De Betho Scottweg 4 4462 GS Goes. Tel: 0113-233933. Fax: 0113-233444. Dit kwaliteitshandboek is samengesteld

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek Versie 8.2 01-01-2013

Kwaliteitshandboek Versie 8.2 01-01-2013 Versie 8.2 01-01-2013 Kwaliteitshandboek Versie 8.2 01-01-2013 ENDRESS+HAUSER B.V. NAARDEN (NL) Voor uitgifte: Directeur Kwaliteitsmanager R.R.P. Hommersen C. Riemer De verkoop en technische dienstverlening

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT DEEL II REGELS VOOR OPTIE 2 EN OPTIE 1 MULTI-SITES MET QMS

ALGEMEEN REGLEMENT DEEL II REGELS VOOR OPTIE 2 EN OPTIE 1 MULTI-SITES MET QMS ALGEMEEN REGLEMENT DEEL II REGELS VOOR OPTIE 2 EN OPTIE 1 MULTI-SITES MET QMS NEDERLANDSE VERSIE 4.0 (in geval van twijfel geldt de Engelse versie) EDITIE 4.0-2_MAR2013 GELDIG VANAF: MAART 2013 VERPLICHT

Nadere informatie

CONTOUREN voor COMPLIANCE. Handreiking bij het Raamwerk Privacy Audit

CONTOUREN voor COMPLIANCE. Handreiking bij het Raamwerk Privacy Audit CONTOUREN voor COMPLIANCE Handreiking bij het Raamwerk Privacy Audit Samengesteld en gepubliceerd door: College bescherming persoonsgegevens in samenwerking met: Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V.

Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V. Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden bestaan uit een algemeen deel (Deel I) en een deel dat alleen van toepassing is op de inkoop van ICT producten en diensten (Deel II).

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën BESTEK CONTRACT VOOR OPENBARE AANBESTEDING DIENSTEN Drupal-as-a-service ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Aanbestedende overheid Federale Overheidsdienst Financiën Ontwerper van het project Stafdienst ICT, Nicolas

Nadere informatie

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius DigiD voor Burgers Haagse Ring (onderdeel Diginetwerk) Datum 17 mei 2011 Status Definitief Colofon Projectnaam Assurance-rapport en Verantwoording

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: 741046-A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening,

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK. Nagezien door. Opgesteld door. Marianne Gorselink. Mirjam Steenhuis

KWALITEITSHANDBOEK. Nagezien door. Opgesteld door. Marianne Gorselink. Mirjam Steenhuis Goedgekeurd M. M. INHOUDSOPGAVE DEEL A: ALGEMEEN... 7 H 1... 7 Algemeen... 7 1.1... 7 Inleiding... 7 H 2... 9 INFORMATIE OVER DE ONDERNEMING... 9 2.1... 9 Activiteiten van de onderneming... 9 2.2... 10

Nadere informatie

Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel

Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel Versie 12, 1 januari 2015 Inhoud 1 lgemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Doel en doelgroep... 3 1.3 Begrippen en definities... 3 1.4

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014

Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014 Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014 Inhoud A: Algemene voorwaarden betreffende alle Diensten 4 B: Aanvullende voorwaarden betreffende ICT-diensten 16 C: Aanvullende voorwaarden

Nadere informatie

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments BREEAM-NL Handleiding voor Licentiehoudende Organisaties en Geregistreerde Assessoren ten behoeve van assessments tegen de BREEAM-NL-schema's Inleiding BRE Global

Nadere informatie