Zandstraat 24 B-3920 LOMMEL. Kwaliteitshandboek BREEDIJK. DEVELOPMENT TEAM bvba h.o. HEEMRAAD. Engineeringbureau & RAFA. Goedkeuring: Total Balancing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zandstraat 24 B-3920 LOMMEL. Kwaliteitshandboek BREEDIJK. DEVELOPMENT TEAM bvba h.o. HEEMRAAD. Engineeringbureau & RAFA. Goedkeuring: Total Balancing"

Transcriptie

1 Zandstraat 24 B-3920 LOMMEL Kwaliteitshandboek BREEDIJK DEVELOPMENT TEAM bvba h.o. HEEMRAAD Engineeringbureau & RAFA Total Balancing Goedkeuring: Elisabeth Breedijk, Directeur Datum: donderdag 29 juli 2004

2 Kwaliteitshandboek: inhoudstafel 1. Algemeen 1.1. Index en revisiestatus 1.2. Inleiding 1.3. Uitsluitingen 2. Bedrijfsinformatie 2.1. Activiteiten van de onderneming 2.2. Historiek van de onderneming 3. Definities en overeenkomsten 3.1. Definities en terminologie 3.2. Afkortingen 3.3. Onafhankelijkheidscriteria 4. Kwaliteitsbeheersysteem 4.1. Algemene vereisten 4.2. Documentatie en registraties 5. Directieverantwoordelijkheid 5.1. Verantwoordelijkheid van de directie 5.2. Klantgerichtheid 5.3. Kwaliteitsbeleid 5.4. Kwaliteitssysteemplanning 5.5. Organisatie en communicatie 5.6. Beoordeling door de directie 6. Resource Management 6.1. Voorziening van middelen 6.2. Human resources en opleiding 6.3. Infrastructuur en werkomgeving 7. DIENSTEN realisatie 7.1. Planning van de DIENSTEN realisatie 7.2. Klantgebonden processen 7.3. Ontwerp 7.4. Inkoop 7.5. Operations 7.6. Meet- en beproevingsmiddelen 3/08/04 2 / 33

3 8. Keuring, analyse en verbetering 8.1. Planning van keuring en metingen 8.2. Meting, keuring en beproeving 8.3. Beheersing van afwijkingen 8.4. Gegevensanalyse 8.5. Continue verbetering OVERZICHT WIJZIGINGEN Versie Beschrijving van de wijziging Auteur Datum 0 Oorspronkelijke uitgave Siert Knol 22/12/03 1 Aanvulling DIENSTEN Siert Knol 29/7/ /08/04 3 / 33

4 K 1 Algemeen versie 1 03/06/ Index en revisiestatus versie 1 03/06/2002 In dit kwaliteitshandboek volgt de nummering van de paragrafen vanaf sectie vier direct de nummering van ISO 9000: Dit kwaliteitshandboek is enkel geldig als de versie van de secties overeenstemt met de versie vermeld op D0001, index kwaliteitshandboek. Een nieuwe versie wordt gemaakt door een sectie van het kwaliteitshandboek heruit te geven en het versienummer te verhogen. 1.2 Inleiding versie 1 03/06/2002 Dit kwaliteitshandboek documenteert het kwaliteitsbeheersysteem van Breedijk Development Team bvba h.o. HEEMRAAD & RAFA om aan te tonen dat de onderneming op een consequente manier DIENSTEN aanbiedt en uitvoert die aan de klanteneisen en de relevante normen en regelgevingen voldoen. Dit kwaliteitshandboek stemt overeen met de norm ISO 9001: 2000 en NBN- EN (ED. 1995) / ISO 17020: 2000 en slaat op DIENSTEN, verkoop, marketing en nazorgactiviteiten uitgevoerd door de onderneming. WERKWIJZE 1. Een eis van ISO 9001: 2000 mag uitgesloten worden wanneer aan de volgende twee voorwaarden is voldaan: - Het moet een eis zijn uit ISO 9001: 2000 hoofstuk 7, DIENSTEN voortbrenging. - De uitsluitingen mogen de capaciteit van Breedijk Development Team bvba h.o. HEEMRAAD & RAFA niet aantasten om DIENSTEN te leveren die aan alle klantenbehoeften en relevante regelgeving voldoen. De eventuele uitsluitingen ontslaan de onderneming ook niet van de verantwoordelijkheid om dit te doen. 2. De kwaliteitsverantwoordelijke is ervoor verantwoordelijk de eisen van ISO 9001: 2000 die niet relevant zijn voor de onderneming of de DIENSTEN te identificeren. Hij zal eveneens voorstellen deze eisen uit te sluiten uit het kwaliteitssysteem. 3/08/04 4 / 33

5 3. De directie heeft de verantwoordelijkheid en de autoriteit om te evalueren of de voorgestelde uitsluitingen gepast zijn en om hen goed te keuren. De evaluatie en goedkeuring worden uitgevoerd in het kader van de beoordelingen van het kwaliteitssysteem door de directie (zie P 561, Beoordeling door de directie). 4. Al de uitsluitingen worden gedocumenteerd in deze sectie van het kwaliteitshandboek. De uitgesloten eisen worden nauwkeurig geïdentificeerd door te verwijzen naar specifieke hoofdstukken of regels van de norm. Er wordt ook een korte rechtvaardiging gegeven waarom de uitsluiting werd gedaan en waarom ze gegrond is. UITSLUITINGEN 1. Uitsluiting: ISO 9001: 2000 sectie 7.3, ontwerp, inclusief alle subsecties. Rechtvaardiging: Breedijk Development Team bvba h.o. HEEMRAAD & RAFA ontwerp of ontwikkelt geen producten. Onze engineeringactiviteiten beperken zich tot: het maken van berekeningen t.b.v. HVAC installaties; het doen van metingen en keuringen. 3/08/04 5 / 33

6 K 2 Bedrijfsinformatie versie 1 03/06/ Activiteiten van de onderneming versie 1 03/06/ HEEMRAAD engineeringbureau Het uitvoeren van de onderstaande berekeningen t.b.v. HVAC installaties in gebouwen, middels computerprogramma s: Warmteverlies; Radiatorselectie; Koellast; Gebouwsimulatie; Behaaglijkheid; Stooklijnen; Luchtbalans in gebouwen; Energieprestatie; Verlichtingssterkte; Koudebrug; Leidingnet; Tapwater; Gasleiding; Hemelwater- & Vuilwaterafvoer; Luchtkanalen; Geluid in Luchtkanalen RAFA Total Balancing Het uitvoeren van onderstaande metingen, keuringen, validatie en balancering aan HVAC installaties in gebouwen: Aerolische & Hydraulische debiet metingen; Aerolische & Hydraulische verschildruk metingen; Aerolische & Hydraulische balancering; Luchtkanaallek testen; Temperatuur metingen; Relatieve Vocht meting RV%; Comfort metingen; Deeltjes meting; Binnenluchtkwaliteit meting (IAQ); Filtertesten; Cleanroom- & Operatiekwartier validatie; Luchtkanaal inspecties; Rookgasmeting (o.a. NOx); Thermografie. 3/08/04 6 / 33

7 2.2 Historiek van de onderneming versie 1 03/06/2002 Het bedrijf is in 1937 begonnen als dorpssmederij in Noord-Nederland het voerde een veelzijdigheid aan werkzaamheden uit waaronder HVAC installaties. Vanaf 1967 tot 1981 was er in dat bedrijf een gemiddeld personeelsbestand van 25 personen. De huidige zaakvoerder van BDT realiseerde in die periode de technische berekeningen t.b.v. de uitvoering van o.a. HVAC installatie. In 1981 heeft hij zich in Zuid-Nederland gevestigd en is zich gaan toeleggen op het doen van engineering en metingen aan HVAC installaties. De activiteiten werden vanaf toen uitgevoerd onder de namen HEEMRAAD (engineering) en RAFA (metingen). Om reden van een centrale positie is in 1997 naar LOMMEL (België) verhuisd. Het voornemen is om de onderneming op een sterkte van ca. 5 engineers te continueren. De activiteiten zullen steeds worden aangepast en afgestemd op de vraag van markt. 3/08/04 7 / 33

8 K 3 Definities en overeenkomsten versie 1 03/06/ Definities en terminologie versie 1 03/06/2002 De kwaliteitsverantwoordelijke is verantwoordelijk en bevoegd voor het opstellen en op peil houden van de lijst met definities en terminologie (D0002). De definities hebben betrekking op: - het kwaliteitsbeheer in het algemeen - de specifieke activiteiten uitgevoerd in de onderneming. De definities uit ISO/IEC, guide 2, edition 1986, "General terms and their definitions concerning standardization and related activities" zijn van toepassing. De lijst van definities is aan het handboek toegevoegd. 3.2 Afkortingen versie 1 03/06/2002 De kwaliteitsverantwoordelijke is verantwoordelijk en bevoegd voor het opstellen en op peil houden van de lijst van afkortingen van het kwaliteitshandboek (D0003). De lijst van afkortingen is toegevoegd aan het handboek. 3.3 Onafhankelijkheidscriteria bij keuringen door RAFA versie 1 03/06/2002 RAFA dient bij de uitvoering van keuringen te voldoen aan de volgende criteria: RAFA moet onafhankelijk zijn ten opzichte van de betrokken partijen RAFA en ook haar personeel dat verantwoordelijk is voor de keuring, mogen niet de ontwerper, leverancier, installateur, inkoper, eigenaar, gebruiker of onderhoudsuitvoerder zijn van objecten die ze keuren noch de gemachtigde vertegenwoordiger van een of meer van deze partijen RAFA en haar personeel mogen zich niet inlaten met activiteiten die strijdig kunnen zijn met de onafhankelijkheid van hun oordeel en hun integriteit met betrekking tot hun keuringactiviteiten. 3/08/04 8 / 33

9 In het bijzonder mogen ze niet rechtstreeks betrokken zijn bij het ontwerp, de vervaardiging, levering, installatie, het gebruik of onderhoud van de gekeurde objecten, of van gelijksoortige objecten die ermee concurreren Alle geïnteresseerde partijen zullen gebruik kunnen maken van de diensten van RAFA. Zij zal geen buitensporige financiele of andere voorwaarden stellen. De procedures volgens welke RAFA werkt zullen op een niet discriminerende wijze worden toegepast. 3/08/04 9 / 33

10 K 4 Kwaliteitsbeheersysteem versie 1 03/06/ Algemene vereisten versie 1 03/06/2002 Breedijk Development Team bvba h.o. HEEMRAAD & RAFA heeft een kwaliteitsbeheersysteem opgezet, gedocumenteerd en geïmplementeerd volgens de vereisten van de norm ISO 9001: 2000 en NBN-EN (ED. 1995) / ISO De onderneming onderhoudt het kwaliteitsbeheersysteem en verbetert het voortdurend. Het kwaliteitsbeheersysteem van de onderneming - identificeert de nodige processen - legt vast hoe deze processen worden uitgevoerd - legt de volgorde en interactie van deze processen vast - legt de criteria en methodes vast om te verzekeren dat zowel het beheer als de werking van deze processen efficiënt zijn. - verzekert de beschikbaarheid van de nodige resources en informatie voor de beheersing en de werking van deze processen - zorgt voor de beheersing, keuring en analyse van deze processen - verzekert de uitvoering van de nodige acties voor het bereiken van geplande resultaten en continue verbetering van deze processen. Breedijk Development Team bvba h.o. HEEMRAAD & RAFA beheert deze processen in overeenstemming met ISO 9000: De werkwijze die gevolgd wordt wanneer een proces die invloed heeft op de kwaliteit wordt uitbesteed, is beschreven in de procedure P 741, inkoop. 4.2 Documentatie en registraties versie 1 03/06/2002 A. ALGEMEEN De documentatie van de onderneming omvat: - het kwaliteitsbeleid en de kwaliteitsdoelstellingen - dit kwaliteitshandboek - gedocumenteerde procedures vereist door ISO 9001: 2000 en NBN-EN (ED. 1995) / ISO documenten die nodig zijn om de efficiënte planning, werking en beheer van de processen te verzekeren - registraties vereist door ISO 9001: 2000 EN NBN-EN (ED. 1995) / ISO Wanneer de term gedocumenteerde procedure wordt gebruikt in dit kwaliteitshandboek, is de procedure geschreven, gedocumenteerd, geïmplementeerd en onderhouden. 3/08/04 10 / 33

11 Het bereik van het kwaliteitsbeheersysteem is gebaseerd op: - de grootte van de onderneming en de soort activiteiten - de complexiteit van de processen en hun interacties - de competentie van het personeel De onderneming houdt zijn documentatie bij op verschillende media waaronder papier, elektronisch. B. Breedijk Development Team bvba h.o. HEEMRAAD & RAFA heeft een kwaliteitshandboek opgesteld, geïmplementeerd en onderhoudt dit handboek nu. Het kwaliteitshandboek bevat: - het bereik van het kwaliteitsbeheersysteem met details over en rechtvaardiging voor uitsluitingen - verwijzing naar de gedocumenteerde procedures - een beschrijving van de interactie tussen de processen C. BEHEERSING VAN DOCUMENTEN De documentatie opgenomen in het kwaliteitshandboek wordt beheerd door de kwaliteitsverantwoordelijke. Elke medewerker van Breedijk Development Team bvba h.o. HEEMRAAD & RAFA mag, na overleg met de betrokken medewerkers een voorstel doen voor de aanpassing van een bestaand document of het opstellen van een nieuw document. Afdelingsgebonden documenten worden door de betreffende afdelingsverantwoordelijke en de kwaliteitsverantwoordelijke beoordeeld en vrijgegeven. Afdelingsoverschrijdende documenten worden na accordering door de betreffende afdelingsverantwoordelijken en de kwaliteitsverantwoordelijke beoordeeld en vrijgegeven door de directeur. De kwaliteitsverantwoordelijke geeft het vrijgegeven document, eventueel voorzien van een revisiedatum, uit en neemt eventueel vervallen documenten in ter vernietiging. De afdelingsverantwoordelijken mogen in de afdelingsgebonden documentatie van hun eigen afdeling handmatig wijzigingen aanbrengen. Deze wijzigingen moeten worden voorzien van datum en paraaf (zie D 5517, Lijst met parafen). 3/08/04 11 / 33

12 De wijze waarop documenten tot stand komen, gewijzigd, verspreid en terug genomen worden, is beschreven in de procedure P 422, documentenbeheer. D. KWALITEITSREGISTRATIES De documenten nodig bij de uitvoering van procedures, instructies en de keuringsplannen zijn in het kwaliteitshandboek opgenomen. Eventuele richtlijnen voor overige rapportages zijn opgenomen in de desbetreffende procedures en instructies. Procedureel zijn voor de rapportage en registratie onder andere de volgende zaken vastgelegd: - de medewerker verantwoordelijk voor het beheer van de registratie - de bewaartermijn van de registraties - welke medewerkers gebruik mogen maken van de registratie - waar de gegevens zijn opgeslagen - back-up procedure voor gegevens opgeslagen in computerfiles. De te volgen werkwijze voor kwaliteitsregistraties is beschreven in procedure P 423, kwaliteitsregistraties. 3/08/04 12 / 33

13 K 5 Directieverantwoordelijkheid versie 1 03/06/ Verantwoordelijkheid van de directie versie 1 03/06/2002 De directie heeft het kwaliteitsbeleid en de bijhorende doelstellingen vastgelegd in D..., beleidsverklaring. Het kwaliteitsbeleid wordt jaarlijks bijgesteld. De directie communiceert de noodzaak om aan de klantenvereisten, de wettelijke vereisten en de reglementen te voldoen (ondermeer op de kwaliteitsvergaderingen). De taken, de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van de medewerkers zijn vastgelegd in functiebeschrijvingen, procedures, procesbeschrijvingen en instructies. De directeur is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de middelen en medewerkers nodig voor de kwaliteitsborging bij de onderneming. Het hoofd personeelszorg is belast met het op peil brengen en houden van de vakbekwaamheid en het opleidingsniveau van de medewerkers. Het hoofd kwaliteitszorg functioneert als directievertegenwoordiger en is belast met het op peil houden van het kwaliteitsbeheersysteem. De directie beoordeelt jaarlijks of het kwaliteitsbeheersysteem doelmatig en doeltreffend functioneert. De wijze waarop deze evaluatie wordt uitgevoerd, is beschreven in P 561, beoordeling door de directie. 5.2 Klantgerichtheid versie 1 03/06/2002 De directie is ervoor verantwoordelijk dat de klantenbehoeften en - verwachtingen worden geïdentificeerd, dat deze worden vertaald in vereisten wanneer deze relevant zijn, en dat er rekening wordt gehouden met deze vereisten. De klantenbehoeften en -verwachtingen kunnen slaan op de betrouwbaarheid van de DIENSTEN, de DIENSTEN, de veiligheid, de functionaliteit en de tijdige levering van de DIENSTEN. Behoeften die niet direct gespecificeerd worden door de klant, maar toch stilzwijgend verwacht worden, worden mee in rekening genomen. De klantenbehoeften en -verwachtingen worden geanalyseerd en indien relevant omgezet in vereisten. 3/08/04 13 / 33

14 Het resultaat kan zijn: veranderingen in de klantenservice, veranderingen aan de DIENSTEN zelf of ontwikkeling van nieuwe DIENSTEN. De werkwijze wordt in detail beschreven in procedure P 521, klantgerichtheid. 5.3 Kwaliteitsbeleid versie 1 03/06/2002 De filosofie van Breedijk Development Team bvba h.o. HEEMRAAD & RAFA en haar toewijding aan kwaliteit is beschreven in een beleidsverklaring en ondertekend door de directie. Het beleid om deze filosofie waar te maken binnen de onderneming is gedocumenteerd via het kwaliteitshandboek dat goedgekeurd is door de directie. Het kwaliteitsbeleid is opgesteld rekening houdend met de andere streefdoelen van de onderneming. Het kwaliteitsbeleid wordt jaarlijks herzien door de directie en afgewogen tegenover de marktanalyses van klantenverwachtingen en -behoeften en het wordt aangepast om ervoor te zorgen dat het steeds relevant blijft. Het kwaliteitsbeleid benadrukt de noodzaak om te voldoen aan de vereisten en continue verbetering wordt vooropgesteld en nagestreefd. Om de kwaliteitsnormen te onderhouden en continue verbetering mogelijk te maken, worden elk jaar kwaliteitsobjectieven opgesteld en een programma wordt uitgevoerd om deze te bereiken. Het programma en de middelen om het uit te voeren worden toegewezen door de directie en beheerd door de kwaliteitsverantwoordelijke. Dit beleid is opgesteld in samenspraak met de personeelsleden die het uit zullen voeren en wordt enkel gepubliceerd wanneer iedereen erover akkoord is en het begrepen heeft. De afdelingshoofden communiceren het beleid en de procedures aan hun medewerkers en staan hun medewerkers bij om het beleid en de procedures te begrijpen en adviseren en helpen hen om ze uit voeren. Procedures worden ontwikkeld om het overeengekomen beleid uit te voeren, en zijn onderhevig aan een samenhangend programma van onafhankelijke audits. 3/08/04 14 / 33

15 5.4 Kwaliteitssysteemplanning versie 1 03/06/2002 A. Kwaliteitsdoelstellingen Kwaliteitsdoelstellingen worden opgezet om het kwaliteitsbeleid uit te voeren, om aan DIENSTEN- of procesvereisten tegemoet te komen en om het kwaliteitsbeheersysteem te verbeteren. De kwaliteitsdoelstellingen geven de richting en de prioriteiten aan voor continue verbetering. Het gebruik van kwaliteitsdoelstellingen voor continue verbetering is uitgelegd in procedure P 851, continue verbetering en corrigerende en preventieve maatregelen. De kwaliteitsdoelstellingen worden aan de directie voorgelegd ter beoordeling en na goedkeuring uitgewerkt in kwaliteitsprojecten waaraan telkens een actieplan is gekoppeld dat de scharnierdata van het project vermeldt. De directie beoordeelt om de zes maanden of en in welke mate de kwaliteitsdoelstellingen werden gerealiseerd en welke maatregelen daaromtrent moeten genomen worden. B. Kwaliteitssysteemplanning 1. Kwaliteitssysteemelementen en -processen worden gepland zodat het systeem geschikt is voor het vooropgestelde doel en zodat het systeem efficient en effectief is. Het doel van het kwaliteitssysteem is: - het kwaliteitsbeleid te implementeren - aan te tonen en te verzekeren dat de onderneming in staat is permanent DIENSTEN te leveren die aan de klanteneisen en verwachtingen voldoen. - een hoge klantentevredenheid te bewerkstelligen - continue verbetering in de hand te werken - te voldoen aan de eisen van ISO 9001: 2000 EN NBN-EN (ED. 1995) / ISO De output van de kwaliteitssysteemplanning is gedocumenteerd in dit kwaliteitshandboek, in de daarmee verbonden procedures en in de andere documenten waarnaar wordt verwezen. Deze documenten identificeren en documenteren alle elementen en processen van het kwaliteitssysteem. 2. Productieplanning wordt behandeld in sectie 7.1 van dit handboek. 3. Planning voor continue verbetering wordt gedaan in het kader van beoordelingen door de directie. De output van deze planning is in de vorm van kwaliteitsdoelstellingen gegoten. (zie procedure P 851, continue verbetering 3/08/04 15 / 33

16 en corrigerende en preventieve maatregelen, alsook P 561, beoordeling door de directie). 5.5 Organisatie en communicatie versie 1 03/06/2002 A. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN De verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de medewerkers worden vastgelegd in procedures en instructies. Bovendien wordt een gedetailleerd organigram bijgehouden dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden weergeeft alsook het verband tussen de verschillende functies. Dit organigram wordt bekendgemaakt door het uit te hangen op het aanplakbord. De procedures geven de specifieke verantwoordelijkheden weer m.b.t. kwaliteit. De instructies geven de uit te voeren taken van de betrokken medewerker weer (de bevoegdheden), rekening houdend met de eisen van het kwaliteitssysteem. Een overzicht van de processen, processtappen en instructies met de verschillende verantwoordelijkheden wordt bijgehouden door de kwaliteitsverantwoordelijke. De functiebeschrijvingen van de medewerkers vermelden de functievoorwaarden, opleiding en ervaring, alsmede eventuele bijzondere aspecten van de functie. De functiebeschrijvingen worden door de functionaris en door de directeur ondertekend. B. DIRECTIEVERTEGENWOORDIGER De directie heeft de kwaliteitsverantwoordelijke als directievertegenwoordiger aangewezen. Algemeen gezien heeft de directievertegenwoordiger de bevoegdheid om: a) te bewerkstelligen dat het kwaliteitssysteem wordt opgezet, geïmplementeerd en onderhouden in overeenstemming met de ISO 9001: 2000 en NBN-EN (ed. 1995) / ISO 17020; b) te rapporteren over het functioneren van het kwaliteitssysteem aan de directie, ter beoordeling van en als basis voor verbetering van het kwaliteitssysteem. 3/08/04 16 / 33

17 De directievertegenwoordiger rapporteert rechtstreeks aan de directie over het functioneren van het kwaliteitssysteem, ter beoordeling van en als basis voor verbetering van het kwaliteitssysteem. Meer specifiek omvatten zijn taken en verantwoordelijkheden: - ontwikkelen en bijhouden van een administratie ten behoeve van alle kwaliteitsregistraties - organiseren van audits om na te gaan of de resultaten conform zijn met de doelstellingen en of het kwaliteitssysteem doeltreffend werkt. - verwerking van de resultaten van de audits in auditrapporten, inclusief de opvolging van de corrigerende en preventieve maatregelen voortvloeiend uit deze auditrapporten - rapportering van de audits aan betrokken leidinggevenden en de directie - aanzetten tot en opvolgen van corrigerende en preventieve maatregelen - nemen van initiatieven in verband met acties om niet-conformiteiten te voorkomen - toezien of de specificaties, procedures en dergelijke op de juiste manier worden gebruikt - organiseren van en toezicht houden op kwalificatie(eisen) en certificatie van middelen, inspectie-uitrusting, processen en toeleveranciers, waar van toepassing - in overleg met de betrokkenen opstellen van relevante kwaliteitsplannen - verzorgen van de inhoud en de distributie van de kwaliteitshandboeken - bijstand bij de identificatie van relevante statistische technieken - in overleg met de betrokkenen opstellen van planningen van onderhoud en kalibratie van de gebruikte (meet)middelen. - de noodzaak om aan de klantenverwachtingen tegemoet te komen, doorheen de organisatie meedelen - instaan voor communicatie over het kwaliteitssysteem. C. INTERNE COMMUNICATIE De directievertegenwoordiger is verantwoordelijk voor de communicatie. De effectiviteit van het kwaliteitssysteem wordt besproken via: - eens per maand: de kwaliteitsvergaderingen - eens per jaar: de beoordeling van het kwaliteitssysteem door de directie. Vergaderingen worden gedocumenteerd met inbegrip van de besproken onderwerpen, de genomen beslissingen, de toegewezen verantwoordelijkheden en de te halen deadlines. De tijdige verdeling van de dagorde van de vergaderingen aan de betrokken functies is belangrijk. De meeste planningsactiviteiten uitgevoerd door multi-disciplinaire teams zijn een belangrijk deel van de communicatie en worden inbegrepen in de globale benadering van effectieve communicatie. 3/08/04 17 / 33

18 Hetzelfde geldt voor kwaliteitsprocedures, werkinstructies, technische gegevens en informatie die nodig is voor de goede werking van processen en activiteiten, enz... Ook opleidingen kunnen gebruikt worden om informatie, instructies, eisen en verantwoordelijkheden te communiceren. D. Het kwaliteitshandboek is opgesteld met onder meer zijn toepassingsgebied, de procedures en de manier waarop de processen met elkaar verbonden zijn. E. KWALITEITSDOCUMENTATIE De beheersing van de kwaliteitsdocumentatie wordt beschreven in de procedure P 422, documentenbeheer. F. KWALITEITSREGISTRATIES De beheersing van de kwaliteitsregistraties wordt beschreven in de procedure P 423, kwaliteitsregistraties. 5.6 Beoordeling door de directie versie 1 03/06/2002 De beoordeling door de directie gebeurt op de maandelijkse kwaliteitsvergaderingen door de technisch directeur in aanwezigheid van de kwaliteitsverantwoordelijke en de afdelingsverantwoordelijken. Op het einde van het jaar vindt een globale beoordeling plaats waarbij ondermeer ook trends t.o.v. vorige jaren geanalyseerd en beoordeeld worden. De beoordeling van de directie gaat uit van analyses over de volgende gegevens, die geleverd wordt door de kwaliteitsverantwoordelijke. - de audit resultaten - de klantenfeedback - gegevens betreffende het al of niet voldoen van de DIENSTEN aan de eisen - informatie over de prestatie van de processen - corrigerende en preventieve acties - veranderingen die het kwaliteitssystemen kunnen aantasten - vorige beoordelingen door de directie Aan de hand van deze input wordt onderzocht of het kwaliteitssysteem effectief en aangepast is en of het gevolgd wordt. 3/08/04 18 / 33

19 In het bijzonder wordt ook nagegaan in welke mate de kwaliteitsdoelstellingen zijn gerealiseerd en welke aanpassingen nodig zijn i.v.m. wijzigingen die in de bedrijfsvoering noodzakelijk zijn ten gevolge van: - technologische ontwikkelingen - nieuwe kwaliteitsopvattingen - maatschappelijke ontwikkelingen waaronder ook nieuwe wettelijke bepalingen - wat de sterke en zwakke punten zijn in de organisatie Er wordt besloten hoe het kwaliteitssysteem kan verbeterd worden, hoe de DIENSTEN kunnen verbeterd worden en hoe de nodige resources kunnen binnengehaald worden. De werkwijze voor de beoordelingen door de directie is in detail beschreven in P /08/04 19 / 33

20 K 6 Resource management versie 1 03/06/ Voorziening van middelen versie 1 03/06/2002 De directie verbindt er zich toe de middelen die noodzakelijk zijn om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken vast te leggen en deze ook ter beschikking te stellen. De directie waakt erover dat alle voorzieningen die nodig zijn voor de DIEN- STEN aanwezig zijn, dat de uitrusting goed wordt onderhouden en dat gedetailleerde onderhoudsprocedures beschikbaar zijn. Zij zorgt er tevens voor dat enkel met geijkte of gekalibreerde toestellen en/of instrumenten wordt gewerkt en dat de procedure m.b.t. Kalibratie wordt toegepast. De directie zorgt voor het toewijzen van geschoold personeel, dat instaat voor het leidinggeven en het uitvoeren van werkzaamheden en verificatieactiviteiten, waaronder interne audits. De personeels- en opleidingsbehoeften worden minimaal jaarlijks beoordeeld door de directie samen met de aangevraagde opleidingen. De opleidingen worden door de directie goedgekeurd. De directie is ervoor verantwoordelijk dat de klantentevredenheid wordt onderzocht en dat alle middelen voor het verhogen van de klantentevredenheid ter beschikking worden gesteld. 6.2 Human resources en opleiding versie 1 03/06/ Opleiding De voor de functie vereiste opleiding en vakbekwaamheid is vastgelegd in de functiebeschrijvingen. Voor ieder personeelslid is er een personeelskaart opgesteld die de huidige kwalificaties, ervaring en opleiding vermeldt. De aanstelling van nieuw personeel is beschreven in procedure P 621. Daarnaast beschikt de onderneming over een opleidingsprogramma waarmee de vereiste vakbekwaamheid op peil wordt gehouden en uitgebreid. De door de medewerkers te volgen opleidingen zijn in het opleidingsprogramma vastgelegd. De te volgen werkwijze en verantwoordelijkheden hieromtrent zijn beschreven in P /08/04 20 / 33

21 De effectiviteit van de opleiding wordt geëvalueerd op basis van de feedback van de betrokken werknemer en/of van de prestatie van deze werknemer vòòr en na de opleiding. 2. Bekwaamheid en bewustzijn Duidelijke en precieze instructies, procedures, flowcharts, enz. voor werkzaamheden die geen specifieke opleiding vereisen, zijn beschikbaar. Registraties over de opleiding, vaardigheden en ervaring van de werknemers worden bijgehouden. Het bewustzijn van de personeelsleden over het belang van hun werkzaamheden en hun bijdrage voor het behalen van de kwaliteitsdoelstellingen, wordt bereikt via een informatiesessie bij hun aanwerving of wanneer ze nieuwe verantwoordelijkheden opnemen. De personeelsleden worden op de hoogte gehouden van de huidige kwaliteitsdoelstellingen en nemen actief deel aan het bereiken van deze doelstellingen. 6.3 Infrastructuur versie 1 03/06/2002 De benodigde mankracht, materiaal, en uitrusting om een bepaald contract uit te voeren wordt geschat, gedocumenteerd en goedgekeurd door het management voorafgaand aan elke offerte. Jaarlijks maakt elk afdelingshoofd een budget op van de nodige mankracht, materiaal en uitrusting om de objectieven van de onderneming te bereiken. Hierin zijn ook de middelen begrepen om het kwaliteitssysteem te onderhouden en deel te nemen aan audits, beoordelingen en verbeteringsprojecten. De overeengekomen projecten houden rekening met de beschikbare middelen. Wanneer bepaalde middelen niet beschikbaar zijn, worden de objectieven en plannen tijdelijk gewijzigd tot de middelen ter beschikking worden gesteld. Wanneer een offerte of contract wordt ontvangen, wordt de documentatie nagekeken of er verificatie door de klant is vereist. Het werk dat moet uitgevoerd worden om te voldoen aan de klantenvereisten en de gevraagde DIENSTEN te leveren, wordt bepaald. De aspecten die verificatie vereisen worden geïdentificeerd en dit wordt gedocumenteerd in de vorm van plannen en specificaties. 3/08/04 21 / 33

22 De verantwoordelijke onderhoud is verantwoordelijk voor de staat van onderhoud van de meet apparatuur (zie de onderhoudsprocedure P 631). Aanmerkingen over ongepaste infrastructuur worden gemeld via de interne audits. 6.4 Werkomgeving versie 1 03/06/2002 Er moet een geschikte werkomgeving voor handen zijn die ervoor zorgt dat de DIENSTEN en processen voldoen aan de overeengekomen vereisten. Wanneer bijzondere eisen worden gesteld aan de werkomgeving voor b.v. stabiliteit, netheid of andere factoren, worden deze gespecificeerd in relevante plannen of specificaties. Wanneer de werkomgeving van nabij moet worden opgevolgd, worden maatregelen genomen om het personeel te trainen, ongeoorloofde toegang te verhinderen, het personeel te verwittigen van slecht werkende situaties en omgevingsvoorwaarden vast te leggen. Wanneer de kwaliteitseisen voor de werkomgeving in tegenstrijd zijn met wettelijke bepalingen, hebben de wettelijke bepalingen voorrang en moet een alternatieve benadering worden gezocht om aan de kwaliteitseisen te voldoen. Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S ). is in zijn geheel van toepassing bij de uitvoering van de DIENSTEN van Breedijk Development Team bvba h.o. HEEMRAAD & RAFA. 3/08/04 22 / 33

23 K 7 DIENSTEN realisatie versie 1 03/06/ Planning van de DIENSTEN realisatie versie 1 03/06/ Kwaliteitsplan Om zeker te stellen dat aan de kwaliteitseisen wordt voldaan, beschikt Breedijk Development Team bvba h.o. HEEMRAAD & RAFA over kwaliteitsplannen die de voor kwaliteit specifieke praktijken, middelen en volgorde van handelingen beschrijven die relevant zijn voor een bepaald DIENST, contract of project. Ook kwaliteitsdoelstellingen voor een DIENST worden erin opgenomen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds bestaande DIENSTEN, projecten en contracten die al eens uitgevoerd geweest zijn en anderzijds nieuwe DIENSTEN, projecten en contracten Bestaande DIENSTEN, projecten of contracten Voor deze DIENSTEN, projecten of contracten werd een algemeen kwaliteitsplan opgesteld dat de beschrijving inhoudt van alle processen en werkwijzen. Deze beschrijving is geconcretiseerd in de procedures van het kwaliteitshandboek en het procedurehandboek, in de procesbeschrijvingen, in de controleplannen en in de instructies van het werkhandboek. De procesbeschrijving is een flowchart met een onderverdeling van het proces in functionele deelprocessen die een aantal activiteiten omvatten. De controleplannen vermelden - de controlepunten: keuringen, beproevingen en verificaties - de verantwoordelijke - de frequentie - de methode - de te respecteren specificaties of een verwijzing ernaar - de onmiddellijke acties, d.w.z. de mogelijke niet-conformiteiten per activiteit en de onmiddellijke acties die genomen moeten worden door de aangeduide verantwoordelijke. De activiteiten voor de realisatie van een DIENST worden geregistreerd op de documenten vermeld op de controleplannen. De instructies kunnen werk-, controle- of bedieningsinstructies zijn noodzakelijk om de verschillende activiteiten te beheersen Nieuwe projecten of contracten 3/08/04 23 / 33

24 Ingeval van een project of contract waarvan de uit te voeren activiteiten niet integraal voorzien zijn in het bestaande kwaliteitsplan is het de verantwoordelijkheid van de kwaliteitsverantwoordelijke om in samenspraak met de betrokken verantwoordelijken (indien van toepassing) een kwaliteitsplan op te stellen of het bestaande kwaliteitsplan aan te passen. Daartoe wordt de methode van kwaliteitsplanning toegepast. 2. Kwaliteitsplanning Kwaliteitsplanning omvat alle activiteiten die de doelstellingen en eisen voor kwaliteit en voor de toepassing van de elementen van het kwaliteitssysteem vaststellen. De bedoeling is om alle processen te plannen, zodat zij beheerst verlopen. Daartoe is per activiteit een verantwoordelijke belast met - het vaststellen van de eisen waaraan de DIENSTEN moeten voldoen in functie van het kwaliteitsbeleid van de onderneming. - het identificeren van de middelen en de bekwaamheden die nodig zijn om de vereiste kwaliteit te bereiken - het opstellen en in stand houden van instructies daar waar de afwezigheid ervan een negatieve invloed zou kunnen hebben op de kwaliteit. De toe te passen methodiek voor de kwaliteitsplanning kan als volgt worden samengevat: - Onderzoek in detail de specifieke eisen van het project of contract - Onderzoek de geïdentificeerde processen en processtappen en pas aan indien nodig - Bepaal de op te stellen instructies - Leg vast welke bijkomende documenten moeten worden opgesteld - Onderzoek of de bestaande procedure activiteiten moeten worden aangepast, dan wel of nieuwe procedure activiteiten moeten worden opgesteld - Bepaal bijkomende middelen (personeel/opleiding, instrumenten en hulpmiddelen, technologie en kennis) - Stem de bevindingen af met de betrokken verantwoordelijken op een coordinatievergadering - Stel een actieplan op - Geef het nieuwe of gewijzigde project of opdracht vrij. Bovenstaande methodiek is onder andere van toepassing bij de aankoop van nieuwe uitrusting (machines en instrumentens), bij eventuele wijzigingen van processen, bij de aankoop van nieuwe softwareprogramma's en dergelijke meer, voor zover de acties niet reeds éénduidig in het kwaliteitshandboek voorzien waren. Het resultaat van kwaliteitsplanning is steeds een kwaliteitsplan. 3/08/04 24 / 33

25 7.2 Klantgebonden processen versie 1 03/06/2002 De procedure P 721, contractbeoordeling beschrijft de beoordeling van klantorders voor standaard opdrachten. Vòòr acceptatie van de order wordt bepaald of alle wensen van de klant duidelijk zijn en of de gewenste levertijd kan worden gerealiseerd. Wensen van klanten voor niet-standaard opdrachten worden vastgelegd op een functionele specificatie en behandeld volgens de procedure P 731, ontwerp. Voor beide soorten opdrachten worden ook de vereisten die niet gespecificeerd werden door de klant geïdentificeerd. Communicatie met de klant gebeurt tijdens de contractbeoordeling: zie procedure P 521, klantencommunicatie en ook via verkregen klantenfeedback en -klachten zoals beschreven in procedure P 722, klantenfeedback en -klachten. De communicatie met de klant omvat informatie over: de opdrachten, algemene vragen, contracten, bestellingen en wijzigingen in bestellingen, klantenfeedback en klantenklachten. De klantenfeedback is ingedeeld in verschillende categorieën en voor elke categorie is er een verantwoordelijke functie aangeduid. 7.3 Ontwerp versie 1 03/06/2002 Het berekeningen van de HVAC installatie moet plaatsvinden onder beheerste omstandigheden om te garanderen dat aan de klanteneisen en aan de relevante milieu-, gezondheid- en veiligheidsvoorschriften wordt voldaan. Het ontwikkelproject bestaat uit de volgende stappen: - verzamelen en beoordelen van de functionele specificaties - opstellen van voorlopige specificaties - concurrentie analyse - technische ontwikkeling - beoordeling en verificatie van het ontwerp - validatie en vrijgave van het ontwerp - voorbereiden marktintroductie De te volgen werkwijze is in detail beschreven in de procedure over ontwerp P 731. De verantwoordelijke ontwerp is direct verantwoordelijk voor de ontwerpbeheersing. 3/08/04 25 / 33

26 7.4 Inkoop versie 1 03/06/2002 Breedijk Development Team bvba h.o. HEEMRAAD & RAFA kiest haar leveranciers op basis van hun vermogen aan de gestelde eisen te kunnen voldoen. Voor de beoordeling en selectie van leveranciers heeft de onderneming een systeem opgezet waarmee de leveranciers op verschillende criteria worden beoordeeld (zie procedure over leveranciersbeoordeling, P 741). De verantwoordelijke inkoop beschikt over een lijst met goedgekeurde leveranciers, alsook met de leveranciers op proef. Bestellingen gaan vergezeld van een duidelijke omschrijving van de te leveren DIENSTEN en van alle voor de leveranciers essentiële gegevens. 7.5 Operations versie 1 03/06/ Procesbeheersing De procesbeschrijvingen met de controleplannen geven een overzicht van de wijze waarop de onderneming de processen beheerst. De controleplannen bestaan uit een processchema, een opsomming van de kritische punten en verwijzingen naar andere relevante kwaliteitsdocumentatie. Vanuit het controleplan wordt verwezen naar de relevante controle-, bedienings- en werkinstructies. De eisen waaraan de te controleren DIENSTEN- of proceseigenschappen moeten voldoen, zijn beschreven in specificaties Identificatie en naspeurbaarheid Breedijk Development Team bvba h.o. HEEMRAAD & RAFA is met de beschikbare registraties van de kwaliteitscontroles en het procesverloop in staat DIENSTEN volledig na te speuren. Hiertoe zijn de wijze van identificatie van DIENSTEN en het gebruik van registraties ten behoeve van naspeurbaarheid in detail vastgelegd in de procedure P 752, identificatie en naspeurbaarheid. 3/08/04 26 / 33

27 Door de klant verstrekte deel -berekeningen of -metingen. Wanneer de onderneming berekeningen of metingen krijgt van klanten worden die verwerkt onder duidelijke vermelding van de oorsprong. Deze kunnen nimmer tot een goed- of afkeuring leiden Behoud van de DIENSTEN De opslagfaciliteiten en -methoden voor de DIENSTEN zijn zodanig dat deze 10 jaar blijven bewaard Validatie van bijzondere processen De eisen voor goed vakmanschap zijn in de functie omschrijvingen vastgelegd. Bijzondere processen zijn processen waarvan de resultaten niet volledig zijn vast te stellen en ook processen waarbij de keuring niet economisch verantwoord kan plaatsvinden. 7.6 Meet- en beproevingsmiddelen versie 1 03/06/2002 Van alle standaarden, meetmiddelen en referentiestandaarden gebruikt door de onderneming is aangegeven welke middelen in het meet- en kalibratiesysteem zijn opgenomen op de lijst van de meetmiddelen. Per meetmiddel zijn op de kalibratiekaart onder andere aangegeven het meetbereik, de meetnauwkeurigheid, de kalibratiefrequentie. De kalibratiestatus is eveneens op de meetmiddelen aangegeven. Een meetmiddel waarvan de kalibratiestatus ongeldig is, mag niet worden gebruikt. De in het meet- en kalibratiesysteem opgenomen apparatuur wordt conform het jaarplan D 7604 gekalibreerd door de daarvoor bevoegde externe instanties, de leverancier of door de technische DIENSTEN. De beheersing van keurings-, meet- en beproevingsmiddelen bij Breedijk Development Team bvba h.o. HEEMRAAD & RAFA is beschreven in de calibratieprocedure P /08/04 27 / 33

28 K 8 Keuring, analyse en verbetering versie 1 03/06/ Planning van keuring en metingen versie 1 03/06/2002 De onderneming heeft het volledige systeem van benodigde keuringen en beproevingen vastgelegd in de diverse procesbeschrijvingen. De resultaten van alle keuringen en beproevingen worden geregistreerd op de daarvoor beschikbare registratieformulieren. 8.2 Meting, keuring en beproeving versie 1 03/06/2002 A. ALGEMEEN De bedrijfsleiding is verantwoordelijk voor het opzetten van aangepaste indicatoren voor klantentevredenheid. Informatie en gegevens in verband met klantentevredenheid worden verzameld via verschillende kanalen. Meer concreet zijn deze: - klantenfeedback en klantenonderzoek - erkenningen - het aantal klachten - marktaandeel - het aantal terugkerende klanten De procedure P 821, klantentevredenheid, definieert het systeem om de nodige informatie en gegevens te verzamelen en te analyseren en om de resultaten over te brengen aan de directie. 2. Klantenfeedback en onderzoek Klantenklachten, spontane uitdrukkingen van tevredenheid en andere klantenfeedback worden verzameld en beheerd door de klantendienst. Deze activiteiten worden beschreven in de procedure P 723, klantenfeedback en - klachten. De resulterende gegevens worden periodiek geanalyseerd. De marketingafdeling voert elk kwartaal een klantenonderzoek uit. De onderzoeksresultaten worden geanalyseerd en voorgelegd op de beoordeling door de directie. 3/08/04 28 / 33

29 3. Erkenning Breedijk Development Team bvba h.o. HEEMRAAD & RAFA stelt haar DIEN- STEN voor op conferenties en aan onafhankelijke evaluaties en beoordelingen. 4. Garantiereclamaties Informatie over het aantal garantiereclamaties worden afgeleid uit de boekhouding, de kwaliteitszorg en de records van de nazorgdienst. Resultaten en trends worden voorgelegd en geanalyseerd op beoordelingen door de directie. 5. Terugkerende klanten De verkoop wordt regelmatig geanalyseerd om het aantal terugkerende klanten te identificeren en hun bestelfrequentie en -patroon te onderzoeken. Het aantal terugkerende klanten is één van de belangrijkste indicators van klantentevredenheid. Statistieken over het aantal terugkerende klanten en trends hierin worden voorgelegd en besproken op de beoordeling door de directie. 6. Marktaandeel De bedrijfsleiding is verantwoordelijk voor het verzamelen en analyseren van gegevens over de concurrentie, concurrerende DIENSTEN en het marktaandeel. Deze gegevens worden periodiek geanalyseerd en voorgelegd op de beoordelingen door de directie. B. INTERNE AUDITS 1. Planning De kwaliteitsverantwoordelijke zet een intern auditplan op volgens de procedure P 822, interne audits. Elke activiteit en domein wordt minstens éénmaal per jaar geauditeerd. Sommige activiteiten worden vaker geauditeerd afhankelijk van hun belang en kwaliteitsvoorgeschiedenis. 2. Auditteam en auditvoorbereiding Er wordt enkel personeel aangewezen voor het voeren van interne audits die onafhankelijk zijn t.o.v. de geauditeerde activiteiten. Normaal gezien leidt de kwaliteitsverantwoordelijke het auditteam behalve wanneer kwaliteits- 3/08/04 29 / 33

30 zorgactiviteiten worden geauditeerd. Audits van de kwaliteitszorg worden gewoonlijk uitgevoerd door de Engineering. Auditors bereiden de audits voor door de relevante normen en de procedures in te zien, door de kwaliteitsregistraties te analyseren en door vragenlijsten op te stellen. De keuze van de auditors en de voorbereiding voor de audit worden uitgelegd in procedure P 822, interne audits. 3. Uitvoeren van de audit Bij het uitvoeren van de audit zoeken de auditors objectief bewijs dat aangeeft of de geauditeerde activiteiten voldoen aan de vereisten van het gedocumenteerde kwaliteitssysteem en ISO 9001: 2000 EN NBN-EN (ED. 1995) / ISO 17020, en of het kwaliteitssysteem doeltreffend is. Dit gebeurt door de activiteiten te observeren, het personeel te interviewen en de registraties te onderzoeken. Situatie met niet-conformiteiten worden geregistreerd op het auditrapport (D 8206). De audits worden gevoerd op een manier die onderbrekingen van de geauditeerde activiteiten tot een minimum beperkt. 4. Corrigerende acties en opvolging Wanneer niet-conformiteiten worden opgemerkt, wordt de verantwoordelijke van de betrokken activiteit verzocht om een corrigerende actie voor te stellen en uit te voeren. De uitvoering en de doeltreffendheid van de actie worden gecontroleerd door een nakomende audit. Een niet-conformiteitsrapport wordt gebruikt voor het beheer en de implementatie van de corrigerende acties. 5. Rapportering Wanneer de auditcirkel is voltooid, worden alle niet-conformiteiten die aan het licht kwamen bij een audit geanalyseerd en gesynthetiseerd. Het resultaat wordt voorgelegd en besproken op de beoordeling door de directie. C. BEHEERSING VAN KWALITEITSSYSTEEMPROCESSEN 1. Procesbeheersing Kwaliteitssysteemprocessen worden beheerst volgens verschillende benaderingen en technieken. Deze kunnen o.m. bestaan uit: 3/08/04 30 / 33

31 - uitvoeren van interne audits van het kwaliteitssysteem - volgen van de trends in de vraag om corrigerende en preventieve maatregelen - analyseren of het DIENSTEN voldoet aan de eisen en andere kwaliteitsgegevens - meten en volgen van klantentevredenheid 2. Acties Wannneer een kwaliteitssysteemproces niet voldoet aan de eisen, kan de kwaliteitsverantwoordelijke de procesverantwoordelijke vragen om een corrigerende maatregel te treffen, in overeenstemming met de procedure P 851, continue verbetering en corrigerende en preventieve acties. D. BEHEERSEN EN METEN VAN HET DIENSTEN 1. DIENSTEN Het testprogramma voor de DIENSTEN is gedefinieerd in verschillende soorten documenten, zoals DIENSTEN en -specificaties, DIENSTEN, inkoopdocumenten, keuring- en beproevingsprocedures, Jaarlijks wordt zij getest door BELTEST. Documenten die het testen van een DIENSTEN vastleggen, worden controleplannen genoemd. 7.1 van dit handboek duidt het proces aan om controleplannen op te zetten. 2. Verificatie van een aangekocht DIENSTEN De aangekochte DIENSTEN worden onderworpen aan gedetailleerde, technische QC-inspectie. De procedure P 743, verificatie van aangekochte DIENSTEN, legt gedetailleerde regels op voor ontvangst- en QC-inspecties. 3. Tussencontroles Tussencontroles kunnen de vorm aannemen van QC-keuringen,. 4. Eindinspectie DIENSTEN die af zijn, worden onderworpen aan een finale QC-keuring. Eerst controleren de keurders of alle tussencontroles op een normale manier werden uitgevoerd. Dan voeren ze de overige testen uit. 5. Keurings-, test- en bewakingsregistraties De resultaten van keuringen en testen worden geregistreerd. Regels voor het opzetten van keuringsregistraties worden vastgelegd in de procesbeschrijvingen en werkinstructies. Het invullen en onderhouden van keuringsregistraties worden behandeld in de procedure P 423, kwaliteitsregistraties. 3/08/04 31 / 33

32 6. Vrijgave van de DIENSTEN De DIENSTEN worden vrijgegeven voor eindrapportage nadat alle gespecificeerde activiteiten op een bevredigende manier werden volbracht en nadat geverifieerd is of de DIENSTEN voldoet aan de eisen (procedure P 825). Het personeel dat de eindkeuringen volbrengt heeft de bevoegdheid om de DIENSTEN vrij te geven. De persoon die de DIENSTEN vrijgeeft wordt geregistreerd. 8.3 Beheersing van afwijkende DIENSTEN versie 1 03/06/2002 DIENSTEN met tekortkomingen worden beoordeeld door de bedrijfsleider. De werkwijze met betrekking tot het blokkeren, beoordelen en afhandelen van DIENSTEN met tekortkomingen is beschreven in procedure P Uitsluitingen versie 1 03/06/2002 De kwaliteitsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de selectie van bruikbare statistische methodes en technieken voor de analyse van gegevens. De kwaliteitsverantwoordelijke draagt tevens zorg voor het juiste gebruik van deze methoden. De beschikbare data worden geanalyseerd en er wordt bekeken of continue verbetering mogelijk is. De analyse van gegevens heeft betrekking op: - de klantentevredenheid (zie procedure P 821, klantentevredenheid) - het feit of de DIENSTEN al dan niet aan de gestelde eisen voldoen - karakteristieken en trends in processen - leveranciers (zie procedure P 741, leveranciersbeoordeling). 8.5 Continue verbetering versie 1 03/06/2002 Breedijk Development Team bvba h.o. HEEMRAAD & RAFA streeft naar voortdurende verbetering van de kwaliteit van haar organisatie en haar DIENSTEN. Hiertoe worden mogelijkheden en voorstellen ter verbetering procedureel verzameld, beoordeeld en waar mogelijk doorgevoerd. 3/08/04 32 / 33

33 De onderneming wil op deze manier niet alleen structurele oplossingen doorvoeren voor problemen die reeds zijn opgetreden, maar wil door preventieve maatregelen mogelijke problemen ook voorkomen. Mogelijkheden tot en de behoefte aan verbetering kunnen onder andere worden gesignaleerd door: - de resultaten van DIENSTEN controles - de resultaten van interne kwaliteitsaudits - de resultaten van de beoordeling van het kwaliteitssysteem door de directie - ontvangen klantenklachten - suggesties van medewerkers, onder andere aangedragen in kwaliteitsbesprekingen. De afhandeling van klachten is besproken in de procedure voor de afhandeling van klachten P 723, klantenfeedback en -klachten. De resultaten van keuringsactiviteiten, procesregistratie en optredende kwaliteitsafwijkingen worden door de kwaliteitsverantwoordelijke verzameld en gerapporteerd aan de daarvoor verantwoordelijke personen. Maandelijks vindt er een kwaliteitsbespreking plaats met de afdelingsverantwoordelijken, de bedrijfsleider en de kwaliteitsverantwoordelijke waarin eventueel benodigde corrigerende maatregelen worden besproken. De uitvoering en verificatie van corrigerende maatregelen is procedureel vastgelegd. 3/08/04 33 / 33

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure interne audit nummer : ORG-00050 blz 1 van 3 eerste uitgiftedatum : 14.01.2000 datum herziening : 05.07.2007 verantwoordelijke : W. Renders uitgegeven door : apotheek

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

6.4 DIRECTIEBEOORDELING

6.4 DIRECTIEBEOORDELING Pagina: van 7. DOEL PROCES Het systematisch beoordelen van de prestaties van de processen van HEWI Beheer B.V., waarbij gestreefd wordt naar het verkrijgen van gegevens voor prestatieverbetering van onze

Nadere informatie

Advies,opleiding, training en research op vlak van sales, services en management.

Advies,opleiding, training en research op vlak van sales, services en management. Eindverslag Gegevens van de onderneming Naam SB anagement bvba Straat Leuvenselaan, 191 Postcode, Stad 3300 TIENEN Land België Tel: 0495/281138 Fax: 016/821138 Contactpersoon e-mail: janroel.vanrhee@sb-management.be

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

- 1 - Kwaliteithandboek. Datum : Multiwerkplaats H.J Paraaf : Kwaliteithandboek. Multiwerkplaats H.J

- 1 - Kwaliteithandboek. Datum : Multiwerkplaats H.J Paraaf : Kwaliteithandboek. Multiwerkplaats H.J - 1 - Kwaliteithandboek Multiwerkplaats H.J - 2-1. Algemeen 2 Inhoud 2.1 Directieverantwoordelijkheid 2.2 Kwaliteitssysteem / contractbeoordeling 2.3 Document en gegevensbeheer 2.4 Inkoop 2.5 Beheersing

Nadere informatie

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS)

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) Service van begin tot eind De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSIE BVS 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 5 HET KWALITEITSSYSTEEM 5.1 NORMEN 5.2 ELEMENTEN

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

Vlaams ministerie MOW. Checklist nr. 1. goedkeuringsdatum, het afdelingshoofd. de kwaliteitsverantwoordelijke. ir. J. J. Polen. Ing. D.

Vlaams ministerie MOW. Checklist nr. 1. goedkeuringsdatum, het afdelingshoofd. de kwaliteitsverantwoordelijke. ir. J. J. Polen. Ing. D. afdeling Betonstructuren - Gent Procedure 7.7 blz. 1 van 10 Checklist nr. 1 Beoordeling van het kwaliteitssysteem aan de hand van het kwaliteitshandboek eis ja neen opmerkingen 1 Juridische structuur van

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Energie management plan

CO2 prestatieladder Energie management plan CO2 prestatieladder Versie: Definitief Datum: februari 2015 Eis: 2.C.3 Westgaag 42b - 3155 DG Maasland Postbus 285-3140 AG Maassluis Telefoon: 010-5922888 Fax: 010-5918621 E-mail: info@kroes.org Versie:

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Beloofd is beloofd. Beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem van KPC Groep

Beloofd is beloofd. Beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem van KPC Groep Beloofd is beloofd Beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem van KPC Groep INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSION KPC GROEP 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 4.1 Organogram 4.2 Processchema 5 HET

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de beheersing van risico s Want

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN. RvA-F004-1-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN. RvA-F004-1-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN RvA-F004-1-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen Dit formulier wordt gebruikt

Nadere informatie

Aspect Criterium Naspeurbaarheid Bevinding 1. Structuur en organisatie 1.1. Bedrijfsstructuur

Aspect Criterium Naspeurbaarheid Bevinding 1. Structuur en organisatie 1.1. Bedrijfsstructuur Aspect Criterium Naspeurbaarheid Bevinding 1. Structuur en organisatie 1.1. Bedrijfsstructuur De constructeur heeft een gedocumenteerd overzicht van alle kritische functies Voor alle locaties is duidelijk

Nadere informatie

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep Statusoverzicht. Consultatie 1 Consultatie 2 Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR q Instemming q Advies q N.v.t. Vastgesteld door Bestuursgroep N.v.t. N.v.t. Borging. Implementatie m.i.v. Opgenomen in

Nadere informatie

INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING

INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING BELAC 3-03 Rev 5-2017 INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be)

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR BRL 8001 2008-10-08 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector

Nadere informatie

Tel: 0495/281138 Fax: 016/821138. e-mail: janroel.vanrhee@sb-management.be

Tel: 0495/281138 Fax: 016/821138. e-mail: janroel.vanrhee@sb-management.be Eindverslag Gegevens van de onderneming Naam: SB Management bvba Straat: Leuvenselaan, 191 Postcode, Stad: 3300 TIENEN Land: België Tel: 0495/281138 Fax: 016/821138 Contactpersoon: Van Rhee e-mail: janroel.vanrhee@sb-management.be

Nadere informatie

INTERNE AUDIT. BELAC 3-03 Rev 3-2014. Datum van toepassing: 27.06.2014

INTERNE AUDIT. BELAC 3-03 Rev 3-2014. Datum van toepassing: 27.06.2014 BELAC 3-03 Rev 3-2014 INTERNE AUDIT De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be) worden beschouwd als dé enige geldige

Nadere informatie

BQA Belgian Quality Association

BQA Belgian Quality Association Lijst van vestigingen Naam Straat Postcode Stad Land SB Management bvba Gemeentestraat 152 3010 Leuven België Lijst van de departementen en verantwoordelijken Code Afdeling Verantwoordelijke(n) AANK Aankoop

Nadere informatie

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT 1. Kwaliteitscontroles Regelgeving 1.1a Is de van toepassing zijnde wet- en regelgeving voorhanden? 1.1b Worden wijzigingen in de kwaliteitsvoorschriften bijgehouden? 1.1c Worden wijzigingen in de kwaliteitsvoorschriften

Nadere informatie

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V.

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V. Ze hebben weer wat nieuws bedacht! 16-04-2003 Quality B.V. 1 Reden van verandering Oude norm was onvoldoende KLANT- & PRESTATIEGERICHT! 16-04-2003 Quality B.V. 2 1 Reden van verandering a. ISO normen iedere

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA. RvA-F004-2-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA. RvA-F004-2-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA RvA-F004-2-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen Dit formulier

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 9

Inhoudsopgave. Inleiding... 9 Inhoudsopgave Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: Wat is geïntegreerd management?... 13 1.1. Wat is het doel van geïntegreerd management?... 13 1.2. Kwaliteit: wat betekent ISO 9001?... 14 1.3. Andere normen:

Nadere informatie

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 1.1 Doel van dit document... 2 1.2 Toepassingsgebied... 2 1.3 Beheer van dit document... 2 1.4 Referenties... 2 1.5

Nadere informatie

AUDITVRAGENLIJST GECOMBINEERDE AUDITS

AUDITVRAGENLIJST GECOMBINEERDE AUDITS AUDITVRAGENLIJST GECOMBINEERDE AUDITS ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 www.dnvba.nl/training 9001 14001 18001 4 KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM 4 MILIEUMANAGEMENTSYSTEEMEISEN 4 ARBOMANAGEMENTSYSTEEMEISEN

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224

ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224 ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224 ISO 9001:2008 Moeder alle kwaliteitsnormen. Internationaal erkende kwaliteitsnorm. Prima basis als kwaliteitsnorm. Algemeen erkend, bekend en meerwaarde bewezen. Norm

Nadere informatie

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Walvis ConsultingGroep Brengt kwaliteit tot leven Voor kwaliteit van mens en organisatie Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Ronald Zwart Vennoot, senior consultant en auditor ronald.zwart@walviscg.nl

Nadere informatie

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?!

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 02-2015 Inhoud Inleiding pagina 3 Van Oud naar

Nadere informatie

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V.

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V. MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V.2000) Artikel 1. De sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen voor de opleidingscentra

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1. Opstellen, uitvoeren en evalueren van het jaarlijks beleidsplan. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf:

Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1. Opstellen, uitvoeren en evalueren van het jaarlijks beleidsplan. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Khb.5.1. versie 3 1/4 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Doel Artikel 46 1/2, 47 en bijlage 3 TOEPASSINGSGEBIED Alle medewerkers Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/03/2016 VERWANTE DOCUMENTEN

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

VEREISTEN VOOR EEN KWALITEITS-

VEREISTEN VOOR EEN KWALITEITS- INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING A - 52 QP VEREISTEN VOOR EEN KWALITEITS- EN CONTROLEPLAN BIJ INFRABEL EDITIE : 10/2006 Inhoudstabel. Inhoudstabel...2 1. Onderwerp...3 2. Toepassingsdomein...3 3. Definities...3

Nadere informatie

Certificatiemethode voor systemen

Certificatiemethode voor systemen 1- Doel Certificatiemethode voor systemen Beschrijving van het verloop van de certificatie van systemen van organisaties door PME Cert nv 2- Toepassingsgebied Certificatie van kwaliteitsmanagementsystemen

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel van: Initiële

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Energie Kwailteitsmanagement systeem

Energie Kwailteitsmanagement systeem Energie Kwailteitsmanagement systeem (4.A.2) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H. de Ruijter paraaf: Gecontroleerd : W. van Houten paraaf: Vrijgegeven : W. van Houten paraaf: Datum : 1 april 2012 Energie

Nadere informatie

F1-Auditrapport versie080505 Pagina 1 van 5. Inspectie gehandicaptenzorg ISO 9001: 2000 gecertificeerd AUDITRAPPORT

F1-Auditrapport versie080505 Pagina 1 van 5. Inspectie gehandicaptenzorg ISO 9001: 2000 gecertificeerd AUDITRAPPORT F1-Auditrapport versie080505 Pagina 1 van 5 Inspectie gehandicaptenzorg ISO 9001: 2000 gecertificeerd AUDITRAPPORT Voorziening: Nummer: Adres: e-mail adres website Erkenning: Huis in de stad Z107 A099

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Elke waarneming wordt op een auditformulier (FRM ) vastgelegd.

Elke waarneming wordt op een auditformulier (FRM ) vastgelegd. - de data waarop de interne audits plaats vinden; - de personen die bij de interne audits betrokken zijn (auditoren en auditees); - de bijeenkomsten van het auditteam met het management; - het tijdstip

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

Handboek EnergieManagementSysteem

Handboek EnergieManagementSysteem Handboek EnergieManagementSysteem Bedrijfsgegevens: Naam ALFEN bv Adres Hefbrugweg 28 Plaats 1332AP Almere Tel 036 549 3400 website www.alfen.com KvK nr. 3903 7364 Pagina 1 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 * CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV BV Leusden, oktober 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INLEIDING Ons bedrijf heeft een energiemanagement actieplan conform NEN-ISO 50001.

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Een kwaliteitsbeheersysteem. voor verbetering van binnenmilieu en energiegebruik bij renovatie van sociale meergezinswoningen

Een kwaliteitsbeheersysteem. voor verbetering van binnenmilieu en energiegebruik bij renovatie van sociale meergezinswoningen Een kwaliteitsbeheersysteem voor verbetering van binnenmilieu en energiegebruik bij renovatie van sociale meergezinswoningen 1 Renovatie van meergezinswoningen met behulp van het kwaliteitsbeheersysteem

Nadere informatie

Procesmanagement Werken met procedures, processen,

Procesmanagement Werken met procedures, processen, Procesmanagement Werken met procedures, processen, Procesmanagement Werken met procedures, processen, 2 Organisatie van processen Het management moet bedrijfsdoelstellingen formuleren en verwezenlijken.

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Handboek REOB. Voorneveld Brandbeveiliging BV en Tempo Brandbeveiliging, in deze teksten verder te noemen VBL

Handboek REOB. Voorneveld Brandbeveiliging BV en Tempo Brandbeveiliging, in deze teksten verder te noemen VBL :Voorneveld Brandbeveiliging BV :Tempo Brandbeveiliging : Kastanjelaan 20 : Loosdrecht : 0355823452* : info@tempoholland.nl : http://www.tempoholland.nl Voorneveld Brandbeveiliging BV en Tempo Brandbeveiliging,

Nadere informatie

Het verzamelen van de opleidingsbehoeften gebeurt in verschillende fases:

Het verzamelen van de opleidingsbehoeften gebeurt in verschillende fases: Getuigenissen Onderneming 1 Het verzamelen van de opleidingsbehoeften gebeurt in verschillende fases: De personeelsverantwoordelijke begint met een overzicht van alle verplichte opleidingen die dat jaar

Nadere informatie

ZNA Nierkliniek. Op weg naar de ISO 9001:2008

ZNA Nierkliniek. Op weg naar de ISO 9001:2008 ZNA Nierkliniek Op weg naar de ISO 9001:2008 Het idee 2002 artsen dromen tijdens looptrainingen over samenwerking 2004 oprichting ZNA brengt ons dichter bij elkaar 2007 ZNA wordt één ziekenhuis 2011 artsen

Nadere informatie

CO2 managementplan. Max Bögl

CO2 managementplan. Max Bögl CO2 managementplan Max Bögl Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Energie meetplan... 4 2.1 Planning meetmomenten... 4 2.2 Vergelijking met vergelijkbare organisaties... 5 3 Energiemanagement actieplan... 6 4 Stuurcyclus...

Nadere informatie

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Waarom processen beschrijven Algra Consult Datum: 22 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. WAAROM PROCESMANAGEMENT?... 3 3. WAAROM PROCESSEN BESCHRIJVEN?... 3 4. PROCESASPECTEN...

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en diensten en het in stand houden van de kwaliteit daarvan, passend binnen

Nadere informatie

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent.

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Dit is een voorbeeld hoe uw handboek eruit kan zien. Organisatie Primair Ondersteunend

Nadere informatie

Beheer van niet-conformiteiten, preventieve acties en externe klachten. Inhoudstafel

Beheer van niet-conformiteiten, preventieve acties en externe klachten. Inhoudstafel P. : 1/5 Opsteller: AM Vanherle Verificateur :P. Cliquet, C.Graide Vertaler : AM Vanherle Goedkeuring Naam Functie Handtekening Datum Goedgekeurd door : H. Van Oyen Operationele directeur 29/08/2012 Inhoudstafel

Nadere informatie

CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV. Auteur: Margriet de Jong. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV. Auteur: Margriet de Jong. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV Auteur: Margriet de Jong Versie: 1.0 Datum: 14-04-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1

Nadere informatie

2. Toepassingsgebied Klachten van de gebruiker m.b.t. de hulp- en dienstverlening, die gemeld worden aan een medewerker van De Meander.

2. Toepassingsgebied Klachten van de gebruiker m.b.t. de hulp- en dienstverlening, die gemeld worden aan een medewerker van De Meander. 1/5 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vanaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale dienst Goedgekeurd: Luc Lemkens Paraaf: 1. Termen en definities Interne klachtencommissie: De klachtencommissie bestaat

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland Baggerbedrijf West Friesland Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, februari-mei 2014 Auteurs: M. Komen C. Kiewiet Geaccordeerd door: K. Kiewiet

Nadere informatie

Kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie: NCK tekent er voor!

Kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie: NCK tekent er voor! Kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie: NCK tekent er voor! Het doel van NCK B.V. is om voor bedrijven hun werkbaar en beheersbaar systeem om te zetten in een systeem- en/of procescertificaat waarbij

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1 Overzicht en instrumenten van zelfevaluatie

Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1 Overzicht en instrumenten van zelfevaluatie 5.1 oc 1/5 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vanaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Kwaliteitscoördinator Goedgekeurd: Luc Lemkens Paraaf: 1. Toepassingsgebied Alle elementen van het kwaliteitshandboek,

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

VIA/001C. MANAGEMENTSYSTEEM Uw gedocumenteerde managementsysteem is geen Wetboek van Bedrijfsstrafrecht VIA/003C. Strategische aspecten VIA/004

VIA/001C. MANAGEMENTSYSTEEM Uw gedocumenteerde managementsysteem is geen Wetboek van Bedrijfsstrafrecht VIA/003C. Strategische aspecten VIA/004 VERBETEREN DOOR INTERNE AUDITS Peter H. de Dreu 19 januari 01 EEN MENS IS NOOIT TE OUD OM TE LEREN, TENZIJ MEN JONG GENOEG GELEERD HEEFT OM NOOIT MEER IETS TE LEREN Bron: Havank - 474 VIA/001/19 VIA/001C

Nadere informatie

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO 2 managementplan Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants Versie: 1.0 Datum: xx-xx-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Bedrijf Hajnadi Klimaattechniek BV Functie Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Functiebeschrijving Functiekenmerken Taken kennis en vaardigheden Opleidingsmogelijkheden bij functie Functiekenmerken

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: U10 Audit Distributielijst : STZ Datum : 19-06-2014 Revisiedatum : 19-06-2015 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies Versiedatum Opmerkingen Versiedatum Opmerkingen

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 3: Beheren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321 Leeromgeving

Nadere informatie

ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey

ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey INFOSHOP ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey 1 Doelstelling Implementatie van ISO 9001:2000 bij een overheidsadministratie ISO 9001 en AOSO Doelstelling van AOSO Filosofie en uitgangspunten van

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK

RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK 1/8 DOEL Het beschrijven op welke manier aan de SMK s voldaan wordt (SMK 3.7). RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK 1.Gebruikersgerichtheid (*) 1.1 Overleg tussen de gebruiker en de voorziening

Nadere informatie

Operationeel technicus

Operationeel technicus Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en -afspraken en volgens wet- en regelgeving en interne richtlijnen, teneinde een bijdrage

Nadere informatie

Wel of niet certificatie? K. de Jongh

Wel of niet certificatie? K. de Jongh K. de Jongh Tijdsduur: 30 minuten Certificatie; ondermeer status 2015 versies De nieuwe norm; HLS en 2015 versies Voorbeelden uit de praktijk HLS en 2015 versies in de praktijk Conclusies? 9-3-2015 2 Certificatie:

Nadere informatie

Kwalificeren van meetcentra. Assessment Meetproces by Carl Zeiss

Kwalificeren van meetcentra. Assessment Meetproces by Carl Zeiss Kwalificeren van meetcentra. Assessment Meetproces by Carl Zeiss Bert Heijenk Carl Zeiss Measuring House Opdrachtprogrammeren Loonmetingen MSA (R&R) studies Reverse engineering Computertomografie Trainingen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Wat hebben we bereikt? Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Stand van zaken per 1 juli Behoort bij brief met kenmerk - 50651 Voortgangsrapportage Rechtmatigheid, juli 1 FASE 1 WET EN REGELGEVING

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

CHECKLIST. De tekst weegegeven in een kader betekent bewijs voor het voldoen aan de eis uit de norm.

CHECKLIST. De tekst weegegeven in een kader betekent bewijs voor het voldoen aan de eis uit de norm. CHECKLIST Inhoudsopgave 4.1 Algemene eisen... 2 4.2 Documentatie-eisen... 2 5.1 Betrokkenheid van de Directie... 4 5.2 Klantgerichtheid... 6 5.3 Kwaliteitsbeleid... 6 5.4 Planning... 6 5.5 Verantwoordelijkheid,

Nadere informatie

COMITE DE GESTION DE LA MARQUE INCERT COMITE VOOR HET BEHEER VAN HET MERK INCERT

COMITE DE GESTION DE LA MARQUE INCERT COMITE VOOR HET BEHEER VAN HET MERK INCERT Comité Electrotechnique Belge asbl Belgisch Elektrotechnisch Comité vzw BluePoint Building Bd A. Reyerslaan, 80-1030 Bruxelles/Brussel Tel.: 02 706 85 70 E-mail: centraloffice@ceb-bec.be IBAN: BE93.2100.0834.3567

Nadere informatie

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doel van dit document... 3 1.2 Toepassingsgebied... 3 1.3 Beheer van dit document... 3 1.4 Referenties... 3 1.5 Definities

Nadere informatie

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent.

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Dit is een voorbeeld hoe uw handboek eruit kan zien. Organisatie Primair Ondersteunend

Nadere informatie

Zandstraat 24 B-3920 LOMMEL. Quality Manual RAFA. HVAC Inspections. Goedkeuring: Is een handelsnaam van: BREEDIJK. DEVELOPMENT TEAM bvba

Zandstraat 24 B-3920 LOMMEL. Quality Manual RAFA. HVAC Inspections. Goedkeuring: Is een handelsnaam van: BREEDIJK. DEVELOPMENT TEAM bvba Zandstraat 24 B-3920 LOMMEL Quality Manual RAFA HVAC Inspections Is een handelsnaam van: Goedkeuring: BREEDIJK DEVELOPMENT TEAM bvba Siert Knol, Directeur Datum: donderdag 29 juli 2004 Quality Manual:

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 Reikwijdte en doelstellingen van de interne audit... 5 Verhouding

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

EISENPAKKET. versie 3 31-01-2012. Nederlandse Vereniging voor Blenders van Meststoffen

EISENPAKKET. versie 3 31-01-2012. Nederlandse Vereniging voor Blenders van Meststoffen EISENPAKKET versie 3 31-01-2012 Nederlandse Vereniging voor Blenders van Meststoffen Inhoudsopgave 0. Inleiding 3 0.1. Algemeen 3 0.2. Procesbenadering 3 1. Onderwerp en toepassingsgebied 5 1.1. Algemeen

Nadere informatie

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt ISO9001:2015, in vogelvlucht Door Tjarko Vrugt 18-11-2015 - Qemc - Tjarko Vrugt Bron: NEN - Delft 2 DE NIEUWE NEN EN ISO 9001 : 2015 Deze presentatie beperkt zich tot de essentie Sktb besteed in 2016

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 4. Kwaliteitssysteem 4.6. Overzicht van de procedures 4.6.14. Het plannen en implementeren van kwaliteitsaudits

Kwaliteitshandboek 4. Kwaliteitssysteem 4.6. Overzicht van de procedures 4.6.14. Het plannen en implementeren van kwaliteitsaudits Pagina 1 van 5 Beoordeeld: Goedgekeurd: Geldig vanaf: Documenteigenaar: kwaliteitscoördinator Doel - Bepalen of de activiteiten op het gebied van kwaliteit en de daarmee samenhangende resultaten (=realiteit)

Nadere informatie