Vijf jaar kerncijfers KAS BANK N.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vijf jaar kerncijfers KAS BANK N.V."

Transcriptie

1 Jaarverslag

2 Vijf jaar kerncijfers KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro's Eigen vermogen toekomend aan de aandeelhouders van de bank 193,4 167,5 254,9 217,6 207,8 Aansprakelijk vermogen (Eigen vermogen toekomend aan de aandeelhouders van de bank en Achtergestelde schulden) 193,4 167,5 266,3 247,1 237,3 Totaal activa 6.329, , , , ,0 Baten Rente 30,6 28,9 21,6 16,8 23,3 Provisie 75,3 89,2 93,4 83,3 77,7 Handel/Beleggingen 28,9 10,9 32,9 28,5 19,1 Overige baten 2,0 0,7 26,2 1,7 0,4 136,8 129,6 174,1 130,3 120,5 Operationele bedrijfslasten 105,3 108,2 102,1 94,2 93,3 Bijzondere waardeverminderingen -0,3 73,4 4,7 - - Bedrijfslasten 105,0 181,6 106,8 94,2 93,3 Resultaat over de verslagperiode voor belastingen 31,8-52,0 67,3 36,1 27,2 Resultaat over de verslagperiode toekomend aan de aandeelhouders van de bank 24,6-39,9 50,9 26,6 19,4 Gegevens per aandeel van nominaal 1,00 Intrinsieke waarde na voorgesteld dividend 13,27 11,49 14,19 13,65 13,55 Gewoon resultaat per aandeel 1,69-2,70 3,41 1,79 1,32 Dividend 0,73 0,45 2,60 1,40 1,00 Hoogste slotkoers 14,40 29,30 29,69 23,15 19,10 Laagste slotkoers 6,95 9,45 20,49 18,66 15,11 Koers per ultimo 14,05 9,90 25,00 20,85 18,70 Ratio's Nettorendement op gemiddeld eigen vermogen (%) 13,7-20,2 23,7 13,2 9,7 Efficiency ratio (operationele bedrijfslasten/baten) Groei gewoon resultaat per aandeel (%) BIS-ratio (gemiddeld)* * De BIS-ratio s over de jaren 2005 tot en met 2007 zijn gebaseerd op Basel I. De BIS-ratio s over 2008 en 2009 zijn gebaseerd op Basel II.

3 JAARVERSLAG 2009

4 Profiel van KAS BANK N.V. KAS BANK N.V. is een Europese specialist in effectendienstverlening en een schakel tussen financiële professionele partijen over de hele wereld. De basisdienstverlening bestaat uit beleggingsadministratie, custody, clearing en settlement. Op basis hiervan worden toegevoegdewaardediensten ontwikkeld op het gebied van treasury, risicobeheersing en managementinformatie. De strategie van KAS BANK berust op pure play. Wij verrichten geen actieve asset managementdiensten en zijn ongebonden. Door onze neutrale positie is belangenverstrengeling uitgesloten. Een laag risicoprofiel vormt een integraal onderdeel van onze dienstverlening. Dit onderstreept de volledige neutraliteit en onafhankelijkheid van de bank. Als onafhankelijke specialist hebben wij een heldere visie op de markt vanuit het perspectief van onze cliënten: institutionele beleggers (pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, beleggingsfondsen en asset managers) en financiële instellingen (banken en brokers). Onze cliënten bevinden zich in heel Europa, waarbij Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk tot de kernmarkten worden gerekend. Onderling vertrouwen en volstrekte transparantie staan centraal in onze dienstverlening en de relatie met onze cliënten. Door hun administratieve diensten uit te besteden aan KAS BANK kunnen onze cliënten zich primair richten op hun eigen kerndienstverlening. Client Focus en Operational Excellence zijn daarvoor cruciaal: het gaat om de cliënt en de foutloze processing waarop deze rekent. Dit wordt bereikt door proactieve dienstverlening, vooruitstrevende informatietechnologie en optimale procesbeheersing. KAS BANK werkt met één centraal technisch platform voor alle Europese markten waar zij direct op is aangesloten. KAS BANK is opgericht in 1806 en heeft vestigingen in Amsterdam, Londen en Wiesbaden. Sinds 1986 is KAS BANK genoteerd aan de effectenbeurs van NYSE Euronext Amsterdam. Bij KAS BANK werken circa 800 medewerkers.

5 Inhoud Personalia 4 Aandeelhoudersinformatie 7 Verslag van de Raad van Commissarissen 11 Verslag van de Raad van Bestuur 18 Jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening 39 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 40 Geconsolideerde balans 41 Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen 42 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 43 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 45 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 61 Toelichting op de geconsolideerde balans 66 Toelichting op de buiten de balanstelling opgenomen verplichtingen 81 Risicobeheer 82 Segmentatie 102 Toelichting op de op aandelen gebaseerde betalingen en verbonden partijen 104 Honorarium controlerend accountant 111 Enkelvoudige winst- en verliesrekening 112 Enkelvoudige balans 113 Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 114 Bestuursverklaring en ondertekening 116 Overige gegevens Resultaatbestemming Accountantsverklaring 119 Diverse verslagen en verklaringen Verslag van Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK 121 Verslag van Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK Effectenbewaarbedrijf 123 Verslag van Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS Derivaten Clearing 124 Corporate governance 125 3

6 Personalia per 3 maart 2010 Raad van Commissarissen Drs. D.J.M.G. Baron van Slingelandt (1946), voorzitter Prof. dr. J.M.G. Frijns (1947), vicevoorzitter Drs. C. Griffioen RA (1941) A.H. Lundqvist (1945) Prof. dr. R.A.H. van der Meer RA (1949) Mevrouw drs. H. Donkervoort (1953) Drs. D.J.M.G. Baron van Slingelandt, voorzitter Beroep/huidige hoofdfunctie : Geen Voormalige hoofdfunctie : Lid Raad van Bestuur Rabobank Nederland en voorzitter Directie Rabobank International Nevenfuncties : Lid Raad van Commissarissen IHC Merwede Holland B.V. en Redevco Europe Services B.V. Eerste benoeming : 2007 Lopende benoemingstermijn : 2011 Prof. dr. J.M.G. Frijns, vicevoorzitter Beroep/huidige hoofdfunctie : Bijzonder hoogleraar Beleggingsleer aan de Vrije Universiteit Voormalige hoofdfunctie Nevenfuncties : Directeur Beleggingen en lid van de Hoofddirectie van Pensioenfonds ABP : Commissaris bij IMC International Marketmakers B.V., Bouwinvest B.V.; lid van de Board of Directors van de JP Morgan Funds in Luxemburg en van Rabo Ledencertificaten N.V.; lid van de beleggingscommissie van PGGM en van de Advisory Board van het Noorse Government Pension Fund; voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (tot juni 2009) Eerste benoeming : 2008 Lopende benoemingstermijn : 2012 Drs. C. Griffioen RA Beroep/huidige hoofdfunctie : Geen Voormalige hoofdfunctie : Lid Raad van Bestuur en CFO van Koninklijke KPN N.V. Nevenfuncties : Vicevoorzitter Raad van Commissarissen en voorzitter Auditcommissie N.V. Nederlandse Gasunie; vicevoorzitter Raad van Commissarissen Berenschot Holding B.V.; vicevoorzitter Raad van Toezicht Zorggroep Noorderbreedte; Lid Raad van Commissarissen en voorzitter Auditcomissie Tennet Holding B.V., Adviseur lid Raad van Bestuur Deloitte Eerste benoeming : 1998 Lopende benoemingstermijn :

7 A.H. Lundqvist Beroep/huidige hoofdfunctie : Voorzitter College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven Voormalige hoofdfunctie : Voorzitter Directie IBM Nederland N.V. Nevenfuncties : Voorzitter Raad van Commissarissen Generali Verzekeringsgroep N.V., Surfnet B.V. en Surfdiensten B.V.; lid Raad van Commissarissen TIAS- Nimbas Business School; voorzitter Raad van Toezicht St. Anna Zorggroep; lid van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid Eerste benoeming : 2001 Lopende benoemingstermijn : 2013 Prof. dr. R.A.H. van der Meer RA Beroep/huidige hoofdfunctie : Hoogleraar Finance aan de Rijksuniversiteit Groningen; directeur P&C B.V./ Lesuut Finance B.V. Voormalige hoofdfunctie : Lid Raad van Bestuur Fortis Nevenfuncties : Voorzitter Raad van Commissarissen BNP Paribas Obam, Stadsherstel Den Haag N.V. en vicevoorzitter Cório N.V.; lid Raad van Commissarissen European Asset Trust N.V., Robein Leven N.V., J.P Morgan (sicav) en Teslin Capital Management N.V.; lid Arbitragecommissie DSI; Raad (plaatsvervanger) Ondernemingskamer (Gerechtshof Amsterdam) Eerste benoeming : 2005 Lopende benoemingstermijn : 2013 Mevrouw drs. H. Donkervoort Beroep/huidige hoofdfunctie : Voorzitter College van Bestuur ROC Drenthe College Nevenfuncties : Directeur ID Management & Advies B.V.; Lid Raad van Commissarissen Stichting Woonborg; Lid Bestuur Stichting Technomatch; Lid Programmacommissie samenwerkingsverband Noord-Nederland; lid Raad van Toezicht Jeugdhulp Friesland Eerste benoeming : 2006 Lopende benoemingstermijn : 2010 De nationaliteit van de commissarissen is de Nederlandse. Raad van Bestuur Jhr. mr. A.A. Röell (1959), voorzitter R.J. Kooijman RA (1961), Chief Financial Officer Drs. N.E. Blom (1962), Chief Operational Officer Drs. S.A.J. van Katwijk (1964), Chief Commercial Officer (met ingang van 1 juli 2009) Directeur Drs. L.G. Vis 5

8 Onderdirecteur H. Brink Chief Risk Officer K. Wulteputte Interne accountant J. Voskuilen RA Secretaris Raad van Bestuur Mr. M.G.F.M.V. Janssen 6

9 Geachte aandeelhouder, 2009 is in velerlei opzichten een bijzonder jaar voor de financiële wereld geworden. Als gevolg van breed en vaak diepgaand ingrijpen van de centrale overheden herstelden de markten zich voldoende om te kunnen stellen dat een volledige systeemcrisis succesvol is afgewend. Veel banken herbezinnen zich, vaak in gezelschap van overige financiële instellingen, rating agencies, toezichthouders en regelgevers. Hoe nu verder? De afgelopen periode heeft aangetoond dat het weerstandsvermogen van grote, internationaal actieve banken niet steeds voldoende was om een systeemcrisis te vermijden. Waardeveranderingen van gestructureerde financiële producten en afschrijvingen op bedrijfsleningen hebben de solvabiliteit van deze banken aangetast. Bovendien ondervonden banken hinder van de afwaardering van onroerend goedportefeuilles. De noodzakelijke afbouw van schulden leidde tot een krimp van de bankbalansen. Strengere voorwaarden zetten een rem op de kredietverlening aan de particuliere sector in het Eurogebied. Het bankwezen in het Eurogebied kreeg omvangrijke liquiditeitssteun vanuit het Europese stelsel van centrale banken. KAS BANK heeft zich in deze storm goed geweerd. De grote onzekerheid en daarmee gepaard gaande terughoudendheid binnen de financiële industrie zorgden weliswaar voor een terugval van de omzet, maar de bank heeft daarop alert gereageerd en 2009 winstgevend afgesloten. De overname van de beleggingsadministratie van de Duitse Postbank halverwege 2009 heeft onze positie in Duitsland versterkt en toont aan dat KAS BANK in staat is om ook tijdens slecht weer goed op koers te blijven. De bank heeft niet terug hoeven vallen op steun van overheden of de kapitaalmarkt. De tendens in de markt is niet zozeer groot of klein maar veeleer gespecialiseerd of gediversifieerd. Onze positionering als pure player, een zakelijke effectenbank met een business model gebaseerd op focus op cliënten gekoppeld aan een hoge graad van specialisatie, heeft zich tijdens de crisis dan ook alleen maar verder bewezen. De periode van wederopbouw lijkt voorzichtig te zijn begonnen. Aan de basis daarvan staat de roep vanuit de samenleving om een cultuurverandering binnen de financiële sector. Vanuit het oogpunt eens, maar nooit weer, wordt nieuwe regelgeving ontwikkeld. Daarbij groeit het internationale aspect in dominantie, zoals onder andere blijkt uit de activiteiten van de G-20 landen en de rapportages en sturing vanuit de Europese Unie. Wij zijn ons bewust van het feit dat banken door de kredietcrisis publicitair gezien onder druk staan. De bank streeft ernaar om een inhoudelijke bijdrage te leveren aan mogelijke oplossingen om het vertrouwen in de financiële industrie weer te herstellen. In dat verband onderschrijven wij de initiatieven die vanuit de regelgeving en het toezicht worden genomen. Zo hebben wij de Code Banken, in aanvulling op de Nederlandse corporate governance code, met ingang van 1 januari 2010 vrijwel onverkort geïmplementeerd. Wij danken onze aandeelhouders, onze cliënten en onze medewerkers voor hun vertrouwen in de bank. Amsterdam, 3 maart 2010 Jhr. mr. A.A. Röell Voorzitter Raad van Bestuur KAS BANK N.V. 7

10 Aandeelhoudersinformatie Vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 22 april 2009 vertegenwoordigden de aanwezige aandeelhouders en certificaathouders ruim boven 50% van het stemgerechtigde kapitaal (66%). Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK, die optreedt voor certificaathouders die niet zelf naar de vergadering komen, vertegenwoordigde daarmee minder dan 50% van het stemrecht (34%). Alle certificaathouders die aan de vergadering deelnamen, kregen automatisch stemvolmacht van het Administratiekantoor. In de vergadering zijn alle besluiten bij acclamatie genomen. Beursnotering De gewone aandelen zijn sinds 1986 in de vorm van certificaten van aandelen genoteerd aan de Officiële Markt van de effectenbeurs van NYSE Euronext Amsterdam N.V. KAS BANK maakt deel uit van de Amsterdam Smallcap Index (AScX index) van NYSE Euronext. Dividendbeleid Conform het met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders besproken dividendbeleid streven wij ernaar circa 60 tot 80% van het nettoresultaat als dividend uit te keren, tenzij de winstontwikkeling of bijzondere omstandigheden dat niet toelaten. Over 2009 zal worden voorgesteld het dividend vast te stellen op 0,73 per gewoon aandeel. Als interimdividend is al 0,33 per gewoon aandeel ter beschikking gesteld, waardoor het slotdividend uitkomt op 0,40. Het slotdividend zal in contanten worden uitbetaald. 5%-belangen In het kader van de Wet op het financieel toezicht en het Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen zijn de volgende meldingen in het openbaar register van de AFM opgenomen: - Aviva plc. 12,7% - APG Algemene Pensioen Groep N.V. 8,8% - Delta Deelnemingen Fonds N.V. 8,6% - ING Groep N.V. 7,9% - All Capital Holding B.V. 5,3% - KAS BANK N.V. 5,1% Standard & Poor s rating A- In 2009 ontving KAS BANK van Standard & Poor s een A- long-term rating en een A-2 short-term rating. De vooruitzichten zijn stable. Begin 2010 zijn deze ratings door Standard & Poor s bevestigd. Koersverloop In de grafiek op de volgende pagina is het (geïndexeerde) koersverloop van het certificaat van aandeel KAS BANK over de afgelopen tien jaar afgezet tegen het (geïndexeerde) verloop van de AEX-index. 8

11 Gegevens aandeel KAS BANK De koers van het aandeel KAS BANK is het afgelopen jaar met circa 42% gestegen van 9,90 (stand per ultimo 2008) tot 14,05 (stand per ultimo 2009). Het gewoon resultaat per aandeel KAS BANK bedroeg in ,69 (2008: 2,70 negatief). Gemiddeld werden in 2009 op NYSE Euronext Amsterdam per dag zo n aandelen KAS BANK verhandeld (2008: ). De gegevens per gewoon aandeel KAS BANK zijn opgenomen in het overzicht Vijf jaar kerncijfers KAS BANK N.V.. Financiële kalender maart bekendmaking jaarcijfers analistenbijeenkomst 25 maart publicatie jaarverslag april jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders - tussentijdse informatie eerste kwartaal april ex-dividendnotering van het certificaat van aandeel KAS BANK 27 april record date ter bepaling van de dividendgerechtigheid 5 mei betaalbaarstelling slotdividend augustus bekendmaking halfjaarcijfers analistenbijeenkomst 27 augustus ex-dividendnotering van het certificaat van aandeel KAS BANK 31 augustus record date ter bepaling van de dividendgerechtigheid 8 september betaalbaarstelling interim-dividend november tussentijdse informatie derde kwartaal 2010 Financiële kalender maart bekendmaking jaarcijfers analistenbijeenkomst 24 maart publicatie jaarverslag

12 20 april jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders - tussentijdse informatie eerste kwartaal april ex-dividendnotering van het certificaat van aandeel KAS BANK 26 april record date ter bepaling van de dividendgerechtigheid 4 mei betaalbaarstelling slotdividend augustus bekendmaking halfjaarcijfers analistenbijeenkomst 26 augustus ex-dividendnotering van het certificaat van aandeel KAS BANK 30 augustus record date ter bepaling van de dividendgerechtigheid 8 september betaalbaarstelling interim-dividend oktober tussentijdse informatie derde kwartaal

13 Verslag van de Raad van Commissarissen Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Hierbij bieden wij u het jaarverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2009 aan, zoals opgesteld door de Raad van Bestuur. In dit verslag informeren wij u over de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen in 2009 en over de wijze waarop wij toezicht hebben gehouden op het beleid en op de algemene gang van zaken bij de bank. Jaarrekening 2009 De Raad van Commissarissen heeft de jaarrekening 2009 met de Raad van Bestuur en de externe accountant besproken. De externe accountant KPMG Accountants N.V. heeft de jaarrekening 2009 gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende verklaring, zoals opgenomen op pagina 119 van dit jaarverslag. Wij stellen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor om de jaarrekening 2009 vast te stellen. Wij stellen u voor om in lijn met het dividendbeleid van de vennootschap het dividend over 2009 vast te stellen op 0,73 per gewoon aandeel. Als interim-dividend over 2009 is reeds 0,33 ter beschikking gesteld, waardoor het slotdividend over 2009 uitkomt op 0,40, uit te keren in contanten. Tevens stellen wij u voor decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor hun bestuur in 2009 en aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het uitgeoefende toezicht in Corporate governance In 2009 is mede naar aanleiding van de kredietcrisis een groot aantal codes, aanbevelingen en principes verschenen, waaronder de aangepaste Nederlandse corporate governance code (10 december 2008), de aanbevelingen van de Commissie Maas ( Naar herstel van vertrouwen ), de daaruit voortvloeiende Code Banken en twee rapporten van DNB en AFM ( Principes voor beheerst beloningsbeleid en Naar een beheerst beloningsbeleid ). Daarnaast is het Herenakkoord tussen de financiële sector en de Minister van Financiën gesloten en heeft het kabinet zijn visie gegeven over de toekomst van de financiële sector. De Nederlandse corporate governance code en de Code Banken zijn besproken met de Raad van Bestuur en acties om aan de beide codes te voldoen zijn genomen. De corporate governance code is met ingang van 1 januari 2010 aangewezen als de officieel na te leven gedragscode voor de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. In het hoofdstuk Corporate governance doet de bank verslag over de naleving van de geactualiseerde code. De Code Banken is op 1 januari 2010 in werking getreden. KAS BANK heeft op haar website vermeld welke stappen zij inmiddels heeft genomen om de Code Banken toe te passen. Vanaf het boekjaar 2010 zal de bank ieder jaar in haar jaarverslag vermelden op welke wijze zij de principes van de Code Banken heeft toegepast. De Minister van Financiën heeft aangegeven de wettelijke verankering van de Code Banken per 1 januari 2010 in werking te laten treden. KAS BANK heeft de volledige corporate governance code en de volledige Code Banken op haar website geplaatst voorzien van een toelichtende tekst van KAS BANK onder iedere best practice bepaling. De corporate governance code en de Code Banken zullen in de komende Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden toegelicht. 11

14 Samenstelling Raad van Bestuur Met ingang van 1 januari 2009 is de heer R.J. Kooijman RA benoemd tot Chief Financial Officer (CFO) van KAS BANK en per 22 april 2009 is hij door de Raad van Commissarissen benoemd tot lid van de Raad van Bestuur. Met ingang van 1 juli 2009 is de heer drs. S.A.J. van Katwijk benoemd tot lid van de Raad van Bestuur en Chief Commercial Officer van KAS BANK. De heer Van Katwijk is binnen de Raad van Bestuur de heer Kadiks opgevolgd, die de bank per 1 september 2009 heeft verlaten. De Raad van Commissarissen is de heer Kadiks bijzonder erkentelijk voor de bijdrage die hij heeft geleverd aan de verdere commerciële ontwikkeling van KAS BANK. Vergaderingen van de Raad van Commissarissen In 2009 heeft de Raad van Commissarissen negenmaal met de Raad van Bestuur vergaderd, zesmaal conform het van tevoren vastgesteld vergaderschema en driemaal tijdens een extra vergadering. Eenmaal vergaderde de Raad van Commissarissen buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Alle commissarissen waren bij alle vergaderingen aanwezig. In 2009 was één van de belangrijkste onderwerpen in alle vergaderingen het programma risicobeheersing dat KAS BANK naar aanleiding van de gebeurtenissen in 2008 is opgestart. De implementatie van het programma is nauwkeurig door de Raad van Commissarissen gevolgd en staat nog steeds op de agenda van iedere vergadering. Bij het analyseren en het beheersen van de risico s is gebruikgemaakt van de FIRM-systematiek van De Nederlandsche Bank. De primaire en secundaire processen van de bank zijn geanalyseerd aan de hand van een framework, waarin de tien belangrijkste risicocategorieën van financiële instellingen zijn samengebracht. In dat kader is ook de ICT-structuur van de bank uitgebreid aan de orde geweest. De opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen bij KAS BANK blijft een belangrijk punt van aandacht voor de Raad van Commissarissen. Het risicomanagement en de risicobereidheid van KAS BANK zijn uitgebreid aan de orde geweest en de Raad van Commissarissen heeft de lage risicobereidheid van KAS BANK bekrachtigd. Het onderwerp risicobereidheid (risk appetite) zal een jaarlijks terugkerend onderwerp zijn in de vergadering van de Raad van Commissarissen. De gevolgen van de kredietcrisis voor KAS BANK zijn uitgebreid besproken. Gesproken is over de strategische ontwikkelingen en plannen van de vennootschap en de risico s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten gegeven de kredietcrisis en de veranderde financiële markt. De Raad van Commissarissen onderschrijft de strategie van de bank, die is gebaseerd op pure play, neutraliteit, transparantie en financiële stabiliteit, en de Raad staat achter de Europese consolidatie ambitie van de bank. Verder hebben de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur stilgestaan bij verschillende strategische scenario s. Enkele van deze scenario s zijn nader uitgewerkt en ook de kapitaalstructuur van de vennootschap is kritisch bekeken. KAS BANK heeft de financiële crisis doorstaan zonder een beroep te hoeven doen op de overheid of kapitaalmarkt. De ontwikkeling van de financiële resultaten, de analyses van de cijfers en het verslaggevingproces in relatie tot de doelstellingen en de begroting zijn besproken, alsmede de gevoeligheid van het resultaat voor externe omstandigheden. De jaarrekening, de jaaranalyse en de adviesbrief zijn in aanwezigheid van de externe accountant behandeld. De vervroegde publicatie van de jaarcijfers 2008 in verband met de additionele impairments op de beleggingsportefeuille is met de Raad besproken. 12

15 Belangrijke onderwerpen waren voorts de samenstelling van de Raad van Bestuur en van de Raad van Commissarrissen en de voorbereiding van het nieuwe bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur, dat in april 2010 aan de aandeelhouders ter goedkeuring zal worden voorgelegd. Daarnaast is de versterking van de structuur van het eerste echelon besproken. De nieuwe Chief Commercial Officer heeft in de verschillende vergaderingen zijn commerciële plannen gepresenteerd. Ook is de acquisitie van de KAG van Deutsche Postbank aan de orde gekomen. Verder zijn besproken de rapporten van de rating agencies en van de analisten. Ten slotte zijn aan de Raad van Commissarissen verschillende presentaties gegeven door senior management, onder andere over het sociaal beleid en de personele ontwikkeling, over Global Fund Services en over risk management en de risicobereidheid van de bank. In de vergadering van de Raad van Commissarissen buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur is het eigen functioneren, de eigen profielschets, het functioneren van de Raad van Bestuur en de relatie tussen de beide colleges besproken. Het eigen functioneren en dat van de commissies van de Raad van Commissarissen is kritisch beoordeeld gegeven de kredietcrisis en de druk op financiële instellingen mede vanuit het toezicht. De Raad van Commissarissen heeft een self-assessment uitgevoerd en geconcludeerd dat op onderdelen versterking van de Raad mogelijk is. Hieraan zal in de profielschets aandacht worden besteed. Over het algemeen was de uitkomst van de beoordeling positief. Het functioneren van de Raad van Bestuur werd positief beoordeeld. In de relatie tussen beide colleges was een punt van aandacht de informatievoorziening ten aanzien van de personele kant van het bedrijf. Hier zijn afspraken over gemaakt. Tweemaal hebben leden van de Raad van Commissarissen deelgenomen aan de overlegvergadering van de Ondernemingsraad, waarin naast de algemene gang van zaken van de onderneming de resultaten van en ontwikkelingen bij de bank werden besproken. Buiten de plenaire vergaderingen is regelmatig contact geweest tussen de voorzitters van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur, maar ook tussen de overige leden onderling. Hoofdlijnen van het bezoldigingsbeleid/remuneratierapport Het huidige bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur is in 2007 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders goedgekeurd en is terug te vinden op de website van KAS BANK. De vaststelling van de bezoldiging van de Raad van Bestuur vindt plaats door de Raad van Commissarissen op advies van de Commissie Benoemingen en Beloningen, die voor de vaststelling van de componenten voor de bepaling van de variabele beloning gebruikmaakt van de Interne Accountantsdienst van KAS BANK. Het huidige vaste inkomen is gebaseerd op een mandje van circa dertig ondernemingen, die qua dienstverlening of qua regio (Nederland en Europa) en omvang vergelijkbaar zijn met KAS BANK. Het niveau van de beloning bevindt zich tussen het zogenaamde mediaanniveau en het derde kwartiel en wordt elke twee jaar opnieuw getoetst aan de ontwikkelingen in de markt. Een toetsing in 2009 is uitgesteld in verband met de kredietcrisis. In 2009 en voor 2010 is het vaste inkomen van de leden van Raad van Bestuur niet aangepast. Het vaste inkomen van de voorzitter Raad van Bestuur bedraagt sedert 1 januari op jaarbasis. Het vaste inkomen van de overige leden van de Raad van Bestuur bedraagt tussen de en op jaarbasis. 13

16 De jaarlijkse korte termijn variabele beloning van de Raad van Bestuur wordt bepaald aan de hand van een aantal door de Raad van Commissarissen vastgestelde performancecriteria. Deze criteria zijn voor 70% ontleend aan kwantitatieve criteria, zijnde de externe financiële doelstellingen van KAS BANK, en voor 30% gebaseerd op kwalitatieve criteria, zoals operational performance en strategisch beleid. De kwantitatieve criteria omvatten onder andere de ontwikkeling van omzet versus kosten ( schaar ), de efficiency ratio, het rendement op het eigen vermogen en de groei van de winst per aandeel. Naast de performancecriteria is er sprake van een individuele factor die wordt bepaald op basis van het functioneren van ieder individueel lid van de Raad van Bestuur. De performancecriteria zetten niet aan tot gedrag van bestuurders in hun eigen belang of tot het nemen van risico s die niet passen bij de vastgestelde strategie. De performance criteria voor een zogenaamde at target performance liggen boven de benedengrens van de externe doelstellingen en daarnaast boven de operationele resultaten van het voorgaande jaar. De at target percentages van het vaste inkomen voor de korte termijn variabele beloning bedragen 40% voor de voorzitter en 30% voor de overige leden van de Raad van Bestuur. In 2009 is sprake geweest van een beter resultaat met een gegroeide operationele winst en een sterke balans. De operationele lasten zijn gedaald met 3% ondanks de consolidatie en integratiekosten van een overname in Duitsland. Met het rente- en beleggingsbeleid is goed ingespeeld op de ontwikkelingen op de Europese kapitaalmarkten. Bij de kwantitatieve criteria bedroeg de ontwikkeling van de omzet versus kosten ( schaar ) 2,4%, daalde de efficiency ratio van 81% naar 79% en groeide de winst per aandeel met 13%. Dit heeft geresulteerd in een rendement op het eigen vermogen van 12%, ofwel een premie van 8,3% boven het rendement op tienjarige staatsleningen. De kwalitatieve criteria waren voor 2009 voornamelijk gewijd aan risicobeheersing en de administratieve organisatie. Op deze criteria heeft de Raad van Bestuur ruimschoots boven de targets gepresteerd. Op basis van de resultaten op de kwantitatieve en kwalitatieve criteria is aan de voorzitter Raad van Bestuur conform de beloningssystematiek een korte termijn variabele beloning over 2009 toegekend van 48,4% over het vaste inkomen. Aan de CFO is een korte termijn variabele beloning over 2009 toegekend van 39,9% van het vaste salaris en aan overige bestuurders van 36,3% van het vaste salaris. Voor oud-bestuurder de heer Kadiks is conform contract het percentage voor 2009 vastgesteld op 92,6%, te berekenen over de periode tot en met augustus De variabele beloning van de heer Kadiks lag hoger omdat in zijn contract is afgezien van lange termijn variabele beloning. De lange termijn variabele beloning wordt pas na drie jaar onvoorwaardelijk toegekend. Als maatstaf voor de bepaling van de hoogte van de lange termijn variabele beloning geldt de gemiddelde groei van de winst per aandeel gedurende een periode van drie jaar. Een gemiddelde groei van de winst per aandeel van 10% per jaar gemeten over een periode van drie jaar geldt als at target performance. Bij at target performance ontvangt de voorzitter van de Raad van Bestuur 50% van zijn vaste bruto jaarsalaris en de leden van de Raad van Bestuur 40% van hun vaste bruto jaarsalaris in de vorm van performance aandelen en opties. Eventuele bijzondere baten en lasten worden hierin niet meegenomen. Gegeven het bijzonder slechte jaar 2008 zou de lange termijn variabele beloning over de periode en niet tot enige uitkering leiden. De Raad van Commissarissen is van oordeel dat de buitengewone omstandigheden van 2008 daarmee zouden leiden tot de onbillijke uitkomst dat gedurende een aantal jaren geen lange termijn variabele beloning aan de Raad van Bestuur zou worden uitgekeerd. Het nieuwe bezoldigingsbeleid voorziet in een evenwichtiger systematiek voor de lange termijn variabele beloning en dat met name beter rekening houdt met mogelijke (extreme) uitslagen in het resultaat zowel naar beneden als 14

17 naar boven. De Raad van Commissarissen is voornemens om het nieuwe bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur ook voor de lopende 3-jaarsperioden voor de zittende bestuurders toe te passen. De lange termijn variabele beloning voor de Raad van Bestuur over de genoemde perioden leidt daarmee tot een billijke en reële uitkomst. Conform de overeengekomen pensioenregeling voor de Raad van Bestuur, die gebaseerd is op een Defined Contribution (DC)-regeling, is aan de leden van de Raad van Bestuur een vaste bijdrage van 24,9% van het vaste bruto jaarsalaris in de pensioen- en levensloopvoorziening uitgekeerd. Daarnaast droeg de onderneming de lasten van het overlijdensrisico en de arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen ten behoeve van de leden van de Raad van Bestuur. De onkostenvergoeding voor de Raad van Bestuur is afgeschaft. Met twee nieuwe bestuurders is een change of control -bepaling overeengekomen. Deze zal ook in de contracten met de overige bestuurders worden opgenomen. In de kern komt de regeling erop neer dat bij een change of control de bestuurder aanspraak kan maken op één jaarsalaris. Het remuneratierapport van de Raad van Commissarissen is op de website van de vennootschap geplaatst. Het rapport bevat een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaaar in praktijk is gebracht en een overzicht van het beoogde bezoldigingsbeleid voor de komende jaren. Voor 2010 staat een herziening van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur op de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De tekst van het voorgestelde bezoldigingsbeleid is opgenomen in de agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op 21 april Samenstelling Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen bestaat uit zes leden. Alle commissarissen zijn onafhankelijk in de zin van de corporate governance code. Voormalige bestuurders hebben geen zitting in de Raad van Commissarissen. De commissarissen ontvangen geen resultaatafhankelijke beloning. Geen van de commissarissen bezit aandelen of opties KAS BANK. De Raad van Commissarissen heeft een profielschets opgesteld voor zijn omvang en samenstelling. De profielschets is besproken met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2004 en 2005 en is te vinden op de website van de vennootschap. De belangrijkste elementen zijn kennis van of ervaring of bekendheid met ICT en administratieve organisatie, nationaal en internationaal bankieren, effecten en derivaten, sociaal beleid, (internationaal) ondernemen, de werkwijze van institutionele beleggers en financiële instellingen en de (Europese) effectenindustrie. De taakverdeling en de werkwijze van de Raad van Commissarissen zijn neergelegd in een reglement dat is te vinden op de website van de vennootschap. Voor de leden van de Raad van Commissarissen geldt een rooster van aftreden. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2009 waren de commissarissen prof. dr. R.A.H. van der Meer RA en A.H. Lundqvist volgens rooster aan de beurt om af te treden. Beide commissarissen hebben zich beschikbaar gesteld voor herbenoeming. De heren Van der Meer en Lundqvist zijn op voordracht van de Raad van Commissarissen herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen, beiden voor een periode van vier jaar. Door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn geen andere kandidaten aanbevolen. 15

18 Per het einde van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 21 april 2010 zijn de commissarissen drs. C. Griffioen RA en mevrouw H. Donkervoort volgens rooster aan de beurt om af te treden. De heer Griffioen is niet voor herbenoeming beschikbaar wegens het vervullen van de maximale termijn van 12 jaar. Mevrouw Donkervoort heeft zich niet voor herbenoeming beschikbaar gesteld. Commissies Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden drie commissies ingesteld, te weten de Commissie Toezicht Risicobeheer, de Auditcommissie en de Commissie voor Benoemingen en Beloningen. De taak van die commissies is om de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor te bereiden. De Commissie Toezicht Risicobeheer richt zich op het toezicht op de Raad van Bestuur ten aanzien van de aspecten van de interne risicobeheersing- en controlesystemen binnen de vennootschap vanuit bancair technisch oogpunt. Hieronder worden begrepen de kredietrisico s, liquiditeitsrisico s, marktrisico s en operationele risico s. De Commissie Toezicht Risicobeheer heeft in 2009 driemaal vergaderd. De belangrijkste onderwerpen waren de voortgang van het programma risicobeheersing, ICAAP rapportage, Business Continuity management en kredietrapportages. In het kader van het programma risicobeheersing zijn o.m. besproken de beleidsplannen voor de verschillende risicobeheersingprogramma s en de invulling daarvan. De Commissie Toezicht Risicobeheer bestaat uit de commissarissen prof. dr. R.A.H. van der Meer RA (voorzitter), drs. D.J.M.G. Baron Van Slingelandt en prof. dr. J.M.G. Frijns. De Auditcommissie richt zich op het toezicht op de Raad van Bestuur ten aanzien van de aspecten van de interne risicobeheersing- en controlesystemen binnen de vennootschap vanuit financieel administratieftechnisch oogpunt. De kwaliteit, integriteit en keuzes van de financiële informatieverschaffing, de rol en het functioneren van de Interne Accountantsdienst, de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid, en de ICT-beveiliging van de bank staan centraal. De Auditcommissie heeft in 2009 viermaal vergaderd. De belangrijkste onderwerpen waren de financiële verslaglegging van de jaarcijfers en halfjaarcijfers, de schadeanalyses en het budget voor het komend jaar. De Auditcommissie bestaat uit de commissarissen drs. C. Griffioen RA (voorzitter), prof. dr. R.A.H. van der Meer RA en A.H. Lundqvist. De Commissie voor Benoemingen en Beloningen richt zich op het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures voor bestuurders en commissarissen, en het voorbereiden van (her)benoemingen van bestuurders en commissarissen. Daarnaast doet deze commissie voorstellen aan de Raad van Commissarissen betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid en de bezoldiging van de individuele bestuurders. De Commissie voor Benoemingen en Beloningen heeft in 2009 zesmaal vergaderd. In deze vergaderingen zijn onder andere de voorstellen voorbereid voor de benoemingen van de nieuwe bestuurders en commissarissen, de bezoldiging van de bestuurders, de voorbereiding van een nieuw bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur en de pensioenregeling van de bestuurders. De Commissie voor Benoemingen en Beloningen bestaat uit de commissarissen A.H. Lundqvist (voorzitter), drs. D.J.M.G. Baron van Slingelandt en mevrouw drs. H. Donkervoort. De Raad van Commissarissen ontvangt de notulen van iedere vergadering van een commissie, aan de hand waarvan de voorzitter van die commissie verslag doet van de beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen. 16

19 Amsterdam, 3 maart 2010 De Raad van Commissarissen: Drs. D.J.M.G. Baron van Slingelandt, voorzitter Prof. dr. J.M.G. Frijns, vicevoorzitter Drs. C. Griffioen RA A.H. Lundqvist Prof. dr. R.A.H. van der Meer RA Mevrouw drs. H. Donkervoort 17

20 Verslag van de Raad van Bestuur Resultaatontwikkeling 2009 Het operationeel resultaat is in 2009 toegenomen met 12% tot 21,0 miljoen (2008: 18,8 miljoen). Deze toename wordt met name gedreven door een afname van de operationele bedrijfslasten met 2,8 miljoen (3%). De operationele baten zijn in 2009 ten opzichte van 2008 vrijwel gelijk gebleven op 132,0 miljoen (2008: 132,3 miljoen). Het effect van niet-operationele posten op het resultaat bedraagt in ,6 miljoen (2008: 58,7 miljoen negatief) en bestaat voornamelijk uit positieve koersresultaten op effecten die in voorgaande jaren een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan. Inclusief niet-operationele posten bedraagt het resultaat in ,6 miljoen (2008: 39,9 miljoen negatief). In juli 2009 heeft KAS BANK Deutsche Postbank Privat Kapitalanlagegesellschaft mbh overgenomen. In het vierde kwartaal van 2009 is deze onderneming volledig geïntegreerd in KAS Investment Servicing GmbH. Deutsche Privat Kapitalanlagegesellschaft mbh heeft positief bijgedragen aan het resultaat over Op basis van het operationele resultaat bedraagt het rendement op het eigen vermogen in % (2008: 9%) en de operationele efficiency ratio 79% (2008: 81%). Solvabiliteit De focus van KAS BANK op een laag risicoprofiel wordt weerspiegeld in de kwaliteit van de balans en een relatief hoge solvabiliteitsratio. De BIS-ratio was in 2009 gemiddeld gelijk aan 21% (2008: 15%). Ultimo 2009 is de BIS-ratio 24% (2008: 18%) en de tier 1 ratio 21% (2008: 15%). Dividend De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor, na goedkeuring van de Raad van Commissarissen een slotdividend in contanten uit te keren van 0,40 per gewoon aandeel KAS BANK. Inclusief het interim-dividend van 0,33 komt het totale dividend per gewoon aandeel hiermee op 0,73 (2008: 0,45 per gewoon aandeel). KAS BANK heeft als beleid kleine overnames, zoals de acquisitie van Deutsche Postbank Privat Investment Kapitalanlagegesellschaft mbh, uit de winst over het betreffende boekjaar te financieren. De dividenduitkering van 0,73 per gewoon aandeel is bepaald op basis van een payout-ratio van 61% over het operationele resultaat aangepast voor de investering in de immateriële activa van de recente overname. Operationele baten De operationele baten zijn in 2009 vrijwel stabiel gebleven op 132,0 miljoen (2008: 132,3 miljoen). Lagere provisiebaten werden gecompenseerd door hogere rente- en overige baten. In miljoenen euro s verschil % Rente 30,7 28,9 1,8 6% Provisie 75,3 89,2-13,9-16% Resultaat beleggingen 24,0 13,5 10,5 78% Overige baten 2,0 0,7 1,3 Totaal operationele baten 132,0 132,3-0,3 0% Niet-operationele baten 4,9-2,7 7,6 Totaal baten 136,9 129,6 7,3 6% 18

21 De rentebaten zijn met 6% gestegen tot 30,7 miljoen (2008: 28,9 miljoen) door een hogere rentemarge. De hogere rentemarge is met name gerealiseerd door beleggingen in de eerst helft 2009 in staatsgegarandeerde obligaties. Deze obligaties zijn geswapt naar een driemaands rente, waarbij is geprofiteerd van relatief hoge credit spreads. De provisiebaten zijn met 16% gedaald tot 75,3 miljoen (2008: 89,2 miljoen). Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de afgenomen provisiebaten uit verbruikleen als gevolg van de financiële crisis en de verslechterde marktomstandigheden met ingang van het vierde kwartaal Exclusief verbruikleen is er sprake van een geringe daling met 3%. In de volgende tabel is de mutatie van de provisiebaten uitgesplitst naar provisiesoort. In miljoenen euro s verschil % Custody en Investment Management Services 30,1 28,7 1,4 5% Clearing en Settlement 33,8 37,6-3,8-10% Overige 6,3 5,7 0,6 11% Subtotaal provisie 70,2 72,0-1,8-3% Verbruikleen 5,1 17,2-12,1-70% Totaal provisie 75,3 89,2-13,9-16% De acquisitie van Deutsche Postbank Privat Kapitalanlagegesellschaft mbh heeft bijgedragen aan de toename van de inkomsten uit hoofde van Custody en Investment Management Services. Lagere transactievolumes zijn mede oorzaak van de afname van de provisies inzake clearing en settlement. De ontwikkeling van nieuwe dienstverlening heeft positief bijgedragen aan de stijging van de overige provisies. In onderstaande tabel is het resultaat beleggingen weergegeven. In miljoenen euro s verschil % Handel vreemde valuta transacties 11,7 12,1-0,4-4% Handel effecten en afgeleide financiële instrumenten 2,4-0,4 2,8 Beleggingen beleggingsportefeuille 9,9 1,8 8,1 Operationeel resultaat beleggingen 24,0 13,5 10,5 77% Niet-operationeel resultaat beleggingen 4,9-2,7 7,6 Totaal resultaat beleggingen 28,8 10,8 18,0 Het operationele resultaat beleggingen nam toe met 10,5 miljoen tot 24,0 miljoen. Deze stijging is grotendeels gerealiseerd door verkoopwinst inzake obligaties en in mindere mate door verkoop van aandelen uit de beleggingsportefeuille. De gedaalde marktrente heeft in de tweede helft van 2009 geleid tot enige druk op de rente-inkomsten. Het niet-operationele resultaat beleggingen nam toe met 7,6 miljoen tot 4,9 miljoen (2008: 2,7 miljoen negatief). Dit niet-operationele resultaat bestaat voor 4,3 miljoen uit positieve koersresultaten betreffende obligaties waarop vorig jaar bijzondere waardeverminderingen zijn toegepast. Daarnaast is het positieve verkoopresultaat inzake een beursbelang ( 1,5 miljoen) verantwoord als niet-operationeel resultaat. Ten slotte is het niet-operationeel resultaat voor 1,1 miljoen negatief (2008: 2,7 miljoen negatief) beïnvloed door de waardemutatie van een afgeleid instrument. Omdat de compenserende tegenhanger conform IFRS wordt verantwoord onder het eigen vermogen, wordt deze last als niet-operationele post beschouwd. Operationele lasten In de navolgende tabel zijn de operationele lasten weergeven. 19

22 In miljoenen euro s verschil % Personeel 67,3 70,1-2,8-4% Huisvesting 3,4 3,6-0,2-7% Automatisering 14,7 16,1-1,4-9% Algemene kosten 11,0 9,6 1,4 15% Afschrijvingen 8,1 7,9 0,2 3% Totaal operationele bedrijfslasten 104,5 107,3-2,8-3% Niet-operationele bedrijfslasten 0,8 0,9-0,1-11% Totaal operationele bedrijfslasten 105,3 108,2-2,9-3% De afname van het aantal ingehuurde externe medewerkers en lagere pensioenlasten zijn de belangrijkste oorzaak van de gedaalde personeelskosten in De automatiseringskosten zijn met name gedaald door het afronden van een aantal projecten waarvan het merendeel van de kosten in 2008 zijn verantwoord. De stijging van de algemene kosten is voornamelijk veroorzaakt door een toename van de advieskosten. De niet-operationele bedrijfslasten bestaan in 2009 uit de vorming van een voorziening voor de bijdrage van KAS BANK uit hoofde van het depositogarantiestelsel inzake DSB ( 0,8 miljoen). Bijzondere waardeverminderingen In 2009 is per saldo 0,3 miljoen positief (terugname) als bijzondere waardevermindering verantwoord. In 2008 was mede als gevolg van de financiële crisis nog sprake van 73,4 miljoen aan bijzondere waardeverminderingen. Kwaliteit beleggingsportefeuille In onderstaande tabel zijn de effecten opgenomen in zowel de Beleggingsportefeuille voor verkoop beschikbaar als de Beleggingen tegen reële waarde met waardemutaties via de winst- en verliesrekening, weergegeven naar credit rating (Moody s Investor Services) Procentuele Procentuele In miljoenen euro s verdeling verdeling Aaa t/m Aa % % A1 t/m A3 37 2% 35 5% Baa1 t/m Baa3 40 3% 10 1% P1 t/m P2 0 0% % Aandelen 28 2% 33 5% Totaal % % Het beleid van KAS BANK om een deel van haar liquiditeiten uit te zetten/te converteren in triple A beleggingen is de belangrijkste oorzaak van de toename van de beleggingsportefeuille met 729 miljoen tot miljoen. Ultimo 2009 heeft 93% van de beleggingen een rating Aa3 of hoger (ultimo 2008: 75%). Risicogewogen waarde van de activa De focus van KAS BANK op een laag risicoprofiel komt tot uitdrukking in de toename van de BIS-ratio van gemiddeld 15% over 2008 naar gemiddeld 21% over KAS BANK s nadruk op hoogwaardige activa komt in de balans met name tot uitdrukking in de toename van de posten Beleggingen voor verkoop beschikbaar en Beleggingen tegen reële waarde met waardemutaties door de winst- en verliesrekening en de gelijktijdige afname van de post Kredieten. De relatief grote toename van Bankiers en de afname van Kredieten voor een groot deel toe te schrijven aan mutaties in het niveau van saldocompensaties. Dit betreft debet en creditsaldi die conform de regelgeving in de balans niet gecompenseerd worden maar voor de berekening van de gewogen activa en het solvabiliteitsbeslag wel. 20

23 Het tier 1 vermogen is toegenomen tot 145 miljoen. De risicogewogen waarde van de activa, inclusief niet uit de balans blijkende verplichtingen en operationeel risico, is met 233 miljoen afgenomen tot 707 miljoen (2008: 940 miljoen). In onderstaande tabel is de boekwaarde ultimo boekjaar vergeleken met de risicogewogen waarde. Boekwaarde Risicogewogen waarde Boekwaarde Risicogewogen waarde In miljoenen euro s Bankiers 2.707,4 83, ,7 145,0 Kredieten 907,2 45, ,9 81,5 Reverse repurchase agreements 584,3 0,6 732,6 0,0 Afgeleide financiële instrumenten 92,1 74,7 386,1 140,7 Beleggingen tegen reële waarde met waardemutaties door de winst- en verliesrekening 154,6-32,4 - Beleggingen voor verkoop beschikbaar 1.289,3 126,1 682,4 110,7 Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen 44,1 44,1 50,7 50,7 Overige balansposten 550,7 59, ,4 131, ,7 434, ,2 660,5 Voorwaardelijke verplichtingen 30,8 5,5 84,6 7,4 Onherroepelijke faciliteiten 62,8-58,0 - Operationeel risico 252,4 230,1 Verbruikleen 14,9 41,7 Totaal risicogewogen waarde van het krediet 706,8 939, BIS BIS 2008 Tier 1 145,0 21% 141,3 15% Tier 2 22,3 24,4 Totaal BIS 167,3 24% 165,6 18% Liquiditeit In onderstaande tabel worden voor de financiële activa de niet-verdisconteerde kasstromen weergegeven op basis van de contractuele vervaldatum (exclusief aandelen). In procenten Vervalkalender ultimo 2009 Direct < = 3 mnd < = 1 jaar < = 5 jaar > 5 jaar Totaal Bankiers, kredieten en overige financiële activa 76% 20% 1% 1% 2% 100% Beleggingen voor verkoop beschikbaar 20% 4% 20% 46% 10% 100% Totaal financiële activa 63% 17% 5% 11% 4% 100% In procenten Vervalkalender ultimo 2008 Direct < = 3 mnd < = 1 jaar < = 5 jaar > 5 jaar Totaal Bankiers, kredieten en overige financiële activa 81% 18% 0% 0% 1% 100% Beleggingen voor verkoop beschikbaar 4% 16% 24% 26% 30% 100% Totaal financiële activa 72% 18% 3% 3% 4% 100% De liquiditeit van de financiële activa blijft hoog met een directe opeisbaarheid van 63% ultimo 2009 (ultimo 2008: 72%). De toename van de financiële activa met looptijden tussen een en vijf jaar van 3% tot 11% vloeit grotendeels voort uit beleggingen in staatsgegarandeerde obligaties waarvan het renterisico is gemitigeerd door de rente te swappen naar een driemaands euribor rente met een opslag. Ultimo 2009 bedroeg het liquiditeitssurplus op basis van de Wet op het financieel toezicht 1,6 miljard (2008: 1,5 miljard). 21

24 Strategie en doelstellingen KAS BANK streeft in Europa naar een toppositie in de zakelijke effectendienstverlening op het gebied van transactieverwerking, bewaring en risicobeheer. Daarbij hanteren wij een strategie die is gebaseerd op pure play, neutraliteit, transparantie en financiële stabiliteit. Vanuit onze duidelijke focus op de zakelijke effectendienstverlening treden wij onze cliënten als partner tegemoet. KAS BANK heeft haar business model zodanig ingericht dat geen tegenstrijdige belangen met onze cliënten ontstaan. Bovendien vormen onze activiteiten op geen enkele wijze een bedreiging voor onze cliënten op hun terrein van specialisatie. Daarmee vormt pure play, naast financiële soliditeit en cliëntgerichtheid, de kritische toegevoegde waarde van de bank. De belangrijkste componenten van onze strategie lichten wij hierna nader toe. Daarnaast wordt dieper ingegaan op de onderwerpen risicobeheer en financiële doelstellingen. Doelgroepen KAS BANK opereert sinds 2007 op de zakelijke markt en richt zich daarbij uitsluitend op institutionele beleggers en financiële instellingen. Onze cliënten zijn onder te verdelen in zes groepen, te weten pensioenfondsen (inclusief hun klanten, zoals spaarders, en inclusief hun uitvoeringsorganisaties), verzekeringsmaatschappijen, beleggingsfondsen, vermogensbeheerders, banken en brokers. Binnen deze zes groepen bevinden zich enkele specifieke categorieën, zoals lagere overheden, charitatieve instellingen en woningcorporaties. Wij bedienen geen retail cliënten rechtstreeks. DOELGROEPEN Institutionele Beleggers Financiële Instellingen Pensioenfondsen Verzekeraars Beleggingsfondsen Vermogensbeheerders Banken Brokers Producten en dienstverlening KAS BANK biedt haar cliënten een breed palet aan effectengerelateerde diensten en producten. De dienstverlening is gerangschikt onder de noemers transaction servicing (het ondersteunen van de afwikkeling van effectentransacties in de breedste zin van het woord) en asset servicing (het bewaren en beheren van de effecten, inclusief administratie, waardering, monitoring en risicobeheer). Uniek hierbij is dat de nadruk volledig ligt op ondersteunende effectendienstverlening, waarbij de bank enkel en uitsluitend in opdracht van haar cliënten opereert. 22

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK PERSBERICHT voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK stijging inclusief

Nadere informatie

PERSBERICHT. Acceptabele performance in turbulente markt. 25 augustus 2011 mr. M.G.F.M.V. Janssen. Quote van de voorzitter

PERSBERICHT. Acceptabele performance in turbulente markt. 25 augustus 2011 mr. M.G.F.M.V. Janssen. Quote van de voorzitter PERSBERICHT voor meer informatie: 25 augustus 2011 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com Acceptabele performance in turbulente markt Beperkte omzet-

Nadere informatie

Winstdaling als gevolg van zwakke markt, dividend gehandhaafd

Winstdaling als gevolg van zwakke markt, dividend gehandhaafd PERSBERICHT voor meer informatie: 3 maart 2011 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com Winstdaling als gevolg van zwakke markt, dividend gehandhaafd

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Vaststelling van de jaarrekening 2012 (stempunt)

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Vaststelling van de jaarrekening 2012 (stempunt) AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 24 april 2013 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Spuistraat 172 te 1012 VT Amsterdam

Nadere informatie

PERSBERICHT. Winstherstel, klanttevredenheid verder gestegen. 1 maart 2013 mr. M.G.F.M.V. Janssen. Overzicht kerncijfers 1 / 8. voor meer informatie:

PERSBERICHT. Winstherstel, klanttevredenheid verder gestegen. 1 maart 2013 mr. M.G.F.M.V. Janssen. Overzicht kerncijfers 1 / 8. voor meer informatie: PERSBERICHT voor meer informatie: 1 maart 2013 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com Winstherstel, klanttevredenheid verder gestegen Totale winst in

Nadere informatie

* De vergelijkende cijfers zijn bijgesteld naar aanleiding van de aanpassingen in IAS 19R met ingang van 1 januari 2013.

* De vergelijkende cijfers zijn bijgesteld naar aanleiding van de aanpassingen in IAS 19R met ingang van 1 januari 2013. Datum: 20 februari 2014 Voor informatie: mr. M.G.F.M.V. Janssen - Secretaris Raad van Bestuur T: +31 20 557 52 30 I: www.kasbank.com Totale winst 13% lager op 12,3 mln als gevolg van reorganisatielast

Nadere informatie

DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN

DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN PERSBERICHT voor meer informatie: 26 februari 2009 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS

Nadere informatie

2 maart 2012 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T: I:

2 maart 2012 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T: I: PERSBERICHT voor meer informatie: 2 maart 2012 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T: +31 20 557 52 30 I: www.kasbank.com FINANCIËLE MARKTEN BEÏNVLOEDEN RESULTAAT Commercieel en strategisch

Nadere informatie

Operationele winstgroei met 15% naar 6,9 miljoen (H1 2013: 6,0 miljoen)

Operationele winstgroei met 15% naar 6,9 miljoen (H1 2013: 6,0 miljoen) Datum: 28 augustus 2014 Voor informatie: mr. M.G.F.M.V. Janssen - Secretaris Raad van Bestuur T: +31 20 557 52 30 I: www.kasbank.com Operationele winstgroei met 15% naar 6,9 miljoen (H1 2013: 6,0 miljoen)

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2008. 3. Vaststelling van de jaarrekening 2008 (stempunt)

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2008. 3. Vaststelling van de jaarrekening 2008 (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V., te houden op woensdag 22 april 2009 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te Amsterdam.

Nadere informatie

Geconsolideerde balans

Geconsolideerde balans Geconsolideerde balans Activa 2008 2007 Geldmiddelen en tegoeden bij de centrale bank 1.248.801 936.146 Bankiers 1.693.720 2.023.207 Kredieten 2.433.933 2.353.276 Reverse repurchase agreements 732.641

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Jaarverslag 2 0 0 8 01

Jaarverslag 2 0 0 8 01 Jaarverslag 2 0 0 8 01 Vijf jaar kerncijfers KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro's 2008 2007 2006 2005 2004 Eigen vermogen toekomend aan de aandeelhouders van de bank 167,5 254,9 217,6 207,8

Nadere informatie

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 VIJF JAAR KERNCIJFERS KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro's 2011 2010 2009 2008 2007 Eigen vermogen toekomend aan de aandeelhouders van de bank 168,0 187,0 193,4

Nadere informatie

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 VIJF JAAR KERNCIJFERS KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro's 2011 2010 2009 2008 2007 Eigen vermogen toekomend aan de aandeelhouders van de bank 168,0 187,0 193,4

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Bezoldiging in het boekjaar 2016

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Bezoldiging in het boekjaar 2016 AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 26 april 2017 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te 1012

Nadere informatie

VIJF JAAR KERNCIJFERS KAS BANK N.V.

VIJF JAAR KERNCIJFERS KAS BANK N.V. VIJF JAAR KERNCIJFERS KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro's 2010 2009 2008 2007 2006 Eigen vermogen toekomend aan de aandeelhouders van de bank 187,0 193,4 167,5 254,9 217,6 Aansprakelijk vermogen

Nadere informatie

Persbericht. Overzicht kerncijfers

Persbericht. Overzicht kerncijfers Datum: 27 augustus Voor informatie: mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T: +31 20 557 52 30 I: www.kasbank.com Resultaatgroei met 20%, exclusief eenmalige posten, tot EUR 8,3 miljoen (H1

Nadere informatie

PROFIEL VAN KAS BANK N.V.

PROFIEL VAN KAS BANK N.V. Jaarverslag 27 PROFIEL VAN KAS BANK N.V. KAS BANK N.V. is een solide, gespecialiseerde Europese bank met een breed scala aan effectendiensten en investor services. De focus ligt op toegevoegdewaardediensten

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013 KAS BANK N.V. 22 april 2014

Remuneratierapport 2013 KAS BANK N.V. 22 april 2014 Remuneratierapport 2013 KAS BANK N.V. 22 april 2014 1 Inleiding Het remuneratierapport 2013 geeft in overeenstemming met best practice bepaling II.2.12 van de Nederlandse Corporate Governance Code een

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VastNed Offices/Industrial N.V.

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam Agenda Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

Kosten gedaald met 14%, voornamelijk door daling van de personeelskosten

Kosten gedaald met 14%, voornamelijk door daling van de personeelskosten Datum: 19 februari 2015 Voor informatie: Mark Stoffels T: +31 20 557 57 93 I: www.kasbank.com Sterke verbetering van het operationele resultaat (+29%); stijging totale winst tot EUR 24,3 miljoen (2013:

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015 KAS BANK N.V.

Remuneratierapport 2015 KAS BANK N.V. Remuneratierapport 2015 KAS BANK N.V. 1 Inleiding Het remuneratierapport 2015 geeft in overeenstemming met best practice bepaling II.2.12 van de Nederlandse Corporate Governance Code een uiteenzetting

Nadere informatie

Verslag raad van commissarissen aan aandeelhouders

Verslag raad van commissarissen aan aandeelhouders Verslag raad van commissarissen aan aandeelhouders Jaarrekening en dividendvoorstel Hierbij leggen wij de door de raad van bestuur opgestelde jaarrekening over het boekjaar 2009 aan de algemene vergadering

Nadere informatie

voor meer informatie: 1 juli 2008 Drs. Hellen M. Molenkamp

voor meer informatie: 1 juli 2008 Drs. Hellen M. Molenkamp PERSBERICHT voor meer informatie: 1 juli 2008 Drs. Hellen M. Molenkamp Marketing & Communicatie T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com KAS BANK N.V. geeft invulling aan Europese groei door strategische

Nadere informatie

Comply Explain. Comply

Comply Explain. Comply 1.1 1.2 II.1.1 Naleving en handhaving van de Coporate Governance Code Hoofdlijnen corporate governance worden in een apart hoofdstuk van het jaarverslag besproken Wijzigingen in de corporate governance

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V.

Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V. Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 Overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

CONCEPT D.D. 2 JUNI 2009

CONCEPT D.D. 2 JUNI 2009 CONCEPT D.D. 2 JUNI 2009 Verslag van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. gehouden op woensdag 22 april 2009 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds

Nadere informatie

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt)

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op donderdag 12 maart 2015 om 10:00 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V.

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Pagina Geconsolideerde balans per 31 december 2012 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 47 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 16 april 2013, s morgens om 11.00 uur in de Hermitage

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2008 Agenda Resultaten 2007 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2007 Eerste kwartaal 2008 Omzet per kwartaal Euro *

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

Remuneratierapport 2016

Remuneratierapport 2016 Remuneratierapport 2016 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming)

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9.1 Algemeen 9.1.1 Grondslagen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code De Nederlandse Corporate Governance Code ( Code ) is van toepassing op alle Nederlandse beursgenoteerde

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

De remuneratie disclosure is conform artikel 25 van de RBB.

De remuneratie disclosure is conform artikel 25 van de RBB. Remuneratie disclosure 2013 De remuneratie disclosure betreft de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur, de leden van de Raad van Commissarissen en de groep functionarissen die in het nieuwe

Nadere informatie

8.4 Remuneratierapport

8.4 Remuneratierapport 8.4 Remuneratierapport In dit remuneratierapport legt de Raad van Commissarissen verantwoording af over het beloningsbeleid binnen Ballast Nedam. De Raad van Commissarissen heeft in 2013 een remuneratiecommissie

Nadere informatie

33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING

33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING 33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING De enkelvoudige jaarrekening van USG People N.V. wordt opgesteld

Nadere informatie

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V.

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 23 juni 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het

Nadere informatie

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag:

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag: Corporate governance De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur onderschrijven de belangrijkste principes van corporate governance. Goed ondernemingsbestuur is voor Neways een belangrijk uitgangspunt.

Nadere informatie

C O N C E P T A G E N D A

C O N C E P T A G E N D A C O N C E P T A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op vrijdag 7 mei 2010 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage

Nadere informatie

Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008

Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008 Persbericht Amsterdam, 6 mei 2008 Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008 Netto resultaat 9.7 miljoen in Q1 2008 ( 0,13 per aandeel) Netto gecorrigeerd resultaat 17,6 miljoen

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Remuneratierapport 2011

Remuneratierapport 2011 Remuneratierapport 2011 Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011 Remuneratierapport 2 In dit remuneratierapport wordt uitvoering gegeven aan best practice

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013. Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011

Remuneratierapport 2013. Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011 Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011 Remuneratieapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2013 Hoofdlijnen remuneratierapport

Nadere informatie

BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen

BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen P ERSBERICHT H ALFJAARCIJFERS 2016 BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl Duurzaamheid belangrijk deel van de strategie

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012

TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012 TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012 1. Opening en mededelingen De heer mr. E.M. d Hondt, voorzitter

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van VastNed Retail op dinsdag 7 april 2009 om

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V.

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015

Remuneratierapport 2015 Remuneratierapport 2015 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SNOWWORLD N.V. 17 maart 2017

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SNOWWORLD N.V. 17 maart 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SNOWWORLD N.V. 17 maart 2017 1. Opening Welkom Registratie: aantal geregistreerde aandelen 1.951.583 (65 %) Aanwezig: aantal vertegenwoordigde aandelen Aanwezigen

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

VERKLARING INZAKE CORPORATE GOVERNANCE

VERKLARING INZAKE CORPORATE GOVERNANCE VERKLARING INZAKE CORPORATE GOVERNANCE Dit is een verklaring inzake corporate governance zoals bedoeld in artikel 2a van het Vaststellingsbesluit nadere voorschriften inhoud jaarverslag van (effectief)

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

Inleiding in de geschiedenis, achtergrond en kernbepalingen van de nieuwe Code 13

Inleiding in de geschiedenis, achtergrond en kernbepalingen van de nieuwe Code 13 Voorwoord 11 Inleiding in de geschiedenis, achtergrond en kernbepalingen van de nieuwe Code 13 1 Lange termijn waardecreatie 27 1.1 Lange termijn waardecreatie 27 1.1.1 Strategie voor lange termijn waardecreatie

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes,

Nadere informatie

De belangrijkste kenmerken van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur zijn:

De belangrijkste kenmerken van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur zijn: Remuneratierapport 2015 Dit Remuneratierapport is opgesteld door de Raad van Commissarissen van Ordina N.V. In dit kader is rekening gehouden met de uitgangspunten op het gebied van bezoldiging van leden

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2015. 3. Bezoldiging in het boekjaar 2015

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2015. 3. Bezoldiging in het boekjaar 2015 AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 20 april 2016 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te 1012

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014

Remuneratierapport 2014 Remuneratierapport 2014 Hoofdlijnen remuneratierapport Algemeen Volgens best practice bepaling II.2.12 van de Code dient in het remuneratierapport verslag te worden gedaan van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid

Nadere informatie

Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur 2011

Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur 2011 De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. heeft op 3 november 2010 het bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur per 1 januari 2011 opnieuw vastgesteld. Uitgangspunten bezoldigingsbeleid

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. (de

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

Toelichting op de agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Toelichting op de agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Toelichting op de agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op woensdag 25 april 2012 om 10.00 uur in de Irene Congreszaal van de Jaarbeurs, Jaarbeursplein

Nadere informatie

10 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2005 (voor winstbestemming)

10 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2005 (voor winstbestemming) Jaa 10 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2005 (voor winstbestemming) 10.1 Algemeen 10.1.1 Grondslagen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

30. Vennootschappelijke balans

30. Vennootschappelijke balans 30. Vennootschappelijke balans voor winstbestemming in EUR x 1.000 noot 31-12-2014 31-12-2013 Activa Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa 32.2 3 6 Financiële vaste activa Deelnemingen

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2012 3 Enkelvoudige balans per 31 december 2012 6 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2012 7 Overige gegevens

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2013

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2013 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2013 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

Toelichting op de agenda Jaarvergadering Delta Lloyd N.V.

Toelichting op de agenda Jaarvergadering Delta Lloyd N.V. Toelichting op de agenda Jaarvergadering Delta Lloyd N.V. 1. Opening en mededelingen 2. Jaarverslag 2011 De Raad van Bestuur geeft een presentatie over de resultaten van de onderneming in 2011, zoals beschreven

Nadere informatie