Moet een advocaat zich laten dwingen om mee te werken met de onderwereld?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Moet een advocaat zich laten dwingen om mee te werken met de onderwereld?"

Transcriptie

1 Niet alleen de onderwereld is doorgedrongen in de bovenwereld, maar advocaten en een deken werken actief vanuit de bovenwereld mee aan criminele praktijken uit de onderwereld. Wij hebben aan de Orde van Advocaten de volgende vraag voorgelegd: Moet een advocaat zich laten dwingen om mee te werken met de onderwereld? Betreft : klachten wegens door advocaten in de uitoefening van hun beroep aan ons toegebrachte schade 27 mei 2015 Geachte toezichthouders/dekens, Sinds 16 februari 2015 wordt van ieder van ons de persoonlijke zowel als de zakelijke post onderschept en vervolgens geopend en achtergehouden door mr C.A. Schreuder, advocaat/curator te Utrecht, bij de Advocaten van Van Riet, gevestigd aan de Euclideslaan 201 te Utrecht, en door haar advocaat-stagiair Mr De Kleijn, werkzaam op hetzelfde kantoor en naar eigen zeggen al sinds enkele weken voorafgaand aan mondelinge behandeling en uitspraak van Hof Arnhem van een faillissement waar wij part noch deel aan hebben bezig met het in kaart brengen van onze poststukken. Wij beklagen ons bij de Deken die bureau houdt te Utrecht over het OPENEN EN ACHTERHOUDEN VAN ONZE POST DOOR advocaten Schreuder en De Kleijn. Wij lijden ernstige schade, die met de dag verder oploopt. Die schade willen wij in een civiele procedure (misschien door civiele voeging bij de strafrechtelijke procedure) vergoed krijgen, maar daarvoor is het eerst noodzakelijk dat wij door de tuchtrechter laten vaststellen wie verantwoordelijk en daardoor aansprakelijk is voor onze schade. Wij zijn geen van drieën jurist. Wij kunnen dus ook niet vaststellen wie de schuldige en daardoor aansprakelijk is voor de schade die wij lijden. Feit is dat de schade die wij lijden wordt veroorzaakt door advocaten op wie de Orde van Advocaten toezicht moet uitoefenen. Daarom leggen wij onze klachten voor aan de toezichthouders op de diverse betrokken advocaten, zodat die de klachten kunnen behandelen en uiteindelijk alle klachten gezamenlijk integraal kunnen voorleggen aan het hoogste tuchtcollege, dat dan het standpunt van de Orde van Advocaten zal moeten bepalen. Wie zijn wij en hoe konden wij in deze ellendige positie belanden? Wij wonen alle drie in hetzelfde huis, waar van ieder van ons zakelijke en persoonlijke post zou moeten aankomen. Ieder van ons heeft op andere wijze te maken gehad met een voormalig advocaat, mr Victoria Rugrecht die tot haar faillietverklaring bij ons in huis woonde. Ook tegen haar richt zich onze klacht. Het gaat daarbij niet over haar handelen in haar hoedanigheid van advocaat ten opzichte van ieder van ons, maar wel over de gevolgen van wat haar is overkomen en de keuzes die zij heeft gemaakt. Daarover straks meer. 1

2 Victimus Geldboom : voormalig cliënt van mr Victoria Rugrecht. Sophie Rugrecht : dochter van Victoria Rugrecht. Paul Goedhart : financier/hypotheeknemer van mr Victoria Rugrecht Op 20 december 2010 kocht mr Victoria Rugrecht de advocaten-praktijk van mr Bedotte Nabijhuis, toenmalig kantoorgenoot en levenspartner van advocaat B. Bijlsma. Victoria Rugrecht heeft die praktijk gekocht en betaald met geld dat Paul Goedhart aan haar uitleende. Victoria Rugrecht heeft dat geld betaald aan Bijlsma die de praktijk aan Victoria Rugrecht zou leveren na ommekomst van haar stage, naar verwachting begin Bijlsma heeft het geld ontvangen ( ,--) maar de praktijk nooit aan Victoria Rugrecht geleverd, maar aan mr R. Zwiers, advocaat te Almere. Deze zelfde mr Zwiers heeft de omzet ( ,--) die Victoria Rugrecht had gegenereerd in eigen zak gestoken. Beide heren Bijlsma en Zwiers hebben ondanks de arbeidsovereenkomsten die Victoria Rugrecht achtereenvolgens met Bijlsma en Zwiers had gesloten, nooit het loon dat Victoria Rugrecht toekomt aan haar betaald. Victoria Rugrecht heeft dit voorgelegd aan de civiele rechter, die heeft bepaald dat Victoria Rugrecht eigenaar is van de praktijk en dat de omzet zonder enige verrekening toekomt aan Victoria Rugrecht. Inmiddels staat vast dat Zwiers de praktijk en omzet van Victoria Rugrecht heeft verduisterd. De Landelijke Eenheid afdeling Economische delicten, de Belastingdienst (FIOD) en vervolgens de recherche hebben de aangifte opgenomen, onderzoek gedaan en alle bewijsstukken in overweging genomen het Openbaar Ministerie verzocht tot vervolging van Zwiers over te gaan wegens verduistering van de praktijk en omzet van Victoria Rugrecht en belastingontduiking. De bewijsstukken zijn openbaar en kunnen wij de tuchtrechter aanleveren. Nadat Victoria Rugrecht met het geld van Goedhart de praktijk had gekocht en betaald, kreeg Victoria Rugrecht het bevel van Bijlsma en de toenmalige deken Manning om: - E.D.C. Rees bij te staan als advocaat, bij wat later in rechte is komen vast te staan als oplichten en afpersen en het plegen van faillissementsfraude (zie verslagen van de curator E. Douma van EcoWoningbouw B.V., eerste t/m twaalfde verslag). - een bedrag van ,-- afkomstig uit Brazilië (Fortaleza) te ontvangen op de derdenrekening van haar kantoor, 10% af te houden voor zichzelf en de rest door te storten naar een ABNAmro-rekening. Victoria Rugrecht weigerde om zich te laten gebruiken als instrument van deze criminele activiteiten. Manning en Rees hebben Victoria Rugrecht onder druk gezet: zij moest zonder morren meewerken en haar smoel houden, anders zouden er vele advocaten problemen mee krijgen en Manning zou zorgen dat Victoria Rugrecht haar carrière als advocaat wel kon vergeten. Victoria Rugrecht is blijven weigeren, heeft zich onttrokken als advocaat van Rees en heeft zich laten uitschrijven als advocaat. Het gevolg was dat Rees exact hetzelfde heeft gedaan met Victoria Rugrecht als wat zij had gezien dat Rees deed met zijn slachtoffers (zie faillissementsverslagen zoals opgesteld door curator E. Douma, EcoWoningbouw B.V. eerste en tweede verslag). : Rees heeft een vonnis gehaald dat Victoria Rugrecht moest betalen voor schilderwerk dat Rees nooit heeft verricht en waarvoor hij ook geen opdracht heeft gekregen van Victoria Rugrecht. Wij alle drie 2

3 (Victimus Geldboom, Sophie Rugrecht en Paul Goedhart) kunnen en willen onder ede verklaren dat Rees NOOIT het schilderwerk heeft verricht waarvoor hij betaling door Victoria Rugrecht claimt. Victoria Rugrecht weigert volkomen terecht om zich te laten afpersen door Rees. Daarom heeft Rees met hulp van zijn advocaat mr M.Maathuis (advocaat die Victoria Rugrecht is opgevolgd als advocaat van Rees) het faillissement van Victoria Rugrecht aangevraagd: Rees en Maathuis eisen betaling van Victoria Rugrecht voor niet-verricht schilderwerk, afpersing dus, en omdat zij zich niet laat afpersen is zij nu failliet verklaard. Wij alle drie zijn slachtoffer van dit faillissement, in meerdere opzichten: - van ons alle drie en van onze bedrijven wordt sinds uitspraak faillissement 16 februari 2015 de post geopend en achtergehouden door mr Schreuder en mr De Kleijn. Wij zijn op woensdag 20 mei 2015 naar het kantoor van De Advocaten van Van Riet gegaan nadat wij een afspraakbevestiging hadden ontvangen dat wij onze post konden komen ophalen, maar wij hebben onze post NIET meegekregen. Wij beklagen ons dus over mr. M. Maathuis, omdat hij doelbewust schade heeft veroorzaakt door het faillissement van Victoria Rugrecht aan te vragen omdat zij zich niet laat afpersen, en wij beklagen ons over mr C.A. Schreuder en mr R. de Kleijn omdat zij ONZE post zonder recht of titel openen en achterhouden en weigeren aan ons terug te geven. Doordat Maathuis/Rees het faillissement van Victoria Rugrecht hebben aangevraagd, lijden wij ook financiële schade doordat Victoria Rugrecht het van Goedhart geleende geld niet kan terugbetalen. Wij beklagen ons dus over Maathuis dat hij in strijd met gedragsregels advocatuur ons onnodig op advocaatkosten jaagt: wij moeten advocaten inschakelen om ons recht en ons geld terug te krijgen. Maathuis WEET dat er geen vordering van zijn cliënt Rees op Victoria Rugrecht bestaat, maar desondanks heeft hij haar failliet laten verklaren omdat zij niet wil betalen voor werk dat niet is gedaan en waarvoor zij geen opdracht heeft gegeven. Wij beklagen ons over Victoria Rugrecht omdat zij zich niet laat afpersen door Rees/Maathuis. Wij willen dat de tuchtrechter een oordeel uitspreekt of Victoria Rugrecht terecht of onterecht heeft geweigerd te betalen aan Rees, en dus of Victoria Rugrecht zich moet laten afpersen door Rees/Maathuis of niet. Wij willen het oordeel van de tuchtrechter of een voormalig advocaat zich moet laten afpersen of niet. Ook dienen wij een klacht in tegen Victoria Rugrecht en tegen deken Manning: Manning heeft van Victoria Rugrecht geëist dat zij zonder morren zou meewerken met witwaspraktijken via de derdenrekening van haar kantoor en dat zij haar smoel zou houden. Zowel Goedhart als de dochter van Victoria Rugrecht hebben met eigen oren gehoord dat Manning dit eiste van Victoria Rugrecht. Dat was op 18 maart Toen belde Manning naar het gsm van de dochter van Victoria Rugrecht, en gebood Victoria Rugrecht om zonder morren mee te werken met die transactie via de derdenrekening en haar smoel te houden. Goedhart en de dochter van Victoria Rugrecht hebben met eigen oren gehoord dat Manning Victoria Rugrecht verbood om melding te doen bij de FIU van deze transactie. 3

4 Wij dienen dus een klacht in tegen zowel Victoria Rugrecht als tegen Manning, omdat wij het oordeel willen van de tuchtrechter of Victoria Rugrecht klachtwaardig heeft gehandeld door te weigeren Manning te gehoorzamen, en of Manning klachtwaardig heeft gehandeld door van Victoria Rugrecht te eisen dat zij als advocaat zou handelen in strijd met de Wwft. Voorts dienen wij een klacht in tegen Bijlsma, omdat hij Victoria Rugrecht heeft opgelicht door haar te laten betalen voor aankoop en overname van een praktijk welke Bijlsma niet aan Victoria Rugrecht heeft geleverd. Goedhart lijdt schade doordat hij zijn spaargeld niet terugkrijgt. Bijlsma wist dat het geld dat hij zich liet betalen door Victoria Rugrecht geld van Goedhart was. Bijlsma heeft geweigerd loon te betalen aan Victoria Rugrecht, waardoor Victoria Rugrecht sinds 1 januari 2011 geen loon heeft ontvangen en de belastingdienst is opgelicht door Bijlsma die niet voldeed aan zijn werkgeversverplichtingen. En dan dienen wij ook een klacht in tegen mr Zwiers, omdat hij de praktijk en door Victoria Rugrecht gegenereerde omzet van Victoria Rugrecht heeft verduisterd waardoor wij schade lijden. Bijlsma en Zwiers hebben samen afgesproken dat Bijlsma de praktijk die Victoria Rugrecht had gekocht en betaald niet aan Victoria Rugrecht zou worden geleverd maar aan Zwiers. Doordat Victoria Rugrecht weigerde om Rees en Manning te gehoorzamen en weigerde om zich te laten gebruiken als instrument voor criminele praktijken (witwassen, afpersen, oplichten en faillissementsfraude), kon Victoria Rugrecht niet langer advocaat zijn. Geldboom was cliënt van Victoria Rugrecht vanwege zijn echtscheidingsprocedure. De dossiers van Victoria Rugrecht zijn bij Zwiers beland, maar Zwiers heeft Geldboom niet goed bijgestaan in zijn procedures. Zwiers heeft stukken uit de dossiers van Geldboom uit de computer van Victoria Rugrecht (haar privé eigendom) gestolen en die stukken in aangepaste, gemanipuleerde vorm aangeboden aan de wederpartij. De dochter van Victoria Rugrecht was er meermaals getuige van dat Peter Zwiers, de broer van advocaat mr R. Zwiers, die de administratie doet voor Zwiers, tegen de dochter van Victoria Rugrecht zei : let op, Sophie, dit doen we met lastige klanten die niet genoeg willen betalen. Die broer belde dan wederpartijen op en vroeg wat die boden voor stukken van cliënten. Dit is ook gebeurd met stukken die Geldboom aan Victoria Rugrecht had voorgelegd ter beoordeling, maar die NIETS met de echtscheidingsdossiers te maken hadden. Geldboom heeft schade geleden door deze praktijken die plaatsvonden op het kantoor van Zwiers, waarvoor mr Zwiers verantwoordelijk is. Daarom dienen wij hierover een klacht in tegen Zwiers. Ook dienen wij een klacht in tegen Victoria Rugrecht en Zwiers, over het volgende: Zwiers heeft ten laste van Victoria Rugrecht beslag gelegd op alle rekeningen, vorderingen van Victoria Rugrecht op de belastingdienst, UWV, en het huis van Victoria Rugrecht omdat Victoria Rugrecht weigert aan Zwiers te betalen voor de proceskostenveroordeling en schade vergoeding die Zwiers met een arrest van Victoria Rugrecht eist. Volgens dit arrest mag Victoria Rugrecht geen aangifte doen en tegen niemand zeggen dat Zwiers haar en haar huisgenoten bedreigt. Wij zelf zijn er echter getuigen van dat Zwiers Victoria Rugrecht en ons wel degelijk heeft bedreigd en schade heeft berokkend. Wij willen dat de tuchtrechter oordeelt of Victoria Rugrecht zich door Zwiers het grondwettelijk recht moest laten ontnemen om melding/aangifte te doen van de bedreigingen door Zwiers. 4

5 Al deze klachten over Victoria Rugrecht, Zwiers, Bijlsma, Manning, Maathuis, Schreuder en De Kleijn leggen wij bij deze voor aan de voor die advocaten met toezicht belaste dekens, met het verzoek om de klachten in behandeling te nemen, en door te sturen naar de diverse Raden van Discipline, zodat uiteindelijk alle oordelen van de diverse Raden van Discipline tezamen integraal worden behandeld door het Hof van Discipline, waarin uiteindelijk de vraag centraal zal staan wat het standpunt van de Nederlandse Orde van Advocaten is: moest Victoria Rugrecht gehoorzamen aan Manning die haar opdroeg om zich te laten gebruiken als instrument voor criminele activiteiten zoals witwaspraktijken via de derdenrekening, moest Victoria Rugrecht zich als advocaat laten afpersen door Rees, oplichten door Bijlsma en Zwiers. Nadat daarover het standpunt van de tuchtrechter van de Nederlandse Orde van Advocaten duidelijk is geworden, zal kunnen worden vastgesteld of de sanctie van faillietverklaring van Victoria Rugrecht terecht of onterecht is opgelegd. Daarna zal duidelijk zijn wie aansprakelijk is voor de schade die door het faillissement van Victoria Rugrecht is en nog wordt geleden door de bewoners, voormalig huisgenoten, bedrijven en overige ingeschrevenen op het postadres van Victimus Geldboom Sophie Rugrecht Paul Goedhart 5

Rapport. Datum: 21 december 1998 Rapportnummer: 1998/569

Rapport. Datum: 21 december 1998 Rapportnummer: 1998/569 Rapport Datum: 21 december 1998 Rapportnummer: 1998/569 2 Klacht Op 1 september 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer C. te Horst, met een klacht over een gedraging van het

Nadere informatie

Rechtsbijstandsverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden

Rechtsbijstandsverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandsverzekering particulieren Bijzondere Voorwaarden RBP 01012014 Bijzondere Voorwaarden rechtsbijstandsverzekering particulier U heeft een rechtsbijstandsverzekering bij ons afgesloten of u

Nadere informatie

H 221-2011 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: H 221-2011

H 221-2011 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: H 221-2011 H 221-2011 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: H 221-2011 Beslissing van 21 mei 2012 in de zaak H 221-2011 naar aanleiding van de klacht van: dhr. A klager tegen: Mr.B verweerder

Nadere informatie

Datum 21 maart 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 26. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 21 maart 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 26. Telefoon E-mail. Betreft Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Strikt vertrouwelijk Leadprovider B.V. [ ] [ ] [.] Datum 21 maart 2012 Pagina 1 van 26 Telefoon E-mail Betreft [.] [.]@afm.nl Oplegging

Nadere informatie

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. BIJLAGE 2: Openbare versie boetebesluit M.E.J. Verrest, advocaat Aangetekend MBVO Strikt vertrouwelijk O&B Finance Nederland B.V. Het Bestuur Plotterweg 24 3821 BB AMERSFOORT Datum 30 december 2010 - Pagina

Nadere informatie

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Dit document behandeld de volgende onderwerpen: 1. Ziekenhuis / huisarts 2. Aangifte doen Aangifte bij de Politie Anoniem aangifte doen 3.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2013:BZ0051

ECLI:NL:RBLIM:2013:BZ0051 ECLI:NL:RBLIM:2013:BZ0051 Uitspraak RECHTBANK LIMBURG Zittingsplaats Maastricht Strafrecht parketnummer: 03/703222-11 Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 30 januari 2013 in de strafzaak tegen [naam verdachte],

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekerd met Advies Rechtsbijstandverzekering - Particulier Inhoud

Voorwaarden Verzekerd met Advies Rechtsbijstandverzekering - Particulier Inhoud Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Deze polisvoorwaarden 2 1.2 Wie bedoelen wij met verzekerden? 2 1.3 Wat bedoelen wij met rechtsbijstand? 2 Artikel 2 Risico-omschrijving 2.1 Privépersoon 3 2.2

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/327

Rapport. Datum: 27 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/327 Rapport Datum: 27 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/327 2 Klacht Verzoeker klaagt over het optreden van ambtenaren van het regionale politiekorps Noord-Holland Noord jegens hem op 10 maart 2004. Hij klaagt

Nadere informatie

Rapport. Datum: 19 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/310

Rapport. Datum: 19 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/310 Rapport Rapport over een klacht over Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland, locatie Leiden, de Raad voor de Kinderbescherming, regio Rotterdam-Rijnmond en de Centrale autoriteit. Datum: 19 oktober 2011 Rapportnummer:

Nadere informatie

Gedragsregel 2 lid 2 Advocatuur

Gedragsregel 2 lid 2 Advocatuur Gedragsregel 2 lid 2 Advocatuur Speelt de advocatuur voldoende in op de veranderende marktomstandigheden? Rena van Diessen XS2Justice Rijswijk, mei 2013 Gedragsregel 2 lid 2 Advocatuur Speelt de advocatuur

Nadere informatie

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A 14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A Beslissing van 17 februari 2015 in de zaak 14-297A en 298A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken

Nadere informatie

Datum: 20 juli 2006 Inzake: klacht De Witte/Koeleman/Roth

Datum: 20 juli 2006 Inzake: klacht De Witte/Koeleman/Roth Aan de deken van de orde van advocaten in het arrondissement Utrecht de weledelgestrenge heer mr. H. Dulack Hieronymusplantsoen 12 3512 KV UTRECHT Correspondentieadres: LetselCash.nl B.V. Niasstraat 1

Nadere informatie

en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam

en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam van 30 oktober 2012 in de zaak 12-212A naar aanleiding van de klacht van de heer P/a mr.. en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering (uitvoering DAS) Inhoud

Rechtsbijstandverzekering (uitvoering DAS) Inhoud Polismantel 9002 Rechtsbijstandverzekering (uitvoering DAS) Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Deze polisvoorwaarden 2 1.2 Wie bedoelen wij met verzekerden? 2 1.3 Wat bedoelen wij met rechtsbijstand?

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt juli 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt juli 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt juli 2015 2 Voorwaarden ARAG Voorwaarden ProRechtCombinatie ARAG ProRechtPolis Zakelijke Particulier Markt juli 2015 Altijd juridische hulp, verzekerd

Nadere informatie

René Johannes van den Berg, geboren 11 juni 1957, wonende te (1213 EM) Hilversum aan de Frans van Mierislaan 18. 15 juni 2005. mr A.

René Johannes van den Berg, geboren 11 juni 1957, wonende te (1213 EM) Hilversum aan de Frans van Mierislaan 18. 15 juni 2005. mr A. (Doe. 11f. 1040376) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 4 november 2005 Gegevens gefailleerde René Johannes van den Berg, geboren 11 juni 1957, wonende te (1213 EM) Faillissementsnummer 05/399 Hilversum

Nadere informatie

Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Kinderombudsman de klacht over IND gegrond. Datum: 12 januari 2015 Nummer: KOM001/2015 EVL 2012/00598

Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Kinderombudsman de klacht over IND gegrond. Datum: 12 januari 2015 Nummer: KOM001/2015 EVL 2012/00598 Rapport Naar aanleiding van een klacht over de IND inzake gezinshereniging van Somalische moeder met haar Somalische kinderen destijds verblijvend in Jemen Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht

Nadere informatie

Voorwaarden Personenautoverzekering 2014

Voorwaarden Personenautoverzekering 2014 Voorwaarden Personenautoverzekering 2014 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 4 2. Algemeen 6 Wat gebeurt er bij opzettelijk veroorzaakte schade? 6 In welke andere gevallen biedt de verzekering geen dekking?

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie (Para)medici en Particulier juli 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie (Para)medici en Particulier juli 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie (Para)medici en Particulier juli 2015 2 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie (Para)medici en Particulier juli 2015 Altijd juridische hulp, verzekerd of niet U heeft een

Nadere informatie

Rapport. Publicatiedatum: 26 november 2014. Rapportnummer: 2014 /180. 20 14/18 0 d e Natio nale o mb ud sman 1/13

Rapport. Publicatiedatum: 26 november 2014. Rapportnummer: 2014 /180. 20 14/18 0 d e Natio nale o mb ud sman 1/13 Rapport Publicatiedatum: 26 november 2014 Rapportnummer: 2014 /180 20 14/18 0 d e Natio nale o mb ud sman 1/13 Rapport Het slachtoffer buiten beeld Een onderzoek naar de wijze waarop het arrondissementsparket

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) te Rotterdam sinds de overname van de inning van de kinderalimentatie per 15 november 1996 onvoldoende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALG141

Algemene voorwaarden ALG141 London Verzekeringen Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam Postbus 60, 3000 AB Rotterdam Tel 088-577 26 02, fax 088-577 86 80 www.london.nl IBAN NL17INGB0000022800 Inschrijfnummer KvK 59395435 London Verzekeringen

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2014:9417

ECLI:NL:GHARL:2014:9417 ECLI:NL:GHARL:2014:9417 Instantie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak: 04-12-2014 Datum publicatie: 17-12-2014 Zaaknummer: 21-007629-13 Formele relaties: Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGEL:2013:3276,

Nadere informatie

epecs Factsheet Wat als de zorgaanbieder uw rechten heeft geschaad?

epecs Factsheet Wat als de zorgaanbieder uw rechten heeft geschaad? Factsheet Wat als de zorgaanbieder uw rechten heeft geschaad? Als u als patiënt ontevreden bent over de verleende zorg heeft u meerdere mogelijkheden 18/19 : 1 u kunt zich wenden tot de klachtenfunctionaris

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-394 d.d. 29 oktober 2014 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en dr. B.C. de Vries, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bij ongevallen op het werk. Voorbeelden van wat er kan spelen wanneer een uitzendkracht een ongeval overkomt op het werk.

Aansprakelijkheid bij ongevallen op het werk. Voorbeelden van wat er kan spelen wanneer een uitzendkracht een ongeval overkomt op het werk. Aansprakelijkheid bij ongevallen op het werk Voorbeelden van wat er kan spelen wanneer een uitzendkracht een ongeval overkomt op het werk. Juni 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 1.1

Nadere informatie

HOF VAN DISCIPLINE. No. 4482 ------------ HET HOF VAN DISCIPLINE

HOF VAN DISCIPLINE. No. 4482 ------------ HET HOF VAN DISCIPLINE HOF VAN DISCIPLINE No. 4482 ------------ HET HOF VAN DISCIPLINE heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder. Bij beslissing van 19 december 2005 heeft de Raad

Nadere informatie