Jaarverslag Economic Development Board Almere 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Economic Development Board Almere 2012"

Transcriptie

1 Jaarverslag Economic Development Board Almere 2012 Ondernemen met lef en ambitie

2 Jaarverslag Economic Development Board Almere 2012 Ondernemen met lef en ambitie Onderdeel van Almere Werkt! Het programma voor het economisch offensief Almere (gemeente Almere en Provincie Flevoland) Onderdeel van Almere Werkt! Het programma voor het economisch offensief Almere (gemeente Almere en Provincie Flevoland)

3 Inhoudsopgave Voorwoord van de voorzitter Voorwoord van de voorzitter 3 Ontwikkelingen Clusterontwikkeling 6 Stand van zaken regieprogramma s clusters 9 Cluster ICT & Media: Regieprogramma Almere DataCapital 9 Cluster Handel & Logistiek 11 Cluster Health & Wellness: Regieprogramma Nieuwe Woonzorgconcepten 13 Cluster Duurzaam Almere: Regieprogramma Van Afval Naar Grondstof 14 Cluster Luchthaven lelystad 16 Themagroepen 17 Investeringsfonds EDBA Interviews met nieuwe bedrijven die zijn ondersteund door de EDBA: WEBC wil bedrijven helpen met een webshop 21 Algen kweken in glastuingebied 22 Volledig elektronisch zorgplatform via Stb 23 Publisphere zorgt voor uniforme werkwijze 24 Bijzonder woon- en zorghotel in Haven 25 Bedrijfsfilms brengen belang techniek in beeld 26 Elektriciteit direct uit eurodiesel gegenereerd 27 Farmaceutische groothandel komt in Almere 28 Jaarrekening 29 Economic Development Board Almere: samenwerking is de nieuwe competitie De economische situatie dwingt tot verandering. Een grote uitdaging voor ons allen. Ook in Almere moet gezocht worden naar nieuwe groeipaden, nieuwe kansrijke economische clusters. Clusters die goed passen bij het huidige economische profiel van Almere, maar ook de potentie hebben om Almere op economisch gebied verder te helpen en de stad verder inkleuren. Almere is onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam. De ontwikkeling van onze clusters moet ook passen in het grotere verband. Naast de Economic Development Board Almere zijn er nu ook vergelijkbare organisaties in Amsterdam en Utrecht en wordt in het Gooi eveneens een Economic Development Board opgericht. Samenwerking en innovatie moet leiden tot een sterkere metropoolregio en een sterker Almere. Het is prettig te constateren dat deze nieuwe gezamenlijke structuur niet alleen in Almere van de grond komt, maar nu ook in de rest van de Metropoolregio Amsterdam. Dat hadden we destijds bij de oprichting van de EDBA in Almere niet verwacht. Het is ruim drie jaar geleden dat de EDBA opgericht is als onderdeel van het economisch offensief van Almere. De EDBA biedt de gemeente Almere een extra instrument om de economie te stimuleren. De board, die bestaat uit CEO s en bestuurders vanuit de overheid, het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen, bepaalt de strategie en de agenda voor de ontwikkeling van de vijf kansrijke economische clusters. Het karakteristieke van de board is dat we gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen en dragen. Annemarie Jorritsma De EDBA is speciaal opgericht voor het organiseren en stimuleren van de samenwerking tussen de verschillende partijen met het doel innovatie en daardoor meer werkgelegenheid in Almere. 2 Jaarverslag EDBA 2012 Jaarverslag EDBA

4 Voorwoord van de voorzitter Innovatie en samenwerking oftewel collaboration is the new competition. Een Engelse uitdrukking die de essentie goed weergeeft. Niet alleen MKB bedrijven, maar tegenwoordig ook grote concerns, zoeken steeds meer de samenwerking met andere bedrijven om tot innovaties te komen. Een mooi Almeers voorbeeld is de samenwerking tussen Alfen, Breedveld & Schröder, Greensource Company en Ruitenheer. Gezamenlijk hebben deze bedrijven een compleet programma voor elektrische laadpalen ontwikkeld: een oplader, de infrastructuur, een betaalsysteem. Andere voorbeelden waar meerdere bedrijven uit één sector de handen ineenslaan zijn de programma s Almere DataCapital, DistriZorg en Van Afval naar Grondstof. De clusterontwikkeling is een lange termijn visie. Daar is geduld voor nodig, niet altijd de sterkste kant van ondernemers, bestuurders en politici. Natuurlijk wil ik ook graag snel meer werkgelegenheid voor de inwoners van Almere. Helaas is het creëren van werkgelegenheid niet altijd te plannen en vergt het tijd. De EDBA is één van de instrumenten van het economisch offensief, een krachtig instrument. We hebben baat bij uithoudingsvermogen en een lange adem. Vooral nu de economie tegenzit. Annemarie Jorritsma, Voorzitter Economic Development Board Almere Ontwikkelingen 2012 In de Economic Development Board Almere zijn verschillende organisaties vertegenwoordigd, die ieder vanuit hun eigen netwerk, kennis en ervaring werken aan de economische ontwikkeling van Almere. De focus ligt op vijf kansrijke econo mische clusters. De Board geeft advies over investeringen en leningen die bijdragen aan de ontwikkeling van deze clusters. Board In 2012 is de board vier keer bijeen gekomen. Er hebben het afgelopen jaar enkele wisselingen plaatsgevonden. Een aantal leden van de board kunnen helaas door drukte en baanveranderingen de werkzaamheden van de board niet langer combineren en zijn afgetreden. Henry Meijdam, Jeltje Schraverus en Bert Gijsberts. We zijn blij dat we reeds nu de nieuwe bestuurders aan u kunnen voorstellen. Voor het cluster Health & Wellness is mevrouw Diana Monissen (voorzitter Raad van Bestuur De Friesland Zorgverzekeraar) bereid gevonden voorzitter te worden. De trekker van het cluster Duurzaam Almere is de heer Menno Smits (directeur Advies- en ingenieursbureau Oranjewoud). De heer Nico van Staveren (CEO van Van Staveren BV) wordt de voorzitter van het cluster Luchthaven Lelystad. Namens de Vereniging Bedrijfskring Almere is de heer Hans Marsé (directeur van Breedveld & Schöder) lid van de board en dat is Marc Hameleers, regioambassadeur vanuit het ministerie van Economische Zaken. De opdracht Het economisch offensief is gericht op het creëren van een goed ondernemersklimaat en de ontwikkeling van de clusters. In het programma Almere Werkt! heeft de EDBA de opdracht om te zorgen voor de ontwikkeling van vijf voor Almere kansrijke economische clusters samen met onderwijs- en onderzoeksinstellingen, de overheid en ondernemingen. Door deze partijen bij elkaar te brengen rondom kansrijke businesscases en daar ook in te investeren met aanjaaggeld, stimuleert de EDBA de komst van nieuwe werkgelegenheid. Natuurlijk blijft het principe overeind dat ondernemers banen scheppen; de gemeente Almere en de EDBA kunnen dat niet doen. De board heeft een kleine uitvoeringsorganisatie van twee personen. De cluster - voor zitters worden ondersteund door medewerkers van de gemeente Almere, de Kamer van Koophandel en OMALA, die deels hiervoor zijn vrijgesteld. Wat is bereikt In het afgelopen jaar is er weer vooruitgang geboekt met de programma s van de clusters en daarnaast heeft de Board leningen goedgekeurd voor vijftien bedrijven vanuit het investeringsfonds. Naast deze primaire activiteiten is ook met meerdere partijen gewerkt aan een aantal praktische oplossingen voor knelpunten op de arbeidsmarkt voor de technische beroepen. In dit jaarverslag krijgt u per onderwerp een update. Een nieuw onderwerp in 2012 is natuurlijk de Floriade. Vorig jaar heeft de EDBA 4 Jaarverslag EDBA 2012 Jaarverslag EDBA

5 Ontwikkelingen 2012 Ontwikkelingen 2012 samen met de Universiteit Wageningen en de Kamer van Koophandel gewerkt aan de economische- en innovatieplannen voor het bidbook van de Floriade. Mogelijk krijgt dit onderwerp ook in 2013 voor de EDBA een vervolg. Naast de reguliere werkzaamheden vervult de EDBA veelvuldig de rol van makelaar en vraagbaak voor (Almeerse) ondernemers. Werkgelegenheid en de economische ontwikkelingen blijven natuurlijk de kernthema s van de EDBA. Samen met de Kamer van Koophandel heeft de EDBA de Monitor Economische Ontwikkeling Almere opgesteld. De feiten en cijfers op een rijtje. Dit krijgt jaarlijks een vervolg. Almere is onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam. Er zijn inmiddels Economic Boards ontstaan in Amsterdam, provincie Utrecht en t Gooi. Zo ontstaat er een regionale samenwerking op economisch gebied, waarbij we vooral de regio-overschrijdende projecten met elkaar afstemmen en in metropoolverband ondersteunen. Een mooi voorbeeld hiervan is het programma Almere DataCapital, dat tevens een icoonproject van de Amsterdam Economic Board is. Clusterontwikkeling Het accent bij de clusters ligt op de ontwikkeling van businessplannen passend binnen een opgesteld lange termijn perspectief. Doel is het creëren van werkgelegenheid in Almere. De ontwikkeling van businessplannen zijn een voortdurend proces dat gedurende de komende jaren actueel blijft. De clusters zijn niet alleen initiërend, als het gaat om het genereren van ideeën en het opzetten van programma s, maar ook faciliterend naar de ondernemers toe bij de uitvoering. De essentie is wel dat de verantwoordelijkheid voor het opzetten en uitvoeren van de businessplannen bij de ondernemers/organisaties ligt. De activiteiten van de uitvoeringsorganisatie van de EDBA voor de clusters hebben een dienende rol. Zij coördineert waar dat nodig is, brengt partijen bij elkaar en zorgt dat de overheid, het onderwijs en onderzoeksinstellingen betrouwbare partners zijn, die ondernemers helpen. Het is een regierol om een nieuw ecosysteem op te bouwen, waar nieuwe bedrijvigheid uit voortkomt. het ideale cluster Een regieprogramma bestaat uit vijf tot tien verschillende organisaties uit de publieke en private sector. Het combineren van de parallelle belangen en wisselwerking tussen de private en publieke partijen vraagt om een nadrukkelijke en sterke sturing van de EDBA, zowel van de voorzitter van het cluster en de uitvoeringsorganisatie. De huidige economische situatie leidt tot verandering van systemen en structuren. In de toekomst ligt de nadruk meer op innoveren en samenwerkingen van bedrijven die nieuwe combinaties gaan vormen. Niet voor niets werd in het voorwoord het citaat collaboration Is the new competition benadrukt. Een middel om deze innovatie en samenwerking te realiseren is de vorming van economische clusters rondom zo n nieuwe product-marktcombinatie. Het opzetten van een economisch cluster met daarbinnen een (regie)programma vergt tijd, geld en een lange adem. De opdracht van de EDBA is gericht op 2030, gelijk als de groeiplannen van Almere 2.0. Binnen de EDBA lopen nu de volgende regieprogramma s: Cluster Regieprogramma Coherent regionaal sociaal economisch beleid Structuurversterkende en faciliterende voorzieningen Aansluiting bij Europees en nationaal beleid Projectallianties rondom concrete projecten De EDBA heeft TNO gevraagd om het regieprogramma Almere DataCapital te toetsen en daar waar nodig aan te scherpen. Naast de regierol van de EDBA, zijn meerdere succesfactoren van belang om tot ontwikkeling te komen. De inschakeling en begeleiding van TNO heeft de EDBA geholpen bij het verder ontwikkelen van het cluster Almere DataCapital. Daarnaast is de kennis en ervaring ook goed te vertalen naar de andere regieprogramma s van de EDBA. ICT & Media Handel & Logistiek Duurzaam Almere Health & Wellness Almere DataCapital (big data) Distrizorg (zorglogistiek) Van Afval naar Grondstof (circulaire economie) Innovatieve Woonzorgconcepten (kleinschalige woonvormen) Succesfactoren voor clustervorming en rol EDBA Succesvolle regionale clusters zijn vaak opgezet rondom krachtige bedrijven of onderwijsinstellingen, zogenaamde ankerbedrijven, die de markt domineren en regionaal zelfstandig kunnen opereren. Deze bedrijven of kennisinstellingen zijn vaak de voortrekkers in het cluster. 6 Jaarverslag EDBA 2012 Jaarverslag EDBA

6 Ontwikkelingen 2012 Fysieke infrastructuur en dienstenstructuren, het cluster moet passen in de bestaande infrastructuur van de stad/regio en er moeten voldoende ondersteunende bedrijven zijn om aan de vraag naar ondersteunende producten/diensten van bedrijven uit dit cluster te kunnen voldoen. Onderwijs betreft het gehele lokale en regionale onderwijs, van MBO tot universitair onderwijs. Onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten, lokaal en regionaal, vormen de kern van het innovatieve ecosysteem omdat deze activiteiten een belangrijke bron vormen voor innovatie, mede op basis van intellectueel eigendom. Testomgevingen bieden voor diverse partijen om gezamenlijk te werken aan (open) innovaties. Ontwikkelomgevingen maken het mogelijk om gezamenlijk nieuwe technologieën, producten en diensten te ontwikkelen. Gezamenlijke testomgevingen verlagen de kosten en stimuleren uitwisseling en gezamenlijke innovaties. In de living labs worden gebruikers, cliënten en consumenten betrokken bij in de ontwikkelactiviteiten. Broedplaatsen zijn lokale structuren die jonge en nieuwe ondernemingen ondersteunen in het ontwikkelen van hun business. Vaak is dit een gebouw of een specifiek locatie waar nieuwe bedrijven zich kunnen vestigen en ondersteuning krijgen op het gebied van toegang tot kapitaal, coaching, advies over intellectueel eigendom, marketing en gedeelde faciliteiten als receptie, IT support en dergelijke zaken. Er moeten simpelweg voldoende startende bedrijven zijn die het cluster verder invullen. Al met al een complex systeem van partijen en belangen waar één partij, de EDBA, het masterplan ontwikkelt en helpt bij het opzetten en implementeren van het cluster. Een intensieve rol, die in de praktijk van alle dag minimaal een klein dedicated projectteam vergt. Stand van zaken regieprogramma s clusters Cluster ICT & Media: Regieprogramma Almere DataCapital Op 23 november 2011 is het programma Almere DataCapital (ADC) officieel van start gegaan met de startconferentie Big Data in de Zorg. ADC is opgezet als meerjarig regieprogramma: ADC beoogt in een periode van maximaal 4 jaar blijvende elementen neer te zetten voor een ecosysteem rond Big Data in Almere dat voor veel nieuwe bedrijvigheid zal zorgen. Voor 2012 is een eerste programmaplan opgezet en uitgevoerd in de wetenschap dat business development betekent dat je flexibel moet kunnen inspelen op zowel tegenslagen als meevallers gedurende de rit. In 2012 zijn de volgende resultaten bereikt: De kickoff en lift off van een consortium van grote bedrijven gericht op het aanbieden van goed gestandaardiseerde, goedkope, duurzame en veilige dataopslag en rekenkracht en analytics daaromheen. Deelnemers: CapGemini, Cisco, Carelliance, HP, IBM, KPN, SARA/Vancis, UNET. Er zijn diverse projecten geacquireerd vanuit Almere DataCapital / Dutch Health Hub: Landelijke Borstkankeronderzoek: opslag van 10% van alle scans als ruwe data zodat deze kunnen worden benut voor verbeteringen van diagnose en het toepassen van CAD-technieken Center for Gnome Diagnostics: opslag en delen van grote hoeveelheden genetische informatie van twee academische ziekenhuizen AMC / Flevoziekenhuis: centrale opslag van beeldmateriaal voor chirurgen ACTA: opzetten clearinghouse voor digital dentistry ENZA zaden: schaalbare data opslag en backup (contract getekend) Het verwerven van de status van icoonproject binnen de metropoolregio Amsterdam Verwerven van een IPC (Informatie Prestatie Contract) en start en begeleiding van de groep bedrijven (19 stuks) bij de uitvoering van het contract Realiseren van een positie als inhoudelijk leider van de discussie rond Big Data in NL Het leggen van contact tussen Almere DataCapital en de Digital Agenda van de EU 8 Jaarverslag EDBA 2012 Jaarverslag EDBA

7 Stand van zaken regieprogramma s clusters Stand van zaken regieprogramma s clusters Almere is neergezet als Big Data hoofdstad van NL Ontwikkeling van een eerste set standaards voor de opslag van medische data Voorbereiding oprichting van een vereniging Dutch Health Hub (realisatie maart 2013) Realisatie van een minor en master Big Data in Almere door Windesheim en Bes La Salle (nog niet afgerond) Het creëren van een netwerk positie in het NL onderwijs op het terrein van Big Data Het entameren van een netwerk van Almeerse, Flevolandse en Metropoolregio Amsterdam MKB bedrijven In de zomer heeft een onderzoek door TNO plaatsgevonden waarbij de aanpak van het programma is doorgelicht. Daaruit kwam naar voren dat er voldoende is bereikt om Big Data als een succesvol onderwerp te kunnen aanduiden, maar dat de inspanningen van het programma intensiever zijn en langer moeten worden volgehouden dan oorspronkelijk ingeschat. Ook de bestuurlijke regionale schaal zou vergroot moeten worden richting de MRA vanwege het beperkte onderwijs- en onderzoeksaanbod in Almere. Ook zal met meer kracht moeten worden gestuurd door mensen die op bestuurlijk niveau kunnen acteren. In oktober heeft dit geleid tot een verzoek aan de boardleden van EDBA om het programma op actieve wijze en op bestuurlijke niveau te gaan ondersteunen. Het programmamanagement richt zich nog op een beperkt aantal zaken die binnen haar bereik liggen, maar ook een aantal onderwerpen wordt bestuurlijk belegd bij mensen die op het betreffende terrein over een goed en groot bestuurlijk netwerk beschikken. Urban Screens We zijn nu ruim een jaar met enige regelmaat aan het praten over urban screens in het stadscentrum van Almere. De wereld veranderd van print naar beeld. Van brievenbus naar openbare ruimte. Met schermen in de stad met informatie over de stad, (lokale) reclame en evenementen (films, concerten) kan je de belevenis van het stadscentrum aantrekkelijker maken. Een project waar heel snel veel enthousiasme mee gegenereerd wordt. Samen met de initiatiefnemers van Brava Televisie en EU-media is een marktverkenning uitgevoerd, zijn er gesprekken gevoerd met winkeliersverenigingen, culturele en maatschappelijke instellingen, de gemeente, een mogelijke investeerder en de vastgoedeigenaren Unibail Rodamco en Corio. De uitkomsten van de marktverkenning en de gesprekken met alle actoren zijn allemaal heel positief. Enthousiasme volop, eenieder kan met zijn fantasie de mooiste combinaties maken tussen urban screens, winkels en pleinen. Als EDBA trekken we nu twee conclusies: Veel enthousiaste participanten maar geen van de partijen voelt zich of wil eigenaar zijn van dit project. Met als negatief gevolg dat de EDBA erop aan gesproken wordt. Er is nog geen investeerder voor de schermen gevonden is, terwijl de financiële risico s redelijk te beperken zijn. Zonder investeerder is er geen kans op een succesvol vervolg van dit project. Voorlopig houden we het project nog even bij ons. Het projectteam Smart Society is gevraagd om ons te helpen met het zoeken naar een investeerder. Gezien de bereikte resultaten en de bevestigde potentie van het onderwerp heeft de board van EDBA op 10 december 2012 besloten toestemming te verlenen voor een volgende jaarschijf. Het daarvoor beschikbare gestelde budget bedraagt in totaal ,, waarvan , afkomstig is van het restant van het Pieken in de Deltafonds, dat door de gemeente Amsterdam verdeeld wordt. Cluster Handel & Logistiek Regieprogramma DistriZorg, innovatieve zorglogistiek in de Metropoolregio Amsterdam Als gevolg van de snelle technologische ontwikkelingen in de zorg, de vergrijzing en de toenemende zorgvraag van mensen, zijn de zorgkosten in Nederland explosief gestegen. Sinds enkele jaren dringt langzaam het besef door dat naast de verbetering van de kwaliteit van zorg ook de kostenefficiency belangrijk is. Eén van de belangrijkste niet medische aspecten in de zorg is de logistiek van goederen en patiënten. DistriZorg is een ideale oplossing voor innovatie in de logistiek van de zorgsector, voor kostenbeheersing in die zorg en meer werkgelegenheid. Daarom investeert de EDBA in dit concept. DistriZorg wordt gevormd door een consortium van bedrijven die zich op verschillende logistieke aspecten in de zorg richten. Zij slaan de handen ineen om de logistiek in de zorg op een integrale en innovatieve wijze aan te pakken. DistriZorg: zuivere zorg, zekere logistiek De centralisatie en uitbesteding van de inkoop en distributie van zorggoederen voor de zorginstellingen in de Metropoolregio Amsterdam in een nieuw logistiek centrum: dat is het doel van het programma DistriZorg. Kostenbesparing in de zorg en nieuwe, 10 Jaarverslag EDBA 2012 Jaarverslag EDBA

8 Stand van zaken regieprogramma s clusters Stand van zaken regieprogramma s clusters innovatieve bedrijfsvoering, een uiteindelijk rendabel bedrijfsmodel en werkgelegenheid in Almere zijn de afgeleide doelen. In 2012 zijn gesprekken gevoerd met bedrijven en zorginstellingen. Aan de aanbiedingskant slaat een groep bedrijven met logistieke specialismen de handen in een. Aan de vraagkant bestaat bij een aantal zorginstellingen in de Metropoolregio Amsterdam behoefte aan een concrete propositie voor de logistieke oplossing van goederenstromen die de toets van de hoogst mogelijke kwaliteitseisen kan doorstaan. DistriZorg kan en wil aan die vraag en eis voldoen. De diensten zijn gericht op ziekenhuizen, zorginstellingen, verpleeghuizen, zelfstandige behandelcentra en gemeentelijke diensten op het gebied van zorg aan inwoners in de Metropoolregio Amsterdam (inclusief Utrecht). De vorming van DistriZorg is een groeimodel. Instellingen kunnen onderdelen bij DistriZorg onderbrengen. Uiteindelijk beoogd het concept de overname van het magazijn en de voorraadbeheer van zorginstellingen. Vanuit DistriZorg kan de inkoop voor de deelnemende zorginstellingen centraal georganiseerd worden op basis van hetgeen de instelling voorschrijft. DistriZorg stelt optimaliseringen voor. De zorginstelling bepaalt zelf of zij hiervan gebruik wenst te maken. DistriZorg berekent uitsluitend de dienstverlening, Alle verkregen besparingen komen de zorgsector ten goede. Economic Board in Almere en Amsterdam in om hun netwerk in te zetten. Daarnaast wordt een advies- en kennisgroep opgericht die met het consortium meedenkt. Aan deze groep zijn zorgprofessionals, brancheverenigingen in de logistiek en in de zorg, verzekeringsmaatschappijen en kennisinstellingen verbonden. Actuele stand van zaken In het eerste kwartaal van 2013 wordt er een intentieovereenkomst getekend door bedrijven die interesse hebben voor daadwerkelijke samenwerking: Vegro, Welzorg Nederland, Mediq, Medeco, Hospital Logistics, Cleanleasefortex, Vos Logistics, Synergy Health en de EDBA. Cluster Health & Wellness: Regieprogramma Nieuwe Woonzorgconcepten Voor het cluster Health & Wellness wordt door de EDBA ondermeer ingezet op de economische kansen die innovatieve woonzorgvormen voor senioren en mensen met een (meervoudige) beperking biedt. De Nederlandse bevolking vergrijst en de levensverwachting neemt toe, waardoor meer ouderen langer van de gezondheidszorg gebruik zullen maken. In Almere zal binnen een aantal jaar de vergrijzing ook toeslaan en dan groeit de behoefte aan levensbestendige woningen. Verder heeft Almere een opvallend laag aanbod van speciale woon-zorgvoorzieningen voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking uit Almere. Almere heeft een relatief laag aantal zorgverleners (45 per 1000 inwoners). Waar bijvoorbeeld Hilversum 21 woon-zorgcomplexen kent, heeft Almere er 16. In het verleden heeft Almere allianties gesloten met zorginstellingen op het oude land in de veronderstelling dat deze allianties zouden leiden tot werkgelegenheid in Almere. Geconstateerd kan worden dat deze allianties niet gezorgd hebben voor nieuwe zorginstellingen en werkgelegenheid in Almere. Reden om nieuwe lokale initiatieven meer de ruimte te geven. Er vindt een verschuiving plaats van voorzieningsgericht denken naar vraaggericht denken. Het aanbod wordt steeds meer afgestemd op de individuele wensen en behoeften van de cliënt. Een betere integratie in de samenleving is daarbij een belangrijke wens. Rol van de EDBA: programmamanagement Voor DistriZorg neemt de EDBA de rol van initiator en organisator voor haar rekening. De EDBA zorgt voor het programmamanagement, de communicatie en de opzet van de samenwerking van het consortium. Door de samenwerking van verschillende logistieke bedrijven te organiseren krijg je oplossingen die individuele bedrijven niet snel bedenken, kunnen uitvoeren of alleen tegen hogere kosten kunnen aanbieden. Deze nieuwe oplossingen verwerken we in een propositie voor de zorgsector. Daarnaast zet de EDBA met het samenwerkingsverband vol in om aan de vraagkant partijen te committeren en daadwerkelijk te interesseren voor het concept van DistriZorg. Als onafhankelijke partij kan dat relatief gemakkelijk. Ook zet de EDBA de leden van de Dit regieprogramma leent zich bij uitstek voor de werkwijze waar de EDBA voor is opgericht: het organiseren van de samenwerking tussen ondernemingen, overheid, onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Voor het daadwerkelijk realiseren van businessplannen van ondernemers die woonzorgconcepten hebben bedacht of daarin willen investeren, is samenwerking met verschillende (zorg)organisaties en overheden een belangrijke voorwaarde. De EDBA creëert een netwerk van zorgspecialisten en andere relevante professionals die op nieuwe initiatieven kunnen adviseren. De EDBA wil verschillende partners aan het regieprogramma verbinden. Zij zijn destijds uit genodigd voor de startbijeenkomst die op 12 november 2012 heeft plaatsgevonden. Inmiddels lopen er drie concrete initiatieven en zijn er intensieve besprekingen met de 12 Jaarverslag EDBA 2012 Jaarverslag EDBA

9 Stand van zaken regieprogramma s clusters Stand van zaken regieprogramma s clusters Stichting Mijn Eigen Thuis voor de realisatie van 5 nieuwe woonzorgcomplexen voor jongeren met een meervoudige beperking uit Almere in de komende jaren, goed voor ruim honderd arbeidsplaatsen. Bij dit programma is het van belang dat meerdere partijen vanuit de publieke en private sector uit Almere een belangrijke rol kunnen spelen bij het realiseren van doelstellingen: de gemeente, woningbouwcorporaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, bouwondernemingen, technologische bedrijven (domotica), lectoraten Windesheim. Cluster Duurzaam Almere: Regieprogramma Van Afval Naar Grondstof We leven met 7 miljard mensen op aarde, die eten, drinken en van alles kopen. Koelkasten, auto s, koffiezetapparaten, mobieltjes. Niets exorbitants. Gewoon alledaagse goederen. Met als gevolg dat we onze natuurlijke hulpbronnen overbelasten, uitputten en vervuilen. Dat komt ook door de organisatie van onze economie, het zijn lineaire processen. We gebruiken onze hulpbronnen voor productie of verbranden het voor energie. En wat we niet meer nodig hebben gooien we weg. Dat is verspillend aan de voorkant en vervuilend aan de achterkant. We groeien naar een circulaire economie, waarin we weer hergebruiken wat niet meer nodig is. Uiteindelijk gaan het zover komen dat bij de designfase van een product reeds nagedacht wordt over het hergebruik van onderdelen van een apparaat na zijn eerste levenscyclus. Onze economie is gebaseerd op goedkope grondstoffen, maar die periode is voorbij. De grondstofprijzen zijn de laatste decennia sterk gestegen. De toekomst gaat om grondstoffen. Gebrek aan grondstoffen of hoge prijzen zal de economische groei in Europa remmen. Vraag het een econoom en hij zal antwoorden dat Europa onvoldoende grondstoffen heeft voor de toekomst. Klopt, maar we hebben bergen koelkasten, oude mobiele telefoons, computers, auto s koffiezetapparaten en ga zo maar even door. Allemaal grondstoffen, alleen door de andere verpakking herkenen we deze grondstoffen niet als zodanig. In één ton oude mobiele telefoons zit meer goud dan in een ton gouderts. We zullen onze producten opnieuw gaan gebruiken. Een hele grote groeimarkt. Een mooi woord voor het winnen van grondstoffen uit oude apparaten is urban mining. In Almere ligt onze focus op hergebruik van textiel, computers en puin. Met de recycling van oude kleding zijn we al een eind gevorderd. In samenwerking met Prato, een textielstad in Italië is een letter of intent getekend. Door de internationale samenwerking is de complete keten nu gesloten. In Almere ligt de focus op inzamelen en het schonen van de kleding (knopen, ritsen en dergelijke verwijderen), het vervezelen kan voorlopig in Twente gebeuren en voor het spinnen en weven wordt samengewerkt met Prato in Italië. Op termijn willen we een complete textiel-herverwerkingslijn, inclusief vervezelen, in Almere hebben. Op dit moment zijn er twee bedrijven actief in Almere met het inzamelen: het Leger des Heils en de Vos-groep. Potentie in Almere is er genoeg. Via de kledingcontainers wordt er ruim kg verzameld, maar we gooien met z n allen ook nog circa kg kleding via de kliko s weg. Zo zijn we opgevoed, in de kledingcontainer komt alleen de kleding die nog door andere mensen gedragen kunnen worden. Is het oude kleding, vies of kapot dan gaat het direct de kliko in. Zonde, we zijn in Almere nú in staat om ook deze oude kleding weer te hergebruiken. Het programma Van Afval naar Grondstof: samen met de gemeente Almere, de nationale overheid (Agentschap NL), Campus voor Talent en al onze nationale en internationale partners kunnen we weer grondstoffen herwinnen uit oude kleding en voor Almere een nieuwe groeimarkt ontwikkelen. Kortom, zorgen voor de broodnodige werkgelegenheid aan de onderkant van de samenleving. Naast kleding wordt ook gedacht aan computers, immers het bedrijf Siso is al heel groot in deze markt en de berg oude computers groeit met de dag. De derde afvalstroom in Almere voor herverwerking kan puin zijn. Door de groei van de stad en de bouwopgaven komt er veel puin vrij dat goed te herverwerken is, een mooi voorbeeld is Rotterdam Cirkelstad. Het regieprogramma van Afval naar Grondstof gaat lukken, maar vergt tijd. We zien nu de eerste retailers de eerste stappen maken. Armani, Puma, C&A, Mud Jeans, uiteindelijk kiest de consument alleen voor deze nieuwe kledingmarkt als de fashion industrie prachtige collecties gaat ontwikkelen. Almere is er klaar voor. Door de autoriteit te blijven claimen en te blijven werken aan deze nieuwe markt komen we er. Een weerbarstig proces, niet sexy, maar wel essentieel voor onze toekomst. 14 Jaarverslag EDBA 2012 Jaarverslag EDBA

10 Stand van zaken regieprogramma s clusters Stand van zaken themagroepen Cluster Luchthaven lelystad Als in Nederland gesproken wordt over de Elfstedentocht is de gevleugelde uitspraak it giet oan. Zo n gevoel leeft ook bij de leden van het cluster Luchthaven Lelystad. Er is vorig jaar veel vooruitgang geboekt. Na het advies van de commissie Alders en de voorstudie Lelystad Airport door onder meer het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Defensie samen met de Schipholgroep en Lelystad Airport kan de conclusie getrokken worden dat de regionale luchthaven Lelystad ontwikkeld gaat worden. Er is een wenkend perspectief, een stip aan de horizon en dat vertaalt zich nu al in meer bedrijvigheid. Het positieve signaal wordt door de markt opgepakt; het onderhoudsbedrijf voor vliegtuigen Spectro verhuist dit jaar naar luchthaven Lelystad en QAPS; één van de grotere onderhouds bedrijven op Lelystad ziet haar orderportefeuille toenemen. De baanverlenging tot 1700 meter is nu een feit. De eerste zichtbare resultaten zijn er. Zijn we er? Nee, nog lang niet. Het grote voordeel op dit moment is dat de onzekerheid weggenomen is. Het wordt nu hard werken aan de randvoorwaarden om een regionale luchthaven succesvol te kunnen laten zijn. Voor de toekomst zijn twee ontwikkelingslijnen van belang: 1. Lelystad als MRO (maintenance, repair & overhaul) luchthaven 2. Lelystad voor burgerluchtvaart Lelystad MRO luchthaven: onze primaire focus ligt op Lelystad - MRO luchthaven. De MRO-markt is de business-to-business markt voor onderhoud-, reparatie- en revisiewerkzaamheden. Voor het eerst wordt nu samen met de Schipholgroep gewerkt aan themagroepen een MRO-propositie voor deze internationale markt. Kortom; een markt met perspectief en werkgelegenheid. De kritische succes factor is mensen, mensen en mensen. Flevoland heeft een fantastische kans, het is nog één van de weinige gebieden waar door de jonge bevolking het arbeidspotentieel harder groeit dan de werkgelegenheid. Wil luchthaven Lelystad succesvol zijn dan moet er geïnvesteerd worden in het opleidingssysteem op alle niveaus: VMBO, MBO en HBO. Het verbeteren van het imago van werken in de techniek en onderhoud. Om jongeren te enthousiasmeren voor het techniek- en onderhoudsvak, zal onderhoud een minder stoffige uitstraling moeten krijgen. Men dient in te springen op het hightech karakter en het belang van techniek voor onze samenleving. In een ander verband wordt dit onderwerp ook al opgepakt door de EDBA en het Techno- Centrum, een goede start. Een verdere verbreding en ondersteuning van dit initiatief is wenselijk. Uiteraard spelen ook een verdere baanverlenging (2100 meter), verkeersleiding en infrastructuur rondom de luchthaven een rol. Vanuit managerial oogpunt eenvoudiger oplosbaar. De burgerluchtvaart: Dit is het secondaire spoor; ook bij dit onderwerp zal intensief met de Schipholgroep worden samengewerkt. Naar verwachting zal dit in actueel worden. Burgerluchtvaart heeft iets prestigieus, maar we moeten ons realiseren dat de werkgelegenheid vooral rondom MRO activiteiten liggen. In de tweede helft van 2010 is de EDBA op verzoek van de gemeente Almere de trekker geworden van drie thema s van het programma Excellent Gastheerschap. Er werd een voorzitter, een secretaris en een groep deelnemers gezocht die zich gingen buigen over de thema s Arbeidsmarkt & Onderwijs, Ondernemerschap & Internationalisering en Kennisinfrastructuur. In 2012 is daar ook het thema Vrijetijdseconomie bij gekomen. De ondersteuning van deze themagroepen kost de EDBA Uitvoeringsorganisatie onevenredig veel tijd. Het is geen primaire doelstelling van de organisatie. Daarom is in oktober 2012 besloten door de Board dat de werkzaamheden als trekker van de themagroepen worden afgebouwd. De themagroep Vrijetijdseconomie is daarop een uitzondering omdat inspanningen op dat terrein mogelijk direct tot nieuwe werkgelegenheid leiden. Het moment van afbouwen zal een natuurlijk moment zijn. Bij het thema arbeidsmarkt & onderwijs komt dat moment begin 2013, omdat de plannen dan in de uitvoeringsfase komen. Het is verstandig om de vele organisaties die met dit onderwerp bezig zijn bij elkaar te brengen en na te denken over een nieuwe samenwerkingsstructuur binnen Almere/Flevoland. Resultaten themagroep Arbeidsmarkt & Onderwijs Economische groei is mede afhankelijk van een voldoende gekwalificeerde beroepsbevolking. Uit de nationale studies komen drie sectoren naar voren waar deze knelpunten op de arbeidsmarkt mogelijk de economische groei gaan remmen: techniek, zorg en ICT. Reden om ook in Almere dit onderwerp op te pakken. De themagroep is opgericht onder leiding van Leo Houwen. 16 Jaarverslag EDBA 2012 Jaarverslag EDBA

11 Stand van zaken themagroepen Stand van zaken themagroepen Uit de werkconferentie van januari 2012 komt naar voren dat in Almere met name een tekort aan goed opgeleid technisch personeel Almere parten kan gaan spelen. Bij de overige sectoren speelt dit op dit moment in veel mindere mate. De themagroep focust op basis van deze werkconferentie op de sector techniek, met in het achterhoofd dat een aanpak voor de tekorten in de technische sector wellicht op termijn kopieerbaar is voor andere beroepsgroepen. De kern van de aanpak: Maak de technische bedrijven in Almere goed zichtbaar voor de bewoners in Almere Laat vooral de schone, technische beroepen zien Ontwikkel voor de technische richtingen een heel aantrekkelijk studie aanbod, o.a. banengarantie Communicatie; ontwikkel een hele specifieke website voor de technische beroepen Het Technocentrum, ook vertegenwoordigd in de themagroep, heeft een plan ontwikkeld FlevoTalent om de instroom te vergroten en de behoefte aan schaars technisch geschoolde medewerkers vanuit het bedrijfsleven beter te managen. Het plan gaat best ver, niet alleen meer zichtbaarheid voor de technische beroepen, maar ook baangaranties geven aan leerlingen die voor techniek kiezen maken onderdeel uit van de plannen. Daarnaast gaat de themagroep in samenwerking met de VBA in het eerste kwartaal van 2013 bij Almeerse ondernemers na of er meer samenwerking wenselijk is op het gebied van HRM. Kleine bedrijven kunnen lastige HRM-kwesties moeilijker alleen behappen en mogelijk is er in Almere behoefte aan een nieuwe dienst voor het MKB op dit vlak. Resultaten Themagroep Ondernemerschap Samen met verschillende partijen is gesproken over de 1500 tot 2000 starters in Almere. Een substantieel aantal. De centrale vraag is: kan door een integrale aanpak het aantal succesvolle starters vergroot worden? Nu zijn er na 3 tot 5 jaar minder dan de helft van de starters nog maar over. Samen met de banken, accountantskantoren, KvK en EDBA wordt gewerkt aan een begeleidingsplan voor starters. Het wordt een op maat gemaakt programma afgestemd op de wensen van de starter. Dit plan moet aan het einde van dit jaar staan. De Beurs Het leegstaande pand aan de Wisselweg (oud pand van Oranjewoud) biedt een prachtige stek voor startende ondernemers. Dat was het uitgangspunt voor het maken van een afspraak met eigenaar Hanzavast. Deze was bijzonder bereidwillig met ons mee te denken over een andere invulling en mogelijkheden van dit pand. Samen met partijen uit Almere is dit verder onderzocht, met in het achterhoofd het leuke, gelijksoortige YEAH-concept in de stad Groningen. Ondertussen kwamen we ook in gesprek met VIC, een onderneming die startups ondersteunt. Eindresultaat: de Beurs wordt in 2013 aan de buitenkant gerestyled, er komt een lounge café, VIC gaat als intermedaire organisatie startups begeleiden. VIC is tevens aanjaagorganisatie om nieuwe bedrijven/ huurders aan te trekken die het concept van het gebouw De Beurs kunnen versterken. De focus ligt op ICT-bedrijven. Het zal een broedplaats moeten worden voor nieuwe bedrijven. Thema vrijetijdseconomie De gemiddelde groei van de sector vrijetijdseconomie ligt al jaren stabiel op 4%. Een economische kans voor Almere. Met een beperkt aantal deskundigen vanuit de provincie en de gemeente Almere is een verkenning uitgevoerd waar de EDBA toegevoegde waarde kan leveren. De deelsectoren waar kansen voor de EDBA liggen zijn: Publieksattracties Watersport en recreatie Wellness Bungalowparken Gezondheidstoerisme Voor het ontwikkelen van de sectoren is commitment van de gemeente Almere en de provincie onontbeerlijk. Samen met de gemeente wordt een actieplan opgeteld om systematisch deelsectoren op te pakken. 18 Jaarverslag EDBA 2012 Jaarverslag EDBA

12 Investeringsfonds: leningen aan nieuwe bedrijven 2012 Investeringsfonds: Sommige ondernemers doen maar wat met hun online winkel WEBC wil bedrijven helpen met een webshop leningen aan nieuwe Webcellerate (WEBC), ofwel: geef gas met je webshop. Het is een slogan die Ruud Winkel (mar bedrijven 2012 keting director) samen bedacht heeft met Marten Bouma (financial director) en Matthijs Treffers (sales director) om ondernemers te helpen bij het opzetten van een webshop. Advisering bij het In dit overzicht staan de achtergestelde leningen die de EDBA heeft verstrekt en de aanvragen die in behandeling zijn. Naar verwachting zijn die in 2012 of begin 2013 afgehandeld. Het betreft een totaalbedrag van bijna 1 miljoen euro. Verder wordt het investeringsfonds ingezet voor de programmakosten van de regieprogramma s. upgraden van een bestaande, online winkel behoort eveneens tot de mogelijkheden. Het opzetten van een webwinkel blijkt in de praktijk nog niet zo daar kunnen wij ondersteuning bieden, aldus Winkel. Hij is met Een helpende hand wordt op makkelijk, zo leert de praktijk. Bouma en Treffers neergestreken Bedrijf Bedrag Min./max aantal fte Ingangsdatum lening volgens onder- lening (looptijd nemingsplan 3 jaar termijn ook geboden bij het omgekeerde: een webwinkel die zich in de winkelstraat, offline dus, via een presentatie in een Ondernemers kunnen daar wel enige steun bij gebruiken, aldus Winkel. Velen hebben de klok horen luiden, maar weten niet in een pand aan de Rentmeesterstraat. Almere leek ons de meest geschikte plek. Niet alleen omdat de Almeerder zelf graag via het 1. HyRef BV tot 25 fte MediaHoVe tot 50 fte Xytek tot 25 fte daarwilikwerken.nl tot 10 fte Stichting Thuishaven tot 25 fte Farmaceutisch Diensten- Centrum tot 100 fte Q STB Zorg tot 25 fte Webcellerate tot 10 fte AlgaSpring tot 7 fte Q etalage aan het publiek wil laten zien. De diensten van WEBC zijn gericht op de operationele ondersteuning van webentrepreneurs. Gedacht kan worden aan diensten als outsourcing van klantbeheer, opslag en logistiek, webdesign, zoek optimalisatie, boekhouding, personeel & orga waar de klepel hangt, zegt hij. Die doen maar wat en leven bij de waan van elke dag. Waar een goede webwinkel aan moet voldoen? Heb je even Alles draait om usability en visability. Ofwel gebruiksgemak en de juiste informatie zichtbaar maken. Laat bezoekers bijvoorbeeld niet zoeken naar bezorgkosten of leveringstermijnen. Wees direct internet producten aanschaft. Ook in Almere heeft de retail het daardoor niet makkelijk. De logistiek is er echter prima. We zitten tegen de Randstad aan en de lijntjes zijn er heerlijk kort. Webcellerate denkt binnen vijf jaar ongeveer tien mensen aan het werk te hebben, los van Almeerse toeleveranciers. Aanvragen in behandeling (soms vertrouwelijk) nisatie en marketing, en dat alles achter één loket, Webcellerate. duidelijk. Na het aanleveren van de juiste informatie zetten wij in De EDBA heeft Webcellerate goed geholpen bij de opzet van het 10. Bedrijf in Healthsector tot 40 fte in behandeling 11. Internetbedrijf tot 50 fte in behandeling 12. Bedrijf emobility tot 15 fte Q Woonzorgvoorziening Almere Haven tot 25 fte in behandeling 14. ITab dispencer tot 50 fte in behandeling fte Om een indruk te krijgen van de markt die wordt gevormd door de stormachtig groeiende webwinkels: in 2010 waren dat er In 2015, voorspelt Thuiswinkel. org, is dat aantal verdubbeld. Vorig jaar realiseerden deze internetwinkels van klein tot groot vijf werkdagen een webshop in de steigers, klaar om te vullen met de bijbehorende producten. Dan begint het echte avontuur online, waarmee we ondernemers graag, stap voor stap, verder helpen. Degenen die al een webshop hebben, hebben vaak niet de tijd om bedrijf. Dat maakte het voor ons makkelijker om te beginnen, aldus Winkel. De EDBA gaf ook aan dat onze werkzaamheden niet alleen voor extra werk zorgen, maar er tevens toe bijdragen dat werkgelegenheid behouden blijft. Dat mensen kunnen blijven werken. Zoiets is uitermate ruim 10 miljard omzet. deze up to date te houden. Ook belangrijk. * In behandeling: Board is akkoord, mits er een goedkeuring komt op het businessplan door de Rabobank of ABN-AMRO. 20 Jaarverslag EDBA 2012 Jaarverslag EDBA

13 Investeringsfonds: leningen aan nieuwe bedrijven 2012 Investeringsfonds: leningen aan nieuwe bedrijven 2012 Voormalige glastuinders worden erbij betrokken Algen kweken in glastuingebied Almere toont een zorg-gerelateerd ondernemerschap Volledig elektronisch zorgplatform via Stb Twee vestigingen van Alga Naast de eerder genoemde secto conforme vergoeding aan Alga Almere heeft een focus op zorg. Spring in Diemen en Andijk ren kunnen ook de professionele Spring. Dat houdt hiermee grip Dat blijkt onder meer uit de werden in 2012 verlaten en daar visteelt en de siervisindustrie op de kwaliteit en op de markt opzet van de gezondheidszorg voor in de plaats kwam Almere, genoemd worden als afzetmarkten ontwikkelingen (in- en verkoop). en de ambitieuze activiteiten van kassengebied Buitenvaart in voor de micro algen. Een soort franchisesysteem dus. Almere DataCapital, dat beoogt Almere Buiten om precies te grote computerbestanden veilig zijn. Daar wordt vooralsnog een De kas zal voor een belangrijk Jongbloed doet graag zaken met op te slaan. Almere DataCapital kas van een voormalige rozen deel, zo is de opzet, gaan fun Almere, geeft hij aan. Er is een moet een vooraanstaande plaats kweker, groot 1.3 ha, betrokken geren als een modelkwekerij. coöperatieve houding. Ambte gaan innemen in de economi om microalgen in te kweken. Grote kansen liggen er, volgens naren in Almere bleken sneller te sche ontwikkeling van Almere. Jongbloed, vooral waar het gaat kunnen handelen dan hun col Hieruit blijkt aandacht voor zorg- Daar blijft het echter niet bij als om bioraffinage. Dit is het proces lega s in andere gemeenten. Ook gerelateerd ondernemerschap. het aan één van de initiatief waarbij grondstoffen uit micro de ondersteuning van de EDBA is In zo n omgeving wilden we ons nemers, René Jongbloed, ligt. Er algen worden gewonnen. Na de erg positief, laat hij verder weten. als bedrijf graag vestigen. zijn plannen om dit bedrijf flink voltooiing van het kweekproces Deze zag vooral iets in de groei te laten groeien de komende wordt deze manier van kweken potentie en de aansluiting van Dat zegt Marico van Leeuwe, jaren en te laten opsplitsen, zoals NannoTechnology bij andere de producten en de kennis van directeur van Stb Zorg. Die microalgen ook doen. Daarbij glastuinders gerealiseerd. AlgaSpring op de life sciences- behoort tot de Stb Holding, is kunnen glastuinders, die hun sector in Almere. Dat alles kan een aftakking van Stb Auto bedrijf noodgedwongen moeten Zij produceren dan zelf en leve de werkgelegenheid een flinke matisering en vormt sinds 2010 opgeven (omdat het in hun bran ren de algen tegen een markt impuls geven. een zelfstandige organisatie. che slecht gaat) of bij wie dat Een afsplitsing werd als nood al gebeurd is, mogelijk een rol zakelijk gezien omdat zorg zich spelen. Het kassengebied krijgt als werkveld explosief ontwik met deze activiteiten een flinke kelde. We leveren met onze stimulans. Jongbloed denkt op activiteiten een volledig elektro termijn een oppervlakte aan kas nisch zorgplatform, aldus Van Marico van Leeuwe sen van maar liefst 20 tot 30 ha Leeuwe. nodig te hebben. Van Leeuwe: Wij zorgen voor meteen enthousiast over onze Die werkzaamheden zijn met geavanceerde specialistische innovatieve aanpak. We zijn blij Microalgen zijn microscopisch name gericht op specialistische dossiers, die de betreffende arts met de financiële bijdrage van de kleine plantjes, die een rol kun dossiersystemen en registraties een inzicht geven in het volledige EDBA, een achtergestelde lening. nen spelen bij de vervaardiging voor researchtoepassingen. Zie behandeltraject van de patiënt. Daarmee hebben we voor een van hoogwaardige grondstoffen, kenhuizen, zelfstandige behan Dergelijke data zijn ook te benut belangrijke deel onze huisvesting bijvoorbeeld Omega-3 olie en anti- delcentra en zorgcentra, niet ten voor de grotere, overkoepe kunnen inrichten, aldus Van oxydanten. Dat geldt ook voor de gezondheidscentra, maken lende elektronische patiënten Leeuwe. diervoeding en personal care, gebruik van dat platform. Vooral dossiers. huidverzorging, vertelt Jongbloed. vanwege de wens te komen tot De planning is om over enige We zijn momenteel op kleine een volledige dossiervorming, De opzet van Stb Zorg, zo bleek al jaren door te groeien naar tien schaal bezig. Aan de noodzakelijke kostenbeheersing en efficiency snel, past goed in de plannen van vaste medewerkers en een aantal vergunningen wordt gewerkt. in de zorg. de EDBA. Men was daar dan ook flexibele krachten en stagiaires. 22 Jaarverslag EDBA 2012 Jaarverslag EDBA

14 Investeringsfonds: leningen aan nieuwe bedrijven 2012 Investeringsfonds: leningen aan nieuwe bedrijven 2012 MediaHoVe streeft efficiëntere aanpak drukwerk na Publisphere zorgt voor uniforme werkwijze Bedrijf wil nog niet teveel details prijsgeven Bijzonder woon- en zorghotel in Haven Het realiseren van een brochure Een particulier woon- en zorg nadrukkelijk aanwezige zorg- hier geen reguliere AWBZ- is een langdurig proces, waarbij hotel realiseren in Almere behoefte. Er wordt specifiek instelling, maar een particulier veel partijen, zoals fotografen, Haven. Dat staat de Almeerder uitgegaan van de mogelijkheden woon- en zorginitiatief, waar tekstschrijvers, DTP ers en Gerbrand Joustra van Joustra van iedere individuele cliënt op nadrukkelijk sprake is van een drukkerijen, betrokken zijn. Vastgoed, een onderdeel van het gebied van zorg, wonen, dag- scheiding tussen wonen en zorg. Hoe meer personen erover mee J+ Bouwadvies en Ontwikke besteding en welzijn. Zoiets is Dit geeft de cliënt meer zeggen praten, hoe groter de kans op ling BV, voor ogen. Samen met niet eerder vertoond in Almere. schap en is in lijn met de door fouten is. zijn Twentse zakenpartner Zolang de onderhandelingen de overheid ingeslagen weg. Ben Velthuis heeft Joustra wachten op een definitieve Dat kan makkelijker, en sneller, de meeste horden inmiddels afronding, vinden wij het op dit Joustra en Velthuis zijn via de dacht Almeerder René de Hoogen genomen en verkeren de moment ongepast om nader in Vereniging Bedrijfskring Almere en startte, met zakelijk partner plannen in een vergevorderd detail te treden. (VBA) in contact gekomen met Joris Verschoor, het bedrijf Media stadium. de EDBA, die een lening heeft HoVe. Resultaat: een efficiëntere Wat Joustra en Velthuis wel wil verstrekt. De EDBA heeft ons aanpak om een product te laten Een bijzonder en innovatief plan len zeggen is dat het middelgrote verder geholpen en van de juiste drukken, en daarmee besparing voor Almere, aldus de project- woon-inzorghotel in een markant adviezen voorzien. Hierdoor van tijd en kosten. ontwikkelaar. Hiermee wordt leegstaand gebouw wordt onder konden wij onze plannen verder invulling gegeven aan een gebracht in Haven. Het betreft invulling geven. De opzet is, aldus De Hoogen, dat wij een digitaal platform hebben, PubliSphere, waarop diverse bestanden en gegevens zijn te vinden. Deze kunnen door de betrokkenen, zoals DTP ers en drukkerijen, worden benut René de hoogen om het verwerkingsproces meer gestructureerd en sneller te laten als het moederbedrijf in Japan. een klant circa 350, per maand. verlopen. Het is, al met al, hypermodern DTP en, aldus De Hoogen. De EDBA zag wel wat in de moge Zo n aanpak schept duidelijk lijkheden van het bedrijf en wilde heid, meent hij, en garandeert Volgens hem is de werkwijze met dat graag financieel ondersteu daarmee ook de noodzakelijke PubliSphere met name bedoeld nen. De Hoogen: We moesten kwaliteit. PubliSphere is als het voor de wat grotere bedrijven, een zogenaamde in-design server ware de regisseur en de andere die ondernemingen die een per aanschaffen, kosten ,. partijen zijn de spelers. Het soneelsbestand van 30 personen Bij de EDBA zei men toen: Dan vergemakkelijkt tevens het of meer hebben. Je praat over betalen wij die toch?. Dat werd overal ter wereld uitdragen van bedrijven die ongeveer , dan wel een achtergestelde dezelfde header, koptekst, boven aan vormgevingskosten per jaar lening, maar we waren daar wel briefpapier bijvoorbeeld. Zo kan uitgeven. Zij kunnen daar flink, blij mee, zoals het contact met een dealer in, zeg, Azerbeidzjan 30 tot 40 procent, op besparen. deze organisatie steeds erg pret eenzelfde briefhoofd aanbrengen Aansluiting bij MediaHoVe kost tig is verlopen. 24 Jaarverslag EDBA 2012 Jaarverslag EDBA

15 Investeringsfonds: leningen aan nieuwe bedrijven 2012 Investeringsfonds: leningen aan nieuwe bedrijven 2012 Daarwilikwerken.nl bijzonder portaal van Matchbuilders Bedrijfsfilms brengen belang techniek in beeld Via brandstofcel, ontwikkeld door HyRef Elektriciteit direct uit eurodiesel gegenereerd In een video van 60 seconden Een brandstofcel die elektriciteit onbruikbaar want je kunt ner stofcel van HyRef Power BV komt het belang van techniek bij rechtstreeks uit beschikbare gens tanken. De vraag was dus omdat verkenningsvoertuigen Flevolandse bedrijven in beeld eurodiesel genereert. Dit is sinds vrij simpel: kun je zeer effectief van het leger ongezien, maar brengen, samen met studenten kort mogelijk en is zeer efficiënt, stroom opwekken uit conventio graag ook geruisloos, hun werk van de Filmacademie. Daar duurzaam en werkt geruisloos. nele commerciële brandstoffen, moeten kunnen doen. Dat laat voor heeft het Almeerse bedrijf Het Almeerse bedrijf HyRef of de identieke groene en biologi ste is nogal eens een probleem, Matchbuilders, via de portal Power BV heeft daar grootse sche equivalenten? En eindelijk, aldus Kist. Vaak moet de motor Daarwilikwerken.nl, een nieuw plannen mee en is reeds de na 120 jaar gebruik te maken van tijdens silent watch mode weer concept ontwikkeld. pilots aan het produceren voor dieselgeneratoren is het mogelijk aangezet worden om de accu s het Nederlandse ministerie van dit beter te gaan doen. op te laden. Dat maakt natuur De film is de kern van een mini Defensie. lijk lawaai en daarmee kunnen website die weer binnen een Deze technologie is de stille de voertuigen ontdekt worden. netwerk van mini websites de De productie gaat plaatsvinden motor van de toekomst die elek Defensie is er veel aan gelegen aandacht vraagt van nieuwe Michel van der Made in een pand op bedrijventer trische mobiliteit echt mogelijk de verkenners stil en het liefst werknemers. Inwoners van Flevo rein Gooisekant. Een nu nog gaat maken. Daar wordt trou onontdekt hun werk te laten land, starters op de arbeidsmarkt, nl en Kombijdebrandweer.nl. mes van de eerste bedrijven zijn leegstaande ruimte naast een wens al heel lang aan gewerkt doen. Het ministerie is een ideaal studenten, leerlingen van middel Portalen op het gebied van onder inmiddels achter de rug. Nu kun bedrijfsverzamelgebouw moet en heeft reeds het niveau bereikt lanceerplatform voor een derge baar en beroepsonderwijs moe wijs, arbeidsmarkt en zelfontwik nen we echt iets laten zien. Dat is dienst gaan doen als assemblage van 3kWh uit een apparaat van lijke nieuwe technologie, maar ten via de films zo enthousiast keling. Daarwilikwerken is daar prettig. bedrijf om deze stille generatoren 100L (de grootte van een combi HyReF Power heeft ook plannen gemaakt worden, dat ze zeggen: een nieuw initiatief in. te realiseren. Als de voortekenen boiler). Voldoende vermogen om om bij te dragen aan de Amster Dat is echt interessant, daar wil Aan het maken van filmbeelden niet bedriegen wordt het ministe bijvoorbeeld een groot huishou damse duurzaamheidsplannen ik werken. De EDBA heeft Van der Made en bij andere ondernemingen wordt rie van Defensie een belangrijke den van stroom te voorzien, maar door toepassingen in rondvaart Florea in contact gebracht met gewerkt. Bedrijven betalen een klant. Ook over de grens is er al klein genoeg om mee te nemen. boten te onderzoeken. het Technocentrum Flevoland. kleine vergoeding voor de reali belangstelling getoond voor de In vergelijking met een conven De combinatie van de betrokken satie van de professionele en activiteiten van deze nog jonge, tionele generatoren halveren we Het nog in omvang kleine HyRef partijen is succesvol en heeft het bijzondere bedrijfsfilms. Vanaf door twee man gestarte onder het verbruik en emissies en dit Power hoopt over enige tijd zijn project zeer positief beïnvloed. 500, voor een 3D fotobewerking neming. doen we zonder geluid te produ vleugels te kunnen uitslaan en Daarwilikwerken.nl is ook de Op het gebied van techniek biedt tot 1.500, voor live opnames op ceren. En het apparaat gaat veel dan kan er op een personeelsbe naam van het nieuwe online por Flevoland vele mogelijkheden. locatie. Van dit duo is Wicher Kist de langer mee. Zoals gezegd is de stand van zo n 55 personen gere taal waar Almeerders Michel van Van robotica, ict, energie, milieu, woordvoerder. Hij komt uit de businesscase niet zo moeilijk, kend worden. De EDBA raakte der Made en Brian Florea achter elektrotechniek en chemie tot De bedoeling is dat jongeren, auto-industrie en heeft zijn moto aldus Kist. gecharmeerd van de plannen zitten. Ze zijn geen onbekenden autotechniek, geluid, luchtvaart, maar ook hun ouders, die betrok rervaring opgedaan bij Cosworth van het bedrijf, niet alleen omdat in Almere. Voor hen is een match zorg, bouw, infra, ruimtevaart. ken zijn bij de beroepskeuze van in Engeland en ook als voormalig Dat het ministerie van Defensie is de werkgelegenheid in Almere tot stand brengen tussen werk wonen, vervoer, media, voeding. hun kind, geprikkeld worden om technisch directeur bij Spyker. gewillig oor heeft voor de brand hiermee een injectie krijgt, maar gevers en personeel een bekende Van de Made: Iedereen maakt anders tegen een bepaald bedrijf Echter, vanuit persoonlijke inte ook omdat de Silent Power gene tak van sport. gebruik van techniek in het aan te kijken, aldus Van der resse is hij reeds jaren op zoek rator van HyReF het verbruik van dagelijks leven. Zonder techniek Made. Soms bestaat een beeld naar betere oplossingen voor het brandstoffen en productie van Met hun bedrijf matchbuilders.nl staat alles stil. Met ons netwerk van een bedrijf dat niet geheel opwekken van mobiele stroom. emissies gaat reduceren. Een hebben ze de afgelopen jaren met van mini websites brengen we overeenkomt met de werkelijk Stroom hebben we overal nodig, dergelijke aanpak past prima in succes diverse innovatieve porta de organisaties en de techniek heid. Door de film wordt die accu s alleen is niet de oplossing de duurzaamheidsdoelstellingen len opgezet, zoals Komindebouw. daarachter in beeld. De filmopna indruk dan wellicht bijgesteld. en waterstof brandstofcellen zijn van de EDBA. 26 Jaarverslag EDBA 2012 Jaarverslag EDBA

16 Investeringsfonds: leningen aan nieuwe bedrijven 2012 In eerste jaar al veel werkgelegenheid Farmaceutische groothandel komt in Almere Jaarrekening 2012 Een farmaceutische groothandel, de grootste van haar soort in ons land, waar bijna 3 miljoen in geïnvesteerd gaat worden en die binnen een jaar vrijwel zeker aan 100 mensen werkge De stichting Economic Development Board (EDBA) heeft het jaar 2012 afgesloten met een klein positief exploitatiesaldo. De EDBA sluit de jaarrekening met een goed gevoel af. De EDBA heeft een beperkt budget, maar door de intensieve samenwerking met de gemeente Almere en de Kamer van Koophandel kan ook met kleine budget gezamenlijk toch veel werk verzet worden. legenheid biedt. Die ambitieuze plannen heeft het Farmaceutisch Diensten Centrum (FDC). Het bedrijf gaat medio dit jaar van start in Almere. Volgens Piet Berkers en de andere oprichters van het bedrijf zijn In het financiële overzicht zijn de verlies- en winstrekening opgenomen en het investeringsfonds EDBA. De Stichting EDBA heeft voor 2012 een impulsbijdrage van driehonderdduizend euro voor bedrijfsvoerings- en communicatiekosten. Daarnaast 1 miljoen euro ten behoeve van de aanjaaggelden voor de vijf clusters en leningen aan bedrijven die via businesscases aan kunnen tonen dat zij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de clusters (Duurzaam Almere, ICT & Media, Handel & Logistiek, Health & Wellness en Lelystad Airport). hun ideeën goed haalbaar. De toenemende vergrijzing zorgt Winst- en verliesrekening 2012 voor meer medicijngebruik. De jaarlijks oplopende kosten in de EDBA Werkelijk Begroot zorg vragen voorts om een efficiëntere logistiek en daarmee goedkopere wijze van verwerking van medicijnen. Het Farmaceu Inkomsten Omzet gemeente Almere Overige inkomsten tisch Diensten Centrum wil daar gestalte aan geven. Het bedrijf Piet Berkers Totaal inkomsten beoogt verder diensten te leveren op het gebied van automatisering, teneinde het totale proces zo doelmatig te laten verlopen, en praktijkondersteuning. Berkers, die nu nog opereert vanuit Oosterhout: Het moet een klant leveren, waarbij het tijdstip waarop de medicamenten genomen moeten worden, vermeld staan. Er wordt dus echt gedacht op patiëntniveau. Ook leveren we op een slimme manier de herhaalmedicaties aan patiënten, EDBA een helpende hand heeft geboden om de plannen van het Farmaceutisch Dienstencentrum mede mogelijk te maken. Niet alleen op financieel gebied, maar ook met het helpen zoeken van een bedrijfspand hebben we Bureaukosten Personeelskosten Huisvestingskosten Beheer/exploitatiekosten Kantoorkosten Algemene kosten Subtotaal hypermodern bedrijf worden, met robots die de verpakking voor een deel voor hun rekening nemen. Met ons machinepark willen we de grootste verpakkingslocatie waardoor er minder bezoeken aan de apotheek nodig zijn. Het bedrijf heeft gekozen voor Almere omdat de stad gunstig steun ondervonden. Met name de potentie van de werkgelegenheid charmeerde de EDBA. Uitgegaan wordt van zo n Programmakosten Algemeen Clusters & thema s Subtotaal in Nederland zijn, groter dan wat er nu is in ons land. We kunnen medicijnen per slikmoment (moment van innemen) van de ligt in de Randstad. Zo n centrale locatie is belangrijk voor ons, gezien de distributieactiviteiten, aldus Berkers. Hij zegt dat de 100 man in het eerste jaar, verdeeld over de sectoren logistiek, schoonmaak, catering en beveiliging. Totaal uitgaven Exploitatie saldo Jaarverslag EDBA 2012 Jaarverslag EDBA

17 Jaarrekening 2012 Jaarrekening 2012 In de uitgaven zijn de belangrijkste verschillen met de begroting 2012: Extra inkomsten voor bestede uren van uitvoeringsorganisatie EDBA ten behoeve van programma Almere DataCapital Personeelskosten: kosten detachering vanuit de gemeente verhoogd Huisvestingkosten: de totale kosten, huur, energie en overige kosten waren te hoog begroot Extra kosten door één extra medewerker, projectleider Almere DataCapital Overzicht goedgekeurde investeringsaanvragen 2012 Projectomschrijving Bedrag Cluster ICT & Media*: Urban Screens Smart City Investeringsfonds EDBA De EDBA heeft een investeringsfonds. Het uitgangspunt is dat de gemeente Almere in dit fonds jaarlijks 1 mln. stort en de EDBA met dit fonds investeert in businesscases die werkgelegenheid creëren en passen binnen de gedefinieerde clusters. De funding vanuit de gemeente Almere kan natuurlijk alleen als de gemeenteraad bij de begrotingsbehandeling akkoord gaat met deze bijdrage aan het investeringsfonds van de EDBA. Bij de begrotingsbehandeling voor 2012 heeft de gemeenteraad wederom ingestemd met deze bijdrage aan het EDBA investeringsfonds. Uiteraard zijn er wel uitgangspunten door de EDBA geformuleerd op basis waarvan eventuele investeringsaanvragen worden beoordeeld. Uitgaven investeringsfonds EDBA worden getoetst aan: Investeringen moeten leiden tot meer werkgelegenheid De investeringen moeten passen in de clusters van de EDBA Indien mogelijk een lening op basis van een revolving karakter Een redelijke verhouding tussen de verwachte werkgelegenheid en de investering Co-financiering van de partners Investeringen in vooronderzoek dat leidt tot een businesscase Cluster Duurzaam Almere: Van Afval Naar Grondstof Leningen nieuwe bedrijven** Totaal goedgekeurd * Het programma Almere DataCapital is reeds in 2011 goedgekeurd, ,. ** Voor de toelichting van deze leningen wordt verwezen naar de beschrijving van de projecten in dit jaarverslag. De afgelopen jaren is 2 miljoen in het investeringsfonds gestort. In 2011 is , goedgekeurd door de board. In ,. Dus in totaal is over de afgelopen 2 jaar , door de EDBA-board goed gekeurd. Dit is het uitgangspunt voor het mede-investeren vanuit het EDBA. Maar we kunnen de ogen ook niet sluiten voor het mede-investeren in ontwikkelingen die een duwtje in de rug moeten hebben om de businesscase sluitend te krijgen. De grote projecten gaan ter besluitvorming via de EDBA Board en bij de kleinere projecten, beneden de grens van ,, wordt steeds met wethouder Economische Ontwikkeling overlegd. Bij de kleinere investeringsbedragen wordt de board dus achteraf geïnformeerd. Deze werkwijze voldoet tot op heden. Bij aanvragen brengt de EDBA de aanvrager eerst in contact met de Almeerse banken. De banken hebben op dit gebied veel meer expertise en tevens vindt dan ook een screening plaats van de betrokken ondernemers. De banken komen dan met een financieringsvoorstel, waarbij de EDBA een rol kan spelen. Als een project gefinancierd kan worden vanuit de markt heeft dat onze voorkeur. Dit is een aantal keren ook zo gelopen. Vanuit de EDBA zijn er met een tweetal banken afspraken gemaakt dat zij ons helpen bij het uitwerken van de businesscases. Het betreft de banken: ABNAMRO en de Rabobank. 30 Jaarverslag EDBA 2012 Jaarverslag EDBA

18 Colofon Dit is een uitgave van de Economic Development Board Almere. Vormgeving: langedijkontwerp.nl Tekst: programmateam Almere DataCapital, Vivian Vijn, Thijs Wartenbergh (interviews) en Henk Weyschedé (Eind)redactie: Vivian Vijn Economic Development Board Almere Randstad BK Almere Telefoon: (036)

19 Onderdeel van Almere Werkt! Het programma voor het economisch offensief Almere (gemeente Almere en Provincie Flevoland)

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE Hoofdlijnen van de strategische economische agenda 11 november 2014 2 ONDERNEMERS ZIJN DE ECONOMISCHE MOTOR VAN EEN STAD. OOK IN ALMERE. VOORWOORD Als getogen Almeerder

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

Economic Board regio Zwolle Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen

Economic Board regio Zwolle Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen Economic Board regio Zwolle 2016-2020 Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen Regio Zwolle: om trots op te zijn Aantal kenmerken van de regio Zwolle Zeer strategische ligging 20% regionaal

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Programmalijnen. Stichting izovator:

Programmalijnen. Stichting izovator: Programmalijnen Stichting izovator 2014 Stichting izovator, 27 november Stichting izovator: Oude Amersfoortseweg 121 1212 AA Hilversum E-mailadres: info@izovator.nl Website: www.izovator.nl 1 1. Context

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Factsheet Almeerse arbeidsmarkt Juni 2013

Factsheet Almeerse arbeidsmarkt Juni 2013 Factsheet Almeerse arbeidsmarkt Juni 2013 Snel een beeld van de Almeerse arbeidsmarkt Werkgevers krijgen de komende jaren in toenemende mate te maken met een tekort aan gekwalificeerde medewerkers. Zij

Nadere informatie

Welkom. Bestuurlijke top Circulaire Economie: Van Afval naar Grondstoffen. Van Afval naar Grondstoffen

Welkom. Bestuurlijke top Circulaire Economie: Van Afval naar Grondstoffen. Van Afval naar Grondstoffen Welkom Bestuurlijke top Circulaire Economie: Van Afval naar Grondstoffen Bestuurlijke top Circulaire Economie: Van Afval naar Grondstoffen Programma 14.00-14.05 uur Welkomstwoord door dagvoorzitter Isabelle

Nadere informatie

Datum : 26 oktober 2004 Nummer PS : PS2004IME11 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2004MEC001993i Portefeuillehouder : G.

Datum : 26 oktober 2004 Nummer PS : PS2004IME11 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2004MEC001993i Portefeuillehouder : G. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 26 oktober 2004 Nummer PS : PS2004IME11 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2004MEC001993i Portefeuillehouder : G. Mik Titel : Inzet middelen

Nadere informatie

Circulaire Economie. Jacqueline Cramer Member Amsterdam Economic Board, oud minister van VROM en hoogleraar duurzaamheid

Circulaire Economie. Jacqueline Cramer Member Amsterdam Economic Board, oud minister van VROM en hoogleraar duurzaamheid Circulaire Economie Jacqueline Cramer Member Amsterdam Economic Board, oud minister van VROM en hoogleraar duurzaamheid John Nederstigt Inleider Hoe maken we de MRA Circulair? Jacqueline Cramer Ambassadeur

Nadere informatie

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen SMART CITY UTRECHT Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen Brigitte Hulscher Program Manager Smart Cities, Marketing & Innovation Utrecht Jong en hoog opgeleid 334.862 inwoners, 20 % < 17, 18% 18-26,

Nadere informatie

Voorwoord. Editie 1 maart, 2016

Voorwoord. Editie 1 maart, 2016 Editie 1 maart, 2016 Voorwoord Met genoegen bied ik u hierbij de eerste CleanLease nieuwsbrief aan. Wij zullen u voortaan elke maand informeren over ontwikkelingen en trends in onze sector en natuurlijk

Nadere informatie

AMBITIES HOLLAND FINTECH

AMBITIES HOLLAND FINTECH AMBITIES HOLLAND FINTECH 1 infrastructuur Holland FinTech streeft naar het creëren van transparantere, toegankelijke (digitale) financiële diensten en financiële van het allerbeste niveau door middel van

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

Het creëren van een innovatieklimaat

Het creëren van een innovatieklimaat Het creëren van een innovatieklimaat Bertholt Leeftink Directeur- Generaal Bedrijfsleven & Innovatie Inhoud 1. Waarom bedrijven- en topsectorenbeleid? 2. Verdienvermogen en oplossingen voor maatschappelijke

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

HealthValley. where health & innovation meet. Succesvol innoveren in de zorg

HealthValley. where health & innovation meet. Succesvol innoveren in de zorg HealthValley where health & innovation meet Succesvol innoveren in de zorg 1 Succesvol innoveren in de zorg Health Valley Health Valley is een netwerk van bedrijven, overheden, kennis- en zorginstellingen

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

Economische kracht van de maritieme sector in de Zuidvleugel (van tweede Maasvlakte tot Gorinchem) verder versterken door inzet op vier lijnen:

Economische kracht van de maritieme sector in de Zuidvleugel (van tweede Maasvlakte tot Gorinchem) verder versterken door inzet op vier lijnen: Bijlage 1B behorend bij Voortgangsrapportage vragen Economie door gemeenten MKB: overzicht initiatieven MKB-kennisinstellingen Naam project Maritime Delta Economische kracht van de maritieme sector in

Nadere informatie

Economic Board regio Zwolle Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen

Economic Board regio Zwolle Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen Economic Board regio Zwolle 2016-2020 Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen Regio Zwolle: om trots op te zijn Focus op de toekomst: 2020 Aantal kenmerken van de Regio Zwolle Zeer strategische

Nadere informatie

Statenvoorstel *1597204* Statenvoorstel

Statenvoorstel *1597204* Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Technocampus Lelystad Airport Provinciale Staten 2 juli 2014 Agendapunt 1. Beslispunten 1. Kennis te nemen van de businesscase Technocampus Lelystad Airport, als uitwerking

Nadere informatie

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen AANLEIDING De creatieve industrie is een sector die de economische en culturele waarde van betekenis centraal stelt en exploiteert. Deze

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 ALDUS BESLOTEN 9 JULI 2009 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Doetinchem, 4 juli 2009 Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie Samenvatting De gemeente maakt sinds 2011 onderdeel uit van de bestuurlijke regio FoodValley. In de regio FoodValley heeft elke gemeente een economisch profiel gekozen dat moet bijdragen aan de doelstelling

Nadere informatie

Sociaal ondernemen: een alternatief voor onze roofbouw-economie FTM

Sociaal ondernemen: een alternatief voor onze roofbouw-economie FTM 1 van 7 08-05-17 11:08 ftm.nl Sociaal ondernemen: een alternatief voor onze roofbouw-economie FTM Nadine Maarhuis 9-11 minuten In ons huidige economische systeem staat het creëren van waarde voor mens

Nadere informatie

weer thuis in de stad

weer thuis in de stad weer thuis in de stad Wonen boven winkels Een levendige binnenstad is aantrekkelijk voor bezoekers, levert woongenot voor specieke groepen mensen, is een broedplaats voor kenniseconomie en cultuur en vormt

Nadere informatie

HOUT EXPO CNTRM. Airport Garden City Lelystad

HOUT EXPO CNTRM. Airport Garden City Lelystad Airport Garden City Lelystad ennis delen flexplekken branche expositie etrokken cluster exposure ontmoeting pla radle to cradle kantoor loofhoutbos ontwi D e i n i t i a t i e f n e m e r s Het Hout Expo

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken?

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Platform Bèta Techniek Connect 05 2015 Chemiedag 2015 Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Succesvolle samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is de basis voor groei van

Nadere informatie

3. Beoogd effect Versterken van de regionale economie en de concurrentiekracht van het Flevolandse

3. Beoogd effect Versterken van de regionale economie en de concurrentiekracht van het Flevolandse ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Financieringsinstrumenten MKB: nieuwe TMI-regeling en Kredietfaciliteit Besluitvormingsronde Statendag 18 december 2013 (ov) / 15 januari 2014 Agendapunt 1. Beslispunten

Nadere informatie

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Burgers, bedrijven, milieu-organisaties en overheden hebben vandaag op initiatief van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en

Nadere informatie

BRANCHEPOOLS BIJ VELUWEPORTAAL: SAMEN WERKEN AAN EFFECTIEVER GEBRUIK ARBEIDSPOTENTIEEL

BRANCHEPOOLS BIJ VELUWEPORTAAL: SAMEN WERKEN AAN EFFECTIEVER GEBRUIK ARBEIDSPOTENTIEEL BRANCHEPOOLS BIJ VELUWEPORTAAL: SAMEN WERKEN AAN EFFECTIEVER GEBRUIK ARBEIDSPOTENTIEEL SAMENVATTING LAURA VAN LEEUWEN SJIERA DE VRIES LECTORAAT SOCIALE INNOVATIE EN VERSCHEIDENHEID ZWOLLE, NOVEMBER 2014

Nadere informatie

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Aanleiding Op 10 februari 2014 heeft, onder leiding van burgemeester Van der Laan,

Nadere informatie

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie.

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie. Welkomstwoord van Jan Franssen, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, bij het Lustrumcongres 'Geothermal Heat is Cool' van het Platform Geothermie, Den Haag, 24 oktober 2012 ---------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Economic Board regio Zwolle. Agenda Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen

Economic Board regio Zwolle. Agenda Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen Economic Board regio Zwolle Agenda 2016-2020 Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen Regio Zwolle: om trots op te zijn Focus op de toekomst: 2020 Aantal kenmerken van de Regio Zwolle Zeer

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

Doel Doel van het programma VvW:

Doel Doel van het programma VvW: Doel Doel van het programma VvW: Een strategie en bijbehorende actielijnen opleveren en (laten) uitvoeren ten behoeve van de gewenste economische structuurversterking van de Vierkant voor Werk regio. Dit

Nadere informatie

Optimale zorg tegen lagere kosten. Het ziekenhuis van de toekomst

Optimale zorg tegen lagere kosten. Het ziekenhuis van de toekomst Optimale zorg tegen lagere kosten Het ziekenhuis van de toekomst 1 KIVI NIRIA Jaarcongres Onze visie en waarden Onze visie: Pioniersrol Siemens Energiezuinigheid Onze waarden: Innovatief Innovatief denken

Nadere informatie

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017 DE INDUSTRIE: Drie acties voor een nieuw Kabinet MOTOR VAN Manifest 2017 VERNIEUWING Nederlandse industriële bedrijven behoren tot de top van de wereld. We zijn wereldmarktleider in chipmachines en medische

Nadere informatie

Samenwerking. Innovatie. Groei. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor een krachtige metropoolregio Amsterdam

Samenwerking. Innovatie. Groei. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor een krachtige metropoolregio Amsterdam Samenwerking. Innovatie. Groei. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor een krachtige metropoolregio Amsterdam De metropoolregio Amsterdam heeft alles in huis Een krachtige economische regio. Daarvoor

Nadere informatie

Duurzame Ontwikkeling

Duurzame Ontwikkeling Duurzame Ontwikkeling Korte toelichting op het begrip Praktische invulling - in bedrijven - technologie Invulling in het onderwijs J. Venselaar 17 november Duurzame ontwikkeling in het onderwijs 1 Duurzaam..

Nadere informatie

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet!

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Wat zijn de belangrijkste eisen en uitdagen van jouw organisatie in de komende 6 maanden? Welke kritische succesfactoren worden er gesteld? Waar liggen de

Nadere informatie

MAC Midden-Brabant platform voor zorginnovaties markt/stakeholder onderzoek

MAC Midden-Brabant platform voor zorginnovaties markt/stakeholder onderzoek platform voor zorginnovaties markt/stakeholder onderzoek Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van De Ideale Connectie (REAP) Pagina: 2 Medtechpartners 6 september 2010. Barbara Schooneveldt

Nadere informatie

Nederland: de Maritieme Wereldtop

Nederland: de Maritieme Wereldtop 1 Nederland: de Maritieme Wereldtop Veilig, duurzaam en economisch sterk Maritiem Cluster in de Topsector Water: Innovatiecontract en Topconsortium Kennis en Innovatie V2.0, Samenvatting, 23 december 2011

Nadere informatie

dutch building better//energy markets

dutch building better//energy markets building better//energy markets Alliander versnelling van de energietransitie Opzetten van een nieuwe dienst in een zelfstandige BV; inbrengen van gewenst ondernemerschap Vertalen van mogelijkheden nieuwe

Nadere informatie

Urgenda ESCo-project. Peter Odermatt

Urgenda ESCo-project. Peter Odermatt Urgenda ESCo-project Peter Odermatt Inleiding Ambitie Urgenda: Vergroten energie efficiency in NL Beter benutting hernieuwbare energie potentieel in NL Verkennen onder welke voorwaarden ESCo s een bijdrage

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen Jaarverslag 2016 Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Techniekpact Twente klinkt steeds meer mensen bekend in de oren. Maar wat is het ook alweer? Techniekpact Twente is een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 2 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 pakjeruimte.nl zelfbouw@rotterdam.nl facebook.com/zb010 pinterest.com/pakjeruimte Programma zelfbouw rotterdam 2015-2018

Nadere informatie

Value8 fors gegroeid in eerste vier maanden 2015

Value8 fors gegroeid in eerste vier maanden 2015 PERSBERICHT Bussum, 19 mei 2015 Aantal medewerkers ruim verdubbeld Value8 fors gegroeid in eerste vier maanden 2015 Hoofdpunten trading update: Goede bedrijfsmatige ontwikkeling bestaande bedrijven Resultaatverwachting:

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Bijpraten Raadsleden Vlissingen, 10 april 2017 Agenda > Welkom: Harry van der Maas (voorzitter stuurgroep) > Stand

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

Van een lineaire naar een circulaire economie: Kansen en Bedreigingen Prof. dr. Jacqueline Cramer, directeur

Van een lineaire naar een circulaire economie: Kansen en Bedreigingen Prof. dr. Jacqueline Cramer, directeur Van een lineaire naar een circulaire economie: Kansen en Bedreigingen Prof. dr. Jacqueline Cramer, directeur Aanpak van het USI Vraaggericht expertise mobiliseren om kennis te valoriseren ( integrating

Nadere informatie

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken.

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken. Geacht college, raad en toehoorders, Ik wil graag beginnen met een compliment voor deze begroting, die naar het schijnt in een bijzonder korte tijd is opgesteld. En daarnaast voor de uiterst overzichtelijke

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

Smart Industries, Smart Connections Leo Esselman, Financieel directeur NLR, Kernteamlid cluster maakindustrie Amsterdam Economic Board Innovatie

Smart Industries, Smart Connections Leo Esselman, Financieel directeur NLR, Kernteamlid cluster maakindustrie Amsterdam Economic Board Innovatie Smart Industries, Smart Connections Leo Esselman, Financieel directeur NLR, Kernteamlid cluster maakindustrie Amsterdam Economic Board Innovatie Ontketend - 10 sept 2015 Innovatie Ontketend: Smart Industries,

Nadere informatie

Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland

Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland Agenda Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland Resultaten Ronde Tafel Conferentie 15 september Plan van Aanpak Nederland e-skills

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

PLATFORM HERGEBRUIK PRODUCTEN. Een initiatief van Avans Hogeschool, Syntens en de Universiteit van Tilburg

PLATFORM HERGEBRUIK PRODUCTEN. Een initiatief van Avans Hogeschool, Syntens en de Universiteit van Tilburg PLATFORM HERGEBRUIK PRODUCTEN Een initiatief van Avans Hogeschool, Syntens en de Universiteit van Tilburg MKB-bedrijven worden geconfronteerd met nieuw beleid met betrekking tot producentenverantwoordelijkheid,

Nadere informatie

Economische visie. Gemeente Cranendonck

Economische visie. Gemeente Cranendonck Economische visie Gemeente Cranendonck Economische visie voor en door ondernemers Om in de toekomst de kansen en mogelijkheden op economisch gebied optimaal kunnen benutten, is een gezamenlijke koers en

Nadere informatie

26 november 2015 Rapportage & achtergronden

26 november 2015 Rapportage & achtergronden 26 november 2015 Rapportage & achtergronden Inhoud 1. Inleiding 1. Onderzoeksopdracht 2. Onderzoeksmethode 3. Respons en betrouwbaarheid 2. Steekproefsamenstelling 3. Resultaten 1. Eerder onderzoek 2.

Nadere informatie

Een gemeenschappelijke MKB Aanpak voor Limburg Werkconferentie leer- en inspiratietraject Ecosysteem voor MKB-innovatie

Een gemeenschappelijke MKB Aanpak voor Limburg Werkconferentie leer- en inspiratietraject Ecosysteem voor MKB-innovatie Een gemeenschappelijke MKB Aanpak voor Limburg Werkconferentie leer- en inspiratietraject Ecosysteem voor MKB-innovatie Door: Alex Jaminon - projectleider "Een gemeenschappelijke MKB aanpak als impuls

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Nieuwe strategie dienstverlening De Reis van de Eindhovense inwoner en ondernemer. Presentatie Commissie A-avond 8 september 2015

Nieuwe strategie dienstverlening De Reis van de Eindhovense inwoner en ondernemer. Presentatie Commissie A-avond 8 september 2015 Nieuwe strategie dienstverlening De Reis van de Eindhovense inwoner en ondernemer Presentatie Commissie A-avond 8 september 2015 Hoe doen we het nu? 2 14 040 Eindhovenaar 3 Waarom een nieuwe strategie?

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Energizing the city: Almere energy axis

Energizing the city: Almere energy axis Inhoud Energizing the city: Almere energy axis... 3 Van Noord/West naar Zuid/Ooost... 4 Energie die stroomt door de as... 5 Focus on knowledge & education... 6 Focus on innovation & experiments... 7 Focus

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Live begins at the end of your comfort zone Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden

Nadere informatie

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband WESTHOEK BUSINESS DISTRICT een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband AGENDA 1. Missie, doelstellingen en taakstellingen van Westhoek Business District 2. Inspirerende

Nadere informatie

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1 Bestemd voor: Klant t.a.v. de heer GoedOpWeg 27 3331 LA Rommeldam Digitale offerte Nummer: Datum: Betreft: CO 2 -Footprint & CO 2 -Reductie Geldigheid: Baarn, 24-08-2014 Geachte heer Klant, Met veel plezier

Nadere informatie

ENERGY INNOVATION PARK Alkmaar - Nederland

ENERGY INNOVATION PARK Alkmaar - Nederland Alkmaar - Nederland Alkmaar - Nederland ENERGY INNOVATION PARK Ruimte voor innovatie en groei Uw bedrijf tussen internationale spelers in de energie branche. Kavels te koop tussen 2.000 en 27.000 vierkante

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

Nieuwe kansen in roerige tijden!

Nieuwe kansen in roerige tijden! Nieuwe kansen in roerige tijden! Nieuwe klanten? Omzet vergroten? Winstgevendheid vergroten? Samen de regio en het MKB versterken? Banken verstrekken steeds moeilijker werkkapitaal. Het risico van ondernemers

Nadere informatie

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade.

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Bijlage bij begroting Strekt ter vervanging Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Inleiding Het Floriade-evenement is voor onze regio wellicht het meest in het oog springende evenement van de laatste

Nadere informatie

Subsidie voor innovatieve projecten. Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen. provincie groningen

Subsidie voor innovatieve projecten. Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen. provincie groningen Subsidie voor innovatieve projecten Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen provincie groningen Subsidie voor innovatieve projecten INFORMATIE OVER HET INNOVATIEF ACTIEPROGRAMMA GRONINGEN

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Met genoegen kondigen we de verkiezing van De Slimste Binnenstad van Nederland aan.

Met genoegen kondigen we de verkiezing van De Slimste Binnenstad van Nederland aan. Gemeente t.a.v. het College van Burgemeester en wethouders Datum: 24-2-2015 verkiezing@smartdatacity.org Aankondiging Slimste Binnenstad van Nederland Bijlage: Toelichting Geacht college, Met genoegen

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta BZW Bijeenkomst Middelburg, 4 april 2017 Inhoudsopgave 1. Campus Zeeland 2. Bèta College 3. Kennis & Innovatie Netwerken

Nadere informatie

Energie van ons allemaal

Energie van ons allemaal VNO-NCW Themabijeenkomst Energietransitie Michael Fraats Trianel Energie B.V. 28 November 2011 1 Energie van ons allemaal 30-11-2011 2 Energie van ons allemaal is de essentie van Trianel Energie: Gericht

Nadere informatie

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022 Uw gezondheid, Ons specialisme De koers van Amphia van 2017 naar 2022 In Amphia draait het om mensen en hun gezondheid. Iedereen heeft recht op uitstekende zorg én uitstekende service en aandacht: patiënten,

Nadere informatie

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg De logistieke scan van CB ontdekt het verbeterpotentieel van uw goederenlogistiek Een efficiëntere logistiek levert (soms onverwacht) belangrijke bijdragen

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

Innoveren in de topsectoren chemie en energie. InnovatieLink biedt MKB ers praktische oplossingen en ondersteuning

Innoveren in de topsectoren chemie en energie. InnovatieLink biedt MKB ers praktische oplossingen en ondersteuning Innoveren in de topsectoren chemie en energie InnovatieLink biedt MKB ers praktische oplossingen en ondersteuning Om innovaties in de topsectoren chemie en energie kansrijker te maken helpt InnovatieLink

Nadere informatie

Gangmakers voor Bussum!

Gangmakers voor Bussum! Met de fusie tussen Bussum, Naarden en Muiden in het vizier en de op handen zijnde Raadsverkiezingen in maart 2014 geeft de Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV) met dit pamflet haar visie op de economische

Nadere informatie

Chasing Spaces, Lizzy Ansinghstraat 163, 1072 RG Amsterdam, telefoonnummer: 020-89 32 446

Chasing Spaces, Lizzy Ansinghstraat 163, 1072 RG Amsterdam, telefoonnummer: 020-89 32 446 Chasing Spaces, Lizzy Ansinghstraat 163, 1072 RG Amsterdam, telefoonnummer: 020-89 32 446 Persbericht Amsterdam, 30 september 2015 Jacht op pop-up locaties in Amsterdam geopend Leegstaande winkel- en bedrijfspanden

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen

Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen Gemeente Den Haag Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen Den Haag werkt aan betere aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt Bedrijfsleven, onderwijs en bestuurders in de regio Den Haag slaan

Nadere informatie

De ontwikkeling en toepassing van games voor gezondheid. Een verkenning van de Nederlandse situatie in internationaal perspectief

De ontwikkeling en toepassing van games voor gezondheid. Een verkenning van de Nederlandse situatie in internationaal perspectief De ontwikkeling en toepassing van games voor gezondheid Een verkenning van de Nederlandse situatie in internationaal perspectief HKU, Applied Games R&D programma Lector Jeroen van Mastrigt In opdracht

Nadere informatie

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Inez Sales Juni 2011 INHOUDSOPGAVE Leiderschap... 3 1. Leiderschap en management... 4 2. Leiderschapstijl ten behoeve van de klant... 5 3. Leiderschapstijl

Nadere informatie