HP helpt MKB-bedrijven hun data te beschermen en hun bedrijf te beveiligen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HP helpt MKB-bedrijven hun data te beschermen en hun bedrijf te beveiligen"

Transcriptie

1 Whitepaper HP helpt MKB-bedrijven hun data te beschermen en hun bedrijf te beveiligen Waarom kleine en middelgrote organisaties moeten kiezen voor hybride databeschermingsoplossingen en HP s productaanbod voor het MKB. Door Jason Buffington, senior analist en Monya Keane, researchanalist Maart 2015 Deze whitepaper is gemaakt door ESG in opdracht van Hewlett-Packard en wordt gedistribeerd onder licentie van ESG by The Enterprise Strategy Group, Inc. Alle rechten voorbehouden.

2 Inhoud Whitepaper: HP helpt MKB-bedrijven hun data te beschermen en hun bedrijf te beveiligen 2 Inleiding... 3 Waarom moeten MKB-bedrijven hun databescherming moderniseren?... 4 MKB-bedrijven rekenen erop dat IT hen in bedrijf (en winstgevend) houdt... 4 Wat moeten MKB-bedrijven doen? Kiezen voor hybride Schijf voor bescherming op locatie en snel herstel... 5 Tape als deel van de back-upstrategie, om data te verplaatsen en volgens de regelgeving te bewaren... 5 Cloudservices om dataverlies tegen te gaan, voor flexibel herstel en langetermijnarchivering... 5 Overzicht van hybride databeschermingsopties van HP... 6 Met deze producten kan een MKB-bedrijf zijn IT op de juiste wijze inrichten... 7 De echte waarheid... 8 Alle handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen. De informatie in deze whitepaper is afkomstig uit bronnen die The Enterprise Strategy Group (ESG) als betrouwbaar beschouwt, maar ESG staat niet in voor de juistheid ervan. De in deze publicatie vervatte meningen van ESG kunnen aan verandering onderhevig zijn. Deze publicatie valt onder het auteursrecht van The Enterprise Strategy Group, Inc. Elke vorm van reproductie of verspreiding van deze publicatie, geheel of gedeeltelijk, op papier, elektronisch of anderszins, naar personen die niet gerechtigd zijn deze informatie te ontvangen is, zonder uitdrukkelijke toestemming van de The Enterprise Strategy Group, Inc., strijdig met de Amerikaanse wet op het auteursrecht en leidt tot civielrechtelijke en indien van toepassing tot strafrechtelijke vervolging. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met ESG Client Relations op

3 Whitepaper: HP helpt MKB-bedrijven hun data te beschermen en hun bedrijf te beveiligen 3 Inleiding Kleine en middelgrote bedrijven (MKB-bedrijven) zijn even afhankelijk van hun data en de beschikbaarheid van hun IT-resources als grote ondernemingen, maar konden niet altijd oplossingen vinden om in hun databehoeften te voorzien. Inmiddels beseffen fabrikanten dat ook kleinere bedrijven hun data moeten beschermen en hebben zij oplossingen ontwikkeld voor het MKB. In het ideale geval bieden deze de kwaliteit en flexibiliteit van enterpriseproducten, maar zijn ze qua form factor, prijs en gebruik gericht op het MKB. Sinds de dossierkasten vervangen zijn door digitale storagesubsystemen, is databescherming in grote en kleine organisaties de verantwoordelijkheid van IT-professionals. In het meest recente jaarlijkse onderzoek van ESG 2015 IT Spending Intentions Survey kwam naar voren dat back-up en bedrijfscontinuïteit/disasterrecovery (BC/DR) voor het MKB een hoge prioriteit blijven houden (zie afbeelding 1). 1 Afbeelding 1. Top tien IT-prioriteiten voor 2015 in middelgrote organisaties Top 10 IT-prioriteiten in midmarket-organisaties (100 tot 999 werknemers) voor de komende 12 maanden. (Percentage respondenten, N=233, tien antwoorden toegestaan) Information Informatie security beter beveiligen initiatives Improving Betere databack-up backup en and -recovery recovery Omgaan Managing met datagroei growth Gebruik Increasing van servervirtualisatie use of virtualization uitbreiden Business Bedrijfscontinuïteit/disasterrecovery continuity/disaster recovery programs Desktopvirtualisatie virtualization Building Private a cloudinfrastructuur private cloud infrastructure bouwen Samenwerking Improving collaboration eenvoudiger capabilities maken Cloudinfrastructuurservices Using cloud infrastructure gebruiken services Voldoen Regulatory aan wet- compliance en regelgeving initiatives 30% 27% 27% 26% 24% 22% 21% 21% 21% 21% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Bron: Enterprise Strategy Group, Om hun bedrijf vitaal te houden, hebben middelgrote organisaties tools nodig die tactische back-up en herstel mogelijk maken en tools die planning op strategisch niveau ondersteunen ten behoeve van BC/DR. Gelukkig kunnen een goede back-up en recovery en BC/DR nu worden gerealiseerd met methoden die drie of vier jaar geleden niet bestonden. Technologie in het algemeen is verbeterd en vooral databescherming in de cloud is inmiddels mainstream geworden. (Afbeelding 1 laat zien dat ook cloudgebruik een belangrijke IT-prioriteit voor dit jaar is.) Er is een ruime keus aan back-up-, recovery- en archiveringsoplossingen (BURA) voor onsite-, cloud- of hybride cloudgebruik. De cloud blijkt economisch en operationeel aantrekkelijk en fabrikanten komen met software- en hardwarealternatieven voor databescherming die geschikt zijn voor het MKB. Ook kleine organisaties hebben nu meer keus en meer mogelijkheden bij het beschermen van hun bedrijfskritische data. Het draait echter niet alleen om technologie; ook het menselijke aspect is belangrijk. Grote ondernemingen hebben altijd voldoende goed getrainde, deskundige IT-professionals in dienst: specialisten in databescherming die ook in staat zijn een probleem of plotselinge crisissituatie op te lossen. In middelgrote bedrijven is dat niet het geval. Zij beschikken wel over goede mensen, maar vaak zijn dat IT-generalisten en geen databeschermings- of recoveryspecialisten. 1 Bron: Onderzoeksrapport van ESG 2015 IT Spending Intentions Survey, februari 2015.

4 Whitepaper: HP helpt MKB-bedrijven hun data te beschermen en hun bedrijf te beveiligen 4 Als er een probleem met back-up of BC/DR ontstaat, hebben de interne medewerkers geen pasklaar antwoord, maar moeten zij verschillende oplossingen uitproberen of een externe expert inschakelen. MKB-bedrijven zijn toe aan een nieuwe aanpak en gebruiksvriendelijke technologie voor het verhelpen van BC/DR-problemen. Waarom moeten MKB-bedrijven hun databescherming moderniseren? Of het nu gaat om snelle storagegroei, onvoldoende slagvaardigheid, problemen met compliance, een gebrek aan dataduurzaamheid of onvoldoende resources om data naar verschillende offsite locaties te repliceren de vraag naar databescherming groeit sneller dan het IT-budget. MKB-bedrijven kunnen databescherming niet blijven regelen zoals zij dat vroeger deden. De huidige situatie is niet duurzaam en nu al niet toereikend. MKB-bedrijven moeten bij hun databescherming meer doen met minder om de CapEx en OpEx te reduceren. MKB-bedrijven rekenen erop dat IT hen in bedrijf (en winstgevend) houdt Grote en kleine organisaties zijn afhankelijk van hun IT-afdeling voor het operationeel houden van hun bedrijf. Heel wat MKB-bedrijven verkopen relatief gestandaardiseerde goederen of diensten en zijn daardoor kwetsbaar. Als hun IT-systeem uitvalt, stappen klanten gemakkelijk over naar een concurrent. MKB-bedrijven hebben onvol-doende armslag om zakelijke problemen te overleven; ernstig dataverlies betekent vaak het einde van het bedrijf. Dat scenario moet worden vermeden. In de praktijk kunnen middelgrote organisaties echter geen grote bedragen investeren in IT. Ze houden het bescheiden en investeren liever op terreinen waar ze zich kunnen onderscheiden van concurrenten. Tegelijkertijd moeten ze: Zorgen dat belangrijke data en systemen beschikbaar zijn. Bedrijven zijn minder dan ooit bestand tegen downtime. Bedrijfscontinuïteit is essentieel. Onderzoek van ESG wijst uit dat eindgebruikers vrijwel geen downtime tolereren. In een enquête van ESG 2 antwoordde ruim de helft (62%) van de respondenten dat meer dan drie uur downtime voor hun beschermde applicaties het bedrijf veel schade berokkent. Ook zogenaamde 'gewone' (niet-bedrijfskritische) apps kunnen tegenwoordig weinig downtime verdragen. Hoewel niet alle MKB-bedrijven evenzeer afhankelijk zijn van bedrijfscontinuïteit en disasterrecovery, streven hun IT-organisaties ernaar data en diensten continu beschikbaar te houden door snelle en flexibele recoverymogelijkheden. De kosten beheersen en groei ondersteunen. Ze proberen voortdurend betere resultaten te halen en tevens de kosten te beperken. Maar het zo snel en voordelig mogelijk stapsgewijze aanbrengen van verbeteringen is niet voldoende om de beschikbaarheid en het herstel van data te garanderen. MKB-bedrijven moeten in de juiste infrastructuur investeren in plaats van geld uit te geven aan prijzige, eenmalige oplossingen die te duur of te complex zijn (teveel bieden) of niet in hun bedrijfsbehoeften voorzien (te weinig bieden). Het bouwen van de juiste infrastructuur is niet eenvoudig, maar met een combinatie van moderne lokale en cloudoplossingen is het mogelijk. Wat moeten MKB-bedrijven doen? Kiezen voor hybride. De hogere prioriteit voor databescherming in het MKB, de toenemende maturiteit van cloud-gebaseerde databeschermingsservices en de nieuwe producten op maat voor het MKB helpen deze organisaties hun doel te realiseren: goed beschermde, eenvoudige en betaalbare IT. De simpelste, maar belangrijkste verbetering waarmee elk MKB-bedrijf data duurzamer en bescherming flexibeler kan maken is de implementatie van een hybride IT-architectuur met een op de behoeften en het budget afgestemde combinatie van producten en diensten. MKB-bedrijven hebben een uit goed samenwerkende componenten bestaande architectuur nodig die eenvoudige, beheerbare en betaalbare bescherming biedt. Deze componenten maken gebruik van de elementen en methoden in Afbeelding 2. 2 Bron: Onderzoeksrapport van ESG, Data Protection-as-a-Service Trends, september 2013.

5 Whitepaper: HP helpt MKB-bedrijven hun data te beschermen en hun bedrijf te beveiligen 5 Afbeelding 2. Een hybride databeschermingsstrategie Productieservers Beschermingsstorage Derde kopie (voor archivering) Schijf voor bescherming op locatie en snel herstel Bron: Enterprise Strategy Group, MKB-bedrijven hebben krachtige datarecoveryfunctionaliteit op locatie nodig. De cloud lijkt het moderne antwoord op ieder probleem, maar zo eenvoudig is het niet. Om snel herstel mogelijk te maken, is een redelijke hoeveelheid IT-infrastructuur op locatie nodig. Die onsite infrastructuur moet databeschermingssoftware en back-uphardware bevatten om ervoor te zorgen dat een bedrijf (ook zonder internetverbinding) zeer snel weer operationeel is. Een databeschermingsoplossing op locatie bestaat uit: Databeschermingssoftware die zowel fysieke servers als virtuele machines beschermt en die de mogelijkheid biedt om data op te slaan op lokale schijven voor snel herstel, op tape om ze langer te bewaren en verplaatsbaar te maken en in de cloud voor archivering en extra duurzaamheid. Secundaire schijfgebaseerde storage in een fysieke of virtuele appliance die geoptimaliseerd is (die datadeduplicatie en/of -compressie gebruikt) om databescherming minder zwaar op het IT-budget te laten drukken. Tape als deel van de back-upstrategie, om data te verplaatsen en volgens de regelgeving te bewaren Er zijn verschillende redenen om een beschermingsarchitectuur op locatie niet te beperken tot schijven. Grote en kleine bedrijven moeten hun schijfgebaseerde recoverymogelijkheden aanvullen met tape voor back-updoeleinden, om data langer te bewaren en verplaatsbaar te maken tussen verschillende locaties. Sommige kleine bedrijven vinden tape ook geschikt als primair herstelmedium. De meeste organisaties zijn gebaat bij schijven voor snel herstel, maar bijna elk bedrijf moet data tegenwoordig langdurig bewaren. Dat gaat in een sterk gereguleerde omgeving het beste op tape en tegenwoordig in de cloud. Cloudservices om dataverlies tegen te gaan, voor flexibel herstel en langetermijnarchivering In elke organisatie kan de stroom uitvallen, kunnen mechanische problemen optreden en kan apparatuur van werknemers verloren raken of gestolen worden. Organisaties moeten voorbereid zijn op rampen als overstromingen, brand, aardbevingen of zware stormen. Daarnaast lopen MKB-bedrijven risico door menselijke fouten en de vereisten van data-archivering op de lange termijn. Bijna alle vereisten en crises kunnen worden gelenigd of opgelost door een kopie van de data buiten het bedrijf te bewaren. Grote ondernemingen hebben speciale recoverylocaties (zelfs als die niet 24x7 actief zijn) en hebben bedrijfscontinuïteitsexperts in dienst om de gevolgen van storingen te beperken. MKB-bedrijven wisten dat zij offsite bescherming moesten hebben, maar konden zich niet veroorloven een traditionele DR-locatie te creëren en te onderhouden of tegen betaling BC/DR-experts in te schakelen.

6 Whitepaper: HP helpt MKB-bedrijven hun data te beschermen en hun bedrijf te beveiligen 6 Van oudsher was tape de enige optie om dataverlies tegen te gaan; maar toen kwam de cloud in beeld. Pluspunten van een databeschermingsoplossing met cloud-gebaseerde services zijn de gunstige prijs en de expertise die leveranciers van databescherming hun abonnees bieden. Ga voor expertise Ook in een middelgrote organisatie die zich kan permitteren om een geografisch geïsoleerde tweede locatie voor back-up en disasterrecovery te onderhouden, beschikt het IT-team waarschijnlijk niet over alle vaardigheden en voldoende mensen om die locatie te beheren. Volgens een recent onderzoek van ESG kampen bedrijven op minstens 16 IT-gebieden met een gebrek aan kennis en mensen; een daarvan is databescherming. 3 Dit jaar zei 17% van de respondenten in ESG's jaarlijkse onderzoek naar voorgenomen IT-uitgaven dat hun organisatie momenteel onvoldoende kennis over databescherming in huis heeft. Gelukkig biedt cloud-gebaseerde databescherming meer dan het gebruik van een tweede locatie op 'pay-as-you-go'-basis. Bij de cloud horen ook door de serviceprovider betaalde medewerkers die focussen op databescherming en die alles weten over BC/DR-voorbereidingstechnieken. Deze experts weten hoe ze MKB-bedrijven weer op de rit kunnen krijgen. Een hybride onsite/clouddatabeschermingsoplossing is ideaal. MKB-bedrijven moeten oplossingen kiezen die functioneel en financieel bij hen passen. Tegelijk dienen partners hun expertise en ervaring in te zetten. Die partners zijn niet alleen de traditionele VAR's en systeemintegrators waarmee kleine bedrijven al samenwerken, maar ook de adviseurs bij leveranciers van clouddiensten. Pluspunten van een databeschermingsoplossing met cloudgebaseerde services zijn de gunstige prijs en de expertise die leveranciers van databescherming hun abonnees bieden. Met hun expertise helpen zij IT-generalisten met een sneller dataherstel en snelle hervatting van de bedrijfsactiviteiten. De kosten voor een adviseur zijn meestal lager dan die van een of twee dagen downtime. Overzicht van hybride databeschermingsopties van HP Om hybride databescherming mogelijk te maken, biedt Hewlett-Packard keus uit verschillende technologieën, waaronder enkele die enterprisefunctionaliteit bieden maar afgestemd zijn op kleinere organisaties. Deze producten, die deel uitmaken van het portfolio dat HP 'Just Right IT' heeft genoemd, helpen bij het beschermen, optimaliseren en terugzetten van data om onderbrekingen in MKB-bedrijven te voorkomen. De volgende producten zijn geschikt voor hybride clouddatabescherming in het MKB: HP StoreEasy. Dit is HP's speciaal voor het MKB ontworpen file-sharing NAS-appliance, die als hoeksteen fungeert voor productiestorage en beschermingsstorage. StoreEasy biedt tal van configuratie- en installatiewizards en HP helpt met best practices. Een variant van het HP StoreEasy-platform werkt met HP's TurboRestore Appliance (TRA)-software die het StoreEasy-appliance optimaliseert als schijfgebaseerde repository voor databeschermingsoplossingen. HP LiveVault. Deze back-upservice biedt bescherming voor fysieke servers en virtuele machines (rechtstreeks naar de cloud) en is beschikbaar vanaf datacenters op verschillende geografische locaties. Organisaties kunnen hiermee voldoen aan lokale privacy- en compliancevereisten. De HP LiveVaultsoftware kan gebruikmaken van HP StoreEasy, met TRA als lokale target voor snel herstel, en de data vervolgens naar een HP cloud repliceren. HP heeft een aanzienlijke ervaring op dit terrein en houdt zich al meer dan 15 jaar bezig met cloud en clouddatacenters. 3 Bron: Onderzoeksrapport van ESG 2015 IT Spending Intentions Survey, februari 2015.

7 Whitepaper: HP helpt MKB-bedrijven hun data te beschermen en hun bedrijf te beveiligen 7 De combinatie van HP StoreEasy met TRA plus HP LiveVault biedt MKB-bedrijven wat zij nodig hebben: Betrouwbare bescherming en snellere recovery van de HP StoreEasy met TRA-appliance. Langdurige data-archivering en een extra back-up met de HP LiveVault cloudservice. StoreEasy en LiveVault fungeren als één kant-en-klare oplossing waarmee MKB-bedrijven hun onderneming voor een redelijke prijs operationeel kunnen houden. Naast de combinatie van StoreEasy en LiveVault, die samen zorgen voor robuuste bescherming in het MKB, heeft HP meer databeschermingsproducten die kleine en middelgrote bedrijven nog flexibeler maken: HP StoreEver Tape. Zoals eerder opgemerkt, is er in een modern MKB-bedrijf nog altijd ruimte voor moderne tapeoplossingen. De huidige LTO-tapecartridges en HP StoreEver-drives vormen een kosteneffectieve oplossing voor kleine bedrijven om grote hoeveelheden data te beschermen. Organisaties van elke omvang kunnen deze gebruiken voor langdurige, veilige data-archivering naast wat zij bewaren in een schijfgebaseerde repository. HP StoreEver tape biedt een volledig scala aan producten voor het MKB, van enterpriselibrary's tot standalone tapedrives en tapewisselaars, die middelgrote organisaties uitstekend in hun databeschermingsstrategie kunnen inpassen. HP StoreOnce VSA. StoreEasy met TRA-software is samen met HP LiveVault een kant-en-klare oplossing voor MKB-bedrijven. Daarnaast zijn ook kleinere en virtual appliance (VSA)-uitvoeringen van HP's enterprise datastorageoplossing (HP StoreOnce) beschikbaar, die hoogwaardige deduplicatie bieden. Een scala aan back-upsoftware van derden kan gebruikmaken van HP StoreOnce storage en zelfs de gededupliceerde data naar een ander, offsite StoreOnce-appliance repliceren. Met deze producten kan een MKB-bedrijf zijn IT op de juiste wijze inrichten Bijna elke IT-organisatie (groot of klein) heeft recovery van schijf nodig. HP heeft MKB-producten met dezelfde form factor als haar productiestorage (HP StoreEasy) voor databescherming (HP StoreEasy met LiveVault en TRA-software). Als u data vijf jaar of langer moet bewaren (bijvoorbeeld omdat de wet dat voorschrijft), kunt u eigenlijk niet zonder tape. Voor sommige kleine bedrijven is tape nog steeds het favoriete recoverymedium, omdat schijfopslag ondanks de vele voordelen te duur is. Tape is verplaatsbaar en zorgt ervoor dat een klein bedrijf voor langetermijnarchivering niet afhankelijk is van de cloudleverancier. HP heeft tapedrives, -wisselaars en -library's voor kleine en middelgrote bedrijven. Cloudservices zijn voor vrijwel iedere IT-organisatie ideaal, omdat ze alles bieden van fysieke en virtuele serverback-up-as-a-service tot HP LiveVault. In combinatie met HP StoreEasy voorziet de LiveVault hybride cloudoplossing, met recovery op locatie, externe bescherming tegen dataverlies en langetermijnarchivering, in de behoeften van de meeste IT-beheerders in het MKB. Met deze oplossing kan een bedrijf kiezen welke data het onsite wil houden via StoreEasy en hoeveel het in de LiveVault-cloud wil plaatsen. Vanwege de uitstekende recoverymogelijkheid is een hybride oplossing voor kleine én grote bedrijven ideaal. Moderne organisaties zijn immers kwetsbaar voor allerlei storingen en crises die de bedrijfsactiviteiten in gevaar brengen en die niet met één databeschermingsmethode te ondervangen zijn. Organisaties moeten databescherming zien als een goed samenwerkende toolset die het bedrijf de noodzakelijke flexibiliteit, de beste prijs en de juiste technologie biedt om betrouwbaar te werken. Net zo belangrijk als de hier beschreven technologiecombinaties is de expertise van het wereldwijde netwerk van HP channel partners en de databeschermingsexperts van de HP cloudservicesteams, die zich inzetten voor het succes van de IT-manager in het MKB.

8 Whitepaper: HP helpt MKB-bedrijven hun data te beschermen en hun bedrijf te beveiligen 8 De echte waarheid Wij kunnen niet genoeg benadrukken dat middelgrote bedrijven robuuste bescherming, betrouwbare recovery en flexibiliteit nodig hebben om dezelfde databeschikbaarheid te realiseren als grote ondernemingen, maar op een ander prijsniveau. Daarom ontwikkelen bedrijven als HP oplossingen die de juiste bescherming bieden. Deze zijn door HP specifiek afgestemd op de IT van kleine en middelgrote bedrijven. IT moet tegenwoordig aan zeer uiteenlopende bedrijfsbehoeften voldoen. Daarvoor is een hoog niveau aan databeschikbaarheid en flexibiliteit nodig: met snelle bescherming/recovery op locatie, mogelijkheden om data langdurig te bewaren en aan wet- en regelgeving te voldoen en samenwerking met experts die een goed resultaat waarborgen. Het gebruik van hybride cloud als IT-architectuur voor databescherming heeft drie voordelen: Ten eerste: MKB-bedrijven moeten controle houden en weten welke data intern worden bewaard en welke gegevens offsite kunnen worden opgeslagen. Ten tweede: MKB-bedrijven hebben niet altijd voldoende budget voor krachtige databescherming. Voor het ondersteunen van bedrijfsgroei hebben zij behoefte aan gebruiksvriendelijke, schaalbare oplossingen van de juiste omvang met de juiste kenmerken, voor een gunstige prijs. Ten derde: MKB-bedrijven hebben behoefte aan robuustere back-up, bedrijfscontinuïteit en disasterrecovery. Ze zijn sterk afhankelijk van hun interne IT-resources maar bezitten meestal niet de expertise of tools op enterpriseniveau waarover grote organisaties beschikken. Het goede nieuws is dat bedrijven als HP deze kleine en middelgrote organisaties de tools bieden die zij nodig hebben om hun data te beschermen. Wij ontwikkelen hoogwaardige oplossingen en methoden die afgestemd zijn op het MKB.

9 HP documentnumner 4AA5-7557NLE 20 Asylum Street Milford, MA Tel: Fax:

Vijf belangrijke overwegingen bij het waarborgen van dataherstel. Gids voor kleine en middelgrote organisaties

Vijf belangrijke overwegingen bij het waarborgen van dataherstel. Gids voor kleine en middelgrote organisaties White paper Vijf belangrijke overwegingen bij het waarborgen van dataherstel Gids voor kleine en middelgrote organisaties Door Jason Buffington, senior analist en Monya Keane, onderzoeksanalist Juni 2015

Nadere informatie

White Best practices voor databescherming en bedrijfscontinuïteit in een mobiele wereld Gids voor kleine en middelgrote organisaties Juni 2015

White Best practices voor databescherming en bedrijfscontinuïteit in een mobiele wereld Gids voor kleine en middelgrote organisaties Juni 2015 White paper Best practices voor databescherming en bedrijfscontinuïteit in een mobiele wereld Gids voor kleine en middelgrote organisaties Door Colm Keegan, senior analist, Dan Conde, analist, en Leah

Nadere informatie

Hoe kleine en middelgrote bedrijven nieuwe klanten vinden en vasthouden in een veranderende digitale wereld

Hoe kleine en middelgrote bedrijven nieuwe klanten vinden en vasthouden in een veranderende digitale wereld White Paper Hoe kleine en middelgrote bedrijven nieuwe klanten vinden en vasthouden in een veranderende digitale wereld Door Scott Sinclair, analist, Mark Peters, senior analist en Monya Keane, researchanalist

Nadere informatie

Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing De stappen naar de cloud Pagina 5 Security & Privacy in de cloud Pagina 8 Investeren in meer dan financiële winst Pagina 9 De techniek is er, nu de mens

Nadere informatie

Perfecte bescherming van uw onderneming. De basis van veilig zakendoen. Enterprise-editie

Perfecte bescherming van uw onderneming. De basis van veilig zakendoen. Enterprise-editie Perfecte bescherming van uw onderneming De basis van veilig zakendoen Enterprise-editie Wat kan deze gids voor u betekenen? Gegevensbescherming is een van de grootste uitdagingen waarvoor moderne organisaties

Nadere informatie

Til uw onderneming naar een hoger niveau. Stel de juiste vragen op weg naar de cloud

Til uw onderneming naar een hoger niveau. Stel de juiste vragen op weg naar de cloud CHEOPS REPORT Til uw onderneming naar een hoger niveau Stel de juiste vragen op weg naar de cloud Cloud computing is aan een sterke opmars bezig. Tegelijk roept het bij vele bedrijven nog vragen op. Is

Nadere informatie

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving Whitepaper De hybrid cloud Een reis naar de ideale cloud omgeving Inhoud 1 2 3 4 5 De reis naar de cloud Private cloud Public cloud Hybrid Cloud 4 6 9 11 12 The Dutch Cloud Masters T +31 88 988 96 00,

Nadere informatie

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving Whitepaper De hybrid cloud Een reis naar de ideale cloud omgeving Inhoud 1 2 3 4 5 De reis naar de cloud Private cloud Public cloud Hybrid cloud 4 6 9 11 12 The Dutch Cloud Masters T +31 88 988 96 00,

Nadere informatie

Neem de slimste storagebeslissing voor uw organisatie

Neem de slimste storagebeslissing voor uw organisatie Brochure over de portefeuille voor kleine en middelgrote bedrijven Neem de slimste storagebeslissing voor uw organisatie Start right. Keep it simple. Grow smart. NetApp storage en De NetApp SAN omgeving

Nadere informatie

De voordelen van cloudnetwerken

De voordelen van cloudnetwerken whitepaper De voordelen van cloudnetwerken Cloudnetwerken inschakelen om de IT-kosten te verlagen en de IT-productiviteit te verhogen Inleiding Er ligt een voortdurende druk op organisaties in zowel de

Nadere informatie

Publieke of private cloud: de keuze is aan u

Publieke of private cloud: de keuze is aan u whitepaper Publieke of private cloud: de keuze is aan u Bedrijven in hun nopjes met de cloud Het leidt geen twijfel dat de cloud aan een onstuitbare opmars in het bedrijfsleven bezig is. Uit een onderzoek

Nadere informatie

Jaargang 3, nr. 5 / 2012 En verder

Jaargang 3, nr. 5 / 2012 En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr. 5 / 2012 En verder Hosting-bedrijf helpt applicaties naar cloud migreren EMCworld Gebrek aan inzicht in netwerk veroorzaakt forse

Nadere informatie

Cloud. Works. Security. Risico s en kansen Veilig werken in de cloud Public of private cloud? Virtuele appliances

Cloud. Works. Security. Risico s en kansen Veilig werken in de cloud Public of private cloud? Virtuele appliances Cloud WWW.CLOUDWORKS.NU NUMMER 2 JULI 2010 Works HET VAKBLAD OVER CLOUD COMPUTING Security Risico s en kansen Veilig werken in de cloud Public of private cloud? Virtuele appliances Redundant array of independant

Nadere informatie

Works. STORAGE in de cloud ONDERZOEK: CLOUD IN NEDERLAND NIEUWE WETGEVING VEREIST. Van SaaS/PaaS/IaaS tot public/private/hybrid

Works. STORAGE in de cloud ONDERZOEK: CLOUD IN NEDERLAND NIEUWE WETGEVING VEREIST. Van SaaS/PaaS/IaaS tot public/private/hybrid Cloud www.cloudworks.nu nummer 1 februari 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing STORAGE in de cloud ONDERZOEK: CLOUD IN NEDERLAND Van SaaS/PaaS/IaaS tot public/private/hybrid NIEUWE WETGEVING

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

Bedrijfsflexibiliteit en de ware kostenbesparing van cloud computing

Bedrijfsflexibiliteit en de ware kostenbesparing van cloud computing Bedrijfsflexibiliteit en de ware kostenbesparing van cloud computing W H I T E P A P E R V O O R B E D R I J V E N Samenvatting Nieuwe, revolutionaire resultaten van wereldwijde onderzoeken hebben de echte

Nadere informatie

MKB Cloud Barometer 2014 Management Samenvatting Zakelijke Dienstverlening In opdracht van: Exact Nederland & KPN

MKB Cloud Barometer 2014 Management Samenvatting Zakelijke Dienstverlening In opdracht van: Exact Nederland & KPN Management Samenvatting Zakelijke Dienstverlening In opdracht van: Exact Nederland & KPN Peter Vermeulen Pb7 Research 1 juli 2014 peter@pb7.nl 1 Inhoud Inhoud... 1 Achtergrond... 2 De MKB Cloud Barometer

Nadere informatie

IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit Whitepaper over de inzet van zakelijke full service IT stores

IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit Whitepaper over de inzet van zakelijke full service IT stores IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit Whitepaper over de inzet van zakelijke full service IT stores IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit 1 Inleiding Tien jaar geleden zaten

Nadere informatie

Just Right IT IT die aansluit op uw businessbehoefte geeft u de ruimte om te ondernemen

Just Right IT IT die aansluit op uw businessbehoefte geeft u de ruimte om te ondernemen Just Right IT IT die aansluit op uw businessbehoefte geeft u de ruimte om te ondernemen Geldig van: 1 mei 2015 t/m 31 juli 2015 Inhoud 05 HP voor de juiste IT 06 HP ROK Licenties Windows Server 2012 07

Nadere informatie

Storage op instellingsniveau

Storage op instellingsniveau Storage op instellingsniveau Aanbevelingen lange termijn Auteur(s): SURFnet Versie: 1.01 Datum: oktober 2012 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305 admin@surfnet.nl

Nadere informatie

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud Een commerciële bijlage van ICT Media, verspreid door Het Financieele Dagblad BoardroomIT datacenter & cloud www.it-executive.nl www.ictmedia.nl april 2014 7 Olav Roes 9 (Rabobank): Altijd bereikbaar en

Nadere informatie

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud Een commerciële bijlage van ICT Media, verspreid door Het Financieele Dagblad BoardroomIT datacenter & cloud www.it-executive.nl www.ictmedia.nl april 2014 7 Olav Roes 9 (Rabobank): Altijd bereikbaar en

Nadere informatie

Drie vragen die iedere CIO zich moet stellen over virtuele serverdataprotectie. Februari, 2013

Drie vragen die iedere CIO zich moet stellen over virtuele serverdataprotectie. Februari, 2013 Drie vragen die iedere CIO zich moet stellen over virtuele serverdataprotectie Februari, 2013 Inhoud Het belang van de CIO... 3 Wat iedere CIO moet weten... 4 Drie kernvragen... 5 CommVault Simpana -software...

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een ontmoeting met de cloud Pagina 4 Trends in IT Pagina 6 Informatie achter slot en grendel Pagina 12 Glasvezel: hogesnelheidslijn voor

Nadere informatie

Optimaliseer uw basisinfrastructuur. Dynamische IT voor Het Nieuwe Werken

Optimaliseer uw basisinfrastructuur. Dynamische IT voor Het Nieuwe Werken 1 Optimaliseer uw basisinfrastructuur Dynamische IT voor Het Nieuwe Werken Executive Summary Doelgroep Deze whitepaper is bestemd voor IT-directeuren, managers en medewerkers die verantwoordelijk zijn

Nadere informatie

Service-levelmanagement De afstand tussen vendor en klant Verschaffen SAS70 en ISO27001 zekerheid? Hoe zit het met Googles SLA?

Service-levelmanagement De afstand tussen vendor en klant Verschaffen SAS70 en ISO27001 zekerheid? Hoe zit het met Googles SLA? Cloud www.cloudworks.nu nummer 3 september 2010 Works HET Vakblad over cloud computing SLA s Service-levelmanagement De afstand tussen vendor en klant Verschaffen SAS70 en ISO27001 zekerheid? Hoe zit het

Nadere informatie

Efficiënt datamanagement in drie eenvoudige stappen. Transformeer uw datamanagementactiviteiten met CommVault Simpana 10

Efficiënt datamanagement in drie eenvoudige stappen. Transformeer uw datamanagementactiviteiten met CommVault Simpana 10 Efficiënt datamanagement in drie eenvoudige stappen Transformeer uw datamanagementactiviteiten met CommVault Simpana 10 Contents De perfecte storm voor datamanagement: Big Data, cloud en mobility... 3

Nadere informatie

Business case. Online contact centers

Business case. Online contact centers Business case Online contact centers 1 Versie Inhoud 1. Inleiding... 3 2. De verschillende alternatieven... 3 2.1 Optie 1: inhouse contactcenter... 3 2.2 Optie 2: facilitair contactcenter... 4 2.3 Online

Nadere informatie