Vijf belangrijke overwegingen bij het waarborgen van dataherstel. Gids voor kleine en middelgrote organisaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vijf belangrijke overwegingen bij het waarborgen van dataherstel. Gids voor kleine en middelgrote organisaties"

Transcriptie

1 White paper Vijf belangrijke overwegingen bij het waarborgen van dataherstel Gids voor kleine en middelgrote organisaties Door Jason Buffington, senior analist en Monya Keane, onderzoeksanalist Juni 2015 Deze ESG whitepaper is gemaakt in opdracht van Hewlett-Packard en wordt gedistribueerd onder licentie van ESG.

2 Whitepaper: Vijf belangrijke overwegingen bij het waarborgen van dataherstel 2 Inhoud Modernisering van de productie leidt tot modernisering van bescherming... 3 Vijf overwegingen voor middelgrote organisaties... 4 Wat moet ik beschermen?... 4 Welk type recoverymogelijkheid heb ik nodig?... 4 Hoe kan ik de kosten reduceren?... 6 Hoe lang moet ik mijn data bewaren?... 6 Welke rol speelt de cloud in moderne databeschermingsoplossingen?... 7 Hoe voorziet HP in moderne databeschermingsvereisten... 7 Moderne databeschermingssoftware van HP... 7 Back-up moderniseren met HP... 8 Moderne data-archivering van HP... 9 Moderne back-up via de HP Cloud Beter inzicht Alle handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen. De informatie in deze whitepaper is afkomstig uit bronnen die The Enterprise Strategy Group (ESG) als betrouwbaar beschouwt, maar ESG staat niet in voor de juistheid ervan. De in deze publicatie vervatte meningen van ESG kunnen aan verandering onderhevig zijn. Deze publicatie valt onder het auteursrecht van The Enterprise Strategy Group, Inc. Elke vorm van reproductie of verspreiding van deze publicatie, geheel of gedeeltelijk, op papier, elektronisch of anderszins, naar personen die niet gerechtigd zijn deze informatie te ontvangen is, zonder uitdrukkelijke toestemming van de The Enterprise Strategy Group, Inc., strijdig met de Amerikaanse wet op het auteursrecht en leidt tot civielrechtelijke en indien van toepassing tot strafrechtelijke vervolging. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met ESG Client Relations op

3 Whitepaper: Vijf belangrijke overwegingen bij het waarborgen van dataherstel 3 Modernisering van de productie leidt tot modernisering van bescherming Bedrijven moderniseren hun IT-productie omdat ze daarmee hun productiviteit kunnen verbeteren. Maar terwijl zij bezig zijn hun productieomgeving te moderniseren, blijkt vaak dat de data in die omgeving niet op de juiste manier worden beschermd. De 'op productie gerichte' prioriteiten voor IT-modernisering die dit jaar het meest genoemd werden door de ondervraagden in een onderzoek van ESG (zie afb. 1) 1 zijn vooral mooie, logische manieren om de bedrijfsproductiviteit te verbeteren. Met name in middelgrote organisaties hebben die prioriteiten samen ingrijpende gevolgen voor de IT-infrastructuur. Daarom vernieuwen MKB-bedrijven niet alleen hun productieplatformen en workloads, maar zoeken zij ook methoden om hun databeschermingsoplossingen te moderniseren. Afb. 1. Top 10 IT-prioriteiten voor 2015 in middelgrote organisaties Top 10 IT-prioriteiten in midmarket-organisaties (100 tot 999 werknemers) voor de komende twaalf maanden. (Percentage respondenten, N=233, tien antwoorden toegestaan) Informatie beter beveiligen 30% Betere databack-up en -recovery Omgaan met datagroei Gebruik van servervirtualisatie uitbreiden Bedrijfscontinuïteit/disasterrecovery Desktopvirtualisatie Private cloudinfrastructuur bouwen Samenwerking eenvoudiger maken Cloudinfrastructuurservices gebruiken Voldoen aan wet- en regelgeving 27% 27% 26% 24% 22% 21% 21% 21% 21% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Modernisering van verschillende aspecten van de productie (zoals uitbreiding van de storagecapaciteit, virtualisatie, verbetering van de samenwerking, enzovoort) leidt tot modernisering van de bescherming. Wellicht is dat de reden waarom de verbetering van databack-up en -recovery in onderzoeken van ESG jaar in jaar uit vaker wordt genoemd dan een aantal andere productiegerelateerde prioriteiten. Bron: Enterprise Strategy Group, De huidige moderniseringsprioriteiten voor de productie zijn mooi en logisch. Maar door hun gezamenlijke impact op de IT-infrastructuur zijn organisaties genoodzaakt om ook de modernisering van hun databeschermingsoplossingen hoog op de agenda te zetten. 1 Bron: Onderzoeksrapport van ESG 2015 IT Spending Intentions Survey, februari 2015.

4 Whitepaper: Vijf belangrijke overwegingen bij het waarborgen van dataherstel 4 Wij zouden verwachten dat de ondervraagden elke productiegerichte IT-moderniseringsactiviteit belangrijker vinden dan back-up. Maar dat is niet het geval. Omdat IT-groepen zoveel aspecten van hun productie-infrastructuur hebben gemoderniseerd om aan de bedrijfsbehoeften te voldoen, heeft het verbeteren van back-up een nog grotere prioriteit gekregen dan anders het geval zou zijn. Dat is een problematische situatie: De meeste projecten voor modernisering van de productie brengen een verontrustende inefficiëntie aan het licht in de nog vaak in middelgrote organisaties gebruikte oudere databeschermingsoplossingen. Middelgrote organisaties zijn evenzeer afhankelijk van hun data als grote ondernemingen en hebben dus evenveel behoefte aan databescherming. Traditioneel moesten zij zich tevreden stellen met middelmatige back-upoplossingen of proberen een grootschalige databeschermingsoplossing in te passen in hun middelgrote omgeving, wat complex en duur is. Gelukkig zijn er tegenwoordig oplossingen die moderne, uitgebreide databescherming bieden zonder de kosten en complexiteit van een traditioneel grootschalig databeschermingsproduct. Vijf overwegingen voor middelgrote organisaties Wanneer IT-beslissers in middelgrote ondernemingen de beschikbare moderne databeschermingsopties evalueren, kunnen zij aan de hand van vijf vragen bepalen welke technologie het meest geschikt is. Die vragen zijn: Wat moet de organisatie beschermen? Welk type recoverymogelijkheid hebben wij nodig? Hoe kunnen de kosten worden gereduceerd? Hoe lang moeten data worden bewaard? Welke cloudmethode of aanpak is het beste voor de organisatie? Wat moet ik beschermen? De tijd dat kleine of middelgrote bedrijven (MKB-bedrijven) een 'simpele', homogene IT-omgeving hadden, ligt achter ons. Een moderne middelgrote IT-organisatie gebruikt een breed scala aan infrastructuurcomponenten en diensten; misschien niet zoveel als grote ondernemingen, maar met meer diversiteit dan veel mensen denken. De productdiversiteit neemt in de loop der jaren toe: afdelingen en divisies hebben steeds meer IT-tools nodig om hun operationele doelen te bereiken. Van een groeiend aantal productieplatformen moeten back-ups worden gemaakt; niet alleen van de verschillende serverbesturingssystemen (met meerdere versies van elk), maar ook van de data die zich buiten de traditionele servers bevinden, bijvoorbeeld op endpoint-devices, in kantoorvestigingen of zelfs in de cloud. Welk type recoverymogelijkheid heb ik nodig? In dit geval betekent 'recoverymogelijkheid' inderdaad mogelijkheid tot herstel. De term houdt meer in dan alleen het terugzetten van data. 'Recoverymogelijkheid' staat voor het vermogen van een bedrijf om data in het algemeen goed en efficiënt te beschermen en te herstellen. De verschillende 'recoverymogelijkheden' waarin een MKB-bedrijf moet voorzien omvatten meestal een combinatie van back-ups met snapshots, replicatie en andere beschermingsmethoden, zoals getoond in afbeelding 2.

5 Whitepaper: Vijf belangrijke overwegingen bij het waarborgen van dataherstel 5 Afb. 2. Het databeschermingsspectrum Bijvoorbeeld: Om data voor contentspecifieke doeleinden te bewaren, implementeert u archivering. Bron: Enterprise Strategy Group, Om data uit eerdere perioden individueel of in grote volumes terug te zetten, kiest u traditionele back-ups in een gededupliceerde storagepool of een moderne tape- of cloudoplossing. Om bijna actuele momenten terug te zetten, gebruikt u de snapshot-technologie in de primaire storage. Om te zorgen dat data op meerdere locaties beschikbaar zijn, werkt u met replicatie. Voor data die altijd beschikbaar moeten zijn, gebruikt u hoge-beschikbaarheid mechanismen op productieservers en robuuste storage. Als data moeten worden hersteld uit een kantoorvestiging of een andere remote locatie gebruikt u de gerepliceerde kopieën voor bedrijfscontinuïteit/disaster recovery (BC/DR). DR draait om het niet verloren laten gaan van data. BC gaat nog een stap verder en creëert de ideale situatie waarin het bedrijf zelfs bij de grootste storing nooit stil komt te liggen. Eindgebruikers kunnen weinig downtime verdragen Werknemers in grote en kleine organisaties hebben zeer hoge verwachtingen omtrent de beschikbaarheid van de applicaties en systemen waarmee zij werken. Een downtime van enkele uren is al te veel. In een onderzoek van ESG gaf 62% van de ondervraagden aan dat drie uur of minder downtime voor standaardapplicaties het maximum is en 83% zei hetzelfde voor applicaties met hoge prioriteit. 2 Bij zo'n sterke afhankelijkheid van IT en zo'n lage tolerantie voor downtime en ontoegankelijkheid van data is traditionele back-up alleen niet voldoende. Het is niet realistisch om te verwachten dat een IT-generalist in een MKB-bedrijf met alleen traditionele back-up/restoremethoden in staat is binnen drie uur een probleem te detecteren, een diagnose te stellen, data te herstellen en een productieapplicatie weer op te starten. SLA's moeten door leidinggevenden in het bedrijfsleven en IT-implementers samen worden bepaald Beslissers in de moderne IT-omgeving moeten een combinatie creëren van back-ups (die nog steeds absoluut noodzakelijk zijn) met snapshots en replicatie om ruimere, krachtige herstelmogelijkheden te bieden. De keus voor bepaalde databeschermingsmethoden (welke kleur in het spectrum uit afb. 2 wordt gebruikt) is afhankelijk van het beoogde herstelpunt (RPO) en de beoogde hersteltijd (RTO). Stel de vragen "hoeveel downtime kunnen wij ons veroorloven" en "hoeveel dataverlies kunnen wij ons veroorloven"? 2 Bron: Onderzoeksrapport van ESG, Data Protection-as-a-Service (DPaaS) Trends, september 2013.

6 Whitepaper: Vijf belangrijke overwegingen bij het waarborgen van dataherstel 6 Hoewel deze whitepaper vooral over back-up gaat, kunnen ook snapshots en applicaties nodig zijn om de bedrijfsdoelen te halen. Wanneer deze aanvullende databeschermingsmethoden via één structuur van één leverancier worden beheerd, levert dat operationele voordelen en extra flexibiliteit op. Hoe kan ik de kosten reduceren? Zoals getoond in afb. 2 moeten IT-teams een reeks databeschermingsactiviteiten uitvoeren om het bedrijf het vereiste herstellingsvermogen te bieden. Zij moeten bovendien de totale kosten en de complexiteit van storage en databescherming en de kapitaalkosten voor de databeschermingsinfrastructuur reduceren. Een economische methode om alles te beschermen wat bescherming nodig heeft is datadeduplicatie. Daarbij worden alleen unieke data en versies van data opgeslagen. Deduplicatie elimineert duplicaatkopieën van terugkerende data. Het levert forse besparingen op doordat minder storagecapaciteit wordt gebruikt en back-ups voordeliger worden. Profiteer van de moderne ontwikkelingen in deduplicatie Nu IT continu wordt geconfronteerd met een groeiende storagebehoefte is deduplicatie noodzakelijker dan ooit. Wanneer deduplicatie wordt geïmplementeerd als onderdeel van de databeschermingsinfrastructuur, maakt het deze veel efficiënter. Hoewel deduplicatie de aanwas van beschermde data niet stopt, is het een effectieve strategie om het back-upvolume te beperken. Deduplicatietechnologie wordt verder ontwikkeld door leveranciers die betere methoden creëren om data efficiënt te transporteren en op te slaan. De algoritmen voor analyse van de opgeslagen data worden steeds beter. Dat is goed nieuws, want minder dan een procent verbetering in de deduplicatieratio kan al leiden tot een capaciteitsbesparing van gigabytes. Naast verbeteringen in algoritmen zijn er ook ontwikkelingen in de tijden en locaties waarop deduplicatie plaatsvindt. Deduplicatie draait niet alleen meer om verbeteringen in specifieke back-upappliances; het werkt in het gehele netwerk, in het datapad en verspreid over meerdere apparaten. Hoe lang moet ik mijn data bewaren? Het korte (onbevredigende) antwoord op die vraag is "dat hangt ervan af". Als u bepaalt hoeveel informatie hoe lang moet worden bewaard, dient u met twee factoren rekening te houden: De wet- en regelgeving eist soms dat data langer bewaard worden dan u zou verwachten en daarbij speelt de bedrijfsgrootte geen rol. Compliance is geen 'theoretische' activiteit die alleen grote organisaties moeten (of kunnen) uitvoeren. Compliance is het opvolgen van verordeningen inzake het bewaren of vernietigen van data op basis van de bedrijfstak of geopolitieke grenzen in plaats van bedrijfsgrootte. In de V.S. is bijvoorbeeld ieder beursgenoteerd bedrijf of het nu of 400 werknemers heeft verplicht zich aan dezelfde Sarbanes-Oxley wetgeving voor het bewaren en vernietigen van data te houden. Alle medische praktijken en kantoren in de V.S. moeten zich, ongeacht hun grootte, houden aan de HIPAAregelgeving voor privacy van patiënten en het bewaren van dossiers. Als begrip lijkt 'compliance met wet- en regelgeving' een onmogelijk ingewikkelde opgave. In de praktijk is het niet veel meer dan het om de juiste redenen bewaren van de juiste data. De meeste wet- en regelgeving bevat specifieke, praktische richtlijnen. Ook als voor een bepaalde sector of in een bepaald land geen regels bestaan voor het bewaren of vernietigen van data, is het raadzaam om data een tijd lang te bewaren. Terugkerend naar de vraag over kostenbeheersing: het is economischer om data die langdurig worden bewaard op voordelige (maar moderne) tape of in de cloud op te slaan.

7 Whitepaper: Vijf belangrijke overwegingen bij het waarborgen van dataherstel 7 Welke rol speelt de cloud in moderne databeschermingsoplossingen? Het is tegenwoordig onmogelijk om na te denken over IT-modernisering zonder de cloud daarin te betrekken. Bij veel mensen leidt dat tot frustratie en verwarring in plaats van tot meer inzicht in IT-modernisering. Cloud-gebaseerde databeschermingsoplossingen zijn vooral geschikt als aanvulling op de interne databeschermingsen databeheerstrategieën. Er zijn verschillende mogelijkheden: Endpointback-ups: Moderne endpoints zowel de door het bedrijf verstrekte als de eigen devices van de werknemers zijn standaard verbonden met internet en steeds minder vaak via een kabel aangesloten op intranetten en bedrijfsnetwerken. Daarom ligt het voor de hand back-ups van deze endpoints te maken naar een cloud-gebaseerde service. Veel middelgrote organisaties zouden dit moeten integreren in hun totale databeschermingsstrategie. Ondersteuning van samenwerking: Kenniswerkers maken gebruik van bestandsdeling en synchronisatie via de cloud om hun persoonlijke productiviteit te verhogen en teamwork/samenwerking te verbeteren. Oplossingen voor het synchroniseren en delen van bestanden zijn altijd cloud-gebaseerd. In die context is het belangrijk om te beseffen dat het bedrijfsgegevens zijn die, ook in kleine en middelgrote organisaties, goed moeten worden beschermd. Voorbereiding voor disasterrecovery: De cloud biedt middelgrote bedrijven uitstekende mogelijkheden voor bedrijfscontinuïteit en disaster recovery (BC/DR). In afb. 1 is te zien dat het verbeteren van back-up en recovery een zeer hoge prioriteit heeft; datzelfde geldt voor BC/DR. Gelukkig is er een economische tweede locatie beschikbaar: de cloud. Hoe voorziet HP in moderne databeschermingsvereisten Middelgrote organisaties kunnen veel baat hebben bij een portfolio met technologieën, zoals: Moderne databeschermingssoftware. Efficiënte speciale back-upappliances met ingebouwde deduplicatie. Opties voor het langdurig bewaren van data, zoals tape en/of cloud. Voor MKB-bedrijven die bezig zijn met databeschermingsfunctionaliteit en -vereisten is Hewlett-Packard als partner het overwegen waard. HP heeft een compleet portfolio producten onder de noemer 'BURA' (back-up, recovery en archivering), die speciaal ontworpen zijn voor MKB-bedrijven. Moderne databeschermingssoftware van HP Twee HP producten zijn speciaal gemaakt voor moderne databescherming: HP Data Protector software is ideaal voor grote ondernemingen, terwijl HP StoreEasy plus LiveVault afgestemd is op MKB-bedrijven. Als standalone product is HP StoreEasy geen software maar een speciaal voor MKB-bedrijven ontwikkeld NAS-appliance voor bestandsdeling, dat als hoeksteen fungeert voor productie- en beschermingsstorage. In combinatie met HP's TurboRestore Appliance (TRA) software is het StoreEasy appliance een schijfgebaseerd repository voor databeschermingsoplossingen. HP LiveVault software biedt bescherming direct naar de HP clouddatacenters voor fysieke omgevingen, virtuele omgevingen en endpoint-devices. LiveVault kan het HP StoreEasy appliance met TRA als lokale target gebruiken voor snel herstel, voordat data naar een HP cloud worden gerepliceerd. De combinatie van StoreEasy met TRA plus LiveVault biedt MKB-bedrijven betrouwbare bescherming en snel herstel van het StoreEasy appliance, plus de mogelijkheid om data lang te bewaren en terug te zetten vanuit de LiveVault cloudservice. StoreEasy en LiveVault zijn producten die al langer bestaan. Nieuw is dat de HP storagegroep ze nu gekoppeld heeft en ze positioneert als 'bundel' die samenwerkt. HP adviseert haar MKB-klanten om StoreEasy plus LiveVault te gebruiken als één kant-en-klare oplossing (zie afb. 3) om hun onderneming voor een gunstige prijs operationeel te houden.

8 Whitepaper: Vijf belangrijke overwegingen bij het waarborgen van dataherstel 8 Afb. 3. Hybride cloudback-up met HP StoreEasy plus LiveVault Back-up moderniseren met HP Bron: HP, HP levert twee typen storagehardware als aanvulling op een moderne databeschermingsinfrastructuur. Dit zijn het (hierboven beschreven) StoreEasy NAS-appliance en het HP StoreOnce back-upsysteem dat speciaal ontwikkeld is om back-ups en archiefdata optimaal te bewaren. Zoals eerder opgemerkt is het noodzakelijk om verschillende kopieën van data van verschillende momenten te bewaren om de flexibiliteit van het bedrijf te waarborgen. Zonder uiterst efficiënte deduplicatie om redundantie te elimineren en de CapEx en OpEx te reduceren, wordt dat echter ongelofelijk duur. De HP StoreOnce familie van back-upstorageproducten (zie afb. 4) lost dit probleem op. Deze oplossingen omvatten virtuele storage-appliances (VSA's), kleine appliances voor middelgrote bedrijven en kantoorvestigingen en beschermingsstorage op enterpriseniveau. De StoreOnce systemen delen één architectuur waardoor gededupliceerde data in de meest optimale staat tussen devices kunnen worden verplaatst. HP garandeert haar klanten dat 95% minder back-upcapaciteit nodig is via het Get Protected garantieprogramma. 3 Afb. 4. Eén back-upplatform: HP StoreOnce portfolio 3 Juridische disclaimer van HP: "In vergelijking met een fully-hydrated back-up. Afhankelijk van kwalificering van de klant en compliance met de voorwaarden van de Get Protected garantie, die geleverd wordt door uw HP verkoopvertegenwoordiger."

9 StoreOnce Catalyst Whitepaper: Vijf belangrijke overwegingen bij het waarborgen van dataherstel 9 Bron: HP, Een interessante component van StoreOnce is HP StoreOnce Catalyst, een voor back-up en recovery geoptimaliseerde interface met betere prestaties en gemakkelijker beheer dan backup via NAS (network-attached storage) en VTL (virtual tape library). Het is een essentieel onderdeel van HP's gefedereerde deduplicatiearchitectuur. Het gebruikt in de gehele enterprise hetzelfde deduplicatiealgoritme en maakt deduplicatie overal in het netwerk mogelijk, in plaats van alleen waar specifieke vendortechnologie dit toestaat. StoreOnce Catalyst is één technologie die op verschillende plaatsen in het netwerk kan worden gebruikt zonder dat rehydration nodig is wanneer data worden overgebracht tussen bronserver, back-upapparaat en doelappliance. Het optimaliseert niet alleen deduplicatie, maar verbetert ook de dataoverdracht doordat de geavanceerde optimalisatietechnologie ook op productieservers of in back-upservers kan worden toegepast, nog voordat de data in het deduplicatie-appliance zelf worden opgeslagen. Afb. 5 laat zien waar Catalyst functioneert in elk scenario terwijl data van een bijkantoor of nevenvestiging (ROBO) worden teruggetransporteerd naar het datacenter. Afb. 5. Back-up deduplicatieoplossingen voor MKB-klanten Bron: Enterprise Strategy Group, HP biedt ook Federated Catalyst voor deduplicatie in een complete omgeving. Deze software stelt een MKB-bedrijf in staat verschillende StoreOnce-appliances als één virtuele dataopslag te beheren. Kleine locaties, middelgrote bedrijven en verspreide omgevingen kunnen databescherming en archivering met deze Catalyst software optimaliseren. Moderne data-archivering van HP Schijfgebaseerde databeschermingsoplossingen bieden de flexibiliteit en de optimalisatie die moderne organisaties nodig hebben. Maar elk MKB-bedrijf dat data drie, vijf, zeven of tien jaar moet bewaren, doet er goed aan tape te kiezen als economische, betrouwbare lange-termijnopslag. Daarom biedt HP haar klanten de HP StoreEver serie van tapedrives, tapewisselaars en tapelibrary's, die allemaal voorzien zijn van moderne LTO-geformatteerde drives en cartridges. Verouderde zorgen over de levensduur of de snelheid van tape zijn tientallen jaren blijven bestaan. Bij moderne LTO gelden die niet meer, omdat de media lang meegaan, snel en duurzaam zijn en geschikt zijn voor grote en kleine organisaties. Een ander voordeel van tape is de mogelijkheid om deze op een externe locatie te bewaren als voordelige oplossing voor disaster recovery of data-archivering.

10 Whitepaper: Vijf belangrijke overwegingen bij het waarborgen van dataherstel 10 Moderne back-up via de HP Cloud Cloud-gebaseerde oplossingen zijn er in verschillende vormen, ook voor databescherming. HP heeft verschillende cloudoplossingen waarbij een moderne organisatie de cloud kan gebruiken als onderdeel van een holistische, hybride databeschermingsstrategie: Voor het beschermen van endpoint-devices leveren wij HP Connected. Om servers en complete locaties te beschermen tegen rampen bieden wij HP LiveVault, dat kan worden gekoppeld met HP StoreEasy om een veilige tweede locatie te creëren voor als een primaire locatie uitvalt. Voor het gebruik van IaaS (infrastructure-as-a-service) in een hybride IT-oplossing is er HP Helion Cloud. Beter inzicht Moderne MKB-bedrijven hebben dezelfde herstelmogelijkheden en betrouwbaarheid nodig als grote ondernemingen, maar zonder de complexiteit en de kosten van enterpriseoplossingen. De eerder niet vervulde behoeften van MKB-bedrijven wegen tegenwoordig nog zwaarder nu moderne productiegerelateerde verbeteringen worden toegepast die duidelijk maken dat de oude back-upoplossingen niet meer voldoen. Het gaat echter niet alleen om back-up. Databescherming voor een modern MKB-bedrijf omvat een combinatie van back-ups, plus snapshots, plus replicatie. Het gaat erom de RPO/RTO-vereisten die de divisieleiders hebben vastgesteld te kwantificeren en aan deze SLA's te voldoen met de juiste databescherming en hersteltechnologieën voor eindgebruikers die volledig afhankelijk zijn van IT-services. Middelgrote organisaties hoeven niet zelf te proberen de verschillende databeschermingsproducten van diverse ITleveranciers te laten samenwerken. De afzonderlijke producten zijn al lastig te implementeren en het is nog veel moeilijker om ze te integreren. 4 Middelgrote organisaties die zich niet met hun IT maar met hun bedrijf willen bezighouden, doen er goed aan gebruik te maken van een portfolio dat ontworpen is voor grote en kleine bedrijven, maar speciaal is afgestemd op middelgrote organisaties waarmee data van uiteenlopende workloads en media en in verschillende recoveryscenario's kunnen worden beschermd en hersteld. HP is een bedrijf dat deze complete databeschermingsoplossing kan leveren. 4 HP producten zijn compatibel met alle toonaangevende ISV's. Meer informatie is te vinden in onze compatibiliteitsmatrix:

11 HP documentnummer 4AA5-8754NLE 20 Asylum Street Milford, MA Tel: Fax:

White Best practices voor databescherming en bedrijfscontinuïteit in een mobiele wereld Gids voor kleine en middelgrote organisaties Juni 2015

White Best practices voor databescherming en bedrijfscontinuïteit in een mobiele wereld Gids voor kleine en middelgrote organisaties Juni 2015 White paper Best practices voor databescherming en bedrijfscontinuïteit in een mobiele wereld Gids voor kleine en middelgrote organisaties Door Colm Keegan, senior analist, Dan Conde, analist, en Leah

Nadere informatie

Hoe kleine en middelgrote bedrijven nieuwe klanten vinden en vasthouden in een veranderende digitale wereld

Hoe kleine en middelgrote bedrijven nieuwe klanten vinden en vasthouden in een veranderende digitale wereld White Paper Hoe kleine en middelgrote bedrijven nieuwe klanten vinden en vasthouden in een veranderende digitale wereld Door Scott Sinclair, analist, Mark Peters, senior analist en Monya Keane, researchanalist

Nadere informatie

Perfecte bescherming van uw onderneming. De basis van veilig zakendoen. Enterprise-editie

Perfecte bescherming van uw onderneming. De basis van veilig zakendoen. Enterprise-editie Perfecte bescherming van uw onderneming De basis van veilig zakendoen Enterprise-editie Wat kan deze gids voor u betekenen? Gegevensbescherming is een van de grootste uitdagingen waarvoor moderne organisaties

Nadere informatie

Neem de slimste storagebeslissing voor uw organisatie

Neem de slimste storagebeslissing voor uw organisatie Brochure over de portefeuille voor kleine en middelgrote bedrijven Neem de slimste storagebeslissing voor uw organisatie Start right. Keep it simple. Grow smart. NetApp storage en De NetApp SAN omgeving

Nadere informatie

Bedrijfsflexibiliteit en de ware kostenbesparing van cloud computing

Bedrijfsflexibiliteit en de ware kostenbesparing van cloud computing Bedrijfsflexibiliteit en de ware kostenbesparing van cloud computing W H I T E P A P E R V O O R B E D R I J V E N Samenvatting Nieuwe, revolutionaire resultaten van wereldwijde onderzoeken hebben de echte

Nadere informatie

Drie vragen die iedere CIO zich moet stellen over virtuele serverdataprotectie. Februari, 2013

Drie vragen die iedere CIO zich moet stellen over virtuele serverdataprotectie. Februari, 2013 Drie vragen die iedere CIO zich moet stellen over virtuele serverdataprotectie Februari, 2013 Inhoud Het belang van de CIO... 3 Wat iedere CIO moet weten... 4 Drie kernvragen... 5 CommVault Simpana -software...

Nadere informatie

Storage op instellingsniveau

Storage op instellingsniveau Storage op instellingsniveau Aanbevelingen lange termijn Auteur(s): SURFnet Versie: 1.01 Datum: oktober 2012 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305 admin@surfnet.nl

Nadere informatie

Til uw onderneming naar een hoger niveau. Stel de juiste vragen op weg naar de cloud

Til uw onderneming naar een hoger niveau. Stel de juiste vragen op weg naar de cloud CHEOPS REPORT Til uw onderneming naar een hoger niveau Stel de juiste vragen op weg naar de cloud Cloud computing is aan een sterke opmars bezig. Tegelijk roept het bij vele bedrijven nog vragen op. Is

Nadere informatie

Works. STORAGE in de cloud ONDERZOEK: CLOUD IN NEDERLAND NIEUWE WETGEVING VEREIST. Van SaaS/PaaS/IaaS tot public/private/hybrid

Works. STORAGE in de cloud ONDERZOEK: CLOUD IN NEDERLAND NIEUWE WETGEVING VEREIST. Van SaaS/PaaS/IaaS tot public/private/hybrid Cloud www.cloudworks.nu nummer 1 februari 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing STORAGE in de cloud ONDERZOEK: CLOUD IN NEDERLAND Van SaaS/PaaS/IaaS tot public/private/hybrid NIEUWE WETGEVING

Nadere informatie

CLOUD MANAGEMENTPERSPECTIEF. Januari 2014. Cloudcomputing: Een nieuwe rol en relevantie voor IT-teams

CLOUD MANAGEMENTPERSPECTIEF. Januari 2014. Cloudcomputing: Een nieuwe rol en relevantie voor IT-teams CLOUD MANAGEMENTPERSPECTIEF Januari 2014 Cloudcomputing: Een nieuwe rol en relevantie voor IT-teams Opkomst van het Internet of Everything In veel opzichten is de cloud voor IT-leiders en hun teams een

Nadere informatie

Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing De stappen naar de cloud Pagina 5 Security & Privacy in de cloud Pagina 8 Investeren in meer dan financiële winst Pagina 9 De techniek is er, nu de mens

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN NIEUWE KANSEN VOOR SERVICE PROVIDERS Voorwoord De markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) is volop in ontwikkeling en daarbij valt steeds vaker de term

Nadere informatie

De voordelen van cloudnetwerken

De voordelen van cloudnetwerken whitepaper De voordelen van cloudnetwerken Cloudnetwerken inschakelen om de IT-kosten te verlagen en de IT-productiviteit te verhogen Inleiding Er ligt een voortdurende druk op organisaties in zowel de

Nadere informatie

Een nieuw tijdperk voor back-up tijd om traditionele (en uitstervende) methoden te vervangen

Een nieuw tijdperk voor back-up tijd om traditionele (en uitstervende) methoden te vervangen Een nieuw tijdperk voor back-up tijd om traditionele (en uitstervende) methoden te vervangen Methoden voor legacy-back-up en recovery kunnen duidelijk niet omgaan met steeds strengere storageeisen. Het

Nadere informatie

KENNISDOCUMENT Van traditioneel werkplekbeheer naar Managed Workspace

KENNISDOCUMENT Van traditioneel werkplekbeheer naar Managed Workspace KENNISDOCUMENT Van traditioneel werkplekbeheer naar Managed Workspace Hoe werkplekbeheer verandert door de komst van Desktop Virtualisatie KENNISDOCUMENT Introductie Inhoud Inhoud Kennisdocument Desktop

Nadere informatie

Service-levelmanagement De afstand tussen vendor en klant Verschaffen SAS70 en ISO27001 zekerheid? Hoe zit het met Googles SLA?

Service-levelmanagement De afstand tussen vendor en klant Verschaffen SAS70 en ISO27001 zekerheid? Hoe zit het met Googles SLA? Cloud www.cloudworks.nu nummer 3 september 2010 Works HET Vakblad over cloud computing SLA s Service-levelmanagement De afstand tussen vendor en klant Verschaffen SAS70 en ISO27001 zekerheid? Hoe zit het

Nadere informatie

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving Whitepaper De hybrid cloud Een reis naar de ideale cloud omgeving Inhoud 1 2 3 4 5 De reis naar de cloud Private cloud Public cloud Hybrid Cloud 4 6 9 11 12 The Dutch Cloud Masters T +31 88 988 96 00,

Nadere informatie

MKB Cloud Barometer 2014 Management Samenvatting In opdracht van: Exact Nederland & KPN

MKB Cloud Barometer 2014 Management Samenvatting In opdracht van: Exact Nederland & KPN Management Samenvatting In opdracht van: Exact Nederland & KPN Peter Vermeulen Pb7 Research 11 september 2014 peter@pb7.nl 1 Inhoud Inhoud... 1 Achtergrond... 2 De MKB Cloud Barometer 2014... 3 IT Uitdagingen...

Nadere informatie

VCD: al 12,5 jaar een toppartner van HP

VCD: al 12,5 jaar een toppartner van HP September 2012 Jaargang 25 #6 SPECIAL INFRA Na onze verhuizing staat de patiënt met Solid Workspace centraal. Louis Poulussen, Ziekenhuis Bernhoven Continuïteit cruciaal voor succes. Ger Scholte, Enkco

Nadere informatie

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving Whitepaper De hybrid cloud Een reis naar de ideale cloud omgeving Inhoud 1 2 3 4 5 De reis naar de cloud Private cloud Public cloud Hybrid cloud 4 6 9 11 12 The Dutch Cloud Masters T +31 88 988 96 00,

Nadere informatie

Trends in cloudcomputing

Trends in cloudcomputing Public the way we see it Trends in cloudcomputing Veilig in de cloud; een kwestie van regie Public the way we see it Trends in cloudcomputing Veilig in de cloud; een kwestie van regie Auteurs: Zsolt Szabo,

Nadere informatie

IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit Whitepaper over de inzet van zakelijke full service IT stores

IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit Whitepaper over de inzet van zakelijke full service IT stores IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit Whitepaper over de inzet van zakelijke full service IT stores IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit 1 Inleiding Tien jaar geleden zaten

Nadere informatie

Inleiding Voordelen van cloud computing Welke oplossingen biedt de markt aan?

Inleiding Voordelen van cloud computing Welke oplossingen biedt de markt aan? Inleiding Cloud computing is een belangrijk en actueel thema in de IT. Het virtualiseren van servers en het gebruik van de cloud kan uw organisatie veel voordelen bieden, mits er een goede strategie uitgestippeld

Nadere informatie

Just Right IT IT die aansluit op uw businessbehoefte geeft u de ruimte om te ondernemen

Just Right IT IT die aansluit op uw businessbehoefte geeft u de ruimte om te ondernemen Just Right IT IT die aansluit op uw businessbehoefte geeft u de ruimte om te ondernemen Geldig van: 1 mei 2015 t/m 31 juli 2015 Inhoud 05 HP voor de juiste IT 06 HP ROK Licenties Windows Server 2012 07

Nadere informatie

Anybase Modulair IT platform

Anybase Modulair IT platform Infodatek 1 Op weg naar de cloud De afgelopen jaren is de manier waarop organisaties naar hun ITomgeving kijken erg veranderd. IT moet de business doelstellingen ondersteunen en de IT-infrastructuur moet

Nadere informatie

Works MIGRATIE. naar de cloud (en er weer uit) PRAKTIJK migratie naar Office 365 en Google Apps

Works MIGRATIE. naar de cloud (en er weer uit) PRAKTIJK migratie naar Office 365 en Google Apps Cloud www.cloudworks.nu nummer 5 juni 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing MIGRATIE naar de cloud (en er weer uit) PRAKTIJK migratie naar Office 365 en Google Apps IDENTITYMANAGEMENT

Nadere informatie

Cloud. Voors en tegens

Cloud. Voors en tegens Cloud WWW.CLOUDWORKS.NU NUMMER 1 JUNI 2010 Works HET VAKBLAD OVER CLOUD COMPUTING cloud computing Voors en tegens Interview: Hoe landsgrenzen de cloud dwarszitten Waar is mijn data? Begin met een exitstrategie

Nadere informatie

MKB Cloud Barometer 2014 Management Samenvatting Zakelijke Dienstverlening In opdracht van: Exact Nederland & KPN

MKB Cloud Barometer 2014 Management Samenvatting Zakelijke Dienstverlening In opdracht van: Exact Nederland & KPN Management Samenvatting Zakelijke Dienstverlening In opdracht van: Exact Nederland & KPN Peter Vermeulen Pb7 Research 1 juli 2014 peter@pb7.nl 1 Inhoud Inhoud... 1 Achtergrond... 2 De MKB Cloud Barometer

Nadere informatie