Kosten reduceren door IT-beheer eenvoudiger te maken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kosten reduceren door IT-beheer eenvoudiger te maken"

Transcriptie

1 White paper Kosten reduceren door IT-beheer eenvoudiger te maken met behulp van best practices Door Mark Bowkers Senior analist Juni 2015 Deze ESG whitepaper is gemaakt in opdracht van Hewlett-Packard en wordt gedistribueerd onder licentie van ESG.

2 Whitepaper: Kosten reduceren in vier eenvoudige stappen 2 Inhoud Doelen en uitdagingen in het MKB... 3 Kostenreductie is essentieel... 3 Operationele efficiëntie is belangrijk... 4 Best practices om de IT-kosten te reduceren en operationele topkwaliteit te bereiken... 5 IT-activiteiten in het MKB vereenvoudigen en de kosten reduceren met HP oplossingen... 8 Beter inzicht Alle handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen. De informatie in deze whitepaper is afkomstig uit bronnen die The Enterprise Strategy Group (ESG) als betrouwbaar beschouwt, maar ESG staat niet in voor de juistheid ervan. De in deze publicatie vervatte meningen van ESG kunnen aan verandering onderhevig zijn. Deze publicatie valt onder het auteursrecht van The Enterprise Strategy Group, Inc. Elke vorm van reproductie of verspreiding van deze publicatie, geheel of gedeeltelijk, op papier, elektronisch of anderszins, naar personen die niet gerechtigd zijn deze informatie te ontvangen is, zonder uitdrukkelijke toestemming van de The Enterprise Strategy Group, Inc., strijdig met de Amerikaanse wet op het auteursrecht en leidt tot civielrechtelijke en indien van toepassing tot strafrechtelijke vervolging. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met ESG Client Relations op

3 Whitepaper: Kosten reduceren in vier eenvoudige stappen 3 Doelen en uitdagingen in het MKB Kostenreductie is essentieel Ondanks de inspanningen van grote en kleine organisaties om in te spelen op wereldwijde IT-megatrends als cloud, mobiliteit, big data en beveiliging, worden MKB-bedrijven overspoeld door deze technologievloedgolf. Ze worden geconfronteerd met kostbare en complexe problemen, maar hebben minder IT-resources om deze op te lossen dan grote ondernemingen. MKB-bedrijven hebben vergelijkbare uitdagingen en doelen, maar kampen met een klein budget, lacunes in hun technische expertise en ervaring en slechts een klein IT-team. Dat probleem is niet nieuw, maar nu zijn oplossingen, die de kloof overbruggen en MKB-organisaties de technologie en tools bieden om IT te vereenvoudig en kosten te reduceren, ook voor deze bedrijven betaalbaar. In dit document worden de uitdagingen besproken waarmee IT in het MKB te maken heeft, de manier waarop collega's die aanpakken, best practices en hoe HP IT-afdelingen kan helpen hun doelen te bereiken. Middelgrote organisaties hebben niet alleen te maken met hogere eisen van gebruikers en complexere infrastructuren, maar ook met de druk om de kosten en het aantal medewerkers tot een minimum te beperken. In een onderzoek van ESG koos 33% van de respondenten in middelgrote bedrijven kostenreductie als een van de initiatieven waaraan hun onderneming in de komende 12 maanden IT-geld zal besteden. Daarmee is dit het op een na meest gegeven antwoord (zie afb. 1). 1 Afb. 1. Top 3 bedrijfsinitiatieven waaraan middelgrote bedrijven het meeste IT-geld willen besteden Bedrijfsinitiatieven waaraan middelgrote bedrijven (100 tot 999 werknemers) de komende 12 maanden de meeste IT-geld zullen besteden. (Percentage respondenten, N=233, vijf antwoorden toegestaan) Beveiliging/risicobeheer 42% Kostenbesparing 33% Informatie beter analyseren voor real-time Business Intelligence en om meer over klanten te weten te komen 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Bron: Enterprise Strategy Group, MKB-bedrijven zien dat nieuwe technologietrends ook nieuwe kansen scheppen om te groeien, IT-operations te verbeteren, taken te automatiseren en het leven van IT-professionals gemakkelijker te maken. Zij begrijpen het belang van deze technologieën, niet alleen ten behoeve van innovatie, flexibiliteit en het verbeteren van hun concurrentiepositie, maar ook om kosten te besparen en IT te vereenvoudigen. Daarop richten zij hun IT-uitgaven. Onderzoek van ESG wijst uit dat dit klopt. Middelgrote organisaties nemen diverse maatregelen om de IT-uitgaven te reduceren of te beperken door andere gebruiksmodellen te omarmen en technologie met een hoge ROI te kiezen. Het is niet verrassend dat 33% van de respondenten aangaf meer gebruik te maken van cloud computing services als alternatief voor interne applicaties en/of infrastructuur. Dit komt voort uit de wens om het beheer en gebruik van IT te vereenvoudigen (zie afb. 2). Daarmee besparen zij niet alleen op kapitaaluitgaven maar 1 Bron: Onderzoeksrapport van ESG, 2015 IT Spending Intentions Survey, februari Alle onderzoeksresultaten en grafieken van ESG in deze whitepaper zijn afkomstig uit dit rapport (tenzij anders aangegeven).

4 Whitepaper: Kosten reduceren in vier eenvoudige stappen 4 verbeteren zij ook de IT-productiviteit. 31% gaf aan nieuwe technologie met een hogere ROI te willen aanschaffen. Hieruit blijkt dat mensen bereid zijn te investeren in bijvoorbeeld automatische beheertools om IT-medewerkers efficiënter in te zetten, in de wetenschap dat dit rendement oplevert doordat minder beheertijd nodig is. Beheertools verbeteren de zichtbaarheid, bieden intelligentie en rapporteren aan de IT-professional zodat die in real-time gefundeerde beslissingen kan nemen. Bovendien bieden ze de mogelijkheid om dagelijkse routinetaken te automatiseren. Eenvoudig gezegd: een IT-beheerder doet meer met minder en bespaart tijd, terwijl de totale benutting van de IT-omgeving verbeterd wordt. Afb. 2. Top 3 maatregelen van middelgrote organisaties om de IT-kosten te reduceren of te beperken Maatregelen die middelgrote organisaties (100 tot 999 werknemers) nemen om de ITkosten te reduceren of te beperken. (Percentage van de respondenten, N=233, meerdere antwoorden toegestaan) Meer gebruikmaken van cloudservices als alternatief voor interne applicaties en/of interne infrastructuur 33% Aanschaf van nieuwe technologie met een betere ROI 31% Oversluiten van contracten 30% 28% 29% 30% 31% 32% 33% 34% Bron: Enterprise Strategy Group, Operationele efficiëntie is belangrijk In het komende jaar zullen IT-organisaties in het MKB steun moeten verwerven van hun management om nieuwe investeringen te doen ten behoeve van organisatorische verbeteringen en/of kostenreductie en operationele efficiëntie. Dat is een lastige opgave, omdat veel bedrijfsdirecties hun IT-budget absoluut niet willen verhogen. IT kan zich voorbereiden op een geslaagd overleg en de investering in nieuwe technologie als het focust op enkele kernargumenten waarmee het de beslissers en goedkeurders over de streep kan trekken. De argumenten voor ITinvesteringen uit afb. 3 helpen IT-professionals de taal van de bedrijfseigenaar te spreken en die te vertalen naar de KPI's die deze gebruikt voor zijn bedrijfsprioriteiten. Uit onderzoek van ESG komen de volgende argumenten naar voren waarmee MKB-professionals goedkeuring van het management voor IT-investeringen kunnen krijgen: betere beveiliging/beter risicobeheer (39%), verbetering van bedrijfsprocessen (36%), rendement op de investering (32%) en verlaging van operationele kosten (30%) (zie afb. 3).

5 Whitepaper: Kosten reduceren in vier eenvoudige stappen 5 Afb. 3. Top 5 argumenten om IT-investeringen te rechtvaardigen tegenover het management Factoren die volgens middelgrote bedrijven (100 tot 999 werknemers) in de komende 12 maanden belangrijk zullen zijn om IT-investeringen te rechtvaardigen bij hun managementteam. (Percentage respondenten, N=233, drie antwoorden toegestaan) Betere beveiliging/beter risicobeheer 39% Verbetering van bedrijfsprocessen 36% Rendement op de investering 32% Verlaging van operationele kosten (arbeid, energie, materialen en andere dagelijkse kosten voor het onderhouden van een applicatie, systeem of bedrijfsproces) Betere compliance 28% 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Bron: Enterprise Strategy Group, Van deze factoren is beveiliging onbetwist het voornaamste aandachtspunt van IT-leiders. Beveiligingsinitiatieven worden uitgevoerd om risico's voor het bedrijf te beperken en potentiële problemen zoals inkomstenderving, reputatieschade, productiviteitsverlies en diefstal van intellectueel eigendom te voorkomen. Rendement op de investering is ook altijd een belangrijke factor. In de zoektocht naar snellere ROI kijkt IT naar beheer- of infrastructuuroplossingen die een hogere bezettingsgraad waarborgen, minder beheertijd vergen en betere service en support bieden. Verbetering van bedrijfsprocessen is een dynamisch gebied met grote mogelijkheden. Het werkt goed bij een krap budget, omdat het doel is de productiviteit te verbeteren zonder de kosten te verhogen. Door verbetering van bedrijfsprocessen kunnen organisaties sneller, in uren of dagen, reageren op IT-verzoeken waarvoor vroeger weken of maanden nodig waren. Dat is mogelijk dankzij geavanceerde tools die automatisering, betere intelligentie en uitgebreide zichtbaarheid bieden. Hetzelfde geldt voor het reduceren van de operationele kosten, wat een absolute noodzaak is voor MKB-bedrijven. Organisaties moeten manieren vinden om de operationele efficiëntie te verbeteren en te vereenvoudigen en tijd en geld te besparen, zonder nieuw personeel aan te nemen of zwaar te investeren in infrastructuur. Best practices om de IT-kosten te reduceren en operationele topkwaliteit te bereiken IT kan de operationele efficiëntie niet met één magische druk op de knop of één verandering verbeteren. Alleen een combinatie van mensen, processen en technologie kan IT ingrijpend veranderen en zo een positieve invloed op het bedrijf uitoefenen. In het volgende gedeelte worden verschillende aandachtsgebieden besproken waar de best practices uit tabel 1 kunnen worden toegepast:

6 Whitepaper: Kosten reduceren in vier eenvoudige stappen 6 Tabel 1. Aandachtsgebieden om IT-kosten te reduceren en operationele topkwaliteit te waarborgen Uitdaging voor IT Complex beheer kost tijd en veroorzaakt hogere kosten. IT-medewerkers en -vaardigheden. Dagelijkse routinetaken. Niet-geplande downtime. Best practices Vereenvoudigd IT-beheer met een coherente toolset, zichtbaarheid en intelligentie via een gemeenschappelijk zichtvenster. Kies beheertools, processen en technologieën die de infrastructuur minder complex maken. Efficiëntie dankzij automatisering. Hogere IT-beschikbaarheid en minder downtime. Bron: Enterprise Strategy Group, Uitdaging: complex beheer kost tijd en veroorzaakt hogere kosten IT besteedt veel tijd aan het onderhoud van bestaande infrastructuren met merkgebonden systeemsilo's die met afzonderlijke tools worden beheerd. Er is geen totaaloverzicht van alle systemen en meestal is de integratie en communicatie tussen systemen ontoereikend. IT krijgt nooit een compleet overzicht van de besturingsomgeving en de OpEx stijgt omdat IT al die verschillende systemen moet beheren en onderhouden. De versnippering is contraproductief omdat nieuwe verzoeken en dagelijkse routinetaken vaak handmatig moeten worden uitgevoerd. Dat kost het IT-team veel tijd en daardoor stijgt de IT-OpEx nog verder. Zo worden bijvoorbeeld gegevens over remote resources in kantoorvestigingen niet altijd aan een centraal systeem gerapporteerd. In deze omgevingen, waar IT-succes in het MKB gekenmerkt wordt door kostenreductie en eenvoudig beheer, is duidelijk behoefte aan snellere service en support. Best practice: vereenvoudig IT-beheer De noodzaak om meer te doen met minder in een steeds veranderend, complex IT-landschap vormt een hele uitdaging voor kleine en middelgrote bedrijven die weinig flexibiliteit kennen bij het toewijzen van budgetten. Zij blijven proberen krachtige middelen als automatisering, systeembeschikbaarheid en geavanceerde beheeroplossingen in te zetten, waarmee ze de onstuitbare vloedgolf aan technologie en data van een last in een hulpmiddel kunnen veranderen. Het lijdt geen twijfel dat IT complex is, maar dat hoeft niet het geval te zijn. IT-beheeroplossingen moeten een coherente roadmap hebben die laat zien hoe gemakkelijk met geïntegreerde tools een minder complexe omgeving kan worden gecreëerd. Er vindt een verschuiving in beheer plaats waarbij meer alomvattende tools worden gecreëerd voor complexere IT-omgevingen. Hoewel sommige IT-professionals gewend zijn aan heterogene oplossingen met onvoldoende functionaliteit, verdienen de nieuwe beheertools die gericht zijn op operationele topkwaliteit voor de gehele IT-omgeving zeker een kans. Uitdaging: IT-medewerkers en -vaardigheden De belofte van een efficiëntere IT-omgeving is van groot belang voor IT-professionals in het MKB die vaak nauwelijks de dagelijkse taken als beheer, provisioning en onderhoud van systemen kunnen bijhouden. Uit onderzoek van ESG blijkt bijvoorbeeld het volgende: 27 procent van de organisaties met werknemers had minstens vijf full-time IT-medewerkers in dienst. Bijna eenvijfde (18%) had geen aparte full-time IT-medewerkers.

7 Whitepaper: Kosten reduceren in vier eenvoudige stappen 7 Ruim de helft (52%) had twee of minder mensen. 2 Door hun kleine IT-afdeling met voornamelijk generalisten zijn MKB-bedrijven niet altijd in staat de technologie te kopen en te installeren die zij nodig hebben om hun IT-doelen te bereiken. Best practice: kies beheertools, processen en technologieën die de infrastructuur minder complex maken Gezien alle problemen is het geen wonder dat de doelen van middelgrote organisaties hetzelfde blijven: Reduceren van de complexiteit van IT met eenvoudiger IT-beheer. Verbetering van de efficiëntie door automatisering. Verhoging van de systeembeschikbaarheid dankzij minder downtime. Deze doelen besparen beheertijd, verhogen de productiviteit van IT zodat meer aandacht kan worden gegeven aan strategische initiatieven, en reduceren de kosten. Gelukkig bieden de nieuwe technologieën mogelijkheden om de problemen op te lossen en de infrastructuur minder complex te maken door het gebruik van beheertools met ingebouwde 'intelligentie' en proactieve responsiviteit. Vaak kunnen deze doelen worden gerealiseerd zonder nieuw personeel aan te nemen of bestaande medewerkers extra training te geven. Moderne beheertools helpen intelligentie uit verschillende databronnen samen te voegen en presenteren de beheerder een totaaloverzicht. Het systeem kan worden gekoppeld met een centrale supportorganisatie die fungeert als beheerde service, die continu bewaakt en de IT-organisatie waarschuwt als er een probleem optreedt of aangeeft hoe de omgeving kan worden geconfigureerd om de efficiëntie en de benutting te optimaliseren. Deze tools bieden IT het overzicht en de intelligentie om gefundeerde beslissingen te nemen zonder de hele infrastructuur te onderzoeken en externe experts in te schakelen voor het oplossen van wat vaak een bekend probleem blijkt te zijn. Of IT ontvangt een waarschuwing van een probleem dat kan worden opgelost via een managementconsole of een plug-and-play hardwareapparaat. Uitdaging: dagelijkse routinetaken IT-medewerkers besteden soms een hele dag of weken aan algemene onderhoudstaken of afstemming van de omgeving. Een groot deel van deze tijd is nodig omdat systemen en infrastructuur niet compatibel zijn en niet ontworpen zijn om automatisch samen te werken. Beheerders zijn uren kwijt met het zoeken in logbestanden en het uitproberen van verschillende oplossingen voor het probleem. Dat is geen efficiënt gebruik van mankracht en niet de beste service die IT aan het bedrijf kan leveren. Best practice: verbeter de efficiëntie door automatisering Automatisering is een zegen voor IT-organisaties in het MKB omdat het dagelijkse routinetaken zoals eerste configuratie en provisioning elimineert en mogelijkheden creëert om de hele IT-infrastructuur servers, storage en netwerk zo efficiënt mogelijk en met optimale bezetting te laten functioneren. Dat gaat bijvoorbeeld door zelfservice, waarmee technici en softwareontwikkelaars minder tijd kwijt zijn aan het aanvragen van nieuwe ITresources. In plaats daarvan worden deze geleverd via een gemeenschappelijk portal. Automatisering activeert probleemmeldingen. Als lokale of remote systemen dreigende problemen signaleren, kunnen gebruikers deze oplossen voordat ze niet-geplande downtime veroorzaken. Uiteraard elimineert automatisering een van de grootste en oudste problemen in IT, namelijk menselijke fouten, en stelt het medewerkers in staat om zich met belangrijker taken bezig te houden. Bovendien verzamelt automatisering uitvoerige kennis over het intern functioneren van het systeem via workloadrapportage en analyse, waarmee het bedrijf zijn operationele activiteiten kan optimaliseren. Besparing van beheertijd, een hogere IT-productiviteit en een lagere OpEx zijn de voornaamste pluspunten van automatisering. Wanneer complexe omgevingen met weinig of geen ITbeheerexpertise automatisch worden beheerd, levert dat MKB-bedrijven met een klein IT-team extra voordeel op. 2 Bron: Onderzoeksrapport van ESG, SMB Storage Market Trends, april 2013.

8 Whitepaper: Kosten reduceren in vier eenvoudige stappen 8 Uitdagingen: niet-geplande downtime Kort gezegd: systeembeschikbaarheid is niet optioneel, uptime is essentieel. Proactieve bewaking en snelle probleemmelding helpen organisaties de uptime te verbeteren doordat zij op de hoogte blijven van de systeemstatus en apparaatstoringen kunnen verhelpen voordat deze downtime veroorzaken. Proactieve scans identificeren potentiële knelpunten en gebruiksdrempels en kunnen potentiële problemen tijdig opsporen en verhelpen voordat het bedrijf er last van heeft. Best practice: verhoog de IT-beschikbaarheid en reduceer downtime Systeembeschikbaarheid is optimaal als bedrijven op afstand kunnen inloggen op webportals van het supportcenter en systemen vanaf elke locatie kunnen bewaken. Met een hoge systeembeschikbaarheid en dit type remote beheertools krijgen bedrijven minder telefoontjes van eindgebruikers en neemt het aantal problemen af, dankzij samenwerking met een partner of leverancier die problemen proactief detecteert. Leveranciers kunnen bijvoorbeeld de omgeving eerst op afstand bekijken en proactief nieuwe hardware sturen wanneer beheerders op basis van hun service- en supportovereenkomst gewaarschuwd worden voor een potentieel systeemdefect. Natuurlijk moeten al deze systemen via één managementconsole (één venster) worden beheerd. Dat is ideaal voor MKB-bedrijven die geen tijd hebben om heterogene, verspreide beheersystemen in de gaten te houden. Wanneer automatisering zorgt voor systeembeschikbaarheid en een beter inzicht in de omgeving, besparen organisaties niet alleen tijd en geld, maar zijn IT-medewerkers beschikbaar wanneer het bedrijf hen nodig heeft en heeft IT de zekerheid dat systemen altijd goed werken. IT-activiteiten in het MKB vereenvoudigen en de kosten reduceren met HP oplossingen HP kent de behoeften van MKB-klanten en stemt zijn producten daarop af. MKB-bedrijven willen oplossingen die eenvoudig te beheren, betaalbaar en betrouwbaar zijn, met de nadruk op service en support, een lagere TCO, gemakkelijke installatie en onderhoud. Zij verlangen beheertools die het gebruik van IT vereenvoudigen, producten die gemaakt zijn voor gemakkelijk beheer en voorspelbare IT-resources die zij als diensten aan het bedrijf kunnen leveren. Middelgrote bedrijven willen performanceproblemen snel opsporen en arbeidsintensieve handmatige taken automatiseren om de operationele en personeelskosten laag te houden. Uiteindelijk willen zij efficiënter werken, zodat het IT-team meer strategisch kan worden ingezet daar, waar het bedrijf behoefte aan heeft. Tegelijkertijd willen zij de kosten reduceren en de IT-productiviteit verbeteren. HP voorziet in deze behoeften van MKB-klanten. HP biedt een uitgebreide reeks serverbeheertools waarmee kleine en middelgrote bedrijven in elke groeifase hun IT-activiteiten kunnen vereenvoudigen en de kosten kunnen verlagen. HP biedt gepersonaliseerde, web-gebaseerde dashboards die in real-time meldingen geven over actieve hardwarevoorvallen, ook als u op afstand of mobiel werkt. HP serverbeheertools verlagen de kosten doordat zij: tijd besparen: provisioning, configuratie en updates vergen minder tijd. de efficiëntie verhogen door automatisering, routinetaken elimineren en het creëren van cases en de levering van onderdelen automatiseren. systeemdowntime terugdringen via proactieve scans voor IT-bewaking en probleemmeldingen. geld besparen: standaard HP serverbeheertools zijn gratis bij aanschaf van HP ProLiant-servers. Wanneer kleine en middelgrote bedrijven groeien en hun IT-omgeving complexer wordt, biedt HP geavanceerde versies van dezelfde IT-beheertools. Geavanceerde IT-beheertools helpen bij remote implementatie, beheer en probleemoplossing en besparen daarmee beheer- en reiskosten.

9 Whitepaper: Kosten reduceren in vier eenvoudige stappen 9 Een voorbeeld van de manier waarop de beheertools van HP samenwerken om kosten te reduceren is te zien in het volgende diagram. Beheer- en supportsoftwaretechnologieën zijn geïntegreerd in één naadloze ervaring voor de hele serverlifecycle, van serverinstallatie tot dagelijkse ondersteuning en continue verbetering. Afb. 4 toont de integratie van softwareproducten en hoe klanten altijd en overal toegang hebben tot de support- en beheerinformatie die zij nodig hebben. Afb. 4. HP IT-beheertools Bron: Enterprise Strategy Group, Door de groei van IT zijn er inmiddels méér infrastructuurbeheertools dan overwerkte MKB-bedrijven die niet met hun IT-omgeving kunnen assimileren. Het wordt steeds moeilijker om het groeiende aantal tools goed te integreren met oudere MKB-systemen. HP heeft een serie beheertools waarmee beheertaken eenvoudiger worden en IT meerwaarde kan bieden: HP Insight Online, HP Integrated Lights Out (ilo) en HP OneView. Door integratie van de beheertools met remote supportfunctionaliteit verandert het werk van de IT-beheerder in het MKB ingrijpend. Doordat de hardware, de systeembeheerweergave en HP support verbonden zijn, kan automatisch een case worden aangemaakt als er een probleem optreedt. Het systeem is gekoppeld aan een partner voor het bestellen van onderdelen en het bedrijf kan de systeemstatus proactief bewaken en potentiële IT-storingen identificeren voordat deze een incident veroorzaken. Als alle systemen samenwerken kan IT deze architectuur gebruiken om de best practices uit afb. 4 te ondersteunen. Een gezamenlijke beheertool, de HP infrastructuur en de aansluiting met support zorgen voor hogere operationele efficiëntie, een hogere beschikbaarheid en betere IT-services voor het bedrijf. Elke component of service biedt meerwaarde en het systeem ondersteunt best practices en betere IT-processen voor een efficiëntere, beschikbare en kosteneffectievere IT-omgeving.

10 Whitepaper: Kosten reduceren in vier eenvoudige stappen 10 Tabel 2. Best practices om IT-activiteiten in het MKB te vereenvoudigen en kosten te reduceren met HP oplossingen Uitdaging voor IT Best practices HP oplossing Complex beheer kost tijd en veroorzaakt hogere kosten. IT-medewerkers en -vaardigheden. Vereenvoudigd IT-beheer met een coherente toolset, zichtbaarheid en intelligentie via een gemeenschappelijk zichtvenster. Kies beheertools, processen en technologieën die de infrastructuur minder complex maken. HP Insight Online. HP ilo. HP Remote Support. Dagelijkse routinetaken. Efficiëntie dankzij automatisering. HP OneView. HP ilo Niet-geplande downtime. Hogere IT-beschikbaarheid en minder downtime. HP Insight Remote. Bron: Enterprise Strategy Group, HP Insight Online HP Insight Online stelt MKB-bedrijven in staat tal van HP servers (waaronder de in het MKB populaire HP ProLiant Gen9-modellen) flexibel te beheren en systeembeheer- en supportsoftwaretechnologie naadloos te integreren, van serverinstallatie tot dagelijkse ondersteuning. Met HP Insight Online hebben gebruikers altijd en overal toegang tot de support- en beheerinformatie die zij nodig hebben. Het biedt een gepersonaliseerd dashboard met informatie over de apparaatstatus en de contract-/garantiestatus. Dankzij automatisering en proactieve bewaking reduceert dit product het aantal handmatige routinetaken. Daardoor wordt efficiënter gewerkt en dalen de operationele kosten. De IT-productiviteit en bedrijfsprocessen worden verbeterd doordat niet-geplande downtime minder vaak voorkomt en sneller wordt opgelost. HP Insight Online is beschikbaar bij HP garantie en contracten. HP Integrated Lights Out (ilo) Embedded HP ilo Embedded is een serverbeheerlicentie waarmee extra functionaliteit wordt toegevoegd aan de ilo Management Engine die de ingebouwde intelligentie in elke HP ProLiant-server levert. Dankzij ingebouwde intelligentie kunnen gebruikers hun servers zo beheren en bewaken dat zij beslissingen kunnen nemen over firmware, bios, configuraties en capaciteitsplanning. HP ilo Essentials biedt extra functionaliteit zoals intelligente provisioning voor het onsite installeren, updaten en configureren van servers en agentless beheer voor de bewaking van basishardware en meldingen zonder agents. Het bespaart de beheerders tijd en beperkt downtime tot een minimum doordat direct uit de doos webtoegang en statusbewaking voor de server beschikbaar zijn. HP ilo zorgt voor een snellere probleemoplossing, met remote toegang en probleemoplossing, ingebouwde ondersteuning en thermische systeemcontrole. Dankzij al deze functies houdt IT tijd over, omdat het meer doet met minder, en dalen uiteindelijk de operationele kosten.

11 Whitepaper: Kosten reduceren in vier eenvoudige stappen 11 Blauwdruk voor het succes van klanten IT-/bedrijfsdoelen Beheerders tijd besparen door taken te automatiseren. Probleemoplossing versnellen door automatisch meldingen te genereren bij incidenten. Betrouwbaarheid verbeteren door dreigende hardwarestoringen tijdig te signaleren. Service- en supporttijd reduceren. HP oplossing Software: HP Insight Online, HP Remote Support v7 en HP Insight Control. HP Services: HP Proactive Care Resultaat Service. Probleemoplossing voordat storingen optreden, met proactieve bewaking, beheertoos en een directe verbinding met HP support. Tijdbesparing door minder supporttelefoontjes. Collaboratieve support op basis van beheerinzichten en bewaking. Hogere betrouwbaarheid doordat problemen worden gedetecteerd voordat ze uitval veroorzaken. HP OneView In de steeds complexere wereld van software-gedefinieerde datacenters (SDDC's) gebruiken klanten HP OneView om de complexe infrastructuur gemakkelijk te beheren en te automatiseren. HP OneView maakt beheer werkelijk gemakkelijk doordat het fungeert als een automatiseringshub die het mogelijk maakt andere beheertools zoals VMware vcenter en Microsoft System Center te koppelen en als één product te beheren. Omdat er minder beheertools zijn, dalen ook de kosten voor training, licenties en onderhoud. HP OneView is sjabloon-gestuurd voor snelle systeemprovisioning. Beheerders kunnen één tool installeren voor infrastructuur-, patch- en firmwarebeheer met meer automatisering en zonder voor één taak tussen verschillende tools te schakelen. Daardoor wordt de infrastructuur efficiënter beheerd en bespaart IT tijd en geld. HP OneView is beschikbaar op HP ProLiant Gen9-rackservers en -bladesystemen. HP remote service en remote support HP biedt verschillende remote supporttools om MKB-bedrijven te helpen een diagnose te stellen, de oorzaak van een probleem op te sporen en het efficiënt op te lossen. Dat is belangrijk omdat kleine en middelgrote organisaties zich geen langdurige service-uitval kunnen veroorloven. Zij moeten problemen kosteneffectief oplossen, ook als zij niet in de buurt van hun klanten zijn. MKBbedrijven en hun klanten kunnen gebruikmaken van het HP Insight Online-webportal in het HP Support Center om hun omgeving via het web te beheren en te bewaken. Vanwege de direct verbonden architectuur kunnen zij de apparatuur en de apparaatstatus bekijken waar zij maar willen. HP Insight Remote Support biedt remote monitoring, diagnose en probleemoplossing rechtstreeks van HP. Afhankelijk van het gekozen serviceniveau worden zelfs onderdelen of servicetechnici naar de klant gestuurd. MKB-bedrijven krijgen minder telefoontjes van hun klanten en hoeven minder problemen op te lossen omdat informatie over eventuele problemen rechtstreeks naar HP wordt gestuurd. HP ilo biedt ook remote toegang en probleemoplossing via een webbrowser of de ilo mobiele app. Dankzij deze verschillende soorten remote bewakingsfunctionaliteit beschikken gebruikers sneller en gemakkelijker over de gedetailleerde informatie die nodig is om problemen op te lossen. Het beheer wordt eenvoudiger en de efficiëntie neemt toe en dat leidt tot kostenbesparingen en tevreden MKB-klanten.

12 Whitepaper: Kosten reduceren in vier eenvoudige stappen 12 HP infrastructuurproducten HP levert een reeks servers, storage, netwerkinfrastructuur en tools om MKB-bedrijven te helpen hun IT te vereenvoudigen en de operationele kosten terug te dringen. Deze infrastructuurcomponenten werken direct samen met de eerder beschreven beheerfunctionaliteit en bieden automatisering om operationele topkwaliteit te realiseren. HP servers HP Storage HP ProLiant In de ProLiant-serverserie is intelligentie ingebouwd waardoor de producten gemakkelijk te beheren en te bewaken zijn. Dat helpt organisaties de kosten terug te dringen doordat minder datacenterruimte nodig is en ook de secundaire kosten voor voeding en koeling dalen. ProLiant-beheer is eenvoudig, want instapniveau, schaalbare en dense servers worden alle met dezelfde tools beheerd. De ProLiant-servers worden geleverd met HP Insight Online, HP OneView en de ilo ingebouwde managementengine, die allemaal zorgen voor eenvoudig IT-beheer en meer operationele efficiëntie. HP StoreVirtual HP StoreVirtual is een schaalbare oplossing die het mogelijk maakt de voordelen van servervirtualisatie optimaal te benutten. Het transformeert interne of direct aangesloten opslag in een volwaardig gedeeld storage array zonder de kosten en de complexiteit van aparte storage. HP Storage is afgestemd op eenvoud en integreert rechtstreeks met virtualisatiebeheertools, zodat de virtuele en fysieke infrastructuur centraal kunnen worden beheerd. HP StoreVirtual VSA biedt eenvoudige installatie met één klik. Nodes worden beheerd vanaf de Centralized Management Console (CMC) die een handige ingebouwde analysator en een gebruiksvriendelijk updateproces biedt. Dankzij de eenvoudige installatie en configuratie en gemakkelijk beheer zijn geen specialistische kennis en vaardigheden nodig. Alles werkt naadloos samen met de tools die HP levert. Dat is ideaal voor MKB-bedrijven. HP MSA 1040/2040 SAN Storage HP MSA 1040/2040 SAN Storage-oplossingen helpen kleine en middelgrote bedrijven de kosten te reduceren en efficiënter te werken door snelle, gemakkelijke toevoeging van voor servervirtualisatie geoptimaliseerde storage aan de IT-infrastructuur. De MSA-familie omvat twee modellen voor specifieke storagebehoeften. Deze zijn voorzien van een geïntegreerde webgebaseerde installatie- en beheerinterface waarmee de MSA 1040/2040 gemakkelijk te beheren is. Ze bieden ook data-in-place upgrades om de ROI te verlengen zonder tijdrovende, riskante datamigraties. Met deze arrays kunnen MKB-bedrijven zonder specifieke storage-expertise gedeelde opslag installeren. De MSA-familie helpt door zijn eenvoudige installatie en beheer MKB-bedrijven de efficiëntie te verbeteren zonder het personeel en het budget zwaar te belasten. HP Networking Het Intelligent Management Center en netwerkproducten Het HP Intelligent Management Center (IMC) is ideaal voor MKB-bedrijven die behoefte hebben aan complete netwerkzichtbaarheid om minder tijd te besteden aan beheer en provisioning van netwerkapparaten zoals de HP en 5400R-netwerkswitches. Omdat IMC behoort tot een klein aantal open netwerken dat alleen met industriestandaard protocollen (SNMP en Openflow) werkt, kan het meer dan 6000 apparaten van 220 leveranciers beheren. Met netwerkproducten van IMC en HP hebben MKBbedrijven lagere totale gebruikskosten omdat minder onderhoud nodig is. IMC biedt één scherm voor het beheer van vaste en draadloze apparaten. Omdat het niet nodig is voor beide apart beleid te maken, worden minder fouten gemaakt en wint de beheerder tijd.

13 HP supportservices Whitepaper: Kosten reduceren in vier eenvoudige stappen 13 Voor CIO's én IT-managers is het belangrijk om het beheer van de IT-infrastructuur te verbeteren. Nu zij overstappen op nieuwe computermodellen maar hun traditionele IT-infrastructuur behouden, vinden zij allerlei uitdagingen op hun pad. Daarom stelt HP klanten in staat om verbinding te houden. Foundation Care Met HP Foundation Care-bewaking en -probleemopsporing en -oplossing kunnen klanten met een klein budget en beperkte resources hun beschikbaarheid waarborgen. HP Foundation Care Services ondersteunen alle enterprisetechnologieën servers, storage netwerkproducten en toonaangevende software. HP installatie- en implementatieservices HP Installation and Deployment Services bieden klanten mogelijkheden om de kosten te verlagen, van de installatie van eenvoudige racks met ISS-servers tot complexe projectimplementaties op maat met een uitgebreid productaanbod, waaronder de optie om een oplossing bij HP in de fabriek te laten configureren en integreren. HP installatie - en implementatieservices helpen klanten met het volgende: Nieuwe technologie sneller implementeren. Gemakkelijker installeren en uitbreiden. Migreren zonder onderbrekingen in de bedrijfsactiviteiten. De risico's en kosten van implementatie reduceren. Beter inzicht Door de vereisten van cloud, mobiliteit, big data en beveiliging wordt IT steeds complexer en dat is vooral voor kleine en middelgrote organisaties bezwaarlijk. HP weet dat MKB-bedrijven het moeilijk hebben met de snelle stijging van het aantal dure, complexe infrastructuur- en beheertools. IT heeft nu de kans om best practices toe te passen waarmee IT-activiteiten en dagelijkse beheerroutines eenvoudiger worden. Rond de bovengenoemde beheeroplossingen ontstaan best practices die het IT-beheer vereenvoudigen met een coherente serie tools, zichtbaarheid en intelligentie die gedeeld worden via een gezamenlijk zichtvenster. Het beheermodel is ook gericht op automatisering om de infrastructuur minder complex te maken en tijdrovende IT-taken te elimineren. Met het oog daarop heeft HP een strategie voor MKB-bedrijven ontwikkeld met een voorspelbare, uitgebreide reeks server-, storage- en netwerkoplossingen die met gebruiksvriendelijke HP beheertools kunnen worden beheerd om IToperations te vereenvoudigen en de operationele kosten te reduceren. HP combineert toegangscontrole, beleid, beheer en bewaking in één managementinterface. HP heeft ook producten van andere fabrikanten zoals VMware, Microsoft en Red Hat geïntegreerd. Het goede nieuws is dat er geen gespecialiseerde IT-vaardigheden of - deskundigen nodig zijn om met de beheertools te werken. In een tijd waarin het succes van bedrijven afhangt van het benutten van de kansen die deze mega-technologieën bieden, moeten MKB-bedrijven hun huidige en oudere IT-resources optimaal inzetten. De kans op succes neemt toe wanneer zij HP daarbij inschakelen. De uiteindelijke doelen zijn: IT minder complex maken door eenvoudig ITbeheer, minder tijd besteden aan beheer, de efficiëntie verbeteren door automatisering en de systeembeschikbaarheid verbeteren. Dan kunnen MKB-bedrijven een innovatieve, slagvaardige omgeving creëren die hun concurrentiepositie versterkt.

14 HP documentnummer 4AA5-9056NLE 20 Asylum Street Milford, MA Tel: Fax:

White Best practices voor databescherming en bedrijfscontinuïteit in een mobiele wereld Gids voor kleine en middelgrote organisaties Juni 2015

White Best practices voor databescherming en bedrijfscontinuïteit in een mobiele wereld Gids voor kleine en middelgrote organisaties Juni 2015 White paper Best practices voor databescherming en bedrijfscontinuïteit in een mobiele wereld Gids voor kleine en middelgrote organisaties Door Colm Keegan, senior analist, Dan Conde, analist, en Leah

Nadere informatie

Hoe kleine en middelgrote bedrijven nieuwe klanten vinden en vasthouden in een veranderende digitale wereld

Hoe kleine en middelgrote bedrijven nieuwe klanten vinden en vasthouden in een veranderende digitale wereld White Paper Hoe kleine en middelgrote bedrijven nieuwe klanten vinden en vasthouden in een veranderende digitale wereld Door Scott Sinclair, analist, Mark Peters, senior analist en Monya Keane, researchanalist

Nadere informatie

HP helpt MKB-bedrijven hun data te beschermen en hun bedrijf te beveiligen

HP helpt MKB-bedrijven hun data te beschermen en hun bedrijf te beveiligen Whitepaper HP helpt MKB-bedrijven hun data te beschermen en hun bedrijf te beveiligen Waarom kleine en middelgrote organisaties moeten kiezen voor hybride databeschermingsoplossingen en HP s productaanbod

Nadere informatie

Vijf belangrijke overwegingen bij het waarborgen van dataherstel. Gids voor kleine en middelgrote organisaties

Vijf belangrijke overwegingen bij het waarborgen van dataherstel. Gids voor kleine en middelgrote organisaties White paper Vijf belangrijke overwegingen bij het waarborgen van dataherstel Gids voor kleine en middelgrote organisaties Door Jason Buffington, senior analist en Monya Keane, onderzoeksanalist Juni 2015

Nadere informatie

Blades voor groeiende bedrijven. De beste IT-infrastructuur opzetten direct uit de doos

Blades voor groeiende bedrijven. De beste IT-infrastructuur opzetten direct uit de doos Blades voor groeiende bedrijven De beste IT-infrastructuur opzetten direct uit de doos 2 Wat weten s werelds beste IT-organisaties over blades? Waarom stappen bedrijven overal ter wereld momenteel sneller

Nadere informatie

HP Datacenter Care Service

HP Datacenter Care Service HP Technology Services Contractual Services Voordelen van de service HP Datacenter Care Service is ontwikkeld om te zorgen dat u consistent uw service-level targets en andere bedrijfsdoelen bereikt. Daartoe

Nadere informatie

IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit Whitepaper over de inzet van zakelijke full service IT stores

IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit Whitepaper over de inzet van zakelijke full service IT stores IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit Whitepaper over de inzet van zakelijke full service IT stores IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit 1 Inleiding Tien jaar geleden zaten

Nadere informatie

VERKOOPGIDS. voor Partners. System Center. Essentials 2007. Microsoft. Proactief IT-beheer, speciaal ontworpen voor middelgrote ondernemingen

VERKOOPGIDS. voor Partners. System Center. Essentials 2007. Microsoft. Proactief IT-beheer, speciaal ontworpen voor middelgrote ondernemingen Microsoft System Center Essentials 2007 Proactief IT-beheer, speciaal ontworpen voor middelgrote ondernemingen Bij een typische, middelgrote IT-organisatie waarbij drie of vier medewerkers verantwoordelijk

Nadere informatie

Just Right IT IT die aansluit op uw businessbehoefte geeft u de ruimte om te ondernemen

Just Right IT IT die aansluit op uw businessbehoefte geeft u de ruimte om te ondernemen Just Right IT IT die aansluit op uw businessbehoefte geeft u de ruimte om te ondernemen Geldig van: 1 mei 2015 t/m 31 juli 2015 Inhoud 05 HP voor de juiste IT 06 HP ROK Licenties Windows Server 2012 07

Nadere informatie

Perfecte bescherming van uw onderneming. De basis van veilig zakendoen. Enterprise-editie

Perfecte bescherming van uw onderneming. De basis van veilig zakendoen. Enterprise-editie Perfecte bescherming van uw onderneming De basis van veilig zakendoen Enterprise-editie Wat kan deze gids voor u betekenen? Gegevensbescherming is een van de grootste uitdagingen waarvoor moderne organisaties

Nadere informatie

HP Proactive Care Service

HP Proactive Care Service Technische informatie HP Proactive Care Service HP Services Voordelen van de service Proactive Care helpt u het rendement op de investering in uw geconvergeerde infrastructuur te verbeteren met kenmerken

Nadere informatie

Optimaliseer uw basisinfrastructuur. Dynamische IT voor Het Nieuwe Werken

Optimaliseer uw basisinfrastructuur. Dynamische IT voor Het Nieuwe Werken 1 Optimaliseer uw basisinfrastructuur Dynamische IT voor Het Nieuwe Werken Executive Summary Doelgroep Deze whitepaper is bestemd voor IT-directeuren, managers en medewerkers die verantwoordelijk zijn

Nadere informatie

Snel aan de slag met geconvergeerde infrastructuur

Snel aan de slag met geconvergeerde infrastructuur Handout Snel aan de slag met geconvergeerde infrastructuur HP ConvergedSystem HP ConvergedSystem Snel aan de slag met geconvergeerde infrastructuur Voor veel organisaties is het zelf ontwerpen, samenstellen

Nadere informatie

De voordelen van cloudnetwerken

De voordelen van cloudnetwerken whitepaper De voordelen van cloudnetwerken Cloudnetwerken inschakelen om de IT-kosten te verlagen en de IT-productiviteit te verhogen Inleiding Er ligt een voortdurende druk op organisaties in zowel de

Nadere informatie

O P L O S S I N G S P R O F I E L Bescherm uw kleine of middelgrote bedrijf met bewezen, eenvoudige en betaalbare virtualisatie van VMware.

O P L O S S I N G S P R O F I E L Bescherm uw kleine of middelgrote bedrijf met bewezen, eenvoudige en betaalbare virtualisatie van VMware. Bescherm uw kleine of middelgrote bedrijf met bewezen, eenvoudige en betaalbare virtualisatie van VMware. Januari 2011 Het plannen voor bedrijfscontinuïteit en disaster recovery (BC/DR) wordt voor bedrijven

Nadere informatie

Het pad naar de geoptimaliseerde werkplek. De vijf best practices voor het optimaliseren van de desktop infrastructuur

Het pad naar de geoptimaliseerde werkplek. De vijf best practices voor het optimaliseren van de desktop infrastructuur Het pad naar de geoptimaliseerde werkplek De vijf best practices voor het optimaliseren van de desktop infrastructuur Inleiding Stelt u zich eens voor dat... kenniswerkers vanaf elke locatie veiliger toegang

Nadere informatie

Innoveer en groei in het tijdperk van de mobiele cloud. Op weg naar IT as a Service

Innoveer en groei in het tijdperk van de mobiele cloud. Op weg naar IT as a Service Innoveer en groei in het tijdperk van de mobiele cloud Op weg naar IT as a Service Sneller zakendoen in een mobiele wereld Nieuwe producten en services sneller leveren. Klanten beter leren kennen. Steeds

Nadere informatie

IT voor het MKB IT die aansluit op uw businessbehoefte geeft u de ruimte om te ondernemen Goodbye Windows Server 2003. Hello HP.

IT voor het MKB IT die aansluit op uw businessbehoefte geeft u de ruimte om te ondernemen Goodbye Windows Server 2003. Hello HP. December 2014 - Januari 2015 IT voor het MKB IT die aansluit op uw businessbehoefte geeft u de ruimte om te ondernemen Goodbye Windows Server 2003. Hello HP. Inhoud Interview 3 Interview Gino D Ippolito

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

Bedrijfsvoordeel voor u: het Cisco Unified Computing System

Bedrijfsvoordeel voor u: het Cisco Unified Computing System Brochure Bedrijfsvoordeel voor u: het Cisco Unified Computing System 1 2011 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Performance Brief June 2011 Table 1. World-Record Benchmarks Set by Cisco UCS

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

PROFITEER VAN DE KRACHT VAN CLOUD COMPUTING. ONTDEK HOE DE CLOUD UW BEDRIJF KAN TRANSFORMEREN.

PROFITEER VAN DE KRACHT VAN CLOUD COMPUTING. ONTDEK HOE DE CLOUD UW BEDRIJF KAN TRANSFORMEREN. PROFITEER VAN DE KRACHT VAN CLOUD COMPUTING. ONTDEK HOE DE CLOUD UW BEDRIJF KAN TRANSFORMEREN. Cloud computing betekent niet alleen een revolutie op het gebied van datacenter- en IT-beheer, maar is ook

Nadere informatie

Vergelijking van cloud computing-oplossingen van Microsoft en VMware

Vergelijking van cloud computing-oplossingen van Microsoft en VMware Vergelijking van cloud computing-oplossingen van Microsoft en VMware Virtualisatie Inleiding Organisaties die overwegen hoe ze met cloud computing beter en flexibeler kunnen werken, de complexiteit van

Nadere informatie

Efficiënt datamanagement in drie eenvoudige stappen. Transformeer uw datamanagementactiviteiten met CommVault Simpana 10

Efficiënt datamanagement in drie eenvoudige stappen. Transformeer uw datamanagementactiviteiten met CommVault Simpana 10 Efficiënt datamanagement in drie eenvoudige stappen Transformeer uw datamanagementactiviteiten met CommVault Simpana 10 Contents De perfecte storm voor datamanagement: Big Data, cloud en mobility... 3

Nadere informatie

Juni 2014. IT voor het MKB IT die aansluit op uw businessbehoefte geeft u de ruimte om te ondernemen

Juni 2014. IT voor het MKB IT die aansluit op uw businessbehoefte geeft u de ruimte om te ondernemen Juni 2014 IT voor het MKB IT die aansluit op uw businessbehoefte geeft u de ruimte om te ondernemen Inhoud 3 Virtualisatie 4 Server Virtualisatie Bundels 6 Servers 10 Storage 14 Networking 18 Educatie

Nadere informatie

Starthandleiding Managed IT Services

Starthandleiding Managed IT Services Starthandleiding Managed IT Services Als uw bedrijf succesvol wil zijn in het aanbieden van Managed IT Services moet u niet alleen vertrouwen op een solide bedrijfsstrategie en serviceleveringsmodel, maar

Nadere informatie

Snel aan de slag met geconvergeerde infrastructuur

Snel aan de slag met geconvergeerde infrastructuur Handout Snel aan de slag met geconvergeerde infrastructuur HP ConvergedSystem ONE HP ConvergedSystems Snel aan de slag met geconvergeerde infrastructuur Voor veel organisaties is het zelf ontwerpen, samenstellen

Nadere informatie

onderzoek PEDCA wil Europese datacenter-kennis beter benutten datacenterontwerp Storage gaat het datacenter ingrijpend veranderen

onderzoek PEDCA wil Europese datacenter-kennis beter benutten datacenterontwerp Storage gaat het datacenter ingrijpend veranderen onderzoek PEDCA wil Europese datacenter-kennis beter benutten datacenterontwerp Storage gaat het datacenter ingrijpend veranderen melanie zevenbergen: CommScope lanceert developer community voor itracs'

Nadere informatie

WINDOWS AZURE EN ISV'S

WINDOWS AZURE EN ISV'S WINDOWS AZURE EN ISV'S EEN HANDLEIDING VOOR BESLISSERS DAVID CHAPPELL JULI 2009 GESPONSORD DOOR MICROSOFT CORPORATION INHOUD ISV's en cloud computing... 2 Een kort overzicht van Windows Azure... 3 Technologie...

Nadere informatie

De zakelijke voordelen van rijke internetapplicaties

De zakelijke voordelen van rijke internetapplicaties White Paper De zakelijke voordelen van rijke internetapplicaties Samenvatting Adobe kan buigen op een jarenlange ervaring in het leveren van technologieën die de manier waarop mensen met ideeën en informatie

Nadere informatie