Kosten reduceren door IT-beheer eenvoudiger te maken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kosten reduceren door IT-beheer eenvoudiger te maken"

Transcriptie

1 White paper Kosten reduceren door IT-beheer eenvoudiger te maken met behulp van best practices Door Mark Bowkers Senior analist Juni 2015 Deze ESG whitepaper is gemaakt in opdracht van Hewlett-Packard en wordt gedistribueerd onder licentie van ESG.

2 Whitepaper: Kosten reduceren in vier eenvoudige stappen 2 Inhoud Doelen en uitdagingen in het MKB... 3 Kostenreductie is essentieel... 3 Operationele efficiëntie is belangrijk... 4 Best practices om de IT-kosten te reduceren en operationele topkwaliteit te bereiken... 5 IT-activiteiten in het MKB vereenvoudigen en de kosten reduceren met HP oplossingen... 8 Beter inzicht Alle handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen. De informatie in deze whitepaper is afkomstig uit bronnen die The Enterprise Strategy Group (ESG) als betrouwbaar beschouwt, maar ESG staat niet in voor de juistheid ervan. De in deze publicatie vervatte meningen van ESG kunnen aan verandering onderhevig zijn. Deze publicatie valt onder het auteursrecht van The Enterprise Strategy Group, Inc. Elke vorm van reproductie of verspreiding van deze publicatie, geheel of gedeeltelijk, op papier, elektronisch of anderszins, naar personen die niet gerechtigd zijn deze informatie te ontvangen is, zonder uitdrukkelijke toestemming van de The Enterprise Strategy Group, Inc., strijdig met de Amerikaanse wet op het auteursrecht en leidt tot civielrechtelijke en indien van toepassing tot strafrechtelijke vervolging. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met ESG Client Relations op

3 Whitepaper: Kosten reduceren in vier eenvoudige stappen 3 Doelen en uitdagingen in het MKB Kostenreductie is essentieel Ondanks de inspanningen van grote en kleine organisaties om in te spelen op wereldwijde IT-megatrends als cloud, mobiliteit, big data en beveiliging, worden MKB-bedrijven overspoeld door deze technologievloedgolf. Ze worden geconfronteerd met kostbare en complexe problemen, maar hebben minder IT-resources om deze op te lossen dan grote ondernemingen. MKB-bedrijven hebben vergelijkbare uitdagingen en doelen, maar kampen met een klein budget, lacunes in hun technische expertise en ervaring en slechts een klein IT-team. Dat probleem is niet nieuw, maar nu zijn oplossingen, die de kloof overbruggen en MKB-organisaties de technologie en tools bieden om IT te vereenvoudig en kosten te reduceren, ook voor deze bedrijven betaalbaar. In dit document worden de uitdagingen besproken waarmee IT in het MKB te maken heeft, de manier waarop collega's die aanpakken, best practices en hoe HP IT-afdelingen kan helpen hun doelen te bereiken. Middelgrote organisaties hebben niet alleen te maken met hogere eisen van gebruikers en complexere infrastructuren, maar ook met de druk om de kosten en het aantal medewerkers tot een minimum te beperken. In een onderzoek van ESG koos 33% van de respondenten in middelgrote bedrijven kostenreductie als een van de initiatieven waaraan hun onderneming in de komende 12 maanden IT-geld zal besteden. Daarmee is dit het op een na meest gegeven antwoord (zie afb. 1). 1 Afb. 1. Top 3 bedrijfsinitiatieven waaraan middelgrote bedrijven het meeste IT-geld willen besteden Bedrijfsinitiatieven waaraan middelgrote bedrijven (100 tot 999 werknemers) de komende 12 maanden de meeste IT-geld zullen besteden. (Percentage respondenten, N=233, vijf antwoorden toegestaan) Beveiliging/risicobeheer 42% Kostenbesparing 33% Informatie beter analyseren voor real-time Business Intelligence en om meer over klanten te weten te komen 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Bron: Enterprise Strategy Group, MKB-bedrijven zien dat nieuwe technologietrends ook nieuwe kansen scheppen om te groeien, IT-operations te verbeteren, taken te automatiseren en het leven van IT-professionals gemakkelijker te maken. Zij begrijpen het belang van deze technologieën, niet alleen ten behoeve van innovatie, flexibiliteit en het verbeteren van hun concurrentiepositie, maar ook om kosten te besparen en IT te vereenvoudigen. Daarop richten zij hun IT-uitgaven. Onderzoek van ESG wijst uit dat dit klopt. Middelgrote organisaties nemen diverse maatregelen om de IT-uitgaven te reduceren of te beperken door andere gebruiksmodellen te omarmen en technologie met een hoge ROI te kiezen. Het is niet verrassend dat 33% van de respondenten aangaf meer gebruik te maken van cloud computing services als alternatief voor interne applicaties en/of infrastructuur. Dit komt voort uit de wens om het beheer en gebruik van IT te vereenvoudigen (zie afb. 2). Daarmee besparen zij niet alleen op kapitaaluitgaven maar 1 Bron: Onderzoeksrapport van ESG, 2015 IT Spending Intentions Survey, februari Alle onderzoeksresultaten en grafieken van ESG in deze whitepaper zijn afkomstig uit dit rapport (tenzij anders aangegeven).

4 Whitepaper: Kosten reduceren in vier eenvoudige stappen 4 verbeteren zij ook de IT-productiviteit. 31% gaf aan nieuwe technologie met een hogere ROI te willen aanschaffen. Hieruit blijkt dat mensen bereid zijn te investeren in bijvoorbeeld automatische beheertools om IT-medewerkers efficiënter in te zetten, in de wetenschap dat dit rendement oplevert doordat minder beheertijd nodig is. Beheertools verbeteren de zichtbaarheid, bieden intelligentie en rapporteren aan de IT-professional zodat die in real-time gefundeerde beslissingen kan nemen. Bovendien bieden ze de mogelijkheid om dagelijkse routinetaken te automatiseren. Eenvoudig gezegd: een IT-beheerder doet meer met minder en bespaart tijd, terwijl de totale benutting van de IT-omgeving verbeterd wordt. Afb. 2. Top 3 maatregelen van middelgrote organisaties om de IT-kosten te reduceren of te beperken Maatregelen die middelgrote organisaties (100 tot 999 werknemers) nemen om de ITkosten te reduceren of te beperken. (Percentage van de respondenten, N=233, meerdere antwoorden toegestaan) Meer gebruikmaken van cloudservices als alternatief voor interne applicaties en/of interne infrastructuur 33% Aanschaf van nieuwe technologie met een betere ROI 31% Oversluiten van contracten 30% 28% 29% 30% 31% 32% 33% 34% Bron: Enterprise Strategy Group, Operationele efficiëntie is belangrijk In het komende jaar zullen IT-organisaties in het MKB steun moeten verwerven van hun management om nieuwe investeringen te doen ten behoeve van organisatorische verbeteringen en/of kostenreductie en operationele efficiëntie. Dat is een lastige opgave, omdat veel bedrijfsdirecties hun IT-budget absoluut niet willen verhogen. IT kan zich voorbereiden op een geslaagd overleg en de investering in nieuwe technologie als het focust op enkele kernargumenten waarmee het de beslissers en goedkeurders over de streep kan trekken. De argumenten voor ITinvesteringen uit afb. 3 helpen IT-professionals de taal van de bedrijfseigenaar te spreken en die te vertalen naar de KPI's die deze gebruikt voor zijn bedrijfsprioriteiten. Uit onderzoek van ESG komen de volgende argumenten naar voren waarmee MKB-professionals goedkeuring van het management voor IT-investeringen kunnen krijgen: betere beveiliging/beter risicobeheer (39%), verbetering van bedrijfsprocessen (36%), rendement op de investering (32%) en verlaging van operationele kosten (30%) (zie afb. 3).

5 Whitepaper: Kosten reduceren in vier eenvoudige stappen 5 Afb. 3. Top 5 argumenten om IT-investeringen te rechtvaardigen tegenover het management Factoren die volgens middelgrote bedrijven (100 tot 999 werknemers) in de komende 12 maanden belangrijk zullen zijn om IT-investeringen te rechtvaardigen bij hun managementteam. (Percentage respondenten, N=233, drie antwoorden toegestaan) Betere beveiliging/beter risicobeheer 39% Verbetering van bedrijfsprocessen 36% Rendement op de investering 32% Verlaging van operationele kosten (arbeid, energie, materialen en andere dagelijkse kosten voor het onderhouden van een applicatie, systeem of bedrijfsproces) Betere compliance 28% 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Bron: Enterprise Strategy Group, Van deze factoren is beveiliging onbetwist het voornaamste aandachtspunt van IT-leiders. Beveiligingsinitiatieven worden uitgevoerd om risico's voor het bedrijf te beperken en potentiële problemen zoals inkomstenderving, reputatieschade, productiviteitsverlies en diefstal van intellectueel eigendom te voorkomen. Rendement op de investering is ook altijd een belangrijke factor. In de zoektocht naar snellere ROI kijkt IT naar beheer- of infrastructuuroplossingen die een hogere bezettingsgraad waarborgen, minder beheertijd vergen en betere service en support bieden. Verbetering van bedrijfsprocessen is een dynamisch gebied met grote mogelijkheden. Het werkt goed bij een krap budget, omdat het doel is de productiviteit te verbeteren zonder de kosten te verhogen. Door verbetering van bedrijfsprocessen kunnen organisaties sneller, in uren of dagen, reageren op IT-verzoeken waarvoor vroeger weken of maanden nodig waren. Dat is mogelijk dankzij geavanceerde tools die automatisering, betere intelligentie en uitgebreide zichtbaarheid bieden. Hetzelfde geldt voor het reduceren van de operationele kosten, wat een absolute noodzaak is voor MKB-bedrijven. Organisaties moeten manieren vinden om de operationele efficiëntie te verbeteren en te vereenvoudigen en tijd en geld te besparen, zonder nieuw personeel aan te nemen of zwaar te investeren in infrastructuur. Best practices om de IT-kosten te reduceren en operationele topkwaliteit te bereiken IT kan de operationele efficiëntie niet met één magische druk op de knop of één verandering verbeteren. Alleen een combinatie van mensen, processen en technologie kan IT ingrijpend veranderen en zo een positieve invloed op het bedrijf uitoefenen. In het volgende gedeelte worden verschillende aandachtsgebieden besproken waar de best practices uit tabel 1 kunnen worden toegepast:

6 Whitepaper: Kosten reduceren in vier eenvoudige stappen 6 Tabel 1. Aandachtsgebieden om IT-kosten te reduceren en operationele topkwaliteit te waarborgen Uitdaging voor IT Complex beheer kost tijd en veroorzaakt hogere kosten. IT-medewerkers en -vaardigheden. Dagelijkse routinetaken. Niet-geplande downtime. Best practices Vereenvoudigd IT-beheer met een coherente toolset, zichtbaarheid en intelligentie via een gemeenschappelijk zichtvenster. Kies beheertools, processen en technologieën die de infrastructuur minder complex maken. Efficiëntie dankzij automatisering. Hogere IT-beschikbaarheid en minder downtime. Bron: Enterprise Strategy Group, Uitdaging: complex beheer kost tijd en veroorzaakt hogere kosten IT besteedt veel tijd aan het onderhoud van bestaande infrastructuren met merkgebonden systeemsilo's die met afzonderlijke tools worden beheerd. Er is geen totaaloverzicht van alle systemen en meestal is de integratie en communicatie tussen systemen ontoereikend. IT krijgt nooit een compleet overzicht van de besturingsomgeving en de OpEx stijgt omdat IT al die verschillende systemen moet beheren en onderhouden. De versnippering is contraproductief omdat nieuwe verzoeken en dagelijkse routinetaken vaak handmatig moeten worden uitgevoerd. Dat kost het IT-team veel tijd en daardoor stijgt de IT-OpEx nog verder. Zo worden bijvoorbeeld gegevens over remote resources in kantoorvestigingen niet altijd aan een centraal systeem gerapporteerd. In deze omgevingen, waar IT-succes in het MKB gekenmerkt wordt door kostenreductie en eenvoudig beheer, is duidelijk behoefte aan snellere service en support. Best practice: vereenvoudig IT-beheer De noodzaak om meer te doen met minder in een steeds veranderend, complex IT-landschap vormt een hele uitdaging voor kleine en middelgrote bedrijven die weinig flexibiliteit kennen bij het toewijzen van budgetten. Zij blijven proberen krachtige middelen als automatisering, systeembeschikbaarheid en geavanceerde beheeroplossingen in te zetten, waarmee ze de onstuitbare vloedgolf aan technologie en data van een last in een hulpmiddel kunnen veranderen. Het lijdt geen twijfel dat IT complex is, maar dat hoeft niet het geval te zijn. IT-beheeroplossingen moeten een coherente roadmap hebben die laat zien hoe gemakkelijk met geïntegreerde tools een minder complexe omgeving kan worden gecreëerd. Er vindt een verschuiving in beheer plaats waarbij meer alomvattende tools worden gecreëerd voor complexere IT-omgevingen. Hoewel sommige IT-professionals gewend zijn aan heterogene oplossingen met onvoldoende functionaliteit, verdienen de nieuwe beheertools die gericht zijn op operationele topkwaliteit voor de gehele IT-omgeving zeker een kans. Uitdaging: IT-medewerkers en -vaardigheden De belofte van een efficiëntere IT-omgeving is van groot belang voor IT-professionals in het MKB die vaak nauwelijks de dagelijkse taken als beheer, provisioning en onderhoud van systemen kunnen bijhouden. Uit onderzoek van ESG blijkt bijvoorbeeld het volgende: 27 procent van de organisaties met werknemers had minstens vijf full-time IT-medewerkers in dienst. Bijna eenvijfde (18%) had geen aparte full-time IT-medewerkers.

7 Whitepaper: Kosten reduceren in vier eenvoudige stappen 7 Ruim de helft (52%) had twee of minder mensen. 2 Door hun kleine IT-afdeling met voornamelijk generalisten zijn MKB-bedrijven niet altijd in staat de technologie te kopen en te installeren die zij nodig hebben om hun IT-doelen te bereiken. Best practice: kies beheertools, processen en technologieën die de infrastructuur minder complex maken Gezien alle problemen is het geen wonder dat de doelen van middelgrote organisaties hetzelfde blijven: Reduceren van de complexiteit van IT met eenvoudiger IT-beheer. Verbetering van de efficiëntie door automatisering. Verhoging van de systeembeschikbaarheid dankzij minder downtime. Deze doelen besparen beheertijd, verhogen de productiviteit van IT zodat meer aandacht kan worden gegeven aan strategische initiatieven, en reduceren de kosten. Gelukkig bieden de nieuwe technologieën mogelijkheden om de problemen op te lossen en de infrastructuur minder complex te maken door het gebruik van beheertools met ingebouwde 'intelligentie' en proactieve responsiviteit. Vaak kunnen deze doelen worden gerealiseerd zonder nieuw personeel aan te nemen of bestaande medewerkers extra training te geven. Moderne beheertools helpen intelligentie uit verschillende databronnen samen te voegen en presenteren de beheerder een totaaloverzicht. Het systeem kan worden gekoppeld met een centrale supportorganisatie die fungeert als beheerde service, die continu bewaakt en de IT-organisatie waarschuwt als er een probleem optreedt of aangeeft hoe de omgeving kan worden geconfigureerd om de efficiëntie en de benutting te optimaliseren. Deze tools bieden IT het overzicht en de intelligentie om gefundeerde beslissingen te nemen zonder de hele infrastructuur te onderzoeken en externe experts in te schakelen voor het oplossen van wat vaak een bekend probleem blijkt te zijn. Of IT ontvangt een waarschuwing van een probleem dat kan worden opgelost via een managementconsole of een plug-and-play hardwareapparaat. Uitdaging: dagelijkse routinetaken IT-medewerkers besteden soms een hele dag of weken aan algemene onderhoudstaken of afstemming van de omgeving. Een groot deel van deze tijd is nodig omdat systemen en infrastructuur niet compatibel zijn en niet ontworpen zijn om automatisch samen te werken. Beheerders zijn uren kwijt met het zoeken in logbestanden en het uitproberen van verschillende oplossingen voor het probleem. Dat is geen efficiënt gebruik van mankracht en niet de beste service die IT aan het bedrijf kan leveren. Best practice: verbeter de efficiëntie door automatisering Automatisering is een zegen voor IT-organisaties in het MKB omdat het dagelijkse routinetaken zoals eerste configuratie en provisioning elimineert en mogelijkheden creëert om de hele IT-infrastructuur servers, storage en netwerk zo efficiënt mogelijk en met optimale bezetting te laten functioneren. Dat gaat bijvoorbeeld door zelfservice, waarmee technici en softwareontwikkelaars minder tijd kwijt zijn aan het aanvragen van nieuwe ITresources. In plaats daarvan worden deze geleverd via een gemeenschappelijk portal. Automatisering activeert probleemmeldingen. Als lokale of remote systemen dreigende problemen signaleren, kunnen gebruikers deze oplossen voordat ze niet-geplande downtime veroorzaken. Uiteraard elimineert automatisering een van de grootste en oudste problemen in IT, namelijk menselijke fouten, en stelt het medewerkers in staat om zich met belangrijker taken bezig te houden. Bovendien verzamelt automatisering uitvoerige kennis over het intern functioneren van het systeem via workloadrapportage en analyse, waarmee het bedrijf zijn operationele activiteiten kan optimaliseren. Besparing van beheertijd, een hogere IT-productiviteit en een lagere OpEx zijn de voornaamste pluspunten van automatisering. Wanneer complexe omgevingen met weinig of geen ITbeheerexpertise automatisch worden beheerd, levert dat MKB-bedrijven met een klein IT-team extra voordeel op. 2 Bron: Onderzoeksrapport van ESG, SMB Storage Market Trends, april 2013.

8 Whitepaper: Kosten reduceren in vier eenvoudige stappen 8 Uitdagingen: niet-geplande downtime Kort gezegd: systeembeschikbaarheid is niet optioneel, uptime is essentieel. Proactieve bewaking en snelle probleemmelding helpen organisaties de uptime te verbeteren doordat zij op de hoogte blijven van de systeemstatus en apparaatstoringen kunnen verhelpen voordat deze downtime veroorzaken. Proactieve scans identificeren potentiële knelpunten en gebruiksdrempels en kunnen potentiële problemen tijdig opsporen en verhelpen voordat het bedrijf er last van heeft. Best practice: verhoog de IT-beschikbaarheid en reduceer downtime Systeembeschikbaarheid is optimaal als bedrijven op afstand kunnen inloggen op webportals van het supportcenter en systemen vanaf elke locatie kunnen bewaken. Met een hoge systeembeschikbaarheid en dit type remote beheertools krijgen bedrijven minder telefoontjes van eindgebruikers en neemt het aantal problemen af, dankzij samenwerking met een partner of leverancier die problemen proactief detecteert. Leveranciers kunnen bijvoorbeeld de omgeving eerst op afstand bekijken en proactief nieuwe hardware sturen wanneer beheerders op basis van hun service- en supportovereenkomst gewaarschuwd worden voor een potentieel systeemdefect. Natuurlijk moeten al deze systemen via één managementconsole (één venster) worden beheerd. Dat is ideaal voor MKB-bedrijven die geen tijd hebben om heterogene, verspreide beheersystemen in de gaten te houden. Wanneer automatisering zorgt voor systeembeschikbaarheid en een beter inzicht in de omgeving, besparen organisaties niet alleen tijd en geld, maar zijn IT-medewerkers beschikbaar wanneer het bedrijf hen nodig heeft en heeft IT de zekerheid dat systemen altijd goed werken. IT-activiteiten in het MKB vereenvoudigen en de kosten reduceren met HP oplossingen HP kent de behoeften van MKB-klanten en stemt zijn producten daarop af. MKB-bedrijven willen oplossingen die eenvoudig te beheren, betaalbaar en betrouwbaar zijn, met de nadruk op service en support, een lagere TCO, gemakkelijke installatie en onderhoud. Zij verlangen beheertools die het gebruik van IT vereenvoudigen, producten die gemaakt zijn voor gemakkelijk beheer en voorspelbare IT-resources die zij als diensten aan het bedrijf kunnen leveren. Middelgrote bedrijven willen performanceproblemen snel opsporen en arbeidsintensieve handmatige taken automatiseren om de operationele en personeelskosten laag te houden. Uiteindelijk willen zij efficiënter werken, zodat het IT-team meer strategisch kan worden ingezet daar, waar het bedrijf behoefte aan heeft. Tegelijkertijd willen zij de kosten reduceren en de IT-productiviteit verbeteren. HP voorziet in deze behoeften van MKB-klanten. HP biedt een uitgebreide reeks serverbeheertools waarmee kleine en middelgrote bedrijven in elke groeifase hun IT-activiteiten kunnen vereenvoudigen en de kosten kunnen verlagen. HP biedt gepersonaliseerde, web-gebaseerde dashboards die in real-time meldingen geven over actieve hardwarevoorvallen, ook als u op afstand of mobiel werkt. HP serverbeheertools verlagen de kosten doordat zij: tijd besparen: provisioning, configuratie en updates vergen minder tijd. de efficiëntie verhogen door automatisering, routinetaken elimineren en het creëren van cases en de levering van onderdelen automatiseren. systeemdowntime terugdringen via proactieve scans voor IT-bewaking en probleemmeldingen. geld besparen: standaard HP serverbeheertools zijn gratis bij aanschaf van HP ProLiant-servers. Wanneer kleine en middelgrote bedrijven groeien en hun IT-omgeving complexer wordt, biedt HP geavanceerde versies van dezelfde IT-beheertools. Geavanceerde IT-beheertools helpen bij remote implementatie, beheer en probleemoplossing en besparen daarmee beheer- en reiskosten.

9 Whitepaper: Kosten reduceren in vier eenvoudige stappen 9 Een voorbeeld van de manier waarop de beheertools van HP samenwerken om kosten te reduceren is te zien in het volgende diagram. Beheer- en supportsoftwaretechnologieën zijn geïntegreerd in één naadloze ervaring voor de hele serverlifecycle, van serverinstallatie tot dagelijkse ondersteuning en continue verbetering. Afb. 4 toont de integratie van softwareproducten en hoe klanten altijd en overal toegang hebben tot de support- en beheerinformatie die zij nodig hebben. Afb. 4. HP IT-beheertools Bron: Enterprise Strategy Group, Door de groei van IT zijn er inmiddels méér infrastructuurbeheertools dan overwerkte MKB-bedrijven die niet met hun IT-omgeving kunnen assimileren. Het wordt steeds moeilijker om het groeiende aantal tools goed te integreren met oudere MKB-systemen. HP heeft een serie beheertools waarmee beheertaken eenvoudiger worden en IT meerwaarde kan bieden: HP Insight Online, HP Integrated Lights Out (ilo) en HP OneView. Door integratie van de beheertools met remote supportfunctionaliteit verandert het werk van de IT-beheerder in het MKB ingrijpend. Doordat de hardware, de systeembeheerweergave en HP support verbonden zijn, kan automatisch een case worden aangemaakt als er een probleem optreedt. Het systeem is gekoppeld aan een partner voor het bestellen van onderdelen en het bedrijf kan de systeemstatus proactief bewaken en potentiële IT-storingen identificeren voordat deze een incident veroorzaken. Als alle systemen samenwerken kan IT deze architectuur gebruiken om de best practices uit afb. 4 te ondersteunen. Een gezamenlijke beheertool, de HP infrastructuur en de aansluiting met support zorgen voor hogere operationele efficiëntie, een hogere beschikbaarheid en betere IT-services voor het bedrijf. Elke component of service biedt meerwaarde en het systeem ondersteunt best practices en betere IT-processen voor een efficiëntere, beschikbare en kosteneffectievere IT-omgeving.

10 Whitepaper: Kosten reduceren in vier eenvoudige stappen 10 Tabel 2. Best practices om IT-activiteiten in het MKB te vereenvoudigen en kosten te reduceren met HP oplossingen Uitdaging voor IT Best practices HP oplossing Complex beheer kost tijd en veroorzaakt hogere kosten. IT-medewerkers en -vaardigheden. Vereenvoudigd IT-beheer met een coherente toolset, zichtbaarheid en intelligentie via een gemeenschappelijk zichtvenster. Kies beheertools, processen en technologieën die de infrastructuur minder complex maken. HP Insight Online. HP ilo. HP Remote Support. Dagelijkse routinetaken. Efficiëntie dankzij automatisering. HP OneView. HP ilo Niet-geplande downtime. Hogere IT-beschikbaarheid en minder downtime. HP Insight Remote. Bron: Enterprise Strategy Group, HP Insight Online HP Insight Online stelt MKB-bedrijven in staat tal van HP servers (waaronder de in het MKB populaire HP ProLiant Gen9-modellen) flexibel te beheren en systeembeheer- en supportsoftwaretechnologie naadloos te integreren, van serverinstallatie tot dagelijkse ondersteuning. Met HP Insight Online hebben gebruikers altijd en overal toegang tot de support- en beheerinformatie die zij nodig hebben. Het biedt een gepersonaliseerd dashboard met informatie over de apparaatstatus en de contract-/garantiestatus. Dankzij automatisering en proactieve bewaking reduceert dit product het aantal handmatige routinetaken. Daardoor wordt efficiënter gewerkt en dalen de operationele kosten. De IT-productiviteit en bedrijfsprocessen worden verbeterd doordat niet-geplande downtime minder vaak voorkomt en sneller wordt opgelost. HP Insight Online is beschikbaar bij HP garantie en contracten. HP Integrated Lights Out (ilo) Embedded HP ilo Embedded is een serverbeheerlicentie waarmee extra functionaliteit wordt toegevoegd aan de ilo Management Engine die de ingebouwde intelligentie in elke HP ProLiant-server levert. Dankzij ingebouwde intelligentie kunnen gebruikers hun servers zo beheren en bewaken dat zij beslissingen kunnen nemen over firmware, bios, configuraties en capaciteitsplanning. HP ilo Essentials biedt extra functionaliteit zoals intelligente provisioning voor het onsite installeren, updaten en configureren van servers en agentless beheer voor de bewaking van basishardware en meldingen zonder agents. Het bespaart de beheerders tijd en beperkt downtime tot een minimum doordat direct uit de doos webtoegang en statusbewaking voor de server beschikbaar zijn. HP ilo zorgt voor een snellere probleemoplossing, met remote toegang en probleemoplossing, ingebouwde ondersteuning en thermische systeemcontrole. Dankzij al deze functies houdt IT tijd over, omdat het meer doet met minder, en dalen uiteindelijk de operationele kosten.

11 Whitepaper: Kosten reduceren in vier eenvoudige stappen 11 Blauwdruk voor het succes van klanten IT-/bedrijfsdoelen Beheerders tijd besparen door taken te automatiseren. Probleemoplossing versnellen door automatisch meldingen te genereren bij incidenten. Betrouwbaarheid verbeteren door dreigende hardwarestoringen tijdig te signaleren. Service- en supporttijd reduceren. HP oplossing Software: HP Insight Online, HP Remote Support v7 en HP Insight Control. HP Services: HP Proactive Care Resultaat Service. Probleemoplossing voordat storingen optreden, met proactieve bewaking, beheertoos en een directe verbinding met HP support. Tijdbesparing door minder supporttelefoontjes. Collaboratieve support op basis van beheerinzichten en bewaking. Hogere betrouwbaarheid doordat problemen worden gedetecteerd voordat ze uitval veroorzaken. HP OneView In de steeds complexere wereld van software-gedefinieerde datacenters (SDDC's) gebruiken klanten HP OneView om de complexe infrastructuur gemakkelijk te beheren en te automatiseren. HP OneView maakt beheer werkelijk gemakkelijk doordat het fungeert als een automatiseringshub die het mogelijk maakt andere beheertools zoals VMware vcenter en Microsoft System Center te koppelen en als één product te beheren. Omdat er minder beheertools zijn, dalen ook de kosten voor training, licenties en onderhoud. HP OneView is sjabloon-gestuurd voor snelle systeemprovisioning. Beheerders kunnen één tool installeren voor infrastructuur-, patch- en firmwarebeheer met meer automatisering en zonder voor één taak tussen verschillende tools te schakelen. Daardoor wordt de infrastructuur efficiënter beheerd en bespaart IT tijd en geld. HP OneView is beschikbaar op HP ProLiant Gen9-rackservers en -bladesystemen. HP remote service en remote support HP biedt verschillende remote supporttools om MKB-bedrijven te helpen een diagnose te stellen, de oorzaak van een probleem op te sporen en het efficiënt op te lossen. Dat is belangrijk omdat kleine en middelgrote organisaties zich geen langdurige service-uitval kunnen veroorloven. Zij moeten problemen kosteneffectief oplossen, ook als zij niet in de buurt van hun klanten zijn. MKBbedrijven en hun klanten kunnen gebruikmaken van het HP Insight Online-webportal in het HP Support Center om hun omgeving via het web te beheren en te bewaken. Vanwege de direct verbonden architectuur kunnen zij de apparatuur en de apparaatstatus bekijken waar zij maar willen. HP Insight Remote Support biedt remote monitoring, diagnose en probleemoplossing rechtstreeks van HP. Afhankelijk van het gekozen serviceniveau worden zelfs onderdelen of servicetechnici naar de klant gestuurd. MKB-bedrijven krijgen minder telefoontjes van hun klanten en hoeven minder problemen op te lossen omdat informatie over eventuele problemen rechtstreeks naar HP wordt gestuurd. HP ilo biedt ook remote toegang en probleemoplossing via een webbrowser of de ilo mobiele app. Dankzij deze verschillende soorten remote bewakingsfunctionaliteit beschikken gebruikers sneller en gemakkelijker over de gedetailleerde informatie die nodig is om problemen op te lossen. Het beheer wordt eenvoudiger en de efficiëntie neemt toe en dat leidt tot kostenbesparingen en tevreden MKB-klanten.

12 Whitepaper: Kosten reduceren in vier eenvoudige stappen 12 HP infrastructuurproducten HP levert een reeks servers, storage, netwerkinfrastructuur en tools om MKB-bedrijven te helpen hun IT te vereenvoudigen en de operationele kosten terug te dringen. Deze infrastructuurcomponenten werken direct samen met de eerder beschreven beheerfunctionaliteit en bieden automatisering om operationele topkwaliteit te realiseren. HP servers HP Storage HP ProLiant In de ProLiant-serverserie is intelligentie ingebouwd waardoor de producten gemakkelijk te beheren en te bewaken zijn. Dat helpt organisaties de kosten terug te dringen doordat minder datacenterruimte nodig is en ook de secundaire kosten voor voeding en koeling dalen. ProLiant-beheer is eenvoudig, want instapniveau, schaalbare en dense servers worden alle met dezelfde tools beheerd. De ProLiant-servers worden geleverd met HP Insight Online, HP OneView en de ilo ingebouwde managementengine, die allemaal zorgen voor eenvoudig IT-beheer en meer operationele efficiëntie. HP StoreVirtual HP StoreVirtual is een schaalbare oplossing die het mogelijk maakt de voordelen van servervirtualisatie optimaal te benutten. Het transformeert interne of direct aangesloten opslag in een volwaardig gedeeld storage array zonder de kosten en de complexiteit van aparte storage. HP Storage is afgestemd op eenvoud en integreert rechtstreeks met virtualisatiebeheertools, zodat de virtuele en fysieke infrastructuur centraal kunnen worden beheerd. HP StoreVirtual VSA biedt eenvoudige installatie met één klik. Nodes worden beheerd vanaf de Centralized Management Console (CMC) die een handige ingebouwde analysator en een gebruiksvriendelijk updateproces biedt. Dankzij de eenvoudige installatie en configuratie en gemakkelijk beheer zijn geen specialistische kennis en vaardigheden nodig. Alles werkt naadloos samen met de tools die HP levert. Dat is ideaal voor MKB-bedrijven. HP MSA 1040/2040 SAN Storage HP MSA 1040/2040 SAN Storage-oplossingen helpen kleine en middelgrote bedrijven de kosten te reduceren en efficiënter te werken door snelle, gemakkelijke toevoeging van voor servervirtualisatie geoptimaliseerde storage aan de IT-infrastructuur. De MSA-familie omvat twee modellen voor specifieke storagebehoeften. Deze zijn voorzien van een geïntegreerde webgebaseerde installatie- en beheerinterface waarmee de MSA 1040/2040 gemakkelijk te beheren is. Ze bieden ook data-in-place upgrades om de ROI te verlengen zonder tijdrovende, riskante datamigraties. Met deze arrays kunnen MKB-bedrijven zonder specifieke storage-expertise gedeelde opslag installeren. De MSA-familie helpt door zijn eenvoudige installatie en beheer MKB-bedrijven de efficiëntie te verbeteren zonder het personeel en het budget zwaar te belasten. HP Networking Het Intelligent Management Center en netwerkproducten Het HP Intelligent Management Center (IMC) is ideaal voor MKB-bedrijven die behoefte hebben aan complete netwerkzichtbaarheid om minder tijd te besteden aan beheer en provisioning van netwerkapparaten zoals de HP en 5400R-netwerkswitches. Omdat IMC behoort tot een klein aantal open netwerken dat alleen met industriestandaard protocollen (SNMP en Openflow) werkt, kan het meer dan 6000 apparaten van 220 leveranciers beheren. Met netwerkproducten van IMC en HP hebben MKBbedrijven lagere totale gebruikskosten omdat minder onderhoud nodig is. IMC biedt één scherm voor het beheer van vaste en draadloze apparaten. Omdat het niet nodig is voor beide apart beleid te maken, worden minder fouten gemaakt en wint de beheerder tijd.

13 HP supportservices Whitepaper: Kosten reduceren in vier eenvoudige stappen 13 Voor CIO's én IT-managers is het belangrijk om het beheer van de IT-infrastructuur te verbeteren. Nu zij overstappen op nieuwe computermodellen maar hun traditionele IT-infrastructuur behouden, vinden zij allerlei uitdagingen op hun pad. Daarom stelt HP klanten in staat om verbinding te houden. Foundation Care Met HP Foundation Care-bewaking en -probleemopsporing en -oplossing kunnen klanten met een klein budget en beperkte resources hun beschikbaarheid waarborgen. HP Foundation Care Services ondersteunen alle enterprisetechnologieën servers, storage netwerkproducten en toonaangevende software. HP installatie- en implementatieservices HP Installation and Deployment Services bieden klanten mogelijkheden om de kosten te verlagen, van de installatie van eenvoudige racks met ISS-servers tot complexe projectimplementaties op maat met een uitgebreid productaanbod, waaronder de optie om een oplossing bij HP in de fabriek te laten configureren en integreren. HP installatie - en implementatieservices helpen klanten met het volgende: Nieuwe technologie sneller implementeren. Gemakkelijker installeren en uitbreiden. Migreren zonder onderbrekingen in de bedrijfsactiviteiten. De risico's en kosten van implementatie reduceren. Beter inzicht Door de vereisten van cloud, mobiliteit, big data en beveiliging wordt IT steeds complexer en dat is vooral voor kleine en middelgrote organisaties bezwaarlijk. HP weet dat MKB-bedrijven het moeilijk hebben met de snelle stijging van het aantal dure, complexe infrastructuur- en beheertools. IT heeft nu de kans om best practices toe te passen waarmee IT-activiteiten en dagelijkse beheerroutines eenvoudiger worden. Rond de bovengenoemde beheeroplossingen ontstaan best practices die het IT-beheer vereenvoudigen met een coherente serie tools, zichtbaarheid en intelligentie die gedeeld worden via een gezamenlijk zichtvenster. Het beheermodel is ook gericht op automatisering om de infrastructuur minder complex te maken en tijdrovende IT-taken te elimineren. Met het oog daarop heeft HP een strategie voor MKB-bedrijven ontwikkeld met een voorspelbare, uitgebreide reeks server-, storage- en netwerkoplossingen die met gebruiksvriendelijke HP beheertools kunnen worden beheerd om IToperations te vereenvoudigen en de operationele kosten te reduceren. HP combineert toegangscontrole, beleid, beheer en bewaking in één managementinterface. HP heeft ook producten van andere fabrikanten zoals VMware, Microsoft en Red Hat geïntegreerd. Het goede nieuws is dat er geen gespecialiseerde IT-vaardigheden of - deskundigen nodig zijn om met de beheertools te werken. In een tijd waarin het succes van bedrijven afhangt van het benutten van de kansen die deze mega-technologieën bieden, moeten MKB-bedrijven hun huidige en oudere IT-resources optimaal inzetten. De kans op succes neemt toe wanneer zij HP daarbij inschakelen. De uiteindelijke doelen zijn: IT minder complex maken door eenvoudig ITbeheer, minder tijd besteden aan beheer, de efficiëntie verbeteren door automatisering en de systeembeschikbaarheid verbeteren. Dan kunnen MKB-bedrijven een innovatieve, slagvaardige omgeving creëren die hun concurrentiepositie versterkt.

14 HP documentnummer 4AA5-9056NLE 20 Asylum Street Milford, MA Tel: Fax:

IT-uitdagingen van groeiende KMO s

IT-uitdagingen van groeiende KMO s CHEOPS REPORT IT-uitdagingen van groeiende KMO s KMO s hebben geen kleine problemen 2 Samenvatting De IT-behoeften van KMO s lijken minder ingewikkeld dan de ITuitdagingen waarmee grote ondernemingen of

Nadere informatie

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Overzicht van oplossingen Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Wat u leert De opkomst van nieuwe technologieën zoals cloud, mobiliteit, sociale media en video die

Nadere informatie

Asset 1 van 17. Mobile Application Management en security. Gepubliceerd op 18 april 2015

Asset 1 van 17. Mobile Application Management en security. Gepubliceerd op 18 april 2015 Asset 1 van 17 Mobile Application Management en security Gepubliceerd op 18 april 2015 Veel organisaties hebben de afgelopen jaren hun eigen mobiele enterprise apps ontwikkeld. De data hierin is potentieel

Nadere informatie

Dell Support Services. Ondersteun toekomstige ontwikkelingen.

Dell Support Services. Ondersteun toekomstige ontwikkelingen. Dell Support Services Ondersteun toekomstige ontwikkelingen. Welkom in de toekomst De toekomst is al begonnen. In de snel veranderende zakelijke omgeving van tegenwoordig moet u uw IT-budget effectief

Nadere informatie

Aerohive WiFi-netwerken

Aerohive WiFi-netwerken Maak kennis met: Aerohive WiFi-netwerken Inleiding De manier waarop WiFi wordt gebruikt en de eisen die worden gesteld aan een WiFi-netwerk voor organisaties zijn fundamenteel aan het veranderen. Een nieuwe

Nadere informatie

VMware vsphere Storage Appliance: hoge beschikbaarheid voor kleine IT-activiteiten

VMware vsphere Storage Appliance: hoge beschikbaarheid voor kleine IT-activiteiten White paper VMware vsphere Storage Appliance: hoge beschikbaarheid voor kleine IT-activiteiten De voordelen van servervirtualisatie uitbreiden zonder shared storage Door Mark Peters Oktober 2011 Deze whitepaper

Nadere informatie

mobiel; Security; desktop; mobile; netwerken; migratie; Kostenbesparing; virtualisatie; datacenter; efficiency

mobiel; Security; desktop; mobile; netwerken; migratie; Kostenbesparing; virtualisatie; datacenter; efficiency Asset 1 van 7 Beheer de gebruiker, niet de device Gepubliceerd op 25 april 2012 Desktop transformatie is niet zozeer een chronologische serie gebeurtenissen die u van een fysieke naar een virtuele omgeving

Nadere informatie

IT voor het MKB IT die aansluit op uw businessbehoefte geeft u de ruimte om te ondernemen

IT voor het MKB IT die aansluit op uw businessbehoefte geeft u de ruimte om te ondernemen April 2014 IT voor het MKB IT die aansluit op uw businessbehoefte geeft u de ruimte om te ondernemen Inhoud 3 Plug & Play met HP Drie speciaal geselecteerde Zie pag 4 Bundel M: HP ProLiant met HP StoreVirtual

Nadere informatie

HP Hyper-ConvergedSystem StoreVirtual & EVO: RAIL

HP Hyper-ConvergedSystem StoreVirtual & EVO: RAIL U aangeboden door HP & Intel HP Hyper-ConvergedSystem StoreVirtual & EVO: RAIL Ready... Set... Done! Een gevirtualiseerde datacenter omgeving in 15 min. met de Hyper-Converged systemen van HP Server- en

Nadere informatie

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt de markt 1 het IT-landschap is aan het veranderen De risico's en uitdagingen van computerservices in meerdere omgevingen moeten

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

REDEFINE SIMPLICITY BELANGRIJKSTE REDENEN: EMC VSPEX BLUE VOOR GEVIRTUALISEERDE OMGEVINGEN

REDEFINE SIMPLICITY BELANGRIJKSTE REDENEN: EMC VSPEX BLUE VOOR GEVIRTUALISEERDE OMGEVINGEN REDEFINE SIMPLICITY FLEXIBEL. SCHAALBAAR. VERTROUWD. BELANGRIJKSTE REDENEN: EMC VSPEX BLUE VOOR GEVIRTUALISEERDE OMGEVINGEN Herdefinieer eenvoud: Flexibel, schaalbaar en vertrouwd. Middelgrote en grote

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

HP Device as a Service. Laat technologie anders voor u werken

HP Device as a Service. Laat technologie anders voor u werken HP Device as a Service Laat technologie anders voor u werken HP Device as a Service (DaaS) bundelt computerapparatuur en accessoires van wereldklasse, levenscyclusservices en HP expertise met toegevoegde

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

Aerohive WiFi-netwerken

Aerohive WiFi-netwerken Maak kennis met: Aerohive WiFi-netwerken Inleiding De manier waarop WiFi wordt gebruikt en de eisen die worden gesteld aan een WiFi-netwerk voor organisaties zijn fundamenteel aan het veranderen. Een nieuwe

Nadere informatie

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD Cloud storage. Back-up in de cloud. Er zijn verschillende benamingen voor diensten die computergebruikers in staat stellen om hun documenten en

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

PROFITEER VAN DE KRACHT VAN CLOUD COMPUTING. ONTDEK HOE DE CLOUD UW BEDRIJF KAN TRANSFORMEREN.

PROFITEER VAN DE KRACHT VAN CLOUD COMPUTING. ONTDEK HOE DE CLOUD UW BEDRIJF KAN TRANSFORMEREN. PROFITEER VAN DE KRACHT VAN CLOUD COMPUTING. ONTDEK HOE DE CLOUD UW BEDRIJF KAN TRANSFORMEREN. Cloud computing betekent niet alleen een revolutie op het gebied van datacenter- en IT-beheer, maar is ook

Nadere informatie

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder Managing Data Center Performance 2013 en verder Voor bedrijven in het economische gebied EMEA is de grootste uitdaging bij de exploitatie van hun rekencentra het zorgen voor de beschikbaarheid van services

Nadere informatie

HP helpt MKB-bedrijven hun data te beschermen en hun bedrijf te beveiligen

HP helpt MKB-bedrijven hun data te beschermen en hun bedrijf te beveiligen Whitepaper HP helpt MKB-bedrijven hun data te beschermen en hun bedrijf te beveiligen Waarom kleine en middelgrote organisaties moeten kiezen voor hybride databeschermingsoplossingen en HP s productaanbod

Nadere informatie

Partneren met een Cloud broker

Partneren met een Cloud broker Partneren met een Cloud broker Vijf redenen om als reseller te partneren met een Cloud broker Introductie Cloud broker, een term die je tegenwoordig vaak voorbij hoort komen. Maar wat is dat nu precies?

Nadere informatie

BUSINESS ACTIVITY MONITORING. Sla de brug tussen IT en business

BUSINESS ACTIVITY MONITORING. Sla de brug tussen IT en business BUSINESS ACTIVITY MONITORING Sla de brug tussen IT en business Business Activity Monitoring-oplossing van PST Uw IT-infrastructuur is cruciaal voor de organisatie. Daarom is monitoring en visualisatie

Nadere informatie

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien.

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De automobielbranche ondergaat wereldwijd enorme veranderingen. Bedrijven in de sector worden steeds meer geconfronteerd

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

VOOR DE SCHERMEN. Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen

VOOR DE SCHERMEN. Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen VOOR DE SCHERMEN Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen Voor de schermen Wat wij áchter de schermen voor u kunnen betekenen, begint vóór de schermen. Hoe kunnen wij uw organisatie helpen om efficiënter,

Nadere informatie

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by De klanten zijn binnengehaald, de medewerkers zijn aangenomen, de uitdagingen zijn het hoofd geboden. Kortom, uw bedrijf is opgebouwd. En nu kunt u ook nog

Nadere informatie

Dynamic infrastructure. Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur

Dynamic infrastructure. Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur We behandelen in dit document de 5 stappen naar een dynamische it-infrastructuur:

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Door eenvoudiger beheer en lagere Opex stappen meer organisaties over op softwaregedefinieerde storage

Door eenvoudiger beheer en lagere Opex stappen meer organisaties over op softwaregedefinieerde storage Door eenvoudiger beheer en lagere Opex stappen meer organisaties over op softwaregedefinieerde storage Volgens een nieuwe studie stimuleren financiële en operationele voordelen de snelle overstap. OVERZICHT

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Havelaar & van Stolk - van reactief naar proactief ITbeheer

Havelaar & van Stolk - van reactief naar proactief ITbeheer Havelaar & van Stolk - van reactief naar proactief ITbeheer in MKB Microsoft System Center Essentials 2007 en Microsoft System Center Operations Manager 2007 stabiliseren de IT-omgeving van verzekeringsmakelaar

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Kennismaken met de human-resourceprocessen

Nadere informatie

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde IN HET KORT In de private cloud draaien uw Exact-oplossingen zoals u gewend bent, maar dan met optimale flexibiliteit, maximale prestaties

Nadere informatie

DE KRACHT VAN EENVOUD. Business Suite

DE KRACHT VAN EENVOUD. Business Suite DE KRACHT VAN EENVOUD Business Suite CYBERCRIMINALITEIT IS EEN REALITEIT Online bedreigingen zijn een zakelijke realiteit, wat u ook doet. Het aantal beveiligingsincidenten neemt zienderogen toe. Elke

Nadere informatie

5000 Serie Modulaire brandmeldcentrale Net zo flexibel als uw ideeën

5000 Serie Modulaire brandmeldcentrale Net zo flexibel als uw ideeën 5000 Serie Modulaire brandmeldcentrale Net zo flexibel als uw ideeën 2 U hoeft zich geen zorgen meer te maken met de 5000 Serie Modulaire brandmeldcentrale Het systeem wordt gedefinieerd door uw wensen

Nadere informatie

(virtualisatie) 4. Effectiever werken én 15% besparen op uw IT-budget

(virtualisatie) 4. Effectiever werken én 15% besparen op uw IT-budget (virtualisatie) 4 Effectiever werken én 15% besparen op uw IT-budget T H E B E S T O F F O U R W O R L D S vshape brengt virtualisatie binnen bereik van middelgrote en kleinere organisaties Non-stop toegang

Nadere informatie

Uw ICT-systemen of -beheer EN BETROUWBAAR. transparantie en continuïteit.

Uw ICT-systemen of -beheer EN BETROUWBAAR. transparantie en continuïteit. IT-COMPONENTEN MANAGED SERVICES Uw ICT-systemen of -beheer BEWAKEN. uitbesteden. VEILIG, Betrouwbaarheid, SNEL EN BETROUWBAAR transparantie en continuïteit. PST Managed Services De huidige technologische

Nadere informatie

Introduceert KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

Introduceert KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS Introduceert KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Business strategieën en de impact voor de IT FLEXIBILITEIT Snel handelen met wendbaarheid en flexibiliteit Voor 66% van de organisaties staat flexibiliteit

Nadere informatie

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien.

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien. 10 redenen om te virtualiseren Wat betekent virtualiseren? Met virtualisatie bij computers wordt over het algemeen bedoeld dat meerdere besturingssystemen tegelijkertijd op één computer kunnen draaien.

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

Desktop Delivery: een zakelijke afweging

Desktop Delivery: een zakelijke afweging Desktop Delivery: een zakelijke afweging Client - Server, SBC, virtuele desktops, virtuele applicaties of een virtueel besturingssysteem? Er zijn genoeg mogelijkheden om desktop functionaliteit aan de

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

Symantec Protection Suite Small Business Edition Een eenvoudige, doelmatige en betaalbare oplossing, speciaal voor kleine bedrijven

Symantec Protection Suite Small Business Edition Een eenvoudige, doelmatige en betaalbare oplossing, speciaal voor kleine bedrijven Een eenvoudige, doelmatige en betaalbare oplossing, speciaal voor kleine bedrijven Overzicht Symantec Protection Suite Small Business Edition is een eenvoudige, betaalbare beveiligings- en back-upoplossing.

Nadere informatie

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Whitepaper Integratie Videoconferentie Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Talk & Vision 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Skype for Business/Lync 4 Hoe doen we dat? 4 3. Gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Best Practices. Systems Management. kaspersky.com/nl

Best Practices. Systems Management. kaspersky.com/nl Best Practices kaspersky.com/nl 2 SYSTEMS MANAGEMENT - BEST PRACTICES Verbeter de beveiliging en beheer de complexiteit met gecentraliseerde ITbeheertools. Niet-gepatchte vulnerability's in populaire applicaties

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

MET EXACT GLOBE EN EXACT SYNERGY NAAR DE CLOUD ZO MAAKT U DE SLIMME OVERSTAP!

MET EXACT GLOBE EN EXACT SYNERGY NAAR DE CLOUD ZO MAAKT U DE SLIMME OVERSTAP! MET EXACT GLOBE EN EXACT SYNERGY NAAR DE CLOUD ZO MAAKT U DE SLIMME OVERSTAP! De cloud is al lang geen hype meer. In diverse branches heeft het de manier waarop organisaties met IT omgaan veranderd en

Nadere informatie

MET EXACT GLOBE EN EXACT SYNERGY NAAR DE CLOUD ZO MAAKT U DE SLIMME OVERSTAP!

MET EXACT GLOBE EN EXACT SYNERGY NAAR DE CLOUD ZO MAAKT U DE SLIMME OVERSTAP! MET EXACT GLOBE EN EXACT SYNERGY NAAR DE CLOUD ZO MAAKT U DE SLIMME OVERSTAP! De cloud is al lang geen hype meer. In diverse branches heeft het de manier waarop organisaties met IT omgaan veranderd en

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

EEN NIEUW TIJDPERK IN HET BEHEER VAN RUIMTES EN WERKPLEKKEN. Building intelligence

EEN NIEUW TIJDPERK IN HET BEHEER VAN RUIMTES EN WERKPLEKKEN. Building intelligence EEN NIEUW TIJDPERK IN HET BEHEER VAN RUIMTES EN WERKPLEKKEN Building intelligence ROOM MANAGEMENT HAALT MAXIMAAL RENDEMENT UIT ALLE RUIMTES BrightBooking Room Management is een online platform, waarmee

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

UW PARTNER IN ICT-BEWAKING

UW PARTNER IN ICT-BEWAKING UW PARTNER IN ICT-BEWAKING TSMS: PERMANENTE BEWAKING VAN UW GEHELE ICT-OMGEVING Het bewaken van systemen, netwerken en applicaties is voor organisaties van levensbelang. Tevens worden netwerken steeds

Nadere informatie

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT 5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT Na enkele jaren ervaring met de cloud, realiseren zowel gebruikers als leveranciers zich dat enkele van de vaakst gehoorde mythes over cloud computing eenvoudigweg... niet waar

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Windows Server 2008 helpt museum met het veilig delen van informatie

Windows Server 2008 helpt museum met het veilig delen van informatie Windows Server 2008 helpt museum met het veilig delen van informatie Het Rijksmuseum Amsterdam beschikt over een collectie Nederlandse kunstwerken vanaf de Middeleeuwen tot en met de twintigste eeuw. Het

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

HP Software Technical Support

HP Software Technical Support HP Software Technical Support HP Technology Services Contractual Services Technische informatie HP Software Technical Support biedt uitgebreide softwaresupport op afstand voor HP softwareproducten en geselecteerde

Nadere informatie

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Grip-IT Planning & Forecasting Tool Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Wat is Grip-IT? Een snelle en degelijke applicatie voor planning en capaciteitsmanagement, bijvoorbeeld als

Nadere informatie

Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Automatiseer uw Purchase-to-Payproces voor een betere afstemming tussen Inkoop en Finance Uw

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

HP Installation and Startup Service for HP Insight Control

HP Installation and Startup Service for HP Insight Control HP Installation and Startup Service for HP Insight Control HP Care Pack Services Technische informatie HP Installation and Startup Service for HP Insight Control biedt implementatie en basisconfiguratie

Nadere informatie

Bring it To The Cloud

Bring it To The Cloud Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech-ict.nl/cs Imtech Voor organisaties is de keuze over hoe

Nadere informatie

Fors besparen op uw hostingkosten

Fors besparen op uw hostingkosten Whitepaper Fors besparen op uw hostingkosten Hoe kunt u een kostenvoordeel behalen zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van uw dienstverlening? INHOUD» De hostingmarkt» Cloud technologie» Uitbesteden

Nadere informatie

MarkVision printerbeheersoftware

MarkVision printerbeheersoftware MarkVision printerbeheersoftware MarkVision for Windows 95/98/2000, Windows NT 4.0 en Macintosh worden bij de printer geleverd op de cd met stuurprogramma's, MarkVision en hulpprogramma's. 1 De grafische

Nadere informatie

IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK

IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK Eenvoudig informatie beheren en vinden Er is veel informatie over een onderwerp of klant. Het blijft echter lastig om de informatie te bundelen en gemakkelijk terug te vinden.

Nadere informatie

VDI WORKSPACE. 3D CAD virtualisatie & Next Gen. Grafische werkplek. PTC Userdag 2017

VDI WORKSPACE. 3D CAD virtualisatie & Next Gen. Grafische werkplek. PTC Userdag 2017 VDI WORKSPACE 3D CAD virtualisatie & Next Gen. Grafische werkplek PTC Userdag 2017 CSN Groep & Portfolio Cloud Ecosysteem VDI Workspace Business drivers VDI GPU Powered VDI Voordelen Referenties Onze aanpak

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

2012 2011 Onderzoek naar voorbereiding op noodgevallen BEVINDINGEN IN EMEA

2012 2011 Onderzoek naar voorbereiding op noodgevallen BEVINDINGEN IN EMEA 2012 2011 Onderzoek naar voorbereiding op noodgevallen BEVINDINGEN IN EMEA INHOUD Inleiding........................................................................ 3 Methodologie....................................................................

Nadere informatie

Stroomlijn uw informatie

Stroomlijn uw informatie Stroomlijn uw informatie HP Digital Sending Software 5.0 Naam van spreker / dag maand 2015 Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande

Nadere informatie

HP Device as a Service (DaaS)

HP Device as a Service (DaaS) HP Device as a Service (DaaS) Intelligente, eenvoudige computeroplossingen voor de wereld van vandaag Run uw bedrijf efficiënter, bied uw werknemers een betere ervaring en maak IT-resources vrij om groei

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals. In opdracht van:

Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals. In opdracht van: Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals In opdracht van: IDG Nederland Arianna Ardia Sr Marktonderzoeker/ Marketing & Sales analist Mei 2011 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting p. 2 2. Opzet

Nadere informatie

PRODUCT SHEET WHAT WE DO

PRODUCT SHEET WHAT WE DO ESDNOW, onderdeel van DISC BV, is dé Europese specialist als het gaat om het beheren, beveiligen, verkopen, toegang verschaffen tot, en distributie van digitale content. ESDNOW helpt uitgevers bij het

Nadere informatie

Hoe de juiste IT-partner kiezen?

Hoe de juiste IT-partner kiezen? CHEOPS REPORT Hoe de juiste IT-partner kiezen? Een IT-leverancier of een IT-partner? 2 Samenvatting Een partnership aangaan vergt heel wat voorbereiding. Hoe kiest u een IT-partner die afgestemd is op

Nadere informatie

Hoe kleine en middelgrote bedrijven nieuwe klanten vinden en vasthouden in een veranderende digitale wereld

Hoe kleine en middelgrote bedrijven nieuwe klanten vinden en vasthouden in een veranderende digitale wereld White Paper Hoe kleine en middelgrote bedrijven nieuwe klanten vinden en vasthouden in een veranderende digitale wereld Door Scott Sinclair, analist, Mark Peters, senior analist en Monya Keane, researchanalist

Nadere informatie

Verras uw business-collega s met een IT-sixpack

Verras uw business-collega s met een IT-sixpack Hybride-cloudaanpak Verras uw business-collega s met een IT-sixpack De CIO staat steeds meer onder druk: enerzijds vragen uw businesscollega s een s nellere en meer flexibele dienstverlening, anderzijds

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

www.novell.com Veelgestelde vragen van Partners WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010

www.novell.com Veelgestelde vragen van Partners WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010 Veelgestelde vragen van Partners www.novell.com WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010 W a t i s d e I n t e l l i g e n t W o r k l o a d M a n a g e m e n t m a r k t? De Intelligent Workload

Nadere informatie

Wat. nou. cloud?! De zin én onzin! CSP

Wat. nou. cloud?! De zin én onzin! CSP Wat nou cloud?! De zin én onzin! CSP De zin en onzin van werken in de cloud De cloud, wat is dat nou precies? Is het een hype zoals je die vaker tegenkomt in ICT? Of biedt het echt kansen waar u als ondernemer

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk?

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? 01000111101001110111001100110110011001 Hoeveelheid 10x Toename van de hoeveelheid data elke vijf jaar Big Data Snelheid 4.3 Aantal verbonden apparaten

Nadere informatie

enterprise; development; operations; CA Technologies; DevOps; management; agility; software delivery life cycle; SDLC; CA

enterprise; development; operations; CA Technologies; DevOps; management; agility; software delivery life cycle; SDLC; CA Asset 1 van 7 De kloof dichten tussen Dev en Ops Gepubliceerd op 12 may 2014 Hoe verbetert u de software delivery life cycle? DevOps wordt gezien als de volgende stap in Agility. In deze paper leest u

Nadere informatie

Dell helpt u IT te vereenvoudigen

Dell helpt u IT te vereenvoudigen Dell helpt u IT te vereenvoudigen Workshops de eerste stap Maak desktops en datacenters minder complex. Verbeter de productiviteit. Vernieuw. Dell IT Consulting Services 58038_2010-q1-04_nld_pub_proconsult_x10_bro_pr.indd

Nadere informatie

Marktinventarisatie ELO s in het VO

Marktinventarisatie ELO s in het VO Marktinventarisatie ELO s in het VO Voorwoord Omdat we bij itslearning onze dienstverlening continu willen verbeteren, hebben we onderzoek laten doen naar het gebruik van elektronische leeromgevingen (ELO

Nadere informatie

CAD IN THE CLOUD & AUGMENTED REALITY. Gebruik de (reken)kracht van het Datacenter

CAD IN THE CLOUD & AUGMENTED REALITY. Gebruik de (reken)kracht van het Datacenter CAD IN THE CLOUD & AUGMENTED REALITY Gebruik de (reken)kracht van het Datacenter EVEN VOORSTELLEN Michiel van Bergen van der Grijp Business developer CSN Groep Opgegroeid in Rotterdam 48 jaar Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

Beleef het nieuwe Klantverwijssysteem

Beleef het nieuwe Klantverwijssysteem Beleef het nieuwe Klantverwijssysteem BLOOM is een klantverwijssysteem ontwikkeld op basis van de laatste technologieën en behoeftes uit de markt. Bloom is een krachtig, slim en gebruiksvriendelijk klantverwijssysteem

Nadere informatie

Client Management en Mobile Printing Solutions

Client Management en Mobile Printing Solutions Client Management en Mobile Printing Solutions Handleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

Nadere informatie

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking VideoSamenwerking Met het oog op zakelijk succes Videosamenwerking (collaboration) is een snelle en effectieve oplossing voor face

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project?

Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project? Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project? Slechts 10 per maand per gebruiker, geen verborgen kosten, onmiddellijk ROI eenmaal u online een aantal field force automation

Nadere informatie

Ontdek wat Office 365 voor Uw organisatie kan doen!

Ontdek wat Office 365 voor Uw organisatie kan doen! Microsoft Office 365 / 2013 Office 365 maakt een heel nieuwe werkwijze mogelijk. Office 365 biedt vrijwel overal toegang tot de vertrouwde Microsoft Office-tools, aangevuld met hoogwaardige, eenvoudig

Nadere informatie