Datacenters. Whitepaper. van een systeemgeoriënteerde naar een servicegeoriënteerde infrastructuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datacenters. Whitepaper. van een systeemgeoriënteerde naar een servicegeoriënteerde infrastructuur"

Transcriptie

1 Whitepaper Datacenters van een systeemgeoriënteerde naar een servicegeoriënteerde infrastructuur T ,

2 1.0 Introductie Alleen organisaties die flexibel genoeg zijn om mee te kunnen veranderen, blijven succesvol De IT-infrastructuurmarkt is sterk in beweging. Dit geldt zowel voor de aanbodzijde bij leveranciers van producten en diensten, waaronder serviceproviders, als de vraagzijde (bedrijfsleven en overheid). De traditionele IT-domeingrenzen vervagen en het gebruik van publieke (cloud-)diensten groeit. Tegelijkertijd neemt het belang van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen toe en veranderen werkconcepten. Combineer dit met een sterk stijgende vraag naar diensten die bij voorkeur op ieder apparaat altijd en overal beschikbaar moeten zijn en duidelijk is dat de markt verandert. Alleen organisaties die flexibel genoeg zijn om mee te kunnen veranderen, blijven succesvol. Het datacenter speelt daarin een centrale rol. Virtualisatie, nieuwe leveringsmodellen en de inzet van intelligente managementtools maken de weg vrij voor het datacenter van de toekomst. Een datacenter dat niet is gebaseerd op een systeemgeoriënteerde, maar op een servicegeoriënteerde infrastructuur. T , 2

3 2.0 De gevolgen van een markt in beweging De huidige ontwikkelingen hebben ingrijpende consequenties voor bedrijven en andere marktpartijen. Zo veranderen governance-modellen. Voor infrastructuurdiensten krijgt de IT-afdeling steeds minder een uitvoerende taak; deze verschuift meer naar een regiefunctie. De IT-afdeling vertaalt het interne beleid, de aansturing, vraagsturing en controle richting de infrastructuurleverancier. Hiermee wordt de druk om specialistische infrastructuurkennis in house op te bouwen en te ontwikkelen minder. In de praktijk worden resources en budgetten voor ontwikkeling op infrastructuurgebied gekoppeld aan innovatie en verdere automatisering van IT processen, bijvoorbeeld in de richting van selfservice. 2.1 Kostentransparantie Het algemeen management verwacht van de IT-afdeling verregaande transparantie van IT-kosten. In het verleden belastte een organisatie een IT-infrastructuur bijvoorbeeld door op basis van het aantal fysieke werkplekken of servers. Door de introductie van virtualisatie is de toewijzing van kosten op basis van fysieke resources minder nauwkeurig. Ook wenst de business niet meer te betalen voor IT apparatuur die niet of niet volledig gebruikt wordt. Vanuit de pay-per-use-methodiek is het nu mogelijk om doorbelasting te realiseren op basis van het daadwerkelijke gebruik per gebruiker, per applicatie of het gebruik van virtuele resources. Budgeten zijn hierdoor nauwkeuriger toe te wijzen. De IT-afdeling krijgt steeds meer een regiefunctie 2.2 De gebruiker aan het stuur Een andere belangrijke ontwikkeling is empowerment van gebruikers. Een servicegeoriënteerde infrastructuur maakt het mogelijk om diensten middels een selfserviceportaal te ontsluiten. Een selfserviceportaal stelt beheerders zelf, maar ook medewerkers, in staat om on demand en realtime IT-infrastructuurmiddelen te reserveren en in te richten. Ook dit draagt weer bij aan kostentransparantie. Kosten zijn intern door te berekenen op basis van daadwerkelijke afname per businessunit of per persoon, bijvoorbeeld op basis van tijdseenheid of aantallen actief afgenomen resources. 2.3 Einde aan traditionele IT-domeingrenzen Het zich snel vermenigvuldigende aantal silo s van server-, storage- en netwerkresources heeft in combinatie met talloze managementtools en operationele processen geleid tot inflexibiliteit, inefficiëntie en hoge kosten in het traditionele datacenter. Steeds meer organisaties stappen daarom van silo s over op een datacenter van de volgende generatie, dat is gebaseerd op een gedeelde, gevirtualiseerde infrastructuur. Deze infrastructuur stelt bedrijven in staat hun business agility te vergroten (sneller te reageren) en de kosten te verlagen, en maakt de uiteindelijke overstap mogelijk naar een private of publieke cloud. T , 3

4 Door innovatie in technologie verdwijnen de traditionele IT-domeinengrenzen op het gebied van server, storage en netwerk. Deze fysieke IT-infrastructuren worden gezien als resources-pool voor het huisvesten van verschillende virtuele infrastructuren. Met behulp van virtualisatietechnieken ontkoppelen organisaties de onderliggende hardware capaciteit, waarmee fysieke en logische grenzen verdwijnen. 2.4 Gevirtualiseerde IT-infrastructuren als dienst Gevirtualiseerde IT-infrastructuren worden steeds meer als dienst vanuit een datacenter aangeboden. Deze vorm van capaciteitsdienstverlening kent de eigenschappen van een utiliteit. Capaciteit moet altijd en overal beschikbaar zijn, het moet mogelijk zijn om bij piekbelasting automatisch additionele capaciteit bij te schakelen en afrekening vindt plaats op basis van verbruik. Dit is vergelijkbaar met de levering van energie. 2.5 Breder aanbod serviceproviders Met het verdwijnen van fysieke grenzen door virtualisatie ontstaat een steeds groter en breder aanbod van infrastructuurdiensten vanuit serviceproviders. Naast traditionele datacenterdiensten, zoals connectiviteit of hosting leveren serviceproviders inmiddels ook gevirtualiseerde IT-infrastructuren vanuit een datacenter, ook wel cloud diensten genoemd. Zij maken hiervoor over het algemeen gebruik van dezelfde virtualisatietechniek als bedrijfsomgevingen. Dit maakt het mogelijk om IT-infrastructuren van bedrijven en van serviceproviders te mixen. Een grotere vrijheid in de locatie en mate van exclusiviteit van infrastructuur is hiervan het resultaat. Belangrijke voorwaarden voor alle diensten buiten de kantoormuren is connectiviteit met bepaalde capaciteit, vertraging en beschikbaarheid. Het centraliseren van de infrastructuur buiten de gebruikerslocatie vraagt, afhankelijk van de toepassing, om de juiste specificaties van verbindingen. T , 4

5 3.0 De cloud Het is van belang dat het datacenter van de volgende generatie geoptimaliseerd is voor virtuele en cloud-omgevingen. Het moet flexibel genoeg zijn om zich snel aan te kunnen passen aan uiteenlopende gemengde workloads en de schaalbaarheid bieden om exponentiële datagroei in de toekomst op te vangen. Imtech ICT is ervan overtuigd dat het delen van resources binnen een public cloud voor bepaalde vormen van datacenterdienstverlening toegevoegde waarde biedt. Voorbeelden van deze diensten zijn back-up en disaster recovery, cloud burst (het op- en afschakelen van capaciteit bij piekbelasting), test en acceptatie en high availability, oftewel failover. 3.1 Hybride cloud Imtech ICT concentreert zich op de realisatie van private infrastructuren op klantlocatie en buiten de kantoormuren in commerciële datacenters, ook wel private clouds genoemd. Voor publieke diensten, public clouds, werkt het bedrijf samen met verschillende serviceproviders. Onze visie is dat IT-infrastructuren die sec zijn gebaseerd op public cloud-infrastructuren enkele uitdagingen met zich meebrengen. Deze concentreren zich voornamelijk rondom de beveiliging, regelgeving en performance. Hoe functioneren applicaties die hoge eisen stellen aan latency en IOPS in een gedeelde omgeving? Wordt gebruikte diskruimte volledig schoongemaakt wanneer capaciteit van de ene naar de andere klant verhuisd, of blijven bestanden ongewenst beschikbaar? Daarnaast is de regelgeving met betrekking tot de locatie waar data opgeslagen wordt en dus het compliant zijn een belangrijk issue. Uitdagingen concentreren zich rondom de beveiliging, regelgeving en performance De combinatie van een private cloud met publieke diensten, de zogenaamde hybrid cloud geeft naar mening van Imtech ICT de meeste flexibiliteit. De hybride cloud, op infrastructureel gebied, gaat uit van één managementlaag die provisioning regelt in zowel de private als public cloud. Wanneer uitgegaan wordt van de applicatie of het platform, spreken we over Software-as-a-Service of Platform-asa-Service. Het gebruiken van verschillende as-a-service vormen door elkaar wordt ook hybride cloud genoemd. Onderstaand een schematisch overzicht van de verschillende clouds. T , 5

6 T , 6

7 4.0 De rol van Imtech ICT Imtech ICT levert complete, servicegeoriënteerde IT-infrastructuren waarop applicaties veilig, flexibel en continu zijn aan te bieden aan eindgebruikers. Klanten betalen op basis van het gebruik. Dit is gebaseerd op de visie van Imtech ICT dat een IT-infrastructuur alle componenten en diensten omvat die nodig zijn om applicaties en de onderliggende platform veilig, continu en flexibel aan te kunnen bieden. Imtech ICT begeleidt klanten in de transitie van een systeemgeoriënteerde naar servicegeoriënteerde IT-infrastructuur. Dit doet het bedrijf vanuit een stapsgewijze lifecycle-benadering met focus op de veranderingen ten aanzien van gebruik, beheer en levering van de IT-infrastructuur. 4.1 Concrete voordelen van een servicegeoriënteerde infrastructuur Volgens Imtech ICT zijn nieuwe technologieën, vernieuwde leveringsmodellen en veranderende kostenstructuren geen voordelen of doelen op zich. Het belangrijkste onderdeel van de implementatie van een servicegeoriënteerde infrastructuur is het vertalen van de mogelijkheden naar daadwerkelijke voordelen voor de or- Infrastructure-as-a- Service (IaaS) en Bij deze transitie staan de onderwerpen transparantie in kosten, empowerment van gebruikers, beveiliging van infrastructuur en levering van dynamische capaciteit centraal. Virtual Desktop Infrastructure (VDI) Het aanbod van Imtech ICT is zo ingericht dat het zorgt voor het beschikbaar stellen van de infrastructuur waarop de applicaties en eventuele platformen worden aangeboden. Imtech ICT doet dit vanuit twee proposities: Infrastructure-asa-Service (IaaS) en Virtual Desktop Infrastructure (VDI). Het IaaS-aanbod omvat diensten voor de backend-infrastructuur waarop en waarover applicaties worden aangeboden. Deze infrastructuur bestaat uit een centraal gevirtualiseerde server, storage en netwerk-resources. Het VDI-aanbod is een client-onafhankelijke, gevirtualiseerde desktopinfrastructuur die gecentraliseerd vanuit dezelfde resources aangeboden wordt. T , 7

8 ganisatie. Bij iedere stap in deze ontwikkeling weegt Imtech ICT de bijdrage die het levert aan transparantie van kosten, empowerment van gebruikers, beveiliging van infrastructuur en dynamische capaciteitsmogelijkheden. Het succes van een implementatie is dan meetbaar te maken op basis van concrete parameters. Transparantie in kosten, het delen van infrastructuur op basis van publieke diensten, het dynamisch toekennen van capaciteit en het afrekenen op basis van gebruik zouden ook daadwerkelijk tot kostenbesparingen en dus een lagere Total Cost of Ownership (TCO) moeten leiden. 4.2 Kanttekeningen Imtech ICT is van mening dat een overstap naar een servicegeoriënteerde infrastructuur kosten kan besparen en het beheer kan vereenvoudigen. Er blijven echter onderliggende technologische en functionele problemen die de transitie naar een dienstenmodel niet oplossen. Oplossen van de onderliggende problemen levert in veel gevallen een grotere besparing op. Zo wordt de explosieve groei van dataopslag niet voorkomen door de transitie van eigen storage naar cloud-storage. 4.3 Bewuste keuze voor specifieke technologie Imtech ICT heeft bewust gekozen voor één virtualisatieplatform: van marktleider VMware. Op basis van de vcloud Director-beheerstandaard zijn combinaties van infrastructuren transparant te creëren en beheren. Serviceproviders en systems integrators die voldoen aan de door VMware gestelde criteria op het gebied van integratie en transparantie waaronder dus Imtech ICT krijgen het predicaat vcloud Provider. Dit onderstreept dat klanten van Imtech ICT het beste van twee werelden kunnen combineren in één Service Level Agreement en één managementmodel. Daarnaast beperkt deze aanpak de vendor lock-in bij serviceproviders. Doordat alle vcloud Providers gebruik maken van hetzelfde managementprotocol is het eenvoudig om te wisselen van serviceprovider. Complexe exit strategieën en T , 8

9 migraties zijn hiervoor niet nodig. Daarnaast behoudt een organisatie de vrijheid om eenvoudig diensten, die op een publieke infrastructuur ondergebracht zijn, om te zetten naar een private omgeving en omgekeerd. Voor de inrichting van zijn dienstverlening kiest Imtech ICT specifiek voor oplossingen van marktleiders Cisco en NetApp. Het bedrijf zet deze in voor invulling van de server-, storage- en netwerkbehoeften. Gezamenlijk hebben Cisco en NetApp het concept FlexPod voor VMware geïntroduceerd. FlexPod is een uniforme, vooraf geteste en gevalideerde IT-infrastructuur om de datacentertransformatie te vereenvoudigen. FlexPod voor VMware biedt klanten en serviceproviders een uniforme, flexibele architectuur die gereed is voor gevirtualiseerde omgevingen. Imtech ICT kiest in zijn portfolio voor specialisatie en diepgang en bewust niet voor verbreding. Door te kiezen voor één stack van server, storage, netwerk en virtualisatie concentreert de kennisontwikkeling en praktijkervaring zich op een beperkt aantal leveranciers. Imtech ICT is dan ook dé specialist in Nederland op het gebied van Cisco, NetApp, VMware en de gezamenlijke FlexPod-propositie. T , 9

Whitepaper Hybride Cloud

Whitepaper Hybride Cloud Whitepaper it starts here Whitepaper Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Wat is de cloud?...4 2.1 Typen clouds...4 2.2 Cloud service modellen...5 2.3 Uitdagingen voor de IT-professional...6 2.4 De gewijzigde

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een ontmoeting met de cloud Pagina 4 Trends in IT Pagina 6 Informatie achter slot en grendel Pagina 12 Glasvezel: hogesnelheidslijn voor

Nadere informatie

Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten

Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten White Paper Op Cloud gebaseerde online werkplekken vanaf iedere locatie op elk apparaat Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten Organisaties zijn op zoek naar meer flexibele en kosteneffectieve

Nadere informatie

Whitepaper. Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC- Omgeving

Whitepaper. Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC- Omgeving Whitepaper Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC- Omgeving Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. +31(0)318-55 20 20 Fax +31(0)318-55

Nadere informatie

De overheid in de wolken?

De overheid in de wolken? Compact_ 2010_4 11 De overheid in de wolken? De plaats van cloud computing in de publieke sector Ing. John Hermans RE, drs. Mike Chung RE en drs. Willem Guensberg RE CISA Ing. J.A.M. Hermans RE is partner

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN

CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN EEN WHITE PAPER INTRODUCTIE ORGANISATIES KUNNEN NIET MEER OM CLOUD COMPUTING HEEN. VOOR VEEL BEDRIJVEN IS HET NIET MEER DE VRAAG ÓF ZE IN DE CLOUD GAAN

Nadere informatie

Vervang uw verouderde hardware

Vervang uw verouderde hardware Whitepaper Vervang uw verouderde hardware Dedicated of Cloud? Alles over virtualisatie. Wat is het, hoe werkt het en wat zijn de voordelen? INHOUD» Wat is virtualisatie?» Wat is een Virtual Server?» Besparen

Nadere informatie

Innoveer en groei in het tijdperk van de mobiele cloud. Op weg naar IT as a Service

Innoveer en groei in het tijdperk van de mobiele cloud. Op weg naar IT as a Service Innoveer en groei in het tijdperk van de mobiele cloud Op weg naar IT as a Service Sneller zakendoen in een mobiele wereld Nieuwe producten en services sneller leveren. Klanten beter leren kennen. Steeds

Nadere informatie

IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit Whitepaper over de inzet van zakelijke full service IT stores

IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit Whitepaper over de inzet van zakelijke full service IT stores IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit Whitepaper over de inzet van zakelijke full service IT stores IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit 1 Inleiding Tien jaar geleden zaten

Nadere informatie

Overstappen op laas loont

Overstappen op laas loont 1 Overstappen op laas loont INHOUD Inleiding Achtergrond Einde van een tijdperk De cloud Kosterbesparing De overstap Knelpunten Conclusie Over fundaments 3 4 5 7 7 cloud infrastructure Inleiding Steeds

Nadere informatie

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers?

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat 53 2613 BV DELFT KvK 60679905 INHOUDSOPGAVE: 1. INLEIDING 3 2. VOOR

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Datum : 05-12-2012 Versie : 1.0 Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of op andere wijze openbaar

Nadere informatie

Risico s van een gevirtualiseerde IT-omgeving De databaseserver als centraal audit object

Risico s van een gevirtualiseerde IT-omgeving De databaseserver als centraal audit object Risico s van een gevirtualiseerde IT-omgeving De databaseserver als centraal audit object Door A. Possen en P. Ulrich Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN NIEUWE KANSEN VOOR SERVICE PROVIDERS Voorwoord De markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) is volop in ontwikkeling en daarbij valt steeds vaker de term

Nadere informatie

Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten. Whitepaper

Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten. Whitepaper Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten Whitepaper Inhoudsopgave Het belang van regie op clouddiensten 3 Definitie 4 Drie vraagstukken én antwoorden 5 En nu in de praktijk

Nadere informatie

Whitepaper Cloud computing Perspectief voor gemeenten

Whitepaper Cloud computing Perspectief voor gemeenten Whitepaper Cloud computing Perspectief voor gemeenten Versie 1.0 oktober 2013 Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid mag niets uit dit document

Nadere informatie

Works MIGRATIE. naar de cloud (en er weer uit) PRAKTIJK migratie naar Office 365 en Google Apps

Works MIGRATIE. naar de cloud (en er weer uit) PRAKTIJK migratie naar Office 365 en Google Apps Cloud www.cloudworks.nu nummer 5 juni 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing MIGRATIE naar de cloud (en er weer uit) PRAKTIJK migratie naar Office 365 en Google Apps IDENTITYMANAGEMENT

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

Drie vragen die iedere CIO zich moet stellen over virtuele serverdataprotectie. Februari, 2013

Drie vragen die iedere CIO zich moet stellen over virtuele serverdataprotectie. Februari, 2013 Drie vragen die iedere CIO zich moet stellen over virtuele serverdataprotectie Februari, 2013 Inhoud Het belang van de CIO... 3 Wat iedere CIO moet weten... 4 Drie kernvragen... 5 CommVault Simpana -software...

Nadere informatie

Cloud Computing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Cloud Computing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Cloud Computing Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 13 Inhoud 1. Cloud Computing vandaag de dag.... 3 2. Cloud Computing en Services...

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

groeistuipen van Cloud Computing

groeistuipen van Cloud Computing groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt inhoud

Nadere informatie

Virtualisatie. Voorkom valkuilen Van servers naar service Virtualisatie als studievak. Jaargang 2, nr. 8 / 2011. Thema. En verder

Virtualisatie. Voorkom valkuilen Van servers naar service Virtualisatie als studievak. Jaargang 2, nr. 8 / 2011. Thema. En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 2, nr. 8 / 2011 Thema Virtualisatie Voorkom valkuilen Van servers naar service Virtualisatie als studievak En verder Virtuele desktops

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014)

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid

Nadere informatie