Meervoudig toepasbare ademhalingstraining

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meervoudig toepasbare ademhalingstraining"

Transcriptie

1 Meervoudig toepasbare ademhalingstraining

2 Ademhalingstherapie wordt eenvoudig, effectief en meetbaar Eén interface, meerdere opties Pep/Rmt biedt een eenvoudige en bewezen ademhalingstrainingsmethode die, afhankelijk van de therapeutische doeleinden, onder klinische supervisie thuis kan worden toegepast. Het apparaat bestaat uit een masker of mondstuk dat aan een ventiel is gemonteerd, en de luchtstroom bij het inademen scheidt van de luchtstroom bij het uitademen. Er worden dan één of twee weerstanden op het ventiel gemonteerd, afhankelijk van het type training. Pep/Rmt heeft verscheidene toepassingsgebieden. Het product kan worden gebruikt voor ademhalingstraining met expiratoire en/of inspiratoire weerstand, bekend als: PEP (Positive Expiration Pressure = Positieve expiratoire druk). IMT voorheen RMT (Inspiratory Muscle Traning = Inspiratoire spiertraining). IR-PEP (Inspiratory Resistance Positive Expiratory Pressure = Inspiratoire weerstand positieve expiratoire druk) combinaties van expiratoire en inspiratoire weerstand. HiPEP (High Pressure PEP = Hogedruk-PEP) geforceerde expiratie tegen een expiratoire weerstand. PEP om verlaagde longvolumes te normaliseren. PEP kan worden gebruikt om verlaagde longvolumes te normaliseren die kunnen optreden als gevolg van immobilisatie, anesthesie/chirurgie en neurologische aandoeningen. PEP om toegenomen longvolumes te normaliseren. PEP kan worden gebruikt om excessieve functionele residuale capaciteit te verminderen, zoals in het geval van ernstige stadia of verergering bij obstructieve longaandoeningen. Met een masker of mondstuk kunnen alle bovenstaande therapieën worden uitgevoerd. De druk in 2

3 De weerstand die het Pep/Rmt-apparaat tijdens de uitademing opwekt, leidt tot een toegenomen functionele residuale capaciteit en ademvolume. Dit heeft een lager risico op postoperatieve complicaties tot gevolg bij patiënten die een thorax- of buikoperatie hebben ondergaan. Monika Fagevik Olsén, PhD, hoogleraar Haal het beste uit Pep/Rmt Inspiratoire spiertraining. IMT kan worden gebruikt om de kracht en het uithoudingsvermogen te oefenen van de inademingspieren bij patiëntengroepen met een verzwakte spierfunctie, zoals bij chronische obstructieve longaandoeningen (COPD) en verschillende neurologische aandoeningen. Deze wordt ook gebruikt om het risico op postoperatieve longcomplicaties te verminderen bij patiënten die een hartoperatie hebben ondergaan en voor atleten die hun prestaties willen verbeteren. Verwijdering van secretie met PEP en HiPEP. PEP kan worden gebruikt in het geval van toegenomen secretie in de luchtwegen, zoals bij cystische fibrose en COPD en in het geval van infectie bij mensen met veelvoudige ernstige handicaps. HiPEP is een methode voor het verwijderen van secretie uit de luchtwegen waarbij geforceerd uitgeademd wordt tegen een uitademingsweerstand, tot aan het residuale volume. het systeem wordt gemeten met een manometer die met een T-connector is aangesloten op het ventiel. Er is altijd een risico op onjuist gebruik als er een nieuwe behandelingstechniek wordt geïntroduceerd. Om fouten te vermijden, moet het volgende in overweging worden genomen: Als er een masker wordt gebruikt, moet het nauw aansluiten op het gezicht om lekkage van lucht te voorkomen. Als er een mondstuk wordt gebruikt, moeten de lippen er strak omheen worden gesloten. Voor een optimaal effect moeten, naast de meting van de druk in het systeem, de ademhalingsbewegingen van de patiënt worden geobserveerd om te zien of de patiënt een juiste techniek gebruikt en het gewenste longvolumeeffect wordt bereikt. Als de patiënt tijdens de behandeling extra zuurstof nodig heeft, kan de zuurstof met behulp van de T-connector (die bij de manometer hoort) worden aangesloten op de inhalatiepoort van het ventiel. Op de volgende paar pagina s zullen we nader ingaan op de overwegingen over en de juiste toepassingen van Pep/Rmt op vier behandelterreinen. 3

4 PEP om verminderde longvolumes te normaliseren Weerstandsrichtlijn: Zuigelingen Volwassenen Instructies Vele categorieën patiënten, zoals postoperatief na een thorax- of buikoperatie, immobilisatie en verschillende neurologische letsels/aandoeningen, lijden aan een verminderd longvolume. De expiratoire weerstand verhoogt het ademvolume evenals de functionele residuale capaciteit. Bij aandoeningen waarbij veel secretie in de luchtwegen wordt geproduceerd, wordt PEP gebruikt in combinatie met huffen om het slijm uit de luchtwegen te verwijderen. Selecteer de weerstand aan de uitademingskant van het ventiel waarmee de patiënt zonder uitademingsproblemen gedurende 2 minuten of ademhalingen gedurende drie sessies kan ademen met een druk van circa cm water. Omdat een grotere stroom leidt tot een toenemende druk maar vaak ook tot gereduceerde longvolumes, verdient het de voorkeur dat de patiënt zich concentreert op het vertrouwd raken met de techniek, in plaats van op het bereiken van druk op de manometer. Voor tieners geldt als richtlijn een weerstandsniveau van 1,5 2,0 mm. Het weerstandsniveau wordt dan voor jonge mensen en volwassenen geleidelijk verhoogd, op individuele basis getest en gewijzigd als de symptomen wijzigen. Inademen: Moedig de patiënt aan met de gebruikelijke frequentie door het masker/mondstuk te ademen maar met diepere ademhalingen. Uitademen: Vraag de patiënt licht actief maar zonder te forceren uit te ademen. Het is belangrijk dat de patiënt zich aanpast aan de weerstand en dat het lichaam de mogelijkheid heeft zijn functionele residuale capaciteit in overeenstemming met de nieuwe omstandigheden te wijzigen. De clinicus moet de techniek daarom niet teveel corrigeren. In plaats daarvan moet hij de patiënt duidelijk maken niet te hard of te lang uit te ademen, omdat dit het longvolume zal verminderen. Om het ademhalingsritme tijdens PEP te normaliseren, kan er een extra inhalatieweerstand worden gebruikt, dat bekend staat als IR-PEP. De richtlijn voor deze weerstand is 4 6 mm. Voor toegenomen hoeveelheden secretie wordt PEP gebruikt in sessies die worden afgewisseld met huffen/hoesten. Wissel af tussen PEP, rusten en huffen/hoesten totdat de patiënt voelt dat zijn/haar luchtwegen schoon zijn, te moe is om de behandeling voort te zetten of een redelijke hoeveelheid tijd heeft besteed aan de behandeling. Voor acute omstandigheden, zoals na een operatie, moet de PEP-therapie vaker worden toegepast, bij voorkeur elk uur of om het uur. Voor chronische condities moet de training 2 3 keer per dag worden uitgevoerd. 4

5 5

6 PEP om toegenomen longvolumes te normaliseren Weerstandsrichtlijn: Instructies Toegenomen functionele residuale capaciteit is een groot probleem voor patiënten met obstructieve longaandoeningen in ernstige stadia of bij verergering. Een weerstand met een relatief grote diameter kan de stroomsnelheid tijdens de uitademing regelen. Dit maakt een kalmere uitademing mogelijk, het ademhalen is effectiever en de positieve druk kan voorkomen dat onstabiele luchtwegen dichtklappen. Als een van de symptomen een toegenomen secretie is, kan PEP gecombineerd met huffen ook worden gebruikt als behandeling om de secretie verwijderen. Inademen: Moedig de patiënt aan kalm in te ademen. Uitademen: Moedig de patiënt aan kalm tegen de weerstand uit te ademen en te proberen iets meer dan gebruikelijk uit te ademen. In het geval van hypercapnie en hypoxemie moet de PEP-behandeling vaak worden uitgevoerd, bij voorkeur elk uur/om het uur. Voor chronische condities moet de training 2 3 keer per dag worden gedaan met een persoonlijke Pep/Rmt-set. Voor grote hoeveelheden secretie wordt PEP gebruikt in sessies die worden afgewisseld met huffen/hoesten. Wissel af tussen PEP, rusten en huffen/hoesten totdat de patiënt voelt dat zijn/haar luchtwegen schoon zijn, te moe is om de behandeling voort te zetten of een redelijke hoeveelheid tijd heeft besteed aan de behandeling. Gebruik de weerstand aan de uitademingskant (3,5 6 mm) zodat de patiënt kan ademen met minder tekort aan adem tijdens rust. 6

7 Inspiratoire spiertraining Weerstandsrichtlijn: Instructies De kracht en het uithoudingsvermogen van de inspiratoire spieren kunnen door veel verschillende typen letsels en aandoeningen worden aangetast. Tijdens de inspiratoire training wordt een weerstand op het ventiel aan de inademingskant van de Pep/Rmt-set aangebracht. Regelmatige training kan de kracht en het uithoudingsvermogen van de inspiratoire spier vergroten en de inspanningen bij het ademhalen reduceren. Het volgende is een voorbeeld van hoe de training kan worden uitgevoerd: Breng een weerstand aan op de inhalatiekant van het ventiel. Begin met een relatief grote weerstandsdiameter en laat de patiënt gedurende 2 minuten met het systeem trainen. Als de patiënt zonder inspanning kan ademen, verhoogt u de weerstand door over te gaan op de volgende kleinere diameter. Inademen: Adem diep, langzaam en gelijkmatig in. Uitademen: Adem normaal uit. Het ademhalingspatroon van de patiënt regelt het trainingsschema. De training kan continu tot 20 minuten per keer worden uitgevoerd of verdeeld over kortere sessies een paar keer per dag. Hoe langer de trainingssessie duurt, hoe lager de te gebruiken weerstand moet zijn. In het geval van uitgesproken parese van de ademhalingsspier, bestaat het risico op spiervermoeidheid. Daarom is het belangrijk het ademhalingspatroon en de mate van inspanning te bewaken, speciaal wanneer de training wordt gepland. Om te beginnen ongeveer iedere tweede week, en dan geleidelijk met groter wordende tussenpozen. De combinatie hiervan met een expiratoire weerstand (5,0 6,0 mm) kan het voor de patiënt gemakkelijker maken een normaal ademhalingspatroon te bereiken. De inspiratoire weerstand moet tijdens de training regelmatig worden aangepast. 7

8 Verwijdering van secretie met PEP... en HiPEP Weerstandsrichtlijn: Voor ziektes en aandoeningen die gepaard gaan met secretie in de luchtwegen, kan PEP in cycli van ademhalingscontrole afgewisseld met huffen worden gebruikt, zie pagina 3 en 4. Kinderen, tieners en volwassenen met veelvoudige ernstige handicaps kunnen het moeilijk vinden om de toegenomen hoeveelheden mucus, die het gevolg kan zijn van een infectie van de luchtwegen, te verwijderen. Wanneer deze patiënten de training met PEP beginnen, is het belangrijk ze de kans te geven langzaam aan het masker en de training te wennen. Het kan helpen als eerste alleen het masker te gebruiken. Zodra de patiënt eenmaal accepteert dat het masker stevig tegen het gezicht is bevestigd, kan het ventiel worden aangesloten en vervolgens de weerstand. Voor kinderen in deze groep patiënten kunnen 10 ademhalingen onvoldoende zijn om de longvolumes te vergroten, zodat deze van slijm bevrijd kunnen worden. Laat het kind in plaats daarvan voor een minuut in- en uitademen, dit kan bij iedere sessie drie keer worden herhaald. Als dit eenmaal is ingesteld, kan de tijd worden verhoogd tot 3 keer 2 minuten per behandelsessie. De expiratoire druk moet ongeveer cm water zijn. Bij aandoeningen met hypersecretie in de kleine luchtwegen kan HiPEP worden gebruikt om de secretie uit de meer perifere delen van de luchtwegen te verwijderen. De toegenomen positieve respiratoire druk regelt de stroom tijdens de volledige uitademing, waardoor het even moeilijk voor alle delen van de longen wordt, om zichzelf te legen. Dit betekent dat de luchtwegen, die anders tijdens de laatste fase van de uitademing gesloten zouden zijn, langer open kunnen worden gehouden. Door gebruik te maken van deze expiratoire luchtstroom van de kleine luchtwegen, kan de secretie uit kleinere luchtwegen worden verwijderd dan anders mogelijk zou zijn. Breng aan de uitademingskant van het ventiel de weerstand aan die het grootste uitademingsvolume geeft bij geforceerd uitademen door het masker/mondstuk. Dit kan worden gemeten met het PEPmasker bevestigd aan een spirometer. Bij afwezigheid van een spirometer, kan het slijmgeluid worden gebruikt dat de patiënt produceert bij geforceerd uitademen door verschillende maten weerstanden. Bij de behandeling wordt de weerstand gebruikt die het meeste slijmgeluid produceert tegen het einde van de uitademing. HiPEP wordt met de standaard-pep gecombineerd met het doel de functionele residuale capaciteit te verhogen. Na een PEP-ademhalingssessie worden 2 3 HiPEP-handelingen uitgevoerd met een paar ademhalingen in rust zonder weerstand tussen elk ervan. 8

9 Instructies Inademen: Moedig de patiënt aan met de gebruikelijke frequentie door het masker/ mondstuk te ademen maar met iets diepere ademhalingen. Uitademen: Forceer een uitademing tegen de weerstand. Wissel af tussen PEP, rusten, HiPEP en huffen/hoesten totdat de patiënt voelt dat zijn/haar luchtwegen schoon zijn, te moe is om de behandeling voort te zetten of een redelijke hoeveelheid tijd heeft besteed aan de behandeling. De hoge druk tijdens de uitademing kan betekenen dat patiënten plotseling het gevoel kunnen krijgen, dat hun oren verstopt zijn. Om dit te vermijden kan de patiënt de uitademing beginnen met een lager longvolume dan de totale longcapaciteit. Het is echter belangrijk dat de patiënt de uitademing in het PEP-apparaat niet te laat begint, omdat er dan niet voldoende lucht in de longen is achtergebleven om het doel van deze methode te bereiken. Expiratie tegen een weerstand is een zeer nuttig hulpmiddel dat gebruikt wordt bij verschillende soorten ademhalingstherapieën. Het succes van de behandeling is afhankelijk van de kennis over het fysiologische doel waarop elk van de verschillende therapieën is gebaseerd Louise Lannefors, fysiotherapeut 9

10 Productassortiment Pep/Rmt sets (masker/mondstuk, ventiel en weerstandenset) Pep/Rmt set met masker voor zuigelingen Pep/Rmt set met masker voor kinderen Pep/Rmt set met masker voor tieners Pep/Rmt set met masker voor volwassenen Pep/Rmt set met masker voor volwassenen groot Pep/Rmt set met mondstukken Accessoires Mondstukken Masker voor zuigelingen Masker voor kinderen Masker voor tieners Masker voor volwassenen Masker voor volwassenen groot Tracheostomie adapter Pep/Rmt ventiel Weerstandenset, 8 stuks Weerstand 1,5 mm zwart, 5 stuks Weerstand 2 mm wit, 5 stuks Weerstand 2,5 mm geel, 5 stuks Weerstand 3 mm blauw, 5 stuks Weerstand 3,5 mm groen, 5 stuks Weerstand 4 mm oranje, 5 stuks Weerstand 5 mm bruin, 5 stuks Weerstand 6 mm paars, 5 stuks Pep/Rmt manometer -100 tot +150 cm H Pep/Rmt manometer -30 tot +30 cm H T-connector voor manometer Reserveglas voor manometer 10

11 Referenties: PEP om verminderde longvolumes te normaliseren Fagevik Olsén M, Hahn I, Nordgren S, Lönroth H, Lundholm K. Randomized controlled trial of prophylactic chest physiotherapy in major abdominal surgery. Br J Surg 1997;84: Fagevik Olsén M, Larsson M. Breathing exercises with PEP- what happens to the breathing pattern during a session? Nordisk Fysioterapi 2005;9: Frischkneckt Christensen E, Nedergaard T, Dahl R. Long term treatment of chronic bronchitis with positive expiratory pressure mask and chest physiotherapy. Chest 1990;97(3): Ricksten SE, Bengtsson A, Soderberg C, Thorden M, Kvist H. Effects of periodic positive airway pressure by mask on postoperative pulmonary function. Chest 1986;89(6): PEP om toegenomen longvolumes te normaliseren Herala M, Stålenheim G, Boman G. Effects if positive expiratory pressure (PEP), continuous positive airway pressure (CPAP) and hyperventilation in COPD patients with chronic hypercapnea. Upsala J Med Sci 1995;100: Inspiratoire spiertraining Geddes EL, Reid WD, Crowe J, O Brien K, Brooks D. Inspiratory muscle training in adults with chronic obstructive pulmonary disease: A systematic review. Respiratory Medicine 2005;99: Sheel AW, Reid WD, Townson AF, Ayas NT, Konnyu KJ. Spinal Cord Rehabilitation Evidence Research Team. Effects of exercise training and inspiratory muscle training in spinal cord injury: a systematic review. J Spinal Cord Med. 2008;31(5): Hulzebos EH, Helders PJ, Favié NJ, De Bie RA, Brutel de la Riviere A, Van Meeteren NL. Preoperative intensive inspiratory muscle training to prevent postoperative pulmonary complications in high-risk patients undergoing CABG surgery: a randomized clinical trial. JAMA 2006;296(15): Verwijdering van secretie met PEP en HiPEP Elkins MR, Jones A, van der Schans C. Positive expiratory pressure physiotherapy for airway clearance in people with cystic fibrosis. Cochrane Database Syst Rev 2006 Apr 19;(2):CD Oberwaldner B, Evans JC, Zach MS. Forced expirations against a variable resistance: A new chest physiotherapy method in cystic fibrosis. Pediatr Pulmonol 1986;2: Lagerkvist A-L, Sten G, Westerberg B, Ericsson-Sagsjö A, Bjure J. Positive expiratory pressure (PEP) treatment in children with multiple severe disabilities. Acta Paediatr 2005;94:

12 Wellspect HealthCare biedt uitgebreide assistentie en training aan bij onze producten. We zijn er trots op dat wij u kwalitatief hoogwaardige producten kunnen aanbieden die grondig zijn getest en makkelijk in gebruik zijn. Aarzel niet contact met ons op te nemen voor alle vragen en opmerkingen met betrekking tot het Pep/Rmt systeem. Het is ons een waar genoegen om u te kunnen helpen Wellspect HealthCare, a DENTSPLY International Company. All rights reserved NL-1506 Pep/Rmt is the trademark of Wellspect HealthCare Wellspect HealthCare Postbus 656, 2700 AR Zoetermeer, Nederland. Tel. NL Fax NL Tel. BE Fax BE

Overzicht Airway Clearance Technieken. Dr Lianne van der Giessen

Overzicht Airway Clearance Technieken. Dr Lianne van der Giessen Overzicht Airway Clearance Technieken Dr Lianne van der Giessen Behandeling voor sputumevacuatie Verneveling Airway Clearance Techniques (ACT) Sport Airway Clearance Technieken (ACT) 90% van de patienten

Nadere informatie

Ademhalingsoefeningen bij een longaandoening. Afdeling fysiotherapie IJsselland Ziekenhuis

Ademhalingsoefeningen bij een longaandoening. Afdeling fysiotherapie IJsselland Ziekenhuis Ademhalingsoefeningen bij een longaandoening Afdeling fysiotherapie IJsselland Ziekenhuis Wat kan de fysiotherapeut voor u betekenen? Fysiotherapie kan u helpen uw conditie op peil te brengen door inspanningstraining

Nadere informatie

Hulzebos HJ. Thema bewegen voor hart-, vaat-, en CVA-patiënten. In: Harten Zorg Magazine voor Hart- en vaatpatiënten december 1999;4:40-41.

Hulzebos HJ. Thema bewegen voor hart-, vaat-, en CVA-patiënten. In: Harten Zorg Magazine voor Hart- en vaatpatiënten december 1999;4:40-41. Publications Publications Publications Hulzebos HJ. Thema bewegen voor hart-, vaat-, en CVA-patiënten. In: Harten Zorg Magazine voor Hart- en vaatpatiënten december 1999;4:40-41. Verborg CLM, Hulzebos

Nadere informatie

Kinderfysiotherapeutische (on)mogelijkheden bij zuigelingen met CF. L. van der Giessen, kinderfysiotherapeute

Kinderfysiotherapeutische (on)mogelijkheden bij zuigelingen met CF. L. van der Giessen, kinderfysiotherapeute Kinderfysiotherapeutische (on)mogelijkheden bij zuigelingen met CF L. van der Giessen, kinderfysiotherapeute Kinderfysiotherapeutische (on)mogelijkheden bij zuigelingen met CF Dr Lianne van der Giessen

Nadere informatie

FYSIOTHERAPIE OP DE LONGAFDELING BIJ EEN EXACERBATIE COPD

FYSIOTHERAPIE OP DE LONGAFDELING BIJ EEN EXACERBATIE COPD FYSIOTHERAPIE OP DE LONGAFDELING BIJ EEN EXACERBATIE COPD Wat is COPD? COPD is een ongeneeslijke chronische aandoening aan de luchtwegen (Chronic Obstructive Pulmonary Diseases). Deze longaandoening kan

Nadere informatie

Oefeningen en adviezen bij COPD

Oefeningen en adviezen bij COPD Oefeningen en adviezen bij COPD U bent opgenomen bij Rijnstate omdat u COPD heeft. COPD is de Engelse afkorting voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease oftewel chronische obstructieve longziekte. U

Nadere informatie

Aandacht voor uw borstbeen

Aandacht voor uw borstbeen Inleiding U krijgt binnenkort een hartoperatie. Voor en na deze operatie krijgt u fysiotherapie. De fysiotherapeut heeft u verteld wat dit inhoudt. Als extra informatie krijgt u deze brochure. Hierin leest

Nadere informatie

Resultaat : alveoli worden opengeblazen door CPAP waardoor er terug beter zuurstof kan worden opgenomen in de longen. CPAP verhoogt de po2.

Resultaat : alveoli worden opengeblazen door CPAP waardoor er terug beter zuurstof kan worden opgenomen in de longen. CPAP verhoogt de po2. Pulmodyne O2 MAX TRIO : IMMEDIATE CPAP VENTILATION in pré-hospitaal settings zoals ambulance en spoedgevallen bij bewust, spontaan ademende patiënten met acuut longoedeem, COPD en congestief hartfalen

Nadere informatie

Fysiotherapie voor en na een hartoperatie instructies en oefenschema

Fysiotherapie voor en na een hartoperatie instructies en oefenschema U krijgt binnenkort een. Voor en na deze operatie krijgt u fysiotherapie. De fysiotherapeut heeft u verteld wat dit inhoudt en heeft u deze brochure gegeven. Hierin kunt u lezen hoe u uw borstbeen moet

Nadere informatie

Aandacht voor uw borstbeen

Aandacht voor uw borstbeen Inleiding U krijgt binnenkort een hartoperatie. Voor en na deze operatie krijgt u fysiotherapie. De fysiotherapeut heeft u verteld wat dit inhoudt. Als extra informatie krijgt u deze brochure. Hierin leest

Nadere informatie

Trainingsprogramma COPD

Trainingsprogramma COPD Trainingsprogramma COPD Informatie voor patiënten F0947-3064 januari 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070

Nadere informatie

Ademhalingsoefeningen. neuromusculaire aandoeningen

Ademhalingsoefeningen. neuromusculaire aandoeningen Ademhalingsoefeningen bij neuromusculaire aandoeningen In overleg met uw behandelend fysiotherapeut en/of revalidatiearts komt u in aanmerking voor ademhalingsoefeningen. Zoals u weet kan dit bij Neuromusculaire

Nadere informatie

Obstructief Slaapapneusyndroom

Obstructief Slaapapneusyndroom Obstructief Slaapapneusyndroom Onderzoek voor de operatie Informatie voor patiënten F0961-4350 november 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1

Nadere informatie

Longvolumes en capaciteit

Longvolumes en capaciteit Longvolumes en capaciteit Meten van het longvolume is een instrument om de functie van de longen te controleren en onderzoek bij longziekten te doen. De ademhalingscyclus begint bij het uitzetten van de

Nadere informatie

Secretiemanagement. Secretiemanagement productcatalogus

Secretiemanagement. Secretiemanagement productcatalogus productcatalogus Al meer dan 70 jaar staat de naam Portex voor kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Deze kernwaarden zijn belangrijker dan ooit, met continue investeringen in kwaliteitssystemen en

Nadere informatie

Ademspiertraining. Fysiotherapie / Cardiologie. vóór uw hartoperatie. Inleiding

Ademspiertraining. Fysiotherapie / Cardiologie. vóór uw hartoperatie. Inleiding Fysiotherapie / Cardiologie Ademspiertraining vóór uw hartoperatie Inleiding Binnenkort ondergaat u een hartoperatie. Om u zo goed mogelijk op de operatie voor te bereiden, bieden wij u een trainingsprogramma

Nadere informatie

Obstructief slaapapneu syndroom Onderzoek voor de operatie

Obstructief slaapapneu syndroom Onderzoek voor de operatie Obstructief slaapapneu syndroom Onderzoek voor de operatie Belangrijke informatie over dit onderzoek Belangrijk om te weten is dat er bij de eerste afspraak elektroden op uw hoofd en lichaam worden geplakt.

Nadere informatie

Fysiotherapie Longrevalidatie

Fysiotherapie Longrevalidatie Fysiotherapie Longrevalidatie 2 COPD en conditie De longaandoening die u heeft wordt COPD genoemd. Dit is een Engelse afkorting die staat voor Chronic (chronische) Obstructive (de uitademing beperkende)

Nadere informatie

fysiotherapie na een longoperatie

fysiotherapie na een longoperatie patiënteninformatie fysiotherapie na een longoperatie Binnenkort wordt u geopereerd aan uw long(en) of u heeft onlangs een operatie ondergaan. Waarom is fysiotherapie belangrijk na deze operatie? Hoe kunt

Nadere informatie

Fysiotherapie voor en na een hartoperatie Instructies en oefenschema

Fysiotherapie voor en na een hartoperatie Instructies en oefenschema U krijgt binnenkort een. Voor en na deze operatie krijgt u fysiotherapie. De fysiotherapeut heeft u verteld wat dit inhoudt en heeft u deze brochure gegeven. Hierin kunt u lezen hoe u uw borstbeen moet

Nadere informatie

Niet invasieve beademing (Non-invasive Positive Pressure Ventilation) (NPPV)

Niet invasieve beademing (Non-invasive Positive Pressure Ventilation) (NPPV) Niet invasieve beademing (Non-invasive Positive Pressure Ventilation) (NPPV) Deze folder is bedoeld voor uzelf en uw naasten. Hierin kunt u lezen wat niet invasieve beademing (Non-invasive Positive Pressure

Nadere informatie

adviezen hernia-operatie COPD ZorgSaam

adviezen hernia-operatie COPD ZorgSaam adviezen Bewegen na een bij hernia-operatie COPD ZorgSaam 1 RECONDITIONERING bij COPD Inleiding In deze folder informeren wij u over de klachten en behandeling door de fysiotherapeut bij COPD. Het is goed

Nadere informatie

vwo gaswisseling en ademhaling 2010

vwo gaswisseling en ademhaling 2010 vwo gaswisseling en ademhaling 2010 Machinale kunstmatige beademing Machinale kunstmatige beademing wordt toegepast als een patiënt, bijvoorbeeld tijdens of na narcose, niet zelf kan ademhalen. De principes

Nadere informatie

Astma/COPD Dienst Geldrop

Astma/COPD Dienst Geldrop Astma/COPD Dienst Geldrop Wat is astma en COPD? Astma is een ontsteking aan de luchtwegen. Wanneer de luchtwegen overgevoelig op (allergische of niet-allergische) prikkels reageren door het samentrekken

Nadere informatie

Ademspiertraining: (Inspiratory Muscle Training IMT)

Ademspiertraining: (Inspiratory Muscle Training IMT) Ademspiertraining: (Inspiratory Muscle Training IMT) Meer Lucht, Betere Prestaties.. @trainjelongen Agenda Ademspiertraining; Korte uitleg & ffecten Wetenschappelijk onderzoek Toepassing, Training, Periodisering

Nadere informatie

Revalidatie/Longziekten Longrevalidatie

Revalidatie/Longziekten Longrevalidatie Revalidatie/Longziekten Longrevalidatie COPD en conditie De longaandoening die u heeft wordt COPD genoemd. Dit is een Engelse afkorting die staat voor Chronic (chronische) Obstructive (de uitademing beperkende)

Nadere informatie

Fysieke fitheid, vermoeidheid en fysieke training bij sarcoïdose patiënten

Fysieke fitheid, vermoeidheid en fysieke training bij sarcoïdose patiënten Fysieke fitheid, vermoeidheid en fysieke training bij sarcoïdose patiënten 5 april 2017 Sarcoïdose ontsporing afweersyteem ophoping afweercellen: granulomen overal in lichaam: longen, lymfesysteem, huid,

Nadere informatie

Peri-operatieve fysiotherapie. ademhalingsoefeningen en bewegingsactiviteiten

Peri-operatieve fysiotherapie. ademhalingsoefeningen en bewegingsactiviteiten Peri-operatieve fysiotherapie ademhalingsoefeningen en bewegingsactiviteiten Inleiding Binnenkort ondergaat u een buik- of longoperatie in Orbis Medisch Centrum. Afhankelijk van de soort operatie verblijft

Nadere informatie

PROTOCOL. Chronisch Hartfalen

PROTOCOL. Chronisch Hartfalen PROTOCOL Chronisch Hartfalen Waaruit bestaat een trainingsprogramma voor Inspiratoire Spierkrachttraining (IMT) voor patiënten met Chronisch Hartfalen? Waarbij het trainingsprogramma de volgende trainingsvariabelen

Nadere informatie

MyAirvo bij COPD: Hoge flow in combinatie met optimale bevochtiging, een ideale combinatie? Hoe werkt het: Theorie en Praktijk

MyAirvo bij COPD: Hoge flow in combinatie met optimale bevochtiging, een ideale combinatie? Hoe werkt het: Theorie en Praktijk MyAirvo bij COPD: Hoge flow in combinatie met optimale bevochtiging, een ideale combinatie? Hoe werkt het: Theorie en Praktijk K. Cové BDM Ventilation & Respiratory Care Agenda COPD in het kort MyAivo

Nadere informatie

Ademspiertraining. Fysiotherapie / Cardiologie. Vóór uw hartoperatie. Inhoudsopgave. Inleiding. Waarom is deze training nodig?

Ademspiertraining. Fysiotherapie / Cardiologie. Vóór uw hartoperatie. Inhoudsopgave. Inleiding. Waarom is deze training nodig? Fysiotherapie / Cardiologie Ademspiertraining Vóór uw hartoperatie Inhoudsopgave Inleiding Waarom is deze training nodig? Het ademspierapparaat (de Threshold) Schoonmaken van het apparaat Hoe moet u trainen?

Nadere informatie

Behandeling met CPAP bij obstructief slaapapneu-syndroom

Behandeling met CPAP bij obstructief slaapapneu-syndroom Behandeling met CPAP bij obstructief slaapapneu-syndroom Informatie voor patiënten F0856-4350 mei 2015 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie

Longziekten. Behandeling van COPD / COPD pad. Afdeling: Onderwerp:

Longziekten. Behandeling van COPD / COPD pad. Afdeling: Onderwerp: Afdeling: Onderwerp: Longziekten / COPD pad 1 De behandeling van COPD Inleiding Deze folder geeft u informatie over het ziektebeeld en de behandeling van COPD en geeft stapsgewijs weer wat u de komende

Nadere informatie

Ademhalingsondersteuning

Ademhalingsondersteuning LONGGENEESKUNDE Ademhalingsondersteuning Non Invasive Positive Pressure Ventilation (NPPV) BEHANDELING Ademhalingsondersteuning U of uw familielid/naaste heeft tijdelijk ondersteuning van de ademhaling

Nadere informatie

Obesitas en COPD. Er is een complexe relatie tussen Obesitas en COPD. Er is een complexe relatie tussen Obesitas en COPD.

Obesitas en COPD. Er is een complexe relatie tussen Obesitas en COPD. Er is een complexe relatie tussen Obesitas en COPD. Robbert Kerseboom Kaderhuisarts astma-copd De prevalentie van obesitas (BMI > 30 kg/m 2 ): (in 2012) 11 % bij mannen 14 % bij vrouwen. De prevalentie van COPD is 20/1000 Nederlanders KADERHUISARTS SCHAKEL

Nadere informatie

pre-operatieve fysiotherapie voor uw hartoperatie

pre-operatieve fysiotherapie voor uw hartoperatie pre-operatieve fysiotherapie voor uw hartoperatie U wordt binnenkort aan uw hart geopereerd. Als voorbereiding op de operatie volgt u een trainingsprogramma bij de afdeling Fysiotherapie om uw ademspieren

Nadere informatie

PATIËNTENBROCHURE. Kinesitherapie bij COPD

PATIËNTENBROCHURE. Kinesitherapie bij COPD PATIËNTENBROCHURE Kinesitherapie bij COPD INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Ademhalingsoefeningen 4 Ademen met geperste lippen. 4 Buikademhaling.. 4 Hoesten en verwijderen van slijmen. 6 3. Houdingen

Nadere informatie

Astma / COPD-dienst Geldrop

Astma / COPD-dienst Geldrop Astma / COPD-dienst Geldrop Wat is astma en COPD Astma is een ontsteking aan de luchtwegen. De luchtwegen reageren overgevoelig op (allergische of niet-allergische) prikkels door het samentrekken van luchtwegspiertjes,

Nadere informatie

Fysiotherapie vóór uw hartoperatie

Fysiotherapie vóór uw hartoperatie Fysiotherapie vóór uw hartoperatie Inleiding Binnenkort ondergaat u een hartoperatie. Uit onderzoek is gebleken dat u in aanmerking komt voor een training van de ademhalingsspieren. Elke keer dat u ademhaalt,

Nadere informatie

Noninvasive Positive Pressure Ventilation (NPPV) Vorm van ademhalingsondersteuning op de afdeling Hartbewaking / Eerste Hart Hulp / CCU

Noninvasive Positive Pressure Ventilation (NPPV) Vorm van ademhalingsondersteuning op de afdeling Hartbewaking / Eerste Hart Hulp / CCU Noninvasive Positive Pressure Ventilation (NPPV) Vorm van ademhalingsondersteuning op de afdeling Hartbewaking / Eerste Hart Hulp / CCU In deze folder vindt u informatie over Non Invasive Positive Pressure

Nadere informatie

NIPPV Non Invasive Positive Pressure Ventilation

NIPPV Non Invasive Positive Pressure Ventilation Longgeneeskunde NIPPV Non Invasive Positive Pressure Ventilation www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud De ademhaling... 3 Oorzaken van respiratoire insufficiëntie... 3 Behandeling... 4 Waar vindt NIPPV plaats?...

Nadere informatie

Wat is COPD? 1 van

Wat is COPD? 1 van Wat is COPD? COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Het is een verzamelnaam voor de ziektes chronische bronchitis en longemfyseem. Artsen maken tegenwoordig geen onderscheid meer tussen

Nadere informatie

Najaar 2008. Rookstopcursus CM Leuven najaar

Najaar 2008. Rookstopcursus CM Leuven najaar Stoppen met roken en volhouden Najaar 2008 1 Kennismaking 1. Inleiding Groepsbegeleider: Geert Celis Prive: GSM: 0477/76 63 15 geert.celis2@telenet.be Werk: 016/34 03 70 geert.celis@uzleuven.be Relaxatietherapeute:

Nadere informatie

Behandeling met CPAP bij obstructief slaapapneu-syndroom

Behandeling met CPAP bij obstructief slaapapneu-syndroom Behandeling met CPAP bij obstructief slaapapneu-syndroom Overzicht gegevens Vul deze pagina in zodat u deze informatie bij de hand heeft wanneer u telefonisch contact heeft met de CPAP-deskundige. Datum

Nadere informatie

COPD. Meten is weten!!! Maar wat meten we dan??

COPD. Meten is weten!!! Maar wat meten we dan?? COPD Meten is weten!!! Maar wat meten we dan?? Bij een patiënt kunnen verschillende longfunctie testen worden gedaan om te kijken of er sprake is van COPD. Je kunt met de testen de ernst van de COPD bepalen.

Nadere informatie

COPD. Patiënten informatiefolder. verkoudheden en andere infecties zoals griep) - Jaarlijkse griepprik halen

COPD. Patiënten informatiefolder. verkoudheden en andere infecties zoals griep) - Jaarlijkse griepprik halen COPD Patiënten informatiefolder Wat is COPD? COPD is een afkorting voor het Engelse Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Het is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Klachten zijn

Nadere informatie

Fysiotherapie voorafgaand aan uw buik- of hartoperatie

Fysiotherapie voorafgaand aan uw buik- of hartoperatie Fysiotherapie i Fysiotherapie voorafgaand aan uw buik- of hartoperatie Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Binnenkort krijgt u een buikoperatie of een hartoperatie. Om u zo goed mogelijk

Nadere informatie

De longverpleegkundige

De longverpleegkundige De longverpleegkundige De longverpleegkundige Van uw longarts heeft u de eerste informatie gekregen over uw aandoening en de klachten die daarmee gepaard gaan. Vervolgens heeft de longarts u verwezen naar

Nadere informatie

Kunstmatige beademing en de rol van de Technisch Geneeskundige. A.H. Jonkman Amsterdam Symposium

Kunstmatige beademing en de rol van de Technisch Geneeskundige. A.H. Jonkman Amsterdam Symposium Kunstmatige beademing en de rol van de Technisch Geneeskundige A.H. Jonkman Amsterdam Symposium 2017 1 2 De technisch geneeskundige 3 Voorbeeld TG benadering 4 5 6 De technisch geneeskundige 7 Zelfstandige

Nadere informatie

Compliance-onderzoek

Compliance-onderzoek Compliance-onderzoek 2 In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een longfunctie-onderzoek in Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ). Longfunctie-onderzoeken vinden plaats op de longfunctie-afdeling

Nadere informatie

SPIROMETER BT82i GEBRUIKERSHANDLEIDING

SPIROMETER BT82i GEBRUIKERSHANDLEIDING SPIROMETER BT82i GEBRUIKERSHANDLEIDING CENTRUM VOOR MICROCOMPUTER APPLICATIES http://www.cma-science.nl Korte beschrijving De CMA Spirometer BT82i meet de luchtstroomsnelheid tijdens het ademen binnen

Nadere informatie

Longrevalidatie kan ook zinvol zijn voor patiënten die zich voorbereiden op een longoperatie of daarvan herstellen.

Longrevalidatie kan ook zinvol zijn voor patiënten die zich voorbereiden op een longoperatie of daarvan herstellen. Longrevalidatie Ongeveer één miljoen Nederlanders krijgen te maken met een longziekte. Bij patiënten met een longaandoening is vaak meer aan de hand dan alleen een longziekte. De aandoening beïnvloedt

Nadere informatie

Dat lucht op; Fysiotherapeutische behandelmogelijkheden bij luchtwegproblemen en EMCB

Dat lucht op; Fysiotherapeutische behandelmogelijkheden bij luchtwegproblemen en EMCB Dat lucht op; Fysiotherapeutische behandelmogelijkheden bij luchtwegproblemen en EMCB Margrethe van der Kleij, fysiotherapeut Eline Kuijpers, kinderfysiotherapeut Opbouw workshop Herkennen van signalen

Nadere informatie

Praktijk voor Fysiotherapie. Altijd in beweging

Praktijk voor Fysiotherapie. Altijd in beweging Praktijk voor Fysiotherapie Altijd in beweging In samenwerking met. Viola Gijzen, diëtist Mieke Verschuren/Marijke Sligchers, fysiotherapeuten Inhoud Inleiding Wat is COPD? COPD en dan? COPD en voeding

Nadere informatie

De longverpleegkundige

De longverpleegkundige De longverpleegkundige Algemeen U bent door uw longarts verwezen naar de longverpleegkundige. Een longverpleegkundige is een verpleegkundige, die zich heeft gespecialiseerd in astma en COPD (chronische

Nadere informatie

Morbide obesitas. BMI= body mass index kg / m 2 Normaal te zwaar > 30 obesitas > 40 morbide obesitas

Morbide obesitas. BMI= body mass index kg / m 2 Normaal te zwaar > 30 obesitas > 40 morbide obesitas Morbide obesitas BMI= body mass index kg / m 2 Normaal 18-25 25-30 te zwaar > 30 obesitas > 40 morbide obesitas Relatief risico voor overlijden als functie van BMI=body mass index Eigen schuld? Schuld?

Nadere informatie

Slaapregistratie (polygrafie) met CPAP in het ziekenhuis

Slaapregistratie (polygrafie) met CPAP in het ziekenhuis Slaapregistratie (polygrafie) met CPAP in het ziekenhuis Tijdens de slaap verslappen alle lichaamsspieren. Het achterste deel van de tong kan zo naar achteren zakken, waardoor het de bovenste luchtweg

Nadere informatie

METEN VAN LONGVOLUMES. klinisch belang. Dr. C. Haenebalcke AZ St. Jan campus Brugge 21 april 2012

METEN VAN LONGVOLUMES. klinisch belang. Dr. C. Haenebalcke AZ St. Jan campus Brugge 21 april 2012 METEN VAN LONGVOLUMES klinisch belang Dr. C. Haenebalcke AZ St. Jan campus Brugge 21 april 2012 LONGVOLUMES IC TLC VC VT ERV FRC RV FLOW-VOLUME LOOP: Normaal TLC IC VC VT ERV FRC Flow RV Sec. 0 Volume

Nadere informatie

Beginnen. Beginnen. 5. Verwijder de beschermkap van de inlaatopening van de zak.

Beginnen. Beginnen. 5. Verwijder de beschermkap van de inlaatopening van de zak. Beginnen Open de verpakking volgens aseptische procedures. Plaats de katheter in situ. Verwijder de trocar, fixeer de katheter en verbind de katheter met de inlaatslang.. Om lucht uit het operatiegebied

Nadere informatie

STUDENTENGEZONDHEIDSCENTRUM

STUDENTENGEZONDHEIDSCENTRUM STUDENTENGEZONDHEIDSCENTRUM Hyperventilatie Hyperventilatie betekent een te snelle en/of een te diepe ademhaling. Wat is ademhalen? Door middel van de borstkas en de buikspieren ademen wij lucht in en

Nadere informatie

Non-Invasieve Beademing

Non-Invasieve Beademing Non-Invasieve Beademing cursus Pulmonologie Hans Verberne Teamleider Intensive care Non - invasieve Beademing Wat is het? Wanneer? Waarom? Hoe? Waar? Beademing Mechanische Ventilatie Beademingsindicaties

Nadere informatie

Longfunctieonderzoek bij kinderen

Longfunctieonderzoek bij kinderen Longfunctieonderzoek bij kinderen Uw zoon of dochter wordt binnenkort verwacht voor een longfunctieonderzoek. In deze informatiefolder kunt u lezen wat dit onderzoek inhoudt en hoe de gang van zaken is

Nadere informatie

Thuisaspiratie. Stef Bouduin Centrum voor Neurofysiologische Monitoring UZ Gent Thuisbeadmingsverpleegkundige. 6 december 2012

Thuisaspiratie. Stef Bouduin Centrum voor Neurofysiologische Monitoring UZ Gent Thuisbeadmingsverpleegkundige. 6 december 2012 Thuisaspiratie Stef Bouduin Centrum voor Neurofysiologische Monitoring UZ Gent Thuisbeadmingsverpleegkundige 6 december 2012 Thuisaspiratie via canule Inleiding Fysiologie van hoesten Wanneer aspireren?

Nadere informatie

Fysiotherapie en ademhaling

Fysiotherapie en ademhaling Paramedische afdeling Fysiotherapie en ademhaling Inleiding Het is voor u erg belangrijk om ademhalingsoefeningen te doen. Dit is omdat u het risico loopt op het krijgen van longproblemen of omdat u longproblemen

Nadere informatie

COPD Meten is weten!!! Maar wat meten we dan??

COPD Meten is weten!!! Maar wat meten we dan?? COPD Meten is weten!!! Maar wat meten we dan?? De lengte en het gewicht vragen aan de patiënt is voldoende. Iedereen weet toch hoe lang en zwaar hij/zij is. Juist/Onjuist Bij een patiënt kunnen verschillende

Nadere informatie

Ademhalingsfunctie: tussen proefschrift en richtlijn? Karin Postma

Ademhalingsfunctie: tussen proefschrift en richtlijn? Karin Postma Ademhalingsfunctie: tussen proefschrift en richtlijn? Karin Postma fysiotherapeut en onderzoeker Rijndam revalidatie & Erasmus MC te Rotterdam tussen proefschrift en richtlijn? Promotor: Prof.dr. H.J.

Nadere informatie

Longfunctieonderzoek

Longfunctieonderzoek Longfunctieonderzoek Een longfunctieonderzoek is een onderzoek waarbij wordt gemeten wat de inhoud, de doorgankelijkheid, de elasticiteit en de gevoeligheid van de luchtwegen zijn. Ook kan worden vastgesteld

Nadere informatie

Tevens zal de longverpleegkundige u individueel kunnen begeleiden op het gebied van medicatiegebruik en zo nodig het aanvragen van hulpmiddelen.

Tevens zal de longverpleegkundige u individueel kunnen begeleiden op het gebied van medicatiegebruik en zo nodig het aanvragen van hulpmiddelen. Longrevalidatie Inleiding Deze brochure geeft u informatie over de poliklinische longrevalidatie in de regio Haaglanden, in het HagaZiekenhuis locatie Leyweg en het Ziekenhuis Bronovo. Waarom longrevalidatie?

Nadere informatie

Longaandoeningen. Sportief bewegen met een chronische longaandoening

Longaandoeningen. Sportief bewegen met een chronische longaandoening Longaandoeningen Sportief bewegen met een chronische longaandoening Sportief bewegen met een chronische longaandoening...................................... Bewegen: gezond en nog leuk ook! Regelmatig

Nadere informatie

Adviesrapport Evidentie Vaardigheden COPD

Adviesrapport Evidentie Vaardigheden COPD Adviesrapport Evidentie Vaardigheden COPD Opdrachtgever: Alexander 20-06- Reeuwijk Docent begeleider: Wypke de Boer Coach: Simone Andriessen Opdrachtgever: Opleiding Fysiotherapie, Projectgroep evidentie

Nadere informatie

Ademhalingsondersteuning

Ademhalingsondersteuning LONGGENEESKUNDE Ademhalingsondersteuning Non Invasive Positive Pressure Ventilation (NPPV) BEHANDELING Ademhalingsondersteuning U of uw familielid/naaste heeft tijdelijk ondersteuning van de ademhaling

Nadere informatie

Longziekten en respiratoire revalidatie. Prof Dr W. Janssens

Longziekten en respiratoire revalidatie. Prof Dr W. Janssens Longziekten en respiratoire revalidatie Prof Dr W. Janssens Definitie Respiratoire revalidatie is gericht op patienten met chronische longaandoeningen met klachten en gereduceerde activiteiten van het

Nadere informatie

Fysiotherapie vóór uw hartoperatie

Fysiotherapie vóór uw hartoperatie FYSIOTHERAPIE Fysiotherapie vóór uw hartoperatie BEHANDELING Fysiotherapie vóór uw hartoperatie Binnenkort ondergaat u een hartoperatie. Na een operatie aan het hart is er door de beademing, pijn na de

Nadere informatie

Hart Vaat Long Fysiotherapie Geeft meer controle

Hart Vaat Long Fysiotherapie Geeft meer controle Hart Vaat Long Fysiotherapie Geeft meer controle 2 Essentieel nu en in de toekomst Een sterk specialisme binnen de fysiotherapie Hart- en vaatziekten en ziekten van de long- en luchtwegen komen heel veel

Nadere informatie

Literatuurstudie naar de interventies bij klinische longrevalidanten

Literatuurstudie naar de interventies bij klinische longrevalidanten Literatuurstudie naar de interventies bij klinische longrevalidanten Marc de Groen Kars Bakker Mark Lammertse Coach: Pauline de Bakker Opdrachtgevers: Flevoziekenhuis Almere; Giliano Niamut, Froukje Moonen

Nadere informatie

Chronische longziekten en werk

Chronische longziekten en werk Chronische longziekten en werk Mensen met een longziekte hebben meer moeite om aan het werk te blijven of een betaalde baan te vinden dan de rest van de bevolking. Slechts 42% van de mensen met COPD heeft

Nadere informatie

Ergotherapie voor mensen met COPD. Afdeling Ergotherapie

Ergotherapie voor mensen met COPD. Afdeling Ergotherapie Ergotherapie voor mensen met COPD Afdeling Ergotherapie Uw huisarts of behandelend arts heeft u doorverwezen naar de afdeling Ergotherapie omdat u door COPD problemen ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse

Nadere informatie

Voor COPD-patiënten. Beroepsopdracht Hogeschool van Amsterdam Opleiding fysiotherapie. Namen:

Voor COPD-patiënten. Beroepsopdracht Hogeschool van Amsterdam Opleiding fysiotherapie. Namen: Voor COPD-patiënten Beroepsopdracht Hogeschool van Amsterdam Opleiding fysiotherapie Namen: Anna Keijsers Suzanne Poelgeest Paola Ramirez Bedoya Datum: 24 januari 2008 Periode BO: 5 november 2007 24 januari

Nadere informatie

Longrevalidatie. Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Longziekten augustus 2012 pavo 0178

Longrevalidatie. Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Longziekten augustus 2012 pavo 0178 Longrevalidatie Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Longziekten augustus 2012 pavo 0178 COPD Onder COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) vallen de ziekten chronische bronchitis en longemfyseem.

Nadere informatie

Fysiotherapie bij patiënten met COPD in de eerstelijns praktijk. Vergelijking tussen huidige richtlijnen

Fysiotherapie bij patiënten met COPD in de eerstelijns praktijk. Vergelijking tussen huidige richtlijnen Fysiotherapie bij patiënten met COPD in de eerstelijns praktijk Vergelijking tussen huidige richtlijnen Uitvoerende: Opdrachtgever: Docentbegeleider: Edwin van Kerkhof Baris Kirik Victor Gielen Martin

Nadere informatie

Ventilatoire Beperking van de Inspanning 1

Ventilatoire Beperking van de Inspanning 1 Ventilatoire Beperking van de Inspanning 1 Dyspnoe bij inspanning is één van de belangrijkste klachten van patiënten met een longziekte. Het inspanningsonderzoek kan dan ook een belangrijke rol spelen

Nadere informatie

Fysiotherapie vóór uw buikoperatie

Fysiotherapie vóór uw buikoperatie FYSIOTHERAPIE Fysiotherapie vóór uw buikoperatie BEHANDELING Fysiotherapie vóór uw buikoperatie Binnenkort ondergaat u een buikoperatie. Na een operatie aan de buik is er door de beademing, pijn na de

Nadere informatie

Inhoud. 3 Respiratoire insufficiëntie Klinische symptomen Hypoxemie en hypoxie...42

Inhoud. 3 Respiratoire insufficiëntie Klinische symptomen Hypoxemie en hypoxie...42 Inhoud 1 Geschiedenis van mechanische beademing.... 1 1.1 Evolutie van de apparatuur.... 2 1.1.1 Negatieve drukbeademing... 2 1.1.2 Positieve drukbeademing.... 2 1.2 Evolutie van de behandeling.... 3 2

Nadere informatie

LoFric Sense een katheter die zinvol is voor het echte leven

LoFric Sense een katheter die zinvol is voor het echte leven Vive la différence LoFric Sense een katheter die zinvol is voor het echte leven Geen twee vrouwen zijn gelijk. Wij zeggen Vive la différence met LoFric Sense de zelfkatheterisatie optie die niet alleen

Nadere informatie

Hoe vaak kan het bronchiaal toilet uitgevoerd te worden?

Hoe vaak kan het bronchiaal toilet uitgevoerd te worden? Hand-out longrevalidatie Fysiotherapie: Het bronchiaal toilet Deze informatie is bedoeld voor mensen met COPD. Tevens kan op aanwijzing van de fysiotherapeut deze informatie gebruikt worden voor mensen

Nadere informatie

COPD en longproblematiek. Angst voor inspanning Noodzaak voor inspanning

COPD en longproblematiek. Angst voor inspanning Noodzaak voor inspanning COPD en longproblematiek Angst voor inspanning Noodzaak voor inspanning De luchtwegen Hogere luchtwegen (Mond, keel, neus) Slijmvlies zorgt voor bevochtiging v/d lucht en het binden van stofdeeltjes Lagere

Nadere informatie

MEDISCH CENTRUM Hyperventilatie

MEDISCH CENTRUM Hyperventilatie MEDISCH CENTRUM Hyperventilatie Dit kan ook geen kwaad, maar kan wel leiden tot een aantal verschijnselen als: Benauwd gevoel, kortademigheid; krop in de keel; droge mond; strak gevoel rond de mond; prikkelingen

Nadere informatie

Tussentoets Long (TT-2) Hart en Long 8WA03. Woensdag 3 april 2013 8.45-10.30

Tussentoets Long (TT-2) Hart en Long 8WA03. Woensdag 3 april 2013 8.45-10.30 Tussentoets Long (TT-2) Hart en Long 8WA03 Woensdag 3 april 2013 8.45-10.30 Faculteit Biomedische Technologie BSc opleiding Medische Wetenschappen en Technologie Verantwoordelijk docent: C. Bouten Coördinator

Nadere informatie

Allergeen-provocatietest

Allergeen-provocatietest Allergeen-provocatietest 2 In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een longfunctie-onderzoek in Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ). Longfunctie-onderzoeken vinden plaats op de longfunctie-afdeling

Nadere informatie

Wanneer de patiënt ondersteuning/overname van de ademhaling nodig heeft, kennen we de volgende vormen:

Wanneer de patiënt ondersteuning/overname van de ademhaling nodig heeft, kennen we de volgende vormen: Beademing 2 Inleiding Uw familielid of naaste is opgenomen op de intensive care en wordt beademd met een beademingsapparaat. Dit apparaat ondersteunt de natuurlijke ademhaling. Wat dit voor u betekent,

Nadere informatie

Passantenprijslijst DBC-zorgproducten per 1 januari 2012 DBC-zorgproduct omschrijving Prijs Kosten ziekenhuis

Passantenprijslijst DBC-zorgproducten per 1 januari 2012 DBC-zorgproduct omschrijving Prijs Kosten ziekenhuis Passantenprijslijst DBC-zorgproducten per 1 januari 2012 DBC-zorgproduct omschrijving Prijs 100101002 15A847 Behandeling van een abces rond de keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegen

Nadere informatie

Richtlijn palliatieve zorg bij COPD

Richtlijn palliatieve zorg bij COPD Richtlijn palliatieve zorg bij COPD Heleen Nederveen: palliatief verpleegkundige Maasstadziekenhuis Lolkje Roos: palliatief verpleegkundige hospice Cadenza / Laurens Levina Oosterom: longverpleegkundige

Nadere informatie

PRACTICUM HET LICHAAM VOOR EN NA INSPANNING

PRACTICUM HET LICHAAM VOOR EN NA INSPANNING LESKIST SPORT EN BEWEGING PRACTICUM HET LICHAAM VOOR EN NA INSPANNING Als je sport ga je sneller ademhalen. Je begint te zweten en je hartslag gaat omhoog. Kortom, bij treden er allerlei veranderingen

Nadere informatie

Hyperventilatie. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg

Hyperventilatie. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg Hyperventilatie Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies Jouw gezondheid is onze zorg Hyperventilatie Hyperventilatie wordt veroorzaakt door verkeerde manier van ademhalen. Hyper betekent

Nadere informatie

Neo-T E-learning Deel 1

Neo-T E-learning Deel 1 201v1 Inhoud e-learning Neo-T E-learning Deel 1! Werking NEO-T! NEO-T tijdens reanimatie! NEO-T Scenario s! Maximale PIP druk! De Neo-T: Wat is een NEO-T! Wordt gebruikt bij de beademing van een pasgeborene

Nadere informatie

Multiple Sclerose en de blaas

Multiple Sclerose en de blaas encathopedia Volume 2 Multiple Sclerose en de blaas Behandeling van blaasproblemen Hoe MS de blaas beïnvloedt CIC kan helpen Multiple Sclerose (MS) MS is een ontstekingsziekte waarbij het centrale zenuwstelsel,

Nadere informatie

Inhaleren moet je leren Droog oefenen Geneesmiddelen op maat

Inhaleren moet je leren Droog oefenen Geneesmiddelen op maat In Nederland heeft één op de tien mensen last van een chronische aandoening aan de luchtwegen. Dit kan astma zijn, chronische bronchitis of emfyseem. Voor astma, chronische bronchitis en emfyseem samen

Nadere informatie

Preoperatief trainen ter preventie van postoperatieve complicaties bij slokdarmkanker, zinloos of zinvol?

Preoperatief trainen ter preventie van postoperatieve complicaties bij slokdarmkanker, zinloos of zinvol? Preoperatief trainen ter preventie van postoperatieve complicaties bij slokdarmkanker, zinloos of zinvol? Beroepsopdracht Hogeschool van Amsterdam, afdeling Fysiotherapie. Juni 2012 Jochem Thijssen Stefan

Nadere informatie