Meervoudig toepasbare ademhalingstraining

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meervoudig toepasbare ademhalingstraining"

Transcriptie

1 Meervoudig toepasbare ademhalingstraining

2 Ademhalingstherapie wordt eenvoudig, effectief en meetbaar Eén interface, meerdere opties Pep/Rmt biedt een eenvoudige en bewezen ademhalingstrainingsmethode die, afhankelijk van de therapeutische doeleinden, onder klinische supervisie thuis kan worden toegepast. Het apparaat bestaat uit een masker of mondstuk dat aan een ventiel is gemonteerd, en de luchtstroom bij het inademen scheidt van de luchtstroom bij het uitademen. Er worden dan één of twee weerstanden op het ventiel gemonteerd, afhankelijk van het type training. Pep/Rmt heeft verscheidene toepassingsgebieden. Het product kan worden gebruikt voor ademhalingstraining met expiratoire en/of inspiratoire weerstand, bekend als: PEP (Positive Expiration Pressure = Positieve expiratoire druk). IMT voorheen RMT (Inspiratory Muscle Traning = Inspiratoire spiertraining). IR-PEP (Inspiratory Resistance Positive Expiratory Pressure = Inspiratoire weerstand positieve expiratoire druk) combinaties van expiratoire en inspiratoire weerstand. HiPEP (High Pressure PEP = Hogedruk-PEP) geforceerde expiratie tegen een expiratoire weerstand. PEP om verlaagde longvolumes te normaliseren. PEP kan worden gebruikt om verlaagde longvolumes te normaliseren die kunnen optreden als gevolg van immobilisatie, anesthesie/chirurgie en neurologische aandoeningen. PEP om toegenomen longvolumes te normaliseren. PEP kan worden gebruikt om excessieve functionele residuale capaciteit te verminderen, zoals in het geval van ernstige stadia of verergering bij obstructieve longaandoeningen. Met een masker of mondstuk kunnen alle bovenstaande therapieën worden uitgevoerd. De druk in 2

3 De weerstand die het Pep/Rmt-apparaat tijdens de uitademing opwekt, leidt tot een toegenomen functionele residuale capaciteit en ademvolume. Dit heeft een lager risico op postoperatieve complicaties tot gevolg bij patiënten die een thorax- of buikoperatie hebben ondergaan. Monika Fagevik Olsén, PhD, hoogleraar Haal het beste uit Pep/Rmt Inspiratoire spiertraining. IMT kan worden gebruikt om de kracht en het uithoudingsvermogen te oefenen van de inademingspieren bij patiëntengroepen met een verzwakte spierfunctie, zoals bij chronische obstructieve longaandoeningen (COPD) en verschillende neurologische aandoeningen. Deze wordt ook gebruikt om het risico op postoperatieve longcomplicaties te verminderen bij patiënten die een hartoperatie hebben ondergaan en voor atleten die hun prestaties willen verbeteren. Verwijdering van secretie met PEP en HiPEP. PEP kan worden gebruikt in het geval van toegenomen secretie in de luchtwegen, zoals bij cystische fibrose en COPD en in het geval van infectie bij mensen met veelvoudige ernstige handicaps. HiPEP is een methode voor het verwijderen van secretie uit de luchtwegen waarbij geforceerd uitgeademd wordt tegen een uitademingsweerstand, tot aan het residuale volume. het systeem wordt gemeten met een manometer die met een T-connector is aangesloten op het ventiel. Er is altijd een risico op onjuist gebruik als er een nieuwe behandelingstechniek wordt geïntroduceerd. Om fouten te vermijden, moet het volgende in overweging worden genomen: Als er een masker wordt gebruikt, moet het nauw aansluiten op het gezicht om lekkage van lucht te voorkomen. Als er een mondstuk wordt gebruikt, moeten de lippen er strak omheen worden gesloten. Voor een optimaal effect moeten, naast de meting van de druk in het systeem, de ademhalingsbewegingen van de patiënt worden geobserveerd om te zien of de patiënt een juiste techniek gebruikt en het gewenste longvolumeeffect wordt bereikt. Als de patiënt tijdens de behandeling extra zuurstof nodig heeft, kan de zuurstof met behulp van de T-connector (die bij de manometer hoort) worden aangesloten op de inhalatiepoort van het ventiel. Op de volgende paar pagina s zullen we nader ingaan op de overwegingen over en de juiste toepassingen van Pep/Rmt op vier behandelterreinen. 3

4 PEP om verminderde longvolumes te normaliseren Weerstandsrichtlijn: Zuigelingen Volwassenen Instructies Vele categorieën patiënten, zoals postoperatief na een thorax- of buikoperatie, immobilisatie en verschillende neurologische letsels/aandoeningen, lijden aan een verminderd longvolume. De expiratoire weerstand verhoogt het ademvolume evenals de functionele residuale capaciteit. Bij aandoeningen waarbij veel secretie in de luchtwegen wordt geproduceerd, wordt PEP gebruikt in combinatie met huffen om het slijm uit de luchtwegen te verwijderen. Selecteer de weerstand aan de uitademingskant van het ventiel waarmee de patiënt zonder uitademingsproblemen gedurende 2 minuten of ademhalingen gedurende drie sessies kan ademen met een druk van circa cm water. Omdat een grotere stroom leidt tot een toenemende druk maar vaak ook tot gereduceerde longvolumes, verdient het de voorkeur dat de patiënt zich concentreert op het vertrouwd raken met de techniek, in plaats van op het bereiken van druk op de manometer. Voor tieners geldt als richtlijn een weerstandsniveau van 1,5 2,0 mm. Het weerstandsniveau wordt dan voor jonge mensen en volwassenen geleidelijk verhoogd, op individuele basis getest en gewijzigd als de symptomen wijzigen. Inademen: Moedig de patiënt aan met de gebruikelijke frequentie door het masker/mondstuk te ademen maar met diepere ademhalingen. Uitademen: Vraag de patiënt licht actief maar zonder te forceren uit te ademen. Het is belangrijk dat de patiënt zich aanpast aan de weerstand en dat het lichaam de mogelijkheid heeft zijn functionele residuale capaciteit in overeenstemming met de nieuwe omstandigheden te wijzigen. De clinicus moet de techniek daarom niet teveel corrigeren. In plaats daarvan moet hij de patiënt duidelijk maken niet te hard of te lang uit te ademen, omdat dit het longvolume zal verminderen. Om het ademhalingsritme tijdens PEP te normaliseren, kan er een extra inhalatieweerstand worden gebruikt, dat bekend staat als IR-PEP. De richtlijn voor deze weerstand is 4 6 mm. Voor toegenomen hoeveelheden secretie wordt PEP gebruikt in sessies die worden afgewisseld met huffen/hoesten. Wissel af tussen PEP, rusten en huffen/hoesten totdat de patiënt voelt dat zijn/haar luchtwegen schoon zijn, te moe is om de behandeling voort te zetten of een redelijke hoeveelheid tijd heeft besteed aan de behandeling. Voor acute omstandigheden, zoals na een operatie, moet de PEP-therapie vaker worden toegepast, bij voorkeur elk uur of om het uur. Voor chronische condities moet de training 2 3 keer per dag worden uitgevoerd. 4

5 5

6 PEP om toegenomen longvolumes te normaliseren Weerstandsrichtlijn: Instructies Toegenomen functionele residuale capaciteit is een groot probleem voor patiënten met obstructieve longaandoeningen in ernstige stadia of bij verergering. Een weerstand met een relatief grote diameter kan de stroomsnelheid tijdens de uitademing regelen. Dit maakt een kalmere uitademing mogelijk, het ademhalen is effectiever en de positieve druk kan voorkomen dat onstabiele luchtwegen dichtklappen. Als een van de symptomen een toegenomen secretie is, kan PEP gecombineerd met huffen ook worden gebruikt als behandeling om de secretie verwijderen. Inademen: Moedig de patiënt aan kalm in te ademen. Uitademen: Moedig de patiënt aan kalm tegen de weerstand uit te ademen en te proberen iets meer dan gebruikelijk uit te ademen. In het geval van hypercapnie en hypoxemie moet de PEP-behandeling vaak worden uitgevoerd, bij voorkeur elk uur/om het uur. Voor chronische condities moet de training 2 3 keer per dag worden gedaan met een persoonlijke Pep/Rmt-set. Voor grote hoeveelheden secretie wordt PEP gebruikt in sessies die worden afgewisseld met huffen/hoesten. Wissel af tussen PEP, rusten en huffen/hoesten totdat de patiënt voelt dat zijn/haar luchtwegen schoon zijn, te moe is om de behandeling voort te zetten of een redelijke hoeveelheid tijd heeft besteed aan de behandeling. Gebruik de weerstand aan de uitademingskant (3,5 6 mm) zodat de patiënt kan ademen met minder tekort aan adem tijdens rust. 6

7 Inspiratoire spiertraining Weerstandsrichtlijn: Instructies De kracht en het uithoudingsvermogen van de inspiratoire spieren kunnen door veel verschillende typen letsels en aandoeningen worden aangetast. Tijdens de inspiratoire training wordt een weerstand op het ventiel aan de inademingskant van de Pep/Rmt-set aangebracht. Regelmatige training kan de kracht en het uithoudingsvermogen van de inspiratoire spier vergroten en de inspanningen bij het ademhalen reduceren. Het volgende is een voorbeeld van hoe de training kan worden uitgevoerd: Breng een weerstand aan op de inhalatiekant van het ventiel. Begin met een relatief grote weerstandsdiameter en laat de patiënt gedurende 2 minuten met het systeem trainen. Als de patiënt zonder inspanning kan ademen, verhoogt u de weerstand door over te gaan op de volgende kleinere diameter. Inademen: Adem diep, langzaam en gelijkmatig in. Uitademen: Adem normaal uit. Het ademhalingspatroon van de patiënt regelt het trainingsschema. De training kan continu tot 20 minuten per keer worden uitgevoerd of verdeeld over kortere sessies een paar keer per dag. Hoe langer de trainingssessie duurt, hoe lager de te gebruiken weerstand moet zijn. In het geval van uitgesproken parese van de ademhalingsspier, bestaat het risico op spiervermoeidheid. Daarom is het belangrijk het ademhalingspatroon en de mate van inspanning te bewaken, speciaal wanneer de training wordt gepland. Om te beginnen ongeveer iedere tweede week, en dan geleidelijk met groter wordende tussenpozen. De combinatie hiervan met een expiratoire weerstand (5,0 6,0 mm) kan het voor de patiënt gemakkelijker maken een normaal ademhalingspatroon te bereiken. De inspiratoire weerstand moet tijdens de training regelmatig worden aangepast. 7

8 Verwijdering van secretie met PEP... en HiPEP Weerstandsrichtlijn: Voor ziektes en aandoeningen die gepaard gaan met secretie in de luchtwegen, kan PEP in cycli van ademhalingscontrole afgewisseld met huffen worden gebruikt, zie pagina 3 en 4. Kinderen, tieners en volwassenen met veelvoudige ernstige handicaps kunnen het moeilijk vinden om de toegenomen hoeveelheden mucus, die het gevolg kan zijn van een infectie van de luchtwegen, te verwijderen. Wanneer deze patiënten de training met PEP beginnen, is het belangrijk ze de kans te geven langzaam aan het masker en de training te wennen. Het kan helpen als eerste alleen het masker te gebruiken. Zodra de patiënt eenmaal accepteert dat het masker stevig tegen het gezicht is bevestigd, kan het ventiel worden aangesloten en vervolgens de weerstand. Voor kinderen in deze groep patiënten kunnen 10 ademhalingen onvoldoende zijn om de longvolumes te vergroten, zodat deze van slijm bevrijd kunnen worden. Laat het kind in plaats daarvan voor een minuut in- en uitademen, dit kan bij iedere sessie drie keer worden herhaald. Als dit eenmaal is ingesteld, kan de tijd worden verhoogd tot 3 keer 2 minuten per behandelsessie. De expiratoire druk moet ongeveer cm water zijn. Bij aandoeningen met hypersecretie in de kleine luchtwegen kan HiPEP worden gebruikt om de secretie uit de meer perifere delen van de luchtwegen te verwijderen. De toegenomen positieve respiratoire druk regelt de stroom tijdens de volledige uitademing, waardoor het even moeilijk voor alle delen van de longen wordt, om zichzelf te legen. Dit betekent dat de luchtwegen, die anders tijdens de laatste fase van de uitademing gesloten zouden zijn, langer open kunnen worden gehouden. Door gebruik te maken van deze expiratoire luchtstroom van de kleine luchtwegen, kan de secretie uit kleinere luchtwegen worden verwijderd dan anders mogelijk zou zijn. Breng aan de uitademingskant van het ventiel de weerstand aan die het grootste uitademingsvolume geeft bij geforceerd uitademen door het masker/mondstuk. Dit kan worden gemeten met het PEPmasker bevestigd aan een spirometer. Bij afwezigheid van een spirometer, kan het slijmgeluid worden gebruikt dat de patiënt produceert bij geforceerd uitademen door verschillende maten weerstanden. Bij de behandeling wordt de weerstand gebruikt die het meeste slijmgeluid produceert tegen het einde van de uitademing. HiPEP wordt met de standaard-pep gecombineerd met het doel de functionele residuale capaciteit te verhogen. Na een PEP-ademhalingssessie worden 2 3 HiPEP-handelingen uitgevoerd met een paar ademhalingen in rust zonder weerstand tussen elk ervan. 8

9 Instructies Inademen: Moedig de patiënt aan met de gebruikelijke frequentie door het masker/ mondstuk te ademen maar met iets diepere ademhalingen. Uitademen: Forceer een uitademing tegen de weerstand. Wissel af tussen PEP, rusten, HiPEP en huffen/hoesten totdat de patiënt voelt dat zijn/haar luchtwegen schoon zijn, te moe is om de behandeling voort te zetten of een redelijke hoeveelheid tijd heeft besteed aan de behandeling. De hoge druk tijdens de uitademing kan betekenen dat patiënten plotseling het gevoel kunnen krijgen, dat hun oren verstopt zijn. Om dit te vermijden kan de patiënt de uitademing beginnen met een lager longvolume dan de totale longcapaciteit. Het is echter belangrijk dat de patiënt de uitademing in het PEP-apparaat niet te laat begint, omdat er dan niet voldoende lucht in de longen is achtergebleven om het doel van deze methode te bereiken. Expiratie tegen een weerstand is een zeer nuttig hulpmiddel dat gebruikt wordt bij verschillende soorten ademhalingstherapieën. Het succes van de behandeling is afhankelijk van de kennis over het fysiologische doel waarop elk van de verschillende therapieën is gebaseerd Louise Lannefors, fysiotherapeut 9

10 Productassortiment Pep/Rmt sets (masker/mondstuk, ventiel en weerstandenset) Pep/Rmt set met masker voor zuigelingen Pep/Rmt set met masker voor kinderen Pep/Rmt set met masker voor tieners Pep/Rmt set met masker voor volwassenen Pep/Rmt set met masker voor volwassenen groot Pep/Rmt set met mondstukken Accessoires Mondstukken Masker voor zuigelingen Masker voor kinderen Masker voor tieners Masker voor volwassenen Masker voor volwassenen groot Tracheostomie adapter Pep/Rmt ventiel Weerstandenset, 8 stuks Weerstand 1,5 mm zwart, 5 stuks Weerstand 2 mm wit, 5 stuks Weerstand 2,5 mm geel, 5 stuks Weerstand 3 mm blauw, 5 stuks Weerstand 3,5 mm groen, 5 stuks Weerstand 4 mm oranje, 5 stuks Weerstand 5 mm bruin, 5 stuks Weerstand 6 mm paars, 5 stuks Pep/Rmt manometer -100 tot +150 cm H Pep/Rmt manometer -30 tot +30 cm H T-connector voor manometer Reserveglas voor manometer 10

11 Referenties: PEP om verminderde longvolumes te normaliseren Fagevik Olsén M, Hahn I, Nordgren S, Lönroth H, Lundholm K. Randomized controlled trial of prophylactic chest physiotherapy in major abdominal surgery. Br J Surg 1997;84: Fagevik Olsén M, Larsson M. Breathing exercises with PEP- what happens to the breathing pattern during a session? Nordisk Fysioterapi 2005;9: Frischkneckt Christensen E, Nedergaard T, Dahl R. Long term treatment of chronic bronchitis with positive expiratory pressure mask and chest physiotherapy. Chest 1990;97(3): Ricksten SE, Bengtsson A, Soderberg C, Thorden M, Kvist H. Effects of periodic positive airway pressure by mask on postoperative pulmonary function. Chest 1986;89(6): PEP om toegenomen longvolumes te normaliseren Herala M, Stålenheim G, Boman G. Effects if positive expiratory pressure (PEP), continuous positive airway pressure (CPAP) and hyperventilation in COPD patients with chronic hypercapnea. Upsala J Med Sci 1995;100: Inspiratoire spiertraining Geddes EL, Reid WD, Crowe J, O Brien K, Brooks D. Inspiratory muscle training in adults with chronic obstructive pulmonary disease: A systematic review. Respiratory Medicine 2005;99: Sheel AW, Reid WD, Townson AF, Ayas NT, Konnyu KJ. Spinal Cord Rehabilitation Evidence Research Team. Effects of exercise training and inspiratory muscle training in spinal cord injury: a systematic review. J Spinal Cord Med. 2008;31(5): Hulzebos EH, Helders PJ, Favié NJ, De Bie RA, Brutel de la Riviere A, Van Meeteren NL. Preoperative intensive inspiratory muscle training to prevent postoperative pulmonary complications in high-risk patients undergoing CABG surgery: a randomized clinical trial. JAMA 2006;296(15): Verwijdering van secretie met PEP en HiPEP Elkins MR, Jones A, van der Schans C. Positive expiratory pressure physiotherapy for airway clearance in people with cystic fibrosis. Cochrane Database Syst Rev 2006 Apr 19;(2):CD Oberwaldner B, Evans JC, Zach MS. Forced expirations against a variable resistance: A new chest physiotherapy method in cystic fibrosis. Pediatr Pulmonol 1986;2: Lagerkvist A-L, Sten G, Westerberg B, Ericsson-Sagsjö A, Bjure J. Positive expiratory pressure (PEP) treatment in children with multiple severe disabilities. Acta Paediatr 2005;94:

12 Wellspect HealthCare biedt uitgebreide assistentie en training aan bij onze producten. We zijn er trots op dat wij u kwalitatief hoogwaardige producten kunnen aanbieden die grondig zijn getest en makkelijk in gebruik zijn. Aarzel niet contact met ons op te nemen voor alle vragen en opmerkingen met betrekking tot het Pep/Rmt systeem. Het is ons een waar genoegen om u te kunnen helpen Wellspect HealthCare, a DENTSPLY International Company. All rights reserved NL-1506 Pep/Rmt is the trademark of Wellspect HealthCare Wellspect HealthCare Postbus 656, 2700 AR Zoetermeer, Nederland. Tel. NL Fax NL Tel. BE Fax BE

Ademhalingsoefeningen bij een longaandoening. Afdeling fysiotherapie IJsselland Ziekenhuis

Ademhalingsoefeningen bij een longaandoening. Afdeling fysiotherapie IJsselland Ziekenhuis Ademhalingsoefeningen bij een longaandoening Afdeling fysiotherapie IJsselland Ziekenhuis Wat kan de fysiotherapeut voor u betekenen? Fysiotherapie kan u helpen uw conditie op peil te brengen door inspanningstraining

Nadere informatie

Hulzebos HJ. Thema bewegen voor hart-, vaat-, en CVA-patiënten. In: Harten Zorg Magazine voor Hart- en vaatpatiënten december 1999;4:40-41.

Hulzebos HJ. Thema bewegen voor hart-, vaat-, en CVA-patiënten. In: Harten Zorg Magazine voor Hart- en vaatpatiënten december 1999;4:40-41. Publications Publications Publications Hulzebos HJ. Thema bewegen voor hart-, vaat-, en CVA-patiënten. In: Harten Zorg Magazine voor Hart- en vaatpatiënten december 1999;4:40-41. Verborg CLM, Hulzebos

Nadere informatie

FYSIOTHERAPIE OP DE LONGAFDELING BIJ EEN EXACERBATIE COPD

FYSIOTHERAPIE OP DE LONGAFDELING BIJ EEN EXACERBATIE COPD FYSIOTHERAPIE OP DE LONGAFDELING BIJ EEN EXACERBATIE COPD Wat is COPD? COPD is een ongeneeslijke chronische aandoening aan de luchtwegen (Chronic Obstructive Pulmonary Diseases). Deze longaandoening kan

Nadere informatie

Oefeningen en adviezen bij COPD

Oefeningen en adviezen bij COPD Oefeningen en adviezen bij COPD U bent opgenomen bij Rijnstate omdat u COPD heeft. COPD is de Engelse afkorting voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease oftewel chronische obstructieve longziekte. U

Nadere informatie

Aandacht voor uw borstbeen

Aandacht voor uw borstbeen Inleiding U krijgt binnenkort een hartoperatie. Voor en na deze operatie krijgt u fysiotherapie. De fysiotherapeut heeft u verteld wat dit inhoudt. Als extra informatie krijgt u deze brochure. Hierin leest

Nadere informatie

Aandacht voor uw borstbeen

Aandacht voor uw borstbeen Inleiding U krijgt binnenkort een hartoperatie. Voor en na deze operatie krijgt u fysiotherapie. De fysiotherapeut heeft u verteld wat dit inhoudt. Als extra informatie krijgt u deze brochure. Hierin leest

Nadere informatie

Ademhalingsoefeningen. neuromusculaire aandoeningen

Ademhalingsoefeningen. neuromusculaire aandoeningen Ademhalingsoefeningen bij neuromusculaire aandoeningen In overleg met uw behandelend fysiotherapeut en/of revalidatiearts komt u in aanmerking voor ademhalingsoefeningen. Zoals u weet kan dit bij Neuromusculaire

Nadere informatie

Trainingsprogramma COPD

Trainingsprogramma COPD Trainingsprogramma COPD Informatie voor patiënten F0947-3064 januari 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070

Nadere informatie

Obstructief Slaapapneusyndroom

Obstructief Slaapapneusyndroom Obstructief Slaapapneusyndroom Onderzoek voor de operatie Informatie voor patiënten F0961-4350 november 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1

Nadere informatie

Longvolumes en capaciteit

Longvolumes en capaciteit Longvolumes en capaciteit Meten van het longvolume is een instrument om de functie van de longen te controleren en onderzoek bij longziekten te doen. De ademhalingscyclus begint bij het uitzetten van de

Nadere informatie

Secretiemanagement. Secretiemanagement productcatalogus

Secretiemanagement. Secretiemanagement productcatalogus productcatalogus Al meer dan 70 jaar staat de naam Portex voor kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Deze kernwaarden zijn belangrijker dan ooit, met continue investeringen in kwaliteitssystemen en

Nadere informatie

Ademspiertraining. Fysiotherapie / Cardiologie. vóór uw hartoperatie. Inleiding

Ademspiertraining. Fysiotherapie / Cardiologie. vóór uw hartoperatie. Inleiding Fysiotherapie / Cardiologie Ademspiertraining vóór uw hartoperatie Inleiding Binnenkort ondergaat u een hartoperatie. Om u zo goed mogelijk op de operatie voor te bereiden, bieden wij u een trainingsprogramma

Nadere informatie

Astma/COPD Dienst Geldrop

Astma/COPD Dienst Geldrop Astma/COPD Dienst Geldrop Wat is astma en COPD? Astma is een ontsteking aan de luchtwegen. Wanneer de luchtwegen overgevoelig op (allergische of niet-allergische) prikkels reageren door het samentrekken

Nadere informatie

Ademspiertraining: (Inspiratory Muscle Training IMT)

Ademspiertraining: (Inspiratory Muscle Training IMT) Ademspiertraining: (Inspiratory Muscle Training IMT) Meer Lucht, Betere Prestaties.. @trainjelongen Agenda Ademspiertraining; Korte uitleg & ffecten Wetenschappelijk onderzoek Toepassing, Training, Periodisering

Nadere informatie

fysiotherapie na een longoperatie

fysiotherapie na een longoperatie patiënteninformatie fysiotherapie na een longoperatie Binnenkort wordt u geopereerd aan uw long(en) of u heeft onlangs een operatie ondergaan. Waarom is fysiotherapie belangrijk na deze operatie? Hoe kunt

Nadere informatie

PROTOCOL. Chronisch Hartfalen

PROTOCOL. Chronisch Hartfalen PROTOCOL Chronisch Hartfalen Waaruit bestaat een trainingsprogramma voor Inspiratoire Spierkrachttraining (IMT) voor patiënten met Chronisch Hartfalen? Waarbij het trainingsprogramma de volgende trainingsvariabelen

Nadere informatie

MyAirvo bij COPD: Hoge flow in combinatie met optimale bevochtiging, een ideale combinatie? Hoe werkt het: Theorie en Praktijk

MyAirvo bij COPD: Hoge flow in combinatie met optimale bevochtiging, een ideale combinatie? Hoe werkt het: Theorie en Praktijk MyAirvo bij COPD: Hoge flow in combinatie met optimale bevochtiging, een ideale combinatie? Hoe werkt het: Theorie en Praktijk K. Cové BDM Ventilation & Respiratory Care Agenda COPD in het kort MyAivo

Nadere informatie

Revalidatie/Longziekten Longrevalidatie

Revalidatie/Longziekten Longrevalidatie Revalidatie/Longziekten Longrevalidatie COPD en conditie De longaandoening die u heeft wordt COPD genoemd. Dit is een Engelse afkorting die staat voor Chronic (chronische) Obstructive (de uitademing beperkende)

Nadere informatie

Peri-operatieve fysiotherapie. ademhalingsoefeningen en bewegingsactiviteiten

Peri-operatieve fysiotherapie. ademhalingsoefeningen en bewegingsactiviteiten Peri-operatieve fysiotherapie ademhalingsoefeningen en bewegingsactiviteiten Inleiding Binnenkort ondergaat u een buik- of longoperatie in Orbis Medisch Centrum. Afhankelijk van de soort operatie verblijft

Nadere informatie

Behandeling met CPAP bij obstructief slaapapneu-syndroom

Behandeling met CPAP bij obstructief slaapapneu-syndroom Behandeling met CPAP bij obstructief slaapapneu-syndroom Informatie voor patiënten F0856-4350 mei 2015 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie

Astma / COPD-dienst Geldrop

Astma / COPD-dienst Geldrop Astma / COPD-dienst Geldrop Wat is astma en COPD Astma is een ontsteking aan de luchtwegen. De luchtwegen reageren overgevoelig op (allergische of niet-allergische) prikkels door het samentrekken van luchtwegspiertjes,

Nadere informatie

Fysiotherapie vóór uw hartoperatie

Fysiotherapie vóór uw hartoperatie Fysiotherapie vóór uw hartoperatie Inleiding Binnenkort ondergaat u een hartoperatie. Uit onderzoek is gebleken dat u in aanmerking komt voor een training van de ademhalingsspieren. Elke keer dat u ademhaalt,

Nadere informatie

Longziekten. Behandeling van COPD / COPD pad. Afdeling: Onderwerp:

Longziekten. Behandeling van COPD / COPD pad. Afdeling: Onderwerp: Afdeling: Onderwerp: Longziekten / COPD pad 1 De behandeling van COPD Inleiding Deze folder geeft u informatie over het ziektebeeld en de behandeling van COPD en geeft stapsgewijs weer wat u de komende

Nadere informatie

Noninvasive Positive Pressure Ventilation (NPPV) Vorm van ademhalingsondersteuning op de afdeling Hartbewaking / Eerste Hart Hulp / CCU

Noninvasive Positive Pressure Ventilation (NPPV) Vorm van ademhalingsondersteuning op de afdeling Hartbewaking / Eerste Hart Hulp / CCU Noninvasive Positive Pressure Ventilation (NPPV) Vorm van ademhalingsondersteuning op de afdeling Hartbewaking / Eerste Hart Hulp / CCU In deze folder vindt u informatie over Non Invasive Positive Pressure

Nadere informatie

PATIËNTENBROCHURE. Kinesitherapie bij COPD

PATIËNTENBROCHURE. Kinesitherapie bij COPD PATIËNTENBROCHURE Kinesitherapie bij COPD INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Ademhalingsoefeningen 4 Ademen met geperste lippen. 4 Buikademhaling.. 4 Hoesten en verwijderen van slijmen. 6 3. Houdingen

Nadere informatie

COPD. Patiënten informatiefolder. verkoudheden en andere infecties zoals griep) - Jaarlijkse griepprik halen

COPD. Patiënten informatiefolder. verkoudheden en andere infecties zoals griep) - Jaarlijkse griepprik halen COPD Patiënten informatiefolder Wat is COPD? COPD is een afkorting voor het Engelse Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Het is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Klachten zijn

Nadere informatie

Najaar 2008. Rookstopcursus CM Leuven najaar

Najaar 2008. Rookstopcursus CM Leuven najaar Stoppen met roken en volhouden Najaar 2008 1 Kennismaking 1. Inleiding Groepsbegeleider: Geert Celis Prive: GSM: 0477/76 63 15 geert.celis2@telenet.be Werk: 016/34 03 70 geert.celis@uzleuven.be Relaxatietherapeute:

Nadere informatie

Adviesrapport Evidentie Vaardigheden COPD

Adviesrapport Evidentie Vaardigheden COPD Adviesrapport Evidentie Vaardigheden COPD Opdrachtgever: Alexander 20-06- Reeuwijk Docent begeleider: Wypke de Boer Coach: Simone Andriessen Opdrachtgever: Opleiding Fysiotherapie, Projectgroep evidentie

Nadere informatie

Dat lucht op; Fysiotherapeutische behandelmogelijkheden bij luchtwegproblemen en EMCB

Dat lucht op; Fysiotherapeutische behandelmogelijkheden bij luchtwegproblemen en EMCB Dat lucht op; Fysiotherapeutische behandelmogelijkheden bij luchtwegproblemen en EMCB Margrethe van der Kleij, fysiotherapeut Eline Kuijpers, kinderfysiotherapeut Opbouw workshop Herkennen van signalen

Nadere informatie

De longverpleegkundige

De longverpleegkundige De longverpleegkundige Algemeen U bent door uw longarts verwezen naar de longverpleegkundige. Een longverpleegkundige is een verpleegkundige, die zich heeft gespecialiseerd in astma en COPD (chronische

Nadere informatie

pre-operatieve fysiotherapie voor uw hartoperatie

pre-operatieve fysiotherapie voor uw hartoperatie pre-operatieve fysiotherapie voor uw hartoperatie U wordt binnenkort aan uw hart geopereerd. Als voorbereiding op de operatie volgt u een trainingsprogramma bij de afdeling Fysiotherapie om uw ademspieren

Nadere informatie

De longverpleegkundige

De longverpleegkundige De longverpleegkundige De longverpleegkundige Van uw longarts heeft u de eerste informatie gekregen over uw aandoening en de klachten die daarmee gepaard gaan. Vervolgens heeft de longarts u verwezen naar

Nadere informatie

Literatuurstudie naar de interventies bij klinische longrevalidanten

Literatuurstudie naar de interventies bij klinische longrevalidanten Literatuurstudie naar de interventies bij klinische longrevalidanten Marc de Groen Kars Bakker Mark Lammertse Coach: Pauline de Bakker Opdrachtgevers: Flevoziekenhuis Almere; Giliano Niamut, Froukje Moonen

Nadere informatie

Ventilatoire Beperking van de Inspanning 1

Ventilatoire Beperking van de Inspanning 1 Ventilatoire Beperking van de Inspanning 1 Dyspnoe bij inspanning is één van de belangrijkste klachten van patiënten met een longziekte. Het inspanningsonderzoek kan dan ook een belangrijke rol spelen

Nadere informatie

Longrevalidatie kan ook zinvol zijn voor patiënten die zich voorbereiden op een longoperatie of daarvan herstellen.

Longrevalidatie kan ook zinvol zijn voor patiënten die zich voorbereiden op een longoperatie of daarvan herstellen. Longrevalidatie Ongeveer één miljoen Nederlanders krijgen te maken met een longziekte. Bij patiënten met een longaandoening is vaak meer aan de hand dan alleen een longziekte. De aandoening beïnvloedt

Nadere informatie

Tevens zal de longverpleegkundige u individueel kunnen begeleiden op het gebied van medicatiegebruik en zo nodig het aanvragen van hulpmiddelen.

Tevens zal de longverpleegkundige u individueel kunnen begeleiden op het gebied van medicatiegebruik en zo nodig het aanvragen van hulpmiddelen. Longrevalidatie Inleiding Deze brochure geeft u informatie over de poliklinische longrevalidatie in de regio Haaglanden, in het HagaZiekenhuis locatie Leyweg en het Ziekenhuis Bronovo. Waarom longrevalidatie?

Nadere informatie

Beginnen. Beginnen. 5. Verwijder de beschermkap van de inlaatopening van de zak.

Beginnen. Beginnen. 5. Verwijder de beschermkap van de inlaatopening van de zak. Beginnen Open de verpakking volgens aseptische procedures. Plaats de katheter in situ. Verwijder de trocar, fixeer de katheter en verbind de katheter met de inlaatslang.. Om lucht uit het operatiegebied

Nadere informatie

Non-Invasieve Beademing

Non-Invasieve Beademing Non-Invasieve Beademing cursus Pulmonologie Hans Verberne Teamleider Intensive care Non - invasieve Beademing Wat is het? Wanneer? Waarom? Hoe? Waar? Beademing Mechanische Ventilatie Beademingsindicaties

Nadere informatie

Praktijk voor Fysiotherapie. Altijd in beweging

Praktijk voor Fysiotherapie. Altijd in beweging Praktijk voor Fysiotherapie Altijd in beweging In samenwerking met. Viola Gijzen, diëtist Mieke Verschuren/Marijke Sligchers, fysiotherapeuten Inhoud Inleiding Wat is COPD? COPD en dan? COPD en voeding

Nadere informatie

Longrevalidatie. Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Longziekten augustus 2012 pavo 0178

Longrevalidatie. Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Longziekten augustus 2012 pavo 0178 Longrevalidatie Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Longziekten augustus 2012 pavo 0178 COPD Onder COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) vallen de ziekten chronische bronchitis en longemfyseem.

Nadere informatie

Fysiotherapie vóór uw hartoperatie

Fysiotherapie vóór uw hartoperatie FYSIOTHERAPIE Fysiotherapie vóór uw hartoperatie BEHANDELING Fysiotherapie vóór uw hartoperatie Binnenkort ondergaat u een hartoperatie. Na een operatie aan het hart is er door de beademing, pijn na de

Nadere informatie

METEN VAN LONGVOLUMES. klinisch belang. Dr. C. Haenebalcke AZ St. Jan campus Brugge 21 april 2012

METEN VAN LONGVOLUMES. klinisch belang. Dr. C. Haenebalcke AZ St. Jan campus Brugge 21 april 2012 METEN VAN LONGVOLUMES klinisch belang Dr. C. Haenebalcke AZ St. Jan campus Brugge 21 april 2012 LONGVOLUMES IC TLC VC VT ERV FRC RV FLOW-VOLUME LOOP: Normaal TLC IC VC VT ERV FRC Flow RV Sec. 0 Volume

Nadere informatie

Morbide obesitas. BMI= body mass index kg / m 2 Normaal te zwaar > 30 obesitas > 40 morbide obesitas

Morbide obesitas. BMI= body mass index kg / m 2 Normaal te zwaar > 30 obesitas > 40 morbide obesitas Morbide obesitas BMI= body mass index kg / m 2 Normaal 18-25 25-30 te zwaar > 30 obesitas > 40 morbide obesitas Relatief risico voor overlijden als functie van BMI=body mass index Eigen schuld? Schuld?

Nadere informatie

STUDENTENGEZONDHEIDSCENTRUM

STUDENTENGEZONDHEIDSCENTRUM STUDENTENGEZONDHEIDSCENTRUM Hyperventilatie Hyperventilatie betekent een te snelle en/of een te diepe ademhaling. Wat is ademhalen? Door middel van de borstkas en de buikspieren ademen wij lucht in en

Nadere informatie

Aandachtspunten bij het vernevelen

Aandachtspunten bij het vernevelen Vernevelen thuis Verneveltherapie is een methode om medicatie aan de longen toe te dienen wanneer inhalatiemedicatie niet via de gangbare vormen (poederinhalator en dosis-aërosol met voorzetkamer) gegeven

Nadere informatie

Fysiotherapie en ademhaling

Fysiotherapie en ademhaling Paramedische afdeling Fysiotherapie en ademhaling Inleiding Het is voor u erg belangrijk om ademhalingsoefeningen te doen. Dit is omdat u het risico loopt op het krijgen van longproblemen of omdat u longproblemen

Nadere informatie

Ademhalingsondersteuning

Ademhalingsondersteuning LONGGENEESKUNDE Ademhalingsondersteuning Non Invasive Positive Pressure Ventilation (NPPV) BEHANDELING Ademhalingsondersteuning U of uw familielid/naaste heeft tijdelijk ondersteuning van de ademhaling

Nadere informatie

Tussentoets Long (TT-2) Hart en Long 8WA03. Woensdag 3 april 2013 8.45-10.30

Tussentoets Long (TT-2) Hart en Long 8WA03. Woensdag 3 april 2013 8.45-10.30 Tussentoets Long (TT-2) Hart en Long 8WA03 Woensdag 3 april 2013 8.45-10.30 Faculteit Biomedische Technologie BSc opleiding Medische Wetenschappen en Technologie Verantwoordelijk docent: C. Bouten Coördinator

Nadere informatie

Longziekten en respiratoire revalidatie. Prof Dr W. Janssens

Longziekten en respiratoire revalidatie. Prof Dr W. Janssens Longziekten en respiratoire revalidatie Prof Dr W. Janssens Definitie Respiratoire revalidatie is gericht op patienten met chronische longaandoeningen met klachten en gereduceerde activiteiten van het

Nadere informatie

Hoe vaak kan het bronchiaal toilet uitgevoerd te worden?

Hoe vaak kan het bronchiaal toilet uitgevoerd te worden? Hand-out longrevalidatie Fysiotherapie: Het bronchiaal toilet Deze informatie is bedoeld voor mensen met COPD. Tevens kan op aanwijzing van de fysiotherapeut deze informatie gebruikt worden voor mensen

Nadere informatie

Richtlijn palliatieve zorg bij COPD

Richtlijn palliatieve zorg bij COPD Richtlijn palliatieve zorg bij COPD Heleen Nederveen: palliatief verpleegkundige Maasstadziekenhuis Lolkje Roos: palliatief verpleegkundige hospice Cadenza / Laurens Levina Oosterom: longverpleegkundige

Nadere informatie

Hyperventilatie. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg

Hyperventilatie. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg Hyperventilatie Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies Jouw gezondheid is onze zorg Hyperventilatie Hyperventilatie wordt veroorzaakt door verkeerde manier van ademhalen. Hyper betekent

Nadere informatie

Passantenprijslijst DBC-zorgproducten per 1 januari 2012 DBC-zorgproduct omschrijving Prijs Kosten ziekenhuis

Passantenprijslijst DBC-zorgproducten per 1 januari 2012 DBC-zorgproduct omschrijving Prijs Kosten ziekenhuis Passantenprijslijst DBC-zorgproducten per 1 januari 2012 DBC-zorgproduct omschrijving Prijs 100101002 15A847 Behandeling van een abces rond de keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegen

Nadere informatie

Neo-T E-learning Deel 1

Neo-T E-learning Deel 1 201v1 Inhoud e-learning Neo-T E-learning Deel 1! Werking NEO-T! NEO-T tijdens reanimatie! NEO-T Scenario s! Maximale PIP druk! De Neo-T: Wat is een NEO-T! Wordt gebruikt bij de beademing van een pasgeborene

Nadere informatie

Geavanceerde afzuigtechnologie. Complete afzuigsets voor de chirurgie

Geavanceerde afzuigtechnologie. Complete afzuigsets voor de chirurgie Geavanceerde afzuigtechnologie Complete afzuigsets voor de chirurgie Zuigt zich niet vast aan het weefsel Raakt niet verstopt Constant hoog afzuigvermogen Atraumatische afzuiging Goede zichtbaarheid Stabiel

Nadere informatie

Inhaleren moet je leren Droog oefenen Geneesmiddelen op maat

Inhaleren moet je leren Droog oefenen Geneesmiddelen op maat In Nederland heeft één op de tien mensen last van een chronische aandoening aan de luchtwegen. Dit kan astma zijn, chronische bronchitis of emfyseem. Voor astma, chronische bronchitis en emfyseem samen

Nadere informatie

MEDISCH CENTRUM Hyperventilatie

MEDISCH CENTRUM Hyperventilatie MEDISCH CENTRUM Hyperventilatie Dit kan ook geen kwaad, maar kan wel leiden tot een aantal verschijnselen als: Benauwd gevoel, kortademigheid; krop in de keel; droge mond; strak gevoel rond de mond; prikkelingen

Nadere informatie

Chronische longziekten en werk

Chronische longziekten en werk Chronische longziekten en werk Mensen met een longziekte hebben meer moeite om aan het werk te blijven of een betaalde baan te vinden dan de rest van de bevolking. Slechts 42% van de mensen met COPD heeft

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten / Overige producten

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten / Overige producten Standaard prijslijst DBC-zorgproducten / Overige producten DBC-zorgproductcode / DBC-ZORGPRODUCTEN 100101002 Behandeling van een abces rond de keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegen

Nadere informatie

COPD en longproblematiek. Angst voor inspanning Noodzaak voor inspanning

COPD en longproblematiek. Angst voor inspanning Noodzaak voor inspanning COPD en longproblematiek Angst voor inspanning Noodzaak voor inspanning De luchtwegen Hogere luchtwegen (Mond, keel, neus) Slijmvlies zorgt voor bevochtiging v/d lucht en het binden van stofdeeltjes Lagere

Nadere informatie

De behandeling van COPD

De behandeling van COPD PATIËNTEN INFORMATIE De behandeling van COPD op de afdeling Longgeneeskunde van het Maasstad Ziekenhuis 2 PATIËNTENINFORMATIE Inleiding Met deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over de

Nadere informatie

Hart Vaat Long Fysiotherapie Geeft meer controle

Hart Vaat Long Fysiotherapie Geeft meer controle Hart Vaat Long Fysiotherapie Geeft meer controle 2 Essentieel nu en in de toekomst Een sterk specialisme binnen de fysiotherapie Hart- en vaatziekten en ziekten van de long- en luchtwegen komen heel veel

Nadere informatie

PRACTICUM HET LICHAAM VOOR EN NA INSPANNING

PRACTICUM HET LICHAAM VOOR EN NA INSPANNING LESKIST SPORT EN BEWEGING PRACTICUM HET LICHAAM VOOR EN NA INSPANNING Als je sport ga je sneller ademhalen. Je begint te zweten en je hartslag gaat omhoog. Kortom, bij treden er allerlei veranderingen

Nadere informatie

Fysiotherapie, ergotherapie en logopedie bij COPD. Hoe kunt u omgaan met verminderde energie gedurende de dag?

Fysiotherapie, ergotherapie en logopedie bij COPD. Hoe kunt u omgaan met verminderde energie gedurende de dag? Fysiotherapie, ergotherapie en logopedie bij COPD Hoe kunt u omgaan met verminderde energie gedurende de dag? 2 Wat is COPD? COPD is de afkorting van de Engelse benaming: Chronic Obstructive Pulmonary

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten UMCG per 1 januari 2012

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten UMCG per 1 januari 2012 Standaard prijslijst DBC-zorgproducten UMCG per 1 januari 2012 DBC-zorgproduct consumentenomschrijving 100101002 Behandeling van een abces rond de keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegen

Nadere informatie

Inhoud. Redactie 11. Auteurs 12. Voorwoord 16. Inleiding 18

Inhoud. Redactie 11. Auteurs 12. Voorwoord 16. Inleiding 18 Inhoud Redactie 11 Auteurs 12 Voorwoord 16 Inleiding 18 1 Spirometrie in de cardiorespiratoire revalidatie 22 Thomas Malfait en Eric Derom Inleiding 22 Longvolumes 24 Volumestroom (flow) of debiet 29 Piekstroommetingen

Nadere informatie

Multiple Sclerose en de blaas

Multiple Sclerose en de blaas encathopedia Volume 2 Multiple Sclerose en de blaas Behandeling van blaasproblemen Hoe MS de blaas beïnvloedt CIC kan helpen Multiple Sclerose (MS) MS is een ontstekingsziekte waarbij het centrale zenuwstelsel,

Nadere informatie

Longfunctieonderzoeken. Sophia Kinderziekenhuis

Longfunctieonderzoeken. Sophia Kinderziekenhuis Longfunctieonderzoeken Sophia Kinderziekenhuis Uw kind komt binnenkort om één of meer van de in deze folder beschreven longfunctieonderzoeken uit te voeren. De onderzoeken helpen de arts een beter beeld

Nadere informatie

OSAS ( = obstructief slaapapneu

OSAS ( = obstructief slaapapneu OSAS ( = obstructief slaapapneu syndroom) Slaap-apneu Slaap is even belangrijk als eten en drinken. Alleen een regelmatig slaap-waakritme houdt ons op de lange duur lichamelijk en geestelijk gezond. Het

Nadere informatie

Oplossingen voor respiratoire zorg

Oplossingen voor respiratoire zorg Oplossingen voor respiratoire zorg Verbeteren van de kwaliteit van leven RESPIRATOIRE ZORG Verbeteren van de kwaliteit van leven CRITICAL CARE AFDELING Pressure 20 15 10 5 0-5 IPPV Pressure 1 2 3 4 5 6

Nadere informatie

Luchtgenoten. Wie zijn wij

Luchtgenoten. Wie zijn wij Luchtgenoten Luchtgenoten Met deze folder wil de patiëntenvereniging Luchtgenoten zich aan u voorstellen: wie zijn wij en wat kunnen wij u bieden. Ook wordt vermeld waar u terecht kunt voor nadere informatie

Nadere informatie

Wonddrainage met een menselijk gezicht

Wonddrainage met een menselijk gezicht Wonddrainage met een menselijk gezicht Patiëntvriendelijke drainage ml 1600 1695 1400 1364* n=122 *p

Nadere informatie

Wanneer de patiënt ondersteuning/overname van de ademhaling nodig heeft, kennen we de volgende vormen:

Wanneer de patiënt ondersteuning/overname van de ademhaling nodig heeft, kennen we de volgende vormen: Beademing 2 Inleiding Uw familielid of naaste is opgenomen op de intensive care en wordt beademd met een beademingsapparaat. Dit apparaat ondersteunt de natuurlijke ademhaling. Wat dit voor u betekent,

Nadere informatie

Buikverpleging. Informatie voor bezoek

Buikverpleging. Informatie voor bezoek Buikverpleging Informatie voor bezoek Inleiding Het is nodig uw familielid of naaste op de buik te leggen. We noemen dat buikverpleging. In deze folder staat wat buikverpleging is, waarom we dit doen

Nadere informatie

Zuurstoftherapie. Poli Longziekten

Zuurstoftherapie. Poli Longziekten 00 Zuurstoftherapie Poli Longziekten Inleiding Zuurstof is een reuk-, kleur- en smaakloos gas. De dampkring rond de aarde en dus de lucht die wij inademen, bestaat voor 21% uit zuurstof. Wij hebben zuurstof

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten - Jeroen Bosch Ziekenhuis

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten - Jeroen Bosch Ziekenhuis 100101002 Behandeling van een abces rond de keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegen 15A847 483,10 237,52 720,62 100101004 Verpleegligdagen bij Een acute infectie van de bovenste

Nadere informatie

Fysieke training bij. COPD-patiënten

Fysieke training bij. COPD-patiënten 4 RICHTLIJNEN Fysieke training bij COPD-patiënten Richtlijn van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie Cees P. van der Schans lector Transparante Zorgverlening, Hanzehogeschool Groningen,

Nadere informatie

Factsheet Astma-/COPD-Monitor Oktober 2007

Factsheet Astma-/COPD-Monitor Oktober 2007 Factsheet Astma-/COPD-Monitor Oktober 27 Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (M. Heijmans, NIVEL, Oktober 27). LEVEN MET COPD VRAAGT OM LEF

Nadere informatie

BTS- (2001) en ACCP richtlijn (2007) deze limiet aanbevelen. Verbeterde perioperatieve

BTS- (2001) en ACCP richtlijn (2007) deze limiet aanbevelen. Verbeterde perioperatieve Richtlijn: Preoperatieve cardiopulmonale evaluatie Of de patiënt met longkanker heelkundige resectie kan ondergaan, hangt af van meerdere factoren. Preoperatieve functionele evaluatie verloopt systematisch,

Nadere informatie

Fysiotherapie na een hartoperatie

Fysiotherapie na een hartoperatie Fysiotherapie na een hartoperatie FYSIOTHERAPIE Voelt beter U bent overgeplaatst naar het Maasziekenhuis Pantein nadat u een hartoperatie heeft ondergaan in een ander ziekenhuis.tijdens uw verblijf in

Nadere informatie

Chapter 8 Nederlandse samenvatting

Chapter 8 Nederlandse samenvatting Chapter 8 Nederlandse samenvatting CHAPTER 8 NEDERLANDSE SAMENVATTING COPD De Engelse afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische obstructieve longziekte). Dit is een chronische

Nadere informatie

Overzicht spelletjes en hulpmiddelen voor het trainen van de ademhaling bij kinderen met NMA

Overzicht spelletjes en hulpmiddelen voor het trainen van de ademhaling bij kinderen met NMA Overzicht spelletjes en hulpmiddelen voor trainen van de ademhaling bij kinderen met NMA Spel/ Hulpmiddel Inspiratietraining Kosten Doel Uitvoering Herhaling/ Frequentie Indicatie/ Contraindicatie * Evidentie

Nadere informatie

Het meten van beperkende factoren bij COPD een praktische kennismaking

Het meten van beperkende factoren bij COPD een praktische kennismaking Het meten van beperkende factoren bij COPD een praktische kennismaking Peter Willemsen Ziekenhuis Rivierenland Tiel De Lage Korn, Buren Inhoud Huiswerkopdracht Beperkende factoren bij gezonden Beperkende

Nadere informatie

Standaard Prijslijst Gelre Ziekenhuizen 2012 (versie 1.0)

Standaard Prijslijst Gelre Ziekenhuizen 2012 (versie 1.0) 20109031 Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker 15B449 5.604,19 5.230,78 373,41 100101002 Behandeling van een abces rond de keelamandelen bij Een acute infectie

Nadere informatie

Ik ben zo benauwd. Titia Klemmeier/Josien Bleeker

Ik ben zo benauwd. Titia Klemmeier/Josien Bleeker Ik ben zo benauwd Titia Klemmeier/Josien Bleeker dyspneu ademnood kortademigheid benauwdheid Bemoeilijkte ademhaling Programma Inventarisatie leerdoelen Kennis over de praktijk? Alarmsymptomen Achtergrond

Nadere informatie

FYSIOTHERAPIE. Revalidatieprogramma. voor COPD-patiënten ADVIES

FYSIOTHERAPIE. Revalidatieprogramma. voor COPD-patiënten ADVIES FYSIOTHERAPIE Revalidatieprogramma voor COPD-patiënten ADVIES Revalidatieprogramma voor COPD-patiënten Bij patiënten met een longaandoening is vaak meer aan de hand dan alleen een longziekte. De aandoening

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Wat is RSV? 3. Hoe kunt u RSV herkennen? 3. Hoe gevaarlijk is RSV? 4. Is RSV besmettelijk? 5. Is een RSV-infectie te voorkomen?

Inhoudsopgave. Wat is RSV? 3. Hoe kunt u RSV herkennen? 3. Hoe gevaarlijk is RSV? 4. Is RSV besmettelijk? 5. Is een RSV-infectie te voorkomen? RSV-infectie Inhoudsopgave Wat is RSV? 3 Hoe kunt u RSV herkennen? 3 Hoe gevaarlijk is RSV? 4 Is RSV besmettelijk? 5 Is een RSV-infectie te voorkomen? 6 RSV: wat moet u onthouden? 7 Medische behandeling

Nadere informatie

Literatuuronderzoek. Hoe lang mag een waaknaald blijven zitten?

Literatuuronderzoek. Hoe lang mag een waaknaald blijven zitten? HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM Literatuuronderzoek Hoe lang mag een waaknaald blijven zitten? Michelle Entius 500635128 LV13-3IKZ1 Stagebegeleiders: Anetha van Waveren Samantha Carrot Literatuuronderzoek Inhoudsopgave

Nadere informatie

Patiënten Dit protocol is van toepassing op alle volwassen patiënten die langer dan 48 uur beademd worden.

Patiënten Dit protocol is van toepassing op alle volwassen patiënten die langer dan 48 uur beademd worden. Ontwenning van de beademing Datum vaststelling: Datum revisie: Verantwoording: Doelgroep: Bron: Februari 2014 Februari 2016 Protocollencommissie IC Artsen IC Literatuurstudie Inleiding Dit protocol beschrijft

Nadere informatie

In het kader van uw chronische longaandoening (COPD) komt u in aanmerking voor longrevalidatie.

In het kader van uw chronische longaandoening (COPD) komt u in aanmerking voor longrevalidatie. Longrevalidatie 1 In het kader van uw chronische longaandoening (COPD) komt u in aanmerking voor longrevalidatie. Inleiding Wat is een chronische longaandoening? Een chronische longaandoening is een aandoening

Nadere informatie

Kinderneurologie.eu. www.kinderneurologie.eu. Chronische hyperventilatie

Kinderneurologie.eu. www.kinderneurologie.eu. Chronische hyperventilatie Chronische hyperventilatie Wat is chronische hyperventilatie? Chronische hyperventilatie is een ademhalingspatroon waarbij een persoon gedurende meer maanden sneller ademt dan nodig is voor goed functioneren

Nadere informatie

Martini Ziekenhuis Groningen: Standaard prijslijst DBC zorgproducten 2012 versie met landelijke (NZA) aanpassingen per 1 mei 2012

Martini Ziekenhuis Groningen: Standaard prijslijst DBC zorgproducten 2012 versie met landelijke (NZA) aanpassingen per 1 mei 2012 100101002 Behandeling van een abces rond de keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegen 15A847 20120101 549,42 323,03 226,39 100101004 Verpleegligdagen bij Een acute infectie van de

Nadere informatie

OPGELUCHT LEVEN MET STRIVERDI RESPIMAT

OPGELUCHT LEVEN MET STRIVERDI RESPIMAT OPGELUCHT LEVEN MET STRIVERDI RESPIMAT DE ROL VAN STRIVERDI RESPIMAT BIJ DE BEHANDELING VAN COPD Informatiefolder voor patiënten met de chronische longaandoening COPD die worden behandeld met Striverdi

Nadere informatie

Thorax trauma. Casus GM. Demeyer I. OLV Ziekenhuis Aalst. 8 dec 2012 Met eigen middelen naar spoedgevallen > uren: stamp van paard op de borst

Thorax trauma. Casus GM. Demeyer I. OLV Ziekenhuis Aalst. 8 dec 2012 Met eigen middelen naar spoedgevallen > uren: stamp van paard op de borst 1 Thorax trauma Demeyer I. OLV Ziekenhuis Aalst Casus GM 8 dec 2012 Met eigen middelen naar spoedgevallen > uren: stamp van paard op de borst Blanco voorgeschiedenis 1 GM, man, 3/5/1951 Observatie: Zweet

Nadere informatie

Opname bij COPD. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Opname bij COPD. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Opname bij COPD U bent opgenomen op de Verpleegafdeling Longziekten van Rijnstate Arnhem, omdat u last heeft van COPD. In deze folder leest u wat u van de opname kunt verwachten. Neem altijd uw verzekeringsgegevens

Nadere informatie

programma longfunctie cursus natte spirometers natte spirometers natte spirometers natte spirometers spirometrie heliumverdunning

programma longfunctie cursus natte spirometers natte spirometers natte spirometers natte spirometers spirometrie heliumverdunning programma longfunctie cursus methoden van volume- en weerstandsmetingen spirometrie soorten spirometers ATS/BTS correctie heliumverdunning multiple/single breath plethysmografie stikstofuitwas 1 natte

Nadere informatie

KNGF-RICHTLIJN. COPD (chronische obstructieve longaandoeningen) Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie, 1998, vol. 108, nr.

KNGF-RICHTLIJN. COPD (chronische obstructieve longaandoeningen) Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie, 1998, vol. 108, nr. KNGF-RICHTLIJN COPD Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie, 1998, vol. 108, nr. 5 KNGF-Richtlijn COPD G.E. Bekkering 1, R.V.M. Chadwick-Straver 2, R. Gosselink 3, H.J.M. Hendriks

Nadere informatie

Chronische longziekten en werk

Chronische longziekten en werk Chronische longziekten en werk Mensen met een longziekte hebben meer moeite om aan het werk te blijven of een betaalde baan te vinden dan de rest van de bevolking. Slechts 42% van de mensen met COPD heeft

Nadere informatie

LONGGENEESKUNDE. Behandeling van COPD. de mogelijkheden en beperkingen

LONGGENEESKUNDE. Behandeling van COPD. de mogelijkheden en beperkingen LONGGENEESKUNDE Behandeling van COPD de mogelijkheden en beperkingen Behandeling van COPD Bij u is COPD vastgesteld. Uw behandelaars geven u hier veel informatie over. Zo krijgt u uitgelegd wat COPD is,

Nadere informatie