Voor COPD-patiënten. Beroepsopdracht Hogeschool van Amsterdam Opleiding fysiotherapie. Namen:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor COPD-patiënten. Beroepsopdracht Hogeschool van Amsterdam Opleiding fysiotherapie. Namen:"

Transcriptie

1 Voor COPD-patiënten Beroepsopdracht Hogeschool van Amsterdam Opleiding fysiotherapie Namen: Anna Keijsers Suzanne Poelgeest Paola Ramirez Bedoya Datum: 24 januari 2008 Periode BO: 5 november januari 2008 Opdrachtgever(s): Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) - Michel Kraima - Kees Schalkwijk Coach: Edwin Bogaard

2 Voorwoord Dit protocol is geschreven voor het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam door Suzanne Poelgeest, Paola Ramirez en Anna Keijsers. Voor ons alle drie was het onze beroepsopdracht in opdracht van de Hogeschool van Amsterdam. Het doel van deze beroepsopdracht was een evidence based trainingsprotocol op te stellen voor COPD-patienten in GOLD stadium 3 en 4 na een exacerbatie waar de fysiotherapeuten bij het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis mee aan de slag kan gaan. Omdat in het protocol zowel de klinische als poliklinische gedeelte is opgenomen is het ook mogelijk het protocol in een ander soort setting dan het ziekenhuis te hanteren. 2

3 Inhoudsopgave Inleiding.. 4 Tot stand komen van het protocol 5 Artikelen zoeken 5 Artikelen beoordelen. 5 Conclusies trekken uit de artikelen. 5 Verdere informatie zoeken... 5 Schrijven van het protocol 6 Deel 1 Klinische fase 7 Fysiotherapie in de klinische fase.. 8 Deel 2 Poliklinische fase. 9 Doelgroep 10 Doelstellingen. 10 Trainingsprogramma. 11 Meetinstrumenten 11 Evaluatiemomenten. 11 Extra zuurstof 11 Training.. 12 Conclusie. 17 Literatuurlijst 18 Nawoord

4 Inleiding Voor U ligt de beroepsopdracht die wij gemaakt hebben voor het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, te Amsterdam. De exacte vraag was: Welke trainingsvorm is het beste voor spierkrachttraining bij COPD patiënten met GOLD 3 en 4 nadat ze medicamenteus optimaal ingesteld zijn? Voor de GOLD stadia hebben we het boek Revalidatie bij chronisch obstructieve longziekten (Gosselink, 2001) gebruikt. Hij beschrijft hierin 4 stadia, genummerd van 0 t/m 3 en dus niet van 1 t/m 4. Om deze reden hebben we GOLD 2 en 3 aangehouden en niet GOLD 3 en 4. Naar aanleiding van de vraag hebben wij een protocol geschreven dat bestaat uit 2 delen; een deel over de klinische fase en een trainingsprogramma voor de poliklinische fase. Daarnaast is er nog een verantwoording waarin de onderbouwing staat van het protocol, de (beoordeling van de) artikelen die we gebruikt hebben etc. Ook voor de literatuurlijst verwijzen we naar de verantwoording. COPD patiënten in gevorderd stadium hebben erg veel baat bij een goed op elkaar afgestemde multidiciplinaire zorg. Dit wordt sterk benadrukt in de meeste artikelen die wij voor ons literatuuronderzoek hebben gebruikt. In dit protocol staat echter alleen een fysiotherapeutische training uitgewerkt. Naast het trainen volgens dit protocol zijn nog een aantal andere onderdelen van belang bij de behandeling van COPD-patiënten: - Ademhalingstechnieken - Voorlichting - Voedingsadvies - Psychologische aspecten - Medicatie - ADL-activiteiten training - Trainen van ademhalingsspieren Als we spreken over hij of hem, kan er ook zij of haar gelezen worden. 4

5 Tot stand komen van het protocol Artikelen zoeken Allereerst hebben we artikelen gezocht die we konden gebruiken voor het maken van ons protocol. We hebben gezocht in de databases Cochrane, Pubmed en Medline. Daarbij hebben we de volgende zoektermen gebruikt: - muscle exercise - COPD - Eccentric - GOLD - Rehabilitation Van 7 artikelen konden we via internet de full text vinden. Van 8 andere artikelen kregen we alleen een abstract te zien. Deze artikelen hebben we vervolgens opgezocht in de bibliotheek van het AMC. De meeste artikelen konden we hier vinden, op een paar na. Met de titels van de artikelen die we in het AMC niet konden vinden zijn we toen naar het OLVG gegaan. Daar heeft men 2 van de artikelen nog voor ons kunnen vinden in hun eigen bibliotheek. Artikelen beoordelen De volgende stap was het beoordelen van de artikelen; welke artikelen waren wel en niet goed genoeg om te gebruiken voor ons protocol? Voor het beoordelen van de randomised controlled trials hebben we gebruik gemaakt van de CAT-analyse. We hebben zelf een puntensysteem hierbij gemaakt om te bepalen of we een artikel wel of niet gingen gebruiken. Dit staat verderop in deze verantwoording beschreven. We hebben alle 3 apart de artikelen beoordeeld volgens deze CAT-analyse en onze analyses vervolgens naast elkaar gelegd en vergeleken. Hier kwam uiteindelijk een beoordeling uit, die we ook in deze verantwoording hebben opgenomen. Een aantal artikelen is na het maken van de beoordelingen afgevallen en hebben we dus niet gebruikt voor het maken van het protocol. Voor de reviews die we hadden gevonden, konden we de CAT-analyse niet gebruiken en deze konden we dus niet goed beoordelen. Daarom hebben we alleen gekeken wat we van de reviews konden gebruiken voor het maken van ons protocol. Conclusies trekken uit de artikelen Nadat we de artikelen beoordeeld hadden en besloten hadden welke artikelen we wel en niet gingen gebruiken, moesten we kijken welke conclusies er uit de artikelen kwamen. We hebben voor onszelf van alle artikelen de interventies die gedaan werden en de conclusies die er uit kwamen op een rijtje gezet. Dit hebben we ook toegevoegd aan deze verantwoording. Verder informatie zoeken Nadat we alle informatie uit de artikelen op een rijtje hadden gezet, kwamen we erachter dat we eigenlijk niets tegen waren gekomen over concentrisch of excentrisch trainen. We hadden hier één artikel over gevonden, maar nadat we de CAT-analyse hadden gedaan kwamen we erachter dat dit artikel geen goed artikel was. We hebben het dan dus ook niet geïncludeerd. We hebben hierna nog specifiek naar artikelen over excentrische training gezocht, maar wederom niets gevonden. Ten slotte hebben we nog contact gezocht met Rik Gosselink, Martijn Spruit en 5

6 het universitair longcentrum Dekkerswald. Zij zeiden allen dat er nauwelijks onderzoek is gedaan naar excentrische training bij COPD-patiënten en dat we hier dus waarschijnlijk ook niets meer over zouden vinden. Schrijven van het protocol Nadat we alle informatie achter elkaar hadden gezet, zijn we begonnen met het schrijven van het protocol. Allereerst hebben we bedacht welke onderdelen er volgens ons in het protocol moesten komen. Vervolgens hebben we deze onderdelen ingevuld op basis van de artikelen en de andere bronnen die we over dit onderwerp hadden. 6

7 Deel 1 Klinische fase 7

8 Fysiotherapie in de klinische fase Het algemene hoofddoel van de fysiotherapeutische interventie is het verbeteren van de kwaliteit van leven. We hebben dit als hoofddoel van ons protocol genomen omdat dit doel wordt onderbouwd en bevestigd in de richtlijn COPD en in het boek van Gosselink (2001). In 4 van de gebruikte artikelen kwam ook naar voren dat verbeteren van de kwaliteit van leven het voornaamste doel is. Dit wordt gemeten door middel van de CRQ-vragenlijst. Voor een uitgebreide beschrijving zie de verantwoording. Dit doel wordt bereikt door middel van de volgende subdoelen: - Door het verbeteren van het inspanningvermogen(door middel van spierkracht, spieruithoudingsvermogen, snelheid, coordinatie en lenigheid); hierdoor zal het dyspneuniveau verminderen - Door het aanpassen van het activiteiteniveau; door een betere ADL-planning zal de patiënt zijn dagelijkse activiteiten beter kunnen uitvoeren en zal de kans op participatieproblemen zo klein mogelijk worden - Voorlichten; wanneer de patiënt goed zal worden voorgelicht over zijn ziektebeeld en het nut van het trainingsprotocol zal de therapie een grotere kans van slagen hebben(therapietrouw) - Bevorderen van de mucusklaring; dit door middel van het aanleren van de juiste hoest en huftechnieken (KNGF,2005) Het effect van het programma wordt gemonitoord op het niveau van ervaren dyspneu in rust en bij inspanning (Borgscore), het inspanningsvermogen (6-MWT) en de kwaliteit van leven (CRQ). In de artikelen hebben we niets specifieks kunnen vinden waarmee we het trainen in de klinische fase kunnen onderbouwen. Wij denken echter dat de trainingsvormen die we hebben geadviseerd voor de poliklinische fase, ook toepasbaar zijn op de klinische fase. We hebben het dan over interval training (fietsen en lopen) en MST leg press. Hiermee kan worden begonnen op het moment dat de patiënt uit bed mag. Omdat de patienten met verschillende indicaties worden opgenomen is er voor elke patiënt in deze fase een op maat gemaakte training nodig. Voor sommige patiënten zal het namelijk mogelijk zijn om in de bedlegerige fase al met lichte training (van bijv. bovenste extremiteiten) te beginnen. Voor patiënten met een wat ernstigere indicatie kan dit nog te zwaar zijn. Dit moet de fysiotherapeut inschatten met overleg van de longarts. 8

9 Deel 2 Poliklinische fase 9

10 Doelgroep Dit protocol is opgesteld voor COPD-patiënten met GOLD-stadium 2 en 3. Stadium Karakteristiek 0 risico Chronische symptomen (hoesten, opgeven van sputum), normale spirometrie 1 mild Chronische symptomen (hoesten, opgeven van sputum), FEV1/FVC < 70%, FEV1 > 80% pred. 2 matig Al dan niet chronische symptomen, 30% < FEV1 > 80% pred., FEV1/FVC < 70% 3 - ernstig Al dan niet chronische symptomen, FEV1 < 30% pred., FEV1/FVC <70% of FEV1 < 50% samen met respiratoire insufficiëntie of rechter hartfalen. Gosselink, 2001 De patiënten komen 3 keer per week naar het OLVG voor de poliklinische longrevalidatie. Patiënten kunnen niet deelnemen aan het programma als ze cardiovasculaire-, spier- of neurologische aandoeningen hebben, die fysieke inspanning verbieden. Het moet voor patiënten mogelijk zijn om gedurende 12 weken, 3 keer per week naar het OLVG te komen. De uitkomsten over de duur van het training was uit de artikelen niet duidelijk op te maken. We weten dat een training van minimaal 6 weken met een maximum van 6 maanden een positief effect heeft. We houden ons aan het programma dat het OLVG op dit moment gebruikt omdat dit uit hun ervaring goed blijkt te werken. In de verantwoording is hier meer over te vinden. Doelstellingen Voor de poliklinische fase hebben we de volgende doelstellingen geformuleerd: Hoofddoel Na 12 weken is de kwaliteit van leven van de patiënt verbeterd, gelijk aan een vermeerdering van 4 punten op de totaalscore bij de CRQ. Subdoelen - Na 12 weken heeft de patiënt de maximale loopafstand gedurende 6 minuten met 30% vergroot, gemeten met de 6 minuten wandeltest. - Na 12 weken is de inspanningscapaciteit zodanig verbeterd, dat bij de ergometer fietstest een verbetering van 25% te zien is. - Na 12 weken is de spierkracht van de onderste extremiteiten zodanig verbeterd, dat het één-repetitiemaximum () verhoogd is met 25%. 10

11 Deze doelen hebben we opgesteld op basis van de kennis die we op dit moment hebben. Aangezien we niet over praktijkervaring beschikken, kan het zijn dat niet al deze doelen haalbaar zijn. Zo nodig kunnen deze doelen in de praktijk bijgesteld worden. We hebben besloten om geen training van de bovenste extremiteiten toe te voegen aan ons trainingsprogramma. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat training van de bovenste extremiteiten geen toegevoegde waarde heeft naast training van de onderste extremiteiten, als gekeken wordt naar verbeteringen op de 6 minuten wandel test en de CRQ (Holland, 2004). Voor individuele patienten die een specifieke hulpvraag hebben met betrekking tot armtraining, kan dit uiteraard toegevoegd worden. Trainingsprogramma Meetinstrumenten Wij adviseren om de volgende meetinstrumenten te gebruiken: - 6 minuten wandel test (6MWT); Deze test heeft als voordeel dat hij eenvoudig is, aansluit bij dagelijkse activiteiten en goed reproduceerbaar (Gosselink, 2001). - Chronic Respiratory Questionnaire (CRQ); Dit is de meest gebruikte vragenlijst in het revalidatieonderzoek (Gosselink, 2001). - Fietsergometertest; De test wordt bij COPD patiënten gebruikt om de progressie na revalidatie te meten. Bij een verbetering van de conditie wordt bij belasting een lagere hartfrequentie bereikt (Gosselink, 2001). - Borgschaal; Op deze schaal wordt de subjectieve inspanning aangeduid (Gosselink, 2001). De eerste drie meetinstrumenten worden op 4 momenten gebruikt; vóór aanvang van het programma, bij de evaluaties na 4 en 8 weken en na afloop van het trainingsprogramma. Hiermee wordt de progressie van de patiënt gemeten. De borgschaal wordt door de patiënt ingevuld bij elke training, vóór en na elk onderdeel. Evaluatiemomenten We adviseren om tijdens het trainingsprogramma 3 individuele evaluatiemomenten in te plannen. Het eerste evaluatiemoment zal zijn na 4 weken, dus op 1/3 van het programma. Het tweede evaluatiemoment zal zijn na 8 weken, dus na 2/3 van het trainingsprogramma. Het laatste evaluatiemoment zal zijn na 12 weken, dus aan het eind van het trainingsprogramma. Tijdens deze evaluaties wordt er door middel van de meetinstrumenten gekeken hoeveel vooruitgang een patiënt heeft geboekt. Naar aanleiding van de eerste en tweede evaluatie kan het trainingsprogramma eventueel in intensiteit aangepast worden. Bij de laatste evaluatie wordt ook gekeken hoe de patiënt nu verder gaat en kan eventueel samen met de patiënt gekeken worden naar mogelijkheden om zelf te blijven trainen. Extra zuurstof Tijdens training kan er gebruik gemaakt worden van extra zuurstof. Wij adviseren om dit te doen als de saturatie bij een patiënt daalt tot onder de 90%, gezien de potentieel nadelige effecten van hypoxemie op de cardiale functie. Het toedienen van zuurstof geeft direct een toename van het inspanningsvermogen (Gosselink, 2001). 11

12 Uit onderzoek is gebleken dat training met inspiratory pressure support een grotere verbetering van de loopafstand geeft (Hul, van t, 2006). Aangezien dit één van onze subdoelen is, kan dit dus belangrijk zijn. Het toedienen van extra zuurstof valt onder medicatie en mag alleen worden toegepast op indicatie van de longarts die hier de verantwoordelijkheid heeft (Richtlijn COPD KNGF, 2005). Training Het trainingsprogramma zal 12 weken duren, waarbij de patiënten 3 keer per week trainen (op maandag, woensdag en vrijdag). Gedurende deze 12 weken zal de trainingsintensiteit langzaam opgebouwd worden. Hiervoor wordt het volgende schema aangehouden. De onderbouwing van dit schema staat in de verantwoording. Week Dag Onderdeel Intensiteit Duur per serie Aantal series 1 Maandag Interval fiets 60% Wmax 2* - 3** - 2* min. 3 *** Interval wandelen 60% snelheid 2* - 3** - 2* min. 3 Interval fiets 60% Wmax min. 3 Interval wandelen 60% snelheid min. 3 Interval fiets 60% Wmax min. 3 Interval wandelen 60% snelheid min. 3 2 Maandag Interval fiets 60% Wmax min. 4 Interval wandelen 60% snelheid min. 4 Interval fiets 60% Wmax min. 4 Interval wandelen 60% snelheid min. 4 Interval fiets 60% Wmax min. 4 Interval wandelen 60% snelheid min. 4 12

13 3 4 5 Maandag Maandag Maandag Interval fiets 60% Wmax min. 5 Interval wandelen 60% snelheid min. 5 Interval fiets 60% Wmax min. 5 Interval wandelen 60% snelheid min. 5 Interval fiets 60% Wmax min. 5 Interval wandelen 60% snelheid min. 5 Interval fiets 60% Wmax min. 5 Interval wandelen 60% snelheid min. 5 Interval fiets 60% Wmax min. 5 Interval wandelen 60% snelheid min. 5 Interval fiets 60% Wmax min. 5 Interval wandelen 60% snelheid min. 5 Interval fiets 65% Wmax min. 5 Interval wandelen 65% snelheid min. 5 Interval fiets 65% Wmax min. 5 Interval wandelen 65% snelheid min. 5 Interval fiets 65% Wmax min. 5 Interval wandelen 65% snelheid min. 5 13

14 6 7 8 Maandag Maandag Maandag Interval fiets 65% Wmax min. 6 Interval wandelen 65% snelheid min. 6 Interval fiets 65% Wmax min. 6 Interval wandelen 65% snelheid min. 6 Interval fiets 65% Wmax min. 6 Interval wandelen 65% snelheid min. 6 Interval fiets 65% Wmax min. 6 Interval wandelen 65% snelheid min. 6 Interval fiets 65% Wmax min. 6 Interval wandelen 65% snelheid min. 6 Interval fiets 65% Wmax min. 6 Interval wandelen 65% snelheid min. 6 Interval fiets 70% Wmax min. 6 Interval wandelen 70% snelheid min. 6 Interval fiets 70% Wmax min. 6 Interval wandelen 70% snelheid min. 6 Interval fiets 70% Wmax min. 6 Interval wandelen 70% snelheid min. 6 14

15 maandag Maandag Maandag Interval fiets 70% Wmax min. 6 Interval wandelen 70% snelheid min. 6 Interval fiets 70% Wmax min. 6 Interval wandelen 70% snelheid min. 6 Interval fiets 70% Wmax min. 6 Interval wandelen 70% snelheid min. 6 Interval fiets 75% Wmax min. 6 Interval wandelen 75% snelheid min. 6 Interval fiets 75% Wmax min. 6 Interval wandelen 75% snelheid min. 6 Interval fiets 75% Wmax min. 6 Interval wandelen 75% snelheid min. 6 Interval fiets 75% Wmax min. 6 Interval wandelen 75% snelheid min. 6 Interval fiets 75% Wmax min. 6 Interval wandelen 75% snelheid min. 6 Interval fiets 75% Wmax min. 6 MST leg press Interval wandelen 85-90% van 75% snelheid min. 6 15

16 12 Maandag Gosselink, 2001 Hoff, 2007 Interval fiets 80% Wmax min. 6 Interval wandelen 75% snelheid min. 6 Interval fiets 80% Wmax min. 6 Interval wandelen 75% snelheid min. 6 Interval fiets 80% Wmax min. 6 Interval wandelen min. 6 * = 2 minuten rust of fietsen met een lage belasting (30%). ** = 3 minuten fietsen met belasting, de tijd kan verlengd worden. *** = het aantal herhalingen en series blijft gelijk. Op het moment dat de patiënt meer dan 5 herhalingen per serie kan, wordt het gewicht verhoogd met 2,5 kilo. Voor de afwisseling van de trainingen kan er in plaats van lopen of fietsen ook gekozen worden voor trainen op de crosstrainer. Dit kan verder zelf ingevuld worden. 16

17 Conclusie Voor deze beroepsopdracht hebben we getracht antwoord te geven op de volgende vraagstelling: Welke trainingsvorm is het beste voor spierkrachttraining bij COPD patiënten met GOLD 3 en 4 nadat ze medicamenteus optimaal ingesteld zijn? Zoals u wellicht heeft gemerkt, is hier niet een eenvoudig antwoord op te geven. We hebben een, naar onze mening, zo goed mogelijk poliklinisch trainingsprogramma opgesteld, op basis van recente artikelen en andere literatuur over dit onderwerp. U heeft kunnen lezen hoe we precies te werk zijn gegaan en tegen welke problemen we zijn aangelopen. Zo is er bijvoorbeeld nauwelijks onderzoek gedaan naar het effect van excentrische spierkrachttraining bij COPD-patiënten. Hierover kunnen we op dit moment dus geen onderbouwde uitspraak doen. Naar onze mening is dit iets wat wel nog onderzocht zou moeten worden, omdat het voor deze patiënten wellicht een goede trainingsvorm zou kunnen zijn. Ook over de fysiotherapeutische behandeling met betrekking tot spierkracht in de klinische fase hebben we nauwelijks informatie kunnen vinden. In de artikelen bevonden de patiënten zich allen in de poliklinische fase en naar onze mening kunnen we de bevindingen uit deze onderzoeken dus niet zomaar toepassen op de klinische fase. We hopen dat u, na het lezen van het protocol en de verantwoording, een goed onderbouwd trainingsprogramma aan kunt bieden aan COPD-patiënten in de poliklinische fase. 17

18 Literatuurlijst Arnardóttir, R.H. et al (2007), Interval training compared with continuous training in patients with COPD, in: Respiratory Medicine, 101, pp Clini, E. et al (2004), Rehabilitation of COPD patients: which training modality, in: Monaldi Arch Chest Dis., Jul-Sep, 61(3): Datta, D. & ZuWallack, R. (2004), High versus low intensity exercise training in pulmonary rehabilitation: is more better?, in: Chron Respir Dis., 1(3): Fox, E. et al (1999), Fysiologie voor lichamelijke opvoeding, sport en revalidatie, Maarssen: Elsevier gezondheidszorg. Gosselink, R. & Decramer, M. (2001), Revalidatie bij chronisch obstructieve longziekten, Maarssen: Elsevier gezondheidszorg. Hoff, J. et al (2007), Maximal strength training of the legs in COPD: a therapy for mechanical inefficiency, in: Med Sci Sports Exerc., Feb, 39(2): Holland, A. et al (2004), Does unsupported upper limb exercise training improve symptoms and quality of life for patients with COPD, in: Journal of cardiopulmonary rehabilitation, 24: pp Hul, A. van t et al (2006), Training with inspiratory pressure support in patients with severe COPD, in: European respiratory journal, Jan, 27(1): Kool, N. et al (2007), Studiehandleiding FLP-7, studiejaar Puhan, M.A. et al (2006), Interval versus continuous high-intensity exercise in chronic obstructive pulmonary disease, in: Ann Intern Med., 145, pp Puhan, M.A. et al (2005), How should COPD patients exercise during respiratory rehabilitation? Comparison of exercise modalities and intensities to treat skeletal muscle dysfunction, in: Thorax, May, 60(5): pp Puhan, M.A. et al (2004), Interval exercise versus continuous exercise in patients with moderate to severe chronic obstructive pulmonary disease- study protocol for a randomised controlled trial, in: BMC Pulmonary Medicine, 4:5. Spruit, M.A. & Wouters, E.F. (2007), New modalities of pulmonary rehabilitation in patients with chronic obstructive pulmonary disease, in: Sports Med., 37(6): Vogiatzis, I. et al (2002), Interval training as an alternative modality to continuous exercise in patients with COPD, in: European respiratory journal, Jul, 20(1):12-9. Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (2005), Richtlijn COPD 18

19 Nawoord Wij hebben met veel enthousiasme aan dit protocol gewerkt. Omdat we voor deze beroepsopdracht alle drie nog niet heel veel wisten over COPD en de patiënten in de praktijk was het een heel leerzame ervaring. Vanuit het OLVG hebben ze ons ook de mogelijkheid gegeven om mee te kijken tijdens de training. Dit heeft ons goed geholpen bij onze beeldvorming van de manier van trainen bij COPD patiënten. We hopen dat we naast het protocol onze verantwoording voor de genomen keuzes duidelijk is. We hebben geprobeerd dit zo uitgebreid mogelijk te onderbouwen. Verder willen we onze begeleider Edwin Bogaard bedanken voor de goede begeleiding en sturing tijdens onze beroepsopdracht. Hij heeft kritisch naar ons werk gekeken en ons net weer even verder geholpen als we vast liepen. 19

Fysieke fitheid, vermoeidheid en fysieke training bij sarcoïdose patiënten

Fysieke fitheid, vermoeidheid en fysieke training bij sarcoïdose patiënten Fysieke fitheid, vermoeidheid en fysieke training bij sarcoïdose patiënten 5 april 2017 Sarcoïdose ontsporing afweersyteem ophoping afweercellen: granulomen overal in lichaam: longen, lymfesysteem, huid,

Nadere informatie

Respiratoire revalidatie. Inhoud. Respiratoire revalidatie definitie. Dr. Maurice Sillen Fysiotherapeut, coördinator CIRO netwerk

Respiratoire revalidatie. Inhoud. Respiratoire revalidatie definitie. Dr. Maurice Sillen Fysiotherapeut, coördinator CIRO netwerk Respiratoire revalidatie Dr. Maurice Sillen Fysiotherapeut, coördinator CIRO netwerk 22-04-2017, Ademhalingstechnieken en respiratoire revalidatie Anno 2017 Inhoud Respiratoire revalidatie: definitie en

Nadere informatie

Beweegprogramma s voor COPD. Mirjam Verhoef fysiotherapeut Voorzitter Netwerk Fysiotherapie COPD Utrecht

Beweegprogramma s voor COPD. Mirjam Verhoef fysiotherapeut Voorzitter Netwerk Fysiotherapie COPD Utrecht Beweegprogramma s voor COPD Mirjam Verhoef fysiotherapeut Voorzitter Netwerk Fysiotherapie COPD Utrecht Belang fysieke activiteit? Healthy GOLD I&II GOLD III GOLD IV 1 9 8 Controls (3) GOLDII (27) 9 GOLD

Nadere informatie

Voor COPD-patiënten. Beroepsopdracht Hogeschool van Amsterdam Opleiding fysiotherapie

Voor COPD-patiënten. Beroepsopdracht Hogeschool van Amsterdam Opleiding fysiotherapie Voor COPD-patiënten Beroepsopdracht Hogeschool van Amsterdam Opleiding fysiotherapie Inhoudsopgave Onderbouwing van het protocol 3 Doelgroep... 3 Doelstellingen 3 Duur van het trainingsprogramma... 3 Aantal

Nadere informatie

Fysiotherapie & Longfibrose. Bert Strookappe MSc Fysiotherapeut Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede 19 november 2014

Fysiotherapie & Longfibrose. Bert Strookappe MSc Fysiotherapeut Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede 19 november 2014 Fysiotherapie & Longfibrose Bert Strookappe MSc Fysiotherapeut Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede 19 november 2014 Inhoud presentatie Belang van bewegen (algemeen) Bewegen bij acute en chronische ziekte Literatuur

Nadere informatie

Longrevalidatie. Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Longziekten augustus 2012 pavo 0178

Longrevalidatie. Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Longziekten augustus 2012 pavo 0178 Longrevalidatie Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Longziekten augustus 2012 pavo 0178 COPD Onder COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) vallen de ziekten chronische bronchitis en longemfyseem.

Nadere informatie

Respiratoire revalidatie.

Respiratoire revalidatie. Respiratoire revalidatie Iris.coosemans@uzleuven.be Inactiviteit bij COPD Pitta, AJRCCM 2005 Gevolgen van inactiviteit COPD Ventilatoire noden Flow limitatie Air Trapping Hyperinflatie Dyspnoe Deconditionering

Nadere informatie

Fysiotherapie en Voeding bij Astma en COPD NETWERK EERSTELIJNS DIETISTEN AMSTERDAM

Fysiotherapie en Voeding bij Astma en COPD NETWERK EERSTELIJNS DIETISTEN AMSTERDAM Fysiotherapie en Voeding bij Astma en COPD NETWERK EERSTELIJNS DIETISTEN AMSTERDAM Anouck Hoenderkamp Fysiotherapie Amsterdam Oost 0646074824 www.ftao.nl LoRNa www.lornamsterdam.nl www.lornamsterdam.nl

Nadere informatie

Longrevalidatie van eerste tot derde lijn. Capita Selecta. Dynamische Hyperinflatie & Zuurstof toediening. bij Inspanning

Longrevalidatie van eerste tot derde lijn. Capita Selecta. Dynamische Hyperinflatie & Zuurstof toediening. bij Inspanning Longrevalidatie van eerste tot derde lijn Capita Selecta Dynamische Hyperinflatie & Zuurstof toediening bij Inspanning Heideheuvel 27 mei 2016 Ton van Keimpema, longarts capitum selectum Dynamische hyperinflatie

Nadere informatie

Bijlage 3.1. Meetinstrumenten. Free Running Asthma Screening Test, FRAST. Benodigdheden stopwatch piekstroommeter; bij voorkeur die van het kind zelf

Bijlage 3.1. Meetinstrumenten. Free Running Asthma Screening Test, FRAST. Benodigdheden stopwatch piekstroommeter; bij voorkeur die van het kind zelf Bijlage 3 Meetinstrumenten Bijlage 3.1 Free Running Asthma Screening Test, FRAST stopwatch piekstroommeter; bij voorkeur die van het kind zelf Protocol Bij de FRAST wordt het kind gevraagd om gedurende

Nadere informatie

Even Voorstellen. 22-3-2010. COPD en longrevalidatie / longreactivatie. Fonny Heijerman Fysiotherapeut, (sport)fysiotherapeut

Even Voorstellen. 22-3-2010. COPD en longrevalidatie / longreactivatie. Fonny Heijerman Fysiotherapeut, (sport)fysiotherapeut COPD en longrevalidatie / longreactivatie. Even Voorstellen. Fonny Heijerman Fysiotherapeut, (sport)fysiotherapeut Hoe werkt het in de praktijk - Aanmelding - Intake/nulmeting/baseline meeting - Longrevalidatie

Nadere informatie

Fysiotherapie Longrevalidatie

Fysiotherapie Longrevalidatie Fysiotherapie Longrevalidatie 2 COPD en conditie De longaandoening die u heeft wordt COPD genoemd. Dit is een Engelse afkorting die staat voor Chronic (chronische) Obstructive (de uitademing beperkende)

Nadere informatie

Revalidatie/Longziekten Longrevalidatie

Revalidatie/Longziekten Longrevalidatie Revalidatie/Longziekten Longrevalidatie COPD en conditie De longaandoening die u heeft wordt COPD genoemd. Dit is een Engelse afkorting die staat voor Chronic (chronische) Obstructive (de uitademing beperkende)

Nadere informatie

Nieuwsbrief september - oktober 2014 Jaargang 1, nummer 3

Nieuwsbrief september - oktober 2014 Jaargang 1, nummer 3 Welkom De zomer loopt op zijn einde en de maand september brengt vaak goede voornemens met zich mee. In dit nummer is er aandacht voor twee 30- day challenges, oftewel beweegprogramma s van 30 dagen. Getest

Nadere informatie

Trainingsprogramma COPD

Trainingsprogramma COPD Trainingsprogramma COPD Informatie voor patiënten F0947-3064 januari 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070

Nadere informatie

Voorwoord. Eindhoven, 19 Juni, 2003 Anton van den Bosch Jorden Oerlemans Stefan Veltrop

Voorwoord. Eindhoven, 19 Juni, 2003 Anton van den Bosch Jorden Oerlemans Stefan Veltrop Naam auteurs: Jorden Oerlemans Stefan Veltrop Anton van den Bosch Docentbegeleider: Olav Braunbach-Bakhuys Methodologische begeleidster: Monica Veeger Onderzoeksverslag Fontys Paramedische Hogelschool

Nadere informatie

Longrevalidatie: Revalidatieprogramma voor longpatiënten. Poli Longziekten

Longrevalidatie: Revalidatieprogramma voor longpatiënten. Poli Longziekten Longrevalidatie: Revalidatieprogramma voor longpatiënten Poli Longziekten Uw behandelend longarts heeft u een voorstel gedaan voor een revalidatieperiode. Via deze folder willen wij u informeren over de

Nadere informatie

U bent opgenomen op de afdeling longgeneeskunde. De reden is een verergering van uw COPD, ook wel exacerbatie COPD of longaanval genoemd.

U bent opgenomen op de afdeling longgeneeskunde. De reden is een verergering van uw COPD, ook wel exacerbatie COPD of longaanval genoemd. COPD zorgpad U bent opgenomen op de afdeling longgeneeskunde. De reden is een verergering van uw COPD, ook wel exacerbatie COPD of longaanval genoemd. In deze folder vindt u informatie over het COPD-zorgpad.

Nadere informatie

Inhoud. Redactie 11. Auteurs 12. Voorwoord 16. Inleiding 18

Inhoud. Redactie 11. Auteurs 12. Voorwoord 16. Inleiding 18 Inhoud Redactie 11 Auteurs 12 Voorwoord 16 Inleiding 18 1 Spirometrie in de cardiorespiratoire revalidatie 22 Thomas Malfait en Eric Derom Inleiding 22 Longvolumes 24 Volumestroom (flow) of debiet 29 Piekstroommetingen

Nadere informatie

Cover Page. Author: Kruis, Annemarije Title: The effectiveness of integrated disease management in COPD patients Issue Date:

Cover Page. Author: Kruis, Annemarije Title: The effectiveness of integrated disease management in COPD patients Issue Date: Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/29980 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Kruis, Annemarije Title: The effectiveness of integrated disease management in

Nadere informatie

Tevens zal de longverpleegkundige u individueel kunnen begeleiden op het gebied van medicatiegebruik en zo nodig het aanvragen van hulpmiddelen.

Tevens zal de longverpleegkundige u individueel kunnen begeleiden op het gebied van medicatiegebruik en zo nodig het aanvragen van hulpmiddelen. Longrevalidatie Inleiding Deze brochure geeft u informatie over de poliklinische longrevalidatie in de regio Haaglanden, in het HagaZiekenhuis locatie Leyweg en het Ziekenhuis Bronovo. Waarom longrevalidatie?

Nadere informatie

COPD revalidatie: Revalidatieprogramma voor longpatiënten. Poli Longziekten

COPD revalidatie: Revalidatieprogramma voor longpatiënten. Poli Longziekten COPD revalidatie: Revalidatieprogramma voor longpatiënten Poli Longziekten Uw behandelend longarts heeft u vandaag een voorstel gedaan voor een revalidatieperiode. Via deze folder willen wij u informeren

Nadere informatie

Poliklinische longrevalidatie

Poliklinische longrevalidatie Poliklinische longrevalidatie Inleiding De longaandoeningen COPD (chronische bronchitis en/of longemfyseem) en astma zijn chronische aandoeningen. Dat wil zeggen dat ze niet te genezen zijn. Deze beide

Nadere informatie

FYSIOTHERAPIE OP DE LONGAFDELING BIJ EEN EXACERBATIE COPD

FYSIOTHERAPIE OP DE LONGAFDELING BIJ EEN EXACERBATIE COPD FYSIOTHERAPIE OP DE LONGAFDELING BIJ EEN EXACERBATIE COPD Wat is COPD? COPD is een ongeneeslijke chronische aandoening aan de luchtwegen (Chronic Obstructive Pulmonary Diseases). Deze longaandoening kan

Nadere informatie

Vallei (V)Lucht, thema: Samen in de Lucht september 2012 Ellen Toet Fysiotherapeut / Docent COPD NPI

Vallei (V)Lucht, thema: Samen in de Lucht september 2012 Ellen Toet Fysiotherapeut / Docent COPD NPI Vallei (V)Lucht, thema: Samen in de Lucht september 2012 Ellen Toet Fysiotherapeut / Docent COPD NPI Fysiotherapie en Astma/COPD Leerdoelen : 1. Inzicht fysiotherapeutische behandelmogelijkheden 2. Principes

Nadere informatie

Het meten van ziektespecifieke kwaliteit van leven

Het meten van ziektespecifieke kwaliteit van leven Het meten van ziektespecifieke kwaliteit van leven Meetproblemen bij Tukkers Job van der Palen Universiteit Twente, Faculteit Gedragswetenschappen Vakgroep Onderzoeksmethodologie, meetmethoden en dataanalyse

Nadere informatie

COPD-zorgpad. In deze folder vindt u informatie over het COPD-zorgpad.

COPD-zorgpad. In deze folder vindt u informatie over het COPD-zorgpad. COPD-zorgpad Inleiding U bent opgenomen op de afdeling Longziekten van het HagaZiekenhuis, locatie Leyweg. De reden voor uw opname is een ontregeling en/of verergering van uw COPD, Chronic Obstructive

Nadere informatie

Fysiotherapie bij COPD

Fysiotherapie bij COPD FYSIOTHERAPIE Fysiotherapie bij COPD het longrevalidatieprogramma ADVIES Fysiotherapie bij COPD het longrevalidatieprogramma Bij u is COPD vastgesteld. Uw longarts heeft u verwezen naar de afdeling Fysiotherapie

Nadere informatie

PROTOCOL. Chronisch Hartfalen

PROTOCOL. Chronisch Hartfalen PROTOCOL Chronisch Hartfalen Waaruit bestaat een trainingsprogramma voor Inspiratoire Spierkrachttraining (IMT) voor patiënten met Chronisch Hartfalen? Waarbij het trainingsprogramma de volgende trainingsvariabelen

Nadere informatie

De behandeling van COPD

De behandeling van COPD PATIËNTEN INFORMATIE De behandeling van COPD op de afdeling Longgeneeskunde van het Maasstad Ziekenhuis 2 PATIËNTENINFORMATIE Inleiding Met deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over de

Nadere informatie

De nieuwe COPD carrousel Uw eigen COPD paspoort

De nieuwe COPD carrousel Uw eigen COPD paspoort De nieuwe COPD carrousel Uw eigen COPD paspoort Longziekten Beter voor elkaar 2 COPD Carrousel / COPD paspoort Inleiding Van uw longarts heeft u te horen gekregen dat u COPD heeft met het advies deel te

Nadere informatie

COPD-revalidatie. Revalidatieprogramma voor longpatiënten

COPD-revalidatie. Revalidatieprogramma voor longpatiënten COPD-revalidatie Revalidatieprogramma voor longpatiënten COPD is een verzamelnaam voor een chronische aandoening van de ademhalingsorganen, namelijk chronische bronchitis en longemfyseem. Symptomen van

Nadere informatie

Fysieke training bij. COPD-patiënten

Fysieke training bij. COPD-patiënten 4 RICHTLIJNEN Fysieke training bij COPD-patiënten Richtlijn van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie Cees P. van der Schans lector Transparante Zorgverlening, Hanzehogeschool Groningen,

Nadere informatie

Revalidatieprogramma voor longpatiënten

Revalidatieprogramma voor longpatiënten Revalidatieprogramma voor longpatiënten Waarom dit revalidatieprogramma? Het poliklinisch longrevalidatieprogramma versterkt de spierkracht en verbetert de conditie van de patiënt waardoor de dagelijkse

Nadere informatie

AccreditatieScholingsaanbieder 7571 Appels en van 't Hul 8473 Avans+ improving professionals 21108 Cardio Vasculair Onderwijs Instituut 5797 Centrum

AccreditatieScholingsaanbieder 7571 Appels en van 't Hul 8473 Avans+ improving professionals 21108 Cardio Vasculair Onderwijs Instituut 5797 Centrum AccreditatieScholingsaanbieder 7571 Appels en van 't Hul 8473 Avans+ improving professionals 21108 Cardio Vasculair Onderwijs Instituut 5797 Centrum voor Adem- en Ontspanningstherapie 8504 Centrum voor

Nadere informatie

Poliklinische longrevalidatie

Poliklinische longrevalidatie Longgeneeskunde Poliklinische longrevalidatie www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl LON013 / Poliklinische longrevalidatie / 27-08-2015 2 Poliklinische

Nadere informatie

Therapie aan huis COPD en dagelijkse activiteit

Therapie aan huis COPD en dagelijkse activiteit 26 Ingezonden artikel Therapie aan huis COPD en dagelijkse activiteit Oefentherapie is een belangrijk onderdeel van de behandeling van patiënten met Chronic Obstructive Respiratory Disease (COPD). Er is

Nadere informatie

4 Beweegprogramma. 4.1 Voorbereiding

4 Beweegprogramma. 4.1 Voorbereiding 4 Beweegprogramma In dit onderdeel wordt het beweegprogramma gepresenteerd. Binnen het programma worden eerst doelstellingen gevormd die gelden op lange en korte termijn. Vervolgens wordt de introductie

Nadere informatie

Beweegprogramma ms in de eerste en tweede lijn

Beweegprogramma ms in de eerste en tweede lijn Beweegprogramma ms in de eerste en tweede lijn Carien Linders v.d. Lijcke fysiotherapeut PMC Heusdenhout, Breda lid NAHFysioNet Hoe ontstaan? Als opdracht voor cursus Neurorevalidatie... Aanvulling van

Nadere informatie

Februari 2011 DBC-COPD-Fysiotherapie zorg Maastricht Heuvelland.

Februari 2011 DBC-COPD-Fysiotherapie zorg Maastricht Heuvelland. 1 Februari 2011 DBC-COPD-Fysiotherapie zorg Maastricht Heuvelland. Om aan de transparantie in de Fy net COPD zorg in Heuvelland te beantwoorden, is deze summiere papieren lijst samengesteld. Deze lijst

Nadere informatie

Literatuurstudie naar de interventies bij klinische longrevalidanten

Literatuurstudie naar de interventies bij klinische longrevalidanten Literatuurstudie naar de interventies bij klinische longrevalidanten Marc de Groen Kars Bakker Mark Lammertse Coach: Pauline de Bakker Opdrachtgevers: Flevoziekenhuis Almere; Giliano Niamut, Froukje Moonen

Nadere informatie

behandeling volgens de KNGF-richtlijn bij mensen met artrose aan de heup en/of knie.

behandeling volgens de KNGF-richtlijn bij mensen met artrose aan de heup en/of knie. Samenvatting De primaire doelstelling van het onderzoek was het onderzoeken van de lange termijn effectiviteit van oefentherapie en de rol die therapietrouw hierbij speelt bij patiënten met artrose aan

Nadere informatie

Longrevalidatie Informatie over het programma Longrevalidatie

Longrevalidatie Informatie over het programma Longrevalidatie Patiënteninformatie Longrevalidatie Informatie over het programma Longrevalidatie Longrevalidatie Informatie over het programma Longrevalidatie. U heeft een afspraak in Tergooi voor longrevalidatie. Onze

Nadere informatie

Workshop Maximale inspanningstest: Uitvoer en interpretatie in het kader van instellen en beoordelen van trainingsinterventies FYSIOLOGIE

Workshop Maximale inspanningstest: Uitvoer en interpretatie in het kader van instellen en beoordelen van trainingsinterventies FYSIOLOGIE IBSCongres, 28 januari 2017, Hogeschool Utrecht, Utrecht Workshop Maximale inspanningstest: Uitvoer en interpretatie in het kader van instellen en beoordelen van trainingsinterventies FYSIOLOGIE Dr. M.S.

Nadere informatie

Behandeling longrevalidatie Lindenhof

Behandeling longrevalidatie Lindenhof Behandeling longrevalidatie Lindenhof Behandeling longrevalidatie bij Lindenhof Lindenhof biedt aan patiënten met een chronische longaandoening de mogelijkheid tot poliklinische longrevalidatie. De huisarts

Nadere informatie

Longziekten. Behandeling van COPD / COPD pad. Afdeling: Onderwerp:

Longziekten. Behandeling van COPD / COPD pad. Afdeling: Onderwerp: Afdeling: Onderwerp: Longziekten / COPD pad 1 De behandeling van COPD Inleiding Deze folder geeft u informatie over het ziektebeeld en de behandeling van COPD en geeft stapsgewijs weer wat u de komende

Nadere informatie

Data: deze 6-daagse cursus vindt plaats op: 31 mei en 1, 2, 26, 27 en 28 juni 2017

Data: deze 6-daagse cursus vindt plaats op: 31 mei en 1, 2, 26, 27 en 28 juni 2017 Pagina 1 van 6 Programma cursus Fysiotherapie bij patiënten met COPD Data: deze 6-daagse cursus vindt plaats op: 31 mei en 1, 2, 26, 27 en 28 juni 2017 Dag 1 Woensdag 31 mei 2017 Deel 1. Introductie van

Nadere informatie

Appendix. Nederlandstalige samenvatting (Dutch summary)

Appendix. Nederlandstalige samenvatting (Dutch summary) Appendix Nederlandstalige samenvatting (Dutch summary) 93 87 Inleiding Diabetes mellitus, kortweg diabetes, is een ziekte waar wereldwijd ongeveer 400 miljoen mensen aan lijden. Ook in Nederland komt de

Nadere informatie

In het kader van uw chronische longaandoening (COPD) komt u in aanmerking voor longrevalidatie.

In het kader van uw chronische longaandoening (COPD) komt u in aanmerking voor longrevalidatie. Longrevalidatie 1 In het kader van uw chronische longaandoening (COPD) komt u in aanmerking voor longrevalidatie. Inleiding Wat is een chronische longaandoening? Een chronische longaandoening is een aandoening

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Longrevalidatie

Patiënteninformatie. Longrevalidatie Patiënteninformatie Longrevalidatie Inhoud Inleiding... 2 Algemene informatie... 2 Voor wie is dit programma bedoeld?... 2 Waarom is bewegen zo belangrijk?... 2 Inhoud van de revalidatie... 4 Doelstellingen...

Nadere informatie

Waarom longrevalidatie? Doel van longrevalidatie Voor wie is longrevalidatie bedoeld?

Waarom longrevalidatie? Doel van longrevalidatie Voor wie is longrevalidatie bedoeld? Longrevalidatie Longrevalidatie is bedoeld voor mensen met chronische longziekten die onvoldoende controle hebben over hun klachten en beperkingen. Dit ondanks dat ze samen met de longarts alles geprobeerd

Nadere informatie

Longrevalidatie Een eerste kennismaking

Longrevalidatie Een eerste kennismaking Longrevalidatie Een eerste kennismaking Inleiding Longrevalidatie U heeft een chronische longaandoening. Iedereen ervaart deze aandoening anders en vindt een eigen manier om ermee te leven. Revant Schoondonck

Nadere informatie

adviezen hernia-operatie COPD ZorgSaam

adviezen hernia-operatie COPD ZorgSaam adviezen Bewegen na een bij hernia-operatie COPD ZorgSaam 1 RECONDITIONERING bij COPD Inleiding In deze folder informeren wij u over de klachten en behandeling door de fysiotherapeut bij COPD. Het is goed

Nadere informatie

De beantwoordbare vraag (PICO)

De beantwoordbare vraag (PICO) 4. Interpretatie effect (relevantie) 5. Toepassen in de praktijk De beantwoordbare vraag (PICO) Welke patiënten? P Welke interventie? Welk alternatief (comparison)? Welke uitkomst (outcome)? I C O P I

Nadere informatie

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A Individueel verslag de Reus klas 4A Overzicht en tijdsbesteding van taken en activiteiten 3.2 Wanneer Planning: hoe zorg je ervoor dat het project binnen de beschikbare tijd wordt afgerond? Wat Wie Van

Nadere informatie

De nieuwe COPD carrousel Uw eigen COPD paspoort

De nieuwe COPD carrousel Uw eigen COPD paspoort Afdeling: Onderwerp: Longziekten De nieuwe Uw eigen COPD paspoort 1 COPD Carrousel / COPD paspoort Inleiding Van uw longarts heeft u te horen gekregen dat u COPD heeft met het advies deel te nemen aan

Nadere informatie

Praktijk voor Fysiotherapie. Altijd in beweging

Praktijk voor Fysiotherapie. Altijd in beweging Praktijk voor Fysiotherapie Altijd in beweging In samenwerking met. Viola Gijzen, diëtist Mieke Verschuren/Marijke Sligchers, fysiotherapeuten Inhoud Inleiding Wat is COPD? COPD en dan? COPD en voeding

Nadere informatie

Workshop voor apothekers en huisartsen Behandeling van COPD anno 2007

Workshop voor apothekers en huisartsen Behandeling van COPD anno 2007 Workshop voor apothekers en huisartsen Behandeling van COPD anno 2007 Voorbeeld Programma Maken van de ingangstoets Bespreking leerdoelen l en inleiding idi Presentatie van regionale voorschrijfcijfers

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Longrevalidatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Longrevalidatie PATIËNTEN INFORMATIE Longrevalidatie 2 PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze informatiefolder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over het longrevalidatieprogramma. Wij adviseren u deze informatie

Nadere informatie

Het meten van beperkende factoren bij COPD een praktische kennismaking

Het meten van beperkende factoren bij COPD een praktische kennismaking Het meten van beperkende factoren bij COPD een praktische kennismaking Peter Willemsen Ziekenhuis Rivierenland Tiel De Lage Korn, Buren Inhoud Huiswerkopdracht Beperkende factoren bij gezonden Beperkende

Nadere informatie

Oefeningen en adviezen bij COPD

Oefeningen en adviezen bij COPD Oefeningen en adviezen bij COPD U bent opgenomen bij Rijnstate omdat u COPD heeft. COPD is de Engelse afkorting voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease oftewel chronische obstructieve longziekte. U

Nadere informatie

Wat is het verschil in effect van duurtraining in vergelijking met krachttraining op de kwaliteit van leven bij patiënten met COPD?

Wat is het verschil in effect van duurtraining in vergelijking met krachttraining op de kwaliteit van leven bij patiënten met COPD? Wat is het verschil in effect van duurtraining in vergelijking met krachttraining op de kwaliteit van leven bij patiënten met COPD? Een literatuurstudie Afstudeeropdracht voor de opleiding Fysiotherapie

Nadere informatie

Voorwoord 1 0. Inleiding 1 1

Voorwoord 1 0. Inleiding 1 1 Inhoud Voorwoord 1 0 Inleiding 1 1 1 Evidence-based diëtetiek: principes en werkwijze 1 3 Inleiding 1 3 1.1 Evidence-based diëtetiek 1 3 1.2 Het ontstaan van evidence-based handelen 1 5 1.3 Evidence-based

Nadere informatie

MS Fitnessgroep. Klinimetrie MS. Fysiotherapie bij MS 19-2-2014. MSMS 2 december 2013

MS Fitnessgroep. Klinimetrie MS. Fysiotherapie bij MS 19-2-2014. MSMS 2 december 2013 MS Fitnessgroep MSMS 2 december 2013 Marion Verhulsdonck (RA) Nydia van As (FT), Sanne Lambeck (FT) Klinimetrie MS Basis lichamelijk onderzoek (kracht, mobiliteit, sensibiliteit, tonus (SPAT?) 10 meter

Nadere informatie

Evidence Based Practice in de alledaagse praktijk. Definitie EBP 16-4-2015

Evidence Based Practice in de alledaagse praktijk. Definitie EBP 16-4-2015 Evidence Based Practice in de alledaagse praktijk Lies Braam, verpleegkundig specialist neurologie 26 maart 2015 V &VN neurocongres Definitie EBP Bij EBP gaat het om klinische beslissingen op basis van

Nadere informatie

FYSIOTHERAPIE. Revalidatieprogramma. voor COPD-patiënten ADVIES

FYSIOTHERAPIE. Revalidatieprogramma. voor COPD-patiënten ADVIES FYSIOTHERAPIE Revalidatieprogramma voor COPD-patiënten ADVIES Revalidatieprogramma voor COPD-patiënten Bij patiënten met een longaandoening is vaak meer aan de hand dan alleen een longziekte. De aandoening

Nadere informatie

Fysieke training bij kinderen met Duchenne. Auteurs: Wendy Boers; Stephanie van den Broek

Fysieke training bij kinderen met Duchenne. Auteurs: Wendy Boers; Stephanie van den Broek Fysieke training bij kinderen met Duchenne. Auteurs: Wendy Boers; Stephanie van den Broek Inleiding In dit literatuuronderzoek onderzoeken wij wat het effect van fysieke training bij kinderen met Duchenne

Nadere informatie

Ademhalingsoefeningen bij een longaandoening. Afdeling fysiotherapie IJsselland Ziekenhuis

Ademhalingsoefeningen bij een longaandoening. Afdeling fysiotherapie IJsselland Ziekenhuis Ademhalingsoefeningen bij een longaandoening Afdeling fysiotherapie IJsselland Ziekenhuis Wat kan de fysiotherapeut voor u betekenen? Fysiotherapie kan u helpen uw conditie op peil te brengen door inspanningstraining

Nadere informatie

Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën Lichaamsregio Thorax/buik/organen. Circulatie en ademhalingsstelsel Longaandoeningen

Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën Lichaamsregio Thorax/buik/organen. Circulatie en ademhalingsstelsel Longaandoeningen Uitgebreide toelichting van het meetinstrument Lung Information Needs Questionnaire (LINQ) Longziekten Informatie Behoefte Questionnaire Juli 2015 Review: 1. Dijcks B 2. Jungen MJH Invoer: Bokhorst ML

Nadere informatie

De longverpleegkundige. Poli Longgeneeskunde

De longverpleegkundige. Poli Longgeneeskunde 00 De longverpleegkundige Poli Longgeneeskunde 1 Algemeen De longverpleegkundige is een verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd in het geven van advies en begeleiding aan patiënten met luchtwegklachten.

Nadere informatie

Beste fysiotherapeut,

Beste fysiotherapeut, Beste fysiotherapeut, Dit is een samenvatting van het protocol Totale Heup Prothese. Het protocol is een voorlopige versie die te zijner tijd bijgesteld zal worden op basis van de ervaringen van gebruikers.

Nadere informatie

Poliklinische longrevalidatie

Poliklinische longrevalidatie LONGGENEESKUNDE Poliklinische longrevalidatie in samenwerking met CIRO De longaandoeningen COPD (chronische bronchitis en/of longemfyseem) en astma leiden vaak tot benauwdheid, kortademigheid en een verminderd

Nadere informatie

FysioCARDSS. Optimalisatie van fysieke trainingsprogramma s in Nederlandse Hartrevalidatie-centra. Studieprotocol

FysioCARDSS. Optimalisatie van fysieke trainingsprogramma s in Nederlandse Hartrevalidatie-centra. Studieprotocol FysioCARDSS FysioCARDSS Optimalisatie van fysieke trainingsprogramma s in Nederlandse Hartrevalidatie-centra. Studieprotocol Allereerst bedankt voor het tonen van interesse in het FysioCARDSS project.

Nadere informatie

Longziekten. COPD of astma? Evean helpt u omgaan met uw longziekte. Evean. Midden in het leven.

Longziekten. COPD of astma? Evean helpt u omgaan met uw longziekte. Evean. Midden in het leven. Longziekten COPD of astma? Evean helpt u omgaan met uw longziekte Evean. Midden in het leven. COPD of astma? Evean helpt u Een longziekte als COPD of astma kan het leven ingrijpend veranderen. Dan is het

Nadere informatie

Longrevalidatie in de keten. 27 mei 2016 I.Kok, longarts

Longrevalidatie in de keten. 27 mei 2016 I.Kok, longarts Longrevalidatie in de keten 27 mei 2016 I.Kok, longarts Zorgstandaard COPD Trap 1: Anamnese & eerste analyse voor fysiologische parameters, klachten, beperkingen dagelijks leven en kwaliteit van leven

Nadere informatie

POLIKLINISCHE LONGREVALIDATIE. Franciscus Gasthuis

POLIKLINISCHE LONGREVALIDATIE. Franciscus Gasthuis POLIKLINISCHE LONGREVALIDATIE Franciscus Gasthuis Inleiding Uw behandelend (long)arts heeft met u gesproken over poliklinische longrevalidatie in Franciscus Gasthuis. Deze folder geeft u informatie over

Nadere informatie

Poliklinische longrevalidatie

Poliklinische longrevalidatie Poliklinische longrevalidatie Inleiding Tijdens uw bezoek aan de longarts is met u gesproken over de mogelijkheid om mee te doen aan het longrevalidatieprogramma bij de Ommelander Ziekenhuis Groep, locatie

Nadere informatie

Revalidatie patiënten met pulmonale hypertensie

Revalidatie patiënten met pulmonale hypertensie 1. Revalidatie patiënten met pulmonale hypertensie Revalidatie in Schoondonck, Centrum voor Longrevalidatie Breda Wat is Pulmonale Hypertensie? Pulmonale hypertensie is een zeldzame aandoening van de bloedvaten

Nadere informatie

Het COPD zorgpad. In deze folder vindt u informatie over het COPD zorgpad.

Het COPD zorgpad. In deze folder vindt u informatie over het COPD zorgpad. Het COPD zorgpad U bent opgenomen op een verpleegafdeling in het Zaans Medisch Centrum. De reden voor uw opname is een verergering van uw COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. COPD is een verzamelnaam

Nadere informatie

Respiratoire Revalidatie : Overwegingen bij selectie van patienten. Wim Janssens MD, PhD COPD en respiratoire revalidatie UZ-Gasthuisberg Leuven

Respiratoire Revalidatie : Overwegingen bij selectie van patienten. Wim Janssens MD, PhD COPD en respiratoire revalidatie UZ-Gasthuisberg Leuven Respiratoire Revalidatie : Overwegingen bij selectie van patienten Wim Janssens MD, PhD COPD en respiratoire revalidatie UZ-Gasthuisberg Leuven Inleiding Waarom respiratoire revalidatie Definitie van respiratoire

Nadere informatie

Diafit. Een test- en trainingsprogramma voor diabetes type 2 patiënten

Diafit. Een test- en trainingsprogramma voor diabetes type 2 patiënten Diafit Een test- en trainingsprogramma voor diabetes type 2 patiënten Inleiding Met u is besproken dat u zich kunt aanmelden voor het test- en trainingsprogramma van het Albert Schweitzer ziekenhuis voor

Nadere informatie

ERS European Spirometry Driving Licence Werkgroep

ERS European Spirometry Driving Licence Werkgroep ERS European Spirometry Driving Licence Werkgroep Uitnodiging om deel te nemen aan een online enquäte naar spirometrie training Geachte medewerker in de gezondheidszorg die betrokken is bij spirometrie-onderzoek:

Nadere informatie

Fysiotherapie bij cardiovasculaire aandoeningen

Fysiotherapie bij cardiovasculaire aandoeningen Voorwoord Fysiotherapie bij cardiovasculaire aandoeningen Voor u ligt het Jaarboek Fysiotherapie Kinesitherapie 2011, met als centraal thema cardiorespiratoire aandoeningen. Er is inmiddels genoeg evidentie

Nadere informatie

Poliklinische longrevalidatie

Poliklinische longrevalidatie Poliklinische longrevalidatie Inleiding Tijdens uw bezoek aan het ziekenhuis is met u gesproken over de mogelijkheid om mee te doen aan het longrevalidatieprogramma bij het Ommelander Ziekenhuis Groningen,

Nadere informatie

Astma & COPD Uitgangspunten LTA en locale werkafspraak: Controle-eis LTA: Diagnostiek astma/copd (door huisarts) Controle bij astma en COPD

Astma & COPD Uitgangspunten LTA en locale werkafspraak: Controle-eis LTA: Diagnostiek astma/copd (door huisarts) Controle bij astma en COPD Astma & COPD Uitgaande van de Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) Astma & COPD van 2002 (coproductie NHG: Nederlands Huisartsen Genootschap en NVALT: Nederlandse Vereniging voor Artsen voor Longziekten

Nadere informatie

COPD en Comorbiditeit

COPD en Comorbiditeit COPD en Comorbiditeit Christiaan Meek Paul de Vries Machinist lv Comorbiditeit en COPD Welke comorbiditeit levert voor u problemen op bij diagnostiek en begeleiding COPD? 1 Comorbiditeit en COPD Welke

Nadere informatie

Poliklinische longrevalidatie. Maatschap Longziekten IJsselland Ziekenhuis Paramedische Disciplines IJsselland Ziekenhuis

Poliklinische longrevalidatie. Maatschap Longziekten IJsselland Ziekenhuis Paramedische Disciplines IJsselland Ziekenhuis Poliklinische longrevalidatie Maatschap Longziekten IJsselland Ziekenhuis Paramedische Disciplines IJsselland Ziekenhuis Uw behandelend (long)arts heeft met u gesproken over poliklinische longrevalidatie

Nadere informatie

Infosessie Harpa. Invloed van voeding en beweging op het hart

Infosessie Harpa. Invloed van voeding en beweging op het hart Infosessie Harpa Invloed van voeding en beweging op het hart Miek Hornikx 4/2/2017 Inhoud Cardiale revalidatie Definitie Fases Inspanningsfysiologie Vertaling naar Harpa Fysieke activiteit Conclusie Cardiale

Nadere informatie

Informatie. Longrevalidatie

Informatie. Longrevalidatie Informatie Longrevalidatie Inleiding De longaandoeningen COPD (chronische bronchitis en/of longemfyseem) en astma zijn beide chronische aandoeningen die vaak leiden tot kortademigheid en daardoor verminderde

Nadere informatie

Wat is nieuw in longfunctie? Jan Willem van den Berg Longarts

Wat is nieuw in longfunctie? Jan Willem van den Berg Longarts Wat is nieuw in longfunctie? Jan Willem van den Berg Longarts Oude situatie Referenties dateren uit de jaren 50-60 Groep mijnwerkers en staalarbeiders (ECCS) Vrouwen niet als referentie geïncludeerd (globaal

Nadere informatie

Circuittraining Een nieuwe groepstraining met een functioneel karakter

Circuittraining Een nieuwe groepstraining met een functioneel karakter Circuittraining Een nieuwe groepstraining met een functioneel karakter Drs. Lotte Wevers Dr. Ingrid van de Port Prof. Dr. Eline Lindeman Prof. Dr. Gert Kwakkel Kenniscentrum De Hoogstraat, Utrecht Overzicht

Nadere informatie

Bij gebrek aan bewijs

Bij gebrek aan bewijs Bij gebrek aan bewijs kennis is macht! internet in de spreekkamer P.A. Flach Bedrijfsarts Arbo- en milieudienst RuG 09-10-2006 1 3 onderdelen 1. Wat is EBM 2. Zoeken in PubMed 3. Beoordelen van de resultaten

Nadere informatie

Van ziektelast naar gezondheidswinst Ans Nicolasen, POH Robbert Behr, kaderhuisarts astma-copd

Van ziektelast naar gezondheidswinst Ans Nicolasen, POH Robbert Behr, kaderhuisarts astma-copd Van ziektelast naar gezondheidswinst Ans Nicolasen, POH Robbert Behr, kaderhuisarts astma-copd 15-04-2015 Wie staat er centraal? Pad van een nieuwe COPD-patiënt Diagnostiek Scharnierconsult Intensieve

Nadere informatie

An official European Respiratory Society statement on physical activity in COPD

An official European Respiratory Society statement on physical activity in COPD An official European Respiratory Society statement on physical activity in COPD Henrik Watz, Fabio Pitta, Carolyn L. Rochester, Judith Garcia-Aymerich, Richard ZuWallack, Thierry Troosters, Anouk W. Vaes,

Nadere informatie

Valorisatie. Inleiding. Resultaten

Valorisatie. Inleiding. Resultaten Valorisatie 145 146 Valorisatie Valorisatie Inleiding Sarcoïdose behoort tot de groep van de diffuse oftewel interstitiële longaandoeningen (ild). Anders dan de term interstitiële longaandoeningen doet

Nadere informatie

Zoeken naar evidence

Zoeken naar evidence Zoeken naar evidence Faridi van Etten-Jamaludin Clinical librarian Medische Bibliotheek AMC 2 december 2008 Evidence Based Practice? Bij EBP worden klinische beslissingen genomen op basis van het best

Nadere informatie

Beweegprogramma Diabetes Mellitus type 2

Beweegprogramma Diabetes Mellitus type 2 Beweegprogramma Diabetes Mellitus type 2 Doelgroep: Volwassenen met (een verhoogde kans op) diabetes type 2 of morbide obesiatas op verwijzing van huisarts of specialist (bij DTF, na instemming patient,

Nadere informatie

EBM. Domein arts. Overwegingen bij domein arts

EBM. Domein arts. Overwegingen bij domein arts EBM Wetenschappelijke uitkomsten uit klinisch relevant prognostisch, diagnostisch en therapeutisch onderzoek. Kennis, ervaring, persoonlijke waarden en verwachtingen van de dokter zelf. De individuele

Nadere informatie