Chronische longziekten en werk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Chronische longziekten en werk"

Transcriptie

1 Chronische longziekten en werk Mensen met een longziekte hebben meer moeite om aan het werk te blijven of een betaalde baan te vinden dan de rest van de bevolking. Slechts 42% van de mensen met COPD heeft een betaalde baan. De meesten van hen hadden wel werk, maar verloren dat door hun longziekte. Gezondheidsklachten zijn de voornaamste reden voor mensen met een longziekte om te stoppen met werken. De mensen met een longziekte die wel werken, lopen door hun ziekte tegen problemen aan op de werkvloer. Zo verliezen mensen met een longziekte per jaar gemiddeld 13 werkdagen door hun longziekte. Het is niet alleen nadelig voor de werknemer zelf, maar ook de werkgever ondervindt nadelen van verminderde prouctiviteit, verhoogd verzuim en vroegtijdige uitval. Deze factsheet geeft inzicht in de positie van mensen met een longziekte in relatie tot werk. COPD en astma COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is een ernstige ongeneeslijke progressieve chronische longziekte. Jaarlijks overlijden in Nederland mensen aan de gevolgen van COPD. Het is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Deze aandoeningen zorgen voor een luchtwegvernauwing die permanent aanwezig is en het ademen moeilijk maakt. In Nederland zijn circa mensen met de diagnose COPD. De diagnose COPD is moeilijk te stellen, waardoor er een grote groep mensen met COPD zonder diagnose is, dus het totaal aantal mensen met COPD ligt hoger. Hoewel COPD een ziekte is die vooral bij ouderen voorkomt, neemt het aantal mensen dat op jongere leeftijd COPD krijgt toe 1. Elk jaar komen er mensen met COPD bij. COPD staat in de top 5 oorzaken van arbeidsverzuim in Nederland Michael Rutgers - Directeur Longfonds (voorheen Astma Fonds) Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen, die gepaard gaat met aanvallen van kortademigheid en verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen. Het inademen van prikkelende stoffen als tabaksrook, parfum, maar ook huisstofmijt, koude lucht en fysieke inspanning kunnen bij een astmapatiënt een aanval opwekken van acute benauwdheid. Astma is ongeneeslijk en levenslange medicatie is nodig om de ziekte zo goed mogelijk onder controle te houden. Astma ontstaat, in tegenstelling tot veel andere chronische aandoeningen, vaak op jonge leeftijd, waardoor het relatief vaak binnen de potentiële beroepsbevolking voorkomt. Het is de meest voorkomende chronische ziekte bij kinderen, in Nederland hebben ruim mensen astma. Gezien de aard van de klachten is het niet verwonderlijk dat mensen met COPD of astma problemen ervaren in zowel hun fysiek, psychisch als sociaal functioneren. De cijfers Het Longfonds heeft NIVEL een uitgebreid onderzoek laten doen naar mensen met astma en COPD en hun werksituatie. Dit onderzoek Werken met een chronische longaandoening (NIVEL, 2012) 2 is de basis voor deze factsheet. De cijfers laten zien dat er grote verschillen bestaan tussen de gemiddelde beroepsbevolking en mensen met astma en COPD. Met name mensen met COPD blijven op een aantal belangrijke indicatoren achter bij de gemiddelde beroepsbevolking. 1 L. van Houtum en M. Heijmans, NIVEL, Oktober M. Heijmans en E. Maurits, NIVEL, Mei 2012.

2 Arbeidsparticipatie lager dan in de algemene bevolking Onder arbeidsparticipatie verstaan we betaald werk voor tenminste 12 uur per week. Gegevens uit het onderzoek Werken met een chronische longaandoening laten zien dat 42% van de mensen met COPD in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar betaald werk verrichtten. De arbeidsparticipatiegraad onder mensen met COPD is daarmee beduidend lager dan onder de algemene Nederlandse bevolking, waar 74% van de beroepsbevolking werkzaam is. De participatie van mensen met astma is nagenoeg gelijk aan de beroepsbevolking, met 72%. De keuringsarts feliciteerde me, maar ik was helemaal niet blij André Mol - 80 tot 100 procent arbeidsongeschikt, IVA-uitkering Arbeidsongeschiktheid Mensen met een longziekte worden vaker arbeidsongeschikt verklaard dan de gemiddelde beroepsbevolking. Bij mensen met astma is dit verschil beperkt, bij mensen met COPD is het verschil groot, met name onder mensen met een lager opleidingsniveau. COPD- en astmapatiënten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering zijn vaak volledig arbeidsongeschikt (80-100%). Bij meer dan acht op de tien mensen met COPD is de arbeidsongeschiktheidsuitkering een WAO-uitkering. Van de mensen met astma met een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt ruim drie vijfde een WAO-uitkering en bijna een kwart een Wajong-uitkering.

3 Ziekteverzuim COPD is op dit moment de vijfde oorzaak van arbeidsverzuim onder de Nederlandse werkzame beroepsbevolking 3. Het verzuimpercentage van mensen met een chronische longziekte (astma en COPD) is 5,9% tegenover 4,2% in de beroepsbevolking. Van de mensen die de afgelopen 12 maanden had verzuimd zaten mensen met COPD gemiddeld 3,5 keer ziek thuis en mensen met astma gemiddeld 2,3 keer ziek thuis. In een onderzoek van Trimbos 4 is gekeken naar verzuim, bestaande uit afwezigheid (direct verzuim) en kwantitatief en kwalitatief verminderd functioneren (indirect verzuim). Daaruit bleek dat iemand met een chronische longziekte per jaar ruim 13 werkdagen verliest door de aandoening. Door mijn COPD ben ik minder uren gaan werken Patricia Thimister - administratief medewerker bij de politie (18 uur per week) Situatie op het werk Één op de vijf mensen met een longziekte ervaart problemen op het werk door de longziekte. Vermoeidheid is het meest genoemde probleem, maar ook verminderde productiviteit en andere zaken die werk belemmeren komen voor bij deze groep. 3 Zorgstandaard Amersfoort: Long Alliantie Nederland, Verzuim door psychische en somatische aandoeningen bij werkenden, Trimbos Instituut (2011).

4 Iets minder dan de helft van de werkgevers weet dat hun werknemer een longziekte heeft. Slechts 7% van de werknemers met COPD en 5% van de mensen met astma heeft in een jaar tijd contact met de bedrijfsarts. Er wordt maar heel beperkt gebruik gemaakt van voorzieningen (telewerken, flexibele werktijden) om uitval te voorkomen. Werk betekent voor mij: sociale contacten, plezier hebben en me nuttig voelen Monique van Druten - gastvrouw bij een bureau voor advies en training (tussen 8 en 120 uur per maand) Belang van werk Deelname aan het arbeidsproces is in onze samenleving een van de belangrijkste manieren om betrokken te blijven bij het maatschappelijke leven. Werk biedt niet alleen financiële zelfstandigheid, het is ook een manier om sociale contacten op te doen en mensen kunnen zich hierdoor ontplooien en nuttig voelen. Een meerderheid van de werkende mensen met een longziekte geeft aan dat het doen van betaald werk de moeite waard is, ondanks de inspanning die het hen kost. Men ziet met name het inkomen en het sociale contact met collega s als de positieve kanten van hun werk.

5 Longfonds - factsheet Eigenlijk zou ik een baan moeten hebben waarin ik mijn eigen tempo en werktijden kan bepalen Leo Vogels - in de WW De verhalen Behalve dit onderzoek heeft het Longfonds van 16 mensen met COPD verhalen verzameld en uitgebracht in een boek werken met de longziekte COPD, tussen wens en werkelijkheid. Het geeft op persoonlijke wijze inzicht in wat mensen met een longziekte meemaken op het werk. Hun ervaringen illustreren de soms moeilijke realiteit van werken met een longziekte, maar ook manieren om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Dit boek kan worden gedownload op

6 Mijn werkgever gaf mij een aangepaste functie Erwin Willemse - stafmedewerker bij een academisch ziekenhuis (16 uur per week) Conclusie Op basis van de gegevens kunnen we concluderen dat de arbeidsparticipatie van mensen met COPD achter blijft bij de arbeidsparticipatie van de algemene bevolking. Het ziekteverzuim onder mensen met een chronische longziekte ligt hoger dan onder mensen in de algemene beroepsgeschikte bevolking. Ongeveer een vijfde van de mensen met astma of COPD met een betaalde baan ondervindt problemen bij het uitvoeren of behouden van die baan. Toch maakt maar een klein gedeelte gebruik van mogelijkheden die de werkgever, de Wet Poortwachter en het nieuwe werken bieden om deze problemen op te lossen. Ook leidinggevenden worden niet altijd op de hoogte gesteld. Een deel van de groep mensen met astma of COPD die momenteel niet werkt zou dat wel graag willen. Flexibele werktijden, werk dicht bij huis en thuiswerken worden genoemd als voorwaarden waaronder werken voor hun wel mogelijk zou zijn Wat doet het Longfonds? Het Longfonds is belangenbehartiger van mensen met een longziekte. Wij zetten ons in voor de optimale inzet van mensen met een chronische longziekte op de Nederlandse arbeidsmarkt. Zodat mensen met een longziekte: Meer gebruik maken van bestaande voorzieningen voor werkaanpassing Meer contact hebben met de bedrijfsarts en/of leidinggevende Een betere leefstijl, controle over en begrip voor de ziekte (op het werk) ervaren Het terugdringen van het aantal verloren werkdagen is een onderdeel van het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekte wat gepland staat voor een start eind Binnen dit programma zullen we middelen ontwikkelen die werknemers en werkgevers helpen de problemen en nadelige gevolgen van een longziekte op het werk te verminderen. Wat kunt u doen? Als werknemer: Bespreek de ziekte met uw leidinggevende en uw bedrijfsarts Maak samen afspraken over hoe het werk zo goed mogelijk kan worden georganiseerd rekening houdend met uw ziekte Lees het ervaringenboek voor inspiratie en advies Als werkgever: Zorg ervoor dat de ziekte bespreekbaar is Kijk samen met uw medewerker hoe het werk zo goed mogelijk kan worden georganiseerd in relatie tot de longziekte en betrek hierbij de bedrijfsarts Lees het ervaringenboek om een beeld te krijgen hoe het is om te werken met een longziekte

Chronisch ziek en werk

Chronisch ziek en werk kennissynthese Chronisch ziek en werk Arbeidsparticipatie door mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking kennissynthese Chronisch ziek en werk Arbeidsparticipatie door mensen met een chronische

Nadere informatie

Preventie en gezond gedrag bij mensen met astma

Preventie en gezond gedrag bij mensen met astma Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Preventie en gezond gedrag bij mensen met astma D.L. Jansen M. Cardol P. Spreeuwenberg M.J.W.M. Heijmans

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Werk en Mantelzorg. 2 Handreikingen mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. 3 Succesvoorbeeld mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

Inhoudsopgave. 1 Werk en Mantelzorg. 2 Handreikingen mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. 3 Succesvoorbeeld mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid Inhoudsopgave 1 Werk en Mantelzorg 2 Handreikingen mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid - Handreiking 1 Flexibilisering - Handreiking 2 Bekendheid en Bespreekbaarheid - Handreiking 3 Rolverdeling mantelzorgvriendelijkpersoneelsbeleid

Nadere informatie

Werken met de longziekte COPD, tussen wens en werkelijkheid

Werken met de longziekte COPD, tussen wens en werkelijkheid Werken met de longziekte COPD, tussen wens en werkelijkheid Longfonds Postbus 627, 3800 AP Amersfoort www.longfonds.nl Projectleider arbeidsparticipatie Benjamin van Wijngaarden, telefoon (033) 4341212,

Nadere informatie

Mensen met COPD in beweging

Mensen met COPD in beweging Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Mensen met COPD in beweging, D.Baan & M. Heijmans, NIVEL, mei 2012) worden gebruikt. U vindt deze factsheet en andere

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Het Longfonds 2011-2014 Voorheen Astma Fonds

Het Longfonds 2011-2014 Voorheen Astma Fonds Gezonde longen voor iedereen Het Longfonds 2011-2014 Voorheen Astma Fonds 1 2 Samen strijden om longziekten de wereld uit te krijgen en van belang zijn voor mensen met longziekten - de missie van het Longfonds

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

Dan kan ik er misschien zelf iets aan doen

Dan kan ik er misschien zelf iets aan doen Dan kan ik er misschien zelf iets aan doen Tussenrapport ehealth-monitor 2015 Dan kan ik er misschien zelf iets aan doen Tussenrapport ehealth-monitor 2015 3 Colofon Auteurs: Johan Krijgsman José Peeters

Nadere informatie

Krachtig en kwetsbaar

Krachtig en kwetsbaar Krachtig en kwetsbaar Onderzoek naar de ervaringen met arbeidsparticipatie en sociale participatie van mensen met chronische ziekten en beperkingen Dr. Gonnie Klabbers Drs. Bram Rooijackers Drs. Yvonne

Nadere informatie

Solliciteren en gezondheid

Solliciteren en gezondheid Solliciteren en gezondheid beter zwijgen of verstandig spreken? www.bpv.nl Colofon oorspronkelijke tekst Marlies Hemel en Hadewych van Kempen (BPV&W) herziene tekst Jannie Komduur (BPV&W) vormgeving Onck

Nadere informatie

Bevlogen leiden in de zorg

Bevlogen leiden in de zorg Bevlogen leiden in de zorg Naar aanleiding van de masterthesis Engaging leadership in health care organizations: the mediating role of work engagement ZorgpleinNoord Koos van der Kleij Haren, februari

Nadere informatie

Memo. Informatie over gebruik en betekenis van verlofregelingen

Memo. Informatie over gebruik en betekenis van verlofregelingen Memo Informatie over gebruik en betekenis van verlofregelingen Onderstaand wordt een overzicht gegeven van beschikbare informatie over de verlofregelingen met inbegrip van onderzoek dat momenteel in uitvoering

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID Onderzoek naar werkhervatting, arbeidscapaciteit en reïntegratiehulp bij werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden Januari 2003 drs G.J.M. Jehoel-Gijsbers

Nadere informatie

HART EN LONGEN. Nieuwe relatie tussen arts en patiënt. Percutaan hartkleppen plaatsen biedt vaak uitkomst. Leven met een longziekte

HART EN LONGEN. Nieuwe relatie tussen arts en patiënt. Percutaan hartkleppen plaatsen biedt vaak uitkomst. Leven met een longziekte Commerciële Bijlage HART EN LONGEN juni 2015 Nieuwe relatie tussen arts en patiënt pagina 4 Percutaan hartkleppen plaatsen biedt vaak uitkomst pagina 6 Leven met een longziekte pagina 8-9 Veel onderzoek

Nadere informatie

DE 12-MAANDSZIEKEN VAN JANUARI 1998 arbeidsongeschiktheid, gezondheid, herbeoordeling en reïntegratie 2½ jaar later

DE 12-MAANDSZIEKEN VAN JANUARI 1998 arbeidsongeschiktheid, gezondheid, herbeoordeling en reïntegratie 2½ jaar later DE 12-MAANDSZIEKEN VAN JANUARI 1998 arbeidsongeschiktheid, gezondheid, herbeoordeling en reïntegratie 2½ jaar later 15 januari 2001 Ir. C.G.L. van Deursen Bureau AS/tri Stationsweg 26 2312 AV Leiden Tel.:

Nadere informatie

Maak werk van mantelzorg

Maak werk van mantelzorg Advies financiering re-integratieactiviteiten mantelzorgers Maak werk van mantelzorg December 12 De ontwikkeling van dit document is tot stand gekomen mede dankzij Instituut Gak Auteur: Stichting Werk&Mantelzorg

Nadere informatie

Kwaliteit in de Zorg. Welke centra nemen deel aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Wat betekent de Basis GGZ voor de patiënt?

Kwaliteit in de Zorg. Welke centra nemen deel aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Wat betekent de Basis GGZ voor de patiënt? Kwaliteit in de Zorg maart 2014 Welke centra nemen deel aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Wat betekent de Basis GGZ voor de patiënt? Hoe herken je zeldzame longziekten IPF en PAH? ZBC s bieden

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Burnout bij je personeel: herkennen, voorkomen en genezen

Burnout bij je personeel: herkennen, voorkomen en genezen Burnout bij je personeel: herkennen, voorkomen en genezen In drukke tijden is je personeel vatbaar voor stress. Hoe herken je een burnout, hoe voorkom je dat je personeel een burnout krijgt en wat doe

Nadere informatie

Een leven lang leren in Nederland

Een leven lang leren in Nederland Opdrachtgever SZW Een leven lang leren in Nederland Doel en vraagstelling Opdrachtnemer ROA Onderzoek Leven lang leren enquête 2010 Startdatum 1 september 2010 Einddatum 1 mei 2011 Categorie Arbeidsmarkt

Nadere informatie

RE-INTEGRATIE ERVARINGEN NA OVERSPANNING OF BURNOUT

RE-INTEGRATIE ERVARINGEN NA OVERSPANNING OF BURNOUT RE-INTEGRATIE ERVARINGEN NA OVERSPANNING OF BURNOUT Een onderzoek naar de ervaringen van werknemers die verzuim(d)en vanwege overspanning- of burnoutklachten tijdens hun re-integratietraject Rianne Klinkert

Nadere informatie

MEER KOOPKRACHT EN ECHTE BANEN

MEER KOOPKRACHT EN ECHTE BANEN GEZOCHT: EEN ECHTE BAAN is een uitgave van de FNV Onderzoek: Margreet Pasman Tekst: Margreet Pasman Redactie: Lisanne de Hoop en Linda Vermeulen Met dank aan Tammo ter Hark en Jan Ehrhardt (Kleine Stappen),

Nadere informatie

Programma Arbeid en Gezondheidszorg Eindproduct Maart 2015

Programma Arbeid en Gezondheidszorg Eindproduct Maart 2015 Geïntegreerde arbeidsgerelateerde zorg Het verbeteren van de relatie tussen arbeid en zorg Inleiding Macropotentieel van 26 miljard euro door huidige non-participatie De gezondheidszorg voor weknemers

Nadere informatie

Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek

Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek 1 Colofon Uitgave: Stichting FNV Pers Tekst: FNV Beleid & Lobby Productie en eindredactie: FNV Marketing & Communicatie

Nadere informatie

MONITOR ARBEIDSMARKT- COMMUNICATIE DEFENSIE AANMELDINGSPROCES KONINKLIJKE LANDMACHT, KONINKLIJKE LUCHTMACHT EN KONINKLIJKE MARINE

MONITOR ARBEIDSMARKT- COMMUNICATIE DEFENSIE AANMELDINGSPROCES KONINKLIJKE LANDMACHT, KONINKLIJKE LUCHTMACHT EN KONINKLIJKE MARINE Bijlage A bij Kamerbrief Voortgang Actieplan Werving & Behoud van 15 oktober 2008 Onderwerp: Uitval belangstellenden MONITOR ARBEIDSMARKT- COMMUNICATIE DEFENSIE - AANMELDINGSPROCES KONINKLIJKE LANDMACHT,

Nadere informatie