2013 nummer 1 Magazine

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2013 nummer 1 Magazine"

Transcriptie

1 2013 nummer 1 Magazine

2 Voorwoord We zitten alweer halverwege het jaar, de zomer laat nog op zich wachten en de economie in zijn algemeenheid wordt met de dag spannender. De gaten in de rijksbegroting lijken steeds groter te worden en alle plannen en proefballonnetjes die worden opgelaten, geven de burgers en de bedrijven steeds meer onrust. En dat is nu precies wat we kunnen missen als kiespijn. We hebben behoefte aan duidelijkheid en aan vaste kernwaarden waarop we kunnen bouwen. Vandaar dat we in deze nieuwsbrief met onder andere een aantal infographics u overzicht en duidelijkheid geven op een aantal uiteenlopende gebieden: - BTW en de kleine ondernemersregeling - de tijdelijke willekeurige afschrijving - en het belastingplan van de Commissie Van Dijkhuizen. In deze brochure behandelen we de algemene regelgeving. Als u echt wilt weten wat de effecten in uw specifieke situatie zijn, schroom dan niet en neem contact met ons op. We wensen u een mooie tweede helft van 2013 Het team van MB Legal, Maarten-Jeroen den Boer 2

3 Inhoud BTW en oninbare debiteuren 4 BTW en kleine ondernemersregeling (infographic) 5 De Belastingdienst en financiering 6 Praktijktips debiteurenbeheer 8 Vraag een voorlopige verliesverrekening aan 9 kapitaalverzekering eigen woning 9 Help, mijn bedrijfspand is minder waard 10 Bedrijfsemigratie: afrekenen of wachten? 12 Onzekere plannen over zwaardere lasten dga 13 Tijdelijke willekeurige afschrijving 2013 (infographic) 14 Overheid serieus alternatief ondernemingsfinanciering 15 Gratis hulp bij berekening Ziektewetuitkering 16 Wettelijk minimumloon ook voor opdrachtnemers 16 controleer brief over ZW-uitkering aan flexwerkers 17 Periodieke schenking aan ANBI of vereniging makkelijker 17 Afdrachtmindering onderwijs wordt subsidieregeling 18 Voorkom hogere eigen bijdrage AWBZ en WMO 20 Rapport Commissie Van Dijkhuizen (infographic) 22 Ontslagvergoeding 24 Belastingvoordeel oldtimer pas vanaf veertig jaar 25 3

4 BTW en oninbare debiteuren Heeft u uw BTW afgedragen over de door u verzonden facturen en blijft uw afnemer in gebreke met betaling van de factuur of facturen? Dan kunt u onder voorwaarden de BTW alsnog terugvragen bij de Belastingdienst. Dan gelden wel de volgende eisen: 1. Uw afnemer heeft de factuur niet voldaan en zal deze ook waarschijnlijk niet voldoen (dit moet u aannemelijk kunnen maken). 2. U heeft het nodige gedaan om de factuur betaald te krijgen, denk aan aanmaningen, telefonische herinneringen, eventueel inschakelen incassobureau en/of juridische maatregelen. 3. Het verzoek om BTW terugbetaling moet u apart indienen via een brief aan de Belastingdienst. Daarbij moet u aangeven wat u heeft gedaan ter incasso* en bijvoegen van de betreffende facturen. *Incassomaatregelen: zorg ervoor dat u verslaglegging hebt van uw telefonische herinneringen, afschriften van uw aanmaningen en andere correspondentie van incassomaatregelen. Als de Belastingdienst er van overtuigd is dat uw factuur niet meer zal worden voldaan en u het nodige heeft gedaan voor de incasso, zal de reeds afgedragen BTW aan u worden terugbetaald. Als u meedoet aan het Horizontaal Toezicht dan kan uw adviseur vragen om versnelde behandeling van het verzoek. Let op: zodra het redelijkerwijs aannemelijk is dat uw debiteur niet meer zal betalen, moet u het teruggaveverzoek indienen. Als u te lang wacht kan de Belastingdienst uw verzoek afwijzen. Dit speelt voornamelijk bij faillissementen. Dien het verzoek zo snel mogelijk na het faillissement in. U zult dan waarschijnlijk als antwoord krijgen dat een BTW teruggave pas aan de orde is als de curator het faillissement definitief afwikkelt, maar dan bent u in ieder geval niet te laat met het verzoek. Betalingstermijn en grote klanten Door de macht van grote klanten zullen kleine leveranciers meestal akkoord moeten gaan met langere betalingstermijnen. Een creatieve oplossing zou kunnen zijn om uw grote afnemers een korting te bieden (1%-2%) onder de voorwaarden dat ze wel snel betalen. 4

5 BTW Kleine Ondernemers Regeling Komt u in aanmerking voor deze korting op uw BTW-aangifte? Van der Vis en Den Boer TAXGRAPHIC Bezoet de Bie Design U drijft uw onderneming als natuurlijk persoon (eenmanszaak, VOF, maatschap) Saldo af te dragen BTW is per jaar < niet voor rechtspersoon (BV, NV, vereniging) U voldoet aan administratieve eisen voor de BTW Formule berekening KOR /- x 2,5 Jaarbedrag saldo te betalen BTW = BTW-korting KOR moet u zelf toepassen in uw BTW-aangifte 5

6 De Belastingdienst en financiering Uw bedrijf in zwaar weer, hoe zorg je dan voor de betaling van de belastingen? De Belastingdienst kent al sinds jaar en dag een mogelijkheid voor uitstel van betaling. Dat wil zeggen een betalingsregeling waarbij de belastingschuld in maandelijkse termijnen moet worden voldaan. Hoe doet u dat? Uitstel van betaling aanvragen Gaat het om een bedrag van of minder en kunt u dit in maximaal vier maandtermijnen alsnog voldoen, dan kunt u dit telefonisch doen bij de belastingtelefoon. Dit kan overigens alleen voor belastingschuld waarvoor nog geen dwangbevel is uitgevaardigd. Is het bedrag hoger, of kunt u dit niet voldoen in die vier maanden, dan moet u schriftelijk verzoeken om een betalingsregeling. Bedenk dat de belastingontvanger strikte voorwaarde stelt aan een betalingsregeling. In veel gevallen zult u voldoende zekerheid moeten geven (denk aan een hypotheek of pandrecht). Ook zal een betalingsregeling in de meeste gevallen niet langer mogen duren dan twaalf maanden (na de betalingsvervaldatum van de oudste aanslag). Bovendien speelt bij de beoordeling nog een rol, uw fiscale (betalings)verleden en de vraag in hoeverre u de betalingsregeling wel kunt betalen en de levensvatbaarheid van uw bedrijf. De belastingontvanger wil dan ook veelal financiële gegevens ontvangen over uw bedrijf (jaarstukken, liquiditeitsprognose, opdrachtenportefeuille). Indien u de hulp inschakelt van een deskundige (accountant, belastingadviseur) dan kan het verstandig zijn om een deskundigenverklaring te vragen. In dat geval moet de deskundige verklaren dat de betalingsproblemen tijdelijk zijn, dat u de voorgestelde betalingsregeling kan voldoen en dat uw bedrijf levensvatbaar is. Dan zal de belastingontvanger deze verklaring sterk laten meewegen in zijn beoordeling wel of geen betalingsregeling. In sommige gevallen hoeft dan ook geen zekerheid te worden geboden. Let op: u kunt geen betalingsregeling aanvragen voor de loonbelasting of omzetbelasting op het moment dat u deze moet aangeven en betalen op de aangifte. Een betalingsregeling kan alleen worden aangevraagd zodra een belastingaanslag is opgelegd. Dus als u de aangifte BTW niet kunt betalen, dan zal de belastinginspecteur een naheffingsaanslag BTW opleggen en pas daarna kunt u een verzoek doen om een betalingsregeling. Advies: Verstuur een schriftelijk verzoek om een betalingsregeling altijd aangetekend. Zodra een verzoek om uitstel is ontvangen moet de belastingontvanger in de regel de invorderingsmaatregelen (tijdelijk) opschorten. Zolang uw verzoek in behandeling is moet de belastingontvanger terughoudend zijn met invorderingsmaatregelen. 6

7 De belastingontvanger heeft mijn verzoek om een betalingsregeling afgewezen, wat nu? Dan kunt u binnen een termijn van tien dagen een beroepschrift indienen bij de directeur van de Belastingdienst. De directeur zal dan beoordelen of de belastingontvanger zijn werk goed heeft gedaan. U krijgt dan ook de mogelijkheid om gehoord te worden (dit kan desnoods ook telefonisch). Ook gedurende deze behandeling van het beroepschrift mag de belastingontvanger geen onherroepelijke invorderingsmaatregelen nemen. Advies: des te eerder u aan de bel trekt, des te groter de kans op honorering van een betalingsregeling. Vraag meteen uitstel van betaling aan nadat u de aanslag heeft ontvangen. Het wachten tot een dwangbevel (hoge kosten) of zelfs een beslaglegging, vermindert uw kansen op een betalingsregeling. Er is beslag gelegd op de bedrijfsinventaris en een betalingsregeling is niet meer mogelijk, wat nu? Na een termijn van vier weken mag de belastingdeurwaarder de inbeslaggenomen zaken via een openbare veiling verkopen. U kunt nog proberen met de hulp van een derde om het beslag af te kopen. Dan moet een derde een bedrag betalen aan de belastingontvanger dat minimaal gelijk is aan de executiewaarde van de beslagen inventaris plus een x-percentage (te bepalen door de belastingontvanger). Bovendien moet dat afkoopbedrag wel afkomstig zijn van die derde en niet uit uw eigen vermogen. Let op: een beslag afkopen is een gunst en geen wettelijk recht van u. U kunt er dus geen bezwaar tegen aantekenen. In het algemeen zal de belastingontvanger akkoord gaan met zo n afkoop, mits het afkoopbedrag maar hoog genoeg is. De belastingontvanger zal overigens niet akkoord gaan indien u een notoire wanbetaler bent. Voordeel van een afkoop is overigens dat er geen aankondiging zal komen in de lokale krant van de verkoop van uw bedrijfsinventaris. Wettelijke termijnen Betaaltermijn BTW/LB 14 dagen navordering IB/VPB 1 maand IB/VPB 6 weken 10 dagen 2 dagen 4 weken Aanslag Versnelde invordering Aanmaning Dwangbevel Beslag openbare verkoop (executoriale verkoop) 4 weken aanslag + dwangbevel + beslag: in een keer 7

8 Praktijktips debiteurenbeheer Hier volgen een aantal tips om te helpen bij voorkoming van wanbetaling en hoe om te gaan met wanbetaling: 1. Zorg voor een duidelijke omschrijving op uw facturen en wacht niet te lang met het versturen van uw facturen (boter bij de vis). 2. Zorg voor duidelijke en korte betalingstermijnen (zet duidelijk op uw factuur de betalingstermijn en niet alleen in uw algemene voorwaarden). 3. Betaalt een klant keurig binnen de betaaltermijn, laat je waardering daarvoor blijken. 4. Zodra de betalingstermijn is verstreken, meteen een vriendelijke herinnering sturen. Wacht niet te lang met zo n herinnering (denk aan dagen in plaats van weken). 5. Is binnen een week na de eerste herinnering nog niets betaald, zorg meteen voor een tweede herinnering of telefoontje. 6. Indien je telefonisch contact zoekt of een persoonlijk gesprek, maak daarvan een gespreksverslag. 7. Indien de betaling uitblijft als gevolg van de betwisting van de factuur (of het product voldoet niet), meteen proberen uit te praten. Vooral bij langdurige relaties die altijd keurig betalen, goede wil tonen en zo nodig een korting geven. Vooral uw langdurige relaties zijn uw ambassadeurs. 8. Bied desnoods een betalingsregeling aan (afhankelijk van de situatie) zodat in ieder geval al een deel van de factuur wordt voldaan. Laat dan meteen als blijk van goede wil van uw afnemer een eerste betaling doen. 9. Staan er meerdere facturen open zorg dan voor een betalingsregeling met een schuldverklaring (met zo n schuldverklaring erkent uw klant in ieder geval dat de facturen juist zijn en deze ook niet meer worden betwist). 10. Schakel tijdig, afhankelijk van de hoogte van de vordering, een incassobureau in. Dit zal vooral spelen bij relatief hoge bedragen, een afnemer die niet meer reageert op uw aanmaningen of aangeeft niet te willen betalen. Soms kan het inschakelen van een derde wel invloed hebben. 11. Neem tijdig je verlies. Blijf niet te lang hangen in een tijdrovend incassotraject. Of uitbesteden aan een incassobureau of verlies nemen. 12. Zorg bij iets langere opdrachten voor een voorschotfactuur. 13. Blijf creatief. Verreken bijvoorbeeld, indien mogelijk, met een wederdienst (twee vliegen in één klap). 8

9 Bedrijfsverlies? Vraag een voorlopige verliesverrekening aan Heeft uw bv in 2011 een winst behaald, maar het jaar 2012 afgesloten met een verlies, dan kunt u na het indienen van de aangifte over 2012 de inspecteur verzoeken om een voorlopige verliesverrekening. De Belastingdienst zal dan alvast 80% van het vermoedelijke verlies verrekenen met de winst van het jaar Op die manier kunt u sneller beschikken over een deel van het door u terug te verwachten belastinggeld. De voorlopige verliesverrekening wordt naderhand verrekend met de definitieve verliesverrekening of met de aanslag over het jaar Soepele overgangstermijn voor de kapitaalverzekering eigen woning Vanaf dit jaar gelden er geen fiscale faciliteiten meer voor een nieuwe kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een spaarrekening eigen woning (SEW) of een beleggingsrecht eigen woning (BEW). Vanaf het begin af aan vallen deze onder het vermogen in box 3 en gelden er geen vrijstellingen meer. Onder voorwaarden is het mogelijk om bij het aangaan, verhogen of verlengen van een KEW, SEW of BEW toch nog gebruik te maken van de oude fiscale faciliteiten. De eis dat dan vóór 1 april 2013 een onherroepelijke overeenkomst moet zijn aangegaan, is wat versoepeld. Ook als u vóór die datum een verzoek heeft ingediend bij uw verzekeraar, financiële instelling of uw tussenpersoon voor het aangaan, verhogen of verlengen van een KEW (SEW of BEW) kunt u nog gebruikmaken van de gunstige fiscale vrijstellingen in box 1. U moet er dan wel voor zorgen dat een en ander uiterlijk op 31 december 2013 ook daadwerkelijk tot stand is gekomen. 75% van alle facturen wordt te laat betaald 1,2 miljard Is het bedrag dat bij B2B-bedrijven openstaat 4,8 miljard Is het bedrag dat bij B2C-bedrijven openstaat 9

10 Help, mijn bedrijfspand is minder waard De crisis in de vastgoedsector is niet voorbijgegaan aan bedrijfspanden. Grote kans dat de waarde van uw pand al is gedaald of dat u straks geconfronteerd wordt met een waardedaling van uw onroerend goed, of dat nu in eigen gebruik is of verhuurd. Het kan verstandig zijn om eens te kijken hoe uw bedrijfspand op de balans staat. Met een juiste waardering in de boeken kunt u (tijdelijk) belastinggeld besparen. Waardering bedrijfspand Doorgaans worden bedrijfspanden gewaardeerd op de historische kostprijs (aanschafprijs) verminderd met de jaarlijkse afschrijvingen. Daarbij moet u rekening houden met een economische gebruiksduur van het pand en een restwaarde. Sinds 2007 gelden er bovendien strengere afschrijvingsregels, die de afschrijving op uw bedrijfspand aanzienlijk beperken. U mag namelijk nog maar afschrijven tot aan de bodemwaarde van het bedrijfspand. Voor een pand in eigen gebruik geldt een bodemwaarde van 50% van de WOZ-waarde. Bij een beleggingspand (een aan een derde verhuurd pand) is de bodemwaarde zelfs gelijk aan de WOZ-waarde, waardoor afschrijving in deze tijd niet of nauwelijks nog mogelijk is. Tip: Wanneer u een gebouw verhuurt (ter beschikking stelt aan een derde), geldt de bodemwaarde van 100% van de WOZ-waarde alleen als het pand voor ten minste 70% wordt verhuurd. Waardedaling Is de waarde van uw bedrijfspand door de huidige crisis op de vastgoedmarkt sterk gedaald, dan kunt u overwegen om het pand af te waarderen tot op de lagere bedrijfswaarde. Hierdoor kunt u in het jaar van afwaardering eenmalig fiscaal een verlies nemen, waardoor u in dat jaar minder belasting betaalt. Bij afwaardering van een bedrijfspand op de lagere bedrijfswaarde gelden overigens wel diverse regels. Zo moet bij het bepalen van de bedrijfswaarde van een pand in eigen gebruik worden uitgegaan van de going-concernwaarde: dit is de waarde die een koper bij een mogelijke verkoop van de onderneming aan het pand zou toekennen als hij de onderneming in zijn geheel zou voortzetten. Bij beleggingspanden en voorraadpanden gelden weer andere regels voor waardering op de lagere bedrijfswaarde. 10

11 Het is aan te raden om bij afwaardering op de lagere bedrijfswaarde dit te onderbouwen met een taxatie. Bovendien moet u er rekening mee houden dat u in ieder geval tijdelijk niet meer kunt afschrijven op het bedrijfspand. Het fiscale resultaat van uw bedrijf zal hierdoor de komende jaren weer toenemen. Stijgt het pand weer in waarde, dan moet de afwaardering worden teruggenomen. U moet dan weer opwaarderen tot de boekwaarde die zou zijn bereikt zonder dat gebruik is gemaakt van de eerdere afwaardering op de lagere bedrijfswaarde. Ook deze stijging vormt extra fiscale winst. Let op! Of afwaardering op de lagere bedrijfswaarde voor u een aantrekkelijke optie is, is afhankelijk van de situatie en de extra kosten (zoals taxatiekosten) die hiermee gemoeid zijn. Laat u daarom goed voorlichten door uw SRA-adviseur. 11

12 Bedrijfsemigratie: afrekenen of wachten? Wanneer u besluit om uw bedrijf te verplaatsen naar het buitenland, dan moet u in principe direct afrekenen met de Belastingdienst. U mag echter ook vragen om betalingsuitstel of u kunt kiezen voor een betaling in tien jaarlijkse termijnen. Aan alle drie de opties kleven vooren nadelen. Direct afrekenen Bij bedrijfsemigratie bent u belasting verschuldigd over de eindafrekeningswinst van uw bedrijf, de exitheffing. U moet onder andere afrekenen over de in uw bedrijf aanwezige stille reserves, oftewel afrekenen over het verschil tussen de waarde waarop vermogensbestanddelen op uw bedrijfsbalans staan en de waarde in het economisch verkeer van die vermogensbestanddelen. Na opgave ontvangt u hiervoor van de Belastingdienst een belastingaanslag die u vervolgens moet betalen. Het voordeel van direct afrekenen is dat uw bedrijf met een schone lei in het buitenland start, zonder fiscale nasleep in Nederland. Het nadeel is dat de exitheffing een behoorlijke aanslag kan zijn op de liquiditeiten en uw bedrijf hiervoor misschien zelfs moet lenen. Op uw verzoek kan de Belastingdienst daarom bij bedrijfsemigratie ook betalingsuitstel verlenen. Uitstel van betaling Uitstel van betaling kan alleen als er zekerheid wordt gesteld voor de nog openstaande belastingschuld. Die zekerheid kunt u bijvoorbeeld geven in de vorm van een bankgarantie of een recht van hypotheek. Betalingsuitstel wordt ook alleen verleend als het bedrijf voldoet aan allerlei administratieve verplichtingen. Zo zult u jaarlijks een fiscale balans en winst-en-verliesrekening van het bedrijf moeten opstellen volgens de Nederlandse fiscale regels. Hieruit moet blijken of er sprake is van stille reserves en tot welk bedrag die eventueel oplopen. Let op! Gebruikmaken van betalingsuitstel betekent in eerste instantie een liquiditeitsvoordeel nu u niet direct bij bedrijfsemigratie hoeft af te rekenen met de Belastingdienst. Per saldo bent u echter duurder uit, want u bent invorderingsrente verschuldigd, gerekend vanaf het moment dat uitstel van betaling wordt verleend. Bovendien zijn de administratieve verplichtingen zwaar en houdt u hierdoor nog jarenlang contact met de Belastingdienst. Er is geen sprake van oneindig uitstel. Zo eindigt het betalingsuitstel in ieder geval bij realisatie van een stille reserve (bij vervreemding of bijvoorbeeld als gevolg van afschrijvingen). Ook als u nu niet meer voldoende zekerheid stelt of uw administratieve verplichtingen niet nakomt, moet u de belastingaanslag betalen. 12

13 Betalen in tien termijnen Naast direct afrekenen en uitstel van betaling is er nog een derde optie bij bedrijfsemigratie. U kunt ervoor kiezen om de belastingaanslag te betalen in tien gelijke jaarlijkse termijnen. Het voordeel is dat u bij gespreide betaling minder administratieve verplichtingen voor uw kiezen krijgt. Het nadeel is dat u, net als bij betalingsuitstel, gewoon invorderingsrente verschuldigd bent. Onzekere plannen over zwaardere lasten dga Half juni is de commissie Van Dijkhuizen met voorstellen gekomen om het belastingstelsel in Nederland eenvoudiger en rechtvaardiger te maken. Dat doet zij door de lasten budgetneutraal onder ondernemers en particulieren te herverdelen. Werkgeversorganisaties leverden meteen stevige kritiek op onder meer de voorgestelde lastenverzwaring voor directeur-grootaandeelhouders (dga s). Minister Dijsselbloem van Financiën zei dat hij op korte termijn geen ingrijpende belastingherziening verwacht. Het kabinet gaat de plannen van de commissie in ieder geval wel serieus bestuderen. Verlaging doelmatigheidsmarge Een voorstel dat verstrekkende gevolgen kan hebben voor de dga is de verlaging van de doelmatigheidsmarge bij het vaststellen van het fiscale loon. Nu is het nog zo dat de dga bij een gebruikelijk loon dat hoger is dan (2013) binnen bepaalde grenzen van dit loon mag afwijken. Zo komt het in de praktijk vaak voor dat het loon van de dga vastgesteld wordt op 70% van het gebruikelijke loon. De dga kan dus binnen de grenzen een 'korting' toepassen van 30% (doelmatigheidsmarge) op zijn loon. De commissie stelt voor om deze doelmatigheidsmarge terug te brengen tot 10%. Dit zou de schatkist 1 miljard extra opleveren. Extra belasting in box 2 Bovendien wil de commissie het in de bv opgebouwde vermogen voor de aanmerkelijkbelanghouder jaarlijks gaan belasten in box 2 tegen een zogeheten forfaitair rendement van 2,4%. Andere belangrijke voorstellen van de commissie Van Dijkhuizen zijn: lagere belastingtarieven, verlenging van de eerste schijf, afschaffing van de zelfstandigen- en startersaftrek voor ondernemers, vereenvoudiging van de toeslagen en een verlaging van het forfaitair rendement in box 3 van 4% naar 3% vanaf

14 inkomsten belasting VPB Tijdelijke willekeurige afschrijving 2013 Investeren in periode: juli dec 31 Nieuwe Van der Vis en Den Boer Taxgraphic Bedrijfsmiddelen Infographic: Bezoet de Bie Design Afschrijving maximaal: % Afschrijving 2014 en verder: Normale afschrijving Bedrijfsmiddel moet in gebruik zijn genomen voor: 1 januari 2016 Tijdelijke willekeurige afschrijving niet voor: Wel willekeurige afschrijving voor: gebouwen woonboten auto s voor beroepsvervoer personenauto s dieren Wel willekeurige afschrijving voor: zuinige auto s bromfietsen en motors weg- en waterbouw immateriële activa bedrijfsmiddelen voor verhuur bedrijfsmiddelen kortdurende verhuur 14

15 Tijdelijke willekeurige afschrijving 2013 Het kabinet heeft alsnog een tijdelijke regeling van stal gehaald. Een regeling die al meerdere keren eerder is toegepast. Dit keer kunt u wederom gebruik maken van deze regeling. U moet dan wel investeren dit jaar (tot uiterlijk 31 december 2013). In dat geval kunt u van de aanschafkosten meteen 50% in aftrek brengen en daarmee uw belastingdruk verlagen. Voor de jaren 2014 en verder dient u vervolgens weer de gewone - voorgeschreven - afschrijvingstermijnen te hanteren. Wij hebben de regeling in een infographic geplaatst om u een overzicht te geven. Overheid serieus alternatief voor ondernemingsfinanciering De banken blijven zuinig met hun kredieten aan het bedrijfsleven. Onlangs stond de Europese Centrale Bank in de krant met het nieuws dat het steunprogramma rond mkb-financiering moest worden afgeblazen. Ondertussen blijft de economische malaise aanhouden. Een serieus alternatief voor de ondernemer die verlegen zit om kapitaal is het financieringsprogramma van de overheid. Naast de verschillende regelingen van het ministerie van Economische Zaken bieden ook gemeenten, UWV, Microfinanciering Nederland en uiteraard de Belastingdienst financieringsfaciliteiten aan. Antwoord voor Bedrijven heeft alle mogelijkheden op een rij gezet. De Belastingdienst helpt door aantrekkelijke investeringsfaciliteiten en gunstige crisismaatregelen. De gemeenten steunen met name de kleine zelfstandige met de Bijstandsverlening zelfstandigen. UWV geeft starters met een ww-uitkering een steuntje in de rug en Microfinanciering Nederland stelt de zogeheten Qredits ter beschikking, een financieringsprogramma tot Overzicht Economische Zaken heeft zoveel te bieden dat er een overzicht is samengesteld van alle subsidies en regelingen op de website van Agentschap NL. Op deze website is ook een folder te downloaden waarin alles nog eens op een rij is gezet. 15

16 Gratis hulp bij berekening Ziektewetuitkering Werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet, kunnen tussen 1 juni 2013 en 1 september 2013 kosteloos het dagloon voor de Ziektewetuitkering aan een werknemer laten berekenen door het UWV. Deze werkgevers krijgen zo meer tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe berekeningswijze van WW- en ZW-uitkeringen die is ingegaan op 1 juni Het berekenen is alleen gratis als het gaat om daglonen die volgens de nieuwe regels berekend moeten worden. Anders zijn er wel kosten aan verbonden. De nieuwe berekeningswijze is een gevolg van het gewijzigde 'Dagloonbesluit werknemersverzekeringen'. Dit besluit bevat nadere regels voor de vaststelling van het dagloon voor uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen, zoals de Ziektewet (ZW) en de Werkloosheidswet (WW). Wettelijk minimumloon ook voor opdrachtnemers Opdrachtnemers die werken op basis van een overeenkomst van opdracht hebben in de toekomst recht op het wettelijk minimumloon en de minimumvakantiebijslag. Door betaling van het wettelijk minimumloon aan deze groep moet misbruik van opdrachtnemers worden voorkomen. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiervoor inmiddels een nieuw wetsvoorstel ingediend. De minister wil met deze maatregel de positie verbeteren van werknemers zonder vast contract. Nu is het wettelijk minimumloon alleen van toepassing op de opdrachtovereenkomst als het werk door een en dezelfde persoon wordt verricht, er maximaal sprake is van twee opdrachtgevers en de duur van de opdracht minimaal drie maanden is. Deze criteria zijn in de praktijk makkelijk te omzeilen, waardoor de opdrachtgever vaak toch geen wettelijk minimumloon hoeft te betalen. Als de Wet wordt aangepast, dan is dat straks niet meer mogelijk. Overigens zal het wettelijk minimumloon niet van toepassing zijn op de zelfstandige zonder personeel (zzp er). De zzp er wordt op de arbeidsmarkt namelijk gezien als een ondernemer die hierdoor zelf invloed kan uitoefenen op de hoogte van zijn tarieven. 16

17 Werkgever: controleer brief over ZW-uitkering aan flexwerkers Per 1 januari 2014 krijgt u als werkgever te maken met hogere kosten wanneer een zogeheten vangnetter (flexwerker) ziek wordt. Heeft Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) in 2012 Ziektewet-uitkeringen toegekend aan één of meer van uw (ex-)werknemers dan ontvangt u binnenkort één of meerdere brieven van de instantie. Deze uitkeringen tellen namelijk mee voor uw premielast in Door nieuwe wetgeving gaan werkgevers vanaf 2014 een hogere premie betalen wanneer zij veel werknemers hebben met een tijdelijk dienstverband die in de Ziektewet (ZW) of WIA komen te zitten. Doel van de nieuwe wetgeving is dat de Ziektewet en WGA-lasten van flexwerkers vanaf 2014 rechtstreeks toegerekend worden aan de voormalige werkgever. Diverse brieven in aantocht De brief die u mogelijk ontvangt of al heeft ontvangen van UWV bevat een overzicht van de Ziektewet-flex-uitkeringen die UWV in 2012 aan uw (ex-)werknemers heeft toegekend. Deze uitkeringen tellen mee in de berekening van de premie ZW-flex vanaf premiejaar Later dit jaar ontvangt u ook de kopieën van beslissingen over WGA-flex-uitkeringen die UWV in 2012 aan uw (ex-)werknemers heeft toegekend. Controleren verstandig Het is raadzaam om deze brieven nauwgezet te controleren op juistheid van de gegevens. Hoewel UWV de gegevens zorgvuldig heeft opgesteld, kunnen er altijd fouten in voorkomen, waardoor uw premielast mogelijk niet goed wordt vastgesteld. U heeft vier weken de tijd om eventuele fouten te melden bij UWV. Periodieke schenking aan ANBI of vereniging makkelijker Vanaf 1 januari 2014 is de periodieke gift aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of een vereniging met minimaal 25 leden ook fiscaal aftrekbaar als deze gift wordt vastgelegd in een schenkingsovereenkomst tussen de gevende en de ontvangende partij. De eis dat dit moet worden vastgelegd in een notariële akte komt dan te vervallen. Wel blijft gelden dat een periodieke gift alleen aftrekbaar is als deze een looptijd heeft van minimaal vijf jaar (of eindigt bij eerder overlijden). De Belastingdienst zal binnen enkele maanden een model-schenkingsovereenkomst ter beschikking stellen via een download op de website. 17

18 Afdrachtmindering onderwijs wordt subsidieregeling Heeft u werknemers die een opleiding volgen, dan kunt u als werkgever mogelijk gebruikmaken van de afdrachtvermindering onderwijs. Dat is een fiscale regeling waardoor u minder loonbelasting/premie volksverzekeringen hoeft af te dragen. De afdrachtvermindering geldt ook voor leerlingen en stagiairs. Deze fiscale faciliteit zal naar verwachting per 1 januari 2014 verdwijnen. Hiervoor in de plaats komt de subsidieregeling praktijkleren. Afdrachtvermindering onderwijs De huidige regeling ziet er in het kort als volgt uit. De afdrachtvermindering onderwijs is gebonden aan een aantal voorwaarden waarbij u als werkgever moet voldoen aan een aantal administratieve verplichtingen. Bovendien stelt de Belastingdienst eisen aan de opleiding van de werknemer. Zo moet er bijvoorbeeld voor sommige opleidingen een leer-werkovereenkomst opgesteld zijn, waarin de werknemer, de onderwijsinstelling en u afspraken maken over de duur van de opleiding en de begeleiding van de werknemer. Verder is het van belang dat het loon van de werknemer in een aantal situaties niet hoger mag zijn dan een bepaald grensbedrag, het toetsloon afdrachtvermindering onderwijs. Er zijn acht categorieën van werknemers waarvoor u de afdrachtvermindering mag toepassen. Enkele voorbeelden hiervan zijn medewerkers die een beroepspraktijkvorming van de beroepsbegeleidende leerweg volgen, leerlingen die een leer-werktraject volgen in het vmbo of werknemers die in een EVC-procedure (Erkenning Verworven Competenties) zitten. Subsidieregeling praktijkleren Het kabinet vindt dat de afdrachtvermindering onderwijs onbeheersbaar is geworden. De kos- 18

19 ten zijn de afgelopen vijf jaar verdubbeld, onder andere door oneigenlijk gebruik. Om bedrijven toch financieel te stimuleren leer-werkplaatsen aan te bieden, gaat per 1 januari 2014 een nieuwe regeling gelden, de subsidieregeling praktijkleren. Het is een afgeslankte vorm van de huidige afdrachtvermindering. Hoewel er budget voor leer-werkplekken beschikbaar blijft, worden de regels stukken strenger waardoor u voor minder groepen studerende werknemers in aanmerking komt voor subsidie. Doelgroepen De subsidie is bedoeld voor vier doelgroepen, waaronder mensen in het mbo die een opleiding volgen in de Beroepsbegeleidende Leerweg (de BBL) en studenten die een hbo-opleiding volgen in de techniek (inclusief agro), bestaande uit een combinatie van leren en werken. Tip: Ook voor werknemers aan wie de meeste maatschappelijke behoefte bestaat, zoals studenten, onderzoekers, ontwerpers en promovendi in bepaalde vakgebieden, kunt u subsidie krijgen. Voor bepaalde doelgroepen, zoals deelnemers aan een mbo BOL-opleiding of leerlingen die een leer-werktraject volgen in het vmbo, komt u niet meer in aanmerking voor subsidie. Voorwaarden De exacte voorwaarden van de subsidieregeling moeten nog verder worden uitgewerkt. Wel is duidelijk dat u als werkgever alleen voor subsidie in aanmerking komt als de deelnemer of student een volledig onderwijsprogramma volgt voor een erkend kwalificerend diploma. Verder moet u er rekening mee houden dat er geen overgangsregeling komt. 19

20 Voorkom hogere eigen bijdrage AWBZ en WMO Vanaf 1 januari 2013 is de eigen bijdrage AWBZ en WMO voor mensen met vermogen verhoogd. Vanaf die datum telt 12% van uw vermogen mee voor de vaststelling van uw eigen bijdrage. Gelukkig zijn er mogelijkheden om een hoge eigen bijdrage te voorkomen. Zorg echter wel dat u zich tijdig voorbereidt! De eigen bijdrage wordt namelijk berekend over uw inkomen en vermogen van twee jaar eerder. AWBZ en WMO U kunt niet alleen te maken krijgen met een eigen bijdrage AWBZ bij opname in een AWBZ-instelling, maar ook bij verpleegkundige zorg en/of hulp bij het wassen en aankleden thuis. Krijgt u hulp bij het huishouden thuis, dan valt dit onder de WMO. Bij opname in een AWBZ-instelling geldt tijdens de eerste zes maanden de lage eigen bijdrage. Daarna geldt meestal de hoge eigen bijdrage. Let op! De lage eigen bijdrage bedraagt in ,5% van uw bijdrage-inkomen (maximaal 797,80 per maand). De hoge eigen bijdrage bedraagt 8,5% van uw bijdrage-inkomen (maximaal 2.189,20 per maand). Bij hulp thuis geldt er een maximale periodebijdrage per vier weken, welke afhankelijk is van uw bijdrage-inkomen. Vermogensbijtelling De eigen bijdrage wordt onder meer berekend aan de hand van uw verzamelinkomen. Dit betekent dat uw inkomen uit box 1, 2 en 3 meetelt voor uw eigen bijdrage. Naast 4% van uw vermogen dat al in het verzamelinkomen zit, wordt vanaf 1 januari 2013 echter ook nog 8% van uw vermogen bij uw bijdrage-inkomen opgeteld. Twee jaar terug Voor de bepaling van uw eigen bijdrage wordt uitgegaan van het verzamelinkomen van twee jaar eerder. Dit betekent dat voor uw eigen bijdrage in 2013 uw verzamelinkomen 2011 van belang is. Dit verzamelinkomen wordt vervolgens verhoogd met 8% van uw vermogen in box 3 per 1 januari Peiljaarwijziging Wanneer deze terugwerkende kracht nadelig voor u is, kunt u onder voorwaarden vragen om een peiljaarwijziging. De eigen bijdrage wordt dan berekend aan de hand van uw inkomen gedurende het lopende jaar en uw vermogen per 1 januari van dat jaar. Informeer bij uw adviseur naar de voorwaarden voor een peiljaarwijziging. 20

Eindejaarstips 2013. De tips zijn onderverdeeld in vier categorieën: Tips voor iedereen

Eindejaarstips 2013. De tips zijn onderverdeeld in vier categorieën: Tips voor iedereen Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Inmiddels heeft de Tweede Kamer

Nadere informatie

bulletin Fors aantal ingrepen arbeidsmarkt

bulletin Fors aantal ingrepen arbeidsmarkt WEA Nieuwsbrief juli 2013 nummer 3 Bedrijfspand minder waard Pagina 2 Echtscheiding en hypotheek pagina 3 Subsidie Asbest eraf, zonnepanelen erop pagina 8 Fors aantal ingrepen arbeidsmarkt Op 11 april

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen 1 Betaal uw lijfrentepremie 2013 uiterlijk 31 december a.s. 2 Klassiekervrijstelling MRB van de baan 3 Investeer nog

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Prinsjesdag 2013. Septemberbrief 2013

Prinsjesdag 2013. Septemberbrief 2013 Prinsjesdag 2013 Septemberbrief 2013 Inhoud: 1) Inleiding pagina 1 2) Aanhangige wet- en regelgeving pagina 1 3) Onlangs inwerking getreden wet- en regelgeving pagina 2 4) Belastingplannen 2014 pagina

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2014

Special Eindejaarstips 2014 Special Eindejaarstips 2014 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Prinsjesdag 2013 De crisis is nog niet voorbij!

Prinsjesdag 2013 De crisis is nog niet voorbij! Prinsjesdag 2013 De crisis is nog niet voorbij! Hoewel de troonrede vele crisismaatregelen telt, zijn volgens het Centraal Planbureau de eerste voorzichtige signalen van herstel merkbaar. Voorlopig blijft

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013

100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013 100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE: ALLE ONDERNEMERS 3 VENNOOTSCHAPSBELASTING 6 DGA 9 IB-ONDERNEMER 11 BTW 14 WERKGEVER 18 AUTO 22 ESTATE PLANNING / PRIVE 25 2 ALLE ONDERNEMERS 1) Kom eens

Nadere informatie

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet:

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet: Eindejaarstips 2014 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die worden

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2011

Special Eindejaarstips 2011 Special Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen ALGEMEEN 1. Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? En staat u samen met een minderjarig kind van een van u beiden op

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

Horlings. Belastingdienst blijft controleren op afdrachtvermindering onderwijs. Van de redactie Wat gaat 2014 u brengen op fiscaal gebied?

Horlings. Belastingdienst blijft controleren op afdrachtvermindering onderwijs. Van de redactie Wat gaat 2014 u brengen op fiscaal gebied? Horlings nieuwsbrief nr.1-2014 IN DIT NUMMER Van de redactie Belastingdienst blijft controleren op afdracht- vermindering onderwijs Ruim baan voor jonge ondernemers Bedrijfsopvolgingsfaciliteit onder de

Nadere informatie

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Tax. Eindejaarstips. meijburg.nl

Tax. Eindejaarstips. meijburg.nl Tax Eindejaarstips 2012 meijburg.nl Fiscale eindejaarstips voor ondernemend Nederland Het fiscale landschap blijft in beweging. Het afgelopen jaar is een aantal aanpassingen in de fiscale regelgeving

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2009

Nieuwsbrief December 2009 Nieuwsbrief December 2009 HBK nieuwsbrief Fiscale eindejaarstips 2009 Omdat het einde van het jaar er weer aankomt, hebben wij voor u de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet. Zo kunt u uw

Nadere informatie

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven November 2013 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Directeur-grootaandeelhouder 7 Pensioen in eigen beheer 8

Nadere informatie

Eindejaarstips 2012. www.hlb.nl

Eindejaarstips 2012. www.hlb.nl Eindejaarstips 2012 www.hlb.nl Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden

Nadere informatie

Overheid verruimt borgstelling MKB Kredieten

Overheid verruimt borgstelling MKB Kredieten februari 2009 Geachte lezer, Met deze eerste nieuwsbrief in 2009 willen wij u informeren over de nieuwe ontwikkelingen die voor u van belang zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander onderwerp

Nadere informatie

DE AFIER. Leer ons kennen. Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons

DE AFIER. Leer ons kennen. Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons DE AFIER NUMMER 01 JULI 2013 DIT IS EEN UITGAVE VAN AFIER ACCOUNTANTS + BEDRIJFSADVISEURS JORRIT DE JAGER OVER ONLINE BOEKHOUDEN Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons GIRBE DRENTH (TUINLAND)

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit Eindejaarstips 2012 Het is slim om sommige belastingzaken nog dit jaar te regelen, want daarmee kunt u flink wat geld besparen. We hebben de belangrijkste tips onder elkaar gezet. We hebben geprobeerd

Nadere informatie

KvK Overzicht Fiscale eindejaarstips 2012. Tips voor ondernemers

KvK Overzicht Fiscale eindejaarstips 2012. Tips voor ondernemers KvK Overzicht Fiscale eindejaarstips 2012 Tips voor ondernemers 1. Stel uw winst uit tot volgend jaar! Probeer dit jaar nog uw winst te minimaliseren door de vrijval van bijvoorbeeld uw herinvesteringsreserve

Nadere informatie

Ondernemen. 2012 Handboek

Ondernemen. 2012 Handboek 2012 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan de administratie?

Nadere informatie

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant:

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant: STARTERSKRANT Markt 102 4875 CH Etten-Leur T: (076) 88 92 722 E: info@bd-accountancy.nl W: www.bd-accountancy.nl KvK-nummer: 20145506 Oktober 2013 Beste starter, Met de beslissing om voor uzelf te beginnen,

Nadere informatie