Verzoek Betalingsregeling en uitstel van betaling van belasting en/of premie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzoek Betalingsregeling en uitstel van betaling van belasting en/of premie"

Transcriptie

1 Belastingdienst Verzoek Betalingsregeling en uitstel van betaling van belasting en/of premie Voor ondernemingen Waarom dit formulier? Met dit formulier vraagt u een betalingsregeling aan voor een onderneming en uitstel van betaling van belasting en/of premie. Geen zekerheidsstelling? Geen uitstel van betaling Zonder zekerheidsstelling, zoals een bankgarantie, een hypotheek recht of een verpanding, krijgt u geen uitstel van betaling. De waarde van de zekerheid moet gelijk zijn aan de schuld waarvoor u uitstel vraagt en de zekerheid moet eenvoudig uit te winnen zijn. Invullen en terugsturen Beantwoord alle vragen die op u van toepassing zijn volledig en onderteken het formulier. Als u dat niet doet, wordt uw verzoek afgewezen. Gebruik vanaf vraag 4 voor alle bedragen dezelfde muntsoort. U kunt iemand vragen dit formulier voor u in te vullen, bijvoorbeeld een boekhouder, belastingconsulent of advocaat. U moet het formulier wel zelf ondertekenen. Stuur het formulier terug naar het belastingkantoor waaronder u valt. Stukken en bijlagen meesturen Stuur altijd kopieën mee van de volgende stukken: de jaarstukken van de afgelopen twee boekjaren een uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel een tussentijdse balans en resultatenrekening over het lopende jaar (activa waarderen op de verkoopwaarde bij een eventuele liquidatie) een overzicht van de lopende opdrachten/opdrachtgevers een liquiditeitsprognose voor de komende twaalf maanden een algemene prognose voor de komende twee jaar Bovendien moet u bijlagen meesturen bij sommige vragen. Stuur alle gevraagde stukken en bijlagen mee. Anders wordt uw verzoek afgewezen. Zet op alle bijlagen uw bedrijfsnaam en BSN/RSIN/fiscaalnummer. Vermeld op de bijlagen duidelijk om welke vragen het gaat. Melding van betalingsonmacht bij andersoortige ondernemingen Is uw onderneming een rechtspersoon die vennootschapsbelasting moet betalen (een nv, bv of vennootschapsbelastingplichtige vereniging, stichting of coöperatie)? Dan moet u een schriftelijke melding van betalingsonmacht doen, zodra duidelijk is dat uw onderneming de volgende belastingen en heffingen niet of niet tijdig kan betalen: loonheffingen omzetbelasting accijns verbruiksbelastingen over alcoholvrije dranken en pruimen snuiftabak grondwaterbelasting afvalstoffenbelasting leidingwaterbelasting kolenbelasting energiebelasting Om uw verzoek om uitstel ook als een melding van betalingsonmacht te laten gelden, moet u bij vraag 8 inzicht geven in de omstandigheden die ertoe hebben geleid dat de verschuldigde belasting niet op aangifte is afgedragen, voldaan of betaald. Om uw verzoek om uitstel ook als een melding van betalingsonmacht te laten gelden, moet u bij vraag 8 de oorzaak van de betalings onmacht vermelden. Als geen melding van betalingsonmacht wordt gedaan, kunnen de bestuurders aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de onderneming. Meer informatie Informatie over uitstel van betaling vindt u in de brochure Als uw onderneming de belasting niet op tijd kan betalen. Informatie over melding van betalingsonmacht staat in de brochure Aansprakelijkheid van bestuurders. Deze brochures kunt u downloaden via Of bel de BelastingTelefoon: , bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot uur en op vrijdag van 8.00 tot uur. OV 135-2O*14FOL Verzoek om uitstel bij eenmanszaak, vof, cv, bv i.o. of maatschap Is uw onderneming een eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, besloten vennootschap in oprichting of maatschap? Dan moet iedere eigenaar, vennoot of maat bovendien een verzoek indienen om uitstel van betaling voor particulieren. Hebt u het formulier daarvoor niet ontvangen? Neem dan contact met ons op.

2 02 van 06 1 Persoonlijke gegevens Let op! Zonder zekerheidstelling kunt u géén uitstel van betaling krijgen. De waarde van de zekerheid moet gelijk zijn aan de schuld waarvoor u uitstel vraagt en de zekerheid moet eenvoudig uit te winnen zijn. Denkt u bijvoorbeeld aan een bankgarantie, een hypotheekrecht of een verpanding. 1a 1b 1c 1d 1e Naam en voorletters/bedrijfsnaam Straat en huisnummer Postcode en plaats Geboortedatum/ oprichtingsdatum BSN/RSIN/fiscaal nummer 2 Gegevens aanslagen 2 Voor welke aanslagen Aanslagnummer Openstaand bedrag vraagt u uitstel? 3 Algemene vragen over de onderneming 3a Wat is de aard van de onderneming? 3b 3c Wanneer zijn de bedrijfsactiviteiten gestart? In welke plaats(en) is de onderneming gevestigd? 3d 3e Hoeveel werknemers behoren tot de onderneming? Vul het aantal in Wat is de rechtsvorm van de onderneming? Aantal werknemers in vaste dienst met volledige werkweek Aantal werknemers in vaste dienst met minder dan een volledige werkweek Aantal werknemers in tijdelijke dienst Eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, besloten vennootschap in oprichting of maatschap. Elke eigenaar/vennoot/maat moet bovendien een formulier Betalingsregeling en uitstel van betaling van belasting en/of premie voor particulieren invullen. Ga verder met vraag 4 Nv, bv, vereniging, stichting, coöperatie. Ga verder met vraag 3f * *

3 03 van 06 3 Algemene vragen over de onderneming (vervolg) 3f Is de onderneming een bv? Ja, ga verder met vraag 3g Nee, ga verder met vraag 3h 3g Waarde aandelenkapitaal Nominale waarde Geplaatst én gestort kapitaal Geschatte verkoopwaarde 3h Behoort de onderneming tot een fiscale eenheid? Nee Ja, tot welke : Holding Joint venture Anders, namelijk 3i Eindsaldi rekening-courant krediet van de laatste drie jaar Eindsaldo Jaar Op naam van 4 Huidige gegevens over balans, winst- en verliesrekening Voeg per rekening een kopie bij van het laatste afschrift en/of de laatste af-/bijschrijving 4a IBAN (rekeningnummer) Begin in het eerste vakje. Zijn er te veel vakjes, laat dan de laatste vakjes leeg. Saldo IBAN (rekeningnummer) Saldo IBAN (rekeningnummer) Saldo IBAN (rekeningnummer) Saldo 4b Contant geld * *

4 04 van 06 4 Huidige gegevens over balans, winst- en verliesrekening (vervolg) 4c Uitstaand debiteurensaldo op dit moment Voeg een debiteurenoverzicht bij 4d Zijn er aandeelhouders, commissarissen, directeuren en/ of bestuurders die een schuld hebben aan de onderneming? Ja, voeg een overzicht bij. Vermeld naam, adres, woonplaats, datum en bedrag Nee 4e Totaalbedrag privéonttrekkingen Vorig boekjaar (schatting) Lopend boekjaar (schatting) Komend boekjaar Geld Zaken 4f Totaalbedrag afschrijvingen 4g Nettowinst 4h Verlies 5 Financiering, krediet e.d. 5a Uitstaand crediteurensaldo op dit moment Voeg een crediteurenoverzicht bij, inclusief de op dit moment openstaande bedragen en de aflossingen op de schulden 5b Naam bank(en) en/of financier(s) van de onderneming Huidige stand krediet Maximum krediet Totaalbedrag + + 5c Zijn er aandeelhouders, commissarissen, directeuren en/ of bestuurders die een vordering hebben op de onderneming? Nee, ga verder met vraag 5e Ja 5d Totaalbedrag vordering Wordt er afgelost? Ja Nee 5e (Bedrijfs)namen van mogelijke andere kredietgevers Kredietbedrag * *

5 05 van 06 5 Financiering, krediet e.d. (vervolg) 5f Subsidie of andere geldelijke ondersteuning die de onderneming heeft aangevraagd Voeg instemmingsverklaringen bij van de geldgevers die een bedrag hebben toegezegd (Bedrijfs)naam geldgever 1 Aangevraagd bedrag Verzoek in behandeling? Ja Nee Toegezegd bedrag (Bedrijfs)naam geldgever 2 Aangevraagd bedrag Verzoek in behandeling? Ja Nee Toegezegd bedrag (Bedrijfs)naam geldgever 3 Aangevraagd bedrag Verzoek in behandeling? Ja Nee Toegezegd bedrag (Bedrijfs)naam geldgever 4 Aangevraagd bedrag Verzoek in behandeling? Ja Nee Toegezegd bedrag 6 Te verwachten uit te betalen bedrag en/of vermindering Te verwachten uit te betalen bedrag en/of vermindering van belasting en/of premie volksverzekeringen Bedrag Jaar 7 Zekerheden 7a Welke zekerheden hebt u de financier(s) geboden? Voeg kopieën bij van de opgemaakte aktes Naam financier(s) Zekerheid (bijv. hypotheek, bezitloos pand, borgstelling, bankgarantie, overdracht van teruggaven aan de financier, stil pandrecht op vorderingen) 7b Welke zekerheden kunt u voor de belastingschuld bieden? * *

6 06 van 06 8 Ruimte voor toelichting 8a U kunt hier vermelden waarom volgens u uitstel van betaling van belasting en/of premie moet worden verleend. Als uw verzoek ook moet dienen als een melding van betalings onmacht, moet u bij deze vraag altijd inzicht geven in de omstandig heden die ertoe hebben geleid dat de verschuldig de belasting niet op aangifte is afgedragen, voldaan of betaald. 8b U kunt hier een voorstel doen voor een betalingsregeling (bijvoorbeeld bedragen, maandelijkse termijnen en aantal termijnen) 9 Gegevens van de invuller Alleen invullen als dit formulier niet door de aanvrager zelf is ingevuld 9a 9b 9c 9d Naam Adres Postcode en plaats Telefoonnummer 10 Ondertekening Plaats Naam Functie Telefoonnummer Datum Handtekening Schrijf binnen het vak. Aantal bijlagen * *

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier?

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier? Belastingdienst Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie Voor instellingen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u als instelling teruggaaf vragen van 50% van de energiebelasting

Nadere informatie

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier.

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier. 18 Aanvulling op andere handelsregisterformulieren print wis Waarom dit formulier? Dit formulier gebruikt u wanneer de inschrijvings- of wijzigingsformulieren onvoldoende ruimte bieden om de gevraagde

Nadere informatie

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap 17a Inschrijving ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap print wis - clear Waarom dit formulier? Dit is een formulier waarmee u aan het handelsregister kunt opgeven dat een vennootschap onder

Nadere informatie

functionaris voor een stichting, vereniging of vereniging van eigenaars zonder onderneming

functionaris voor een stichting, vereniging of vereniging van eigenaars zonder onderneming 22 Inschrijving functionaris voor een stichting, vereniging of zonder onderneming print wis - clear Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u één of meer bestuurders, sen, s of functionarissen voor

Nadere informatie

Vermindering van btw voor kleine ondernemers

Vermindering van btw voor kleine ondernemers Vermindering van btw voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Hebt u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleine-ondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij:

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij: Belastingdienst Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan (naam instelling of vereniging) De gift

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting na ontslag

Vrijwillige voortzetting na ontslag Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting na ontslag Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen. Dat heeft als gevolg dat u minder of geen pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier.

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier. 14 Wijziging ondernemings- en vestigingsgegevens print wis - clear Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u wijzigingen in de ondernemings- en vestigingsgegevens opgeven. Het kan gaan om een wijziging

Nadere informatie

Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren

Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren Gevolgen voor de btw Gaat u een bedrijfspand huren of verhuren? Dan hebt u te maken met bepaalde btw-regels. De verhuur van een bedrijfspand is meestal vrijgesteld

Nadere informatie

adoptie ingediend zijn.

adoptie ingediend zijn. Uw correspondent: Dossier: Datum: AANVRAAG OM EEN ADOPTIEPREMIE Met dit formulier vraagt u een adoptiepremie aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIEVERGUNNING voor - Horecabedrijven - Coffeeshops - Seksbedrijven

AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIEVERGUNNING voor - Horecabedrijven - Coffeeshops - Seksbedrijven AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIEVERGUNNING voor - Horecabedrijven - Coffeeshops - Seksbedrijven Integraal aanvraagformulier voor een drank- en horecavergunning (artikel 3 Drank- en Horecawet) en/of exploitatievergunning

Nadere informatie

Belastingdienst. Toelichting bij de digitale aanvraag Verklaring arbeidsrelatie

Belastingdienst. Toelichting bij de digitale aanvraag Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst Toelichting bij de digitale aanvraag Verklaring arbeidsrelatie Inhoud Algemene informatie 3 Wanneer vraagt u een Verklaring arbeidsrelatie aan? 3 Meer informatie 3 Toelichting bij de vragen

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een partner of familielid

Zorgovereenkomst met een partner of familielid vink aan ja vink aan ja, vink aan ja, vink aan nee vink aan voogd vink aan bewindvoerder aan curator aan man Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst met een partner of familielid Dit is een zorgovereenkomst

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een partner of familielid

Zorgovereenkomst met een partner of familielid vink aan ja vink aan ja, vink aan ja, vink aan nee vink aan voogd vink aan bewindvoerder aan curator aan man Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst met een partner of familielid Dit is een zorgovereenkomst

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB

Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB Inhoud Voor wie? 2 Wat verandert er? 2 Waarom zijn deze veranderingen nodig? 2 Waarom heeft de SVB een kopie van uw zorgovereenkomst nodig? 2 Heeft u nog

Nadere informatie

Spelregels second opinion

Spelregels second opinion Spelregels second opinion En/of voortzetting behandeling elders mca.nl Spelregels second opinion Als patiënt heeft u het recht de mening te vragen van een andere deskundige dan uw behandelend arts over

Nadere informatie

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf

Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam waar u de aanvraag

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Algemene voorwaarden 03 100 14-09 VM Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket. Daarnaast gelden er bijzondere

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning

Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning Algemene voorwaarden voor particuliere geldleningen van de Rabobank 2014 Deze voorwaarden gelden voor de overeenkomst waarin u met de bank afspraken heeft

Nadere informatie