AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIEVERGUNNING voor - Horecabedrijven - Coffeeshops - Seksbedrijven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIEVERGUNNING voor - Horecabedrijven - Coffeeshops - Seksbedrijven"

Transcriptie

1 AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIEVERGUNNING voor - Horecabedrijven - Coffeeshops - Seksbedrijven Integraal aanvraagformulier voor een drank- en horecavergunning (artikel 3 Drank- en Horecawet) en/of exploitatievergunning (artikel 2:28 en artikel 3:4 Algemene Plaatselijke Verordening) Aanvraag indienen, maak eerst een afspraak: Maak eerst een afspraak met een medewerker van het team Vergunningen voordat u de aanvraag indient. Samen met de medewerker van het team Vergunningen loopt u de aanvraag door. Pas als de aanvraag compleet is, wordt deze in behandeling genomen. U kunt ons bereiken onder telefoonnummer (0315) Gemeente Oude IJsselstreek, team Vergunningen Postbus AA Gendringen Voor het exploiteren van horecabedrijven, slijterijen, kantine s en dergelijke heeft u in de meeste gevallen toestemming nodig van de gemeente. Ook voor het exploiteren van speelautomatenhallen (bij ons niet toegestaan), coffeeshops en seksbedrijven heeft u toestemming nodig van de gemeente. Hiermee wordt beoogd de volksgezondheid, de openbare orde en de veiligheid te waarborgen en waar nodig te verbeteren. De gegevens die u invult op dit formulier en de bijlagen die u hieraan toevoegt worden gebruikt voor de beoordeling van uw aanvraag (tot wijziging) van een exploitatievergunning en/of een drank- en horecavergunning. Tijdens deze procedure wordt ook uw integriteit beoordeeld. Dit gebeurt volgens de wet BIBOB en de beleidslijn die daarvoor is vastgesteld.. Als dit formulier ingevuld, voorzien van alle benodigde bijlagen en ondertekend wordt ontvangen en in behandeling kan worden genomen, dan wordt dit beschouwd als een aanvraag voor een exploitatievergunning en/of een drank- en horecavergunning. Voor het in behandeling nemen van deze aanvragen bent u dan leges verschuldigd.

2 1. Wat voor soort inrichting exploiteert u of wilt u gaan exploiteren? Café, Discotheek, Zalencentrum Een horeca-inrichting waar tegen vergoeding onder andere alcoholhoudende drank voor directe consumptie bereid of verstrekt. (Hiervoor heeft u een exploitatie- en drank- en horecavergunning nodig.) Restaurant Een horeca-inrichting waar tegen vergoeding voedsel en alcoholhoudende dranken voor directe consumptie worden bereid of verstrekt. (Hiervoor heeft u een exploitatievergunning en een drank- en horecavergunning nodig.) Horecagelegenheid gericht op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard (Hiervoor heeft u een exploitatievergunning en een drank- en horecavergunning nodig.) Horecagelegenheid zonder alcoholverstrekking (zgn. droge horeca) Een horeca-inrichting waar tegen vergoeding voedsel en niet alcoholhoudende dranken voor directe consumptie worden bereid of verstrekt. (Hiervoor heeft u een exploitatievergunning nodig.) Slijterij Een horeca-inrichting waar (sterke) alcoholhoudende dranken worden verkocht voor gebruik elders dan ter plaatse. (Hiervoor heeft u een drank- en horecavergunning nodig.) Een coffeeshop. (Hiervoor heeft u een exploitatievergunning nodig.) Een speelautomatenhal. (Dit is niet toegestaan in de gemeente Oude IJsselstreek. Hiervoor kunt u dus geen vergunning krijgen.) Een seksinrichting. (Hiervoor heeft u een exploitatievergunning nodig.) Een escortbedrijf. (Hiervoor heeft u een exploitatievergunning nodig.) Anders, namelijk: 2. Wat is de naam en het adres van de inrichting die u exploiteert of wilt gaan exploiteren? Naam:.. Straatnaam en huisnummer: Postcode en plaats:.. Telefoonnummer:.. Wanneer gaat het bedrijf voor het publiek open?...

3 3. Beschikt u momenteel over de benodigde vergunningen voor de inrichting die u exploiteert of wilt gaan exploiteren zoals aangegeven bij vraag 1 en 2? Ja 4. Met welke reden vult u dit formulier in? U neemt een bestaand bedrijf over Datum:... U start een nieuwe horeca-inrichting Datum:.. U wilt een wijziging van ondernemingsvorm doorgeven Welke wijziging vindt er plaats?.. Datum:. U wilt een wijziging doorgeven in de persoon van de leidinggevende(n). (U kunt volstaan met het beantwoorden van vraag 11 en 12.) U wilt een wijziging in de inrichting doorgeven. (U kunt volstaan met het beantwoorden van vraag 13 t/m 15 op bladzijde..) Andere reden, namelijk: Met welke ondernemingsvorm gaat u de inrichting exploiteren? Als natuurlijk(e) persoon/personen (eenmanszaak/v.o.f..). Rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid (U kunt verdergaan met vraag 6 en vraag 7 t/m 9 overslaan.) Met een rechtspersoon (N.V., B.V., C.V., Stichting, Vereniging) Rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid (U kunt vraag 6 overslaan en verdergaan met vraag 7.) Inschrijving Kamer van Koophandel, vb. VOF, BV:.. datum:.. Naam bedrijf/instelling: Adres bedrijf/instelling. Postcode en plaatsnaam:.. Telefoon: dossiernummer:.. KOPIE UITTREKSEL KAMER VAN KOOPHANDEL BIJVOEGEN

4 6. Hieronder de volgende gegevens van uzelf en die van uw medeondernemers invullen. Ondernemer 1 Naam en voornamen (voluit):.. Straatnaam en huisnummer: Postcode en woonplaats:.. Telefoonnummer:.. Geboortedatum: Geboorteplaats. Burgerservicenummer:. Ondernemer 2 Naam en voornamen (voluit):.. Straatnaam en huisnummer: Postcode en woonplaats:.. Telefoonnummer:.. Geboortedatum: Geboorteplaats. Burgerservicenummer:. Ondernemer 3 Naam en voornamen (voluit):.. Straatnaam en huisnummer: Postcode en woonplaats:.. Telefoonnummer:.. Geboortedatum: Geboorteplaats. Burgerservicenummer:. 7. Hieronder de volgende gegevens van de bestuursleden van de rechtspersoon invullen Bestuurslid 1 Naam en voornamen (voluit):.. Straatnaam en huisnummer:.. Postcode en woonplaats: Telefoonnummer:. Geboortedatum: Geboorteplaats: Burgerservicenummer:

5 Bestuurslid 2 Naam en voornamen (voluit):.. Straatnaam en huisnummer:.. Postcode en woonplaats: Telefoonnummer:. Geboortedatum: Geboorteplaats: Burgerservicenummer: Bestuurslid 3 Naam en voornamen (voluit):.. Straatnaam en huisnummer:.. Postcode en woonplaats: Telefoonnummer:. Geboortedatum: Geboorteplaats: Burgerservicenummer: 8. Is de onder vraag 7 bedoelde rechtspersoon gericht op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard? Ja (U kunt vraag 10 overslaan en verdergaan met vraag 11.) 9. Op welke datum heeft het bestuur van de onder vraag 7 bedoelde rechtspersoon het bestuursreglement omtrent sociale hygiëne vastgesteld?. 10. Arbeidsverleden Heeft u hiervoor al eerder een horecabedrijf geëxploiteerd? Ja, naam en adres:.. Is één of meerdere leidinggevenden de afgelopen 3 jaar als ondernemer of leidinggevende in een horecabedrijf werkzaam geweest? Ja, naam en adres: Ja, naam en adres: Ja, naam en adres:

6 11. Wie heeft de onmiddellijke leiding over de exploitatie van de inrichting en is als leidinggevende gedurende de openingstijden in de inrichting aanwezig? (Meerder vakjes aankruisen mogelijk) Alle leidinggevenden, ook de eventueel hieronder aangekruiste ondernemers of bestuursleden, moeten een verklaring invullen en ondertekenen. Deze zijn als bijlage bij dit formulier gevoegd. Ondernemer 1 Ondernemer 2 Ondernemer 3 Bestuurslid 1 Bestuurslid 2 Bestuurslid 3 Andere(n). (Hieronder gegevens van andere leidinggevende(n) invullen Leidinggevende 1 Naam en voornamen (voluit):.. Straatnaam en huisnummer:.. Postcode en woonplaats: Telefoonnummer:. Geboortedatum: Geboorteplaats: Burgerservicenummer: In loondienst? Ja (kopie van de arbeidsovereenkomst bijvoegen) Nee, omdat:. Leidinggevende 2 Naam en voornamen (voluit):.. Straatnaam en huisnummer:.. Postcode en woonplaats: Telefoonnummer:. Geboortedatum: Geboorteplaats: Burgerservicenummer: In loondienst? Ja (kopie van de arbeidsovereenkomst bijvoegen) Nee, omdat:. Leidinggevende 3 Naam en voornamen (voluit):.. Straatnaam en huisnummer:.. Postcode en woonplaats: Telefoonnummer:. Geboortedatum: Geboorteplaats: Burgerservicenummer: In loondienst? Ja (kopie van de arbeidsovereenkomst bijvoegen) Nee, omdat:.

7 12. Verklaring Sociale Hygiëne: Als er in uw bedrijf alcoholhoudende drank voor directe consumptie bereid of verstrekt wordt, dan moet er een leidinggevende aanwezig zijn die in het bezit is van een verklaring Sociale Hygiëne? Bij deze vraag worden met leidinggevende(n) ook bedoeld de eventueel bij vraag 6 en 7 vermelde ondernemers en bestuursleden. Ja (De hierna gevraagde gegevens over de verklaring(en) sociale hygiëne van de leidinggevende(n) invullen en overleggen) (u kunt vraag 13 overslaan en verdergaan met vraag 14.) Verklaring Svh Onderwijscentrum ten aanzien van: 1 datum afgifte datum afgifte datum afgifte datum afgifte datum afgifte.. Originelen moeten worden getoond of met dit formulier worden meegestuurd! Eventueel worden deze tezamen met de beslissing aan u geretourneerd. Doet u met betrekking tot kennis en inzicht in sociale hygiëne een beroep op overgangsrecht? ja Zo ja, ten aanzien van wie.. (kopie vergunningakte bijsluiten) datum afgifte 13. Hieronder gegevens invullen van de tot de inrichting behorende horecalokaliteiten, terrassen en slijtlokaliteiten waarvoor de vergunning(en) moet gelden. Situering in de inrichting en eventuele benaming oppervlakte in m² Lokaliteit 1... Lokaliteit 2... Lokaliteit 3... Lokaliteit 4... Doet u een beroep op artikel 46 van de Drank- en Horecawet (overgangsrecht) ja Zo ja, aangeven op welke grond(en) het beroep stoelt en ten aanzien van welke van de hiervoor genoemde lokaliteit(en)

8 14. Terras a. Is er een terras of wilt u een terras gebruiken ja/nee b. Wat zijn de afmetingen en de oppervlakte van het terras?... c. Situering van het terras.. d. Wie is de eigenaar van de grond waarop u het terras wil plaatsen?... Plattegrond van het terras overleggen 1: Op welke dagen en tijdstippen wordt in de inrichting bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank verstrekt? maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag van...tot...uur en van tot. uur. Is uw inrichting ook voor publiek geopend zonder dat er alcohol geschonken wordt (dit kan bijvoorbeeld in het geval van een kantine van een sportvereniging o.i.d.)? Zo ja, dan op: Maandag Dinsdag Woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag van...tot...uur en van tot..uur. Is er toezicht/beveiliging tijdens de openingstijden? Ja, d.m.v. 16. Hoe wordt de inrichting waarvoor de vergunningen worden aangevraagd gefinancierd? a. Met eigen geld? Ja (Bewijsstukken zoals rekeningafschriften van bank- of spaarrekeningen overleggen en ook de belastingaangifte over het voorgaande belastingjaar.) b. Door een bankinstelling? Ja (Een door de bank of notaris gewaarmerkte kopie van de door u en de bank getekende financieringsovereenkomst overleggen.) c. Anders dan onder a) en of b) genoemd?

9 Ja (Hieronder de gegevens van de financierder vermelden. Verder overleggen een door beide partijen getekende overeenkomst van de financiering en een verklaring van een notaris dat hij de op het contract gestelde handtekeningen heeft geverifieerd.) Naam:.. Voornamen:.. Geboorteplaats: Geboortedatum:. Adres:. Postcode en plaats:. Burgerservicenummer:. of: Naam bedrijf:... Correspondentieadres:.. Postcode en plaats: Feitelijk vestigingsadres:. Postcode en plaats: Als u geen seksinrichting exploiteert of wilt gaan exploiteren, dan kunt u vraag 17 t/m 21 overslaan en verdergaan met vraag Als u een seksinrichting exploiteert of dat wil gaan doen, wat is de aard van deze inrichting. (Aankruisen wat van toepassing is. Meerder vakjes aankruisen is mogelijk.) Prostitutiebedrijf Seksbioscoop Sekstheater Seksautomatenhal (U kunt verdergaan met vraag 22) Parenclub Erotische massagesalon Thuiswerker met openbaar karakter (U kunt verdergaan met vraag 22) Thuiswerker zonder openbaar karakter (U kunt verdergaan met vraag 22)

10 18. Hoeveel werkruimten bevinden zich in de inrichting? Hoogte(cm): Breedte(cm): Oppervlakte(m 2 ): Ruimte 1:.... Heeft ruimte 1 een wasbak met warm en koud stromend water?: ja/ nee Ruimte 2:.... Heeft ruimte 2 een wasbak met warm en koud stromend water?: ja/nee Ruimte 3:.... Heeft ruimte 3 een wasbak met warm en koud stromend water?: ja/nee Ruimte 4:.... Heeft ruimte 4 een wasbak met warm en koud stromend water?: ja/nee 19. Is er een dagverblijf in de inrichting aanwezig? ja (hieronder afmetingen invullen) Dagverblijfruimte: Hoogte(cm): Breedte(cm): Oppervlakte(m 2 ): Is er een keuken in de inrichting aanwezig? ja (hieronder afmetingen invullen) Keuken Hoogte(cm): Breedte(cm): Oppervlakte(m 2 ): Zijn er badruimtes in de inrichting aanwezig? ja Badruimte(s): Hoogte(cm): Breedte(cm): Oppervlakte(m 2 ):.... Is er in de badruimte(s) warm en koud stromend water? ja Hoeveel toiletten bevinden zich in de badruimte(s)?... Hoeveel douches bevinden zich in de badruimte(s)?.... vervolg 22. Zijn er toiletten in de inrichting aanwezig? ja (Hieronder afmetingen invullen en verdergaan met vraag ) Toiletten Hoogte(cm): Breedte(cm): Oppervlakte(m 2 ):.... Zijn de toiletten afsluitbaar? Ja / Nee

11 Zijn de heren- en damestoiletten duidelijk gescheiden? Ja / Nee Is er voor het toilet een voorportaal aanwezig Ja / Nee 23. Op welke wijze wordt de inrichting verwarmd?.. a. Staat de warmtevoorziening in een afsluitbare ruimte? ja b. Voldoet de voorziening voor toevoer van verse lucht en de afvoer van binnenlucht aan het bepaalde in artikel 30, lid 13 en lid 14 en artikel 271 van het Bouwbesluit? (Zie voor de tekst bouwbesluit bijlage.) ja c. Wat is de capaciteit van uw ventilatievoorziening? (m3/h) d. Waar bevindt de mechanische ventilatie zich in uw horeca-inrichting Voldoet de daglichttoetreding in de richting aan artikel 277 van het Bouwbesluit?. 25. Welke aanvragen heeft u in verband met de exploitatie van uw horecabedrijf nog meer ingediend? o Aanwezigheidsvergunning speelautomaten o Kennisgeving Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer o Bouwvergunning o Sloopvergunning o Melding volgens het gebruiksbesluit o Anders,..

12 26. Verklaring en ondertekening De ondergetekende(n) verklaart/verklaren in hun hoedanigheid van bestuurder(s) van de rechtspersoon dat dit formulier naar waarheid is ingevuld, danwel dat degene die dit formulier namens hem, haar of hen heeft ingevuld, dit op instructie van de bestuurders van de vennootschap heeft gedaan en dat ondergetekende(n) weet/weten dat hij/zij volledig verantwoordelijk is/zijn voor de inhoud van de gegeven antwoorden. Ook verklaart/verklaren ondergetekende(n) op de hoogte te zijn van een mogelijke procedure ingevolge de Wet BIBOB. Door vermelding van uw persoonsgegevens op dit formulier geeft u toestemming deze te gebruiken voor het doel vermeld op dit formulier. Ze worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Na afhandeling van uw verzoek worden uw persoonsgegevens opgeslagen in het archief van de gemeente. Ze worden niet langer bewaard dan het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Aldus naar waarheid ingevuld De exploitant(en): Naam... Datum.. Plaats.. Handtekening(en), Naam... Datum.. Plaats.. Handtekening(en), Vervolg: BIJLAGEN Bijlagen (aankruisen wat u als bijlage heeft bijgevoegd) Voor alle in vraag 1 aangegeven inrichtingen moeten de volgende gegevens geleverd worden. o Een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van de inschrijving van de onderneming(en). o Een koop-, pacht, of huurcontract, dan wel eigendomsbewijs van het pand. o Een vennootschapsakte of statuten van de besloten vennootschap (indien van toepassing). o Een exemplaar van de arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden (indien van toepassing). o Een uitreksel uit het bevolkingsregister van alle leidinggevenden. o Een verklaring omtrent het gedrag van alle leidinggevenden (nvt, bij aanvraag drank- en horecavergunning).

13 o Volledig ingevulde en ondertekende verklaring(en) van alle leidinggevende(n). o Geldig identiteitsbewijs van alle leidinggevenden. Orginelen moeten worden getoond. o Een plattegrond van de inrichting, schaal 1:100, met vermelding van oppervlakte van de verschillende ruimten in m2. Tevens dient per ruimte de functie aangegeven te worden, e.e.a. zoals beschreven in de bijlage nr. 1 van de Bouwverordening. o Een ondernemingsplan Extra gegevens drank- en horecavergunning. o Afschrift van het reglement omtrent sociale hygiëne (huisregels), geldt voor aanvragen voor rechtspersonen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard. o Afschrift van de barinstructie (indien van toepassing). o De Verklaring Sociale Hygiëne (origineel tonen en een fotokopie overleggen) van alle leidinggevenden. Extra gegevens seksinrichting en escortbedrijf o Een situatietekening, schaal tenminste 1:1000, waaruit blijkt de plaatselijke en kadastrale ligging van de inrichting. o Als het een escortbedrijf betreft; een lijst met telefoonnummers waaronder het escortbedrijf haar diensten aanbiedt.

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap 17a Inschrijving ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap print wis - clear Waarom dit formulier? Dit is een formulier waarmee u aan het handelsregister kunt opgeven dat een vennootschap onder

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

functionaris voor een stichting, vereniging of vereniging van eigenaars zonder onderneming

functionaris voor een stichting, vereniging of vereniging van eigenaars zonder onderneming 22 Inschrijving functionaris voor een stichting, vereniging of zonder onderneming print wis - clear Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u één of meer bestuurders, sen, s of functionarissen voor

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier?

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier? Belastingdienst Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie Voor instellingen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u als instelling teruggaaf vragen van 50% van de energiebelasting

Nadere informatie

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier.

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier. 14 Wijziging ondernemings- en vestigingsgegevens print wis - clear Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u wijzigingen in de ondernemings- en vestigingsgegevens opgeven. Het kan gaan om een wijziging

Nadere informatie

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier.

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier. 18 Aanvulling op andere handelsregisterformulieren print wis Waarom dit formulier? Dit formulier gebruikt u wanneer de inschrijvings- of wijzigingsformulieren onvoldoende ruimte bieden om de gevraagde

Nadere informatie

SOEST. U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! GEMEENTE

SOEST. U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! GEMEENTE SOEST U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! 1 GEMEENTE Van uw klacht of signaal kunnen wij leren! De gemeente Soest wil haar dienstverlening voortdurend verbeteren. Toch kan het gebeuren dat

Nadere informatie

Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap

Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP. S.v.p.

Nadere informatie

Spelregels second opinion

Spelregels second opinion Spelregels second opinion En/of voortzetting behandeling elders mca.nl Spelregels second opinion Als patiënt heeft u het recht de mening te vragen van een andere deskundige dan uw behandelend arts over

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

Verzoek Betalingsregeling en uitstel van betaling van belasting en/of premie

Verzoek Betalingsregeling en uitstel van betaling van belasting en/of premie Belastingdienst Verzoek Betalingsregeling en uitstel van betaling van belasting en/of premie Voor ondernemingen Waarom dit formulier? Met dit formulier vraagt u een betalingsregeling aan voor een onderneming

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

De Wet Bibob: wat is er gewijzigd?

De Wet Bibob: wat is er gewijzigd? De Wet Bibob: wat is er gewijzigd? 2 De Wet Bibob Inhoud 1. Inleiding 4 2. Wijziging Wet Bibob 5 3. Terminologie 6 4. Uitbreiding toepassingsbereik 7 4.1 Vastgoed- en grondtransacties waarbij de overheid

Nadere informatie

Westermeerwind B.V. Inhoudsopgave aanvraag bouwvergunning gemeente Lemsterland

Westermeerwind B.V. Inhoudsopgave aanvraag bouwvergunning gemeente Lemsterland Westermeerwind B.V. Inhoudsopgave aanvraag bouwvergunning gemeente Lemsterland 1. Aanvraagformulier 2. Bijlage 1 Toelichting op de aanvraag 3. Bijlage 2A Overzichtstekening (tekeningnummer 19D) Bijlage

Nadere informatie

Aanvraag Stralen of chemisch reinigen

Aanvraag Stralen of chemisch reinigen Aanvraag Stralen of chemisch reinigen Artikel 10.63 Wet milieubeheer In te vullen door de gemeente Ω 1. Melder/aanvrager Naam aanvrager man vrouw Geen postbusnummer Ω Adres Postcode + Plaats Telefoon Naam

Nadere informatie

Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf

Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam waar u de aanvraag

Nadere informatie

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Eenvoudig veranderen. van betaalrekening

Eenvoudig veranderen. van betaalrekening Eenvoudig veranderen van betaalrekening Overstapservice, een handig hulpmiddel De Overstapservice is een initiatief van de gezamenlijke banken in Nederland. Deze service maakt veranderen van betaalrekening

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u referent bent. Een referent

Nadere informatie

Ontbinding rechtspersonen

Ontbinding rechtspersonen Factsheet Ontbinding rechtspersonen Niet-rechterlijke ontbinding en vereffening van rechtspersonen (artikel 19 t/m 24 boek 2 BW) Mei 2014 Ontbinding Deze factsheet gaat over het ontbinden van rechtspersonen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DEFENSIE MILITAIRE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST

MINISTERIE VAN DEFENSIE MILITAIRE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST MINISTERIE VAN DEFENSIE MILITAIRE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST DF 139a-ab deel 2 (versie nov-09) STAAT VAN INLICHTINGEN TEN BEHOEVE VAN INITIEEL VEILIGHEIDSONDERZOEK OP NIVEAU A OF B U wordt verzocht

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR INSTANDHOUDINGSSUBSIDIE GEMEENTELIJKE MONUMENTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR INSTANDHOUDINGSSUBSIDIE GEMEENTELIJKE MONUMENTEN AANVRAAGFORMULIER VOOR INSTANDHOUDINGSSUBSIDIE GEMEENTELIJKE MONUMENTEN Met dit formulier kunt u een financiële bijdrage aanvragen voor de instandhouding van een gemeentelijk monument: - subsidie van de

Nadere informatie

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET I. Inleiding Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften die gelden voor werkgevers in de branche kinderopvang die gebruik willen maken van het door Stichting Bureau

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een formele zorgaanbieder

Zorgovereenkomst met een formele zorgaanbieder Zorgovereenkomst met een formele zorgaanbieder Deze zorgovereenkomst kunt u gebruiken voor het maken van afspraken met een formele zorgaanbieder. Om vast te stellen of een zorgverlener een natuurlijk persoon

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 2, Paragraaf 2.2 Vertalen van literatuur

Aanvraagformulier. Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 2, Paragraaf 2.2 Vertalen van literatuur Aanvraagformulier Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Mw. M. Greydanus Provincie Fryslân, Afdeling

Nadere informatie