Corio jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Corio jaarverslag 2012 1"

Transcriptie

1 1 samenvatting Jaarverslag 2012

2 1 2 BERICHT VAN DE CEO 4 WIE WE ZIJN EN WAT WE TE BIEDEN HEBBEN 5 Strategie 6 STRATEGISCHE PRINCIPES CORIO 7 Why/how/what aan de hand van 6cs 16 structuur van corio 17 KERNCIJFERS 18 Raad van Commissarissen 21 AANDEELHOUDERS INFORMATIE EN INVESTOR RELATIONS 23 FINANCIEEL OVERZICHT 26 Vijfjarenoverzicht 27 Waarderingen 32 top-10 waarde 33 top-10 huurders 34 ONTWIKKELINGS OVERZICHT 36 PIJPLIJN PROJECTEN 37 PROJECTEN DIE IN 2012 IN BEDRIJF KWAMEN 38 operationeel overzicht 40 Nederland 42 Frankrijk 44 Italië 46 spanje/portugal 48 Duitsland 50 Turkije 52 Corporate social responsibility 56 REMUNERATIE RAPPORT 59 CORPORATE GOVERNANCE & RISICO management 63 epra best practices 68 Kerncijfers 74 portefeuille 79 pijplijn 80 adressen en overige info DIT IS EEN SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG HET VOLLEDIGE JAARVERSLAG OVER 2012 IN DE ENGELSE TAAL, INCLUSIEF JAARREKENING EN VERKLARING VAN DE ACCOUNTANT, IS TE DOWNLOADEN OP DE WEBSITE VAN CORIO (WWW.CORIO-EU.COM).

3 BERICHT VAN DE CEO 2 GERARD GROENER (1958) CEO en voorzitter Raad van Bestuur Benoemingstermijn 1 mei 2012 tot 1 mei 2016 Nederlandse nationaliteit Nevenfuncties Bestuursvoorzitter Dutch Urban Land Institute (sinds 1 januari 2009) Lid Raad van Commissarissen Bouwinvest (sinds 7 december 2010), vicevoorzitter Raad van Bestuur EPRA DE MEESTE VAN ONZE WINKELCENTRA HEBBEN GOED GEPRESTEERD EN WE HEBBEN BELANGRIJKE STAPPEN GEZET BIJ DE UITVOERING VAN ONZE CSR-STRATEGIE. DAAR BEN IK TROTS OP beloofde al vanaf het begin een roerig jaar te worden en die voorspelling is uitgekomen. De consumentenbestedingen daalden in al onze markten, behalve in Duitsland. Consumenten gaven minder geld uit dan in voorgaande jaren omdat hun besteedbaar inkomen door bezuinigings maatregelen gekrompen is of omdat ze meer zijn gaan sparen vanwege de groeiende onzekerheid over hun toekomst. Duitsland vormde hierop een uitzondering maar ook daar liepen de winkel verkopen tegen het eind van het jaar terug. Toch bleef het totaal direct resultaat op peil en toonde onze portefeuille in deze weer barstige tijden bijzondere veerkracht, met stabiele netto huuropbrengsten en nieuwe retailcontracten. De bezettingsgraad en bezoekers aantallen bleven op peil. De meeste van onze winkel centra hebben goed gepresteerd en we hebben belangrijke stappen gezet bij de uitvoering van onze CSR-strategie. Daar ben ik trots op. VERDERE SPECIALISATIE Sinds de oprichting van Corio in 2001 hebben we ons in toenemende mate ingezet om ons Europese winkelvastgoed op duurzame wijze te ontwikkelen en te exploiteren. Gezien de behoefte aan verdere specialisatie is de tijd nu gekomen om de volgende stap te zetten. We willen ons volledig toeleggen op Favourite Meeting Places: een plek waar mensen graag heen gaan om vrienden te ontmoeten, zich te vermaken of om iets te eten of te drinken. En waar ze graag weer terugkomen. Een plek ook om te winkelen niet omdat het moet, maar omdat ze dat graag willen. Een plek waar ze altijd iets vinden dat hun verwachtingen overtreft. FAVOURITE MEETING PLACES Favourite Meeting Places (FMP s) bieden volgens ons betere groeikansen omdat ze de ruim 400 miljoen bezoekers die we elk jaar trekken, sterk aanspreken. We zijn ervan overtuigd dat het innovatieve aanbod ons in staat zal stellen om beter te presteren dan de markt en onze totaaldoelstelling te bereiken: groei van het operationeel resultaat. Met onze Favourite Meeting Places kunnen we ook door herontwikkeling en uitbreiding inspelen op de voortdurend veranderende behoeften van de consument, en hier zelfs op vooruitlopen. Zo kunnen we bijvoorbeeld nieuwe formules en diensten aan het bestaande aanbod toevoegen en andere inkomstenbronnen aanboren naarmate het retaillandschap verandert. Tegen deze achtergrond hebben we de strategische beslissing genomen om onze portefeuille van Traditional Retail Centres (TRC s) af te bouwen. Deze traditionele winkelcentra hebben een sterke focus op voeding en andere dagelijkse boodschappen, bieden een stabiel inkomen, en het lopende rendement ligt, gezien de lagere groeivooruitzichten hoger. Door te kiezen voor FMP s ten koste van de traditionele portefeuille kiest Corio ook veertig winkelcentra met een totale waarde van 1,4 miljard af te stoten. De gemiddelde grootte van de centra in de resterende portefeuille van Favourite Meeting Places wordt daardoor veel groter. Een bijkomend gevolg zal zijn dat de bedrijfsactiviteiten efficiënter kunnen worden uitgevoerd en dat er zodoende meer aandeelhouderswaarde wordt gecreëerd. De opbrengsten van het desinvesteringsplan worden gebruikt om onze pijplijn te financieren en om onze schulden terug te dringen. Eind 2012 stond de leverage op 40,3%. Wat financieringen betreft stellen we ons nog altijd voorzichtig op. Binnen dit behoudende profiel hebben we in 2012 onze schulden portefeuille verder gestroomlijnd door onze kredietfaciliteiten uit te breiden. Dit vergroot onze flexibiliteit en ondersteunt het Euro Commercial Paper-programma, dat heeft geleid tot lagere gemiddelde financieringskosten. Corio heeft nu toegang tot een ruimer aanbod van financierings bronnen ten behoeve van toekomstige verplichtingen en verlaagd daarmee haar risico. ASSET ALLOCATIE Vooruitlopend op het omvangrijke desinvesterings plan dat in de komende drie à vier jaar wordt uitgevoerd, verkochten we in 2012 al twaalf projecten met een gecombineerde opbrengst van 329,4 miljoen. De committed pijplijn werd kleiner omdat projecten in exploitatie werden genomen. In 2013 zal deze pijplijn verder krimpen. In 2012 hebben we zes (gedeelten van) winkelcentra geopend waardoor er jaarlijks, additioneel inkomsten van 15,4 miljoen werden gegenereerd. Mede dankzij verbeteringen in de bedrijfs voering kunnen we het operationeel resultaat vergroten en daarmee aandeelhouderswaarde creëren. DUURZAAMHEID We zijn van mening dat winkelcentra een belan grijke maatschappelijke rol spelen. Onze Favourite Meeting Places zijn ontmoetingsplekken waar mensen zich kunnen ontspannen, tijd met elkaar doorbrengen, zich thuis voelen en geïnspireerd raken. We zijn vastbesloten om een positieve bijdrage te leveren aan de economische en sociale ontwikkeling van die gebieden waar Corio actief is. We scheppen banen. We zorgen goed voor onze bezoekers. We bevorderen sociale interactie en duur zaam heid is diep verankerd in onze bedrijfs voering. Ons succes is niet onopgemerkt gebleven. We wonnen de Groene Baksteen voor onze bijzondere prestaties op het gebied van duurzaamheid en zijn door de VBDO onder scheiden voor onze verdiensten als duur zaam ste beursgenoteerde vastgoedbelegger van Nederland. We nemen initiatief. En we organiseren tal van activiteiten voor de gemeenschappen waarin

4 3 we winkelcentra hebben. Voor een volledig overzicht verwijzen we u naar ons CSR-verslag. Maatschappelijke verantwoordelijkheid is voor ons niet slechts een kwestie van lijstjes afvinken, maar een overtuiging die nauw verbonden is met onze strategie van Favourite Meeting Places; de overtuiging dat we alleen succes kunnen oogsten als we bewust en duurzaam te werk gaan. MANAGEMENT Een veranderend retaillandschap vraagt om speciale kennis en vaardigheden. Tegelijkertijd is het belangrijker dan ooit dat we ons richten op de dagelijkse bedrijfsactiviteiten, dat we het netto operationeel resultaat verhogen en onze objecten en de pijplijn strak blijven beheren. Onze organisatie veranderd in een meer cashflow-gedreven management en slagvaardige uitvoering wordt van cruciaal belang. Deze cultuurverschuiving staat of valt met wendbaarheid en efficiëntie die we nastreven. In 2012 vond een aantal wijzigingen plaats in het management en hebben we geïnvesteerd in een verbetering van de kwaliteit van onze teams. Bij ons performance management keken we nauwgezet naar resultaten en aan uitvoering werd veel aandacht besteed. Tegelijkertijd was er ruimte voor nieuwe ideeën en innovatieve initiatieven. We hebben in 2012 tal van pilots uitgevoerd en initiatieven ontplooid. Daarbij springt ons customer relationship management- platform Britelayer het meest in het oog. Na het concept voor dit platform twee jaar lang in Le Gru te hebben getest, is het systeem in andere centra ingevoerd, zoals in Campania en kortgeleden ook in Alexandrium. We zijn van plan om het in al onze FMP s toe te passen. De inzichten die deze customer relationship-systemen opleveren, stellen ons in staat om ons aanbod en onze dienstverlening nog beter af te stemmen op onze bezoekers. Deze innovaties zijn noodzakelijk willen we de komende jaren succesvol zijn in onze sector. VOORUITZICHTEN 2013 Kijken we naar de nabije toekomst, dan zien we dat de marktomstandigheden in 2013 ons ongetwijfeld weer voor grote uitdagingen zullen stellen. Voor Corio wordt 2013 een overgangsjaar. Een jaar waarin onze aandacht vooral zal uitgaan naar de toepassing van onze strategie. Daarom hebben we ons voor 2013 een aantal duidelijke doelen gesteld. Ons desinvesteringsplan speelt daarbij een centrale rol. We hechten sterk aan onze doelstelling om binnen de komende drie tot vier jaar onze TRC-portefeuille te verkopen. Daarnaast zetten we ons in om de prestaties van onze FMPportefeuille te verbeteren. We zijn vastbesloten om de bezettingsgraad van onze winkelcentra in Duitsland en Frankrijk te verhogen en om de invoering van onze FMP-strategie voort te zetten. We gaan belangrijke stappen zetten op weg naar een kwalitatief betere, sterkere portefeuille waarmee we meer aandeelhouderswaarde kunnen creëren. SUCCES De retailmarkt verandert snel en ingrijpend. De vraag is nu groter dan het aanbod doordat klanten winkelen en delen real time hun ervaringen met vrienden. Er worden nieuwe trends geboren, ze nemen een hoge vlucht en verdwijnen dan weer binnen de kortste keren. We worden als gastheer voortdurend geëvalueerd, beoordeeld en langs de meetlat gelegd. Reputatieschade of het verlies van klanten is maar één tweet van ons verwijderd. Maar dat geldt ook voor succes. We nodigen u uit om ons te volgen en te laten weten wat u van onze Favourite Meeting Places vindt. Gerard Groener, Chief Executive Officer Corio N.V. IK WIL ONZE KLANTEN BEDANKEN DAT ZE ONS BEZOEKEN, ONZE HUURDERS DAT ZE MET ONS ZAKENDOEN, ONZE AANDEELHOUDERS VOOR HUN STEUN EN NATUURLIJK ONZE MEDEWERKERS VOOR HUN IDEEËN, ENERGIE EN INZET VOOR CORIO IN 2012.

5 WIE WE ZIJN EN WAT WE TE BIEDEN HEBBEN 4 CORIO IS EEN WINKELVAST GOEDBEDRIJF. ONZE KERNACTIVITEIT IS HET CREËREN VAN FAVOURITE MEETING PLACES DOOR HET SELECTEREN, ONTWIK KELEN EN EXPLOITEREN VAN WINKELCENTRA IN EUROPA. ONZE VISIE IS OM PLEKKEN TE CREËREN WAAR MENSEN ELKAAR GRAAG ONTMOETEN EN WEER TERUGKOMEN, OP ELK TIJDSTIP VAN DE DAG, VOOR WELKE GELEGENHEID OF IN WELKE STEMMING DAN OOK.. VISIE Het winkelklimaat verandert snel. De markt ontwikkelt zich van een verkopers- naar een kopersmarkt. Retail is steeds minder gewoon winkelen en steeds meer een sociale ervaring. En duurzaamheid is steeds verder geïntegreerd in het dagelijks leven. Bij Corio passen we ons aan deze nieuwe realiteit aan. Onze vaardigheden en de technologische mogelijkheden stellen ons in staat om iets geheel nieuws te doen. Om plekken te creëren waar mensen zich verbinden, met het winkelcentrum en met elkaar: plekken waar mensen zich kunnen ontspannen, tijd met elkaar doorbrengen, zich thuis voelen en inspiratie kunnen opdoen. WAAROM Mensen gaan al duizenden jaren naar de markt. En niet alleen om basisboodschappen te doen. Mensen komen naar de markt om ervaringen te delen met anderen, nieuwtjes en ideeën uit te wisselen, onderwijs te genieten, even aan het dagelijks leven te ontsnappen, vrienden op te zoeken en te voelen dat ze deel uitmaken van een gemeenschap. In een wereld die steeds verder verstedelijkt, waarin de maatschappelijke realiteit door de afbrokkeling van traditionele instellingen en de opkomst van de netwerkmaatschappij een nieuwe invulling krijgt, zien we het als onze opdracht om zinvolle gelegenheden te creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. En om op die manier onze bijdrage te leveren. Favourite Meeting Places zijn ons antwoord. Hoe we verschuiven van meters naar betekenis. Van kanaaldenken naar klantdenken. Van een traditioneel winkelcentrum naar een levendige bestemming. Een bestemming die het leven van de consument verrijkt en die de consument en de gemeenschap verzorgt en bedient. MISSIE Onze missie is om onze positie als toonaange ven de belegger in Europees winkelvastgoed te verbeteren. Dat doen we door onze winkelcentra voortdurend aan te passen aan de veranderende eisen en behoeften van onze klanten. CORIO WIL DAARTOE: > De handen ineenslaan met de beste retailers en hen helpen een outperformance te realiseren. > Bij de ontwikkeling van grootschalige projecten in het stadscentrum op de shortlist van gemeenten prijken. > Op het gebied van sociale en milieuprestaties tot de besten van de sector behoren. > Een sterk financieel profiel handhaven. > Beleggers toegang bieden tot kwaliteitsvastgoed in retail op de belangrijkste markten van het vasteland van Europa. > De werkgever zijn waar professionals bij voorkeur willen werken.

6 STRATEGIE VERDERE SPECIALISATIE: BLIK VOLLEDIG OP FAVOURITE MEETING PLACES DOELSTELLINGEN OP DE MIDDELLANGE TERMIJN Verhogen van de kwaliteit van de portefeuille door: 5 > Desinvestering van 1,4 miljard > Een verbeterde mix van formules en huurders > Hogere bezoekersaantallen en conversiepercentages > Totale groei van de nettohuuropbrengsten van de FMP-portefeuille van 4-6% per jaar > Leverage 35-38% > Vermindering met 10% van de operationele en beheerskosten in verhouding tot de bruto theoretische huuropbrengsten > Hoge inkomsten uit andere inkomstenstromen behalve huren > Cultuurbeweging richting grotere wendbaarheid, op basis van cashflow en een voortvarende uitvoering WAAR WE VANDAAN KOMEN Corio is sinds 2000 uitgegroeid van een Neder lands gemengd winkel fonds naar een pan-europese vastgoedmaatschappij met een duide lijke focus op retail. Corio is vertegen woordigd in de grootste consu menten markten van het vaste land van Europa, doet het vast goed beheer volledig intern en geniet een solide financiële positie. Corio is klaar voor de nieuwe fase in het veranderende winkel landschap en wil inspelen op toekomstige kansen en omstandigheden in de sector. Corio heeft In december 2012 aangekondigd de portefeuille volledig te willen toesnijden op het concept van de Favourite Meeting Place (FMP). FMP s zijn een aantrekkelijke bestemming voor winkelen en vrijetijdsbesteding, waar mensen graag rondslenteren, even kijken, winkelen, iets eten of drinken. En een plek waar ze graag weer terugkomen, niet omdat het moet, maar omdat ze dat graag willen. We zijn ervan overtuigd dat Favourite Meeting Places een grotere econo mische bedrijvigheid met zich mee brengen, die zich vertaalt naar hogere bezoekers aantallen en conversiepercentages. Doordat FMP s aan trek kelijker zijn voor huurders leveren ze in de tijd meer vermogenswaarde en cashflow op voor her ontwikkeling en uitbreiding van de mogelijkheden. OMVANGRIJKE DESINVESTERINGEN Een deel van de portefeuille van Corio kan, ondanks de goede prestaties, zich niet helemaal omvormen naar het FMP-concept. Deze traditionele winkelcentra (TRC s) zijn vooral bedoeld voor de dagelijkse behoeften, zijn puur gebaseerd op gemak en zijn ook vaak (maar niet altijd) kleinere objecten. Het besluit van Corio om zich nog verder te specialiseren, houdt ook de desinvestering in van dit deel van de portefeuille. TRC s zijn goed voor 17% van de totale portefeuillewaarde van Corio en zullen de komende drie à vier jaar geleidelijk worden verkocht. Lagere LEVERAGE EN GROTERE EFFICIËNTIE De opbrengsten van de desinvesteringen maken het Corio mogelijk om de onderneming op een lager leverage-niveau te financieren. De nadruk op een geringer aantal, gemiddeld grotere vastgoedobjecten betekent verder ook dat we de efficiëntie van de organisatie kunnen verbeteren en de operationele en beheerskosten kunnen verlagen. De blik volledig op FMP s leidt per saldo tot een winkelcentrumportefuille van superieure kwaliteit, versterkte groeimogelijkheden en een solidere kapitaalstructuur met een lagere leverage. Dit vormt een goed vertrekpunt voor toekomstige winstgevende groei. WENDBAARHEID Corio richt zich meer op het resultaat dan op het proces; efficiëntie is het sleutelwoord. De invoering van een nieuw prestatiebeheersysteem gericht op uitvoering en resultaten ondersteunt deze verandering. Dit vertaalt zich naar strikte doelstellingen, strenge kostencontrole en benchmarking. Een voortvarende uitvoering van onze strategie daar draait het allemaal om. Grotere wendbaarheid en cashflow als invalshoek zijn hiervoor een belangrijke voorwaarde.

7 STRATEGISCHE PRINCIPES CORIO 6 AANPASSINGSVERMOGEN EN FLEXIBILITEIT Wij weten hoe belangrijk het is om de veranderende eisen en gewoonten van mensen alsook de trends waardoor die mensen zich laten leiden te herkennen en daar snel op in te spelen. We richten onze winkelcentra zo in dat ze in veranderingen mee kunnen gaan. Bij Corio gebeurt alles intern: onze winkelcentra worden beheerd, in de markt gezet en verhuurd door Corio-mensen. Dat is volgens ons de enige manier om de flexibiliteit te creëren die nodig is om ons te kunnen aanpassen. DUURZAAMHEID We zijn van mening dat onze winkelcentra, willen ze succes boeken, duurzaam moeten zijn, zowel financieel als op het gebied van milieu en maatschappij. We zien duurzaamheid als een impuls voor groei en als een positieve bijdrage aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de regio s waarin onze winkelcentra gevestigd zijn. Die bijdrage leveren wij door onze locaties te verrijken met nieuwe en aantrekkelijke voorzieningen, door banen te scheppen en door gemeenschappen te bouwen. KRITISCHE MASSA In elk land hebben we kritische massa nodig om efficiënt te kunnen werken en om de beste teams aan ons te binden. In alle kernmarkten van Corio is dat gelukt. Omvang is niet het enige of uiteindelijke doel, maar omvang maakt wel uit: om op het niveau van een winkelcentrum een effectieve marketingstrategie te kunnen voeren, moet het winkelcentrum een dominante positie hebben in het verzorgingsgebied. Vanuit die startpositie hebben we dan diverse mogelijkheden om marktaandeel te winnen door het centrum commercieel aantrekkelijker te maken, te herontwikkelen of uit te breiden. FLEXIBELE FINANCIERING In het financieringsprogramma van onze onderneming hebben we een vergelijkbare flexibiliteit ingebouwd: een combinatie van vaste en variabele rente, naast evenwicht in looptijden van een verscheidenheid aan financieringsbronnen. Met die gediversifieerde en solide kapitaalbasis hebben we voldoende armslag om snel op kansen te kunnen inspelen. OPERATIONELE EXCELLENTIE Operationele excellentie betekent dat we ons bedrijf op de meest winstgevende manier runnen. En door de hechte samenwerking tussen de marketing-, verhuur-, ontwerp- en ontwikkelingsactiviteiten kunnen we bij de (her) ontwikkeling en uitbreiding van onze portefeuille maximale waarde en kansen creëren. Onze plannen zijn gebaseerd op diepgaand onderzoek naar en analyses van de wensen van de consument. Op die manier komen we trends en behoeften vroeg op het spoor, waardoor we ons bedrijf kunnen blijven uitbreiden en nieuwe inkomstenbronnen voor onze winkelcentra kunnen aanboren. INNOVATIE Corio heeft onder de naam LaunchLab een intern platform opgezet dat Corio moet helpen te innoveren en de Favourite Meeting Placestrategie uit te voeren. Met dat programma wil Corio nieuwe strategische inzichten opdoen, innovatieve ideeën ondersteunen om snel tot actie over te gaan en op die manier de opbrengsten uit andere inkomstenstromen bevorderen. Eén tastbare innovatie die het platform in 2012 heeft opgeleverd, is Britelayer. Britelayer is een platform voor het beheer van klantrelaties dat de klant een multichannel merkervaring biedt en de FMP-beheerteams meer inzicht geeft om op de klantbehoefte te kunnen inspelen. Corio is van plan om in 2013 Britelayer-diensten in diverse winkelcentra in de hele portefeuille in te voeren, in navolging van Le Gru, Campania en Alexandrium.

8 WHY 7 WHY HOW WHAT Van meters naar betekenis Mensen gaan al duizenden jaren naar marktplaatsen. En niet alleen voor de dagelijkse boodschappen. Mensen komen naar de markt om ervaringen te delen, nieuwtjes en ideeën uit te wisselen, even aan het dagelijks leven te ontsnappen, vrienden op te zoeken en te ervaren dat ze deel uitmaken van een gemeenschap. In een wereld die steeds verder verstedelijkt, waarin traditionele maatschappelijke instituten worden vervangen door een netwerkmaatschappij, zien we het als onze taak om plekken te creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Favourite Meeting Places zijn ons fundamen tele antwoord op deze veranderende maatschappelijke context. Hoe wij verschuiven van meters naar betekenis. Van kanaal-denken naar klantdenken. Van een traditioneel winkel centrum naar een levendige bestemming. Een bestemming die het leven van de consument kan verrijken en geheel is ingebed in de gemeenschap. EEN FAVOURITE MEETING PLACE, AAN DE HAND VAN 6 C S >>

9 HOW 8 Van core naar community Locaties met hoog potentieel signaleren Verbinden met de behoeften van lokale vraag, consumenten, bedrijven en instellingen Samenwerkingsverbanden en kwaliteitsomgeving voor winkelen, amusement en diensten ontwikkelen Als erkende autoriteit merk, kanalen en platform ontwikkelen waarmee de leden van de gemeen schap via alle relevante (sociale) media kunnen worden aangesproken Loyale relatie met consumenten en zakenpartners onderhouden door middel van relevante proposities en persoonlijke ervaringen Sociale, economische en culturele omstandigheden als belangrijke Favourite Meeting Place activeren: eigenaarschap vestigen

10 WHAT 9 WHY HOW WHAT Van traditionele winkelcentra naar Favourite Meeting Places

11 10 Locaties met hoog potentieel signaleren

12 11 Retail café Ontmoet business partners Team Ocupasion Expo Real Bread & Butter Consumenten onderzoek Verbinden met de behoeften van lokale vraag, consumenten, bedrijven en instellingen

13 12 Mums with guts ondernemers wedstrijd Maremagnum bovenste verdieping Gru Landia Kids World Herontwikkeling Centrum Galerie Dresden De Buren click & collect service Pop Up store Arneken Galerie Markthal: food experience Meet Opportunitiy in NHC Samenwerkingsverbanden en kwaliteitsomgeving voor winkelen, amusement en diensten ontwikkelen

14 13 Info kiosk 365 Porta di Roma Fashion Blog Arneken Galerie Branding shopping centres Let s meet Harrie Als erkende autoriteit merk, kanalen en platform ontwikkelen waarmee de leden van de gemeenschap via alle relevante (sociale) media kunnen worden aangesproken

15 14 Earn a trip to miniworld VIP members Anatolium GruKey loyalty program Le Gru Personal shoppers UP loyalty program Alexandrium Loyale relatie met consumenten en zakenpartners onderhouden door middel van relevante proposities en persoonlijke ervaringen

16 15 FMP = Shared Value Community event Campania MasterPeace community L Orto slow food movement Campania Mirliton theater in Hoog Catharijne Cinema in construction area Marriage proposal in Tekira Employment at Gran Turia Sociale, economische en culturele omstandigheden als belangrijke Favourite Meeting Place activeren: eigenaarschap vestigen

17 16 Geografische spreiding in waarde FMP TRC spreiding in waarde sectorspreiding in waarde Spreiding pijplijn in waarde 7,1 miljard 7,1 Miljard 7,1 Miljard 1,8 Miljard Nederland 28% Frankrijk 25% Italië 18% Spanje/Portugal 10% Duitsland 10% Turkije 8% Overig 1% FMP 83% TRC 17% Retail 99% Overig 1% Nederland 41% Frankrijk 5% Italië 20% Duitsland 34% Structuur van Corio Raad van Commissarissen Derk Doijer Voorzitter Robert van der Meer vicevoorzitter Gobert Beijer Roel Van den Berg Jaap Blokhuis John Carrafiell investor relations Human resources management Corporate PR & Communications investment Strategy & acquisitions research & Concepts Corporate Social Responsibility TRC Disposal team Raad van Bestuur Gerard Groener CEO Ben van der Klift CFO Frederic Fontaine COO/CDO Legal & compliance Risk Management Treasury Finance & Control Tax Information Management Office support Marketing verhuur center management Business support

18 KERNCIJFERS Aantal bezoekers 415 miljoen 410 miljoen Retailcontracten BVO retail 1,8 miljoen m 2 1,9 miljoen m 2 Gemiddelde bezettingsgraad retail 96,6% 96,2% Operationele portefeuille 6,6 miljard 7,0 miljard Pijplijn (committed en deferrable) 1,8 miljard 1,9 miljard Nettohuuropbrengsten retail (inclusief geassocieerde deelnemingen) 422,2 miljoen 412,9 miljoen Nettohuuropbrengsten FMP (inclusief geassocieerde deelnemingen) 342,5 miljoen 323,3 miljoen Nettohuuropbrengsten TRC (inclusief geassocieerde deelnemingen) 79,7 miljoen 89,6 miljoen Like-for-like nettohuuropbrengsten retail -0,6% 1,9% Like-for-like nettohuuropbrengsten FMP 0,0% 2,1% Direct resultaat 262,0 miljoen 267,0 miljoen Indirect resultaat -246,0 miljoen -48,8 miljoen Nettoresultaat 16,0 miljoen 218,2 miljoen Marktkapitalisatie 3,3 miljard 3,1 miljard Dividend per aandeel 2,76 2,76 NAV per aandeel 42,44 45,57 NNNAV per aandeel 41,20 47,15 * Equity Accounted Investees. > Verdere desinvestering kantoren en traditionele winkelcentra voor 329 miljoen. > Opening Vredenburg en Singelborch (Hoog Catharijne in Utrecht), Arneken Galerie in Hildesheim, bovenste verdieping in Maremagnum, Tarsu winkelcentrum in Tarsus en Metropole in Almere. > Verdere diversificatie van de financiering via het Euro Commercial Paper- en Euro Medium Term Note-programma; twee obligaties ter versterking van de liquiditeit en financiële flexibiliteit. > Verbinding met de consument via loyaliteitsprogramma s en een groot aantal op klanten gerichte pilotprojecten in al onze winkelcentra. > Voortgaande duurzaamheidsinspanning bekroond. > Voorgestelde wijziging in corporate governance-structuur geeft aandeelhouders meer invloed. > Invoering 6C-model versterkt de focus op FMP s.

19 Raad van Commissarissen 18 D.C. DOIJER Derk, 1949 Voorzitter van de Raad van Commissarissen Aanwezigheid 100% Nederlandse nationaliteit Eerste benoeming in 2005 Lopende termijn tot 2013 Voorzitter van de Selectiecommissie Aanwezigheid 100% Lid van de Auditcommissie Aanwezigheid 100% Commissariaten Lucas Bols Holding B.V. (voorzitter), Koninklijke Ahold N.V. en ZBG Groep R.A.H. VAN DER MEER Robert, 1949 Vice-voorzitter Raad van Commissarissen Aanwezigheid 100% Nederlandse nationaliteit Eerste benoeming in 2004 Lopende termijn tot 2015 Voorzitter van de Auditcommissie Aanwezigheid 100% Huidige functies Hoogleraar Finance, Rijksuniversiteit in Groningen, directeur Stichting Vrienden van UMC, Stichting Corpus, Stichting GITP International en plaatsvervangend raadsheer van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam Commissariaten European Asset Trust N.V., BNP Paribas OBAM N.V., Kas Bank N.V. en Teslin Capital Management N.V. G.A. BEIJER Gobert, 1950 Lid van de Raad van Commissarissen Aanwezigheid 100% Nederlandse nationaliteit Eerste benoeming in 2009 Lopende termijn tot 2013 Voorzitter van de Remuneratiecommissie Aanwezigheid 100% Huidige functie Onafhankelijk adviseur en Associé bij Boer & Croon Commissariaten Staedion R.C. VAN DEN BERG Roel, 1957 Lid van de Raad van Commissarissen Aanwezigheid 100% Nederlandse nationaliteit Eerste benoeming in 2011 Lopende termijn tot 2015 Lid van de Remuneratiecommissie Aanwezigheid 100% Lid van de Selectiecommissie Aanwezigheid 100% Huidige functies Oprichter en mede-eigenaar van de Access to Quality netwerk organisatie, vice-voorzitter van de Stichting Joop naar Moldavië, bestuurslid van Creative Board van de I&M Academy, partner Business School Knowmads in Amsterdam Commissariaten Lid van het adviesorgaan van My Cognition, lid van de raad van toezicht van GGTO foundation J.G. BLOKHUIS Jaap, 1958 Lid van de Raad van Commissarissen Aanwezigheid 100% Nederlandse nationaliteit Eerste benoeming in 2012 Lopende termijn tot 2016 Lid van de Remuneratiecommissie Aanwezigheid 100% Lid van de Selectiecommissie Aanwezigheid 100% Huidige functie Onafhankelijk adviseur Commissariaat Rabo Vastgoed Groep J.A. CARRAFIELL John, 1965 Lid van de Raad van Commissarissen Aanwezigheid 100% Amerikaanse nationaliteit Eerste benoeming in 2012 Lopende termijn tot 2016 Lid van de Auditcommissie Aanwezigheid 100% Huidige functies Oprichter en managing partner van GreenOak, directeur van Grupo Lar (Spanje) en lid van de Dean s Council of the Yale School of Architecture Commissariaten Geen

20 VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Hierbij bieden wij u het door de Raad van Bestuur opgestelde jaarverslag en de jaarrekening over 2012 aan. PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. heeft de jaarrekening gecontroleerd en hierover een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven. Wij stellen u voor om de jaar reke ning ongewijzigd over te nemen en om conform het voorstel van de Raad van Bestuur voor 2012 een divi dend vast te stellen van 2,76 per aandeel (in contanten en/of in aan delen). Het dividend beleid van Corio (zie de website is erop gericht om mini maal te voldoen aan de vereisten voor fiscale beleggingsinstellingen (FBI s) en, behoudens bijzondere omstandigheden, om het dividendniveau per aandeel te handhaven en bij voorkeur met de gemiddelde inflatie in de eurozone te verhogen. Corio zal een nieuw dividendbeleid aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorleggen dat duurzamer is en dat gekoppeld is aan de operationele prestaties van de onderneming. SAMENSTELLING RAAD VAN COMMISSARISSEN De Raad van Commissarissen van Corio telt zes leden: de heer Derk Doijer (voorzitter), de heer Robert van der Meer (vicevoorzitter), de heer Gobert Beijer, de heer Roel van den Berg, de heer Jaap Blokhuis en de heer John Carrafiell. Elke commissaris beschikt over specifieke competenties en/of een bepaalde achtergrond waardoor de Raad van Commissarissen over een brede deskundigheid beschikt in overeenstemming met het profiel van de Raad van Commissarissen. Zie voor meer informatie hierover de curricula vitae in dit verslag. Alle leden van de Raad van Commissarissen beschikken over genoeg tijd om voldoende aandacht te geven aan de zaken die er bij de vennootschap spelen. Op 1 januari 2013 trad de Wet bestuur en toezicht in werking. Deze wet schrijft een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen voor in de raad van bestuur en raad van commissarissen bij vennootschappen die onder deze wet vallen. Van een evenwichtige participatie van mannen en vrouwen wordt geacht sprake te zijn als ten minste 30% van de zetels door mannen wordt ingevuld en ten minste 30% door vrouwen. Op dit moment hebben bij Corio geen vrouwen zitting in de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen. Dat Corio in dit opzicht de wet niet naleeft was aanleiding voor nader onderzoek naar de redenen voor deze nietnaleving. De Raad van Commissarissen onderkent de voordelen van diversiteit, inclusief een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen. Wel is de Raad van Commissarissen van mening dat het man/vrouw-vraagstuk slechts één aspect is van diversiteit. Corio blijft leden van de Raad van Commissarissen en van de Raad van Bestuur selecteren op basis van een breed spectrum van ervaring, achtergrond, vaardigheden, kennis en inzichten. Tijdens de zoektocht naar twee nieuwe leden voor de Raad van Commissarissen in 2012 lag de voorkeur van Corio bij de benoeming van vrouwelijke kandidaten. Helaas zijn die kandidaten niet gevonden of konden zij de positie niet vervullen. De Raad van Commissarissen blijft streven naar meer diversiteit in zowel de Raad van Commissarissen als de Raad van Bestuur. Meer informatie over het reglement van de Raad van Commissarissen is te vinden in het profiel van de Raad van Commissarissen op de website van Corio (www.corio-eu.com). Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk conform de criteria die in de Nederlandse corporate governance code zijn beschreven. 19 De termijn van de heer Doijer en van de heer Beijer verstrijkt per de datum van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van De Raad van Commissarissen zal beiden bij die vergadering voordragen voor herbenoeming. VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN In 2012 heeft de Raad van Commissarissen 11 keer plenair vergaderd met de Raad van Bestuur (waarvan vier keer via een conference call). De Raad van Commissarissen kwam daarnaast zeven keer afzonderlijk bijeen (waarvan twee keer via een conference call), vijf maal voorafgaand aan de officiële vergadering van de Raad van Commissarissen. Geen van de leden van de Raad van Commissarissen was regelmatig afwezig bij deze vergaderingen. De aanwezigheid van de commissarissen bedroeg 100% voor de plenaire bijeenkomsten. Zie voor de aanwezigheidscijfers van de individuele leden het curriculum vitae van de bewuste commissaris in dit verslag. Tijdens deze vergaderingen werden de financiële resultaten van Corio uitgebreid besproken, zowel in het algemeen als ter voorbereiding op de publicatie van de kwartaalberichten, de halfjaarcijfers, het jaarverslag en de jaar reke ning. De externe accountant heeft tijdens de besprekingen van de halfjaarcijfers en de jaarrekening de bevindingen van de controles gepresenteerd. De Raad van Commissarissen en de Audit commissie hebben de bevindingen van de uitgevoer de controles met de externe accountant besproken. De Raad van Commissarissen heeft in ieder geval eenmaal met de externe accountant gesproken zonder dat daarbij (een lid van) de Raad van Bestuur aanwezig was. Verder zijn de investeringsvoorstellen beoordeeld. Daarbij besteedde de Raad van Commissarissen speciale aandacht aan zaken als duurzaamheid, de mogelijkheden om winkelcentra om te vormen tot Favourite Meeting Places en om de financiële resultaten te optimaliseren. De Raad van Commissarissen heeft in Berlijn in september 2012 een vergadering gewijd aan de bespreking van de strategie van Corio met de Raad van Bestuur. De uitvoering van de Favourite Meeting Places-strategie, de financiering en de uitvoering daarvan waren de specifieke onderwerpen van die bijeenkomst. Ook aan de orde kwamen in 2012 het vertrek van de COO, de strategie, de risicobeheer- en controlesystemen, de duurzaamheid van het dividendbeleid, compliance, de financiering, CSR, de doelstellingen, de HR-organisatie, de bewaking van het verkoopprogramma, de ontwikkeling van de pijplijn, de jaarbegroting

REGISTRATIEDOCUMENT CORIO N.V.

REGISTRATIEDOCUMENT CORIO N.V. REGISTRATIEDOCUMENT CORIO N.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Corio N.V., een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal ("Corio"), als bedoeld in artikel 4:48 van de Wet op het Financieel

Nadere informatie

SAMEN VATTING JAAR VERSLAG 2013

SAMEN VATTING JAAR VERSLAG 2013 SAMEN VATTING JAAR VERSLAG 2013 1 1 1 1 3 BERICHT VAN DE CEO 5 WIE WE ZIJN EN WAT WE TE BIEDEN HEBBEN 7 STRATEGIE 8 STRATEGISCHE PRINCIPES 9 STRUCTUUR VAN CORIO 1 10 11 RAAD VAN COMMISSARISSEN 14 TOP-10

Nadere informatie

Resultaten over 2006

Resultaten over 2006 1 Algemene vergadering van aandeelhouders Resultaten over 2006 Jan de Kreij CEO Scheveningen, 23 april 2007 2 Overzicht Jaaroverzicht Financiële resultaten Netto huuropbrengsten Portefeuille Pijplijn Doelstelling

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

Operationele activiteiten

Operationele activiteiten Tussentijdse verklaring van de Statutaire Zaakvoerder 30 september 2014 Huurinkomsten stijgen tot 28,3 mln (2013: 26,8 mln) Waarde vastgoedportefeuille inclusief projectontwikkelingen 649,4 mln Verwerving

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

Operationele activiteiten

Operationele activiteiten Tussentijdse verklaring van de Statutaire Zaakvoerder 31 maart 2015 Huurinkomsten stijgen tot 11,6 mln (2014: 9,1 mln) Waarde vastgoedportefeuille inclusief projectontwikkelingen 751,1 mln Start bouwwerken

Nadere informatie

Operationele activiteiten

Operationele activiteiten Tussentijdse verklaring van de Statutaire Zaakvoerder Eerste kwartaal 2014 Huurinkomsten stijgen tot 9,1 mln (2013: 8,9 mln) Stabiele waarde vastgoedportefeuille Lage schuldgraad: 20,6% Operationele activiteiten

Nadere informatie

Creating Favourite Meeting Places

Creating Favourite Meeting Places Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2012 19 April 2012 Creating Favourite Meeting Places Overzicht van de koers van Corio vanaf 1 januari 2011 2 Stabiele operationele kwartaal resultaten in 2011 Elk

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VastNed Offices/Industrial N.V.

Nadere informatie

Trading update Q1 2014

Trading update Q1 2014 Trading update Q1 2014 NSI N.V. Highlights NSI heeft tijdens de presentatie van de jaarcijfers in februari de portefeuillestrategie voor 2014-2016 gepresenteerd, gericht op waardeontwikkeling en kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V.

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Op donderdag 1 mei 2014, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam.

Nadere informatie

VASTNED OP SCHEMA MET EXECUTIE STRATEGIE DOOR DESINVESTERINGEN Trading update eerste kwartaal 2013

VASTNED OP SCHEMA MET EXECUTIE STRATEGIE DOOR DESINVESTERINGEN Trading update eerste kwartaal 2013 Persbericht VASTNED OP SCHEMA MET EXECUTIE STRATEGIE DOOR DESINVESTERINGEN Trading update eerste kwartaal 2013 Hoofdpunten Q1 2013 (tussen haakjes Q4 2012) Bezettingsgraad eind Q1 2013: 94,3% (95,0%),

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT Schiphol, 17 juni 2013

REGISTRATIEDOCUMENT Schiphol, 17 juni 2013 REGISTRATIEDOCUMENT Schiphol, 17 juni 2013 Algemeen Dit is het registratiedocument van Wereldhave N.V. ( Wereldhave ) als bedoeld in artikel 4:48 van de Wet op het financieel toezicht ( de Wft ). Dit document

Nadere informatie

QRF VULT HAAR ACQUISITIESTRATEGIE VAN BINNENSTEDELIJK WINKELVASTGOED VERDER IN TIJDENS DERDE KWARTAAL VAN 2015

QRF VULT HAAR ACQUISITIESTRATEGIE VAN BINNENSTEDELIJK WINKELVASTGOED VERDER IN TIJDENS DERDE KWARTAAL VAN 2015 QRF VULT HAAR ACQUISITIESTRATEGIE VAN BINNENSTEDELIJK WINKELVASTGOED VERDER IN TIJDENS DERDE KWARTAAL VAN 2015 - Acquisitie van een handelscomplex in de binnenstad van Aalst met een totale verhuurbare

Nadere informatie

Vastned verwacht direct resultaat 2015 van minimaal 2,50 per aandeel

Vastned verwacht direct resultaat 2015 van minimaal 2,50 per aandeel PERSBERICHT 3 november 2015 TRADING UPDATE Q3 2015 Vastned verwacht direct resultaat 2015 van minimaal 2,50 per aandeel Hoofdpunten: - Bezettingsgraad eind Q3 2015: 96,5% (premium city high : 98,8%) -

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS JAARVERSLAG 2015 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People N.V. alsook een

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o Halfjaarresultaten 2010 Schiphol, 30 augustus 2010 Persbericht Hoofdpunten Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies

Nadere informatie

Tweedeling in het retaillandschap bevestigt strategische keuze voor de beste locaties

Tweedeling in het retaillandschap bevestigt strategische keuze voor de beste locaties PERSBERICHT 11 mei 2015 TRADING UPDATE Q1 2015 Tweedeling in het retaillandschap bevestigt strategische keuze voor de beste locaties Hoofdpunten: - Bezettingsgraad eind Q1 2015: 96,4% (premium city high

Nadere informatie

Vastned verhoogt verwachting direct resultaat 2014 naar 2,35 per aandeel

Vastned verhoogt verwachting direct resultaat 2014 naar 2,35 per aandeel PERSBERICHT 3 november 2014 TRADING UPDATE Q3 2014 Vastned verhoogt verwachting direct resultaat 2014 naar 2,35 per aandeel Hoofdpunten derde kwartaal 2014: - Bezettingsgraad stabiel op 96,5% (eind Q2

Nadere informatie

Premium city high street shops tonen goede resultaten

Premium city high street shops tonen goede resultaten PERSBERICHT 11 MEI 2016 TRADING UPDATE Q1 2016 Premium city high street tonen goede resultaten HOOFDPUNTEN: - Acquisities in Le Marais, Parijs en Utrecht voor in totaal 24 miljoen en desinvesteringen van

Nadere informatie

Vesteda Update Q1 2015

Vesteda Update Q1 2015 Vesteda Update Q1 2015 Wooncomplex De Ooievaar in Purmerend, geacquireerd door Vesteda van woningcorporatie Wooncompagnie in Q1 2015 Vesteda Update Q1 2015 Inhoud 2 Inhoud Introductie Managing Board 3

Nadere informatie

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van VastNed Retail op dinsdag 7 april 2009 om

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER juli 2011 - 2 - INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. WERKZAAMHEDEN VAN IBUS FONDSEN BEHEER 3 2.1 Activiteiten van IBUS Fondsen Beheer 3 2.2 Soorten belegginginstellingen

Nadere informatie

Vastned's premiumcitystrategie verbetert bezettingsgraad

Vastned's premiumcitystrategie verbetert bezettingsgraad PERSBERICHT 22 mei 2014 TRADING UPDATE Q1 2014 Vastned's premiumcitystrategie verbetert bezettingsgraad Hoofdpunten Q1 2014: - Bezettingsgraad stijgt van 94,0% eind 2013 naar 96,5% eind Q1 2014 (premium

Nadere informatie

Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur.

Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur. Postbus 7817 1008 AA Amsterdam www.stichtinghomburgbonds.nl SAMENVATTING NEWCO In deze memo informeren wij u over het volgende onderwerp: Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur.

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010 Algemene vergadering van aandeelhouders Hydratec Industries NV Amersfoort 20 mei 2010 Agenda 1. Opening door de Voorzitter 2. Toelichting Directie 2009 3. Goedkeuring Jaarrekening 2009 besluit 4. Vaststelling

Nadere informatie

Dit is een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag over 2011 in de Engelse taal, inclusief jaarrekening en verklaring van de

Dit is een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag over 2011 in de Engelse taal, inclusief jaarrekening en verklaring van de Corio annual Jaarverslag report 2011 2011 2 Dit is een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag over 2011 in de Engelse taal, inclusief jaarrekening en verklaring van de accountant,

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 3 mei 2011 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2011 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING CORIO N.V.

ALGEMENE VERGADERING CORIO N.V. ALGEMENE VERGADERING CORIO N.V. Donderdag 21 april 2011 om 15:00 uur in het Spoorwegmuseum, Maliebaanstation te Utrecht OPROEP EN AGENDA 1. Opening en mededelingen 2. Verslag van de Raad van Bestuur over

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 BAM realiseert verwacht operationeel resultaat in moeilijke thuismarkten 2012 nettoverlies 187 miljoen door bijzondere

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE Q SUPER WINKEL FONDS N.V.

KWARTAALRAPPORTAGE Q SUPER WINKEL FONDS N.V. KWARTAALRAPPORTAGE Q4 2017 SUPER WINKEL FONDS N.V. 12 JANUARI 2018 Inhoud 1. Management samenvatting... 2 2. Financiële rapportage: 4 e kwartaal 2017... 3 3. Verklarende begrippen en definities... 4 Disclaimer:

Nadere informatie

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK PERSBERICHT voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK stijging inclusief

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., te houden op donderdag 20 april 2017, aanvang 11.00 uur in het Sofitel

Nadere informatie

Vastned strategie-update: Focus op groei in geselecteerde Europese steden

Vastned strategie-update: Focus op groei in geselecteerde Europese steden Vastned strategie-update: Focus op groei in geselecteerde Europese steden Turkse portefeuille gedesinvesteerd en aankondiging aandeleninkoop Strategie-update: Focus op groei in geselecteerde Europese steden

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

Zwakke start 2010 als verwacht; eerste tekenen verbetering orderportefeuille

Zwakke start 2010 als verwacht; eerste tekenen verbetering orderportefeuille Grontmij N.V. De Bilt, 18 mei 2010 Persbericht De Holle Bilt 22 3732 HM De Bilt Postbus 203 3730 AE De Bilt T +31 30 220 79 11 F +31 30 220 01 74 www.grontmij.com - Grontmij eerste kwartaal 2010 trading

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%)

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%) Persmededeling onder embargo tot vrijdag 28 mei 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2008 Agenda Resultaten 2007 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2007 Eerste kwartaal 2008 Omzet per kwartaal Euro *

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen*

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Amsterdam, 19 april 2013

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Amsterdam, 19 april 2013 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Amsterdam, 19 april 2013 Agenda 1 Opening en mededelingen 2 Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2 mei 2012 3 Verslag van de Directie over

Nadere informatie

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74%

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Kernpunten eerste kwartaal 2006 Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel* in Q1 met 83% gestegen tot 0,44 (vóór aan

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

persbericht Gereglementeerde informatie Onder embargo tot 14/05/ u

persbericht Gereglementeerde informatie Onder embargo tot 14/05/ u persbericht Gereglementeerde informatie Onder embargo tot 14/05/13 7.30u Leasinvest Real Estate Tussentijdse verklaring van de zaakvoerder over het eerste kwartaal van het boekjaar 2013 (01/01/13-31/03/13)

Nadere informatie

VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 12 MEI 2015 AMSTERDAM

VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 12 MEI 2015 AMSTERDAM VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 12 MEI 2015 AMSTERDAM Inhoud 1. Introductie DoubleDividend Management B.V. 2. Kenmerken DD Property Fund N.V. (voorheen: ActivInvestor Real Estate N.V.) & beleggingsproces

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2016, vanaf 14.00 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. 1. Toespraak

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 16 april 2013, s morgens om 11.00 uur in de Hermitage

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen

De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen Delta Lloyd Investment Fund N.V. Delta Lloyd Europa Fonds N.V. Delta Lloyd Donau Fonds N.V. Delta Lloyd Nederland

Nadere informatie

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda De jaarstukken over

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website:

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag, 25 augustus 2016 om 10:00 uur ten kantore van de vennootschap, Cityhouse I, Antareslaan 69-75

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro Leuven, KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar een winst van 26,4 miljoen euro, hetzij 0,34 euro per aandeel, tegenover een winst van

Nadere informatie

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Jos Baeten, voorzitter Raad van Bestuur Roel Wijmenga, CFO 29 februari 2012 ASR in 2011 Resultaat 212 miljoen Dividendvoorstel 71 miljoen Solvabiliteit naar

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie PERSBERICHT Bussum, 5 november 2015 In aanvulling op het persbericht IEX gaat naar de beurs, dat hedenmorgen is gepubliceerd, informeert MTY Holdings NV middels onderstaand bericht haar aandeelhouders

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. VastNed Retail nv is een Nederlands vastgoedbeleggingsfonds dat met gelden

Nadere informatie

Toelichting op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van AamigoO Group NV (de Vennootschap ) van 26 juni 2012.

Toelichting op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van AamigoO Group NV (de Vennootschap ) van 26 juni 2012. Toelichting op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van AamigoO Group NV (de Vennootschap ) van 26 juni 2012. 2. Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders 31 augustus 2011 De

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie

VERLICHTING IN DE RETAIL (DAG) LICHT EN RETAIL (PRESENTATIE DOCENTENDAG 15 NOVEMBER)

VERLICHTING IN DE RETAIL (DAG) LICHT EN RETAIL (PRESENTATIE DOCENTENDAG 15 NOVEMBER) Een onbehagelijk gevoel creëren en zo koopgedrag beïnvloeden VERLICHTING IN DE RETAIL (DAG) LICHT EN RETAIL (PRESENTATIE DOCENTENDAG 15 NOVEMBER) CORIO Inhoud Presentatie: - Wie of wat is Bob Gerritsen

Nadere informatie

Cofinimmo investeert verder in haar twee belangrijkste activiteitensegmenten

Cofinimmo investeert verder in haar twee belangrijkste activiteitensegmenten Cofinimmo investeert verder in haar twee belangrijkste activiteitensegmenten Een zorgvastgoed in Goirle (Nederland) Op 01.08.2016 heeft de Cofinimmo Groep het eerste lijnszorgcentrum 1 Oranjeplein, gelegen

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. EERSTE KWARTAAL (afgesloten per )

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. EERSTE KWARTAAL (afgesloten per ) TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR EERSTE KWARTAAL 2017-2018 1 (afgesloten per 30.06.2017) Netto huurresultaat stijgt met 8,06% tot 17,26 mio EUR EPRA Resultaat 2 van het eerste kwartaal van

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Vastned verhoogt aandeel premium city high street shops naar 73%

Vastned verhoogt aandeel premium city high street shops naar 73% PERSBERICHT 1 NOVEMBER TRADING UPDATE Vastned verhoogt aandeel premium city high street shops naar 73% HOOFDPUNTEN: - AANDEEL PREMIUM CITY HIGH STREET SHOPS STIJGT NAAR 73% - BEZETTINGSGRAAD PREMIUM CITY

Nadere informatie

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam Agenda Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Corio N.V. Vrijdag 10 december 2004 om 15.30 uur in Hilton Hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Corio N.V. Vrijdag 10 december 2004 om 15.30 uur in Hilton Hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Corio N.V. Vrijdag 10 december 2004 om 15.30 uur in Hilton Hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam 1. Opening en mededelingen 2. Vrijwaring commissarissen

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 6 mei 2013 Tijd 14.30 uur Plaats Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2013 Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

Inhoud. 100 Kantoren en bedrijfsruimten 104 Nederland 106 Interview Jan Visser 108 Frankrijk 109 Duitsland. Corio jaarverslag 2007 1

Inhoud. 100 Kantoren en bedrijfsruimten 104 Nederland 106 Interview Jan Visser 108 Frankrijk 109 Duitsland. Corio jaarverslag 2007 1 Jaarverslag 2007 Inhoud 2 Profiel 5 Vijfjarenoverzicht 6 Voorwoord 9 Bericht van de Raad van Commissarissen 12 Verslag van de Raad van Bestuur 18 Corio Top 10-waarde 2007 20 Aandeelhoudersinformatie en

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts Industries N.V.

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING CORIO N.V.

ALGEMENE VERGADERING CORIO N.V. ALGEMENE VERGADERING CORIO N.V. Donderdag 18 april 2013 om 15.00 uur in het Spoorwegmuseum, Maliebaanstation te Utrecht OPROEP EN AGENDA 1. Opening en mededelingen 2. Verslag van de Raad van Bestuur over

Nadere informatie