REGISTRATIEDOCUMENT Schiphol, 17 juni 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGISTRATIEDOCUMENT Schiphol, 17 juni 2013"

Transcriptie

1 REGISTRATIEDOCUMENT Schiphol, 17 juni 2013

2 Algemeen Dit is het registratiedocument van Wereldhave N.V. ( Wereldhave ) als bedoeld in artikel 4:48 van de Wet op het financieel toezicht ( de Wft ). Dit document bevat de gegevens genoemd in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen WFT ( Bgfo ), bijlage H. Dit registratiedocument zal worden gewijzigd of worden aangevuld indien en voor zover de wet dit vereist. 1. Gegevens over de werkzaamheden van Wereldhave N.V. Wereldhave is een internationaal opererende belegger in vastgoed met een portefeuille van circa EUR 2 miljard. Wereldhave belegt in winkelcentra in Nederland, België en Finland en duurzame kantoren in Parijs. Daarnaast heeft Wereldhave een portefeuille in Spanje met een omvang van circa 100 miljoen. De beleggingen in België bestaan uit een belang van 69,41% in de op Euronext Brussel genoteerde vastgoedbevak C.V.A. Wereldhave Belgium S.C.A. De beleggingen in Frankrijk vallen onder het SIIC regime (Sociétés d Investissements Immobilières Cotées). Aandelen Wereldhave worden verhandeld op de beurs van NYSE Euronext in Amsterdam (AEX). Op 31 december 2012 stonden gewone aandelen en 10 prioriteitsaandelen A uit. Er stonden geen prioriteitsaandelen B en preferente aandelen uit. Wereldhave heeft de fiscale status van beleggingsinstelling (FBI) en betaalt daardoor in Nederland feitelijk geen vennootschapsbelasting. Ontwikkelingsactiviteiten in Nederland zijn wel onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Wereldhave is lid van de IVBN (de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland), de Europese organisatie voor genoteerde vastgoedfondsen EPRA en de Dutch Green Building Council. 2. Gegevens over de personen die het dagelijks beleid van Wereldhave N.V. (mede) bepalen Het dagelijks beleid van Wereldhave wordt bepaald door de statutaire directie, bestaande uit: Drs. D.J. Anbeek - CEO De heer Anbeek is benoemd tot statutair directeur van Wereldhave per 1 juni Per 1 augustus 2012 is hij benoemd tot CEO. Per 1 mei 2013 is de heer Anbeek herbenoemd voor een periode van 4 jaar. 2 Schiphol, 17 juni 2013

3 De heer Anbeek is naast directeur van Wereldhave, lid van de Raad van Commissarissen van Ordina N.V. Drs. P. Roozenboom - CFO De heer Roozenboom is per 1 mei 2013 benoemd tot statutair directeur van Wereldhave voor een periode van 4 jaar. De heer Roozenboom heeft geen nevenactiviteiten naast zijn functie bij Wereldhave. De Raad van Commissarissen heeft tot taak het houden van toezicht op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap. Ir. J.A.P. van Oosten - voorzitter De heer Van Oosten is sinds 2009 lid van de Raad van Commissarissen van Wereldhave, is herbenoemd in 2012 en treedt volgens rooster af in Commissariaten: - Voorzitter Raad van Commissarissen Royal HaskoningDHV - Voorzitter Raad van Toezicht HagaZiekenhuis - Voorzitter Raad van Toezicht WFIA - Lid Raad van Commissarissen Staedion - Lid Raad van Commissarissen ADO Den Haag Nevenfuncties: - Voorzitting Stichting Haagbouw - Penningmeester Stichting Gegevens Autoriteit Natuur - Penningmeester Stichting Den Haag Culturele Hoofdstad 2018 Drs. F.Th.J. Arp RA vice-voorzitter De heer Arp is sinds 2005 lid van de Raad van Commissarissen van Wereldhave, is herbenoemd in 2008 en De heer Arp treedt volgens rooster af in Huidige functie: Lid Raad van Bestuur Telegraaf Media Groep N.V., CFO Commissariaten: Lid Raad van Commissarissen en Remuneratiecommissie ProSiebenSAT.1 Media AG Nevenfuncties: Penningmeester Stichting Voices of Africa Media Drs. H.J. van Everdingen De heer Van Everdingen is sinds 2011 lid van de Raad van Commissarissen van Wereldhave en herbenoembaar in Huidige functie: Directeur Catalyst Advisors Commissariaten: geen Nevenfuncties: Directeur Berlage winkelfonds Duitsland Mr. F.C. Weijtens Mevrouw Weijtens is sinds 2013 lid van de Raad van Commissarissen van Wereldhave en herbenoembaar in Huidige functie: Executive Vice President Corporate Affairs DSM NV Commissariaten: geen Nevenfuncties: geen 3 Schiphol, 17 juni 2013

4 Ir. J.A. Bomhoff De heer Bomhoff is sinds 2013 lid van de Raad van Commissarissen van Wereldhave en herbenoembaar in Huidige functie: Triple Blue Consulting BV Commissariaten: Lid RvC Bornet Group Rotterdam BV Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Stichting SHS Delft 3. Algemene gegevens over Wereldhave N.V. Wereldhave is opgericht naar Nederlands recht op 30 mei De vennootschap is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (closed-end). De Statuten zijn voor het laatst gewijzigd bij akte van 19 april 2011, verleden voor R.J.J. Lijdsman, notaris ter standplaats Amsterdam, op het ontwerp waarvan de ministeriële verklaring van geen bezwaar is verkregen bij beschikking van 19 april 2011 onder nummer NV Wereldhave is statutair gevestigd te s-gravenhage en haar hoofdkantoor is gevestigd te Schiphol. De vennootschap is onder nummer ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Den Haag. Wereldhave heeft de status van fiscale beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting Dit houdt in dat onder bepaalde voorwaarden geen vennootschapsbelasting behoeft te worden betaald. Contactgegevens WTC Schiphol Toren A, 3 e verdieping Schiphol Boulevard 233 Postbus BH Schiphol 1118 ZZ Schiphol Tel.: Fax: Financiële gegevens over Wereldhave N.V. Het boekjaar van Wereldhave loopt statutair van 1 januari tot en met 31 december. De accountant wordt benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, op voordracht van de Raad van Commissarissen. 4 Schiphol, 17 juni 2013

5 De Algemene vergadering van Aandeelhouders heeft op 22 april 2013 het voorstel goedgekeurd om PwC opdracht te verstrekken de controlewerkzaamheden uit te voeren over de jaren 2013, 2014 en Voor de accountantsverklaring wordt verwezen naar de jaarrekening welke verkrijgbaar is op de website van Wereldhave: 5. Gegevens over informatieverstrekking Hieronder volgt een beschrijving van de wijze waarop Wereldhave periodiek informatie verschaft. De jaarrekening van Wereldhave dient ingevolge het bepaalde in artikel 5:25c Wft uiterlijk binnen vier maanden na afloop van het boekjaar openbaar te worden gemaakt. De jaarrekening dient bij de Kamer van Koophandel Den Haag te worden gedeponeerd. Wereldhave dient voorts ingevolge het bepaalde in artikel 5:25d Wft binnen 2 maanden na de eerste helft van het boekjaar de halfjaarcijfers bekend te maken. De halfjaarcijfers zijn verkrijgbaar op het kantoor van de vennootschap en worden aan aandeelhouders ter beschikking gesteld. Wereldhave publiceert gewoonlijk een jaarverslag in de maand maart, alsmede een halfjaarbericht in het begin van de maand augustus. Daarnaast worden de 1 e en 3 e kwartaalcijfers met een trading update bekend gemaakt. Door middel van een persbericht wordt dan aandacht besteed aan de ontwikkelingen in de vastgoedportefeuille. Deze berichten worden gelijktijdig met de verzending ook gepubliceerd op de website Het jaarverslag en het halfjaarbericht liggen ter inzage ten kantore van de vennootschap (WTC Schiphol, Toren A, 3 e verdieping, Schiphol Boulevard 233, 1118 BH Schiphol), worden toegezonden aan degenen die daarom verzoeken en worden tevens gepubliceerd op de website Verdere tussentijdse mededelingen worden bekendgemaakt indien ontwikkelingen binnen of buiten de vennootschap naar het oordeel van de Directie daartoe aanleiding geven. Alle krachtens de Wft te verstrekken informatie is kosteloos verkrijgbaar op het hoofdkantoor van Wereldhave als ook op haar website 6. Gegevens over vervanging beheerder of bewaarder Wereldhave verklaart dat een verzoek tot intrekking van de vergunning bekend zal worden gemaakt in een landelijk verspreid Nederlands dagblad dan wel aan het adres van iedere deelnemer, alsmede op haar website 5 Schiphol, 17 juni 2013

REGISTRATIEDOCUMENT CORIO N.V.

REGISTRATIEDOCUMENT CORIO N.V. REGISTRATIEDOCUMENT CORIO N.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Corio N.V., een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal ("Corio"), als bedoeld in artikel 4:48 van de Wet op het Financieel

Nadere informatie

Registratiedocument Staalbankiers Vastgoedfondsen Beheer B.V.

Registratiedocument Staalbankiers Vastgoedfondsen Beheer B.V. Registratiedocument Staalbankiers Vastgoedfondsen Beheer B.V. 1. Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder Het doel van de Beheerder, Staalbankiers Vastgoedfondsen Beheer B.V., is het optreden

Nadere informatie

Registratiedocument 1 JULI 2014

Registratiedocument 1 JULI 2014 Registratiedocument 1 JULI 2014 Registratiedocument van ACTIAM N.V. Dit is het registratiedocument van ACTIAM N.V., als bedoeld in artikel 4:48 Wet op het financieel toezicht. Het hierin bepaalde heeft

Nadere informatie

Registratiedocument. Begrippenlijst

Registratiedocument. Begrippenlijst Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER juli 2011 - 2 - INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. WERKZAAMHEDEN VAN IBUS FONDSEN BEHEER 3 2.1 Activiteiten van IBUS Fondsen Beheer 3 2.2 Soorten belegginginstellingen

Nadere informatie

BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds

BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds I. gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder a. Activiteiten van de beheerder:

Nadere informatie

Registratiedocument Nova Capital B.V.

Registratiedocument Nova Capital B.V. Registratiedocument Nova Capital B.V. Dit is het registratiedocument van Nova Capital B.V. (hierna Nova Capital of beheerder ), als bedoeld in artikel 4:48 Wet op het financieel toezicht ( Wft ). De inhoud

Nadere informatie

08/05/2014. Registratiedocument Legal & General Nederland Beleggingen B.V.

08/05/2014. Registratiedocument Legal & General Nederland Beleggingen B.V. Registratiedocument Legal & General Nederland Beleggingen B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Legal & General Nederland Beleggingen B.V., als bedoeld in artikel 4:48 Wet op het financieel

Nadere informatie

Mede beleidsbepalers van de beheerder: De beheerder kent geen mede beleidsbepalers

Mede beleidsbepalers van de beheerder: De beheerder kent geen mede beleidsbepalers Bepalingen uit Toelichtingen Bijlage D art 117 1 Gegevens over de werkzaamheden van de beheerder 1a De activiteiten van de beheerder De activiteiten van de beheerder bestaan uit het beheren van vermogens,

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 1 OKTOBER 2014

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 1 OKTOBER 2014 ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BEHEERDER Delta Lloyd Asset Management N.V. is een naamloze vennootschap ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33052584. Enige aandeelhouder

Nadere informatie

BNP Paribas OBAM N.V.

BNP Paribas OBAM N.V. BNP Paribas OBAM N.V. Prospectus oktober 2011 Inlegvel 31 januari 2012 BNP Paribas OBAM N.V. Inlegvel gedateerd 31 januari 2012 bij Prospectus gedateerd oktober 2011 Dit inlegvel is integraal onderdeel

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 1 JULI 2015

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 1 JULI 2015 ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BEHEERDER Delta Lloyd Asset Management N.V. is een naamloze vennootschap ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33052584. Enige aandeelhouder

Nadere informatie

Verkopen (bruto opbrengsten)

Verkopen (bruto opbrengsten) Het jaar 2010 stond vooral in het teken van de uitvoering van de in 2009 vastgestelde strategie. In totaal heeft Wereldhave voor 375,9 mln aan de portefeuille onroerend goed in exploitatie toegevoegd met

Nadere informatie

Registratiedocument ten behoeve van vergunnmg ex artikel 2:65 Wet op het financieel toezicht REGISTRATIEDOCUMENT VAN TKP INVESTMENTS B.V.

Registratiedocument ten behoeve van vergunnmg ex artikel 2:65 Wet op het financieel toezicht REGISTRATIEDOCUMENT VAN TKP INVESTMENTS B.V. Registratiedocument ten behoeve van vergunnmg ex artikel 2:65 Wet op het financieel toezicht REGISTRATIEDOCUMENT VAN TKP INVESTMENTS B.V. Registratiedocument zoals bedoeld in artikel 4:48 Wet op bet financieel

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT VOS INVESTMENT BEHEER B.V. GEGEVENS BETEFFENDE DE WERKZAAMHEDEN VAN DE BEHEERDER

REGISTRATIEDOCUMENT VOS INVESTMENT BEHEER B.V. GEGEVENS BETEFFENDE DE WERKZAAMHEDEN VAN DE BEHEERDER REGISTRATIEDOCUMENT VOS INVESTMENT BEHEER B.V. GEGEVENS BETEFFENDE DE WERKZAAMHEDEN VAN DE BEHEERDER Vos Investment Beheer B.V. (hierna ook te noemen: de Beheerder) treedt op als beheerder in de zin van

Nadere informatie

Registratiedocument MeesPierson Real Estate Management BV

Registratiedocument MeesPierson Real Estate Management BV Registratiedocument MeesPierson Real Estate Management BV Registratiedocument MPREM BV (001).doc GEGEVENS OVER DE WERKZAAMHEDEN VAN DE BEHEERDER Algemeen MeesPierson Real Estate Management BV (de Beheerder)

Nadere informatie

BNP Paribas Fund II N.V.

BNP Paribas Fund II N.V. BNP Paribas Fund II N.V. Prospectus september 2011 BNP Paribas Fund II N.V. Inlegvel gedateerd 31 januari 2012 bij Prospectus gedateerd september 2011 Dit inlegvel is integraal onderdeel van het Prospectus

Nadere informatie

Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Inlegvel bij (basis) Prospectus Achmea Beleggingsfondsen N.V. Inlegvel 3 december 2007 Inlegvel 1 oktober 2007 Wijzigingen ten aanzien van Bijlage

Nadere informatie

Registratiedocument FINLES N.V.

Registratiedocument FINLES N.V. Registratiedocument FINLES N.V. Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Doel Registratiedocument Finles N.V.... 3 1.2 Activiteiten van Finles N.V.... 3 1.3 Aan derden uitbestede

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

Addendum. Bij het Prospectus van ActivInvestor Real Estate N.V. 1. Directie en de Beheerder (pagina 5 en pagina 19 e.v.)

Addendum. Bij het Prospectus van ActivInvestor Real Estate N.V. 1. Directie en de Beheerder (pagina 5 en pagina 19 e.v.) Addendum Bij het Prospectus van ActivInvestor Real Estate N.V. 1. Directie en de Beheerder (pagina 5 en pagina 19 e.v.) 2. Wijziging van voorwaarden (pagina 23) 3. Bijlage 5 Registratiedocument (pagina

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Haven European Value Fund (het European Value Fund ) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE VERKLARING GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.

CORPORATE GOVERNANCE VERKLARING GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. CORPORATE GOVERNANCE VERKLARING GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. INLEIDING Deze verklaring is een verklaring als bedoeld in het besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de

Nadere informatie

BNP Paribas Fund III N.V.

BNP Paribas Fund III N.V. BNP Paribas Fund III N.V. Prospectus september 2010 BNP Paribas Fund III N.V. Inlegvel gedateerd april 2011 bij Prospectus gedateerd september 2010 Dit inlegvel is integraal onderdeel van het Prospectus

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS 2012 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 9 mei 2012 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Middle Europe Opportunity Fund III N.V.

Middle Europe Opportunity Fund III N.V. Middle Europe Opportunity Fund III N.V. Prospectus met betrekking tot de uitgifte van aandelen op naam tegen een prijs van 20 per aandeel met een nominale waarde van 0,10 elk, in Middle Europe Opportunity

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Amsterdam, 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES... 4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING... 6 PROFIEL...

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie