SAMEN VATTING JAAR VERSLAG 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMEN VATTING JAAR VERSLAG 2013"

Transcriptie

1 SAMEN VATTING JAAR VERSLAG 2013

2 BERICHT VAN DE CEO 5 WIE WE ZIJN EN WAT WE TE BIEDEN HEBBEN 7 STRATEGIE 8 STRATEGISCHE PRINCIPES 9 STRUCTUUR VAN CORIO RAAD VAN COMMISSARISSEN 14 TOP-10 WAARDE 16 AANDEELHOUDERS- INFORMATIE & INVESTOR RELATIONS 20 FINANCIEEL OVERZICHT VIJFJARENOVERZICHT 27 WAARDERINGEN 34 ONTWIKKELINGS- 36 PIJPLIJNPROJECTEN OVERZICHT 39 OPERATIONEEL OVERZICHT 41 NEDERLAND 44 FRANKRIJK 47 ITALIË 53 DUITSLAND 50 SPANJE/ PORTUGAL 1 56 TURKIJE 59 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 62 REMUNERATIE RAPPORT 65 CORPORATE GOVERNANCE & RISICOMANAGEMENT 71 TOP-10 HUURDERS EPRA BEST PRACTICES PORTEFEUILLE 88 PIJPLIJN 89 ADRESSEN EN OVERIGE INFO DIT IS EEN SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG HET VOLLEDIGE JAARVERSLAG 2013 IN DE ENGELSE TAAL, INCLUSIEF JAAREKENING EN VERKLARING VAN DE ACCOUNTANT, IS TE DOWNLOADEN OP DE WEBSITE VAN CORIO BIJ EVENTUELE AFWIJKINGEN TUSSEN DEZE NEDERLANDSTALIGE SAMENVATTING EN HET ENGELSTALIGE JAARVERSLAG, IS DE ENGELSTALIGE LEIDEND.

3 BERICHT VAN DE CEO WIE WE ZIJN EN WAT WE TE BIEDEN HEBBEN STRATEGIE STRATEGISCHE PRINCIPES CORIO JAARVERSLAG 2013 BERICHT VAN DE CEO GERARD GROENER (1958) CEO en voorzitter Raad van Bestuur Benoemingstermijn 1 mei 2012 tot 1 mei 2016 Nederlandse nationaliteit Nevenfuncties Geen MIDDEN IN EEN PERIODE VAN STAGNE- RENDE CONSUMENTENBESTEDINGEN HEBBEN WIJ GEWERKT AAN DE VERBE- TERING VAN ONZE PORTEFEUILLEMIX, DE KWALITEIT VAN ONZE CENTRA EN DE EFFICIËNTIE VAN ONZE OPERATIES. DE VOORUITGANG DIE WE HIERMEE BOEKTEN PLAATST ONS IN EEN BETERE POSITIE. Terugkijkend op 2013 kunnen we niet tevreden zijn over de operationele resultaten. Dat werd al zichtbaar in het eerste halfjaar. We zijn het anders gaan aanpakken: meer nadruk op de operationele activiteiten, een flexibelere cultuur en een krachtige uitvoering van onze strategie. Meer bijeenkomsten met de landenmanagers en een andere agenda gericht op de dagelijkse bedrijfsactiviteiten hebben effect gesorteerd: in het tweede halfjaar van 2013 zagen we de bezoekersaantallen verbeteren en ook de omzet van onze huurders nam toe. We hebben tegelijkertijd ook de herontwikkeling van een aantal grote objecten afgerond en deze weer volledig in gebruik genomen. ONS WERKTERREIN 2013 was een moeilijk jaar voor veel Europese retailers die te lijden hadden van het aanhoudend zwakke economische klimaat. Midden in een periode van uitblijvende consumentenbestedingen zijn wij gaan werken aan de verbetering van onze portefeuillemix, de kwaliteit van onze centra en de efficiëntie van onze operaties. De vooruitgang die we hiermee boekten plaatst ons in een betere positie. Ook los van de conjunctuur verandert het bestedingsgedrag fundamenteel. We zien elk jaar wel weer een deel van de retailomzet de overstap maken van de fysieke naar de virtuele markt. We volgen de ontwikkelingen in de consumentenbestedingen op de voet en geloven nog altijd in het belang van een centrale fysieke markt als aanvulling op online verkopen. We zijn ons er echter van bewust dat de spelregels voortdurend veranderen, dat we goed bij de les moeten blijven en altijd klaar moeten staan voor die volgende stap, willen we het spel kunnen meespelen. Beperken we ons tot de monocultuur van de detailhandel, dan wordt het moeilijk om winstgevend te blijven als traditioneel vastgoedbedrijf. Commerciële winkelcentra kunnen en moeten daarom een belangrijk element van ontspanning, vrije tijd en dienstverlening toevoegen. We blijven dat element verder ontwikkelen. Het aantal restaurants en cafés in onze winkelcentra neemt toe en datzelfde geldt voor culturele en muziekevenementen, openluchtbioscopen, speelterreinen en tentoonstellingen. Met andere woorden: we ondernemen actie in de huidige economische neergang. Tegelijkertijd maken we ons op voor de toekomst en voegen we kortlopende plannen samen met de strategie op de lange termijn. Dat is en blijft de sleutel. HERONTWIKKELING: NU LASTIG, STRAKS WAARDEVOL De portefeuille is volgens ons nu een stuk sterker dan een jaar geleden, al zal het even duren voordat dat zichtbaar wordt. Een winkelcentrum herontwikkelen en daar opnieuw huurders bij zoeken, zet altijd de kortetermijnresultaten onder druk. Door de bouwwerkzaamheden en (tijdelijke) verhuizing van huurders dalen de bezoekersaantallen, vervolgens de omzet en uiteindelijk ook de huuropbrengsten. Onze drie grootste winkelcentra in Italië en ons grootste winkelcentrum in Frankrijk zaten in 2013 midden in dit proces; de projecten waren allemaal voor het einde van het jaar klaar. In die opgeleverde winkelcentra plukken we nu al de vruchten van de veranderingen: we hebben de relatie met de belangrijke merken Inditex, H&M en Primark versterkt en ons horeca-aanbod sterk verbeterd; acties die hogere bezoekersaantallen en omzet hebben opgeleverd en tot een duurzamere huurgroei kunnen leiden. In 2014 leggen we de laatste hand aan de herontwikkeling van St. Jacques in Metz en Centrum Galerie in Dresden. Het resultaat? Een sterkere uitgangspositie voor een betere inkomstengroei van onze winkelcentra. VERSNELD VERKOOPPLAN Het plan om onze niet-kernobjecten te verkopen was de uitkomst van een nadere verfijning van onze Favourite Meeting Places-strategie. We passen nu nog strengere criteria toe op de locatie, het concept en het management van een commercieel winkelcentrum. Het verkoopplan zou aanvankelijk drie à vier jaar gaan duren en, in combinatie met de nieuwe ontwikkelingsprojecten uit onze pijplijn, zorgen voor een stabiele verbetering van de winst. In de loop van 2014 zagen wij kansen om dat programma te versnellen. We hebben daar direct op ingespeeld en daarmee meer focus in de organisatie gebracht, de balans versterkt en de transitiefase versneld. AANGEPAST BEDRIJFSMODEL BRENGT DE CONSU- MENT DICHTERBIJ De gekozen strategie brengt ons dichterbij de consument. Acties die ons direct in contact brengen met de consument, of dat nu wegwijzer-apps zijn, Facebook-pagina s of toegepaste gaming en loyalty tools, brengen een interactieve dialoog met onze bezoekers op gang. Meer en betere communicatie betekent ook dat we beter en sneller kunnen inspelen op de voortdurend veranderende behoeften van die bezoekers. Naarmate deze relatie zich verder ontwikkelt, kunnen we samen met onze huurders de bezoekersaantallen en de omzet verder omhoog stuwen, wat bijdraagt aan het succes van het winkelcentrum als geheel. We moeten onze managers in de winkelcentra ook de middelen en wendbaarheid bieden om dit voor elkaar te krijgen, duidelijke verantwoordelijkheid geven voor de resultaten die zij boeken en een snelle en duidelijke besluitvorming over

4 BERICHT VAN DE CEO WIE WE ZIJN EN WAT WE TE BIEDEN HEBBEN STRATEGIE STRATEGISCHE PRINCIPES CORIO JAARVERSLAG 2013 CAMPANIA, NAPELS programma s mogelijk maken. We hebben de besluitvormingslijnen verkort en het aantal managementlagen gereduceerd. De organisatie is er slagvaardiger en efficiënter van geworden. ONZE MANAGERS MOTIVEREN OM KRACHTIG EN VOORTVAREND TE HANDELEN Door de meer frequente contacten tussen de Raad van Bestuur en de landenmanagers, in combinatie met een scherpere focus op het dagelijkse resultaat, kan de Raad van Bestuur de bedrijfsactiviteiten veel beter ondersteunen. In de winkelcentra zelf geven we het management steeds meer de ruimte om het initiatief te nemen en snel te handelen. We leggen de verantwoordelijkheid voor belangrijke managementbeslissingen lager in de bedrijfsorganisatie. Dat maakt onze managers tot leiders en ondernemers, werkt als een krachtige en positieve stimulans en zorgt dat ze alert, slagvaardig en actief blijven. Deze aanpak levert veel nieuwe en goede ideeën uit het veld op; meer onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid blijkt aan te zetten tot lateraal denken en een groter aanpassingsvermogen. Bovendien motiveert dit onze managers om bij belangrijke projecten de best beschikbare expertise aan te trekken. Gerard Groener Chief Executive Officer Corio N.V. DE ECONOMISCHE SITUATIE BLIJFT MOEIZAAM. DANKZIJ DE ENORME INSPANNING VAN AL ONZE MENSEN IN HET AFGELOPEN JAAR STAAN WE ER NU BETER VOOR. WE BLIJVEN STERK AFHANKELIJK VAN ONS TEAM OM EVENTUELE STORMEN HET HOOFD TE BIEDEN DIE 2014 VOOR ONS IN PETTO HEEFT. IK WIL ONZE MEDEWERKERS DIT KEER DAN OOK EXTRA BEDANKEN!

5 WIE WE ZIJN EN WAT WE TE BIEDEN HEBBEN BERICHT VAN DE CEO STRATEGIE STRATEGISCHE PRINCIPES CORIO JAARVERSLAG 2013 WIE WE ZIJN EN WAT WE TE BIEDEN HEBBEN MARKTHAL, ROTTERDAM CAMPANIA, NAPELS HOOG CATHARIJNE, UTRECHT MAREMAGNUM, BARCELONA CORIO IS EEN WINKELVASTGOEDONDERNEMING. ONZE KERNACTIVITEIT IS HET CREËREN VAN FAVOURITE MEETING PLACES DOOR HET SELECTE- REN, ONTWIKKELEN EN EXPLOITEREN VAN WINKELCENTRA IN EUROPA. ONZE VISIE RICHT ZICH OP HET SCHEPPEN VAN PLEKKEN WAAR MEN- SEN ELKAAR GRAAG ONTMOETEN EN WEER TERUGKOMEN, OM TE WIN- KELEN, ZICH TE ONTSPANNEN EN TIJD MET ELKAAR DOOR TE BRENGEN.

6 WIE WE ZIJN EN WAT WE TE BIEDEN HEBBEN BERICHT VAN DE CEO STRATEGIE STRATEGISCHE PRINCIPES CORIO JAARVERSLAG 2013 CENTRUM GALERIE, DRESDEN VISIE De winkelmarkt verandert snel. Retail is steeds minder gewoon winkelen en steeds meer een sociale ervaring. En duurzaamheid maakt in toenemende mate deel uit van ons dagelijks leven. Bij Corio passen we ons aan deze nieuwe realiteit aan. Onze vaardigheden en de technologische mogelijkheden stellen ons in staat om iets geheel nieuws te doen. Om plekken te creëren waar mensen zich verbinden, met onze centra en met elkaar: plekken waar mensen zich kunnen ontspannen, tijd met elkaar doorbrengen, zich thuis voelen en inspiratie kunnen opdoen. MISSIE Onze missie is om onze positie als toonaangevende Europese winkelvastgoedonderneming te verbeteren. Dat doen we door onze winkelcentra voortdurend aan te passen aan de veranderende behoeften en eisen van de consument. WAAROM Mensen gaan al van oudsher naar de markt, niet alleen om hun basisboodschappen te doen maar ook om deel te nemen aan gemeenschappelijke activiteiten, om ervaringen te delen, om het laatste nieuws te horen, om ideeën uit te wisselen en van elkaar te leren, om te ontsnappen aan het dagelijkse leven en om gemeenschapszin te smeden. In een wereld die steeds verder verstedelijkt en alsmaar commerciëler wordt, waarin traditionele sociale structuren afbrokkelen en zich een netwerksamenleving ontwikkelt, krijgt onze maatschappelijke realiteit een nieuwe invulling: we zien het als onze opdracht om hieraan bij te dragen door zinvolle plekken te creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Favourite Meeting Places zijn ons antwoord op deze veranderende behoeften. We verschuiven van het verhuren van vierkante meters naar het geven van betekenis aan het menselijk bestaan. We vinden de winkelervaring opnieuw uit en bewegen ons van kanaaldenken naar klantdenken. Van producten naar oplossingen. Van een traditioneel winkelcentrum naar een levendige bestemming die het leven van consumenten verrijkt en die de consument en de gemeenschap verzorgt en bedient. CORIO WIL DAARTOE: De handen ineenslaan met de beste retailers en hen helpen een outperformance te realiseren. Bij de ontwikkeling van grootschalige projecten in het stadscentrum op de shortlist van gemeenten prijken. Op het gebied van maatschappelijke en milieuprestaties tot de besten van de sector behoren. Een sterk financieel profiel handhaven. Beleggers toegang bieden tot kwaliteitsvastgoed in retail op de belangrijkste markten van het vasteland van Europa. De werkgever zijn waar professionals bij voorkeur willen werken.

7 STRATEGIE BERICHT VAN DE CEO WIE WE ZIJN EN WAT WE TE BIEDEN HEBBEN STRATEGISCHE PRINCIPES 1 7 CORIO JAARVERSLAG 2013 STRATEGIE ARNEKEN GALERIE, HILDESHEIM DOELSTELLINGEN VOOR DE MIDDELLANGE TERMIJN Eind 2012 heeft Corio een aantal doelstellingen gedefinieerd voor de middellange termijn (3 tot 4 jaar). Deze zijn gericht op het toepassen van onze strategie, het verhogen van de kwaliteit van onze portefeuille en het verbeteren van het resultaat voor onze stakeholders. Hieronder de stand van zaken wat betreft onze vier belangrijkste doelstellingen. DESINVESTERINGS- PLAN UITVOEREN Corio heeft in 2013 objecten ter waarde van 225 miljoen verkocht en overgedragen, en voor nog eens 357 miljoen verkocht aan objecten die begin 2014 worden overgedragen. De totale opbrengsten uit desinvesteringen sinds het plan van start ging, bedragen 582 miljoen. De in totaal 27 objecten werden aan een aantal beleggers verkocht. Corio loopt hiermee voor op haar 3-4 jarenplan. We hebben de kwaliteit en de gemiddelde omvang van onze winkelcentra vergroot. Dit resulteerde in een stijging van de gemiddelde ºwaarde van 87 miljoen eind 2012 naar 116 miljoen. LAGERE LEVERAGE Door het versnellen van ons desinvesteringsplan hebben we belangrijke stappen gezet bij het verlagen van de leverage naar circa 41% (na aftrek van opbrengsten uit alle ondertekende verkooptransacties). Toch hebben we onze doelstelling van 35% à 38% nog niet bereikt. Eind 2013 stond de leverage op 43,7%. Het proces werd vooral vertraagd door de negatieve herwaarderingen. We blijven ons desinvesteringsplan uitvoeren om de pijplijn te kunnen financieren. Hierbij houden wij de leverage in de hand. Tegelijkertijd kunnen verbeterde bedrijfsresultaten de waarde van het vastgoed vergroten. Bovendien zullen wij het gewenste niveau bereiken door een duurzamer dividendbeleid en door kapitaal op gedegen wijze te blijven hergebruiken (asset recycling). BEHEERSKOSTEN VERLAGEN Ondanks het feit dat wij in een overgangsjaar zaten, hebben wij de beheerskosten als percentage van GTRI weten te verlagen van 8,9% in 2012 naar 7,6% in Ervan uitgaande dat deze grote stap vooruit ook een weerspiegeling is van hogere doorbelaste kosten verwachten we in 2014 een relatieve stijging. We hebben er echter alle vertrouwen in dat we de langetermijndoelstelling van gemiddeld 8% per jaar zullen halen. CULTUUR Het is van groot belang dat onze strategie voortvarend wordt uitgevoerd. Een grotere wendbaarheid en cashflow als invalshoek zijn hiervoor een voorwaarde. We veranderen ons bedrijfsmodel, waarbij verantwoordelijkheden en bevoegdheden lager in de organisatie worden gelegd. De Raad van Bestuur en de landenmanagers werken nu nauwer samen en we hebben managementlagen weggehaald. Door kortere communicatielijnen en door dichter bij de business te staan, kunnen wij de bedrijfsvoering verbeteren. Dit geeft een positieve impuls en zal ervoor zorgen dat managers van winkelcentra en leasingmanagers zich blijven richten op hun uitvoerende taken.

8 STRATEGISCHE PRINCIPES BERICHT VAN DE CEO WIE WE ZIJN EN WAT WE TE BIEDEN HEBBEN STRATEGIE 1 8 CORIO JAARVERSLAG 2013 STRATEGISCHE PRINCIPES HOOG CATHARIJNE, UTRECHT AANPASSINGSVERMOGEN & FLEXIBILITEIT Wij weten hoe belangrijk het is om de veranderende eisen en gewoonten van mensen evenals de trends waardoor die mensen zich laten leiden te herkennen en daar snel op in te spelen. We richten onze winkelcentra zo in dat ze met veranderingen kunnen meegaan. Bij Corio gebeurt alles intern: onze winkelcentra worden beheerd, in de markt gezet en verhuurd door onze eigen mensen. Dat is volgens ons de enige manier om de flexibiliteit te creëren die nodig is om ons op tijd te kunnen aanpassen. KRITISCHE MASSA Ondanks dat onze aanpak van asset allocatie zich in eerste instantie op steden richt, beseffen we heel goed dat we gespecialiseerd lokaal management nodig hebben om bovengemiddeld te presteren. In elk land hebben we kritische massa nodig om effi ciënt te kunnen werken en om de beste teams aan ons te binden. Dat is in alle kernmarkten van Corio gelukt. Omvang is niet het enige of uiteindelijke doel, maar omvang maakt wel uit: om op het niveau van een winkelcentrum een effectieve marketingstrategie te kunnen voeren, moet het winkelcentrum een dominante positie hebben in het verzorgingsgebied. Vanuit die startpositie hebben we dan diverse mogelijkheden om marktaandeel te winnen door het centrum commercieel aantrekkelijker te maken, te herontwikkelen of uit te breiden. INNOVATIE We hebben onder de naam LaunchLab een intern platform opgezet dat ons moet helpen te innoveren en de Favourite Meeting Places-strategie uit te voeren. Met dat programma wil Corio nieuwe strategische inzichten opdoen, innovatieve ideeën ondersteunen om snel tot actie over te gaan en op die manier de opbrengsten uit andere inkomstenstromen bevorderen. DUURZAAMHEID We zijn van mening dat onze winkelcentra, willen ze succes boeken, duurzaam moeten zijn zowel financieel als op het gebied van milieu en maatschappij. We zien duurzaamheid als een impuls voor groei en als een positieve bijdrage aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de regio s waarin onze winkelcentra gevestigd zijn. Die bijdrage leveren wij bijvoorbeeld door onze locaties te upgraden met nieuwe en aantrekkelijke voorzieningen, door banen te scheppen en door gemeenschappen te bouwen. FLEXIBELE FINANCIERING In het financieringsprogramma van onze onderneming hebben we een vergelijkbare flexibiliteit ingebouwd: een combinatie van vaste en variabele rente, naast evenwicht in looptijden van een verscheidenheid aan financieringsbronnen. Met die gediversifieerde en solide kapitaalbasis hebben we voldoende armslag om snel op kansen te kunnen inspelen. OPERATIONELE EXCELLENTIE Operationele excellentie betekent dat we ons bedrijf op de meest winstgevende manier runnen. En door de hechte samenwerking tussen de marketing, de verhuur, het ontwerp en de ontwikkeling van winkelcentra kunnen we bij het beheer, de (her)ontwikkeling en de uitbreiding van onze portefeuille maximale waarde en kansen creëren. Onze plannen zijn gebaseerd op diepgaand onderzoek naar en analyses van de wensen van de consument. Op die manier komen we trends en behoeften vroeg op het spoor, waardoor we ons bedrijf kunnen blijven uitbreiden en nieuwe inkomstenbronnen voor onze winkelcentra kunnen aanboren. Dit wordt verder versterkt door de managers van winkelcentra en leasingmanagers meer verantwoordelijkheid te geven, door bevoegdheden lager in de organisatie te leggen en door vanuit het hoofdkantoor en het landenmanagement meer ondersteuning te bieden.

9 STRUCTUUR VAN CORIO 1 9 CORIO JAARVERSLAG 2013 GEOGRAFISCHE SPREIDING IN WAARDE FMP TRC SPREIDING IN WAARDE SECTOR SPREIDING IN WAARDE PIJPLIJN SPREIDING IN WAARDE 7,0 MILJARD 7,0 MILJARD 7,0 MILJARD 1,2 MILJARD NEDERLAND 26% FMP 87% RETAIL 99% NEDERLAND 57% FRANKRIJK 23% TRC 9% OVERIG 1% FRANKRIJK 6% ITALIË 18% TRC 4% VERKOCHT MAAR ITALIË 15% SPANJE/PORTUGAL 9% NOG NIET OVERGEDRAGEN DUITSLAND 22% DUITSLAND 15% OP VERSLAGDATUM TURKIJE 8% OVERIG 1% STRUCTUUR VAN CORIO RAAD VAN COMMISSARISSEN DERK DOIJER VOORZITTER ROBERT VAN DER MEER VICEVOORZITTER GOBERT BEIJER ROEL VAN DEN BERG JOHN CARRAFIELL INVESTOR RELATIONS HUMAN RESOURCES MANAGEMENT CORPORATE PR & COMMUNICATIONS DESIGN & DEVELOPMENT RESEARCH & CONCEPTS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TRC DISPOSAL TEAM RAAD VAN BESTUUR GERARD GROENER CEO BEN VAN DER KLIFT CFO FREDERIC FONTAINE CDO LEGAL & COMPLIANCE RISK MANAGEMENT TREASURY FINANCE & CONTROL TAX INFORMATION MANAGEMENT CORIO NEDERLAND CORIO FRANCE CORIO ITALIA CORIO ESPAÑA CORIO DEUTSCHLAND CORIO TÜRKIYE OFFICE SUPPORT MARKETING LEASING CENTER MANAGEMENT BUSINESS SUPPORT

10 STRUCTUUR VAN CORIO 1 10 CORIO JAARVERSLAG 2013 PORTA DI ROMA, ROME Aantal bezoekers 420 miljoen 415 miljoen Retailcontracten BVO retail 1.8 miljoen m miljoen m 2 Gemiddelde bezettingsgraad FMP 96,4% 96,9% Operationele portefeuille 6,4 miljard 6,6 miljard Pijplijn (committed en deferrable) 1,2 miljard 1,8 miljard Nettohuuropbrengsten retail (inclusief geassocieerde deelnemingen) 410,8 miljoen 422,2 miljoen Nettohuuropbrengsten FMP (inclusief geassocieerde deelnemingen) 343,0 miljoen 342,5 miljoen Nettohuuropbrengsten TRC (inclusief geassocieerde deelnemingeni) 67,8 miljoen 79,7 miljoen Like-for-like nettohuuropbrengsten retail -4,4% -0,6% Like-for-like nettohuuropbrengsten FMP -2,2% 0,0% Direct resultaat 261,2 miljoen 262,0 miljoen Indirect resultaat - 511,7 miljoen - 246,0 miljoen Nettoresultaat - 250,5 miljoen 16,0 miljoen Marktkapitalisatie 3,2 miljard 3,3 miljard Dividend per aandeel 2,13 2,76 NAV per aandeel 37,07 42,44 NNNAV per aandeel 37,65 41,20

11 RAAD VAN COMMISSARISSEN REMUNERATIE RAPPORT CORPORATE GOVERNANCE 11 CORIO JAARVERSLAG 2013 RAAD VAN COMMISSARISSEN D.C. DOIJER DERK, 1949 Voorzitter van de Raad van Commissarissen Aanwezigheid 100% Nederlandse nationaliteit Eerste benoeming in 2005 Lopende termijn tot 2017 Voorzitter van de Selectiecommissie Aanwezigheid 100% Lid van de Auditcommissie Aanwezigheid 100% Commissariaten Lucas Bols Holding B.V. (voorzitter), Koninklijke Ahold N.V. R.A.H. VAN DER MEER ROBERT, 1949 Vice-voorzitter Raad van Commissarissen Aanwezigheid 100% Nederlandse nationaliteit Eerste benoeming in 2004 Lopende termijn tot 2015 Voorzitter van de Auditcommissie Aanwezigheid 100% Huidige functies Hoogleraar Finance, Rijksuniversiteit Groningen en plaatsvervangend raadsheer van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam Commissariaten European Asset Trust N.V. en Kas Bank N.V. G.A. BEIJER GOBERT, 1950 Lid van de Raad van Commissarissen Aanwezigheid 92% Nederlandse nationaliteit Eerste benoeming in 2009 Lopende termijn tot 2017 Voorzitter van de Remuneratiecommissie Aanwezigheid 100% Huidige functies Onafhankelijk adviseur en associé bij BoerCroon Management Commissariaat Staedion R.C. VAN DEN BERG ROEL, 1957 Lid van de Raad van Commissarissen Aanwezigheid 100% Nederlandse nationaliteit Eerste benoeming in 2011 Lopende termijn tot 2015 Lid van de Remuneratiecommissie Aanwezigheid 100% Lid van de Selectiecommissie Aanwezigheid 100% Huidige functies Oprichter/mede-eigenaar van de netwerkorganisatie Access to Quality, lid van de Adviesraad van My Cognition, lid van de Raad van Toezicht van de Stichting GGTO J.A. CARRAFIELL JOHN, 1965 Lid van de Raad van Commissarissen Aanwezigheid 92% Amerikaanse nationaliteit Eerste benoeming in 2012 Lopende termijn tot 2016 Lid van de Auditcommissie Aanwezigheid 100% Huidige functies Oprichter en managing partner van GreenOak en lid van de Dean s Council van de Yale School of Architecture

12 RAAD VAN COMMISSARISSEN REMUNERATIE RAPPORT CORPORATE GOVERNANCE 12 CORIO JAARVERSLAG 2013 AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Hierbij bieden wij u het door de Raad van Bestuur opgestelde jaarverslag en de jaarrekening over 2013 aan. Het volledige jaarverslag en de jaarrekening zijn beschikbaar in het Engels op de website van Corio PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. heeft de jaarrekening gecontroleerd en hierbij een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven. Wij stellen u voor om de jaarrekening ongewijzigd over te nemen en om conform het voorstel van de Raad van Bestuur voor 2013 een dividend vast te stellen van 2,13 per aandeel (in contanten en/of in aandelen). Corio keert ten minste eenmaal per jaar dividend uit. Het dividendbeleid van Corio is erop gericht om minimaal aan de FBI-eisen te voldoen en 80-90% van het totale directe resultaat uit te keren als dividend. Corio kan aan de Algemene Vergadering voorstellen om dit dividend binnen de FBI-eisen uit te keren in contanten of aandelen of een combinatie daarvan. SAMENSTELLING RAAD VAN COMMISSARISSEN De Raad van Commissarissen van Corio telt vijf leden: de heer Derk Doijer (voorzitter), de heer Robert van der Meer (vicevoorzitter), de heer Gobert Beijer, de heer Roel van den Berg en de heer John Carrafiell. Elke commissaris heeft specifieke competenties en/of een bepaalde achtergrond waardoor de Raad van Commissarissen over een brede deskundigheid beschikt in overeenstemming met het profiel van de Raad van Commissarissen. Zie voor meer informatie hierover de curricula vitae in dit verslag. Alle leden van de Raad van Commissarissen beschikken over genoeg tijd om voldoende aandacht te geven aan de zaken die er bij de vennootschap spelen. Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk conform de criteria die in de Nederlandse Corporate Governance Code zijn beschreven. Op 1 januari 2013 trad de Wet Bestuur en Toezicht in werking. Deze wet schrijft een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen voor in de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen bij vennootschappen die onder deze wet vallen. Van een evenwichtige participatie van mannen en vrouwen wordt geacht sprake te zijn als ten minste 30% van de zetels door mannen wordt ingevuld en ten minste 30% door vrouwen. Op dit moment hebben er bij Corio geen vrouwen zitting in de Raad van Commissarissen of de Raad van Bestuur. In dit opzicht leeft Corio de wet niet na. De Raad van Commissarissen onderkent de voordelen van diversiteit, inclusief een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen. Wel is de Raad van Commissarissen van mening dat het man/vrouw-vraagstuk slechts één aspect is van diversiteit. Corio blijft leden van de Raad van Commissarissen en van de Raad van Bestuur selecteren op basis van een breed spectrum van ervaring, achtergrond, vaardigheden, kennis en inzichten. De Raad van Commissarissen blijft streven naar meer diversiteit in zowel de Raad van Commissarissen als de Raad van Bestuur en geeft daarom de voorkeur aan vrouwelijke kandidaten. Meer informatie hierover is te vinden in het profiel van de Raad van Commissarissen op de website van Corio VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN In 2013 heeft de Raad van Commissarissen 12 keer plenair vergaderd met de Raad van Bestuur (waarvan vijf keer via een conference call). De Raad van Commissarissen kwam daarnaast drie keer afzonderlijk bijeen voorafgaand aan een plenaire vergadering van de Raad van Commissarissen. Geen van de leden van de Raad van Commissarissen was regelmatig afwezig bij deze vergaderingen. De aanwezigheid van de commissarissen bedroeg 97% voor de plenaire bijeenkomsten. Zie voor de aanwezigheidscijfers van de individuele leden het curriculum vitae van de commissaris in kwestie in dit verslag. Voor Corio was 2013 een moeilijk jaar. In een tijd waarin de waarderingen onder druk staan en het winkelgedrag in hoog tempo verandert, richt Corio zich in toenemende mate op Favourite Meeting Places en verkoopt het bedrijf zijn traditionele winkelcentra. Tijdens vergaderingen van de Raad van Commissarissen werden de financiële resultaten van Corio uitgebreid besproken, zowel in het algemeen als ter voorbereiding op de publicatie van de kwartaalberichten, de halfjaarcijfers, het jaarverslag en de jaarrekening. De externe accountant heeft tijdens de besprekingen van de halfjaarcijfers en de jaarrekening de bevindingen van de controles gepresenteerd. De Raad van Commissarissen en de Auditcommissie hebben de bevindingen van de uitgevoerde controles met de externe accountant besproken. De Raad van Commissarissen heeft ten minste één keer met de externe accountant gesproken zonder dat daarbij (een lid van) de Raad van Bestuur aanwezig was. Tijdens de vergaderingen met de Raad van Bestuur heeft de Raad van Commissarissen zich in 2013 vooral gebogen over het toezicht op de uitvoering van de strategie van Corio, in het bijzonder de vooruitgang die is geboekt met betrekking tot het desinvesteringsplan, beleggingsvoorstellen, risicobeheer en controlesystemen, de interne accountantscontrole, compliance, financieringen, operationele efficiëntie, organisatiestructuur, de rating van Corio, CSR, doelstellingen, de pijplijn en de jaarbegroting. De commissarissen beoordeelden en bespraken verder diverse scenario s waarin verschillende marktomstandigheden en de invloed daarvan op de activiteiten en financiering van Corio waren opgenomen. Tijdens een tweedaagse jaarlijkse vergadering van de Raad van Commissarissen in september 2013 om de strategie te bespreken, ging alle aandacht uit naar de stappen die zijn gezet bij de toepassing van de Favourite Meeting Places-strategie en de governance- en organisatiestructuur van Corio. Door de nieuwe organisatiestructuur, waarbij de Raad van Bestuur nauwer betrokken is bij de bedrijfsvoering, komt er meer nadruk te liggen op operationele excellentie. De reorganisaties die hiervan het gevolg zijn, worden in 2014 afgerond. De voorzitter van de Raad van Commissarissen en de voorzitter van de Raad van Bestuur kwamen geregeld bijeen om algemene zaken bij Corio door te nemen.

13 RAAD VAN COMMISSARISSEN REMUNERATIE RAPPORT CORPORATE GOVERNANCE CORIO JAARVERSLAG 2013 HOOG CATHARIJNE, UTRECHT De Raad van Commissarissen heeft het eigen functioneren besproken evenals het functioneren van de diverse commissies en hun individuele leden. De evaluatie werd geleid door de voorzitter van de Raad van Commissarissen en betrof de regelmaat, aan- en afwezigheid en onderwerpen van de vergaderingen evenals de dynamiek van de discussies. Aan alle commissarissen is gevraagd een enquête in te vullen over de vergaderingen van de Raad van Commissarissen en over de vergaderingen van de commissies waartoe zij behoren. De uitkomst was dat de Raad van Commissarissen als geheel en de individuele commissarissen goed presteerde(n). Het functioneren van de Raad van Bestuur als college en individueel is eveneens besproken en geëvalueerd. Net als bij de evaluatie van de Raad van Commissarissen lag de leiding in handen van de voorzitter van de Raad van Commissarissen. HERBENOEMINGEN De Raad van Commissarissen zal de heer Ben van der Klift voor herbenoeming voordragen als lid van de Raad van Bestuur (CFO) voor een periode van vier jaar. De heer Van der Klift heeft zijn functie als lid van de Raad van Bestuur goed vervuld en hij levert met zijn financiële deskundigheid een waardevolle bijdrage aan de besluitvorming binnen de Raad van Bestuur. VERSLAG VAN DE SELECTIECOMMISSIE De Selectiecommissie is in 2013 twee keer bijeengekomen. De leden bespraken onder andere de opvolgingsplanning en de vacature van COO. De commissie zoekt samen met een professioneel wervingsbureau naar nog twee leden voor de Raad van Commissarissen. Hierbij wordt vooral gezocht naar iemand met operationele en vastgoedkennis. De commissie geeft bij gelijke geschiktheid de voorkeur aan een vrouw. Ook de herbenoeming van de heer Van der Klift kwam aan de orde. VERSLAG VAN DE REMUNERATIECOMMISSIE De Remuneratiecommissie kwam in 2013 drie keer bijeen. Onderwerpen die daarbij aan de orde kwamen, waren onder andere de korte- en langetermijnbonussen van de Raad van Bestuur, het functioneren van leden van de Raad van Bestuur, de ontwikkelingen op het gebied van de beloning van het managementkader net onder de Raad van Bestuur, het beloningsbeleid en het remuneratierapport. De Remuneratiecommissie voerde scenarioanalyses uit om te bepalen of de maximale contante waarde van de fictieve prestatieaandelen (Performance Phantom-aandelen) nog altijd redelijk was. De Remuneratiecommissie stelde dat de uitkomst van de scenarioanalyses in overeenstemming was met de geest en de principes van het Performance Phantom Share Plan. Het plan zelf werd ook besproken en is met een jaar verlengd. Het remuneratierapport is door de Raad van Commissarissen overgenomen. Nadere informatie over de structuur en achtergrond van het beloningsbeleid is terug te vinden in het remuneratierapport in dit jaarverslag en op de website van Corio Het proces dat in 2013 is gevolgd, is in lijn met het op 29 april 2008 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgestelde beloningsbeleid. VERSLAG VAN DE AUDITCOMMISSIE De Auditcommissie is in 2013 vier keer bijeengekomen. De belangrijkste onderwerpen van gesprek waren de kwartaalcijfers, het verslag van de externe accountant, de managementletters en de prestaties van de externe accountant. Wat dit laatste betreft concludeerde de Auditcommissie dat deze prestaties voldoende waren. De Auditcommissie heeft in 2013 ten minste één keer met de externe accountant overlegd zonder de aanwezigheid van leden van de Raad van Bestuur. Daarbij werd aandacht besteed aan de onderwerpen risicobeheer, het desinvesteringsplan, waarderingen, grondslagen voor financiële verslaggeving, kosten van de jaarlijkse accountantscontrole, de interne accountantscontrole, IT-systemen, treasury-activiteiten en -beleid, en de financiële resultaten en positie van de vennootschap. Informatie over de benadering van Corio ten aanzien van niet-controlewerkzaamheden en de genomen stappen die de onafhankelijkheid van de accountant moeten beschermen, is te vinden in het eerder genoemde beleid, beschikbaar via De Raad van Commissarissen en de Auditcommissie voeren ten minste één keer in de vier jaar een grondige beoordeling uit van het functioneren van de externe accountant. De Auditcommissie heeft de managementletter met de externe accountant besproken en informeerde de Raad van Commissarissen dat er geen zaken waren die toegelicht dienden te worden. De Auditcommissie heeft de Raad van Commissarissen geadviseerd om PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor te dragen als externe accountant voor De Raad van Commissarissen heeft hiermee ingestemd. De Auditcommissie heeft in 2013 de noodzaak van een Interne Audit-functie beoordeeld en kwam tot de conclusie dat dit wenselijk was. Op basis van deze conclusie adviseerde de Raad van Commissarissen de Raad van Bestuur om een Interne Audit-functie in te stellen. De Raad van Bestuur heeft dit advies overgenomen en een interne auditor aangesteld. Vervolgens zijn er een handvest, het Internal Audit Charter, en een risicogebaseerd jaarplan voor de interne accountantscontrole, het Internal Audit Plan, opgesteld. Deze zijn na overleg met de Raad van Bestuur en de externe accountant door de Auditcommissie goedgekeurd. MEDEWERKERS Op 1 april 2013 trad de heer Jaap Blokhuis af als lid van de Raad van Commissarissen om de leiding op zich te nemen van het desinvesteringsplan voor de traditionele winkelcentraportefeuille. Het desinvesteringsplan is in volle gang en het proces is geïntegreerd in de bestaande organisatie. De heer Blokhuis heeft de Raad van Commissarissen ervan op de hoogte gesteld dat hij de ambitie heeft om een voltijdse functie te vervullen en dat hij daarom helaas niet beschikbaar is voor herbenoeming tot de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen betreurt, maar respecteert zijn besluit. Zowel de Raad van Commissarissen als de Raad van Bestuur bedanken de heer Blokhuis voor zijn waardevolle bijdrage aan de onderneming en wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie. Ten slotte maken wij graag van deze gelegenheid gebruik om onze erkentelijkheid en dank uit te spreken aan de Raad van Bestuur en medewerkers van Corio voor hun inspanningen en toewijding gedurende een moeilijk jaar. Utrecht, 17 februari 2014 De Raad van Commissarissen

14 TOP 10 WAARDE CORIO JAARVERSLAG TOP 10 WAARDE PORTA DI ROMA ROME WAARDE 476,2 MILJOEN TOTAAL BVO M 2 FOOTFALL 18,7 MILJOEN WINKELS 224 PARKEERPLAATSEN 7200 VERZORGINGSGEBIED

15 TOP 10 WAARDE CORIO JAARVERSLAG TOP 10 WAARDE HOOG CATHARIJNE UTRECHT WAARDE 461,0 MILJOEN TOTAAL BVO M 2 FOOTFALL 26 MILJOEN WINKELS 180 PARKEERPLAATSEN 2320 VERZORGINGSGEBIED

16 AANDEELHOUDERSINFORMATIE EN INVESTOR RELATIONS CORIO JAARVERSLAG 2013 AANDEELHOUDERS- INFORMATIE EN INVESTOR RELATIONS DE RAAD VAN BESTUUR EN DE AFDELING INVESTOR RELATIONS HECHTEN ERAAN OM AANDEELHOUDERS, HOUDERS VAN SCHULDPAPIER, ANDERE STAKEHOLDERS EN ALLE ANDERE GEÏNTERESSEERDE PARTIJEN OP GELIJKWAARDIGE BASIS, (GELIJK)TIJDIG EN OP EEN DUIDELIJKE EN EENDUIDIGE WIJZE VAN INFORMATIE TE VOORZIEN. SHOPVILLE GRAN RENO, BOLOGNA BELANGRIJKE AANDEELHOUDERS Stichting Pensioenfonds ABP (via directe en indirecte belangen), Amundi, BlackRock en State Street Corporation bezitten meer dan 3% van het geplaatste aandelenkapitaal. Het ABP heeft conform de meldingsplicht op 2 februari 2010 bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gemeld 36,77% van het aantal geplaatste aandelen Corio in bezit te hebben. Eind 2013 was dat, zo liet ABP aan Corio weten, 30,58% (ultimo 2012: 32,65%). Volgens de AFM had Amundi 4,95% van de aandelen Corio in bezit (geregistreerd op 17 december 2013), State Street Corporation 3,89% (geregistreerd op 1 juli 2013) en Black- Rock 4,96% (geregistreerd op 7 februari 2013). HET AANDEEL Het aandeel Corio N.V. is genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam. Het aandeel is opgenomen in diverse relevante, toonaangevende indices, waaronder de AEX, EPRA, GPR, STOXX Europe 600, EURO STOXX, FTSE4good, DJSI (Europa en Wereld) en de ASPI Index. KOSTENRATIO Volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn beleggingsinstellingen verplicht hun kostenratio s te rapporteren, waaronder de Lopende Kosten Factor (LKF). Deze verplichting is ingesteld ten behoeve van de beschikbaarheid van duidelijke en vergelijkbare informatie over kostenniveaus. Met ingang van 2006, en in overeenstemming met de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), wordt de LKF berekend als de totale kosten (exploitatiekosten, algemene kosten en belastingen), exclusief de rentelasten, als percentage van de gewogen gemiddelde intrinsieke waarde over de laatste vier kwartalen van het boekjaar. In 2013 bedroeg de kostenratio van Corio 2,64% vergeleken met 2,66% in PRIJS EN OMZET CORIO AANDELEN 400 MILJOEN J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 0

17 AANDEELHOUDERSINFORMATIE EN INVESTOR RELATIONS CORIO JAARVERSLAG 2013 NAVE DE VERO, VENETIË FINANCIËLE KALENDER Jaarresultaten 12 februari 11 februari Eerste kwartaal update 7 mei 6 mei Halfjaarresultaten 6 augustus 5 augustus 1e negen maanden update 5 november 4 november Alg. vergadering van aandeelhouders 17 april 16 april Ex-dividend datum aandeel 23 april Begin keuzeperiode dividend 28 april Einde keuzeperiode dividend 28 mei Betaalbaarstelling dividend MAREMAGNUM, BARCELONA VIJFJARENOVERZICHT Koers ultimo ( ) * 32,58 34,32 33,61 48,02 47,69 Gemiddelde koers ( ) * 33,48 34,94 41,78 45,61 37,43 Hoogste slotkoers ( ) * 36,95 40,93 50,23 53,95 49,20 Laagste slotkoers ( ) * 28,90 31,45 28,83 36,74 25,87 Gemiddelde aantal verhandelde aandelen per dag ( ) * Aantal uitstaande aandelen Beurswaarde ultimo (x miljoen) 3.202, , , , ,8 * Op NYSE Euronext Amsterdam. 3 juni DIVIDEND Corio keert ten minste eenmaal per jaar dividend uit. Het dividendbeleid van Corio is erop gericht om minimaal aan de FBI-eisen te voldoen en 80-90% van het totale directe resultaat uit te keren als dividend. Corio kan aan de Algemene Vergadering voorstellen om dit dividend binnen de FBI-eisen uit te keren in contanten of aandelen of een combinatie daarvan. In overeenstemming met het voorstel van de Raad van Bestuur stelt de Raad van Commissarissen van Corio over het jaar 2013 een dividend voor van 2,13 per aandeel (2012: 2,76 in contanten of aandelen naar keuze van de aandeelhouders). Dit komt neer op een uitkeringspercentage van circa 80%. Het dividend wordt in contanten of aandelen betaalbaar gesteld, binnen de beperkingen van de FBI-status van de onderneming. Het dividendrendement bedraagt 6,4% op basis van de gemiddelde koers in Het dividendvoorstel wordt op 17 april 2014 ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgelegd. Het dividend wordt op 3 juni 2014 betaalbaar gesteld. Neem voor verdere informatie contact op met de afdeling Investor Relations via Bellen kan ook: Volg ons op Corio onderhoudt nauwe banden met beleggers door actief deel te nemen aan conferenties, door het organiseren van roadshows en door op onze kantoren of onze diverse locaties persoonlijk met beleggers in gesprek te treden.

18 TOP 10 WAARDE CORIO JAARVERSLAG TOP 10 WAARDE BOULEVARD BERLIN BERLIJN WAARDE 369,6 MILJOEN TOTAAL BVO M 2 FOOTFALL 11 MILJOEN WINKELS 193 PARKEERPLAATSEN 883 VERZORGINGSGEBIED

19 TOP 10 WAARDE CORIO JAARVERSLAG TOP 10 WAARDE GRAND LITTORAL MARSEILLE WAARDE 361,6 MILJOEN TOTAAL BVO M 2 FOOTFALL 12 MILJOEN WINKELS 190 PARKEERPLAATSEN 5000 VERZORGINGSGEBIED

20 FINANCIEEL OVERZICHT VIJFJARENOVERZICHT CORIO JAARVERSLAG 2013 FINANCIEEL OVERZICHT BEN VAN DER KLIFT (1959) CFO en lid van de Raad van Bestuur Benoemingstermijn 1 mei 2010 tot 1 mei 2014 Nederlandse nationaliteit DIRECT EN INDIRECT RESULTAAT MILJOEN DIRECT RESULTAAT MILJOEN Nevenfuncties Lid Raad van Toezicht Hypotheekfondsen van Syntrus Achmea Vastgoed B.V INDIRECT DIRECT In 2013 hadden onze huurders, vooral in Spanje, Nederland en in mindere mate in Frankrijk, te maken met ongunstige economische omstandigheden in de eurozone, een laag consumentenvertrouwen en dalende winkelverkopen. In de mode en elektronica stonden de omzetten en prijzen onder druk terwijl de verkoop van voedingsmiddelen stabiel bleef. Er bestonden weliswaar verschillen per land, maar door deze algemene trend waren huurders steeds minder in staat om de marktconforme huren te betalen. Het aantal betalingsachterstanden groeide en huurders waren steeds vaker genoodzaakt hun winkel te sluiten. Hierdoor kwamen onze like-for-like nettohuuropbrengsten onder druk te staan. Dit weerspiegelt vooral een hogere leegstand en kortingen en een stijging van het aantal dubieuze debiteuren. Bepalend hierbij waren de locatie en de specifieke producteigenschappen, en dit heeft geleid tot een steeds grotere kloof tussen de resultaten van onze traditionele TRC-portefeuille en onze FMP-portefeuille. De totale waarde van de portefeuille van Corio bedroeg eind ,1 miljard in vergelijking met 7,4 miljard eind Dit werd beïnvloed door de overgedragen verkopen van 225,1 miljoen en een negatieve herwaardering van 404,5 miljoen, die deels werden gecompenseerd door acquisities ter waarde van 404,1 miljoen en investeringen van 170,7 miljoen. De nettohuuropbrengsten daalden naar 379,7 miljoen in 2013, van 397,5 miljoen in De nettohuuropbrengsten uit acquisities van 21,9 miljoen werden meer dan gecompenseerd door het effect van desinvesteringen ter waarde van 20,5 miljoen, de lagere inkomsten uit 15 VERKOPEN IN 2013 Stad Coignières, building I (Frankrijk) Issy les Moulineaux (Frankrijk) Laval (Frankrijk) Montreuil (Frankrijk) Mulhouse (Frankrijk) Orgeval in Parijs (Frankrijk) Ivry sur Seine (Frankrijk) Rouen (Frankrijk) Sainte Geneviève de Bois in Parijs (Frankrijk) Alkmaar (Nederland) Emmen (Nederland) Nieuwegein (Nederland) Purmerend (Nederland) Spijkenisse (Nederland) Malatya (Turkije) Project Les Portes de Chevreuse Les Trois Moulins La Mayenne La Grande Porte Monoprix Art de Vivre Quais d Ivry Galerie de l Espace du Palais La Croix Blanche De Mare De Weiert Apartments above Cityplaza Weidevenne Maaswijk Land In totaal zijn er in projecten verkocht voor in totaal 332 miljoen, hiervan zijn 10 projecten met een waarde van 225 miljoen in 2013 overgedragen. In het begin van 2014 zijn er in Nederlands en Frankrijk 12 projecten verkocht voor in totaal 250 miljoen, hetgeen het totaal van de transacties van ons verkoopprogramma op 582 miljoen brengt op 17 februari VERKOOPPLAN BRUG ( miljoen) Verkoopprogramma aangekondigd op 4 december ,446 Overgedragen van TRC naar FMP (Akmerkez) -190 Waarde TRC portefeuille (verkoopplan) jaareinde ,256 Overgedragen van FMP naar TRC tijdens Q Waarde TRC portefeuille (verkoopplan) 1,451 Verkocht en overgedragen in Verkocht en overdracht in Negatieve herwaardering in 2013 van TRC (inclusief boekverlies op verkopen) -287 Waarde van de TRC portefeuille (verkoopplan) op jaareinde

21 FINANCIEEL OVERZICHT VIJFJARENOVERZICHT CORIO JAARVERSLAG 2013 ontwikkelingsprojecten van 3,4 miljoen en de negatieve invloed van de like-for-like nettohuuropbrengsten van 15,9 miljoen. De like-for-like nettohuuropbrengsten uit de winkelportefeuille bedroegen 4,4% negatief; de like-for-like opbrengsten voor de FMP-portefeuille bedroegen 2,2% negatief. Het directe resultaat bedroeg 261,2 miljoen vergeleken met 262,0 miljoen in 2012 en het directe resultaat per aandeel daalde van 2,77 naar 2,68, ook onder invloed van het hogere aantal aandelen na de vrijwillige aankoop van aandelen ter waarde van 28,5% van het totale dividend dat in 2013 werd uitgekeerd. DESINVESTERINGEN In het kader van onze strategische doelstellingen hebben we een portefeuille voor de verkoop van 45 objecten samengesteld. Eind 2012 hadden zij een totale boekwaarde van circa 1,4 miljard, na desinvesteringen ter waarde van 329,4 miljoen in In 2013 en begin 2014 deden we 27 objecten met een totale waarde van 582 miljoen van de hand. DIRECT RESULTAAT Het directe resultaat bedroeg 261,2 miljoen vergeleken met 262,0 miljoen in Wanneer we het resultaat van onze FMP-portefeuille vergelijken met dat van onze TRC-portefeuille, zien we dat de like-for-like nettohuuropbrengsten van de FMP-portefeuille (2,2% negatief) hoger waren dan die van de TRC-portefeuille (13,2% negatief). De nettobeheerskosten kwamen uit op 39,1 miljoen, een daling ten opzichte van 2012 ( 45,4 miljoen). Uitkomend op 7,6% van de bruto theoretische huuropbrengsten hebben we hiermee onze doelstelling van 8% overtroffen. De netto directe financieringslasten namen in 2013 met 5,8 miljoen af, naar 97,7 miljoen (2012: 103,5 miljoen), vooral onder invloed van de rentedaling. Al met al hebben de lagere beheerskosten en rentetarieven de negatieve like-for-like nettohuuropbrengsten grotendeels goedgemaakt. RESULTAAT VAN DE FMP-PORTEFEUILLE NEDERLAND Nederland had nog altijd te kampen met moeilijke macro-economische omstandigheden. Dit resulteerde in lagere winkelverkopen. Onze Nederlandse portefeuille blijft hier last van ondervinden en zag de like-for-like nettohuuropbrengsten met 2,0% afnemen. Deze daling was vooral het gevolg van de hogere voorzieningen voor dubieuze debiteuren, hoofdzakelijk in verband met faillissementen. Ondanks tekenen van een geleidelijk herstel blijven we wat de korte termijn betreft voorzichtig nu retailers zich geconfronteerd zien met liquiditeits- en solvabiliteitsproblemen. We verwachten echter dat de kernportefeuille na de verkoop van het merendeel van onze niet-kernactiviteiten in Nederland goed gepositioneerd zal zijn om in te spelen op het herstel zodra dat daadwerkelijk op gang komt. Daarnaast boeken wij goede vooruitgang met de renovatie van ons grootste winkelcentrum in Nederland, Hoog Catharijne. FRANKRIJK Het feit dat Primark haar eerste Franse winkel heeft geopend in Grand Littoral Marseille onderstreept het strategische belang van dit winkelcentrum voor de regio. Door het binnenhalen van een dergelijke belangrijke klantentrekker is het bezoekersaantal in Grand Littoral na de opening in december met 20% gestegen. Bovendien verwachten we dat de leegstand in dit winkelcentrum fors zal dalen met de komst van sterke internationale merken. De like-for-like nettohuuropbrengsten in Frankrijk van 2,2% negatief (exclusief Grand Littoral en Metz, die werden gerenoveerd) hadden te lijden van een licht hogere leegstand en hogere voorzieningen voor dubieuze debiteuren. Nieuwe verhuur en huurverlengingen stegen met 9,5%. We verwachten dat we de renovatie in Metz in het derde kwartaal van 2014 kunnen afronden en dat het winkelcentrum begin 2015 stabiel zal zijn. ITALIË In de loop van 2013 zijn de winkelcentra Le Gru, Campania en Porta di Roma ingrijpend gerenoveerd en hebben zich nieuwe huurders aangediend. Als gevolg hiervan is de leegstand in onze Italiaanse portefeuille gereduceerd tot bijna 1% ultimo Ondanks alle verbouwingsactiviteiten stegen de like-for-like nettohuuropbrengsten in 2013 met 1,4%. Nieuwe verhuur en huurverlengingen kwamen uit op 10,5% positief. Dit weerspiegelt de kracht van de portefeuille. DUITSLAND In Duitsland waren drie winkelcentra verantwoordelijk voor een stijging van de like-for-like nettohuuropbrengsten van 4,9% in Forum Duisburg is de grootste van de drie en bleef goed presteren. Berlijn en Dresden zijn nog niet opgenomen in de like-for-like cijfers. Boulevard Berlin is medio januari 2013 aangekocht en Centrum Galerie Dresden wordt herontwikkeld. We verwachten dat het ondertekenen van een overeenkomst in januari 2014 voor de opening van een vestiging van Primark in Centrum Galerie Dresden een groot positief effect zal hebben door het aantrekken van nieuwe, sterke modemerken. Dit zal op zijn beurt de aantrekkingskracht van het winkelcentrum versterken en de leegstand in 2014 doen dalen. Omdat onze winkelcentra in Duitsland jong zijn, was er nog geen sprake van nieuwe verhuur of huurverlengingen. SPANJE/PORTUGAL Ondanks de aanhoudend goede prestaties van onze hoogwaardige winkelcentra Maremagnum en Príncipe Pío hebben veel van onze huurders in regionale locaties in Spanje nog altijd te kampen met een weerbarstig handelsklimaat. De like-for-like nettohuuropbrengsten daalden in 2013 met 13,7%. TURKIJE In Turkije daalden de like-for-like nettohuuropbrengsten met 5,5%. Rekening houdend met de invloed van het aflopen van de huurgarantie voor het winkelcentrum Anatolium in Bursa (gelijk aan 2,7 miljoen) bleven de like-for-like nettohuuropbrengsten stabiel. Nieuwe verhuur en huurverlengingen stegen met 1,7%. INDIRECT RESULTAAT In 2013 bedroegen de totale herwaarderingen van onze operationele portefeuille 359,6 miljoen negatief (een daling van 5,4%). Dit is inclusief het verlies op desinvesteringen, bestaande uit 53,3 miljoen (1,0%) voor onze FMP-portefeuille, 286,7 miljoen (21,7%) voor onze TRC-portefeuille en 19,7 miljoen (30,2%) voor onze kantoren. Met name onze TRC-portefeuilles in Frankrijk, Spanje en Nederland ondervonden hiervan de gevolgen. Het rendementsverschil tussen eersteklas en secundair vastgoed neemt op het Europese vasteland toe. Het taxatierendement voor onze gehele FMP-portefeuille bleef stabiel. Voor onze Italiaanse portefeuille gold een positieve herwaardering van 3,3%. De herwaardering van onze ontwikkelingsportefeuille bedroeg 43,6 miljoen negatief. Dit was grotendeels het gevolg van een negatieve herwaardering van 22,8 miljoen voor Centrum Galerie in Dresden en van het feit dat initiatieven in Frankrijk en Nederland niet doorgingen. We hebben in januari 2014 een overeenkomst getekend met Primark en we verwachten dat de positie en de waarde van dit winkelcentrum in Dresden zal worden versterkt door de komst van vooraanstaande modemerken. Het overig indirecte resultaat bedroeg 107,2 miljoen negatief en bestond hoofdzakelijk uit: 23,0 miljoen aan negatieve herwaarderingen van geassocieerde deelnemingen; een bijzondere waardevermindering van 21,2 miljoen op het ontwikkelingsproject Leidsche Rijn vanwege het hogere risiconiveau, zoals eerder door onze taxateurs ingeschat; een bijzondere waardevermindering van 9,5 miljoen op twee Italiaanse ontwikkelingsprojecten die werden geannuleerd; 29,1 miljoen aan indirecte financieringslasten vooral als gevolg van vervroegde aflossingen op leningen, valutakoersverschillen en waardeveranderingen van de indexleningen; 19,2 miljoen aan uitegstelde belastingverplichtingen.

Corio jaarverslag 2012 1

Corio jaarverslag 2012 1 1 samenvatting Jaarverslag 2012 1 2 BERICHT VAN DE CEO 4 WIE WE ZIJN EN WAT WE TE BIEDEN HEBBEN 5 Strategie 6 STRATEGISCHE PRINCIPES CORIO 7 Why/how/what aan de hand van 6cs 16 structuur van corio 17 KERNCIJFERS

Nadere informatie

Inhoud 2 Voorwoord 4 Vijfjarenoverzicht 5 Profiel 8 Favourite meeting places 10 Bericht Raad van Commissarissen

Inhoud 2 Voorwoord 4 Vijfjarenoverzicht 5 Profiel 8 Favourite meeting places 10 Bericht Raad van Commissarissen 1 Inhoud 2 Voorwoord 4 Vijfjarenoverzicht 5 Profiel 8 Favourite meeting places 10 Bericht Raad van Commissarissen 12 Top 10 Waarde 13 Top 10 Huurders 14 Verslag van de Raad van Bestuur 22 Aandeelhoudersinformatie

Nadere informatie

Inhoud. 1 Profiel 2 directieverslag 3 AANTAL AANDELEN EN GEPRESENTEERDE RESULTATEN 6 PORTEFEUILLE 6 PIJPLIJN

Inhoud. 1 Profiel 2 directieverslag 3 AANTAL AANDELEN EN GEPRESENTEERDE RESULTATEN 6 PORTEFEUILLE 6 PIJPLIJN Halfjaarbericht 2010 Inhoud 1 Profiel 2 directieverslag 2 FINANCIËLE HOOGTEPUNTEN HET EERSTE HALFJAAR 2010 2 OPERATIONELE HOOGTEPUNTEN EERSTE HALFJAAR 2010 2 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 3 AANTAL AANDELEN

Nadere informatie

Jaarverslag 2006. Google Earth. Google Earth. Google Earth. Google Earth

Jaarverslag 2006. Google Earth. Google Earth. Google Earth. Google Earth Jaarverslag 2006 Google Earth Google Earth Google Earth Google Earth 52 0 05'25.98" N 5 0 06'44.21" E Hoog Catharijne, Utrecht Google Earth Google Earth 41 0 00'21.25" N 14 0 19'45.82" E Campania, Marcianise

Nadere informatie

Algemene gegevens. Raad van commissarissen. Directie. Beleggingsraad. Algemene vergadering van aandeelhouders. Financiële agenda

Algemene gegevens. Raad van commissarissen. Directie. Beleggingsraad. Algemene vergadering van aandeelhouders. Financiële agenda Jaarverslag 2010 nsi jaarverslag 2010 Algemene gegevens Raad van commissarissen H. Habas, voorzitter Drs. H.J. van den Bosch ra, secretaris Mr. G.L.B. de Greef mre Jhr. mr. A.P. van Lidth de Jeude, vicevoorzitter

Nadere informatie

Bouwinvest Real Estate Investment Management BV. Jaarverslag 2012

Bouwinvest Real Estate Investment Management BV. Jaarverslag 2012 Bouwinvest Real Estate Investment Management BV Jaarverslag 2012 Bouwinvest Real Estate Investment Management BV Jaarverslag 2012 2 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Bericht van de directievoorzitter 6 1. Bedrijfsprofiel

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 NSI NV

Jaarverslag 2013 NSI NV Jaarverslag 2013 NSI NV Jaarverslag 2013 NSI NV Algemene gegevens Raad van Commissarissen Drs. H.W. Breukink H.J. van den Bosch RA Mr. G.L.B. de Greef MRE Directie Ir. J. Buijs, algemeen directeur Drs.

Nadere informatie

jaarverslag 2012 NSI N.V.

jaarverslag 2012 NSI N.V. jaarverslag 2012 NSI N.V. jaarverslag 2012 NSI N.V. 3 jaarverslag NSI 2012 Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van NSI. NSI Kruisweg 661-665 2132 NC Hoofddorp Postbus 3044 2130 KA Hoofddorp t 020 76

Nadere informatie

Samenvatting 2013. 3 April 2014

Samenvatting 2013. 3 April 2014 Samenvatting 2013 3 April 2014 Inhoudsopgave 1. Verslag van de Raad van Bestuur 3 1.1. Profiel 4 1.2. Uitgelicht 6 1.3. Bericht van de bestuursvoorzitter 7 1.4. Aan onze aandeelhouders 10 1.4.1. Ontwikkelingen

Nadere informatie

Verkopen (bruto opbrengsten)

Verkopen (bruto opbrengsten) Het jaar 2010 stond vooral in het teken van de uitvoering van de in 2009 vastgestelde strategie. In totaal heeft Wereldhave voor 375,9 mln aan de portefeuille onroerend goed in exploitatie toegevoegd met

Nadere informatie

Samenvatting 2014 7 april 2015

Samenvatting 2014 7 april 2015 Samenvatting 201 7 april 2015 Delta Lloyd Samenvatting 201 1 1 OVERZICHT 1 OVERZICHT 5 JAARREKENING INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1. OVERZICHT... 2 1.1. Profiel Delta Lloyd... 2 1.2. Uitgelicht... 5 1..

Nadere informatie

NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2004

NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2004 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2004 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2004 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2004 Entree huisvesting Nieuwe Steen Investments aan de Nieuwe Steen

Nadere informatie

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste 4 vijfen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het tachtig ste boekjaar 2014 1 2 Bericht van de raad van commissarissen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap

Nadere informatie

J A A R 0 B E R I C H T 8 1

J A A R 0 B E R I C H T 8 1 JAAR0 BERICHT8 1 JAAR0 BERICHT8 ColoFON 2009 Van der Moolen Holding N.V. Ontwerp en productie - The KEY Agency, Amsterdam Druk - Zwaan Printmedia 2 JAARbericht 2008 VDM HOOFDKANTOOR HANDELSREGISTER Van

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 NSI N.V.

Jaarverslag 2011 NSI N.V. 2011 Jaarverslag 2011 NSI N.V. Jaarverslag 2011 2 nsi jaarverslag 2011 algemeen Een enerverend fusiejaar Het boekjaar 2011 is voor NSI historisch geweest. Door de fusie met VastNed Offices/Industrial (VNOI)

Nadere informatie

Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V.

Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V. Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V. Profiel ABN AMRO is een vooraanstaande internationale bank met een rijke historie die teruggaat tot 1824 is, gemeten naar kernvermogen, de elfde Europese bank en

Nadere informatie

Verslag JAAR AGEAS JAARVERSLAG 2012 3

Verslag JAAR AGEAS JAARVERSLAG 2012 3 J A A R VE R SL A G 2 0 1 2 JAAR Verslag 2012 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Statutaire jaarrekening ageas SA/NV

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 16 VERSLAG VAN DE DIRECTIE OVER 2006

INHOUDSOPGAVE 16 VERSLAG VAN DE DIRECTIE OVER 2006 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2006 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2006 INHOUDSOPGAVE 05 Algemene gegevens 06 Financiële kerngegevens 07 Profiel 10 Gegevens raad van commissarissen

Nadere informatie

Jaarverslag SRLEV N.V.

Jaarverslag SRLEV N.V. Jaarverslag SRLEV N.V. 1 Jaarverslag SRLEV N.V. Inhoudsopgave Kerncijfers 3 1 SRLEV in het kort 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Interne ontwikkelingen 5 1.3 Onze merken 7 2 Voorwoord 8 3 Corporate governance 10

Nadere informatie

Jaarverslag. Van Lanschot NV Jaarverslag 2009

Jaarverslag. Van Lanschot NV Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Gedreven, betrokken, onafhankelijk en deskundig. Vier kernwaarden die onze medewerkers én de bank zelf typeren. Ook in het turbulente 2009 hebben we weer onze eigen koers gevaren. We hebben

Nadere informatie

concept op donderdag 15 mei 2014, gehouden in het Rosarium, Amstelpark 1 te Amsterdam.

concept op donderdag 15 mei 2014, gehouden in het Rosarium, Amstelpark 1 te Amsterdam. 1 vastned retail n.v. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van op donderdag 15 mei 2014, gehouden in het Rosarium, Amstelpark 1 te Amsterdam. Voorzitter: drs. W.J. Kolff, voorzitter van

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 2 JAARVERSLAG 2013 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Verkorte statutaire jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag REAAL N.V.

Jaarverslag REAAL N.V. Jaarverslag REAAL N.V. 1 Jaarverslag REAAL N.V. Inhoudsopgave Kerncijfers 3 1 VIVAT Groep in het kort 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Interne ontwikkelingen 6 1.3 Onze merken 9 2 Voorwoord 10 3 Corporate governance

Nadere informatie

Merken van onze groep

Merken van onze groep Ahold Jaarverslag 2004 Merken van onze groep Met meer dan 200.000 medewerkers en een omzet in 2004 van ongeveer 52 miljard euro, zijn wij één van 's werelds grootste aanbieders van voeding. Ahold levert

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. ABN AMRO Holding N.V.

Jaarverslag 2003. ABN AMRO Holding N.V. Jaarverslag 2003 ABN AMRO Holding N.V. Profiel ABN AMRO is een vooraanstaande internationale bank met een rijke historie die teruggaat tot 1824; is, gemeten naar kernvermogen, de elfde Europese bank en

Nadere informatie

NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007

NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007 INHOUDSOPGAVE 05 Algemene gegevens 07 Financiële kerngegevens

Nadere informatie

AARVERSLAG. Roto Smeets Group in 2012 Jaarverslag

AARVERSLAG. Roto Smeets Group in 2012 Jaarverslag AARVERSLAG Roto Smeets Group in 2012 Jaarverslag Jaarverslag Roto Smeets Group 2012 Interview Thema jaarverslagen 2012: Ketenverantwoordelijkheid In het Financieel jaarverslag zijn interviews opgenomen

Nadere informatie

Bedragen in miljoenen euro s Certificaathouders Certificaathouders 2012 2011 2012 2011

Bedragen in miljoenen euro s Certificaathouders Certificaathouders 2012 2011 2012 2011 Corporate Governance Triodos Bank heeft een Corporate Governancestructuur die haar missie weerspiegelt en beschermt en die voldoet aan alle relevante wettelijke verplichtingen. Algemene informatie over

Nadere informatie

PROFIEL VAN KAS BANK N.V.

PROFIEL VAN KAS BANK N.V. Jaarverslag 27 PROFIEL VAN KAS BANK N.V. KAS BANK N.V. is een solide, gespecialiseerde Europese bank met een breed scala aan effectendiensten en investor services. De focus ligt op toegevoegdewaardediensten

Nadere informatie

Bankieren om mensen vooruit te helpen

Bankieren om mensen vooruit te helpen SNS BANK N.V. Bankieren om mensen vooruit te helpen Jaarverslag 2014 1 SNS BANK N.V. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1 SNS Bank in vogelvlucht 6 1.1 Missie 6 1.2 Strategie 6 1.3 Geschiedenis 6 1.4 Ontvlechting

Nadere informatie