Hij was bovendien bestuurslid van de Dutch Political Science Association ( ).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hij was bovendien bestuurslid van de Dutch Political Science Association (1985-1989)."

Transcriptie

1 Arno Korsten Arno F.A. Korsten (Velden, 8 juni 1947) is een Nederlandse socioloog en bestuurskundige die naast hoogleraar en auteur ook adviseur was van regering en parlement en tal van andere overheden, en optrad als commentator, columnist en spreker. Inhoud 1. Biografie 2. Academische bijzonderheden 3. Adviseren en besturen 4. Eretekenen 5. Publicaties en andere media 6. Varia 7. Website 1 Biografie Arno F.A. Korsten groeide op in Velden, waar hij de lagere school volgde. Hij voltooide middelbaar onderwijs aan het St. Thomascollege in Venlo en studeerde daarna van 1965 tot 1971 westerse sociologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN), waarna hij, na de vervulling van de militaire dienstplicht (Middelburg, Grave), van 1973 tot 1980 werkzaam was op het Instituut voor Toegepaste Sociologie (ITS, KUN). Verrichtte daar opdrachtonderzoek voor diverse departementen, provincies en gemeenten en gaf adviezen over onderwerpen als inspraak bij planontwikkeling, provinciale beleidsplanning en de relatie huurders-verhuurders. Hij promoveerde in 1979 aan de KUN tot doctor in de sociale wetenschappen op het proefschrift Het spraakmakende bestuur, dat handelt over inspraak in de representatieve en participatieve democratie. Hij vervolgde zijn loopbaan van 1980 tot 1988 aan dezelfde universiteit bij de vakgroep bestuurskunde van het Instituut voor Politicologie. In 1986 werd hij benoemd tot deeltijdhoogleraar op de leerstoel Bedrijfs- en bestuurswetenschappen, in het bijzonder Bestuurskunde aan de Open Universiteit (OU). In 1988 volgde een fulltime hoogleraarschap. Op 10 september 2010 nam hij met de rede Deugdelijk bestuur bij de OU afscheid als hoogleraar. Vanaf 1991 is hij bovendien als bijzonder hoogleraar verbonden aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht met de leeropdracht Bestuurskunde van de lagere overheden. Daar werd hij in 2012 honorair hoogleraar, werkzaam binnen de capaciteitsgroep Grondslagen en methoden van het recht. In 2013 was hij 25 jaar fulltime hoogleraar. 1

2 Hij werkte langjarig incidenteel als free lance consultant. Zo was hij betrokken bij gemeentelijke strategische beleidsvorming en evaluatie van dualisering (Eindhoven, Heerlen). Rond 2012 bracht hij advies uit aan de SG Verandering rijksdienst over succesvolle interdepartementale samenwerking tijdens het kabinet-balkenende IV door middel van programmamanagement. Het advies verscheen ook als boek. 2 Academisch bijzonderheden Korsten publiceerde over tal van onderwerpen, zoals over onderzoeksmethodologie, de klassieken in de bestuurskunde, lokaal bestuur, management en beleid in zijn vele aspecten, en politieke participatie. Hij veroverde daarmee plaats 11 op de landelijke ranglijst ( Stokmanlijst ) van meest publicerende sociologen in de periode 1993 tot en met 1995 (berekening en gegevens in tijdschrift Mens en Maatschappij, jrg. 71, 1996, nr. 4). Hij was ook betrokken bij beoordeling van onderzoeksvoorstellen op het vlak van politicologie, bestuurskunde en rechtswetenschap door NWO. Op zijn palmares staat verder het voorzitterschap van de Overleggroep Bestuurskundig Onderzoek en Methodologie (OBOM; ). Hij heeft zelf een promovendikring opgericht, was tot 2014 van negen promovendi promotor en was vanaf 1980 lid van meer dan 35 promotiecommissies aan tal van universiteiten. Was voorzitter van de visitatiecommissie ter beoordeling van hbo-opleidingen op het vlak van bestuurskunde en overheidsmanagement (2003/4) en voorzitter van de midterm review van de bachelor-master opleiding Public Administration aan de Erasmus Universiteit (2007). Was ook lid van de evaluatiecommissie die SISWO tegen het licht hield (commissie Schuyt, Goudsblom, Brinkgreve en Korsten, 1995). Hij was bovendien bestuurslid van de Dutch Political Science Association ( ). Hij was de oprichter van het tijdschrift Bestuurskunde in Hij leidde twaalf jaar de redactie als voorzitter en was in dezelfde periode eindredacteur ( ). Was daarvoor al redactielid geweest van het tijdschrift Bestuur. Daarnaast redactielid van het tijdschrift Beleidswetenschap. 3 Adviseren en besturen Korsten was in de jaren tachtig lid van een van de eerste wetsevaluatiecommissie (commissie-oosting; Wabm-evaluatie). Hij was jarenlang bestuurslid van de Vereniging voor Bestuurskunde ( ) en trad toe tot de Raad voor het openbaar bestuur, adviesorgaan voor regering en parlement ( ). Hij was ook lid van de denktank van minister Gerrit Zalm ( ) en adviseur van het Rijksopleidingsinstituut ( ). En lid van de Raad van Advies van drie adviesbureaus: Quintessens ( ); Geers & Schaepkens (2004); BING ( ). Over het samenwerkingsconcept Samen en Toch Apart (SETA; ambtelijke fusie zonder bestuurlijke fusie) hield hij in den lande meer dan 80 lezingen. Ook het provinciale bestuur liet hem niet onberoerd. In de periode was hij lid van de Stuurgroep Inspraak van de provincie Gelderland (commissie-geertsema) en later lid van een IPO-stuurgroep over provinciale bestuurlijke en democratische vernieuwing (commissie-bleker; 2005). 2

3 Hij participeerde in de begeleidingscommissie van de bestuurskrachtmeting van de provincie Zuid-Holland (2004) en trad aan als lid van de visitatiecommissie van de provincie Limburg (commissie Hendrik, Van Kemenade en Korsten; 2006/7) en de provincie Zeeland (commissie Calon, Korsten, Leers en Maij-Weggen; 2010/11). Was ook vele jaren toezichthouder, wat blijkt uit het lidmaatschap van de Raad van Bestuur van Riagg OZL (Heerlen e.o., ) en het toezichthouderschap bij ROC Gilde (Venlo en Roermond; ). Daarnaast was hij onder meer informateur bij coalitiebesprekingen (Heerlen, 1994; Den Bosch, 1998; Maasdriel, 2011), congresorganisator, inleider, verkiezingsanalist en bemiddelaar bij conflicten. Hij was voorzitter bij een scholenfusie in Maastricht-Gronsveld. In 2011 beoordeelde hij in opdracht van de Vlaamse overheid de Vlaamse steden, zoals Antwerpen en Gent, vanuit het perspectief van het grotestedenbeleid. In adviseerde hij als lid van een visitatiecommissie de provincie Groningen en de VGG over de toekomst van gemeenten. Was enkele malen als voorzitter betrokken bij evaluaties van verkiezingen van de VVD, zoals van de Statenverkiezingen in Limburg en later van de landelijke evaluatie van de Tweede Kamerverkiezingen (2002). Korsten is sinds 2011 lid van de jury van de J.A. van Kemenadeprijs (Noord-Holland) en sinds 2013 van de jury van de Van de Spiegelprijs - een oeuvreprijs van de VB. 4 Eretekenen Hij is meer dan eens gelauwerd. Arno Korsten was in 1978 met de studie Participatie en politiek de eerste winnaar van de Van Poeljeprijs voor de beste bestuurskundige studie (jury met o.a. de leden prof. Leemans en prof. Hoogerwerf). Is sinds 2004 Lid van Verdienste van de Vereniging voor Bestuurskunde. Voor zijn bijdragen aan het openbaar bestuur en de bestuurskunde werd hij in 2005 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg in 2010 tweemaal een liber amicorum aangeboden, een van meer dan 40 hoogleraren uit het hele land (titel: Meerwaarde van de bestuurskunde ) en een van promovendi (titel: Openbaar bestuur op expeditie ). 5 Publicaties en andere media Arno Korsten schreef vanaf 1970 meer dan 50 boeken, 350 wetenschappelijke artikelen en bijdragen aan bundels, tal van adviesrapporten en hield meer dan 250 speeches. Trad aan meerdere universiteiten op als promotor bij promovendi die hun dissertatie voltooiden over onderwerpen als beoordeling van gemeenten, netwerkmanagement, probleemgemeenten, publiek-private samenwerking en competentiemanagement. Hij was daarnaast een veelgevraagd commentator op regi0nale radio- en tv-zenders en bij BNR, Radio 1. Schreef ook jarenlang columns in Binnenlands Bestuur ( ) en incidenteel bijdragen op de opiniepagina s. Korsten schreef met anderen handboeken voor het onderwijs, waarvan het bekendste is: Lokaal bestuur in Nederland. Een van zijn recente boeken draagt de titel Regeren met programma s. De laatste jaren hield hij zich ook bezig met het functioneren van 3

4 burgemeesters en wethouders. Boektitels die daarvan getuigen: Onder burgemeesters en Tien geboden voor burgemeesters (Boom Lemma uitgevers). De lijst van boeken die hij vanaf 1975 alleen of met anderen publiceerde: 1977: Participatie en politiek 1979: Bezwaarschriften en provinciaal ruimtelijk beleid 1979: Het spraakmakende bestuur/ Effecten van inspraak 1981: Regeling en ontregeling in de lokale democratie 1983: Wat is goed genoeg? Benutting van onderzoek in overheidsbeleid 1984: Beeld & Werkelijkheid- Collegevormen in Nederlandse gemeenten ( ) 1985: Lokaal bestuur in Nederland (2 e druk 1989) 1985: Planning binnen perken (2 e druk 1989) 1986: Uitvoering van overheidsbeleid 1988: De praktijk van onderzoek 1988: Bestuurskunde: hoofdfiguren en kernthema's (2 e druk 1992) / Besturen tussen klassiek en modern 1988: Bestuurskunde als avontuur (oratie) 1989: Handboek beleidsvoering voor de overheid 1990: Besturen op niveau - Bestuur in grootstedelijke gebieden ter discussie 1991: Limburg kiest 1991: Sturen op productie en kwaliteit 1991: Groepsdenken in het openbaar bestuur- Cruciale beslissingen in kleine groepen 1991: Gemeentelijke herindeling: keuzen en kansen 1991: Overheidsmanagement en de menselijke factor 1992: Ziekenhuizen: besluitvorming en management 1992: De benoemde of gekozen burgemeester 1993: Beleidsinstrumenten bestuurskundig beschouwd 1993: Handboek strategie en beleid in de publieke sector 1994: De wethouder 1995: Verantwoordelijkheid en verantwoording in het openbaar bestuur 1995: Internationaal-vergelijkend onderzoek 1995: Gemeenteraden kiezen 1996: Grote projecten 1997: Permanente herstructurering in maatschappelijke sectoren 1998: Lokaal bestuur in Nederland 1999: Grenzen over - Aspecten van grensoverschrijdende samenwerking 2002: Samen en toch apart 2004: Shared services- Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten 2004: Trajectmanagement 2005: Grote klasse - Op zoek naar excellente ambtenaren en leiderschap 2005: Inspirerend leiderschap in de risicomaatschappij 2005: De staat van de gemeente 2006: De vallende burgemeester 2006: Samenwerking beproefd 2006: Bouwen aan vertrouwen in het openbaar bestuur 2007: Competentiemanagement- Medicijn zonder recept? 2007: Bestuurskracht van gemeenten 2007: Gemeenschappen met een apenstaart Beschouwing over kenniswerkgemeenschappen 2008: Sterke colleges 2009: Beoordeling van gemeenten- Financiële verdiepingsonderzoeken en bestuurskrachtmetingen 2009: Gemeenten in rapportcijfers 2009: In politiek vaarwater Verkenning van dilemma s in de praktijk van raadsgriffiers 2010: Burgemeesters op de divan 4

5 2010: Regeren met programma s 2010: Deugdelijk bestuur (afscheidsrede) 2011: De vallende wethouder 2012: Onder burgemeesters 2012: Tien geboden voor burgemeesters 6 Varia Aforismen en oneliners zijn gebundeld in het boekje Jij bent altijd aan Z. De schrijver Gerrit Komrij wijdde aan Korsten een column in de reeks Gouden woorden (NRC, 16 okt. 2003; opgenomen in de pocket met zelfde titel, De Bezige Bij, 2005). 7 Website De eigen website: 5

Openbaar bestuur op expeditie

Openbaar bestuur op expeditie Dit boek is geschreven ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. A.F.A. Korsten als hoogleraar Bedrijfs- en bestuurswetenschappen, in het bijzonder Bestuurskunde, aan de Open Universiteit Nederland.

Nadere informatie

Leergang Public Affairs

Leergang Public Affairs 1 Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Campus Den Haag Sinds 1999 heeft de Universiteit Leiden een vestiging in Den Haag: Campus Den Haag. Den Haag als politiek en bestuurlijk hart van Nederland

Nadere informatie

Eisen en beïnvloeding van overheidsbeleid Arno F.A. Korsten 020209

Eisen en beïnvloeding van overheidsbeleid Arno F.A. Korsten 020209 Eisen en beïnvloeding van overheidsbeleid Arno F.A. Korsten 020209 Inhoudsopgave A Inleiding 1 Inleiding B Algemeen overzicht 2 Beleid begrijpen door kennis van beïnvloedingsprocessen 3 Politieke participatie:

Nadere informatie

Subtitel Prof. mr. drs. C.M. Grundmann-van de Krol

Subtitel Prof. mr. drs. C.M. Grundmann-van de Krol Kredietcrisis en financiële regelgeving Prof. mr. drs. C.M. Grundmann-van de Krol Titel Subtitel De opleiding Titel Kredietcrisis van de en gemeentejurist financiële regelgeving Subtitel Prof. mr. drs.

Nadere informatie

COALITIE GEMEENTE PEEL EN MAAS 2014 2018 PERSMAP: Kandidaatwethouders

COALITIE GEMEENTE PEEL EN MAAS 2014 2018 PERSMAP: Kandidaatwethouders COALITIE GEMEENTE PEEL EN MAAS 2014 2018 PERSMAP: Kandidaatwethouders GEBEURTENIS : PRESENTATIE - VERKIEZING - BENOEMING KANDIDAAT- : WETHOUDERS 2014 2018 GEMEENTE PEEL EN MAAS PLAATS, DATUM : PANNINGEN,

Nadere informatie

Ridderorde Beschouwingen over bestuurlijke organisatie, toezicht en juridisering

Ridderorde Beschouwingen over bestuurlijke organisatie, toezicht en juridisering Ridderorde Beschouwingen over bestuurlijke organisatie, toezicht en juridisering Liber Amicorum Ko de Ridder a Ridderorde. Beschouwingen over bestuurlijke organisatie, toezicht en juridisering Liber Amicorum

Nadere informatie

Mariëlle Bruning benoemd tot bijzonder Hoogleraar Jeugdrecht

Mariëlle Bruning benoemd tot bijzonder Hoogleraar Jeugdrecht LLM magazine 06.06 copy 03-07-2006 12:20 Pagina 1 Juli 2006 Leiden Law Magazine Inhoud Visitatiecommissie positief Leidse IIASL viert Diës Conferentie Kinneging wint de Socrateswisselbeker 2006 Jaarverslag

Nadere informatie

Bestsellers. Wat je altijd al wilde weten over succesvolle non-fictieboeken. Arno Korsten 02 01 2014

Bestsellers. Wat je altijd al wilde weten over succesvolle non-fictieboeken. Arno Korsten 02 01 2014 Bestsellers Wat je altijd al wilde weten over succesvolle non-fictieboeken Arno Korsten 02 01 2014 Het gangbare en het ongebruikelijk Zoals een acteur graag volle zalen trekt, wil een schrijver veel afzet

Nadere informatie

Over de auteurs en redactie

Over de auteurs en redactie Over de auteurs en redactie Y. Atema (1976) studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en behaalde het artsexamen in 2001. In 2010 heeft zij de opleiding tot jeugdarts KNMG afgerond.

Nadere informatie

Hoe word je wethouder? Een onderzoek naar de transparantie en het democratisch gehalte van de wethoudersvoordracht

Hoe word je wethouder? Een onderzoek naar de transparantie en het democratisch gehalte van de wethoudersvoordracht Hoe word je wethouder? Een onderzoek naar de transparantie en het democratisch gehalte van de wethoudersvoordracht Een onderzoek naar de transparantie en het democratisch gehalte van de wethoudersvoordracht

Nadere informatie

Regimes van samenwerking Prof.dr. A.F.A. Korsten

Regimes van samenwerking Prof.dr. A.F.A. Korsten Regimes van samenwerking Prof.dr. A.F.A. Korsten Bewerking van een tekst verschenen onder de titel Beleidsregimes in: Meer, F.B. van der, en A.Ringeling (red.), Bestuurskunde en praktijk, Samsom, Alphen,

Nadere informatie

Dwaze gemeentelijke voorstellen tegen houden: kan dat en wie kan dat doen?

Dwaze gemeentelijke voorstellen tegen houden: kan dat en wie kan dat doen? Dwaze gemeentelijke voorstellen tegen houden: kan dat en wie kan dat doen? Prof.dr. Arno F.A. Korsten 29 03 2012 Vraagstelling Een redacteur van een televisieprogramma stelde mij de volgende vraag: We

Nadere informatie

04 Het relatiemagazine. Ben Tiggelaar. In gesprek met managementgoeroe. in dit nummer: Beleidsstatistiek

04 Het relatiemagazine. Ben Tiggelaar. In gesprek met managementgoeroe. in dit nummer: Beleidsstatistiek In gesprek met managementgoeroe Ben Tiggelaar in dit nummer: In Tweede gesprek Kamerlid met Sophie Sharon Gesthuizen in t Veld aan het woord CBS viert 10 jaar Centrum Samen werken voor aan Beleidsstatistiek

Nadere informatie

Gezond bestuur en bestuurlijke probleemgemeenten Tijd voor de bestuursschout?

Gezond bestuur en bestuurlijke probleemgemeenten Tijd voor de bestuursschout? Verschenen in het tijdschrift Bestuurswetenschappen, jrg. 65, juni 2011, nr. 3, pp. 28 50. Gezond bestuur en bestuurlijke probleemgemeenten Tijd voor de bestuursschout? Arno F.A. Korsten en Milo Schoenmaker

Nadere informatie

Effect DemocratieLAB 3 Begrotingswijzer 4 Jongerenparticipatie. 4 5 Doe-democratie. 7 Participatiewijzer.nl. 10 Workshops burgerparticipatie

Effect DemocratieLAB 3 Begrotingswijzer 4 Jongerenparticipatie. 4 5 Doe-democratie. 7 Participatiewijzer.nl. 10 Workshops burgerparticipatie Nummer 2 2015 nieuwsbrief ProDemos is het Huis voor democratie en rechtsstaat. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed

Nadere informatie

Op het juiste moment op de juiste plaats

Op het juiste moment op de juiste plaats Op het juiste moment op de juiste plaats Waarom wetenschappelijk talent een wetenschappelijke carrière volgt Science System Assessment Barbara van Balen Het Rathenau Instituut laat de invloed van wetenschap

Nadere informatie

Samenwerking beproefd

Samenwerking beproefd Samenwerking beproefd A.F.A. Korsten B.L. Becker T. van Kraaij 1 Samenwerking beproefd Innovatieve organisatievormen bij samenwerking tussen gemeenten A.F.A. Korsten B.L. Becker T. van Kraaij Open Universiteit

Nadere informatie

burgemeestersblad Waar eindigt de openbare orde? Burgemeester39/2006 23-03-2006 12:57 Pagina 1

burgemeestersblad Waar eindigt de openbare orde? Burgemeester39/2006 23-03-2006 12:57 Pagina 1 Burgemeester39/2006 23-03-2006 12:57 Pagina 1 burgemeestersblad 39 nieuwsbrief nederlands genootschap van burgemeesters jaargang 10, april 2006 2 Gemeenteraadsverkiezingen Redactioneel commentaar van Wim

Nadere informatie

Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht

Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht Politie en gemeente, partners in veiligheid Utrecht Scriptie voor het Masterprogramma Publiek Management van de opleiding Bestuurskunde. Faculteit der Sociale

Nadere informatie

Bibliografie Bestuur van lagere overheden

Bibliografie Bestuur van lagere overheden Bibliografie Bestuur van lagere overheden Prof.dr. A.F.A. Korsten 030408 Aa, A. van der, en T. Konijn, Ketens, ketenregisseurs en ketenontwikkeling, Lemma, Utrecht, 2001. Aalders, M.V.C., Bureaucratie

Nadere informatie

modulair Studie was een van de beste beslissingen Studente cultuurwetenschappen Tilly Minnée nummer 6 jaargang 21 15 maart 2006

modulair Studie was een van de beste beslissingen Studente cultuurwetenschappen Tilly Minnée nummer 6 jaargang 21 15 maart 2006 10 Prof. Wim Jochems: Relatie OTEC en faculteiten heeft maandblad voor studenten van de Open Universiteit Nederland te veel geleden onder bezuinigingswoede 12 Alumnivereniging nodigt studenten uit voor

Nadere informatie

Clingendael Jaarverslag 2007

Clingendael Jaarverslag 2007 Clingendael Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave Inleiding Prof. Dr Jaap. W. de Zwaan, directeur 4 Wat is Clingendael 6 Leden van het Algemeen Bestuur 8 Leden van de CAROO 9 De Directie 11 De Programma s Clingendael

Nadere informatie

PROFESSIONAL GOVERNANCE

PROFESSIONAL GOVERNANCE PROFESSIONAL GOVERNANCE BESTUUR EN BELEID IN TIJDEN VAN SCHAARSTE POST ACADEMISCHE OPLEIDING 2012-2013 PROF. DR. HANS BOUTELLIER PROF. DR. LEO HUBERTS PROF. DR. THEO SCHUYT PROF. DR. WILLEM TROMMEL POST

Nadere informatie

bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015

bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015 bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015 Inhoud Colofon... 3 Inleiding... 4 Over activiteiten, geld, uren en het meten van succes... 8 Kennis... 10 Advies... 25 bkkc werkplan 2015 / pagina

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Boekmanstichting. studiecentrum voor kunst, cultuur en beleid

Jaarverslag 2013. Boekmanstichting. studiecentrum voor kunst, cultuur en beleid Jaarverslag 2013 Boekmanstichting studiecentrum voor kunst, cultuur en beleid www.boekman.nl Mei 2014 Inhoud Bestuur, toezicht en organisatie 4 Raad van Toezicht 5 Directiewissel 5 Goede governance Bibliotheek

Nadere informatie

Regio Noord-Holland KANDIDAATSTELLINGSFORMULIEREN

Regio Noord-Holland KANDIDAATSTELLINGSFORMULIEREN VI KANDIDAATSTELLINGSFORMULIEREN 2. JEROEN VAN SPIJK AMSTERDAM Achternaam Van Spijk Geslacht Man Roepnaam Jeroen Voorletters J K N Geb. Datum 29 juli 1973 Geb. plaats Stadskanaal E-mail jvanspijk@yahoo.com

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 VII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Nadere informatie

Politieke partijen: overbodig of nodig? Redactie: Sarah L. de Lange, Monique Leyenaar & Pieter de Jong. April 2014. Rob

Politieke partijen: overbodig of nodig? Redactie: Sarah L. de Lange, Monique Leyenaar & Pieter de Jong. April 2014. Rob Politieke partijen: overbodig of nodig? Redactie: Sarah L. de Lange, Monique Leyenaar & Pieter de Jong April 2014 Rob Profiel De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) is een adviesraad van de regering en

Nadere informatie

RadboudRechten Magazine voor alumni van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen oktober 2009

RadboudRechten Magazine voor alumni van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen oktober 2009 RadboudRechten Magazine voor alumni van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen oktober 2009 vooraf kort Colofon Radboud Rechten is een uitgave van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Nadere informatie

Regeren met programma s

Regeren met programma s Regeren met programma s Interdepartementale kabinetsprogramma s van het kabinet-balkenende IV: voortgang en samenwerking A.F.A. Korsten, P. de Jong & C.J.M. Breed 1 Aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie