Vrouwen in politiek en openbaar bestuur. Voortgangsrapportage 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrouwen in politiek en openbaar bestuur. Voortgangsrapportage 2003"

Transcriptie

1 Vrouwen in politiek en openbaar bestuur Voortgangsrapportage 2003

2 1. Inleiding Voor u ligt de elfde rapportage Vrouwen in politiek en openbaar bestuur. Sinds 1993 worden de streefcijfers en ontwikkelingen op het terrein van vrouwen in politiek en openbaar bestuur daarin gemonitord. Op verzoek van de Tweede Kamer wordt sinds de rapportage van 2002 ook aandacht geschonken aan het aandeel vrouwen dat werkzaam is bij de Rijksoverheid. In deze voortgangsrapportage zijn verschillende peildata gebruikt, niet alle cijfers zijn van Dit heeft te maken met de verschillende tijdstippen van verkiezingen. Voor het opstellen van de tabellen en grafieken is gebruik gemaakt van de gegevens aangeleverd door: - het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (interne gegevens van burgemeesters en politie, opgevraagde informatie bij verschillende adviesorganen en ministeries) - de VNG en het SGBO Onderzoeks- en adviesbureau van de VNG (wethouders, raadsleden, voorzitters van samenwerkingsverbanden), - de redactie van de Waterschapsalmanak (waterschapsbesturen), - de overige gegevens zijn betrokken via internet. 2. Streefcijfers In het Meerjarenplan Emancipatie van november 2000 (Kamerstukken II nr , nr.3) zijn de streefcijfers opgenomen voor het aandeel van vrouwen, aanbevolen aan de politieke partijen. De primaire verantwoordelijkheid voor de recrutering en kandidaatstelling van volksvertegenwoordigers ligt immers bij politieke partijen. Deze streefcijfers kunnen niet dwingend worden opgelegd. Het uiteindelijke streefcijfer voor 2010 is een aandeel van 50% vrouwen in de politiek en het openbaar bestuur. De overheid kan hierbij stimulerend en voorwaardenscheppend optreden. Stand van zaken rapportage 2003 Streefcijfer voor 2004 Streefcijfer voor 2010 Kabinet 40% 40% 50% Europees Parlement 29% 40% 50% Eerste Kamer 33% 40% 50% Tweede Kamer 39% 40% 50% Provinciale Staten 29% 40% 50% Gemeenteraden 24% 35% 45% Commissarissen van de Koningin 0% 15% 30% Burgemeesters 20% 30% 40% Besturen van Waterschappen 11% 20% 30% 3. Beleid vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Door de voorbereiding en uitvoering of ondersteuning van maatregelen tracht het kabinet de deelname van vrouwen aan de politiek aantrekkelijker te maken. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Sociale Zaken werken op dit terrein regelmatig samen. Eén van de middelen die hierbij worden ingezet is het Ambassadeursnetwerk Besturen. Dit netwerk bestaat uit een groep boegbeelden uit een bepaalde sector van de maatschappij. Het Ambassadeursnetwerk zet de gewenste toename van vrouwen in besturen van maatschappelijke organisaties en politieke besturen op de

3 agenda. Het netwerk zal zich een jaar lang inzetten om een grotere participatie van vrouwen in die sector te bevorderen. Voorts voorziet het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door middel van regelgeving over gerelateerde onderwerpen in een wettelijk kader waarmee de doelstelling om het aantal vrouwen in de politiek en het openbaar bestuur te bevorderen wordt gefaciliteerd. Een voorbeeld hiervan is het wetsvoorstel over zwangerschapsverlof voor volksvertegenwoordigers dat onlangs naar de Eerste Kamer is gezonden. Tevens is de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voornemens om met de politieke partijen te spreken over de bevordering van het aantal vrouwen in de politiek en het openbaar bestuur. De politieke partijen zijn immers primair verantwoordelijk voor de recrutering en kandidaatstelling van volksvertegenwoordigers.

4 TABELLEN tabel nr. pagina 1 Ontwikkeling van het aandeel van vrouwen in politiek en openbaar bestuur, De afstand tot het voor 2004 geldende streefdoel 5 3a Ministers per partij, b Ministers per partij, na de verkiezingen van a Staatssecretarissen per partij, b Staatssecretarissen per partij, na de verkiezingen van van het Europees Parlement, per partij, van de Eerste Kamer, per partij, a van de Eerste Kamer, per partij, na de verkiezingen van van de Tweede Kamer, per partij, a van de Tweede Kamer, per partij, na de verkiezingen van Commissarissen van de Koningin, van Gedeputeerde Staten, per provincie en partij, van Provinciale Staten, per provincie en partij, Besturen van de Waterschappen, per provincie, Burgemeesters, per gemeentegrootte en partij, Burgemeestersbenoemingen in 2002, per gemeentegrootte en partij In 2002 vertrokken burgemeesters, per gemeentegrootte en partij Wethouders, per gemeentegrootte en partij, Gemeenteraadsleden per gemeentegrootte en partij, Voorzitters van samenwerkingsverbanden van gemeenten, per provincie, van externe adviesorganen per , per ministerie De Algemene Rekenkamer, per De Raad van State, per Hoofden van vertegenwoordigingen van het Koninkrijk in het buitenland, Mannen en vrouwen bij de ministeries, per Vrouwen bij de Nederlandse politie in schaal 14 en hoger, per Besturen van de Universiteiten, per Voorzitters en secretarisssen van de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, per Ontwikkeling van het percentage vrouwen in vertegenwoordigende organen 26 tussen 1992 en 2002, per partij

5 Tabel 1 Ontwikkeling van het aandeel van vrouwen in politiek en openbaar bestuur, Ministers 21,4% 28,6% 7,1% Staatssecretarissen 37,3% 41,7% 28,6% EP 28,0% 32,3% 29,0% EK 25,3% 21,6% 30,7% TK 28,7% 32,7% 32,0% CdK 8,3% 8,3% 0,0% GS 25,3% 23,3% 22,4% PS 29,6% 29,4% 29,4% Burgemeesters 9,3% 16,2% 20,0% Wethouders 17,2% 17,7% 16,2% Gemeenteraad 21,6% 21,4% 23,5% Het aandeel van vrouwen in politiek en openbaar bestuur, ,5 0,4 0,3 0, ,1 0 Ministers EK GS Wethouders

6 Tabel 2 De afstand tot het voor 2004 geldende streefdoel stand eind 2002 afstand tot het streefdoel voor 2004 EP 29,0% 11,0% EK 30,7% 9,3% TK 32,0% 8,0% CdK 0,0% 15,0% PS 29,4% 10,6% Burgemeesters 20,0% 10,0% Gemeenteraden 24,0% 11,0% Afstand tot het streefcijfer voor 2004 Gemeenteraden Burgemeesters PS CdK TK EK EP 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 stand eind 2002 afstand tot het streefdoel voor 2004

7 Tabel 3a Ministers per partij, CDA ,7% VVD ,0% LPF ,0% Totaal ,1% Tabel 3b Ministers per partij, na de verkiezingen van 2003 CDA ,9% VVD ,3% D ,0% Totaal ,3% Tabel 4a Staatssecretarissen per partij, CDA ,0% VVD ,0% LPF ,0% Totaal ,6% Tabel 4b Staatssecretarissen per partij, na de verkiezingen van 2003 CDA ,0% VVD ,0% D ,0% Totaal ,0%

8 Tabel 5 van het Europees Parlement, per partij, SP ,0% GL ,0% PvdA ,0% D ,0% VVD ,3% CDA ,2% CU ,0% SGP ,0% LPF Totaal ,0% Tabel 6 van de Eerste Kamer, per partij, SP ,0% GL ,5% PvdA ,7% D ,0% VVD ,1% CDA ,0% CU ,0% SGP ,0% LPF OSF ,0% Totaal ,7% Tabel 6a van de Eerste Kamer, per partij, na de verkiezingen van 2003 SP ,0% GL ,0% PvdA ,8% D ,0% VVD ,0% CDA ,4% CU ,0% SGP ,0% LPF ,0% OSF ,0% Totaal ,3%

9 Het aandeel van vrouwen in het Europees Parlement, , per partij 0,75 0,5 0, SP GL PvdA D66 VVD CDA CU/SGP Het aandeel van vrouwen in de Eerste Kamer, , per partij 0,75 0, ,25 0 SP GL PvdA D66 VVD CDA CU/SGP LPF Overig Het aandeel van vrouwen in de Tweede Kamer, , per partij 0,75 0, ,25 0 SP GL PvdA D66 VVD CDA CU/SGP LPF Overig

10 Tabel 7 van de Tweede Kamer, per partij, SP ,4% GL ,0% PvdA ,2% D ,9% VVD ,0% CDA ,9% CU ,0% SGP ,0% LPF ,8% LN ,0% Totaal ,0% Tabel 7a van de Tweede Kamer, per partij, na de verkiezingen van 2003 SP ,4% GL ,5% PvdA ,6% D ,3% VVD ,6% CDA ,8% CU ,3% SGP ,0% LPF ,0% Totaal ,5% Tabel 8 Commissarissen van de Koningin, per partij, Mannen GL PvdA D66 VVD CDA Vrouwen FR 1 0 GR 1 0 DR 1 0 OV 1 0 FL 1 0 GL 1 0 UT 1 0 NH 1 0 ZH 1 0 ZL 1 0 NB 1 0 LB 1 0 Totaal

11 Tabel 9 van Gedeputeerde Staten, per provincie en partij, per FRIESLAND GRONINGEN PvdA ,0% PvdA ,3% VVD ,0% VVD ,0% CDA ,0% CDA ,0% Totaal ,0% Totaal ,7% DRENTHE OVERIJSSEL PvdA ,7% PvdA ,0% VVD ,0% VVD ,0% CDA ,0% CDA ,3% Totaal ,0% Totaal ,3% FLEVOLAND GELDERLAND PvdA ,0% VVD ,0% VVD ,0% CDA ,0% CDA ,0% SGP ,0% Totaal ,0% Totaal ,0% UTRECHT NOORD-HOLLAND PvdA ,0% PvdA ,0% VVD ,0% VVD ,3% CDA ,0% CDA ,0% Totaal ,3% Totaal ,6% ZUID-HOLLAND ZEELAND GL ,0% PvdA ,0% PvdA ,7% VVD ,0% CDA ,3% CDA ,0% SGP/CU ,0% Totaal ,0% Totaal ,5% LIMBURG NOORD-BRABANT PvdA ,0% PvdA ,0% VVD ,0% VVD ,0% CDA ,0% CDA ,0% Totaal ,0% Totaal ,0% Totaal GL ,0% PvdA ,7% VVD ,5% CDA ,8% SGP/CU ,0% Totaal ,3%

12 Het aandeel van vrouwelijke Gedeputeerden, , per partij 0,75 0,5 Reeks1 Reeks2 0,25 0 GL PvdA D66 VVD CDA CU/SGP Het aandeel van vrouwelijke leden van Proviniale Staten, , per partij 0,75 0, ,25 0 GL PvdA D66 VVD CDA CU/SGP Overig

13 Tabel 10 van Provinciale Staten, per provincie en partij, per FRIESLAND GRONINGEN SP SP ,0% GL ,0% GL ,0% PvdA ,6% PvdA ,5% D ,0% D ,3% VVD ,3% VVD ,4% CDA ,7% CDA ,3% CU/SGP ,0% CU/SGP ,0% Lokaal ,0% Lokaal Ouderen Ouderen Totaal ,6% Totaal ,9% DRENTHE OVERIJSSEL SP ,0% SP ,0% GL ,0% GL ,0% PvdA ,7% PvdA ,7% D ,3% D ,0% VVD ,3% VVD ,0% CDA ,0% CDA ,4% CU/SGP ,3% CU/SGP ,0% Lokaal ,3% Lokaal ,0% Ouderen ,0% Ouderen Totaal ,3% Totaal ,0% FLEVOLAND GELDERLAND SP SP ,0% GL ,0% GL ,6% PvdA ,5% PvdA ,9% D ,3% D ,0% VVD ,4% VVD ,8% CDA ,0% CDA ,5% CU/SGP ,7% CU/SGP ,2% Lokaal ,0% Lokaal ,0% Ouderen Ouderen Totaal ,4% Totaal ,3%

14 Tabel 10 van Provinciale Staten, per provincie en partij, per (vervolg) UTRECHT NOORD-HOLLAND SP ,0% SP ,0% GL ,0% GL ,3% PvdA ,3% PvdA ,5% D ,0% D ,0% VVD ,3% VVD ,2% CDA ,5% CDA ,6% CU/SGP ,7% CU/SGP ,0% Lokaal ,0% Lokaal ,0% Ouderen Ouderen ,0% Totaal ,1% Totaal ,1% ZUID-HOLLAND ZEELAND SP ,3% SP GL ,0% GL ,0% PvdA ,3% PvdA ,5% D ,0% D ,0% VVD ,2% VVD ,0% CDA ,3% CDA ,0% CU/SGP ,0% CU/SGP ,0% Lokaal ,0% Lokaal ,0% Ouderen Ouderen Totaal ,5% Totaal ,7% NOORD-BRABANT LIMBURG SP ,0% SP ,0% GL ,1% GL ,0% PvdA ,6% PvdA ,0% D ,0% D ,7% VVD ,1% VVD ,1% CDA ,7% CDA ,2% CU/SGP ,0% CU/SGP Lokaal ,0% Lokaal ,7% Ouderen ,0% Ouderen ,0% Totaal ,4% Totaal ,0% TOTAAL SP ,3% GL ,5% PvdA ,3% D ,9% VVD ,1% CDA ,7% CU/SGP ,0% Lokaal ,4% Ouderen ,0% Totaal ,4%

15 Tabel 11 Besturen van de Waterschappen, per provincie, FRIESLAND GRONINGEN voorzitters ,0% voorzitters ,0% secretarissen ,0% secretarissen ,0% leden DB ,4% leden DB ,1% Totaal ,3% Totaal ,7% DRENTHE OVERIJSSEL voorzitters ,0% voorzitters ,0% secretarissen ,0% secretarissen ,0% leden DB ,0% leden DB ,0% Totaal ,1% Totaal ,1% FLEVOLAND GELDERLAND voorzitters ,0% voorzitters ,0% secretarissen ,0% secretarissen ,0% leden DB ,0% leden DB ,0% Totaal ,0% Totaal ,1% UTRECHT NOORD- HOLLAND voorzitters ,0% voorzitters ,3% secretarissen ,0% secretarissen ,0% leden DB ,0% leden DB ,8% Totaal ,7% Totaal ,0% ZUID-HOLLAND ZEELAND voorzitters ,0% voorzitters ,0% secretarissen ,3% secretarissen ,0% leden DB ,7% leden DB ,0% Totaal ,0% Totaal ,1% NOORD- BRABANT LIMBURG voorzitters ,0% voorzitters ,0% secretarissen ,0% secretarissen ,0% leden DB ,6% leden DB ,1% Totaal ,7% Totaal ,1% TOTAAL voorzitters ,3% secretarissen ,3% leden DB ,7% Totaal ,3%

16 Tabel 12 Burgemeesters, per gemeentegrootte en partij, per < GL GL ,0% PvdA ,0% PvdA ,0% D ,0% D ,0% VVD ,0% VVD ,8% CDA ,5% CDA ,6% CU CU ,0% SGP SGP ,0% Overig Overig ,0% Totaal ,9% Totaal ,2% GL ,0% GL ,0% PvdA ,1% PvdA ,8% D ,0% D ,0% VVD ,2% VVD ,5% CDA ,5% CDA ,0% CU ,0% CU SGP ,0% SGP Overig Overig Totaal ,0% Totaal ,9% > GL GL PvdA ,0% PvdA ,2% D ,0% D ,0% VVD ,8% VVD ,7% CDA ,0% CDA ,0% CU CU SGP SGP Overig Overig Totaal ,0% Totaal ,7% Totaal GL ,0% PvdA ,1% D ,0% VVD ,0% CDA ,5% CU ,0% SGP ,0% Overig ,0% Totaal ,0%

17 Tabel 13 In 2002 benoemde burgemeesters, naar gemeentegrootte en partij < GL GL PvdA ,0% PvdA ,0% D D ,0% VVD ,0% VVD ,0% CDA ,0% CDA ,0% CU CU SGP SGP ,0% Overig Overig Totaal ,3% Totaal ,0% GL GL PvdA ,0% PvdA ,0% D ,0% D ,0% VVD ,0% VVD ,0% CDA ,0% CDA ,0% CU ,0% CU SGP SGP Overig Overig Totaal ,3% Totaal ,3% > GL GL PvdA ,3% PvdA D D VVD ,0% VVD CDA ,0% CDA ,0% CU CU SGP SGP Overig Overig Totaal ,3% Totaal ,0% Totaal GL PvdA ,1% D ,0% VVD ,3% CDA ,0% CU ,0% SGP ,0% Overig Totaal ,9%

18 Tabel 14 In 2002 vertrokken burgemeesters, naar gemeentegrootte en partij < GL GL PvdA PvdA ,0% D D ,0% VVD ,0% VVD ,0% CDA ,0% CDA ,0% CU CU SGP SGP ,0% Overig Overig Totaal ,3% Totaal ,8% GL GL PvdA ,0% PvdA ,0% D D ,0% VVD ,3% VVD ,7% CDA ,0% CDA ,0% CU CU SGP SGP Overig Overig Totaal ,4% Totaal ,0% > GL GL PvdA ,0% PvdA ,0% D D VVD ,0% VVD CDA ,0% CDA ,0% CU CU SGP SGP Overig Overig Totaal ,0% Totaal ,0% Totaal GL PvdA ,7% D ,7% VVD ,4% CDA ,0% CU SGP ,0% Overig Totaal ,8%

19 Tabel 15 Wethouders, per gemeentegrootte en partij, per < GL GL ,3% PvdA ,7% PvdA ,3% D ,0% D ,0% VVD ,4% VVD ,0% CDA ,8% CDA ,1% CU ,0% CU ,0% SGP ,0% SGP ,0% Overig ,7% Overig ,3% Totaal ,9% Totaal ,8% GL ,3% GL ,0% PvdA ,5% PvdA ,7% D ,0% D ,0% VVD ,2% VVD ,6% CDA ,0% CDA ,1% CU ,1% CU ,0% SGP ,0% SGP ,0% Overig ,1% Overig ,2% Totaal ,8% Totaal ,5% > GL ,7% GL ,7% PvdA ,7% PvdA ,5% D ,2% D ,7% VVD ,6% VVD ,4% CDA ,9% CDA ,0% CU ,0% CU ,0% SGP ,0% SGP Overig ,4% Overig ,0% Totaal ,2% Totaal ,8% Totaal GL ,4% PvdA ,8% D ,3% VVD ,0% CDA ,8% CU ,1% SGP ,0% Overig ,7% Totaal ,2%

20 Tabel 16 Gemeenteraadsleden, per gemeentegrootte en partij, per < GL ,0% GL ,0% PvdA ,7% PvdA ,0% D ,0% D ,7% VVD ,5% VVD ,5% CDA ,5% CDA ,8% CU ,7% CU ,8% SGP ,0% SGP ,0% Overig ,1% Overig ,0% Totaal ,4% Totaal ,7% GL ,0% GL ,4% PvdA ,0% PvdA ,9% D ,2% D ,0% VVD ,7% VVD ,0% CDA ,8% CDA ,6% CU ,3% CU ,5% SGP ,0% SGP ,0% Overig ,8% Overig ,8% Totaal ,9% Totaal ,1% > GL ,8% GL ,1% PvdA ,8% PvdA ,9% D ,5% D ,8% VVD ,3% VVD ,0% CDA ,4% CDA ,7% CU ,2% CU ,2% SGP ,0% SGP ,0% Overig ,5% Overig ,6% Totaal ,6% Totaal ,5% Totaal GL ,0% PvdA ,8% D ,3% VVD ,7% CDA ,0% CU ,7% SGP ,0% Overig ,5% Totaal ,5%

21 Tabel 17 Voorzitters van samenwerkingsverbanden van gemeenten, per provincie, Groningen ,0% Overijssel ,0% Gelderland ,0% Utrecht ,0% Friesland ,0% Noord-Holland ,0% Zuid-Holland ,0% Noord-Brabant ,0% Limburg ,0% Totaal ,9% Tabel 18 van externe adviesorganen, per , per ministerie aantal organen mannen vrouwen totaal % vrouwen AZ ,0% BuiZa ,4% BZK ,6% EZ ,3% Justitie ,9% LNV ,3% OCW ,0% V&W ,8% VROM ,9% VWS ,7% Totaal ,0% Tabel 19 De Algemene Rekenkamer, per 1/5/2004 mannen vrouwen totaal % vrouwen President ,0% Secretaris ,0% ,3% in buitengewone dienst ,0% Totaal ,3%

22 Tabel 20 De Raad van State, per 1/5/2004 mannen vrouwen totaal % vrouwen Vice-president ,0% Secretaris ,0% Staatsraden ,3% Staatsraad van het Koninkrijk ,0% Staatsraden in buitengewone dienst ,6% Totaal ,8% Tabel 21 Hoofden van vertegenwoordigingen van het Koninkrijk in het buitenland, per Hoofden van een: mannen vrouwen totaal % vrouwen ambassade ,5% permanente vertegenwoordiging ,0% consulaat-generaal ,2% Totaal ,8%

23 Tabel 22 Mannen en vrouwen bij de ministeries, per ALGEMENE ZAKEN BUITENLANDSE ZAKEN mannen vrouwen totaal % vrouwen mannen vrouwen totaal % vrouwen >schaal ,0% ,0% schaal ,5% ,7% schaal ,0% ,7% schaal ,7% ,6% schaal ,2% ,1% schaal ,6% ,6% schaal ,2% ,0% totaal ,3% ,0% BINNENLANDSE ZAKEN (BZK)* ECONOMISCHE ZAKEN mannen vrouwen totaal % vrouwen mannen vrouwen totaal % vrouwen >schaal ,0% ,0% schaal ,0% ,0% schaal ,0% ,1% schaal ,0% ,4% schaal ,1% ,4% schaal ,6% ,7% schaal ,7% ,1% totaal ,8% ,3% FINANCIEN, DEPARTEMENT FINANCIEN, BELASTINGDIENST mannen vrouwen totaal % vrouwen mannen vrouwen totaal % vrouwen >schaal ,0% ,0% schaal ,0% ,0% schaal ,0% ,0% schaal ,4% ,0% schaal ,7% ,9% schaal ,9% ,3% schaal ,5% ,7% totaal ,3% ,8% HOGE COLLEGES VAN STAAT JUSTITIE, DEPARTEMENT mannen vrouwen totaal % vrouwen mannen vrouwen totaal % vrouwen >schaal ,0% ,0% schaal ,0% ,0% schaal ,3% ,8% schaal ,0% ,9% schaal ,3% ,3% schaal ,5% ,2% schaal ,2% ,2% totaal ,3% ,1% * Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

24 JUSTITIE, DJI LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT mannen vrouwen totaal % vrouwen mannen vrouwen totaal % vrouwen >schaal ,0% ,3% schaal ,0% ,0% schaal ,1% ,5% schaal ,9% ,0% schaal ,1% ,9% schaal ,8% ,2% schaal ,7% ,3% totaal ,6% ,3% ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID mannen vrouwen totaal % vrouwen mannen vrouwen totaal % vrouwen >schaal ,9% ,0% schaal ,0% ,0% schaal ,0% ,3% schaal ,2% ,5% schaal ,9% ,0% schaal ,8% ,4% schaal ,1% ,9% totaal ,5% ,0% VERKEER EN WATERSTAAT, DEPARTEMENT VERKEER EN WATERSTAAT, RIJKSWATERSTAAT mannen vrouwen totaal % vrouwen mannen vrouwen totaal % vrouwen >schaal ,7% ,0% schaal ,7% ,0% schaal ,3% ,3% schaal ,8% ,5% schaal ,4% ,0% schaal ,4% ,7% schaal ,8% ,3% totaal ,4% ,9% VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT VROM** mannen vrouwen totaal % vrouwen mannen vrouwen totaal % vrouwen >schaal ,5% ,9% schaal ,0% ,0% schaal ,4% ,6% schaal ,9% ,3% schaal ,3% ,0% schaal ,2% ,4% schaal ,3% ,1% totaal ,5% ,7% ** Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer TOTAAL RIJKSDIENST mannen vrouwen totaal % vrouwen >schaal ,2% schaal ,0% schaal ,2% schaal ,7% schaal ,8% schaal ,0% schaal ,4% totaal ,5%

25 Tabel 23 Vrouwen bij de Nederlandse Politie in schaal 14 en hoger, per Schaal Politiekorps Groningen Friesland Drenthe IJsselland Twente Noord-en Oost-Gelderland Gelderland-Midden Gelderland-Zuid Utrecht Noord-Holland-Noord Zaanstreek-Waterland Kennemerland Amsterdam-Amstelland Gooi-en Vechtstreek Haaglanden Hollands-Midden Rotterdam-Rijnmond Zuid-Holland-Zuid Zeeland Midden-en West-Brabant Brabant-Noord Brabant-Zuid-Oost Limburg-Noord Limburg-Zuid Flevoland KLPD LSOP Alle korpsen

26 Tabel 24 Besturen van de Universiteiten, per mannen vrouwen totaal % vrouwen Voorzitter College van Bestuur ,3% Rector Magnificus ,0% 3e lid van het College van Bestuur ,3% Totaal ,3% Tabel 25 Voorzitters en secretarissen van de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, PBO (SER en bedrijfslichamen) per voorzitters mannen vrouwen totaal % vrouwen PBO (SER + bedrijfslichamen) ,5% secretarissen mannen vrouwen totaal % vrouwen PBO (SER + Bedrijfslichamen) ,0%

27 Tabel 26 Ontwikkeling van het percentage vrouwen in vertegenwoodigende lichamen tussen 1992 en 2002 per partij Groen Links P v d A 1 1 0,75 0,5 0, ,75 0,5 0, EP EK TK PS GR 0 EP EK TK PS GR D 6 6 V V D 1 1 0,75 0,5 0, ,75 0,5 0, EP EK TK PS GR 0 EP EK TK PS GR C D A SGP / CU 1 1 0,75 0,5 0, ,75 0,5 0, EP EK TK PS GR 0 EP EK TK PS GR Alle partijen 1 0,75 0,5 0,25 0 EP EK TK PS GR

28 Uitgave Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus EA Den Haag Productie begeleiding: Directie Voorlichting en Communicatie Ontwerp omslag en druk: Directie Informatievoorziening Foto's: Stafdienst Communicatie van de Tweede Kamer Oktober 2004 Deze brochure is te bestellen bij: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Servicevoorlichting tel

Groningen. Samenhang. Samenwerking. Operationele prestaties. Kwaliteit

Groningen. Samenhang. Samenwerking. Operationele prestaties. Kwaliteit Groningen De Inspectie constateert dat de veiligheidsregio Groningen de samenhang tussen de opgestelde plannen, de samenwerking met de gemeenten, de internationale samenwerking en de kwaliteitszorg in

Nadere informatie

Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011

Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011 Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011 Bij de landelijke verkiezingen in juni 2010 zijn er 61 vrouwen in het parlement gekozen, zes meer dan bij de verkiezingen van 2003 en van 2006.

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden

Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden _ Maart 2014 ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat Hofweg 1H 2511 AA Den Haag T: 070 757 02 00 Hoeveel vrouwen zijn er in maart 2014 in de gemeenteraden

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van Wethouders

Persoonlijke gegevens van Wethouders Persoonlijke gegevens van Wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2014 Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2014 Aandeel

Nadere informatie

Vrouwen in. de Provinciale Staten. Onderzoeksrapport

Vrouwen in. de Provinciale Staten. Onderzoeksrapport Vrouwen in de Provinciale Staten Onderzoeksrapport April 2015 Hoeveel vrouwen zijn er in maart 2015 in de Provinciale Staten gekozen? Op 18 maart waren er in Nederland verkiezingen voor de Provinciale

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens raadsleden

Persoonlijke gegevens raadsleden Persoonlijke gegevens raadsleden Dit document bevat de volgende gegevens van raadsleden: Aantal raadsleden naar gemeentegrootte 1998-2014 Aantal raadsleden naar politieke partij 1998-2014 Aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-024 31 maart 2009 9.30 uur Veiligheidsgevoel maakt pas op de plaats Aantal slachtoffers veel voorkomende criminaliteit verder gedaald Gevoel van veiligheid

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens raadsleden

Persoonlijke gegevens raadsleden Persoonlijke gegevens raadsleden Dit document bevat de volgende gegevens van raadsleden: Aantal raadsleden naar gemeentegrootte 1998-2016. Aantal raadsleden naar politieke partij 1998-2016. Aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-030 23 april 2010 9.30 uur Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme Aantal ondervonden delicten stijgt door meer vandalisme Aantal

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van wethouders

Persoonlijke gegevens van wethouders Persoonlijke gegevens van wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2016. Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2016. Aandeel

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Onderzoek Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale

Nadere informatie

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Dit document bevat de volgende gegevens: een overzicht van de burgemeesters naar politieke partij in de periode 1998-2014 een overzicht van het aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 16950 2500 BZ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 16950 2500 BZ Den Haag www.nctv.nl

Nadere informatie

Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren stand per 1 januari 2010

Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren stand per 1 januari 2010 Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren stand per 1 januari 2010 drs. P.F. Rozenberg MPA ing. R. Rozenberg Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren

Nadere informatie

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Dit document bevat de volgende gegevens: Een overzicht van de burgemeesters naar politieke partij in de periode 1998-2016. Een overzicht van het aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Inventarisatie verkiezingen tot 1 januari Herindelingsverkiezingen

Inventarisatie verkiezingen tot 1 januari Herindelingsverkiezingen Inventarisatie verkiezingen tot 1 januari 2008 leden van het Europees Parlement 10 juni 2004 leden van de gemeenteraden maart 2006 leden van de provinciale staten maart 2007 leden van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: april 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1 januari

Nadere informatie

Provinciale ambtsdragers Inleiding en werkwijze

Provinciale ambtsdragers Inleiding en werkwijze Provinciale ambtsdragers 2014 1. Inleiding en werkwijze Sinds 2011 inventariseert de Stichting Decentraalbestuur.nl In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties enkele kenmerken

Nadere informatie

Vrouwen in de Verkiezingsuitslagen

Vrouwen in de Verkiezingsuitslagen Vrouwen in de Verkiezingsuitslagen 2009 2011 Provinciale Staten Gemeenteraden Tweede Kamer Samengesteld door: Annemarie Nijenhuis-Hasselman Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

13% 0% Zeker wel Wel Neutraal Niet Zeker niet Weet niet

13% 0% Zeker wel Wel Neutraal Niet Zeker niet Weet niet Asielzoekers 28% 27% 2 1 13% Zeker wel Wel Neutraal Niet Zeker niet Weet niet 1% 4 4 3 2 1 38% 19% 18% Zeker wel Wel Neutraal Niet Zeker niet Weet niet 1% 1 Asielzoekers per politieke partij 8 7 6 5 4

Nadere informatie

Geregistreerde criminaliteit, geweldsmisdrijven en overvallen

Geregistreerde criminaliteit, geweldsmisdrijven en overvallen Bijlage 4 635 Tabellen bij hoofdstuk 10 Tabel 10.1 criminaliteit, geweldsmisdrijven en overvallen criminaliteit geweldsmisdrijven overvallen criminaliteit geweldsmisdrijven overvallen Aandeel overval in

Nadere informatie

BESTUURLIJKE VERNIEUWING?

BESTUURLIJKE VERNIEUWING? BESTUURLIJKE VERNIEUWING? De rol van de provincie en de Eerste Kamer 11 maart 2015 Nederlanders willen leden Eerste Kamer direct kunnen kiezen 1 I&O Research vroeg in haar laatste peiling 2 naar een aantal

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 2030 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Directie Weerbaarheidsverhoging Afdeling veiligheidsregio's Schedeldoekshaven

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer de Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 17 juli 2017 Betreft Monitor betaaltermijnen overheid

De Voorzitter van de Tweede Kamer de Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 17 juli 2017 Betreft Monitor betaaltermijnen overheid > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer de Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Workshop Publieksevenementen moeten wel leuk blijven.. Inspectie Veiligheid en Justitie Sjaak Krombeen

Workshop Publieksevenementen moeten wel leuk blijven.. Inspectie Veiligheid en Justitie Sjaak Krombeen Workshop Publieksevenementen moeten wel leuk blijven.. Sjaak Krombeen Doel van deze presentatie Inspectie Onze missie en visie Toezicht: wat, waarom en hoe Vervolgonderzoek Publieksevenementen Reden vervolgonderzoek

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten

Diversiteit in Provinciale Staten Diversiteit in Provinciale Staten In aanloop naar de verkiezingen van 2 maart inventariseerde E-Quality, hét kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit, de kandidatenlijsten (zie werkwijze) van

Nadere informatie

4 Onderzoeksverantwoording

4 Onderzoeksverantwoording 4 Onderzoeksverantwoording Het onderzoek Het veldwerk van de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2005 liep 11 weken en vond plaats van 19 september tot en met 6 december 2005. In totaal zijn 38.030 bedrijven

Nadere informatie

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel.

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel. Drenthe Meldpunt Discriminatie Drenthe Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen Tel. 06 1357 48 87 info@meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl http://www.meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl

Nadere informatie

NoodCommunicatieVoorziening (NCV) als communicatiemiddel voor de veiligheidssector.

NoodCommunicatieVoorziening (NCV) als communicatiemiddel voor de veiligheidssector. NoodCommunicatieVoorziening (NCV) als communicatiemiddel voor de veiligheidssector. Piet van den Berg Freek van Elswijk NVBR Brandende Vraag - 31 maart 2011 Bernhardkazerne Defensie - Amersfoort Agenda

Nadere informatie

NIVEL Zorgregistraties eerste lijn - Surveillance wekelijks bulletin over klachten en aandoeningen op basis van gegevens van huisartsen

NIVEL Zorgregistraties eerste lijn - Surveillance wekelijks bulletin over klachten en aandoeningen op basis van gegevens van huisartsen NIVEL Zorgregistraties eerste lijn - Surveillance wekelijks bulletin over klachten en aandoeningen op basis van gegevens van huisartsen Inhoud bijgewerkt op: 10 januari 2017 CONCEPT - cijfers onder voorbehoud

Nadere informatie

NIVEL Zorgregistraties eerste lijn - Surveillance wekelijks bulletin over klachten en aandoeningen op basis van gegevens van huisartsen

NIVEL Zorgregistraties eerste lijn - Surveillance wekelijks bulletin over klachten en aandoeningen op basis van gegevens van huisartsen NIVEL Zorgregistraties eerste lijn - Surveillance wekelijks bulletin over klachten en aandoeningen op basis van gegevens van huisartsen Inhoud bijgewerkt op: 3 januari 2017 CONCEPT - cijfers onder voorbehoud

Nadere informatie

Vrouwen 8 Registratie Totaal. bijvoorbeeld. tijdstip toch. In de maand. januari zijn. Helaas is er wachtlijst.

Vrouwen 8 Registratie Totaal. bijvoorbeeld. tijdstip toch. In de maand. januari zijn. Helaas is er wachtlijst. Maandelijkse rapportage cijfers slachtoffers mensenhandel Maand: januari Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van januari tot en met

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 17 juni 2016 Betreft Monitor betaaltermijnen overheid

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 17 juni 2016 Betreft Monitor betaaltermijnen overheid > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Rust en onrust Beperkte vernieuwing van het Provinciaal bestuur in 2015

Rust en onrust Beperkte vernieuwing van het Provinciaal bestuur in 2015 Rust en onrust Beperkte vernieuwing van het Provinciaal bestuur in 2015 Stichting Decentraalbestuur.nl 13 november 2015 Colofon Onderzoeker Dr. P. Castenmiller (Stichting DecentraalBestuur.nl) Contactgegevens

Nadere informatie

LIMBURG. Politicus van het jaar - Limburg 1) Geert Wilders 2) Emile Roemer 3) Diederik Samsom

LIMBURG. Politicus van het jaar - Limburg 1) Geert Wilders 2) Emile Roemer 3) Diederik Samsom LIMBURG Politicus van het jaar - Limburg 1) Geert Wilders 2) Emile Roemer 3) Diederik Samsom Politieke uitspraak van het jaar - Limburg 3) Ik ben op alles voorbereid maar niet op politici die glashard

Nadere informatie

Vrouwen in de politiek. QuickScan

Vrouwen in de politiek. QuickScan Vrouwen in de politiek QuickScan In opdracht van: Statenwerkgroep Vrouwen kiezen Eindredactie: Mijke Boedeltje Statengriffie provincie Drenthe Datum: 8 maart 2017 1. Inleiding Eind 2016 is de werkgroep

Nadere informatie

Achtergrond en doel van de inventarisatie

Achtergrond en doel van de inventarisatie Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding NVBR Inventarisatie 10 maart 2009 Onderwerp: Initiatiefnemer: Ondersteund door: Inventarisatie Objectportofonie DMO vraagstukken Stephan Wevers

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14806 16 augustus 2011 Convenant toepassing en uitvoering van het Landelijk sociaal statuut voor de Nederlandse Politie

Nadere informatie

De Staten na de verkiezingen van 2015

De Staten na de verkiezingen van 2015 Ing. 12 oktober 2015 PS2015-629 2015-013520 PS 16 dec De Staten na de verkiezingen van 2015 Stichting Decentraalbestuur.nl 12 oktober 2015 Colofon Onderzoeker Dr. P. Castenmiller (Stichting DecentraalBestuur.nl)

Nadere informatie

StemWijzer in de provincie

StemWijzer in de provincie StemWijzer in de provincie Verslag van een enquête onder gebruikers van de provinciale StemWijzers bij de Provinciale Statenverkiezingen van 7 maart 2007. April 2007 Dr. M. Boogers TILBURGSE SCHOOL VOOR

Nadere informatie

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM a

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM a 336 Criminaliteit en rechtshandhaving 2012 Tabellen bij hoofdstuk 3 Tabel 3.4 Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM a VMR IVM b 2004 c 2005 c 2006 c 2007 c 2008 d 2009

Nadere informatie

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Versie 5.4 Februari 2016 Nationaal nummerplan Ambulancezorg Nederland versie 5.4 Referentie: Landelijk Kader Fleetmap C2000 versie 2015 Uniform Begrippenkader

Nadere informatie

Democratie en Restzetelverdeling bij d Hondt en Hare geen lijstcombinaties. Provinciale Verkiezingen 18 maart Datum 15 juni 2016

Democratie en Restzetelverdeling bij d Hondt en Hare geen lijstcombinaties. Provinciale Verkiezingen 18 maart Datum 15 juni 2016 Onderzoek: Onderzoeker: Democratie en Restzetelverdeling bij d Hondt en Hare geen lijstcombinaties Drs. C. Kruijmer (Kees) Onderzoeksmateriaal: Het resultaat van de Provinciale Verkiezingen 18 maart 2015

Nadere informatie

div - Doorgest.: Ledenbrief: Openstelling vacatures bestuurlijke organisatie VNG 25 februari 2009

div - Doorgest.: Ledenbrief: Openstelling vacatures bestuurlijke organisatie VNG 25 februari 2009 about:blank Page 1 of 1 10-3-2009 div - Doorgest.: Ledenbrief: Openstelling vacatures bestuurlijke organisatie VNG Van: div Onderwerp: Doorgest.: Ledenbrief: Openstelling vacatures bestuurlijke organisatie

Nadere informatie

OMTVANGSTBEVEST!G!NG VERZONDFN Nationaai Archief Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. reg.nr.: procesverantw. ciass.nr.

OMTVANGSTBEVEST!G!NG VERZONDFN Nationaai Archief Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. reg.nr.: procesverantw. ciass.nr. OMTVANGSTBEVEST!G!NG VERZONDFN Nationaai Archief Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 90520 2509 LM Den Haag Regionaal Archief Nijmegen t.a.v. gemeente archivaris dhr.

Nadere informatie

Bijlage 4a bij circulaire

Bijlage 4a bij circulaire Bijlage 4a bij circulaire 2010-399096 Asielbudget 2010 asielbudget loon- en prijs bijstelling 2010 Asielbudget 2010 Afroming asielbudget tbv Toedeling cf. V05H03/07- frictie compensatie asielbudget totaal

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

Rapportage. PR onderzoek - Press Affairs meewind.nl. Amsterdam, Standaard rapportage. Gesloten vragen

Rapportage. PR onderzoek - Press Affairs meewind.nl. Amsterdam, Standaard rapportage. Gesloten vragen DirectResearch Herengracht 454 1017 CA Amsterdam 020 770 75 79 info@directresearch.nl www.directresearch.nl Rapportage Amsterdam, 07-04-2016 PR onderzoek - Press Affairs meewind.nl Standaard rapportage

Nadere informatie

Slotpeiling PS: vijf partijen zeer dicht bij elkaar

Slotpeiling PS: vijf partijen zeer dicht bij elkaar Rapport Slotpeiling PS: vijf partijen zeer dicht bij elkaar Slechts zwakke stijging opkomstintentie, meerderheid VVD, PvdA en C3 ver weg De spanning voor de Provinciale Statenverkiezingen van woensdag

Nadere informatie

Minister van BZK Tijdvak: 5 november oktober november Unie van Waterschappen. 21 november x burgemeestersbenoeming

Minister van BZK Tijdvak: 5 november oktober november Unie van Waterschappen. 21 november x burgemeestersbenoeming Minister van BZK Tijdvak: 5 november 2012 9 oktober 2015 19 november 2012 - Unie van Waterschappen 21 november 2012 22 november 2012 - IPO, VNG en Unie van Waterschappen 26 november 2012 27 november 2012

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek vuurwerkverbod. Standaard rapportage, Rapportage gesloten vragen. Amsterdam, 01-02-2013. slim en snel online onderzoek

Rapportage. Onderzoek vuurwerkverbod. Standaard rapportage, Rapportage gesloten vragen. Amsterdam, 01-02-2013. slim en snel online onderzoek Rapportage Amsterdam, 01-02-2013 Onderzoek vuurwerkverbod Standaard rapportage, Rapportage gesloten vragen Onderzoekstatistieken Afgeronde vragenlijsten 420 Waarvan met openlink 0 Laatste deelname 1 feb.

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 813 EU Structuurfondsen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN DE MINISTERS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ, VAN

Nadere informatie

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Overzicht van contactpersonen bij: Provincie en Plusregio COA, team plaatsing Decentraal COA, contactpersonen bestuurlijke contacten COA, medewerkers helpdesk, ambtelijke contacten en servicelijn Ministerie

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Draagvlak vuurwerkverbod 2013

Draagvlak vuurwerkverbod 2013 Rapportage Amsterdam, 08-01-2014 Draagvlak vuurwerkverbod 2013 Standaard rapportage, Gesloten vragen Onderzoekstatistieken Verstuurde e-mails 8802 Afgeronde vragenlijsten 1668 Waarvan met openlink 0 Laatste

Nadere informatie

Waarom PPMO? Periodiek Preventief Medisch Onderzoek voor repressief brandweerpersoneel

Waarom PPMO? Periodiek Preventief Medisch Onderzoek voor repressief brandweerpersoneel Waarom PPMO? CAO-afspraak: individuele monitoring i.p.v. leeftijdsgrens voor werken in repressieve functie Behoefte aan eenduidige keuringen en testen Bijzondere karakter van brandweerman of vrouw maakt

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

In Beeld: De nieuwe ministersploeg

In Beeld: De nieuwe ministersploeg In Beeld: De nieuwe ministersploeg Korte omschrijving werkvorm: Wie staan er bij de koning op het bordes? Sommige ministers hebben al eerder in een kabinet gezeten, maar er zijn ook nieuwkomers. Leerlingen

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Figuur B11.1 Woningvoorraad naar eigendom, en naar provincie, 1 januari 2008 % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht

Nadere informatie

Het belang van toerisme en recreatie voor de economie in Maasduinen 29 januari Arjan Bakkeren Stafgroep Economisch Onderzoek Rabobank Nederland

Het belang van toerisme en recreatie voor de economie in Maasduinen 29 januari Arjan Bakkeren Stafgroep Economisch Onderzoek Rabobank Nederland Het belang van toerisme en recreatie voor de economie in Maasduinen 29 januari 2004 Arjan Bakkeren Stafgroep Economisch Onderzoek Rabobank Nederland Opbouw van de lezing Provinciaal beleid toerisme en

Nadere informatie

Problematische Jeugdgroepen in Nederland

Problematische Jeugdgroepen in Nederland Problematische Jeugdgroepen in Nederland Omvang en aard in het najaar van 212 Samenvatting Afbakening van de analyse In deze rapportage die te beschouwen is als een landelijke monitor wordt een beeld gegeven

Nadere informatie

BABVI/U200901861 Lbr. 09/118

BABVI/U200901861 Lbr. 09/118 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Betreft Voortgang oprichting Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC) Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U200901861

Nadere informatie

e:

e: Hoofdpunten Rapport DeCollegetafel Wethouders in de collegeperiode 2010-2014 - Vier op de tien wethouders zijn tijdelijk of definitief gestopt - Ruim 1 op de 5 wethouders kwam ten val door een politieke

Nadere informatie

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers?

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? RUD-werkgroep LOPAI, 10 september 2012 Wat gaat er veranderen? Met ingang

Nadere informatie

Puzzel: De stem van de Statenleden

Puzzel: De stem van de Statenleden Puzzel: De stem van de Statenleden Korte omschrijving werkvorm De verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn geweest, de uitslag is bekend en de volgende verkiezingen staan alweer voor de deur: die van

Nadere informatie

uwkenmerk ons kenmerk BB/U Lbr. 09/026

uwkenmerk ons kenmerk BB/U Lbr. 09/026 Oo^ Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gerneenten (070) 373 8020 Openstelling vacatures bestuurlijke organisatie VNG uwkenmerk ons kenmerk BB/U200900328 Lbr. 09/026

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 628 Politie Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Totaal geleverde zorg per zorgkantoor. DWH Bijgewerkt: 28 juli 2006

Totaal geleverde zorg per zorgkantoor. DWH Bijgewerkt: 28 juli 2006 Totaal geleverde zorg per zorgkantoor ** Het totaal aantal unieke personen wat in de eerste vijf periodes van het zorgjaar zorg heeft ontvangen. code Zorgkantoor 2004* 2005* 2006* Groei 2005 501 Zorgkantoor

Nadere informatie

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de 300.000 - Lopende WW-uitkeringen met 2 procent gestegen tot 304.000 - Aantal lopende uitkeringen in onderwijssector met 27 procent toegenomen - Uitkeringen

Nadere informatie

BB/U200900749 Lbr. 09/059

BB/U200900749 Lbr. 09/059 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Vacatures bestuurlijke organisatie VNG uw kenmerk ons kenmerk BB/U200900749 Lbr. 09/059 bijlage(n) 1 datum

Nadere informatie

Sectorplannen zorgsector

Sectorplannen zorgsector Sectorplannen zorgsector Tussen 6 mei en 9 september 2014 hebben de zorgsectoren/-regio s de beschikking van SZW ontvangen voor de uitvoering van hun landelijke en regionale sectorplannen. Al in april

Nadere informatie

Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2013

Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2013 Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2013 Ontwikkeling van het alcoholgebruik van automobilisten in weekendnachten Datum Augustus 2014 Status Definitief Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2013

Nadere informatie

Samenwerking voor de decentralisatie jeugdzorg. Derde inventarisatie 31 mei 2013

Samenwerking voor de decentralisatie jeugdzorg. Derde inventarisatie 31 mei 2013 Samenwerking voor de decentralisatie jeugdzorg Derde inventarisatie 31 mei 2013 Rapportage samenwerking decentralisatie Jeugdzorg Deel 1 Derde inventarisatie regionale samenwerking jeugd De VNG brengt

Nadere informatie

1 Hoe lang bent u werkzaam als makelaar? 2 Bent u de enige makelaar in het bedrijf waar u werkt?

1 Hoe lang bent u werkzaam als makelaar? 2 Bent u de enige makelaar in het bedrijf waar u werkt? Bijlage: Onderzoeksresultaten 8 7 1 Hoe lang bent u werkzaam als makelaar? 7 6 5 4 3 2 1 1% 6% Korter dan 2 jaar 2-5 jaar 5-10 jaar Langer dan 10 jaar 18% 7 6 5 4 2 Bent u de enige makelaar in het bedrijf

Nadere informatie

Toelichting Independer.nl Award Beste Hypotheekkantoor 2011

Toelichting Independer.nl Award Beste Hypotheekkantoor 2011 Toelichting Independer.nl Award Beste Hypotheekkantoor 2011 Independer.nl reikt eind 2011 een award uit aan het beste hypotheekkantoor van iedere regio. Deze awards worden dit jaar voor het eerst uitgereikt.

Nadere informatie

BB/U Lbr. 11/025

BB/U Lbr. 11/025 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Bekendmaking kandidaten bestuurlijke organisatie VNG uw kenmerk ons kenmerk BB/U201100722 Lbr. 11/025 bijlage(n)

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Versie 5.0 April 2009 Nationaal nummerplan Ambulancezorg Nederland versie 5.0 Referentie: Landelijk Kader Fleetmapping C2000 versie 2008/6.1 Versie : 1.0 Definitieve

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

Op weg naar een vereniging met inhoud

Op weg naar een vereniging met inhoud Australiëlaan 5, 3526 AB Utrecht tel: 030 693 60 00 fax: 030 693 60 01 KvK nr. 31042832 E: info@atrive.nl I: www.atrive.nl Op weg naar een vereniging met inhoud Enquête over de nieuwe personenvereniging

Nadere informatie

Resultaten Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland )

Resultaten Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland ) Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland ) Zoetermeer, februari 12 Algemeen Decentrale overheden (provincies, waterschappen en gemeenten) zijn samen verantwoordelijk

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Verbindende schakel in rampenbestrijding

Verbindende schakel in rampenbestrijding Verbindende schakel in rampenbestrijding en crisisbeheersing 2 Veiligheidsberaad De voorzitters van de 25 veiligheidsregio s vormen samen het Veiligheidsberaad. Dit landelijke overleg is opgericht in februari

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Samen De Frieze paardensport. laten groeien Anton Binnenmars Directeur Sport

Samen De Frieze paardensport. laten groeien Anton Binnenmars Directeur Sport Samen De Frieze paardensport laten groeien Anton Binnenmars Directeur Sport pag. 1 Paardrijden. Uitdaging. Ontspanning. Passie. Plezier. Sporttrends van binnen naar buiten Van instrumentalism naar consumentism

Nadere informatie

Formatieraming Voortgezet Onderwijs

Formatieraming Voortgezet Onderwijs Formatieraming Voortgezet Onderwijs Onderzoeksnotitie Onderzoek in opdracht van het SBO Sil Vrielink april 2011 2010 Nijmegen in opdracht van het SBO. Alle rechten voorbehouden. Het is niet geoorloofd

Nadere informatie

Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011

Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011 Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011 INHOUD INHOUD... 3 AANBOD VAN NIEUWE KOOPWONINGEN OP BASIS VAN DOOR DE AANGESLOTEN ORGANISATIES GEACCEPTEERDE PLANNEN... 7 TABEL 1 NIEUW AANGEBODEN

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

LOPAI-enquête verkorte overbrengingstermijn: stand van het land in 2004. Openbaarheid overheidsarchieven van de late twintigste eeuw.

LOPAI-enquête verkorte overbrengingstermijn: stand van het land in 2004. Openbaarheid overheidsarchieven van de late twintigste eeuw. LOPAI-enquête verkorte overbrengingstermijn: stand van het land in 2004. Openbaarheid overheidsarchieven van de late twintigste eeuw. Op 1 januari 1996 trad de nieuwe Archiefwet 1995 in werking. Binnen

Nadere informatie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie FACTSHEET: socio-demografie Hoeveel jongeren zijn er eigenlijk in Nederland? Wonen er meer jongeren in Limburg of in Zeeland? Wat zijn de cijfers rondom geslacht, afkomst, opleidingsniveau en religie?

Nadere informatie

Ontwikkeling naar duurzaamheid is te belangrijk om aan het toeval over te laten.

Ontwikkeling naar duurzaamheid is te belangrijk om aan het toeval over te laten. Ing. maart 2014 PS2014-1 2014-0039 PS23/4 Van: geurt van de kerk Verzonden: maandag 10 maart 2014 9:44 Aan: info@gdindex.nl Onderwerp: Gemeentelijke duurzaamheidsindex GDI#2014

Nadere informatie

Bijlage 1 Spreiding en fluctuaties leerplichtige asielzoekers

Bijlage 1 Spreiding en fluctuaties leerplichtige asielzoekers Bijlage 1 Spreiding en fluctuaties leerplichtige asielzoekers p 1 Totaal aantal leerplichtige asielzoekers In het onderzoek is het aantal leerplichtige asielzoekers bepaald op basis van het aantal asielzoekers

Nadere informatie

Onderzoek aanbod vrouwen- en meidenvoetbal vanuit de landelijke competities

Onderzoek aanbod vrouwen- en meidenvoetbal vanuit de landelijke competities Onderzoek aanbod vrouwen- en meidenvoetbal vanuit de landelijke competities Brondatum: september 15 Publiciatiedatum: februari 1 Uitgevoerd door Salman Khawaja (HMNISC) voor Stichting Ontiwkkeling Vrouwen

Nadere informatie

Nederland dient financiële steun te geven aan landen van de Europese Unie met een hoge staatsschuld die anders in grote problemen zullen komen.

Nederland dient financiële steun te geven aan landen van de Europese Unie met een hoge staatsschuld die anders in grote problemen zullen komen. Aankondiging Op 12 september dit jaar worden verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer. Politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma voor de komende jaren vastgesteld. De lijsttrekkers van de partijen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Onderzoek Marktaandelen Hulp bij het Huishouden pagina 1 van 12

Inhoudsopgave. Onderzoek Marktaandelen Hulp bij het Huishouden pagina 1 van 12 Rapportage Onderzoek marktaandelen Hulp bij het Huishouden Inhoudsopgave Inleiding Onderzoeksopzet. Verantwoording. Definities Tabellen en Cirkeldiagrammen. Uitleg tabellen in de bijlagen. Cirkeldiagram

Nadere informatie