Berichten uit de jeugdzorg / 131 Samenvatting uit de Nieuwsbrief Jeugd van het Nederlands Jeugd Instituut

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Berichten uit de jeugdzorg / 131 Samenvatting uit de Nieuwsbrief Jeugd van het Nederlands Jeugd Instituut"

Transcriptie

1 Berichten uit de jeugdzorg / 131 Samenvatting uit de Nieuwsbrief Jeugd van het Nederlands Jeugd Instituut Niet-seksespecifiek gedrag leidt tot pesten 13 oktober 2010 Jongens worden vaker gepest als ze zich niet 'jongensachtig' gedragen; meisjes als ze niet 'meisjesachtig' doen. Dat concludeert Martin Bakker op basis van zijn promotieonderzoek, waarop hij op 6 oktober promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van jongens in de tienerleeftijd wordt verwacht dat zij zich assertief gedragen en van meisjes dat ze zelfbeheersing tonen, aldus Bakker. Afwijken van die normen kan ertoe leiden dat tieners gepest worden. Socialevaardigheidstrainingen tegen pesten moeten daarom kwetsbare jongens assertiever maken en kwetsbare meisjes meer zelfcontrole leren. Maar training van potentiële slachtoffers is niet genoeg, stelt Bakker. Een schoolbrede aanpak van pesten is waarschijnlijk het beste, met onder meer regels en sancties tegen pesten, training van docenten, een gericht onderwijsprogramma en socialevaardigheidstraining. Bakker baseerde zijn onderzoek op gegevens van het langlopende en grootschalige adolescentenonderzoek TRAILS. Meer informatie: NJi - Wat werkt tegen pesten Bron: Rijksuniversiteit Groningen Academische werkplaats voor forensische jeugdzorg 13 oktober 2010 De Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd (AWFZJ) heeft een subsidie van een miljoen euro gekregen van ZonMw om de zorg voor delinquente jongeren te verbeteren. De laatste jaren wordt steeds meer wetenschappelijk onderzoek gedaan naar jongeren in forensische instellingen. Het ontbreekt echter vaak aan afstemming tussen verschillende onderzoeken en aan een goede vertaling van de resultaten naar de praktijk, aldus de academische werkplaats. In de praktijk bestaat veel behoefte aan nieuwe kennis en inzichten om jongeren effectief te kunnen behandelen. De AWFZJ wil daarom een koppeling maken tussen wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en de praktijk. De AWFZJ is de eerste academische werkplaats in de jeugd-forensische sector. Bron: Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd Minder nieuwe sport-bso's De groei van het aantal sport-bso's lijkt te stagneren. In 2006 en 2007 kwamen er nog zo'n zeventien sport-bso's per jaar bij, terwijl er afgelopen jaar tien nieuwe sport-bso's zijn gerealiseerd. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Netwerkbureau Kinderopvang. Eind 2009 waren er in heel Nederland 150 bso's met een speciaal sportaanbod, variërend van voetbal tot streetdance. De afname van de groei lijkt samen te hangen met de korter wordende wachtlijsten voor buitenschoolse opvang. Enkele sport-bso's zijn inmiddels gesloten omdat er te weinig vraag naar was. Verhoudingsgewijs zijn in de provincie Utrecht de meeste sport-bso's gevestigd en in Friesland en Groningen de minste. Opvallend is dat Amsterdam geen enkele sport-bso heeft. Meer informatie: Inventarisatie sport-bso's Bron: Netwerkbureau Kinderopvang Link:

2 Instituut begint onderzoekslijn Taal & Genetica Het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek begint een onderzoekslijn die geheel gericht is op de relatie tussen taal en genen. Het instituut is onderdeel van de Radboud Universiteit Nijmegen. De meeste kinderen leren hun moedertaal vanzelf, zonder expliciete instructie. Onderzoek naar kinderen met aangeboren taalproblemen wijst erop dat dat taalvermogen vastligt in de genen. De nieuwe onderzoekslijn, Taal & Genetica, wil moleculaire technologie gebruiken om te ontdekken hoe de menselijke genen de hersenen voorbereiden op het verwerven van taal. Dat doet de onderzoekslijn niet alleen bij kinderen met taalstoornissen, maar ook bij mensen met een normaal of uitzonderlijk goed taalvermogen. Taal & Genetica wordt geleid door Simon Fisher, een van de ontdekkers van het FOXP2-gen, het eerste bekende gen dat betrokken is bij taalverwerving en taalstoornissen. Meer informatie: Bericht Radboud Universiteit Nijmegen Bron: Radboud Universiteit Nijmegen De Bascule wint prijs met geweldloos verzet Academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie de Bascule heeft met de methode 'Non Violent Resistance' de Veilige Publieke Taak AWARD 2010 gewonnen. De prijs is voor een organisatie die agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak het beste weet aan te pakken. De methode behelst geweldloos verzet als reactie op ernstig grensoverschrijdend en agressief gedrag van kinderen en jongeren die in de Bascule zijn opgenomen. Na twee jaar is het aantal agressie-incidenten dat leidde tot het afzonderen van jongeren meer dan gehalveerd. De AWARD is toegekend door bezoekers van de Veilige Publieke Taak-beurs. De jury, onder leiding van Roos van Erp-Bruinsma, secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken, was onder de indruk van de innovatieve aanpak van de Bascule. De methode kiest een andere richting dan binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie gebruikelijk is en heeft een duidelijk positief meetbaar effect, aldus Van Erp-Bruinsma. Meer informatie: Beschrijving van de interventie; Samenwerking NJi met Veilige Publieke Taak Onderwijs Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken; de Bascule Europees Comité: Europese minimumleeftijd voor seks Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) wil dat in heel Europa dezelfde minimumleeftijd voor instemming met seksuele handelingen gaat gelden; in Nederland is dat nu 16 jaar. Dat staat in haar advies 'Seksueel misbruik van kinderen en kinderpornografie'. Het comité pleit ook voor meer preventieve maatregelen en voor een platform waar goede praktijkvoorbeelden uitgewisseld kunnen worden. In het EESC zitten mensen uit allerlei organisaties, zoals bedrijven, vakbonden en milieugroepen. Het comité is in 1957 opgericht. Het EESC adviseert de Europese Commissie en het Europees parlement over allerlei besluiten. Meer informatie: Persbericht en advies Bron: Rapid Europa Info jeugdzorg blz 2 van 5 reageren? er is meer op

3 Flinke bezuinigingen in de jeugdzorg vanaf 2015 Vanaf 2015 bezuinigt de overheid structureel op de jeugdzorg. De bezuinigingen bedragen in eerste instantie 100 miljoen euro en lopen op tot 300 miljoen euro. De gemeenten moeten de jeugdzorg vanaf 2015 goedkoper uitvoeren dan de provincies dat nu doen. Het budget van de gemeenten bestaat straks uit de rijksbijdrage aan de provincie plus 90 miljoen euro die de provincies voorheen uit eigen kas bijdroegen aan de jeugdzorg. In het akkoord staat niet uitgelegd hoe dat geld van de provincies bij de gemeenten moet komen, maar een korting op het provinciefonds ligt voor de hand. Tom van Yperen, bijzonder hoogleraar effectieve jeugdzorg aan de Universiteit Utrecht, vraagt zich af hoe een bezuiniging te combineren is met een stelselherziening voor de jeugdzorg. 'Ik sta achter het idee om preventie en eerstelijns jeugdzorg op gemeentelijk niveau te organiseren. Maar er is nog veel inspanning nodig van veel partijen om dat goed te regelen. De vraag is of het lukt om dan tegelijk te bezuinigen.' Bron: Binnenlands Bestuur; NJi-nieuwsredactie Strafdienstplicht voor jongeren Het nieuwe kabinet wil overlast en crimineel gedrag van risicojongeren aanpakken met een strafdienstplicht. De maatregel bestaat uit een combinatie van straf, verwijdering van de straat, verrichten van werkzaamheden en heropvoeding. Dat staat in het regeerakkoord. De overheid kan de strafdienstplicht opleggen bij vernieling, bedreiging en vermogensdelicten. Onderdeel van de maatregel kunnen zijn: het betalen van schadevergoeding, het afnemen van crimineel verkregen bezit of winsten, het aansprakelijk stellen van de ouders en een meldingsplicht op het politiebureau. Bij onvoldoende medewerking of recidive kan nachtdetentie volgen. Voor de kinderen van 15 tot 23 jaar komt het nieuwe kabinet met speciaal adolescentenstrafrecht. De ouders van overlastgevende kinderen jonger dan 12 jaar worden sneller en vaker dan nu financieel aansprakelijk gesteld. Dit geldt ook voor oudere kinderen. Meer informatie: Website kabinetsformatie 2010 met het regeerakkoord; NJi - Wat werkt delinquentie en gedragsstoornissen? Bron: Binnenlands Bestuur; Kabinetsformatie2010.nl Campagne 'Geef het gezonde voorbeeld!' gelanceerd Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en het Voedingscentrum zijn de campagne 'Geeft het gezonde voorbeeld!' gestart. Daarmee willen zij ouders van jonge kinderen bewust maken van hun eet- en beweeggedrag. Kinderen leren namelijk eet- en beweeggewoontes aan door hun vader en moeder na te doen. Op kunnen ouders testen of ze daadwerkelijk het gezonde voorbeeld geven. Het NISB en het Voedingscentrum vragen de hulp van lokale deskundigen bij deze campagne. Zij hebben immers direct contact met de doelgroep en kunnen het onderwerp goed bespreekbaar maken. De campagne is vooral zichtbaar in oktober en november van dit jaar en krijgt in 2011 een intensief vervolg. Meer informatie: De campagne; Informatie voor beroepskrachten; NJi - Dossier Overgewicht Bron: Info jeugdzorg blz 3 van 5 reageren? er is meer op

4 Onderzoek naar thuiszittende kinderen De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer onderzoekt de problemen van de ongeveer duizend kinderen die niet naar school gaan, omdat geen enkele school ze toelaat. Dat maakte de Nationale ombudsman op 8 oktober bekend in het VARA tv-programma De Ombudsman. De meeste kinderen hebben gedragsproblemen of psychische problemen. In meer dan 80 procent van de gevallen betreft het kinderen in het voortgezet onderwijs. De ombudsman verwacht dat het onderzoeksrapport eind 2010 klaar is en wil daarin mogelijkheden aandragen om de kinderen weer naar school te krijgen. Meer informatie: Thuiszittersonderzoek Ingrado Bron: Nationale ombudsman 2015: invoering eigen bijdrage jeugdzorg In 2015 voert het nieuwe kabinet een eigen bijdrage voor jeugdzorg in. Bij uithuisplaatsing gaat het om een bedrag dat ten minste gelijk is aan het geld dat een gezin bespaart wanneer een kind niet meer thuis woont. De overheid gaat uit van een eigen bijdrage van euro per kind per jaar. Daarnaast komt er een eigen bijdrage voor ouders van jeugdigen die zorg ontvangen vanwege de AWBZ. Ook in de extramurale jeugdzorgverlening wordt een eigen bijdrage ingevoerd. Rekening houdend met de inningskosten leveren deze maatregelen 70 miljoen euro op. Meer informatie: Kabinetsformatie2010.nl met het regeerakkoord Bron: Rijksvoorlichtingsdienst WiFiWijs maakt kinderen wijzer op internet Het nieuwe voorlichtingsprogramma WiFiWijs is gelanceerd in 'WiFiWijs in Duckstad', een speciale uitgave van Donald Duck. De verhalen in het blad gaan verder op de website Meer dan 1,2 miljoen kinderen hebben deze Donald Duck thuis ontvangen. WiFiWijs is een website voor kinderen, ouders en docenten over het mobiele internet. Kinderen kunnen tegenwoordig immers ook met hun mobieltje of spelcomputer op internet. De site geeft onder meer informatie over het gebruik van de mobiele telefoon, over het gedrag van andere gebruikers op het internet en hoe kinderen daarmee kunnen omgaan. Kinderen en ouders kunnen zelf bijdragen plaatsen. Elk kwartaal wordt WiFiWijs ververst met nieuwe verhalen en applicaties. WiFiWijs bevat verder adresgegevens van de zogenoemde Nationale MediaCoaches die bezoekers helpen bij het vergroten van hun mediawijsheid. Het programma is een initiatief van de Stichting Media Rakkers en Stichting De Kinderconsument. Meer informatie: Website Wifiwijs; NJi - Mediagebruik door kinderen en jongeren Bron: Stichting Media Rakkers Zie ook: Themaweek Lekker Beroemd met site over mediawijsheid Eigen mediawijsheid door ouder én kind overschat Info jeugdzorg blz 4 van 5 reageren? er is meer op

5 Ouder met kanker grote belasting voor kind De eerste vier maanden na de diagnose zijn de zorgen, verdriet en angst het grootst in de gezinnen waarvan een van de ouders kanker heeft. Met het merendeel van deze gezinnen gaat het daarna redelijk goed. Toch kan ongeveer een derde van de ouders met kanker, een derde van hun partners en een derde van hun kinderen tot vijf jaar na de diagnose de problemen eigenlijk niet aan. Dat blijkt uit het onderzoek van Stacey Donofrio waarop ze op 14 oktober promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij onderzocht de gevolgen van de behandeling van kanker voor de ouders en hun kinderen. Donofrio stelt vast dat emotionele problemen en gedragsproblemen vooral spelen bij kinderen die zich eenzaam voelen of onzeker zijn over de ziekte van hun ouder. Emotionele reacties zijn geen goede voorspeller voor het slecht functioneren van een kind. Eerdere functioneringsproblemen van kinderen zijn dit juist wel. Meer informatie: Persbericht; NJi - Gevolgen van opgroeien met een langdurig zieke ouder Bron: Rijksuniversiteit Groningen Zie ook: Veel stress wanneer een ouder kanker heeft Kennis over gehechtheid gebundeld voor rechters 7 oktober 2010 Onveilig gehechte kinderen kunnen zich op latere leeftijd in een gunstig opvoedklimaat alsnog veilig hechten. Dat stelt Femmie Juffer, hoogleraar Adoptie bij het Centrum voor gezinsstudies aan de Universiteit Leiden, in haar onderzoeksrapport 'Beslissingen over kinderen in problematische opvoedingssituaties'. Er is dus geen reden om in een pleeggezin of residentiële instelling emotionele afstand te houden tot een onveilig gehecht kind. Dat inzicht is van belang voor kinderrechters die beslissingen moeten nemen over bijvoorbeeld uithuisplaatsing. Kinderrechters hebben kennis nodig over gehechtheidsrelaties en -problemen bij veel beslissingen die ze nemen, bijvoorbeeld bij een echtscheiding. Daarom vroeg de Expertgroep Jeugdrechters Juffer de beschikbare kennis te bundelen. Ze geeft een overzicht van nieuwe wetenschappelijke inzichten, meetinstrumenten en mogelijke interventies. Ook doet ze aanbevelingen voor de rechtspraktijk. Meer informatie: Onderzoeksrapport; NJi - Hechting in pleeggezinnen Bron: Raad voor de Rechtspraak Info jeugdzorg blz 5 van 5 reageren? er is meer op

Weetwinkel BERICHTEN. Verdere informatie: http://www.medilex.nl/congressen/jeugdgroepen#/congres. Seksueel misbruik in de jeugdzorg

Weetwinkel BERICHTEN. Verdere informatie: http://www.medilex.nl/congressen/jeugdgroepen#/congres. Seksueel misbruik in de jeugdzorg Weetwinkel BERICHTEN Wie is de baas op straat? Hoe gaat u als professional de strijd aan met overlastgevende en/of criminele jeugdgroepen? Wanneer weet u dat er meer aan de hand is dan slechts overlast?

Nadere informatie

Ouders met een verstandelijke beperking

Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Een praktijkstudie Dina Joha Deze publicatie is gemaakt door het Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg (LKNG). Het LKNG

Nadere informatie

Datum november 2011. Behandeling. Planstatus. Projectnummer. Opdrachtgever. Identificatie

Datum november 2011. Behandeling. Planstatus. Projectnummer. Opdrachtgever. Identificatie Voor een gezond Bussum Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2012-2015 Kerngegevens Projectleider Afdeling Gert-Jan Vreeke Samenlevingszaken 3 Datum november 2011 3 Behandeling Planstatus Projectnummer Opdrachtgever

Nadere informatie

18-minners (z)onder dak. omvang en hulpvraag

18-minners (z)onder dak. omvang en hulpvraag omvang en hulpvraag Directie Wijk en Stad, afdeling Onderzoek en Statistiek April 2007 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Uitkomsten 3 1.2.1 Omvang en samenstelling 3 1.2.2 Hulpbehoefte

Nadere informatie

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN Van papier naar werkelijkheid Datum: 21 mei 2014 Advies: KOM/004/2014 Gemeentelijke preventie van kindermishandeling van papier naar werkelijkheid De Kinderombudsman

Nadere informatie

KINDERRECHTENMONITOR - 2012

KINDERRECHTENMONITOR - 2012 KINDERRECHTENMONITOR KINDERRECHTENMONITOR - 2012-2012 - KINDERRECHTENMONITOR 2012 Deze eerste Kinderrechtenmonitor is in opdracht van de Kinderombudsman opgesteld door de Universiteit Leiden en het Sociaal

Nadere informatie

Kosten en baten Thuisbegeleiding voor gezinnen

Kosten en baten Thuisbegeleiding voor gezinnen Kosten en baten Thuisbegeleiding voor gezinnen Amsterdam, oktober 2011 In opdracht van ActiZ Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door de Centrale Raad voor Gezinsverzorging Kosten en baten Thuisbegeleiding

Nadere informatie

Gezinsbegeleiding voor Turkse ouders van CI-kinderen Interview Evelien Ribbens over Werkpad Auris-hyves voor doven en slechthorenden.

Gezinsbegeleiding voor Turkse ouders van CI-kinderen Interview Evelien Ribbens over Werkpad Auris-hyves voor doven en slechthorenden. 50 jaargang Gezinsbegeleiding voor Turkse ouders van CI-kinderen Interview Evelien Ribbens over Werkpad Auris-hyves voor doven en slechthorenden 4 jaargang 50 augustus 2009 inhoud 4 nieuws 6 reportage

Nadere informatie

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK)

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Overzicht 2013 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Hoe vaak belt iemand een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)? Wanneer onderneemt het AMK actie? Om welke kinderen gaat het? In dit

Nadere informatie

Koersbesluit. Om het kind. Programma Hervorming zorg voor de jeugd. Koersbesluit Om het kind 1. ga naar inhoudsopgave

Koersbesluit. Om het kind. Programma Hervorming zorg voor de jeugd. Koersbesluit Om het kind 1. ga naar inhoudsopgave Koersbesluit Om het kind Programma Hervorming zorg voor de jeugd Koersbesluit Om het kind 1 Koersbesluit Om het kind Definitieve conceptversie voor raadsvergadering 15 mei 2013 Koersbesluit Om het kind

Nadere informatie

Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking

Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Zag je het maar Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Dit is een folder van het netwerk Gewoon meedoen. Het netwerk bestaat uit elf (branche)- organisaties die samenwerken en eraan

Nadere informatie

De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Research voor Beleid. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in

De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Research voor Beleid. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars rond preventie Motievenmatrix Eindrapportage Een onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS drs. S.M. van Klaveren drs. E.P. Poortvliet drs. ir. F.M. van

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Wat werkt in het versterken van de veiligheid in residentiële instellingen?

Wat werkt in het versterken van de veiligheid in residentiële instellingen? Wat werkt in het versterken van de veiligheid in residentiële instellingen? Cora Bartelink Mariska Zoon www.nji.nl December 2013 De vraag wat het beste werkt om de veiligheid van jeugdigen te versterken

Nadere informatie

Investeren in opvoeden en opgroeien loont!

Investeren in opvoeden en opgroeien loont! Investeren in opvoeden en opgroeien loont! Kosteneffectiviteit van de preventie van pedagogische, psychosociale en psychosomatische problematiek door de jeugdgezondheidszorg Investeren in opvoeden en opgroeien

Nadere informatie

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 Oktober 2014 Voorwoord Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en al op jonge leeftijd ten opzichte van jongeren in Europa. In de gemeente

Nadere informatie

Onderzoek naar de lokale aanpak van 12-minners. Jonger dan 12 of 12-minner? 1

Onderzoek naar de lokale aanpak van 12-minners. Jonger dan 12 of 12-minner? 1 Jonger dan 12 of 12-minner? Onderzoek naar de lokale aanpak van 12-minners Samenwerkend Toezicht Jeugd Jonger dan 12 of 12-minner? 1 Inhoud Interviews Annelies Kooiman over het gebruik van de signaleringskaart

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs

Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs Opgesteld in opdracht van het Ministerie van VWS en de VNG Den Haag,

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

Effectiviteit informele netwerken

Effectiviteit informele netwerken Effectiviteit informele netwerken Amsterdam, juli 2009 In opdracht van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Effectiviteit informele netwerken Aenneli Houkes

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid voor Marokkaans-Nederlandse jongeren

Gemeentelijk beleid voor Marokkaans-Nederlandse jongeren Gemeentelijk beleid voor Marokkaans-Nederlandse jongeren Rapportage over de wenselijkheid van specifiek doelgroepenbeleid Myriam Vandenbroucke Huub Braam Trees Pels Majone Steketee Oktober 2008 2 Inhoud

Nadere informatie

GEZONDHEID IN DRIMMELEN

GEZONDHEID IN DRIMMELEN Lokaal gezondheidsbeleid Gemeente Drimmelen 2008 2011 concept GEZONDHEID IN DRIMMELEN Made, 13 oktober 2008 Concept -nota vgz 2008 2011 Gezondheid in Drimmelen 1 Inhoudsopgave Gezondheid in Drimmelen lokaal

Nadere informatie

Kengetallen Inspectie jeugdzorg 2009

Kengetallen Inspectie jeugdzorg 2009 Jaarbericht 2009 Missie van de Inspectie jeugdzorg De inspectie houdt onafhankelijk toezicht op de jeugdzorg. Daarbij richt zij zich vooral op de veilige ontwikkeling van het kind. Het belang van het kind

Nadere informatie

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren Overall rapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken Utrecht, 24 november 2009 ITJ overall rapportage 'De lokale aanpak en preventie van recidive onder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 321 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 Lokaal WMO-MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Mentaal Lokaal jaargang 2 Nummer 2 oktober

Nadere informatie

Een jeugdzorgakkoord: geestelijk fit naar zelfstandige volwassenheid

Een jeugdzorgakkoord: geestelijk fit naar zelfstandige volwassenheid Een jeugdzorgakkoord: geestelijk fit naar zelfstandige volwassenheid Best bewezen zorg voor jeugd, duurzaam georganiseerd naar elk jaar beter. Voorwoord Deze notitie werd geschreven naar aanleiding van

Nadere informatie

Nota gezondheidsbeleid. regio Midden-Brabant

Nota gezondheidsbeleid. regio Midden-Brabant Nota gezondheidsbeleid regio Midden-Brabant 2014-2015 Gemeente Dongen Gemeente Gilze en Rijen Gemeente Goirle Gemeente Heusden Gemeente Hilvarenbeek Gemeente Loon op Zand Gemeente Oisterwijk Gemeente Tilburg

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken loverboyproblematiek Handreiking

veiligheid door samenwerken loverboyproblematiek Handreiking veiligheid door samenwerken Aanpak loverboyproblematiek Handreiking aanpak loverboyproblematiek aanpak loverboyproblematiek handreiking Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Utrecht, 2012

Nadere informatie