Welkom bij de presentatie van de EERSTE NEDERLANDSE KINDERRECHTENMONITOR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom bij de presentatie van de EERSTE NEDERLANDSE KINDERRECHTENMONITOR"

Transcriptie

1 Welkom bij de presentatie van de EERSTE NEDERLANDSE KINDERRECHTENMONITOR

2 Agenda presentatie Kinderrechtenmonitor Start uur Welkom door Annette Dijkstra, woordvoerder KOM Inleiding Marc Dullaert, de Kinderombudsman Toelichting op onderzoeksopzet, Mariëlle Bruning (UL) Toelichting op context Jeugd, Simone de Roos (SCP) Kinderrechtenaanbevelingen per domein, Mariëlle Bruning Afsluitende conclusies en zorgen Marc Dullaert Vragen en afsluiting uur

3 Kin der r ech ten ver dag I n ter n atio n aal Ver dr ag in z ake de R ech ten van h et Kin d (I VR K) Marc Dullaert. Waarom een Kinderrechtenmonitor? Rol Kinderombudsman: o.a. monitoring implementatie IVRK Kinderrechtenmonitor: objectief en feitelijk Positieve en negatieve aspecten Jaarlijks uit te brengen, steeds verrijken In opdracht KOM uitgevoerd door UL en SCP Context: hoe gaat het met de Nederlandse jeugd IVRK: en hoe gaat het met naleving Kinderrechten Aanbevelingen aan Tweede Kamer en Kabinet

4 prof. Mariëlle Bruning Opzet onderzoek Kinderrechtenmonitor Voorstudie door Universiteit Leiden uitgevoerd Vervolgens samen met SCP nulmeting kinderrechtenmonitor De domeinen van de Kinderrechtenmonitor Domein 1 Gezinssituatie en alternatieve zorg Domein 2 Bescherming tegen exploitatie en geweld Domein 3 Vrijheidsbeneming en jeugdstrafrecht Domein 4 Toereikende levensstandaard Domein 5 Onderwijs Domein 6 Minderjarige vreemdelingen

5 dr. Simone de Roos, rol Sociaal en Cultureel Planbureau Achtergrondcijfers per domein, contexten Cijfers kinderrechten van SCP en andere studies; vooral Toereikende levensstandaard en Onderwijs Samen met UL witte vlekken, vooruitblik op tweede monitor Samen met UL advies verdere ontwikkeling monitor

6 Context Gezinssituatie en alternatieve zorg 85% groeit op met twee ouders, waarvan 7% in stiefgezin 14% woont in eenoudergezin in 2020: verwachting 20% in eenoudergezin 85% zonder grote opvoed- en opgroeiproblemen 20% v/d ouders heeft soms gevoel opvoeding niet goed in hand te hebben 4 op de 5 ouders praat zo nu en dan over opvoeding met mensen uit netwerk

7 Context Bescherming tegen exploitatie en geweld Kindermishandeling Lichamelijke, seksuele, emotionele en psychische mishandeling of verwaarlozing, ook getuige huiselijk geweld Mogelijk zeer ernstige gevolgen voor functioneren en ontwikkeling kinderen Mensenhandel en uitbuiting Economische en seksuele uitbuiting, waaronder kinderporno; actueel onderwerp, hardere aanpak Internetrisico s Ongewenste beelden Schending privacy, ongewenst contact Digitaal pesten

8 Context Vrijheidsbeneming en jeugdstrafrecht Jeugdcriminaliteit al jaren vrij stabiel, signalen afname daders lichtere en zwaardere delicten In 2010: minderjarige verdachten waarvan 80% jongens 46% vermogensmisdrijven 28% vernielingen 18% gewelds- en seksuele misdrijven In 2010: problematische jeugdgroepen, waarvan 89 crimineel In 2010: dagvaardingen van jeugdigen door OM; 87% schuldig Werk- en of leerstraf: ruim keer Geldboetes: circa 450 keer Vrijheidsstraf: ruim keer

9 Context Toereikende levensstandaard Welvaart Kinderen in armoede: minder goed op school, meer probleemgedrag, minder gelukkig, meer sociaal uitgesloten, minder kansen voor later Gezondheid 95% v/d kinderen ervaart gezondheid als goed Ongezond beweegpatroon; 2/3 beweegt te weinig Ongezond eten; minder dan helft eet dagelijks groente of fruit Middelengebruik; 11 jaar: 1 op 3 kinderen (groep 8) heeft ooit alcohol gebruikt, 16 jaar: 8 op 10 Welvaartsziekten 11-16% ooit depressief, 45% minstens twee keer per week psychosomatische klachten Kinderen met langdurige ziektes, beperking: 12 %

10 Context Onderwijs Deelname In : ruim 1,5 miljoen leerlingen in regulier basisonderwijs 940 duizend leerlingen volgen voortgezet onderwijs Circa 16% is van niet-westerse herkomst Gebruik speciale onderwijsvoorzieningen Circa 6% van de basisschoolleerlingen Rond 19% van leerlingen van voortgezet onderwijs Prestaties Internationaal gezien presteren Nederlandse leerlingen bovengemiddeld Kwaliteitszorg Toezicht inspectie

11 Context Minderjarige vreemdelingen Aanvraag verblijf in Nederland Bij Immigratie en Naturalisatiedienst of Nederlandse ambassade/consulaat Gezinsmigratie Vanwege werk of gezinshereniging Vluchtelingen (asielzoekers) COA regelt opvang, in asielzoekerscentra (AZC s) uitkomst aanvraag afwachten Geen vergunning: binnen 4 weken opvang verlaten, eventueel vrijheidsbeperkende locatie, gezinslocatie, vreemdelingenbewaring Aangepaste opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV s)

12 Van cijfers naar kinderrechten Domein 1 Gezinssituatie en alternatieve zorg Familierecht Scheiding en omgang Internationale kinderbescherming Adoptie Jeugdzorg Wachtlijsten en toegang tot jeugdzorg (3) Onder toezicht gestelde kinderen (2) Uit huis geplaatste kinderen (1)

13 Domein 2 Bescherming tegen exploitatie en geweld Kindermishandeling (1,2 &3) Omvang, signalering en melding van kindermishandeling Verwijzing en onderzoek bij kindermishandeling Strafrechtelijke aanpak van kindermishandeling Minderjarige slachtoffers van mensenhandel Melding en opsporing kinderporno Kind en internet

14 Domein 3 Jeugdcriminaliteit en vrijheidsbeneming Jeugdstrafrecht Minderjarigen in politiecellen Voorlopige hechtenis van minderjarigen (2) DNA-afname en (justitiële) documentatie minderjarigen (3) Een (meer) pedagogische jeugdstrafzitting Berechting 16- en 17 jarigen volgens volwassenenstrafrecht (1) Nieuw beleid: adolescentenstrafrecht en de aanpak van jeugdbendes Gesloten Jeugdzorg

15 Domein 4 Toereikende levensstandaard Welvaart Kinderen in armoede (2) Beschikbaarheid van en toegang tot sport, spel en cultuur Zwerfjongeren (3) Gezondheid Kinder- en zuigelingensterfte Gehandicapte kinderen (1) Welvaartsziekten Toegang tot gezondheidszorg

16 Toegang tot het onderwijs Thuiszitters (3) Voortijdig schoolverlaters Passend onderwijs (1) Domein 5 Onderwijs Kwaliteit van het onderwijs Zeer zwakke scholen Segregatie scholen Onderwijs in justitiële jeugdinrichtingen & gesloten jeugdzorg (2) Kinder- en mensenrechteneducatie Pesten

17 Domein 6 Minderjarige vreemdelingen Gezinsmigratie Nareizende gezinsleden Gezinsmigratiebeleid (2) Opvang, voorzieningen en procedure Minderjarige vreemdelingen Opvang en voorzieningen (3) Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv s) Debat over worteling (1) Uitzetting van minderjarige vreemdelingenbewaring Minderjarigen in vreemdelingenbewaring Sociale voorzieningen Toegang tot gezondheidszorg Toegang tot onderwijs Nieuwe beleidsontwikkelingen Minderjarige vreemdelingen en de strafbaarstelling van illegaliteit Herijking amv-beleid

18 Vijf hoofdzorgen van de Kinderombudsman 1) Zorg voor meer preventie en betere behandeling van kindermishandeling

19 2) Respecteer rechten van minderjarige vreemdelingen, bv recht om bij ouders op te groeien (gezinshereniging) en zo goed mogelijke gezondheid

20 3) Zorg dat kinderen met beperking voldoende ondersteuning houden bij volgen onderwijs, ook in tijden van bezuinigingen

21 4) Beperk de (stijgende) hoge aantallen van kinderen in armoede

22 5) Respecteer rechten minderjarigen die in aanraking komen met justitie een politie

23 Afsluitende opmerkingen Kinderombudsman: Monitor maakt veel inzichtelijk, ook waar meer cijfers en verdiepend onderzoek nodig is, zodat we beter naleving kinderrechten kunnen monitoren Maak kindeffectrapportage bij wetsvoorstellen en beleidsvoornemens die kinderen raken verplicht Kinderrechtenmonitor aangeboden aan voorzitter Tweede Kamer en Kabinet Kinderen hebben recht op maximale bescherming van hun rechten door volwassenen. Laten we dat nastreven.

24 Vragen?

KINDERRECHTENMONITOR - 2012

KINDERRECHTENMONITOR - 2012 KINDERRECHTENMONITOR KINDERRECHTENMONITOR - 2012-2012 - KINDERRECHTENMONITOR 2012 Deze eerste Kinderrechtenmonitor is in opdracht van de Kinderombudsman opgesteld door de Universiteit Leiden en het Sociaal

Nadere informatie

KINDERRECHTENMONITOR - 2013 -

KINDERRECHTENMONITOR - 2013 - KINDERRECHTENMONITOR - 2013 - KINDERRECHTENMONITOR 2013 Colofon De feitelijke informatie in deze Kinderrechtenmonitor 2013 is in opdracht van de Kinderombudsman bijeengebracht door de Afdeling Jeugdrecht

Nadere informatie

KINDERRECHTENMONITOR - 2014 -

KINDERRECHTENMONITOR - 2014 - KINDERRECHTENMONITOR - 2014 - KINDERRECHTENMONITOR 2014 Colofon De feitelijke informatie in deze Kinderrechtenmonitor 2014 is in opdracht van de Kinderombudsman bijeengebracht door de Afdeling Jeugdrecht

Nadere informatie

Jaarbericht Kinderrechten 2013

Jaarbericht Kinderrechten 2013 Jaarbericht Kinderrechten 2013 Kinderrechten in Nederland Kinderrechten & uitbuiting Kinderrechten & migratie Kinderrechten & jeugdstrafrecht Kinderrechten & jeugdzorg Kinderrechten & kindermishandeling

Nadere informatie

Jaarbericht Kinderrechten 2014

Jaarbericht Kinderrechten 2014 Jaarbericht Kinderrechten 2014 Kinderrechten in Nederland Kinderrechten & uitbuiting Kinderrechten & migratie Kinderrechten & jeugdstrafrecht Kinderrechten & jeugdzorg Kinderrechten & kindermishandeling

Nadere informatie

de Kinderombudsman JAARVERSLAG 2012

de Kinderombudsman JAARVERSLAG 2012 WIJ LATEN VAN JE HOREN de Kinderombudsman JAARVERSLAG 2012 1 2 Disclaimer: De in dit jaarverslag voorkomende verhalen van kinderen zijn gebaseerd op casuïstiek zoals die bij de Kinderombudsman voorkomt.

Nadere informatie

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN Van papier naar werkelijkheid Datum: 21 mei 2014 Advies: KOM/004/2014 Gemeentelijke preventie van kindermishandeling van papier naar werkelijkheid De Kinderombudsman

Nadere informatie

INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND. Artikel 1 Definitie van het kind Ieder mens jonger dan achttien jaar is een kind.

INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND. Artikel 1 Definitie van het kind Ieder mens jonger dan achttien jaar is een kind. INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND Artikel 1 Definitie van het kind Ieder mens jonger dan achttien jaar is een kind. Artikel 2 Non-discriminatie Alle rechten gelden voor alle kinderen,

Nadere informatie

Sociale uitsluiting van zwerfjongeren: Stand van zaken in Nederland. Een voorstudie voor het Europese onderzoeksproject Combating Youth Homelessness

Sociale uitsluiting van zwerfjongeren: Stand van zaken in Nederland. Een voorstudie voor het Europese onderzoeksproject Combating Youth Homelessness Sociale uitsluiting van zwerfjongeren: Stand van zaken in Nederland Een voorstudie voor het Europese onderzoeksproject Combating Youth Homelessness Auteurs Anna van Deth Lia van Doorn Peter Rensen Utrecht,

Nadere informatie

Verklaring van tekens. Colofon. . gegevens ontbreken. * voorlopig cijfer. ** nader voorlopig cijfer. geheim. nihil

Verklaring van tekens. Colofon. . gegevens ontbreken. * voorlopig cijfer. ** nader voorlopig cijfer. geheim. nihil Jaarrapport 2012 Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) het getal is kleiner dan

Nadere informatie

"Ik kan het (niet) zelf"

Ik kan het (niet) zelf "Ik kan het (niet) zelf" Een verkenning van de problematiek van de continuering van (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 bereiken Datum: 21 mei 2015 Advies: KOM010/2015 Voorwoord

Nadere informatie

Hoe gezond is en leeft de jeugd in Houten. Bevindingen van de jeugdgezondheidszorg en Schoolkracht.

Hoe gezond is en leeft de jeugd in Houten. Bevindingen van de jeugdgezondheidszorg en Schoolkracht. Hoe gezond is en leeft de jeugd in Houten Bevindingen van de jeugdgezondheidszorg en Schoolkracht. Hoe gezond is en leeft de jeugd? Clothilde Bun en Françoise Schütz Juni 2008 Dit is een publicatie van:

Nadere informatie

KINDEREN IN DE GEVANGENIS

KINDEREN IN DE GEVANGENIS informatieblad voor jongeren KINDERRECHTEN KINDEREN IN DE GEVANGENIS Voor wie? Dit informatieblad is bedoeld voor jongeren van de tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs die meer willen weten

Nadere informatie

Tenuitvoerlegging van een straf of maatregel in een Justitiële Jeugdinrichting

Tenuitvoerlegging van een straf of maatregel in een Justitiële Jeugdinrichting Tenuitvoerlegging van een straf of maatregel in een Justitiële Jeugdinrichting Dit informatieblad is gericht aan professionals in de (jeugd) strafrechtsketen. Het geeft informatie over de tenuitvoerlegging

Nadere informatie

Tijdschrift voor de Rechten van het Kind. 25 jaar Kinderrechtenverdrag

Tijdschrift voor de Rechten van het Kind. 25 jaar Kinderrechtenverdrag Right! 24 e jaargang, nummer 3, NOVEMBER 2014 Tijdschrift voor de Rechten van het Kind 25 jaar Kinderrechtenverdrag Inhoud Redactioneel Colofon Right! Tijdschrift voor de Rechten van het Kind is een uitgave

Nadere informatie

Kinderen buiten beeld

Kinderen buiten beeld Kinderen buiten beeld Een onderzoek naar de woon- en leefsituatie van ongedocumenteerde kinderen Auteurs Mayke Kromhout Ariëtte Reijersen van Buuren Raymond Kloppenburg Lia van Doorn m.m.v. Carla van Os

Nadere informatie

Kinderen buiten beeld

Kinderen buiten beeld Kinderen buiten beeld Een onderzoek naar de woon- en leefsituatie van ongedocumenteerde kinderen Auteurs Mayke Kromhout Ariëtte Reijersen van Buuren Raymond Kloppenburg Lia van Doorn m.m.v. Carla van Os

Nadere informatie

Tenuitvoerlegging van een straf of maatregel in een Justitiële Jeugdinrichting

Tenuitvoerlegging van een straf of maatregel in een Justitiële Jeugdinrichting Tenuitvoerlegging van een straf of maatregel in een Justitiële Jeugdinrichting Dit informatieblad is gericht aan professionals in de (jeugd) strafrechtsketen. Het geeft informatie over de tenuitvoerlegging

Nadere informatie

Geneeskundige en Gezondheidsdienst. Jeugdmonitor Utrecht. Groep 7 en 8 van het basisonderwijs. www.utrecht.nl/jeugdmonitor

Geneeskundige en Gezondheidsdienst. Jeugdmonitor Utrecht. Groep 7 en 8 van het basisonderwijs. www.utrecht.nl/jeugdmonitor Geneeskundige en Gezondheidsdienst Jeugdmonitor Utrecht Groep 7 en 8 van het basisonderwijs www.utrecht.nl/jeugdmonitor Schooljaar 9-1 Voorwoord Met trots presenteer ik u alweer de vijfde editie van de

Nadere informatie

Jeugdmonitor Gouda 2007

Jeugdmonitor Gouda 2007 Jeugdmonitor Gouda 2007 Jeugdmonitor Gouda 2007 Opdrachtgever: Uitgave en rapportage: Colofon Opdrachtgever: Gemeente Gouda, Afdeling Samenleving. Postbus 1086, 2800 BB Gouda. Contactpersoon: Addie de

Nadere informatie

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND Datum: 25 juni 2013 Rapportnummer: KOM4/2013 Kinderen in armoede in Nederland Verwey-Jonker Instituut Majone Steketee Trudi Nederland Jodi Mak Renske van der Gaag Maxine

Nadere informatie

Evaluatie Nieuw Zorgaanbod

Evaluatie Nieuw Zorgaanbod Evaluatie Nieuw Zorgaanbod Gesloten jeugdzorg voor jongeren met ernstige gedragsproblemen Coleta van Dam, Karin Nijhof, Ron Scholte en Jan Willem Veerman Eindrapport Evaluatie Nieuw Zorgaanbod Gesloten

Nadere informatie

Terecht in de jeugdzorg

Terecht in de jeugdzorg Terecht in de jeugdzorg Terecht in de jeugdzorg Voorspellers van kind- en opvoedproblematiek en jeugdzorggebruik Sander Bot (red.) Simone de Roos Klarita Sadiraj Saskia Keuzenkamp Angela van den Broek

Nadere informatie

Wachten op je toekomst. Adviesrapport over de positie van en toelatingscriteria voor vreemdelingenkinderen

Wachten op je toekomst. Adviesrapport over de positie van en toelatingscriteria voor vreemdelingenkinderen Wachten op je toekomst Adviesrapport over de positie van en toelatingscriteria voor vreemdelingenkinderen Datum: 08 maart 2012 Advies: KOM2A/2012 2 "Ik wil best wachten op mijn toekomst, maar niet mijn

Nadere informatie

9,7. Gebiedsanalyse Jeugd. De kleur van Zwijndrecht

9,7. Gebiedsanalyse Jeugd. De kleur van Zwijndrecht 9,7 Gebiedsanalyse Jeugd De kleur van Zwijndrecht Zwijndrecht is van oorsprong een tuindersdorp, gelegen tussen Dordrecht en Rotterdam, en vormt samen met Heerjansdam één gemeente. Door de ligging aan

Nadere informatie

ACTIEPLAN AANPAK KINDERMISHANDELING. Kinderen Veilig Thuis

ACTIEPLAN AANPAK KINDERMISHANDELING. Kinderen Veilig Thuis ACTIEPLAN AANPAK KINDERMISHANDELING Kinderen Veilig Thuis 5 juli 2007 1 1. Kinderen veilig thuis? Een veilig thuis, een plek waar je je geborgen en beschermd weet, waar aandacht is voor jou als persoon,

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

Kinderen in Tel Databoek 2012

Kinderen in Tel Databoek 2012 Kinderen in Tel Databoek 2012 Kinderrechten als basis voor lokaal jeugdbeleid Verwey-Jonker Instituut Redactie: Majone Steketee Bas Tierolf Jodi Mak Met medewerking van: Elize Brolsma Juni 2012 1 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Rapportage. GO Jeugd 2012. Gezondheidsonderzoek onder jongeren van 12 tot en met 18 jaar uitgevoerd door GGD Fryslân

Rapportage. GO Jeugd 2012. Gezondheidsonderzoek onder jongeren van 12 tot en met 18 jaar uitgevoerd door GGD Fryslân Rapportage GO Jeugd 2012 Gezondheidsonderzoek onder jongeren van 12 tot en met 18 jaar uitgevoerd door GGD Fryslân Inhoudsopgave Hoe gezond is de Friese jeugd?... 4 1. Inleiding... 5 2. Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Zorgen over allochtone jongens en meisjes in Zwolle

Zorgen over allochtone jongens en meisjes in Zwolle Zorgen over allochtone jongens en meisjes in Zwolle een onderzoek naar de situatie rondom de jeugdhulpverlening aan allochtone jongeren januari 2007 Steunpunt Minderheden Overijssel Colofon Uitgave: Steunpunt

Nadere informatie