Visie. Onze wereld is zo dynamisch dat organisaties. producten en diensten steeds kennisintensiever. en ondersteunende software-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie. Onze wereld is zo dynamisch dat organisaties. producten en diensten steeds kennisintensiever. en ondersteunende software-"

Transcriptie

1 Visie Inhoudsopgave VISIE 1 INTRODUCTIE 2 WAAROM KIEZEN VOOR AQUIMA? 3 PRODUCTKENMERKEN 4 FUNCTIONEEL 6 DOMEIN VOCABULAIRE 6 LOGICA, KENNIS EN SEMANTIEK 7 PROCESSEN & TAKEN 9 INTERACTIE 10 DOCUMENTEN 11 KOPPELINGEN 13 SPECIFICATIE LINKEN AAN DE IMPLEMENTATIE 14 Organisaties kunnen tegen lagere kosten hun wendbaarheid en servicegraad verhogen als kenniswerkers door modellering van bedrijfskennis zelf hun processen en applicaties kunnen inregelen. Onze wereld is zo dynamisch dat organisaties in staat moeten zijn om continu leid, voorwaarden en beoordelingscrite- bijvoorbeeld wet- en regelgeving, be- mee te veranderen. Daarnaast worden ria door programmeurs gedaan moeten producten en diensten steeds kennisintensiever. Deze twee ontwikkelingen werkers zijn die de eisen en wensen worden. En dat terwijl het juist de kennishebben een grote impact op werkprocessen en ondersteunende software- de implementatie hiervan. bepalen en verantwoordelijk zijn voor applicaties. De traditionele manier van automatiseren waarbij de techniek leidend is, volstaat niet langer. groter en urgenter naarmate de wereld Bovenstaande problemen worden waarin we leven steeds sneller verandert. Applicaties en processen moeten Het probleem bij het in lijn brengen van IT-systemen met de steeds continu meeveranderen en zijn nooit af. sneller veranderende bedrijfspraktijk Ook dit betekent dat het eenvoudigweg is dat de traditionele topdown aanpak niet mogelijk is om op de oude traditionele wijze te blijven automatiseren. voor softwareontwikkeling veel te omslachtig, tijdrovend en duur is. Tegen Servicegeoriënteerde architecturen en de tijd dat er iets wordt opgeleverd business process management tools dat toegevoegde waarde levert aan zijn een belangrijke stap voorwaarts in organisatie, sluit dit niet meer aan bij de nieuwe manier van automatiseren. de actuele behoefte van de organisatie. Inflexibele systemen kunnen hiermee De traagheid van softwareontwikkeling wordt veroorzaakt door meerdere flexibiliteit. Maar hiermee wordt de ontsloten worden, resulterend in meer complexe vertaalslagen van op de Business-IT gap niet opgelost omdat businessgerichte specificaties, naar de de eisen en wensen van de kenniswerker nog steeds door IT ingevoerd technischere wereld van de ICT. Bovendien ontstaan hierbij veel misverstanden met als gevolg dat er achteraf veel wordt alleen bereikt als de functionele moeten worden. Echte wendbaarheid tijd besteed wordt aan testen en wijzigen. Daarnaast wordt software veelal Hiervoor is een nieuw soort software organisatie zelf achter het stuur zit. nog steeds geprogrammeerd en is er nodig dat kenniswerkers en analisten geen scheiding tussen bedrijfsregels en in staat stelt om zelf processen en de werking van applicaties. Het gevolg applicaties te kunnen inregelen. hiervan is dat wijzigingen in Deze stap zet men met Aquima. 1

2 Introductie Aquima is een regelgebaseerde BPM suite die organisaties op revolutionaire wijze in staat stelt om bedrijfskritische applicaties te ontwikkelen en te onderhouden. Aquima is revolutionair omdat er niet geprogrammeerd wordt, maar gemodelleerd. Analisten en functioneel georiënteerde personen kunnen zelf, zonder technische kennis, processen en applicaties aanpassen. Het grote voordeel is dat kennis van de organisatie en processen direct gebruikt kan worden in de ondersteunende systemen. De traditionele kloof tussen business en IT wordt met Aquima voor een groot deel overbrugd. Organisaties worden hierdoor wendbaar en concurrerend. Aquima wordt reeds toegepast in de financiële sector en overheid-, zorg-, retail- en woningsector. Meer informatie over bestaande toepassingen is beschikbaar via de diverse klantencases. Drie aspecten spelen bij organisaties waar Aquima wordt ingezet. External Dynamics 1. Kennisintensieve producten en diensten Applicaties voor kennisintensieve producten en diensten bevatten veel informatie. Denk hierbij aan advisering, diagnosestelling, vraaggeleiding, beslisondersteuning en case management. Het onderhouden van dit soort applicaties is vaak complex en arbeidsintensief. De kennis die hiervoor nodig is, is veelal versnipperd over verschillende personen binnen een organisatie. Het expliciet maken van deze kennis zorgt ervoor dat procesondersteunende applicaties sneller en tegen lagere kosten ontwikkeld en onderhouden worden. 2. Intelligente interactie Bij het aanbieden van kennisintensieve producten en diensten is een optimale interactie met de gebruiker cruciaal. Een klant haakt snel af wanneer deze door de applicatie verplicht wordt om informatie in te voeren die op dat moment niet van belang is. Intelligente dialogen zorgen ervoor dat alleen een actie van de gebruiker gevraagd wordt als dat voor zijn of haar situatie van toepassing is. Dit soort intelligentie zorgt uiteindelijk voor het juiste advies, de persoonlijke offerte, de juiste vergunning, case afhandeling, etc. Hierdoor worden klanten, medewerkers en partners op de juiste manier ondersteund en kan een organisatie haar servicegraad verhogen. Business Dynamics Business / IT GAP 3. Grote mate van dynamiek De omgeving van de organisatie stelt eisen middels wetten, regels, beleid en procedures. Het bepaalt hiermee hoe vaak en in welke mate processen en/ of applicaties aangepast moeten worden. Door zelf wijzigingen in applicaties en processen aan te kunnen brengen groeit de organisatie continu mee met de eisen van de omgeving. Pace of IT Change Figuur 1: Marktdynamiek 2

3 Waarom kiezen voor Aquima? Elke organisatie, zowel profit als non-profit, heeft haar eigen primaire doelstellingen. Of het nu gaat om optimale bediening van burgers, winstgevendheid of concurrentiepositie. De volgende argumenten om voor Aquima te kiezen, dragen allemaal bij aan het behalen van deze doelstellingen. 1. Grotere wendbaarheid en kortere time-to-market De snelheid waarmee de organisatie zich kan aanpassen, bepaalt voor een steeds groter deel het succes. Doordat in Aquima de inhoud losstaat van de techniek kunnen kennisexperts zelf aanpassingen doorvoeren. Bijvoorbeeld bij een nieuwe regeling, een nieuw product of een tijdelijke actie. Aquima heeft een gelaagde structuur. Hierdoor kan een nieuw verkoopkanaal of product in een fractie van de traditionele tijd geïntroduceerd worden. 3. Oplossingen die aansluiten bij de échte eisen en wensen De eisen en wensen van een applicatie zijn niet alleen lastig op papier te zetten, vaak zijn ze gewoonweg niet bekend. Door de realtime interpretatie van modellen maakt Aquima een iteratief ontwikkelproces mogelijk. Het gemodelleerde resultaat is direct weer te geven en kan meteen getest worden. Op deze manier is vroegtijdig in te zien of iedereen dezelfde doelstellingen voor ogen heeft en elkaar begrijpt. 5. Lagere kosten Zowel de initiële ontwikkelkosten als de jaarlijkse kosten van beheer en onderhoud liggen bij Aquima lager dan bij traditionele systemen. Doordat de initiële ontwikkeling via een iteratief proces plaatsvindt, ligt de eindoplossing dichter bij wat werkelijk nodig is. Hierdoor worden er geen zaken opgeleverd die niet nodig zijn. Daarnaast zorgt de scheiding van inhoud en techniek ervoor dat bij aanpassingen van de inhoud, de techniek niet opnieuw getest hoeft te worden. Figuur 2: Nieuwe functionaliteiten en wijzigingen kunnen meteen getest worden. 6. Voldoen aan wet- en regelgeving Het is niet eenvoudig om continu aan actuele wetten en regels te voldoen. Vaak is de tijd tussen de definitieve bekendwording en de vereiste invoering erg kort. Aquima biedt voor deze uitdaging een oplossing. Omdat er wordt gemodelleerd in plaats van geprogrammeerd, wordt de impact van een opgelegde wijziging inzichtelijk gemaakt. Aanpassingen kunnen eenvoudig, snel en overzichtelijk worden doorgevoerd. 2. Betere bediening van klanten De klant bepaalt het liefst zelf via welk kanaal hij communiceert. Uniformiteit van informatie en proces over de verschillende kanalen is hierbij een voorwaarde, maar vaak geen vanzelfsprekendheid. Een klant wil op basis van zijn persoonlijke situatie geholpen worden en niet op basis van de product- of dienstenstructuur van een organisatie. Aquima biedt uniformiteit over verschillende kanalen terwijl klanten persoonlijk worden benaderd met intelligente vraagstelling. 4. Stapsgewijze modernisering IT-landschap Zeker voor grote organisaties is de modernisering van het IT-landschap naar een servicegeoriënteerde architectuur een enorme uitdaging. Onderdelen waar relatief veel verbeteringen te behalen zijn kunnen met Aquima snel gemoderniseerd worden. Hierdoor is geen grote big bang implementatie nodig, maar kan een IT-landschap stapsgewijs gemoderniseerd worden waarbij tussentijdse verbeteringen al geld opleveren. 3

4 Productkenmerken Unieke verzameling componenten op één centraal domeinmodel Om sneller en goedkoper applicaties te ontwikkelen moeten cruciale onderdelen met elkaar geïntegreerd zijn en van dezelfde basis gebruikmaken. Aquima is uniek omdat de verschillende facetten die nodig zijn voor applicatieontwikkeling (taken, processen, gebruikersinteractie, documenten en services) in één suite beschikbaar zijn. Ze delen allemaal dezelfde gegevens en elementen. Platform voor analisten Om het traditionele gat te dichten tussen business en IT is er een platform nodig dat door analisten bediend kan worden. Hierdoor kunnen diegene die verantwoordelijk zijn voor de eisen, wensen en inhoud, zelf ontwikkelen. Hierbij is het belangrijk dat het platform waarmee dit gebeurt gebruiksvriendelijk is. De Microsoft Office look en feel van Aquima is herkenbaar, intuïtief en eenvoudig. Applicaties kunnen snel ontwikkeld en onderhouden worden zonder dat er kennis nodig is van programmeertalen. zojuist gemodelleerd is meteen in werking te zien, te testen of in gebruik te nemen. Scheiding gebruikersinteractie en beslislogica De manier waarop de interactie met de gebruiker plaatsvindt, staat los van de beslislogica van een applicatie. Gegevens die een eindgebruiker invoert op het scherm kunnen meteen door de onderliggende logica worden opgepakt. Hierdoor kunnen (tussentijdse) resultaten en afhankelijkheden direct invloed uitoefenen op het gedrag van de applicatie. Zo kan de applicatie, afhankelijk van de gebruikersinput, bepalen: wat de vervolgstap is; welke (extra) informatie nog nodig is; welke antwoorden al kunnen worden afgeleid; wat er wel en niet aan de gebruiker getoond wordt. De scheiding tussen gebruikersinteractie en logica biedt maximale flexibiliteit, performance en gebruiksvriendelijkheid. (met exacte uitkomsten) en matching aan de hand van cases met een score als uitkomst. Daarnaast zijn er meerdere manieren om regels te presenteren (beslisregels, beslistabellen en beslisbomen). Deze technieken zijn ook in combinatie met elkaar te gebruiken. Overzichtelijke weergave van processen Aquima biedt een visuele omgeving voor het uitmodelleren van bedrijfsen applicatieprocessen. Het raamwerk aan processtappen wordt in overzichtelijke schema s getoond worden waarbij het in één oogopslag duidelijk wordt welke stappen wanneer doorlopen worden. Gelaagde structuur Gemeenschappelijke elementen van applicaties kunnen hergebruikt worden in andere applicaties of componenten. Eventuele verschillen die nodig zijn kunnen door specialisatie worden aangegeven. Dit is voor alle componenten van Aquima mogelijk waardoor applicaties makkelijk te ontwikkelen en onderhouden zijn in bijvoorbeeld een multichannel- of multilabel-omgeving. Figuur 3: De Microsoft Office Ribbon van Aquima Real time model interpretatie In Aquima wordt het model direct uitgevoerd via runtime engines die werken op basis van interpretatie. Dit betekent dat Aquima transparant is in het aantonen waarom bepaalde afleidingen, keuzes en beslissingen zijn gemaakt. Interpreteren betekent dus inzichtelijkheid. Bovendien is het met Aquima mogelijk om hetgeen dat Meerdere beslistechnieken binnen één omgeving Aquima bevat krachtige redenatie-, logica- en calculatie-elementen. Hiermee kunnen de meest complexe berekeningen, afleidingen, prioriteringen en afhankelijkheden overzichtelijk worden ingesteld. Er zijn verschillende technieken die hierbij gebruikt kunnen worden. Er is onderscheid tussen regels Geavanceerd versiebeheer Meerdere versies van een applicatie worden tegelijkertijd beheerd en kunnen operationeel zijn. Hierbij kan er aangegeven worden welke versie in welke periode actief moet zijn. Dit levert voordelen op bij de invoering van bijvoorbeeld nieuwe wetten en regels, bedrijfsbeleid of een nieuw product. 4

5 Er kan gewerkt worden aan een nieuwere versie van een applicatie terwijl de oude applicatie ongewijzigd blijft. Oudere versies van applicaties draaien parallel in productie met (een) nieuwere versie(s). Bijvoorbeeld in verband met nog lopende aanvragen. Het is ook mogelijk om een nieuwe applicatie operationeel te zetten voor tijdelijke acties. applicatie worden bepaald? Aquima biedt hiervoor een kwaliteitsmodel met als voordeel dat de applicaties met elkaar vergeleken kunnen worden. Er kan een kwalitatief oordeel worden geveld over hetgeen gemodelleerd is. Dit is gebaseerd op de ISO standaard voor kwaliteitsmetingen van software. Zo kan er gekeken worden hoe schoon een model is, bijvoorbeeld door te kijken naar welke ongebruikte elementen er nog aanwezig zijn. Figuur 4: Ondersteuning versiebeheer Traceerbaarheid Bij het gebruik van een applicatie kunnen de ingevoerde gegevens en stappen die een eindgebruiker doorloopt, opgeslagen worden. Doordat ook de versie van het model wordt opgeslagen, is volledige traceerbaarheid altijd mogelijk. Dit betekent dat er altijd aangetoond kan worden waarom bepaalde afleidingen, keuzes en beslissingen gemaakt zijn. Bepalen van de impact van functionele wijzigingen Requirements en specificaties voor software projecten liggen vaak vast in documenten zoals wetteksten, beleidsstukken en functionele ontwerpen. Wanneer deze documenten wijzigen, is vaak niet duidelijk welke onderdelen van de daadwerkelijke software hierdoor geraakt worden. Met Aquima is het mogelijk om binnen de modelleeromgeving op elk vlak de koppeling te maken met de inhoud van documenten. Wijzigt de documentatie, dan maakt Aquima inzichtelijk waar de applicatie moet veranderen en vice versa. Hierdoor kan de impact van wijzigingen snel worden bepaald. Mogelijkheid tot iteratief ontwikkelen Doordat het mogelijk is om direct resultaten weer te geven, kan er zeer snel iteratief ontwikkeld worden. Via korte cycli kunnen (deel)resultaten meteen worden getoond en teruggekoppeld. Aquima is hierdoor uitstekend in te zetten in projecten die gebruik maken van Agile ontwikkelmethoden, zoals bijvoorbeeld Scrum. Samenwerken Omdat het modelleren van kennisrijke applicaties vaak door meerdere personen tegelijk gedaan wordt, is het belangrijk dat er op een efficiënte manier samengewerkt kan worden. Aquima voorziet hierin met een ingebouwde instant messaging cliënt in Aquima Studio waarmee mensen continu met elkaar kunnen communiceren. Hierbij kunnen chatlogs als ontwerpbeslissing worden opgenomen. U kunt ook zien welke persoon aan een bepaald onderdeel van een applicatie werkt of gewerkt heeft. Kwaliteitsbeoordeling van de modellen De werking van een applicatie kan door eindgebruikers getest worden maar hoe kan de kwaliteit van een Het opschonen van een model gaat legacy tegen en zorgt voor betere performance. Consistentie tussen documentatie en applicatie In de praktijk wil wel vaker verschil ontstaan tussen de gerealiseerde applicatie en de geschreven documentatie. Met Aquima is het mogelijk om functionele documentatie te generen van de gerealiseerde applicatiemodellen. Hierdoor kan altijd met actuele documentatie gewerkt worden. Multiplatform Voor het uitvoeren van gemodelleerde applicaties, is een runtime nodig voor de interpretatie. Aquima biedt zowel een runtime voor.net als Java. Hiermee wordt Aquima platformonafhankelijk. Het is ook mogelijk om een dergelijk applicatiemodel in zowel een.net als Java-variant operationeel te gebruiken. 5

6 Functioneel Aquima bestaat uit zeven sleutelconcepten. Elk van deze concepten draagt bij aan de functionaliteit van de modellen zoals die met Aquima gecreëerd worden. De concepten worden hieronder toegelicht. Domeinmodel Ontwerp het domeinmodel als centrale basis middels entiteiten, relaties en attributen. Het domeinmodel wordt door alle componenten van Aquima gebruikt waarmee een single point of definition wordt gewaarborgd. Specialisatie maakt het mogelijk om definities op proces-, klant-, label- of productspecifiek niveau aan te passen. Intelligente dialogen Modelleer intelligente gebruikersinteractie middels dynamische dialogen en benader gebruikers individueel. Creëer situatiegebonden vragen, antwoorden en werklijsten. Gebruik helpteksten, meertaligheid en meerdere presentatiestijlen om de gebruiker optimaal te bedienen. Documenten Modelleer documenten voor het genereren van offertes, contracten, brie ven en formulieren in diverse formaten zoals pdf, rtf, HTML, , papier of fax. Pas intelligente afhankelijkheden toe om documenten op maat te genereren en gebruik dezelfde objecten, logica en semantiek als in de digitale formulieren. Processen Teken dynamische processen en applicatieflows. Definieer condities, autorisaties en events die de processen aansturen. Zowel lineaire als case based workflows kunnen worden gemodelleerd. Services Parameteriseer (web)services om te koppelen met andere informatiebronnen en systemen. Op maat gemaakte services kunnen middels plug-ins toegevoegd worden. Taken Ontwerp en automatiseer kennisintensieve taken zoals validaties, berekeningen, beoordelingen en beslissingen. Kennis, Logica & Semantiek Gebruik de krachtige rule engine voor het modelleren en toepassen van (bedrijfs)logica en formaliseer op een leesbare en onderhoudbare manier beleid, regel- en wetgeving. Naast overzichtelijke beslistabellen, beslisregels en beslisbomen kan matching technologie ingezet worden. Figuur 5: Aquima sleutelconcepten DOMEIN VOCABULAIRE Om een goede business-driven oplossing te realiseren is het belangrijk om te weten welke informatie en gegevens er allemaal nodig zijn en hoe deze binnen het betreffende domein worden aangeduid: oftewel wat is het domein vocabulaire (domeinmodel). Het domeinmodel wordt door alle componenten van Aquima gebruikt, een single point of definition is hiermee gegarandeerd. In Aquima worden entiteiten, attributen en relaties gebruikt om het vocabulaire weer te geven. Overerving en de mogelijkheid tot het leggen van complexe relaties zijn hierbij erg belangrijk. Specialisatie maakt het mogelijk een definitie op een klant-, label- of productspecifiek niveau aan te passen. Hiermee is zowel flexibiliteit als eenduidigheid van een definitie gewaarborgd. Om een goede weergave van de realiteit mogelijk te maken kan het domeinmodel visueel gemodelleerd worden. Figuur 6: Domeinmodel 6

7 Logica, kennis en semantiek Nadat het domeinmodel is gedefinieerd, is het logische vervolg om de kennis, logica en semantiek te modelleren om kennis intensieve taken uit te kunnen voeren. Denk hierbij aan het uitvoeren van een adviestraject, het berekenen van premies, beslisondersteuning en beoordeling. Het soort probleem, de complexiteit en de reikwijdte hiervan, hebben invloed op de benodigde kennis. Dat betekent dat systemen in staat moeten zijn om kennis en logica op verschillende manieren vast te leggen. Aquima ondersteunt in dit opzicht diverse mogelijkheden: Discrete logica (bedrijfsregels, beslistabellen en beslisbomen) Deze vorm van logica wordt gekenmerkt door het afleiden van doelkenmerken. Denk bijvoorbeeld aan: Kom ik in aanmerking voor een krediet? Hoeveel subsidie mag ik verwachten? Welk medisch risico loop ik? Fuzzy logica (matching) In tegenstelling tot discrete logica, gaat fuzzy logica uit van een best match (en geen perfect fit). Op basis van een case geschiedenis kan een best passend alternatief worden aangeboden. Denk hierbij aan het matchen van werknemerprofielen op een vacature, of het zoeken van een geschikte vakantie aan de hand van voorkeuren. Het backward chaining afleidingsmechanisme waarmee de beslisregels worden gevuurd (het inferencing mechanisme), zorgt ervoor dat resultaten uit de ene beslisregel als input kunnen dienen voor een andere beslisregel. Hiermee is het mogelijk om kennis modulair te structureren. Dit leidt tot een hoge mate van onderhoudbaarheid. Het waarheid borgingssysteem (truth maintenance) zorgt er op zijn beurt voor dat alle elementen altijd de juiste waarde hebben en dat er geen ambiguïteit tussen de kennisregels aanwezig is. Hiermee worden logische conflicten voorkomen. Bedrijfsregels Bij het beoordelen van klantgegevens, het stellen van een diagnose of bijvoorbeeld het bepalen van iemands kredietwaardigheid komt een flinke hoeveelheid professionele kennis kijken. Om ervoor te zorgen dat de besluitvorming altijd consistent en uniform is, is het belangrijk om deze kennis expliciet te maken. Bedrijfsregels bieden hierbij de mogelijkheid om op een leesbare en onderhoudbare manier het beleid, regelgeving of wetgeving te formaliseren. Figuur 7: Bedrijfsregel 7

8 Beslistabellen Regelgeving, richtlijnen en beleid is typisch iets wat vaak vastgelegd is in platte tekst. Uitgaande van dergelijke documentatie is het niet makkelijk om eenduidig te zijn in de besluitvorming. Analyse leert dat er regelmatig gaten en overlap voorkomen in deze documentatie. Om dit soort complexere besluitvorming, waarin meerdere factoren een rol spelen, goed weer te geven zijn beslistabellen bij uitstek geschikt. De beslistabellen zijn leesbaar en verhelderend. Ze maken duidelijk hoe besluitvorming en afleidingen tot stand komen. Beslistabellen zijn zeer geschikt voor situaties waarin onderhoudbaarheid en transparantie een grote rol spelen. Figuur 8: Beslistabel Beslisbomen Beslisbomen zijn geschikt voor het modelleren van vragentrechters, adviespaden of callcenter toepassingen. Met een beslisboom ontstaat een interactief vraag-antwoordspel met de gebruiker. Ook bij beslisbomen is het belangrijk dat kennis slechts op één plek gedefinieerd wordt. De uitkomst van een beslistak kan een andere beslisboom aanroepen. Figuur 9: Beslisboom 8

9 Matching Matching is een vorm van case based reasoning. Deze techniek zoekt naar de best passende oplossing op basis van opgegeven eigenschappen en al aanwezige profielen. Bij productselecties, het vinden van een geschikte vakantie, baan of partner is matching een veel toegepaste techniek. Database zoektechnieken zijn vaak te rigide en vereisen vastomlijnde zoekdefinities waar dat in de praktijk vaak niet mogelijk blijkt. Processen & Taken Aquima kent meerdere manieren om met processen om te gaan. Zowel lineaire workflows waarbij straight through processing (STP) een belangrijke factor is, als case based workflows. Bij deze wordt er, door gebruik te maken van reeds gemodelleerde kennis en logica, een proces gestart afhankelijk van de klaarstaande of uit te voeren taak. Taken zijn de laatste stap die in het proces uitgevoerd kunnen worden. Bij de afronding een taak wordt er gekeken/afgeleid wat de volgende taak is. Deze taak dient gerouteerd te worden naar de volgende stap in het proces. Hierbij dient er rekening gehouden te worden met de status van de taak, het kanaal waarop de applicatie draait en de rol (en daarmee de privilege) van de huidige gebruiker. Afhankelijk van de autorisatierol kan de procesgang varieren. Met behulp van interactie zoals werklijsten en andere gebruikersdialogen kunnen processen op een efficiënte manier worden doorlopen. Aquima biedt een grafische interface om processen te definiëren en hun inhoud te bepalen. Processen kunnen zowel door gebruikers gestart worden als door webservices aangeroepen worden. Daarnaast kan er in het proces aangegeven worden wanneer er met andere systemen gecommuniceerd moet worden (bijvoorbeeld databases, rekenboxen, enterprise service bus). Gegeven de uitgebreide kennismodellering functionaliteit binnen Aquima zijn taken, zoals ze onderkend worden binnen de procesmodellering, eenvoudig te automatiseren. Deze kunnen vervolgens als afzonderlijke taak beschikbaar gesteld worden voor andere systemen en processen. Een taak die normaal handmatig wordt uitgevoerd kan nu met behulp van Aquima worden geautomatiseerd en inzichtelijk gemaakt worden. Figuur 10: Proces 9

10 INTERACTIE Door kennis en logica te gebruiken voor gebruikersinteractie, kunnen er uitermate flexibele en intelligente dialogen gemodelleerd worden met Aquima. Gebruikmakend van de gebruikersinput kunnen de dialogen zich aanpassen aan de relevante situatie. Dit, gecombineerd met de meertaligheid en de mogelijkheid om meerdere presentatiestijlen te gebruiken betekent dat gebruikers op een individuele manier kunnen worden benaderd. Figuur 11: Dialoog met de gebruiker Figuur 12: Dezelfde dialoog gemodelleerd in Aquima studio Aquima kent een 100% scheiding tussen de presentatie en de dialoog. Aquima Runtime kan een applicatie hierdoor op meerdere kanalen aanbieden, met iedere keer een andere look en feel. Dezelfde dialoog kan zo worden gebruikt op het internet, een stand alone Windows-applicatie of op een mobiele telefoon. Aquima zorgt voor het wat (wat moet er getoond worden onder welke voorwaarden). De presentatielaag (webportal, CMS, XSLT) bepaalt het hoe (hoe moet de dialoog eruit komen te zien). Interactie via dialogen is bedoeld om op een slimme manier transactie en adviesfunctionaliteit mogelijk te maken. Verplichtheid van velden, alleen lezen en uitgebreide inputvalidaties kunnen hierbij aangegeven worden. Figuur 13: Dialogen over meerdere kanalen 10

11 Documenten Met Aquima kunnen documenten zoals brieven, offertes en formulieren beheerd en gegenereerd worden. Hierbij kan dynamiek in de documentmodellen uitgemodelleerd worden. Het toevoegen van conditionaliteit is hierbij een vanzelfsprekenheid. Er kan aangegeven worden wanneer bepaalde documentonderdelen wel of niet getoond moeten worden. Bij het modelleren van documenten kan gebruik gemaakt worden van hetzelfde domeinmodel en de bijbehorende beslislogica. Het beheer van de documentmodellen komt met behulp van Aquima in handen van de business professional en niet meer in handen van de IT-professional. Figuur 14: Documenten genereren met Aquima Figuur 15: Hetzelfde document gedefinieerd in Aquima 11

12 Documenten gemodelleerd in Aquima kennen een scheiding van presentatie en inhoud. Dit betekent dat het eenvoudig is om documenten in verschillende output formaten te presenteren (zoals PDF, HTML, of XML). Vanuit Aquima kunnen via webservices de documenten verstuurd worden naar bijvoorbeeld een printstraat, een elektronisch archief of een account. De definitieve documenten worden samengesteld op basis van de aanwezige casedata (ingevuld door een gebruiker, afgeleid door de kennisregels en afkomstig uit externe bronnen) en de documentmodellen met de kennisregels die daarop toegepast worden. Aquima kent de mogelijkheid documenten te importeren. Daarmee kunnen documenten die reeds aanwezig zijn in de organisatie ingelezen, aangepast en meteen gebruikt worden. Figuur 16: Importeren van een RTF document 12

13 Koppelingen Communicatie en integratie met externe systemen en componenten is standaard geworden met de komst van de moderne Service Oriented Architecture (SOA). Aquima is gebaseerd op deze SOA gedachte en daarom geschikt om te communiceren via een Enterprise Service Bus (ESB) en om te integreren met een portal omgeving (bijvoorbeeld Microsoft Sharepoint). Aquima werkt met zowel provided als consumed services. Met behulp van service configuratie wizards kan in Aquima een eenvoudige consumed service opgezet worden. Denk bijvoorbeeld aan het inlezen van een CSV bestand, het koppelen via ODBC met een database of het maken van een koppeling via SOAP. Deze services kunnen dan binnen Aquima op de gewenste plek in het proces of de interactie ingezet worden. Door processen open te stellen kunnen ze beschikbaar worden gesteld als webservice, waarbij maximale uitwisselbaarheid tussen verschillende systemen wordt bereikt. Zo kan bijvoorbeeld het resultaat van een beoordeling of een gegenereerd document via een webservice worden verzonden. Een SOA-omgeving waarbij de integratie met externe systemen is gestandaardiseerd en gecentraliseerd volgens moderne XML-standaarden, biedt een eenvoudig integratieplatform voor Aquima. Figuur 17: SOAP service wizard 13

14 SPECIFICATIE LINKEN AAN DE IMPLEMENTATIE Een bekend probleem uit de praktijk: wet- en regelgeving wijzigt, een nieuw product wordt ingevoerd of de oude werkwijze volstaat niet meer. Gevolg is dat de eisen die gesteld zijn aan een applicatie veranderen. Om de impact van dit soort wijzigingen te bepalen, moet duidelijk zijn welke applicatieonderdelen hierdoor geraakt worden. Met Aquima kunnen business- en gebruikerseisen eenduidig worden vastgelegd. Reeds bestaande specificaties, regels en beleidsdocumenten kunnen daarbij worden geïmporteerd in Aquima. De eisen en beschrijvingen kunnen vervolgens worden gekoppeld aan de diverse applicatiecomponenten. Als deze koppeling gelegd is, wordt het inzichtelijk wat de impact van een verandering van de eisen op de applicatiecomponenten is (en vice versa). Dit zorgt voor een betere borging en traceerbaarheid van kennis en snellere impact bepalingen van wijzigingen in nieuwe requirements, wetten en/ of regels. De business-it kloof wordt hiermee nog meer verkleind. Figuur 18: Linken van specificaties aan applicatie-componenten 14

15

16 White paper Everest Hoofdkantoor Reitscheweg BX s-hertogenbosch Nederland Everest UK 6 Mitre Passage Greenwich London SE10 0ER United Kingdom T +31 (0) F +31 (0) All rights reserved. No part of the contents of this publication may be reproduced, stored in a data processing system or transmitted in any form or by any means without the written permission of the managing director of Everest bv.

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag.

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Voorbeeldproject Een Haagse SOA Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Aanleiding Vanuit de visie

Nadere informatie

Business Workflow innovaties in SAP S/4 HANA

Business Workflow innovaties in SAP S/4 HANA Business Workflow innovaties in SAP S/4 HANA Op dit moment vindt er wereldwijd een technologie gebaseerde bedrijfsrevolutie plaats die op het eerste gezicht geen grenzen kent. Met zeer grote snelheid worden

Nadere informatie

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen Regas als bedrijf Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. Binnen de maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke opvang/ vrouwenopvang

Nadere informatie

EFFICIËNTIESLAG BIJ DE WSG DOOR. INTELLIGENTE van een behandelplan of plan van aanpak APPLICATIE CASE STUDY. jeugdzorgexperts optimaal ondersteunen

EFFICIËNTIESLAG BIJ DE WSG DOOR. INTELLIGENTE van een behandelplan of plan van aanpak APPLICATIE CASE STUDY. jeugdzorgexperts optimaal ondersteunen CASE STUDY 01-2016 EFFICIËNTIESLAG BIJ jeugdzorgexperts optimaal ondersteunen DE WSG DOOR bij het ontwikkelen en opstellen INTELLIGENTE van een behandelplan of plan van aanpak APPLICATIE Een aantal ontwikkelingen

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Perceptive Process. Release Notes. Version: 3.5.x

Perceptive Process. Release Notes. Version: 3.5.x Perceptive Process Release Notes Version: 3.5.x Written by: Product Knowledge, R&D Date: December 2015 2015 Lexmark International Technology, S.A. All rights reserved. Lexmark is a trademark of Lexmark

Nadere informatie

sales performance Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst

sales performance Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst Visie Quootz ontwikkelt en implementeert standaard software voor het optimaliseren van het verkoop-proces Wereldwijde toegang, 24/7 Webbased

Nadere informatie

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat:

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat: Training Trainingscode Duur Gepubliceerd Taal Type Leermethode Kosten SF2015V8 4 dagen 02/02/2015 Nederlands & Engels Developer, basis Invidueel & klassikaal Op aanvraag Deze training richt zich op het

Nadere informatie

sales performance Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst

sales performance Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst Visie Quootz ontwikkelt en implementeert standaard so3ware voor het op6maliseren van het verkoop- proces Wereldwijde toegang, 24/7 Webbased

Nadere informatie

ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS )

ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS ) ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS ) EEN KRACHTIG NIEUW BUSINESS IMPROVEMENT PARADIGMA OM COMPLEXITEIT TE BEHEERSEN DEMO AKS BUSINESS BENEFITS: VAKANTIEDAGEN SOP EEN KRACHTIG NIEUW BUSINESS IMPROVEMENT PARADIGMA

Nadere informatie

Kenmerken van DLArchitect

Kenmerken van DLArchitect Kenmerken van DLArchitect Bert Dingemans, e-mail : bert@dla-os.nl www : http://www.dla-os.nl 1 Inhoud KENMERKEN VAN DLARCHITECT... 1 INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ARCHITECTUUR... 3 Merode... 3 Methode en

Nadere informatie

output management www.advanced-forms.com

output management www.advanced-forms.com output management www.advanced-forms.com Advanced-Forms Advanced-Forms is een state-of-the-art, gebruiksvriendelijke- en flexibele outputmanagementoplossing voor bedrijven van elke grootte. Met Advanced-Forms

Nadere informatie

Enabling Mobile. Een whitepaper over het ontsluiten van data en systemen voor gebruik met en door mobiele applicaties

Enabling Mobile. Een whitepaper over het ontsluiten van data en systemen voor gebruik met en door mobiele applicaties Enabling Mobile Een whitepaper over het ontsluiten van data en systemen voor gebruik met en door mobiele applicaties Door Rutger van Iperen Mobile Developer bij AMIS Services Introductie Het gebruik van

Nadere informatie

Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér

Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér Het betaalbare integratieplatform voor al uw Business-to-Business Integratie en Applicatie Integratie Volledig geautomatiseerde afhandeling van elektronisch

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0

mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0 mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0 1 Introductie... 3 2 Overzicht van scenario s... 4 2.1 myrequisitions... 4 2.2 myguidedbuy... 6 2.3 myconfirmation...

Nadere informatie

En 15 maart 2016 Simply.Flexible

En 15 maart 2016 Simply.Flexible En 15 maart 2016 Simply.Flexible Agenda Even voorstellen Quadira Dennis Wolf Waarom Output Management met Advanced-Forms o Met Dynamics NAV Even voorstellen Advanced-Forms Advanced-Forms in de praktijk

Nadere informatie

Uitleg algemene structuur WTell

Uitleg algemene structuur WTell Uitleg algemene structuur WTell Brondocument C:\WebServer\Handleiding\WTellAlgemeen\WTellStructuurGlobaal.odt Versiebeheer Versie Datum Uitleg 1.0v 21-09-11 1e versie met uitleg globale structuur WTell

Nadere informatie

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Abstract Modelleren op basis van de open standard ArchiMate is een goed uitgangspunt voor

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver Installatiehandleiding Installatiehandleiding voor de ODBC-driver van UNIT4 Multivers (Accounting) Online 8.1 Copyright 2013 UNIT4 Software B.V., Sliedrecht, The Netherlands Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

Consistent, transparant én wendbaar inspelen op de klantwens via Dynamic Case Management. Case study DEKRA

Consistent, transparant én wendbaar inspelen op de klantwens via Dynamic Case Management. Case study DEKRA Consistent, transparant én wendbaar inspelen op de klantwens via Dynamic Case Management Case study DEKRA DEKRA Als wereldwijde leider in de automotive dienstverlening is DEKRA voortdurend actief bezig

Nadere informatie

Whitepaper. One language, one source, one truth

Whitepaper. One language, one source, one truth Whitepaper One language, one source, one truth Contact Voor meer informatie of een demo kunt u contact opnemen met John Vermolen of Bas de Graaf: 06-53943650 / 06-53289168 Postbus 79075, 1070 NC Amsterdam

Nadere informatie

React en React Native voor websites en apps

React en React Native voor websites en apps React en React Native voor websites en apps H A N S-PE T E R H ARMSEN HEEFT DI T GE SCH R E V EN IN APRI L 2017 Deze whitepaper is bedoeld voor product owners en beslissers. Hij gaat over React, een JavaScript

Nadere informatie

Roadmap. RIE Manager

Roadmap. RIE Manager Roadmap RIE Manager Look & Feel Rapportage/ Documentatie Uploaden Documenten Major Release 3 Lokaal beheer Major Release 2 Regie in eigen hand Submodules Major Release 1 Introductie In deze roadmap geeft

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

Demo applicatie. Functionele Beschrijving SPITS

Demo applicatie. Functionele Beschrijving SPITS Demo applicatie Aantonen functioneren LogiFlor systematiek Functionele Beschrijving SPITS Standaardisatie Project Informatievoorziening Transport Sierteelt onderwerp: Functionele beschrijving Demo applicatie

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Feature checklist NeMO 5 Android

Feature checklist NeMO 5 Android Feature checklist NeMO 5 Android PCA Mobile 2014 Feature Omschrijving Opmerkingen Algemene kenmerken Mobile Only NeMO5 voor Android is een Native Android Applicatie (app) Cloud Vereist geen lokale of gehoste

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Service Oriented Architecture voor interne beheersing

Service Oriented Architecture voor interne beheersing Service Oriented Architecture voor interne beheersing Bedrijfsprocessen overschrijden steeds vaker de grenzen van de organisatie, bijvoorbeeld in het geval van processen met toeleveringsbedrijven. Dergelijke

Nadere informatie

Alfresco Document Management 100% Open Source

Alfresco Document Management 100% Open Source Alfresco Document Management 100% Open Source Alfresco Document Man agement Of u nu uw organisatie effectiever wilt maken, uw klanten beter wilt bedienen of intern een betere onderlinge samenwerking wilt

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

BPMone 2.9 Release notes

BPMone 2.9 Release notes BPMone 2.9 Release notes 2012 Lexmark International Technology S.A. Datum: 12/18/2012 Versie: 2.9 BPMone is a trademark of Lexmark International Technology S.A., registered in the U.S. and other countries.

Nadere informatie

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Dit document beschrijft de keuzes die gedaan worden ten aanzien van de hard en software voor het Management Informatie Systeem. Voor de presentatielaag

Nadere informatie

Clang 1.4.0. Release Notes. created by

Clang 1.4.0. Release Notes. created by Clang 1.4.0 Release Notes created by Release 1.4.0 Vanaf 2 november wordt Clang uitgebreid met unieke mogelijkheden op het gebied van e-mail en social media. Het is dan o.a. mogelijk om geautomatiseerd

Nadere informatie

Onze CRM oplossing. SalesManager Online. Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SALESMANAGER ONLINE INTRODUCTIE

Onze CRM oplossing. SalesManager Online. Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SALESMANAGER ONLINE INTRODUCTIE 1 SalesManager Online Onze CRM oplossing Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SalesManager Online maakt het eenvoudig om uw klanten en relaties structureel en overzichtelijk te beheren en te bedienen.

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

FileFrame Integratie emailcampagne management

FileFrame Integratie emailcampagne management FileFrame Integratie emailcampagne management 4orange, 2013 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl Fileframe integratie emailcampagne management Onderdeel van campagne management Inhoud

Nadere informatie

Wie is leidend of lijdend?

Wie is leidend of lijdend? Organisatie Medische Technologie en ICT Wie is leidend of lijdend? Martijn Schasfoort Manager Zorg en Informatie Technologie Deze presentatie. Het betreft ervaringen uit Máxima Medisch Centrum Cultuur

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

PDF Formulieren met Adobe Acrobat 8

PDF Formulieren met Adobe Acrobat 8 PDF Formulieren met Adobe Acrobat 8 Colin van Oosterhout Business Development Manager Acrobat Adobe Systems Benelux Agenda Introductie op Adobe Het belang van electronische formulieren De rol van PDF voor

Nadere informatie

Parasoft toepassingen

Parasoft toepassingen Testen op basis van OSB en Digikoppeling Voor de bestaande Overheid Service Bus en de nieuwe standaard Digikoppeling zijn verschillende test- omgevingen opgezet. Hiermee kan het asynchrone berichtenverkeer

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Portaal Server

OpenIMS 4.2 Portaal Server OpenIMS 4.2 Portaal Server Inhoudsopgave 1 WAT IS EEN ENTERPRISE INFORMATIE PORTAAL?...3 1.1 BESPARINGEN...3 1.2 GERICHT OP EEN SPECIFIEKE DOELGROEP...3 2 OPENIMS PORTAAL SERVER (PS)...4 2.1 CENTRAAL BEHEER...4

Nadere informatie

VAN PAPIERSTROOM NAAR INFORMATIESTROOM

VAN PAPIERSTROOM NAAR INFORMATIESTROOM VAN PAPIERSTROOM NAAR INFORMATIESTROOM MET ZELF LERENDE DOCUMENTHERKENNING Een continue stroom aan binnenkomende post en interne documenten. Wie herkent het niet? Het vergt tijd en energie om al deze documenten

Nadere informatie

Research & development

Research & development Research & development Publishing on demand Workflow ondersteuning Typesetting Documentproductie Gespecialiseerd document ontwerp Web ontwerp en onderhoud Conversie Database publishing Advies Organisatie

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

NIEUWE SJABLONEN VOOR KLEOS GEBRUIKERSINSTRUCTIE

NIEUWE SJABLONEN VOOR KLEOS GEBRUIKERSINSTRUCTIE NIEUWE SJABLONEN VOOR KLEOS GEBRUIKERSINSTRUCTIE Kleos Postbus 23 7400 GA Deventer T: 0570 67 35 55 F: 0172 46 69 98 E: software@kluwer.nl I: kleos.kluwer.nl/ Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is

Nadere informatie

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Overzicht van oplossingen Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Wat u leert De opkomst van nieuwe technologieën zoals cloud, mobiliteit, sociale media en video die

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers Online 8.0

Release notes UNIT4 Multivers Online 8.0 Release notes UNIT4 Multivers Online 8.0 UNIT4 Multivers is een product van: UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 0184 444555 Supportfax

Nadere informatie

De Outlook en SharePoint integratie

De Outlook en SharePoint integratie Direct vanuit Outlook e-mailberichten en/of bijlagen opslaan in SharePoint ( drag and drop ). GeONE is uw partner voor SharePoint Informatie Management. Alle document management functionaliteiten beschikbaar

Nadere informatie

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint #1 Oplossing wereldwijd. Bewezen in omgvangrijke omgevingen 100+ en 10.000+ gebruikers. GeONE is uw partner voor SharePoint Informatie Management. GeONE levert het volledige pakket aan SharePoint toepassingen

Nadere informatie

Oracle Portal in een Service-Oriented Architecture (SOA) ir. Jeroen F. van Schaijk Senior Consultant Emerging Technologies

Oracle Portal in een Service-Oriented Architecture (SOA) ir. Jeroen F. van Schaijk Senior Consultant Emerging Technologies Oracle Portal in een Service-Oriented Architecture (SOA) ir. Jeroen F. van Schaijk Senior Consultant Emerging Technologies voorheen 10 jaar Oracle-specialist! Agenda Wat is een Service-Oriented Architecture?

Nadere informatie

Onze Project oplossing

Onze Project oplossing 1 SalesManager Online Onze Project oplossing Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SalesManager Online maakt het eenvoudig om uw klanten en relaties structureel en overzichtelijk te beheren en te bedienen.

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation 22 mei 2008 Qurius Page 1 Agenda Uitdagingen People Ready Business Integrated Innovation Case: FNV Bondgenoten Qurius en samenvatting Qurius Page 2 Uitdagingen

Nadere informatie

Tool Ambitie Resultaat

Tool Ambitie Resultaat Tool Ambitie Resultaat Testautomatisering door eindgebruikers en regressietesten in de keten Praktijkvoorbeelden van Tosca Ferrie Wolff - Practice lead Tosca - Implementation Partner Tricentis ferrie.wolff@sogeti.com

Nadere informatie

Orbis Software. Portal4U. Whitepaper. Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct Portal4U van Orbis Software Benelux BV.

Orbis Software. Portal4U. Whitepaper. Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct Portal4U van Orbis Software Benelux BV. Orbis Software Whitepaper Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct van Orbis Software Benelux BV Orbis Standaard Product Portal4 Maak eenvoudig uw eigen Portals Portal4 Met beschikt

Nadere informatie

Documentcreatie en Output software. Wat zijn de toevoegingen op AFAS Profit & AFAS Profit Online?

Documentcreatie en Output software. Wat zijn de toevoegingen op AFAS Profit & AFAS Profit Online? Documentcreatie en Output software Wat zijn de toevoegingen op AFAS Profit & AFAS Profit Online? Documentcreatie & Output software CRMconnectors biedt een themaoplossing. Elke organisatie ontvangt en verstuurt

Nadere informatie

Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie.

Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie. Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie. As-Built Documentatie digitaal op orde Als uw bedrijf actief is in de Marine, Off-Shore, energie of chemische industrie, dan heeft u voor

Nadere informatie

Orbis Software. Portal4U. Whitepaper. Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct Portal4U van Orbis Software Benelux BV.

Orbis Software. Portal4U. Whitepaper. Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct Portal4U van Orbis Software Benelux BV. Orbis Software Whitepaper Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct van Orbis Software Benelux BV Orbis Standaard Product Maak eenvoudig uw eigen Portals Met beschikt u over een

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Vrijgave Inspire release 8.3. Nieuwe functionaliteit Inspire Designer 8.3

Vrijgave Inspire release 8.3. Nieuwe functionaliteit Inspire Designer 8.3 Vrijgave Inspire release 8.3 Per direct is Inspire versie 8.3 beschikbaar. In deze nieuwsbrief willen we u informeren over de nieuwe mogelijkheden en toepassingen van deze nieuwe release. Tevens willen

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

Factsheet Mozard Geometrie

Factsheet Mozard Geometrie Het belang van geometrie voor de moderne organisatie Geometrie is een steeds belangrijker wordend onderdeel van de dienstverlening van de moderne (overheid)organisatie. Met behulp van positiebepaling (gps)

Nadere informatie

get smarter every day

get smarter every day DITA & Content Management Systeem als single source voor technische documentatie CURIOUS? Inleiding Zo effectief mogelijk informatie delen Vanuit de ambities van onze klanten ontwerpt, ontwikkelt en ondersteunt

Nadere informatie

SPTOOLS SHAREPOINT CONNECTOR -

SPTOOLS SHAREPOINT CONNECTOR - SPTOOLS SHAREPOINT CONNECTOR - 1/6 Inhoudsopgave 1. SPTOOLS... 3 WAT KAN HET?... 3 Document Browser...3 Document Bundels...3 Consistente Data Quality...3 SharePoint workflows en document goedkeuring...3

Nadere informatie

BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden

BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden Analisten als Gartner en Forrester voorzien dat Sharepoint dé standaard wordt voor document management

Nadere informatie

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Contact persoon: Thera Splinter: 020 6445160 team@webfysio.nl Contact persoon: Joost Nagelmaeker: 0642115336

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

Waarom een Independent Software Vendor voor XForms kiest. Johan Blok CM Pro www.cmprofessionals.eu

Waarom een Independent Software Vendor voor XForms kiest. Johan Blok CM Pro www.cmprofessionals.eu Waarom een Independent Software Vendor voor XForms kiest Johan Blok CM Pro www.cmprofessionals.eu CWI Wikipedia An independent software vendor (ISV) is a company specializing in making or selling software,

Nadere informatie

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint #1 Oplossing wereldwijd. Bewezen in omgvangrijke omgevingen 100+ en 10.000+ gebruikers. GeONE is uw partner voor SharePoint Informatie Management. GeONE levert het volledige pakket aan SharePoint toepassingen

Nadere informatie

Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren

Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren M A P I N F O E X P O N A R E Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren INTRODUCTIE VAN MAPINFO EXPONARE MapInfo Exponare is ontwikkeld om gebruikers toegang

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

MetaScope CRM-software met rendement

MetaScope CRM-software met rendement MetaScope CRM-software met rendement voor een efficiënte, servicegerichte organisatie houdt de organisatie op koers geeft grip op complexe organisaties en processen gebruiksvriendelijk snel operationeel

Nadere informatie

Centrale label management systemen

Centrale label management systemen Centrale label management systemen Data-driven versus layout-driven label management Datum: 03-november-2010 Auteur: Jack de Hamer M.Sc. Versie: 2.1 Status: Final Pagina 1 van 7 Introductie Simpel gezegd

Nadere informatie

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011 Professionaliseren dienstverlening CMS Agenda Introductie CIBER Waarom verder professionaliseren Tijdslijnen selectietraject Businesscase Scope implementatie Status

Nadere informatie

WAARDE CREËREN MET DE QUERCIS BUSINESS PORTAL RONALD VAN KESSEL

WAARDE CREËREN MET DE QUERCIS BUSINESS PORTAL RONALD VAN KESSEL WAARDE CREËREN MET DE QUERCIS BUSINESS PORTAL RONALD VAN KESSEL sectietitel Titel De tekentafel Wat vertellen onze klanten? Wat biedt Exact? Wat vertellen wensen onze klanten? Globe Synergy online de oplossing

Nadere informatie

HCM Processes and Forms

HCM Processes and Forms HCM Processes and Forms Adobe Interactive Forms XSS Homepage Framework Portal Susan van Someren, Miroslav Medic (Xbow IT) Zeist, 2 maart 2010 Inhoud Introductie Aanleiding HCM Processes and Forms Wat is

Nadere informatie

ibridge/andk the analyst s connection

ibridge/andk the analyst s connection ibridge/andk the analyst s connection ibridge / ANDK Uiteraard weet ú als criminaliteitsanalist als geen ander dat u met behulp van de Analyst s Notebook software analyseschema s handmatig kunt opbouwen

Nadere informatie

Provincie Fryslân ervaart dat 'zaakgericht' werken veel efficiënter en goedkoper kan zónder papier en mét SharePoint Server

Provincie Fryslân ervaart dat 'zaakgericht' werken veel efficiënter en goedkoper kan zónder papier en mét SharePoint Server Provincie Fryslân ervaart dat 'zaakgericht' werken veel efficiënter en goedkoper kan zónder papier en mét SharePoint Server Organisatie De provincie Friesland wordt net als alle andere Nederlandse provincies

Nadere informatie

Any data from any source available at any time as information on your favorite mobile device

Any data from any source available at any time as information on your favorite mobile device MOBILE BUSINESS APPS Any data from any source available at any time as information on your favorite mobile device YOUR VIEW ON BUSINESS Introductie Oplossingen Any2info is een innovatieve ICT-onderneming

Nadere informatie

januari TTNWW Handleiding TST tools voor het Nederlands als Web services in een Workflow Meertens Instituut, Joan Muyskensweg 25, 1096 CJ Amsterdam

januari TTNWW Handleiding TST tools voor het Nederlands als Web services in een Workflow Meertens Instituut, Joan Muyskensweg 25, 1096 CJ Amsterdam januari 2013 TTNWW Handleiding TST tools voor het Nederlands als Web services in een Workflow Meertens Instituut, Joan Muyskensweg 25, 1096 CJ Amsterdam Table of Contents Inleiding... 3 Gebruik van de

Nadere informatie

Introductie ArchiMate

Introductie ArchiMate Introductie ArchiMate NAF Insight De Meern, 8 maart 2012 Egon Willemsz, enterprise architect UWV Programma Waarom ArchiMate? Praktijkvoorbeelden Samenvatting concepten Van start met ArchiMate Tot besluit

Nadere informatie

Rapportage Lineage. Introductie. Methode. J. Stuiver

Rapportage Lineage. Introductie. Methode. J. Stuiver Rapportage Lineage Rapportage Lineage J. Stuiver Introductie In elk project is het essentieel om informatie over het project en haar activiteiten voor alle partijen beschikbaar te stellen. Deze informatie

Nadere informatie

Overview. Zorgsector. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Zorgsector. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Overview 2006 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Beheerteam istandaarden Datum 24 december 2014 Versie 0.8 Status Concept Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Microsoft Excel. It s all about Excel - VBA

Microsoft Excel. It s all about Excel - VBA X Microsoft Excel Stap in de wereld van Visual Basic for Applications (VBA) binnen het Microsoft Office programma Excel. Leer hoe deze programmeertaal precies in elkaar zit en hoe u deze in de dagelijkse

Nadere informatie

De beheerrisico s van architectuur

De beheerrisico s van architectuur De beheerrisico s van architectuur Een overzicht van de ArChimate Risico Extensie versie 0.2 Bert Dingemans Inleiding Het implementeren van een (enterprise) architectuur brengt altijd risico s met zich

Nadere informatie

Sparse columns in SQL server 2008

Sparse columns in SQL server 2008 Sparse columns in SQL server 2008 Object persistentie eenvoudig gemaakt Bert Dingemans, e-mail : info@dla-os.nl www : http:// 1 Content SPARSE COLUMNS IN SQL SERVER 2008... 1 OBJECT PERSISTENTIE EENVOUDIG

Nadere informatie

Your view on business On your favorite device

Your view on business On your favorite device ANY2INFO OVER ONS Your view on business On your favorite device Any2info is een ICT-onderneming gespecialiseerd in de ontwikkeling van standaard software waarmee mobiele bedrijfsapps kunnen worden gebouwd

Nadere informatie

Agenda. 1. Introductie CIBER. 2. Visie Cloud Services. 4. Hoe kan CIBER hepen. 2 Titel van de presentatie

Agenda. 1. Introductie CIBER. 2. Visie Cloud Services. 4. Hoe kan CIBER hepen. 2 Titel van de presentatie CIBER Nederland BV Agenda SURF 1. Introductie CIBER 2. Visie Cloud Services 3. Visiei Position Paper Beliefs 4. Hoe kan CIBER hepen 2 Titel van de presentatie 1. Introductie CIBER Nederland? Feiten en

Nadere informatie

Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem Demonstratie (Demo)

Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem Demonstratie (Demo) Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem Demonstratie (Demo) Februari 2016 Colofon Uitgave Datum Februari 2016 Versie definitief Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem

Nadere informatie

VULNERABILITY ANALYTICS & MANAGEMENT PORTAL

VULNERABILITY ANALYTICS & MANAGEMENT PORTAL VULNERABILITY ANALYTICS & MANAGEMENT PORTAL Het opvolgen van gevonden kwetsbaarheden vanuit vulnerability scans op regelmatige basis is een uitdagend proces. De combinatie van vele resultaten, een constant

Nadere informatie

Digitaal Loket: kansen of kosten

Digitaal Loket: kansen of kosten Digitaal Loket: kansen of kosten 27 oktober 2011 www.gentleware.nl janjaap.vanweringh@gentleware.nl 06-12.1234.15 1 Onderwerpen Wat is een digitaal loket? Waarom een digitaal loket? Stappenplan Do s en

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie