Kenmerken van DLArchitect

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kenmerken van DLArchitect"

Transcriptie

1 Kenmerken van DLArchitect Bert Dingemans, www : 1

2 Inhoud KENMERKEN VAN DLARCHITECT... 1 INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ARCHITECTUUR... 3 Merode... 3 Methode en Tool... 3 Drie Lagen Architectuur... 4 METHODISCHE STAPPEN... 5 SPECIFIEKE NOTATIEWIJZEN... 6 ER Diagram en Existency Dependancy Diagram... 6 Object Event Diagram... 7 Role Structure Diagram... 7 Method Parameter Diagram... 8 Service Diagram... 9 Proces of Flow Diagram... 9 HULPMIDDELEN IN DE SOFTWARE Modelleer assistent Verkenner en diagram vensters Object Model Validatie Genereren en propageren Code generator Scripting omgeving MEER INFORMATIE

3 Inleiding DLArchitect is een architectuur methode en een Model Driven Development toepassing voor het opstellen van modellen voor informatiesystemen en/of organisatie(onderdelen). Enerzijds is het product uniek in zijn samenstelling (een methode en een tool). Vanzelfsprekend is de methode ook te gebruiken zonder geautomatiseerde ondersteuning. Echter de modellen zullen snel dusdanig omvangrijk zijn dat het ondoenlijk is dit zonder automatisering te onderhouden. Anderzijds is de methode uniek omdat het met behulp van een beperkt aantal eenvoudige notatiewijzen zowel statische als dynamische aspecten van het model gemodelleerd worden. Daarnaast wordt al tijdens de analysefase gewerkt met een gelaagde architectuur. Dit artikel geeft een beeld van de kenmerken van deze methode. Hierbij wordt uitgegaan van de combinatie van de methode en de tool. Zo zult u veel schermen uit deze toepassing zien als voorbeeld bij bijvoorbeeld de notatiewijzen en de beschrijving van de lagen. Het artikel heeft echter als doel een globaal overzicht te geven van de kenmerken. Er zijn andere documenten (en webcasts) beschikbaar op de website die een completer beeld geven. Architectuur Merode DLArchitect is gebaseerd op de methode Merode ontwikkeld door de Universiteit van Leuven. Deze methode ontstaan in de negentiger jaren van de vorige eeuw heeft als uitgangspunt dat een objectmodel ontstaat waarbij zowel de levensloop als de statische aspecten van objecten wordt gemodelleerd. De methode heeft een eigen notatie ontwikkeld, welke voor het statische model sterk lijkt op de UML notatie, voor een deel van het dynamische model worden JSD s of State Transition Diagrams gebruikt. De notatie waarmee de dynamische aspecten gekoppeld worden aan de statische aspecten is uniek maar zeer eenvoudig in gebruik. In het volgende hoofdstuk worden een aantal notaties toegelicht. Merode is gebaseerd op een wiskundig model. Dit biedt een aantal voordelen, allereerst heeft een wiskundig model een domein waarbinnen de wiskundige regels gelden. Ten tweede biedt dit de mogelijkheid om het objectmodel te valideren. Zeker in omvangrijke modellen is het opsporen van onvolkomenheden een krachtig hulpmiddel. Als laatste voordeel geldt dat de wiskundige regels gebruikt kunnen worden om objectregels te genereren en te propageren. Hierover in een latere paragraaf meer. Merode gaat hoofdzakelijk in op het modelleren van een domeinmodel. In de loop der tijd blijkt dat dit voor het modelleren van omvangrijke applicaties in een complex organisatiedomein een aantal uitbreidingen vereist. Daarom zijn een aantal uitbreidingen toegevoegd om services en werkprocessen te modelleren. Hierbij is een notatiewijze ontwikkeld die aansluit bij de opzet van de reeds aanwezige notaties. Waar mogelijk wordt aangesloten bij bestaande en algemeen geldende notatiewijzen zoals het activity diagram voor werkproces modelleren. Methode en Tool Zoals al genoemd is DLArchitect een combinatie van een methode en een MDD tool. Gezien de wiskundige basis van de methode leent deze zich uitstekend voor een geautomatiseerde ondersteuning. Daarnaast is door de beperkte en gestandaardiseerde keuze van notatiewijzen een diagram techniek mogelijk op basis van geautomatiseerd modelleren. Daarnaast heeft een tool een aantal voordelen voor het modelleren van een objectmodel. Met name bij grote modellen is het eenvoudig mogelijk om te zoeken en te filteren. Bij de invoer kunnen daarnaast belangrijke validaties uitgevoerd worden. Ook kunnen de gegevens getoond worden in diverse grafische presentaties en sorteringen. Als laatste is de mogelijkheid om allerlei formaten te genereren op basis van een tool. Denk hierbij bijvoorbeeld aan documentatie maar ook aan programmacode. 3

4 Afbeelding 2 Objectmodel weergave in tool Drie Lagen Architectuur Zoals de naam al zegt is de DLA een architectuur die uit drie lagen bestaat. Wat is een laag? Een laag is een implementatie van inkapseling. In een laag bevinden zich bepaalde logica en entiteiten. Iedere laag communiceert alleen maar met de eerste laag die daaronder ligt. Hierdoor is het dan ook niet nodig dat een laag kennis heeft over structuren en gedrag zoals dit in onderliggende lagen voorkomt. Alleen de eerste laag is in deze relevant. De lagen in DLA zijn van onder naar boven: Bedrijfsdomeinlaag Gebruikerslaag Presentatielaag Bedrijfsdomeinlaag In de bedrijfsdomeinlaag worden die entiteiten opgenomen die statisch van aard zijn. Deze worden dan ook beschreven in de bedrijfsdomeinlaag. Omdat DLA een OO methode, is zullen hier vooral de objecttypen beschreven worden. Objecttypen bestaan uit een beschrijving van eigenschappen of attributen en uit gedrag of methoden. Met methoden verandert men de toestand (eigenschappen) van een object. Gebruikerslaag Binnen organisaties wordt op verschillende manieren naar objecten gekeken. In de gebruikerslaag worden deze verschillende views op de objecten gemodelleerd. Dit vindt plaats door services en gebeurtenistypen. Presentatielaag De verschillende views zoals deze ontstaan in de gebruikerslaag moeten gepresenteerd worden. Bijvoorbeeld in schermen en rapporten van een computertoepassing. Dit wordt beschreven in interacties. Interacties zijn afhankelijk van een werkproces binnen de organisatie en kunnen door 4

5 actoren bewerkt worden binnen een werkprocesfase. Dit wordt afgehandeld in de presentatielaag. Voor een case zijn er bijvoorbeeld meerdere invoer- en bewerkschermen voor data-entry. Maar ook rapportages behoren tot de presentatielaag. Afbeelding 1: Gelaagde objecten Methodische stappen Om tot een ontwerp van een softwareproduct te komen, kunnen een aantal stappen worden gevolgd. Met behulp van deze stappen is het mogelijk om tot een compleet OO ontwerp te komen van het te realiseren (deel)systeem. Deze stappen moeten veelal gezien worden als een richtlijn. Ook hierin geldt weer dat iedere professional een eigen werkwijze heeft. Het volgen van de stappen zal voor een onervaren DLA-gebruiker structuur bieden. Een ervaren ontwerper zal veelal een eigen werkwijze hebben waarmee hij/zij tot een ontwerp komt, echter altijd gebaseerd op onderstaande stappen. In onderstaande opsomming de methodische stappen Identificeer object- en gebeurtenistypen Samenstellen Object Gebeurtenis-tabel Vervaardigen van ER diagram of ED diagram Volgorde beperkingen in Rolstructuren Informatiebeperkingen Identificeren van services Creëren van een datamodel in een ADT Specificeren van methoden en gebeurtenissen Identificeer gegevensbewerkende en verstrekknde services Identificeer werkprocessen en actoren Identificeer interacties Binnen de DLArchitect worden de methodische stappen ondersteunt met hulpmiddelen zoals de modelleer assistent 5

6 Afbeelding 3 Modelleer assistent Specifieke notatiewijzen ER Diagram en Existency Dependancy Diagram Een ER-diagram is er op gericht de objecttypen en de relaties tussen de verschillende objecttypen in beeld te brengen. Afbeelding 4 ER Diagram Dit wordt gedaan door objecttypen als een rechthoekje weer te geven met daarin de naam van het objecttype. Een relatie wordt weergegeven als een lijn tussen twee objecten. Deze lijn heeft de naam van de relatie. Van een relatie worden verschillende cardinaliteiten gemodelleerd. 6

7 Object Event Diagram In de Object Gebeurtenis-tabel wordt een matrix opgesteld waarbij op de verticale as alle gebeurtenissen worden getoond en op de horizontale as alle objecten. In de matrix wordt door middel van een drietal karakters aangegeven hoe een object bij een bepaalde gebeurtenis betrokken is. B (begin) betekent dat een object op basis van dit karakter betrokken is, hierdoor een nieuw object van dit type wordt gecreëerd. M (wijzig) houdt in dat een object door deze gebeurtenis wijzigt. E (einde) door deze gebeurtenis eindigt het leven van een object. Afbeelding 5 Object Event Diagram Role Structure Diagram Met behulp van rolstructuren is de levensloop van objecttypen te beschrijven. Rolstructuren kunnen het beste gezien worden als een boom waarbij de naam van het objecttype als wortel fungeert. Vanuit deze wortel wordt de boom vervolgens van links naar rechts en van boven naar beneden gelezen. In de figuur is een voorbeeld opgenomen. 7

8 Afbeelding 6 Role structure Method Parameter Diagram Op basis van de gebeurtenistypen die de status van één of meerdere objecttypen kunnen veranderen kunnen de methoden bepaald worden. In het Method Parameter Diagram kan gemodelleerd worden welke eigenschappen van een object type gewijzigd worden door dit gebeurtenistype cq deze methode. Door een kruisje te plaatsen in de matrix wordt aangegeven welke eigenschap gewijzigd wordt in de methode. 8

9 Afbeelding 7 Method Parameter Diagram Service Diagram Met behulp van een service diagram wordt grafisch weergegeven op welke wijze de gegevens uit het domein model benaderd worden op basis van de gedefinieerde service. Hierbij is uitgegaan van de bestaande notatie van de ER diagrammen. In de rechthoeken worden alleen die gegevens van een entiteit getoond die daadwerkelijk gebruikt worden in een service. Afbeelding 8 Service diagram Proces of Flow Diagram In het process of flow diagram kunnen de werkprocessen op een eenvoudige wijze gemodelleerd worden. Het is gebaseerd op een notatie zoals gebruikt binnen de activity diagrams in UML. 9

10 Afbeelding 9 Process diagram Hulpmiddelen in de software Modelleer assistent Het opstellen van een objectmodel of het aanpassen van delen hiervan bestaat uit een aantal stappen, waarbij de stappen veelal het beste in een bepaalde volgorde kunnen worden uitgevoerd. Daarom zijn in de DLArchitect assistent vensters opgenomen. Een assistentscherm kan beschouwd worden als een soort wizard, met de aanpassinguitzondering dat vanuit een assistentscherm andere vensters geopend worden. Wil men een bepaalde stap binnen het assistentscherm overslaan dan is dit eenvoudig mogelijk. 10

11 Afbeelding 10 Assistentscherm Verkenner en diagram vensters In de DLArchitect worden twee typen schermen onderscheiden. De eerste zijn de diagramschermen. Dit zijn de schermen waarmee diagrammen getekend kunnen worden gebaseerd op de verschillende notatiewijzen. Deze schermen zijn gestandaardiseerd van opzet zodat het menu en de knoppenbalk altijd een zelfde werkwijze hebben. Naast de diagramschermen zijn er een aantal verkennerschermen. Hierbij wordt in een boomstructuur de inhoud van de repository getoond. Activeert men een element aan in de boom dan wordt in het formuliergedeelte van het verkennerscherm de detailinformatie van deze specifieke entiteit getoond. Het verkennerscherm heeft eveneens een gestandaardiseerde opzet. De boomstructuur biedt de mogelijkheid om door het gehele objectmodel van DLArchitect te navigeren. 11

12 Afbeelding 11 Verkennerscherm Object Model Validatie DLArchitect is gebaseerd op de methode Merode. Deze modelleermethode is gebaseerd op een wiskundig model. Voordeel van dit model is dat het mogelijk is om te controleren of aan de modelleerregels is voldaan. Binnen DLArchitect is het valideren van modellen geautomatiseerd. Met name in omvangrijke objectmodellen is dit een krachtig hulpmiddel. 12

13 Afbeelding 12 Object Model Validatie Genereren en propageren We kunnen enerzijds een validatie uitvoeren van ons opgestelde model. Anderzijds is het mogelijk om op in het objectmodel elementen te propageren. Zo hebben we gezien dat op basis van de Object Event Table bepaald wordt welke methoden behoren bij een gebeurtenis type en een object type. Deze matrix biedt dan ook de mogelijkheid om de methoden in de DLArchitect automatisch te genereren. Dit is slechts één voorbeeld van de vele mogelijkheden voor genereren en propageren. In onderstaande afbeelding het menu met deze genereer en propageer mogelijkheden. 13

14 Afbeelding 13 Menu propageren Model simulator Bij het opstellen van een objectmodel zijn zeker in het begin van een modelleertraject veel aspecten onduidelijk. De ontwerper moet een beeld krijgen van het domein- en procesmodel. Hierbij is interactie met inhoudelijk deskundigen van het model essentieel. Probleem wat hierbij kan bestaan is dat de object modellen moeilijk interpreteerbaar zijn voor de inhoudelijk deskunidgen. Daarom is aan de DLArchitect een model simulator toegevoegd. Deze transformeert het object model direct naar voorbeeldschermen. Hierdoor wordt het mogelijk om gezamenlijk het objectmodel in de simulator te toetsen. De Afbeelding toont hoe deze simulator voorbeeldschermen samenstelt. Ook hierbij weer de opzet met aan de linkerzijde een boomstructuur en aan de rechterzijde een detailscherm. 14

15 Afbeelding 14 Simulator Code generator Heeft u met DLArchitect een object model opgesteld dan kunt u dat enerzijds simuleren in de model simulator. Echter vaak wilt u dat er source code gegenereerd wordt op basis van het opgestelde objectmodel. Uw programmeertaal is veelal ook object georiënteerd van opzet en het genereren van source code levert u een enorme tijdsbesparing op. Binnen DLArchitect zijn voor een groot aantal talen scripts ontwikkeld waarmee u eenvoudig code kunt genereren van het objectmodel. In de figuur de verschillende genereeropties en een voorbeeldscript. Afbeelding 15 Code generator 15

16 Scripting omgeving Heeft u specifieke wensen omtrent het genereren van programma code of andersoortig materiaal zoals documentatie en volstaat de code generator van DLArchitect niet. Dit is geen probleem want DLArchitect heeft een scripting omgeving waarmee het mogelijk is om uw eigen code te genereren en weg te schrijven naar files. Hiertoe is een scripting omgeving toegevoegd waarbinnen met een eenvoudige scripting taal specifieke bewerkingen uitgevoerd kunnen worden. De scripting omgeving heeft een aantal eenvoudige hulpmiddelen zoals script templates. Daarnaast kunt u bij DLA Ontwerp & Software voorbeeld scripts aanvragen. Ook kunnen wij het ontwikkelen van scripts voor u uitvoeren. Afbeelding 16 Scripting omgeving Meer informatie Ik hoop dat u naar aanleiding van het lezen van dit document geïnteresseerd bent geraakt in de methode en tooling van DLArchitect. Mogelijk wilt u detailinformatie overde diverse producten. Op onze website is veel informatie te vinden zoals: Artikelen en whitepapers over zowel de architectuur als de technologie Webcasts met voorbeeldpresentaties over de methodische stappen van de methode Freeware DLArchitect applicatie welke onbeperkt is in tijd maar een aantal functies minder heeft dan de shareware versie. Wilt u een demonstratie van de DLArchitect waarbij u een beeld krijgt van de kracht en elegantie van onze werkwijze neem dan contact op met: DLA Ontwerp & Software Bert Dingemans M: E: 16

Inhoud hoofdstuk 9. Domeinmodellen. Introductie 89. Leerkern 90. Zelftoets 120. Terugkoppeling 121

Inhoud hoofdstuk 9. Domeinmodellen. Introductie 89. Leerkern 90. Zelftoets 120. Terugkoppeling 121 Inhoud hoofdstuk 9 Domeinmodellen Introductie 89 Leerkern 90 1 Wat is een domeinmodel? 90 2 De bouwstenen van een domeinmodel 91 2.1 Klassen en attributen 91 2.2 Afleidbare attributen 92 2.3 Attributen

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Applicatiearchitectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie

Business Modelling Patterns: Three-party pattern, een uitgewerkt voorbeeld

Business Modelling Patterns: Three-party pattern, een uitgewerkt voorbeeld Beleidsinformatica Tijdschrift Volume 30 Nummer 4 (2004) Business Modelling Patterns: Three-party pattern, een uitgewerkt voorbeeld Lotte De Rore, Monique Snoeck, Guido Dedene KBC-leerstoel Managing efficiency

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Leiden nieuwe ontwikkelparadigma s ook tot betere software?

Leiden nieuwe ontwikkelparadigma s ook tot betere software? 25 Leiden nieuwe ontwikkelparadigma s ook tot betere software? Danny Greefhorst De mensheid staat niet stil; we leren continue en proberen te bouwen op ervaringen van anderen om steeds verder te komen.

Nadere informatie

GEBOUWBEHEER MET Priva Blue ID Intuïtieve bediening voor elk type gebruiker

GEBOUWBEHEER MET Priva Blue ID Intuïtieve bediening voor elk type gebruiker GEBOUWBEHEER MET Priva Blue ID Intuïtieve bediening voor elk type gebruiker Gebouwbeheer met Priva Blue ID Intuïtieve bediening voor elk type gebruiker Het beheer van het klimaat in een gebouw is steeds

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding SAM 6.0. De ideale hulp bij het ontwerpen van mechanismen. ARTAS - Engineering Software

Gebruikershandleiding SAM 6.0. De ideale hulp bij het ontwerpen van mechanismen. ARTAS - Engineering Software Gebruikershandleiding SAM 6.0 De ideale hulp bij het ontwerpen van mechanismen ARTAS - Engineering Software ARTAS - Engineering Software Het Puyven 162 NL - 5672 RJ Nuenen The Netherlands tel/fax: +31

Nadere informatie

Werkmap Europees Aanbesteden voor opdrachtgevers Aanbevelingen voor het selecteren van een architect BNA

Werkmap Europees Aanbesteden voor opdrachtgevers Aanbevelingen voor het selecteren van een architect BNA Werkmap Europees Aanbesteden voor opdrachtgevers Aanbevelingen voor het selecteren van een architect BNA BNA Inhoud Inhoud Inleiding Het proces van aanbesteden Het project De opdracht: uw ambities De procedure

Nadere informatie

bij het geautomatiseerde indelingsinstrument Universitair Functieordenen. Achtereenvolgens komen

bij het geautomatiseerde indelingsinstrument Universitair Functieordenen. Achtereenvolgens komen Universitair Functieordenen (UFO) De uitleg van het systeem en rechtsregels bij de toepassing van Universitair Functieordenen (UFO) inclusief gebruikershandleiding voor het geautomatiseerde indelingsinstrument

Nadere informatie

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering René van den

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

OVERZICHT VAN OFFICE OPEN XML

OVERZICHT VAN OFFICE OPEN XML OVERZICHT VAN OFFICE OPEN XML ECMA TC45 TOM NGO (NEXTPAGE), REDACTEUR 1 INLEIDING Office Open XML (Open XML) is een ter goedkeuring voorgelegde open standaard voor tekstverwerkingsdocumenten, presentaties

Nadere informatie

Een generieke IT-referentie-architectuur

Een generieke IT-referentie-architectuur Een generieke IT-referentie-architectuur Versnelling van architectuurontwerp Danny Greefhorst Het opstellen van architecturen kost vaak te veel tijd, waardoor projecten worden vertraagd en organisaties

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT

ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT GIS online ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT V1.2 drs Barend Köbben prof dr M J. Kraak International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences (ITC) division

Nadere informatie

WebHare en Microsoft Word

WebHare en Microsoft Word WebHare en Microsoft Word Optimaliseer uw Word documenten voor gebruik met WebHare Werken met alinea s Opmaakprofielen Afbeeldingen Datum: Maart 2010 Aantal pagina's: 26 Versie: 2.6 Doelgroep: Content

Nadere informatie

Meten is Weten II. Handleiding voor het definiëren en meten van administratieve lasten voor het bedrijfsleven

Meten is Weten II. Handleiding voor het definiëren en meten van administratieve lasten voor het bedrijfsleven Meten is Weten II Handleiding voor het definiëren en meten van administratieve lasten voor het bedrijfsleven 1 Voorwoord Voor u ligt de handleiding voor het bepalen van de administratieve lasten voor het

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

IN3405 Bachelor project 2012

IN3405 Bachelor project 2012 IN3405 Bachelor project 2012 ERP Systeem voor Bokstijn Feestartikelen Datum 27 juni 2012 Studenten n-willem van Velzen 1509411 David Hoepelman 1521969 Bart van Vuuren 1364693 Bedrijf Bokstijn Feestartikelen

Nadere informatie

Beleid komt niet vanzelf. Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant

Beleid komt niet vanzelf. Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant Beleid komt niet vanzelf Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant Beleid komt niet vanzelf Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant G. Walraven student Bestuurskunde Katholieke Universiteit

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo!

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo! Leren vernieuwen Hoe? Zo! Open standaarden en open source software in het mbo A Hoe? 1 Waarom een boekje over open standaarden en open source software in het mbo? 3 2 Wat zijn open standaarden, en waarom

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

+RJHVFKRROEUHGHFRPSHWHQWLHGHILQLWLH³RQGHU]RHNGRHQ

+RJHVFKRROEUHGHFRPSHWHQWLHGHILQLWLH³RQGHU]RHNGRHQ +RJHVFKRROEUHGHFRPSHWHQWLHGHILQLWLH³RQGHU]RHNGRHQ Erik Jansen* & Bernadette ter Heine + * Lectoraat Professionalisering van agogische beroepen en vaktherapieën in de gezondheidszorg + HAN Service Centrum

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Criteria en procedure Datum Movisie Utrecht, maart 2015, versie 1.1 Utrecht, maart 2015, versie 1.1 * Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief, Criteria en procedure

Nadere informatie

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Implementatiehulpmiddelen Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit Onderzoeksdata Cloud computing Integratie Business Informatievoorziening

Nadere informatie

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid Zo zelf- redzaam Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Zo zelfredzaam Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid

Nadere informatie

FACTSHEET SONAR 7 MET VERGELIJKING ARCHITECTUUR TRIPLE A. aasdad

FACTSHEET SONAR 7 MET VERGELIJKING ARCHITECTUUR TRIPLE A. aasdad FACTSHEET SONAR 7 MET VERGELIJKING ARCHITECTUUR TRIPLE A Functionaliteiten Sonar 7 l met vergelijking architectuur Triple A l De Overdracht 2010 SONAR 7 BEGELEIDINGSYSTEEM MET EEN VERGELIJKING MET DE

Nadere informatie