Opleidingsgids Cluster Techniek - Assen afd. Bouwkunde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsgids 2009-2010 Cluster Techniek - Assen afd. Bouwkunde"

Transcriptie

1 Opleidingsgids Cluster Techniek - Assen afd. Bouwkunde locatie Fokkerstraat A Assen

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Opleidingen van Techniek Assen afdeling Bouwkunde 4 indeling opleiding 5 projectgroep 5 competenties 5 kerntaken 6 2. Opleiding Bouwkunde en Architectuur 12 doel van de opleiding 12 kiezen van de uitstroomrichting 13 toelating 13 tijdsduur 13 BPV/stage 13 opbouw leerjaren Beoordeling van de studieresultaten (OER/PTA) 15 beoordeling algemeen 15 beoordeling concreet 15 overgang Afspraken in een onderwijsovereenkomst Opleidingskosten 18 lesgeld programmakosten huur kluisjes zelf aanschaffen 6. Deelnemersbegeleiding 18 bijlagen: Opleidingsgids Bouwkunde en Architectuur locatie Fokkerstraat 7-9 Assen 2

3 Inleiding In deze opleidingsgids vind je informatie over een aantal belangrijke zaken rond de opleidingen. Er zal o.a. worden uitgelegd hoe de opleidingen georganiseerd zijn. In het eerste hoofdstuk vind je een aantal algemene gegevens over de gekozen beroepsrichting Bouwkunde/ architectuur. Verder vind je hier ook informatie over de manier van leren in het middelbaar beroepsonderwijs, dus ook bij het Drenthe College. In het tweede hoofdstuk wordt onder andere uitleg gegeven over het doel van de opleiding, het kiezen van de juiste uitstroomrichting en de opbouw van de leerjaren. Ook lees je in dit hoofdstuk al iets over de bpv (stage). In het derde hoofdstuk vind je belangrijke informatie over de wijze waarop jouw resultaten in de opleiding worden beoordeeld: de regeling voor voortgang en examinering. Hoofdstuk 4 gaat over het basisdocument. Het basisdocument hoort bij de onderwijsovereenkomst die je hebt getekend en hierin staan je rechten en je plichten. Het volgende hoofdstuk gaat over de kosten van deze opleiding. Wij willen elke student zoveel mogelijk helpen om met succes de opleiding af te ronden. In hoofdstuk 6 is te lezen hoe de studieloopbaanbegeleiding bij het Drenthe College is geregeld. Tenslotte vind je in deze opleidingsgids nog iets over begeleiding van jou als deelnemer. De bijlagen achter in deze opleidingsgids verduidelijken de beschreven onderwerpen. Voor verdere informatie kun je de website van het Drenthe College (www.drenthecollege.nl) raadplegen. Opleidingsgids Bouwkunde en Architectuur locatie Fokkerstraat 7-9 Assen 3

4 1. Opleidingen van Techniek Assen afd. Bouwkunde Bij de cluster Techniek (afdeling Bouwkunde) Assen kan de volgende opleiding worden gevolgd: Locatie van Fokkerstraat 7-9: BOUW: niveau 4: middenkaderfunctionaris bouw en architectuur Indeling opleiding De middenkaderopleiding Bouw-Infra en architectuur is de beroepsopleidende leerweg (BOL) met een studiebelasting van 1600 uur per jaar. (Studiebelasting = tijd op school + tijd op de stageplaats of werkplek + tijd die nodig is voor huiswerk e.d.) Het betreft volledig dagonderwijs, want er is minimaal 850 uur op school en op de stageplaats doorgebracht. De BOL kent een praktijkdeel (bpv / stage) dat meer dan 20% en minder dan 60% van de studieduur moet bedragen. Bij Bouw-Infra en architectuur ligt het percentage momenteel boven de 40%. Op een BOL opleiding is de wet studiefinanciering en de wet tegemoetkoming studiekosten van toepassing. Projectgroep Binnen het CGO (=competentie gericht onderwijs) maak je deel uit van een projectgroep die bestaat uit ongeveer acht à 10 deelnemers. et je projectgroep plan je, onder leiding van een mentor, bijeenkomsten voor het opstarten van projecttaken en houd je besprekingen waarin proces(sen) en product(en) worden geëvalueerd. Omdat communiceren en samenwerken belangrijke competenties zijn, verdeel je met je werkgroep (2 à 4 personen) het werk en help je elkaar bij het zoeken naar oplossingen. et je werkgroep bespreek je wat er precies gedaan moet worden, aan welke eisen de uitwerking van een projectfase moet voldoen en wanneer het werk klaar moet zijn. Als je een projectfase geheel of gedeeltelijk hebt uitgewerkt, worden de resultaten in de projectgroep besproken. Ook geef je aan hoe je te werk bent gegaan en hoe je het de volgende keer mogelijk slimmer en efficiënter kunt aanpakken. Competenties Competenties bestaan uit kennis, vaardigheden en houding. et ander woorden: wat ken je, wat kun je en hoe voer je jouw taken uit. De competenties waar je aan gaat werken zijn vastgesteld door het bedrijfsleven, de scholen en de overheid. Wat er in je latere beroep van je wordt verwacht, hebben ze omschreven in het kwalificatiedossier iddenkaderfunctionaris Bouwkunde. Opleidingsgids Bouwkunde en Architectuur locatie Fokkerstraat 7-9 Assen 4

5 Je leest hierin een algemene omschrijving van de beroepen in de Bouw. De beroepen zijn opgedeeld in vier kerntaken. Bij elk van die kerntaken hoort een aantal werkprocessen. Uit een set van 25 competenties wordt bij elk werkproces aangegeven welke competenties je bij dat werkproces nodig hebt. Voor het kwalificatiedossier Bouwkunde zijn in totaal 16 competenties gekozen. De kerntaken, werkprocessen en competenties geven de grote lijnen van het beroep en dus ook de opleidingseisen aan (zie blz. 6 en 7) Je vindt er ook de eisen die gesteld worden aan de beheersing van je Nederlands en je Engels. Er is ook een algemeen kwalificatiedossier met kerntaken en werkprocessen voor Leren, Loopbaan en Burgerschap waar elke BO er aan werkt (zie blz. 8 t/m 11) Opleidingsgids Bouwkunde en Architectuur locatie Fokkerstraat 7-9 Assen 5

6 Kerntaken Competenties et werkprocessen Kerntaak 1 Werkt initiatief uit 1.1 verzamelt en verwerkt Vakdeskundigheid toepassen (situatie)gegevens Onderzoeken 1.2 werkt ontwerpen uit Samenwerken en overleggen Vakdeskundigheid toepassen 1.3 maakt (bestek) tekeningen Samenwerken en overleggen Vakdeskundigheid toepassen 1.4 werkt (deel)constructies uit Samenwerken en overleggen Vakdeskundigheid toepassen 1.5 kiest materialen en producten aterialen en middelen inzetten 1.6 maakt bestek aterialen en middelen inzetten Plannen en organiseren 1.7 maakt kostenraming Overtuigen en beïnvloeden Bedrijfsmatig handelen Kerntaak 2 Bereidt projecten voor 2.1 maakt werktekeningen Samenwerken en overleggen Vakdeskundigheid toepassen 2.2 bepaalt hoeveelheden Formuleren en rapporteren Vakdeskundigheid toepassen 2.3 maakt begrotingen Samenwerken en overleggen Bedrijfsmatig handelen 2.4 bereidt projectuitvoering voor Overtuigen en beïnvloeden Plannen en organiseren Bedrijfsmatig handelen 2.5 adviseert klant en uitvoering Overtuigen en beïnvloeden Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten Bedrijfsmatig handelen 2.6 bewaakt voortgang project Samenwerken en overleggen Plannen en organiseren K N E K E K E K L L Q H Y E K J K E Y H Q Y H R Y E Q Opleidingsgids Bouwkunde en Architectuur locatie Fokkerstraat 7-9 Assen 6

7 Kerntaak 3 Realiseert projecten 3.1 stuurt bouwplaatspersoneel Aansturen B aan Instructies en procedures opvolgen T 3.2 verzorgt maatvoering en Vakdeskundigheid toepassen K stelwerk Instructies en procedures opvolgen T 3.3 bewaakt planning Beslissen en activiteiten initiëren A Plannen en organiseren Q Omgaan met verandering en aanpassen U 3.4 bewaakt begroting Beslissen en activiteiten initiëren A Bedrijfsmatig handelen Y 3.5 bewaakt bestek Beslissen en activiteiten initiëren A aterialen en middelen inzetten L Kwaliteit leveren S 3.6 voert kwaliteitscontroles uit Ethisch en integer handelen F Kwaliteit leveren S 3.7 verricht projectadministratie Samenwerken en overleggen E Formuleren en rapporteren J Instructies en procedures opvolgen T 3.8 levert werk op Beslissen en activiteiten initiëren A Overtuigen en beïnvloeden H Bedrijfsmatig handelen Y 3.9 coördineert uitvoering Beslissen en activiteiten initiëren A Samenwerken en overleggen E Bedrijfsmatig handelen Y Kerntaak 4 Beheert en onderhoudt de gebouwde omgeving 4.1 zet beheerssystematiek op aterialen en middelen inzetten L Kwaliteit leveren S 4.2 inspecteert objecten Vakdeskundigheid toepassen K Instructies en procedures opvolgen T 4.3 behandelt klachtinformatie Overtuigen en beïnvloeden H Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten R Bedrijfsmatig handelen Y Opleidingsgids Bouwkunde en Architectuur locatie Fokkerstraat 7-9 Assen 7

8 Leren, Loopbaan en Burgerschap Kerntaak 1: Benoemt zijn eigen ontwikkeling en gebruikt middelen en wegen om daarbij passende leerdoelen te bereiken. Werkprocessen 1.1 Benoemt leerdoelen voor de eigen ontwikkeling. 1.2 Inventariseert geschikte manieren van leren. 1.3 Kiest bij de situatie en bij zichzelf passende manieren van leren. 1.4 Plant zijn eigen leerproces en voert het uit. 1.5 Evalueert de gekozen manier van leren. A J N O P Q W Formuleren en rapporteren Beslissen en activiteiten initiëren Onderzoeken Creëren en innoveren Leren Plannen en organiseren Gedrevenheid en ambitie tonen X X X X X X X X X X X X X Kerntaak 2 Stuurt de eigen loopbaan A D G N U W Werkprocessen 2.1 Reflecteert op eigen kwaliteiten en motieven. 2.2 Onderzoekt welk werk er is en wat bij hem past. 2.3 Stuurt de eigen loopbaan en onderneemt acties die daarbij nodig zijn. Beslissen en activiteiten initiëren Aandacht en begrip tonen Relaties bouwen en netwerken Onderzoeken X X X X X X X X Omgaan met verandering en aanpassen Gedrevenheid en ambitie tonen X X X X X Opleidingsgids Bouwkunde en Architectuur locatie Fokkerstraat 7-9 Assen 8

9 Kerntaak 3 Participeert in het politieke domein, in besluitvorming en beleidsbeïnvloeding A H N T Werkprocessen Beslissen en activiteiten initiëren Overtuigen en beïnvloeden 3.1 Oriënteert zich op onderwerpen waarover politieke besluiten genomen X worden. 3.2 Vormt een eigen mening. X X 3.3 Onderneemt acties naar aanleiding van gemaakte keuzen. Onderzoeken X Instructies en procedures opvolgen X X X Kerntaak 4 Functioneert als werknemer in een arbeidsorganisatie A E F H N O P S T U V Werkprocessen 4.1 Gedraagt zich als werknemer bij het uitvoeren van het werk. 4.2 aakt gebruik van werknemersrechten. Overtuigen en beïnvloeden Ethisch en integer handelen Samenwerken en overleggen Beslissen en activiteiten initiëren 4.3 Stelt zich collegiaal op. X X Onderzoeken Creëren en innoveren Leren Kwaliteit leveren verandering en Instructies aanpassen en procedures opvolgen et druk en tegenslag Omgaan omgaan met X X X X X X X X X X X Opleidingsgids Bouwkunde en Architectuur locatie Fokkerstraat 7-9 Assen 9

10 Kerntaak 5 Functioneert als kritisch consument Werkprocessen 5.1 Oriënteert zich op de consumentenmarkt en houdt rekening met eigen wensen en mogelijkheden. 5.2 Onderneemt acties om producten en diensten aan te schaffen. Kerntaak 6 Deelnemen in allerlei sociale verbanden en respectvol gebruiken van de openbare ruimte Werkprocessen 6.1 Neemt deel in diverse sociale verbanden en leeft in de openbare ruimte. 6.2 Voert activiteiten uit voor de leefbaarheid van zijn sociale omgeving. A E H J N P T Beslissen en activiteiten initiëren Samenwerken en overleggen Formuleren en rapporteren Overtuigen en beïnvloeden Onderzoeken X X X X X opvolgen Leren X X X X A D E F N Q T Beslissen en activiteiten initiëren Aandacht en begrip tonen Samenwerken en overleggen Ethisch en integer handelen Onderzoeken X X X X X opvolgen Plannen en organiseren X X X X Instructies en procedures Instructies en procedures Opleidingsgids Bouwkunde en Architectuur locatie Fokkerstraat 7-9 Assen 10

11 Kerntaak 7 Zorgt voor de eigen gezondheid (vitaal burgerschap) A E F K L N T Werkprocessen Beslissen en activiteiten initiëren Vakdeskundigheid toepassen Ethisch en integer handelen Samenwerken en overleggen aterialen en middelen inzetten opvolgen Onderzoeken Instructies en procedures 7.1 Zoekt informatie over een gezonde leefwijze. 7.2 Beslist op basis van informatie en handelt ernaar. 73 Onderneemt activiteiten om de gezondheid te bevorderen. X X X X X X X X X X Portfolio (bewijsmap) Als je een prestatie hebt afgerond heb je daar materialen van. Deze bewijzen bewaar je in een map. Dit noemen we portfolio of ook wel bewijsmap. Dit portfolio of deze bewijsmap, laat zien welke competenties je met welke prestaties gehaald hebt en aan welke prestaties je nog moet gaan werken. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van je portfolio. Opleidingsgids Bouwkunde en Architectuur locatie Fokkerstraat 7-9 Assen 11

12 2. Opleiding Bouwkunde en architectuur Doel van de (middenkader)opleiding Werken in de bouw. Nederland is nooit af! Daarom wordt er elke dag gebouwd en verbouwd. Aan huizen en bedrijven, fabrieken, winkelcentra en hele woonwijken. Als het gaat om het aanleggen van auto-, spoor- en waterwegen, bruggen, dijken en havens lopen we voorop in de wereld. Werken in de bouw is een mooi beroep. Vakmensen zoals metselaars, timmerlieden, tegelzetters, betonvlechters, straatmakers en grond-, water- en wegenwerkers realiseren al deze werken. Naast deze vakmensen zijn er middenkaderfunctionarissen. Binnen de middenkaderopleiding Bouw-Infra kun je op het Drenthe College kiezen uit de differentiaties: Bouw Bouw en architectuur Wat doet een middenkaderfunctionaris Bouw-architectuur? Als middenkaderfunctionaris kun je bv. werkzaam zijn bij een adviesbureau, architectenbureau, de Overheid (Gemeente, Provincie, Rijk, Waterschap) of een aannemer. Hij of zij houdt zich onder andere bezig met het maken van tekeningen, planningen of leidinggeven aan de vakmensen. De opleiding Bouwkunde en architectuur BOL4 leidt op voor veel beroepen. Voor het uitstroomprofiel Bouw / Bouw en architectuur zijn de functies: Bouwkundig tekenaar Bestekschrijver Calculator Assistent calculator Bouwkundig werkvoorbereider Kopersbegeleider Uitvoerder KA coördinator Bouwkundig opzichter Onderhoudsopzichter utatieopzichter edewerker bouw- en woningtoezicht Technisch commercieel medewerker Betontechnoloog Kenmerkend voor jou Als het vak van middenkaderfunctionaris Bouwkunde en Architectuur je aanspreekt, is het goed te bedenken of de volgende kenmerken op jou van toepassing zijn. Belangrijk is natuurlijk dat je aanleg voor techniek hebt. Je doet graag dingen samen met anderen. Je past je gemakkelijk aan verschillende situaties aan. Je durft initiatief te nemen en hebt een groot verantwoordelijkheidgevoel. Je zet je graag voor de ander in en hecht veel waarde aan het nakomen van afspraken. Je bent klantgericht en werkt zorgvuldig. Opleidingsgids Bouwkunde en Architectuur locatie Fokkerstraat 7-9 Assen 12

13 Kiezen van de uitstroomrichting Kiezen voor bouw Als bouwkundige werk je in een dynamische bedrijfstak waarin vakmensen gezamenlijk een klus klaren. Samen met vakbekwame collega s zorg je dat elk bouwproject een succes wordt, of het nu nieuwbouw of restauratiewerk betreft. Kiezen voor bouw en architectuur Jouw talenten voor vormgeving zet je in voor de dynamische bedrijfstak die bouw heet. Samen met vakbekwame collega s zorg je voor voorbereiding van nieuwe bouwprojecten of voor de aanpassing en renovatie van bestaande bouwwerken. Toelating Als vooropleiding heb je nodig een VBO-diploma, bij voorkeur TL. Ook GL en KB geven recht op toelating, waarbij wis- en natuurkunde zeer belangrijk zijn. Een overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO kan ook voldoende zijn voor toelating. Naar aanleiding van een intakegesprek zal een advies over toelating volgen. Tijdsduur De totale opleiding middenkaderfunctionaris Bouwkunde en architectuur duurt 4 jaar. BPV/stage Gedurende de opleiding zijn er 4 BPV-periodes. BPV staat voor beroepspraktijk vorming (ook wel stage genoemd). De BPV-periodes staan gepland aan het eind van het eerste leerjaar, in de derde periode van tweede leerjaar, in periode 2 en 4 van het derde leerjaar en een groot deel van het vierde leerjaar. Tijdens de BPV zijn er terugkomdagen op school; dit kan variëren van bijvoorbeeld 1 dag per 2 weken tot 1 dag per week. Opmerking: In het schooljaar vindt een kleine verschuiving van deze bpv-perioden plaats. Opleidingsgids Bouwkunde en Architectuur locatie Fokkerstraat 7-9 Assen 13

14 Opbouw leerjaren hierin is een periode doorgaans ca. 9 weken. Aantal dagen per week Leerjaar periode 1 periode 2 periode 3 periode dagen school 5 dagen school 5 dagen school 4 dagen BPV 1 dag school 2 5 dagen school 5 dagen school 5* dagen BPV 5 dagen school 3 5 dagen school 5* dagen BPV 5 dagen school 5* dagen BPV 4 5* dagen BPV 5* dagen BPV 5* dagen BPV 5 dagen school * terugkomdag/lesdag in BPV: 1 dag per 2 weken Opm.: wijzigingen in dit schema zijn mogelijk gedurende de opleiding Zie ook de bijlage voor het vakantierooster Opleidingsgids Bouwkunde en Architectuur locatie Fokkerstraat 7-9 Assen 14

15 3. Beoordeling van de studieresultaten - OER/PTA OER = onderwijs- en examenregeling PTA = programma van toetsing en afsluiting Beoordeling algemeen: Je bewaart alle werkstukken en verslagen. et je mentor voer je regelmatig gesprekken. Tijdens deze gesprekken reflecteer je op het proces en het product. Verslagen van deze gesprekken bewaar je ook; deze verslagen geven inzicht in de competenties die je met de prestaties behaald hebt. Competenties worden afgerond als de deelnemer heeft bewezen deze uit te kunnen voeren in de praktijk in verschillende situaties. Uit je portfolio wordt jouw examendossier vastgesteld dat wordt beoordeeld (formatieve beoordeling). Gedurende je opleiding verzamel je bewijzen van prestaties in de vorm van projecttaken die je hebt uitgevoerd. Bij het uitvoeren van een projecttaak worden ook de competenties beoordeeld. Per projectwijzer krijg je een beoordelingslijst (monitor*) van alle taken en competenties uit die projectwijzer. Het examendossier leg je aan het eind van je opleiding voor aan de examencommissie. Deze toetst of het examendossier klopt en of het voldoet aan de eisen van je opleiding. * de monitor is te zien op de W-schijf - A02- resultaten Hoe wordt er beoordeeld Per projecttaak staat beschreven welke eisen er aan gesteld worden. De beoordeling van een projecttaak wordt gedaan door de docenten en/of de praktijkbegeleider (BPV-taken). Jij moet ervoor zorgen dat er bewijzen komen dat de projecttaak is beoordeeld door een persoon die dat ook kan en mag doen. Daarna heb je met je mentor een (portfolio)gesprek. Het verslag van dit gesprek komt bij de beoordeling van de prestatie. Door het werken aan de projecttaken werk je ook aan je competenties. Per project zullen ook de competenties beoordeeld worden waaraan je hebt gewerkt. Beoordeling concreet: Theorielessen theorielessen kunnen worden beoordeeld middels schriftelijke toetsen en/of (theorie)opdrachten; opdrachten moeten binnen de gestelde termijn worden ingeleverd; de deelnemer heeft recht op één herkansing van elke toets of opdracht Practica practica kunnen worden beoordeeld middels theorietoets(en) en/of practicumopdracht(en) (bv. werkstukken of meetresultaten); opdrachten moeten binnen de gestelde termijn worden ingeleverd; de deelnemer heeft recht op één herkansing van elke toets of opdracht Opleidingsgids Bouwkunde en Architectuur locatie Fokkerstraat 7-9 Assen 15

16 Projecttaken: een project moet ingeleverd worden binnen de afgesproken termijn; bij groepswerk moet de deelnemer een evenredig deel van de taak hebben uitgevoerd; de deelnemer heeft recht op één herkansing van een (gedeeltelijke en/of gehele) projecttaak; (deze herkansing kan ook een alternatieve opdracht zijn!) de herkansing vindt plaats binnen de periode van de betreffende projectwijzer Competenties: de deelnemer stelt de begeleidende docent(en) in de gelegenheid om, de bij een projecttaak behorende, competenties te beoordelen; m.a.w. de taak dient onder toezicht en overleg te worden uitgevoerd; een minimaal aanwezigheidspercentage van 85% is daarom vereist; ingeleverde taken, waarvan geen competentiebeoordeling heeft kunnen plaatsvinden, kunnen daardoor worden afgekeurd Presenteren met criteriumgericht interview: presenteren is alleen mogelijk nadat aan alle criteria (zie de betreffende monitor) is voldaan; de presentatie wordt per werkgroep uitgevoerd; de presentatieduur per werkgroeplid is minimaal 5 minuten; er wordt gepresenteerd aan de P&B (presentatie- en beoordelingscommissie) en aan de werkgroepen (toehoorders); de kritische bevraging (criterium gericht interview) door de P&B vindt direct na de presentatie plaats, maar zonder toehoorders; (als alternatief kan ook een schriftelijke eindtoets worden afgenomen) per leerjaar mag zowel de presentatie als de kritische bevraging (of de alternatieve eindtoets) één maal herkanst worden De leerling heeft een projectwijzer voldoende afgesloten als: alle taken van de monitor met minimaal een voldoende zijn beoordeeld én als de toets(en) en/of opdracht(en) van de theorielessen en practica, volgens de monitor, met (gemiddeld) minimaal een voldoende (of minimaal het cijfer 5,5) is/zijn afgesloten én als de presentatie en kritische bevraging cq eindtoets minimaal voldoende zijn zie bijlage voor een voorbeeld van een monitor Opleidingsgids Bouwkunde en Architectuur locatie Fokkerstraat 7-9 Assen 16

17 overgang* naar een volgend leerjaar Wanneer naar het 2 e leerjaar? de deelnemer gaat van het 1 e naar het 2 e leerjaar als de 5 projectwijzers elk met minimaal een voldoende zijn afgesloten, én de onderdelen Exact en Engels elk gemiddeld voldoende zijn Wanneer naar het 3 e leerjaar? de deelnemer gaat van het 2 e naar het 3 e leerjaar als het 1 e leerjaar is afgesloten, én als de drie projectwijzers van het 2 e leerjaar (projectwijzer 6 t/m 8) voldoende zijn afgesloten, én als de onderdelen Exact en Engels van het 2 e leerjaar elk gemiddeld voldoende zijn. Wanneer naar het 4 e leerjaar? de deelnemer gaat van het 3 e naar het 4 e leerjaar als het 1 e en 2 e leerjaar zijn afgesloten én als de projectwijzers van het 3 e leerjaar (9 t/m 12) met minimaal voldoende zijn afgesloten én als de onderdelen Exact en Engels van het 3 e leerjaar elk gemiddeld voldoende zijn. * opmerking: een en ander ter beoordeling van het onderwijsteam bouwkunde/architectuur Opleidingsgids Bouwkunde en Architectuur locatie Fokkerstraat 7-9 Assen 17

18 4. Afspraken in een onderwijsovereenkomst Er wordt een onderwijsovereenkomst aangegaan door het Drenthe College en de deelnemer of diens wettelijke vertegenwoordig(st)er. Hierin staan de rechten en plichten van beide partijen. Zie ook 5. Opleidingskosten Iedere deelnemer van het Drenthe College is een bijdrage in de studiekosten verschuldigd. De samenstelling en de omvang van de te betalen studiekosten zijn afhankelijk van de opleiding die wordt gevolgd. De totale studiekosten bestaan uit diverse onderdelen. Lesgeld of cursusgeld Voor iedereen die op 1 augustus jaar of ouder is en zich met een onderwijskaart inschrijft aan de voltijds beroepsopleidende leerweg (BOL) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) moet lesgeld worden betaald. Het lesgeld voor het schooljaar bedraagt 1013,- Dit wordt rechtstreeks voldaan aan de IB-groep. Programmakosten Naast lesgeld of cursusgeld zijn er nog andere kosten verbonden aan het volgen van een opleiding. Denk hierbij aan de kosten van fotokopieën, stagemappen, projectwijzers, licenties e.d. Deze kosten horen bij het opleidingsprogramma dat wordt gevolgd en heten daarom programmakosten. Voor de programmakosten ontvang je een acceptgirokaart van het Drenthe College. Op het (ontvangen) kostenoverzicht kun je de diverse bedragen zien. Huur kluisjes In alle locaties van het Drenthe College zijn kluisjes te huur. De huurprijs voor een kluisje bedraagt 7,00. Daarnaast moet er 5,00 borg worden betaald. Deze kosten dienen aan het Drenthe College te worden voldaan. Aan het begin van het schooljaar ontvang je informatie over de wijze van betaling. Zelf aanschaffen zie de (ontvangen) boekenlijst en leermiddelenlijst 6. Deelnemersbegeleiding In deze opleiding krijg je individuele begeleiding van een mentor. Heb je tijdens de opleiding vragen of problemen, dan vormen de docenten en mentoren van het team Bouwkunde/Architectuur voor de 1 e lijns begeleiding. Dreig je met de opleiding vast te lopen, twijfel je aan de juiste studiekeuze of heb je (privé)problemen, dan is er de 2 e lijns begeleiding door ervaren adviseurs. Zie ook de studiegids en de website van het Drenthe College. Opleidingsgids Bouwkunde en Architectuur locatie Fokkerstraat 7-9 Assen 18

19 bijlagen voorbeeldmonitor vakantieschema Opleidingsgids Bouwkunde en Architectuur locatie Fokkerstraat 7-9 Assen 19

Opleiding Medewerker marketing en communicatie

Opleiding Medewerker marketing en communicatie Onderwijs- en examenregeling Opleiding Medewerker marketing en communicatie Uitstroom Marketing medewerker / crebo 90532 Uitstroom Assistent communicatiemedewerker / crebo 90531 Uitstroom Medewerker evenementenorganisatie

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker Evenementenorganisatie) Crebonummer: 90534 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079

Nadere informatie

Junior-Accountmanager

Junior-Accountmanager Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Junior-Accountmanager 93802 Niveau 4 BOL Cohort 2013-2016 Kwalificatiedossier 2011 Studieduur 3 jaar / 4800 SBU Florijn College ROC West-Brabant Studiegids/Oer

Nadere informatie

Vestigingsmanager Internationale Groothandel

Vestigingsmanager Internationale Groothandel Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Vestigingsmanager Internationale Groothandel 93494 Niveau 4 BOL en 90930 Niveau 4 BOL Cohort 2013-2016 Kwalificatiedossier 2011 Studieduur 3 jaar /

Nadere informatie

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra 1.7 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010

Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010 Studeren bij ICT-Flex Studiegids BOL Niveau 4 Cohort 2010 Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010 StuderenICTFlex4[2010]-rev/12 oktober 2010 2 Studeren bij ICT-Flex BOL Niveau 4 Cohort 2010 StuderenICTFlex4[2010]-rev/12

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014.

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014. OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014 Opleidingscluster Toerisme Adres uitvoeringlocatie Markendaalseweg

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie (in de sport) Niveau 4 Crebonummer: 90530 Kwalificatiedossier 2014 90531 Communicatie

Nadere informatie

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf De Leijgraaf studentenhandleiding 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Opdrachtgever... 5 3 Probleemomschrijving en eindresultaat...

Nadere informatie

BPV-gids. Groen licht voor succes!

BPV-gids. Groen licht voor succes! Groen licht voor succes! BPV-gids Het verzorgt vanuit een groen perspectief opleidingen voor vmbo en mbo. Samen met ROC Kop van Noord-Holland vormt het de coöperatie Onderwijsgroep Noordwest-Holland. Groen

Nadere informatie

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22157-95391 Naam opleiding Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4 Leerweg] BOL Datum / Cohort / Versie 2014-2017 Kwalificatiedossier Opleidingsduur 3 jaar Startdatum studiejaar

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Opleidingsgids 1 2013-2014

Opleidingsgids 1 2013-2014 Opleidingsgids 1 2013-2014 School voor ICT Opleiding : ICT-beheerder Crebonummer : 95320 Kwalificatiedossier / jaartal : ICT- en mediabeheer / 2013 Uitstroom 1 : ICT-beheerder Crebonummer uitstroom : 95321

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1 School voor Zakelijke Dienstverlening Opleiding : Administratief Medewerker Crebonummer : 22156 Uitstroom 1 : Bedrijfsadministratief Medewerker Crebonummer uitstroom

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Zakelijke Dienstverlening en ICT Opleiding : Financiële Beroepen Crebonummer : 22158 Kwalificatiedossier / jaartal : Financiële Beroepen / 2015 Uitstroom

Nadere informatie

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL)

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) 2012 Stagebrochure Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) COLOFON Uitgave van: Stichting HVO Humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding Titel: Stagebrochure 2012 Postinitiële

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs en Examenregeling 2015-2016 School voor Business Opleiding : Ondernemer detailhandel Crebonummer : 90290 KBB : KC Handel Niveau : 4 Leerweg : bbl Opleidingsduur : 3 jaar) Cohort 1 : 2015-2016

Nadere informatie

Handleiding werken aan competenties Procedures rond portfolio voor de leerlingen van de opleidingen niveau 2,3 en 4

Handleiding werken aan competenties Procedures rond portfolio voor de leerlingen van de opleidingen niveau 2,3 en 4 Handleiding werken aan competenties Procedures rond portfolio voor de leerlingen van de opleidingen niveau 2,3 en 4 Cohorten 2009-2010 Versie Juni 2009 Inleiding Competentiegericht opleiden heeft tot doel

Nadere informatie

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere 2015-2016 2012-2013 en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere Economie Brede kantooropleiding Secretarieel Financiële beroepen Juridisch Marketing en communicatie

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen

Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

economie & dienstverlening

economie & dienstverlening economie & dienstverlening 2013-2014 www.rocrivor.nl economie en administratie handel en ondernemerschap transport, scheepvaart en logistiek veiligheid en sport toerisme en recreatie media en vormgeving

Nadere informatie

ONDERNEMEN, VERKOPEN & KLANTEN

ONDERNEMEN, VERKOPEN & KLANTEN ONDERNEMEN, VERKOPEN & KLANTEN ECONOMIE & DIENSTVERLENING Verkoper en verkoopspecialist Ondernemer detailhandel Filiaalmanager detailhandel Logistiek medewerker Commercieel medewerker binnendienst Vestigingsmanager

Nadere informatie

De school uit, de regio in

De school uit, de regio in De school uit, de regio in Regioleren in het mbo Alle groene onderwijs- en onderzoeksinstellingen van vmbo, mbo, hbo tot en met universiteit werken samen binnen de Groene Kennis Coöperatie (GKC). In nauw

Nadere informatie

BPV. informatiegids. mbo

BPV. informatiegids. mbo 1 BPV informatiegids mbo 2014 2015 2BPV informatiegids mbo 2014-2015 3 Beroepspraktijkvorming mbo Informatiegids Deze BPV informatiegids is bedoeld voor alle praktijkopleiders en studenten in het mbo van

Nadere informatie

BPV-instructieboekje met OnStage

BPV-instructieboekje met OnStage BPV-instructieboekje met OnStage Media, Games & IT Versie 01-2013-2014 BPV-instructieboekje 1 VOORWOORD Jij wilt je voorbereiden op je BeroepsPraktijkVorming (BPV). De praktijk binnen een bedrijf gaat

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en regeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Medewerker marketing en communicatie Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating...

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating... Studiegids SOD-I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 5 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7 4 Inschrijving, intake en toelating... 10 5 Visie op onderwijs... 11 6 Opleidingsstructuur...

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie