Opleidingsgids Cluster Techniek - Assen afd. Bouwkunde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsgids 2009-2010 Cluster Techniek - Assen afd. Bouwkunde"

Transcriptie

1 Opleidingsgids Cluster Techniek - Assen afd. Bouwkunde locatie Fokkerstraat A Assen

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Opleidingen van Techniek Assen afdeling Bouwkunde 4 indeling opleiding 5 projectgroep 5 competenties 5 kerntaken 6 2. Opleiding Bouwkunde en Architectuur 12 doel van de opleiding 12 kiezen van de uitstroomrichting 13 toelating 13 tijdsduur 13 BPV/stage 13 opbouw leerjaren Beoordeling van de studieresultaten (OER/PTA) 15 beoordeling algemeen 15 beoordeling concreet 15 overgang Afspraken in een onderwijsovereenkomst Opleidingskosten 18 lesgeld programmakosten huur kluisjes zelf aanschaffen 6. Deelnemersbegeleiding 18 bijlagen: Opleidingsgids Bouwkunde en Architectuur locatie Fokkerstraat 7-9 Assen 2

3 Inleiding In deze opleidingsgids vind je informatie over een aantal belangrijke zaken rond de opleidingen. Er zal o.a. worden uitgelegd hoe de opleidingen georganiseerd zijn. In het eerste hoofdstuk vind je een aantal algemene gegevens over de gekozen beroepsrichting Bouwkunde/ architectuur. Verder vind je hier ook informatie over de manier van leren in het middelbaar beroepsonderwijs, dus ook bij het Drenthe College. In het tweede hoofdstuk wordt onder andere uitleg gegeven over het doel van de opleiding, het kiezen van de juiste uitstroomrichting en de opbouw van de leerjaren. Ook lees je in dit hoofdstuk al iets over de bpv (stage). In het derde hoofdstuk vind je belangrijke informatie over de wijze waarop jouw resultaten in de opleiding worden beoordeeld: de regeling voor voortgang en examinering. Hoofdstuk 4 gaat over het basisdocument. Het basisdocument hoort bij de onderwijsovereenkomst die je hebt getekend en hierin staan je rechten en je plichten. Het volgende hoofdstuk gaat over de kosten van deze opleiding. Wij willen elke student zoveel mogelijk helpen om met succes de opleiding af te ronden. In hoofdstuk 6 is te lezen hoe de studieloopbaanbegeleiding bij het Drenthe College is geregeld. Tenslotte vind je in deze opleidingsgids nog iets over begeleiding van jou als deelnemer. De bijlagen achter in deze opleidingsgids verduidelijken de beschreven onderwerpen. Voor verdere informatie kun je de website van het Drenthe College ( raadplegen. Opleidingsgids Bouwkunde en Architectuur locatie Fokkerstraat 7-9 Assen 3

4 1. Opleidingen van Techniek Assen afd. Bouwkunde Bij de cluster Techniek (afdeling Bouwkunde) Assen kan de volgende opleiding worden gevolgd: Locatie van Fokkerstraat 7-9: BOUW: niveau 4: middenkaderfunctionaris bouw en architectuur Indeling opleiding De middenkaderopleiding Bouw-Infra en architectuur is de beroepsopleidende leerweg (BOL) met een studiebelasting van 1600 uur per jaar. (Studiebelasting = tijd op school + tijd op de stageplaats of werkplek + tijd die nodig is voor huiswerk e.d.) Het betreft volledig dagonderwijs, want er is minimaal 850 uur op school en op de stageplaats doorgebracht. De BOL kent een praktijkdeel (bpv / stage) dat meer dan 20% en minder dan 60% van de studieduur moet bedragen. Bij Bouw-Infra en architectuur ligt het percentage momenteel boven de 40%. Op een BOL opleiding is de wet studiefinanciering en de wet tegemoetkoming studiekosten van toepassing. Projectgroep Binnen het CGO (=competentie gericht onderwijs) maak je deel uit van een projectgroep die bestaat uit ongeveer acht à 10 deelnemers. et je projectgroep plan je, onder leiding van een mentor, bijeenkomsten voor het opstarten van projecttaken en houd je besprekingen waarin proces(sen) en product(en) worden geëvalueerd. Omdat communiceren en samenwerken belangrijke competenties zijn, verdeel je met je werkgroep (2 à 4 personen) het werk en help je elkaar bij het zoeken naar oplossingen. et je werkgroep bespreek je wat er precies gedaan moet worden, aan welke eisen de uitwerking van een projectfase moet voldoen en wanneer het werk klaar moet zijn. Als je een projectfase geheel of gedeeltelijk hebt uitgewerkt, worden de resultaten in de projectgroep besproken. Ook geef je aan hoe je te werk bent gegaan en hoe je het de volgende keer mogelijk slimmer en efficiënter kunt aanpakken. Competenties Competenties bestaan uit kennis, vaardigheden en houding. et ander woorden: wat ken je, wat kun je en hoe voer je jouw taken uit. De competenties waar je aan gaat werken zijn vastgesteld door het bedrijfsleven, de scholen en de overheid. Wat er in je latere beroep van je wordt verwacht, hebben ze omschreven in het kwalificatiedossier iddenkaderfunctionaris Bouwkunde. Opleidingsgids Bouwkunde en Architectuur locatie Fokkerstraat 7-9 Assen 4

5 Je leest hierin een algemene omschrijving van de beroepen in de Bouw. De beroepen zijn opgedeeld in vier kerntaken. Bij elk van die kerntaken hoort een aantal werkprocessen. Uit een set van 25 competenties wordt bij elk werkproces aangegeven welke competenties je bij dat werkproces nodig hebt. Voor het kwalificatiedossier Bouwkunde zijn in totaal 16 competenties gekozen. De kerntaken, werkprocessen en competenties geven de grote lijnen van het beroep en dus ook de opleidingseisen aan (zie blz. 6 en 7) Je vindt er ook de eisen die gesteld worden aan de beheersing van je Nederlands en je Engels. Er is ook een algemeen kwalificatiedossier met kerntaken en werkprocessen voor Leren, Loopbaan en Burgerschap waar elke BO er aan werkt (zie blz. 8 t/m 11) Opleidingsgids Bouwkunde en Architectuur locatie Fokkerstraat 7-9 Assen 5

6 Kerntaken Competenties et werkprocessen Kerntaak 1 Werkt initiatief uit 1.1 verzamelt en verwerkt Vakdeskundigheid toepassen (situatie)gegevens Onderzoeken 1.2 werkt ontwerpen uit Samenwerken en overleggen Vakdeskundigheid toepassen 1.3 maakt (bestek) tekeningen Samenwerken en overleggen Vakdeskundigheid toepassen 1.4 werkt (deel)constructies uit Samenwerken en overleggen Vakdeskundigheid toepassen 1.5 kiest materialen en producten aterialen en middelen inzetten 1.6 maakt bestek aterialen en middelen inzetten Plannen en organiseren 1.7 maakt kostenraming Overtuigen en beïnvloeden Bedrijfsmatig handelen Kerntaak 2 Bereidt projecten voor 2.1 maakt werktekeningen Samenwerken en overleggen Vakdeskundigheid toepassen 2.2 bepaalt hoeveelheden Formuleren en rapporteren Vakdeskundigheid toepassen 2.3 maakt begrotingen Samenwerken en overleggen Bedrijfsmatig handelen 2.4 bereidt projectuitvoering voor Overtuigen en beïnvloeden Plannen en organiseren Bedrijfsmatig handelen 2.5 adviseert klant en uitvoering Overtuigen en beïnvloeden Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten Bedrijfsmatig handelen 2.6 bewaakt voortgang project Samenwerken en overleggen Plannen en organiseren K N E K E K E K L L Q H Y E K J K E Y H Q Y H R Y E Q Opleidingsgids Bouwkunde en Architectuur locatie Fokkerstraat 7-9 Assen 6

7 Kerntaak 3 Realiseert projecten 3.1 stuurt bouwplaatspersoneel Aansturen B aan Instructies en procedures opvolgen T 3.2 verzorgt maatvoering en Vakdeskundigheid toepassen K stelwerk Instructies en procedures opvolgen T 3.3 bewaakt planning Beslissen en activiteiten initiëren A Plannen en organiseren Q Omgaan met verandering en aanpassen U 3.4 bewaakt begroting Beslissen en activiteiten initiëren A Bedrijfsmatig handelen Y 3.5 bewaakt bestek Beslissen en activiteiten initiëren A aterialen en middelen inzetten L Kwaliteit leveren S 3.6 voert kwaliteitscontroles uit Ethisch en integer handelen F Kwaliteit leveren S 3.7 verricht projectadministratie Samenwerken en overleggen E Formuleren en rapporteren J Instructies en procedures opvolgen T 3.8 levert werk op Beslissen en activiteiten initiëren A Overtuigen en beïnvloeden H Bedrijfsmatig handelen Y 3.9 coördineert uitvoering Beslissen en activiteiten initiëren A Samenwerken en overleggen E Bedrijfsmatig handelen Y Kerntaak 4 Beheert en onderhoudt de gebouwde omgeving 4.1 zet beheerssystematiek op aterialen en middelen inzetten L Kwaliteit leveren S 4.2 inspecteert objecten Vakdeskundigheid toepassen K Instructies en procedures opvolgen T 4.3 behandelt klachtinformatie Overtuigen en beïnvloeden H Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten R Bedrijfsmatig handelen Y Opleidingsgids Bouwkunde en Architectuur locatie Fokkerstraat 7-9 Assen 7

8 Leren, Loopbaan en Burgerschap Kerntaak 1: Benoemt zijn eigen ontwikkeling en gebruikt middelen en wegen om daarbij passende leerdoelen te bereiken. Werkprocessen 1.1 Benoemt leerdoelen voor de eigen ontwikkeling. 1.2 Inventariseert geschikte manieren van leren. 1.3 Kiest bij de situatie en bij zichzelf passende manieren van leren. 1.4 Plant zijn eigen leerproces en voert het uit. 1.5 Evalueert de gekozen manier van leren. A J N O P Q W Formuleren en rapporteren Beslissen en activiteiten initiëren Onderzoeken Creëren en innoveren Leren Plannen en organiseren Gedrevenheid en ambitie tonen X X X X X X X X X X X X X Kerntaak 2 Stuurt de eigen loopbaan A D G N U W Werkprocessen 2.1 Reflecteert op eigen kwaliteiten en motieven. 2.2 Onderzoekt welk werk er is en wat bij hem past. 2.3 Stuurt de eigen loopbaan en onderneemt acties die daarbij nodig zijn. Beslissen en activiteiten initiëren Aandacht en begrip tonen Relaties bouwen en netwerken Onderzoeken X X X X X X X X Omgaan met verandering en aanpassen Gedrevenheid en ambitie tonen X X X X X Opleidingsgids Bouwkunde en Architectuur locatie Fokkerstraat 7-9 Assen 8

9 Kerntaak 3 Participeert in het politieke domein, in besluitvorming en beleidsbeïnvloeding A H N T Werkprocessen Beslissen en activiteiten initiëren Overtuigen en beïnvloeden 3.1 Oriënteert zich op onderwerpen waarover politieke besluiten genomen X worden. 3.2 Vormt een eigen mening. X X 3.3 Onderneemt acties naar aanleiding van gemaakte keuzen. Onderzoeken X Instructies en procedures opvolgen X X X Kerntaak 4 Functioneert als werknemer in een arbeidsorganisatie A E F H N O P S T U V Werkprocessen 4.1 Gedraagt zich als werknemer bij het uitvoeren van het werk. 4.2 aakt gebruik van werknemersrechten. Overtuigen en beïnvloeden Ethisch en integer handelen Samenwerken en overleggen Beslissen en activiteiten initiëren 4.3 Stelt zich collegiaal op. X X Onderzoeken Creëren en innoveren Leren Kwaliteit leveren verandering en Instructies aanpassen en procedures opvolgen et druk en tegenslag Omgaan omgaan met X X X X X X X X X X X Opleidingsgids Bouwkunde en Architectuur locatie Fokkerstraat 7-9 Assen 9

10 Kerntaak 5 Functioneert als kritisch consument Werkprocessen 5.1 Oriënteert zich op de consumentenmarkt en houdt rekening met eigen wensen en mogelijkheden. 5.2 Onderneemt acties om producten en diensten aan te schaffen. Kerntaak 6 Deelnemen in allerlei sociale verbanden en respectvol gebruiken van de openbare ruimte Werkprocessen 6.1 Neemt deel in diverse sociale verbanden en leeft in de openbare ruimte. 6.2 Voert activiteiten uit voor de leefbaarheid van zijn sociale omgeving. A E H J N P T Beslissen en activiteiten initiëren Samenwerken en overleggen Formuleren en rapporteren Overtuigen en beïnvloeden Onderzoeken X X X X X opvolgen Leren X X X X A D E F N Q T Beslissen en activiteiten initiëren Aandacht en begrip tonen Samenwerken en overleggen Ethisch en integer handelen Onderzoeken X X X X X opvolgen Plannen en organiseren X X X X Instructies en procedures Instructies en procedures Opleidingsgids Bouwkunde en Architectuur locatie Fokkerstraat 7-9 Assen 10

11 Kerntaak 7 Zorgt voor de eigen gezondheid (vitaal burgerschap) A E F K L N T Werkprocessen Beslissen en activiteiten initiëren Vakdeskundigheid toepassen Ethisch en integer handelen Samenwerken en overleggen aterialen en middelen inzetten opvolgen Onderzoeken Instructies en procedures 7.1 Zoekt informatie over een gezonde leefwijze. 7.2 Beslist op basis van informatie en handelt ernaar. 73 Onderneemt activiteiten om de gezondheid te bevorderen. X X X X X X X X X X Portfolio (bewijsmap) Als je een prestatie hebt afgerond heb je daar materialen van. Deze bewijzen bewaar je in een map. Dit noemen we portfolio of ook wel bewijsmap. Dit portfolio of deze bewijsmap, laat zien welke competenties je met welke prestaties gehaald hebt en aan welke prestaties je nog moet gaan werken. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van je portfolio. Opleidingsgids Bouwkunde en Architectuur locatie Fokkerstraat 7-9 Assen 11

12 2. Opleiding Bouwkunde en architectuur Doel van de (middenkader)opleiding Werken in de bouw. Nederland is nooit af! Daarom wordt er elke dag gebouwd en verbouwd. Aan huizen en bedrijven, fabrieken, winkelcentra en hele woonwijken. Als het gaat om het aanleggen van auto-, spoor- en waterwegen, bruggen, dijken en havens lopen we voorop in de wereld. Werken in de bouw is een mooi beroep. Vakmensen zoals metselaars, timmerlieden, tegelzetters, betonvlechters, straatmakers en grond-, water- en wegenwerkers realiseren al deze werken. Naast deze vakmensen zijn er middenkaderfunctionarissen. Binnen de middenkaderopleiding Bouw-Infra kun je op het Drenthe College kiezen uit de differentiaties: Bouw Bouw en architectuur Wat doet een middenkaderfunctionaris Bouw-architectuur? Als middenkaderfunctionaris kun je bv. werkzaam zijn bij een adviesbureau, architectenbureau, de Overheid (Gemeente, Provincie, Rijk, Waterschap) of een aannemer. Hij of zij houdt zich onder andere bezig met het maken van tekeningen, planningen of leidinggeven aan de vakmensen. De opleiding Bouwkunde en architectuur BOL4 leidt op voor veel beroepen. Voor het uitstroomprofiel Bouw / Bouw en architectuur zijn de functies: Bouwkundig tekenaar Bestekschrijver Calculator Assistent calculator Bouwkundig werkvoorbereider Kopersbegeleider Uitvoerder KA coördinator Bouwkundig opzichter Onderhoudsopzichter utatieopzichter edewerker bouw- en woningtoezicht Technisch commercieel medewerker Betontechnoloog Kenmerkend voor jou Als het vak van middenkaderfunctionaris Bouwkunde en Architectuur je aanspreekt, is het goed te bedenken of de volgende kenmerken op jou van toepassing zijn. Belangrijk is natuurlijk dat je aanleg voor techniek hebt. Je doet graag dingen samen met anderen. Je past je gemakkelijk aan verschillende situaties aan. Je durft initiatief te nemen en hebt een groot verantwoordelijkheidgevoel. Je zet je graag voor de ander in en hecht veel waarde aan het nakomen van afspraken. Je bent klantgericht en werkt zorgvuldig. Opleidingsgids Bouwkunde en Architectuur locatie Fokkerstraat 7-9 Assen 12

13 Kiezen van de uitstroomrichting Kiezen voor bouw Als bouwkundige werk je in een dynamische bedrijfstak waarin vakmensen gezamenlijk een klus klaren. Samen met vakbekwame collega s zorg je dat elk bouwproject een succes wordt, of het nu nieuwbouw of restauratiewerk betreft. Kiezen voor bouw en architectuur Jouw talenten voor vormgeving zet je in voor de dynamische bedrijfstak die bouw heet. Samen met vakbekwame collega s zorg je voor voorbereiding van nieuwe bouwprojecten of voor de aanpassing en renovatie van bestaande bouwwerken. Toelating Als vooropleiding heb je nodig een VBO-diploma, bij voorkeur TL. Ook GL en KB geven recht op toelating, waarbij wis- en natuurkunde zeer belangrijk zijn. Een overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO kan ook voldoende zijn voor toelating. Naar aanleiding van een intakegesprek zal een advies over toelating volgen. Tijdsduur De totale opleiding middenkaderfunctionaris Bouwkunde en architectuur duurt 4 jaar. BPV/stage Gedurende de opleiding zijn er 4 BPV-periodes. BPV staat voor beroepspraktijk vorming (ook wel stage genoemd). De BPV-periodes staan gepland aan het eind van het eerste leerjaar, in de derde periode van tweede leerjaar, in periode 2 en 4 van het derde leerjaar en een groot deel van het vierde leerjaar. Tijdens de BPV zijn er terugkomdagen op school; dit kan variëren van bijvoorbeeld 1 dag per 2 weken tot 1 dag per week. Opmerking: In het schooljaar vindt een kleine verschuiving van deze bpv-perioden plaats. Opleidingsgids Bouwkunde en Architectuur locatie Fokkerstraat 7-9 Assen 13

14 Opbouw leerjaren hierin is een periode doorgaans ca. 9 weken. Aantal dagen per week Leerjaar periode 1 periode 2 periode 3 periode dagen school 5 dagen school 5 dagen school 4 dagen BPV 1 dag school 2 5 dagen school 5 dagen school 5* dagen BPV 5 dagen school 3 5 dagen school 5* dagen BPV 5 dagen school 5* dagen BPV 4 5* dagen BPV 5* dagen BPV 5* dagen BPV 5 dagen school * terugkomdag/lesdag in BPV: 1 dag per 2 weken Opm.: wijzigingen in dit schema zijn mogelijk gedurende de opleiding Zie ook de bijlage voor het vakantierooster Opleidingsgids Bouwkunde en Architectuur locatie Fokkerstraat 7-9 Assen 14

15 3. Beoordeling van de studieresultaten - OER/PTA OER = onderwijs- en examenregeling PTA = programma van toetsing en afsluiting Beoordeling algemeen: Je bewaart alle werkstukken en verslagen. et je mentor voer je regelmatig gesprekken. Tijdens deze gesprekken reflecteer je op het proces en het product. Verslagen van deze gesprekken bewaar je ook; deze verslagen geven inzicht in de competenties die je met de prestaties behaald hebt. Competenties worden afgerond als de deelnemer heeft bewezen deze uit te kunnen voeren in de praktijk in verschillende situaties. Uit je portfolio wordt jouw examendossier vastgesteld dat wordt beoordeeld (formatieve beoordeling). Gedurende je opleiding verzamel je bewijzen van prestaties in de vorm van projecttaken die je hebt uitgevoerd. Bij het uitvoeren van een projecttaak worden ook de competenties beoordeeld. Per projectwijzer krijg je een beoordelingslijst (monitor*) van alle taken en competenties uit die projectwijzer. Het examendossier leg je aan het eind van je opleiding voor aan de examencommissie. Deze toetst of het examendossier klopt en of het voldoet aan de eisen van je opleiding. * de monitor is te zien op de W-schijf - A02- resultaten Hoe wordt er beoordeeld Per projecttaak staat beschreven welke eisen er aan gesteld worden. De beoordeling van een projecttaak wordt gedaan door de docenten en/of de praktijkbegeleider (BPV-taken). Jij moet ervoor zorgen dat er bewijzen komen dat de projecttaak is beoordeeld door een persoon die dat ook kan en mag doen. Daarna heb je met je mentor een (portfolio)gesprek. Het verslag van dit gesprek komt bij de beoordeling van de prestatie. Door het werken aan de projecttaken werk je ook aan je competenties. Per project zullen ook de competenties beoordeeld worden waaraan je hebt gewerkt. Beoordeling concreet: Theorielessen theorielessen kunnen worden beoordeeld middels schriftelijke toetsen en/of (theorie)opdrachten; opdrachten moeten binnen de gestelde termijn worden ingeleverd; de deelnemer heeft recht op één herkansing van elke toets of opdracht Practica practica kunnen worden beoordeeld middels theorietoets(en) en/of practicumopdracht(en) (bv. werkstukken of meetresultaten); opdrachten moeten binnen de gestelde termijn worden ingeleverd; de deelnemer heeft recht op één herkansing van elke toets of opdracht Opleidingsgids Bouwkunde en Architectuur locatie Fokkerstraat 7-9 Assen 15

16 Projecttaken: een project moet ingeleverd worden binnen de afgesproken termijn; bij groepswerk moet de deelnemer een evenredig deel van de taak hebben uitgevoerd; de deelnemer heeft recht op één herkansing van een (gedeeltelijke en/of gehele) projecttaak; (deze herkansing kan ook een alternatieve opdracht zijn!) de herkansing vindt plaats binnen de periode van de betreffende projectwijzer Competenties: de deelnemer stelt de begeleidende docent(en) in de gelegenheid om, de bij een projecttaak behorende, competenties te beoordelen; m.a.w. de taak dient onder toezicht en overleg te worden uitgevoerd; een minimaal aanwezigheidspercentage van 85% is daarom vereist; ingeleverde taken, waarvan geen competentiebeoordeling heeft kunnen plaatsvinden, kunnen daardoor worden afgekeurd Presenteren met criteriumgericht interview: presenteren is alleen mogelijk nadat aan alle criteria (zie de betreffende monitor) is voldaan; de presentatie wordt per werkgroep uitgevoerd; de presentatieduur per werkgroeplid is minimaal 5 minuten; er wordt gepresenteerd aan de P&B (presentatie- en beoordelingscommissie) en aan de werkgroepen (toehoorders); de kritische bevraging (criterium gericht interview) door de P&B vindt direct na de presentatie plaats, maar zonder toehoorders; (als alternatief kan ook een schriftelijke eindtoets worden afgenomen) per leerjaar mag zowel de presentatie als de kritische bevraging (of de alternatieve eindtoets) één maal herkanst worden De leerling heeft een projectwijzer voldoende afgesloten als: alle taken van de monitor met minimaal een voldoende zijn beoordeeld én als de toets(en) en/of opdracht(en) van de theorielessen en practica, volgens de monitor, met (gemiddeld) minimaal een voldoende (of minimaal het cijfer 5,5) is/zijn afgesloten én als de presentatie en kritische bevraging cq eindtoets minimaal voldoende zijn zie bijlage voor een voorbeeld van een monitor Opleidingsgids Bouwkunde en Architectuur locatie Fokkerstraat 7-9 Assen 16

17 overgang* naar een volgend leerjaar Wanneer naar het 2 e leerjaar? de deelnemer gaat van het 1 e naar het 2 e leerjaar als de 5 projectwijzers elk met minimaal een voldoende zijn afgesloten, én de onderdelen Exact en Engels elk gemiddeld voldoende zijn Wanneer naar het 3 e leerjaar? de deelnemer gaat van het 2 e naar het 3 e leerjaar als het 1 e leerjaar is afgesloten, én als de drie projectwijzers van het 2 e leerjaar (projectwijzer 6 t/m 8) voldoende zijn afgesloten, én als de onderdelen Exact en Engels van het 2 e leerjaar elk gemiddeld voldoende zijn. Wanneer naar het 4 e leerjaar? de deelnemer gaat van het 3 e naar het 4 e leerjaar als het 1 e en 2 e leerjaar zijn afgesloten én als de projectwijzers van het 3 e leerjaar (9 t/m 12) met minimaal voldoende zijn afgesloten én als de onderdelen Exact en Engels van het 3 e leerjaar elk gemiddeld voldoende zijn. * opmerking: een en ander ter beoordeling van het onderwijsteam bouwkunde/architectuur Opleidingsgids Bouwkunde en Architectuur locatie Fokkerstraat 7-9 Assen 17

18 4. Afspraken in een onderwijsovereenkomst Er wordt een onderwijsovereenkomst aangegaan door het Drenthe College en de deelnemer of diens wettelijke vertegenwoordig(st)er. Hierin staan de rechten en plichten van beide partijen. Zie ook 5. Opleidingskosten Iedere deelnemer van het Drenthe College is een bijdrage in de studiekosten verschuldigd. De samenstelling en de omvang van de te betalen studiekosten zijn afhankelijk van de opleiding die wordt gevolgd. De totale studiekosten bestaan uit diverse onderdelen. Lesgeld of cursusgeld Voor iedereen die op 1 augustus jaar of ouder is en zich met een onderwijskaart inschrijft aan de voltijds beroepsopleidende leerweg (BOL) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) moet lesgeld worden betaald. Het lesgeld voor het schooljaar bedraagt 1013,- Dit wordt rechtstreeks voldaan aan de IB-groep. Programmakosten Naast lesgeld of cursusgeld zijn er nog andere kosten verbonden aan het volgen van een opleiding. Denk hierbij aan de kosten van fotokopieën, stagemappen, projectwijzers, licenties e.d. Deze kosten horen bij het opleidingsprogramma dat wordt gevolgd en heten daarom programmakosten. Voor de programmakosten ontvang je een acceptgirokaart van het Drenthe College. Op het (ontvangen) kostenoverzicht kun je de diverse bedragen zien. Huur kluisjes In alle locaties van het Drenthe College zijn kluisjes te huur. De huurprijs voor een kluisje bedraagt 7,00. Daarnaast moet er 5,00 borg worden betaald. Deze kosten dienen aan het Drenthe College te worden voldaan. Aan het begin van het schooljaar ontvang je informatie over de wijze van betaling. Zelf aanschaffen zie de (ontvangen) boekenlijst en leermiddelenlijst 6. Deelnemersbegeleiding In deze opleiding krijg je individuele begeleiding van een mentor. Heb je tijdens de opleiding vragen of problemen, dan vormen de docenten en mentoren van het team Bouwkunde/Architectuur voor de 1 e lijns begeleiding. Dreig je met de opleiding vast te lopen, twijfel je aan de juiste studiekeuze of heb je (privé)problemen, dan is er de 2 e lijns begeleiding door ervaren adviseurs. Zie ook de studiegids en de website van het Drenthe College. Opleidingsgids Bouwkunde en Architectuur locatie Fokkerstraat 7-9 Assen 18

19 bijlagen voorbeeldmonitor vakantieschema Opleidingsgids Bouwkunde en Architectuur locatie Fokkerstraat 7-9 Assen 19

Opleidingsgids 2009-2010 Cluster Techniek - Emmen afd. Bouw-Infra

Opleidingsgids 2009-2010 Cluster Techniek - Emmen afd. Bouw-Infra Opleidingsgids 2009-2010 Cluster Techniek - Emmen afd. Bouw-Infra locatie van Schaikweg 98 7811 KL Emmen 088 188 4444 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Opleidingen van Techniek Emmen afdeling Bouw-Infra 4 indeling

Nadere informatie

Leren, loopbaan en burgerschap

Leren, loopbaan en burgerschap Leren, loopbaan en burgerschap Een kleine vooruitblik 28-05-2008 (c) CINOP en SLO 1 Leren Kerntaak 1: Benoemt de eigen ontwikkeling en kiest middelen en wegen om daarbij passende leerdoelen te bereiken

Nadere informatie

kwaliteiten en motieven

kwaliteiten en motieven Project Kerntaken Werkprocessen Competenties Afspraak is afspraak Stuurt de eigen loopbaan Functioneert als werknemer in een arbeidsorganisatie Reflecteert op eigen kwaliteiten en motieven Gedraagt zich

Nadere informatie

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker ICT Cohort 2010 Crebocode 90560 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

91462 Examenplan Medewerker (gezel) Schilderen 3 Uitstroom Gezel Schilder Afwerking van Interieurs

91462 Examenplan Medewerker (gezel) Schilderen 3 Uitstroom Gezel Schilder Afwerking van Interieurs 91462 Examenplan Medewerker (gezel) Schilderen 3 Uitstroom Gezel Schilder Afwerking van Interieurs examen/ Examendatum: Wegingsfactor: Is altijd Flexibel (F). De student geeft zelf aan gereed te zijn voor

Nadere informatie

OER 2010 A. Basisgegevens

OER 2010 A. Basisgegevens OER 2010 A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Applicatieontwikkelaar Cohort 2010 Crebocode 90020 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studieprogramma nummer(s) BOL 1 : BBL : DTBOL : Niveau 4 Studiebelasting

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (oer) voor competentiegerichte opleidingen Bouw-Infra

Onderwijs- en examenregeling (oer) voor competentiegerichte opleidingen Bouw-Infra Onderwijs- en examenregeling (oer) voor competentiegerichte opleidingen Bouw-Infra A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Cohort 2009 Crebocode 94050 Studieprogramma nummer(s) 41099 BOL 1 Niveau 4 Studiebelasting

Nadere informatie

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft*

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Schooljaar 2013-2014 * Gebaseerd op handboek Examinering Praktijkonderwijs 6 Haagse scholen 2009/2010 Handboek Examinering versie Grotius College

Nadere informatie

Nederlands. Burgerschap voor AG. M.C. Arnold-Klaarhamer

Nederlands. Burgerschap voor AG. M.C. Arnold-Klaarhamer Nederlands Nederlands Burgerschap voor AG M.C. Arnold-Klaarhamer Bohn Stafleu van Loghum Houten 2008 Ó Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij, 2008 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Reglement Diploma Praktijkonderwijs, Regio Haaglanden. Inhoudsopgave reglement

Reglement Diploma Praktijkonderwijs, Regio Haaglanden. Inhoudsopgave reglement Inhoudsopgave reglement Reglement Diploma Praktijkonderwijs, Regio Haaglanden. 1. Algemeen 2. Begrippen 3. Totstandkoming en wijziging 4. Publicatie 5. Eisen 6. Commissie Examinering PrO den Haag 7. Beroepsmogelijkheid

Nadere informatie

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft*

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Schooljaar 2011-2012 * Gebaseerd op handboek Examinering Praktijkonderwijs 6 Haagse scholen 2009/2010 Handboek Examinering versie Grotius College

Nadere informatie

Economie, Wet- en Regelgeving

Economie, Wet- en Regelgeving Economie, Wet- en VRAAG: Hoe is de aansluiting van de DGS-leerstof Economie, Wet- en op de CKS gerealiseerd? Bronnen: S LL&B S Kwalificatiedossiers Ondernemen/Managen C Kerntaak 4: Onderneemt/Managet Werkprocessen:

Nadere informatie

OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Applicatieontwikkelaar Cohort 2011 Crebocode 90020 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studie nummer(s)

Nadere informatie

Leren, Loopbaan & Burgerschap. Geel Rood & Blauw Kunst&cultuuractiviteiten

Leren, Loopbaan & Burgerschap. Geel Rood & Blauw Kunst&cultuuractiviteiten Leren, Loopbaan & Burgerschap Geel Rood & Blauw Kunst&cultuuractiviteiten Leven is.leren, loopbaan en burgerschap! Vanaf je geboorte leer je. Elke ervaring is leren. Je leert zo langzamerhand jezelf kennen.

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Middenkaderfunctionaris Bouw Niveau 4 4 jaar

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Middenkaderfunctionaris Bouw Niveau 4 4 jaar 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Middenkaderfunctionaris Bouw Niveau 4 4 jaar Crebocode: 94051 Leerweg: BOL versie: 23juni2014 Cohort: 2014-2018 Sector: T&V Team: BOL4 Bouw

Nadere informatie

EXAMENPLAN OPLEIDING Handhaver Toezicht en Veiligheid

EXAMENPLAN OPLEIDING Handhaver Toezicht en Veiligheid EXAMENPLAN OPLEIDING Handhaver Toezicht en Veiligheid Beroepsgerichte s Examen: Praktijk Toelichting: extern bestaat uit 3 kerntaken in de vorm van proeven van bekwaamheid Kerntaak Werkproces(sen) Kerntaken

Nadere informatie

Leren, Loopbaan en Burgerschap

Leren, Loopbaan en Burgerschap Brondocument Leren, Loopbaan en Burgerschap september 2006 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Leren en loopbaan: de blik op ontwikkeling... 6 3. Burgerschap... 6 4. Overzicht van het brondocument...

Nadere informatie

EXAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE

EXAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE EAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE Opleiding: Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg, Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Niveau: 4 Crebocode: 92631 92661-92662

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen,

Nadere informatie

OER voor 2009 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

OER voor 2009 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens OER voor 2009 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Laboratoriummedewerker / Allround laborant Cohort 2009 Crebocode 91730 Versie van het 1 februari 2009

Nadere informatie

Leren, Loopbaan en Burgerschap. April 2007

Leren, Loopbaan en Burgerschap. April 2007 Leren, Loopbaan en Burgerschap April 2007 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Leren en loopbaan: de blik op ontwikkeling...5 3. Burgerschap...5 4. Overzicht van kerntaken van het document Leren, Loopbaan

Nadere informatie

EXAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE

EXAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE EXAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE Opleiding: Sociaal Cultureel Werker Niveau: 4 Crebocode: 91370 Kwalificatiedossier: 2010-2011 Cohort: 2011-2014 Leerweg: BOL Team: Sociaal Cultureel Werker Vastgesteld

Nadere informatie

Scholen voor Zorg. Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP. Loopbaan en Burgerschap. Cohort Opleiding Verzorgende- IG MBO.

Scholen voor Zorg. Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP. Loopbaan en Burgerschap. Cohort Opleiding Verzorgende- IG MBO. Scholen voor Zorg Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP Loopbaan en Burgerschap Cohort 2013 Opleiding Verzorgende- IG MBO Crebonummer 95530 Leerweg BBL Dimensies Loopbaan en Burgerschap Loopbaan Politiek-juridisch

Nadere informatie

nummer 91450 Schilder (niveau 2) 41053 Certificeerbare eenheden X Nee Ja, namelijk Bij crebocode Certificeerbare eenheid

nummer 91450 Schilder (niveau 2) 41053 Certificeerbare eenheden X Nee Ja, namelijk Bij crebocode Certificeerbare eenheid oer voor competentiegerichte opleidingen A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker schilderen niveau 2 Cohort 2010 Crebocode 91450 Studieprogramma nummer(s) BBL :41053 Niveau 2 Studiebelasting o.g.v.

Nadere informatie

Economie, Wet- en Regelgeving

Economie, Wet- en Regelgeving Economie, Wet- en VRAAG: Hoe is de aansluiting van de DGS-leerstof Economie, Wet- en op de CKS gerealiseerd? Bronnen: S LL&B S Kwalificatiedossiers Ondernemen/Managen C Kerntaak 4: Onderneemt/Managet Werkprocessen:.9

Nadere informatie

Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP. Loopbaan en Burgerschap. Cohort Opleiding AG. Crebonummer 91300/

Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP. Loopbaan en Burgerschap. Cohort Opleiding AG. Crebonummer 91300/ Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP Loopbaan en Burgerschap Cohort 2013 Opleiding AG Crebonummer 91300/ 91310 Leerweg BOL/BBL Dimensies Loopbaan en Burgerschap Loopbaan Politiek-juridisch Economisch

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels... 4

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen A. Basisgegevens

OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen A. Basisgegevens OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Verspaner Cohort 2010 Crebocode 94340 Versie van het Versie 2009 Kwalificatiedossier Studie nummer(s) BOL 1 :X Niveau 2

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 2 te behalen,

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.1 Geven van lessen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Leider Sportieve ecreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve ecreatie niveau 2 te

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PV 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen, moet

Nadere informatie

Studentopdracht INtheMC

Studentopdracht INtheMC Over internationalisering en I-BPV Studentopdracht INtheMC Opdracht/titel: 1. ALGEMENE ACHTERGROND Internationalisering in je eigen land Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling:

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.1 Geven van lessen Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen, moet je

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud 2011-2012 (samenvatting)

Kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud 2011-2012 (samenvatting) Kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud 2011-2012 (samenvatting) Uitstromen: Calculator/onderhoudsspecialist (niveau 4) Uitvoerder (niveau 4) Ondernemer (niveau 4) Kleur- en interieuradviseur

Nadere informatie

Studentopdracht INtheMC

Studentopdracht INtheMC Over internationalisering en I-BPV Studentopdracht INtheMC Opdracht/titel: 2. ALGEMENE ACHTERGROND Andere culturen in je eigen land Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling:

Nadere informatie

Reglement certificering en diplomering

Reglement certificering en diplomering Reglement certificering en diplomering d.d. 6 november 2009 Inleiding Dit reglement bestaat uit twee delen: A. Het door de 6 Haagse scholen voor praktijkonderwijs vastgestelde Reglement Diploma Praktijkonderwijs,

Nadere informatie

m e t B o u w t a l e n t k i e s j e v o o r e e n z e k e r e t o e k o m s t

m e t B o u w t a l e n t k i e s j e v o o r e e n z e k e r e t o e k o m s t m e t B o u w t a l e n t k i e s j e v o o r e e n z e k e r e t o e k o m s t In de bouwwereld is een toenemende vraag naar midden- en hoger kader personeel. Het gaat hierbij vooral om functies als uitvoerder,

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen. Door met succes een proeve

Nadere informatie

PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten

PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten Deelkwalificatie van beachvolleybaltrainer 4 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma beachvolleybaltrainer

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Squash Trainer 2

Kwalificatieprofiel Squash Trainer 2 walificatieprofiel Squash rainer 2 In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven A. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. ypering kwalificatie Werkomgeving yperende beroepshouding Rol en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

1.2.1 Begeleidt sporters bij toetsen/evenementen; Waarborgt de hygiëne; Maakt afspraken; Handelt formaliteiten af.

1.2.1 Begeleidt sporters bij toetsen/evenementen; Waarborgt de hygiëne; Maakt afspraken; Handelt formaliteiten af. Protocol PVB 1.2 Zorgen voor maatregelen Inleiding Om het door stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve Recreatie 1 te behalen, moet je twee kerntaken op niveau 1 beheersen. Door met succes

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud uitstroom Calculator KD en (crebo 94521)

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud uitstroom Calculator KD en (crebo 94521) Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud uitstroom Calculator KD 2015-2016 en 2016-2017 (crebo 94521) Kwalificatie Calculator/Onderhoudsspecialist crebo 94521 Kerntaak 1 Maakt een voorstel voor de opdrachtgever

Nadere informatie

Reglement certificering en diplomering Werkverband Praktijkonderwijs Noord-Holland regio 8A vastgesteld in het regio-overleg van 28 februari 2013

Reglement certificering en diplomering Werkverband Praktijkonderwijs Noord-Holland regio 8A vastgesteld in het regio-overleg van 28 februari 2013 Reglement certificering en diplomering Werkverband Praktijkonderwijs Noord-Holland regio 8A vastgesteld in het regio-overleg van 28 februari 2013 Reglement cetificering en diplomering Pro Noord-Holland

Nadere informatie

Algemene informatie over kwalificatie

Algemene informatie over kwalificatie Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving De Leider Sportieve Recreatie niveau

Nadere informatie

CMV volleybaltrainer 2

CMV volleybaltrainer 2 MV volleybaltrainer 2 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. ypering kwalificatie Werkomgeving yperende

Nadere informatie

Talentcoach Kwalificatieprofiel

Talentcoach Kwalificatieprofiel 10 alentcoach walificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 11 A. unctiebenaming 11 B. ypering kwalificatie 11 C. enmerken kwalificatie 11 D. In- en doorstroom 11 2 Overzicht

Nadere informatie

2004-2007 Leerlingen doen ervaringen op op diverse werkplekken

2004-2007 Leerlingen doen ervaringen op op diverse werkplekken Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn 2004-2007 Leerlingen doen ervaringen op op diverse werkplekken binnen en buiten de school de Rentmeesterhof, Nannies, woonzorgcentrum, de bistro, de maaltijdservice, de

Nadere informatie

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid Over internationalisering en I-BPV; student opdrachten INtheMC Opdracht/titel: 7 Werken in het buitenland De taal Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling: Aanvinken Inleverdatum

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

Werken in de Praktijk

Werken in de Praktijk 12 BEROEPSTAAK Werken in de Praktijk Opleiding MEDEWERKER ICT 69310132 Bestelnummer 00615780013 COLOFON Leden werkgroep ICT Wilfred Kempers, Douwe Jan Pol en Ton Zuijderduin Werkgroepleider Techniek Willem

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je 2 kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

EXAMENPLAN OPLEIDING Manager/ondernemer horeca

EXAMENPLAN OPLEIDING Manager/ondernemer horeca EXAMENPLAN OPLEIDING Manager/ondernemer horeca Beroepsgerichte s Kerntaak 1 Onderneemt Code 90303V01 Examenvorm: Proeve van bekwaamheid, presentatie, mondeling en marktonderzoek Lissabon Relatie kerntaak

Nadere informatie

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 2 Stappen en fasen 8 ICT-beheerder - Netwerkbeheerder 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 De projectwijzers brengen je in realistische situaties die te maken hebben met het ICT-vakgebied zodat je niet

Nadere informatie

Opleidingsgids. Techniek Assen. Metaalbewerken

Opleidingsgids. Techniek Assen. Metaalbewerken Opleidingsgids Techniek Assen Metaalbewerken locaties A.H.G. Fokkerstraat 7-9 9403 AM ASSEN 088 188 3101 Aziëweg 2 9407 TG ASSEN 088 188 4911 Opleidingsgids Metaalbewerken 1 1. Inleiding 3 2. Opleidingen

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: MKF Bouw & Infra differentiatie: Bouw³ BOL4 4 jaar

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: MKF Bouw & Infra differentiatie: Bouw³ BOL4 4 jaar 1.Overzicht 1.1.Specifieke s Examenoverzicht opleiding: MKF Bouw & Infra differentiatie: Bouw³ BOL4 4 jaar Crebocode: 94051 Dossiercode: 22012 Dossierjaar: 2012 Leerweg: BOL Cohort: 2013 Sector: Techniek

Nadere informatie

Opleidingsgids. Infratechniek. Studiejaar: Niveau: 4 Crebo: Leerweg: BOL

Opleidingsgids. Infratechniek. Studiejaar: Niveau: 4 Crebo: Leerweg: BOL Opleidingsgids Infratechniek Studiejaar: 2016-2017 Niveau: 4 Crebo: 94052 Leerweg: BOL Inhoudsopgave 1. Woord vooraf 3 2. Leeswijzer 5 3. De opleiding op één A4 6 4. Het beroep middenkaderfunctionaris

Nadere informatie

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Inleiding In dit document staat informatie die je nodig hebt wanneer je aan de slag gaat

Nadere informatie

Competentiegericht Onderwijs

Competentiegericht Onderwijs Competentiegericht Onderwijs Het didactisch model en de vormgeving in het mbo 2010 Klaas van den Herik Pierre Winkler Deze tekst of delen daaruit mogen vrij gebruikt worden ten behoeve van de vormgeving

Nadere informatie

Studentopdracht INtheMC

Studentopdracht INtheMC Over internationalisering en I-BPV Studentopdracht INtheMC Opdracht/titel: 6. WERKEN IN HET BUITENLAND De Praktijk Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling: Aanvinken Inleverdatum

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris

Middenkaderfunctionaris niveau 4 Middenkaderfunctionaris Bouw BOUWMANAGEMENT & ORGANISATIE LEERWEG DUUR PLAATS BOL 4 jaar* Harderwijk** * Deze opleiding start bij voldoende aanmeldingen. ** Harderwijk: Westeinde 33 Een bouwproject

Nadere informatie

Niveau 2; Natuur en groene ruimte Surprising nature Watermanagement / Cultuurtechniek Bos- en Natuurbeheer Tuin, Park & Landschap

Niveau 2; Natuur en groene ruimte Surprising nature Watermanagement / Cultuurtechniek Bos- en Natuurbeheer Tuin, Park & Landschap Niveau 2; Natuur en groene ruimte Watermanagement / Cultuurtechniek Bos- en Natuurbeheer Medewerker buitenruimte De medewerker buitenruimte heeft een breed werkterrein en verricht uitvoerende werkzaamheden

Nadere informatie

Opleidingswijzer 2013-2014

Opleidingswijzer 2013-2014 Opleidingswijzer 2013-2014 Inhoud en examinering van Opleiding Allround Operator, Operator B Crebonummer 90012 Deze opleidingswijzer geldt voor alle opleidingsjaren van de opleiding die start in 2013-2014.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Bouw en Infra Opleiding : Bouwkunde Crebonummer : 94051 KBB : Fundeon Niveau : 4 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 4 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1.1 09-07-2015

Nadere informatie

BVT3 PvB 3.3 Organiseren van activiteiten

BVT3 PvB 3.3 Organiseren van activiteiten BVT3 PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van beachvolleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma beachvolleybaltrainer 3 te behalen, moet je 2 kerntaken

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Opleidingsgids. Techniek Assen. Autotechniek

Opleidingsgids. Techniek Assen. Autotechniek Opleidingsgids Techniek Assen Autotechniek locaties A.H.G. Fokkerstraat 7-9 9403 AM ASSEN 088 188 3101 Aziëweg 2 9407 TG ASSEN 088 188 4911 Opleidingsgids Autotechniek 1 1. Inleiding 3 2. Opleidingen van

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn en Artiest Opleiding : Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 kinderopvang Crebonummer : 92632 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Bijlage 1 Format kwalificaties MBO (Behoort bij Beleidsregels voor de totstandkoming en toetsing van kwalificatiedossiers in het beroepsonderwijs, van 16 december 2008, kenmerk BVE-2008/80904)

Nadere informatie

Manager/ondernemer horeca 90303

Manager/ondernemer horeca 90303 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Manager/ondernemer horeca 90303 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

EXAMENPLAN Datum vaststelling examenplan. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering

EXAMENPLAN Datum vaststelling examenplan. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Datum vaststelling examenplan Pedagogisch

Nadere informatie

1. Algemene informatie over kwalificatie

1. Algemene informatie over kwalificatie 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving Typerende beroepshouding Rol en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Voor het beoordelen en het becijferen van de modules en projecten wordt door de docenten een scoringsformulier van competenties ingevuld.

Voor het beoordelen en het becijferen van de modules en projecten wordt door de docenten een scoringsformulier van competenties ingevuld. PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Vak: Innovatieve Techniek Inleiding Innovatieve Techniek is een vak waarbij je een brede oriëntatie op techniek krijgen. Je werkt in de vorm van modules en projecten,

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

Voorwoord. Den Haag, Augustus 2010, drs. K. Keep, manager Kenniscentrum PMLF. Profielschets, PRAKTIJKBEGELEIDER PMLF November 2010

Voorwoord. Den Haag, Augustus 2010, drs. K. Keep, manager Kenniscentrum PMLF. Profielschets, PRAKTIJKBEGELEIDER PMLF November 2010 Voorwoord Voor u ligt de profielschets praktijkbegeleider PMLF. Deze profielschets is gebaseerd op een, door de gezamenlijke kenniscentra ontwikkeld model en is geactualiseerd door het kenniscentrum PMLF

Nadere informatie

Wielertrainer 3. Kwalificatieprofiel. Inhoudsopgave. 1 Algemene informatie over kwalificatie. A. Functiebenaming. B. Typering kwalificatie

Wielertrainer 3. Kwalificatieprofiel. Inhoudsopgave. 1 Algemene informatie over kwalificatie. A. Functiebenaming. B. Typering kwalificatie Wielertrainer 3 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie A. unctiebenaming B. Typering kwalificatie. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. KNHB Hockeytrainer niveau 2 (HT2)

Kwalificatieprofiel. KNHB Hockeytrainer niveau 2 (HT2) walificatieprofiel NHB Hockeytrainer niveau 2 (H2) Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 3 A unctiebenaming 3 B ypering kwalificatie 3 C enmerken kwalificatie 3 D In- en doorstroom 3 2

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010

STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010 STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010 Opleiding : Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Crebo : 90440 Niveau : 1 Duur opleiding : 1 jaar Leerweg : BOL Inhoud Inleiding blz. 2 Welk werk doet een assistent blz.

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

HANDHAVER TOEZICHT EN VEILIGHEID

HANDHAVER TOEZICHT EN VEILIGHEID Onderwijs en Examenregeling HANDHAVER TOEZICHT EN VEILIGHEID Crebo 94810 niveau 3 BOL Cohort 2011-2013! 94850 Handhaver Toezicht en Veiligheid BOL niveau 3 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer...

Nadere informatie

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1 Kwalificatieprofiel Wellnessmasseur Versie 04-04-2014, gebaseerd op Servicedocument 2008 en doorvertaling keuzedeel mbo 2013 sportmasseur. Format KSS 2012 1. Algemene informatie over de kwalificatie A.

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding:

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding: Onderwijsassistent Een leraar of lerares komt soms handen tekort in de klas. Als onderwijsassistent zorg je er samen met de leerkracht voor dat alle leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen. In

Nadere informatie

Bouwkunde Schooljaar 2013-2014

Bouwkunde Schooljaar 2013-2014 TI 1-12 Bouwkunde Bouwkunde Bouwkund Bouwkunde Schooljaar 2013-2014 Techniek & Informatica Techniek Jij bent de spil in het bouwproject ouwkunde Bouwkunde Bouwkun Als je rondkijkt in huis of buiten maak

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

Opleidingswijzer 2013-2014

Opleidingswijzer 2013-2014 Opleidingswijzer 2013-2014 Inhoud en examinering van Servicemonteur Apparatuur en Installaties Crebonummer 94321 en 94324 Deze opleidingswijzer geldt voor alle opleidingsjaren van de opleiding die start

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Schaatsbegeleider niveau 1

Kwalificatieprofiel Schaatsbegeleider niveau 1 Kwalificatieprofiel Schaatsbegeleider niveau 1 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving

Nadere informatie

Competentieprofiel beoordelaar

Competentieprofiel beoordelaar Competentieprofiel beoordelaar LTTR, SHE en SLEBB Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie Proeve... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties en beoordelingscriteria... 4 De beoordeling

Nadere informatie

Opleidingsgids. Techniek Assen. Installeren

Opleidingsgids. Techniek Assen. Installeren Opleidingsgids Techniek Assen Installeren locaties A.H.G. Fokkerstraat 7-9 9403 AM ASSEN 088 188 3101 Aziëweg 2 9407 TG ASSEN 088 188 4911 Opleidingsgids Installeren 1 1. Inleiding 3 2. Opleidingen van

Nadere informatie

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag INHOUDSOPGAVE : 1. Het BPV-gesprek 2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag 3. Overzicht van de beroepsprestaties

Nadere informatie

reflectieopdrachten en door middel van het toepassen van het analysemodel in praktijkcases.

reflectieopdrachten en door middel van het toepassen van het analysemodel in praktijkcases. Toelichting vooraf Een van onze auteurs, Pierre Winkler, heeft op verzoek van de landelijke kenniskring ethiek in het mbo, een lezing gehouden over plaats en vormgeving van ethiek in SLB, Burgerschap en

Nadere informatie

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering.

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering. 2014/2015 ROC van Amsterdam studieloopbaanbergeleiding en examinering leerjaar 3 Schooljaar 2014/2015 Annika Morrice, Ali el Amraoui [STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding

Nadere informatie