Leerplek van de toekomst. De Battle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leerplek van de toekomst. De Battle"

Transcriptie

1 Leerplek van de toekomst De Battle

2

3 Voorwoord Nieuwe leerplek gezocht! Om zijn positie in onderwijsland te onderstrepen, wil Canon graag de studenten van nu aan het woord laten en deze groep mee laten denken over het ontwikkelen van nieuwe oplossingen en diensten. Studenten lopen iedere dag tegen duizend-en-één dingen aan en kunnen vanuit die problematiek zo gemakkelijk komen met creatieve een inspirerende ideeën. Afgelopen oktober organiseerde Canon Nederland NV een Battle of Concepts. Via deze crowdsourcing formule daagden we studenten uit hun Leerplek van de toekomst te ontwikkelen en een product of dienst te bedenken waardoor ze efficiënter en beter zouden kunnen studeren. En dat hebben wij geweten. De battle is ruim 4753 keer bekeken, 615 keer gedownload en zijn er in totaal 53 volledig uitgewerkte concepten ingeleverd. Uit allerlei richtingen droegen studenten en young professionals creatieve concepten aan. Een deskundige jury heeft de inzendingen beoordeeld op zaken als effectiviteit, creativiteit, innovatie, visualisatie en uitwerking en haalbaarheid. En bovenal op de vraag: gaat Canon de student helpen efficiënt en slimmer te studeren? Wij waren aangenaam verrast door de originaliteit van de inzendingen. Hopelijk u ook. Blader er eens doorheen. Laat de frisse ideeën op u inwerken of combineer een paar concepten. Geïnspireerd? Laat ons weten wat u er mee gaat doen! Harrie Keusters Innovatiemanager Canon Nederland

4 Achtergrond Dreigende bezuinigingen in het onderwijs zijn aan de orde van de dag en leggen een steeds grotere druk op de schouders van studenten. Linksom of rechtsom, de tijdsdruk voor studenten neemt toe en efficiënt & slim studeren wordt steeds belangrijker. Multimedia, mobiele technologieën en de cloud hebben de afgelopen jaren het dagelijks leven & leren bijvoorbeeld al ingrijpend veranderd. Waarom zou je de faciliteiten die je privé gebruikt ook niet optimaal inzetten voor je studie? Op basis van deze en andere nieuwe technologische ontwikkelingen kunnen ook studenten op allerlei vlakken ondersteund worden. Vooral als de juiste praktische toepassingen worden ontwikkeld waar studenten ook daadwerkelijk baat bij hebben tijdens het studeren. Maar waar is precies behoefte aan? Met wat voor faciliteiten op de campus zouden studenten echt geholpen zijn? Welke producten en diensten zou Canon dan moeten ontwikkelen? Via de Battle of Concepts daagden we studenten uit hun Leerplek van de toekomst te ontwikkelen en een product of dienst te bedenken waardoor studenten efficiënter en beter kunnen studeren. Wij hebben studenten gevraagd eerst te omschrijven tegen welke uitdagingen, vertragingen of hindernissen vandaag de dag aan lopen. Wat kan er beter, slimmer of efficiënter? Bijvoorbeeld bij het volgen van hoor- en werkcolleges, samenwerken in projectgroepen, uitwisselen van documenten, gebruiken van Blackboard, online/offline studiematerialen en tentamens, zelfstandig studeren, overleggen met docenten en studiegenoten. Vanuit deze uitdagingen werd de studenten gevraagd oplossingen en diensten te bedenken, waardoor zij tijd kunnen besparen bij het uitvoeren van studieactiviteiten, maar ook ingrijpende (inhoudelijke) oplossingen waardoor bijvoorbeeld de lesstof sneller begrepen wordt, er efficiënter wordt samengewerkt of in projectgroepen beter aan praktijkopdrachten kan worden gewerkt.

5

6 Samenvatting Aan de studenten is gevraagd met een vooronderzoek te starten en vanuit deze problemen tot een concept te komen. Hieronder de resultaten van het vooronderzoek en de concepten. Resultaten vooronderzoek Studenten werd gevraagd tegen welke uitdagingen zij aanlopen. Hoe ziet een normale studiedag eruit? Welke faciliteiten gebruiken studenten tijdens een dag studeren? En tegen welke hindernissen lopen ze aan tijdens het studeren? De problemen zijn onder te verdelen in: Uitwisselen grote bestanden Inzichtelijkheid aantekeningen Printen Op afstand werken in één bestand Lesmaterialen Hoorcolleges Studie-coaching Hieronder een uitwerking van deze door de studenten gesignaleerde problemen. Uitwisseling van grote bestanden Elke hogeschool of universiteit maakt tegenwoordig gebruik van een digitale leeromgeving, met Blackboard als prominent voorbeeld. En met name hier is flink over geklaagd: een rommelige indeling, incomplete informatievoorziening en onleesbare pdf-bestanden. Daarnaast missen veel studenten een manier om via Blackboard met elkaar en docenten te communiceren of om grote bestanden uit te wisselen. Studenten maken als gevolg veel gebruik van alternatieve platformen zoals Dropbox of Google Drive. Ook media als Facebook en WhatsApp worden gebruikt. De communicatie en het opvragen en uitwisselen van informatie en bestanden gaan momenteel via veel verschillende kanalen, wat als inefficiënt wordt ervaren en volgens de deelnemers leidt tot gefragmenteerde informatieopslag. Er blijkt sterke behoefte aan de allesomvattende, digitale leeromgeving die communicatie beter faciliteert en werkt als cloud voor opslag en uitwisseling van bestanden. Inzichtelijkheid van aantekeningen Het gebruik van pen en papier voor aantekeningen blijkt evengoed nog steeds tot chaos te leiden: sommige studenten gaven aan kort voor het tentamen in stapels paperassen op zoek te moeten gaan naar alle aantekeningen voordat ze kunnen gaan leren. Er is geen logische connectie met de digitale leeromgeving. Een applicatie die de mogelijkheid biedt om gemakkelijk geschreven aantekeningen in te scannen, op te slaan en te delen zou daarom voor hen een oplossing zijn. Printen Printen blijkt regelmatig als lastig ervaren te worden. Er moet printtegoed worden gekocht en er staan vaak rijen voor de printers.

7 De deelnemers gaven daarom aan dat zij ook erg geholpen zouden zijn met een dienst die hen in staat stelt om beter vanaf hun eigen laptop te printen. En het printen op een veel beheersbaardere manier te organiseren. Individueel en groepswerk; op afstand werken in één bestand In een gemiddelde studieweek besteden studenten flink wat tijd aan het leren van de tentamenstof en aan het werken aan groepsprojecten. Hoewel beide activiteiten tegenwoordig vaker op andere plekken plaatsvinden, is de campus nog steeds een belangrijke ontmoetingsplek. Er blijkt behoefte aan een stilteruimte waarin individueel kan worden gewerkt of geleerd naast ruimtes voor groepen, waarin ook gepraat kan worden en waarin eventueel ICT-faciliteiten aanwezig zijn. Groepsprojecten worden vaak opgedeeld, door de leden thuis of ergens anders in delen gemaakt en vervolgens samengevoegd. Studenten grijpen hierbij mis op een mogelijkheid om samen in één bestand te werken en gaven aan dat de verschillende delen vaak worden samengevoegd, zonder dat wordt gecontroleerd of het resultaat ook echt een eenheid vormt. Aangegeven wordt dat een middel dat groepen in staat stelt om efficiënter samen te werken zeer welkom is. Lesmaterialen Sommige frustraties die studenten hebben over hun studie betreffen specifiek traditionele vormen van leren en lesgeven. Zo klaagde een aantal deelnemers dat studieboeken langdradig en saai zijn en dat vaak maar een deel wordt gebruikt, maar dat wel altijd het hele gewicht moet worden meegezeuld. Artikelen blijken vaak slecht gescand en zijn niet altijd even gemakkelijk te vinden. Aangegeven werd dat het digitaliseren van artikelen en boeken tot een andere, vrijere manier van lezen en studeren zou kunnen leiden. Hoorcolleges Ook het eenrichtingsverkeer in hoorcolleges werd door sommige studenten als saai ervaren, in een enkel vooronderzoek werd slapen zelfs genoemd als studieontwijkend gedrag tijdens colleges. Sommige deelnemers hebben daarom een product ontworpen dat van het volgen van een hoorcollege een meer interactieve ervaring maakt. Studie-coaching Een aantal problemen waar studenten tegenaan lopen is tijdloos, zoals slechte planning, gebrek aan motivatie, moeite met beginnen, het laten versloffen van het leerwerk enzovoort. Ook bij deze problemen werd aangegeven dat techniek een rol zou kunnen spelen, bijvoorbeeld in de vorm van applicaties die helpen plannen, het studeren stimuleren of die per vak de voortgang van studenten meten. Resultaten concepten De 53 concepten bieden samen een gevarieerd aanbod van oplossingen en diensten. Het merendeel hiervan komt direct voort uit de conclusies die zijn getrokken in het vooronderzoek. Een aantal thema s komt in veel concepten terug. Zo bleek de cloud een magische term, door veel deelnemers gezien als een alternatief voor Blackboard.

8

9

10 Iedereen die over software heeft nagedacht, was het er bovendien over eens dat de ontworpen dienst zowel vanaf de laptop en desktop als vanaf de smartphone en tablet beschikbaar zou moeten zijn. De grote stapel concepten is onder te verdelen in een zevental categorieën: De cloud Digitale leeromgeving Werkgroepen Colleges Printen Scannen Werkplekken In de paragrafen hieronder wordt per categorie een kort overzicht gegeven van de ingeleverde concepten. In de laatste paragraaf worden twee concepten onder de loep genomen die niet binnen bovengenoemde categorieën vallen, maar die misschien wel interessant en verrassend zijn. De cloud Dit is niet voor niets het eerste onderwerp dat nader wordt toegelicht. Het blijkt een zeer actueel thema te zijn. Veel studenten hebben zelf een alternatief gevonden om de leemtes in de huidige digitale leeromgevingen op te vullen. Google Drive en Dropbox werden vaak genoemd. Het geproduceerde studiewerk moet in de cloud, aantekeningen en ook de studiestof zouden in de cloud moeten staan. Eén deelnemer stelde in dit verband voor boeken te digitaliseren en in hoofdstukken aan te bieden, zodat studenten niet voor een heel boek hoeven te betalen als ze maar een deel nodig hebben. Op het platform dat een deelnemer bedacht, wordt al het studiemateriaal digitaal beschikbaar en kunnen studenten de aantekeningen die ze bij het materiaal maken bovendien uitwisselen. Digitale leeromgeving De digitale leeromgeving is het centrumplein van de studie. De indruk die ontstaat uit de onderzoeken is echter dat docenten de mogelijkheden van een platform als Blackboard niet genoeg benutten en dat de platformen de nieuwste technologische middelen niet goed genoeg aanwenden. Een veel voorkomende behoefte is het gezamenlijk werken in één document. Daarnaast zou een nieuwe digitale leeromgeving niet alleen op de computer, maar ook op de smartphone en tablet beschikbaar moeten zijn en is het belangrijk dat de communicatie tussen studenten en docenten, en tussen studenten onderling beter wordt gefaciliteerd... In de interactieve leeromgeving van één van de deelnemers worden studenten aan de hand van een aantal opdrachten per vak door de stof heen geleid. Wanneer studenten een opdracht met succes hebben afgerond, kunnen ze aanvinken dat ze beschikbaar zijn voor het geven van hulp aan anderen. Het systeem geeft inzicht in de voortgang van de studenten door het aantal afgeronde opdrachten te meten. Ook andere deelnemers waren van mening dat kennis over de voortgang een belangrijke prikkel kan zijn voor studenten om aan het studeren te blijven. Het is bovendien een manier om goed plannen te faciliteren, liefst automatisch. Sommige deelnemers weken af van het traditionele beeld van de digitale leeromgeving als verzamelbak van informatie, bijvoorbeeld een omgeving die de structuur van een stad heeft. Groepen studenten verdelen de stof voor een bepaald vak in een aantal onderdelen en worden door het systeem geholpen om verbanden tussen deze onderdelen te leggen. Een andere stelde iets

11 vergelijkbaars voor, maar zijn of haar virtuele wereld wordt door een enkele student gemaakt en het leren gebeurt in de interieurs van bekende gebouwen. Doordat niet alleen van tekst, maar ook van beeld en eventueel geluid gebruik wordt gemaakt, worden beide hersenhelften aangesproken en zal de stof beter blijven hangen. Bovengenoemde concepten zijn beide voorbeelden van gamification, een middel dat hier en daar in de vooronderzoeken werd genoemd om studeren minder saai te maken. Werkgroepen Studieresultaten hangen tegenwoordig sterk af van groepswerk. In een groep werken is motiverend, maar brengt ook problemen met zich mee. Zo laat de inzet van individuele groepsleden wel eens te wensen over, is de samenstelling van de groep niet altijd optimaal en is er nog geen goed platform voor werken in een groep. Een oplossing voor het laatste probleem maakt onderdeel uit van bijna alle ideeën voor een digitale leeromgeving. Een aantal deelnemers heeft zich op de groepsdynamiek en -samenstelling gericht. Een deelnemer heeft een applicatie bedacht die iets weg heeft van LinkedIn: studenten kunnen het platform gebruiken om hun aantekeningen op te publiceren, aantekeningen van anderen te bekijken en online samen te werken. Hun aantekeningen en het groepswerk worden door medestudenten beoordeeld, waardoor een rating ontstaat en mensen bij het samenstellen van een groep na verloop van tijd weten wat voor vlees ze in de kuip hebben. Een ander concept is minder gericht op resultaat en meer op het creëren van een balans tussen de karakters van de teamleden en de rollen die moeten worden ingenomen bij groepswerk. Na het doorlopen van een aantal tests en reflecties krijgen de verschillende groepsleden een rol toebedeeld, waarna het team met deze rolverdeling aan de slag gaat. Na een tijd wordt weer getest en gereflecteerd, waarop de rolverdeling verder kan worden aangescherpt. Het product van een andere deelnemer stelt studenten ook in staat om beter samen te werken. Canon Connect is een platform waarop studenten met hun laptop, tablet of smartphone in kunnen checken. Als ze zijn ingecheckt kan elke deelnemer het beeld op het scherm in de werkruimte of collegezaal aanpassen en op die manier zijn gedachten delen met de rest en feedback vragen op zijn werk. Met dit concept kunnen kleinere colleges interactief worden gemaakt en kan het overleg en de samenwerking in een groep centraal in beeld worden gebracht. Colleges Voor veel studenten zijn hoorcolleges niet de beste manier om kennis te vergaren. Ze worden slaperig omdat ze lang stil moeten zitten en ergeren zich omdat ze hun gedachten en/of vragen niet met de docent en de groep kunnen delen. Een deelnemer stelde een concept voor om studenten tijdens de hoorcolleges te laten chatten over de stof die wordt besproken. De chatsessie is zichtbaar op het scherm waar ook de presentatie van de docent op te zien is. Bij een andere oplossing is de chatsessie echter niet zichtbaar op het scherm van de docent. Het scherm is een smartboard, dat de inhoud van de presentatie meteen digitaliseert en online zet. Ook de audio komt online, zodat studenten te allen tijde de hoorcolleges kunnen terugkijken. In een ander voorstel kunnen studenten op een platform samen realtime aantekeningen maken bij hoorcolleges. De applicatie bestaat uit twee vlakken: op het onderste vlak typt een student zijn aantekeningen, met een druk op de knop stuurt hij wat hij getypt heeft naar het bovenste scherm, waar de aantekeningen

12 van alle deelnemers te zien zijn. Deze manier van werken is volgens de bedenker effectief met groepen van maximaal vijf tot acht studenten. Printen Canon heeft specifiek gevraagd om concepten die niet alleen over printen gingen. In bijna alle concepten voor digitale leeromgevingen is printen echter wel een onderdeel. Veel deelnemers zagen een printapplicatie voor zich die studenten in staat stelt om direct vanuit de cloud te printen. Een deelnemer stelde een zeer persoonlijke manier van printen voor. Studenten kunnen met Canon-Proprint de opdracht geven om naar hun eigen postvakje of naar het postvakje van een medestudent of docent te printen. In de digitale leeromgeving van één van de deeknemers hebben studenten de mogelijkheid om vaste presets in te stellen voor het printen, zodat elke geprint document er precies zo uitziet als de student wenst. Scannen Ook aan de mogelijkheden voor het scannen van documenten valt het een en ander te verbeteren. Scannen stelt studenten in staat om hun aantekeningen op papier te digitaliseren en zo hun studiestof beter te ordenen. Een deelnemer bedacht smart-scanning : ingescande aantekeningen worden automatisch gedigitaliseerd, het systeem herkent tekst, tabellen, grafieken en wiskundige symbolen. Getekende plaatjes worden als image opgeslagen. De geschreven en getekende aantekeningen worden in de volgorde geplaatst van het originele document. Andere deelnemers bedachten een concept dat mensen in staat stelt om met hun telefoon scans te maken. De app van een deelnemer fotografeert/scant boekpagina s. Met een kartonnen houder, waar studenten hun telefoon in kunnen klemmen worden A4-pagina s precies vanuit de juiste hoek gefotografeerd. Werkplekken Het vinden van een goede werkplek is zowel voor een individuele student als voor een groep lastig. Enkele deelnemers hebben daarom een ontwerp voor aangepaste werkplekken gemaakt, in de vorm van een soort cocon. Om gebruik te maken van de werkplek hoeft een student alleen maar in te loggen met zijn smartphone. Een laptop is niet nodig, de werkplek heeft een scherm waarop alle studiestof kan worden bekeken en waarop aantekeningen kunnen worden gemaakt. Het thema van de wanden kan worden aangepast en de werkplek kan worden verplaatst, zodat het ook mogelijk is om samen te werken. Voor dit doel kunnen de ramen worden opengedraaid. Tijdens de pauze kan de stoel in de luie stand worden gezet. Anders Een deelnemer heeft zich gericht op de spanningsboog van studenten. Zijn of haar programma draait voortdurend op de achtergrond en moedigt studenten aan om drie kwartier achter elkaar zonder afleiding te werken en daarna vijftien minuten pauze te nemen. Gebruikers kunnen zelf de tijdsduur aanpassen. De software houdt bij hoeveel effectieve studeertijd een student aan elk vak besteedt en hoe lang de pauzes zijn. Met een gadget van een deelnemer scannen studenten de aantekeningen die ze onderstrepen automatisch in. Per tekst worden de onderstreepte woorden vergeleken met de onderstrepingen van bijvoorbeeld een docent en met de onderstrepingen van alle medestudenten. Door de pen drie seconden op een onderstreept woord te houden worden bepaalde zoekfuncties ingeschakeld.

13 Top 5 Winnaars Concepten

14 Een open werkplek creëren waar mensen in groepsverband informatie en beeld op een simpele en intuitieve wijze met elkaar kunnen delen met gebruik van nieuwe technologie.

15 Allesandro Can - Technische Universiteit Eindhoven - Industrial Design Media Share (MS) Het delen van informatie van de toekomst.

16 Onderzoek Om de student optimaal te ondersteunen met de studie hebben wij het studeren onder verdeeld in de drie belangrijkste elementen van het studeer proces: colleges volgen, aan gezamenlijke projecten werken en individueel studeren. Omdat wij ons richten op de verbetering van de universiteit/ school omgeving kijken we voornamelijk naar het studeren in groepsverband; Colleges volgen Colleges zijn een van de belangrijkste informatie bronnen voor ons studenten. Tijdens een college is de leraar vooral aan het woord met weinig tot geen inbreng van de student zelf. In sommige keren is er na afloop van zo n hoorsessie de mogelijkheid om korte vragen te stellen aan de professor betreft werkmateriaal, in werkelijkheid wordt dit echter niet veel gedaan, aangezien studenten en leraren beide een druk schema volgen. Veel leerlingen zien colleges dan ook alleen als een middel om het leerwerk uitgelegd te krijgen en niet als een interactieve sessie waarin leerlingen ook hun inzichten kunnen tonen waardoor een discussie kan ontstaan. Hier zien wij een nieuwe mogelijk. Gezamenlijke projecten Tijdens groepsprojecten werken studenten samen door het delen van vergaarde kennis en discussiëren over bestaand lesmateriaal. Negentig procent van dit werk is tegenwoordig digitaal en dus zijn computers en laptops niet uit deze groepsscenario te denken. Het is dan ook niet ongewoon als je een groep studenten ziet werken dat ieder achter zijn of haar eigen laptop zit. Het probleem met deze opzet is dat studenten (maar ook andere groepen) hierdoor geen centraal punt hebben in een werkgroep en vaak van laptop tot laptop moeten kijken om een algemeen beeld te krijgen van hun werkstatus. Dit lijdt vaak tot inefficiënt werk en een ongeorganiseerde werkomgeving. Afb 1.1 Hoorcollege met eenzijdige interactie vanuit de docent naar een groep studenten. Afb 1.2 Goed voorbeeld van een groepswerkplek zonder centraal punt door individueel werk op laptops. Traditionele werk of presentatieruimtes voldoen niet aan de behoeftes van de moderne werkplek. Bijvoorbeeld aan een projector kan maar één computer aangesloten worden waardoor het groepsprobleem niet opgelost wordt. Ook hier zien wij nieuwe mogelijkheden. Bestaande technologieën Uiteraard hebben wij gekeken naar bestaande manieren die het makkelijker maken om informatie te delen in groepsverband op een centraalpunt. Echter wat wij hebben gezien is dat bestaande producten gericht zijn op het traditionele presenteren en geen ondersteuning bieden aan dat wat daadwerkelijk nodig is in groepsverband; input van meerdere mensen op een gedeeld medium.

17 Concept Wat is het? Media Share (MS) is een digitaal medium dat door middel van draadloze (multiperson-netwerk) connectie meerdere apparaten (zoals laptop/pc/tablet/smartphones) tegelijkertijd met elkaar verbindt om zodoende beeld en informatie te delen in groepsverband. Hoe werkt het? Media Share (MS) heeft twee belangrijke kenmerken wat het onderscheidt van traditionele sharing technologieën. Ten eerste de multiperson-netwerk functionaliteit dat meerdere gebruikers gelijktijdig ondersteunt in het delen van (visuele) informatie. Ten tweede de touchscreen faciliteiten van het scherm dat directe toegang biedt tot deze informatie door een derde persoon en daarmee een centraal punt biedt. Afb 1.3 Een van de vele mogelijkheden van OMS is het organiseren van werk bestanden van meerdere personen op een intuitive manier; Dit kan goed van pas komen bij het opzetten van een presentatie of verslag waar meerdere input bronnen samen tot één geheel vormen. Wij geloven dat toekomst ligt in het integreren van technologie in de werk omgeving door middel van een multi-netwerk. Bestaande services zoals icloud, dropbox en vele anderen limiteren zich tot een enkele apparaat. Het MS multi-netwerk is innoverend doordat het multi-sharing toelaat door meerdere apparaten (pc, laptop, tablet, smartphone) gelijktijdig op een intuitieve manier.

18 MS in groepsverband Het Media Share (MS) kom tot zijn volledige potentie bij het werken in groepsverband. Waar traditionele werkstations te kort komen in het creëren van een centraal punt en het bewerken van informatie in een collaboratieve setting, biedt MS de extra functionaliteit dat leidt tot een comfortabele en efficiente werkomgeving. Delen van informatie Door de multiperson-netwerk functionaliteit kunnen studenten in direct groepsverband op een simpele manier informatie met elkaar delen vanuit een persoonlijke laptop of mobiel apparaat. Via een cloud netwerk wordt deze informatie gebundeld en geprojecteerd op het aanraakscherm. Elke groep heeft daarbij zijn inlogcode en kan daarmee ook na een werksessie de gedeelde informatie ophalen van het netwerk. Multitouch Het aanraakscherm zorgt voor een centraal punt in de groep. Via het scherm is het mogelijk om bestanden van de cloud netwerk op te halen, en via zogenaamde visual sharing software te delen met de groep. Wij denken hier aan het ontwikkelen van verschillende apps die inspreken om de gebruiker; Dit kan alles zijn van het bewerken van een afbeelding tot het organiseren van een project plan. Afb 1.4 Smartphone, laptop en tablet streamen gelijktijdig informatie zoals afbeeldingen, documenten en video naar een gedeeld scherm.

19 MS in colleges In colleges biedt het Media Share (MS) een nieuwe kijk op het lesgeven en de interactie tussen student en docent, maar vooral ook tussen medestudenten zelf. Medestudenten zijn een grote bron van kennis en informatie dat door middel van de juiste setting toegevoegd kan worden aan de huidige leeromgeving. Presenteren van informatie Door middel van het multiperson-netwerk kunnen presentaties direct gestreamd worden naar een persoonlijk apparaat zoals pc, laptop, tablet of smartphone. De student heeft op deze manier altijd volledig kijk op de lesstof en wordt actief betrokken met de nieuwe informatie via zijn of haar persoonlijke apparaat. Wij verwachten dat deze informatie in de toekomst meer interactief zal zijn door middel van visuele informatie en webapplicaties. Interactie met de student Tijdens een presentatie kan de student op een interactieve manier vragen stellen aan de docent en medestudenten door tijdelijk de rol van presentator over te nemen. Met toestemming van de docent kan de student zijn scherm delen via het multiperson-network met de groep. Hiermee willen we een open leeromgeving creëren met terugkoppeling vanuit zowel de docent als medeleerlingen in de groep. Afb 1.5 Studenten zijn interactief bezig met de gepresenteerde informatie van de docent op hun persoonlijke laptop, pc, tablet of smartphone.

20

21 Conclusie Businessmodel Het Media Share (MS) bestaat uit drie onderdelen; Een interactief scherm, het multi-person netwerk (mogelijk ingebouwd in het scherm), en een sharing software platform. De ontwikkeling zit zich vooral in het creëren van een feilloos network met intuitieve sharing software. Wij voorzien dat het product (scherm met netwerkhub) inclusief basis sharing software wordt verkocht aan scholen of universiteiten of andere bedrijven. Canon is vervolgens in staat om intelligente sharing software te ontwikkelen (wat we nu kennen als apps) om aan te bieden aan de gebruiker voor een relatief lage prijs. Scholen kunnen bepalen om studenten een standaard sharing software pakket aan te bieden om mee van start te gaan, verdere uitbreiding is aan de gebruiker zelf. Zo kan iedere student of werkgroep zijn eigen software pakket samenstellen dat naar gelang zijn of haar persoonlijke behoeftes. Samenvatting Traditionele werk en presentatie ruimtes voldoen niet aan de behoeftes van de moderne werkplek en falen in het creëren van een centraal punt in een collectieve werkomgeving. Media Share (MS) is een multiperson-netwerk platform dat student en leraar ondersteunt in direct groepsverband bij het delen van visuele informatie op een simpele en intuïtive manier. Multi-person network met toegang tot verschillende apparaten (pc, laptop, tablet, smartphone) Directe interactie met content via multi-touchscreen. Beveiligde netwerken per werkgroep met data opslag. Bronnen Survey_Summary_2012.pdf releases/2011/8/prweb htm edtechdigest.wordpress.com/2011/10/18/trends-survey-says-wireless-networks-expand-for-mobile-growth/ jsp?id= research/study/experimental_study_of_bie_project_based_economics_units

22 Dus de grootste uitdaging om studenten efficiënter te laten studeren is door hen extra te motiveren.

23 Marie-Anne van Stam - Universiteit van Amsterdam- Research Master Educational Scienes Revealing the future

24 Inleiding en samenvatting Door de geplande besparingen op het hoger onderwijs wordt het een uitdaging om de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden. In de toekomst zullen studenten zo snel mogelijk moeten afstuderen, wat maakt dat studenten minder snel deelnemen aan (studievertragende) uitwisselingsprojecten of andere uitdagingen buiten het normale curriculum. Waarom is dit zo jammer? Deze beperkingen zijn in scherp contrast met vele onderzoeken die wijzen op het maatschappelijk en economisch belang van een leven lang leren en internationale samenwerking. In de toekomst is het dus belangrijk dat er een nieuwe manier wordt gevonden om studenten toch te laten proeven van grenzeloze inspiratiebronnen en de waarde van onderzoek en onderwijs. Mooie woorden, maar lastiger in praktijk te brengen door het krimpende onderwijsbudget. Océ R&D en de Canon Group zijn marktleiders op het gebied van imaging en informatietechnologische oplossingen. Bij uitstek de spelers om deze uitdaging aan te gaan. In dit concept wordt voorgesteld om met behulp van een zeer bijzondere en innovatieve technologie een blik te werpen op onze mysterieuze toekomst Figuur 1 The Crystal Ball (J.W. Waterhouse, 1902)

25 Onderzoek Tijdens een borrel met vier studenten spraken we over ons studiegedrag (zie Figuur 2). Op de vraag hoe de onderwijsinstelling het aantrekkelijker kon maken om op de onderwijsinstelling te kunnen studeren werd ten eerste meer studieruimte genoemd. Figuur 2 Een dag in het leven van Maar het gesprek nam al snel een andere wending: het vinden van motivatie om te studeren. We hadden allen het gevoel dat wat wij doen wel eens zinloos aanvoelt. Je gaat naar college, leest de literatuur en als je een voldoende haalt op het tentamen komt de kennis al snel in een grijze la. Daarnaast is het gat tussen het echte leven en de theorie vaak groot. Wat we leren in boeken is niet altijd te koppelen aan wat we om ons heen meemaken. Dit maakt het moeilijk om je aan de studie te zetten, want heeft het eigenlijk wel nut? Dus de grootste uitdaging om studenten efficiënter te laten studeren is door hen extra te motiveren.

Marie-Anne van Stam - Universiteit van Amsterdam- Research Master Educational Scienes. Revealing the future

Marie-Anne van Stam - Universiteit van Amsterdam- Research Master Educational Scienes. Revealing the future Marie-Anne van Stam - Universiteit van Amsterdam- Research Master Educational Scienes Revealing the future Inleiding en samenvatting Door de geplande besparingen op het hoger onderwijs wordt het een uitdaging

Nadere informatie

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw In de whitepaper waarom u eigen documenten niet langer nodig heeft schreven we dat het rondmailen van documenten geen

Nadere informatie

Toshiba en OneNote in actie voor het onderwijs. voor het onderwijs

Toshiba en OneNote in actie voor het onderwijs. voor het onderwijs Toshiba en OneNote in actie voor het onderwijs Toshiba en OneNote in actie voor het onderwijs Met Microsoft Office OneNote 2003 kunt u uw notities digitaal vastleggen, ordenen en opnieuw gebruiken. Toshiba-notebooks

Nadere informatie

Naam: Valérie den Besten Klas: G&I A Datum: 06-11-15 Module: Project 100% presence Begeleider: Irene van Peer Groep 11 (team 14)

Naam: Valérie den Besten Klas: G&I A Datum: 06-11-15 Module: Project 100% presence Begeleider: Irene van Peer Groep 11 (team 14) Naam: Valérie den Besten Klas: G&I A Datum: 06-11-15 Module: Project 100% presence Begeleider: Irene van Peer Groep 11 (team 14) Reflectieverslag Maandag hebben we gebrainstormd en we hebben voor mijn

Nadere informatie

Voordelen voor u: Functie Basis Plus Online Werken Leren QL-ICT Online of QL-ICT Online Plus Online Online

Voordelen voor u: Functie Basis Plus Online Werken Leren QL-ICT Online of QL-ICT Online Plus Online Online QL-ICT Online QL-ICT Online maakt leren flexibel toegankelijk en leuker tegelijk Ruben Biemans, De Triangel, Nijverdal Het onderwijs staat aan het begin van een nieuw tijdperk. QL-ICT speelt hierop in

Nadere informatie

Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden.

Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden. Testplan prototype Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden. Hierbij wordt een happy flow scenario aan de respondenten voorgelegd met daarin taken die

Nadere informatie

bewezen hacks om betere cijfers te halen

bewezen hacks om betere cijfers te halen 10 bewezen hacks om betere cijfers te halen Luister muziek terwijl je studeert Als je tijdens het studeren naar muziek met een hoog tempo luistert, leer je beter. Daar kwamen onderzoekers van de universiteit

Nadere informatie

Teach32 Ontdek de toepassingen van Teach32 Sluit aan bij de digitale generatie Haviken en Muizen Samen Groeien Monitoring

Teach32 Ontdek de toepassingen van Teach32 Sluit aan bij de digitale generatie Haviken en Muizen Samen Groeien Monitoring Teach32 Teach32 is dè interactieve oplossing voor in de klas. Jouw klas werkt gelijktijdig óf in groepjes samen op het digitale schoolbord. Elke leerling heeft een eigen tablet en daarmee een directe interactie

Nadere informatie

i3sync PLUG & PLAY DRAADLOOS PRESENTATIE MIDDEL

i3sync PLUG & PLAY DRAADLOOS PRESENTATIE MIDDEL i3sync PLUG & PLAY DRAADLOOS PRESENTATIE MIDDEL VERANDER DE MANIER WAAROP U VERGADERT Of geef presentaties met dit compacte en lichtgewicht presentatie device. De i3sync is eenvoudig te gebruiken en stelt

Nadere informatie

VOORDELEN VAN BLENDED LEARNING

VOORDELEN VAN BLENDED LEARNING 10 VOORDELEN VAN BLENDED LEARNING En de inzet van technologie vanuit onderwijsgedreven innovatie op scholen in het VO en MBO 10 voordelen van blended learning Blended learning is hot in Nederland. Blended

Nadere informatie

ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 29 ouders)!

ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 29 ouders)! 18 responses View all Publish analytics 18 responses ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 9 ouders) Summary View all responses Publish analytics In welke mate ziet u uw zoon of dochter de ipad thuis

Nadere informatie

Your story, delivered

Your story, delivered Your story, delivered Wat is een webinar? Een webinar is een live online presentatie die vanaf elke locatie door duizenden deelnemers tegelijkertijd kan worden gevolgd. U betrekt uw deelnemers met interactieve

Nadere informatie

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Multi Enterprise Social Network Platform 10 redenen om mee te doen Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Intranet, Extranet, Social Organiseer mensen en informatie op natuurlijke wijze TransportLAB

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten?

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Deadline: 27 juni 2010 Prijzengeld: 5000,- Battle Type: (Zie voor meer informatie over de

Nadere informatie

i3sync DRAADLOOS PLUG & PLAY PRESENTATIE DEVICE

i3sync DRAADLOOS PLUG & PLAY PRESENTATIE DEVICE i3sync DRAADLOOS PLUG & PLAY PRESENTATIE DEVICE VERANDER DE MANIER WAAROP U VERGADERT Verander de manier waarop u vergadert of presenteert dankzij dit compacte en lichte presentatie device. i3sync is gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

Checklist voor een flexibele leeromgeving. Flexibele stroomvoorziening. collegezaal universiteit.

Checklist voor een flexibele leeromgeving. Flexibele stroomvoorziening. collegezaal universiteit. Checklist voor een flexibele leeromgeving Flexibele stroomvoorziening. collegezaal universiteit. Flexibel leren vraagt om een flexibele leeromgeving Het ontwerpen van werk- en leeromgevingen die meegroeien

Nadere informatie

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer 01/05 Websites Nederland over Mobile marketing Mabelie Samuels internet marketeer 02/05 Mobile marketing Kunt u zich uw eerste mobiele telefoon nog herinneren? Die van mij was een Motorola, versie onbekend,

Nadere informatie

Leerscenario Kata-App (werktitel) Raymond Stoops Hogeschool Utrecht. Analyse. Inleiding. Doelstellingen

Leerscenario Kata-App (werktitel) Raymond Stoops Hogeschool Utrecht. Analyse. Inleiding. Doelstellingen Leerscenario Kata-App (werktitel) Raymond Stoops Hogeschool Utrecht Analyse Inleiding Bij het beoefenen van karate zijn er meerdere trainingsvormen. Een individuele trainingsvorm is de kata, waar een vast

Nadere informatie

Hieronder vindt u het doelgroep- en marktonderzoek dat ik heb gedaan voor de Samsung Vision.

Hieronder vindt u het doelgroep- en marktonderzoek dat ik heb gedaan voor de Samsung Vision. Van: Aan: Jeroen Egelmeers Noord 8 5446 XA Wanroij Studio Eidos t.a.v. de heer Van Heur Von Flotowlaan 1 5653 AD Eindhoven Wanroij, 10 januari 2012 Betreft: Doelgroep- en Marktonderzoek Beste heer Van

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

Interactieve Narrowcasting speciaal voor Bibliotheken

Interactieve Narrowcasting speciaal voor Bibliotheken StoryCast Interactieve Narrowcasting speciaal voor Bibliotheken StoryCast is een Narrowcasting systeem helemaal ontwikkeld met en voor bibliotheken. Met het platform kunnen bibliotheken samen met partners

Nadere informatie

Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht

Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden Afdeling ICT&O, Cleveringa Instituut,

Nadere informatie

Stevig gebouwd: De rubberen afwerking van het lcd-scherm en de basis dempt de schokken en biedt zo de beste bescherming tegen vallen.

Stevig gebouwd: De rubberen afwerking van het lcd-scherm en de basis dempt de schokken en biedt zo de beste bescherming tegen vallen. Dell Chromebook 11 Superieure duurzaamheid en ontwerp Schoolbestendig: De Dell Chromebook 11 is MIL-STD (Amerikaanse militaire standaard) getest op duurzaamheid, druk, temperatuur, vochtigheid, schokken

Nadere informatie

Culture Shock -PIM. GROEP 7 ESRA ATESCELIK STUDENT NR: 1783262 JUNI 2009 Eak500@few.vu.nl. Esra Atescelik juni 2009 1

Culture Shock -PIM. GROEP 7 ESRA ATESCELIK STUDENT NR: 1783262 JUNI 2009 Eak500@few.vu.nl. Esra Atescelik juni 2009 1 GROEP 7 ESRA ATESCELIK STUDENT NR: 1783262 JUNI 2009 Eak500@few.vu.nl Esra Atescelik juni 2009 1 Inhoudsopgave 1. Concept Culture Shock.3 1.1 Definitief concept 4 1.2 Interactief gedeelte van de film..4

Nadere informatie

Dossier opdracht 12. Vakproject 2: Vakdidactiek

Dossier opdracht 12. Vakproject 2: Vakdidactiek Dossier opdracht 12 Vakproject 2: Vakdidactiek Naam: Thomas Sluyter Nummer: 1018808 Jaar / Klas: 1e jaar Docent Wiskunde, deeltijd Datum: 12 november, 2007 Samenvatting Dit document is onderdeel van mijn

Nadere informatie

Onderzoek Tablets in het onderwijs

Onderzoek Tablets in het onderwijs Onderzoek Tablets in het onderwijs September 2011 Voorwoord In dit verslag presenteren we onze bevindingen van de tablettest die we hebben uitgevoerd. Zowel de ipad 2 als verschillende Android tablets

Nadere informatie

Titanpad. Answergarden. Wordle. Tricider. Resultaten Workshop ICT & Aps

Titanpad. Answergarden. Wordle. Tricider. Resultaten Workshop ICT & Aps Titanpad Answergarden Wordle Tricider Resultaten Workshop ICT & Aps Rotterdam, Landelijke Lio-dag 9 februari 2012 Beste student van de lerarenopleidingen economie. Jullie hebben op 9 februari 2012 een

Nadere informatie

Van. naar online. minpunten van:\ QR-codes. Layar

Van. naar online. minpunten van:\ QR-codes. Layar Van offline naar online De plusen minpunten van:\ QR-codes NFC 2 Van offline naar online getting social De offline-wereld zoals we deze gewend waren, is niet meer. Ongeveer twintig jaar geleden kreeg iedereen

Nadere informatie

Op naar 2025. Vivian Clement

Op naar 2025. Vivian Clement Op naar 2025 Vivian Clement Veel is nog onzeker, een ding staat vast, de studenten van 2025 zijn nu al met leren begonnen Vandaag aandacht voor Ontwikkelingen Impact op het onderwijs Werkvormen ONTWIKKELINGEN

Nadere informatie

Unicomedia biedt een totaal oplossing voor narrowcasting en adviseert over hardware, implementatie en beheer van deze netwerken.

Unicomedia biedt een totaal oplossing voor narrowcasting en adviseert over hardware, implementatie en beheer van deze netwerken. Retail Digital Signage heeft zich in verschillende vormen effectief bewezen om doelgericht met consumenten te communiceren. Digitale media wordt ingezet om merkenherkenning te ondersteunen, winkel promoties

Nadere informatie

Uw school in de toekomst: Google Apps for Education

Uw school in de toekomst: Google Apps for Education Uw school in de toekomst: Google Apps for Education Vooruit kijken Vooruit kijken Door een andere bril Markten veranderen Mensen veranderen Werken veranderd Bart Ensink Kenniscentrum voor cloud computing

Nadere informatie

Location Based Media

Location Based Media Location Based Media Introductie met 7scenes Minor Create Your Future Nieuwe Media 2028 Studiejaar 2011-2012 Inhoud 1 Inleiding en uitleg opdracht... 3 1.1 Wat gaan we doen?... 3 1.2 Over 7scenes... 3

Nadere informatie

SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42

SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42 SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42 Inhoudsopgave 1.0 Inhoudsopgave 1 1.0 Inleiding 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Mijn leerdoelen 2 2.0 Beschrijving leerdoel 2 3 2.1 Responsive 3 2.2 Up- to- date HTML&CSS

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

EEN NIEUW TIJDPERK IN HET BEHEER VAN RUIMTES EN WERKPLEKKEN. Building intelligence

EEN NIEUW TIJDPERK IN HET BEHEER VAN RUIMTES EN WERKPLEKKEN. Building intelligence EEN NIEUW TIJDPERK IN HET BEHEER VAN RUIMTES EN WERKPLEKKEN Building intelligence ROOM MANAGEMENT HAALT MAXIMAAL RENDEMENT UIT ALLE RUIMTES BrightBooking Room Management is een online platform, waarmee

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

CYBERSAVE YOURSELF CHALLENGE WAT KAN ER GEBEUREN ALS JE JE LAPTOP, TABLET OF MOBIEL NIET GOED BEVEILIGT?

CYBERSAVE YOURSELF CHALLENGE WAT KAN ER GEBEUREN ALS JE JE LAPTOP, TABLET OF MOBIEL NIET GOED BEVEILIGT? WAT KAN ER GEBEUREN ALS JE JE LAPTOP, TABLET OF MOBIEL NIET GOED BEVEILIGT? Cybersave Yourself is een programma van SURFnet dat tot doel heeft het beveiligingsbewustzijn bij studenten, docenten en medewerkers

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Concept Deze week hebben wij ervoor gekozen om de tiled display, die rechts van de ESC balie staat, te verbeteren door een interactieve applicatie eraan te verbinden. Op dit moment is het display, alhoewel

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

Hoe ga ik dit verwerken? (Begrip maken) Dit volume is goed, dit moet ik zo houden.

Hoe ga ik dit verwerken? (Begrip maken) Dit volume is goed, dit moet ik zo houden. Wie Citaat feedback Wat? (Interpreteren) Hoe ga ik dit verwerken? (Begrip maken) Wat & waarom? (Vervolg vraag) Goed volume in je stem. Het volume van mijn stem is zodanig dat de informatie goed te horen

Nadere informatie

Pim Broekhof. Art Media en Me. Autobiotic Selfie Verslag G&I1A 19-11-2015. Saskia Freeke Sonja van Vuure Martin Lacet John Hennequin

Pim Broekhof. Art Media en Me. Autobiotic Selfie Verslag G&I1A 19-11-2015. Saskia Freeke Sonja van Vuure Martin Lacet John Hennequin Pim Broekhof G&I1A 19-11-2015 Saskia Freeke Sonja van Vuure Martin Lacet John Hennequin Art Media en Me Autobiotic Selfie Verslag WHAT THE **** IS FLAT DESIGN? THE FALLOUT SHELTER APP PRESENTED BY VAULT

Nadere informatie

Spreken - Presenteren HV 1. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52520

Spreken - Presenteren HV 1. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52520 Spreken - Presenteren HV 1 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 21 July 2015 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/52520 Dit lesmateriaal is gemaakt

Nadere informatie

NSMA Whitepaper. 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel

NSMA Whitepaper. 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel NSMA Whitepaper 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel Voorwoord Beste lezer, Met deze gratis whitepaper bieden we een aantal handige tips voor het opbouwen van een goed verzorgd en

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Waar moet de toekomstige DLO in voorzien? Welke van onderstaande gebieden moeten goed ondersteund zijn in DLO? Plannen Student. Studiesucces bepalen

Waar moet de toekomstige DLO in voorzien? Welke van onderstaande gebieden moeten goed ondersteund zijn in DLO? Plannen Student. Studiesucces bepalen Waar moet de toekomstige DLO in voorzien? Welke van onderstaande gebieden moeten goed ondersteund zijn in DLO? - Plannen Student Orienteren Studie plannen Inschrijven vakken & toetsen Onderwijs ontwerpen

Nadere informatie

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet.

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet. Eindrapportage Interactieve Leerlijnen versie datum 1 / 7 Eindrapportage Interactieve Leerlijnen www.dnsleerroutes.net Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010 Kennisnet.nl www.dnsleerroutes.net

Nadere informatie

WISKUNDE VOOR DE INTERNETGENERATIE

WISKUNDE VOOR DE INTERNETGENERATIE WISKUNDE VOOR DE INTERNETGENERATIE Digitalisering is noodzakelijk Onze visie Het wiskundeonderwijs is toe aan verandering, daar is bijna iedereen het wel over eens. De noodzaak blijkt uit de dagelijkse

Nadere informatie

THE POSITIVE FEEDBACK TRAINER MANAGER AND EMPLOYEE VERSION

THE POSITIVE FEEDBACK TRAINER MANAGER AND EMPLOYEE VERSION THE POSITIVE FEEDBACK TRAINER MANAGER AND EMPLOYEE VERSION VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM Roy van de Vathorst (2556746) Thomas Gruben (2554243) Informatie, Multimedia en Management Project Interactive Multimedia

Nadere informatie

Projectorganisatie Marc Martojo Esther krijnen Rodger Buyvoets Danilo Meulens

Projectorganisatie Marc Martojo Esther krijnen Rodger Buyvoets Danilo Meulens Concrete projectbeschrijving De afstudeeropdracht is om een informatief, innovatief en interactief boek te ontwikkelen dat als presentatie materiaal gebruikt kan worden om weer te geven hoe bijzonder en

Nadere informatie

Mobiliteit van de manager vraagt om nieuwe toepassingen Procesgegevens nu ook inzichtelijk en overzichtelijk op je ipad

Mobiliteit van de manager vraagt om nieuwe toepassingen Procesgegevens nu ook inzichtelijk en overzichtelijk op je ipad Mobiliteit van de manager vraagt om nieuwe toepassingen Procesgegevens nu ook inzichtelijk en overzichtelijk op je ipad Insurance Government Automotive Finance Energy Healthcare Logistics Mobiliteit van

Nadere informatie

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen.

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Innovatie & inspiratieprogramma + werkplek @ Jamfabriek (code A02) Heeft u een idee, project of opdracht, neem dan

Nadere informatie

Museumbezoek onder Studenten

Museumbezoek onder Studenten Museumbezoek onder Studenten Ontwerprapport CMD-Project Jelle Clignet CMD2B 1108174 Inhoudsopgave Inleiding 2 Concept 3 Beschrijving van het concept 3 Applicatie 3 Ondersteunende middelen 3 Middelen 4

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Handleiding. Mediawijs met Kidsweek in de Klas. Inhoud 1. Inleiding pag.2

Handleiding. Mediawijs met Kidsweek in de Klas. Inhoud 1. Inleiding pag.2 Handleiding Mediawijs met Kidsweek in de Klas Inhoud 1. Inleiding pag.2 Mediawijs met Kidsweek in de Klas 2. Opbouw methode pag.3 Les 1 Inzicht hebben in de medialisering van de samenleving Les 2 Apparaten,

Nadere informatie

Leren Leren en ExcelLeren

Leren Leren en ExcelLeren Leren Leren en ExcelLeren www.mindsetlearnandgrow.nl Wat is MindSet? MindSet is een groep studenten die leerlingen leert effectief te leren. Wij helpen leerlingen betere schoolresultaten te behalen door

Nadere informatie

Bert Plaat i-coach MBO 3-4. PowerPoint & Lessen maken

Bert Plaat i-coach MBO 3-4. PowerPoint & Lessen maken Bert Plaat i-coach MBO 3-4 PowerPoint & Lessen maken Eerste opzet Invoegen media zoals video, camera, screencast Inspreken en opslaan als video De rol van Movie Maker Opdrachten studenten Probleem: Ontsluiting

Nadere informatie

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Blended Learning met Canvas De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Als opleider weet u als geen ander hoe belangrijk het is om kennis snel en succesvol over te dragen. Daarnaast wilt

Nadere informatie

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn Handout PrOfijt - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Auteur(s): Mike Nikkels / Olav van Doorn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 3 3 Algemeen... 3 4 Visie op PrOfijt... 4 5 Techniek...

Nadere informatie

C-two: brengt uw boodschap in beeld

C-two: brengt uw boodschap in beeld C-two: brengt uw boodschap in beeld Any Screen is Your Stage C-two - al meer dan 10 jaar dé audiovisuele communicatie-expert - ontwikkelt pakkende, professionele PowerPoint & Prezi-presentaties, Powermovies,

Nadere informatie

Concept CLE01-3 Ferro Tempo

Concept CLE01-3 Ferro Tempo Concept CLE01-3 Ferro Tempo Introductie Ik en mijn team hebben van de Hogeschool Rotterdam de opdracht gekregen om op een bepaalde locatie in Rotterdam een positieve vibe te creëren. De locatie die ons

Nadere informatie

Ontwerp rapport Digitaal Instellingsplan Hogeschool van Amsterdam

Ontwerp rapport Digitaal Instellingsplan Hogeschool van Amsterdam Ontwerp rapport Digitaal Instellingsplan Hogeschool van Amsterdam Team Fristeractief: Annet Heitman Jasper Mijdam Charlotte Cozijn Puck Holshuijsen Marieke Zeegers 17 november 2010 Digitaal instellinsplan,

Nadere informatie

Vragen gesteld in het evaluatieformulier + Antwoorden

Vragen gesteld in het evaluatieformulier + Antwoorden Verslag Studenten Evaluatie Videoproject Door Tonny Mulder, a.b.mulder@uva.nl, 26 sept 213 De studenten van de opleidingen Biologie, Biomedische Wetenschappen en Psychobiologie krijgen in het 1 ste jaar

Nadere informatie

Studievaardigheden. BEN/LO/ADHD/14/0003j April 2014

Studievaardigheden. BEN/LO/ADHD/14/0003j April 2014 Studievaardigheden N.B.: de inhoud van dit programma is slechts van adviserende aard en dient niet als vervanging voor professioneel en/of medisch advies. Als u verdere consultatie wenst, of wanneer u

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F.

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Page of 0 Enquête beroepsonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Er zijn in totaal vragen. A. Over jou Je wordt vriendelijk verzocht informatie over jezelf te geven door onderstaande

Nadere informatie

i3sync PLUG & PLAY DRAADLOOS PRESENTATIE MIDDEL

i3sync PLUG & PLAY DRAADLOOS PRESENTATIE MIDDEL i3sync PLUG & PLAY DRAADLOOS PRESENTATIE MIDDEL VERANDER DE MANIER WAAROP U VERGADERT Of geef presentaties met dit compacte en lichtgewicht presentatie device. De i3sync is eenvoudig te gebruiken en stelt

Nadere informatie

Grafisch ontwerp. Referenties. https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/ http://www.bluetrainmobile.com/mobile-showcase

Grafisch ontwerp. Referenties. https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/ http://www.bluetrainmobile.com/mobile-showcase Mobiel Datanose Op dit moment is mobiel datanose niet goed gedaan; je krijgt gewoon de site te zien zoals je het te zien krijgt op pc's of laptops. Maar vaak heb je het probleem dat je op je mobiel moet

Nadere informatie

(-Deel pagina, scherm, beoordeling) - Account log-in Open ID (google, facebook, Yahoo, paypal) API. - Openbaar Vervoer api.openov.

(-Deel pagina, scherm, beoordeling) - Account log-in Open ID (google, facebook, Yahoo, paypal) API. - Openbaar Vervoer api.openov. Scope Requirements -Account -Zoek opleiding -Zoek open dag -Favorieten (beoordelingen) -Scholen (zoek op regio, sector & niveau) -Programma -Opleidingen -Opendagen -Plattegrond -Openbaar Vervoer -Opendagen

Nadere informatie

Animatie. Middenbouw

Animatie. Middenbouw Animatie Middenbouw Schrijver: Meia Wippoo Doelgroep: middenbouw basisonderwijs Datum: 2 maart 2012 1 Les Stopmotion animaties maken: rekensommen Inhoudelijke omschrijving Het wordt steeds eenvoudiger

Nadere informatie

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg naam student: Stan Verhees.. A1 CREËREND VERMOGEN 1 De student kan zelfstandig een beeldend proces op gang brengen, dit proces kwalitatief

Nadere informatie

Bottleball Onderzoeksverslag MovingMonsters. Uitgevoerd door Arno Classens a.classens@student.fontys.nl

Bottleball Onderzoeksverslag MovingMonsters. Uitgevoerd door Arno Classens a.classens@student.fontys.nl Bottleball Onderzoeksverslag MovingMonsters Uitgevoerd door Arno Classens a.classens@student.fontys.nl 1 1. Inhoudsopgave Wat? Bladzijde 1. Introductie 3 2. Methodologie 4 3. Resultaten 3.1 Oriëntatie

Nadere informatie

het assessment plan van aanpak Sophia Thelen Interactieve vormgeving (90414) Stagebedrijf & opdrachtgever: C&F Report design

het assessment plan van aanpak Sophia Thelen Interactieve vormgeving (90414) Stagebedrijf & opdrachtgever: C&F Report design het assessment plan van aanpak Sophia Thelen Interactieve vormgeving (90414) Stagebedrijf & opdrachtgever: C&F Report 02-09-2013 design inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina Inhoudsopgave & contactgegevens 2

Nadere informatie

Ervaar het Beste van Online. In-Store.

Ervaar het Beste van Online. In-Store. Ervaar het Beste van Online. In-Store. AOPEN maakt gebruik van de laatste ontwikkelingen op het gebied van IT met als doel de digitale communicatie binnen een winkelomgeving te versterken. Door samen te

Nadere informatie

3. Wat betekent dat voor de manier waarop lesgegeven zou moeten worden in de - voor jou - moeilijke vakken?

3. Wat betekent dat voor de manier waarop lesgegeven zou moeten worden in de - voor jou - moeilijke vakken? Werkblad: 1. Wat is je leerstijl? Om uit te vinden welke van de vier leerstijlen het meest lijkt op jouw leerstijl, kun je dit simpele testje doen. Stel je eens voor dat je zojuist een nieuwe apparaat

Nadere informatie

LEER LEREN. Met een aparte sectie voor ouders en docenten

LEER LEREN. Met een aparte sectie voor ouders en docenten LEER LEREN Met een aparte sectie voor ouders en docenten INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 11 OPBOUW VAN HET BOEK 12 LEESWIJZER 13 HET HELE BOEK IN EEN NOTENDOP 16 1 HET BREIN 19 2 DE LEERLADDER 25 2.1 Binnenkomen

Nadere informatie

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 1 / 14 Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2010 Kennisnet.nl Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2 / 14 Samenvatting Scenario s voor Leren op

Nadere informatie

Desktop, Laptop, Netbook, Ultrabook or Tablet? Which is best for what? Keuzes maken

Desktop, Laptop, Netbook, Ultrabook or Tablet? Which is best for what? Keuzes maken Desktop, Laptop, Netbook, Ultrabook or Tablet? Which is best for what?. Keuzes maken Wanneer je een computer wilt aanschaffen denk je tegenwoordig niet meteen meer aan de desktop. De desktop is een "grote"

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG. Amber van Blitterswijk Rob den Breems Mike Broere Sanne de Jager Nikita Veenhuizen

CONCEPTVERSLAG. Amber van Blitterswijk Rob den Breems Mike Broere Sanne de Jager Nikita Veenhuizen CONCEPTVERSLAG Amber van Blitterswijk Rob den Breems Mike Broere Sanne de Jager Nikita Veenhuizen Inhoudsopgave Inleiding Onderzoek terugblik NOS on spot Wat is het? Storyboard Keyfeatures Prototype Debattle

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : HINT

Plan van aanpak. Project : HINT Plan van aanpak Project : HINT Bedrijf : Hogeschool Rotterdam Plaats, datum: 20-02-2008 Opgesteld door: Jesper Monteny, Camiel Flohr, Rudolf Kromojahjo, Myrene Zuiderwijk Plan van Aanpak project HINT pagina

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Golden Best Practice 2014

Golden Best Practice 2014 Bedrijf Titel : 29. IVM B.V. : Online VCA-Examentrainer Zie bijlage. INSTITUUT VOOR VEILIGHEID & MILIEU B.V. Online VCA-Examentrainer INSTITUUT VOOR VEILIGHEID & MILIEU Onderwerp: Online Leren VCA Kennis

Nadere informatie

Jen Kegels, Eveline De Wilde, Inge Platteaux, Tamara Van Marcke. Hardware. De computer in een oogopslag. 1 / 11 Cursusontwikkeling

Jen Kegels, Eveline De Wilde, Inge Platteaux, Tamara Van Marcke. Hardware. De computer in een oogopslag. 1 / 11 Cursusontwikkeling Hardware De computer in een oogopslag 1 / 11 Cursusontwikkeling Opslag Er worden verschillende apparaten gebruikt om gegevens op te slaan. Dit zijn de meest voorkomende apparaten. Harde schijf; CD / DVD;

Nadere informatie

21ste-eeuwse vaardigheden:

21ste-eeuwse vaardigheden: INLEIDING 21ste-eeuwse vaardigheden Het helpen ontwikkelen van 21ste-eeuwse vaardigheden bij studenten vraagt het nodige van docenten. Zowel qua werkvormen als begeleiding. In hoeverre neem je een voorbeeldrol

Nadere informatie

Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis. Niels Joormann - 0819811 - CMD2a

Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis. Niels Joormann - 0819811 - CMD2a Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis Niels Joormann - 0819811 - CMD2a Inhoudsopgave Debriefing 03 Onderzoek 03 Omgevingsanalyse 04 Concept: Opgewekt! 05 Business Model Canvas 11 Pitch-presentatie

Nadere informatie

WHITEPAPER. Wat is een. Responsive website? Voordelen van een. Responsive website? Hoe start je met een. Responsive website? RESPONSIVE WEBSITES

WHITEPAPER. Wat is een. Responsive website? Voordelen van een. Responsive website? Hoe start je met een. Responsive website? RESPONSIVE WEBSITES WHITEPAPER RESPONSIVE WEBSITES Wat is een Responsive website? Voordelen van een Responsive website? Hoe start je met een Responsive website? INTRODUCTIE Met het downloaden van deze whitepaper kunnen we

Nadere informatie

b. verbind je laptop ook met het smartboard via de usb kabel. Deze kabel sluit je aan op het usb kabel aan de rechterkant van het bord.

b. verbind je laptop ook met het smartboard via de usb kabel. Deze kabel sluit je aan op het usb kabel aan de rechterkant van het bord. Workshop 1 Smartboard training Het SMART Board starten 1 Zorg ervoor dat het Smartboard en de projector zijn aangesloten op de computer: a. verbind je laptop met de beamerkabel of VGA kabel met het smartboard.

Nadere informatie

SOL. SOL self-organised learning

SOL. SOL self-organised learning SOL self-organised learning SOL is een didactisch concept waarin verschillende moderne methoden op een nieuwe manier gebruikt worden. Essentieel is dat SOL het leren combineert met doceren met als achterliggende

Nadere informatie

Workware Wireless FAQ - General & Customers November 9, 2016

Workware Wireless FAQ - General & Customers November 9, 2016 Workware Wireless FAQ - General & Customers November 9, 2016 Wat is draadloos workware Base?... 3 Hoe staat dit in vergelijking tot andere Workware producten?... 3 Waarom zou ik draadloos Workware gebruiken

Nadere informatie

Intelligente oplossingen

Intelligente oplossingen In het voortdurend veranderende zakelijke klimaat van vandaag de dag is het van cruciaal belang om met medewerkers, klanten en investeerders te kunnen communiceren, waar zij zich ook bevinden. Mshow webconferencing

Nadere informatie

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks Jeroen Bessems INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Samenwerken Specialist Ondernemend Generalist Methodisch & gestructureerd Originaliteit & creativiteit Informatievaardig Onderbouwing & verantwoording Kritische

Nadere informatie

BEGRIJP, VERGELIJK EN VERKLAAR UW DATA MET DATAVISUALISATIE POWERED BY

BEGRIJP, VERGELIJK EN VERKLAAR UW DATA MET DATAVISUALISATIE POWERED BY BEGRIJP, VERGELIJK EN VERKLAAR UW DATA MET DATAVISUALISATIE SNELLERE INZICHTEN MET DATAVISUALISATIE Met de uitdrukking een beeld zegt meer dan duizend woorden bent u wellicht bekend. Beelden vertellen

Nadere informatie

SURFACE BESCHRIJVING. Wat is het? Voor wie is het? Hoe werkt het? De Surface in het onderwijs

SURFACE BESCHRIJVING. Wat is het? Voor wie is het? Hoe werkt het? De Surface in het onderwijs BESCHRIJVING SURFACE Wat is het? De Surface is een liggend 30 inch beeldscherm op een tafel waaraan meerdere kinderen tegelijk kunnen werken. Zij bedienen de Surface met hun handen. Het apparaat kan 52

Nadere informatie

INTERACTIE. In de Appendix vindt u de wireframes.

INTERACTIE. In de Appendix vindt u de wireframes. Het concept Het grootste en belangrijkste museum van Nederland, het Rijksmuseum, heeft de plaatsing van vijf grote mediazuilen in de foyer op de planning staan. Om deze reden hebben zij ons ingeschakeld

Nadere informatie

Visie op een sociaal intranet Thema: de functionaliteiten

Visie op een sociaal intranet Thema: de functionaliteiten Visie op een sociaal intranet Thema: de functionaliteiten Welke functionaliteiten heeft een sociaal intranet nodig? In een van onze andere whitepapers sloten we af met de opmerking dat een sociaal intranet

Nadere informatie

DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT. stap voor or stap op weg naar een digitale werkplek

DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT. stap voor or stap op weg naar een digitale werkplek DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT stap voor or stap op weg naar een digitale werkplek DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT stap voor stap op weg naar een digitale werkplek Fijn dat u samen met VanRoey.be op digitale reis

Nadere informatie

Shared Data Store. Tom Demeyer, tom@waag.org Taco van Dijk, taco@waag.org

Shared Data Store. Tom Demeyer, tom@waag.org Taco van Dijk, taco@waag.org Shared Data Store Tom Demeyer, tom@waag.org Taco van Dijk, taco@waag.org Shared Data Store (SDS) De afgelopen jaren is de hoeveelheid slimme applicaties en de gebruikers die er toegang toe hebben enorm

Nadere informatie

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw Social media in de Tuinbouw Inleiding: Dit onderzoek is uitgevoerd door Jan-Peter Steetskamp, in opdracht van Mariëlle van Leeuwen, zelfstandig professional op het gebied van marketing en online communicatie

Nadere informatie

Werken in de Cloud. Prijzen.xls. Geschikt voor. Werken in de cloud

Werken in de Cloud. Prijzen.xls. Geschikt voor. Werken in de cloud Pag. 1 Downloads.xls Facturatie.xls Voorraad.xls Prijzen.xls Prijzen.xls Werknemers.xls Klantgegevens.xls Prijzen.xls Voorraad.xls xls Werknemers.xls Voorraad.xls Werknemers.xls Downloads.xls Werknemers.xls

Nadere informatie