Leerplek van de toekomst. De Battle

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leerplek van de toekomst. De Battle"

Transcriptie

1 Leerplek van de toekomst De Battle

2

3 Voorwoord Nieuwe leerplek gezocht! Om zijn positie in onderwijsland te onderstrepen, wil Canon graag de studenten van nu aan het woord laten en deze groep mee laten denken over het ontwikkelen van nieuwe oplossingen en diensten. Studenten lopen iedere dag tegen duizend-en-één dingen aan en kunnen vanuit die problematiek zo gemakkelijk komen met creatieve een inspirerende ideeën. Afgelopen oktober organiseerde Canon Nederland NV een Battle of Concepts. Via deze crowdsourcing formule daagden we studenten uit hun Leerplek van de toekomst te ontwikkelen en een product of dienst te bedenken waardoor ze efficiënter en beter zouden kunnen studeren. En dat hebben wij geweten. De battle is ruim 4753 keer bekeken, 615 keer gedownload en zijn er in totaal 53 volledig uitgewerkte concepten ingeleverd. Uit allerlei richtingen droegen studenten en young professionals creatieve concepten aan. Een deskundige jury heeft de inzendingen beoordeeld op zaken als effectiviteit, creativiteit, innovatie, visualisatie en uitwerking en haalbaarheid. En bovenal op de vraag: gaat Canon de student helpen efficiënt en slimmer te studeren? Wij waren aangenaam verrast door de originaliteit van de inzendingen. Hopelijk u ook. Blader er eens doorheen. Laat de frisse ideeën op u inwerken of combineer een paar concepten. Geïnspireerd? Laat ons weten wat u er mee gaat doen! Harrie Keusters Innovatiemanager Canon Nederland

4 Achtergrond Dreigende bezuinigingen in het onderwijs zijn aan de orde van de dag en leggen een steeds grotere druk op de schouders van studenten. Linksom of rechtsom, de tijdsdruk voor studenten neemt toe en efficiënt & slim studeren wordt steeds belangrijker. Multimedia, mobiele technologieën en de cloud hebben de afgelopen jaren het dagelijks leven & leren bijvoorbeeld al ingrijpend veranderd. Waarom zou je de faciliteiten die je privé gebruikt ook niet optimaal inzetten voor je studie? Op basis van deze en andere nieuwe technologische ontwikkelingen kunnen ook studenten op allerlei vlakken ondersteund worden. Vooral als de juiste praktische toepassingen worden ontwikkeld waar studenten ook daadwerkelijk baat bij hebben tijdens het studeren. Maar waar is precies behoefte aan? Met wat voor faciliteiten op de campus zouden studenten echt geholpen zijn? Welke producten en diensten zou Canon dan moeten ontwikkelen? Via de Battle of Concepts daagden we studenten uit hun Leerplek van de toekomst te ontwikkelen en een product of dienst te bedenken waardoor studenten efficiënter en beter kunnen studeren. Wij hebben studenten gevraagd eerst te omschrijven tegen welke uitdagingen, vertragingen of hindernissen vandaag de dag aan lopen. Wat kan er beter, slimmer of efficiënter? Bijvoorbeeld bij het volgen van hoor- en werkcolleges, samenwerken in projectgroepen, uitwisselen van documenten, gebruiken van Blackboard, online/offline studiematerialen en tentamens, zelfstandig studeren, overleggen met docenten en studiegenoten. Vanuit deze uitdagingen werd de studenten gevraagd oplossingen en diensten te bedenken, waardoor zij tijd kunnen besparen bij het uitvoeren van studieactiviteiten, maar ook ingrijpende (inhoudelijke) oplossingen waardoor bijvoorbeeld de lesstof sneller begrepen wordt, er efficiënter wordt samengewerkt of in projectgroepen beter aan praktijkopdrachten kan worden gewerkt.

5

6 Samenvatting Aan de studenten is gevraagd met een vooronderzoek te starten en vanuit deze problemen tot een concept te komen. Hieronder de resultaten van het vooronderzoek en de concepten. Resultaten vooronderzoek Studenten werd gevraagd tegen welke uitdagingen zij aanlopen. Hoe ziet een normale studiedag eruit? Welke faciliteiten gebruiken studenten tijdens een dag studeren? En tegen welke hindernissen lopen ze aan tijdens het studeren? De problemen zijn onder te verdelen in: Uitwisselen grote bestanden Inzichtelijkheid aantekeningen Printen Op afstand werken in één bestand Lesmaterialen Hoorcolleges Studie-coaching Hieronder een uitwerking van deze door de studenten gesignaleerde problemen. Uitwisseling van grote bestanden Elke hogeschool of universiteit maakt tegenwoordig gebruik van een digitale leeromgeving, met Blackboard als prominent voorbeeld. En met name hier is flink over geklaagd: een rommelige indeling, incomplete informatievoorziening en onleesbare pdf-bestanden. Daarnaast missen veel studenten een manier om via Blackboard met elkaar en docenten te communiceren of om grote bestanden uit te wisselen. Studenten maken als gevolg veel gebruik van alternatieve platformen zoals Dropbox of Google Drive. Ook media als Facebook en WhatsApp worden gebruikt. De communicatie en het opvragen en uitwisselen van informatie en bestanden gaan momenteel via veel verschillende kanalen, wat als inefficiënt wordt ervaren en volgens de deelnemers leidt tot gefragmenteerde informatieopslag. Er blijkt sterke behoefte aan de allesomvattende, digitale leeromgeving die communicatie beter faciliteert en werkt als cloud voor opslag en uitwisseling van bestanden. Inzichtelijkheid van aantekeningen Het gebruik van pen en papier voor aantekeningen blijkt evengoed nog steeds tot chaos te leiden: sommige studenten gaven aan kort voor het tentamen in stapels paperassen op zoek te moeten gaan naar alle aantekeningen voordat ze kunnen gaan leren. Er is geen logische connectie met de digitale leeromgeving. Een applicatie die de mogelijkheid biedt om gemakkelijk geschreven aantekeningen in te scannen, op te slaan en te delen zou daarom voor hen een oplossing zijn. Printen Printen blijkt regelmatig als lastig ervaren te worden. Er moet printtegoed worden gekocht en er staan vaak rijen voor de printers.

7 De deelnemers gaven daarom aan dat zij ook erg geholpen zouden zijn met een dienst die hen in staat stelt om beter vanaf hun eigen laptop te printen. En het printen op een veel beheersbaardere manier te organiseren. Individueel en groepswerk; op afstand werken in één bestand In een gemiddelde studieweek besteden studenten flink wat tijd aan het leren van de tentamenstof en aan het werken aan groepsprojecten. Hoewel beide activiteiten tegenwoordig vaker op andere plekken plaatsvinden, is de campus nog steeds een belangrijke ontmoetingsplek. Er blijkt behoefte aan een stilteruimte waarin individueel kan worden gewerkt of geleerd naast ruimtes voor groepen, waarin ook gepraat kan worden en waarin eventueel ICT-faciliteiten aanwezig zijn. Groepsprojecten worden vaak opgedeeld, door de leden thuis of ergens anders in delen gemaakt en vervolgens samengevoegd. Studenten grijpen hierbij mis op een mogelijkheid om samen in één bestand te werken en gaven aan dat de verschillende delen vaak worden samengevoegd, zonder dat wordt gecontroleerd of het resultaat ook echt een eenheid vormt. Aangegeven wordt dat een middel dat groepen in staat stelt om efficiënter samen te werken zeer welkom is. Lesmaterialen Sommige frustraties die studenten hebben over hun studie betreffen specifiek traditionele vormen van leren en lesgeven. Zo klaagde een aantal deelnemers dat studieboeken langdradig en saai zijn en dat vaak maar een deel wordt gebruikt, maar dat wel altijd het hele gewicht moet worden meegezeuld. Artikelen blijken vaak slecht gescand en zijn niet altijd even gemakkelijk te vinden. Aangegeven werd dat het digitaliseren van artikelen en boeken tot een andere, vrijere manier van lezen en studeren zou kunnen leiden. Hoorcolleges Ook het eenrichtingsverkeer in hoorcolleges werd door sommige studenten als saai ervaren, in een enkel vooronderzoek werd slapen zelfs genoemd als studieontwijkend gedrag tijdens colleges. Sommige deelnemers hebben daarom een product ontworpen dat van het volgen van een hoorcollege een meer interactieve ervaring maakt. Studie-coaching Een aantal problemen waar studenten tegenaan lopen is tijdloos, zoals slechte planning, gebrek aan motivatie, moeite met beginnen, het laten versloffen van het leerwerk enzovoort. Ook bij deze problemen werd aangegeven dat techniek een rol zou kunnen spelen, bijvoorbeeld in de vorm van applicaties die helpen plannen, het studeren stimuleren of die per vak de voortgang van studenten meten. Resultaten concepten De 53 concepten bieden samen een gevarieerd aanbod van oplossingen en diensten. Het merendeel hiervan komt direct voort uit de conclusies die zijn getrokken in het vooronderzoek. Een aantal thema s komt in veel concepten terug. Zo bleek de cloud een magische term, door veel deelnemers gezien als een alternatief voor Blackboard.

8

9

10 Iedereen die over software heeft nagedacht, was het er bovendien over eens dat de ontworpen dienst zowel vanaf de laptop en desktop als vanaf de smartphone en tablet beschikbaar zou moeten zijn. De grote stapel concepten is onder te verdelen in een zevental categorieën: De cloud Digitale leeromgeving Werkgroepen Colleges Printen Scannen Werkplekken In de paragrafen hieronder wordt per categorie een kort overzicht gegeven van de ingeleverde concepten. In de laatste paragraaf worden twee concepten onder de loep genomen die niet binnen bovengenoemde categorieën vallen, maar die misschien wel interessant en verrassend zijn. De cloud Dit is niet voor niets het eerste onderwerp dat nader wordt toegelicht. Het blijkt een zeer actueel thema te zijn. Veel studenten hebben zelf een alternatief gevonden om de leemtes in de huidige digitale leeromgevingen op te vullen. Google Drive en Dropbox werden vaak genoemd. Het geproduceerde studiewerk moet in de cloud, aantekeningen en ook de studiestof zouden in de cloud moeten staan. Eén deelnemer stelde in dit verband voor boeken te digitaliseren en in hoofdstukken aan te bieden, zodat studenten niet voor een heel boek hoeven te betalen als ze maar een deel nodig hebben. Op het platform dat een deelnemer bedacht, wordt al het studiemateriaal digitaal beschikbaar en kunnen studenten de aantekeningen die ze bij het materiaal maken bovendien uitwisselen. Digitale leeromgeving De digitale leeromgeving is het centrumplein van de studie. De indruk die ontstaat uit de onderzoeken is echter dat docenten de mogelijkheden van een platform als Blackboard niet genoeg benutten en dat de platformen de nieuwste technologische middelen niet goed genoeg aanwenden. Een veel voorkomende behoefte is het gezamenlijk werken in één document. Daarnaast zou een nieuwe digitale leeromgeving niet alleen op de computer, maar ook op de smartphone en tablet beschikbaar moeten zijn en is het belangrijk dat de communicatie tussen studenten en docenten, en tussen studenten onderling beter wordt gefaciliteerd... In de interactieve leeromgeving van één van de deelnemers worden studenten aan de hand van een aantal opdrachten per vak door de stof heen geleid. Wanneer studenten een opdracht met succes hebben afgerond, kunnen ze aanvinken dat ze beschikbaar zijn voor het geven van hulp aan anderen. Het systeem geeft inzicht in de voortgang van de studenten door het aantal afgeronde opdrachten te meten. Ook andere deelnemers waren van mening dat kennis over de voortgang een belangrijke prikkel kan zijn voor studenten om aan het studeren te blijven. Het is bovendien een manier om goed plannen te faciliteren, liefst automatisch. Sommige deelnemers weken af van het traditionele beeld van de digitale leeromgeving als verzamelbak van informatie, bijvoorbeeld een omgeving die de structuur van een stad heeft. Groepen studenten verdelen de stof voor een bepaald vak in een aantal onderdelen en worden door het systeem geholpen om verbanden tussen deze onderdelen te leggen. Een andere stelde iets

11 vergelijkbaars voor, maar zijn of haar virtuele wereld wordt door een enkele student gemaakt en het leren gebeurt in de interieurs van bekende gebouwen. Doordat niet alleen van tekst, maar ook van beeld en eventueel geluid gebruik wordt gemaakt, worden beide hersenhelften aangesproken en zal de stof beter blijven hangen. Bovengenoemde concepten zijn beide voorbeelden van gamification, een middel dat hier en daar in de vooronderzoeken werd genoemd om studeren minder saai te maken. Werkgroepen Studieresultaten hangen tegenwoordig sterk af van groepswerk. In een groep werken is motiverend, maar brengt ook problemen met zich mee. Zo laat de inzet van individuele groepsleden wel eens te wensen over, is de samenstelling van de groep niet altijd optimaal en is er nog geen goed platform voor werken in een groep. Een oplossing voor het laatste probleem maakt onderdeel uit van bijna alle ideeën voor een digitale leeromgeving. Een aantal deelnemers heeft zich op de groepsdynamiek en -samenstelling gericht. Een deelnemer heeft een applicatie bedacht die iets weg heeft van LinkedIn: studenten kunnen het platform gebruiken om hun aantekeningen op te publiceren, aantekeningen van anderen te bekijken en online samen te werken. Hun aantekeningen en het groepswerk worden door medestudenten beoordeeld, waardoor een rating ontstaat en mensen bij het samenstellen van een groep na verloop van tijd weten wat voor vlees ze in de kuip hebben. Een ander concept is minder gericht op resultaat en meer op het creëren van een balans tussen de karakters van de teamleden en de rollen die moeten worden ingenomen bij groepswerk. Na het doorlopen van een aantal tests en reflecties krijgen de verschillende groepsleden een rol toebedeeld, waarna het team met deze rolverdeling aan de slag gaat. Na een tijd wordt weer getest en gereflecteerd, waarop de rolverdeling verder kan worden aangescherpt. Het product van een andere deelnemer stelt studenten ook in staat om beter samen te werken. Canon Connect is een platform waarop studenten met hun laptop, tablet of smartphone in kunnen checken. Als ze zijn ingecheckt kan elke deelnemer het beeld op het scherm in de werkruimte of collegezaal aanpassen en op die manier zijn gedachten delen met de rest en feedback vragen op zijn werk. Met dit concept kunnen kleinere colleges interactief worden gemaakt en kan het overleg en de samenwerking in een groep centraal in beeld worden gebracht. Colleges Voor veel studenten zijn hoorcolleges niet de beste manier om kennis te vergaren. Ze worden slaperig omdat ze lang stil moeten zitten en ergeren zich omdat ze hun gedachten en/of vragen niet met de docent en de groep kunnen delen. Een deelnemer stelde een concept voor om studenten tijdens de hoorcolleges te laten chatten over de stof die wordt besproken. De chatsessie is zichtbaar op het scherm waar ook de presentatie van de docent op te zien is. Bij een andere oplossing is de chatsessie echter niet zichtbaar op het scherm van de docent. Het scherm is een smartboard, dat de inhoud van de presentatie meteen digitaliseert en online zet. Ook de audio komt online, zodat studenten te allen tijde de hoorcolleges kunnen terugkijken. In een ander voorstel kunnen studenten op een platform samen realtime aantekeningen maken bij hoorcolleges. De applicatie bestaat uit twee vlakken: op het onderste vlak typt een student zijn aantekeningen, met een druk op de knop stuurt hij wat hij getypt heeft naar het bovenste scherm, waar de aantekeningen

12 van alle deelnemers te zien zijn. Deze manier van werken is volgens de bedenker effectief met groepen van maximaal vijf tot acht studenten. Printen Canon heeft specifiek gevraagd om concepten die niet alleen over printen gingen. In bijna alle concepten voor digitale leeromgevingen is printen echter wel een onderdeel. Veel deelnemers zagen een printapplicatie voor zich die studenten in staat stelt om direct vanuit de cloud te printen. Een deelnemer stelde een zeer persoonlijke manier van printen voor. Studenten kunnen met Canon-Proprint de opdracht geven om naar hun eigen postvakje of naar het postvakje van een medestudent of docent te printen. In de digitale leeromgeving van één van de deeknemers hebben studenten de mogelijkheid om vaste presets in te stellen voor het printen, zodat elke geprint document er precies zo uitziet als de student wenst. Scannen Ook aan de mogelijkheden voor het scannen van documenten valt het een en ander te verbeteren. Scannen stelt studenten in staat om hun aantekeningen op papier te digitaliseren en zo hun studiestof beter te ordenen. Een deelnemer bedacht smart-scanning : ingescande aantekeningen worden automatisch gedigitaliseerd, het systeem herkent tekst, tabellen, grafieken en wiskundige symbolen. Getekende plaatjes worden als image opgeslagen. De geschreven en getekende aantekeningen worden in de volgorde geplaatst van het originele document. Andere deelnemers bedachten een concept dat mensen in staat stelt om met hun telefoon scans te maken. De app van een deelnemer fotografeert/scant boekpagina s. Met een kartonnen houder, waar studenten hun telefoon in kunnen klemmen worden A4-pagina s precies vanuit de juiste hoek gefotografeerd. Werkplekken Het vinden van een goede werkplek is zowel voor een individuele student als voor een groep lastig. Enkele deelnemers hebben daarom een ontwerp voor aangepaste werkplekken gemaakt, in de vorm van een soort cocon. Om gebruik te maken van de werkplek hoeft een student alleen maar in te loggen met zijn smartphone. Een laptop is niet nodig, de werkplek heeft een scherm waarop alle studiestof kan worden bekeken en waarop aantekeningen kunnen worden gemaakt. Het thema van de wanden kan worden aangepast en de werkplek kan worden verplaatst, zodat het ook mogelijk is om samen te werken. Voor dit doel kunnen de ramen worden opengedraaid. Tijdens de pauze kan de stoel in de luie stand worden gezet. Anders Een deelnemer heeft zich gericht op de spanningsboog van studenten. Zijn of haar programma draait voortdurend op de achtergrond en moedigt studenten aan om drie kwartier achter elkaar zonder afleiding te werken en daarna vijftien minuten pauze te nemen. Gebruikers kunnen zelf de tijdsduur aanpassen. De software houdt bij hoeveel effectieve studeertijd een student aan elk vak besteedt en hoe lang de pauzes zijn. Met een gadget van een deelnemer scannen studenten de aantekeningen die ze onderstrepen automatisch in. Per tekst worden de onderstreepte woorden vergeleken met de onderstrepingen van bijvoorbeeld een docent en met de onderstrepingen van alle medestudenten. Door de pen drie seconden op een onderstreept woord te houden worden bepaalde zoekfuncties ingeschakeld.

13 Top 5 Winnaars Concepten

14 Een open werkplek creëren waar mensen in groepsverband informatie en beeld op een simpele en intuitieve wijze met elkaar kunnen delen met gebruik van nieuwe technologie.

15 Allesandro Can - Technische Universiteit Eindhoven - Industrial Design Media Share (MS) Het delen van informatie van de toekomst.

16 Onderzoek Om de student optimaal te ondersteunen met de studie hebben wij het studeren onder verdeeld in de drie belangrijkste elementen van het studeer proces: colleges volgen, aan gezamenlijke projecten werken en individueel studeren. Omdat wij ons richten op de verbetering van de universiteit/ school omgeving kijken we voornamelijk naar het studeren in groepsverband; Colleges volgen Colleges zijn een van de belangrijkste informatie bronnen voor ons studenten. Tijdens een college is de leraar vooral aan het woord met weinig tot geen inbreng van de student zelf. In sommige keren is er na afloop van zo n hoorsessie de mogelijkheid om korte vragen te stellen aan de professor betreft werkmateriaal, in werkelijkheid wordt dit echter niet veel gedaan, aangezien studenten en leraren beide een druk schema volgen. Veel leerlingen zien colleges dan ook alleen als een middel om het leerwerk uitgelegd te krijgen en niet als een interactieve sessie waarin leerlingen ook hun inzichten kunnen tonen waardoor een discussie kan ontstaan. Hier zien wij een nieuwe mogelijk. Gezamenlijke projecten Tijdens groepsprojecten werken studenten samen door het delen van vergaarde kennis en discussiëren over bestaand lesmateriaal. Negentig procent van dit werk is tegenwoordig digitaal en dus zijn computers en laptops niet uit deze groepsscenario te denken. Het is dan ook niet ongewoon als je een groep studenten ziet werken dat ieder achter zijn of haar eigen laptop zit. Het probleem met deze opzet is dat studenten (maar ook andere groepen) hierdoor geen centraal punt hebben in een werkgroep en vaak van laptop tot laptop moeten kijken om een algemeen beeld te krijgen van hun werkstatus. Dit lijdt vaak tot inefficiënt werk en een ongeorganiseerde werkomgeving. Afb 1.1 Hoorcollege met eenzijdige interactie vanuit de docent naar een groep studenten. Afb 1.2 Goed voorbeeld van een groepswerkplek zonder centraal punt door individueel werk op laptops. Traditionele werk of presentatieruimtes voldoen niet aan de behoeftes van de moderne werkplek. Bijvoorbeeld aan een projector kan maar één computer aangesloten worden waardoor het groepsprobleem niet opgelost wordt. Ook hier zien wij nieuwe mogelijkheden. Bestaande technologieën Uiteraard hebben wij gekeken naar bestaande manieren die het makkelijker maken om informatie te delen in groepsverband op een centraalpunt. Echter wat wij hebben gezien is dat bestaande producten gericht zijn op het traditionele presenteren en geen ondersteuning bieden aan dat wat daadwerkelijk nodig is in groepsverband; input van meerdere mensen op een gedeeld medium.

17 Concept Wat is het? Media Share (MS) is een digitaal medium dat door middel van draadloze (multiperson-netwerk) connectie meerdere apparaten (zoals laptop/pc/tablet/smartphones) tegelijkertijd met elkaar verbindt om zodoende beeld en informatie te delen in groepsverband. Hoe werkt het? Media Share (MS) heeft twee belangrijke kenmerken wat het onderscheidt van traditionele sharing technologieën. Ten eerste de multiperson-netwerk functionaliteit dat meerdere gebruikers gelijktijdig ondersteunt in het delen van (visuele) informatie. Ten tweede de touchscreen faciliteiten van het scherm dat directe toegang biedt tot deze informatie door een derde persoon en daarmee een centraal punt biedt. Afb 1.3 Een van de vele mogelijkheden van OMS is het organiseren van werk bestanden van meerdere personen op een intuitive manier; Dit kan goed van pas komen bij het opzetten van een presentatie of verslag waar meerdere input bronnen samen tot één geheel vormen. Wij geloven dat toekomst ligt in het integreren van technologie in de werk omgeving door middel van een multi-netwerk. Bestaande services zoals icloud, dropbox en vele anderen limiteren zich tot een enkele apparaat. Het MS multi-netwerk is innoverend doordat het multi-sharing toelaat door meerdere apparaten (pc, laptop, tablet, smartphone) gelijktijdig op een intuitieve manier.

18 MS in groepsverband Het Media Share (MS) kom tot zijn volledige potentie bij het werken in groepsverband. Waar traditionele werkstations te kort komen in het creëren van een centraal punt en het bewerken van informatie in een collaboratieve setting, biedt MS de extra functionaliteit dat leidt tot een comfortabele en efficiente werkomgeving. Delen van informatie Door de multiperson-netwerk functionaliteit kunnen studenten in direct groepsverband op een simpele manier informatie met elkaar delen vanuit een persoonlijke laptop of mobiel apparaat. Via een cloud netwerk wordt deze informatie gebundeld en geprojecteerd op het aanraakscherm. Elke groep heeft daarbij zijn inlogcode en kan daarmee ook na een werksessie de gedeelde informatie ophalen van het netwerk. Multitouch Het aanraakscherm zorgt voor een centraal punt in de groep. Via het scherm is het mogelijk om bestanden van de cloud netwerk op te halen, en via zogenaamde visual sharing software te delen met de groep. Wij denken hier aan het ontwikkelen van verschillende apps die inspreken om de gebruiker; Dit kan alles zijn van het bewerken van een afbeelding tot het organiseren van een project plan. Afb 1.4 Smartphone, laptop en tablet streamen gelijktijdig informatie zoals afbeeldingen, documenten en video naar een gedeeld scherm.

19 MS in colleges In colleges biedt het Media Share (MS) een nieuwe kijk op het lesgeven en de interactie tussen student en docent, maar vooral ook tussen medestudenten zelf. Medestudenten zijn een grote bron van kennis en informatie dat door middel van de juiste setting toegevoegd kan worden aan de huidige leeromgeving. Presenteren van informatie Door middel van het multiperson-netwerk kunnen presentaties direct gestreamd worden naar een persoonlijk apparaat zoals pc, laptop, tablet of smartphone. De student heeft op deze manier altijd volledig kijk op de lesstof en wordt actief betrokken met de nieuwe informatie via zijn of haar persoonlijke apparaat. Wij verwachten dat deze informatie in de toekomst meer interactief zal zijn door middel van visuele informatie en webapplicaties. Interactie met de student Tijdens een presentatie kan de student op een interactieve manier vragen stellen aan de docent en medestudenten door tijdelijk de rol van presentator over te nemen. Met toestemming van de docent kan de student zijn scherm delen via het multiperson-network met de groep. Hiermee willen we een open leeromgeving creëren met terugkoppeling vanuit zowel de docent als medeleerlingen in de groep. Afb 1.5 Studenten zijn interactief bezig met de gepresenteerde informatie van de docent op hun persoonlijke laptop, pc, tablet of smartphone.

20

21 Conclusie Businessmodel Het Media Share (MS) bestaat uit drie onderdelen; Een interactief scherm, het multi-person netwerk (mogelijk ingebouwd in het scherm), en een sharing software platform. De ontwikkeling zit zich vooral in het creëren van een feilloos network met intuitieve sharing software. Wij voorzien dat het product (scherm met netwerkhub) inclusief basis sharing software wordt verkocht aan scholen of universiteiten of andere bedrijven. Canon is vervolgens in staat om intelligente sharing software te ontwikkelen (wat we nu kennen als apps) om aan te bieden aan de gebruiker voor een relatief lage prijs. Scholen kunnen bepalen om studenten een standaard sharing software pakket aan te bieden om mee van start te gaan, verdere uitbreiding is aan de gebruiker zelf. Zo kan iedere student of werkgroep zijn eigen software pakket samenstellen dat naar gelang zijn of haar persoonlijke behoeftes. Samenvatting Traditionele werk en presentatie ruimtes voldoen niet aan de behoeftes van de moderne werkplek en falen in het creëren van een centraal punt in een collectieve werkomgeving. Media Share (MS) is een multiperson-netwerk platform dat student en leraar ondersteunt in direct groepsverband bij het delen van visuele informatie op een simpele en intuïtive manier. Multi-person network met toegang tot verschillende apparaten (pc, laptop, tablet, smartphone) Directe interactie met content via multi-touchscreen. Beveiligde netwerken per werkgroep met data opslag. Bronnen Survey_Summary_2012.pdf releases/2011/8/prweb htm edtechdigest.wordpress.com/2011/10/18/trends-survey-says-wireless-networks-expand-for-mobile-growth/ jsp?id= research/study/experimental_study_of_bie_project_based_economics_units

22 Dus de grootste uitdaging om studenten efficiënter te laten studeren is door hen extra te motiveren.

23 Marie-Anne van Stam - Universiteit van Amsterdam- Research Master Educational Scienes Revealing the future

24 Inleiding en samenvatting Door de geplande besparingen op het hoger onderwijs wordt het een uitdaging om de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden. In de toekomst zullen studenten zo snel mogelijk moeten afstuderen, wat maakt dat studenten minder snel deelnemen aan (studievertragende) uitwisselingsprojecten of andere uitdagingen buiten het normale curriculum. Waarom is dit zo jammer? Deze beperkingen zijn in scherp contrast met vele onderzoeken die wijzen op het maatschappelijk en economisch belang van een leven lang leren en internationale samenwerking. In de toekomst is het dus belangrijk dat er een nieuwe manier wordt gevonden om studenten toch te laten proeven van grenzeloze inspiratiebronnen en de waarde van onderzoek en onderwijs. Mooie woorden, maar lastiger in praktijk te brengen door het krimpende onderwijsbudget. Océ R&D en de Canon Group zijn marktleiders op het gebied van imaging en informatietechnologische oplossingen. Bij uitstek de spelers om deze uitdaging aan te gaan. In dit concept wordt voorgesteld om met behulp van een zeer bijzondere en innovatieve technologie een blik te werpen op onze mysterieuze toekomst Figuur 1 The Crystal Ball (J.W. Waterhouse, 1902)

25 Onderzoek Tijdens een borrel met vier studenten spraken we over ons studiegedrag (zie Figuur 2). Op de vraag hoe de onderwijsinstelling het aantrekkelijker kon maken om op de onderwijsinstelling te kunnen studeren werd ten eerste meer studieruimte genoemd. Figuur 2 Een dag in het leven van Maar het gesprek nam al snel een andere wending: het vinden van motivatie om te studeren. We hadden allen het gevoel dat wat wij doen wel eens zinloos aanvoelt. Je gaat naar college, leest de literatuur en als je een voldoende haalt op het tentamen komt de kennis al snel in een grijze la. Daarnaast is het gat tussen het echte leven en de theorie vaak groot. Wat we leren in boeken is niet altijd te koppelen aan wat we om ons heen meemaken. Dit maakt het moeilijk om je aan de studie te zetten, want heeft het eigenlijk wel nut? Dus de grootste uitdaging om studenten efficiënter te laten studeren is door hen extra te motiveren.

Trendonderzoek mobiele technologie

Trendonderzoek mobiele technologie Trends gebruik mobiele technologie binnen het hoger onderwijs en onderzoek Inhoudsopgave 1 Onderzoeksverantwoording kwalitatief 8 onderzoek 2 Resultaten kwalitatief onderzoek 10 3 Generieke behoeften ten

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Trendrapport PO en VO

Trendrapport PO en VO Trendrapport PO en VO Technologieën van de toekomst Trendrapport mbo 1 2 Trendrapport PO en VO 3D bril te gebruiken voor voorkant Voorwoord Beam me up, Scotty De kracht van science fiction is dat het ons

Nadere informatie

CMDA-toolkit. Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0

CMDA-toolkit. Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0 CMDA-toolkit Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0 Student: E-mail: Studentnummer: Projectnaam: Externe professional: Begeleider: Tweede lezer: Nadine Buizert Nadine.Buizert2@hva.nl 520808

Nadere informatie

Blended learning op de FCJ

Blended learning op de FCJ Blended learning op de FCJ Afstudeerscriptie Benjamin Groenewoud #1539623 Bedrijfsbegeleider: Harry Smals Docentbegeleider: Mieke Westveen Datum: 24 juni 2011 Blended learning op de FCJ 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 CMD-6VT-P1.09 Ontwerprapport Bart Waardenburg 21/10/2011 Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE STRATEGIE BEPALEN 4 2.1. PLANNEN MAKEN 4 2.2. VISIE BEPALEN 10

Nadere informatie

Einddocument. 20 januari 2013. V1-02 Jim van Zummeren 500642074 Michael Groen 500616816 Claudia Kok 500546360 Guus Kolk 500641249

Einddocument. 20 januari 2013. V1-02 Jim van Zummeren 500642074 Michael Groen 500616816 Claudia Kok 500546360 Guus Kolk 500641249 Einddocument 20 januari 2013 V1-02 Jim van Zummeren 500642074 Michael Groen 500616816 Claudia Kok 500546360 Guus Kolk 500641249 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 ZOEKEN EN SELECTEREN... 5 INLEIDING... 5 CONCEPT...

Nadere informatie

de invloed van nieuwe media op de rol als grafisch ontwerper

de invloed van nieuwe media op de rol als grafisch ontwerper de invloed van nieuwe media op de rol als grafisch ontwerper Naam!! Noortje van Eekelen Opleiding! Grafisch ontwerpen Datum!! januari 2009 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1! NIEUWE MEDIA!!!!!!!!! 4 1.1 Definitie

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

E-Book Het Nieuwe Werken in de Bouw

E-Book Het Nieuwe Werken in de Bouw E-Book Het Nieuwe Werken in de Bouw Hoe kunnen we slimmer samenwerken? Met teksten van: Nienke Ris Hans van de Meer Rogier den Boer Inhoud De tijd van waarin productiviteit werd gemeten aan de hand van

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected!

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected! Final Report Team 3 José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist Final report OWWW- app Groep 3 Page. 1 of 137 Versiebeheer Ver. Status Datum Auteur(s) Wijzigingen 1.0

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

Videoprojecties op gebouwen

Videoprojecties op gebouwen Videoprojecties op gebouwen Een onderzoek naar de invloed van videoprojecties op de emotionele beleving van een fysieke ruimte. Marcelle Massop Marcelle Massop 1531951 Digitale Communicatie, Communication

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Verslag van een webenquête naar wenselijke veranderingen in het UT onderwijs. Volstaan de huidige ICT-voorzieningen?

Verslag van een webenquête naar wenselijke veranderingen in het UT onderwijs. Volstaan de huidige ICT-voorzieningen? Verslag van een webenquête naar wenselijke veranderingen in het UT onderwijs Volstaan de huidige ICT-voorzieningen? Verslag van een webenquête naar wenselijke veranderingen in het UT onderwijs Volstaan

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

Project Management Platform

Project Management Platform Project Management Platform DOOR: Tom Toepoel 500626363 BEGELEIDER: Peter Buis COLOFON Auteur: Tom Toepoel Studentnummer: 500626363 Email: tomzoomers@gmail.com Opleidingsinstituur: Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

Elektronische leeromgevingen

Elektronische leeromgevingen Elektronische leeromgevingen 20 januari 2010 Over het gebruik in het middelbaar beroepsonderwijs Auteur Opdrachtgever Danny Streelder sambo~ict Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 SAMENVATTING...3 1. INLEIDING...5

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

De kracht van Social Media voor Interne Communicatie. Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010

De kracht van Social Media voor Interne Communicatie. Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010 Door Saskia de Laat De kracht van Social Media voor Interne Communicatie Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010 Omslag illustratie door: Kim Ravers

Nadere informatie

Sorry TV. Een interactief platform voor het brengen van verzoening. Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND

Sorry TV. Een interactief platform voor het brengen van verzoening. Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND Een interactief platform voor het brengen van verzoening Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND Student: Karsten Mosterd Hogeschool INHOLLAND Rotterdam Studentennummer: 408396 Afstudeerrichting: Media

Nadere informatie

Kink in de kabel. Is ICT-communicatie de uitkomst of juist het probleem?

Kink in de kabel. Is ICT-communicatie de uitkomst of juist het probleem? Kink in de kabel. Is ICT-communicatie de uitkomst of juist het probleem? Een lio praktijkonderzoek naar hoe communicatie, middels ICT, bij docenten op het HMC kan verbeteren Door: Bram Bekkers Begeleider

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie