Jaarverslag. Jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Jaarverslag"

Transcriptie

1 Jaarverslag Jaarverslag 2014

2 Woord van de voorzitter Op 24 november 2014 bestond het Bureau Voorlichting Binnenvaart 25 jaar en in die jaren is er - dankzij de bijdragen van alle deelnemers uit de eigen sector, maar ook met behulp van subsidies - door het BVB veel werk verzet om de binnenvaart goed onder de aandacht te brengen was het laatste jaar waarin er sprake was van die subsidies en het BVB staat nu dus al 2 jaar op eigen benen: een geweldige prestatie in deze tijden! In 2015 zullen we samen met sponsoren en het verladend bedrijfsleven aandacht besteden aan zoveel succesvolle jaren. In die 25 jaren is er wel het een en ander veranderd, zacht gezegd! En dat zal de komende jaren niet anders zijn. Het streven naar meer duurzaamheid in de maatschappij speelt ons in de kaart als we meebewegen op de weg van vergroening en veel varende ondernemers én bedrijven willen en doen dat. Afwegingen in keuzes voor transport door verladers berusten niet altijd meer alleen op geld, maar ook op de wens om bij te dragen aan een betere wereld. De totale productieketen inclusief transport komen daarbij in beeld. Bevrachters kunnen daar goed op inspelen door de binnenvaart een grotere rol te geven. Mede met hulp van het BVB staan en gaan deuren open voor meer vervoer over water. Bijvoorbeeld met de Maatwerkprojecten die het BVB de afgelopen jaren heeft uitgevoerd. In 2014 ging het daarbij om projecten in Overijssel (loopt in 2015 nog door), Maastricht, Noord-Nederland en Rotterdam. Het werkelijk van de weg halen van transport blijkt daarbij steeds een lang lopend proces te zijn. Zo besloot bijvoorbeeld Nutricia eind 2014 na vier jaar intensieve begeleiding om een groot ladingpakket naar het water over te hevelen. Ook voor 2015 is de verwachting op dit punt succes te boeken. Met hulp van externe financiers zal er in 2015 opnieuw een uitgave Waardevol Transport worden vervaardigd, zal er een reeks posters in 3D verschijnen en organiseren we werkbezoeken voor Kamer- en Statenleden. Kerntaak, naast promotie, is en blijft de logistieke advisering aan bedrijven die overwegen hun lading per binnenvaart te gaan vervoeren. We hebben er een sterke bemanning voor! Annette Augustijn Voorzitter Bureau Voorlichting Binnenvaart

3 Zilveren jubileum BVB Het BVB mocht op 24 november haar zilveren jubileum vieren. 25 jaar binnenvaartpromotie is niet iets om zomaar voorbij te laten gaan. Ondanks het feit dat het jubileum in 2015 grootser gevierd zal worden, heeft het BVB er wel even stil gestaan. Via diverse kanalen is er aandacht geweest voor het jubileum; middels een persbericht, interviews in de vakpers, een artikel in het Magazine Binnenvaart, berichten op Facebook en Twitter en een jubileumpagina op de website met daarop bijvoorbeeld foto s en quotes van sponsoren en relaties over het BVB. Het BVB heeft ook een prijsvraag aan haar jubileum verbonden. Uit alle goede inzendingen op vragen over 25 jaar BVB zijn 3 winnaars gekozen welke een prijs hebben ontvangen. De prijs was een gevulde boodschappentas met producten vervoerd over water. Het was tevens een mooie aanleiding om de nieuwe voorzitter Annette Augustijn te presenteren. Annette Augustijn neemt per 1 januari 2015 officieel het stokje van oud-voorzitter Roland Kortenhorst over. Zij was tot voor kort werkzaam bij Rijkswaterstaat en als Rijnvaartcommissaris bij de CCR. Vanaf januari heeft ze afscheid genomen van haar werkzame leven en is ze volledig beschikbaar voor bestuurstaken. In 25 jaar is veel gedaan én bereikt. Zomaar een greep uit 25 jaar binnenvaartpromotie: Werkbezoeken voor diverse prominenten en politici, zoals prins Willem-Alexander en premier Wim Kok. Het maken en uitbrengen van diverse promotionele films, zoals De Drijvende Kracht. Diverse promotionele acties, zoals het ombouwen van het ms Westropa tot Formule 1-auto en een skatebaan in het ruim van het ms Sympathie. Vertegenwoordiging van de binnenvaart tijdens diverse (vak)beurzen, havendagen en evenementen Een binnenvaartvloot in Madurodam. Verladers voorlichten met het promotieschip de Hanzestad. Lancering en laden van het merk the Blue Road. Promotie op schepen met de slogan Hier vaart een file van.... Dit en meer heeft het BVB gedaan om de binnenvaart onder de aandacht te brengen. En het BVB blijft zich dagelijks inzetten om de binnenvaart bij de buitenwereld in de kijker te spelen. Dit doen wij uiteraard voor, maar ook mét de binnenvaart! Want zonder haar sponsors kan het BVB haar werk niet doen. We hopen dan ook dat de sector ons wil blijven steunen door een bijdrage te leveren aan binnenvaartpromotie.

4 Sponsorbijdragen inzichtelijk gemaakt Met de slogan Ik draag bij aan de boodschap is het BVB in 2014 een sponsorwervingscampagne gestart om de binnenvaart te mobiliseren om bij te dragen aan de promotie activiteiten. Het BVB heeft voor deze actie de speciale website bijdrage.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl in het leven geroepen. Op deze pagina staat de Bijdragemeter, die aangeeft wat de stand van bijdragen op dat moment is. Het idee achter de meter is dat direct inzichtelijk is hoeveel geld er is om bepaalde promotionele activiteiten uit te kunnen voeren. Het is aan de binnenvaart om te laten zien hoe belangrijk zij promotie van de sector vindt. Door een financiële bijdrage te leveren zorgt de binnenvaart zelf dat de meter stijgt en het pakket aan promotieacties uitgebreid wordt. Om het potentiële sponsoren makkelijker te maken om een sponsorbedrag over te maken, is het nu ook mogelijk via ideal te betalen. Met meer bijdragen uit de markt kan het BVB als voorlichtingsbureau de binnenvaart op een professionele wijze naar buiten blijven brengen. Het BVB heeft een groot bestand met adressen van ondernemers aangekocht en benut om de sponsoractie onder de aandacht te brengen. Tevens zijn advertenties en berichten in de vakpers geplaatst om nieuwe sponsors te bereiken. Naar aanleiding van de actie hebben zich zo n 20 nieuwe sponsoren aangemeld. Daarmee komt het bedrag van de Bijdragemeter op eind 2014, waarmee het BVB de binnenvaart onder de aandacht kan brengen. Het BVB hoopt dat dit bedrag in 2015 verder zal stijgen. Om het startsein te geven aan de wervingsactie heeft het BVB door het hele land op diverse locaties langs het water boodschappentassen met de tekst Ik draag bij aan de boodschap gehangen. Binnenvaartondernemers die de tas hadden gespot konden dat insturen en kregen een tas toegestuurd. Tijdens de beurs Maritime Industry in Gorinchem heeft het BVB ook tassen verspreid onder sponsoren. Nieuwe sponsoren die zich aanmelden krijgen er eentje toegestuurd. Zo kunnen sponsoren zelf ook de boodschap uitdragen. Wij hebben onze blik op de toekomst. Draagt u bij aan een toekomst met meer binnenvaartpromotie? Het BVB heeft nog voldoende ideeen voor concrete promotie activiteiten in de toekomst en laat dit zien in de bijdragemeter. De meter geeft ook aan wat het BVB beschikbaar heeft aan middelen voor binnenvaartpromotie. Hoe hoger de meter, hoe meer promotie voor de branche. Uw bijdrage samen met dat van andere sponsoren laat de meter stijgen en bepaalt uiteindelijk het promotiepakket. Met dit pakket aan activiteiten kan het BVB ook in de toekomst the Blue Road op de kaart zetten én houden. U kunt zich aanmelden als sponsor via een sponsorformulier of direct een bijdrage doen via ideal. Ga naar bijdrage.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl Aandacht voor de campagne langs de waterkant De sponsorwervingsadvertentie

5 Maatwerk Voorlichting Binnenvaart Het BVB zet de laatste jaren stevig in op ladingwerving met het logistieke project Maatwerk Voorlichting Binnenvaart. Dit heeft geresulteerd in ruim vrachtwagenbewegingen die van de weg naar het water zijn gehaald. Grote verladers als Heinz, Huntsman, Bavaria, Aviko, Mars en Heineken hebben hier een aandeel in. Maar ook de kleinere ladingstromen zijn hierin meegenomen. Alles wat van de weg naar het water gaat, telt immers mee. De verwachting is dat er de komende jaren nog eens vrachtwagenbewegingen naar het water gehaald kunnen worden door de lopende contacten die er zijn. Waar financiering voor Maatwerk Voorlichting Binnenvaart voorheen uit subsidie vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu kwam, worden inkomsten nu op projectmatige basis verworven. Hieronder een overzicht van de projecten in Overijssel Het BVB voert samen met verladersorganisatie EVO een opdracht uit voor de provincie Overijssel om de lokale verladers daar te benaderen en te kijken of en hoe zij hun goederen over water zouden kunnen vervoeren. Een mooie kans voor de binnenvaart om in contact te komen met nieuwe bedrijven en extra modal shift naar het water te realiseren. De EVO heeft in de regio al veel contacten bij bedrijven die nog geen gebruik maken van het water, zodoende kunnen zij deuren openen. De logistieke binnenvaartadviseurs van het BVB kunnen daar waar de deur open is gezet hun werk doen om een daadwerkelijke modal shift te realiseren. De samenwerking is voor beide partijen een win-win situatie. In september 2014 is het project van start gegaan. Alle verladers in de regio waarvoor vervoer over water op het eerste gezicht potentie bood, zijn benaderd. Voor verladers waarbij na een eerste quick scan voldoende potentie bleek, wordt een business case op maat opgesteld door de adviseurs. De ultieme uitkomst is de daadwerkelijke opstart van een pilot. Het project loopt tot eind Resultaat Overijssel einde 2014: 147 bedrijven benaderd 53 bedrijven op de shortlist met 30 bedrijven gesprek gehad Noord-Nederland In opdracht van Rijkswaterstaat Noord-Nederland heeft het BVB, in het kader van het programma Beter Benutten 2, een quick scan uitgevoerd naar potentie van meer inzet van binnenvaart in de regio. Het Maatwerkteam had zicht op een aantal verladers met potentie om beter gebruik te maken van de vaarweg Lemmer-Delfzijl. Rijkswaterstaat Noord-Nederland heeft aangegeven behoefte te hebben aan meer logistieke achtergrondinformatie over deze en andere verladers in de regio Noord-Nederland. Het BVB heeft met quick scans bij elk bedrijf inzicht gegeven in de potentiële stromen voor de binnenvaart. Conclusies Noord-Nederland: Quick scan onder 26 bedrijven 18 bedrijven potentie om meer over water te vervoeren Op korte termijn mogelijkheid om 9500 vrachtwagenbewegingen naar het water te verschuiven InlandLinks Het BVB is in 2014 een samenwerking aangegaan met InlandLInks. Met deze samenwerking bood het BVB ondersteuning aan InlandLinks op het gebied van logistiek onderzoek en advies. InlandLinks is een online initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam en inland terminals om intermodaal transport te stimuleren. Het kan daardoor putten uit een breed netwerk en bereik bij het verladende bedrijfsleven. Het BVB heeft jarenlange ervaring in het geven van advies op maat. Door deze twee krachten te bundelen konden verladers een stapje verder geholpen worden in hun weg naar het water. Het heeft het BVB bijvoorbeeld de ruimte geboden Nutricia verder te helpen. Daarnaast is ondersteuning geboden in Dordrecht om het bedrijfsleven daar beter gebruik te laten maken van de haven. Maastricht Bereikbaar Maastricht Bereikbaar maakt onderdeel uit van het programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur & Milieu. Het is een samenwerkingsverband tussen diverse partijen met als doel Maastricht en haar omgeving blijvend bereikbaar te houden. Het BVB heeft voor Maastricht Bereikbaar een inventarisatie gedaan naar hoe de binnenvaart kan bijdragen aan een betere bereikbaarheid van de regio. Daaruit bleek onder andere dat de importstroom van goederen van recyclingbedrijf Rubber Resources geschikt was om over water te vervoeren en zodoende de wegen in de spits te ontzien. Mede door advies op maat door het BVB, in samenwerking met de betrokken partijen, kan Rubber Resources de logistiek optimaliseren en profiteren van de voordelen die de binnenvaart biedt. Resultaat Maastricht Bereikbaar: 425 teu (8000 ton) van de weg naar het water

6 Beurzen en havendagen Mei: Maritime Industry in Gorinchem Van 13 tot en met 15 mei stond het BVB met de andere binnenvaartorganisaties in een gezamenlijke stand in Gorinchem. Dag 1 van de beurs trok al ruim bezoekers en de andere dagen bleven niet achter. Het BVB heeft aan haar sponsoren als dank voor hun bijdrage een toepasselijk cadeau uitgereikt, zij ontvingen namelijk een boodschappentas met daarop Ik draag bij aan de boodschap. Dat gaf een goede toeloop naar de stand en gaf direct gelegenheid om elkaar weer eens te spreken. Om de binnenvaartpresentatie aansprekender te maken heeft het BVB altijd een of twee schepen voor de kade liggen die voor scheepsbezichtiging voor het publiek wordt opengesteld. Een beter promotiemiddel dan het schip zelf is er immers niet. Dit jaar aandacht voor de kleinere schepen door het beunschip Cornelis Sr van de firma Van der Waal en het containerschip Domino van de familie Boers die op zaterdag en zondag te bezoeken waren. De Domino vervoert voor het Alpherium bijvoorbeeld het Heinekenbier van Alphen aan den Rijn naar Rotterdam en Antwerpen. Het zelfzuigende beunschip Cornelis Sr levert zand bestemd voor de bouw. Een leuke mix om de diversiteit van de vloot te laten zien. In de tent had het BVB extra informatie over de twee schepen. Mei: Havendag Vlissingen Het BVB was op de zaterdag aanwezig om de binnenvaart te promoten. Met een opvallende stand, veel voorlichtingsmateriaal en veel bezoekers een geslaagde dag. Juli: Open Havendag Werkendam Zaterdag 5 juli vond de 7e Open Havendag plaats in Werkendam. Na een regenachtige start werd het s middags een gezellige drukte met veel activiteiten op en om het water. Het BVB was aanwezig met een marktkraam die werd gedeeld met de collega s van BLN. September: Wereldhavendagen; groots uitgepakt met kleinere schepen Begin september vinden jaarlijks de Wereldhavendagen in Rotterdam plaats. Het thema dit jaar was: Kleurrijke haven. Het BVB heeft een tentpresentatie aan de Westerkade om de mensen kennis te laten maken met de binnenvaart. Dit jaar samen met het EICB, die bij het publiek innovatie en het belang van kennisdelen onder de aandacht brengen. De Wereldhavendagen trekt jaarlijks honderdduizenden mensen die kennis kunnen maken met wat de binnenvaart allemaal te bieden heeft. Op de kade naast de tent had Jan Minnaard, amateur modelbouwer, een mooie opstelling met schepen en een laad-en losinstallatie tentoongesteld. Deze trok veel bekijks en was een mooie aanvulling op de binnenvaartpresentatie. September: Vlietdagen Het BVB heeft de binnenvaart vertegenwoordigd tijdens De Vlietdagen. Dit maritieme evenement vond plaats op 13 en 14 september in en om Voorburg en Leidschendam. Er waren diverse activiteiten voor jong en oud op en rond het water van de Vliet. Het BVB vertegenwoordigde daar ook Varen doe je samen!, die divers voorlichtingsmateriaal

7 beschikbaar hadden gesteld. Het BVB stond bij de zeekadetten uit Den Haag die hun eigen binnenvaartschip tegen de kade hadden liggen. Hier konden de bezoekers een kijkje aan boord nemen. Het is een kleinschalig, lokaal event, maar ook dan leuk om mensen meer bij te kunnen brengen over de binnenvaart. Oktober: Vakbeurs Ecologistiek Het BVB stond 7 en 8 oktober samen met The Greenline op de vakbeurs Ecologistiek in de Ahoy. Ecologistiek vormt een platform voor duurzame innovatie in transport en logistiek. Diverse duurzame innovaties, zoals elektrische aandrijving op diverse manieren, waren te bewonderen op de beurs. De binnenvaart als duurzame manier van goederenvervoer kon hier niet ontbreken. Uiteindelijk was het veelal personenvervoer en wegvervoer waar de nadruk op lag. Juist daarom vond het BVB het belangrijk dat de binnenvaart aan bod kwam. Dus naast een stand op de beursvloer, verzorgde het BVB op dinsdag de workshop Wie, Wat, Water. Daarin werd praktische informatie gegeven over de binnenvaart in het algemeen en hoe binnenvaart in te passen is in de logistieke keten. Daarnaast heeft het BVB dinsdag op de beurs het Binnenvaartcafé georganiseerd. November: Barge to Business en Riverdating Op 19 en 20 november was het BVB aanwezig tijdens het Europese evenement Barge to Business in Luxemburg. Dit vond tegelijkertijd plaats met het netwerkevent Riverdating. De beide zakelijke evenementen worden georganiseerd binnen het Europese project ELAN. Het BVB is als partner betrokken bij ELAN en vandaar ook bij de organisatie van Barge to Business en Riverdating. Het concept van Riverdating is gebaseerd op één-op-één afspraken. Het BVB had speciaal voor sponsoren een the Blue Road-paviljoen georganiseerd. Zes partijen stonden gezamenlijk in deze stand en konden zich samen presenteren, maar draaiden wel onafhankelijk van elkaar hun eigen afspraken. Dit gaf de paviljoendeelnemers een unieke mogelijkheid om met logistiek managers en verladers aan tafel te zitten. Zo kon een verlader of andere geïnteresseerden praktisch en effectief advies krijgen hoe de binnenvaart een bijdrage kan leveren in de logistieke keten. Sowieso goed voor het netwerk en in sommige gevallen goed voor de zaken. Daarnaast hadden de deelnemers toegang tot de conferentie Barge to Business, zodat ze ook daar wat lezingen bij konden wonen. De conferentie behandelde in een zeer divers en uitgebreid programma de nieuwste trends op het gebied van duurzaamheid, innovatie, financiering en kansen voor marktvernieuwing. Binnenvaartcafé In 2014 heeft het BVB in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam drie maal een Binnenvaartcafé georganiseerd, op 19 maart, 2 juli en 7 oktober. Een groep van gemiddeld 40 tot 50 personen is hierbij standaard aanwezig, waarmee het duidelijk voorziet in een behoefte. De Binnenvaartcafés zijn miniseminars waarin met verschillende inhoudelijke thema s gesproken wordt over (container)vervoer over water. Interessant voor de operator, terminal, maar ook voor de verlader en andere ondernemers in en om de binnenvaart. Naast het inhoudelijke programma biedt het BVB samen met het Havenbedrijf Rotterdam met deze bijeenkomsten de mogelijkheid om marktpartijen met elkaar in contact te laten komen tijdens een netwerkborrel. In oktober heeft het BVB het Binnenvaartcafe eenmalig op locatie gehouden, namelijk op de beurs Ecologistiek. Thema van de bijeenkomst was Ketenbrede samenwerking; winst voor iedereen. Na afloop werden de aanwezigen een borrel aangeboden op het Green Freight Plaza. Werkbezoeken Een goede manier om de binnenvaart op de politieke agenda te zetten en hen meer bekend te maken met de bedrijfstak is door het organiseren van werkbezoeken. Dit doet het BVB al jaren met succes. Ook in 2014 heeft het BVB een aantal bezoeken aan de binnenvaart gehouden voor personen die binnenvaart in hun portefeuille hebben: Januari: Carla Dik-Faber, ChristenUnie September: Karin Visser, hoofdingenieurdirecteur Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement en P. Janssen, directeur scheepvaart Rijkswaterstaat VWM. November: Farshad Bashir, SP Met dank aan o.a. de volgende schepen voor hun gastvrijheid : ms For-Ever, mts Noordster, beunschip Arowi en koppelverband Gavialis

8 Binnenvaartpromotie Bijlage EVO Logistiek Het BVB heeft met het oktobernummer van EVO Logistiek een bijlage meegestuurd in de vorm van een zelf te vouwen container van the Blue Road. Middels een tekst op de binnenkant wordt er aandacht besteed aan de nieuwe film Keuringsdienst van Water van het BVB. EVO Logistiek valt bij zo n verladers en logistiek managers op de mat. Precies de doelgroep om de nieuwe film onder de aandacht te brengen. Door deze informatie op ludieke wijze op een container te plaatsen, krijgen ze de informatie én hebben ze als ze de container vouwen een aandenken aan the Blue Road. Iets wat op het bureau neergezet wordt en zo zijn attentiewaarde houdt. Binnenvaartagenda 2015 Het BVB geeft in samenwerking met de andere binnenvaartorganisaties de Binnenvaartagenda uit. Hierin naast het calendarium diverse praktische binnenvaartinformatie, zoals laaden lostijden, liggelden en getijtafels. Vormgeving en advertentieverkoop is uitgevoerd door Studio DOD. Sponsoren van het BVB hebben per post een gratis exemplaar ontvangen. Nieuwe autosticker Het BVB heeft de veel opgevraagde autosticker in een nieuw jasje gestoken. De sticker heeft nu de dubbelzinnige tekst: Meer vaart over water. Binnenvaart informatieborden De in 2013 vervaardigde binnenvaart informatieborden staan inmiddels op zo n 20 watergebonden locaties door het land. Zo ook bij de Spido te Rotterdam bijvoorbeeld. Deze informatieborden zijn in samenwerking met het OCB door het BVB gemaakt en bevatten informatie over de vaarwegen, scheepstypen en mogelijkheden van werken in de binnenvaart. Thuishaven van de binnenvaart Zwijndrecht wil zich steeds meer profileren als binnenvaartvriendelijke gemeente. Dus naast het plaatsten van informatieborden langs het water, is het BVB gevraagd aparte borden te te ontwerpen met de tekst: Thuishaven van de binnenvaart. Het daadwerkelijk maken en plaatsten in Zwijndrecht heeft de gemeente zelf voor hun rekening genomen. Deze speciale borden staan nu op diverse locaties in de gemeente. Op 27 maart heeft Elbert Vissers, wethouder van Zwijndrecht, nieuwe binnenvaart informatieborden in Zwijndrecht onthuld. In Zwijndrecht staan ze langs een drukbezochte wandelpromenade langs het water.

9 Binnenvaartpromotie in stationshal Rotterdam In de nieuwe stationshal van het Centraal Station Rotterdam hangt een enorm groot LED-scherm 40 bij 4,5 meter waarop havenbeelden worden getoond. Het doel is de haven en de bedrijvigheid nog zichtbaarder te maken voor de ruim reizigers die dagelijks van en naar de stad reizen. Hierin kan de binnenvaart uiteraard niet ontbreken. Het BVB heeft daarom in samenwerking met een productiebedrijf opnames verzorgd om de binnenvaart mooi in beeld te brengen. Er zijn inmiddels diverse beelden getoond in de stationshal, zoals van het ms Linda die zout lost in de Botlek, een item over de duwvaart, een film van een autoschip en van een beunschip. Ook is er een tankvaartitem opgenomen. Elke seizoen worden weer andere films getoond, dus de items komen door het jaar heen wisselend aan bod. Film Keuringsdienst van Water In september lanceerde het BVB de nieuwe informatieve film Keuringsdienst van water. In de film gaat presentator Johan van Polanen op zoek naar de antwoorden op vragen als: Hoe werkt vervoer per binnenvaart eigenlijk? Welke producten kunnen per schip vervoerd worden? Is vervoer over water voor iedere verlader een optie? In de mini-documentaire van nog geen 10 minuten wordt de kijker meegenomen in de logistieke processen van een tweetal verladende bedrijven, te weten bierbrouwer Bavaria en vleesverwerker Teeuwissen. Zij delen hun ervaringen met hun stap naar het vervoer over water en geven inzicht in de keuzes die zij hierbij maakten. De Keuringsdienst van water is ontwikkeld door het BVB om het verladende bedrijfsleven te enthousiasmeren en vooral te inspireren voor het vervoer over water. Een praktisch verhaal dat hopelijk meer verladers overtuigt de stap naar het water te onderzoeken. De primeur van de film was tijdens het Binnenvaartcafe op 19 maart. Ook is de film middels een persbericht gepresenteerd in de diverse media en is te vinden op de BVB-website onder het kopje Media of te zien op het YouTubekanaal BVBinnenvaart. Scan de QR-code om de film te bekijken

10 Presentaties Onderstaande voordrachten heeft het BVB in 2014 gehouden: April: Presentatie US Army Mei: Presentatie belang binnenvaart tijdens cursus Binnenvaart en Vaarwegen Mei: Presentatie aan studenten Havenlogistiek van het STC September: Informatieve presentatie in Rosmalen over belang binnenvaart Zuidwillemsvaart Oktober: Workshop Wie, Wat, Water tijdens vakbeurs Ecologistiek November: Seminar Achterlandverbindingen tijdens vakbeurs Transport & Logistics in Ahoy, Rotterdam November: Presentatie logistiek platform NEAD November: Gastles Marketing in de binnenvaart op het STC (onderdeel van het record maritieme gastlessen op initiatief van Maritime by Holland) Media Het BVB is als voorlichtingsbureau voor de media vaak een eerste aanspreekpunt. Aan het BVB de taak actuele situaties realistisch en feitelijk neer te zetten, maar de berichtgeving ook positief te benaderen en het imago van de branche voorop te stellen. Naast mediavragen wordt vrijwel maandelijks een beroep op de BVBmedewerkers gedaan voor het zoeken naar een schip voor diverse radio- en televisieprogramma s. Indien dit programma bijdraagt aan een goede beeldvorming en imago voor de binnenvaart werkt het BVB hier graag aan mee. Het BVB kijkt dan zorgvuldig welke ondernemer het beste past bij het betreffende onderwerp. Hetzelfde geldt voor diverse artikelen en reportages voor gedrukte media. Deze weten het BVB ook te vinden voor (cijfermatige) informatie en beeldmateriaal uit het ruime fotoarchief. Jongerencommunicatie Het BVB krijgt vrijwel wekelijks aanvragen van jongeren of scholen voor het sturen van voorlichtings- en beeldmateriaal over de binnenvaart voor werkstukken, spreekbeurten, presentaties of schoolprojecten. Speciaal voor dergelijke vragen heeft het BVB op de website een document geplaatst met veel basisinformatie die leerlingen kunnen downloaden. Communicatieondersteuning Het BVB heeft in opdracht van BLN hun startevent in september in Lantaren Venster mede georganiseerd. De gemaakte uren voor de organisatie van de BVB-medewerkers zijn door BLN vergoed. Europese binnenvaartpromotie Het BVB is voor de binnenvaart ook op Europees niveau actief middels een gezamenlijk lidmaatschap met Koninklijke Schuttevaer in de Europese organisatie Inland Navigation Europe (INE). Het BVB participeert ook in het Europese project ELAN. ROC Vereniging Het BVB voert al jaren het secretariaat voor de ROC Vereniging. Naast het beheer van de website en ledenadministratie, ondersteunt het BVB het dagelijks bestuur met administratieve en organisatorische zaken. Dinsdag 20 mei vond de Algemene Ledenvergadering plaats in Veendam. Onderzoek mestvervoer Stephan le Sage, die in 2014 tevens een dag in de week aan het BVB verbonden was als vormgever/dtp er, heeft voor zijn eindscriptie een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid om organische meststoffen per binnenvaartschip te exporteren. De aanleiding voor het onderzoek is een wijziging in de Meststoffenwet die producenten van organische mest verplicht twintig à dertig procent van hun productie te exporteren. Het gaat hier dan al snel over honderdduizenden tonnen mest per jaar. De agrarische sector heeft de vraag bij het BVB neergelegd of de binnenvaart in dit transport een rol kan spelen. De belangrijkste uitkomst van dit onderzoek is dat er eigenlijk geen technische of financiële bezwaren zijn om de meststoffen per schip te vervoeren, mits er aan een aantal voorwaarden voldaan wordt, zoals dat het schip GMP+ goedgekeurd is alvorens het de meststoffen laadt. Het enige knelpunt is de manier van denken van de mesthandelaren. Vaste bestaande relaties met wegvervoerders en de onbekendheid met de mogelijkheden van de binnenvaart werken de weg naar het water tegen. Aan het BVB de taak om die mindswitch te realiseren. > Bassischool de Sonnevanck in Rotterdam-Zuid had de klas omgetoverd tot Havenstad.

11 Online Website Online communicatie is niet meer weg te denken tegenwoordig. Veel mensen vergaren via Google of andere zoekmachines hun informatie. Het is dan belangrijk dat mensen je willen en kunnen vinden. Vandaar dat het BVB in de communicatiestrategie veel aandacht besteed aan online promotie. De BVB-website is nog altijd een veel geraadpleegde plek voor mensen die meer willen weten over de binnenvaart en de mogelijkheden voor vervoer over water. Door actief zoekmachine optimalisatie toe te passen zorgt het BVB dat de website bovenin de zoekresultaten verschijnt zodra mensen zoeken op bijvoorbeeld binnenvaart. In 2014 had de website bijna bezoeken. Vooral de the Blue Road map wordt vaak geraadpleegd voor de diverse laad-en loslocaties en containerlijndiensten. Maar ook de pagefliptool van Waardevol Transport wordt veel gebruikt als naslagwerk en bron door studenten, maar ook anderen die geïnteresseerd zijn in feiten en cijfers. Daarnaast wordt veelvuldig voorlichtingsmateriaal aangevraagd voor spreekbeurten of projecten. Duurzaamheidsanimatie De informatieve, online animatie met naam De kortste weg naar duurzaam transport is in 2014 geactualiseerd en op sommige punten verbeterd. Het BVB heeft middels een gerichte nieuwsbrief verladers op de hoogte gesteld van de nieuwe animatie. Zo hoopt het BVB veel bezoek naar de website te leiden en uiteindelijk weer meer verladers enthousiast te maken voor vervoer over water. Social media Het BVB is zeer actief op de zogenaamde sociale media, met name op Twitter en Facebook, maar ook op LinkedIn en YouTube. Het BVB heeft een eigen Facebookpagina onder de naam The Blue Road en een Twitteraccount en is lid van diverse groepen op LinkedIn. Het BVB gebruikt deze media om vanuit de actualiteit met positieve insteek het beste van de binnenvaart onder de aandacht te brengen. Maar het heet niet voor niets sociale media, dus het BVB gebruikt het met name om in contact te komen met de diverse doelgroepen, om interactie te krijgen en het reageren op relevante andere berichten. In 2014 is het aantal volgers fors gestegen. Inmiddels heeft de Facebook-pagina rond de 600 likes en ruim volgers op Twitter. Ook heeft het BVB een eigen YouTube-kanaal waar diverse video s getoond worden. Online statistieken: BVB-website bezoeken in 2014 The Blue Road-facebookpagina 600 likes YouTube-kanaal BV Binnenvaart 1600 volgers Best bekeken film: De Drijvende Kracht met weergaven Bekijk de aangepaste animatie nu via: of door onderstaande QR-code te scannen.

12 Resultatenrekening Lasten Werkelijk Begroot Logistieke voorlichting 4.182, Bijlage EVO-logistiek, Ecologistiek, Binnenvaartcafé, Blue Road-paviljoen Riverdating Overheid 654,- 750,- Werkbezoeken Binnenvaart Imago NL publiek 6.050, ,- Wereldhavendagen/ maritieme dagen, online (website/ social media), herdruk voorlichtingsmateriaal Europa , ,- Bijdrage Inland Navigation Europe, Platina, ELAN Maatwerk , ,- Extra opdrachten maatwerk (Maastricht Bereikbaar, BB Leeuwarden), Consultancy kosten maatwerk (algemeen), consultancykosten t.b.v. Havenbedrijf Rotterdam en Overijssel. Binnenvaartondernemers / potentiele 8.061, ,- sponsoren Beursdeelname Maritime Industry, Jaarverslag, Sponsorwerving, Binnenvaartagenda, vlaggen, scheepvaartdagen Lidmaatschappen 362,- 375,- ELC Limburg Personele kosten , ,- Loonkosten incl. pensioen, ondersteuning maatwerk en inhouse DTP, dertiende maand, dagelijks bestuur, cursussen personeel, personeelskosten onvoorzien Kantoorkosten , ,- Bedrijfswagen, systeembeheer, huur- en servicekosten, kopieerkosten, telefoon/fax, portokosten, kantoorbenodigdheden, handelsdrukwerk, automatisering, verzekeringen, internet/ gebruikskosten, bankkosten Overige kosten 7.673, ,- Representatiekosten, kantinekosten, reis- en verblijfkosten, administratie-/ registeraccountantskosten, overige algemene kosten, abonnementen, relatiegeschenken TOTAAL LASTEN , ,- Baten Werkelijk Begroot Inkomsten bedrijfstak binnenvaart , ,- Het BVB wordt financieel ondersteund door 460 sponsors Inkomsten Maatwerk , ,- Maatwerk algemeen, Overijssel, Havenbedrijf Rotterdam InlandLinks, extra inkomsten Inkomsten Europa , ,- ELAN, reiskosten ELAN, inkomsten Platina Inkomsten overige projecten , ,- BLN startevent, Wereldhavendagen, ROC secretariaat Overige inkomsten 5.538, ,- O.a. uitlenen medewerkers, verkoop artikelen, rente deposito, COV-werkbezoeken Resultaat tekort , ,- TOTAAL BATEN , ,-

13 Woord van de penningmeester 2014 was het tweede jaar waarin het BVB zonder subsidies van de overheid en de havenbedrijven heeft geopereerd. Geconcludeerd kan worden dat het uitdagende tijden zijn om de promotie activiteiten op een professioneel niveau in stand te houden. De baten vanuit de sector zijn weliswaar overeenkomstig de begroting, maar in vergelijk met 2013 zijn er veel minder logistieke Maatwerkprojecten uitgevoerd. Dit is jammer omdat de baten uit deze projecten weer benut kunnen worden voor promotiedoeleinden. De logistieke adviseurs van Maatwerk Voorlichting Binnenvaart zijn dit jaar ingezet voor een drietal projecten waarvan het project Kennisondersteuning goederenvervoer over water in Overijssel het meest in het oog springt. Het project loopt door in 2015 en eindigt op 31 december van dat jaar. Hiernaast is Maatwerk ook ingeschakeld door andere partijen zoals de Gemeente Maastricht voor het project Maastricht Bereikbaar en het Havenbedrijf Rotterdam voor logistieke ondersteuning bij het InlandLinks project. De advisering van de logistiek adviseurs beslaat vaak een traject van enige jaren voor dat binnen een bedrijf de logistieke omslag naar binnenvaart wordt gemaakt. Zo besloot bijvoorbeeld Nutricia na vier jaar intensieve begeleiding om een groot ladingpakket naar het water over te hevelen. In 2015 zal worden getracht het werk van de Maatwerk adviseurs voor de toekomst veilig te stellen binnen andere projecten zoals Beter Benutten II. Het boekjaar 2014 is afgesloten met een tekort van ,-. Dit bedrag is onttrokken aan het Stichtingsvermogen van het BVB, dat hiermee ongeveer op hetzelfde niveau als in 2012 is gekomen. Met het oog op verminderde inkomsten, is besloten het lidmaatschap van INE over te dragen aan BLN-Koninklijke Schuttevaer. Dit is mede ingegeven omdat de belangrijkste taak van INE, Europese vaarweg-lowbby, meer in de lijn ligt van het werk van Schuttevaer. Door middel van deelname met een the Blue Road paviljoen aan Riverdating in Luxemburg, werd het Europese Verladersproject ELAN, dat een looptijd had van drie jaar, afgesloten. In 2015 zal er nog een financiële afwikkeling plaatsvinden na goedkeuring van de Europese Commissie. Vermeldenswaardig is dat het BVB op 24 november 2014, exact 25 jaar bestond. Dit was tevens de datum dat het BVB haar nieuwe voorzitter, Annette Augustijn presenteerde. Onder haar leiding zal het BVB in 2015 met hernieuwd elan aan de slag gaan om de binnenvaart bij alle doelgroepen onder de aandacht te - blijven - brengen. Zo wordt o.a. met hulp van externe financiers de uitgave Waardevol Transport vervaardigd, zal er een reeks nieuwe posters in 3D verschijnen, wordt er breed ingezet op de organisatie van werkbezoeken voor Kamer- en Statenleden en zal samen met sponsoren en verladend bedrijfsleven worden stilgestaan bij 25 jaar BVB. Kerntaak naast promotie, is en blijft de logistieke advisering aan bedrijven die overwegen hun lading per binnenvaart te gaan vervoeren. Wij hopen de binnenvaart op deze wijze te ondersteunen, ook in economisch mindere tijden! Jan Vogelaar Penningmeester Bureau Voorlichting Binnenvaart

14 Dagelijks bestuur Het bestuur van het BVB bestaat uit vertegenwoordigers van de binnenvaartorganisaties. Voorzitter: A. Augustijn, secretaris: C.J. de Vries (BLN- Koninklijke Schuttevaer), penningmeester: J. Vogelaar (Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart), G. Kester (BLN) Overige bestuursleden W. de Jong (Nederlandsch Binnenvaartbureau), T. Zeldenrust (BLN-CBOB), A. Korteweg (Havenbedrijf Rotterdam) Commissie van Toezicht A. de Weerd, R. Vermeeren (m.s. Estero) Bureau Voorlichting Binnenvaart Het BVB kent drie vaste medewerkers: Wilco Volker (marketing manager), Petra Figee (pr en communicatie) en Monique Keller (office manager). Stephan le Sage werkte in 2014 een dag in de week voor het BVB voor diverse DTPprojecten en voerde een onderzoek uit. Monique Rook is als freelance communicatieadviseur aan het BVB verbonden voor het project ELAN. Kees de Vries heeft als secretaris de dagelijkse leiding over het team en de werkzaamheden. Maatwerk Voorlichting Binnenvaart Het Maatwerk-team bestaat uit twee logistiek adviseurs: Marco Huijsman en Miranda Volker. Het BVB ondersteunt het team op administratief, logistiek en organisatorisch vlak.

15 Colofon Dit is een uitgave van het Bureau Voorlichting Binnenvaart Vasteland 12e, 3011 BL Rotterdam T F Tekst en vormgeving: Petra Figee Fotografie Bureau Voorlichting Binnenvaart, Annemarie van Oers

16

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1 Oktober 2013 Drechtsteden een kansrijke regio Innovatief ondernemen (interne) status quo doorbreken dinnerdaten vorkje prikken in de regen 1 ACTIVITEITEN AGENDA Leerparkpromenade 2013 31 oktober 14 november

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, juli 2014 37 Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ DEC Liemers

Nadere informatie

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184,

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau In het nieuwsd juni/juli 2012 In deze uitgave: Kick off WD SecretaresseNetwerk bij Van Leeuwen Algemene Ledenvergadering bij HVC Drechtsteden: de maritieme topregio Provincie en Drechtsteden investeren

Nadere informatie

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen Millennium Gemeente Campagne brochure 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Inleiding 7 2 Millennium Gemeente

Nadere informatie

ONTDEK!CITYMARKETING

ONTDEK!CITYMARKETING RAPPORT ONTDEK!CITYMARKETING CENTRUMMANAGEMENT EN LEIDEN MARKETING IN EEN NIEUWE FASE DEEL I & II 10 september 2012 INHOUDSOPGAVE Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING 2013-2016 I - 1 Inleiding:

Nadere informatie

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Businessplan 2015 2018 Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Voorwoord Groter dan de som Hierbij presenteren wij Groter dan de som, het businessplan stichting voordekunst

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken Jaargang 3 - Nummer 8-2013 Start Up Quality Internetworking Het netwerk is de fundering van elk bedrijf Café Wilskracht Bestaat 20

Nadere informatie

een fantatische week En verder... Jeroen, Elmar en Rick Excursie Scania

een fantatische week En verder... Jeroen, Elmar en Rick Excursie Scania TBK Magazine Nummer 5/ Mei 2013 Studiereis Wenen een fantatische week En verder... Het lean principe in de praktijk Demand Planning in de praktijk Slim produceren met Lean Manufacturing Afgelopen & Komende

Nadere informatie

Samenvatting en eindconclusie

Samenvatting en eindconclusie HAS KennisTransfer Onderwijsboulevard 221 Postbus 90108 5200 MA s-hertogenbosch Telefoon: (073) 692 36 37 Documenttitel: Agrologistiek in het MKB Status: Definitief Opdrachtgever: Contactpersoon: Platform

Nadere informatie

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD Emile Roemer, SP-Tweede Kamerlid september 2009 4 DE SCHIPPER INHOUDSOPGAVE 5 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 7 SAMENVATTING

Nadere informatie

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Marketingplan Klas Datum ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Auteurs en Studentennummers Ilse van den Bighelaar 2042201 Serge Don 2042523 Jos Kleinloog 2042020 Lieke Koolen 2043341 Sam Renders 2041872 Begeleider

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Investering 37.000,- Opbrengst 80.778,-

JAARVERSLAG 2014. Investering 37.000,- Opbrengst 80.778,- JAARVERSLAG 2014 Investering 37.000,- Opbrengst 80.778,- H E T E F F E C T V A N S A M E N W E R K E N Waarom moeilijk doen als het samen kan? Als initiatiefnemer van de Roosendaalse Uitdaging grijp ik

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem Oktober 2014 De missie van de WD Overal op de bres voor de Drechtsteden Samenwerken aan ambities Op duurzame wijze versterken van de regiokracht Regionaal sectorplan maritiem Succesvol van start in het

Nadere informatie

Wij zijn er voor u! > Wat doen wij in 2015. > www.vvvzuidlimburg.nl. Kennis delen. Acties voor Inwoners. Toeristische. promotie

Wij zijn er voor u! > Wat doen wij in 2015. > www.vvvzuidlimburg.nl. Kennis delen. Acties voor Inwoners. Toeristische. promotie Presentaties en gastcollege s Acties voor Inwoners Kennis delen Promotie van evenementen Toeristische promotie gemeentes VVV Zuid-Limburg App Belangenbehartiging politiek Internet Markt onderzoek (Eu)regionale

Nadere informatie

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

citymarketing Terneuzen mei 2014

citymarketing Terneuzen mei 2014 Citymarketingplan citymarketing Terneuzen mei 2014 mei 2014 Projectgroep Citymarketing Gemeente Terneuzen Klankbordgroep citymarketing Brandaris Placemarketing 7 mei 2014 Projectgroep citymarketing Gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

Lanceren van websites. Maximale aandacht door inzet van media. Alex van Ginneken

Lanceren van websites. Maximale aandacht door inzet van media. Alex van Ginneken Lanceren van websites Maximale aandacht door inzet van media Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten van succesvolle

Nadere informatie