Jaarverslag. Jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Jaarverslag"

Transcriptie

1 Jaarverslag Jaarverslag 2014

2 Woord van de voorzitter Op 24 november 2014 bestond het Bureau Voorlichting Binnenvaart 25 jaar en in die jaren is er - dankzij de bijdragen van alle deelnemers uit de eigen sector, maar ook met behulp van subsidies - door het BVB veel werk verzet om de binnenvaart goed onder de aandacht te brengen was het laatste jaar waarin er sprake was van die subsidies en het BVB staat nu dus al 2 jaar op eigen benen: een geweldige prestatie in deze tijden! In 2015 zullen we samen met sponsoren en het verladend bedrijfsleven aandacht besteden aan zoveel succesvolle jaren. In die 25 jaren is er wel het een en ander veranderd, zacht gezegd! En dat zal de komende jaren niet anders zijn. Het streven naar meer duurzaamheid in de maatschappij speelt ons in de kaart als we meebewegen op de weg van vergroening en veel varende ondernemers én bedrijven willen en doen dat. Afwegingen in keuzes voor transport door verladers berusten niet altijd meer alleen op geld, maar ook op de wens om bij te dragen aan een betere wereld. De totale productieketen inclusief transport komen daarbij in beeld. Bevrachters kunnen daar goed op inspelen door de binnenvaart een grotere rol te geven. Mede met hulp van het BVB staan en gaan deuren open voor meer vervoer over water. Bijvoorbeeld met de Maatwerkprojecten die het BVB de afgelopen jaren heeft uitgevoerd. In 2014 ging het daarbij om projecten in Overijssel (loopt in 2015 nog door), Maastricht, Noord-Nederland en Rotterdam. Het werkelijk van de weg halen van transport blijkt daarbij steeds een lang lopend proces te zijn. Zo besloot bijvoorbeeld Nutricia eind 2014 na vier jaar intensieve begeleiding om een groot ladingpakket naar het water over te hevelen. Ook voor 2015 is de verwachting op dit punt succes te boeken. Met hulp van externe financiers zal er in 2015 opnieuw een uitgave Waardevol Transport worden vervaardigd, zal er een reeks posters in 3D verschijnen en organiseren we werkbezoeken voor Kamer- en Statenleden. Kerntaak, naast promotie, is en blijft de logistieke advisering aan bedrijven die overwegen hun lading per binnenvaart te gaan vervoeren. We hebben er een sterke bemanning voor! Annette Augustijn Voorzitter Bureau Voorlichting Binnenvaart

3 Zilveren jubileum BVB Het BVB mocht op 24 november haar zilveren jubileum vieren. 25 jaar binnenvaartpromotie is niet iets om zomaar voorbij te laten gaan. Ondanks het feit dat het jubileum in 2015 grootser gevierd zal worden, heeft het BVB er wel even stil gestaan. Via diverse kanalen is er aandacht geweest voor het jubileum; middels een persbericht, interviews in de vakpers, een artikel in het Magazine Binnenvaart, berichten op Facebook en Twitter en een jubileumpagina op de website met daarop bijvoorbeeld foto s en quotes van sponsoren en relaties over het BVB. Het BVB heeft ook een prijsvraag aan haar jubileum verbonden. Uit alle goede inzendingen op vragen over 25 jaar BVB zijn 3 winnaars gekozen welke een prijs hebben ontvangen. De prijs was een gevulde boodschappentas met producten vervoerd over water. Het was tevens een mooie aanleiding om de nieuwe voorzitter Annette Augustijn te presenteren. Annette Augustijn neemt per 1 januari 2015 officieel het stokje van oud-voorzitter Roland Kortenhorst over. Zij was tot voor kort werkzaam bij Rijkswaterstaat en als Rijnvaartcommissaris bij de CCR. Vanaf januari heeft ze afscheid genomen van haar werkzame leven en is ze volledig beschikbaar voor bestuurstaken. In 25 jaar is veel gedaan én bereikt. Zomaar een greep uit 25 jaar binnenvaartpromotie: Werkbezoeken voor diverse prominenten en politici, zoals prins Willem-Alexander en premier Wim Kok. Het maken en uitbrengen van diverse promotionele films, zoals De Drijvende Kracht. Diverse promotionele acties, zoals het ombouwen van het ms Westropa tot Formule 1-auto en een skatebaan in het ruim van het ms Sympathie. Vertegenwoordiging van de binnenvaart tijdens diverse (vak)beurzen, havendagen en evenementen Een binnenvaartvloot in Madurodam. Verladers voorlichten met het promotieschip de Hanzestad. Lancering en laden van het merk the Blue Road. Promotie op schepen met de slogan Hier vaart een file van.... Dit en meer heeft het BVB gedaan om de binnenvaart onder de aandacht te brengen. En het BVB blijft zich dagelijks inzetten om de binnenvaart bij de buitenwereld in de kijker te spelen. Dit doen wij uiteraard voor, maar ook mét de binnenvaart! Want zonder haar sponsors kan het BVB haar werk niet doen. We hopen dan ook dat de sector ons wil blijven steunen door een bijdrage te leveren aan binnenvaartpromotie.

4 Sponsorbijdragen inzichtelijk gemaakt Met de slogan Ik draag bij aan de boodschap is het BVB in 2014 een sponsorwervingscampagne gestart om de binnenvaart te mobiliseren om bij te dragen aan de promotie activiteiten. Het BVB heeft voor deze actie de speciale website bijdrage.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl in het leven geroepen. Op deze pagina staat de Bijdragemeter, die aangeeft wat de stand van bijdragen op dat moment is. Het idee achter de meter is dat direct inzichtelijk is hoeveel geld er is om bepaalde promotionele activiteiten uit te kunnen voeren. Het is aan de binnenvaart om te laten zien hoe belangrijk zij promotie van de sector vindt. Door een financiële bijdrage te leveren zorgt de binnenvaart zelf dat de meter stijgt en het pakket aan promotieacties uitgebreid wordt. Om het potentiële sponsoren makkelijker te maken om een sponsorbedrag over te maken, is het nu ook mogelijk via ideal te betalen. Met meer bijdragen uit de markt kan het BVB als voorlichtingsbureau de binnenvaart op een professionele wijze naar buiten blijven brengen. Het BVB heeft een groot bestand met adressen van ondernemers aangekocht en benut om de sponsoractie onder de aandacht te brengen. Tevens zijn advertenties en berichten in de vakpers geplaatst om nieuwe sponsors te bereiken. Naar aanleiding van de actie hebben zich zo n 20 nieuwe sponsoren aangemeld. Daarmee komt het bedrag van de Bijdragemeter op eind 2014, waarmee het BVB de binnenvaart onder de aandacht kan brengen. Het BVB hoopt dat dit bedrag in 2015 verder zal stijgen. Om het startsein te geven aan de wervingsactie heeft het BVB door het hele land op diverse locaties langs het water boodschappentassen met de tekst Ik draag bij aan de boodschap gehangen. Binnenvaartondernemers die de tas hadden gespot konden dat insturen en kregen een tas toegestuurd. Tijdens de beurs Maritime Industry in Gorinchem heeft het BVB ook tassen verspreid onder sponsoren. Nieuwe sponsoren die zich aanmelden krijgen er eentje toegestuurd. Zo kunnen sponsoren zelf ook de boodschap uitdragen. Wij hebben onze blik op de toekomst. Draagt u bij aan een toekomst met meer binnenvaartpromotie? Het BVB heeft nog voldoende ideeen voor concrete promotie activiteiten in de toekomst en laat dit zien in de bijdragemeter. De meter geeft ook aan wat het BVB beschikbaar heeft aan middelen voor binnenvaartpromotie. Hoe hoger de meter, hoe meer promotie voor de branche. Uw bijdrage samen met dat van andere sponsoren laat de meter stijgen en bepaalt uiteindelijk het promotiepakket. Met dit pakket aan activiteiten kan het BVB ook in de toekomst the Blue Road op de kaart zetten én houden. U kunt zich aanmelden als sponsor via een sponsorformulier of direct een bijdrage doen via ideal. Ga naar bijdrage.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl Aandacht voor de campagne langs de waterkant De sponsorwervingsadvertentie

5 Maatwerk Voorlichting Binnenvaart Het BVB zet de laatste jaren stevig in op ladingwerving met het logistieke project Maatwerk Voorlichting Binnenvaart. Dit heeft geresulteerd in ruim vrachtwagenbewegingen die van de weg naar het water zijn gehaald. Grote verladers als Heinz, Huntsman, Bavaria, Aviko, Mars en Heineken hebben hier een aandeel in. Maar ook de kleinere ladingstromen zijn hierin meegenomen. Alles wat van de weg naar het water gaat, telt immers mee. De verwachting is dat er de komende jaren nog eens vrachtwagenbewegingen naar het water gehaald kunnen worden door de lopende contacten die er zijn. Waar financiering voor Maatwerk Voorlichting Binnenvaart voorheen uit subsidie vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu kwam, worden inkomsten nu op projectmatige basis verworven. Hieronder een overzicht van de projecten in Overijssel Het BVB voert samen met verladersorganisatie EVO een opdracht uit voor de provincie Overijssel om de lokale verladers daar te benaderen en te kijken of en hoe zij hun goederen over water zouden kunnen vervoeren. Een mooie kans voor de binnenvaart om in contact te komen met nieuwe bedrijven en extra modal shift naar het water te realiseren. De EVO heeft in de regio al veel contacten bij bedrijven die nog geen gebruik maken van het water, zodoende kunnen zij deuren openen. De logistieke binnenvaartadviseurs van het BVB kunnen daar waar de deur open is gezet hun werk doen om een daadwerkelijke modal shift te realiseren. De samenwerking is voor beide partijen een win-win situatie. In september 2014 is het project van start gegaan. Alle verladers in de regio waarvoor vervoer over water op het eerste gezicht potentie bood, zijn benaderd. Voor verladers waarbij na een eerste quick scan voldoende potentie bleek, wordt een business case op maat opgesteld door de adviseurs. De ultieme uitkomst is de daadwerkelijke opstart van een pilot. Het project loopt tot eind Resultaat Overijssel einde 2014: 147 bedrijven benaderd 53 bedrijven op de shortlist met 30 bedrijven gesprek gehad Noord-Nederland In opdracht van Rijkswaterstaat Noord-Nederland heeft het BVB, in het kader van het programma Beter Benutten 2, een quick scan uitgevoerd naar potentie van meer inzet van binnenvaart in de regio. Het Maatwerkteam had zicht op een aantal verladers met potentie om beter gebruik te maken van de vaarweg Lemmer-Delfzijl. Rijkswaterstaat Noord-Nederland heeft aangegeven behoefte te hebben aan meer logistieke achtergrondinformatie over deze en andere verladers in de regio Noord-Nederland. Het BVB heeft met quick scans bij elk bedrijf inzicht gegeven in de potentiële stromen voor de binnenvaart. Conclusies Noord-Nederland: Quick scan onder 26 bedrijven 18 bedrijven potentie om meer over water te vervoeren Op korte termijn mogelijkheid om 9500 vrachtwagenbewegingen naar het water te verschuiven InlandLinks Het BVB is in 2014 een samenwerking aangegaan met InlandLInks. Met deze samenwerking bood het BVB ondersteuning aan InlandLinks op het gebied van logistiek onderzoek en advies. InlandLinks is een online initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam en inland terminals om intermodaal transport te stimuleren. Het kan daardoor putten uit een breed netwerk en bereik bij het verladende bedrijfsleven. Het BVB heeft jarenlange ervaring in het geven van advies op maat. Door deze twee krachten te bundelen konden verladers een stapje verder geholpen worden in hun weg naar het water. Het heeft het BVB bijvoorbeeld de ruimte geboden Nutricia verder te helpen. Daarnaast is ondersteuning geboden in Dordrecht om het bedrijfsleven daar beter gebruik te laten maken van de haven. Maastricht Bereikbaar Maastricht Bereikbaar maakt onderdeel uit van het programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur & Milieu. Het is een samenwerkingsverband tussen diverse partijen met als doel Maastricht en haar omgeving blijvend bereikbaar te houden. Het BVB heeft voor Maastricht Bereikbaar een inventarisatie gedaan naar hoe de binnenvaart kan bijdragen aan een betere bereikbaarheid van de regio. Daaruit bleek onder andere dat de importstroom van goederen van recyclingbedrijf Rubber Resources geschikt was om over water te vervoeren en zodoende de wegen in de spits te ontzien. Mede door advies op maat door het BVB, in samenwerking met de betrokken partijen, kan Rubber Resources de logistiek optimaliseren en profiteren van de voordelen die de binnenvaart biedt. Resultaat Maastricht Bereikbaar: 425 teu (8000 ton) van de weg naar het water

6 Beurzen en havendagen Mei: Maritime Industry in Gorinchem Van 13 tot en met 15 mei stond het BVB met de andere binnenvaartorganisaties in een gezamenlijke stand in Gorinchem. Dag 1 van de beurs trok al ruim bezoekers en de andere dagen bleven niet achter. Het BVB heeft aan haar sponsoren als dank voor hun bijdrage een toepasselijk cadeau uitgereikt, zij ontvingen namelijk een boodschappentas met daarop Ik draag bij aan de boodschap. Dat gaf een goede toeloop naar de stand en gaf direct gelegenheid om elkaar weer eens te spreken. Om de binnenvaartpresentatie aansprekender te maken heeft het BVB altijd een of twee schepen voor de kade liggen die voor scheepsbezichtiging voor het publiek wordt opengesteld. Een beter promotiemiddel dan het schip zelf is er immers niet. Dit jaar aandacht voor de kleinere schepen door het beunschip Cornelis Sr van de firma Van der Waal en het containerschip Domino van de familie Boers die op zaterdag en zondag te bezoeken waren. De Domino vervoert voor het Alpherium bijvoorbeeld het Heinekenbier van Alphen aan den Rijn naar Rotterdam en Antwerpen. Het zelfzuigende beunschip Cornelis Sr levert zand bestemd voor de bouw. Een leuke mix om de diversiteit van de vloot te laten zien. In de tent had het BVB extra informatie over de twee schepen. Mei: Havendag Vlissingen Het BVB was op de zaterdag aanwezig om de binnenvaart te promoten. Met een opvallende stand, veel voorlichtingsmateriaal en veel bezoekers een geslaagde dag. Juli: Open Havendag Werkendam Zaterdag 5 juli vond de 7e Open Havendag plaats in Werkendam. Na een regenachtige start werd het s middags een gezellige drukte met veel activiteiten op en om het water. Het BVB was aanwezig met een marktkraam die werd gedeeld met de collega s van BLN. September: Wereldhavendagen; groots uitgepakt met kleinere schepen Begin september vinden jaarlijks de Wereldhavendagen in Rotterdam plaats. Het thema dit jaar was: Kleurrijke haven. Het BVB heeft een tentpresentatie aan de Westerkade om de mensen kennis te laten maken met de binnenvaart. Dit jaar samen met het EICB, die bij het publiek innovatie en het belang van kennisdelen onder de aandacht brengen. De Wereldhavendagen trekt jaarlijks honderdduizenden mensen die kennis kunnen maken met wat de binnenvaart allemaal te bieden heeft. Op de kade naast de tent had Jan Minnaard, amateur modelbouwer, een mooie opstelling met schepen en een laad-en losinstallatie tentoongesteld. Deze trok veel bekijks en was een mooie aanvulling op de binnenvaartpresentatie. September: Vlietdagen Het BVB heeft de binnenvaart vertegenwoordigd tijdens De Vlietdagen. Dit maritieme evenement vond plaats op 13 en 14 september in en om Voorburg en Leidschendam. Er waren diverse activiteiten voor jong en oud op en rond het water van de Vliet. Het BVB vertegenwoordigde daar ook Varen doe je samen!, die divers voorlichtingsmateriaal

7 beschikbaar hadden gesteld. Het BVB stond bij de zeekadetten uit Den Haag die hun eigen binnenvaartschip tegen de kade hadden liggen. Hier konden de bezoekers een kijkje aan boord nemen. Het is een kleinschalig, lokaal event, maar ook dan leuk om mensen meer bij te kunnen brengen over de binnenvaart. Oktober: Vakbeurs Ecologistiek Het BVB stond 7 en 8 oktober samen met The Greenline op de vakbeurs Ecologistiek in de Ahoy. Ecologistiek vormt een platform voor duurzame innovatie in transport en logistiek. Diverse duurzame innovaties, zoals elektrische aandrijving op diverse manieren, waren te bewonderen op de beurs. De binnenvaart als duurzame manier van goederenvervoer kon hier niet ontbreken. Uiteindelijk was het veelal personenvervoer en wegvervoer waar de nadruk op lag. Juist daarom vond het BVB het belangrijk dat de binnenvaart aan bod kwam. Dus naast een stand op de beursvloer, verzorgde het BVB op dinsdag de workshop Wie, Wat, Water. Daarin werd praktische informatie gegeven over de binnenvaart in het algemeen en hoe binnenvaart in te passen is in de logistieke keten. Daarnaast heeft het BVB dinsdag op de beurs het Binnenvaartcafé georganiseerd. November: Barge to Business en Riverdating Op 19 en 20 november was het BVB aanwezig tijdens het Europese evenement Barge to Business in Luxemburg. Dit vond tegelijkertijd plaats met het netwerkevent Riverdating. De beide zakelijke evenementen worden georganiseerd binnen het Europese project ELAN. Het BVB is als partner betrokken bij ELAN en vandaar ook bij de organisatie van Barge to Business en Riverdating. Het concept van Riverdating is gebaseerd op één-op-één afspraken. Het BVB had speciaal voor sponsoren een the Blue Road-paviljoen georganiseerd. Zes partijen stonden gezamenlijk in deze stand en konden zich samen presenteren, maar draaiden wel onafhankelijk van elkaar hun eigen afspraken. Dit gaf de paviljoendeelnemers een unieke mogelijkheid om met logistiek managers en verladers aan tafel te zitten. Zo kon een verlader of andere geïnteresseerden praktisch en effectief advies krijgen hoe de binnenvaart een bijdrage kan leveren in de logistieke keten. Sowieso goed voor het netwerk en in sommige gevallen goed voor de zaken. Daarnaast hadden de deelnemers toegang tot de conferentie Barge to Business, zodat ze ook daar wat lezingen bij konden wonen. De conferentie behandelde in een zeer divers en uitgebreid programma de nieuwste trends op het gebied van duurzaamheid, innovatie, financiering en kansen voor marktvernieuwing. Binnenvaartcafé In 2014 heeft het BVB in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam drie maal een Binnenvaartcafé georganiseerd, op 19 maart, 2 juli en 7 oktober. Een groep van gemiddeld 40 tot 50 personen is hierbij standaard aanwezig, waarmee het duidelijk voorziet in een behoefte. De Binnenvaartcafés zijn miniseminars waarin met verschillende inhoudelijke thema s gesproken wordt over (container)vervoer over water. Interessant voor de operator, terminal, maar ook voor de verlader en andere ondernemers in en om de binnenvaart. Naast het inhoudelijke programma biedt het BVB samen met het Havenbedrijf Rotterdam met deze bijeenkomsten de mogelijkheid om marktpartijen met elkaar in contact te laten komen tijdens een netwerkborrel. In oktober heeft het BVB het Binnenvaartcafe eenmalig op locatie gehouden, namelijk op de beurs Ecologistiek. Thema van de bijeenkomst was Ketenbrede samenwerking; winst voor iedereen. Na afloop werden de aanwezigen een borrel aangeboden op het Green Freight Plaza. Werkbezoeken Een goede manier om de binnenvaart op de politieke agenda te zetten en hen meer bekend te maken met de bedrijfstak is door het organiseren van werkbezoeken. Dit doet het BVB al jaren met succes. Ook in 2014 heeft het BVB een aantal bezoeken aan de binnenvaart gehouden voor personen die binnenvaart in hun portefeuille hebben: Januari: Carla Dik-Faber, ChristenUnie September: Karin Visser, hoofdingenieurdirecteur Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement en P. Janssen, directeur scheepvaart Rijkswaterstaat VWM. November: Farshad Bashir, SP Met dank aan o.a. de volgende schepen voor hun gastvrijheid : ms For-Ever, mts Noordster, beunschip Arowi en koppelverband Gavialis

8 Binnenvaartpromotie Bijlage EVO Logistiek Het BVB heeft met het oktobernummer van EVO Logistiek een bijlage meegestuurd in de vorm van een zelf te vouwen container van the Blue Road. Middels een tekst op de binnenkant wordt er aandacht besteed aan de nieuwe film Keuringsdienst van Water van het BVB. EVO Logistiek valt bij zo n verladers en logistiek managers op de mat. Precies de doelgroep om de nieuwe film onder de aandacht te brengen. Door deze informatie op ludieke wijze op een container te plaatsen, krijgen ze de informatie én hebben ze als ze de container vouwen een aandenken aan the Blue Road. Iets wat op het bureau neergezet wordt en zo zijn attentiewaarde houdt. Binnenvaartagenda 2015 Het BVB geeft in samenwerking met de andere binnenvaartorganisaties de Binnenvaartagenda uit. Hierin naast het calendarium diverse praktische binnenvaartinformatie, zoals laaden lostijden, liggelden en getijtafels. Vormgeving en advertentieverkoop is uitgevoerd door Studio DOD. Sponsoren van het BVB hebben per post een gratis exemplaar ontvangen. Nieuwe autosticker Het BVB heeft de veel opgevraagde autosticker in een nieuw jasje gestoken. De sticker heeft nu de dubbelzinnige tekst: Meer vaart over water. Binnenvaart informatieborden De in 2013 vervaardigde binnenvaart informatieborden staan inmiddels op zo n 20 watergebonden locaties door het land. Zo ook bij de Spido te Rotterdam bijvoorbeeld. Deze informatieborden zijn in samenwerking met het OCB door het BVB gemaakt en bevatten informatie over de vaarwegen, scheepstypen en mogelijkheden van werken in de binnenvaart. Thuishaven van de binnenvaart Zwijndrecht wil zich steeds meer profileren als binnenvaartvriendelijke gemeente. Dus naast het plaatsten van informatieborden langs het water, is het BVB gevraagd aparte borden te te ontwerpen met de tekst: Thuishaven van de binnenvaart. Het daadwerkelijk maken en plaatsten in Zwijndrecht heeft de gemeente zelf voor hun rekening genomen. Deze speciale borden staan nu op diverse locaties in de gemeente. Op 27 maart heeft Elbert Vissers, wethouder van Zwijndrecht, nieuwe binnenvaart informatieborden in Zwijndrecht onthuld. In Zwijndrecht staan ze langs een drukbezochte wandelpromenade langs het water.

9 Binnenvaartpromotie in stationshal Rotterdam In de nieuwe stationshal van het Centraal Station Rotterdam hangt een enorm groot LED-scherm 40 bij 4,5 meter waarop havenbeelden worden getoond. Het doel is de haven en de bedrijvigheid nog zichtbaarder te maken voor de ruim reizigers die dagelijks van en naar de stad reizen. Hierin kan de binnenvaart uiteraard niet ontbreken. Het BVB heeft daarom in samenwerking met een productiebedrijf opnames verzorgd om de binnenvaart mooi in beeld te brengen. Er zijn inmiddels diverse beelden getoond in de stationshal, zoals van het ms Linda die zout lost in de Botlek, een item over de duwvaart, een film van een autoschip en van een beunschip. Ook is er een tankvaartitem opgenomen. Elke seizoen worden weer andere films getoond, dus de items komen door het jaar heen wisselend aan bod. Film Keuringsdienst van Water In september lanceerde het BVB de nieuwe informatieve film Keuringsdienst van water. In de film gaat presentator Johan van Polanen op zoek naar de antwoorden op vragen als: Hoe werkt vervoer per binnenvaart eigenlijk? Welke producten kunnen per schip vervoerd worden? Is vervoer over water voor iedere verlader een optie? In de mini-documentaire van nog geen 10 minuten wordt de kijker meegenomen in de logistieke processen van een tweetal verladende bedrijven, te weten bierbrouwer Bavaria en vleesverwerker Teeuwissen. Zij delen hun ervaringen met hun stap naar het vervoer over water en geven inzicht in de keuzes die zij hierbij maakten. De Keuringsdienst van water is ontwikkeld door het BVB om het verladende bedrijfsleven te enthousiasmeren en vooral te inspireren voor het vervoer over water. Een praktisch verhaal dat hopelijk meer verladers overtuigt de stap naar het water te onderzoeken. De primeur van de film was tijdens het Binnenvaartcafe op 19 maart. Ook is de film middels een persbericht gepresenteerd in de diverse media en is te vinden op de BVB-website onder het kopje Media of te zien op het YouTubekanaal BVBinnenvaart. Scan de QR-code om de film te bekijken

10 Presentaties Onderstaande voordrachten heeft het BVB in 2014 gehouden: April: Presentatie US Army Mei: Presentatie belang binnenvaart tijdens cursus Binnenvaart en Vaarwegen Mei: Presentatie aan studenten Havenlogistiek van het STC September: Informatieve presentatie in Rosmalen over belang binnenvaart Zuidwillemsvaart Oktober: Workshop Wie, Wat, Water tijdens vakbeurs Ecologistiek November: Seminar Achterlandverbindingen tijdens vakbeurs Transport & Logistics in Ahoy, Rotterdam November: Presentatie logistiek platform NEAD November: Gastles Marketing in de binnenvaart op het STC (onderdeel van het record maritieme gastlessen op initiatief van Maritime by Holland) Media Het BVB is als voorlichtingsbureau voor de media vaak een eerste aanspreekpunt. Aan het BVB de taak actuele situaties realistisch en feitelijk neer te zetten, maar de berichtgeving ook positief te benaderen en het imago van de branche voorop te stellen. Naast mediavragen wordt vrijwel maandelijks een beroep op de BVBmedewerkers gedaan voor het zoeken naar een schip voor diverse radio- en televisieprogramma s. Indien dit programma bijdraagt aan een goede beeldvorming en imago voor de binnenvaart werkt het BVB hier graag aan mee. Het BVB kijkt dan zorgvuldig welke ondernemer het beste past bij het betreffende onderwerp. Hetzelfde geldt voor diverse artikelen en reportages voor gedrukte media. Deze weten het BVB ook te vinden voor (cijfermatige) informatie en beeldmateriaal uit het ruime fotoarchief. Jongerencommunicatie Het BVB krijgt vrijwel wekelijks aanvragen van jongeren of scholen voor het sturen van voorlichtings- en beeldmateriaal over de binnenvaart voor werkstukken, spreekbeurten, presentaties of schoolprojecten. Speciaal voor dergelijke vragen heeft het BVB op de website een document geplaatst met veel basisinformatie die leerlingen kunnen downloaden. Communicatieondersteuning Het BVB heeft in opdracht van BLN hun startevent in september in Lantaren Venster mede georganiseerd. De gemaakte uren voor de organisatie van de BVB-medewerkers zijn door BLN vergoed. Europese binnenvaartpromotie Het BVB is voor de binnenvaart ook op Europees niveau actief middels een gezamenlijk lidmaatschap met Koninklijke Schuttevaer in de Europese organisatie Inland Navigation Europe (INE). Het BVB participeert ook in het Europese project ELAN. ROC Vereniging Het BVB voert al jaren het secretariaat voor de ROC Vereniging. Naast het beheer van de website en ledenadministratie, ondersteunt het BVB het dagelijks bestuur met administratieve en organisatorische zaken. Dinsdag 20 mei vond de Algemene Ledenvergadering plaats in Veendam. Onderzoek mestvervoer Stephan le Sage, die in 2014 tevens een dag in de week aan het BVB verbonden was als vormgever/dtp er, heeft voor zijn eindscriptie een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid om organische meststoffen per binnenvaartschip te exporteren. De aanleiding voor het onderzoek is een wijziging in de Meststoffenwet die producenten van organische mest verplicht twintig à dertig procent van hun productie te exporteren. Het gaat hier dan al snel over honderdduizenden tonnen mest per jaar. De agrarische sector heeft de vraag bij het BVB neergelegd of de binnenvaart in dit transport een rol kan spelen. De belangrijkste uitkomst van dit onderzoek is dat er eigenlijk geen technische of financiële bezwaren zijn om de meststoffen per schip te vervoeren, mits er aan een aantal voorwaarden voldaan wordt, zoals dat het schip GMP+ goedgekeurd is alvorens het de meststoffen laadt. Het enige knelpunt is de manier van denken van de mesthandelaren. Vaste bestaande relaties met wegvervoerders en de onbekendheid met de mogelijkheden van de binnenvaart werken de weg naar het water tegen. Aan het BVB de taak om die mindswitch te realiseren. > Bassischool de Sonnevanck in Rotterdam-Zuid had de klas omgetoverd tot Havenstad.

11 Online Website Online communicatie is niet meer weg te denken tegenwoordig. Veel mensen vergaren via Google of andere zoekmachines hun informatie. Het is dan belangrijk dat mensen je willen en kunnen vinden. Vandaar dat het BVB in de communicatiestrategie veel aandacht besteed aan online promotie. De BVB-website is nog altijd een veel geraadpleegde plek voor mensen die meer willen weten over de binnenvaart en de mogelijkheden voor vervoer over water. Door actief zoekmachine optimalisatie toe te passen zorgt het BVB dat de website bovenin de zoekresultaten verschijnt zodra mensen zoeken op bijvoorbeeld binnenvaart. In 2014 had de website bijna bezoeken. Vooral de the Blue Road map wordt vaak geraadpleegd voor de diverse laad-en loslocaties en containerlijndiensten. Maar ook de pagefliptool van Waardevol Transport wordt veel gebruikt als naslagwerk en bron door studenten, maar ook anderen die geïnteresseerd zijn in feiten en cijfers. Daarnaast wordt veelvuldig voorlichtingsmateriaal aangevraagd voor spreekbeurten of projecten. Duurzaamheidsanimatie De informatieve, online animatie met naam De kortste weg naar duurzaam transport is in 2014 geactualiseerd en op sommige punten verbeterd. Het BVB heeft middels een gerichte nieuwsbrief verladers op de hoogte gesteld van de nieuwe animatie. Zo hoopt het BVB veel bezoek naar de website te leiden en uiteindelijk weer meer verladers enthousiast te maken voor vervoer over water. Social media Het BVB is zeer actief op de zogenaamde sociale media, met name op Twitter en Facebook, maar ook op LinkedIn en YouTube. Het BVB heeft een eigen Facebookpagina onder de naam The Blue Road en een Twitteraccount en is lid van diverse groepen op LinkedIn. Het BVB gebruikt deze media om vanuit de actualiteit met positieve insteek het beste van de binnenvaart onder de aandacht te brengen. Maar het heet niet voor niets sociale media, dus het BVB gebruikt het met name om in contact te komen met de diverse doelgroepen, om interactie te krijgen en het reageren op relevante andere berichten. In 2014 is het aantal volgers fors gestegen. Inmiddels heeft de Facebook-pagina rond de 600 likes en ruim volgers op Twitter. Ook heeft het BVB een eigen YouTube-kanaal waar diverse video s getoond worden. Online statistieken: BVB-website bezoeken in 2014 The Blue Road-facebookpagina 600 likes YouTube-kanaal BV Binnenvaart 1600 volgers Best bekeken film: De Drijvende Kracht met weergaven Bekijk de aangepaste animatie nu via: of door onderstaande QR-code te scannen.

12 Resultatenrekening Lasten Werkelijk Begroot Logistieke voorlichting 4.182, Bijlage EVO-logistiek, Ecologistiek, Binnenvaartcafé, Blue Road-paviljoen Riverdating Overheid 654,- 750,- Werkbezoeken Binnenvaart Imago NL publiek 6.050, ,- Wereldhavendagen/ maritieme dagen, online (website/ social media), herdruk voorlichtingsmateriaal Europa , ,- Bijdrage Inland Navigation Europe, Platina, ELAN Maatwerk , ,- Extra opdrachten maatwerk (Maastricht Bereikbaar, BB Leeuwarden), Consultancy kosten maatwerk (algemeen), consultancykosten t.b.v. Havenbedrijf Rotterdam en Overijssel. Binnenvaartondernemers / potentiele 8.061, ,- sponsoren Beursdeelname Maritime Industry, Jaarverslag, Sponsorwerving, Binnenvaartagenda, vlaggen, scheepvaartdagen Lidmaatschappen 362,- 375,- ELC Limburg Personele kosten , ,- Loonkosten incl. pensioen, ondersteuning maatwerk en inhouse DTP, dertiende maand, dagelijks bestuur, cursussen personeel, personeelskosten onvoorzien Kantoorkosten , ,- Bedrijfswagen, systeembeheer, huur- en servicekosten, kopieerkosten, telefoon/fax, portokosten, kantoorbenodigdheden, handelsdrukwerk, automatisering, verzekeringen, internet/ gebruikskosten, bankkosten Overige kosten 7.673, ,- Representatiekosten, kantinekosten, reis- en verblijfkosten, administratie-/ registeraccountantskosten, overige algemene kosten, abonnementen, relatiegeschenken TOTAAL LASTEN , ,- Baten Werkelijk Begroot Inkomsten bedrijfstak binnenvaart , ,- Het BVB wordt financieel ondersteund door 460 sponsors Inkomsten Maatwerk , ,- Maatwerk algemeen, Overijssel, Havenbedrijf Rotterdam InlandLinks, extra inkomsten Inkomsten Europa , ,- ELAN, reiskosten ELAN, inkomsten Platina Inkomsten overige projecten , ,- BLN startevent, Wereldhavendagen, ROC secretariaat Overige inkomsten 5.538, ,- O.a. uitlenen medewerkers, verkoop artikelen, rente deposito, COV-werkbezoeken Resultaat tekort , ,- TOTAAL BATEN , ,-

13 Woord van de penningmeester 2014 was het tweede jaar waarin het BVB zonder subsidies van de overheid en de havenbedrijven heeft geopereerd. Geconcludeerd kan worden dat het uitdagende tijden zijn om de promotie activiteiten op een professioneel niveau in stand te houden. De baten vanuit de sector zijn weliswaar overeenkomstig de begroting, maar in vergelijk met 2013 zijn er veel minder logistieke Maatwerkprojecten uitgevoerd. Dit is jammer omdat de baten uit deze projecten weer benut kunnen worden voor promotiedoeleinden. De logistieke adviseurs van Maatwerk Voorlichting Binnenvaart zijn dit jaar ingezet voor een drietal projecten waarvan het project Kennisondersteuning goederenvervoer over water in Overijssel het meest in het oog springt. Het project loopt door in 2015 en eindigt op 31 december van dat jaar. Hiernaast is Maatwerk ook ingeschakeld door andere partijen zoals de Gemeente Maastricht voor het project Maastricht Bereikbaar en het Havenbedrijf Rotterdam voor logistieke ondersteuning bij het InlandLinks project. De advisering van de logistiek adviseurs beslaat vaak een traject van enige jaren voor dat binnen een bedrijf de logistieke omslag naar binnenvaart wordt gemaakt. Zo besloot bijvoorbeeld Nutricia na vier jaar intensieve begeleiding om een groot ladingpakket naar het water over te hevelen. In 2015 zal worden getracht het werk van de Maatwerk adviseurs voor de toekomst veilig te stellen binnen andere projecten zoals Beter Benutten II. Het boekjaar 2014 is afgesloten met een tekort van ,-. Dit bedrag is onttrokken aan het Stichtingsvermogen van het BVB, dat hiermee ongeveer op hetzelfde niveau als in 2012 is gekomen. Met het oog op verminderde inkomsten, is besloten het lidmaatschap van INE over te dragen aan BLN-Koninklijke Schuttevaer. Dit is mede ingegeven omdat de belangrijkste taak van INE, Europese vaarweg-lowbby, meer in de lijn ligt van het werk van Schuttevaer. Door middel van deelname met een the Blue Road paviljoen aan Riverdating in Luxemburg, werd het Europese Verladersproject ELAN, dat een looptijd had van drie jaar, afgesloten. In 2015 zal er nog een financiële afwikkeling plaatsvinden na goedkeuring van de Europese Commissie. Vermeldenswaardig is dat het BVB op 24 november 2014, exact 25 jaar bestond. Dit was tevens de datum dat het BVB haar nieuwe voorzitter, Annette Augustijn presenteerde. Onder haar leiding zal het BVB in 2015 met hernieuwd elan aan de slag gaan om de binnenvaart bij alle doelgroepen onder de aandacht te - blijven - brengen. Zo wordt o.a. met hulp van externe financiers de uitgave Waardevol Transport vervaardigd, zal er een reeks nieuwe posters in 3D verschijnen, wordt er breed ingezet op de organisatie van werkbezoeken voor Kamer- en Statenleden en zal samen met sponsoren en verladend bedrijfsleven worden stilgestaan bij 25 jaar BVB. Kerntaak naast promotie, is en blijft de logistieke advisering aan bedrijven die overwegen hun lading per binnenvaart te gaan vervoeren. Wij hopen de binnenvaart op deze wijze te ondersteunen, ook in economisch mindere tijden! Jan Vogelaar Penningmeester Bureau Voorlichting Binnenvaart

14 Dagelijks bestuur Het bestuur van het BVB bestaat uit vertegenwoordigers van de binnenvaartorganisaties. Voorzitter: A. Augustijn, secretaris: C.J. de Vries (BLN- Koninklijke Schuttevaer), penningmeester: J. Vogelaar (Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart), G. Kester (BLN) Overige bestuursleden W. de Jong (Nederlandsch Binnenvaartbureau), T. Zeldenrust (BLN-CBOB), A. Korteweg (Havenbedrijf Rotterdam) Commissie van Toezicht A. de Weerd, R. Vermeeren (m.s. Estero) Bureau Voorlichting Binnenvaart Het BVB kent drie vaste medewerkers: Wilco Volker (marketing manager), Petra Figee (pr en communicatie) en Monique Keller (office manager). Stephan le Sage werkte in 2014 een dag in de week voor het BVB voor diverse DTPprojecten en voerde een onderzoek uit. Monique Rook is als freelance communicatieadviseur aan het BVB verbonden voor het project ELAN. Kees de Vries heeft als secretaris de dagelijkse leiding over het team en de werkzaamheden. Maatwerk Voorlichting Binnenvaart Het Maatwerk-team bestaat uit twee logistiek adviseurs: Marco Huijsman en Miranda Volker. Het BVB ondersteunt het team op administratief, logistiek en organisatorisch vlak.

15 Colofon Dit is een uitgave van het Bureau Voorlichting Binnenvaart Vasteland 12e, 3011 BL Rotterdam T F Tekst en vormgeving: Petra Figee Fotografie Bureau Voorlichting Binnenvaart, Annemarie van Oers

16

Roland Kortenhorst Voorzitter Bureau Voorlichting Binnenvaart. foto: MG. Foto: Mts Queste

Roland Kortenhorst Voorzitter Bureau Voorlichting Binnenvaart. foto: MG. Foto: Mts Queste Jaarverslag 2012 Woord van de voorzitter The Blue Road foto: MG Met één stem spreken. We hebben een bewogen jaar achter de rug, en de rust is nog lang niet terug. Het proces van de transitie naar één landelijke

Nadere informatie

Activiteitenplan 2017

Activiteitenplan 2017 Activiteitenplan 2017 Het werk van het Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) richt zich op vier belangrijke pijlers: overheid, publiek, verladers en jongeren. Er is nog een vijfde groep die onze aandacht

Nadere informatie

Jubileum vieren en...vol gas vooruit?!

Jubileum vieren en...vol gas vooruit?! Jaarverslag 2009 Jubileum vieren en...vol gas vooruit?! Als BVB zitten we in een raar jaar. Aan de ene kant vieren we ons twintigjarig bestaan. Twintig jaar voorlichting over de schoonste vervoersvorm

Nadere informatie

The Blue Road. Woord van de voorzitter

The Blue Road. Woord van de voorzitter Jaarverslag 2011 Woord van de voorzitter The Blue Road foto: MG In beweging langs herkenbare koers Het afgelopen jaar was voor BVB minstens zo bewegelijk als de vrachtprijzen in de binnenvaart. We zullen

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Het jaar 2010 in vogelvlucht:

Jaarverslag 2010. Het jaar 2010 in vogelvlucht: Jaarverslag 2010 Het jaar 2010 in vogelvlucht: 5 werkbezoeken 6 presentaties 9 persberichten 3 redactionele bijdrages in vakbladen 3 logistieke adviezen uitgebracht rond de 5000 bezoekers per dag tijdens

Nadere informatie

Marketing voor bedrijvenparken. Samen bouwen aan succes.

Marketing voor bedrijvenparken. Samen bouwen aan succes. Marketing voor bedrijvenparken Samen bouwen aan succes. Grond en stenen met waarde Een vol bedrijvenpark zorgt voor een hogere grond- en steenprijs. Precies wat u als eigenaar van een bedrijvenpark wilt,

Nadere informatie

Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren. C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart

Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren. C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart Vijf manieren om binnenvaart te bevorderen 1. Het havenalliantiemodel

Nadere informatie

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 2 De Liemers, helemaal goed! De promotie van de Liemers richt zich op vier

Nadere informatie

Het Fair Fashion Festival 2015

Het Fair Fashion Festival 2015 Het Fair Fashion Festival 2015 Wij streven ernaar de aandacht van de consument voor F air T rade fashion te verhogen door middel van het Fair Fashion Festival. Onder het begrip fashion verstaan wij: kleding,

Nadere informatie

The Blue Road De verbinding met het achterland. Miranda Volker Logistiek Adviseur

The Blue Road De verbinding met het achterland. Miranda Volker Logistiek Adviseur The Blue Road De verbinding met het achterland Miranda Volker Logistiek Adviseur Topics Even voorstellen Facts and figures Nieuwe mogelijkheden o 45 ft containerstromen o Reefers o Palletvervoer Even voorstellen

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Communicatie en PR Website en social media Nieuwsbrief Bladzijde 4 Communicatie en PR Overig

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Voorzitter Bureau Voorlichting Binnenvaart Tijdens de laatste vergadering van het Hoofdbestuur op 9 december 2013 heeft Roland Kortenhorst aangekondigd zijn functie als voorzitter van

Nadere informatie

Congestie ECT Terminal

Congestie ECT Terminal Koninklijke Schuttevaer-BLN Congestie ECT Terminal BLN-Koninklijke Schuttevaer krijgt de afgelopen tijd veel vragen van leden en media over de ontstane situatie in de Rotterdamse haven. Vooralsnog ziet

Nadere informatie

Media Kit Wie zijn wij? Overal leesbaar

Media Kit Wie zijn wij? Overal leesbaar Wie zijn wij? Installatie360 is de digitale bestemming voor bouwprofessionals in Nederland en België. Ons online kennisplatform belicht alle facetten van de installatie-industrie. De redactie besteedt

Nadere informatie

PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT

PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT Jaimy Rademakers, Commissaris PR 2012-2013 Elza Kwekkeboom, Commissaris PR 2013-2014 Beste lezer, Voor je ligt het promotiebeleid van Magister JFT. Lees dit document zorgvuldig

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. ALV ELC, Venlo 30 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Het Fair Fashion Festival 2016

Het Fair Fashion Festival 2016 Het Fair Fashion Festival 2016 Wij streven ernaar de aandacht van de consument voor Fair Trade fashion te vergroten door middel van het Fair Fashion Festival. Onder het begrip fashion verstaan wij: kleding,

Nadere informatie

Meer online bezoekers via NieuwsRegio.nl

Meer online bezoekers via NieuwsRegio.nl Meer online bezoekers via NieuwsRegio.nl NieuwsRegio.nl is hét platform om uw bedrijf in de regio Nieuwkoop digitaal op de kaart te zetten. NieuwsRegio heeft dagelijks meer dan 1.500 bezoekers en meer

Nadere informatie

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016 ASSET MARKETING Asset Marketing is een studievereniging van de Universiteit van Tilburg die zich richt op studenten en alumni met een interesse in marketing, marktonderzoek of communicatie. Met een ledenbestand

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

Wie zijn wij? Overal leesbaar

Wie zijn wij? Overal leesbaar Wie zijn wij? Metaal360 is hét kennisplatform op het gebied van metaalbewerking, innovaties en verspaning in Nederland en België. Wij houden u altijd op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Port of Rotterdam. Ports and Hinterland congres 2012 5-12-2012

Port of Rotterdam. Ports and Hinterland congres 2012 5-12-2012 Port of Ports and Hinterland congres 2012 Emile Hoogsteden Directeur Containers, Breakbulk & Logistics 1 2 1 Port of Agenda Havenvisie 2030 Containeroverslag (t/s en achterlandvolume) Modal split Marktaandeel

Nadere informatie

Rotterdam en de kracht van het achterland. Oss, 6 april 2011

Rotterdam en de kracht van het achterland. Oss, 6 april 2011 Rotterdam en de kracht van het achterland Oss, 6 april 2011 Inhoud Containerontwikkeling Rotterdam Achterlandstrategie Logistiek knooppunten 2 Ontwikkeling overslagvolume 30 2008 2009 2010 25 20 15 10

Nadere informatie

TIPS. voor een succesvolle. beurs. Kom naar de beurs om iets te brengen en te halen.

TIPS. voor een succesvolle. beurs. Kom naar de beurs om iets te brengen en te halen. TIPS voor een succesvolle Kom naar de beurs om iets te brengen en te halen. Ondernemers doen graag mee aan een beurs omdat ze verwachten er nieuwe klanten te vinden. Ze komen er iets halen. Maar wees je

Nadere informatie

marcom14 7.000 100+ 12.500M 2 PROFESSIONALS TOPSPREKERS INSPIRATIE, KENNIS, NETWERK

marcom14 7.000 100+ 12.500M 2 PROFESSIONALS TOPSPREKERS INSPIRATIE, KENNIS, NETWERK marcom14 Kennis, verdieping, netwerken en business. MARCOM is dé industry experience voor de marketing- & communicatiebranche. De grootste in de Benelux met zo n 7.000 professionals die elkaar ontmoeten

Nadere informatie

Ontmoet nieuwe klanten tijdens ONZE sfeervolle events! WORKSHOPAVONDEN THEMA EVENTS. Waarde voor ondernemers POWERED BY

Ontmoet nieuwe klanten tijdens ONZE sfeervolle events! WORKSHOPAVONDEN THEMA EVENTS. Waarde voor ondernemers POWERED BY Ontmoet nieuwe klanten tijdens ONZE sfeervolle events! WORKSHOPAVONDEN THEMA EVENTS Waarde voor ondernemers POWERED BY Stop met adverteren met events bereik je meer! Hoe bereik ik nieuwe klanten voor mijn

Nadere informatie

Crowdfunding, de juiste instelling. Adviestraject voor grote en middelgrote instellingen.

Crowdfunding, de juiste instelling. Adviestraject voor grote en middelgrote instellingen. Crowdfunding, de juiste instelling. Adviestraject voor grote en middelgrote instellingen. Over voordekunst Voordekunst is het grootste en meest succesvolle crowdfundingplatform voor de creatieve sector

Nadere informatie

ACTIETOOLKIT VOOR SCHOLEN & VERENIGINGEN TOOLKIT VOOR SCHOLEN & VERENIGING

ACTIETOOLKIT VOOR SCHOLEN & VERENIGINGEN TOOLKIT VOOR SCHOLEN & VERENIGING ACTIETOOLKIT VOOR SCHOLEN & VERENIGINGEN TOOLKIT VOOR SCHOLEN & VERENIGING INTRODUCTIE INTRODUCTIE Wij zijn ontzettend blij en dankbaar dat jullie in actie willen komen voor Spieren voor Spieren! Zoals

Nadere informatie

Ons huis hebben we gevonden op AmsterdamWoont.nl. Een krachtige bundeling van nieuwbouwpartijen

Ons huis hebben we gevonden op AmsterdamWoont.nl. Een krachtige bundeling van nieuwbouwpartijen Ons huis hebben we gevonden op AmsterdamWoont.nl Een krachtige bundeling van nieuwbouwpartijen Een krachtige bundeling van nieuwbouwpartijen Het doel van het Platform Woonpromotie Amsterdam is het aanbod

Nadere informatie

Het startsein voor elk podiumevent! feiten & cijfers 2016

Het startsein voor elk podiumevent! feiten & cijfers 2016 6 Het startsein voor elk podiumevent! feiten & cijfers 2016 CUE2016 - HÉT STARTSEIN VOOR ELK PODIUMEVENT Van 18 t/m 20 januari 2016 vond in Rotterdam Ahoy de 15 e editie plaats van CUE, de tweejaarlijkse

Nadere informatie

Driekwart ondernemend Nederland doet niets aan ICT

Driekwart ondernemend Nederland doet niets aan ICT Nieuwsbrief JUNI 2014 Juni 2014: Een maand van inspirerende bijeenkomsten, awarduitreikingen en nieuwe ICT campagnes. We wensen u veel leesplezier! Laatste kans! Deelnemers Special 3D Printing Aankomende

Nadere informatie

AANBOD SPONSORING PAKKETTEN VEA 2015. Vereniging voor Expeditie, Logistiek en Goederenbelangen van Antwerpen

AANBOD SPONSORING PAKKETTEN VEA 2015. Vereniging voor Expeditie, Logistiek en Goederenbelangen van Antwerpen AANBOD SPONSORING PAKKETTEN VEA 2015 Vereniging voor Expeditie, Logistiek en Goederenbelangen van Antwerpen 2 16. COMBI PAKKETTEN 4. INLEIDING 4 7 7. SPONSOR PAKKETTEN I. INLEIDING II. SPONSOR PAKKETTEN

Nadere informatie

Het inzetten van social media ten behoeve van kindercentrum t Rovertje.

Het inzetten van social media ten behoeve van kindercentrum t Rovertje. Het inzetten van social media ten behoeve van kindercentrum t Rovertje. Social media wordt in toenemende mate gebruikt door kindercentra om zich te profileren. Facebook en Twitter kunnen gebruikt worden

Nadere informatie

Nationale Diabetes Dag 2014 vrijdag 28 maart 2014, Fokker Terminal, Den Haag

Nationale Diabetes Dag 2014 vrijdag 28 maart 2014, Fokker Terminal, Den Haag Nationale Diabetes Dag 2014 vrijdag 28 maart 2014, Fokker Terminal, Den Haag MOGELIJKHEDEN PARTNERS/SPONSOREN/INFORMATIEMARKT De tweejaarlijkse Nationale Diabetes Dag (NDD) verbindt alles en iedereen rondom

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Het OVLR bestuur heet u van harte welkom bij de algemene ledenvergadering

Het OVLR bestuur heet u van harte welkom bij de algemene ledenvergadering Het OVLR bestuur heet u van harte welkom bij de algemene ledenvergadering Programma: 19.30 20.00: Inloop 20.00 21.00: Algemene Ledenvergadering 2015 1. Opening en mededelingen, 2. Verslag ALV november

Nadere informatie

PREMIUM & BASIS ABONNEMENT. - verschillen, meerwaarden en mogelijkheden -

PREMIUM & BASIS ABONNEMENT. - verschillen, meerwaarden en mogelijkheden - PREMIUM & BASIS ABONNEMENT - verschillen, meerwaarden en mogelijkheden - Premium & Basis Belangrijkste verschillen. Met groepskracht presenteren levert extra bezoekers. RTV Maastricht faciliteert deze

Nadere informatie

De meest complete en best bezochte website van Alphen aan den Rijn

De meest complete en best bezochte website van Alphen aan den Rijn De meest complete en best bezochte website van Alphen aan den Rijn alphens.nl alphens.nl 3 Introductie juni 0 is de website www.alphens.nl leven in geblazen om een platform te creëren voor alles dat met

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten 2012 2013 Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NEWS) is een netwerk van ruim 3000 Nederlandse studenten die een studie

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

BEGROTING EN DEKKINGSPLAN STICHTING FUNDAMENT Periode (incl. BTW)

BEGROTING EN DEKKINGSPLAN STICHTING FUNDAMENT Periode (incl. BTW) BEGROTING EN DEKKINGSPLAN STICHTING FUNDAMENT Periode 2016-2019 01.06.2016 (incl. BTW) KOSTEN Bijdrage Brabant C 2016* 2017 2018 2019 Organisatiekosten Personeelskosten * Vergoeding medewerkers 115.700

Nadere informatie

Nederlandsche Tafelronde PROMOTEN VAN ACTIVITEITEN EN NIEUWS V 1.0. 25 MAART 2012

Nederlandsche Tafelronde PROMOTEN VAN ACTIVITEITEN EN NIEUWS V 1.0. 25 MAART 2012 Nederlandsche Tafelronde PROMOTEN VAN ACTIVITEITEN EN NIEUWS V 1.0. 25 MAART 2012 WAAROM DEZE PRESENTATIE? Nederlandsche Tafelrondes zijn zeer actief. Jaarlijks worden er diverse activiteiten georganiseerd,

Nadere informatie

Evaluatie van de Digitale Werkplaats

Evaluatie van de Digitale Werkplaats Evaluatie van de Digitale Werkplaats 2016 Dialogic innovatie interactie 1 Datum Utrecht, 16 juni 2017 Auteurs Robbin te Velde Tessa Groot Beumer 2 Dialogic innovatie interactie Dialogic innovatie interactie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

Exploitatie van een platform.

Exploitatie van een platform. Exploitatie van een platform. Exploitatie inspanning en omzet staan in relatie tot uw doelstelling en uw ambitieniveau. Is het community platform vooral een bezoekersmagneet voor de? Is het platform vooral

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. Connected Health Challenge. Inclusief: Voorwaarden voor deelname Beoordelingscriteria Procesbeschrijving

Wedstrijdreglement. Connected Health Challenge. Inclusief: Voorwaarden voor deelname Beoordelingscriteria Procesbeschrijving Wedstrijdreglement Connected Health Challenge Inclusief: Voorwaarden voor deelname Beoordelingscriteria Procesbeschrijving 16 juli 2014 Wedstrijdreglement Dit reglement is van toepassing op de Connected

Nadere informatie

Voor een actueel overzicht van de evenementen en partners kijkt u op MaritimeDelta.nl

Voor een actueel overzicht van de evenementen en partners kijkt u op MaritimeDelta.nl Hierbij ontvangt u de Update Maritime Delta Geachte heer, mevrouw, Via deze Update Maritime Delta ontvangt u een overzicht van een aantal succesvolle resultaten die samen met de partners van Maritime Delta

Nadere informatie

Pedl. Campagne Plan. Arnoud Ching Wai Hirad Luc

Pedl. Campagne Plan. Arnoud Ching Wai Hirad Luc Pedl Campagne Plan Arnoud Ching Wai Hirad Luc Ivo INHOUDSOPGAVE inleiding 1 2 ons concept wie we zijn 3 4 kanalen analyse 5 6 strategieën doelstellingen 7 1 INLEIDING Onvoldoende beweging Onvoldoende lichamelijke

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. Movares symposium 29 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

Terugblik Algemene Ledenvergadering BLN-Koninklijke Schuttevaer

Terugblik Algemene Ledenvergadering BLN-Koninklijke Schuttevaer Koninklijke Schuttevaer-BLN Terugblik Algemene Ledenvergadering BLN-Koninklijke Schuttevaer Gisteren vond in Hotel Arnhem de eerste Algemene Ledenvergadering van BLN-Koninklijke Schuttevaer plaats. De

Nadere informatie

WHITEPAPER INBOUND MARKETING

WHITEPAPER INBOUND MARKETING WHITEPAPER INBOUND MARKETING TeamForce Web Solutions BV Energieweg 47 4906 CG Oosterhout Nederland Postbus 6015 4900 HA Oosterhout Nederland Tel. +31 (0)162 468190 Fax +31 (0)162 468199 E mail:info@teamforce.com

Nadere informatie

AANBOD SPONSORING PAKKETTEN VEA Vereniging voor Expeditie, Logistiek en Goederenbelangen van Antwerpen

AANBOD SPONSORING PAKKETTEN VEA Vereniging voor Expeditie, Logistiek en Goederenbelangen van Antwerpen AANBOD SPONSORING PAKKETTEN VEA 2014 Vereniging voor Expeditie, Logistiek en Goederenbelangen van Antwerpen 13. COMBI PAKKETTEN 3. INLEIDING 5. SPONSOR PAKKETTEN 3 I. INLEIDING 13 III. COMBI PAKKETTEN

Nadere informatie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie WHITEPAPER Content strategie & lead nurturing Online marketing succesvol inzetten: content strategie De opzet van de online marketing aanpak is voor veel marketing managers een lastig te visualiseren geheel.

Nadere informatie

planning Artikelen in vakbladen voorbereiden

planning Artikelen in vakbladen voorbereiden planning Februari 2012 Maart 2012 April 2012 Mei - Juni 2012 April Sep 2012 Juli 2012 Augustus 2012 September 2012 September 2012 Deelnames staan vast Informatie op website Nieuwsbrief Artikelen in vakbladen

Nadere informatie

Wilhelminakanaal. Koninklijke Schuttevaer-BLN. Regulaties

Wilhelminakanaal. Koninklijke Schuttevaer-BLN. Regulaties Koninklijke Schuttevaer-BLN Stremmingen en regulaties Oude Maas i.v.m. Botlekbrug Wellicht heeft u het al vernomen maar genoemde stremmingen zijn nogal ingrijpend, derhalve besteden wij hier nogmaals aandacht

Nadere informatie

BusinessparkEvents. Gezamenlijk een Open Huis. deel in de kosten en profiteer van elkaars netwerk. Gezamenlijk een Open Huis

BusinessparkEvents. Gezamenlijk een Open Huis. deel in de kosten en profiteer van elkaars netwerk. Gezamenlijk een Open Huis BusinessparkEvents deel in de kosten en profiteer van elkaars netwerk Businesspark events Met ons concept Businesspark events bieden wij de mogelijkheid om een 'gezamenlijk' Open Huis te organiseren voor

Nadere informatie

Alkmaar Marketing is de citymarketingorganisatie voor Alkmaar en omgeving. Alkmaar Marketing verbindt bezoekers, bewoners en bedrijven.

Alkmaar Marketing is de citymarketingorganisatie voor Alkmaar en omgeving. Alkmaar Marketing verbindt bezoekers, bewoners en bedrijven. Media tarieven 2018 Alkmaar Marketing Alkmaar Marketing is de citymarketingorganisatie voor Alkmaar en omgeving. Alkmaar Marketing verbindt bezoekers, bewoners en bedrijven. Hoe? Door Alkmaar te promoten

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Organisatie. Bestuur: Postadres: Postbus 21 1949 ZG Wijk aan Zee. www.allergievereniging.nl. K.v.K. inschrijving: 40284137

Organisatie. Bestuur: Postadres: Postbus 21 1949 ZG Wijk aan Zee. www.allergievereniging.nl. K.v.K. inschrijving: 40284137 Organisatie Naam organisatie: Vereniging van Allergie Patiënten Postadres: Postbus 21 1949 ZG Wijk aan Zee E-mailadres: info@allergievereniging.nl Website: www.allergievereniging.nl K.v.K. inschrijving:

Nadere informatie

«Le portail du transport fluvial»

«Le portail du transport fluvial» HTTP://BATELLERIE.BE «Le portail du transport fluvial» Wie zijn wij? Dit artikel is bestemd in prioriteit voor onze collega s, schippers die soms onze site bezoeken en dit zonder verplichtingen. Ik zal

Nadere informatie

Marketingplan Bedrijventerreinen

Marketingplan Bedrijventerreinen Marketingplan Bedrijventerreinen Alphen Altforst Appeltern Beneden-Leeuwen Boven-Leeuwen Dreumel Maasbommel Wamel 1. Inleiding Momenteel hebben we drie gemeentelijke bedrijventerreinen in de verkoop: Veesteeg

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Voor het beste bereik onder uw doelgroepen

Voor het beste bereik onder uw doelgroepen Marketing Services Voor het beste bereik onder uw doelgroepen MECC Marketing Services; onze kennis en ervaring voor het succes van uw evenement! Dedicated to your success Meer informatie? Bel +31 (0)43

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Varende eventlocaties. met een steeds. veranderend. decor

Varende eventlocaties. met een steeds. veranderend. decor Varende eventlocaties met een steeds veranderend decor Van bruisende feesten... Met de veelzijdige vloot van Spido is er vrijwel voor elk gezelschap een passend schip. De luxe passagiersschepen zijn geschikt

Nadere informatie

Woord van de voorzitter

Woord van de voorzitter Jaarverslag 2016 Woord van de voorzitter Voortvarend vooruit! Voor BVB was 2016 een jaar waarin we na een feestelijke opening - in onze nieuwe huisvesting aan het Vasteland 78, slechts een paar stappen

Nadere informatie

E V E R B I N D I N G, N I E

E V E R B I N D I N G, N I E innovatie Syntens N I E U W E V E R B I N D I N G, N I E U W E B U S I N E S S Het veld waarin bedrijven opereren is voortdurend in beweging. Om een bedrijf gezond en succesvol te houden, is het belangrijk

Nadere informatie

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 BALANS EN RESULTATENREKENING 2012 WERKGROEP 18e EEUW BALANS 2012 Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12 Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 Postcheque België 5.105,30

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Masterclass Rotterdam Case Study: Promotie

Masterclass Rotterdam Case Study: Promotie Masterclass Rotterdam Case Study: Promotie Panelists: Moderator: Angeline Bommer, Congress Company Jillian Sant-Barendregt MSc, Stadshavens Rotterdam Catherine Kalamidas, Rotterdam Partners Het waarde

Nadere informatie

Facebook Win & Promotie-acties

Facebook Win & Promotie-acties on- en offline voorlichting en preventie Facebook Win & Promotie-acties www.hollandsch-welvaren.nl facebook.com/hollandschwelvaren Prinsengracht 679 1017 JT Amsterdam info@hollandsch-welvaren.nl 020 260

Nadere informatie

Gorinchem, mei 2o16 Ingrid van Leeuwen/ Lilian Froitzheim-Leijs

Gorinchem, mei 2o16 Ingrid van Leeuwen/ Lilian Froitzheim-Leijs Gorinchem, mei 2o16 Ingrid van Leeuwen/ Lilian Froitzheim-Leijs Inzet transitie varen op LNG 2016 Eiger Nordwand LNG dualfuel Spoor 1: Retrofit LNG schepen Proof-of-concept retrofit 2 schepen Fondsvorming

Nadere informatie

Beleidsplan januari 2017 februari 2018 KvK : RSINnr:

Beleidsplan januari 2017 februari 2018 KvK : RSINnr: Beleidsplan januari 2017 februari 2018 KvK :67403611 RSINnr: 856971091 http://www.stichtingkokai.nl secretariaat M.S van der Heide Kwartelstraat 28 8916 BN Tevens bezoekadres Tel. 06 41134599 1 Inhoud

Nadere informatie

AEGEE- Leiden sponsormogelijkheden

AEGEE- Leiden sponsormogelijkheden AEGEE- Leiden sponsormogelijkheden Door met AEGEE- Leiden samen te werken, komt u in contact met een gevarieerde groep studenten en afgestudeerden. AEGEE- Leiden biedt vele mogelijkheden tot sponsoring

Nadere informatie

Business-to-busines bieden wij verschillende mogelijkheden.

Business-to-busines bieden wij verschillende mogelijkheden. 1 Promotie mogelijkheden Noorderslagweekend 2007 Op 11, 12 en 13 januari 2007 vindt in Groningen het Eurosonic/Noorderslag festival plaats. Dit is dè kans om meer dan 220 bands en acts te bekijken en de

Nadere informatie

De schakel tussen mens en techniek

De schakel tussen mens en techniek 3, 4 en 5 november 2015 Venray De schakel tussen mens en techniek voor Midden- en Zuidoost-Nederland Schrijf u nu online in! Evenementen HAL HARDENBERG GORINCHEM VENRAY Evenementenhal Venray De Voorde

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Externe contacten. Interne contacten. Financiën. Conclusies en aanbevelingen

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Externe contacten. Interne contacten. Financiën. Conclusies en aanbevelingen Stichting Earlybirds fotografie Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Voorwoord Activiteiten Publiciteit Externe contacten Interne contacten Financiën Conclusies en aanbevelingen Voorwoord Earlybirds fotografie

Nadere informatie

Dwarslaesie Organisatie Nederland BEGROTING

Dwarslaesie Organisatie Nederland BEGROTING Dwarslaesie Organisatie Nederland Begroting 2015 Rekening 2013 Begroting 2014 LOTGENOTENCONTACT Regiocoördinatie Reis-, verblijf en overlegkosten - 2.175 3.750 Algemene Leden- en platform vergaderingen

Nadere informatie

A picture paints a 1.000 words

A picture paints a 1.000 words Online Content Publiceren Kennismarketing naar de next level Omdat publiceren steeds belangrijker wordt, is de gedachte ontstaan om het zelf kunnen publiceren zeer laagdrempelig te maken en daarbij geheel

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Estafetteloop

Jaarverslag Stichting Estafetteloop Jaarverslag 2013 20-4-2014 Stichting Estafetteloop Voorwoord Het bestuur Het ontstaan van Stichting Estafetteloop De Stichting Estafetteloop Missie Visie De 100 van Spijkenisse Hoe werkt het Barbecue Het

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

ANALYSE CAMPAGNE HOLIDEA-FEED

ANALYSE CAMPAGNE HOLIDEA-FEED ANALYSE CAMPAGNE HOLIDEA-FEED Valentijnsaanbieding Online reisbureau INHOUD INLEIDING ANALYSE VAN DE CAMPAGNE VIA FACEBOOK: Analyse BE/NL Analyse van de campagne BE/FR ANALYSE VAN DE CAMPAGNE VIA E-MAIL:

Nadere informatie

Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015

Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015 Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015 Inhoudsopgave Voorwoord Blz. 3 Inhoud en planning Blz. 4 Draaiboek Blz. 5 t/m 8 Doelgroepen specificatie Blz. 9 t/m 12 Benaderen doelgroepen

Nadere informatie

TERUGBLIK & VOORUITBLIK. BLN-Koninklijke Schuttevaer Dé ketenbrede brancheorganisatie ván en vóór de binnenvaart

TERUGBLIK & VOORUITBLIK. BLN-Koninklijke Schuttevaer Dé ketenbrede brancheorganisatie ván en vóór de binnenvaart TERUGBLIK & BLN-Koninklijke Schuttevaer Dé ketenbrede brancheorganisatie ván en vóór de binnenvaart SINDS DE START Volledige integratie BBU 5 sept 2013 3 feb 2014 14 april 2014 21 mei 2014 17 nov. 2014

Nadere informatie

NSMA Whitepaper. 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel

NSMA Whitepaper. 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel NSMA Whitepaper 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel Voorwoord Beste lezer, Met deze gratis whitepaper bieden we een aantal handige tips voor het opbouwen van een goed verzorgd en

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN Vastgesteld d.d. 9 maart 2016 1 Colofon De rekenkamercommissie van de gemeente Vaals is een onafhankelijke commissie binnen de gemeente. Zij bestaat

Nadere informatie

Social Media Pakketten

Social Media Pakketten Social Media Pakketten Ons bedrijf op social media? Dat kost zoveel tijd... Als ondernemer kunt u uw kostbare tijd wel beter besteden. Daarom bieden wij u de mogelijkheid dit aan ons uit te besteden met

Nadere informatie

Crossmediale campagne

Crossmediale campagne Crossmediale campagne Goede voornemens 2014 Tom Wehkamp 1 1. Inhoud Contents 1. Inhoud... 2 2. Voorwoord... 3 3. Idee... 3 4. Aanpak... 5 5. Crossmedia... 6 6. Begroting... 8 Specificatie... 9 2 2. Voorwoord

Nadere informatie

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur Beter Benutten Slim en vlot van deur tot deur Slim en vlot van deur tot deur Omdat er, zeker in de stad, nog maar weinig mogelijkheden zijn om de infrastructuur uit te breiden, is juist daar een wereld

Nadere informatie

ZRB - PR & Communicatie

ZRB - PR & Communicatie ZRB - PR & Communicatie ALV 30 oktober 2015 PR & Communicatie 2015 Huisstijl Communicatie - Online Zichtbaarheid Voorlichting - Veiligheid - Pers & media Huisstijl Eenduidige uitstraling: print, online,

Nadere informatie

De kortste weg naar duurzaam transport. Maak kennis met de binnenvaart en haar koplopers

De kortste weg naar duurzaam transport. Maak kennis met de binnenvaart en haar koplopers De kortste weg naar duurzaam transport Maak kennis met de binnenvaart en haar koplopers De kortste weg naar duurzaam transport The Blue Road is de kortste weg naar een duurzame toekomst. Waarom? Omdat

Nadere informatie

WAAR STAAT HET NFF VOOR

WAAR STAAT HET NFF VOOR WAAR STAAT HET NFF VOOR Het Nederlands Film Festival zet zich in voor de ontwikkeling en verspreiding van de Nederlandse film en de Nederlandse filmcultuur in brede zin. Dat doet het festival door aandacht

Nadere informatie

Resultaten enquête: ICT in de binnenvaart

Resultaten enquête: ICT in de binnenvaart Resultaten enquête: ICT in de binnenvaart De binnenvaartondernemer Profiel Gebruik ICT ICT-maturiteit Nood aan online informatie RIS De bevrachter Profiel Gebruik ICT Nood aan online informatie RIS Conclusies

Nadere informatie

PR-team, stand van zaken

PR-team, stand van zaken Beste deelnemer, Ditmaal ontvang je een update van het PR-team. Deze update staat voornamelijk in het teken van de kaartverkoop ten behoeve van ons thuisconcert op 24 mei a.s.. We vragen je deze dan ook

Nadere informatie

Woord van de voorzitter

Woord van de voorzitter Jaarverslag 2015 Woord van de voorzitter Niet had ik kunnen denken dat we met BVB in 2015 zoveel veranderingen en bijzonderheden zouden meemaken! Allereerst de organisatorische en bestuurlijke veranderingen.

Nadere informatie

Informatie voor (zorg)organisaties

Informatie voor (zorg)organisaties Informatie voor (zorg)organisaties ZorgPortaal.nl netwerk Januari 2015, versie 1.2 Stichting Care Net Holland (CNH) Over het ZorgPortaal.nl netwerk Bijna 15 jaar een begrip binnen de Nederlandse zorg-

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij communiceren

Eerste Hulp Bij communiceren Doet uw noviteit al mee met de FGNoviteitenprijs 2015? - Heeft uw bedrijf een noviteit ontwikkeld? Meld deze dan aan voor de FGNoviteitenprijs 2015 op www.fgnoviteiten.nl. Op deze website vindt u ook meer

Nadere informatie