Besturen met passie. Inspratie voor de moderne bestuurder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besturen met passie. Inspratie voor de moderne bestuurder"

Transcriptie

1 Inspratie voor de moderne bestuurder ondernemen doe je samen

2 Bel je organisatiecoach! Inhoudsopgave is een uitgave van de organisatiecoaches van LTO Noord. De organisatiecoaches willen jou en je bestuur ondersteunen als het gaat om de proceskant van jouw bestuurswerk. Dus geen belangenbehartiging op zich, maar hulp zodat jij je werk goed kunt doen. Denk aan advies, procesbegeleiding, training en coaching. Door dit boekje raak je ongetwijfeld geïnspireerd. Als je ergens mee aan de slag wilt, neem dan contact op met je organisatiecoach: Jasper Guldemond Drenthe en Gelderland T: E: Peter van der Hoeven Flevoland, Friesland en Noord Holland T: E: Willy Kempen Utrecht en Zuid-Holland T: E: Annet Murre Groningen en Overijssel T: E: 1. Voorwoord 5 2. De vitale afdeling 6 Inleiding 2.1 Missie Visie Jaarplan 7 Succesverhalen 2.4 Nieuwe bestuurders werven Functioneringsgesprekken Fusie Voordelen van een ambitieuze missie Assertiviteit, bestuurders op de bok! Blijven ontwikkelen (coaching en training) Over de grens van de afdeling kijken 13 3 Moderne belangenbehartiging 14 Inleiding 3.1 Klassiek versus modern 15 Succesverhalen 3.2 Assertieve belangenbehartiging Netwerken Omgaan met kennis 17 4 Leden werven en houden! 18 Inleiding 4.1 PR Direct contact Werven 19 Succesverhalen 4.4 Bezoekjes op de dam Ledenavonden; opkomst niet bepalend voor succes! Sociale activiteiten die binden Ambassadeurschap van de leden Huiskamerbijeenkomsten Studiegroepen Bellen

3 1. Voorwoord Jij als afdelingsbestuurder bent een bevlogen en betrokken lid dat zich maximaal inzet om de belangen van de agrarische sector te behartigen. Dat doe je naast jouw drukke bestaan als ondernemer. Daar ben ik ongelofelijk trots op en dankbaar voor. De afdelingsbesturen zijn voor de vereniging van levensbelang. Zij staan het dichtst bij onze leden. En een goed bestuur is de basis voor een actieve afdeling met betrokken leden. Als bestuurder ben je onderhandelaar, visionair, verbinder, regisseur, verkoper van de organisatie en van argumenten, netwerker en portefeuillehouder. En ik weet uit ervaring dat dat niet altijd makkelijk is. Daarom hebben wij in dit boekje allerlei tips en adviezen verzameld. Grotendeels bij jouw medebestuurders. Want van ervaringen van iemand die hetzelfde werk deed of doet, leer je het meest. Ik hoop dat je er inspiratie uit haalt om met passie te blijven besturen. Wanneer je nog wat extra hulp kan gebruiken, kijk dan eens naar het trainingsaanbod van onze organisatiecoaches op onze site, Siem Jan Schenk, voorzitter LTO Noord 5

4 2. De vitale afdeling Inleiding: missie, visie en jaarplan Een afdeling is een complex geheel. Daarmee vertellen we niks nieuws. Het bevat diverse typen ondernemers, diverse typen bedrijven, diverse typen belangen en ga zo maar door. En dat in een omgeving die constant, en steeds sneller, verandert. Hoe houd je dan een afdeling vitaal? Tja. Om te beginnen is een goed houvast noodzakelijk. Stel jezelf de vraag: is mijn bestuur een bestuur dat precies weet wat het wil? Dat zich niet laat leiden door anderen of door omstandigheden? Zo ja, dan hoef je niet verder te lezen. Maar als je het idee hebt dat het niet zo duidelijk is wat je bestuur wilt; dat er geen duidelijke focus is; en dat het zich wel laat leiden door anderen en door de actualiteit; dan is het een goed idee om juist wel verder te lezen. Want zonder houvast is een bestuur een ongeleide organisatie en is de vitaliteit ver te zoeken. In die organisatie kan het gebeuren dat bestuurders tegen elkaar worden uitgespeeld, en dat verschillende bestuurders elkaar ongewild tegenwerken. Om dat te voorkomen moet je weten wat je wilt. Waar wil je jezelf als bestuur voor inzetten? Een duidelijke missie, een visie en goede jaarplannen bieden dat houvast. Je bestuursleden gaan doelgericht aan de slag, raken enthousiast en versterken elkaars inzet. Oftewel: je hebt een vitaal afdelingsbestuur! 2.1 Missie De missie van een bestuur is de reden van bestaan. Het geeft antwoord op de vraag: waarom bestaan wij eigenlijk als bestuur? Het is verstandig om deze vraag als geheel bestuur te beantwoorden. Dat houdt de richting scherp. Als voorbeeld volgt hier de missie van LTO Noord als gehele vereniging: LTO Noord is de agrarische ondernemersorganisatie voor alle sectoren in de negen provincies boven de Maas, die een sterke economische en maatschappelijke positie bevordert van haar leden. Deze missie geeft een duidelijk kader. Alleen zegt het nog niet veel over wat je precies wilt bereiken. Daarvoor formuleer je jouw visie. 2.2 Visie Visie: heldere blik op de gewenste toekomst. Het geeft antwoord op de vraag: Hoe wil je dat jouw werkgebied er over X jaar uitziet. Dat is een heel brede vraag. Toch kun je niet in het wilde weg gaan dagdromen om de vraag te beantwoorden. Je hebt tenslotte al een missie geformuleerd. Die geeft het kader voor de brainstorm over de toekomst. Een duidelijke visie geeft niet alleen houvast voor het eigen bestuur. Het geeft ook houvast voor andere partijen. Ze weten wat ze aan je hebben. Daardoor is het met een duidelijke visie makkelijker om samen te werken met andere partijen. Om de visie te realiseren ga je activiteiten ontplooien. Die activiteiten geef je weer in je jaarplan. 2.3 Jaarplan Je visie is nog een dagdroom. Dat hoeft het niet te blijven. Je kunt je als bestuur gaan inzetten om dat schitterende droombeeld te bereiken. Daarvoor moet je het grote eindbeeld opknippen in haalbare tussenstappen. Dat doe je door duidelijke tussendoelen te formuleren. Per jaar maak je een planning van welke activiteiten je dat jaar wilt uitvoeren om de doelen te bereiken. Dat is je jaarplan. Wil je aan de slag met je missie visie en jaarplan? Neem contact op met je organisatiecoach. Die heeft uitgebreide informatie en handige formats die je helpen. En als je dat wilt, kan de organisatiecoach het traject, of delen daarvan, begeleiden. 6 7

5 Gerard Langebeeke Succesverhalen 2.4 Nieuwe bestuurders werven De afdeling Noordoostpolder heeft zich ten doel gesteld een aantal nieuwe bestuursleden te vinden. Gerard Langebeeke, voorzitter van de afdeling Noordoostpolder: Om goed te kunnen besturen heb je een bepaalde passie nodig. Om bestuursleden te werven moet je helder hebben wat je doet, welke doelen je als afdeling voor ogen hebt en welke resultaten je wilt bereiken. Je moet je ook kunnen en durven onderscheiden, want we zijn niet de enige partij die naast de agrarische ondernemer wil staan. Daarom proberen we minder versnipperd te werken, maar meer te focussen en die projecten vervolgens ook heel goed doen. Mijn tip aan andere bestuurders die ook nieuwe bestuursleden zoeken is: probeer eerst de passie in de afdeling te brengen door met elkaar scherp te krijgen waar je voor staat en wat je wilt bereiken. Ga daarna heel gericht potentiele bestuursleden benaderen via een goed voorbereid en persoonlijk gesprek. Ik heb gemerkt als je de zoekvraag naar nieuwe bestuursleden breed uitzet, dus aan iedereen stuurt, er weinig respons komt. Daarom kiezen wij voor een veel gerichtere aanpak. Dat geldt ook voor hoe we met vraagstukken uit ons werkgebied omgaan. We steken vooral energie in de problematieken die lokaal spelen en waarbij de kans groot is dat andere groeperingen achter ons zullen gaan staan. 2.5 Functioneringsgesprekken Afdeling De Hoeksche Waard heeft positieve ervaringen met het voeren van functioneringsgesprekken. Basjan Niemansverdriet, voorzitter afdeling De Hoeksche Waard: Eigenlijk waren het meer ambitiegesprekken. Deze gesprekken heb ik met alle bestuursleden gevoerd. Elk gesprek duurde ongeveer 45 minuten tot 1 uur. Ik had mij voorbereid door vooraf een aantal richtingen te bedenken hoe het gesprek zou kunnen verlopen en heb vragen die ik wilde stellen op papier gezet. Deze vragen kregen alle bestuursleden vooraf toegestuurd, zodat iedereen zich kon voorbereiden op het gesprek. Toen ik ongeveer een jaar voorzitter was, wilde ik graag weten of iedereen met mijn manier van besturen en vergaderen overweg kon. Dat was de aanleiding dat ik deze ambitiegesprekken wilde voeren. Verder was ik benieuwd of er problemen of andere zaken onder de bestuursleden leefden. Ik heb deze gesprekken vooraf aangekondigd in een bestuursvergadering door de vraag neer te leggen of men hier aan mee wilde werken. Die bereidheid was er. Het verschilde van: als jij dat wil doen we het tot ja goed, graag. Het werd niet als bedreigend ervaren, niemand vond het een probleem, hoewel de ene er wel iets enthousiaster over was dan de ander. Dankzij het voeren van deze gesprekken heb ik een beter inzicht gekregen hoe iedereen in het bestuur staat. Ook zijn er bij verschillende bestuursleden zaken naar voren gekomen waardoor ze nu beter functioneren. Ook gaf iemand een persoonlijk probleem aan, waar we nu rekening mee houden. Vooraf hebben we duidelijk gezegd dat de gesprekken vertrouwelijk zijn en dat we er ook zo mee omgaan. Ook is een aantal veranderingen doorgevoerd waardoor het bestuur dichter bij elkaar gekomen is. Als er over vier jaar een aantal nieuwe bestuursleden bij is gekomen, wil ik deze gesprekken opnieuw voeren. Ook om na te gaan of een ieder nog goed in zijn of haar vel zit, bestuurlijk en persoonlijk gezien. 8 Basjan Niemansverdriet

6 Henk Rougoor 2.6 Fusie Henk Rougoor, voorzitter van afdeling Oude IJsselstreek: Iedere afdeling behartigt zijn gemeentelijke belangen en organiseert zelf ledenavonden. De krimp in de agrarische sector was dusdanig groot dat we samen met drie andere afdelingen besloten meer met elkaar samen te werken. Samen met drie andere LTO Noord-afdelingen werken we inmiddels al een aantal jaren samen binnen de federatie Oost-Achterhoek. Om genoeg bezoekers te krijgen op ledenavonden, maar ook om voldoende bestuursleden te houden en het werk professioneel en effectief te doen. De vier afdelingen hebben ongeveer dezelfde structuur, draaien alle vier goed en zijn gelijkwaardig aan elkaar. We hebben toen een voorzitter gekozen, per afdeling een bestuurslid benoemd en gezamenlijk een federatie opgericht. We gingen vervolgens gezamenlijk activiteiten gestructureerd oppakken. Zoals zes keer per jaar een nieuwsbrief uitgeven, twee keer per jaar een ledenbijeenkomst organiseren, et cetera. We hebben inmiddels besloten om te fuseren en zijn nu druk aan het bouwen met de nieuwe afdeling. Punt van zorg was dat we niet te ver van de leden af willen komen te staan en ook de contacten plaatselijk goed willen onderhouden. Daar hebben we in de verschillende jaarvergaderingen en tijdens andere bijeenkomsten over gediscussieerd. Uitkomst is dat we voor de vier gemeenten een commissie hebben ingericht om de afstand tot de leden kort te houden. Zij organiseren regelmatig bijeenkomsten over de plaatselijke (politieke) problemen, zoals bestemmingsplannen, natuurplannen, verkeerszaken. Dankzij de opschaling en door zaken anders te organiseren, krijgen we hopelijk meer financiële middelen beschikbaar. Inmiddels kunnen we bestuursleden nu een goede vergoeding geven voor hun inzet en in de toekomst misschien zelfs externe adviseurs in huren voor bepaalde klussen waarmee we de slagkracht vergroten. Mijn tips aan andere bestuurders die er over na denken om op te schalen? Richt niet eerst een federatie als tussenvorm op, maar organiseer een paar activiteiten samen, waarbij een gezamenlijke nieuwsbrief een hele goed is. Doe dat bijvoorbeeld 1 jaar lang en hak dan de knoop door of je gaat fuseren of niet. Ik heb gemerkt dat je niet afwachtend moet zijn, maar zelf aan de bel moet trekken als je zaken anders georganiseerd wilt hebben. Ga op zoek naar bestuurders die net als jij ook de drive en ambitie hebben om te professionaliseren en die samen verder willen komen. 2.7 Voordelen van een ambitieuze missie Het formuleren van een ambitieuze visie heeft ons geholpen bij het voorwoorden van het nut en de noodzaak van onze provincie ten behoeve van het jaarplan. Dat stelt Dirk Siert Schoonman, voorzitter van LTO Noord provincie Gelderland. De aanleiding om ons als provinciaal bestuur te buigen over het formuleren van een toekomstvisie was tweeërlei. Enerzijds wilden we scherp hebben waar we voor staan en waar we draagvlak voor hebben van onze leden. Niet vanuit noodzaak, maar vanuit de ambities die we hebben. Anderzijds was de Provincie Gelderland bezig met een omgevingsvisie. Dat was voor ons bij uitstek het moment om input te leveren. Daarvoor moet je goed weten wat we als belangenbehartiger willen bereiken. Waarom het een ambitieuze visie te noemen is? We laten duidelijk zien wat het economisch belang van de agrarische sector is, wat het aan werkgelegenheid met zich mee brengt en hoe boeren en tuinders bijdragen aan de leefbaarheid van het platteland. Doordat we in onze toekomstvisie ook de uitdagingen in de sectoren benoemen en onderkennen, werd bij anderen een aantal angsten weggenomen. Met als resultaat dat de Provincie en gemeenten bereid waren mee te denken, in plaats van dat ze zaken proberen tegen te houden door middel van regelgeving. Daarom vind ik het van belang dat je vooraf een ambitieuze visie kunt voorleggen, zodat niet achteraf in een bestemmingsplan van een gemeente allerlei beperkingen staan voor de sector. Ik kom liever pro-actief voor onze belangen op dan dat we achteraf in de verdediging moeten. Mijn tip aan andere bestuurders is dat je de uitdagingen van de sectoren niet uit de weg moet gaan, maar deze juist moet benoemen en daar een goed verhaal bij moet hebben. 10 Dirk Siert Schoonman

7 Bert de Groot 2.8 Assertiviteit, bestuurders op de bok! Bert de Groot, voorzitter afdeling Woerden: Als afdeling Woerden vechten we ervoor om de proefboerderij Zegveld open te houden. We hebben veel inzet gepleegd om het kennis en innovatiecentrum voor het westelijke veenweide gebied te laten voortbestaan. De onderzoeksboerderij heeft voor ons meerwaarde vanwege de onderzoeken en innovaties op het gebied van onderwaterdrainage, de waterkwaliteit, de relatie stad en platteland en het fokken van speciale veerassen voor het veenweidegebied en de grondsoort veen. Een proefboerderij hebben is niet de corebusiness van een belangenbehartiger. Maar LTO Noord is wel de aanjager geweest, omdat het initiatief ons zeer aan het hart gaat. We hebben publiciteit gezocht om boeren en investeerders te vinden die de boerderij van Wageningen UR willen overnemen. Met als resultaat dat een groep ondernemers, waaronder agrariërs, nu volop bezig zijn om de proefboerderij met een goede financiële onderbouwing te kopen. 2.9 Blijven?ontwikkelen (coaching en training) Klaas de Lange, voorzitter afdeling Steenwijkerland: Als gepassioneerd agrarisch ondernemer heb ik vanuit verantwoordelijkheidsgevoel bestuurderstaken op me genomen, zonder dat ik daarin geschoold ben. Omdat ik van serieuze zaken de belangen behartig, wilde ik mijzelf graag verder ontwikkelen en zekerder voelen in mijn rol als voorzitter. Daarom heb ik een aantal cursussen gevolgd uit het trainingsaanbod van de organisatiecoaches. Onder andere op het gebied van communicatie, onderhandelen. Daarnaast heb ik een voorzitterstraining gedaan. Dankzij deze trainingen kreeg ik tools aangereikt om de spreekwoordelijke puntjes op de i te zetten. Ik vind het belangrijk om als belangenbehartiger richting gemeente en overheid een goede gesprekspartner te zijn. Je moet je professioneel kunnen opstellen en je goed kunnen uiten. Want ik heb gemerkt dat het vaak belangrijker is hoe je iets zegt dan wat je zegt. Het gaat niet alleen om inhoud, maar ook dat je je kunt inleven in de standpunten van anderen en daarbij de juiste toon hebt. Ik heb jarenlang in het bestuur gezeten van onze kerk, de school en een zuivelcoöperatie. Ik vind het leuk om me breder te oriënteren dan de landbouw en vind het belangrijk om de mening van mensen buiten de sector te kennen. Mijn tip aan andere bestuurders is om goed te luisteren naar de standpunten van anderen. Natuurlijk zijn er mensen die veel meer bedreven zijn in het lobbyen, maar dat weerhoudt mij er niet van dat ik ook mijn verantwoordelijkheid wil nemen. Hoewel ik niet gepokt en gemazeld ben, probeer ik me wel te onderleggen om die taak goed uit te voeren. Uiteindelijk voel ik me verantwoordelijk voor veel arbeidsplaatsen die de agrarische sector oplevert. Henk Wollerich 10 Over de grens van de afdeling kijken Henk Wollerich, afdeling Kanaalstreek: Wij werken samen met twee andere afdelingen. Reden daarvoor is dat we het belangrijk vinden dat wanneer je bijvoorbeeld een inleider van allure hebt, er voldoende belangstellenden in de zaal zitten. Want zo n inleider komt soms van ver weg en met een enkele afdeling loop je de kans dat er maar 15 mensen in de zaal zitten. Dat is mij veel te weinig. Zoals ik al zei, de zaalvulling, maar ook ruimtelijke ordeningsvraagstukken. Zoals nu, de provincie is bezig met de voorbereiding voor het verbreden van een snelweg, daar moet men gronden voor verwerven, zowel in het gebied van de afd Kanaalstreek, als Oude Veenkoloniën, daar is naast mij ook de voorzitter van deze club bij betrokken, dat doen we gezamenlijk. Dat bevalt goed, omdat wij elkaar vertrouwen. Samenwerking is belangrijk, omdat de belangenbehartiging niet ophoudt bij de grens van jouw afdeling. Als je gezamenlijk optrekt, is er gelijkgestemdheid. In dit soort trajecten is dat belangrijk, omdat je anders tegen elkaar wordt uitgespeeld. Mijn tip is: zorg dat je elkaar goed kent en vertrouwd, zodat er geen drempels zijn voor toenadering. Je bent elkaar bitter nodig in bepaalde situaties. 12 Klaas de Lange

8 Klassiek Modern 3 Moderne belangenbehartiging Je inventariseert zelf bij alle betrokkenen wat de wensen zijn en je komt zelf met een plan. Er zijn inmiddels voorbeelden van LTO Noord-besturen waarbij hun voorstel praktisch volledig is overgenomen door de overheid. Wat heb je hiervoor nodig als afdelingsbestuur? Voornamelijk een specifieke grondhouding. We zetten de klassieke tegenover de moderne belangenbehartiging: Inleiding: klassiek versus modern 3.1 Klassiek Modern Zenden en monoloog Echt luisteren en dialoog Sommige bestuurders zullen van de volgende constatering even schrikken: de tijd van de verdedigende belangenbehartiging is voorbij. Het is niet meer voldoende om aan te geven wat je niet wilt. Als je iets niet wilt, ben je door de partijen die het wel willen veel te makkelijk opzij te schuiven. De traditionele partners van de agrarische sector, zoals het CDA, zijn niet meer sterk genoeg om zo n beweging te keren. Moderne belangenbehartiging begint dan ook met wat je wel wilt. Met een duidelijk visie voor de toekomst. Daarmee bindt je partijen aan je die gemeenschappelijke belangen herkennen. Een praktisch voorbeeld is de gang van zaken rond een bestemmingsplan buitengebied. De klassieke gang van zaken was dat de overheid een voorstel doet voor een invulling van dit plan. Diverse belangenorganisaties geven aan wat ze er niet goed aan vinden en uiteindelijk trekt de overheid haar eigen plan. In de moderne belangenbehartiging ben je de overheid een stap voor. Verdedigend Hiërarchie en macht Verbinden en gelijkwaardigheid Blik op eigen sector Oren en ogen open in de samenleving Bestaande netwerken (ons kent ons) Nieuwe netwerken Sterk inhoudelijk Meer procesmatig Vooringenomen standpunten Kijken naar wederzijdse belangen Ingraven en verborgen agenda s Transparantie en heldere argumentatie Eendimensionale benadering Meerdere invalshoeken voor complexe vraagstukken Je organisatiecoach kan jou en jouw bestuur ondersteunen met advies en gesprekstrainingen. Proactief 14 15

9 Succesverhalen 3.2 Assertieve belangenbehartiging Coby van Boheemen, afdeling Rijn-en Vlietlanden: In onze regio vechten we al jaren tegen de ganzenoverlast. Vorig jaar organiseerden we een informatieavond over ganzen voor onze leden en diverse andere betrokken partijen. We discussieerden over stellingen en ondertussen maakte een kok heerlijke hapjes van de gans klaar en serveerde dit. Het idee daarachter was dat je met elk hapje een deel Coby van Boheemen van de oplossing presenteerde. Resultaat van deze informatieavond was dat we meer begrip kregen bij partijen, waaronder Partij van de Dieren. Wij zijn niet tegen ganzen, maar we willen een oplossing, bijvoorbeeld één legsel in plaats van twee of drie en dat stuit tegen bezwaren. Terreinbeherende instanties, zoals Natuurmonumenten, laten de toegang niet toe. Daarom is het zo belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan en zo te discussiëren over elkaars standpunten. Wederzijds begrip is het startpunt om ergens te komen. Dankzij de publiciteit die de ganzenoverlast heeft gekregen, waar onze avond wellicht ook aan heeft bijgedragen, mogen ganzen nu weer geconsumeerd worden. Mijn tip aan andere bestuurders die graag een discussie willen aanzwengelen over een bepaald thema is: zet alle verschillende meningen bij elkaar. Laat voor- en tegenstanders met elkaar in gesprek gaan. Als je dat doet onder het genot van een hapje en een drankje maak je het minder beladen. 3.3 NetwerkeN Gerjan Blikker is aan de slag gegaan met het verbinden van netwerken uit de landbouw met die van burgers en politiek. Daarbij heeft hij zich gericht op de niet- traditionele partners van de landbouw, zoals Groen Links, Partij van de Dieren en PvdA. Ik heb ervaren dat het onderhouden van een breed netwerk belangrijk is. Traditioneel zijn onze banden met CDA prima. Als LTO Noord-afdeling Fivelingo hebben we afgelopen periode kleine, maar waardevolle stappen gemaakt in het verbreden van ons netwerk. Dankzij gesprekken met de wethouder en linkse lokale politieke partijen zoals Groen Links, PvdD en PvdA kregen we een open discussie waarin ruimte ontstond om te luisteren naar en inzicht te krijgen in elkaars standpunten. Ook over gepolariseerde landelijke thema s. Ik vind het belangrijk om Gerjan Blikker een breed netwerk te hebben. Daarin investeren we als afdeling en kijken we breder dan de bestaande kaders en stappen we over de traditionele barrières. Je moet bijvoorbeeld wel voor je mening op durven te komen, ook al spreek je daarmee de mening van bijvoorbeeld een lokale politieke partij tegen. Als belangrijkste uitdaging zie ik dat er meer vernieuwing moet komen. Daarvoor moet er meer aansluiting gezocht worden met de jongeren. 3.4 Omgaan met kennis Tine Welman, voorzitter van afdeling Losser: Ik heb gemerkt dat ik niet alles inhoudelijk hoef te weten over onderwerpen om toch de belangen te kunnen behartigen van de leden. Ik weet bijvoorbeeld niet het fijne van melkprijzen en mestwetgeving. Dan activeer ik mijn medebestuurders. Binnen onze afdeling hebben we mensen die veel kennis hebben over verschillende thema s. Ik weet wie waarover veel weet en het werkt voor iedereen motiverend dat we gebruik maken van elkaars kennis en kwaliteiten. Mijn rol is vooral delegeren: wie kan ik waar het beste voor in zetten. Bijvoorbeeld om iets te verwoorden tijdens een vergadering met de gemeente of tijdens een ledenbijeenkomst. Op die manier borg je ook dat vragen goed beantwoord worden. Als voorzitter moet je uiteraard ook aan je eigen inhoudelijk kennis blijven werken, maar ook een spin in het web zijn. Het komt bijvoorbeeld weleens voor dat ik als woordvoerder optreed en iemand anders inhoudsdeskundig is. Dan speel ik inhoudelijke vragen door. Maar weet ik wel de mening of het standpunt van onze achterban te verkondigen. Bijvoorbeeld over onderwerpen als Natura De combinatie van iemand met een helicopterview samen te laten werken met iemand met detailkennis is sterk. Dankzij het volgen van zowel een intervisie- als een voorzitterscursus bij een van de organisatiecoaches, heb ik geleerd om te kijken wat de belangen van anderen zijn. En met dat in mijn achterhoofd kan ik het gesprek op gang brengen. Mijn tip aan andere bestuurders: wees actief in het (mede-)organiseren van activiteiten voor leden. Dat kunnen zowel inhoudelijk bijeenkomsten rondom een bepaald thema zijn als sociale activiteiten zoals een fietstocht of familiedag. Of een combinatie van beide. Tine Welman Betrek ook nieuwe bestuursleden bij het organiseren van activiteiten. Tine Welman 16

10 4 Leden werven en houden! Inleiding: PR, direct contact en werven Ben je tevreden met het aantal leden in jouw werkgebied? Weet je zeker dat jouw achterban zich voldoende verbonden voelt met de organisatie? Mooi! Veel succes met het vasthouden van dit resultaat. Toch zijn lang niet alle bestuurders tevreden over het aantal leden en de verbondenheid van hun achterban. Hier kun je wat aan doen! Het belangrijkste is dat je de afstand tussen organisatie en de niet-leden en de leden zo klein mogelijk maakt. Om te beginnen kun je aandacht geven aan je public relations (PR). Daardoor kun je jouw achterban én de niet-leden informeren over wat je doet. 4.1 PR Veel besturen laten veel PR-kansen liggen. Een persbericht is voldoende om weer eens in de krant genoemd te worden. Een voordeel hiervan is dat je meer mensen bereikt dan je directe achterban. Je hebt niet veel meer nodig dan een aanleiding. Zo n aanleiding kan variëren van een plastic-inzamelingactie tot het organiseren van een inspraakavond over de eigen visie. Er is veel meer nieuws dan mensen vaak denken. Voor je directe achterban kun je ook denken aan andere media zoals een nieuwsbrief en sociale media. Je organisatiecoach heeft advies en handleidingen voor het schrijven van persberichten en nieuwsbrieven en omgaan met sociale media. 4.2 Direct contact Houd de afstand tot leden en niet-leden klein. Over het algemeen worden ledenavonden steeds minder goed bezocht. Dat betekent echter niet dat de leden geen belangstelling hebben voor de organisatie. Ze hebben alleen geen zin om naar de ledenavond te komen. In dit boekje lees je over de ervaringen van afdeling Veluwerand. Zij organiseerden bijeenkomsten voor kleine groepen, dicht bij huis. Dat was een groot succes. Een ander voorbeeld is het bellen van je achterban. Veel bestuurders zien daar tegenop. Dat is onterecht. De ervaring leert dat het telefonisch contact zeer wordt gewaardeerd door de leden; je hebt even écht contact met je bestuurder. Je organisatiecoach kan ondersteunen met telefoontrainingen en handvatten voor het structureren van het gesprek. 4.3 Werven Elk bestuur dat actief aan ledenwerving doet, doet dat op zijn eigen manier. Dat is maar goed ook, want geen enkel werkgebied en geen enkel bestuur is hetzelfde. Er is echter een belangrijke gemene deler. Dat is De Dienst die je levert; de collectieve belangenbehartiging. En dat is wel een lastige, want die dienst levert LTO Noord voor de gehele agrarische sector. Of je nou lid bent of niet, jouw belangen worden door LTO Noord behartigd. Daardoor is, kort door de bocht, het enige wat je te koop hebt; solidariteit! Jij maakt het mogelijk dat de niet-leden verantwoordelijkheid nemen voor het feit dat zij gebruik maken van een dienst die al wordt geleverd. En dat betekent: lid worden! Een veel gehoord argument om geen lid te worden is de 19

11 hoogte van de contributie. En laten we er niet omheen draaien; die is ook pittig. Maar stel je nou eens voor dat íedereen lid zou zijn. Wat zou dat voor effect op de contributie hebben? In elke ledenwerfcampagne probeer je de afstand tussen de organisatie en de niet-leden te verkleinen. Probeer in contact te komen met de niet-leden. En, heel belangrijk, ga in gesprek. Ga niet de discussie aan. Niet proberen je gelijk te halen, maar onderzoeken waar de gezamenlijke belangen zitten. Dat maakt dat niet-leden zich al snel verbonden voelen met de organisatie. En daar gaat hun verantwoordelijkheidsgevoel richting die organisatie van groeien... Je organisatiecoach wil samen met de afdeling marketing graag bijdragen aan je ledenwerfactie. Veel succes! Succesverhalen Albert Dankelman de naam van LTO Noord ook noemt en betrekt in de plannenmakerij. De jaarlijkse nieuwsbrief waarin de behaalde resultaten worden gecommuniceerd en waarin de portefeuillehouders vertellen wat ze hebben gedaan, geeft Albert ook af bij de niet-leden. Er zelf continu achteraan blijven gaan, dat is denk ik het belangrijkste om succes te oogsten. Maar ik kijk mensen er niet op aan als ze geen lid worden. Even goede vrienden. Ik wil niet dat mensen mij ontlopen. Verder gaat hij langs bij boeren die stoppen met hun werkzaamheden. Ik bedank ze dat ze altijd lid zijn geweest. Daar aandacht voor hebben wordt gewaardeerd, merk ik. Tot slot probeert Albert goed te communiceren met heb bestuur en de leden binnen de afdeling. Ik wil ze betrekken en heb daarom leden ook eens gevraagd wat ze vinden van wat we doen. Daarmee liep ik natuurlijk het risico veel bagger over me heen te halen, maar het is ook een kans om pijnpunten weg te nemen. Ik vind het belangrijk open te zijn naar je leden toe. In mijn voorwoord van onze afdelingsnieuwsbrief sluit ik daarom ook altijd af met de vraag of ze willen doorgeven als ze iets missen in de belangenbehartiging of ze suggesties hebben voor verbetering en of dat ze willen doorgeven als ze iemand kennen die geen lid is. informatie bij elkaar te halen. Ze gaven aan de afdelingsbijeenkomsten alleen bij te wonen als er echt een bijzonder thema of specifieke informatie gepresenteerd wordt. Bijvoorbeeld als de gemeente zelf een nieuw bestemmingsplan komt toelichten. Door de afname van de interesse voor ledenbijeenkomsten, stonden we voor een nieuwe uitdaging om toch goed contact te blijven houden met leden. Daarom hebben we mailadressen opgevraagd om leden via een nieuwsbrief te blijven informeren over actuele ontwikkelingen en successen die we boeken. Mijn tip aan andere bestuurders: als bestuurder moet je jezelf blijven en niet willen doen zoals een ander het doet. 4.4 Bezoekjes op de dam Laat zien wat je doet, ook richting de niet-leden ; dat is volgens Albert Dankelman, voorzitter van LTO Noord afdeling Ommen belangrijk als het gaat om ledenbehoud en het werven van niet-leden. Telkens als ik in de buurt was, ging ik even bij iemand aan om een praatje te maken. Deze bezoekjes hadden niet altijd effect, ik weet inmiddels dat je soms een lange adem moet hebben. De redenen waarom mensen geen lid willen worden, zijn heel divers. Ik zeg daarom dan ook tegen niet-leden dat je het niet altijd overal mee eens kunt zijn. Het gaat soms niet over het individu, maar om het grotere geheel. Albert vindt dat leden het gevoel moeten hebben dat ze voorrang hebben ten opzichte van niet-leden. We nemen onze niet-leden ook niet mee in de belangenbehartiging, zover we kunnen. Laatst waren we met vijf man in overleg bij de gemeente. Toen daarna een van onze leden tijdens een huwelijksreceptie naast een niet-lid zat, vroeg deze waarom hij niet gevraagd was mee te gaan. Een goed contact met de politiek vindt Albert heel belangrijk. Daar investeert hij ook in. Je moet je overal laten zien en dat kost veel tijd. Buiten de vergaderingen om, kost me dat zo n 500 uur per jaar, gemiddeld 1 uur per dag. Ik probeer de vragen die ik krijg van leden, maar ook van bijvoorbeeld de gemeente, ook direct dezelfde dag te beantwoorden. Wat ik plezierig vind, is dat we een actieve wethouder hebben, die 4.5 Ledenavonden; opkomst is niet bepalend voor het succes! Dat de opkomst bij een ledenavond niet bepalend is voor de mate waarin een afdeling succesvol is, bleek volgens Peter van Omme van LTO Noord afdeling Ede/Wageningen uit een belactie onder hun leden. Bij veel afdelingen leeft deze aanname, terwijl uit deze belronde bleek dat onze leden veel waardering hebben voor wat de afdeling bereikt. Uit de telefoongesprekken bleek dat ledenbijeenkomsten, met name door de wat jongere leden, niet meer zo belangrijk worden gevonden. De jongere generatie bewandelt andere wegen om de voor hen relevante 20 Peter van Omme

12 4.6 Sociale activiteiten die binden Samen met het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt organiseerde LTO Noord Groningen op provinciaal niveau een ledenbijeenkomst over het belang van communicatie bij bedrijfsovername. Omdat voor iedereen binnen het gezin de rollen veranderen na een bedrijfsovername en het dan juist heel moeilijk blijkt om gevoelens te kunnen uiten, aldus Alma den Hertog, lid PB Groningen en trekker van het project provincie van de Toekomst. Over belasting- of technische zaken zijn deskundigen genoeg te vinden, maar om het juist te hebben over het communicatieve aspect van een bedrijfsovername, bleek een schot in de roos. Misverstanden in families en problemen rondom bedrijfsovername blijken meestal te zijn ontstaan door onvoldoende communicatie onderling. Meer dan 100 opvolgers, broers, zussen, schoonzussen, vaders, moeders en ooms gingen deze avond, onder leiding van procesbegeleiders, in zeven workshops met elkaar in gesprek. Ze wisselden met elkaar ervaringen uit. Ik vind het moeilijk om mijn bedrijf los te laten. Hoe doe ik dat op een goede manier? Mijn vader wil alles bij het oude houden. Hoe krijg ik hem in beweging? We gaan met zijn tweeën overnemen. Hoe pakken we dat aan in de communicatie, rollen en taken? Talloze vragen passeerden de revue, waarop niet direct een antwoord te geven is, maar waar wel de problemen over communicatie benoemd werden. 115 mensen in gesprek betekent immers 115 mensen met eigen deskundigheid en invalshoeken aan tafel. Na deze workshops gingen de gesprekken verder bij de borrel en klonk overal de vraag om een vervolg. Dat dit onderwerp erg leeft, bleek uit de evaluatie. Ook andere afdelingen willen bijeenkomsten organiseren over dit onderwerp. Mijn tip voor hen is: zorg op zo n avond dat men zich voldoende veilig voelt om open te discussiëren. We zijn eerst plenaire gestart en daarna gingen we in workshops verder. We zorgden er voor dat niemand vanuit één gezin bij elkaar kwam te zitten. Alma den Hertog Verder hebben we geëxperimenteerd een nieuwe wervingsmethode. Speciaal voor die dag is een video gemaakt en op You-Tube gezet waarin jonge boeren uit noord- Groningen vertellen over hun eigen ervaring. Om genodigden warm te maken voor deze avond konden zij vooraf een aantal fragmenten bekijken uit de video. 4.7 Ambassadeurschap van de leden Afdeling Westland heeft positieve ervaringen met het inzetten van leden als ambassadeur voor LTO Noord Glaskracht. In principe is natuurlijk ieder lid een ambassadeur voor de organisatie, aldus Jos van der Knaap, voorzitter van afdeling Westland. Maar wij hebben als afdeling er voor gekozen om ook relatiebeheerders te benoemen die minimaal eenmaal per 2 jaar leden bezoeken. Deze relatiebeheerders opereren tussen leden onderling, de beleidsmedewerkers in Blijswijk en het afdelingsbestuur. Ze zijn niet alleen de ogen en oren voor het bestuur. Ze opereren ook namens het bestuur en werken binnen de kaders die het bestuur van te voren heeft vastgesteld. Deze intermediairsrol verlicht de lastendruk op het afdelingsbestuur. Waarom we hier voor gekozen hebben? We hebben gemerkt dat onze leden niet zitten te wachten op een prietpraatje, maar willen inhoudelijk over zaken discussiëren die hun bedrijf voort helpen. Bijvoorbeeld over onderwerpen als ruimtelijke ordening, water of emissie. Mijn tip aan andere bestuurders die een boost willen geven aan relatiebeheer is: breng samen met de ledenadministratie goed ik kaart waar je leden zitten, zorg dat de relatiebeheerder weet wat het dossier is van elk lid, wat de achtergrond en de bijzonderheden van het bedrijf zijn. Alleen dan kun je op professioneel niveau met een ondernemer meedenken en toegevoegde waarde bieden. Ik vind het belangrijk dat we keer op keer bewijzen waarom het lidmaatschap, inclusief de daaraan gekoppelde financiële verplichting, meerwaarde heeft. Het lidmaatschap bij een belangenorganisatie is geen vanzelfsprekendheid meer. Daarom hecht ik er aan dat we waarmaken wat we beloven. Be good and tell it, zeg ik wel eens. Het is mooi als leden vervolgens tegen niet-leden zeggen: dit is ook iets voor jou. 22 Jos van der Knaap

13 Fije Visscher 4.8 Huiskamerbijeenkomsten Fije Visscher, voorzitter afdeling Veluwerand, organiseerde informele bijeenkomsten met leden en aspirant leden. In het kader van ledenwerving organiseerden we op een aantal maandagavonden huiskamerbijeenkomsten. Voor ons was het doel hiervan om op informele wijze te proberen het bestaande wij-zij gevoel te doorbreken met aspirant leden. Misschien is de naam huiskamerbijeenkomst een wat stoffige naam, maar de bijeenkomsten verliepen perfect. Het droeg bij aan het wegnemen van drempels en creëerde wederzijds begrip. Na een voorstelrondje werd geïnventariseerd welke onderwerpen voor de aspirant leden actueel zijn. Daardoor konden we goed inspelen op wat er bij hen leeft en kwam de rol van LTO Noord op diverse landelijke en regionale onderwerpen en thema s aan de orde. Ik heb gemerkt dat het belangrijk is dat je transparant bent, bijvoorbeeld in procedures met de gemeente. Daardoor ontstond er meer wederzijds begrip. Ik verwacht dat we de helft van de aspirant leden binnen krijgen als nieuw lid. Mijn tips aan andere bestuurders die een soortgelijke actie willen opzetten zijn, hoewel het veel tijd kost, nodig aspiranten persoonlijk uit, houd het laagdrempelig met een hapje en een drankje en betrek je leden bij dit soort acties. En ik zou het liever een stamtafelgesprek noemen waaraan een thema is gekoppeld dan dat je spreekt over een huiskamerbijeenkomst. Theo Kemp 4.9 Studiegroepen Als afdeling hebben wij positieve ervaringen met het opzetten van een projectgroep rond een bepaald thema, vertelt Theo Kemp, voorzitter afdeling Bodegraven e.o. Met behulp van een projectgroep rond Natura 2000 hebben we succesvolle resultaten geboekt. De centrale vraag aan de projectgroep was wat kunnen agrariërs zelf voor de Natura 2000 richtlijn aan minder stikstof productie doen. Met als doel de Veenmosrietlanden te beschermen. Samen met belanghebbenden en belangenvertegenwoordigers hebben we onder leiding van een onafhankelijke voorzitter, die was aangesteld door de provincie, met elkaar om tafel gezeten. We hebben gekeken naar de kenmerken van stikstof, waar het neerkomt, wat de bronnen zijn, welke oplossingen en methoden er zijn om stikstof bij de grond te houden en niet te laten vervluchten. Er werd niet alleen gekeken naar het waardeoordeel van ecologen, maar werd ook stilgestaan bij het feit dat de stikstofuitstoot de laatste twintig jaar behoorlijk naar beneden is gegaan. Door op deze manier ervaringen te delen en samen te werken met de gemeente, het waterschap en de provincie, konden wij als belangenbehartiger voor de agrarische sector in gezamenlijkheid op zoek naar de beste oplossing. Onder andere op het gebied van vergunningverlening. Mijn tip aan andere bestuurders is: zorg dat je breed geïnformeerd raakt vanuit verschillende invalshoeken

14 4.10 Bellen In het traject voorafgaand aan de fusie van afdeling Salland wilde het bestuur de leden zo nauw mogelijk betrekken bij het samengaan van de drie afdelingen. Daarom namen ze het initiatief tot een belronde langs alle 800 leden. Volgens vicevoorzitter Jan Hein Nikkels werd het persoonlijke telefoontje erg gewaardeerd. Bovendien leverde het nuttige informatie op voor het bestuur. Je hoort over de dagelijkse problemen op het bedrijf en waar we ons als LTO Noord sterk voor moeten maken. Met alle informatie uit de telefoongesprekken legden we het fundament voor de fusie. Jan Hein Nikkels 26

15 LTO Noord T F E I LTO Noord Informatiecentrum T F Hoofdkantoor LTO Noord Zwolle Zwartewaterallee DX Zwolle Postbus AE Zwolle Regiokantoren Morra KH Drachten Postbus AD Drachten Fonteinlaan JG Haarlem Postbus RP Haarlem ondernemen doe je samen

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

TRAININGEN VOOR AFDELINGS- BESTUREN LEREN LOONT

TRAININGEN VOOR AFDELINGS- BESTUREN LEREN LOONT TRAININGEN VOOR AFDELINGS- BESTUREN 2017-2018 LEREN LOONT LEREN LOONT De wereld verandert snel. Als afdelingsbestuur is het belangrijk dat u op de juiste manier blijft aanhaken en u als bestuur blijft

Nadere informatie

10 tips over besluitvorming

10 tips over besluitvorming 10 tips over besluitvorming Meer weten? www.vergaderendoejezo.nl Bel of mail Carla: 06-20809676 of info@vergaderendoejezo.nl. 10 tips over besluitvorming Besluitvorming is noodzakelijk bij vergaderingen.

Nadere informatie

Wat men moet leren doen, leert men door het te doen!

Wat men moet leren doen, leert men door het te doen! trainingen 2010/2011 Wat men moet leren doen, leert men door het te doen! WerKWiJZe trainingen SeiZOen 2010-2011 Voor wie zijn de trainingen > Voor bestuurders van afdelingen, vakgroepen, secties, > Voor

Nadere informatie

Wij willen graag onze eigen beslissingen nemen

Wij willen graag onze eigen beslissingen nemen Jack van Eekelen Noordhoek, 40 melkkoeien en 40 ha akkerbouw Drie jonge mannen werken in VOF-verband op het bedrijf van hun ouders. Hun doel is bedrijfsovername. De een is wat verder dan de ander, maar

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS. Yvette Paludanus

FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS. Yvette Paludanus FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS Yvette Paludanus 2 Dit boekje is tot stand gekomen dankzij de vragen en verhalen van medewerkers in de zorg. Wil je een exemplaar van dit boekje bestellen? Wil je begeleiding

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN E-blog HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN In talent & groei Het is belangrijk om je talent goed onder woorden te kunnen brengen. Je krijgt daardoor meer kans om het werk te

Nadere informatie

Cultuur is een eerste levensbehoefte

Cultuur is een eerste levensbehoefte 10 Cultuur is een eerste levensbehoefte Interview Tekst Kelly Bakker Foto s Tessa Wiegerinck Journalist, cultuurkenner en ondernemer in één Je stapt in die achtbaan en kan dan eigenlijk niet meer anders

Nadere informatie

Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT

Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT 1. Inleiding Het Team Testing team heeft de WickedTeams Teamanalyse gedaan. Deze teamanalyse geeft inzicht in een aantal kenmerken die van

Nadere informatie

Een goed leven voor.

Een goed leven voor. Een goed leven voor. Juultje Holla - Perspectief - maart 2013 Als onderdeel van het ZonMW project Zeggenschap en Inclusie Met dank aan Rob, die mij hierbij enorm geholpen heeft. Een goed leven voor. Een

Nadere informatie

Feedback. in hapklare brokken

Feedback. in hapklare brokken Feedback in hapklare brokken Jan van Baardewijk Zorgteamtrainer Op zorgteamtraining.nl is de meest recente versie van feedback gratis beschikbaar. Mocht je willen weten of je de meest recente versie hebt,

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt

Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt Inleiding Ondanks het feit dat iedereen weet dat netwerken van belang is - we zullen dan ook niet meer ingaan op het waarom - blijkt dat veel mensen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u?

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Meedenken en meedoen Portaal wil graag dat u tevreden bent over uw woning en woonomgeving. Om dit goed te organiseren, is informatie over uw woonomgeving erg

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Sessie 1 Workshop Bestuurlijke aspecten Workshopleidster: Mariska Vink-van Oostveen van de gemeente Amersfoort

Sessie 1 Workshop Bestuurlijke aspecten Workshopleidster: Mariska Vink-van Oostveen van de gemeente Amersfoort Bijeenkomst nieuwe Wet ruimtelijke ordening VNG afdeling Utrecht 12 december 2007 Sessie 1 Workshop Bestuurlijke aspecten Workshopleidster: Mariska Vink-van Oostveen van de gemeente Amersfoort - Voorstelronde

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Jongerenraad Wageningen Adviesnr. : 1 Datum : 29-05-2013 Colofon De Jongerenraad, een adviesorgaan van de gemeente Wageningen, is geïnstalleerd in

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Minicursus Verbindend Communiceren. Geschreven door: Jan van Koert

Minicursus Verbindend Communiceren. Geschreven door: Jan van Koert Minicursus Verbindend Communiceren Geschreven door: Jan van Koert Geweldloze communicatie is een wijze van communiceren die leidt tot gehoord en verstaan worden. Met helderheid, zonder beschuldigen en

Nadere informatie

21 Niveaus van interveniëren in groepen 22

21 Niveaus van interveniëren in groepen 22 21 Niveaus van interveniëren in groepen 22 ASPECTEN VAN COMMUNICATIE IN GROEPEN In iedere relatie en in elk relatienetwerk waar mensen net elkaar communiceren zijn er vier aspecten te onderscheiden. De

Nadere informatie

NOORD. Looienqa, Martina. Bericht onleesbaar? Kijk hier. Uitnodiging en programma ONDERNEMEN DOE JE SAMEN. Van:

NOORD. Looienqa, Martina. Bericht onleesbaar? Kijk hier. Uitnodiging en programma ONDERNEMEN DOE JE SAMEN. Van: naast in Looienqa, Martina Van: LTO Noord regio Noord Verzonden: woensdag 20januari 2016 21:07 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: UITNODIGING eerste Dag van LTO Noord in

Nadere informatie

Voorstel Kennis te nemen van de communicatiestrategie van de gezamenlijke waterschappen en de ontwikkelde middelen corporate story en woordmerk.

Voorstel Kennis te nemen van de communicatiestrategie van de gezamenlijke waterschappen en de ontwikkelde middelen corporate story en woordmerk. Aan het dagelijks bestuur Datum: 11-02-2014 Onderwerp: Landelijke communicatiestrategie waterschappen Voorstel Kennis te nemen van de communicatiestrategie van de gezamenlijke waterschappen en de ontwikkelde

Nadere informatie

Visie GroenLinks Leiden in 2018

Visie GroenLinks Leiden in 2018 Visie GroenLinks Leiden in 2018 Inleiding GroenLinks afdeling Leiden staat stevig in haar schoenen. Afgelopen jaar is opnieuw bewezen dat wij, ondanks politieke tegenwind, als afdeling een goede verkiezingsuitslag

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen?

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Visie tafelleider: Met minder geld hetzelfde of misschien zelfs meer doen. Dat is de grote uitdaging

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

nformatie» Solidariteit» Geluk Ogen en oren amen» Collega's» Minder werkdruk Balans uisterend oor Hulp» Klaarstaan voor elkaar

nformatie» Solidariteit» Geluk Ogen en oren amen» Collega's» Minder werkdruk Balans uisterend oor Hulp» Klaarstaan voor elkaar Werkplezier» Samenwerken Samen Collega's choolcontactpersoon Tijd Gezelligheid» T isterend oor Hulp» Klaarstaan voor elkaar I st» Overzicht Steuntje in de rug Goed Prachtig vak» Geluk Betrokken Solidariteit

Nadere informatie

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen.

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen. Theoreasy de theorie is eenvoudig. Je gaat ontdekken dat het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen denken en doen dé sleutel is tot a beautiful way of life. Als je nog steeds hoopt dat oplossingen

Nadere informatie

Communiceren met de achterban

Communiceren met de achterban 1 Communiceren met de achterban Je wilt weten hoe je het beste communiceert met de achterban. Je wilt direct aan de slag en snel resultaten. Je hebt een hoe-vraag. Zoals iedereen. Maar als je werkelijk

Nadere informatie

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

10 tips om te scoren met telefonische acquisitie. Haal meer uit je adressenbestand

10 tips om te scoren met telefonische acquisitie. Haal meer uit je adressenbestand 10 tips om te scoren met telefonische acquisitie Haal meer uit je adressenbestand 1. Weet waar je het over hebt Wanneer je met telefonische acquisitie begint is het belangrijk om je goed voor te bereiden

Nadere informatie

GOUDEN TIPS voor Professioneel Relatiebeheer

GOUDEN TIPS voor Professioneel Relatiebeheer 10 GOUDEN TIPS voor Professioneel Relatiebeheer www.fokjeritsma.nl info@fokjeritsma.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wees je bewust van je doel... 6 Bellen: een uitstekend instrument... 6 Systeem... 7

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties Preek Gemeente van Christus, Het staat er een beetje verdwaald in dit hoofdstuk De opmerking dat ook Jezus doopte en leerlingen maakte. Het is een soort zwerfkei, je leest er ook snel overheen. Want daarna

Nadere informatie

LOBBYEN IN DE PRAKTIJK

LOBBYEN IN DE PRAKTIJK LOBBYEN IN DE PRAKTIJK Praktische handvatten om goed te lobbyen Aan de orde komen: Hoe krijg je een voet tussen de deur, Hoe stel je een lobbyplan op, Maak een lobbystrategie, Welke lobbyinstrumenten kun

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Handboek Inhoudsopgave Inleiding... 1 Thema... 2 1. Aan de slag... 3 2. Waar beginnen?... 4 2.1 WANNEER?... 4 2.2 AANMELDEN ALS ORGANISATOR... 5 2.3 SAMENSTELLEN VAN EEN TEAM... 5 2.4 WAARVOOR MOETEN WE

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Acquisitie & Zakelijk netwerken

Acquisitie & Zakelijk netwerken E-boek 3 bedrijfsblogs Acquisitie & Zakelijk netwerken Nu lezen. Praktische adviezen. Morgen toepassen. Nog succesvoller ondernemen! 1. Acquisitie is veel meer dan alleen gunnen 2. Alleen met glimlach

Nadere informatie

Communiceren met ouderen

Communiceren met ouderen Communiceren met ouderen 1. Introductie a) Het SEE-GREEN project Het SEE-GREEN project is een Europees initiatief om de gevolgen voor de oudere generatie burgers in onze gemeenschappen te bepalen wanneer

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma BE HAPPY 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma Alle rechten voorbehouden. Geen deel van dit boek mag worden gereproduceerd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

4 - daagse podiumtraining BUSINESS AS UNUSUAL. Dez e t r a i n i n g i s e c h t een

4 - daagse podiumtraining BUSINESS AS UNUSUAL. Dez e t r a i n i n g i s e c h t een 4 - daagse podiumtraining BUSINESS AS UNUSUAL Dez e t r a i n i n g i s e c h t een a a n r a d er o m t e l ere n m e n s e n e c h t t e b e t re k k e n e n t e r a k e n m e t j o u w v er h a a l.

Nadere informatie

LTO Noord onderzoek Groningen, provincie van de toekomst januari 2012

LTO Noord onderzoek Groningen, provincie van de toekomst januari 2012 LTO Noord onderzoek Groningen, provincie van de toekomst 2011 januari 2012 Aanleiding en opzet Inzicht geven in: Bijeenkomsten Ledentevredenheid & -betrokkenheid Pootaardappelacademie en Melkvee Academie

Nadere informatie

Compassie leven. 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie. PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman

Compassie leven. 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie. PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman Compassie leven 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman Inhoudsopgave Voorwoord Wekelijkse inspiraties 01 Geweld in de taal? Wie, ik?

Nadere informatie

Buddy-plan Handreiking

Buddy-plan Handreiking Buddy-plan Handreiking Inleiding Het CDA staat naast onze ouderen: Wij zijn er voor u! Met die boodschap reiken we ouderen de helpende hand, als ze die nodig hebben. Door naar hun zorgen te luisteren,

Nadere informatie

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST Werkboek MEER MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST MANIER! Hoofdstuk 1 Nieuwe klanten nodig? Marketing is een vakgebied waar veel om te doen is.

Nadere informatie

Met de wervingscirkel kun je stap voor stap een wervingsactie voorbereiden:

Met de wervingscirkel kun je stap voor stap een wervingsactie voorbereiden: Wervingscirkel 1 Veel vrijwilligersorganisaties hebben probelemen met het werven van vrijwilligers. Je hebt tenslotte geen baan te bieden met salaris, maar je biedt een vorm van vrijetijdsbesteding. In

Nadere informatie

Voorbereiding assessment

Voorbereiding assessment Voorbereiding assessment 1. Zelfportret gemaakt door malou... 1 2. Samenvatting... 3 3. Zelfportret door een docent... 5 4. Zelfportret door Slc er... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 5. Aanvullende

Nadere informatie

Je gedachten gestructureerd op papier

Je gedachten gestructureerd op papier Online training: Je gedachten gestructureerd op papier Start: 14 september 2015 Een online programma, mét coaching, voor ondernemers en werknemers Voor als je logisch opgebouwde teksten wil leren schrijven,

Nadere informatie

Werkplan Accio 2017 (2018)

Werkplan Accio 2017 (2018) Werkplan Accio 2017 (2018) Voorwoord 1. Accio: ontwikkeling van de vereniging 2. Participatie: beïnvloeden van woonbeleid 3. Bestuur en besturing: werken aan goed bestuur 4. Communicatie en relatie: contact,

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

32 Kwaliteitsbevordering

32 Kwaliteitsbevordering DC 32 Kwaliteitsbevordering 1 Inleiding In dit thema gaan we in op de begrippen kwaliteit, kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid. Het zijn onderwerpen die niet meer weg te denken zijn uit het Nederland van

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

LTO Noord contributieregeling 2015

LTO Noord contributieregeling 2015 Land- en Tuinbouw Organisatie Noord LTO Noord contributieregeling 2015 LTO Noord is de vereniging van agrarische ondernemers. We behartigen de belangen van onze leden en bieden services en diensten aan.

Nadere informatie

Help, ik zit in de OR! Meer dan 200 Gouden tips voor de ondernemingsraad

Help, ik zit in de OR! Meer dan 200 Gouden tips voor de ondernemingsraad Help, ik zit in de OR! Meer dan 200 Gouden tips voor de ondernemingsraad De Gouden tips serie is in 2014-2016 verschenen op www.schateiland.com, op OR TV (Youtube) en in OR Rendement. Walter Landwier Help,

Nadere informatie

Het GROW-model. Deze onderdelen worden hieronder toegelicht. Per onderdeel worden er voorbeeldvragen aangegeven.

Het GROW-model. Deze onderdelen worden hieronder toegelicht. Per onderdeel worden er voorbeeldvragen aangegeven. Het GROW-model Een ontwikkelingsgesprek is het meest effectief als je de vragen in een bepaalde structuur stelt. Het GROW-model biedt deze structuur. (Whitmore, 1995) Het GROW model bestaat uit de volgende

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S 2 Ik en autisme In het vorige hoofdstuk is verteld over sterke kanten die mensen met autisme vaak hebben. In dit hoofdstuk vertellen we over autisme in het algemeen. We beginnen met een stelling. In de

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

Projectkosten ophalen met fondsenwerving

Projectkosten ophalen met fondsenwerving Projectkosten ophalen met fondsenwerving Het is soms ook best duur om vrijwilligerswerk te doen in het buitenland, of stage te lopen over de grens. Voor Local Dreamers, en voor onze Ecuadoriaanse partnerorganisaties,

Nadere informatie

Personal Branding voor Ingenieurs

Personal Branding voor Ingenieurs Personal Branding voor Ingenieurs 8 juni 2012 Lustrumsymposium Jullie doelen - succesvolle loopbaan - een baan vinden - de allerbeste zijn? - Saskia Slotboom 2012 2 Personal Branding Tools en praktische

Nadere informatie

Leer hoe je effectiever kunt communiceren

Leer hoe je effectiever kunt communiceren Leer hoe je effectiever kunt communiceren De kracht van geweldloze communicatie Hoe vaak kom je in een gesprek terecht waarin je merkt dat je niet meer zegt wat je wilt zeggen; dat je iets doet wat de

Nadere informatie

Wat is jouw verhaal?

Wat is jouw verhaal? E E N E - B O O K V A N L E T T E R S & C O N C E P T S Wat is jouw verhaal? Passie en plezier overbrengen in een notendop Storytelling Verhalen vertellen is een belangrijk onderdeel van ons leven. Het

Nadere informatie

Resultaten enquête vakbekwaamheid

Resultaten enquête vakbekwaamheid Resultaten enquête vakbekwaamheid In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? De nieuwe vakbekwaamheideisen hebben geen gevolgen voor mijn werkzaamheden. 1. Helemaal oneens 307 36,08% 2. Oneens

Nadere informatie

10 Gouden Tips voor Professioneel Relatiebeheer

10 Gouden Tips voor Professioneel Relatiebeheer 2 Inhoudsopgave Inleiding ----------------------------------------------------------- 5 Wees je bewust van je doel -------------------------------------- 6 Bellen: een uitstekend instrument -------------------------------

Nadere informatie

Theorie Ondernemend werken Hoofdstuk 3 Samenwerken en Netwerken

Theorie Ondernemend werken Hoofdstuk 3 Samenwerken en Netwerken Theorie Ondernemend werken Hoofdstuk 3 Samenwerken en Netwerken Samenvatting 2 3.1 Netwerken 3 3.2 Samenwerken 6 3.3 Liftpitch 7 Ruimte voor notities 8 1 SAMENVATTING 3.1 Netwerken Wat is netwerken? Waarom

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten www.edusom.nl Opstartlessen Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over familie, vrienden en buurtgenoten. Antwoord geven op vragen. Veel succes! Deze les

Nadere informatie

7. Conclusies en aanbevelingen

7. Conclusies en aanbevelingen 7. Conclusies en aanbevelingen 7.1 Algemeen Op CBS Het Galjoen worden al goede initiatieven genomen om de ouderbetrokkenheid te stimuleren en te vergroten, ook al kan er nog het één en ander aan uitgebreid

Nadere informatie

Samen gaan we voor kwaliteit

Samen gaan we voor kwaliteit Samen gaan we voor kwaliteit Een geslaagde studiedag voor Taalambassadeurs. 24 juni 2017 in Utrecht. 1 ABC en de stichting L&S organiseerden op 24 juni 2017 samen de studiedag. Meer dan 80 taalambassadeurs

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie

Dit ebook heb ik geschreven op 28/10/2013 van 8:26 uur tot 9.58 uur

Dit ebook heb ik geschreven op 28/10/2013 van 8:26 uur tot 9.58 uur Dit ebook heb ik geschreven op 28/10/2013 van 8:26 uur tot 9.58 uur Inhoud Ik heb geen tijd om een ebook te schrijven!... 3 Waarom heb ik het recht om je dit te vertellen?... 4 Template voor schrijven

Nadere informatie

Uw meest belangrijke ervaring met samenwerken. Met wie? Wat gebeurde er? Welke levensles trok u eruit?

Uw meest belangrijke ervaring met samenwerken. Met wie? Wat gebeurde er? Welke levensles trok u eruit? De vraag op het symposium: Wij begint met mij 19 juni 2013: Uw meest belangrijke ervaring met samenwerken. Met wie? Wat gebeurde er? Welke levensles trok u eruit? Ervaringen met samenwerken. 32 deelnemers

Nadere informatie

Be good & sell it! 10 tips voor heldere communicatie over duurzame locaties

Be good & sell it! 10 tips voor heldere communicatie over duurzame locaties Be good & sell it! 10 tips voor heldere communicatie over duurzame locaties Inleiding Be good & sell it! Goed dat je dit e-book hebt gedownload! Hoe belangrijk is het voor jou om helder te communiceren

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Zwaantina van der Veen / Dymphna Meijneken / Marieke Boekenoogen Stad met een hart Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

De scorelijst competenties collectieve belangenbehartiger

De scorelijst competenties collectieve belangenbehartiger De scorelijst competenties collectieve belangenbehartiger De scorelijst bestaat uit de twaalf competenties van de collectieve belangenbehartiger met daarbij steeds vier stellingen. Per stelling kunt u

Nadere informatie

Gelderland Algemene Ledenvergadering

Gelderland Algemene Ledenvergadering Gelderland Algemene Ledenvergadering De volgende personen worden door het bestuur voorgedragen Voor de functie van vicevoorzitter Mevr. J.H.A (Anita) Sørensen uit Culemborg Beroep: Fractievoorzitter CDA

Nadere informatie

Waar een wil is, is een Weg!

Waar een wil is, is een Weg! 5 tips om moeiteloos voor jezelf te kiezen en een stap te zetten. Waar een wil is, is een Weg! - Lifecoach http://www.facebook.com/arlettevanslifecoach 0 Je bent een ondernemende 40+ vrouw die vooral gericht

Nadere informatie

Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken

Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken LEREND VERANDEREN IN HAARLEMMERMEER Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wie in een organisatie succesvol veranderingen wil realiseren,

Nadere informatie