Wat men moet leren doen, leert men door het te doen!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat men moet leren doen, leert men door het te doen!"

Transcriptie

1 trainingen 2010/2011 Wat men moet leren doen, leert men door het te doen!

2 WerKWiJZe trainingen SeiZOen Voor wie zijn de trainingen > Voor bestuurders van afdelingen, vakgroepen, secties, > Voor de meeste trainingen kunt u zich individueel of met een delegatie van het bestuur opgeven > De training Eigen functioneren verbeteren en Teambuilding is voor een heel bestuur Opgave trainingen en maatwerk In deze folder staan diverse trainingen vermeld. Een bestuur of bestuurder kan een keuze maken uit dit aanbod. Uw organisatiecoach maakt een planning en zorgt dat de training professioneel uitgevoerd wordt. Opgave voor meerdere trainingen is mogelijk. Let ook op het kopje maatwerk. Wilt u ondersteuning op maat? Schroom niet en neem contact op met uw organisatiecoach! aanmelding De aanmelding kan gedaan worden door bijgaand aanmeldingsformulier in te vullen en op te sturen. Daarna wordt er contact met u opgenomen om plaats en datum af te stemmen. Ook kunt u de organisatiecoach bellen of mailen en uw keuze van training of maatwerkverzoek met hem of haar bespreken. Op het aanmeldingsformulier kunt u aangeven welke training u als bestuur of bestuurder wilt volgen. U kunt uw keuze natuurlijk ook doorgeven via de website. Kijk hiervoor bij Wat men moet leren doen, leert men door het te doen! Dagelijks communiceren wij met leden, overheden, ambtenaren en politici. Begrijpen zij ons? Hoe brengen wij onze boodschap over? Naast het gebruiken van moderne communicatiemiddelen wordt binnen LTO Noord natuurlijk veel vergaderd. Hoe realiseren we onze doelen in de belangenbehartiging, hoe gaan we om met weerstanden? Hoe maken we de ledenbijeenkomsten aantrekkelijker, zodat we nog dichter bij onze leden komen? Hoe verbeteren we het functioneren van het bestuur en hoe verbeteren we de kwaliteit van de voorzitter? Op deze en vele andere vragen vindt u het antwoord in een training uit ons trainingsaanbod. We willen als LTO Noord graag investeren in de vaardigheden van onze bestuurders. Dit trainingsaanbod is daarom ook zo samengesteld dat het voornamelijk gericht is op leren door doen. Door evaluatie van de training of coaching kunnen we leren van de feedback en daar meteen rekening mee houden in de volgende training. De rode draad in dit trainingsaanbod is gericht op hoe maken we besturen nog leuker en inspirerender, waarbij het verhogen van de ledentevredenheid en ledenbinding natuurlijk ons gemeenschappelijke einddoel is. De organisatiescoaches, Linda Wouters-Hallie Willy Kempen-van Veen Peter van der Hoeven Annet Murre De organisatiecoaches zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer van LTO Noord:

3 OVerZiCht trainingen Het is niet genoeg te weten Men moet ook toepassen! Het is niet genoeg te willen Men moet ook handelen! Goethe BeLangenBehartiging hoe?...zo!!! Belangenbehartiging is een kerntaak van het bestuur. Het bestuur is de gesprekspartner van en onderhandelaar met de gemeente of andere instanties over allerlei zaken, zoals Natura 2000, de EHS of ILG. Het vraagt de nodige voorbereiding om die rol goed in te vullen. Soms is het een lopende trein waar we op stappen, soms staat het proces nog aan het begin en in een aantal gevallen duurt het zo lang dat we halverwege denken aan afhaken. Wat is onze positie en welke inzet past daarbij als vertegenwoordiger van uw agrarische achterban? In deze training komen hiervan allerlei aspecten aan de orde. Cor Veldhuisen, voorzitter afdeling Gooi- en Vechtstreek: De training heeft het bestuur inzicht gegeven in de samenhang tussen gebiedsplannen. Dit was voor sommigen verrassend en erg verhelderend. > Soorten gebiedsplannen en gebiedsprocessen (doel, aanpak, structuur en spelers) > Welke rol en welke positie heb ik, welke positie neem ik in > Spel van inhoud, proces en procedure > Opstellen van een activiteitenplan > Relatie met de achterban; op welke manier wordt er gecommuniceerd > Uitwisseling van ervaringen als bestuurders onderling COMMUniCatie en MeDiaBeLeiD Dankzij de techniek kunnen wij op een snelle manier met elkaar communiceren. Hoe gaat u daar in de afdeling mee om. Als LTO Noord afdeling wil je herkenbaar zijn en maximaal bijdragen aan de doelstellingen en kernwaarden van de organisatie. De afdeling Communicatie & Marketing van LTO Noord neemt u graag mee in de wereld van communicatie, media, PR, marketing en nieuwe ontwikkelingen. Jaap Stapper, voorzitter afdeling alphen - Nieuwkoop: Wij wilden de communicatie met de leden en de externe communicatie naar bijvoorbeeld gemeente en burgers verbeteren. Tijdens deze cursus kregen we een aantal goede tips en hebben we vaardigheden geleerd. Ook het maken van een persbericht en het omgaan met de pers is aan de orde geweest. (te bepalen in overleg) > Met wie wil je als afdeling communiceren > Wat wil je bereiken met je communicatie > Hoe kan je dat het beste doen > PR materiaal en huisstijl > Mediabeleid > Hoe en wat bij persberichten > Nieuwe media en de toegevoegde waarde voor de afdeling (bijvoorbeeld Twitter, Linked-In, etc.). VOOrZitterStraining >>> DUUR: 2 DaGEN Elke voorzitter moet gesprekken leiden. De voorzitter is als eerste aanspreekbaar voor leden en vertegenwoordigt de provincie, afdeling of vakgroep naar buiten. Een goede voorzitter zorgt niet alleen dat de onderwerpen die op de agenda staan besproken worden, maar let er ook op dat alle deelnemers aan bod komen, dat er goed gediscussieerd wordt en dat besluiten duidelijk benoemd worden. Ook het goed samenvatten, feedback geven en de tijd bewaken zijn belangrijke taken. Al deze vaardigheden komen in deze training aan bod. Hubert Ceeleart, voorzitter afdeling Biddinghuizen en lid Provinciaal Bestuur Flevoland: Deze training gaf me handvatten om in een vergadering goede open vragen te stellen. Ook het luisteren naar en goed reageren op vele verschillende meningen is nuttig om te oefenen. > Voorzitters van afdelingen, vakgroepen, secties, Onderdelen > Wat is voorzitterschap, waar loop ik tegenaan in het besturen > Voorzittersrollen, rollen van bestuurders > De kunst van het luisteren > Voorwaarden voor effectief vergaderen > Feedback geven > Omgaan met weerstanden > Zelfreflectie, Hoe zit ik er in en Kan ik mijn ei kwijt

4 nieuwe afdelingsbestuurders DEEL Voor alle nieuwe afdelingsbestuurders wordt een bijeenkomst georganiseerd waarin kennis maken met LTO Noord centraal staat. Daarnaast wordt ingegaan op het takenpakket van de afdelingsbestuurders. Natuurlijk is er ruimte voor vragen. U krijgt een map boordevol met informatie over uw bestuursfunctie. Deze bijeenkomsten worden gehouden op meerdere locaties. De afdelingen ontvangen bericht waar en wanneer de bijeenkomst in de regio is. Gino Schrijvers, bestuurslid afdeling Salland: Voor je netwerk is het belangrijk dat je de structuur van LTO goed kent. Deze introductie is een goede basis! > Bestuurders van afdelingen Onderdelen in de bijeenkomst > Opbouw, structuur en werkwijze LTO Noord en LTO Nederland > Visie en missie LTO Noord > Taak van een afdeling > Rol en positie van bestuurder binnen LTO Noord eigen FUnCtiOneren VerBeteren >>> DUUR: 2 DaGDELEN Het eigen functioneren ter discussie stellen en gezamenlijk verbeteren is het hoofddoel van deze training. Er vindt in eerste instantie een inventarisatie plaats en alle bestuursleden vullen een verenigingsscan in. Het trainingsprogramma is dus sterk afhankelijk van de verbeterpunten die in deze verenigingsscan naar voren komen en kan voor elk bestuur verschillend zijn. De nadruk in deze training ligt op samen aan het eigen functioneren werken. Ook als alles goed gaat zal deze training meerwaarde bieden voor het hele team. Mart Duineveld, voorzitter afdeling Duin- en Bollenstreek: Wij hadden de mogelijkheid om ons eigen functioneren eens tegen het daglicht te houden, wij hebben daarbij ontdekt dat een groot deel van ons bestuurswerk maar door een paar schouders werd gedragen. Door met elkaar afspraken te maken en meer projectmatig te gaan werken, proberen we nu het werk over alle schouders te verdelen. We merken nu dat we steeds meer als team met elkaar de kar trekken. Onderdelen in de training > Bezoek aan het afdelingsbestuur, verenigingsscan maken > Op basis van bespreking van deze scan een training samenstellen > Bij meerdere verbeterpunten kan een prioriteit aangegeven worden en kunnen de trainingen verspreid worden over een paar jaar > Hoe willen we functioneren, hoe doen we dat > Welke manier van besturen past bij het nieuwe functioneren > Welke doelen en prioriteiten worden gesteld > Welke acties passen daarbij afdelingssecretaris, efficiënt aan De SLag De secretaris is de spin in het web van een afdeling. Hij/zij brengt structuur aan en regelt de informatiestroom. Deze eendaagse cursus geeft de secretaris handvatten om efficiënt aan de slag te gaan. > afdelingssecretarissen > Opstellen agenda, uitnodiging, jaarplan, jaarverslag > Notuleren > archiveren > Mindmapping > Selecteren en organiseren > Gebruik mailberichten > Beschikbare middelen (bij LTO Noord) netwerken en LOBBYen DEEL Netwerken is belangrijk om zaken te doen, vertrouwen te krijgen en voor het onderhouden van contacten. Aan de hand van een netwerk bereik je meer. Daarna volgt het lobbyproces. Welke actie(s) moet je ondernemen om de politieke en ambtelijke besluitvorming te beïnvloeden. In deze training bieden we op interactieve wijze tips en trucs om het netwerken en lobbyen nog beter toe te passen in het belang van uw bestuursfunctie en in het bijzonder die van belangenbehartiging. Ben Lichtenberg, voorzitter Provinciaal Bestuur Gelderland: Met een training van iemand die dicht bij ons werk staat maar ook de grote wereld van organisatieontwikkeling volgt, kun je effectief werken aan het updaten van je bestuur. > Verschil tussen netwerken en lobbyen > Welke netwerken zijn belangrijk > Hoe wordt een netwerk onderhouden > Het maken van een netwerk voor een afdelingsbestuur > Stappen in het lobbyproces > Lobbyactiviteiten kiezen en plannen

5 BOeienD PreSenteren Deze training is bestemd voor iedereen die regelmatig een presentatie of voordracht geeft waarbij een overtuigende en boeiende performance van belang is. Denk aan het maken van een statement of het kenbaar maken van het standpunt van LTO Noord tijdens een bijeenkomst. De training heeft als doel uw presentatievaardigheden te vergroten zodat u in de praktijk boeiender overkomt en zo meer effect bereikt bij uw toehoorders. De presentaties die we opnemen en bekijken op video geven inzicht in uw optreden. Na afloop van de training beschikt u over een aantal praktische aandachtspunten om (nog) boeiender te presenteren. Pieter van der Grift, lid Provinciaal Bestuur Utrecht: Door een goede lichaamshouding kun je je verhaal extra kracht geven. Je voelt je prettig en dat geeft je overtuigingskracht. > Voorzitters van afdelingen, vakgroepen, secties, > De voorbereiding van een presentatie > Effectief gebruikmaken van dia s in PowerPoint > Structuur van een presentatie > Persoonlijke uitstraling & houding > Het vasthouden van aandacht en creëren van interactie > aansluiten op verschillende toehoorders > Video-opnames van eigen presentaties OrganiSeren Van eigentijdse LeDenBiJeenKOMSten Een levendige ledenvergadering met een grote opkomst van enthousiaste en betrokken leden, dat is wat we willen. Maar hoe? In deze training gaan we met elkaar aan de slag om op interactieve wijze inspiratie op te doen om de ledenbijeenkomsten zó te organiseren dat de ledenbetrokkenheid nog groter wordt. Een echte aanrader voor besturen die hun traditionele ledenbijeenkomsten willen vernieuwen. agnes Gunnewijk-Veer, voorzitter afdeling Berkelland: De training zélf is al verfrissend en inspirerend, daarnaast leuke nieuwe ideeën opgedaan en veel van elkaar geleerd. > Ledenbetrokkenheid vergroten > Onderlinge ervaringen uitwisselen > Interactie tussen leden bevorderen > Toepassen van nieuwe werkvormen > Zelf een bijeenkomst organiseren > Tips en trucs teambuilding, alleen ga Je SneLLer, SaMen KOM Je VerDer Hoe versterkt u uw medebestuurders en hoe versterken zij u? Teambuilding is essentieel om mensen met elkaar te verbinden en de samenwerking te verbeteren. In onze teambuildingsprogramma s leert u de kwaliteiten van uw collega s kennen en raakt u beter op elkaar ingespeeld. Wij besteden aandacht aan eigen groepsstructuren, individuele karakters, wijze van communiceren, omgangsvormen of persoonlijke relaties. Een bijeenkomst kan gecombineerd worden met een teambuildingsactiviteit. Otto Smit, voorzitter afdeling Wieringerland: Het benoemen van je sterke en zwakke punten door jezelf, maar vooral door je medebestuurders geeft kennis, vertrouwen en versterkt de onderlinge band. MaatWerK Mogelijke activiteiten voor teambuilding > Ontdek je kernkwaliteiten > Persoonlijkheidstesten > Workshop roestvrij samenwerken > Elevatorpitch en/of Stickystory > Schilderworkshop > Humorworkshop > Hop on hop off busreis door een gebied > Enzovoort, maatwerk! Het programma wordt in overleg met de organisatiecoach op maat gemaakt. >>> DUUR: IN OVERLEG Als bestuur of bestuurder van een LTO Noord orgaan kunt u zelf de inhoud van een bijeenkomst, training of coaching bepalen. Heeft u als bestuur of bestuurder belangstelling voor een training of ondersteuning en sluiten de aangeboden trainingen niet aan bij uw wensen? Dan kunt u altijd uw organisatiecoach benaderen! Mogelijkheden voor maatwerk > Begeleiding besturen en individuele bestuurders > Teambuilding op maat > Inkoop externe trainingen > Enzovoort.

6 LTO Noord T F E I LTO Noord Informatiecentrum T F Hoofdkantoor LTO Noord Zwolle Zwartewaterallee DX Zwolle Postbus AE Zwolle Regiokantoren Lavendelheide PD Drachten Postbus AD Drachten Fonteinlaan JG Haarlem Postbus RP Haarlem Vormgeving: Studio Haaima Leeuwarden - Drukker: Rekladruk Giekerk Fotografie: Michel Campfens, William Hoogteylingh, George Burggraaff, LTO Noord

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 Thematrainingen 2015 Met thematrainingen verdiept u uw persoonlijke medezeggenschapsvaardigheden en kennis. Elke thematraining bestaat uit een combinatie

Nadere informatie

Schatten van de ondernemingsraad

Schatten van de ondernemingsraad Schatten van de ondernemingsraad Schateiland OR-trainingen Samen starten in de OR Samen werken aan invloed Samen werken met de WOR Samen werken aan de reorganisatie Samen werken met de bestuurder Samen

Nadere informatie

De Ervaring Leert! Programma voor Provinciale Statenleden 2015

De Ervaring Leert! Programma voor Provinciale Statenleden 2015 De Ervaring Leert! Programma voor Provinciale Statenleden 2015 Inhoud De ervaring Leert! 3 Workshops 4 1. Krachtenveld Provincie 2. Simulatie Statenvergadering 3. Rollen en instrumenten 4. Integriteit

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING info@exellior.com September 2014 Copyrights KNOWLEDGE INTO ACTION 2 GEFELICITEERD! U heeft besloten meer te willen weten over de ontwikkeling

Nadere informatie

Trainingsaanbod overheid

Trainingsaanbod overheid Trainingsaanbod overheid Trainen bij de overheid... 2 Persoonlijke effectiviteit en communicatie... 3 Communicatieve vaardigheden: leuk een mondige burger aan de balie. 4 Omgaan met agressie... 6 Overwin

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING PROGRAMMAGIDS 2011/2012 FAIRWORK EN COMENSHA

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING PROGRAMMAGIDS 2011/2012 FAIRWORK EN COMENSHA DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING PROGRAMMAGIDS 2011/2012 FAIRWORK EN COMENSHA INHOUDSOPGAVE DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING Deskundigheidsbevordering 3 Trainingsaanbod 6 Slachtoffers van mensenhandel: herkennen van

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl Voorwoord Professionalisering in de school is een belangrijk aspect in de onderwijsontwikkeling. Naast het individuele aanbod krijgt de Fricolore Academy steeds vaker het verzoek voor teamtrainingen vanuit

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

Woensdag 11 november 2015. Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede

Woensdag 11 november 2015. Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede Woensdag 11 november 2015 Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede U i t n o d i g i n g Op woensdag 11 november 2015 vindt het 9 e landelijke WMS congres plaats onder de titel: Ambitie

Nadere informatie

Bijeenkomst Horizontale verantwoording Donderdag 14 februari 2013 Verslag

Bijeenkomst Horizontale verantwoording Donderdag 14 februari 2013 Verslag Bijeenkomst Horizontale verantwoording Donderdag 14 februari 2013 Verslag Inhoud 1. Samenvatting 2. Introductie & programma 3. Wat heeft JoU dit jaar gedaan? 4. Hoe vinden de aanwezigen dat het met JoU

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie