TECHNISCH RAPPORT DEEL I VEILIGHEID EN SCHOOLKLIMAAT. De Staat van het Onderwijs 2014/2015. April 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TECHNISCH RAPPORT DEEL I VEILIGHEID EN SCHOOLKLIMAAT. De Staat van het Onderwijs 2014/2015. April 2016"

Transcriptie

1 TECHNISCH RAPPORT DEEL I VEILIGHEID EN SCHOOLKLIMAAT De Staat van het Onderwijs 2014/2015 April 2016

2 Inhoud INLEIDING VEILIGHEID... 4 VEILIGHEIDSBELEVING VERSCHILT TUSSEN SCHOLEN, INSTELLINGEN EN SECTOREN (VISUALISATIE HOOFDSTUK 3 DEEL 1 HOOFDLIJNEN STAAT VAN HET ONDERWIJS 2014/2015) DATABESTANDEN RESULTATEN VEILIGHEIDSBELEVING PRIMAIR ONDERWIJS RESULTATEN VEILIGHEIDSBELEVING VOORTGEZET ONDERWIJS RESULTATEN VEILIGHEIDSBELEVING MBO VEILIGHEIDSBELEVING - PESTEN SCHORSINGEN, VERWIJDERINGEN RESULTATEN SCHORSINGEN, VERWIJDERINGEN SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN PRIMAIR ONDERWIJS SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS VERTROUWENSINSPECTEURS MELDINGEN VAN INCIDENTEN AAN VERTROUWENSINSPECTEURS... 14

3 Inleiding Dit is het technisch rapport dat ten grondslag ligt aan het subhoofdstuk Veiligheid en schoolklimaat, uit Deel 1 van De Staat van het Onderwijs 2014/2015. In het rapport vindt u de verantwoording van de onderzoeksgegevens.

4 1. Veiligheid Veiligheidsbeleving verschilt tussen scholen, instellingen en sectoren (visualisatie hoofdstuk 3 deel 1 hoofdlijnen Staat van het Onderwijs 2014/2015) 1.1 Databestanden Om een beeld te krijgen van de veiligheidsbeleving van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs is gebruik gemaakt van een representatieve steekproef scholen en afdelingen die onderzocht zijn mede om informatie te verzamelen over het thema sociale kwaliteit. Leerlingvragenlijsten zijn afgenomen waarbij werd ingegaan op diverse aspecten van het schoolklimaat, waarbij de nadruk lag op de beleving van de sociale veiligheid. Tijdens het onderzoek werden indicatoren en aandachtspunten gescoord van de kwaliteitsaspecten sociale competenties, schoolklimaat en kwaliteitszorg sociaal uit het Waarderingskader Voortgezet Onderwijs Deze indicatoren zijn gerelateerd aan de veiligheidsbeleving van leerlingen. Om inzicht te krijgen in de veiligheidsbeleving van studenten in het middelbaar beroepsonderwijs is gebruik gemaakt van de JOB-monitor 2014 en Resultaten veiligheidsbeleving primair onderwijs Aan leerlingen is gevraagd in hoeverre zij zich veilig voelen op school. Gemiddeld voelt 93,9 procent van de ondervraagde leerlingen zich veilig op school, maar er zijn ook scholen waar 22,2 procent van de leerlingen zich onveilig voelt. Tabel Descriptieve statistieken veiligheidsbeleving primair onderwijs N Minimum Maximum Gemiddelde Std. Deviatie Percentage veilig ,8 100,0 93,9 5,0 Percentage onveilig 132 0,0 22,2 6,1 5,0 Tabel Onder en boven gemiddelde score van veiligheidsbeleving % N Onder gemiddeld veiligheidspercentage 38,6 51 Binnen 95% betrouwbarheidsinterval 13,6 18 Boven gemiddeld veiligheidspercentage 47,7 63 Totaal 100,0 132 Tabel Percentage veilig opgedeeld in 5 kwintielen % N Eerste kwintiel - 20% minst veilig 21,2 28 Tweede kwintiel 18,9 25 Derde kwintiel 18,9 25 Vierde kwintiel 21,2 28 Vijfde kwintiel - 20% Meest veilig 19,7 26 Totaal 100,0 132 Kwaliteitszorg Vervolgens is nagegaan welke kwaliteitszorgindicator een relatie vertoont met de mate van veiligheidsbeleving op school. Dat is indicator 4.1: De school werkt volgens een planmatige aanpak en heeft concrete leerdoelen geformuleerd, waarmee ze uitwerking geeft aan de visie van de school op de bijdrage die ze wil leveren aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van leerlingen. De kruising tussen de veiligheidsbeleving en de hiervoor genoemde indicator laat zien dat de gemiddelde veiligheidsbeleving lager is voor scholen die een onvoldoende op de kwaliteitszorgindicator 4.1 scoren. Daarnaast is dit effect significant, dus kan gezegd worden dat er

5 verschillen in veiligheidsbeleving zijn tussen scholen die onvoldoende en voldoende scoren op de indicator over zorgkwaliteit. De Pearson correlatie coëfficiënt bevestigt dit verband ook. Tabel Gemiddelde veiligheidsgevoel naar score voor kwaliteitszorg (Indicator 4.1) Gemiddelde % veilig N Onvoldoende 92,4 55 Voldoende 94,8 48 Totaal 93,5 103 Sig. = 0,017. Tabel Correlatie veiligheidsbeleving en indicator kwaliteitszorg (Indicator 4.1) (N=103) Pearson correlatie 0,235 Sig. = 0,017 Vervolgens geeft figuur de vorige bevinding visueel weer, waarbij elke kolom staat voor één school. De figuur laat zien dat scholen met de laagste veiligheidspercentages vaker onvoldoende (blauw) scoren op de kwaliteitszorg indicator en de scholen met de hoogste veiligheidspercentages de kolommen voldoende (groen), kleuren. Figuur Visualisatie van veiligheidsbeleving naar kwaliteitszorg (N=103)

6 1.3 Resultaten veiligheidsbeleving voortgezet onderwijs Om de veiligheidsbeleving van leerlingen in het voortgezet onderwijs weer te geven is aan leerlingen gevraagd in hoeverre zij zich veilig voelen op school. Gemiddeld voelt 89,3 procent van de leerlingen zich veilig op de middelbare school en geeft 10,7 procent van de leerlingen op het voortgezet onderwijs aan zich onveilig te voelen op school. Tabel Descriptieve statistieken veiligheidsbeleving voortgezet onderwijs N Minimum Maximum Gemiddelde Std. Deviatie Percentage veilig 124,0 53,2 100,0 89,3 8,8 Percentage onveilig 124,0 0,0 46,8 10,7 8,8 Tabel Onder en boven gemiddelde score van veiligheidsbeleving % N Onder gemiddeld veiligheidspercentage 32,3 40 Binnen 95% betrouwbarheidsinterval 11,3 14 Boven gemiddeld veiligheidspercentage 56,5 70 Totaal 100,0 124 Tabel Percentage veilig opgedeeld in 5 kwintielen % N Eerste kwintiel - 20% minst veilig 19,4 24 Tweede kwintiel 20,2 25 Derde kwintiel 20,2 25 Vierde kwintiel 20,2 25 Vijfde kwintiel - 20% Meest veilig 20,2 25 Totaal 100,0 124 Onderwijssoort Een significante factor die het verschil in de veiligheidsbeleving op scholen deels lijkt te verklaren is onderwijssoort. Er komt naar voren dat des te hoger de opleiding, des te veiliger leerlingen zich voelen. Dit effect is ook te zien in figuur 1.3.1, waarbij duidelijk naar voren komt dat vwoafdelingen het hoogste percentage veiligheid hebben en de vmbo-afdelingen de minst positieve veiligheidsbeleving. Tabel Gemiddelde veiligheidsgevoel per onderwijssoort Gemiddelde % veilig N Vmbo-b 84,6 20 Vmbo-k 83,2 20 Vmbo-g/t 89,1 40 Havo 92,4 21 Vwo 96,3 23 Totaal 89,3 124 Sig. = 0,000. Tabel Correlatie veiligheidsbeleving en onderwijssoort (N=124) Pearson correlatie 0,488 Sig. =0,000. Figuur Visualisatie van veiligheidsbeleving per onderwijssoort

7 Apcg-leerlingen Daarnaast is ook gekeken naar de invloed van het aandeel apcg-leerlingen (apcg = armoedeprobleemcumulatiegebied). Uit de analyses blijkt dat er een significante correlatie bestaat tussen het percentage apcg-leerlingen en de veiligheidsbeleving op de afdeling: des te hoger het percentage apcg-leerlingen, des te lager is het veiligheidsgevoel op de afdeling. Tabel Correlatie veiligheidsbeleving en percentage apcg-leerlingen (N=124) Pearson correlatie -,251 Sig. = 0,005 Tabel Gemiddelde veiligheidsgevoel naar kwintielen percentage apcg-leerlingen Gemiddeld % veilig N Eerste kwintiel - 20% minste apcg-leerlingen 92,2 28 Tweede kwintiel 91,3 21 Derde kwintiel 86,3 25 Vierde kwintiel 91,1 25 Vijfde kwintiel - 20% Meeste apcg-leerlingen 85,7 25 Totaal 89,3 124 Sig. = 0,013 Regressie analyse Tot slot is een regressie analyse uitgevoerd om te zien of onderwijssoort en percentage apcgleerlingen nog steeds gezien kunnen worden als verklarende factoren wanneer deze gezamenlijk worden toegevoegd in één analyse. Dit blijkt het geval te zijn en zodoende kan gesteld worden dat in vergelijking met vwo-afdelingen, vmbo-b, vmbo-k en vmbo-g/t afdelingen een significant lagere veiligheidsbeleving hebben (havo is niet significant) en dat op afdelingen met meer apcg-leerlingen het veiligheidsgevoel daalt.

8 Tabel Regressie analyse veiligheidsbeleving verklaard door onderwijssoort en percentage apcg-leerlingen (N=124). Onderwijssoort (vwo=ref.) Model 1 Model 2 B St. Error B St. Error vmbo-b -11,642 *** 2,351-11,252 *** 2,250 vmbo-k -13,071 *** 2,351-13,358 *** 2,249 vmbo-gt -7,150 *** 2,012-7,058 *** 1,924 havo -3,869 2,321-3,415 2,222 % apcg-leerlingen 1,603-0,11343 *** 0,032 Constant 96,284 *** 97,702 *** 1, R2 0,262 0,331 p 0.05=*; p 0.01=**; p 0.001=*** CE-cijfers Verder is ook nog gekeken naar het verband tussen de hoogte van de cijfers voor het Centraal Examen (CE) en veiligheidsgevoelens. De verwachting is dat er een positieve relatie bestaat tussen veiligheidsgevoelens van leerlingen en het CE-cijfer. Uit de analyses is gebleken dat dit verband lijkt te bestaan binnen de onderwijssoorten vmbo-gt en havo. Tabel Correlatie veiligheidsbeleving en CE-cijfers (N=122) CE-Cijfer Vmbo-b Percentage veilig Pearson Correlatie -,118 Sig. (2-tailed),619 N 20 Vmbo-k Percentage veilig Pearson Correlatie,315 Sig. (2-tailed),176 N 20 Vmbo-g/t Percentage veilig Pearson Correlatie,452 Sig. (2-tailed),004 N 38 Havo Percentage veilig Pearson Correlatie,630 Sig. (2-tailed),002 N 21 Vwo Percentage veilig Pearson Correlatie,049 Sig. (2-tailed),823 N Resultaten veiligheidsbeleving mbo Om inzicht te krijgen in de veiligheidsbeleving van mbo-studenten is gebruik gemaakt van de resultaten uit de JOB-monitor 2014 en In de JOB monitor zijn drie stellingen opgenomen die de veiligheidsbeleving van mbo-studenten meten. Deze stellingen zijn: Voel je je veilig binnen het schoolgebouw? helemaal niet ja, zeker Voel je je veilig op het schoolterrein? helemaal niet ja, zeker Vind je dat je school voldoende doet om je er veilig / op je gemak te laten voelen? veel te weinig ruim voldoende Verschillen tussen instellingen (2014): Voel je je veilig binnen het schoolgebouw? Het percentage studenten dat zich veilig voelt binnen het schoolgebouw (score 4 of 5) verschilt tussen instellingen van minimaal 58 procent tot maximaal 96 procent. Hieronder een figuur waarin per instelling het percentage studenten dat zich veilig voelt binnen het schoolgebouw is afgebeeld. Figuur Percentage studenten dat zich veilig voelt binnen het schoolgebouw (n=65)

9 Bron: JOB Monitor 2014, bewerkingen door Inspectie van het Onderwijs Verschillen tussen instellingen (2014): Voel je je veilig op het schoolterrein? Het percentage studenten dat zich veilig voelt op het schoolterrein (score 4 of 5) verschilt tussen instellingen van minimaal 59 procent tot maximaal 96 procent. Verschillen tussen instellingen (2014): Vind je dat je school voldoende doet om je er veilig / op je gemak te laten voelen? Het percentage studenten dat vindt dat de school voldoende doet om hem/haar veilig/op gemak te laten voelen (score 4 of 5) verschilt tussen instellingen van minimaal 50 procent tot maximaal 92 procent. Vergelijking uitkomsten JOB 2012 versus JOB 2014 Van 61 mbo-instellingen zijn de resultaten bekend op de JOB Monitor-2012 én de JOB Monitor Op instellingsniveau is per stelling over veiligheid de verschilscore berekend tussen het percentage studenten dat tevredenheid is in 2014 minus het percentage studenten dat tevredenheid is in Toelichting: een vergelijking van JOB 2012 met JOB 2014 laat zien dat bij 18 mbo-instellingen het percentage studenten dat zich veilig voelt binnen het schoolgebouw is toegenomen. Bij de overige 43 instellingen is dit afgenomen. Het verschilpercentage loopt van -11,95 tot 5,73 procent. Relatie tussen instellingsgrootte, type instelling en veiligheidsbeleving Figuur Percentage studenten dat zich veilig voelt binnen het schoolgebouw naar instellingsgrootte en type instelling (n=65 instellingen)

10 Bron: JOB Monitor 2014, bewerkingen door Inspectie van het Onderwijs Het percentage studenten dat zich veilig voelt binnen het schoolgebouw is het hoogst bij vakinstellingen, dit zijn relatief kleine mbo-instellingen. Er is een samenhang tussen de veiligheidsbeleving en de omvang de instelling. Op grotere mbo-instellingen (veelal roc s) is het percentage studenten dat zich veilig voelt binnen het schoolgebouw het laagst. Bij de andere twee stellingen over veiligheid is hetzelfde patroon zichtbaar. Regressieanalyses op veiligheid binnen het schoolgebouw De gegevens van de JOB-monitoren zijn beschikbaar op studentniveau, maar het onderwijsnummer (own) is niet opgenomen in de bestanden, waardoor er geen koppeling met BRON mogelijk is. Uit analyses is gebleken dat de veiligheidsbeleving van mbo-studenten in het schoolgebouw het hoogst is bij vakinstellingen t.o.v. aoc s en roc s. In de onderstaande analyse is bekeken welke student- en opleidingskenmerken een relatie hebben met veiligheidsbeleving. De beschikbare kenmerken zijn: geslacht, leerweg, opleidingsniveau en type instelling. Hieronder de uitkomsten van het model waarin alle kenmerken zijn opgenomen. Tabel Uitkomsten regressieanalyse op veiligheid binnen schoolgebouw, JOB Monitor 2014 (n= ) Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Model B Std. Error Beta t Sig. 1 (Constant) 4,003, ,750,000 man,043,004,022 10,988,000 bol -,025,005 -,010-4,706,000 niv1 (ref: niv 4),027,013,004 2,142,032 niv2 -,077,005 -,031-14,579,000 niv3 -,078,005 -,036-16,391,000 vak (ref: roc),301,008,074 36,909,000 aoc,082,009,019 9,309,000 a. afhankelijke variabele: Voel je je veilig binnen het schoolgebouw? Bron: JOB Monitor 2014; bewerkingen door Inspectie van het Onderwijs 2016 Conclusies: het sterkste effect is gevonden bij type instelling. Op vakinstellingen is de veiligheidsbeleving binnen het schoolgebouw het hoger dan bij roc s. Ook op aoc s is deze veiligheidsbeleving hoger dan op roc s, maar het effect is veel kleiner. Verder blijkt dat mannen

11 zich iets veiliger voelen dan vrouwen; dat studenten in de bol zich iets minder veilig voelen dan studenten in de bbl en dat studenten op niveau 4 zich net iets veiliger voelen dan studenten op niveau 2 en 3. Echter, de effecten van geslacht, leerweg en opleidingsniveau zijn verwaarloosbaar klein. Zwakke opleidingen Verder is gekeken naar de invloed van zwakke opleidingen op de veiligheidsbeleving van mbostudenten. Uit de analyses is gebleken dat op mbo-instellingen met zwakke opleidingen, studenten zich minder veilig voelen in het schoolgebouw dan op mbo-instellingen waar geen opleidingen zijn die als zwak zijn beoordeeld. Tabel Kruising tussen wel/geen zwakke opleidingen en veiligheidsgevoelens leerlingen. Gemiddelde % veilig N Std. Deviatie Geen zwakke opleidingen 78, ,35 Minstens 1 zwakke opleiding 72, ,51 Totaal 76, ,69 Sig. =.001 Voortijdig schoolverlaters Tot slot is gekeken of er een verband is tussen het percentage voortijdig schoolverlaters (vsv) en de veiligheidsbeleving binnen school onder mbo-studenten. De pearson correlatie laat zien dat dit verband daadwerkelijk aanwezig is, en dat veiligheidsgevoelens negatief samenhangen met het vsv-percentage. Daarnaast wordt aangetoond dat dit effect ook binnen het roc en vak-instellingen bestaat. Tabel Correlatie tussen veiligheidsgevoelens en percentage vsv. Vsv-percentage Veiligheidsgevoelens binnen Pearson Correlatie -,684 schoolgebouw Sig.,000 N 61 Tabel Kruising tussen veiligheidsgevoelens en percentage vsv naar type instelling. Vsv-percentage Gemiddelde N Std. Deviatie Sig. Aoc,02 79,36 1.,808,03 73,32 5 7,89,05 76,55 4 4,65,07 73,96 1. Totaal 75, ,98 Roc,02 89,98 2 3,39,000,03 85,97 1.,04 76, ,41,05 73, ,45,06 69,61 7 2,22,07 69,36 4 3,98,08 63,04 2 7,66 Totaal 73, ,42 Vak,01 96,11 1.,003,02 88,04 4 2,36,03 83,87 4 2,14,05 73,50 1.,07 88,86 1. Totaal 86, , Veiligheidsbeleving - Pesten Primair onderwijs Ongeveer 95 procent van de leerlingen voelt zich veilig. Rond de 15 procent van de leerlingen wordt weleens gepest. Een kwart van de leerlingen geeft aan te zijn geschopt, geslagen of uitgescholden. Ongeveer 20 procent is soms bang voor andere kinderen op school.

12 Tabel 1.5.1a Wat er gebeurt op deze school Helemaal Helemaal Niet/verkeer Oneens Eens oneens eens d ingevuld N % N % N % N % N % Ben ik op school gepest , , , ,0 59 1,0 Ben ik op school uitgescholden , , , ,7 66 1,1 Ben ik op school wel eens geschopt of geslagen , , , ,5 61 1,1 Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2014 Tabel 1.5.1b Hoe ik mij voel op deze school Helemaal Helemaal Niet/verkeer Oneens Eens oneens eens d ingevuld N % N % N % N % N % Ben ik soms bang voor andere kinderen op school , , , ,8 56 1,0 Voel ik me veilig. 91 1, , , ,6 55 1,0 Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2014 Voortgezet onderwijs Per school geeft gemiddeld zo n 9 procent van de leerlingen aan gedurende het schooljaar te zijn gepest. Zo n 89 procent voelt zich veilig (tabel 1.5.2). Circa 6 procent is gepest vanwege afkomst, huidskleur, geloof of seksuele voorkeur en 6 procent van de leerlingen voelt zich gediscrimineerd door andere leerlingen. Zo n 13 procent zegt te zijn geschopt of geslagen, en 14 procent is soms bang voor andere leerlingen. Relatief veel leerlingen (32 procent) vinden dat de leraren er niet voor zorgen dat leerlingen niet worden gepest. Tabel Beleving sociale veiligheid van leerlingen in het 2 e en 3 e leerjaar van het voortgezet onderwijs in 2014/2015 (in percentages, n=7.627 leerlingen) Helemaal oneens Oneens (Helemaal) eens Voel me veilig Ben gepest Ben geschopt of geslagen Schorsingen, verwijderingen 2.1 Resultaten schorsingen, verwijderingen In het primair en speciaal onderwijs is de mogelijkheid van schorsingen wettelijk geregeld vanaf 1 augustus 2014, bij het van start gaan van passend onderwijs. De scholen in deze sectoren zijn nu ook verplicht om schorsingen van meer dan een dag te melden aan de inspectie Schorsingen en verwijderingen primair onderwijs Vanaf 1 augustus 2014 is met de invoering van passend onderwijs ook de mogelijkheid tot schorsing in de WPO opgenomen: artikel 40c WPO. De inspectie houdt actief toezicht op de naleving van dit wetsartikel. Voor scholen betekent dit dat zij vanaf 1 augustus 2014 verplicht zijn om schorsingen van langer dan een dag bij de inspectie te melden. In totaal zijn in het schooljaar 2014/ meldingen binnengekomen (op leerlingen in het primair onderwijs). 32 keer (11,2 procent) is de verwijderingsprocedure opgestart, 57 keer (19,9 procent) heeft er een verwijzing naar een andere school plaatsgevonden. Scholen schorsen leerlingen vrijwel alleen als er sprake is van een onveilige situatie.

13 2.1.2 Schorsingen en verwijderingen voortgezet onderwijs Scholen voor voortgezet onderwijs zijn verplicht aan de Inspectie van het Onderwijs te melden als zij een leerling langer dan één dag schorsen of het voornemen hebben een leerling van school te verwijderen (Inrichtingsbesluit WVO, artikel 13 en 14). Tabel 2.1.2a Aantal schorsingen en verwijderingen in het voortgezet onderwijs vanaf 2010/ / / / / /15 Schorsing Verwijdering Totaal Het aantal schorsingen laat een wat grillig beeld zien. Na een stijging in de eerste drie jaar, daalde het aantal meldingen in 2013/2014. In 2014/15 is sprake van een lichte stijging. Tot 2013/14 is het aantal verwijderingen gedaald. In 2014/15 steeg het aantal verwijderingen. Tabel 2.1.2b Percentage schorsingen en verwijderingen in het voortgezet onderwijs vanaf 2010/ / / / / /15 Schorsing Verwijdering Totaal De verhouding tussen het aantal schorsingen en het aantal verwijderingen laat lichte schommelingen zien in de onderzochte periode. Globaal gaat het om 90 procent schorsingen en 10 procent verwijderingen. De gemiddelde duur van een schorsing is drie dagen. De meeste schorsingen duren twee dagen. Incidenteel worden leerlingen voor langer dan vijf dagen geschorst. Wanneer dit het geval is, neemt de inspectie contact op met de school en wordt de school gewezen op het feit dat schorsingen van meer dan vijf dagen wettelijk niet zijn toegestaan Schorsingen en verwijderingen (voortgezet) speciaal onderwijs Vanaf 1 augustus 2014 is met de invoering van passend onderwijs ook de mogelijkheid tot schorsing in de WPO opgenomen, artikel 40a WEC. De inspectie houdt actief toezicht op de naleving van dit wetsartikel. Voor scholen betekent dit dat zij vanaf 1 augustus 2014 verplicht zijn om schorsingen van langer dan een dag bij de inspectie te melden. Tabel 2.1.3a Aantal schorsingen en verwijderingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs, 2014/2015 Schooljaar 2014/2015 Schorsing op niveau van oke (onderwijskundige eenheid) 938 Nagekomen totaalmelding van één bestuur voor alle locaties over schooljaar Verwijdering 17 Schorsing met voornemen tot verwijdering 7 Totaal Het totaal aantal gemelde schorsingen bedraagt (op leerlingen). Daarnaast vonden 17 verwijderingen plaats. Binnen dit totaal is door één bestuur een totaalmelding van 220 schorsingen doorgegeven aan de inspectie. De reden hiervoor was dat schorsingen wel voor het bestuur in zijn totaliteit geregistreerd werden, maar niet uitgesplitst naar locaties. Hierbij ontbrak ook de reden van schorsing, het onderscheid jongen/meisje, de borging van het onderwijsleerproces en de duur van de schorsing.

14 3. Vertrouwensinspecteurs 3.1 Meldingen van incidenten aan vertrouwensinspecteurs Problemen in of rond de school op het gebied van seksuele intimidatie en seksueel misbruik, psychisch en fysiek geweld en discriminatie en radicalisering kunnen worden gemeld aan de vertrouwensinspecteur van de inspectie. Ouders, leerlingen, docenten, directies, besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen dit doen. De vertrouwensinspecteur luistert, informeert en adviseert zo nodig. Ook kan de vertrouwensinspecteur adviseren in het traject van het indienen van een formele klacht of een aangifte. De vertrouwensinspecteur zelf is wettelijk vrijgesteld van het doen van aangifte. In het geval van vermoeden van seksueel misbruik zijn besturen in een aantal gevallen verplicht om met de vertrouwensinspecteur te overleggen. Tabel Aantal meldingen aan vertrouwensinspecteurs primair onderwijs in de periode 2012/ /2015 Seksueel Seksuele Psychisch Fysiek Discriminatie Radicalisering Overig misbruik intimidatie geweld* geweld 2012/ (60%) / (58%) / (58%) * tussen haakjes het percentage pesten ten opzichte van alle meldingen psychisch geweld Tabel Aantal meldingen aan vertrouwensinspecteurs voortgezet onderwijs in de periode 2012/ /2015 Seksueel Seksuele Psychisch Fysiek Discriminatie Radicalisering Overig misbruik intimidatie geweld* geweld 2012/ (44%) / (44%) / (43%) * tussen haakjes het percentage pesten ten opzichte van alle meldingen psychisch geweld Tabel Aantal meldingen aan vertrouwensinspecteurs (voortgezet) speciaal onderwijs in de periode 2012/ /2015 Seksueel Seksuele Psychisch Fysiek Discriminatie Radicalisering Overig misbruik intimidatie geweld* geweld 2012/ (44%) / (28%) / (36%) * tussen haakjes het percentage pesten ten opzichte van alle meldingen psychisch geweld Tabel Aantal meldingen aan vertrouwensinspecteurs mbo in de periode 2012/ /2015 Seksueel Seksuele Psychisch Fysiek Discriminatie Radicalisering Overig misbruik intimidatie geweld* geweld 2012/ (45%) / (33%) / (27%) * tussen haakjes het percentage pesten ten opzichte van alle meldingen psychisch geweld Tabel Aantal meldingen aan vertrouwensinspecteurs over alle onderwijssectoren in de periode 2012/ /2015* Seksueel Seksuele Psychisch Fysiek Discriminatie Radicalisering Overig Totaal misbruik intimidatie geweld geweld 2012/ / / * Inclusief hoger onderwijs

Veiligheid en schoolklimaat

Veiligheid en schoolklimaat de staat van het onderwijs 3 Veiligheid en schoolklimaat Over het algemeen voelen leerlingen zich veilig op school. Dat geldt niet voor alle leerlingen. Soms zijn er bovendien ernstige incidenten met verstrekkende

Nadere informatie

Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs

Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs Inspectie van het Onderwijs, december 2015 Jaarlijks rapporteert de Inspectie van het Onderwijs over het schorsen en verwijderen van leerlingen

Nadere informatie

Factsheet meldingen Vertrouwensinspecteurs Inspectie van het Onderwijs over het schooljaar

Factsheet meldingen Vertrouwensinspecteurs Inspectie van het Onderwijs over het schooljaar Factsheet meldingen Vertrouwensinspecteurs Inspectie van het Onderwijs over het schooljaar 2015-2016 Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwens kunnen de vertrouwensinspecteur

Nadere informatie

SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012

SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012 SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012 Utrecht, januari 2013 INHOUD Samenvatting 4 Inleiding 6 1 Trends en wetenswaardigheden 8 1.1 Inleiding 8 1.2 Trends 8 1.3 Wetenswaardigheden 11 2 Wet-

Nadere informatie

De minister en de staatssecretaris van OCW Rijnstraat XP Den Haag. Datum 19 december 2016 Betreft Afwijkende wijze examineren - dyslexie

De minister en de staatssecretaris van OCW Rijnstraat XP Den Haag. Datum 19 december 2016 Betreft Afwijkende wijze examineren - dyslexie > Retouradres Postbus 2730 3500 GS Utrecht De minister en de staatssecretaris van OCW Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Locatie Utrecht Park Voorn 4 Postbus 2730 3500 GS Utrecht T 088 669 6000 F 088 669 6050

Nadere informatie

Werkwijze en verantwoording De Staat van het Onderwijs 2013/2014

Werkwijze en verantwoording De Staat van het Onderwijs 2013/2014 Werkwijze en verantwoording De Staat van het Onderwijs 2013/2014 Inleiding De inspectie doet jaarlijks verslag van de staat van het onderwijs in het Onderwijsverslag. Hierin staan ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Vragenlijst sociale veiligheid ouders oktober 2016

Vragenlijst sociale veiligheid ouders oktober 2016 Vragenlijst sociale veiligheid ouders oktober 2016 Uitslagen Vragenlijst Nutsbasisschool De Hoogakker Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal

Nadere informatie

Werkwijze en verantwoording De Staat van het Onderwijs 2014/2015

Werkwijze en verantwoording De Staat van het Onderwijs 2014/2015 Werkwijze en verantwoording De Staat van het Onderwijs 2014/2015 Inleiding In dit document treft u een algemene verantwoording aan. Aan de orde komen de werkwijze en gebruikte gegevensbronnen. Algemene

Nadere informatie

Monitor schoolloopbanen voortgezet onderwijs

Monitor schoolloopbanen voortgezet onderwijs 1 Monitor schoolloopbanen voortgezet onderwijs Factsheet oktober 2014 In 2013 heeft O+S in opdracht van de Amsterdamse Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) voor het eerst onderzoek gedaan naar de

Nadere informatie

TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK MBO. Onderwijsverslag 2013/2014

TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK MBO. Onderwijsverslag 2013/2014 TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK MBO Onderwijsverslag 2013/2014 April 2015 INHOUD Inleiding 4 1 Steekproef mbo Staat van de Instelling bekostigde instellingen 2014 5 1.1 Betrouwbaarheid van de steekproef

Nadere informatie

8 Veiligheid en sfeer

8 Veiligheid en sfeer job - monitor 2010 8 Veiligheid en sfeer In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de oordelen over veiligheid, sfeer, de organisatie van activiteiten buiten lestijd en de contacten met medestudenten. Veiligheid

Nadere informatie

Vragenlijst ouders 2015

Vragenlijst ouders 2015 Vragenlijst ouders 2015 Uitslagen Vragenlijst KBS De Wilgenburg Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Gestruikeld voor de start

Gestruikeld voor de start Bijlagen Gestruikeld voor de start De school verlaten zonder startkwalificatie Lex Herweijer Bijlage A... 2 Bijlage bij hoofdstuk 4... 3 Bijlage bij hoofdstuk 5... 4 Sociaal en Cultureel Planbureau Den

Nadere informatie

FACTSHEET SCHORSINGEN IN HET (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS ELEKTRONISCHE MELDINGEN OVER DE SCHOOLJAREN EN

FACTSHEET SCHORSINGEN IN HET (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS ELEKTRONISCHE MELDINGEN OVER DE SCHOOLJAREN EN FACTSHEET SCHORSINGEN IN HET (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS ELEKTRONISCHE MELDINGEN OVER DE SCHOOLJAREN 2014-2015 EN 2015-2016 Pagina 1 van 9 Inleiding Voor het tweede jaar zijn de gegevens over schorsen

Nadere informatie

Conclusies analyse op databestand van PREM fysiotherapie kwartaal 1 jaar 2017

Conclusies analyse op databestand van PREM fysiotherapie kwartaal 1 jaar 2017 Conclusies analyse op databestand van PREM fysiotherapie kwartaal 1 jaar 2017 Inleiding Alleen de respondenten van 16 jaar en ouder die vragenlijst ingevuld hebben zijn geselecteerd. Alleen de respondenten

Nadere informatie

Het werk van de vertrouwensinspecteur (VI) Presentatie 3 e Nationaal Congres Pesten

Het werk van de vertrouwensinspecteur (VI) Presentatie 3 e Nationaal Congres Pesten Het werk van de vertrouwensinspecteur (VI) Presentatie 3 e Nationaal Congres Pesten Bijeenkomst 28 januari 2016 Jet ten Brinke Coördinerend Inspecteur Vertrouwensinspecteurs Waar gaat het over? Maar ook:

Nadere informatie

Rekentoets 2014-2015. Sint Ursula Heythuysen

Rekentoets 2014-2015. Sint Ursula Heythuysen Rekentoets 2014-2015 Dit rapport toont de resultaten van de rekentoets van uw school. Er wordt een gemiddelde getoond per onderwijssoort, profiel/sector en geslacht. Met behulp van diverse benchmarks kunt

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. 's-gravendreef College HAVO VMBOGT VMBOK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. 's-gravendreef College HAVO VMBOGT VMBOK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK 's-gravendreef College HAVO VMBOGT VMBOK Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 00XK C3 BRIN nummer : 00XK 03 HAVO BRIN nummer : 00XK 03 VMBOGT BRIN nummer : 00XK

Nadere informatie

TECHNISCH RAPPORT DEEL I STURING OP KWALITEIT. De Staat van het Onderwijs 2014/2015. April 2016

TECHNISCH RAPPORT DEEL I STURING OP KWALITEIT. De Staat van het Onderwijs 2014/2015. April 2016 TECHNISCH RAPPORT DEEL I STURING OP KWALITEIT De Staat van het Onderwijs 2014/2015 April 2016 Inhoud INLEIDING... 3 1. SCHOLEN EN OPLEIDINGEN ALS LERENDE ORGANISATIES... 4 2. KWALITEIT EN PROFESSIONALISERING

Nadere informatie

Protocol anti-pesten

Protocol anti-pesten Protocol anti-pesten Voorwoord Binnen Aeres MBO vinden we pesten onacceptabel. Pesten vraagt om een duidelijke en krachtige reactie vanuit de school. Een klimaat waarin gepest wordt, tast iedereen aan.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CANISIUS COLLEGE, LOCATIE DE GOFFERT afdeling vmbo-tl

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CANISIUS COLLEGE, LOCATIE DE GOFFERT afdeling vmbo-tl RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK CANISIUS COLLEGE, LOCATIE DE GOFFERT afdeling vmbo-tl Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 01VN-04 Arrangementsnummer: 153937 Onderzoek uitgevoerd op: 14 september

Nadere informatie

CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering. RSG Hoeksche Waard afdeling vmbo

CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering. RSG Hoeksche Waard afdeling vmbo CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering RSG Hoeksche Waard afdeling vmbo vmbo basisberoepsgerichte leerweg vmbo kaderberoepsgerichte leerweg vmbo gemengd/theoretische leerweg

Nadere informatie

Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard

Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard 2010/'11 2011/'12* Onderwijssoorten Leeftijd Lingewaard Lingewaard Totaal voortgezet onderwijs Leeftijd totaal 2751 2853

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Gregorius College Afdeling vwo Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 01KF-00/02 Arrangementsnummer: 726178 HB: 3485391 Onderzoek uitgevoerd op: 15 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

Uitslagen. School. Sociale Veiligheid De Wegwijzer

Uitslagen. School. Sociale Veiligheid De Wegwijzer Uitslagen Sociale Veiligheid 2011 School De Wegwijzer Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Monitor sociale veiligheid

Monitor sociale veiligheid Monitor sociale veiligheid 2016-2017 In deze rapportage vindt u verantwoordingsinformatie over de sociale veiligheidsbeleving van de leerlingen uit de leerjaren 7 en 8 op uw school. De informatie uit deze

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale veiligheid ouders 2013-2014

Vragenlijst Sociale veiligheid ouders 2013-2014 Vragenlijst Sociale veiligheid ouders 20132014 Uitslagen Vragenlijst St. Jozefschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Focus op standaarden in examinering Deelproject 1: Analyse kwaliteit examinering Analyse bestanden inspectie

Focus op standaarden in examinering Deelproject 1: Analyse kwaliteit examinering Analyse bestanden inspectie Focus op standaarden in examinering Deelproject 1: Analyse kwaliteit examinering Analyse bestanden inspectie Tilburg, september 2012 Hans Mariën Astrid Vloet Paula Willemse IVA beleidsonderzoek en advies

Nadere informatie

vragenlijst leerlingen

vragenlijst leerlingen vragenlijst leerlingen Uitslagen Vragenlijst SBO de Vonder Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Ouders Sociale Veiligheid 2014

Ouders Sociale Veiligheid 2014 Ouders Sociale Veiligheid 2014 Uitslagen Vragenlijst Koningin Julianaschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

sociale veiligheid ouders

sociale veiligheid ouders sociale veiligheid ouders Uitslagen Vragenlijst Maharishi Basisschool "De Fontein" Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Aa_Hunze-DEF.indd 1 18-05-16 11:1 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie

Nadere informatie

sociale veiligheid leerlingen 2016

sociale veiligheid leerlingen 2016 sociale veiligheid leerlingen 2016 Uitslagen Vragenlijst De Wouter Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Sociale Veiligheid 2015

Sociale Veiligheid 2015 Sociale Veiligheid 2015 Uitslagen Vragenlijst Nutsbasisschool De Hoogakker Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl Plaats: Arnhem BRIN-nummer: 00JT-03 Arrangementsnummer: 220117 Onderzoek uitgevoerd op: 7 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

Vragenlijst sociale veiligheid ouders 2013-2014

Vragenlijst sociale veiligheid ouders 2013-2014 Vragenlijst sociale veiligheid ouders 2013-2014 Uitslagen Vragenlijst obs De Speelwagen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Factsheet Afwijkende wijze van examineren

Factsheet Afwijkende wijze van examineren Factsheet Afwijkende wijze van examineren Elektronische meldingen 2010 tot en met 2014 Vooraf Scholen hebben de verplichting om aan de Inspectie van het Onderwijs te melden wanneer een leerling op afwijkende

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:16 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Vragenlijst ouders sociale veiligheid

Vragenlijst ouders sociale veiligheid Vragenlijst ouders sociale veiligheid Uitslagen Vragenlijst SBAO De Trilker Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale Veiligheid Ouders 2016

Vragenlijst Sociale Veiligheid Ouders 2016 Vragenlijst Sociale Veiligheid Ouders 2016 Uitslagen Vragenlijst CBS De Burcht Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Protocol anti-pesten

Protocol anti-pesten Protocol anti-pesten Voorwoord Binnen Aeres VMBO vinden we pesten onacceptabel. Pesten vraagt om een duidelijke en krachtige reactie vanuit de school. Een klimaat waarin gepest wordt, tast iedereen aan.

Nadere informatie

Uitslagen. School. sociale veiligheid leerlingen 2011. R.K. Basisschool St. Nicolaas

Uitslagen. School. sociale veiligheid leerlingen 2011. R.K. Basisschool St. Nicolaas Uitslagen sociale veiligheid leerlingen 2011 School R.K. Basisschool St. Nicolaas Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode

Nadere informatie

Bijlage 1 Samenvatting Onderwijsverslag over het jaar 2002, Inspectie van het Onderwijs

Bijlage 1 Samenvatting Onderwijsverslag over het jaar 2002, Inspectie van het Onderwijs Bijlage 1 Samenvatting Onderwijsverslag over het jaar 2002, Inspectie van het Onderwijs Jaarlijks brengt de Onderwijsinspectie het Onderwijsverslag uit waarin wordt gerapporteerd over de staat van het

Nadere informatie

Slachtoffers van woninginbraak

Slachtoffers van woninginbraak 1 Slachtoffers van woninginbraak Fact sheet juli 2015 Woninginbraak behoort tot High Impact Crime, wat wil zeggen dat het een grote impact heeft en slachtoffers persoonlijk raakt. In de regio Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Rekentoets Udens College, sector vmbo

Rekentoets Udens College, sector vmbo Rekentoets 2015-2016 Dit rapport toont de resultaten van de rekentoets van uw school. Er wordt een gemiddelde getoond per onderwijssoort, profiel/sector en geslacht. Met behulp van diverse benchmarks kunt

Nadere informatie

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2014 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2014 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 214 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Inhoud Inleiding... 1 Deel I Speciaal onderwijs... 2 1.1 Uitstroom vanuit het speciaal onderwijs... 2 1.2

Nadere informatie

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2012 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2012 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2012 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Utrecht, juni 2013 Inhoud 1 Kort verblijf 4 2 Deel I - Speciaal onderwijs 5 2.1 Uitstroom 5 2.2 IQ van

Nadere informatie

vragenlijst sociale veiligheid ouders 2014

vragenlijst sociale veiligheid ouders 2014 vragenlijst sociale veiligheid ouders 2014 Uitslagen Vragenlijst R.K.basisschool Johannes Paulus Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

sociale veiligheid 2016 ouders

sociale veiligheid 2016 ouders sociale veiligheid 2016 ouders Uitslagen Vragenlijst OBS De Kring Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Sociale veiligheid ouders

Sociale veiligheid ouders Sociale veiligheid ouders Uitslagen Vragenlijst C.B.S. De Ark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten... 4 Waardering

Nadere informatie

Oudervragenlijst Sociale Veiligheid

Oudervragenlijst Sociale Veiligheid Oudervragenlijst Sociale Veiligheid Uitslagen Vragenlijst Basisschool met de Bijbel "Steenenkamer" Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:13 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

oudervragenlijst sociale veiligheid 2016

oudervragenlijst sociale veiligheid 2016 oudervragenlijst sociale veiligheid 2016 Uitslagen Vragenlijst Basisschool den Akker Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Sociale vragenlijst ouders.

Sociale vragenlijst ouders. Sociale vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst CBS De Opdracht Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst Vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Stifthorst Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER Leeuwarder Lyceum HAVO VWO

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER Leeuwarder Lyceum HAVO VWO RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 Leeuwarder Lyceum HAVO VWO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL C1 BRIN nummer : 20DL 00 HAVO BRIN nummer : 20DL 00 VWO Onderzoeksnummer : 253983

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

2017 Sociale veiligheid kinderen groep 7 en 8

2017 Sociale veiligheid kinderen groep 7 en 8 2017 Sociale veiligheid kinderen groep 7 en 8 Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Schelp Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten

Nadere informatie

Vragenlijst ouders sociale veiligheid

Vragenlijst ouders sociale veiligheid Vragenlijst ouders sociale veiligheid 2015-2016 Uitslagen Vragenlijst Basisschool de Molenhoek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 13 juli 2010 Betreft Sardes Schoolkostenmonitor 2009-2010

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 13 juli 2010 Betreft Sardes Schoolkostenmonitor 2009-2010 a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Sociale veiligheid op school

Sociale veiligheid op school Rapportage Sociale veiligheid op school Utrecht, juli 2016 DUO Onderwijsonderzoek, drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht 030 263 1080 (t) e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. LMC Praktijkonderwijs Huismanstraat

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. LMC Praktijkonderwijs Huismanstraat RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LMC Praktijkonderwijs Huismanstraat Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 29VX Registratienummer: 2857306 Onderzoek uitgevoerd op: 17 november 2009 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

FACTSHEET. Buurtveiligheidsonderzoek AmsterdamPinkPanel

FACTSHEET. Buurtveiligheidsonderzoek AmsterdamPinkPanel Resultaten LHBT-Veiligheidsmonitor 2015: Kwart maakte afgelopen jaar een onveilige situatie mee; veiligheidsgevoel onder transgenders blijft iets achter. De resultaten van het jaarlijkse buurtveiligheidsonderzoek

Nadere informatie

Het werk van de vertrouwensinspecteur (VI)

Het werk van de vertrouwensinspecteur (VI) Het werk van de vertrouwensinspecteur (VI) Congres toezicht en handhaving Kinderopvang 1 oktober 2013 Vertrouwensinspecteurs in de kinderopvang Christa Broeren en Liesbeth Klaver Een houtskoolschets van

Nadere informatie

Oplossingen hoofdstuk XI

Oplossingen hoofdstuk XI Oplossingen hoofdstuk XI. Hierbij vind je de resultaten van het onderzoek naar de relatie tussen een leestest en een schoolrapport voor lezen. Deze gegevens hebben betrekking op een regressieanalyse bij

Nadere informatie

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING SPECIAAL ONDERWIJS 2016

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING SPECIAAL ONDERWIJS 2016 KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING SPECIAAL ONDERWIJS 2016 INHOUD Inleiding 3 1 Speciaal onderwijs 4 1.1 Uitstroom vanuit het speciaal onderwijs 4 1.2 IQ van de uitstroomde leerlingen vanuit het

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Erasmus Lyceum Eindhoven WVO afdeling mavo, havo, vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Erasmus Lyceum Eindhoven WVO afdeling mavo, havo, vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Erasmus Lyceum Eindhoven WVO afdeling mavo, havo, vwo Plaats : Eindhoven BRIN-nummer : 30DV Onderzoek uitgevoerd op : 7 december 2010 Documentnummer : 3047730

Nadere informatie

vragenlijst sociale veiligheid leerlingen oktober 2016

vragenlijst sociale veiligheid leerlingen oktober 2016 vragenlijst sociale veiligheid leerlingen oktober 2016 Uitslagen Vragenlijst Nutsbasisschool De Hoogakker Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Gemeente Emmen Kerncijfers uit de periode 2008-2013 Drentse Onderwijsmonitor 2013 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 8ste editie van de Drentse Onderwijsmonitor.

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Assen Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Assen-DEF.indd 1 18-05-16 11:13 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de

Nadere informatie

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2016

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2016 Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2016 Uitslagen Vragenlijst Nijmeegse School Vereniging II Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING (OKV) BIJ DE. osg DE HOGEBERG afdeling VWO TE DEN BURG (TEXEL)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING (OKV) BIJ DE. osg DE HOGEBERG afdeling VWO TE DEN BURG (TEXEL) RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING (OKV) BIJ DE osg DE HOGEBERG afdeling VWO TE DEN BURG (TEXEL) Plaats: Den Burg, gemeente Texel BRIN-nummer: 16KP-0 Hummingbirdnummer: 3476094 Onderzoek

Nadere informatie

Erratum Jaarboek onderwijs 2008

Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Centraal Bureau voor de Statistiek Erratum 13 december 2007 Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is een aantal zaken niet juist vermeld. Onze

Nadere informatie

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2013-2014

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2013-2014 Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2013-2014 Uitslagen Vragenlijst obs De Speelwagen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. St. Gregorius College VMBOGT

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. St. Gregorius College VMBOGT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING St. Gregorius College VMBOGT Plaats : Utrecht BRIN nummer : 01KF C1 BRIN nummer : 01KF 00 VMBOGT Onderzoeksnummer : 289512 Datum onderzoek : 17 mei 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

leerlingen sociale veiligheid

leerlingen sociale veiligheid Verslag vragenlijst voor leerlingen over sociale veiligheid juni 2011 OBS De Rolpaal Samenvatting Eens in de 2 jaar wordt er een vragenlijst afgenomen over de sociale veiligheid op school. Dit is in 2009

Nadere informatie

DISCREPANTIES TUSSEN DE CIJFERS OP HET SCHOOLEXAMEN EN HET CENTRAAL EXAMEN IN DE PERIODE 2004-2006

DISCREPANTIES TUSSEN DE CIJFERS OP HET SCHOOLEXAMEN EN HET CENTRAAL EXAMEN IN DE PERIODE 2004-2006 DISCREPANTIES TUSSEN DE CIJFERS OP HET SCHOOLEXAMEN EN HET CENTRAAL EXAMEN IN DE PERIODE 24-26 een inspectierapport Utrecht, juli 27 1. Aanleiding en onderzoeksvraag Het examen in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode - Drentse Onderwijsmonitor Feitenblad Onlangs verscheen de de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit rapport brengt de onderwijspositie

Nadere informatie

Sociale veiligheid ouders

Sociale veiligheid ouders Sociale veiligheid ouders Uitslagen Vragenlijst De Wheemschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Baken Stad College VMBOB VMBOGT VMBOK

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Baken Stad College VMBOB VMBOGT VMBOK TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Baken Stad College VMBOB VMBOGT VMBOK Plaats : Almere BRIN nummer : 01FP C2 BRIN nummer : 01FP 00 VMBOB BRIN nummer : 01FP 00 VMBOGT BRIN nummer : 01FP 00 VMBOK Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 20MJ-2 Onderzoeksnummer: 2881213 Onderzoek uitgevoerd op: 8 december 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

Figuur 1. Redenen van jongeren om zich thuis of in de woonomgeving bang of angstig te voelen (GGD Fryslân GO Jeugd 2004).

Figuur 1. Redenen van jongeren om zich thuis of in de woonomgeving bang of angstig te voelen (GGD Fryslân GO Jeugd 2004). 2. Veiligheidsgevoelens 2.1 Veiligheid thuis of in de woonomgeving Driekwart van de jongeren van 13 tot en met 18 jaar voelt zich thuis of in de woonomgeving nooit bang of angstig. Van de jongens voelt

Nadere informatie

Stromen door het onderwijs

Stromen door het onderwijs Stromen door het onderwijs Vanuit het derde leerjaar van het vo 2003/2004 Erik Fleur DUO/IP Juni 2013 1. Inleiding In schooljaar 2003/2004 zaten bijna 200 duizend leerlingen in het derde leerjaar van het

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Emmen Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Emmen-DEF.indd 1 18-05-16 11:15 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de

Nadere informatie

Strategie en resultaat

Strategie en resultaat Strategie en resultaat Hoe goed zijn Nederlandse organisaties in het omzetten van strategie in resultaat? Het antwoord op die vraag krijgen, dat was het doel van het onderzoek van Yvonne Nijkamp Msc, dat

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 16TV-1 Arrangementsnummer: 170877/170878 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

CvE-bijlage bij rapportage 2012-2013 invoering centrale toetsing en examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen

CvE-bijlage bij rapportage 2012-2013 invoering centrale toetsing en examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen CvE-bijlage bij rapportage 2012-2013 invoering centrale toetsing en examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen In dit document geeft het College voor Examens gegevens rondom de resultaten

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt : een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt Harry Bierings en Robert de Vries Direct nadat zij school hadden verlaten, maar ook nog vier jaar daarna, hebben voortijdig naar verhouding vaak geen baan. Als

Nadere informatie

Algemeen rapport resultaat

Algemeen rapport resultaat Algemeen rapport resultaat Onderzoekdefinitie: FILTER SCHOOLRESULTAAT School: Scholen op de kaart / Vensters volgens ouders Dominicus College Onderzoekperiode: 14-15 Vensters (1/1-19/6) (01-01-2015 t/m

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 VMBOGT VMBOGT

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 VMBOGT VMBOGT RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 VMBOGT VMBOGT Plaats : Zwolle BRIN nummer : 01AA 58 VMBOGT BRIN nummer : 02VT 02 VMBOGT Onderzoeksnummer : 253822 Datum onderzoek : 10 oktober 2013

Nadere informatie

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE Breda, maart 2013 1 Voorwoord In artikel 1 van de grondwet is te lezen: Allen die zich

Nadere informatie

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 1999- ROA Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier worden verveelvoudigd zonder voorafgaande

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs regio Arnhem

Middelbaar beroepsonderwijs regio Arnhem Deze factsheet toont de ontwikkeling van het aantal studenten in het middelbaar beroepsonderwijs in de regio Arnhem. De cijfers geven inzicht in de ontwikkelingen per sector, niveau en leerweg. Daarnaast

Nadere informatie

Protocol Schorsen en Verwijderen Calandlyceum Amsterdam Vastgesteld door het bevoegd gezag op: 23 september 2013.

Protocol Schorsen en Verwijderen Calandlyceum Amsterdam Vastgesteld door het bevoegd gezag op: 23 september 2013. Protocol Schorsen en Verwijderen Calandlyceum Amsterdam Vastgesteld door het bevoegd gezag op: 23 september 2013. Instemming van de medezeggenschapsraad ontvangen op: 9 oktober 2013. Inhoud 1. ALGEMENE

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale Veiligheid ouders februari 2016

Vragenlijst Sociale Veiligheid ouders februari 2016 Vragenlijst Sociale Veiligheid ouders februari 2016 Uitslagen Vragenlijst Protestants-christelijke basisschool "De Wijngaard" Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Grafisch Lyceum Rotterdam vmbo VMBOB VMBOGT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Grafisch Lyceum Rotterdam vmbo VMBOB VMBOGT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Grafisch Lyceum Rotterdam vmbo VMBOB VMBOGT Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 23JA C2 BRIN nummer : 23JA 01 VMBOB BRIN nummer : 23JA 01 VMBOGT Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Hanze College, afdeling vmbo g/t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Hanze College, afdeling vmbo g/t RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar kwaliteitsverbetering Hanze College, afdeling vmbo g/t Plaats: Oosterhout BRIN-nummer: 21GZ Onderzoek uitgevoerd op: 19 april 2011 Conceptrapport verzonden op: 25

Nadere informatie