BEURSRATIO S BEURSRATIO S. marktwaardering van het aandeel is het aandeel duur? goedkoop? koopwaardig?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEURSRATIO S BEURSRATIO S. marktwaardering van het aandeel is het aandeel duur? goedkoop? koopwaardig?"

Transcriptie

1 KDT Financiele analyse P.1 1 BEURSRATIO S KDT Financiele analyse P.1 BEURSRATIO S marktwaardering van het aandeel is het aandeel duur? goedkoop? koopwaardig? wie stelt belang in deze ratio s? - institutionele beleggers - private belegger 1

2 KDT Financiele analyse P.1 3 Ratioanalyse - rentabiliteit BEURSRATIO S winst per aandeel (EPS earnings per share) prijs/winst verhouding (P/E price/earnings ratio) dividend per aandeel (DPS dividend per share) pay-out ratio dividend-cover market to book - ratio KDT Financiele analyse P.1 enkele begrippen marktkapitalisatie : eigen vermogen : waarde aandeel : geeft indicatie over grootte van de onderneming def. : aantal aandelen x beurskoers aantal aandelen in toelichting terug te vinden beter : Totaal Actief Vreemd Vermogen laat zien dat er eventueel moet gecorrigeerd worden op 1. vaste activa. voorraden 3. schulden pariwaarde, nominale waarde, fractiewaarde def. : kapitaal / aantal aandelen boekwaarde, book value, asset value def. : EV / aantal aandelen beurswaarde intrinsieke waarde boekwaarde intrinsieke waarde marktwaarde

3 KDT Financiele analyse P.1 Pariwaarde (nominale waarde, fractiewaarde) Aantal aandelen : 3.. Beurskoers :, pari-waarde =, (.. / 3..) in miljoen A C T I E F P A S S I E F VASTE ACTIVA PERMANENT VERMOGEN oprichtingskosten - EIGEN VERMOGEN 3 imm. vaste activa kapitaal materiele vaste activa uitgiftepremies - financiele vaste activa reserves 7 vordering > 1jaar - overgedragen result. kapitaalsubsidies - VLOTTENDE ACTIVA 3 VREEMD VERM. LANG voorraden 1 voorzieningen vorderingen <= 1 jaar 1 schulden > 1 jaar geldbeleggingen - VREEMD VERM. KORT liquide middelen schulden <= 1 jaar overlopende rekeningen 1 overlopende rekeningen TOTAAL ACTIEF TOTAAL PASSIEF Marktkapitalisatie aantal aandelen : 3.. marktwaarde van het aandeel :, marktkapitalisatie = 7.. Boekwaarde van het aandeel aantal aandelen : 3.. eigen vermogen : 3.. boekwaarde = 11, (3/3) KDT Financiele analyse P.1 winst per aandeel (EPS, earnings per share) definitie : winst of verlies van het boekjaar na belastingen (EAT) aantal aandelen interpretatie: indicator van economische prestaties van een bedrijf economische = bedrijfs + financiële + (belastingsminimalisatie) het absolute bedrag heeft geen betekenis omdat het aantal aandelen geen betekenis heeft. gevolg : EPS is niet beter dan EPS 3 dus: nooit te gebruiken om bedrijven onderling te vergelijken wel om de opeenvolgende jaren van 1 bedrijf te vergelijken - opgelet bij aandelensplitsing of samenvoeging!! vorige jaren worden herrekend met zelfde noemer - opgelet bij aandelenopties en converteerbare schulden!! men berekent EPS zonder en met uitoefening = volledig verwaterde winst per aandeel 3

4 KDT Financiele analyse P.1 7 winst per aandeel (EPS, earnings per share) kapitaal : 1.. EAT : 3. aantal aandelen : pari-waarde : EPS : 3/1 =. 3/1, = KDT Financiele analyse P.1 winst per aandeel (EPS, earnings per share) kapitaal : 1.. EAT : 3. voor splitsing na splitsing aantal aandelen : pari-waarde : 1. EPS : 3/1 = 3/1, =

5 KDT Financiele analyse P.1 9 prijs/winst verhouding - price to earnings ratio (PE-ratio) definitie : marktprijs van het aandeel = beurskoers winst per aandeel EPS interpretatie : geeft aan hoeveel maal de belegger bereid is de winst van het boekjaar per aandeel te betalen voor 1 aandeel. vb. winst per aandeel : 3 beurskoers : PE-ratio : /3 = 1 De waarde van een aandeel is functie van de winstverwachting. Indien hogere winsten per aandeel verwacht worden is de belegger bereid een hogere prijs te betalen. Daardoor stijgt de PE-ratio. opmerking : een gemiddelde beurskoers geniet de voorkeur om de volatiliteit op te vangen KDT Financiele analyse P.1 prijs/winst verhouding - price to earnings ratio (PE-ratio) De waarde van een aandeel is functie van de winstverwachting. Indien hogere winsten per aandeel verwacht worden is de belegger bereid een hogere prijs te betalen. Daardoor stijgt de PE-ratio. indien : P : marktprijs van het aandeel W : winst per andeel die constant verondersteld wordt r : rendement door belegger geëist W W W P = (1+r) (1+r)² (1+r) gevolg : P = W / r of prijs/winst verhouding P/W = 1/r of P = winst per aandeel x prijs/winst verhouding

6 KDT Financiele analyse P.1 11 PE-ratio rendement r,7 winst per aandeel (W) = P W 1+r (1+r)^p W/(1+r)^p prijs/winst 1 1,7,7,7,93 1,1,37 9, 1,1 3 1,3, 13,1, 1,31 3,1 1,9 3,39 1, 3,,, 1, 3,33 3,3, , ,11,9 39,39 1,7,91 9,,97 9 1,,7 3,, 1,97, 3,1 7, 11,,3 37,9 7, 1,, 39,71 7,9 13,1,7 1,79,3 1, 1,9 3,73,7 1,7 1,1, 9,11 1,9 1,9 7,3 9, 17 3,1 1,, 9,7 1 3,3 1,,3, 19 3, 1,3 1,,3 3,7 1,9,97,9 1,1 1,1,1,,3 1,13,31 11, 3,7 1,,3 11,7,7,99 7,3 11,7,3,9,7 11,,1, 9,13 11,3 7,1, 9,93 11,99,,7,9 1,1 9 7,11,7 1,39 1, 3 7,1,, 1,1 Prijs Tijd 1 1 nst verhouding prijs/wi KDT Financiele analyse P.1 1 PE-ratio rendement r,1 winst per aandeel (W) = P W 1+r (1+r)^p W/(1+r)^p prijs/winst 1 1,,,,91 1,1,13, 1,7 3 1,33 3,7 1,3,9 1, 3, 1, 3,17 1,1 3, 1,9 3,79 1,77, 1,7, ,9 7,7,3 7,7,1,33,7,33 9,3,1,,7,9 1,93 3,7,1 11, 1,7 3,, 1 3,1 1,9 3,7,1 13 3, 1, 3, 7, 1 3, 1,3 3,3 7,37 1,1 1, 3,3 7,1 1,9 1,9 39,1 7, 17,,99,11, 1,,9 1,1, 19,1, 1,,3,73,7,7,1 1 7,, 3,,,1,1 3,,77 3,9,,, 9,,1,9,9,3,,39 9, 11,9,, 9,1 7 13,11,3,19 9, 1,,3,3 9,31 9 1,,3, 9, ,,9 7,13 9,3 Prijs Tijd nst verhouding prijs/win

7 KDT Financiele analyse P.1 13 PE-ratio rendement r,7 winst per aandeel (W) = P W 1+r (1+r)^p W/(1+r)^p prijs/winst 1 1,7,7,7,93 1,1,37 9, 1,1 3 1,3, 13,1, 1,31 3,1 1,9 3,39 1, 3,,, 1, 3,33 3,3, , ,11,9 39,39 1,7,91 9,,97 9 1,,7 3,, 1,97, 3,1 7, 11,,3 37,9 7, 1,, 39,71 7,9 rendement r,1 winst per aandeel (W) = P W 1+r (1+r)^p W/(1+r)^p prijs/winst 1 1,,,,91 1,1,13, 1,7 3 1,33 3,7 1,3,9 1, 3, 1, 3,17 1,1 3, 1,9 3,79 1,77, 1,7,3 7 1,9,7,3,7,1,33,7,33 9,3,1,,7,9 1,93 3,7,1 11, 1,7 3,, 1 3,1 1,9 3,7,1 Prijs Prijs Tijd Tijd nst verhouding prijs/wi g prijs/winst verhouding KDT Financiele analyse P.1 1 dividend per aandeel (DPS) definitie : uitgekeerde dividenden aantal aandelen interpretatie: de totale return voor de aandeelhouder bestaat uit (1) het dividend () de koerswinst van het aandeel DPS moet dus gerelativeerd worden! het dividendbeleid weerspiegelt de economische prestaties NIET! Dividenden kunnen uitgekeerd worden uit vroeger aangelegde reserves. Toch is het voor sommige beleggers (vb. pensioenfondsen) niet zonder belang om regelmatige inkomstenstromen te hebben. Deze investeerders stellen veel belang in het absolute dividend per aandeel én in een continue, stabiele dividenduitkering. Ondernemingen houden hun dividenduitkering stabiel om grote beleggers niet af te schrikken (= verkoop aandeel = koersval) 7

8 KDT Financiele analyse P.1 1 pay-out ratio definitie : dividend per aandeel = DPS winst per aandeel EPS interpretatie : legt een link tussen de winst van de onderneming en het bedrag uitgekeerd als dividend - snelgroeiende kleine ondernemingen hebben behoefte aan cash gevolg : lage pay-out ratio - stabiele, lage groei-ondernemingen (blue chips) worden gekenmerkt door een hoge pay-out ratio lage pay-out ratio : kan wijzen op een groeistrategie. De onderneming wil financiële middelen reserveren om toekomstige groei te financieren. kan ook wijzen op een stabiele dividendstroom. In geval van tegenvallende resultaten beschikt de onderneming over voldoende buffer om de dividendpolitiek te handhaven. KDT Financiele analyse P.1 1 dividend cover definitie : winst per aandeel = EPS dividend per aandeel DPS interpretatie : de inverse van de pay-out ratio legt een link tussen de winst van de onderneming en het bedrag uitgekeerd als dividend in hoeverre is het uitgekeerde dividend gdekt door de winst van het boekjaar?

9 KDT Financiele analyse P.1 17 market to book ratio gekapitalis. beurswaarde over boekhoudk. waarde eigen vermogen definitie : marktkapitalisatie eigen vermogen interpretatie : geeft aan een ultiem oordeel (waardering) van de markt over de onderneming Voor een individueel aandeel : koers aandeel / boekwaarde aandeel KDT Financiele analyse P.1 1 market to book Market to book ratio BARCO BEKAERT BETONS ET MATERIAUX CAMPINE CIMENTERIES CBR CEMENTBEDRIJVEN CFE - AANNEMING CORONA-LOTUS DECEUNINCK PLASTICS INDUSTRIES D'lETEREN ELECTRABEL ENGRAIS ROSIER FR. COLRUYT DELHAIZE FABRIQUE DE FER DE CHARLEROI FORD MOTOR COMPANY (BELGIUM) PAPETERIES CATALA PETROFINA PICANOL QUICK RESTAURANTS RECTICEL SOLVAY SPECTOR PHOTO GROUP TERBEKE TESSENDERLO CHEMIE TRACTEBEL U.C.B UNIE VAN REDDING- EN SLEEPDIENST UNION MINIERE WALIBI gewogen gemiddelde

BEURSRATIO S. marktwaardering van het aandeel. - institutionele beleggers - private belegger

BEURSRATIO S. marktwaardering van het aandeel. - institutionele beleggers - private belegger KDT Financiele analyse P06.01 1 BEURSRATIO S KDT Financiele analyse P06.01 2 BEURSRATIO S marktwaardering van het aandeel is het aandeel duur? goedkoop? koopwaardig? wie stelt belang in deze ratio s? -

Nadere informatie

Fundamentele analyse per aandeel (Bron: Reuters)

Fundamentele analyse per aandeel (Bron: Reuters) Fundamentele analyse per aandeel (Bron: Reuters) Deze informatie is afkomstig van derden in de zin van artikel 24.8 en 24.9 van de Algemene Voorwaarden van BinckBank en is dus niet afkomstig van BinckBank.

Nadere informatie

2. Aandelen. Dossier. 2.1.1. Omschrijving. 2.1.2. Het rendement. Dividend. Koerswinst - koersverlies. Rendement

2. Aandelen. Dossier. 2.1.1. Omschrijving. 2.1.2. Het rendement. Dividend. Koerswinst - koersverlies. Rendement 2. Aandelen 2.1. Enkele algemeenheden 2.1.1. Omschrijving Aandelen zijn risicokapitaal. Wie een aandeel koopt, is voor een klein deel mede-eigenaar van het bedrijf. De aandeelhouder profiteert mee wanneer

Nadere informatie

Aandelen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Aandelen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Waardebepaling van een aandeel 3 2. Price/earnings 6 3. Indices als graadmeter

Nadere informatie

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be Deel 1: De balans De balans is een foto van de staat van de activa en passiva van een onderneming. De passiefposten vertegenwoordigen de bronnen van de onderneming m.a.w. waar heeft de onderneming het

Nadere informatie

Oefenopgaven Hoofdstuk 8A

Oefenopgaven Hoofdstuk 8A Oefenopgaven Hoofdstuk 8A Opgave 1 1. Welke vormen van dividend kunnen worden onderscheiden? 2. Een NV heeft in 2013 in maanden januari, april en juli per keer 0,34 aan dividend uitgekeerd. Het totale

Nadere informatie

Financiële Rapportering en Analyse

Financiële Rapportering en Analyse 2de bach TEW/ HI(b) Financiële Rapportering en Analyse Hoorcolleges aangevuld uit boek Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 139 6.00 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen

Nadere informatie

Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming.

Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. www.jooplengkeek.nl Eigen vermogen bij een bv en een nv Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. Het bestaat uit aandelenkapitaal en opgebouwde

Nadere informatie

Koers-winstverhouding (Price earnings ratio)

Koers-winstverhouding (Price earnings ratio) 1 Strategie Koers-winstverhouding (Price earnings ratio) Doel Perspectief Maat voor relatie tussen ondernemingswinst en prijs aandeel Managementvraagstuk Een aandeelhouder wil zicht hebben op de mogelijke

Nadere informatie

Marktwaarde per aandeel. Winst per aandeel (WPA)

Marktwaarde per aandeel. Winst per aandeel (WPA) Wat betekent k/boekwaarde (koers/boekwaarde)- of K/B-ratio? Een ratio die de marktwaarde van een aandeel vergelijkt met zijn boekwaarde. De ratio wordt berekend door de actuele slotkoers van het aandeel

Nadere informatie

Appendices. Beleggen en financiële markten

Appendices. Beleggen en financiële markten Appendices bij Beleggen en financiële markten 4 e druk 2013 Hans Buunk 2014 Sdu Uitgevers, Den Haag Academic Service is een imprint van BIM Media bv. Deze publicatie behoort bij Titel: Beleggen en financiële

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

Bedrijfseconomie. B-cluster BBBBEC2A.1

Bedrijfseconomie. B-cluster BBBBEC2A.1 Bedrijfseconomie B-cluster BBBBEC2A.1 Succes met leren Leuk dat je onze bundels hebt gedownload. Met deze bundels hopen we dat het leren een stuk makkelijker wordt. We proberen de beste samenvattingen

Nadere informatie

Boekhouden en kostprijsberekening

Boekhouden en kostprijsberekening Boekhouden en kostprijsberekening KULeuven Work Street Work City, Work State Work ZIP T Work Phone F Work Fax Phone Work Email Work URL Deel I: Boekhouden Jaarrekeningen alle sectorjaarrekeningen: website

Nadere informatie

Luca Pacioli. Portret van Luca Paciolis door Jacopo de Barbari, 1495. Luca Bartolomeo de Pacioli was een Italiaans wiskundige.

Luca Pacioli. Portret van Luca Paciolis door Jacopo de Barbari, 1495. Luca Bartolomeo de Pacioli was een Italiaans wiskundige. 33. Dubbele boekhouding. 33.1 Een beetje geschiedenis. De dubbele boekhouding werd uitgevonden door kooplieden uit Venetië en voor het eerst neergeschreven in 1494 door een Italiaanse monnik Luca Pacioli.

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering 2011 2012 Masterproef Het "januari-effect" : onderzoek op basis van Belgische en Nederlandse

Nadere informatie

Activa die het bedrijf op lange termijn nodig heeft, namelijk de investeringen zijn meestal niet aan dagelijkse veranderingen onderhevig

Activa die het bedrijf op lange termijn nodig heeft, namelijk de investeringen zijn meestal niet aan dagelijkse veranderingen onderhevig Samenvatting LE 5 1 Inleiding 2 Wijziging in de balans 2.1 Wijziging van het activa Wat is de activa? Geeft informatie over hoe de onderneming haar middelen besteedt 2.1.1 Wijziging van de vaste activa

Nadere informatie

Financiële analyse. Les 2 Vermogensbehoefte en financiering. Auteur: Witek ten Hove, MBA

Financiële analyse. Les 2 Vermogensbehoefte en financiering. Auteur: Witek ten Hove, MBA Financiële analyse Les 2 Vermogensbehoefte en financiering Auteur: Witek ten Hove, MBA In deze les gaan we kijken naar onderdelen uit de balans. Er wordt aangenomen dat de student weet hoe een balans is

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. De kapitaalkost van de onderneming

Hoofdstuk 14. De kapitaalkost van de onderneming Hoofdstuk 14. De kapitaalkost van de onderneming 1 Bron: Laveren E., Engelen P., Limère A. & Vandemaele S. (2002), Handboek Financieel beheer, Intersentia,1ste druk. Inleiding Het begrip kapitaalkost wordt

Nadere informatie

Index. Achtergestelde obligatie

Index. Achtergestelde obligatie www.kbc.be Index Index A A pari Aandeel Aandeelhouder Aandeelrendement Aandelenanalyse Aandelenfonds Aandelenindex Achtergestelde obligatie Actief beleggen Actief handelen Activaspreiding Actuarieel rendement

Nadere informatie

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen 1 De jaarrekening doorgelicht: Financiële analyse en interpretatie in de praktijk 1.

Nadere informatie

HERWERKING VAN DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING

HERWERKING VAN DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING HERWERKING VAN DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING Doel: De jaarrekening bevat een grote hoeveelheid aan informatie, maar is minder bruikbaar voor financiele analyse. Daarom worden balans, resultatenrekening

Nadere informatie

Actief management betekent dat de fondsmanager vanuit zijn visie beslist welke aandelen te kopen om tot een beter resultaat te komen dan de index.

Actief management betekent dat de fondsmanager vanuit zijn visie beslist welke aandelen te kopen om tot een beter resultaat te komen dan de index. Accumulation Accumulation is de Engelse term voor een fonds dat geen dividend uitkeert, maar dit toevoegt aan het vermogen (een groeifonds). Het tegenovergestelde is een Income, ofwel een dividenduitkerend

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

De Grafiek. De waarde van een onderneming. Het lezen van de grafiek. Value drivers Interactief gebruik van de grafiek. Het lezen van de grafiek.

De Grafiek. De waarde van een onderneming. Het lezen van de grafiek. Value drivers Interactief gebruik van de grafiek. Het lezen van de grafiek. De Grafiek De waarde van een onderneming John Burr Williams definieerde al in 1938 de waarde van een onderneming: De waarde van een onderneming wordt bepaald door de netto verwachte kasstroom gedurende

Nadere informatie

8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF

8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF HOOFDSTUK 8 8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF Een vuistregel is: zes maal de winst. Maar waarom geen twee keer of 38 keer?en over welke winst hebben we het? Cashflow, daar gaat het om bij waardebepalingen! Joost

Nadere informatie

UBS Equity Long Short Alpha Index

UBS Equity Long Short Alpha Index UBS-ELSA Certificaat UBS Equity Long Short Alpha Index Een unieke aandelen selectie De UBS Equity Long Short Alpha Index als onderliggende waarde 200% participatie in de mogelijke stijging van de Index

Nadere informatie

Goldman Sachs Turbo s

Goldman Sachs Turbo s Goldman Sachs Turbo s Met ingang van: Maart 2015 Advertentiebericht 4 Goldman Sachs Turbo s Inhoudsopgave 1. Turbo s nader bekeken 8 2. Turbo s op aandelen en indexen 18 3. Turbo s op valuta s 22 4.

Nadere informatie

Hét Europese Warren Buffett aandeel

Hét Europese Warren Buffett aandeel WARRENBUFFETT.NL Hét Europese Warren Buffett aandeel Waarmee s werelds beste belegger in 2006 ruim 40% rendement mee realiseerde Hendrik Oude Nijhuis WarrenBuffett.nl Januari 09 I NHOUD Hét Europese Warren

Nadere informatie