Foto s voorkant: HIV, Aspergillus fumigatus, DNA helix. Staphylococcus aureus, Giardia lamblia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Foto s voorkant: HIV, Aspergillus fumigatus, DNA helix. Staphylococcus aureus, Giardia lamblia"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Taak- en doelstelling Stichting Medische Microbiologie Kwaliteitsbeleid Externe kwaliteitscontrole Behaalde kwaliteitsdoelstellingen Arbo- en milieubeleid Jaargesprekken Klachten en foutenregistratie Algemene gegevens laboratorium Formatie Organogram Overlegstructuren Lidmaatschappen Samenwerkingsverbanden Doelmatigheid en zorg Beleidsplan Budget en exploitatie, inclusief overhead Activiteiten Uitbesteding van onderzoek Opleiding en kwalificatie van personeel Bij- en nascholing Vakliteratuur Aanschaf goederen Rapportage van onderzoeksgegevens Materialen Totaal aantal verrichtingen microbiologie en infectieserologie Gemiddeld aantal verrichtingen totaal per analist Aantal onderzoeken per specialismen (exclusief ordertarief) IUI s Rijksverrichtingen Epidemiologie Gevoeligheidspercentages 2011, 2012 en 2013 CLSI/Eucastcriteria...31 Foto s voorkant: HIV, Aspergillus fumigatus, DNA helix. Staphylococcus aureus, Giardia lamblia

3 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2013 van de Stichting Medische Microbiologie Roosendaal-Bergen op Zoom (St. MMB). In dit jaar is de Stichting weer bezocht door de CCKL in verband met de tweejaarlijkse controle. De rapportage, het plan van aanpak en de heraccreditatie vallen in De artsen-microbioloog zijn als medisch specialist ook bezocht door de NVMM. Het oordeel was goed. In 2013 is ook de directeur van de Stichting benoemd als hoofd van de afdeling MMI in het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis met de bedoeling deze afdeling te integreren met de St. MMB. Uitwerking van deze samenwerkingsplannen zal in 2014 plaatsvinden. Met deze regionale samenwerking is ook dr. D.I.K. Versteeg als arts-microbioloog toegetreden tot de maatschap artsen-microbioloog Brabant/Zeeland en als staflid benoemd in de beide ziekenhuizen en de St. MMB. Onze medewerkster Esther Brands was dit jaar 12½ jaar in dienst. Hier is gepast aandacht aan besteed. Gedurende het jaar heeft de St. MMB zijn website gelanceerd (www.medische-microbiologiewestbrabant.nl). Hier worden zowel patiënten als zorgverleners geïnformeerd over alle activiteiten van de Stichting. De data en verslaggeving van het kwaliteitsbeleid zijn opnieuw vormgegeven door de kwaliteitsfunctionaris Jacqueline Janssens. Ten slotte wil ik nog onze secretaresse Mariëlle Peeters, onze hoofdanalist Sylvia van Leest en onze systeembeheerder Henry Richardson bedanken voor het verzamelen van de gegevens en het verwerken ervan tot in dit jaarverslag. R.G.F. Wintermans, Directeur Stichting Medische Microbiologie Roosendaal-Bergen op Zoom -2-

4 2. Taak- en doelstelling Stichting Medische Microbiologie - het begeleiden van aanvragen voor medisch microbiologisch onderzoek binnen de regio - het optimaal uitvoeren van medisch microbiologisch onderzoek, conform de eisen van de tijd - het interpreteren van resultaten van het medisch microbiologisch onderzoek - het archiveren van de historie van het medisch microbiologisch onderzoek - het adviseren van aanvragers over de behandeling van infectieziekten en gewenst vervolgonderzoek ten behoeve van infectieziekten - het doen van afdelingsconsulten bij patiënten op verzoek van behandelaar danwel naar aanleiding van vraagstelling onderzoek of resultaat hiervan - het doen van telefonische consulten in het kader van diagnostiek, behandeling en preventie van infecties - begeleiding van de hygiëne en infectiepreventie van regionale ziekenhuizen en verpleeghuizen -3-

5 3. Kwaliteitsbeleid 3.1 Externe kwaliteitscontrole Externe kwaliteitscontroles vinden plaats via: SKML: Bacteriologie/serologie: Kweek algemeen (4x per jaar) Lues/Borrelia (1x per jaar) Helicobacter-serologie Virologie/serologie: HIV (2x per jaar) Hepatitis A, B en C (2x per jaar) CMV, EBV, Toxoplasmose (1x per jaar) Exantheem (1x per jaar) Rubella (1x per jaar) Antibiotica: Gevoeligheden (2x per jaar) Fertiliteit Semenanalyse (4x per jaar) Mycologie: Determinatie (2x per jaar) Parasitologie Parasitologie (4x per jaar) QCMD: Neisseria gonorrhoeae DNA- NgDNA12 Chlamydia trachomatis DNA CTDNA12A Methicillin Resistant S. aureus MRSADNA12 Clostridium difficile DNA CDDNA12 Borrelia burgdorferi DNA BbDNA12 Enterovirus RNA- EVRNA12 VZV DNA- VZVDNA12 Parechovirus RNA-PeVRNA12 HSV DNA HSVDNA12 Norovirus RNA-NVRNA12 Gastro Parasieten-GastroB12 (pilot) Gastro Bacteriën gastrob12 (Pilot) De resultaten van de externe kwaliteitscontroles worden besproken in het driewekelijks werkoverleg en genotuleerd. Tevens wordt er na iedere definitieve uitslag een formulier SKML ingevuld met evt. een actieplan. 3.2 Behaalde kwaliteitsdoelstellingen 2011 CCKL-accreditatie: Op 31 januari 2013 werd een extra controlebezoek CCKL uitgevoerd ivm de verhuizing naar een nieuwe locatie van de Stichting Medische Microbiologie. Het conceptrapport werd op 7 februari 2013 ontvangen. Het plan van aanpak is begin april verstuurd naar de CCKL. Het auditteam en de RvA/CCKL van mening dat de corrigerende maatregelen die getroffen zijn om de afwijkingen ongedaan te maken, voldoende waren. Op 22 april 2013 werd de accreditatie dan ook verlengd tot 30 september Op 10 oktober 2013 werd er systeemdocumentatie opgevraagd voor het reguliere controlebezoek. Dit controlebezoek zal 22 januari 2014 plaatsvinden. -4-

6 Documentbeheer De kwaliteitsdocumentatie is opgebouwd uit een kwaliteitshandboek, algemene procedures, procedures per afdeling, protocollen, analysevoorschriften, bedieningsvoorschriften en bereidingsvoorschriften. Iedere twee jaar vindt er een revisie plaats volgens de procedure documentbeheer en de handleiding DKS. De status van de documenten is te raadplegen in DKS. In 2014 wordt DKS vervangen door I-document. DKS, Infoland: In december 2013 stonden de volgende documenten in DKS met de status definitief: Document Aantal % Aantal % Kwaliteitshandboek Procedures Protocollen Analysevoorschriften: bacteriologie/virologie fertiliteit infectieserologie moleculaire microbiologie mycologie parasitologie Bereidingsvoorschriften Bedieningsvoorschriften Administratie handleiding Glims Fertiliteit: het analysevoorschrift vitaliteit is komen te vervallen. Moleculaire microbiologie: analysevoorschriften zijn samengevoegd. Bereidingsvoorschriften: diverse kleurstoffen worden kant-en-klaar besteld. Dus deze zijn komen te vervallen. Bedieningsvoorschriften: het bedieningsvoorschrift Maldi Biotyper is toegevoegd. Alle 494 documenten, inclusief formulieren en logboeken die in DKS staan worden daar beheerd op locatie Roosendaal, volgens de handleiding DKS. Documenten die noodzakelijk zijn voor de dagelijkse werkzaamheden, zoals analysevoorschriften en bereidingsvoorschriften worden nog wel uitgeprint, de overige niet. De noodprocedure voor DKS is ziekenhuisbreed aangepast. Bij het uitvallen van DKS wordt onmiddellijk overgegaan op een andere server. Na het invoeren van een document wordt het document eerst beoordeeld en evt. nog aangepast door de kwaliteitsfunctionaris (mn de lay-out, afbeeldingen toevoegen etc.) voordat het document voor webbeoordeling wordt aangeboden aan de hoofdanalist en andere betrokkenen. De autorisatie vindt altijd plaats door de arts-microbioloog. De kwaliteitsfunctionaris, de hoofdanalist en de secretaresse arts-microbioloog zijn bevoegd voor DKS-documentbeheer. 3.3 Arbo- en milieubeleid Op 4 juni 2013 heeft er een risico inventarisatie en evaluatie (R.I.&E.) plaatsgevonden. Deze werd uitgevoerd door een hoger veiligheidskundige, RVK Kenniskern P&O, team Arbeid & Gezondheid. Op 7 juli 2013 werd het rondgangverslag van de RI&E Veiligheid en Gezondheid van de Stichting Medische Microbiologie toegestuurd. Tevens werden enkele onderliggende stukken toegevoegd waar naar vanuit het rondgangverslag wordt verwezen; zie ordner R.I.E.. -5-

7 Dit rondgangverslag was tevens het basisdocument voor de uitwerking van het definitieve plan van aanpak t.a.v. de veiligheid- en gezondheidsaspecten. Naar aanleiding van de R.I.&E. en het plan van aanpak zijn er geen openstaande actiepunten op het laboratorium. 3.4 Jaargesprekken Alle jaargesprekken hebben in 2013 plaatsgevonden volgens een jaarplanning. De verslagen zijn gemaakt en kopieën zijn verzonden naar P&O. Tijdens deze jaargesprekken worden tevens de bevoegdheden en opleidingsbehoefte van de medewerker besproken en eventueel geregistreerd. De jaargesprekken vinden plaats volgens een vastgestelde procedure, met vaste agendapunten en agendapunten aangeleverd door de werknemer. Deze maakt het conceptverslag dat door de leidinggevende wordt besproken en geaccordeerd en doorgestuurd naar P&O. De volgende agendapunten komen altijd aan bod. Evaluatie vorig jaargesprek Functioneren medewerker Coaching en terugkoppeling leidinggevende Werkdruk Arbo zaken Werkomstandigheden Eventueel leeftijdsgericht personeelsbeleid. Bespreken competenties dmv competentiescan 1/3 jaar Persoonlijk ontwikkelingsplan ( POP ) Opleidingsbehoefte Bevoegdheden Tabellen opleiding en ervaring Fusie medische microbiologie 3.5 Klachten en foutenregistratie De externe klachten bestaan uit alle schriftelijke, telefonische of mondelinge klachten dan wel opmerkingen over producten en diensten die de afdeling voor anderen levert. De interne fouten zijn zaken die door de medewerkers zelf worden gesignaleerd en niet conform het kwaliteitsniveau zijn zoals de afdeling dat voor zichzelf heeft gesteld. Dit alles wordt verwerkt in VIM-meldpunt en geregistreerd als meldingen. Het type meldingen is onderverdeeld in 9 categorieën. Aanvraag en identificatie materiaal en kaart Apparatuur en materialen (bestellingen of defecten) Autorisatie (arts-assistent of specialist) Communicatie (bejegening, bereikbaarheid of overig) Laboratoriumonderzoek Overig Registratie LIZ/ZIS/ICT Transport en ontvangst patiëntenmateriaal Uitslagen (incompleet, niet ontvangen, onjuistheid) -6-

8 Meldingen Het aantal meldingen is gedaald van 279 meldingen in 2012 naar 225 meldingen in 2013 (daling van 19,4%). Er waren 68 meldingen over laboratoriumonderzoek algemeen (in 2012 nog 98, daling van 30.6%). Meldingen 2013 Aanvraag en identificatie materiaal en kaart Apparatuur en materialen Autorisatie Communicatie Laboratoriumonderzoek Overig Registratie LIZ/ZIS/ICT (inzender) Registratie LIZ/ZIS/ICT (overig) Transport en ontvangst patiëntenmateriaal Uitslagen (incompleet) 10 0 Categorie Uitslagen (niet ontvangen) Uitslagen (onjuistheid) Uitslagen (vertraagd) Laboratoriumonderzoek Moleculaire microbiologie Bacteriologie Serologie Mycologie fertiliteit 5 0 Meldingen per afdeling -7-

9 Moleculaire microbiologie: Het aantal meldingen is ten opzichte van 2012 gedaald van 34 naar 20 (daling van 41,2%). De groep analisten is in 2013 beperkt tot 12 en er is een pipetteerrobot aangeschaft. Daardoor is het aantal meldingen afgenomen. In 2014 wordt er een koppeling tussen apparatuur en LIS gerealiseerd. Dit project was al in 2013 opgestart. De 20 meldingen blijken na analyse incidenten. Bacteriologie: Na analyse blijken er 29 meldingen op de afdeling bacteriologie (in 2012 nog 24, stijging van 20,8% ). Deze worden beschouwd als incidenten. Infectieserologie: Op de subafdeling serologie betrof het 9 meldingen (in 2012 nog 22, daling van 44,8%). Doordat de meeste testen zijn overgeplaatst van de evolyzer naar de Liaison XL. Alle meldingen kunnen als incidenten beschouwd worden. Mycologie: Op de subafdeling mycologie betreft het 2 meldingen. Dit zijn incidenten Fertiliteit: Op de subafdeling fertiliteit betreft het 2 meldingen. Dit zijn incidenten (1 keer een uitslag verkeerd uitgedaan (0.8 miljoen bij een IUI ipv <1 miljoen, geen HTF-medium in stoof gezet). Verbetertrajecten naar aanleiding van geregistreerde meldingen: De meldingen worden ad hoc opgelost. Door het relatief lage totale aantal klachten en fouten is het niet goed mogelijk een rode draad aan te geven en beleid hierop te ontwikkelen. -8-

10 4. Algemene gegevens laboratorium 4.1 Formatie fte aantal fte aantal fte aantal Arts-microbioloog 1,9 2 1,9 2 2,2 3 Secretaresse 0,72 1 0,72 1 0,72 1 Moleculair bioloog 0,6 1 0,6 1 0,6 1 Hoofdanaliste 2,0 2 1,0 1 1,0 1 Analist/kwaliteitsfunctionaris 0,89 1 0,89 1 0,89 1 Analisten 16, , ,4 19 Deskundigen infectiepreventie - - 2,03 2 4,1* 4 Surveillance medewerker infectiepreventie ,6 1 Totaal 22, , ,21 31 *vanaf 2013 zitten de deskundigen infectiepreventie FZR ook in de stichting Voorzitter Raad van Bestuur Secretaris/penningmeester Leden Directeur Plv. directeur Secretaresse Kwaliteitsfunctionaris Moleculair microbioloog Hoofdanalist Senior analisten Analisten Hygiëne & infectiepreventie H. Ensing J. van den Brand I. Smalbraak, J. van Vliet R. Wintermans P. van Keulen M. Peeters J. Janssens A. Bergmans S. van Leest M. v.d. Ent, A. Hesbeens, J. de Ryck E. Brands, E. van Dorst, N. Dubbelman, R. Goddrie, L. van Hal, M. Hagenaars, I. Huiskens, S. Kapitein, A. Klaassen, C. Kriesels, R. Lameir, P. Lockefeer, A. van Nassauw, L. Qoubbane, E. Roeland, C. Rommens, N. ten Feld, H. Hamers, S. Machielse, E. Musters, P. v. Broekhoven -9-

11 4.2 Organogram Stichting Medische Microbiologie per Raad van Bestuur voorzitter secretaris/ penningmeester lid lid Directie directeur arts-microbioloog plv directeur arts-microbioloog secretaresse hoofdanalist kwaliteitsfunct. moleculair microbioloog hygiëne & infectiepreventie teamleider moleculaire microbiologie, administratie teamleider bacteriologie, mycologie fertiliteit teamleider serologie, parasitologie citolab stagiair analisten analisten analisten 4.3 Overlegstructuren Overleg van het afdelingshoofd met deelnemers van buiten de afdeling Soort overleg Deelnemers Frequentie Stichtingsoverleg Raad van Bestuur, directie Halfjaarlijks Productieoverleg Jaarlijks MOA-overleg (FZR en LZB) Hoofden MOA-afdelingen Maandelijks Raad van Bestuur, stafbestuur, MOA-vertegenwoordiger en artsenmicrobioloog Maatschap/opleidingsoverleg Artsen-microbioloog, artsassistenten in opleiding Dienstoverdracht Artsen-microbioloog en agio s Notulen hiervan worden gemaakt en besproken. Wekelijks Wekelijks -10-

12 Overleg op de afdeling Soort overleg Deelnemers Frequentie Afdelingsoverleg Hoofdanalist, analisten, secretaresse, moleculair microbioloog en hoofd afdeling Kwaliteitsoverleg Hoofd afdeling, hoofdanalist en kwaliteitsfunctionaris PCR overleg Hoofd afdeling, moleculair microbioloog en hoofdanalist Werkoverleg LZB Hoofd afdeling, deskundigen infectiepreventie LZB Werkoverleg FZR Hoofd afdeling, deskundigen infectiepreventie FZR Werkoverleg HIP Hoofd afdeling, deskundigen infectiepreventie FZR en LZB Notulen en actiepunten worden gemaakt en besproken. Driewekelijks Maandelijks Maandelijks Driewekelijks Driewekelijks Tweewekelijks Jaargesprekken afdelingshoofd Deelnemers Hoofdanalist Secretaresse Kwaliteitsfunctionaris Deskundigen infectiepreventie Moleculair microbioloog Frequentie Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Surveillance medewerker infectiepreventie Jaarlijks Verslagen hiervan worden gemaakt, getekend en gearchiveerd. -11-

13 4.4 Lidmaatschappen R.G.F. Wintermans Intern: - directeur Stichting Medische Microbiologie Roosendaal-Bergen op Zoom - voorzitter commissie ziekenhuisinfecties (beide ziekenhuizen) - voorzitter vrije stafmaatschap (LZB) - lid MOA-vergadering (beide ziekenhuizen) - lid bestuur stafmaatschap (FZR) - lid stafmaatschap (beide ziekenhuizen) - lid medische staf (beide ziekenhuizen) - lid kwaliteitscommissie medische staf (FZR) - lid geneesmiddelencommissie m.b.t. antibiotica (beide ziekenhuizen) - redacteur antibioticarichtlijnen (beide ziekenhuizen) - lid commissie waterkwaliteit dialyseafdeling (beide ziekenhuizen) - lid bestuur botbank (beide ziekenhuizen) - TRIP-verantwoordelijke aangaande IUI (beide ziekenhuizen) Extern: - referentielaboratorium Mycologie binnen de Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoria (SKML) - voorzitter Beroepsbelangen Commissie NVMM artsen-microbioloog - lid Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) - lid Nederlandse Vereniging voor Medische Mycologie (NVMy) - lid Nederlandse Vereniging voor Infectieziekten (NVIZ) - lid European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) - lid American Society of Microbiology (ASM) - lid International Society of Infectious Diseases (ISID) - participant A-opleiding arts-assistenten medische microbiologie (Tilburg) - participant B-opleiding arts-assistenten medische microbiologie (Breda) - lid Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)/ Orde der Medisch Specialisten (OMS) - plaatsvervangend vertegenwoordiger medische staf in SMPS (FZR) P.H.J. van Keulen Intern: - plaatsvervangend directeur Stichting Medische Microbiologie Roosendaal-Bergen op Zoom - buitengewoon staflid (FZR) - lid medische staf (LZB) - lid stafmaatschap (beide ziekenhuizen) Extern: - lid Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) - lid Orde van Medisch Specialisten (OMS) - lid Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG) - lid Nederlandse Vereniging voor Parasitologie (NVP) - lid Vereniging voor Infectieziekten - lid Vereniging voor Klinische Embryologie (VKE) -12-

14 - lid American Society for Microbiology (ASM) - lid European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) - participant A-opleiding arts-assistenten medische microbiologie (Tilburg) - participant B-opleiding arts-assistenten medische microbiologie (Breda) D.I.K. Versteeg Intern: - lid medische staf Stichting Medische Microbiologie Roosendaal-Bergen op Zoom - buitengewoon staflid (beide ziekenhuizen) Extern: - lid Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) - lid Orde van Medisch Specialisten (OMS) - lid Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) 4.5 Samenwerkingsverbanden - Maatschap artsen-microbioloog regionaal (Roosendaal, Breda, Goes en Tilburg) - Diensten artsen-microbioloog regionaal (Roosendaal, Breda, Goes en Tilburg) -13-

15 5. Doelmatigheid en zorg 5.1 Beleidsplan 2014 Optimalisering logistiek diagnostiek laboratorium Kostprijsberekening totale diagnostische pakket Verbetering inzicht en toezicht op facturering en cashflow Stichtingskosten en opbrengsten Opzetten infectieziekten basisdossier in HiX voor klinische consulten Uitbreiding van het diagnostisch pakket (testen > 100 per jaar) PCR atypische luchtweginfecties PCR pusverwekkers PCR HPV opzetten (in samenwerken met pathologie) Implementatie Bordetella serologie, rota/adeno Ag faeces, Clostridium difficile toxine faeces Liaison XL Implementatie Abbott SOA-PCR s Evaluatie BD max voor sneldiagnostiek PCR s MRSA, noro/rota, ESBL/CPE, atypische respiratoire luchtweginfectie Digitalisering routine microscopie in Jivex/Glims Overgang van breekpunten gevoeligheidsbepaling Eurocast (EU) 2013 naar 2014 Uitbreiding service en omzet huisartsen Uitbreiding service en omzet verpleeghuizen regio, met name STL met 5% Uitbreiding service en omzet ziekenhuizen en huisartsenlaboratoria door uitbreiding maatschap met 1 FTE arts-microbioloog Evaluatie verdere regionale samenwerking (Breda, Dordrecht en Tilburg) door uitwisseling diagnostiek dan wel uitbreiding van de maatschapregio Herintroductie ordermanagement nieuwe HiX Onderhouden kwaliteitsystemen CCKL, QCMD en SKML Uitbreiding service eigen ziekenhuizen Up to date houden regionaal antibioticumbeleid (App) Intensivering klinische consultatie Implementatie LEAN concept laboratorium ism Elisabeth Ziekenhuis Integratie moleculaire diagnostiek ADRZ in Roosendaal -14-

16 Introductie nieuw LIS (Glims) ADRZ Uitwerken en implementatie samenwerking/fusie MMI ADRZ door notitie te schrijven en voor te leggen aan en bespreken met Raden van Bestuur FZR, LZB en ADRZ 5.2 Budget en exploitatie, inclusief overhead Budget * Exploitatie * * inclusief huur nieuw laboratorium 5.3 Activiteiten Categorie Onderzoek 2013 Bacteriologie Microscopie Kweek banaal Kweek schimmel Determinatie Gevoeligheid Ag bepalingen Serologie Ab/Ag bepalingen (Elisa + IB) Moleculaire diagnostiek PCR S 183 Fertiliteit Semenanalyse Uitbesteding van onderzoek Onderzoek Test TBC Kweek/PCR Bordetella PCR/IgG Mycoplasma pneumonia PCR 80 0* 73* Herpes Simplex IgG/IgM/PCR 100 0* 0* Q-koorts IgG/IgM/PCR * Adenovirus PCR Psittacosis IgG/IgM/IgA/PCR Yersinia Immunoblot/IgG/IgA * Bof IgM/PCR Varicella IgG/IgM/PCR 150 0* 0* Mazelen IgM/PCR Mazelen (ivm epidemie) IgG

17 Influenza A en B PCR Parvo B19 IgG/IgM 0 0* 0* Resp. Sync. Virus PCR 75 0* 0* Bartonella IgM/PCR Para-influenza 1, 2, 3, 4 PCR HIV (confirmatie) Western Blot Coxsackie B PCR 45 0* 0* Borrelia Immunoblot IgG/IgM * Brucella Agglutinatie HBe Ab/Ag ELISA Legionella IgG/IgM * STEC PCR 90 Echovirus PCR 45 0* 0* Norovirus PCR 198 0* 0* HMPV PCR * 32 Trichomonas PCR Rhinovirus PCR 200 0* 32 HCV RNA HCV IBA HCV genotype HBV DNA kwantitatief CMV PCR kwantitatief EBV PCR kwantitatief 3 6 Totaal * wordt door St MMB zelf gedaan De 24% stijging van extern onderzoek wordt met name veroorzaakt door de (eenmalige) stijging van onderzoek op mazelen (465) ten gevolge van de mazelenepidemie en Q-koorts (851) vanwege de verhoogde aandacht gezien de Brabantse endemie. De onderzoeken worden door de volgende laboratoria/instellingen uitgevoerd: St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg afdeling medische microbiologie Amphiaziekenhuis in Breda afdeling medische microbiologie AZ Leiden afdeling parasitologie AZ Rotterdam afdeling virologie RIVM in Bilthoven CLB in Amsterdam AMC in Amsterdam referentielaboratorium meningitis -16-

18 6. Opleiding en kwalificatie van personeel 6.1 Bij- en nascholing R.G.F. Wintermans Bijgewoonde voordrachten streeklaboratorium Tilburg 30 januari Resistentie van gonokokken Moleculaire diagnostiek van worminfecties I.T.M.A. Overdevest Dr. J.J. Verweij 20 maart Antibiotic stewardship Vergeten antibiotica J. Sikkens B. van Herendael 24 april 29 mei 26 juni 25 september 30 oktober Infectiepreventie risicoscan in verpleeghuizen Community-acquired MRSA in de Nederlandse bevolking: risicofactoren, dynamiek en stam karakteristieken MRSA in de varkenshouderij Kosteneffectiviteit infectiepreventie Lymfogranuloma venereum (LGV) Achtergronden bij fenotypische gevoeligheidsbepalingen Antibiotica uit de grond Data warehousing met medische microbiologie Q-koorts: niet voor alle diagnostische dilemma s is een praktische oplossing Nitrofurantoïne Dr. L.E. Willemsen M.M.L. van Rijen B. van Cleef Prof. dr. J.A.J.W. Kluytmans J. Beuving W. van den Bijllaardt Prof. G. van Wezel J. Korbeeck M.C.A. Wegdam-Blans E.M.L. Denie-Verhaegh 27 november (Neuro)borreliose: klinische aspecten (Neuro)borreliose: diagnostische aspecten Prof. dr. D. van de Beel Dr. W. Ang Bijeenkomsten/congressen - ECCMID, Berlijn, april TIMM 6th Trends in Medical Mycology, Kopenhagen, okt Gehouden voordrachten Dengue, klinische les analisten medische microbiologie St. MMB en Amphia, 21 maart Antibiotica, poortartsen Franciscus Ziekenhuis, 5 december -17-

19 Publicaties Wintermans BB, Reuland EA, Wintermans RG, Bergmans AM, Kluytmans JA. The costeffectiveness of ESBL detection: towards molecular detection methods? Clin Microbiol Infect Jul;19(7): doi: /j x. Posters Anneke M.C. Bergmans, Sylvia van Leest, Robert G.F. Wintermans. Real-time PCR detection of dermatophytes: 5 years of experience in The Netherlands. EMMD Scheveningen, 2-4 okt

20 P.H.J. van Keulen Bijgewoonde voordrachten streeklaboratorium Tilburg 30 januari Resistentie van gonokokken Moleculaire diagnostiek van worminfecties I.T.M.A. Overdevest Dr. J.J. Verweij 20 maart Antibiotic stewardship Vergeten antibiotica J. Sikkens B. van Herendael 24 april 29 mei 26 juni 25 september 30 oktober Infectiepreventie risicoscan in verpleeghuizen Community-acquired MRSA in de Nederlandse bevolking: risicofactoren, dynamiek en stam karakteristieken MRSA in de varkenshouderij Kosteneffectiviteit infectiepreventie Lymfogranuloma venereum (LGV) Achtergronden bij fenotypische gevoeligheidsbepalingen Antibiotica uit de grond Data warehousing met medische microbiologie Q-koorts: niet voor alle diagnostische dilemma s is een praktische oplossing Nitrofurantoïne Dr. L.E. Willemsen M.M.L. van Rijen B. van Cleef Prof. dr. J.A.J.W. Kluytmans J. Beuving W. van den Bijllaardt Prof. G. van Wezel J. Korbeeck M.C.A. Wegdam-Blans E.M.L. Denie-Verhaegh 27 november (Neuro)borreliose: klinische aspecten (Neuro)borreliose: diagnostische aspecten Prof. dr. D. van de Beel Dr. W. Ang Bijeenkomsten/congressen - Scientific Spring Meeting KVNM & NVMM, Arnhem, 16 en 17 april - ASM, Denver, Colorado, USA, mei - Werkgroep HIP NVMM, 17 juli - Workshop overgang CCKL praktijkrichtlijn naar ISO 15189, 19 september - 3 e opleiderbijeenkomst Medische Microbiologie, 7 oktober - Malditof meeting, 31 oktober Gehouden voordrachten Parasitologie, klinische les analisten medische microbiologie St. MMB en Amphia, 1 oktober en 7 november -19-

21 D.I.K. Versteeg Bijgewoonde voordrachten streeklaboratorium Tilburg 30 januari Resistentie van gonokokken I.T.M.A. Overdevest Moleculaire diagnostiek van worm- Dr. J.J. Verwij infecties 27 februari Livestock-associated Staphylococcus S. Vandendriessche Aureus in animal and human populations in Belgium Beta-lactamases voor gevorderden Dr. C.M. Verduin 24 april Infectiepreventie risicoscan in verpleeg- Dr. L.E. Willemsen huizen Community-acquired MRSA in de Neder- M.M.L. van Rijen landse bevolking: risicofactoren, dynamiek en stam karakteristieken 29 mei MRSA in de varkenshouderij B. van Cleef Kosteneffectiviteit infectiepreventie Prof. dr. J.A.J.W. Kluytmans 30 oktober Q-koorts: niet voor alle diagnostische M.C.A. Wegdam-Blans Dilemma s is een praktisch oplossing Nitrofurantoïne E.M.L. Denie-Verhaegh 27 november (neuro)borreliose; klinische aspecten Dr. D. van de Beek (neuro)borreliose: diagnostische aspecten Dr. C.W. Ang Bijeenkomsten/Congressen - Scientific Spring Meeting KVNM & NVMM, Arnhem, 16 en 17 april - Nationaal Congres Antibiotica Stewardship, Ede, 29 mei, - Zorgvisiecongres Diagnose Technologie, Bussum, 20 september - HIV-neurologie, Goes, 31 oktober - Najaarsvergadering NVMM/VIZ, Utrecht, 21 november -20-

22 A.M.C. Bergmans Bijgewoonde voordrachten streeklaboratorium Tilburg 30 januari Resistentie van gonokokken I.T.M.A. Overdevest Moleculaire diagnostiek van worm- Dr. J.J. Verwij infecties 27 februari Livestock-associated Staphylococcus S. Vandendriessche Aureus in animal and human populations in Belgium Beta-lactamases voor gevorderden Dr. C.M. Verduin 24 april Infectiepreventie risicoscan in verpleeg- Dr. L.E. Willemsen huizen Community-acquired MRSA in de Neder- M.M.L. van Rijen landse bevolking: risicofactoren, dynamiek en stam karakteristieken 29 mei MRSA in de varkenshouderij B. van Cleef Kosteneffectiviteit infectiepreventie Prof. dr. J.A.J.W. Kluytmans 30 oktober Q-koorts: niet voor alle diagnostische M.C.A. Wegdam-Blans Dilemma s is een praktisch oplossing Nitrofurantoïne E.M.L. Denie-Verhaegh 27 november (neuro)borreliose; klinische aspecten Dr. D. van de Beek (neuro)borreliose: diagnostische aspecten Dr. C.W. Ang Bijeenkomsten/Congressen - Wetenschappelijke Voorjaarsvergadering NVMM Papendal, Arnhem, april - ECCMID, Berlijn, april - Symposium Medische Microbiologie 2020: over grenzen, Maastricht, 13 september - Workshop Overgang CCKL Praktijkrichtlijn naar ISO 15189, Ulvenhout, 19 september - EMMD congres, Scheveningen, 2-4 oktober - WMDI bijeenkomst, Utrecht, 19 februari (thema: Molecular Typing) - WMDI bijeenkomst, Utrecht, 28 mei (thema: Vernieuwingen in het moleculair diagnostisch laboratorium) - WMDI bijeenkomst, Utrecht, 5 november (thema: CE-IVD en de moleculaire diagnostiek) - Wetenschappelijke Najaarsvergadering NVMM, Utrecht, 21 november - BD symposium Hospital-Acquired Infections, Rosmalen, 3 december Gehouden voordrachten - Moleculaire diagnostiek van dermatofyten; 5 jaar real-time PCR, Veterinaire Faculteit Universiteit Utrecht, 28 maart Moleculaire diagnostiek van dermatofyten; 5 jaar real-time PCR, klinische les analisten FZR + Amphia, Roosendaal, 20 juni Snelle moleculair-diagnostische methoden voor detectie en identificatie van dermatofyten in nagels, schilfers en haren, Nascholingscursus Dermatofyten NVML, Utrecht, 18 december

23 Publicaties Bergmans AM, Rossen JW. Detection of Bartonella spp. DNA in clinical specimens using an internally controlled real-time PCR assay. Methods Mol Biol. 2013;943: doi: / _14. Wintermans BB, Reuland EA, Wintermans RG, Bergmans AM, Kluytmans JA. The costeffectiveness of ESBL detection: towards molecular detection methods? Clin Microbiol Infect Jul;19(7): doi: /j x. Posters Anneke M.C. Bergmans, Sylvia van Leest, Robert G.F. Wintermans. Real-time PCR detection of dermatophytes: 5 years of experience in The Netherlands. EMMD Scheveningen, 2-4 okt Anneke M.C. Bergmans, Els Wessels, Inge E.M. Lomans, Judith J.G. Schelfaut, Peter H.J. van Keulen. Validation of a duplex real-time PCR for identification of Streptococcus pneumoniae. EMMD Scheveningen, 2-4 okt

DIAGNOSTIEK TARIEVEN EERSTE LIJN 2014

DIAGNOSTIEK TARIEVEN EERSTE LIJN 2014 DIAGNOSTIEK TARIEVEN EERSTE LIJN 2014 De onderstaande tarievenlijst geeft een zo goed mogelijk beeld van de kosten van de meest aangevraagde onderzoeken. Afwijkingen kunnen voorkomen. Het kan zijn dat

Nadere informatie

Laboratoria Stichting PAMM. Pathologie en Medische Microbiologie

Laboratoria Stichting PAMM. Pathologie en Medische Microbiologie Laboratoria Stichting PAMM Pathologie en Medische Microbiologie Na Lunchtijd Na Lunchtijd Locatie Adherentie gebied van de PAMM voor medische microbiologie 800.000 mensen Zuid-Oost Brabant Onderzoeken

Nadere informatie

Labboekje. Medische Microbiologie. Virologie (LKV) Zoeken op basis van serologie.

Labboekje. Medische Microbiologie. Virologie (LKV) Zoeken op basis van serologie. Labboekje Medische Microbiologie Virologie () Zoeken op basis van serologie. 1 Lab Klinische Virologie Lokatie Bestaat uit K1 zuid en L1 zuid Lab Klinische Virologie bestaat uit de volgende secties: AMM-moleculaire

Nadere informatie

Kweek algemeen, BRMO Onderzoek per onderdeel Tarief

Kweek algemeen, BRMO Onderzoek per onderdeel Tarief Medische Microbiologie en Infectieziekten 024-3657514 www.medischemicrobiologie.nl www.cwz.nl Tarievenwijzer 1e lijnsdiagnostiek 2015 (per 01-04-2015) De tarievenwijzer 1 e lijnsdiagnostiek geeft een overzicht

Nadere informatie

Lijst verrichtingen laboratorium Medische Microbiologie

Lijst verrichtingen laboratorium Medische Microbiologie Lijst verrichtingen laboratorium Medische Microbiologie In de lijst met verrichtingen van het laboratorium Medische Microbiologie vindt u een overzicht van alle testen die het laboratorium doet. In dit

Nadere informatie

Medische microbiologie. Onderzoekspakket MSL MM

Medische microbiologie. Onderzoekspakket MSL MM Medische microbiologie Onderzoekspakket MSL MM Voor benodigd (verzend)materiaal en bewaarcondities per onderzoek: Zie pagina"inzenden van materialen" Voor doorlooptijden: Zie pagina: "Doorlooptijd" Voor

Nadere informatie

MaasstadLab Medische Microbiologie. Onderzoekspakket MSL MM

MaasstadLab Medische Microbiologie. Onderzoekspakket MSL MM MaasstadLab Medische Microbiologie Onderzoekspakket MSL MM Voor benodigd (verzend)materiaal en bewaarcondities per onderzoek: Zie pagina"inzenden van materialen" Voor doorlooptijden: Zie pagina:"doorlooptijd"

Nadere informatie

Titel document Afnamematerialen overzicht microbiologie. Wijziging. TB PCR urine toegevoegd. Doel Beschrijven afnamematerialen microbiologie

Titel document Afnamematerialen overzicht microbiologie. Wijziging. TB PCR urine toegevoegd. Doel Beschrijven afnamematerialen microbiologie Titel document Afnamematerialen overzicht microbiologie Wijzigingen Paragraaf Wijziging TB PCR urine toegevoegd Doel Beschrijven afnamematerialen microbiologie Toepassingsgebied Medische microbiologie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Special Edition 2014 nr. 2

NIEUWSBRIEF Special Edition 2014 nr. 2 Medische Microbiologie & Infectiepreventie NIEUWSBRIEF Special Edition 2014 nr. 2 Onderzoek / Research Patiëntenzorg en diagnostiek Medische Microbiologie Onderwijs en opleiding Algemene informatie Grensoverschrijdende

Nadere informatie

Jaarverslag medische microbiologie

Jaarverslag medische microbiologie JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding...2 2. Taak- en doelstelling Stichting Medische Microbiologie...3 3. Kwaliteitsbeleid...4 3.1 Externe kwaliteitscontrole... 4 3.2 Behaalde

Nadere informatie

IgG antistoffen. imuunstatus/vaccin atie: IgG antistoffen. Antistoffen

IgG antistoffen. imuunstatus/vaccin atie: IgG antistoffen. Antistoffen Bepaling Ondertitel Doorlooptijd Doorlooptijd tijdsduur Actinomyces spp. Kweek 10-14 dag(en) Adenovirus Antigeendetectie 1 dag(en) Adenovirus 2-4 dagen Aeromonas spp. Kweek 2-4 dag(en) Anaerobe kweek Kweek

Nadere informatie

Titel document Afnamematerialen overzicht microbiologie. Wijziging

Titel document Afnamematerialen overzicht microbiologie. Wijziging Titel document Afnamematerialen overzicht microbiologie Wijzigingen Paragraaf Wijziging Bij Verzenden van patiëntenmateriaal paragraaf toegevoegd m.b.t. het wettelijk verplicht versturen van materiaal

Nadere informatie

Overzicht Aanlevering. Onbekende Codes

Overzicht Aanlevering. Onbekende Codes 10:51 dinsdag, juli 21, 2015 1 Overzicht Aanlevering Laboratorium code ISIS005 Maand - Jaar Februari-2015 Aanlever ID 7594 Datum ingelezen 27/05/2015 Aantal patiënten 1208 Aantal isolaten 2056 Aantal isolaten

Nadere informatie

Antibacteriële therapie: diagnose, behandeling en therapieduur

Antibacteriële therapie: diagnose, behandeling en therapieduur Antibacteriële therapie: diagnose, behandeling en therapieduur (Bron: Dr. N.C. Hartwig et al, Vademecum Pediatrische Antimicrobiele therapie, 3 e editie, 2005) In deze tabel wordt, uitgaande van een diagnose

Nadere informatie

Titel document Afnamematerialen overzicht microbiologie. Wijziging

Titel document Afnamematerialen overzicht microbiologie. Wijziging Titel document Afnamematerialen overzicht microbiologie Wijzigingen Paragraaf Tabel 2 Wijziging Toevoeging: Voor het verzenden van de materialen geldt dat de het transportmedium goed moet worden gesloten

Nadere informatie

Kweek algemeen, BRMO Onderzoek per onderdeel Tarief

Kweek algemeen, BRMO Onderzoek per onderdeel Tarief Medische Microbiologie en Infectieziekten 024-3657514 www.medischemicrobiologie.nl www.cwz.nl Tarievenwijzer 2016 (per 01-02-2016) De tarievenwijzer 1 e lijnsdiagnostiek geeft een overzicht van de tarieven

Nadere informatie

Het juiste antibioticum bij meningo-encephalitis. Dr. Danielle Van der beek

Het juiste antibioticum bij meningo-encephalitis. Dr. Danielle Van der beek Het juiste antibioticum bij meningo-encephalitis Dr. Danielle Van der beek Huisartsensymposium 12 maart 2016 Bacteriële meningitis Empirische therapie Volwassenen > 18 jaar en < 50 jaar Volwassenen > 50

Nadere informatie

Tarievenlijst Microbiologische onderzoekingen

Tarievenlijst Microbiologische onderzoekingen RIVM Centrum Infectieziekteonderzoek Diagnostiek en Screening A. van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl T 030 274 91 11 F 030 274 29 71 info@rivm.nl Tarievenlijst

Nadere informatie

Labboekje. Medische Microbiologie. Virologie (LKV) Zoeken op basis van serologie.

Labboekje. Medische Microbiologie. Virologie (LKV) Zoeken op basis van serologie. Labboekje Medische Microbiologie Virologie () Zoeken op basis van serologie. 1 Inhoudsopgave Adenovirus...4 BK virus...5 Bof serologie...6 Parotitis epidemica...6 Chlamydia trachomatis, zie ook Chlamydia

Nadere informatie

IZORE CONCEPT. 1 REGIONAAL DICHTBIJ snel en goed bereikbaar persoonlijk contact met aanvragers regionale patiëntinformatie

IZORE CONCEPT. 1 REGIONAAL DICHTBIJ snel en goed bereikbaar persoonlijk contact met aanvragers regionale patiëntinformatie 2016 IZORE CONCEPT Wat drijft ons? We doen alleen zinvolle diagnostiek We geven antwoord op diagnostische vragen en behandeladvies op maat Een regionaal laboratorium bevordert betere zorgverlening in de

Nadere informatie

Overzicht Aanlevering

Overzicht Aanlevering 02:03 donderdag, december 01, 2016 1 Overzicht Aanlevering Laboratorium code ISIS005 Maand - Jaar April-2016 Aanlever ID 9348 Datum ingelezen 18/10/2016 Aantal patiënten 1188 Aantal isolaten 2025 Aantal

Nadere informatie

PROTOCOL AFNAME MATERIALEN OOGHEELKUNDE VOOR MEDISCH MICROBIOLOGISCH ONDERZOEK versie

PROTOCOL AFNAME MATERIALEN OOGHEELKUNDE VOOR MEDISCH MICROBIOLOGISCH ONDERZOEK versie PROTOCOL AFNAME MATERIALEN OOGHEELKUNDE VOOR MEDISCH MICROBIOLOGISCH ONDERZOEK versie 25-5-2016 Contactgegevens: Jolanda de Groot 73816: Consulent oogheelkunde microbiologie 71706 Consulenten Oogheelkunde

Nadere informatie

GERICHT MICROBIOLOGISCH ONDERZOEK SPECIFIEK AANVRAGEN

GERICHT MICROBIOLOGISCH ONDERZOEK SPECIFIEK AANVRAGEN GERICHT MICROBIOLOGISCH ONDERZOEK SPECIFIEK AANVRAGEN Micro - organisme Serologie Microscopie Kweek PCR Materiaal Materiaal Opmerking Materiaal Opmerking Materiaal Opmerking Acanthamoeba Weefsel, uistrijk

Nadere informatie

Het optimaliseren van het (selectief) rapporteren van antibiotica. Van Aelst Sophie Supervisor: Laffut Wim H.-Hartziekenhuis Lier

Het optimaliseren van het (selectief) rapporteren van antibiotica. Van Aelst Sophie Supervisor: Laffut Wim H.-Hartziekenhuis Lier Het optimaliseren van het (selectief) rapporteren van antibiotica. Van Aelst Sophie Supervisor: Laffut Wim H.-Hartziekenhuis Lier INLEIDING Waarom? toenemende resistentie verminderde output nieuwe antibiotica

Nadere informatie

MRSA. Rini Eringfeld Specialist ouderengeneeskunde De Zorgboog

MRSA. Rini Eringfeld Specialist ouderengeneeskunde De Zorgboog MRSA Rini Eringfeld Specialist ouderengeneeskunde De Zorgboog MRSA in het verpleeghuis Op 1-8-2008 wordt bij een medewerker werkzaam op de dubbelzorgafdeling de Wich op St. Jozefsheil te Bakel een MRSA

Nadere informatie

1 1 12E E Escherichia coli Klebsiella pneumoniae

1 1 12E E Escherichia coli Klebsiella pneumoniae Aanlevering Lab-code ISIS005 Maand September Jaar 2012 Aanlevering-ID 5616 Datum 24-10-2012 Totaal Overzichten #Isolaten ISIS #Isolaten #Patienten ISIS #Patienten 1832 1832 1151 1151 Samenvatting Bijzondere

Nadere informatie

Overzicht Aanlevering. Onbekende Codes

Overzicht Aanlevering. Onbekende Codes 01:45 maandag, februari 09, 2015 1 Overzicht Aanlevering Laboratorium code ISIS005 Maand - Jaar September-2014 Aanlever ID 7337 Datum ingelezen 02/02/2015 Aantal patiënten 1158 Aantal isolaten 2002 Aantal

Nadere informatie

Overzicht Aanlevering. Onbekende Codes

Overzicht Aanlevering. Onbekende Codes 04:43 donderdag, oktober 09, 2014 1 Overzicht Aanlevering Laboratorium code ISIS005 Maand - Jaar Februari-2014 Aanlever ID 6858 Datum ingelezen 11/07/2014 Aantal patiënten 1202 Aantal isolaten 2194 Aantal

Nadere informatie

Labboekje. Medische Microbiologie MDU. Zoeken op basis van bepaling

Labboekje. Medische Microbiologie MDU. Zoeken op basis van bepaling Labboekje Medische Microbiologie MDU Zoeken op basis van bepaling 1 Inhoudsopgave Bartonella henselae... 3 Kattenkrabziekte... 3 Bordetella...4 Kinkhoest... 4 Borrelia burgdorferi sensu lato...5 Ziekte

Nadere informatie

Beheersen van BRMO in de regio

Beheersen van BRMO in de regio Beheersen van BMO in de regio Miriam Beerens specialist ouderengeneeskunde Laura van Dommelen arts-microbioloog Danielle van Oudheusden arts infectieziektebestrijding Marjolijn Wegdam- Blans arts-microbioloog

Nadere informatie

Gegeven Onbekende waarde Aantal Soort

Gegeven Onbekende waarde Aantal Soort Aanlevering Lab-code ISIS005 Maand Augustus Jaar 2013 Aanlevering-ID 6408 Datum 21-11-2013 Onbekende sleutelwaarden Gegeven Onbekende waarde Aantal Soort ORGANISME =aecspp? 1 isolaten ORGANISME =agns?

Nadere informatie

Microbiologische diagnostiek bij infecties op de Intensive Care. Dr. Jeroen Schouten Intensivist CWZ Nijmegen

Microbiologische diagnostiek bij infecties op de Intensive Care. Dr. Jeroen Schouten Intensivist CWZ Nijmegen Microbiologische diagnostiek bij infecties op de Intensive Care Dr. Jeroen Schouten Intensivist CWZ Nijmegen Casus bespreking Hr M, 1967, SEH op 20 oct 2010 VG -, medicatie - Sinds 1 week niet fit, grieperig.

Nadere informatie

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Percentage van de ondervraagden dat specialisme goed vindt Anaesthesie/pijnbestrijding Oss, Ziekenhuis Bernhoven 56 Rotterdam, Ikazia ziekenhuis 47 Nieuwegein/Utrecht,

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst CENTRAAL COLLEGE MEDISCHE SPECIALISMEN BESLUIT CCMS no. 5-2000 OPLEIDINGSEISEN PATHOLOGIE 1 Het Centraal College Medische Specialismen,

Nadere informatie

Lijst verrichtingen laboratorium Medische Microbiologie

Lijst verrichtingen laboratorium Medische Microbiologie Lijst verrichtingen laboratorium Medische Microbiologie In de lijst met verrichtingen van het laboratorium Medische Microbiologie vindt u een overzicht van alle testen die het laboratorium doet. In dit

Nadere informatie

Gegeven Onbekende waarde Aantal Soort. ORGANISME =U_encspp? 5 isolaten ORGANISME >agps 4 isolaten ORGANISME mycboa 1 isolaten E

Gegeven Onbekende waarde Aantal Soort. ORGANISME =U_encspp? 5 isolaten ORGANISME >agps 4 isolaten ORGANISME mycboa 1 isolaten E Aanlevering Lab-code ISIS005 Maand December Jaar 2013 Aanlevering-ID 6538 Datum 28-01-2014 Onbekende sleutelwaarden Gegeven Onbekende waarde Aantal Soort ORGANISME =U_encspp? 5 isolaten ORGANISME >agps

Nadere informatie

Tarievenlijst Microbiologische onderzoekingen

Tarievenlijst Microbiologische onderzoekingen RIVM Centrum Infectieziekteonderzoek Diagnostiek en Screeng A. van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl T 030 274 91 11 F 030 274 29 71 fo@rivm.nl Tarievenlijst Microbiologische

Nadere informatie

Gegeven Onbekende waarde Aantal Soort. AFDELING E_EZG3 2 monsters 1 1 10E081574-1.1 1 1 10E082902-1.2 1 1 10E079812-1.2 1 1 10E084583-1.

Gegeven Onbekende waarde Aantal Soort. AFDELING E_EZG3 2 monsters 1 1 10E081574-1.1 1 1 10E082902-1.2 1 1 10E079812-1.2 1 1 10E084583-1. Aanlevering Lab-code Maand Juli Jaar Aanlevering-D Datum -- Onbekende sleutelwaarden Gegeven Onbekende waarde Aantal oort AFDELNG E_EZG monsters Totaal Overzichten #solaten #solaten #Patienten #Patienten

Nadere informatie

LET OP: dit is een onbeheerde kopie; de inhoud kan gewijzigd zijn.

LET OP: dit is een onbeheerde kopie; de inhoud kan gewijzigd zijn. Doel Overzichtelijk weergeven van de werkterreinen van het medisch microbiologisch laboratorium met de mogelijke aanvragen, gebruikte technieken, scoop (accreditatie) en termijn waarop de uitslag bekend

Nadere informatie

serologie pneumoniae, Chlamydia psittaci (papagaaienziekte Nasopharynxwat tot 3 weken na begin daarna: Serum Bordetella pertussis (kinkhoest)

serologie pneumoniae, Chlamydia psittaci (papagaaienziekte Nasopharynxwat tot 3 weken na begin daarna: Serum Bordetella pertussis (kinkhoest) Tractus respiratorius Bovenste luchtwegen Longontsteking bij kinderen Respiratoire virussen Keelwat Gram negatieve staven, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, S. pneumoniae Longontsteking, pneumonie

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK. Staalbehandeling moleculaire biologie OLV Ziekenhuis Aalst Versie 25/03/2016. OLV Ziekenhuis. Klinisch Laboratorium F.MB.

KWALITEITSHANDBOEK. Staalbehandeling moleculaire biologie OLV Ziekenhuis Aalst Versie 25/03/2016. OLV Ziekenhuis. Klinisch Laboratorium F.MB. 1/10 1. Virologie OLV Ziekenhuis Laboratorium Moleculaire Biologie Moorselbaan 164 9300 Aalst Tel.: +32 53 72 40 59 of +32 53 72 41 72 Fax: +32 53 72 45 88 Cytomegalovirus (CMV) PCR, kwalitatief en kwantitatief

Nadere informatie

De superbacterie verlaat het ziekenhuis en komt naar u toe Wat gaat u doen? Wat kunt u doen?

De superbacterie verlaat het ziekenhuis en komt naar u toe Wat gaat u doen? Wat kunt u doen? De superbacterie verlaat het ziekenhuis en komt naar u toe Wat gaat u doen? Wat kunt u doen? Arend-Jan Meinders, internist-intensivist Resistente ziekenhuisbacteriën MRSA = Resistente S. aureus 30-40%

Nadere informatie

Urineweginfecties (UWI s): Antibiotica en resistentie bij microorganismen

Urineweginfecties (UWI s): Antibiotica en resistentie bij microorganismen Urineweginfecties (UWI s): Antibiotica en resistentie bij microorganismen in verpleeghuizen - SNIV 2012 -, De Reehorst, Driebergen Dr. Ine Frénay, arts-microbioloog RLM Dordrecht- Gorinchem 1 Indeling

Nadere informatie

Medische Microbiologie en Infectieziekten ( 024-3657514 Tarievenwijzer 2016 (per 01-02-2016)

Medische Microbiologie en Infectieziekten ( 024-3657514   Tarievenwijzer 2016 (per 01-02-2016) Medische Microbiologie en Infectieziekten ( 024-3657514 www.medischemicrobiologie.nl www.cwz.nl Tarievenwijzer 2016 (per 01-02-2016) D e l D l t l l l l he g l l l l l l l l l h l l l l aanvragen l bl

Nadere informatie

Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen Academische ziekenhuizen PREZIES versie: juni 2016 Documentversie: 1.

Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen Academische ziekenhuizen PREZIES versie: juni 2016 Documentversie: 1. Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen Academische ziekenhuizen PREZIES versie: juni 2016 Documentversie: 1.0 Landelijke Jaarcijfers PO 2015 Versie: 1.0 Pagina 1 van 17 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uitbestede onderzoeken

Uitbestede onderzoeken MaassstadLab Medische Microbiologie Uitbestede onderzoeken Het MSL MM besteed het onderzoek uit op: Instelling locatie Afrikaanse slaapziekte (Trypanosoma brucei) antilichamen Parasitologie (bruin formulier)

Nadere informatie

Instructie bewaren en verzenden materialen. Let op: strip tot 3/4 dopen in urine; geen vloeibare urine in potje!

Instructie bewaren en verzenden materialen. Let op: strip tot 3/4 dopen in urine; geen vloeibare urine in potje! Urinecontainer Bewaren tot transport Afhankelijk van soort patientenmateriaal Lijntips, urine en respiratoir materiaal (sputum, afzuigsel, BAL): koelkast* Alle andere materialen op kamertemperatuur Container

Nadere informatie

Rondzending nieuwe stijl - een integraal aanpak. Sectie bacteriologie/mycologie dr. Tanja Schülin

Rondzending nieuwe stijl - een integraal aanpak. Sectie bacteriologie/mycologie dr. Tanja Schülin Rondzending nieuwe stijl - een integraal aanpak Sectie bacteriologie/mycologie dr. Tanja Schülin Rondzending bacteriologie Kweek algemeen 5x Sputum Feces Wond Difterie/Gonorrhoe Legionella/Bordetella Resistentie

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen 1101001 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 16 1101001 Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen. PREZIES versie: juni 2016 Documentversie: 1.0

Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen. PREZIES versie: juni 2016 Documentversie: 1.0 Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen PREZIES versie: juni 2016 Documentversie: 1.0 Landelijke Jaarcijfers PO 2015 Versie: 1.0 Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave Rapportage PREZIES

Nadere informatie

Antibioticumbeleid in tijden van toenemende resistentie

Antibioticumbeleid in tijden van toenemende resistentie Antibioticumbeleid in tijden van toenemende resistentie Kees Verduin, arts-microbioloog Laboratorium voor microbiologie en infectiepreventie, Amphia ziekenhuis, Breda Wat is het probleem? Antibioticum

Nadere informatie

Heraccreditatie CCKL. Dr L Stolk, Klinische Farmacie, Academisch Ziekenhuis Maastricht

Heraccreditatie CCKL. Dr L Stolk, Klinische Farmacie, Academisch Ziekenhuis Maastricht Heraccreditatie CCKL Dr L Stolk, Klinische Farmacie, Academisch Ziekenhuis Maastricht 19-02-2002 middag symposium eerste CCKL accreditatie Deelnemers: Laboratoria apotheek van de ziekenhuizen Tilburg,

Nadere informatie

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing,

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing, Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon Datum: 15 februari 2016 Geachte aanbieder van nascholing, Op 1 mei 2014 is de pilot zelfevaluatie gunstbetoon van start gegaan. De zelfevaluatie

Nadere informatie

Tarieven diagnostiek ZekerWeten. Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium

Tarieven diagnostiek ZekerWeten. Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Tarieven diagnostiek ZekerWeten De tarieven voor laboratoriumdiagnostiek worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze tarieven kunnen tussentijds wijzigen. De kosten voor

Nadere informatie

Uitbestede onderzoeken

Uitbestede onderzoeken Medische Microbiologie Uitbestede onderzoeken Het MSL MM besteed het onderzoek uit op: Instelling locatie Aciclovir resistentiebepaling HSV Oorspronkelijk materiaal/uitstrijk op wattendrager in virusmedi

Nadere informatie

Resistentieop uwic. Lennie Derde Internist-intensivist UMC Utrecht

Resistentieop uwic. Lennie Derde Internist-intensivist UMC Utrecht Resistentieop uwic Lennie Derde Internist-intensivist UMC Utrecht lderde@umcutrecht.nl @Lennie333 Resistentie in Nederland Indeling van bacteriën G+ G- Coccen Staphylococcen Streptococcen Enterococcen

Nadere informatie

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra Statistieken Naam formulier enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient Titel formulier Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt Gebruiker Schoonderwoerd, Sandra Aantal vragen 20 Totaal

Nadere informatie

Medisch microbiologische laboratoria leveren verantwoorde zorg, maar het kan nog beter

Medisch microbiologische laboratoria leveren verantwoorde zorg, maar het kan nog beter Medisch microbiologische laboratoria leveren verantwoorde zorg, maar het kan nog beter Onderzoek naar de kwaliteit van de medisch microbiologische laboratoria in Nederland Den Haag, november 2008 Aan

Nadere informatie

Moleculaire diagnostiek

Moleculaire diagnostiek Moleculaire diagnostiek van infectieziekten Arjan de Jong 8 december 2015 Moleculaire diagnostiek Diagnostiek op basis van moleculair biologische (DNA/RNA) technieken Moleculaire diagnostiek van infecties

Nadere informatie

Afname materialen MMB en bewaarcondities

Afname materialen MMB en bewaarcondities Anus uitstrijk, GBS - BRMO kweek Strijk stevig met de ESwab langs de anus, terwijl de ESwab om zijn lengte-as roteert. Doe de ESwab zover mogelijk in het meegeleverde buisje. Breek de ESwab op het breekpunt

Nadere informatie

Mei 2015. Jaardocument 2014 Medische Microbiologie

Mei 2015. Jaardocument 2014 Medische Microbiologie Mei 2015 Jaardocument 2014 Medische Microbiologie Inhoudsopgave Voorwoord Blz. 3 1 Medische Microbiologie Blz. 5 2 Productieoverzichten Blz. 6 3 Infectieoverzichten Blz. 10 4 Activiteiten buiten het laboratorium

Nadere informatie

Moleculaire diagnostiek darmparasieten overzicht 2014

Moleculaire diagnostiek darmparasieten overzicht 2014 Moleculaire diagnostiek darmparasieten overzicht 2014 Jaap van Hellemond, parasitoloog Erasmus MC & Havenziekenhuis, Rotterdam Lid namens NVP Theo Schuurs, moleculair bioloog Izore, Centrum Infectieziekten

Nadere informatie

INSTRUCTIE AFNEMEN MRSA KWEKEN DOOR HUISARTS

INSTRUCTIE AFNEMEN MRSA KWEKEN DOOR HUISARTS INSTRUCTIE AFNEMEN MRSA KWEKEN DOOR HUISARTS Eerste actie MRSA verdachte patiënten die (op termijn) naar het MCL gaan altijd melden aan de afdeling Hygiëne & Infectiepreventie (H&IP) via 058-2863718 of

Nadere informatie

Uitbestede onderzoeken

Uitbestede onderzoeken Medische Microbiologie Uitbestede onderzoeken Het MSL MM besteed het onderzoek uit op: Aciclovir resistentiebepaling HSV Oorspronkelijk materiaal/uitstrijk op wattendrager in virusmedium Afrikaanse slaapziekte

Nadere informatie

HANDLEIDING NASCHOLING MEDISCHE MICROBIOLOGIE

HANDLEIDING NASCHOLING MEDISCHE MICROBIOLOGIE HANDLEIDING NASCHOLING MEDISCHE MICROBIOLOGIE inrichting en uitvoering van nascholing voor artsen-microbioloog Opgesteld door Commissie Nascholing NVMM Versie 1, april 2008 p/a Secretariaat NVMM Laboratorium

Nadere informatie

Tarieven Lab diagnostiek 2014

Tarieven Lab diagnostiek 2014 Datum 21 juli 2014 Versie: 2014.1 Auteur: Medische Laboratoria Soort Medische Microbiologie Totaal Doorlooptijd Mogelijk vervolgonderzoek Chlamydia 41,68

Nadere informatie

Model kwaliteitsnormen t.b.v. beroepsvisitatie Medische Microbiologie: Specieel deel

Model kwaliteitsnormen t.b.v. beroepsvisitatie Medische Microbiologie: Specieel deel Model kwaliteitsnormen t.b.v. beroepsvisitatie Medische Microbiologie: Specieel deel versie: 10 datum: augustus 2006 status: tbv avc De beoordeling heeft betrekking op kwaliteitsaspecten van de beroepsuitoefening

Nadere informatie

VERTROUWEN IN PROFESSIONALS

VERTROUWEN IN PROFESSIONALS VERTROUWEN IN PROFESSIONALS drannemarie van t Veen MBA Arts microbioloog UMCUtrecht/ Saltro Lid Adviespanel belanghebbenden RVA ISO 15189 auditor annemarievantveen@gmail.com Kwaliteit Medische Laboratoria

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. 2008, Stichting Laboratorium voor de Volksgezondheid in Friesland (LVF).

Jaarverslag 2007. 2008, Stichting Laboratorium voor de Volksgezondheid in Friesland (LVF). Jaarverslag 2007 Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Surveillance Bloedstroominfecties in Belgische ziekenhuizen

Surveillance Bloedstroominfecties in Belgische ziekenhuizen Surveillance Bloedstroominfecties in Belgische ziekenhuizen Jaarrapport 2016 Surveillance Bloedstroominfecties in Belgische ziekenhuizen Jaarrapport 2016 Gegevens tot en met 2015 AUTEURS Els Duysburgh,

Nadere informatie

Aangrijpingspunten van antibiotica in de prokaryoten. - Celwandsynthese - DNA, RNA en eiwitsynthese

Aangrijpingspunten van antibiotica in de prokaryoten. - Celwandsynthese - DNA, RNA en eiwitsynthese Aangrijpingspunten van antibiotica in de prokaryoten - Celwandsynthese - DNA, NA en eiwitsynthese Dwarsdoorsnede celwand micro-organisme Gram-negatief Gram-positief Algemene mechanismen van antibioticum

Nadere informatie

Disclosure slide. (potentiële) belangenverstrengeling. Geen

Disclosure slide. (potentiële) belangenverstrengeling. Geen BRMO Disclosure slide (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Richtlijnen afname materiaal, doorlooptijd en transportmedia (externe aanvragers)

Richtlijnen afname materiaal, doorlooptijd en transportmedia (externe aanvragers) Pagina : 1 van 8 Soort onderzoek Gemiddelde doorlooptijd Soort materiaal Soort transportmedium Bewaarconditie Banale kweek 1-5 dagen Diversen Transystem charcoal met zwarte dop. Voor anaeroben: max. 4

Nadere informatie

De Infectie preventie RIsico Scan (IRIS), een tool waar we allemaal mee aan de slag moeten?

De Infectie preventie RIsico Scan (IRIS), een tool waar we allemaal mee aan de slag moeten? 24 e dag van de ziekenhuishygiene, 15 december Gent De Infectie preventie RIsico Scan (IRIS), een tool waar we allemaal mee aan de slag moeten? dr. Ina (L.E.) Willemsen Consultant Infectiepreventie Amphia

Nadere informatie

Tarieven Laboratorium diagnostiek 2016

Tarieven Laboratorium diagnostiek 2016 Tarieven Laboratorium diagnostiek 2016 De hieronder vermelde tarieven zijn door de NZA vastgestelde maximum tarieven. Er kan een korting gelden op dit tarief, welke per zorgverzekeraar kan variëren. Disclaimer

Nadere informatie

Beleidswijziging LA-MRSA

Beleidswijziging LA-MRSA Beleidswijziging LA-MRSA Een project over veegerelateerde MRSA in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en ziekenhuis Bernhoven Jamie Meekelenkamp, deskundige infectiepreventie Wat is MRSA? Staphylococcus aureus

Nadere informatie

Sneltesten voor respiratoire virussen: geschikt voor point-of-care? 13 juni 2017 Werkgroep Algemene Medische Microbiologie

Sneltesten voor respiratoire virussen: geschikt voor point-of-care? 13 juni 2017 Werkgroep Algemene Medische Microbiologie Sneltesten voor respiratoire virussen: geschikt voor point-of-care? 13 juni 2017 Werkgroep Algemene Medische Microbiologie Andrea Bruning, MD PhD AIOS Medische Microbiologie Overzicht Introductie - Point-of-care

Nadere informatie

Verdeling van de resultaten per monster. De oorsprong van elke kiem wordt tussen haakjes vermeld.

Verdeling van de resultaten per monster. De oorsprong van elke kiem wordt tussen haakjes vermeld. MICROBIOLOGIE In 2001 werden er 3 enquêtes georganiseerd in het kader van de EKE in de microbiologie. Voor de 3 enquêtes waren er respectievelijk 255, 254 en 250 laboratoria ingeschreven. De deelname van

Nadere informatie

Dit document is bestemd voor alle aanvragers van medisch microbiologisch onderzoek

Dit document is bestemd voor alle aanvragers van medisch microbiologisch onderzoek Dit document is bestemd voor alle aanvragers van medisch microbiologisch onderzoek Doel Het Laboratorium voor Medische Microbiologie van het Medisch Centrum Alkmaar (verder: het laboratorium) verricht

Nadere informatie

HAL Bulletin. Nummer 2, December 2008 MFB/KC/HAL HO/DH/AH 2008.004

HAL Bulletin. Nummer 2, December 2008 MFB/KC/HAL HO/DH/AH 2008.004 Onderwerpen: 1. Bloedafname door huisartsen 2. Aanvragen diagnostiek/consultatie 3. Kwaliteitscontrole glucosemeters 4. Aanleveren urines 5. LVF wetenswaardigheden 6. Coeliakie onderzoek 7. Website 8.

Nadere informatie

(Ree, Melanie de (Sittard-Geleen)) (Ree, Melanie de (Sittard-Geleen))

(Ree, Melanie de (Sittard-Geleen)) (Ree, Melanie de (Sittard-Geleen)) H & I Isolatie-indicaties (V&V/JGZ/Thuiszorg 8021) v. 3, te gebruiken tot 24 uur na 28-11-2016 Map: Zuyderland\Care\Zuyderland Care (V&V/JGZ/Thuiszorg) Titel: H & I Isolatie-indicaties (V&V/JGZ/Thuiszorg

Nadere informatie

Aanlevering. Jaar 2010 Aanlevering-ID 2404 Datum Totaal Overzichten. #Isolaten ISIS #Isolaten #Patienten ISIS #Patienten

Aanlevering. Jaar 2010 Aanlevering-ID 2404 Datum Totaal Overzichten. #Isolaten ISIS #Isolaten #Patienten ISIS #Patienten Aanlevering Lab-code 5 Maand Februari Jaar Aanlevering-D Datum 5-- Totaal Overzichten #solaten #solaten #Patienten #Patienten 6 6 6 amenvatting Bijzondere esistenties Antibiotica-pathogeen combinaties

Nadere informatie

De extractie van bacterieel en fungaal DNA uit verschillende lichaamsvloeistoffen

De extractie van bacterieel en fungaal DNA uit verschillende lichaamsvloeistoffen Een grote verscheidenheid aan bacteriën, virussen, schimmels en parasieten is verantwoordelijk voor de naar schatting 15 miljoen sterfgevallen per jaar als gevolg van infectieziekten. Infectieziekten gaan

Nadere informatie

Aanvraag van medisch microbiologisch onderzoek versie 8 26 september 2014

Aanvraag van medisch microbiologisch onderzoek versie 8 26 september 2014 Procedure Aanvraag van medisch microbiologisch onderzoek versie 8 26 september 2014 wijziging t.o.v. versie 7 mutatienummer: 14/217 3.3 Toegevoegd de tekst: Wanneer van één monster verschillende onderzoeken

Nadere informatie

Jacqueline van Diermen Praktijkverpleegkundige Vivium Naarderheem

Jacqueline van Diermen Praktijkverpleegkundige Vivium Naarderheem Jacqueline van Diermen Praktijkverpleegkundige Vivium Naarderheem (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium

Nadere informatie

Afname materialen MMB en bewaarcondities

Afname materialen MMB en bewaarcondities Anus uitstrijk, GBS - BRMO kweek Strijk stevig met de ESwab langs de anus, terwijl de ESwab om zijn lengte-as roteert. Doe de ESwab zover mogelijk in het meegeleverde buisje. Breek de ESwab op het breekpunt

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Maatschap Medische Microbiologie en Immunologie Gelderland

Jaarverslag 2009. Maatschap Medische Microbiologie en Immunologie Gelderland Jaarverslag 2009 Maatschap Medische Microbiologie en Immunologie Gelderland Inhoud Introductie 3 Samenstelling van de maatschap 4 Praktijk 5 Omvang Afstemming beleid Aanvragers Travel Clinic Vivre Verrichtingenpakket

Nadere informatie

Doorloo ptijd (in dagen) SERUM Stolbuis 1 ml serum 2-8 C 7-14 Onderzoek wordt door extern lab verricht. minimaal 2 ml 2-8 C 1-3

Doorloo ptijd (in dagen) SERUM Stolbuis 1 ml serum 2-8 C 7-14 Onderzoek wordt door extern lab verricht. minimaal 2 ml 2-8 C 1-3 Beping Materia Containertype volume Bewaarconditi es Doorloo ptijd (in dagen) Specifieke criteria/bijzonderheden Anti Streptolysine-O Adenovirus g-, faeces, oog, liquor of eswab met roze dop. Liquor in

Nadere informatie

Onderzoeken afdeling Medische Microbiologie versie 8 7 april 2014

Onderzoeken afdeling Medische Microbiologie versie 8 7 april 2014 Overzicht Onderzoeken afdeling Medische Microbiologie versie 8 7 april 2014 wijziging t.a.v. versie 7 mutatienummer: 12/178, 13/217, 14/065,14/121, meldingno.: 13/018 algemeen - het gehele overzicht is

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers

Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers Laboratorium voor Medische Microbiologie en Immunologie Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg PAL48BY01 Versie 2 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uitbestede onderzoeken

Uitbestede onderzoeken Д1Х3Medische Microbiologie Uitbestede onderzoeken Het MSL MM besteed het onderzoek uit op: Aciclovir resistentiebepaling HSV Oorspronkelijk materiaal/uitstrijk op wattendrager in virusmedium Afrikaanse

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Tarieven Laboratorium diagnostiek 2015

Tarieven Laboratorium diagnostiek 2015 Tarieven Laboratorium diagnostiek 2015 De hieronder vermelde tarieven zijn door de NZA vastgestelde maximum tarieven. Er kan een korting gelden op dit tarief, welke per zorgverzekeraar kan variëren. Disclaimer

Nadere informatie

Directe identificatie en gevoeligheidsbepaling van micro-organismen uit positieve hemoculturen met behulp van MALDI-TOF MS en het BD Phoenix Systeem

Directe identificatie en gevoeligheidsbepaling van micro-organismen uit positieve hemoculturen met behulp van MALDI-TOF MS en het BD Phoenix Systeem Directe identificatie en gevoeligheidsbepaling van micro-organismen uit positieve hemoculturen met behulp van MALDI-TOF MS en het BD Phoenix Systeem An Joosten Directe identificatie en gevoeligheidsbepaling

Nadere informatie

Antibiotica voor dummies Annemieke Mes-Rijkeboer infectioloog-intensivist

Antibiotica voor dummies Annemieke Mes-Rijkeboer infectioloog-intensivist Antibiotica voor dummies Annemieke Mes-Rijkeboer infectioloog-intensivist Doel Basisprincipes antibiotica Generaliserend Geen microbioloog/infectioloog Leuk! Puzzel! Centrale vraag Antibiotica: wat dekt

Nadere informatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie Polikliniek Algemene bezoekersinformatie 1 2 Inhoudsopgave Een afspraak maken met de specialist 4 Inlichtingen 4 Gastvrouw 4 Respectvol omgaan met elkaar 5 Rolstoelen 5 Inschrijving (ponsplaatje) 5 Melden

Nadere informatie

Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1. Productie 2015 pagina 2. Patiëntenaantallen van het jaar 2015, 2014 en pagina 3. per specialisme pagina 4

Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1. Productie 2015 pagina 2. Patiëntenaantallen van het jaar 2015, 2014 en pagina 3. per specialisme pagina 4 Inhoudsopgave: Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1 Productie pagina 2 Patiëntenaantallen van het jaar, 2014 en pagina 3 2013 onderverdeeld per specialisme Grafiek patiëntenaantallen over de afgelopen 3

Nadere informatie

Code Oranje. Presentatie Invitational Conference Spoedzorg deel 2 Geert de Kousemaeker 25 oktober 2016

Code Oranje. Presentatie Invitational Conference Spoedzorg deel 2 Geert de Kousemaeker 25 oktober 2016 Code Oranje Presentatie Invitational Conference Spoedzorg deel 2 Geert de Kousemaeker 25 oktober 2016 Colofon Uitgave: Code Oranje Versie : 1.0 26-10-2016 Status: Gereed Distributie: Niet van toepassing

Nadere informatie

Hoe manage ik een incident / recall

Hoe manage ik een incident / recall Hoe manage ik een incident / recall 17 september 2014 Jan Hazelhof DSMH+E Diaconessenhuis Meppel Incident op de poli urologie 23 december 2013, Diaconessenhuis Meppel Dienst Medische Techniek Constateert

Nadere informatie