Foto s voorkant: HIV, Aspergillus fumigatus, DNA helix. Staphylococcus aureus, Giardia lamblia

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Foto s voorkant: HIV, Aspergillus fumigatus, DNA helix. Staphylococcus aureus, Giardia lamblia"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Taak- en doelstelling Stichting Medische Microbiologie Kwaliteitsbeleid Externe kwaliteitscontrole Behaalde kwaliteitsdoelstellingen Arbo- en milieubeleid Jaargesprekken Klachten en foutenregistratie Algemene gegevens laboratorium Formatie Organogram Overlegstructuren Lidmaatschappen Samenwerkingsverbanden Doelmatigheid en zorg Beleidsplan Budget en exploitatie, inclusief overhead Activiteiten Uitbesteding van onderzoek Opleiding en kwalificatie van personeel Bij- en nascholing Vakliteratuur Aanschaf goederen Rapportage van onderzoeksgegevens Materialen Totaal aantal verrichtingen microbiologie en infectieserologie Gemiddeld aantal verrichtingen totaal per analist Aantal onderzoeken per specialismen (exclusief ordertarief) IUI s Rijksverrichtingen Epidemiologie Gevoeligheidspercentages 2011, 2012 en 2013 CLSI/Eucastcriteria...31 Foto s voorkant: HIV, Aspergillus fumigatus, DNA helix. Staphylococcus aureus, Giardia lamblia

3 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2013 van de Stichting Medische Microbiologie Roosendaal-Bergen op Zoom (St. MMB). In dit jaar is de Stichting weer bezocht door de CCKL in verband met de tweejaarlijkse controle. De rapportage, het plan van aanpak en de heraccreditatie vallen in De artsen-microbioloog zijn als medisch specialist ook bezocht door de NVMM. Het oordeel was goed. In 2013 is ook de directeur van de Stichting benoemd als hoofd van de afdeling MMI in het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis met de bedoeling deze afdeling te integreren met de St. MMB. Uitwerking van deze samenwerkingsplannen zal in 2014 plaatsvinden. Met deze regionale samenwerking is ook dr. D.I.K. Versteeg als arts-microbioloog toegetreden tot de maatschap artsen-microbioloog Brabant/Zeeland en als staflid benoemd in de beide ziekenhuizen en de St. MMB. Onze medewerkster Esther Brands was dit jaar 12½ jaar in dienst. Hier is gepast aandacht aan besteed. Gedurende het jaar heeft de St. MMB zijn website gelanceerd (www.medische-microbiologiewestbrabant.nl). Hier worden zowel patiënten als zorgverleners geïnformeerd over alle activiteiten van de Stichting. De data en verslaggeving van het kwaliteitsbeleid zijn opnieuw vormgegeven door de kwaliteitsfunctionaris Jacqueline Janssens. Ten slotte wil ik nog onze secretaresse Mariëlle Peeters, onze hoofdanalist Sylvia van Leest en onze systeembeheerder Henry Richardson bedanken voor het verzamelen van de gegevens en het verwerken ervan tot in dit jaarverslag. R.G.F. Wintermans, Directeur Stichting Medische Microbiologie Roosendaal-Bergen op Zoom -2-

4 2. Taak- en doelstelling Stichting Medische Microbiologie - het begeleiden van aanvragen voor medisch microbiologisch onderzoek binnen de regio - het optimaal uitvoeren van medisch microbiologisch onderzoek, conform de eisen van de tijd - het interpreteren van resultaten van het medisch microbiologisch onderzoek - het archiveren van de historie van het medisch microbiologisch onderzoek - het adviseren van aanvragers over de behandeling van infectieziekten en gewenst vervolgonderzoek ten behoeve van infectieziekten - het doen van afdelingsconsulten bij patiënten op verzoek van behandelaar danwel naar aanleiding van vraagstelling onderzoek of resultaat hiervan - het doen van telefonische consulten in het kader van diagnostiek, behandeling en preventie van infecties - begeleiding van de hygiëne en infectiepreventie van regionale ziekenhuizen en verpleeghuizen -3-

5 3. Kwaliteitsbeleid 3.1 Externe kwaliteitscontrole Externe kwaliteitscontroles vinden plaats via: SKML: Bacteriologie/serologie: Kweek algemeen (4x per jaar) Lues/Borrelia (1x per jaar) Helicobacter-serologie Virologie/serologie: HIV (2x per jaar) Hepatitis A, B en C (2x per jaar) CMV, EBV, Toxoplasmose (1x per jaar) Exantheem (1x per jaar) Rubella (1x per jaar) Antibiotica: Gevoeligheden (2x per jaar) Fertiliteit Semenanalyse (4x per jaar) Mycologie: Determinatie (2x per jaar) Parasitologie Parasitologie (4x per jaar) QCMD: Neisseria gonorrhoeae DNA- NgDNA12 Chlamydia trachomatis DNA CTDNA12A Methicillin Resistant S. aureus MRSADNA12 Clostridium difficile DNA CDDNA12 Borrelia burgdorferi DNA BbDNA12 Enterovirus RNA- EVRNA12 VZV DNA- VZVDNA12 Parechovirus RNA-PeVRNA12 HSV DNA HSVDNA12 Norovirus RNA-NVRNA12 Gastro Parasieten-GastroB12 (pilot) Gastro Bacteriën gastrob12 (Pilot) De resultaten van de externe kwaliteitscontroles worden besproken in het driewekelijks werkoverleg en genotuleerd. Tevens wordt er na iedere definitieve uitslag een formulier SKML ingevuld met evt. een actieplan. 3.2 Behaalde kwaliteitsdoelstellingen 2011 CCKL-accreditatie: Op 31 januari 2013 werd een extra controlebezoek CCKL uitgevoerd ivm de verhuizing naar een nieuwe locatie van de Stichting Medische Microbiologie. Het conceptrapport werd op 7 februari 2013 ontvangen. Het plan van aanpak is begin april verstuurd naar de CCKL. Het auditteam en de RvA/CCKL van mening dat de corrigerende maatregelen die getroffen zijn om de afwijkingen ongedaan te maken, voldoende waren. Op 22 april 2013 werd de accreditatie dan ook verlengd tot 30 september Op 10 oktober 2013 werd er systeemdocumentatie opgevraagd voor het reguliere controlebezoek. Dit controlebezoek zal 22 januari 2014 plaatsvinden. -4-

6 Documentbeheer De kwaliteitsdocumentatie is opgebouwd uit een kwaliteitshandboek, algemene procedures, procedures per afdeling, protocollen, analysevoorschriften, bedieningsvoorschriften en bereidingsvoorschriften. Iedere twee jaar vindt er een revisie plaats volgens de procedure documentbeheer en de handleiding DKS. De status van de documenten is te raadplegen in DKS. In 2014 wordt DKS vervangen door I-document. DKS, Infoland: In december 2013 stonden de volgende documenten in DKS met de status definitief: Document Aantal % Aantal % Kwaliteitshandboek Procedures Protocollen Analysevoorschriften: bacteriologie/virologie fertiliteit infectieserologie moleculaire microbiologie mycologie parasitologie Bereidingsvoorschriften Bedieningsvoorschriften Administratie handleiding Glims Fertiliteit: het analysevoorschrift vitaliteit is komen te vervallen. Moleculaire microbiologie: analysevoorschriften zijn samengevoegd. Bereidingsvoorschriften: diverse kleurstoffen worden kant-en-klaar besteld. Dus deze zijn komen te vervallen. Bedieningsvoorschriften: het bedieningsvoorschrift Maldi Biotyper is toegevoegd. Alle 494 documenten, inclusief formulieren en logboeken die in DKS staan worden daar beheerd op locatie Roosendaal, volgens de handleiding DKS. Documenten die noodzakelijk zijn voor de dagelijkse werkzaamheden, zoals analysevoorschriften en bereidingsvoorschriften worden nog wel uitgeprint, de overige niet. De noodprocedure voor DKS is ziekenhuisbreed aangepast. Bij het uitvallen van DKS wordt onmiddellijk overgegaan op een andere server. Na het invoeren van een document wordt het document eerst beoordeeld en evt. nog aangepast door de kwaliteitsfunctionaris (mn de lay-out, afbeeldingen toevoegen etc.) voordat het document voor webbeoordeling wordt aangeboden aan de hoofdanalist en andere betrokkenen. De autorisatie vindt altijd plaats door de arts-microbioloog. De kwaliteitsfunctionaris, de hoofdanalist en de secretaresse arts-microbioloog zijn bevoegd voor DKS-documentbeheer. 3.3 Arbo- en milieubeleid Op 4 juni 2013 heeft er een risico inventarisatie en evaluatie (R.I.&E.) plaatsgevonden. Deze werd uitgevoerd door een hoger veiligheidskundige, RVK Kenniskern P&O, team Arbeid & Gezondheid. Op 7 juli 2013 werd het rondgangverslag van de RI&E Veiligheid en Gezondheid van de Stichting Medische Microbiologie toegestuurd. Tevens werden enkele onderliggende stukken toegevoegd waar naar vanuit het rondgangverslag wordt verwezen; zie ordner R.I.E.. -5-

7 Dit rondgangverslag was tevens het basisdocument voor de uitwerking van het definitieve plan van aanpak t.a.v. de veiligheid- en gezondheidsaspecten. Naar aanleiding van de R.I.&E. en het plan van aanpak zijn er geen openstaande actiepunten op het laboratorium. 3.4 Jaargesprekken Alle jaargesprekken hebben in 2013 plaatsgevonden volgens een jaarplanning. De verslagen zijn gemaakt en kopieën zijn verzonden naar P&O. Tijdens deze jaargesprekken worden tevens de bevoegdheden en opleidingsbehoefte van de medewerker besproken en eventueel geregistreerd. De jaargesprekken vinden plaats volgens een vastgestelde procedure, met vaste agendapunten en agendapunten aangeleverd door de werknemer. Deze maakt het conceptverslag dat door de leidinggevende wordt besproken en geaccordeerd en doorgestuurd naar P&O. De volgende agendapunten komen altijd aan bod. Evaluatie vorig jaargesprek Functioneren medewerker Coaching en terugkoppeling leidinggevende Werkdruk Arbo zaken Werkomstandigheden Eventueel leeftijdsgericht personeelsbeleid. Bespreken competenties dmv competentiescan 1/3 jaar Persoonlijk ontwikkelingsplan ( POP ) Opleidingsbehoefte Bevoegdheden Tabellen opleiding en ervaring Fusie medische microbiologie 3.5 Klachten en foutenregistratie De externe klachten bestaan uit alle schriftelijke, telefonische of mondelinge klachten dan wel opmerkingen over producten en diensten die de afdeling voor anderen levert. De interne fouten zijn zaken die door de medewerkers zelf worden gesignaleerd en niet conform het kwaliteitsniveau zijn zoals de afdeling dat voor zichzelf heeft gesteld. Dit alles wordt verwerkt in VIM-meldpunt en geregistreerd als meldingen. Het type meldingen is onderverdeeld in 9 categorieën. Aanvraag en identificatie materiaal en kaart Apparatuur en materialen (bestellingen of defecten) Autorisatie (arts-assistent of specialist) Communicatie (bejegening, bereikbaarheid of overig) Laboratoriumonderzoek Overig Registratie LIZ/ZIS/ICT Transport en ontvangst patiëntenmateriaal Uitslagen (incompleet, niet ontvangen, onjuistheid) -6-

8 Meldingen Het aantal meldingen is gedaald van 279 meldingen in 2012 naar 225 meldingen in 2013 (daling van 19,4%). Er waren 68 meldingen over laboratoriumonderzoek algemeen (in 2012 nog 98, daling van 30.6%). Meldingen 2013 Aanvraag en identificatie materiaal en kaart Apparatuur en materialen Autorisatie Communicatie Laboratoriumonderzoek Overig Registratie LIZ/ZIS/ICT (inzender) Registratie LIZ/ZIS/ICT (overig) Transport en ontvangst patiëntenmateriaal Uitslagen (incompleet) 10 0 Categorie Uitslagen (niet ontvangen) Uitslagen (onjuistheid) Uitslagen (vertraagd) Laboratoriumonderzoek Moleculaire microbiologie Bacteriologie Serologie Mycologie fertiliteit 5 0 Meldingen per afdeling -7-

9 Moleculaire microbiologie: Het aantal meldingen is ten opzichte van 2012 gedaald van 34 naar 20 (daling van 41,2%). De groep analisten is in 2013 beperkt tot 12 en er is een pipetteerrobot aangeschaft. Daardoor is het aantal meldingen afgenomen. In 2014 wordt er een koppeling tussen apparatuur en LIS gerealiseerd. Dit project was al in 2013 opgestart. De 20 meldingen blijken na analyse incidenten. Bacteriologie: Na analyse blijken er 29 meldingen op de afdeling bacteriologie (in 2012 nog 24, stijging van 20,8% ). Deze worden beschouwd als incidenten. Infectieserologie: Op de subafdeling serologie betrof het 9 meldingen (in 2012 nog 22, daling van 44,8%). Doordat de meeste testen zijn overgeplaatst van de evolyzer naar de Liaison XL. Alle meldingen kunnen als incidenten beschouwd worden. Mycologie: Op de subafdeling mycologie betreft het 2 meldingen. Dit zijn incidenten Fertiliteit: Op de subafdeling fertiliteit betreft het 2 meldingen. Dit zijn incidenten (1 keer een uitslag verkeerd uitgedaan (0.8 miljoen bij een IUI ipv <1 miljoen, geen HTF-medium in stoof gezet). Verbetertrajecten naar aanleiding van geregistreerde meldingen: De meldingen worden ad hoc opgelost. Door het relatief lage totale aantal klachten en fouten is het niet goed mogelijk een rode draad aan te geven en beleid hierop te ontwikkelen. -8-

10 4. Algemene gegevens laboratorium 4.1 Formatie fte aantal fte aantal fte aantal Arts-microbioloog 1,9 2 1,9 2 2,2 3 Secretaresse 0,72 1 0,72 1 0,72 1 Moleculair bioloog 0,6 1 0,6 1 0,6 1 Hoofdanaliste 2,0 2 1,0 1 1,0 1 Analist/kwaliteitsfunctionaris 0,89 1 0,89 1 0,89 1 Analisten 16, , ,4 19 Deskundigen infectiepreventie - - 2,03 2 4,1* 4 Surveillance medewerker infectiepreventie ,6 1 Totaal 22, , ,21 31 *vanaf 2013 zitten de deskundigen infectiepreventie FZR ook in de stichting Voorzitter Raad van Bestuur Secretaris/penningmeester Leden Directeur Plv. directeur Secretaresse Kwaliteitsfunctionaris Moleculair microbioloog Hoofdanalist Senior analisten Analisten Hygiëne & infectiepreventie H. Ensing J. van den Brand I. Smalbraak, J. van Vliet R. Wintermans P. van Keulen M. Peeters J. Janssens A. Bergmans S. van Leest M. v.d. Ent, A. Hesbeens, J. de Ryck E. Brands, E. van Dorst, N. Dubbelman, R. Goddrie, L. van Hal, M. Hagenaars, I. Huiskens, S. Kapitein, A. Klaassen, C. Kriesels, R. Lameir, P. Lockefeer, A. van Nassauw, L. Qoubbane, E. Roeland, C. Rommens, N. ten Feld, H. Hamers, S. Machielse, E. Musters, P. v. Broekhoven -9-

11 4.2 Organogram Stichting Medische Microbiologie per Raad van Bestuur voorzitter secretaris/ penningmeester lid lid Directie directeur arts-microbioloog plv directeur arts-microbioloog secretaresse hoofdanalist kwaliteitsfunct. moleculair microbioloog hygiëne & infectiepreventie teamleider moleculaire microbiologie, administratie teamleider bacteriologie, mycologie fertiliteit teamleider serologie, parasitologie citolab stagiair analisten analisten analisten 4.3 Overlegstructuren Overleg van het afdelingshoofd met deelnemers van buiten de afdeling Soort overleg Deelnemers Frequentie Stichtingsoverleg Raad van Bestuur, directie Halfjaarlijks Productieoverleg Jaarlijks MOA-overleg (FZR en LZB) Hoofden MOA-afdelingen Maandelijks Raad van Bestuur, stafbestuur, MOA-vertegenwoordiger en artsenmicrobioloog Maatschap/opleidingsoverleg Artsen-microbioloog, artsassistenten in opleiding Dienstoverdracht Artsen-microbioloog en agio s Notulen hiervan worden gemaakt en besproken. Wekelijks Wekelijks -10-

12 Overleg op de afdeling Soort overleg Deelnemers Frequentie Afdelingsoverleg Hoofdanalist, analisten, secretaresse, moleculair microbioloog en hoofd afdeling Kwaliteitsoverleg Hoofd afdeling, hoofdanalist en kwaliteitsfunctionaris PCR overleg Hoofd afdeling, moleculair microbioloog en hoofdanalist Werkoverleg LZB Hoofd afdeling, deskundigen infectiepreventie LZB Werkoverleg FZR Hoofd afdeling, deskundigen infectiepreventie FZR Werkoverleg HIP Hoofd afdeling, deskundigen infectiepreventie FZR en LZB Notulen en actiepunten worden gemaakt en besproken. Driewekelijks Maandelijks Maandelijks Driewekelijks Driewekelijks Tweewekelijks Jaargesprekken afdelingshoofd Deelnemers Hoofdanalist Secretaresse Kwaliteitsfunctionaris Deskundigen infectiepreventie Moleculair microbioloog Frequentie Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Surveillance medewerker infectiepreventie Jaarlijks Verslagen hiervan worden gemaakt, getekend en gearchiveerd. -11-

13 4.4 Lidmaatschappen R.G.F. Wintermans Intern: - directeur Stichting Medische Microbiologie Roosendaal-Bergen op Zoom - voorzitter commissie ziekenhuisinfecties (beide ziekenhuizen) - voorzitter vrije stafmaatschap (LZB) - lid MOA-vergadering (beide ziekenhuizen) - lid bestuur stafmaatschap (FZR) - lid stafmaatschap (beide ziekenhuizen) - lid medische staf (beide ziekenhuizen) - lid kwaliteitscommissie medische staf (FZR) - lid geneesmiddelencommissie m.b.t. antibiotica (beide ziekenhuizen) - redacteur antibioticarichtlijnen (beide ziekenhuizen) - lid commissie waterkwaliteit dialyseafdeling (beide ziekenhuizen) - lid bestuur botbank (beide ziekenhuizen) - TRIP-verantwoordelijke aangaande IUI (beide ziekenhuizen) Extern: - referentielaboratorium Mycologie binnen de Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoria (SKML) - voorzitter Beroepsbelangen Commissie NVMM artsen-microbioloog - lid Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) - lid Nederlandse Vereniging voor Medische Mycologie (NVMy) - lid Nederlandse Vereniging voor Infectieziekten (NVIZ) - lid European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) - lid American Society of Microbiology (ASM) - lid International Society of Infectious Diseases (ISID) - participant A-opleiding arts-assistenten medische microbiologie (Tilburg) - participant B-opleiding arts-assistenten medische microbiologie (Breda) - lid Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)/ Orde der Medisch Specialisten (OMS) - plaatsvervangend vertegenwoordiger medische staf in SMPS (FZR) P.H.J. van Keulen Intern: - plaatsvervangend directeur Stichting Medische Microbiologie Roosendaal-Bergen op Zoom - buitengewoon staflid (FZR) - lid medische staf (LZB) - lid stafmaatschap (beide ziekenhuizen) Extern: - lid Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) - lid Orde van Medisch Specialisten (OMS) - lid Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG) - lid Nederlandse Vereniging voor Parasitologie (NVP) - lid Vereniging voor Infectieziekten - lid Vereniging voor Klinische Embryologie (VKE) -12-

14 - lid American Society for Microbiology (ASM) - lid European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) - participant A-opleiding arts-assistenten medische microbiologie (Tilburg) - participant B-opleiding arts-assistenten medische microbiologie (Breda) D.I.K. Versteeg Intern: - lid medische staf Stichting Medische Microbiologie Roosendaal-Bergen op Zoom - buitengewoon staflid (beide ziekenhuizen) Extern: - lid Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) - lid Orde van Medisch Specialisten (OMS) - lid Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) 4.5 Samenwerkingsverbanden - Maatschap artsen-microbioloog regionaal (Roosendaal, Breda, Goes en Tilburg) - Diensten artsen-microbioloog regionaal (Roosendaal, Breda, Goes en Tilburg) -13-

15 5. Doelmatigheid en zorg 5.1 Beleidsplan 2014 Optimalisering logistiek diagnostiek laboratorium Kostprijsberekening totale diagnostische pakket Verbetering inzicht en toezicht op facturering en cashflow Stichtingskosten en opbrengsten Opzetten infectieziekten basisdossier in HiX voor klinische consulten Uitbreiding van het diagnostisch pakket (testen > 100 per jaar) PCR atypische luchtweginfecties PCR pusverwekkers PCR HPV opzetten (in samenwerken met pathologie) Implementatie Bordetella serologie, rota/adeno Ag faeces, Clostridium difficile toxine faeces Liaison XL Implementatie Abbott SOA-PCR s Evaluatie BD max voor sneldiagnostiek PCR s MRSA, noro/rota, ESBL/CPE, atypische respiratoire luchtweginfectie Digitalisering routine microscopie in Jivex/Glims Overgang van breekpunten gevoeligheidsbepaling Eurocast (EU) 2013 naar 2014 Uitbreiding service en omzet huisartsen Uitbreiding service en omzet verpleeghuizen regio, met name STL met 5% Uitbreiding service en omzet ziekenhuizen en huisartsenlaboratoria door uitbreiding maatschap met 1 FTE arts-microbioloog Evaluatie verdere regionale samenwerking (Breda, Dordrecht en Tilburg) door uitwisseling diagnostiek dan wel uitbreiding van de maatschapregio Herintroductie ordermanagement nieuwe HiX Onderhouden kwaliteitsystemen CCKL, QCMD en SKML Uitbreiding service eigen ziekenhuizen Up to date houden regionaal antibioticumbeleid (App) Intensivering klinische consultatie Implementatie LEAN concept laboratorium ism Elisabeth Ziekenhuis Integratie moleculaire diagnostiek ADRZ in Roosendaal -14-

16 Introductie nieuw LIS (Glims) ADRZ Uitwerken en implementatie samenwerking/fusie MMI ADRZ door notitie te schrijven en voor te leggen aan en bespreken met Raden van Bestuur FZR, LZB en ADRZ 5.2 Budget en exploitatie, inclusief overhead Budget * Exploitatie * * inclusief huur nieuw laboratorium 5.3 Activiteiten Categorie Onderzoek 2013 Bacteriologie Microscopie Kweek banaal Kweek schimmel Determinatie Gevoeligheid Ag bepalingen Serologie Ab/Ag bepalingen (Elisa + IB) Moleculaire diagnostiek PCR S 183 Fertiliteit Semenanalyse Uitbesteding van onderzoek Onderzoek Test TBC Kweek/PCR Bordetella PCR/IgG Mycoplasma pneumonia PCR 80 0* 73* Herpes Simplex IgG/IgM/PCR 100 0* 0* Q-koorts IgG/IgM/PCR * Adenovirus PCR Psittacosis IgG/IgM/IgA/PCR Yersinia Immunoblot/IgG/IgA * Bof IgM/PCR Varicella IgG/IgM/PCR 150 0* 0* Mazelen IgM/PCR Mazelen (ivm epidemie) IgG

17 Influenza A en B PCR Parvo B19 IgG/IgM 0 0* 0* Resp. Sync. Virus PCR 75 0* 0* Bartonella IgM/PCR Para-influenza 1, 2, 3, 4 PCR HIV (confirmatie) Western Blot Coxsackie B PCR 45 0* 0* Borrelia Immunoblot IgG/IgM * Brucella Agglutinatie HBe Ab/Ag ELISA Legionella IgG/IgM * STEC PCR 90 Echovirus PCR 45 0* 0* Norovirus PCR 198 0* 0* HMPV PCR * 32 Trichomonas PCR Rhinovirus PCR 200 0* 32 HCV RNA HCV IBA HCV genotype HBV DNA kwantitatief CMV PCR kwantitatief EBV PCR kwantitatief 3 6 Totaal * wordt door St MMB zelf gedaan De 24% stijging van extern onderzoek wordt met name veroorzaakt door de (eenmalige) stijging van onderzoek op mazelen (465) ten gevolge van de mazelenepidemie en Q-koorts (851) vanwege de verhoogde aandacht gezien de Brabantse endemie. De onderzoeken worden door de volgende laboratoria/instellingen uitgevoerd: St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg afdeling medische microbiologie Amphiaziekenhuis in Breda afdeling medische microbiologie AZ Leiden afdeling parasitologie AZ Rotterdam afdeling virologie RIVM in Bilthoven CLB in Amsterdam AMC in Amsterdam referentielaboratorium meningitis -16-

18 6. Opleiding en kwalificatie van personeel 6.1 Bij- en nascholing R.G.F. Wintermans Bijgewoonde voordrachten streeklaboratorium Tilburg 30 januari Resistentie van gonokokken Moleculaire diagnostiek van worminfecties I.T.M.A. Overdevest Dr. J.J. Verweij 20 maart Antibiotic stewardship Vergeten antibiotica J. Sikkens B. van Herendael 24 april 29 mei 26 juni 25 september 30 oktober Infectiepreventie risicoscan in verpleeghuizen Community-acquired MRSA in de Nederlandse bevolking: risicofactoren, dynamiek en stam karakteristieken MRSA in de varkenshouderij Kosteneffectiviteit infectiepreventie Lymfogranuloma venereum (LGV) Achtergronden bij fenotypische gevoeligheidsbepalingen Antibiotica uit de grond Data warehousing met medische microbiologie Q-koorts: niet voor alle diagnostische dilemma s is een praktische oplossing Nitrofurantoïne Dr. L.E. Willemsen M.M.L. van Rijen B. van Cleef Prof. dr. J.A.J.W. Kluytmans J. Beuving W. van den Bijllaardt Prof. G. van Wezel J. Korbeeck M.C.A. Wegdam-Blans E.M.L. Denie-Verhaegh 27 november (Neuro)borreliose: klinische aspecten (Neuro)borreliose: diagnostische aspecten Prof. dr. D. van de Beel Dr. W. Ang Bijeenkomsten/congressen - ECCMID, Berlijn, april TIMM 6th Trends in Medical Mycology, Kopenhagen, okt Gehouden voordrachten Dengue, klinische les analisten medische microbiologie St. MMB en Amphia, 21 maart Antibiotica, poortartsen Franciscus Ziekenhuis, 5 december -17-

19 Publicaties Wintermans BB, Reuland EA, Wintermans RG, Bergmans AM, Kluytmans JA. The costeffectiveness of ESBL detection: towards molecular detection methods? Clin Microbiol Infect Jul;19(7): doi: /j x. Posters Anneke M.C. Bergmans, Sylvia van Leest, Robert G.F. Wintermans. Real-time PCR detection of dermatophytes: 5 years of experience in The Netherlands. EMMD Scheveningen, 2-4 okt

20 P.H.J. van Keulen Bijgewoonde voordrachten streeklaboratorium Tilburg 30 januari Resistentie van gonokokken Moleculaire diagnostiek van worminfecties I.T.M.A. Overdevest Dr. J.J. Verweij 20 maart Antibiotic stewardship Vergeten antibiotica J. Sikkens B. van Herendael 24 april 29 mei 26 juni 25 september 30 oktober Infectiepreventie risicoscan in verpleeghuizen Community-acquired MRSA in de Nederlandse bevolking: risicofactoren, dynamiek en stam karakteristieken MRSA in de varkenshouderij Kosteneffectiviteit infectiepreventie Lymfogranuloma venereum (LGV) Achtergronden bij fenotypische gevoeligheidsbepalingen Antibiotica uit de grond Data warehousing met medische microbiologie Q-koorts: niet voor alle diagnostische dilemma s is een praktische oplossing Nitrofurantoïne Dr. L.E. Willemsen M.M.L. van Rijen B. van Cleef Prof. dr. J.A.J.W. Kluytmans J. Beuving W. van den Bijllaardt Prof. G. van Wezel J. Korbeeck M.C.A. Wegdam-Blans E.M.L. Denie-Verhaegh 27 november (Neuro)borreliose: klinische aspecten (Neuro)borreliose: diagnostische aspecten Prof. dr. D. van de Beel Dr. W. Ang Bijeenkomsten/congressen - Scientific Spring Meeting KVNM & NVMM, Arnhem, 16 en 17 april - ASM, Denver, Colorado, USA, mei - Werkgroep HIP NVMM, 17 juli - Workshop overgang CCKL praktijkrichtlijn naar ISO 15189, 19 september - 3 e opleiderbijeenkomst Medische Microbiologie, 7 oktober - Malditof meeting, 31 oktober Gehouden voordrachten Parasitologie, klinische les analisten medische microbiologie St. MMB en Amphia, 1 oktober en 7 november -19-

21 D.I.K. Versteeg Bijgewoonde voordrachten streeklaboratorium Tilburg 30 januari Resistentie van gonokokken I.T.M.A. Overdevest Moleculaire diagnostiek van worm- Dr. J.J. Verwij infecties 27 februari Livestock-associated Staphylococcus S. Vandendriessche Aureus in animal and human populations in Belgium Beta-lactamases voor gevorderden Dr. C.M. Verduin 24 april Infectiepreventie risicoscan in verpleeg- Dr. L.E. Willemsen huizen Community-acquired MRSA in de Neder- M.M.L. van Rijen landse bevolking: risicofactoren, dynamiek en stam karakteristieken 29 mei MRSA in de varkenshouderij B. van Cleef Kosteneffectiviteit infectiepreventie Prof. dr. J.A.J.W. Kluytmans 30 oktober Q-koorts: niet voor alle diagnostische M.C.A. Wegdam-Blans Dilemma s is een praktisch oplossing Nitrofurantoïne E.M.L. Denie-Verhaegh 27 november (neuro)borreliose; klinische aspecten Dr. D. van de Beek (neuro)borreliose: diagnostische aspecten Dr. C.W. Ang Bijeenkomsten/Congressen - Scientific Spring Meeting KVNM & NVMM, Arnhem, 16 en 17 april - Nationaal Congres Antibiotica Stewardship, Ede, 29 mei, - Zorgvisiecongres Diagnose Technologie, Bussum, 20 september - HIV-neurologie, Goes, 31 oktober - Najaarsvergadering NVMM/VIZ, Utrecht, 21 november -20-

22 A.M.C. Bergmans Bijgewoonde voordrachten streeklaboratorium Tilburg 30 januari Resistentie van gonokokken I.T.M.A. Overdevest Moleculaire diagnostiek van worm- Dr. J.J. Verwij infecties 27 februari Livestock-associated Staphylococcus S. Vandendriessche Aureus in animal and human populations in Belgium Beta-lactamases voor gevorderden Dr. C.M. Verduin 24 april Infectiepreventie risicoscan in verpleeg- Dr. L.E. Willemsen huizen Community-acquired MRSA in de Neder- M.M.L. van Rijen landse bevolking: risicofactoren, dynamiek en stam karakteristieken 29 mei MRSA in de varkenshouderij B. van Cleef Kosteneffectiviteit infectiepreventie Prof. dr. J.A.J.W. Kluytmans 30 oktober Q-koorts: niet voor alle diagnostische M.C.A. Wegdam-Blans Dilemma s is een praktisch oplossing Nitrofurantoïne E.M.L. Denie-Verhaegh 27 november (neuro)borreliose; klinische aspecten Dr. D. van de Beek (neuro)borreliose: diagnostische aspecten Dr. C.W. Ang Bijeenkomsten/Congressen - Wetenschappelijke Voorjaarsvergadering NVMM Papendal, Arnhem, april - ECCMID, Berlijn, april - Symposium Medische Microbiologie 2020: over grenzen, Maastricht, 13 september - Workshop Overgang CCKL Praktijkrichtlijn naar ISO 15189, Ulvenhout, 19 september - EMMD congres, Scheveningen, 2-4 oktober - WMDI bijeenkomst, Utrecht, 19 februari (thema: Molecular Typing) - WMDI bijeenkomst, Utrecht, 28 mei (thema: Vernieuwingen in het moleculair diagnostisch laboratorium) - WMDI bijeenkomst, Utrecht, 5 november (thema: CE-IVD en de moleculaire diagnostiek) - Wetenschappelijke Najaarsvergadering NVMM, Utrecht, 21 november - BD symposium Hospital-Acquired Infections, Rosmalen, 3 december Gehouden voordrachten - Moleculaire diagnostiek van dermatofyten; 5 jaar real-time PCR, Veterinaire Faculteit Universiteit Utrecht, 28 maart Moleculaire diagnostiek van dermatofyten; 5 jaar real-time PCR, klinische les analisten FZR + Amphia, Roosendaal, 20 juni Snelle moleculair-diagnostische methoden voor detectie en identificatie van dermatofyten in nagels, schilfers en haren, Nascholingscursus Dermatofyten NVML, Utrecht, 18 december

23 Publicaties Bergmans AM, Rossen JW. Detection of Bartonella spp. DNA in clinical specimens using an internally controlled real-time PCR assay. Methods Mol Biol. 2013;943: doi: / _14. Wintermans BB, Reuland EA, Wintermans RG, Bergmans AM, Kluytmans JA. The costeffectiveness of ESBL detection: towards molecular detection methods? Clin Microbiol Infect Jul;19(7): doi: /j x. Posters Anneke M.C. Bergmans, Sylvia van Leest, Robert G.F. Wintermans. Real-time PCR detection of dermatophytes: 5 years of experience in The Netherlands. EMMD Scheveningen, 2-4 okt Anneke M.C. Bergmans, Els Wessels, Inge E.M. Lomans, Judith J.G. Schelfaut, Peter H.J. van Keulen. Validation of a duplex real-time PCR for identification of Streptococcus pneumoniae. EMMD Scheveningen, 2-4 okt

Jaarverslag 2008. Algemeen Klinisch Laboratorium. IJsselland Ziekenhuis. Pagina 1 van 28 AKL Jaarverslag 2008 DEFINITIEF

Jaarverslag 2008. Algemeen Klinisch Laboratorium. IJsselland Ziekenhuis. Pagina 1 van 28 AKL Jaarverslag 2008 DEFINITIEF Jaarverslag 2008 Algemeen Klinisch Laboratorium IJsselland Ziekenhuis Pagina 1 van 28 AKL Jaarverslag 2008 Transfusielaboratorium. Zelfs bij verregaande automatisering blijft daarnaast handwerk essentieel

Nadere informatie

Voorwoord... 3 Productie 2005... 3 Exploitatie... 4 Kwaliteitszorg... 4. Ontwikkelingen en activiteiten... 9 ! "!#$ #$ %&#$ &## ## '## +#* .

Voorwoord... 3 Productie 2005... 3 Exploitatie... 4 Kwaliteitszorg... 4. Ontwikkelingen en activiteiten... 9 ! !#$ #$ %&#$ &## ## '## +#* . Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Productie 2005... 3 Exploitatie... 4 Kwaliteitszorg... 4 Ontwikkelingen en activiteiten... 9! "!#$ #$ %&#$ &## ## '## (&)#* +#*,-#*.#/ '0)#/ Bijzondere activiteiten...13 Personeel

Nadere informatie

Jaarverslag Pathologie 2005

Jaarverslag Pathologie 2005 Jaarverslag Pathologie 2005 www.vumc.nl/pathologie/professionals Fotografie en Vormgeving Ron Otsen Jaap van Veldhuisen 2005 Instituut voor Pathologie VUmc In herinnering 26 mei 2005 is overleden Stephan

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Algemeen Klinisch Laboratorium IJsselland Ziekenhuis

Jaarverslag 2006 Algemeen Klinisch Laboratorium IJsselland Ziekenhuis Jaarverslag 2006 Algemeen Klinisch Laboratorium IJsselland Ziekenhuis Certificaat nr 42 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 2 2. Inleiding... 4 3. Review en samenvatting beleidsjaar 2006... 5 4. Impressies

Nadere informatie

Handleiding ISIS-AR. Bilthoven, januari 2010

Handleiding ISIS-AR. Bilthoven, januari 2010 Bilthoven, januari 2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Lijst met afkortingen en acroniemen... 3 Hoofdstuk 2 Introductie... 4 2.1 Doelstellingen ISIS-AR... 4 2.2 Voorwaarden bij start ISIS-AR april 2007... 5

Nadere informatie

Intramurale Richtlijnen Antimicrobiële Therapie

Intramurale Richtlijnen Antimicrobiële Therapie Intramurale Richtlijnen Antimicrobiële Therapie Editie Midden- en West-Brabant 2 e druk januari 2013 Amphia Ziekenhuis, Breda en Oosterhout Franciscus Ziekenhuis Roosendaal Lievensberg ziekenhuis, Bergen

Nadere informatie

Infectieziekten Bulletin

Infectieziekten Bulletin Jaargang 22 nummer 8 oktober 2011 Themanummer MRSA MRSA in Nederland: Het water stijgt, maar de dijken houden stand Colofon Hoofdredactie Mw. W.L.M. Ruijs, Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen

Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen Voorwoord Hierbij presenteren wij u het jaarverslag 2014 van de Intensive Care (IC) van het Martini Ziekenhuis Groningen. 2014 is een jaar

Nadere informatie

1 Voorwoord... 3. 2.1 Organogram... 4

1 Voorwoord... 3. 2.1 Organogram... 4 Afdeling Pathologie JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Orga nisatie... 4 2.1 Organogram... 4 2.2 Organis atie... 4 2.2.1 Dagelijks Bestuur... 4 2.2.2 Staf... 5 2.2.3 AIOS... 6 2.2.4 Laboratorium

Nadere informatie

Notulen 6 e ISIS-AR DEELNEMERSDAG 23 september 2010, T.007, RIVM, Bilthoven

Notulen 6 e ISIS-AR DEELNEMERSDAG 23 september 2010, T.007, RIVM, Bilthoven Notulen 6 e ISIS-AR DEELNEMERSDAG 23 september 2010, T.007, RIVM, Bilthoven 1. Stand van zaken ISIS-AR & Plannen voor ISIS 2011 Maurine Leverstein - van Hall presenteerde de realisatie van de planning

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen

Jaarverslag 2013 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen Jaarverslag 2013 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van 2013 van de Intensive Care (IC) van het Martini Ziekenhuis Groningen. Een jaar met vele ontwikkelingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 JAARDOCUMENT 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 2.2 Structuur van het concern... 6 2.3. Kerngegevens...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN -BELEID...9 2.1. Kwaliteitsbeleid...9 2.2. Kwaliteitshandboek...11

Nadere informatie

Jaarverslag RLMMI 2010. Bijlage: Feiten en cijfers

Jaarverslag RLMMI 2010. Bijlage: Feiten en cijfers Jaarverslag RLMMI 2010 Bijlage: Feiten en cijfers Jaarverslag RLMMI 2010 Bijlage: Feiten en cijfers Inhoudsopgave Pagina Productie Productie per soort aanvrager 3 Productiegegevens per bepaling (bacteriologie,

Nadere informatie

ISIS deelnemersdag 6 november 2008 bij het RIVM te Bilthoven.

ISIS deelnemersdag 6 november 2008 bij het RIVM te Bilthoven. ISIS deelnemersdag 6 november 2008 bij het RIVM te Bilthoven. Aanwezig: Mw. I. Linde AMSTERDAM Streeklaboratorium GGD Amsterdam Mw. Dr. A. van Griethuysen ARNHEM Streeklab. voor de Volksgezondheid Dr.

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek januari 2015

Kwaliteitshandboek januari 2015 H1 TOEPASSINGSGEBIED Kwaliteitshandboek januari 2015 Pag 1 van 133 H1 TOEPASSINGSGEBIED KWALITEITSHANDBOEK 1. Onderwerp en toepassingsgebied 2. Normatieve verwijzingen 3. Termen en definities (en afkortingen)

Nadere informatie

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS Voorwoord Raad van Bestuur 1. Verslag Van de raad Van toezicht 2. profiel Van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis ardocument 2010 Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 7 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 8 2.1 Algemene gegevens 8 2.2 Structuur

Nadere informatie

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 Jaardocument 2009 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van het concern... 5 2.3

Nadere informatie

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg.

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg. 2008 Jaarverslag Algemeen Jaarverslag 2008 1 INHOUDSOPGAVE VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 4 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 14 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 17

Nadere informatie

Overige zorginkomsten, AO/IB

Overige zorginkomsten, AO/IB Marjolein Benes Marjolijn van Wetten Hanzehogeschool Groningen Accountancy Groningen, 28 december 2009 De heer A. Boersma, controller sector E, UMCG Mevrouw M. Tiesma-Grubben (vakinhoudelijk docent) De

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Centrale Incidenten Melding-commissie

Jaarverslag 2010. Centrale Incidenten Melding-commissie Jaarverslag 2010 Centrale Incidenten Melding-commissie Jaarverslag 2010 Centrale Incidenten Melding-commissie Universitair Medisch Centrum Groningen Mei 2011 CIM11.0036 Inhoudsopgave 1 Samenvatting...3

Nadere informatie

INLEIDING 1 1 ALGEMEEN 3 1.1 INTERNE RELATIES 3. 1.1.1 Raad van Bestuur 3. 1.1.2 Strategische Conferenties 4. 1.1.

INLEIDING 1 1 ALGEMEEN 3 1.1 INTERNE RELATIES 3. 1.1.1 Raad van Bestuur 3. 1.1.2 Strategische Conferenties 4. 1.1. Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 1 ALGEMEEN 3 1.1 INTERNE RELATIES 3 1.1.1 Raad van Bestuur 3 1.1.2 Strategische Conferenties 4 1.1.3 Medische Staf 4 1.1.4 Verpleegkundig Stafconvent 4 1.2 EXTERNE

Nadere informatie

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum.

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum. multidisciplinair kwaliteit jaarrapport Specialismen Patiënt Basiszorg monodisciplinair ambitie Kernziekenhuis Gastvrijheid partners Zorgboulevard Multidisciplinair E Health 2.0 samenwerken Topklinisch

Nadere informatie

JaarVerslag. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1

JaarVerslag. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 JaarVerslag 2008 Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Maatschappelijk verslag 5 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost voorwoord 2011 is het tweede jaar dat wij, als Raad van Commissarissen (RvC), vorm hebben mogen geven aan onze rol als toezichthouder op het beleid van directie

Nadere informatie

ARTS-ASSISTENTENKLAPPER GHZ

ARTS-ASSISTENTENKLAPPER GHZ ARTS-ASSISTENTENKLAPPER GHZ Inhoud 1. Arts-assistent in het GHZ...2 1.1 Wat doet HRM voor de arts-assistent?...2 1.2 Verzekeringen, zaak- en letselschade...2 1.3 Centrale Opleidings Commissie...2 1.4 Arts-assistentenbestuur...2

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. pathologie

Jaarverslag 2010. pathologie Jaarverslag 2010 pathologie Inhoud 1. Voorwoord 4 2. Afdeling/capaciteitsgroep 5 2.1 Dagelijks bestuur 5 2.2 Patiëntenzorgcommissie 5 2.3 Wetenschapscommissie 5 2.4 Laboratoriumcommissie 6 2.5 Pathologie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Mevr. T. Blom-Luberti, coördinator SRZ Medisch Centrum Alkmaar Postbus 501 1800 AM Alkmaar e-mail: tblom@srz-nh.nl www.srz-nh.

Jaarverslag 2013 Mevr. T. Blom-Luberti, coördinator SRZ Medisch Centrum Alkmaar Postbus 501 1800 AM Alkmaar e-mail: tblom@srz-nh.nl www.srz-nh. Jaarverslag 2013 Werkgebieden SRZ Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar Alkmaar bij SRZ aangesloten ziekenhuis bij SRZ aangesloten verpleeghuis bij SRZ aangesloten instelling Den Burg Gemini Ziekenhuis Den Helder

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie