HET BELANG VAN WAARDERING BINNEN PRESTATIEMETING EN -BEOORDELING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET BELANG VAN WAARDERING BINNEN PRESTATIEMETING EN -BEOORDELING"

Transcriptie

1 Ontwikkeling financiële functie Koersprestaties van een onderneming vertellen niet het hele verhaal HET BELANG VAN WAARDERING BINNEN PRESTATIEMETING EN -BEOORDELING Koersprestaties van een onderneming vertellen niet het hele verhaal. Er is meer nodig om de prestaties van de onderneming en haar management afgewogen te kunnen beoordelen. In dit artikel legt de auteur uit dat de rentestand op de kapitaalmarkt en de kapitaalmarktverwachtingen over toekomstige kasstromen minstens zulke belangrijke indicatoren zijn. DOOR NICOLAI KNOP R anglijsten waarbij ondernemingen of bestuursvoorzitters worden gerangschikt op basis van koersprestaties of aandeelhoudersrendement zijn erg populair. Een bekend voorbeeld hiervan is de Shareholder Scoreboard van de Wall Street Journal, die in februari 2005 voor de tiende keer op rij is gepubliceerd. Een ander voorbeeld betreft Boston Consulting Group (BCG) met hun jaarlijkse studie Value Creators Report. Maar niet alleen media en adviesorganisaties, ook beleggers maken hun lijstjes. In Nederland heeft de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) in december 2002 een CEO-ranglijst geïntroduceerd. Deze CEO-ranglijst (zie figuur 1) geeft de koersontwikkeling van het aandeel sinds het aantreden van de bestuursvoorzitter (CEO) weer. In het persbericht bij de introductie meldt de VEB het volgende: Op lange termijn vormt de CEO-ranglijst - de koersontwikkeling en de relatieve prestatie ten opzichte van de index - een goede indicator voor de prestaties van het management. Voor CEO s die minder dan twee jaar in functie zijn, is de koersperformance minder bruikbaar als indicator. De effecten van nieuw management werken immers met vertraging door in de resultaten en op korte termijn zijn koersontwikkelingen in belangrijke mate afhankelijk van externe factoren zoals de economische ontwikkeling, politieke spanningen en de wisselende stemming ter beurze. Deze lijstjes en koppen als De Sole en Scheepbouwer bovenaan doen het altijd goed in de media, maar dienen met voorzichtigheid betracht te worden. Koersprestaties vertellen namelijk niet het volledige verhaal. De condities waarbinnen koersprestaties zijn gerealiseerd vormen de andere kant van het verhaal. Belangrijke condities die in dit artikel besproken worden zijn de ontwikkeling van de rentestand en de marktverwachtingen over toekomstige kasstromen. Dit artikel is als volgt opgebouwd. In paragaaf 1 wordt de CEO-ranglijst van VEB nader bekeken(1). In paragraaf 2 wordt de invloed van de rente op koersvorming van aandelen behandeld. In paragraaf 3 wordt de impact van marktverwachtingen geïllustreerd met praktijkvoorbeelden van Wolters Kluwer en KPN. Tot slot volgen de conclusies. De CEO-ranglijst van VEB nader bekeken De VEB geeft op haar website, onder het kopje CEO-rendement, een dagelijkse update van de ranglijst van de huidige bestuursvoorzitters. De CEO-ranglijst geeft aan wat de koersontwikkeling van het aandeel op jaarbasis is geweest sinds het aantreden van de bestuursvoorzitter. Tevens is de koersont- 30 FEBRUARI 2006

2 Figuur 1 CEO-ranglijst van VEB per 31 december 2005 Rendement p/j CEO Fonds Zittingsduur Koers AXE Verschil 1 Vollebregt Stork 3,34 58,93% 4,96% 53,97% 2 Pruitt Univar 3,51 43,01% -4,15% 47,16% 3 Pinto Pharming 3,88 36,73% -3,10% 39,83% 4 Van Barneveld Brunel 5,25 27,56% -7,72% 35,28% 5 Noy Arcadis 5,51 26,15% -7,52% 33,67% 6 Vree Smit Int. 3,59 24,34% -2,85% 27,19% 7 Geelen Beter Bed 5,00 24,18% -7,29% 31,47% 8 Van Vonno BAM Groep 23,6 22,50% 10,42% 12,08% 9 Essinger Isotis 3,06 21,73% 9,58% 12,15% 10 Kreuger Eriks 4,11 20,80% -3,48% 24,28% 11 Oldenhof AND 3,09 20,52% 6,27% 14,25% 12 Takens Accell Group 7,26 18,63% 0,99% 17,64% 13 Scheepbouwer KPN 4,17 18,39% -1,49% 19,88% 14 MacLean EVC 4,63 17,98% -6,63% 24,61% 15 Slippens Sligro 15,6 17,77% 7,98% 9,79% 16 Van der Vorm HAL 12,64 17,60% 9,33% 8,27% 17 Sanderink Centric KSI 4,29 17,11% -0,23% 17,34% 18 Alting von Geusau Docdata 3,84 16,47% -3,41% 19,88% 19 Van den Driest Vopak 3,51 16,38% -0,14% 16,52% 20 Aalberts Aalberts 18,75 16,33% 7,37% 8,96% 21 De Vries Ten Cate 5,36 16,18% -8,33% 24,51% 22 Westendorp Nedap 21,15 15,87% 8,25% 7,62% 23 Sliep HES 5,75 15,51% -6,44% 21,95% 24 Kramer Fugro 13,75 14,32% 8,68% 5,64% 25 Bierstee Athlon 12,37 14,20% 8,42% 5,78% Bron: wikkeling afgezet tegen de ontwikkeling van de AEX-index. Figuur 1 bevat de top 25 van 31 december Deze selectie bevat de CEO s die langer dan drie jaar in dienst zijn, met de hoogste koersontwikkeling. Uit figuur 1 blijkt dat de koersontwikkeling van het aandeel de bepalende factor vormt voor de ranking en niet het verschil met de AEX. Let op, het betreft koersontwikkelingen en geen aandeelhoudersrendement. De koersontwikkeling is uitsluitend gebaseerd op het verschil tussen de koers op het moment van aantreden en de actuele koers(2). Wat verder uit de ranglijst blijkt is de diversiteit aan sectoren die er in vertegenwoordigd is. Enkele voorbeelden zijn Accell (fietsfabrikant), BAM Groep (bouw), Fugro (bodemonderzoek), KPN (telecom), Pharming (biotechnologie), Smit Internationale (maritieme dienstverlener) en Stork (industrie). Een hoog aandeelhoudersrendement is niet voorbehouden aan enkele sectoren. De impact van rentestanden op de koersrendementen Belangrijke condities waartegen de koersontwikkeling moet worden afgezet zijn de ontwikkeling van de rentestand en de marktverwachtingen over toekomstige kasstromen. In deze paragraaf staat het risicovrije rendement centraal. In het algemeen is er een negatieve relatie tussen de ontwikkeling van het risicovrije rendement en de koersvorming (lees: waardering) van aandelen. Uit de standaardformule van het dividend discount model (DDM) volgt dat bij gelijkblijvende dividenden een lagere rente resulteert in een lagere disconteringsvoet en daarmee een hogere waardering van het aandeel. De inverse relatie blijkt ook in figuur 2 waarin de CBS-koersindex is afgezet tegen het rendement op staatsleningen. Uit figuur 2 is zichtbaar dat in 1999 en 2000 de aandelenkoersen een enorme piek lieten zien. Om het grillige karakter van zowel het rendement op staatsleningen als de CBS-koersindex FEBRUARI

3 Figuur 2 CBS-koersindex versus rendement op staatsleningen (3) Figuur 3 De worsteling van Wolters Kluwer met de (markt)verwachtingen 1200,0 12,0% 1000,0 10,0% 800,0 8,0% 600,0 6,0% 400,0 200,0 0,0 0,0% jan-82 jan-85 jan-88 jan-91 jan-94 jan-97 jan-00 jan-03 CBS koersindex Linear (CBS koersindex) Rendement op staatsleningen Linear (Rendement op staatsleningen) in perspectief te plaatsen is aan beide reeksen een lineaire trendlijn toegevoegd. Door de CBS-koersindex te hanteren kan ook worden aangesloten bij de studie van Keus (2004) waarin de Nederlandse aandelenkoersen worden geanalyseerd. In zijn studie heeft hij een theoretische koersindex gebruikt die is afgeleid van het dividendgroeimodel van Gordon. Deze koersindex verklaart in belangrijke mate de koersontwikkeling van de CBS-koersindex voor de periode Een van de hoofdbevindingen van Keus (2004) is: De belangrijkste reden voor de daling van het geëist rendement(4) is de daling van de rentestand in de beschouwde periode. Voor een deel lijken bestuurders van ondernemingen daarom via optieregelingen in het recente verleden te zijn beloond voor iets (koersstijging van de aandelen tengevolge van de daling van de rentevoet) waarvoor zij geen direct aanwijsbare prestatie hebben geleverd. Als daarentegen in de naaste toekomst de rentevoet zou stijgen, dan is het niet uitgesloten dat de aandelen van goed geleide ondernemingen desalniettemin in waarde dalen. Deze daling van de waarde kan zich zelfs voordoen indien de winsten en het uitgekeerde dividend van ondernemingen zouden stijgen. Er kan geconcludeerd worden dat het creëren van aandeelhouderswaarde in niet onbelangrijke mate afhankelijk is van de ontwikkeling van het risicovrije rendement. De huidige historische lage rendementen op staatsobligaties lijken derhalve weinig extra ruimte te bieden voor verdere daling. Recent benoemde CEO s of CEO s die op het punt staan te worden benoemd zullen daardoor minder wind in de zeilen hebben om een hoge positie op de CEO-ranglijst te kunnen bemachtigen. 4,0% 2,0% Bron: CBS (http://statline.cbs.nl/), DNB (http://www.statistics.dnb.nl/) Ambitieus? Wolters Kluwer haalt targets Omzetgroei in % doel real Winstmarge in % doel real Bron: WK Het Financieele Dagblad Bron: Het Financieele Dagblad, 3 maart FEBRUARI 2006

4 Het gevaar van te hoge verwachtingen In de vorige paragraaf werd de risicovrije rente behandeld. In deze paragraaf worden de marktverwachtingen besproken. Te beginnen met de column in het Financieele Dagblad over Wolters Kluwer. De column eindigt met de zinnen: Beleggers zijn vooralsnog niet overtuigd van de kracht van Wolters Kluwer. De aandelenkoers staat ongeveer op hetzelfde niveau als bij het aantreden van McKinstry in september De beste manier voor Wolters Kluwer om kritische marktvolgers de mond te snoeren en het aandeel weer in de lift naar boven te krijgen, is om de komende jaren consistent de doelstellingen waar te maken of te overtreffen. Maar dan niet zozeer de zelf geformuleerde doelen, maar vooral de hooggespannen verwachtingen van de financiële markten. De markt heeft hooggespannen verwachtingen. Zolang die verwachtingen niet worden waargemaakt blijft het aandeelhoudersrendement achter bij het minimaal vereiste rendement (lees: kostenvoet van het eigen vermogen). Er is dan sprake van waardevernietiging. Dit vertaalt zich bij Wolters Kluwer in een gelijkblijvende aandelenkoers sinds het aantreden van de nieuwe CEO. De vraag is nu: zijn de kapitaalmarktverwachtingen onrealistisch en is daardoor het aandeel overgewaardeerd? Indien het antwoord op deze vraag met ja kan worden beantwoord, dan kan dit een groot corporategovernancedilemma vormen. Jensen (2004) geeft in zijn paper Agency Costs of Overvalued Equity uitstekend weer wat gevolgen hiervan kunnen zijn als deze overwaardering niet wordt geëlimineerd. Om een koersdaling van het aandeel te voorkomen, dat zowel aandeelhouders raakt als de bestuurders met aandelen en/of opties, kunnen bestuurders geneigd zijn om via tal van wegen de prestaties in lijn te brengen met de irreële marktverwachtingen. Dit werkt uiteindelijk schandalen als Enron en WorldCom in de hand. Hoe dit agencyprobleem moet worden opgelost valt buiten het bestek van dit artikel. Wel is overduidelijk dat hoge marktverwachtingen een hoge drempel vormen voor waardecreatie. Dobbs en Koller (1998) illustreren het spel tussen verwachtingen en aandeelhoudersrendement voor de foodretailsector in het artikel The Expectations Treadmill. Hierin worden de prestaties binnen de retailsector beschreven voor de periode Uit deze case study blijkt dat het operationeel goed presterende Wal-Mart een zeer hoge waardering heeft, maar het wat aandeelhoudersrendement betreft aflegt tegen het operationeel matig presterende Sears. De verklaring is gelegen in de uiteenlopende marktverwachtingen waarmee de ondernemingen worden geconfronteerd. Dobbs en Koller besluiten dan ook: Measures such as TSR are insufficient on their own. They must be combined with a number of other ingredients: additional metrics as market-to-capital, an understanding of the expectations of future performance that are implicit in the company s market value, and an assessment of the underlying financial performance. Samenvattend geldt dat niet alleen gekeken moet worden naar aandeelhoudersrendement sec, maar zeker ook naar de achterliggende waardering van het aandeel en de bijbehorende (lange termijn) verwachtingen van de kapitaalmarkt. Deze conclusies kunnen goed worden geïllustreerd aan de hand van KPN. In de CEO-ranglijst in figuur 1 staat de bestuursvoorzitter van KPN, de heer Scheepbouwer, hoog genoteerd op plaats 13. Zonder afbreuk te willen doen aan zijn prestaties, mag echter niet vergeten worden tegen welke achtergrond hij is benoemd. De heer Scheepbouwer kreeg de taak om KPN uit een diep dal omhoog te trekken. De financieringsproblemen, veroorzaakt door de torenhoge schuldenlast als gevolg van de aankoop van E-plus (eind 1999) en de investeringen in UMTS-licenties, zorgden ervoor dat KPN balanceerde op rand van faillissement. De heer Scheepbouwer had bij zijn aantreden in ieder geval niet te maken met hooggespannen kapitaalmarktverwachtingen. Hoe anders was de startsituatie van zijn voorganger, de heer Smits. Die trad aan per 1 maart Op het toppunt van de ICT-zeepbel. Het is altijd achteraf makkelijk terugkijken, maar wij kunnen nu wel stellen dat de heer Smits te maken had met onrealistische marktverwachtingen als gevolg van de ICT-hype. Het gevolg was dat de koers van KPN verdampte. Figuur 4 Timing benoeming bestuursvoorzitters van KPN - Scheepbouwer versus Smits 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 Koersverloop KPN (in EUR) Aantreden Paul Smits (K/W 50 ) Benoeming Ad Scheepbouwer (K/W 0) 0,0 jan-98 jan-99 jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05 jan-06 Bron: Amadeus FEBRUARI

5 Conclusie Koersprestaties van een onderneming vertellen niet het hele verhaal. Er is meer nodig om de prestaties van de onderneming en haar management afgewogen te kunnen beoordelen. De condities waarin deze koersprestaties zijn behaald vormen hierbij de andere kant van het verhaal. Dit artikel heeft zich hierbij gericht op de rentestand op de kapitaalmarkt en de kapitaalmarktverwachtingen over toekomstige kasstromen. De rentestand kan de doelstelling het creëren van aandeelhouderswaarde in belangrijke mate ondersteunen of juist frustreren. Immers, een stijgend rendement op staatsleningen kan een drukkend effect hebben op de koersvorming en van aandelen. Dit geldt voor zowel slecht als goed presterende ondernemingen. Bij kapitaalmarktverwachtingen over toekomstige kasstromen hebben wij gezien dat alleen het overtreffen van de marktverwachtingen leidt tot waardecreatie. Hierbij zijn met name de langetermijnverwachtingen bepalend. Er moet echter wel voor worden gewaakt dat te overspannen verwachtingen en daarmee dito waardering van het aandeel niet resulteert in een te hoge drempel voor koersstijgingen. CEO-ranglijsten op basis van koersontwikkeling of aandeelhoudersrendementen dienen derhalve met voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. De KPN-casus met de benoemingen van de bestuursvoorzitters Scheepbouwer en zijn voorganger, de heer Smits, spreekt boekdelen. Noot (1) In dit artikel wordt de CEO-ranglijst van VEB verder als voorbeeld gehanteerd, omdat deze alleen Nederlandse beursfondsen met haar CEO s bevat. De opmerkingen in dit artikel gelden echter voor CEO-ranglijsten in het algemeen en zijn niet specifiek gericht op de ranglijst van de VEB. (2) Uiteindelijk is het totaal aandeelhoudersrendement (TSR), een combinatie van koersstijging en dividendrendement, het meest relevant voor de aandeelhouders. (3) CBS verstrekt geen updates meer, vandaar dat data loopt tot en met Overigens heeft de trend in de grafiek zich voorgezet. Sinds ultimo 2003 koersherstel van de Nederlandse aandelenmarkt en een verdere daling van de langetermijnrente. (4) Lees: minimaal vereist rendement door aandeelhouders of kostenvoet eigen vermogen. Literatuur ~ Dobbs, R.F.C en T.M. Koller, 1998, The Expectations Treadmill, The McKinsey Quarterly, number 3, p ~ Jensen, M.C., 2004, Agency Costs of Overvalued Equity, ECGI working Paper Series in Finance - Working Paper no 39/2004, May (www.ecgi.org/wp) ~ Keus, H., 2004, Nederlandse aandelenkoersen geanalyseerd, MAB, Oktober, p ~ Olsen, E., D. Stelter, P. Xhonneux, The Next Frontier: Building an Integrated Strategy for Value Creation - The 2004 Value Creators Report, The Boston Consulting Group (www.bcg.com), December. ~ Olsen, E., D. Stelter, F. Plaschke, 2005, Balancing Act: Implementing an Integrated Strategy for Value Creation - The 2005 Value Creators Report, The Boston Consulting Group (www.bcg.com), December. N.G. Knop is adviseur Strategic Finance bij Orchard Finance Consultants (www.orchardfinance.com). Een uitgebreide versie (inclusief een gedetailleerd cijfervoorbeeld) van dit artikel is opgenomen in de Finance ControlBase. Via uw password hebt u hier toegang toe. Voor gebruik: zie pagina 1 van dit nummer. advertentie 1/8 zw/w Conquestor

Nederlandse aandelenkoersen

Nederlandse aandelenkoersen Nederlandse aandelenkoersen geanalyseerd Hans Keus SAMENVATTING Dit artikel gaat over de koersontwikkeling van Nederlandse aandelen. Getracht is een verklaring te vinden voor de grote koersveranderingen

Nadere informatie

warrants www.warrants.commerzbank.com inhoudsopgave commerzbank securities the first option in the warrants market...3 zijn warrants iets voor mij?...4 waarom warrants van commerzbank kopen?...7 hoe worden

Nadere informatie

Beleggen in excellente ondernemingen tegen een redelijke prijs

Beleggen in excellente ondernemingen tegen een redelijke prijs Beleggen in excellente ondernemingen tegen een redelijke prijs Hoe het management van een onderneming het vermogen van aandeelhouders beheert, is bepalend voor de waarde van de onderneming. De beurskoers

Nadere informatie

Aandelenlease: niet bij rendement alleen

Aandelenlease: niet bij rendement alleen Aandelenlease: niet bij rendement alleen Autoriteit Financiële Markten 1 1 Inleiding Sinds het einde van de jaren tachtig is de markt voor aandelenlease sterk gegroeid. De gunstige ontwikkelingen op de

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

ADVIES INZAKE ONDERBOUWING PARAMETERS FTK De Nederlandsche Bank (DNB)

ADVIES INZAKE ONDERBOUWING PARAMETERS FTK De Nederlandsche Bank (DNB) ADVIES INZAKE ONDERBOUWING PARAMETERS FTK De Nederlandsche Bank (DNB) Amsterdam/Apeldoorn, oktober 2006 1 1 Executive summary Begin 2004 werd in de Nota hoofdlijnen voor de regeling van het financiële

Nadere informatie

Wanneer koopt u een Turbo?

Wanneer koopt u een Turbo? Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële risico s verbonden

Nadere informatie

Onderzoek naar alternatieve risicovrije rentes voor pensioenfondsen

Onderzoek naar alternatieve risicovrije rentes voor pensioenfondsen Onderzoek naar alternatieve risicovrije rentes voor pensioenfondsen 1. Inleiding Ontwikkelingen rond de rente die pensioenfondsen moeten hanteren bij het berekenen van hun toekomstige verplichtingen, hebben

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

De waardering van pensioenverplichtingen onder de richtlijnen van IAS 19

De waardering van pensioenverplichtingen onder de richtlijnen van IAS 19 De waardering van pensioenverplichtingen onder de richtlijnen van IAS 19 De bepaling van financiële veronderstellingen en de verwerking van actuariële resultaten in de jaarrekening S.J. de Ridder Erasmus

Nadere informatie

1. Inleiding 04. 2. Wat is valutarisico? 05. 3. Hoe werkt afdekking van valutarisico? 09. 4. Voor- en nadelen van valuta-afdekking 12

1. Inleiding 04. 2. Wat is valutarisico? 05. 3. Hoe werkt afdekking van valutarisico? 09. 4. Voor- en nadelen van valuta-afdekking 12 Valutarisico Wilt u meer weten over valutarisico? Neem dan contact op met uw Accountmanager of met Frank van Weegberg via (frank.van.weegberg@achmea.nl), Patrick Riegel via (patrick.riegel@achmea.nl) of

Nadere informatie

Geld verdienen met aandelen

Geld verdienen met aandelen Geld verdienen met aandelen Drs. Harm van Wijk www.beursbulletin.nl Pagina 1 van 56 Geld verdienen met aandelen De ultieme manier om geld voor je te laten werken In plaats van te werken voor je geld Drs.

Nadere informatie

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Structured products 7 januari 2013 Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt. Uitgevende instelling: ING Bank N.V. (A2 / A+) Kempen Eurozone Trigger

Nadere informatie

Magische beleggingsformule?

Magische beleggingsformule? Magische beleggingsformule? Een test van Joel Greenblatt s formule op Nederlandse aandelen ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Erasmus School of Economics Capaciteitsgroep Bedrijfseconomie Sectie Finance Dhr.

Nadere informatie

Preflight Heineken 2013

Preflight Heineken 2013 Preflight Heineken 2013 Heineken heeft een goede uitgangspositie om wereldwijde merken op te bouwen. drs. Jan-Gerben Postma MajorOak The joy of understanding. 2 MajorOak Investment Solutions Passport Heineken

Nadere informatie

Preflight Ahold 2013

Preflight Ahold 2013 Preflight Ahold 2013 Online en Offline winkelen zal steeds meer worden geïntegreerd, Ahold kan hiervan profiteren. drs. Jan-Gerben Postma MajorOak The joy of understanding. 2 MajorOak Investment Solutions

Nadere informatie

RAPPORT SELECTIE CRITERIA OPTIEBOXEN

RAPPORT SELECTIE CRITERIA OPTIEBOXEN Met opties verdienen in élke markt RAPPORT SELECTIE CRITERIA OPTIEBOXEN MET OPTIES VERDIENEN OM VAN TE LEVEN AANGEBODEN DOOR HET OPTIEBOX TEAM Dit rapport wordt u aangeboden door www.optiebox.nl Op deze

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Continuïteit van Nederlandse beursfondsen: een continu punt van aandacht.

Continuïteit van Nederlandse beursfondsen: een continu punt van aandacht. Continuïteit van Nederlandse beursfondsen: een continu punt van aandacht. Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) uitgevoerd door Shareholder Support Prof. dr.

Nadere informatie

Het nieuwe financieel toetsingskader

Het nieuwe financieel toetsingskader WHITE PAPER 24 juli 2014 Voor professionele beleggers Het nieuwe financieel toetsingskader Jaap Hoek Portfolio Strategist Investment Solutions & Research Roderick Molenaar Portfolio Strategist Investment

Nadere informatie

Turbo s & Trading. Lees verder op pagina 4. RBS Markets Nummer 347, 18 december 2012

Turbo s & Trading. Lees verder op pagina 4. RBS Markets Nummer 347, 18 december 2012 RBS Markets Nummer 347, 18 december 2012 Turbo s & Trading Technische Analyse Goud goud verliest glans... P2 De week in Turbo P3 Ontmoet RBS P4 Seminars en webinars agenda Overzichten Langzaam arm of langzaam

Nadere informatie

markets.bnpparibas.nl

markets.bnpparibas.nl markets.bnpparibas.nl Boosters zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Leidraad informatie over risicoprofielen Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Beleg slim, beleg Turbo

Beleg slim, beleg Turbo Beleg slim, beleg Turbo Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

Van de voorzitter. vba journaal 3

Van de voorzitter. vba journaal 3 Van de voorzitter E indelijk is het dan zover, het vernieuwde VBA-Journaal ligt voor u. Niet alleen de redactie is, zoals al in het vorige nummer bekend is gemaakt, deels vernieuwd, maar nu ook het uiterlijk

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Bericht over het derde kwartaal 2014

Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Bericht over het derde kwartaal 2014 Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Bericht over het derde kwartaal 2014 Inleiding In dit bericht geven de fondsmanagers van het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds (het fonds) uitleg over de resultaten en

Nadere informatie

ESG-integratie Toepassing en best-practices binnen de Nederlandse markt

ESG-integratie Toepassing en best-practices binnen de Nederlandse markt ESG-integratie Toepassing en best-practices binnen de Nederlandse markt E S G - I N T E G R A T I E T O E P A S S I N G E N B E S T - P R A C T I C E S B I N N E N D E N E D E R L A N D S E M A R K T 2

Nadere informatie