HET BELANG VAN WAARDERING BINNEN PRESTATIEMETING EN -BEOORDELING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET BELANG VAN WAARDERING BINNEN PRESTATIEMETING EN -BEOORDELING"

Transcriptie

1 Ontwikkeling financiële functie Koersprestaties van een onderneming vertellen niet het hele verhaal HET BELANG VAN WAARDERING BINNEN PRESTATIEMETING EN -BEOORDELING Koersprestaties van een onderneming vertellen niet het hele verhaal. Er is meer nodig om de prestaties van de onderneming en haar management afgewogen te kunnen beoordelen. In dit artikel legt de auteur uit dat de rentestand op de kapitaalmarkt en de kapitaalmarktverwachtingen over toekomstige kasstromen minstens zulke belangrijke indicatoren zijn. DOOR NICOLAI KNOP R anglijsten waarbij ondernemingen of bestuursvoorzitters worden gerangschikt op basis van koersprestaties of aandeelhoudersrendement zijn erg populair. Een bekend voorbeeld hiervan is de Shareholder Scoreboard van de Wall Street Journal, die in februari 2005 voor de tiende keer op rij is gepubliceerd. Een ander voorbeeld betreft Boston Consulting Group (BCG) met hun jaarlijkse studie Value Creators Report. Maar niet alleen media en adviesorganisaties, ook beleggers maken hun lijstjes. In Nederland heeft de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) in december 2002 een CEO-ranglijst geïntroduceerd. Deze CEO-ranglijst (zie figuur 1) geeft de koersontwikkeling van het aandeel sinds het aantreden van de bestuursvoorzitter (CEO) weer. In het persbericht bij de introductie meldt de VEB het volgende: Op lange termijn vormt de CEO-ranglijst - de koersontwikkeling en de relatieve prestatie ten opzichte van de index - een goede indicator voor de prestaties van het management. Voor CEO s die minder dan twee jaar in functie zijn, is de koersperformance minder bruikbaar als indicator. De effecten van nieuw management werken immers met vertraging door in de resultaten en op korte termijn zijn koersontwikkelingen in belangrijke mate afhankelijk van externe factoren zoals de economische ontwikkeling, politieke spanningen en de wisselende stemming ter beurze. Deze lijstjes en koppen als De Sole en Scheepbouwer bovenaan doen het altijd goed in de media, maar dienen met voorzichtigheid betracht te worden. Koersprestaties vertellen namelijk niet het volledige verhaal. De condities waarbinnen koersprestaties zijn gerealiseerd vormen de andere kant van het verhaal. Belangrijke condities die in dit artikel besproken worden zijn de ontwikkeling van de rentestand en de marktverwachtingen over toekomstige kasstromen. Dit artikel is als volgt opgebouwd. In paragaaf 1 wordt de CEO-ranglijst van VEB nader bekeken(1). In paragraaf 2 wordt de invloed van de rente op koersvorming van aandelen behandeld. In paragraaf 3 wordt de impact van marktverwachtingen geïllustreerd met praktijkvoorbeelden van Wolters Kluwer en KPN. Tot slot volgen de conclusies. De CEO-ranglijst van VEB nader bekeken De VEB geeft op haar website, onder het kopje CEO-rendement, een dagelijkse update van de ranglijst van de huidige bestuursvoorzitters. De CEO-ranglijst geeft aan wat de koersontwikkeling van het aandeel op jaarbasis is geweest sinds het aantreden van de bestuursvoorzitter. Tevens is de koersont- 30 FEBRUARI 2006

2 Figuur 1 CEO-ranglijst van VEB per 31 december 2005 Rendement p/j CEO Fonds Zittingsduur Koers AXE Verschil 1 Vollebregt Stork 3,34 58,93% 4,96% 53,97% 2 Pruitt Univar 3,51 43,01% -4,15% 47,16% 3 Pinto Pharming 3,88 36,73% -3,10% 39,83% 4 Van Barneveld Brunel 5,25 27,56% -7,72% 35,28% 5 Noy Arcadis 5,51 26,15% -7,52% 33,67% 6 Vree Smit Int. 3,59 24,34% -2,85% 27,19% 7 Geelen Beter Bed 5,00 24,18% -7,29% 31,47% 8 Van Vonno BAM Groep 23,6 22,50% 10,42% 12,08% 9 Essinger Isotis 3,06 21,73% 9,58% 12,15% 10 Kreuger Eriks 4,11 20,80% -3,48% 24,28% 11 Oldenhof AND 3,09 20,52% 6,27% 14,25% 12 Takens Accell Group 7,26 18,63% 0,99% 17,64% 13 Scheepbouwer KPN 4,17 18,39% -1,49% 19,88% 14 MacLean EVC 4,63 17,98% -6,63% 24,61% 15 Slippens Sligro 15,6 17,77% 7,98% 9,79% 16 Van der Vorm HAL 12,64 17,60% 9,33% 8,27% 17 Sanderink Centric KSI 4,29 17,11% -0,23% 17,34% 18 Alting von Geusau Docdata 3,84 16,47% -3,41% 19,88% 19 Van den Driest Vopak 3,51 16,38% -0,14% 16,52% 20 Aalberts Aalberts 18,75 16,33% 7,37% 8,96% 21 De Vries Ten Cate 5,36 16,18% -8,33% 24,51% 22 Westendorp Nedap 21,15 15,87% 8,25% 7,62% 23 Sliep HES 5,75 15,51% -6,44% 21,95% 24 Kramer Fugro 13,75 14,32% 8,68% 5,64% 25 Bierstee Athlon 12,37 14,20% 8,42% 5,78% Bron: wikkeling afgezet tegen de ontwikkeling van de AEX-index. Figuur 1 bevat de top 25 van 31 december Deze selectie bevat de CEO s die langer dan drie jaar in dienst zijn, met de hoogste koersontwikkeling. Uit figuur 1 blijkt dat de koersontwikkeling van het aandeel de bepalende factor vormt voor de ranking en niet het verschil met de AEX. Let op, het betreft koersontwikkelingen en geen aandeelhoudersrendement. De koersontwikkeling is uitsluitend gebaseerd op het verschil tussen de koers op het moment van aantreden en de actuele koers(2). Wat verder uit de ranglijst blijkt is de diversiteit aan sectoren die er in vertegenwoordigd is. Enkele voorbeelden zijn Accell (fietsfabrikant), BAM Groep (bouw), Fugro (bodemonderzoek), KPN (telecom), Pharming (biotechnologie), Smit Internationale (maritieme dienstverlener) en Stork (industrie). Een hoog aandeelhoudersrendement is niet voorbehouden aan enkele sectoren. De impact van rentestanden op de koersrendementen Belangrijke condities waartegen de koersontwikkeling moet worden afgezet zijn de ontwikkeling van de rentestand en de marktverwachtingen over toekomstige kasstromen. In deze paragraaf staat het risicovrije rendement centraal. In het algemeen is er een negatieve relatie tussen de ontwikkeling van het risicovrije rendement en de koersvorming (lees: waardering) van aandelen. Uit de standaardformule van het dividend discount model (DDM) volgt dat bij gelijkblijvende dividenden een lagere rente resulteert in een lagere disconteringsvoet en daarmee een hogere waardering van het aandeel. De inverse relatie blijkt ook in figuur 2 waarin de CBS-koersindex is afgezet tegen het rendement op staatsleningen. Uit figuur 2 is zichtbaar dat in 1999 en 2000 de aandelenkoersen een enorme piek lieten zien. Om het grillige karakter van zowel het rendement op staatsleningen als de CBS-koersindex FEBRUARI

3 Figuur 2 CBS-koersindex versus rendement op staatsleningen (3) Figuur 3 De worsteling van Wolters Kluwer met de (markt)verwachtingen 1200,0 12,0% 1000,0 10,0% 800,0 8,0% 600,0 6,0% 400,0 200,0 0,0 0,0% jan-82 jan-85 jan-88 jan-91 jan-94 jan-97 jan-00 jan-03 CBS koersindex Linear (CBS koersindex) Rendement op staatsleningen Linear (Rendement op staatsleningen) in perspectief te plaatsen is aan beide reeksen een lineaire trendlijn toegevoegd. Door de CBS-koersindex te hanteren kan ook worden aangesloten bij de studie van Keus (2004) waarin de Nederlandse aandelenkoersen worden geanalyseerd. In zijn studie heeft hij een theoretische koersindex gebruikt die is afgeleid van het dividendgroeimodel van Gordon. Deze koersindex verklaart in belangrijke mate de koersontwikkeling van de CBS-koersindex voor de periode Een van de hoofdbevindingen van Keus (2004) is: De belangrijkste reden voor de daling van het geëist rendement(4) is de daling van de rentestand in de beschouwde periode. Voor een deel lijken bestuurders van ondernemingen daarom via optieregelingen in het recente verleden te zijn beloond voor iets (koersstijging van de aandelen tengevolge van de daling van de rentevoet) waarvoor zij geen direct aanwijsbare prestatie hebben geleverd. Als daarentegen in de naaste toekomst de rentevoet zou stijgen, dan is het niet uitgesloten dat de aandelen van goed geleide ondernemingen desalniettemin in waarde dalen. Deze daling van de waarde kan zich zelfs voordoen indien de winsten en het uitgekeerde dividend van ondernemingen zouden stijgen. Er kan geconcludeerd worden dat het creëren van aandeelhouderswaarde in niet onbelangrijke mate afhankelijk is van de ontwikkeling van het risicovrije rendement. De huidige historische lage rendementen op staatsobligaties lijken derhalve weinig extra ruimte te bieden voor verdere daling. Recent benoemde CEO s of CEO s die op het punt staan te worden benoemd zullen daardoor minder wind in de zeilen hebben om een hoge positie op de CEO-ranglijst te kunnen bemachtigen. 4,0% 2,0% Bron: CBS (http://statline.cbs.nl/), DNB (http://www.statistics.dnb.nl/) Ambitieus? Wolters Kluwer haalt targets Omzetgroei in % doel real Winstmarge in % doel real Bron: WK Het Financieele Dagblad Bron: Het Financieele Dagblad, 3 maart FEBRUARI 2006

4 Het gevaar van te hoge verwachtingen In de vorige paragraaf werd de risicovrije rente behandeld. In deze paragraaf worden de marktverwachtingen besproken. Te beginnen met de column in het Financieele Dagblad over Wolters Kluwer. De column eindigt met de zinnen: Beleggers zijn vooralsnog niet overtuigd van de kracht van Wolters Kluwer. De aandelenkoers staat ongeveer op hetzelfde niveau als bij het aantreden van McKinstry in september De beste manier voor Wolters Kluwer om kritische marktvolgers de mond te snoeren en het aandeel weer in de lift naar boven te krijgen, is om de komende jaren consistent de doelstellingen waar te maken of te overtreffen. Maar dan niet zozeer de zelf geformuleerde doelen, maar vooral de hooggespannen verwachtingen van de financiële markten. De markt heeft hooggespannen verwachtingen. Zolang die verwachtingen niet worden waargemaakt blijft het aandeelhoudersrendement achter bij het minimaal vereiste rendement (lees: kostenvoet van het eigen vermogen). Er is dan sprake van waardevernietiging. Dit vertaalt zich bij Wolters Kluwer in een gelijkblijvende aandelenkoers sinds het aantreden van de nieuwe CEO. De vraag is nu: zijn de kapitaalmarktverwachtingen onrealistisch en is daardoor het aandeel overgewaardeerd? Indien het antwoord op deze vraag met ja kan worden beantwoord, dan kan dit een groot corporategovernancedilemma vormen. Jensen (2004) geeft in zijn paper Agency Costs of Overvalued Equity uitstekend weer wat gevolgen hiervan kunnen zijn als deze overwaardering niet wordt geëlimineerd. Om een koersdaling van het aandeel te voorkomen, dat zowel aandeelhouders raakt als de bestuurders met aandelen en/of opties, kunnen bestuurders geneigd zijn om via tal van wegen de prestaties in lijn te brengen met de irreële marktverwachtingen. Dit werkt uiteindelijk schandalen als Enron en WorldCom in de hand. Hoe dit agencyprobleem moet worden opgelost valt buiten het bestek van dit artikel. Wel is overduidelijk dat hoge marktverwachtingen een hoge drempel vormen voor waardecreatie. Dobbs en Koller (1998) illustreren het spel tussen verwachtingen en aandeelhoudersrendement voor de foodretailsector in het artikel The Expectations Treadmill. Hierin worden de prestaties binnen de retailsector beschreven voor de periode Uit deze case study blijkt dat het operationeel goed presterende Wal-Mart een zeer hoge waardering heeft, maar het wat aandeelhoudersrendement betreft aflegt tegen het operationeel matig presterende Sears. De verklaring is gelegen in de uiteenlopende marktverwachtingen waarmee de ondernemingen worden geconfronteerd. Dobbs en Koller besluiten dan ook: Measures such as TSR are insufficient on their own. They must be combined with a number of other ingredients: additional metrics as market-to-capital, an understanding of the expectations of future performance that are implicit in the company s market value, and an assessment of the underlying financial performance. Samenvattend geldt dat niet alleen gekeken moet worden naar aandeelhoudersrendement sec, maar zeker ook naar de achterliggende waardering van het aandeel en de bijbehorende (lange termijn) verwachtingen van de kapitaalmarkt. Deze conclusies kunnen goed worden geïllustreerd aan de hand van KPN. In de CEO-ranglijst in figuur 1 staat de bestuursvoorzitter van KPN, de heer Scheepbouwer, hoog genoteerd op plaats 13. Zonder afbreuk te willen doen aan zijn prestaties, mag echter niet vergeten worden tegen welke achtergrond hij is benoemd. De heer Scheepbouwer kreeg de taak om KPN uit een diep dal omhoog te trekken. De financieringsproblemen, veroorzaakt door de torenhoge schuldenlast als gevolg van de aankoop van E-plus (eind 1999) en de investeringen in UMTS-licenties, zorgden ervoor dat KPN balanceerde op rand van faillissement. De heer Scheepbouwer had bij zijn aantreden in ieder geval niet te maken met hooggespannen kapitaalmarktverwachtingen. Hoe anders was de startsituatie van zijn voorganger, de heer Smits. Die trad aan per 1 maart Op het toppunt van de ICT-zeepbel. Het is altijd achteraf makkelijk terugkijken, maar wij kunnen nu wel stellen dat de heer Smits te maken had met onrealistische marktverwachtingen als gevolg van de ICT-hype. Het gevolg was dat de koers van KPN verdampte. Figuur 4 Timing benoeming bestuursvoorzitters van KPN - Scheepbouwer versus Smits 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 Koersverloop KPN (in EUR) Aantreden Paul Smits (K/W 50 ) Benoeming Ad Scheepbouwer (K/W 0) 0,0 jan-98 jan-99 jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05 jan-06 Bron: Amadeus FEBRUARI

5 Conclusie Koersprestaties van een onderneming vertellen niet het hele verhaal. Er is meer nodig om de prestaties van de onderneming en haar management afgewogen te kunnen beoordelen. De condities waarin deze koersprestaties zijn behaald vormen hierbij de andere kant van het verhaal. Dit artikel heeft zich hierbij gericht op de rentestand op de kapitaalmarkt en de kapitaalmarktverwachtingen over toekomstige kasstromen. De rentestand kan de doelstelling het creëren van aandeelhouderswaarde in belangrijke mate ondersteunen of juist frustreren. Immers, een stijgend rendement op staatsleningen kan een drukkend effect hebben op de koersvorming en van aandelen. Dit geldt voor zowel slecht als goed presterende ondernemingen. Bij kapitaalmarktverwachtingen over toekomstige kasstromen hebben wij gezien dat alleen het overtreffen van de marktverwachtingen leidt tot waardecreatie. Hierbij zijn met name de langetermijnverwachtingen bepalend. Er moet echter wel voor worden gewaakt dat te overspannen verwachtingen en daarmee dito waardering van het aandeel niet resulteert in een te hoge drempel voor koersstijgingen. CEO-ranglijsten op basis van koersontwikkeling of aandeelhoudersrendementen dienen derhalve met voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. De KPN-casus met de benoemingen van de bestuursvoorzitters Scheepbouwer en zijn voorganger, de heer Smits, spreekt boekdelen. Noot (1) In dit artikel wordt de CEO-ranglijst van VEB verder als voorbeeld gehanteerd, omdat deze alleen Nederlandse beursfondsen met haar CEO s bevat. De opmerkingen in dit artikel gelden echter voor CEO-ranglijsten in het algemeen en zijn niet specifiek gericht op de ranglijst van de VEB. (2) Uiteindelijk is het totaal aandeelhoudersrendement (TSR), een combinatie van koersstijging en dividendrendement, het meest relevant voor de aandeelhouders. (3) CBS verstrekt geen updates meer, vandaar dat data loopt tot en met Overigens heeft de trend in de grafiek zich voorgezet. Sinds ultimo 2003 koersherstel van de Nederlandse aandelenmarkt en een verdere daling van de langetermijnrente. (4) Lees: minimaal vereist rendement door aandeelhouders of kostenvoet eigen vermogen. Literatuur ~ Dobbs, R.F.C en T.M. Koller, 1998, The Expectations Treadmill, The McKinsey Quarterly, number 3, p ~ Jensen, M.C., 2004, Agency Costs of Overvalued Equity, ECGI working Paper Series in Finance - Working Paper no 39/2004, May (www.ecgi.org/wp) ~ Keus, H., 2004, Nederlandse aandelenkoersen geanalyseerd, MAB, Oktober, p ~ Olsen, E., D. Stelter, P. Xhonneux, The Next Frontier: Building an Integrated Strategy for Value Creation - The 2004 Value Creators Report, The Boston Consulting Group (www.bcg.com), December. ~ Olsen, E., D. Stelter, F. Plaschke, 2005, Balancing Act: Implementing an Integrated Strategy for Value Creation - The 2005 Value Creators Report, The Boston Consulting Group (www.bcg.com), December. N.G. Knop is adviseur Strategic Finance bij Orchard Finance Consultants (www.orchardfinance.com). Een uitgebreide versie (inclusief een gedetailleerd cijfervoorbeeld) van dit artikel is opgenomen in de Finance ControlBase. Via uw password hebt u hier toegang toe. Voor gebruik: zie pagina 1 van dit nummer. advertentie 1/8 zw/w Conquestor

Accell Group Milennium 2003 Inkomsten* 289577 Operationele winst* 16708 Netto winst 9197 Uitstaande aandelen 48051 Totale activa 134940

Accell Group Milennium 2003 Inkomsten* 289577 Operationele winst* 16708 Netto winst 9197 Uitstaande aandelen 48051 Totale activa 134940 Totale netto winst 56.904.147.000 Totale Activa (Netto Eigen Vermogen) 2.658.133.112.000 Via www.euronext.nl uitgezocht door Peter Breda Aalberts Industries Milennium 2003 Inkomsten* 784589 Operationele

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Rente op kapitaalmarkt naar laagterecord. Slechtste eerste kwartaal op Damrak voor aandelen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Rente op kapitaalmarkt naar laagterecord. Slechtste eerste kwartaal op Damrak voor aandelen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-063 2 april 2003 9.30 uur Rente op kapitaalmarkt naar laagterecord In het eerste kwartaal van 2003 is de rente op de kapitaalmarkt gedaald tot het laagste

Nadere informatie

Persbericht. 2001 slechtste beursjaar sinds oliecrisis. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. 2001 slechtste beursjaar sinds oliecrisis. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-001 3 januari 2002 9.30 uur 2001 slechtste beursjaar sinds oliecrisis Het afgelopen jaar is het op een na slechtste beursjaar geweest in de naoorlogse

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Een van de slechtste kwartalen in 50 jaar. Obligaties en vastgoed geven positief rendement

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Een van de slechtste kwartalen in 50 jaar. Obligaties en vastgoed geven positief rendement Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-135 2 juli 2002 9.30 uur Aandelen hard onderuit in tweede kwartaal De koersen van Nederlandse aandelen zijn hard onderuit gegaan in het tweede kwartaal

Nadere informatie

REMUNERATIE RAPPORT 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011

REMUNERATIE RAPPORT 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011 2 INHOUDSOPGAVE 3 4 INTRODUCTIE 6 BELONINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR 9 UITVOERING BELONINGSBELEID 2011 10 BELONINGSBELEID RAAD VAN COMMISSARISSEN 4 INTRODUCTIE

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine en middelgrote fondsen meest gestegen op Damrak. Kleine en middelgrote fondsen in trek

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine en middelgrote fondsen meest gestegen op Damrak. Kleine en middelgrote fondsen in trek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-179 2 oktober 2003 9.30 uur Kleine en middelgrote fondsen meest gestegen op Damrak De koersen van de kleine en middelgrote fondsen op de Amsterdamse

Nadere informatie

remuneratie rapport 2013 remuneratie

remuneratie rapport 2013 remuneratie remuneratie rapport 2013 remuneratie rapport 2013 2 inhoudsopgave 3 4 Introductie 6 Beloningsbeleid Raad van Bestuur 9 Uitvoering beloningsbeleid 2013 10 Beloningsbeleid Raad van Commissarissen 4 Introductie

Nadere informatie

remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012

remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 2 inhoudsopgave 3 4 Introductie 6 Beloningsbeleid Raad van Bestuur 9 Uitvoering beloningsbeleid 2012 10 Beloningsbeleid Raad van Commissarissen 4 Introductie

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Beste kwartaal op Damrak sinds Amsterdam rendeert beter dan wereldindex

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Beste kwartaal op Damrak sinds Amsterdam rendeert beter dan wereldindex Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-122 2 juli 2003 9.30 uur Damrak 15 procent hoger in tweede kwartaal De koersen van Nederlandse aandelen zijn in het tweede kwartaal van 2003 met 14,7

Nadere informatie

Ga niet in op América Móvil s partieel bod op KPN

Ga niet in op América Móvil s partieel bod op KPN Ga niet in op América Móvil s partieel bod op KPN 1 juni 2012 Deze presentatie is een verkorte versie met de hoofdpunten van de Engelstalige presentatie Take no action regarding América Móvil s partial

Nadere informatie

Nederlandse aandelenkoersen

Nederlandse aandelenkoersen Nederlandse aandelenkoersen geanalyseerd Hans Keus SAMENVATTING Dit artikel gaat over de koersontwikkeling van Nederlandse aandelen. Getracht is een verklaring te vinden voor de grote koersveranderingen

Nadere informatie

Bevindingen ten aanzien van de feitelijke bezoldiging in 2008

Bevindingen ten aanzien van de feitelijke bezoldiging in 2008 Bevindingen ten aanzien van de feitelijke bezoldiging in 2008 November 2009 Corporate Governance Insights Centre Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Economie en Bedrijfskunde www.rug.nl/feb/onderzoek/onderzoekscentra/cgic

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

remuneratie rapport 2010

remuneratie rapport 2010 remuneratie rapport 2010 De Queen of the Netherlands aan het werk op de Malediven. In 2010 werd de ophoging van vier eilanden ter bescherming van de lokale bevolking succesvol afgerond. Verkorte financiële

Nadere informatie

Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU. 19 april 2005 A G E N D A

Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU. 19 april 2005 A G E N D A Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU 19 april 2005 Agendapunten A G E N D A Stem 1. Opening - 2. Verslag van de raad

Nadere informatie

Oefenopgaven Hoofdstuk 8A

Oefenopgaven Hoofdstuk 8A Oefenopgaven Hoofdstuk 8A Opgave 1 1. Welke vormen van dividend kunnen worden onderscheiden? 2. Een NV heeft in 2013 in maanden januari, april en juli per keer 0,34 aan dividend uitgekeerd. Het totale

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. 2002 slechtste beursjaar na WO II. Grootste koersdaling in een jaar sinds Tweede Wereldoorlog

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. 2002 slechtste beursjaar na WO II. Grootste koersdaling in een jaar sinds Tweede Wereldoorlog Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-001 7 januari 2003 9.30 uur 2002 slechtste beursjaar na WO II Voor beleggers in Nederlandse aandelen is 2002 het slechtste beursjaar sinds de Tweede

Nadere informatie

Recordbedrag aan dividend in 2005

Recordbedrag aan dividend in 2005 Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 15 december 26 Recordbedrag aan dividend in 25 Jos van Heiningen Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 26. Bronvermelding

Nadere informatie

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015 Resultaten Derde Kwartaal 2015 27 oktober 2015 Kernpunten derde kwartaal 2015 2 Groeiend aantal klanten 3 Stijgende klanttevredenheid Bron: TNS NIPO. Consumenten Thuis (alle merken), Consumenten Mobiel

Nadere informatie

Studie: verklaart de groei en de waardering van de vrije kasstroom waarom smallcaps en midcaps beter presteren dan blue chips op de lange termijn?

Studie: verklaart de groei en de waardering van de vrije kasstroom waarom smallcaps en midcaps beter presteren dan blue chips op de lange termijn? Studie: verklaart de groei en de waardering van de vrije kasstroom waarom smallcaps en midcaps beter presteren dan blue chips op de lange termijn? In deze uiteenzetting gaan we op zoek naar een verklaring

Nadere informatie

Rentenieren op het dividend Geld en Kapitaalmarkt

Rentenieren op het dividend Geld en Kapitaalmarkt Rentenieren op het dividend Geld en Kapitaalmarkt 2010-2011 Erik Corluy en Yannick Stoffelen 2FiVe INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Algemeen... 3 Bedrijven die dividenden uitkeren... 4 Enkele voorbeelden/onze

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Human Capital Tax. Het AEX Equity Incentives Onderzoek 2006

Human Capital Tax. Het AEX Equity Incentives Onderzoek 2006 Human Capital Tax Het AEX Equity Incentives Onderzoek 2006 Deloitte Belastingadviseurs B.V. Global Equity Consulting Services September 2006 Het AEX Equity Incentives Onderzoek 2006 Inleiding Dit onderzoek

Nadere informatie

Sprinters Club 22/03/2011

Sprinters Club 22/03/2011 Sprinters Club 22/03/11 PORTEFEUILLE SPRINTERS Aankoop Sprinters Verkoop Sprinters Datum Markt LNG of SHT koers aantal totaal datum koers totaal AEX LNG 2 AEX SHT 9 9/3/11 OLIE LNG 69..02 71 2486.42 34.68

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS JAARVERSLAG 2015 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People N.V. alsook een

Nadere informatie

KLEINE BELEGGER INVESTEERT ROYAAL IN ORANJE

KLEINE BELEGGER INVESTEERT ROYAAL IN ORANJE EMBARGO TOT DONDERDAG 27 APRIL 2017 07.00 UUR KLEINE BELEGGER INVESTEERT ROYAAL IN ORANJE KONINKLIJKE AANDELEN VERSLAAN DE AEX Op 27 april is Willem-Alexander vier jaar Koning van Nederland, maar ook op

Nadere informatie

Robeco Emerging Conservative Equities

Robeco Emerging Conservative Equities INVESTMENT OPPORTUNITY oktober 2013 Voor professionals INTERVIEW MET PORTFOLIO MANAGER PIM VAN VLIET Robeco Emerging Conservative Equities Beleggen in opkomende markten met een lagere kans op grote koersdalingen.

Nadere informatie

Winnaars op de Nederlandse beurs

Winnaars op de Nederlandse beurs Albert Jellema Veel weten van weinig Winnaars op de Nederlandse beurs Nederlandse economie Onzekerheden horen bij beleggen Met of zonder parachute Elke dag een nieuw idee Beleggingsfilosofie 1. Beleggen

Nadere informatie

PERSBERICHT. Rapportagecyclus van Nederlandse beursfondsen laat in 2013 verbetering zien

PERSBERICHT. Rapportagecyclus van Nederlandse beursfondsen laat in 2013 verbetering zien you PERSBERICHT Rapportagecyclus van Nederlandse beursfondsen laat in 2013 verbetering zien Utrecht, 30 mei 2013 - Ondanks voortdurende crisis, realiseerden Nederlandse beursgenoteerde bedrijven een kwalitatief

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2015 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommissie ingesteld. De selectie/remuneratiecommissie

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Basisstrategieën 2 2. Voorbeelden van toepassingen 2 3. Grafische

Nadere informatie

Oefenopgaven Hoofdstuk 8

Oefenopgaven Hoofdstuk 8 Oefenopgaven Hoofdstuk 8 Opgave 1 Hazelkoning Onderneming Hazelkoning NV heeft 7 jaar geleden een obligatielening uitgegeven met een oorspronkelijke looptijd van 30 jaar. De couponrente van de lening bedraagt

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) april 2017 Index Garantie Notes ISIN: NL0012247746 2 De voorwaarden van de VL 90% Index Garantie Note AEX 17-23 (de Note ) zijn vermeld

Nadere informatie

Risk Control Strategy

Risk Control Strategy Structured products January 2016 Kempen & Co N.V. (Kempen & Co) is een Nederlandse merchant bank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Kempen & Co

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Persbericht Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Zeist, 28 februari 2013 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Halfjaarcijfers 2015 Amsterdam, 24 juli 2015 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Agenda 1. Accell Group in H1 2015 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel 4. Vooruitzichten 24 juli 2015 Accell

Nadere informatie

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2013 Portfolio Management Ostrica BV Februari 2013 Rendementsverwachtingen Ostrica 2013 In dit document wordt een onderbouwing gegeven van de rendementsverwachtingen

Nadere informatie

Notulen. Buitengewone Algemene vergadering. van Aandeelhouders van Novisource

Notulen. Buitengewone Algemene vergadering. van Aandeelhouders van Novisource Notulen Buitengewone Algemene vergadering van Aandeelhouders van Novisource Datum : 29 november 2016 Tijdstip : 14.05-14.50 uur Plaats : NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1, Nieuwegein 1. Opening De heer Van

Nadere informatie

De gemiddelde vermogenskosten en optimale vermogensstructuur

De gemiddelde vermogenskosten en optimale vermogensstructuur Hoofdstuk 5 De gemiddelde vermogenskosten en optimale vermogensstructuur 5.1 Inleiding In de vorige hoofdstukken hebben we het vreemd vermogen en het eigen vermogen van een onderneming besproken. De partijen

Nadere informatie

EXTRA RENDEMENTSEIS BIJ DE WAARDERING VAN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN

EXTRA RENDEMENTSEIS BIJ DE WAARDERING VAN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN !"# $ %&'()()*+$ %&'()(,-. /,-- ) EXTRA RENDEMENTSEIS BIJ DE WAARDERING VAN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN Over het algemeen worden kleinere ondernemingen relatief lager gewaardeerd dan grotere ondernemingen

Nadere informatie

Programma. Introductie Werkwijze Marktvisie 3 actuele posities Q&A

Programma. Introductie Werkwijze Marktvisie 3 actuele posities Q&A Programma Introductie Werkwijze Marktvisie 3 actuele posities Q&A Jim Tehupuring Aandelen & Opties NL Jim Tehupuring (1981) Bedrijfskunde vd Financiële Sector (VU) Alex.nl / BinckBank (Manager Academy)

Nadere informatie

Trendscore F E B RAPPORT

Trendscore F E B RAPPORT 2 3 F E B 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 23 FEBRUARI 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

Unlimited Speeders. Achieving more together

Unlimited Speeders. Achieving more together Unlimited Speeders Achieving more together Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom 3 Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom Snel en eenvoudig beleggen met een geringe investering? Inspelen op een

Nadere informatie

Figuur 1 Jan Febr Maart April Mei Juni Half Jaar

Figuur 1 Jan Febr Maart April Mei Juni Half Jaar Beurs Trends Online Nieuwsbrief Jullii 2012,, Ediittiiee 17 Europese leiders besloten in de nacht van 28 op 29 juni dat het ESM noodfonds direct de noodlijdende bankensector in Spanje kan helpen en ook

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Basisstrategieën 2 2. Voorbeelden van toepassingen 2 3. Grafische voorstelling 5 4. Gekochte

Nadere informatie

Waardering van een Onderneming

Waardering van een Onderneming Waardering Congres Financieele Dagblad: Private Equity in de Praktijk 6 april 2006 Dr Michel van Bremen Partner First Dutch Capital B.V. Waardering, essentie: Res tantum valet quantum vendi potest Iets

Nadere informatie

Trendscore M R RAPPORT

Trendscore M R RAPPORT 2 8 2015 M R TA T RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 28 MAART 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

Eurozone Premie Note. High Risk

Eurozone Premie Note. High Risk Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking tot deze Note verwijzen wij u

Nadere informatie

Samenvatting Nederlandse Female Board Index 2011 1

Samenvatting Nederlandse Female Board Index 2011 1 A Samenvatting Nederlandse Female Board Index 1 Mijntje Lückerath-Rovers De Nederlandse Female Board Index geeft voor het vijfde jaar een overzicht van de vrouwelijke vertegenwoordiging in de Raden van

Nadere informatie

Inhoud. 05 Wat is een Bonus Certificaat? 07 De werking van een Bonus Certificaat. 09 Uitbetaling. 11 Scenario analyse. 13 De koersvorming

Inhoud. 05 Wat is een Bonus Certificaat? 07 De werking van een Bonus Certificaat. 09 Uitbetaling. 11 Scenario analyse. 13 De koersvorming Bonus Certificaat Inhoud 05 Wat is een Bonus Certificaat? 07 De werking van een Bonus Certificaat 09 Uitbetaling 11 Scenario analyse 13 De koersvorming 15 Handelen in een Bonus Certificaat 16 Kosten en

Nadere informatie

Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming

Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming werkt wel André de Waal Prestatiebeloning wordt steeds populairder bij organisaties. Echter, deze soort van beloning werkt in veel gevallen

Nadere informatie

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2014

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2014 Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2014 Portfolio Management Ostrica BV Januari 2014 Rendementsverwachtingen Ostrica 2014 In dit document wordt een onderbouwing gegeven van de rendementsverwachtingen

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2005

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2005 Remuneratierapport DOCdata N.V. 2005 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCdata N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8 Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,97 0,97% DOW JONES 17958,73 0,31% NASDAQ CMP 4974,565 0,48% NASDAQ -100 4403,953 0,64% NIKKEI 225 19907,63-0,15%

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2012 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

LYNX Masterclass: Technische Analyse

LYNX Masterclass: Technische Analyse LYNX Masterclass: Technische Analyse READY, AIM & FIRE voorbereiden, monitoren en beslissen! Edward Loef CFTe 19 november 2015 Sprekers Edward Loef Tycho Schaaf Zelfstandig technisch analist Beleggingsspecialist

Nadere informatie

LYNX Beleggersdebat 2016

LYNX Beleggersdebat 2016 LYNX Beleggersdebat 2016 BELEGGERSDEBAT 2016 V.l.n.r.: Jim Tehupuring, Willem Middelkoop, Janneke Willemse, André Brouwers en Corné van Zeijl BELEGGERSDEBAT 2016 Tip 1 Jim Tehupuring BELEGGERSDEBAT 2016

Nadere informatie

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Persbericht Yacht, 23 februari 2010 Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Trends en ontwikkelingen op de financiële arbeidsmarkt Door: mr.drs. E. Kolthof, Yacht, Competence

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2013

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2013 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2013 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

René J. Takens/CEO 11 februari 2004

René J. Takens/CEO 11 februari 2004 1 René J. Takens/CEO 11 februari 2004 2 Introductie Accell Group is Europa s grootste fiets- en fitness fabrikant Ongeveer 800.000 fietsen en 60.000 fitness apparaten 2002: EUR 259,4 miljoen omzet (EUR

Nadere informatie

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20 Structured products tember 2014 Index Garantie Notes 2 De VL Index Garantie Note AEX 14-20 (de Note ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus van het Structured Note Programme ter waarde van 2 miljard

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 6.1. Remuneratiebeleid

Bijlage agendapunt 6.1. Remuneratiebeleid Bijlage agendapunt 6.1 Remuneratiebeleid De Raad van Commissarissen stelt, op advies van de remuneratiecommissie, het remuneratiebeleid voor het bestuur (hierna: het bestuur ) van de vennootschap op. Het

Nadere informatie

AEX gaat naar 430 én meer! WAvisie s Technische Analyse (week 18-2014)

AEX gaat naar 430 én meer! WAvisie s Technische Analyse (week 18-2014) Speciaal voor de lezers van Wallstreetweb.nl presenteert WAvisie in dit rapport haar huidige visie op de AEX en presenteert een aandeel geselecteerd met grote opwaartse koerspotentie. WAvisie is een initiatief

Nadere informatie

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 10-8-2011.

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 10-8-2011. Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 10-8-2011. Bernakee houdt de rente nog heel lang heel laag. Tijd Gisterenavond 20:10 uur. Over vijf minuten komt de Fed met een statement. De markt verwacht hier

Nadere informatie

Rabo AEX Click Note. Van 24 januari tot 11 februari, 15.00 uur kunt u inschrijven op dit aantrekkelijke beleggingsproduct.

Rabo AEX Click Note. Van 24 januari tot 11 februari, 15.00 uur kunt u inschrijven op dit aantrekkelijke beleggingsproduct. Rabo AEX Click Note Rabo AEX Click Note De AEX-index heeft het afgelopen jaar per saldo weinig beweging laten zien. Voor de belegger die denkt dat de AEX-index de komende jaren een stijgende lijn zal laten

Nadere informatie

Marktwaarde per aandeel. Winst per aandeel (WPA)

Marktwaarde per aandeel. Winst per aandeel (WPA) Wat betekent k/boekwaarde (koers/boekwaarde)- of K/B-ratio? Een ratio die de marktwaarde van een aandeel vergelijkt met zijn boekwaarde. De ratio wordt berekend door de actuele slotkoers van het aandeel

Nadere informatie

Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen. Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam

Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen. Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam bij small cap ondernemingen Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen Agenda De rol van aandeelhouders Betrokken aandeelhouderschap

Nadere informatie

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste!

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! 12 december 2014 Martijn Rozemuller Thinketfs.nl Wat is indexbeleggen? Indexbeleggen is passief beleggen Ac8ef beleggend fonds Er wordt geprobeerd een hoger

Nadere informatie

Trade van de Week. Meeliften. op het succes. van BESI

Trade van de Week. Meeliften. op het succes. van BESI Trade van de Week Meeliften op het succes van BESI Wanneer we de in Nederland genoteerde aandelen bekijken sinds de start van 2009, dan komen we toch wel tot de conclusie dat BE Semiconductor N.V. (BESI)

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2011 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

ING Soft Commodities Coupon Note

ING Soft Commodities Coupon Note Limited Risk Equity Interest Other ING Soft Commodities Coupon Note Profiteer van een gelijkblijvende of (licht) stijgende prijs van landbouwgrondstoffen Mogelijk coupon per jaar 97% garantie van de nominale

Nadere informatie

Gestructureerde ProductenWijzer

Gestructureerde ProductenWijzer Gestructureerde ProductenWijzer Producten met gehele of gedeeltelijke hoofdsombescherming U bent mogelijk geïnteresseerd in beleggen in gestructureerde producten. Maar wat zijn gestructureerde producten?

Nadere informatie

Regelgeving versus sturing: De spagaat van een verzekeraar. Annemarie Mijer 7 november 2013

Regelgeving versus sturing: De spagaat van een verzekeraar. Annemarie Mijer 7 november 2013 Regelgeving versus sturing: De spagaat van een verzekeraar Annemarie Mijer 7 november 2013 Wet- en regelgeving in een overgangsfase Solvency I Interim Measures TSC ERB Solvency II 2014 2016 2 De spagaat

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2012

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2012 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2012 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Verhogen bedrijfseconomische prestaties met de IPD/aeDex corporatie vastgoedindex

Verhogen bedrijfseconomische prestaties met de IPD/aeDex corporatie vastgoedindex Verhogen bedrijfseconomische prestaties met de IPD/aeDex corporatie vastgoedindex OTB-studiedag Delft, 17 maart 2010 mr Arnoud L.M. Vlak, directeur IPD Nederland Agenda 1. Verhoogt deelname aan IPD/aeDex

Nadere informatie

Beursdagboek 29 Oktober 2013.

Beursdagboek 29 Oktober 2013. Beursdagboek 29 Oktober 2013. Niemand gelooft meer in een daling van de financiële markten. Tijd 11:20 uur. Na een week in de Turkse zon ben ik weer achter de schermen. Ik heb een week rustig kunnen nadenken

Nadere informatie

Blog 26 september 2016

Blog 26 september 2016 1 TOSTRAMS Week van de Belegger Super Cycles Blog Week van de Belegger (deel I) Super Cycles & Mega Markets signaleren nieuwe bullmarket Welkom in de Week van de Belegger 2016. Op de eerste dag vallen

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Uitkomen voor de beste resultaten. DB Star Performer

Uitkomen voor de beste resultaten. DB Star Performer Uitkomen voor de beste resultaten DB Star Performer Gestimuleerd rendement Voordelen Hoe het werkt Simulatie aan de hand van historische gegevens geeft consistente resultaten op lange termijn Voordelen

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2014

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2014 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2014 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: - prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Definitieve selectie AEX, AMX en AScX Index

Definitieve selectie AEX, AMX en AScX Index CONTACT Media: +31.20.550.4488 (Amsterdam), +32.2.509.1392 (Brussels) +351.217.900.029 (Lisbon), +44.20.7379.2789 (London) +1.212.656.2411 (New York), +33.1.49.27.11.33 (Paris) CONTACT Investor Relations:

Nadere informatie

Datum 6 juni 2017 Betreft Vragen van het lid Leijten (SP) over het Telegraaf artikel "ING-topman sluit spaarrente van nul niet uit"

Datum 6 juni 2017 Betreft Vragen van het lid Leijten (SP) over het Telegraaf artikel ING-topman sluit spaarrente van nul niet uit > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Hoe nu verder? Economische vooruitzichten

Hoe nu verder? Economische vooruitzichten Hoe nu verder? Sinds onze nieuwsbrieven van juni en september jongsleden is er helaas wederom veel gebeurd in de financiºle sector. Met name de aandelenmarkten daalden weer verder. Vandaar dat wij u door

Nadere informatie

Ontdek de mogelijkheden

Ontdek de mogelijkheden Business Intelligence Ontdek de mogelijkheden Drs.Roel Haverland An apple a day.. Page 3 Hoe vertaalt dit zich naar u? Page 5 Hoe vertaalt dit zich naar u? Winst Page 6 Hoe de winst te verhogen? Winst

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People

Nadere informatie

ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011

ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011 ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011 Markt, trends en ontwikkelingen Amsterdam, april 2012 Ir. L. van Graafeiland Dr. P. van Gelderen Baken Adviesgroep BV info@bakenadviesgroep.nl

Nadere informatie

De staat van de Nederlandse hypothekenmarkt

De staat van de Nederlandse hypothekenmarkt De staat van de Nederlandse hypothekenmarkt Alex van de Minne alexvandeminne@gmail.com Real Capital Analytics Amsterdam Business School Finance Group, Faculty of Economics and Business May, 2015 Amsterdam

Nadere informatie

Oefenopgaven Hoofdstuk 4

Oefenopgaven Hoofdstuk 4 Oefenopgaven Hoofdstuk 4 Opgave 1 De NV Red Mobile verkoopt smartphones in Nederland en heeft de volgende aandeelhouders: KPN NV heeft 35% van de 10 miljoen gewone aandelen, France Telecom 30% van de aandelen

Nadere informatie

draft Rendement Certificaat

draft Rendement Certificaat draft Rendement Certificaat Inhoud 05 Wat is een Rendement Certificaat? 07 De werking van een Rendement Certificaat 09 Uitbetaling 10 Scenario analyse 11 De koersvorming gedurende de looptijd 13 Handelen

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

http://www.vectorvest.be/beblog/?p=25

http://www.vectorvest.be/beblog/?p=25 http://www.vectorvest.be/beblog/?p=25 Succes op Lange Termijn Ik heb onlangs de Angie s Angels strategie besproken tijdens 1 van onze wekelijkse Strategie van de week video s, die enkel toegankelijk zijn

Nadere informatie

Trendscore M E RAPPORT

Trendscore M E RAPPORT 1 7 2015 M E TA I RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 17MEI 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort termijn

Nadere informatie