De TopAandelen-selectiecriteria

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De TopAandelen-selectiecriteria"

Transcriptie

1 Laatst bijgewerkt: 21 februari 2014 De TopAandelen-selectiecriteria Hoe we voor onze TopAandelen service iedere maand op zoek gaan naar de goedkoopste aandelen van de best presterende bedrijven Geachte belegger, In dit gratis rapport geven we al onze geheimen prijs! Voor ons staat transparantie voorop en daarom vertellen we u precies hoe we te werk gaan bij onze maandelijkse zoektocht naar de goedkoopste aandelen van de best presterende bedrijven. Leest u dit rapport vooral kritisch door, en bepaal voor uzelf of u het met onze manier van werken eens bent, of dat u het liever anders zou doen. Ik hoop in ieder geval van harte dat u veel plezier aan dit rapport zult beleven. Vriendelijke groeten, Jack Hoogland Copyright TopAandelen.com

2 Inleiding Voor onze TopAandelen service zoeken we iedere maand naar de meest ondergewaardeerde aandelen van de best presterende bedrijven. Het is een bekend gegeven dat emotie ervoor zorgt dat beleggers enerzijds soms een belachelijk hoge prijs willen betalen voor een aandeel en dat een aandeel anderzijds soms belachelijk goedkoop wordt omdat beleggers het zonder enig nadenken massaal in de verkoop doen. Dit is een steeds terugkerend fenomeen waar wij graag van profiteren! We richten ons dus op ondergewaardeerde aandelen van zeer goed presterende bedrijven. Aandelen die op het moment van selectie niet populair zijn bij de gemiddelde belegger, maar om de verkeerde reden. We kopen het aandeel aan en wachten rustig tot de belegger het weer herontdekt, want dan kunnen de koersen héél hard stijgen. We selecteren hierdoor aandelen met een zo laag mogelijk koersrisico in combinatie met een zo hoog mogelijk winstpotentieel. In dit rapport vertellen we u precies hoe we met te werk gaan bij het selecteren van onze aandelen. De eerste schifting We hebben iedere maand de keuze uit aandelen, en daaruit willen wij de 3 meest aantrekkelijke aandelen. We willen de meest ondergewaardeerde aandelen van de best presterende bedrijven. We beginnen onze zoektocht naar de beste aandelen met vier criteria 1. Koers Winst Verhouding lager dan 15 Iedere belegger zal ongetwijfeld al vaak de term koers winst verhouding (k/w) hebben zien passeren. Helaas denken maar weinig beleggers na over de betekenis van koers winst verhouding. We kunnen op koers winst verhouding eigenlijk een simpele logica toepassen. Normaal gezien beleggen we in aandelen omdat we meer willen verdienen dan de 2,5% rente die we tegenwoordig van de bank op onze spaarrekening krijgen. Beleggen we in een aandeel met een k/w van 10, dan betekent dit dat het bedrijf voor ons aandeel ieder jaar een winst maakt die 1/10e van de door ons betaalde koers is. Omgerekend is dat een rendement van 10%. Dat is een stuk hoger dan de huidige spaarrente. Het verschil tussen de jaarlijkse winst van 10% die een aandeel met een k/w van 10 voor ons behaalt en de 2,5% rente op een spaarrekening noemen we de margin of safety, ofwel veiligheidsmarge. Copyright TopAandelen.com

3 Hoe lager de koers winst verhouding, hoe hoger onze veiligheidsmarge Bij het selecteren moeten we ons realiseren dat we niet in de toekomst kunnen kijken. Dus dat er geen garantie is dat het bedrijf ook de komende tien jaar winst zal blijven maken. Hoe hoger de veiligheidsmarge, hoe meer de toekomstige prestaties van het bedrijf mogen tegenvallen om toch een goed rendement te behalen. Anderzijds is er ook de kans dat het bedrijf de komende jaren ieder jaar winstgroei realiseert en dat zou betekenen dat ons rendement in de toekomst fors hoger zal zijn dan die 10%. De écht grote koerswinst wordt uiteraard gerealiseerd als de markt tot de conclusie komt dat die veiligheidsmarge overdreven hoog is en de koers winst verhouding van het aandeel stijgt. Als het bedrijf dan jaarlijks ook nog een mooie winstgroei realiseert, dan kan de koers van een aandeel met tientallen tot zelfs honderden procenten in koers stijgen. 2. Voor volgend jaar wordt winstgroei verwacht Hiermee gaan we verder op een item dat we hierboven bij punt 1 al aangeven. We willen een zo hoog mogelijke veiligheidsmarge. Als je dus een aandeel selecteert met een lage koers winst verhouding (dus hoge veiligheidsmarge) en je mag logischerwijs voor volgend jaar een groeiende winst verwachten, dan zal die veiligheidsmarge alleen maar groter worden. En stijgt de kans op een mooie koerswinst. Waarom alleen kijken naar de winstgroei voor volgend jaar? Omdat een eventuele winstgroei of winstdaling in het huidige jaar al in de koers winst verhouding zit verwerkt. Het is in principe mogelijk dat een aandeel van een bedrijf dat in het huidige jaar een winstdaling zal realiseren, toch geselecteerd wordt. Bijvoorbeeld als we zien dat die winstdaling door een specifieke, eenmalige gebeurtenis is veroorzaakt. 3. Current Ratio hoger dan 1,5 Dit klinkt als moeilijke taal, maar dat is het absoluut niet. We kijken hier naar twee zaken. Hoeveel bezittingen (banksaldo, tegoeden van klanten, voorraden) die nu direct of in de nabije toekomst kunnen worden omgezet in geld, heeft het bedrijf? En hoeveel schulden op korte termijn af te lossen schulden (openstaande facturen, belastingen, af te lossen leningen) die nu of in de nabije toekomst moeten worden afgelost heeft het bedrijf? Ofwel, hoeveel kortlopende bezittingen heeft een bedrijf en hoeveel kortlopende schulden? Wij willen alleen aandelen van bedrijven waarvan de kortlopende bezittingen minimaal 1,5 keer zo groot zijn als de kortlopende schulden. Op die manier kunnen we erop vertrouwen dat het bedrijf niet in liquiditeitsproblemen gaat komen en afhankelijk wordt van de bereidheid van een bank om ze geld te lenen. Copyright TopAandelen.com

4 4. Een positief tastbaar eigen vermogen Het klinkt als de logica zelve, maar het is veel minder logisch dan het lijkt. Het eigen vermogen is niets anders dan de som van alle bezittingen minus de som van alle schulden. Wij voegen daar echter het woordje tastbaar aan toe. Voor ons geldt: Eigen vermogen is de som van alle tastbare bezittingen minus de som van alle schulden. Bij beursgenoteerde bedrijven zien we dat op de balans goodwill en immateriele activa (of intangible assets) als bezitting worden aangemerkt. Goodwill en intangible assets kunnen best daadwerkelijke waarde hebben, maar bij deze zaken is het risico wat ons betreft te groot dat gebakken lucht als een daadwerkelijke bezitting wordt aangemerkt, om zo te doen alsof de financiele positie van een bedrijf sterk is. Wij nemen daarom het eigen vermogen (equity) dat op de balans van een bedrijf genoteerd staat, en brengen daar goodwill en intangible assets op in mindering. Samenvattend Bij onze eerste schifting gebruiken we dus de volgende vier criteria. 1. Koers Winst Verhouding lager dan Voor volgend jaar verwacht het bedrijf winstgroei te realiseren 3. Current Ratio groter dan 1,5 4. Een positief tastbaar eigen vermogen Waardevolle Tip Als iemand u een aandeel aanbeveelt, dan kunt u heel gemakkelijk even een check doen door bovenstaande vier criteria erop los te laten. Het staat dan nog lang niet vast dat het ook een fantastisch ondergewaardeerd aandeel van een zeer goed presterend bedrijf is, maar als het aandeel niet aan deze criteria voldoet, dan weet u al genoeg.. Maar nu begint het échte werk pas! Met het toepassen van deze criteria houden we een lijst over van ongeveer 500 aandelen. Dat is een lange lijst, die we handmatig doorlopen. Van ongeveer 425 aandelen op die lijst zien we eigenlijk direct aan de cijfers dat ze niet in aanmerking zullen komen voor selectie. Van de overige ongeveer 75 aandelen tikken we alle gegevens in een excel sheet in en gaan we een vergelijking maken. Die vergelijking gaan we maken op basis van onderstaande criteria. Copyright TopAandelen.com

5 1. Terugverdienperiode De koers van een aandeel bestaat eigenlijk uit twee delen, namelijk de boekwaarde (eigen vermogen) en de premie voor verwachte toekomstige winst. De boekwaarde (of eigen vermogen) van het bedrijf is wat ons betreft niets anders dan Alle tastbare bezittingen van een bedrijf minus alle schulden De boekwaarde is dan ook het bedrag dat we voor het aandeel zouden ontvangen als het bedrijf er vandaag mee zou stoppen, haar bezittingen zou verkopen, haar schulden zou aflossen en al wat overblijft onder de aandeelhouders zou verdelen. Het is het gedeelte van de koers waarover we op termijn geen risico lopen zolang een bedrijf geen verlies lijdt. Hoe hoger dus de boekwaarde, hoe lager het koersrisico. Als we boekwaarde in mindering brengen op de koers van het aandeel, dan weten we hoeveel van de koers we terug moeten verdienen met toekomstige winst. Vervolgens bepalen we hoeveel jaar het bij gelijkblijvende winst zal duren voordat we die toekomstige winst terug hebben verdiend. Hieronder de berekening. 1) Neem de koers van het aandeel 2) Bereken het eigen vermogen per aandeel Neem het eigen vermogen, trek daar de goodwill en immateriele activa vanaf en deel het saldo door het aantal uitstaande aandelen. 3) Bereken hoeveel van de huidige koers bestaat uit toekomstige winst Trek de uitkomst van 2) af van de koers en u weet hoeveel van de koers terug verdiend moet worden met toekomstige winst. 4) Bereken hoeveel jaar het duurt voordat u die toekomstige winst terug hebt verdiend Deel de uitkomst van 3) door de voor dit jaar verwachte winst per aandeel. U weet nu wat de terugverdienperiode is. Hoe korter de terugverdienperiode, hoe goedkoper het aandeel én hoe lager het koersrisico. Copyright TopAandelen.com

6 2. Gemiddelde winstgroei We nemen hiervoor de Winstgroei van afgelopen jaar Verwachte winstgroei voor het huidige jaar Verwachte winstgroei voor volgend jaar Verwachte jaarlijkse winstgroei voor de langere termijn en deze vier percentages delen we door vier. Niet bij alle aandelen is een winstverwachting voor de langere termijn bekend. Als er geen verwachting is afgegeven voor de langere termijn, dan berekenen we het gemiddelde van de overige drie percentages. Hoe hoger de gemiddelde winstgroei, hoe hoger het koerspotentieel 3. Koers Winst Verhouding volgend jaar Eerder in dit rapport vindt u al een uitleg over Koers Winst Verhouding. Een belangrijke indicator om te bepalen of een aandeel duur is of goedkoop. We delen hier dus de koers door de verwachte winst voor volgend jaar. De reden dat we dit doen is tweeledig. De koers winst verhouding van het huidige jaar is al verwerkt in de terugverdienperiode en we willen niet twee keer hetzelfde doen. De gemiddelde winstgroei geeft niet altijd een perfect beeld. Het is bijvoorbeeld goed mogelijk dat de gemiddelde winstgroei hoog is, maar dat voor volgend jaar juist een winstdaling wordt verwacht. Door de koers winst verhouding van volgend jaar met elkaar te vergelijken ondervangen we die tekortkoming. Hoe lager de koers winst verhouding van volgend jaar, hoe beter de verhouding tussen huidige waardering en verwachte winstgroei voor volgend jaar. Copyright TopAandelen.com

7 4. Verwachte winstgroei voor volgend jaar Zoals we hierboven al hebben besproken is het heel belangrijk dat een bedrijf groei realiseert. De gemiddelde winstgroei is en blijft een heel belangrijk criterium, maar het laat de kans open dat we een aandeel selecteren van een bedrijf dat tot nu toe forse winstgroei heeft gerealiseerd, maar in de toekomst waarschijnlijk moeite zal hebben om die groei vast te houden. Daarom hebben we besloten om onze lijst met koopkandidaten ook met elkaar te vergelijken op basis van verwachte winstgroei voor volgend jaar. Behaalde winstgroei is ontzettend belangrijk, maar het is minstens net zo belangrijk dat de toekomst er positief uit ziet. 5. Rendement op het Eigen Vermogen We zien op de beurs hiervoor vaak de term Return on Equity (RoE) gebruikt worden. Uitleg RoE Dit geeft aan hoeveel rendement het bedrijf maakt op het ingebrachte vermogen. Als u een bedrijf begint en u investeert er euro in, hoeveel winst moet dan worden gemaakt voordat u tevreden bent na alle tijd en moeite die u in het bedrijf steekt? Als uw bedrijf jaarlijks 3000 winst maakt, dan hebt u een rendement van 3%. U had dan beter de moeite kunnen besparen en het geld op een spaarrekening kunnen zetten. Ook bij een bestaand beursgenoteerd bedrijf kunnen we die vraag stellen, want als de RoE te laag is, kunnen ze (puur financieel gezien) net zo goed de boeken sluiten, de tent sluiten en het geld op een spaarrekening zetten. Er worden hier trouwens veel verschillende termen gebruikt voor hetzelfde, want. Eigen vermogen (equity) = boekwaarde = intrinsieke waarde. Waarom is RoE belangrijk? Als een bedrijf winst maakt, dan wordt het eigen vermogen groter. Hoe groter het eigen vermogen wordt, hoe moeilijker het voor een bedrijf wordt om een hoge RoE te behalen. Het is daarom een zeer goed teken als een bedrijf jaarlijks een RoE weet te behalen van hoger dan 15%. Want dit betekent dat de directie de in vorige jaren behaalde winst op een intelligente manier herinvesteert en dus winstgroei realiseert. Wij zoeken in principe naar aandelen met een RoE hoger dan 15%. Maar uiteraard zijn er ook situaties denkbaar waarin een aandeel een RoE lager dan 15% heeft en het toch een zeer aantrekkelijk aandeel betreft. Copyright TopAandelen.com

8 Bijvoorbeeld als de winst in een bepaald jaar lager uitvalt als gevolg van een specifieke, logische en begrijpelijke reden. Een voorbeeld daarvan waren energie aandelen na de forse daling van de olieprijs in 2008/09. Hoe hoger de RoE, hoe beter het bedrijf haar middelen aanwendt om winst te genereren. Dus hoe groter de kans dat het bedrijf ook de komende jaren een mooie winstgroei zal realiseren. De volgende stap We hebben nu van alle ongeveer 75 aandelen die in ons excel sheet zijn gekomen onderstaande vijf belangrijke cijfers gemeten. 1) Terugverdienperiode 2) Gemiddelde winstgroei 3) Koers winst verhouding volgend jaar 4) Verwachte winstgroei volgend jaar 5) Rendement op Eigen Vermogen (RoE) Nu gaan we een rangschikking maken. We vergelijken de terugverdienperiodes met elkaar. Het aandeel met de kortste terugverdienperiode krijgt 1 punt en die met de langste terugverdienperiode krijgt 75 punten. (ieder aandeel krijgt cijfer tussen 1 en 75, de beste krijgt dus de minste punten) We doen hetzelfde met de gemiddelde winstgroei. Het aandeel met de hoogste gemiddelde winstgroei krijgt 1 punt en die met de laagste krijgt 75 punten, etc. Vervolgens hebben we van ieder aandeel vijf scores die we bij elkaar optellen. Het aandeel met de laagste score is als we puur naar de cijfers kijken het meest aantrekkelijke. De laatste (zeer belangrijke) stap Na de objectieve cijfers ontkomen we er niet aan om ook op een subjectieve manier naar de kanidaat aandelen te kijken. Cijfers zeggen veel, maar we kunnen er nooit 100% op vertrouwen. Er kan altijd een bepaalde reden zijn waarom een aandeel er op basis van de cijfers zeer aantrekkelijk uitziet, maar dat toch niet is als je naar de activiteiten van het bedrijf kijkt. Als eerste kijken we op de website van het bedrijf, zodat we kunnen zien wat de activiteiten van het bedrijf zijn, in welke landen ze actief zijn, naar welke landen ze eventueel exporteren, etc. Het beeld dat we van het bedrijf krijgen, moet ons een goed gevoel geven. Op het moment van schrijven zijn wij bijvoorbeeld negatief over de Amerikaanse en Europese consument. Dit omdat wij verwachten dat daarvan de koopkracht de komende jaren alleen maar Copyright TopAandelen.com

9 zal dalen. Zien we dat een bedrijf voor haar omzet afhankelijk is van die consument, dan kiezen wij er liever voor om het aandeel niet te selecteren. Enkele andere zaken die we het liefst willen vermijden Daarnaast zijn er nog andere zaken die ervoor zorgen dat we een aandeel liever niet in bezit hebben, hoe goed de cijfers er op het eerste gezicht ook uitzien. Hieronder een kleine opsomming: Het bedrijf is voor haar omzet grotendeels afhankelijk van één product. Dit zien we vaak bij kleine farmaceutische bedrijven. Een concurrent die met een soortgelijk product op de markt komt, kan er zomaar voor zorgen dat een bedrijf direct in moeillijkheden komt. Een te groot deel van de omzet is afkomstig van één klant. Als die grote klant wegloopt, zijn er direct grote problemen. Het bedrijf is verwikkeld in een grote rechtszaak, die bij verlies veel geld kan kosten. De overheid is de grootste klant en toekomstige omzet hangt mede af van politieke beslissingen. Voorbeelden zijn wapenfabrikanten en wegenbouwers. Het bedrijf is grotendeels actief in landen waar de politieke situatie zeer onstabiel is. Denk aan Hugo Chavez van Venezuela die olie industrie nationaliseert, of Laurent Ghagbo van Ivoorkust die de cacao industrie nationaliseert. Kijk hiervoor altijd op de website van het bedrijf. Kijk ook in het investor relations gedeelte, zie of er een investor presentation is, en kijk ook naar de laatste publicaties van kwartaalcijfers. Kijk vervolgens naar de headlines van Yahoo!Finance of Google Finance om te zien welke berichten te vinden zijn die niet op de website van het bedrijf zelf staan. Ook hier geldt dat het algemene beeld uit die headlines u een goed gevoel moet geven. En dan kan het toch nog helemaal mis gaan! Zelfs als we al dat werk hebben gedaan, dan moeten we er nog steeds rekening mee houden dat onze koerswinst kan tegenvallen, of dat we zelfs (fors) koersverlies zullen gaan lijden. Er kan in de toekomst van alles gebeuren wat een bedrijf in de problemen kan brengen, hoe goed het nu ook moge presteren en hoe financieel sterk en robuust het bedrijf nu ook moge zijn. De lijst met superbetrouwbare bedrijven die op het bedrijvenkerkhof zijn beland is ellenlang! Het deel van uw geld dat u in één enkel aandeel steekt, moet daarom altijd zodanig klein zijn dat u er niet uw slaap voor zult laten als het volledig mis zou gaan. Wij raden eenieder die het wil horen aan om een portefeuille van minimaal 15 aandelen aan te houden. Want als er dan met één aandeel gekke dingen gebeuren, dan heeft slechts 7% van uw geld daar last van. Copyright TopAandelen.com

10 Bent u een grotere belegger? Dan raden we u zelfs aan om verschillende beleggingsstrategieën naast elkaar te hanteren. Op deze pagina vindt u een overzicht van de strategieën waarmee u als belegger kunt inspelen op verschillende ontwikkelingen. Alles nog één keer beknopt samengevat Hieronder vatten we de selectieprocedure nog even kort voor u samen Eerste schifting (vier criteria) 1. Koers Winst Verhouding lager dan Voor volgend jaar wordt winstgroei verwacht 3. Current ratio hoger dan 1,5 4. Een positief tastbaar eigen vermogen Dit levert een lijst op van ongeveer 500 aandelen, waarvan we er ongeveer 425 direct wegstrepen. Van de overige ongeveer 75 aandelen tikken we alle gegevens in een excel sheet. Van deze lijst gaan we de volgende cijfers meten: 1) Terugverdienperiode 2) Gemiddelde winstgroei 3) Koers winst verhouding volgend jaar 4) Verwachte winstgroei volgend jaar 5) Rendement op Eigen Vermogen (RoE) Vervolgens maken we een ranglijst op basis van de hierboven vermelde vijf criteria en weten welke van de 75 aandelen de meest aantrekkelijke zijn. En als we al ons cijferwerk hebben gedaan, gaan we de beste aandelen beoordelen op basis van onze subjectieve criteria (zie pagina 8). Het resultaat Door onze zoektocht weten we nu: Welke de goedkoopste aandelen zijn van de best presterende bedrijven. Dat we kunnen beleggen in aandelen met het laagste koersrisico én het hoogste koerspotentieel. Dat we kunnen beleggen zonder ons ongerust te maken over de dagelijks door de media gehypte beursemotie. Copyright TopAandelen.com

11 Conclusie: Ik hoop dat u het met me eens bent dat onze onze selectiemethode streng, grondig en doordacht is. Als u een doe-het-zelf belegger bent, dan hoop ik dat dit rapport u zal helpen om uw manier van aandelen selecteren te verbeteren. Als u echter geen zin of geen tijd hebt om zelf zo grondig te werk te gaan, dan raad ik u absoluut aan om gebruik te maken van een beleggingsservice die het werk voor u doet. En uiteraard hopen we dat u kiest voor Als abonnee ontvangt u iedere maand het Super Rendement Rapport als allereerste in uw mailbox, zodat u kunt beleggen in aandelen van topbedrijven die bij onze strenge selectiemethode als allerbeste uit de selectie zijn gekomen. En let vooral ook op de superwinstgevende bonus rapporten die u als abonnee gratis ontvangt! We sturen u natuurlijk ook de verkoopsignalen Natuurlijk laten we u met de door ons geselecteerde aandelen niet aan uw lot over. Wij bekijken wekelijks van ieder aandeel alle cijfers. Zodra we tot de conclusie komen dat een aandeel beter verkocht kan worden, sturen we u hierover bericht. Ook als uw abonnement al lang ten einde is, blijven we u bericht sturen zodra we een verkoopsignaal hebben. Echt zorgeloos beleggen dus. Klik hier om u aan te melden voor een abonnement, of gewoon een los nummer van het Super Rendement Rapport. Ik wens u een hoog toekomstig rendement toe! Vriendelijke groeten, Jack Hoogland Disclaimer: De websites TopAandelen.com, MaandagTrader.com, WoensdagTrader.com en StockTradingNieuws.com zijn eigendom van Investforprofit NV. Onze sites bevatten soms informatie die is verkregen uit andere bronnen. Wij beschouwen deze bronnen als betrouwbaar, maar wij kunnen juistheid van de inhoud van deze bronnen niet garanderen. De inhoud van onze websites en onze mails bevat de mening van de auteur en kan dan ook niet worden aangemerkt als Copyright TopAandelen.com

12 beleggingsadvies, en is niet geschreven om als leidraad te dienen voor de ontwikkeling van uw persoonlijke financiële situatie. De inhoud kan onderhevig zijn aan veroudering en auteur is niet verplicht om alle informatie actueel te houden. Auteur, medewerkers en aanverwanten zijn vrij om posities in te nemen in de aandelen die worden gepubliceerd via de services van bovenstaande websites. Eventuele inname van posities zal altijd pas na publicatie plaatsvinden. Deze regels zijn een bevestiging van het feit dat wij enkel aandelen publiceren waar wij volledig achter kunnen staan en voorkomen verstrengeling van belangen. Alle bovengenoemde websites, inclusief strategieën en bijbehorende publicaties, content en afbeeldingen zijn eigendom van Investforprofit NV. Informatie van onze betaalde abonnementenservices mag onder geen beding met derden worden gedeeld. Artikelen uit onze wekelijkse nieuwsbrief en op onze blogs mogen vrij worden gereproduceerd onder voorwaarde van bronvermelding. Oneigenlijk gebruik van de content van Investforprofit NV wordt gezien als een inbreuk op het intellectueel eigendom van Investforprofit NV. Bij misbruik behoudt Investforprofit NV zich het recht om eventuele abonnementen van misbruiker éénzijdig te beëindigen en om geleden schade te verhalen. Als misbruik kan worden gezien: het delen van wekelijkse updates, rapporten en aandelenanalyses; het reproduceren van teksten zonder toestemming en/of bronvermelding; en andere handelingen, eenzijdig te beoordelen door Investforprofit NV. Noot voor affiliates: Investforprofit heeft een affiliateprogramma dat is gebaseerd op deling in de opbrengsten. Heeft u een website of nieuwsbrief die raakvlakken heeft met de services die Investforprofit NV biedt en wilt u gebruik maken van ons affiliateprogramma, neemt u dan contact met ons op via Investforprofit NV kan op zijn beurt eveneens participeren in affiliateprogramma's van anderen. Participatie in dergelijke programma's zal echter geen invloed hebben op aanbevelingen van producten en services van anderen en zal eveneens geen invloed hebben op de prijsstelling van onze producten of die van anderen. Zoals wij in al onze publicaties aangeven is het belangrijk om vooraf zelf informatie in te winnen over bedrijven, producten en services waarvan u gebruik wilt maken. Investforprofit NV Copyright TopAandelen.com

Hoe je superwinstgevend met de beurstrend mee kunt beleggen

Hoe je superwinstgevend met de beurstrend mee kunt beleggen Hoe je superwinstgevend met de beurstrend mee kunt beleggen En daarbij gemiddeld 47% per jaar behaalt. (ofwel: 331% over een periode van de laatste 7 jaar) Geachte belegger, 7 januari 2015 We gaan u in

Nadere informatie

Succesvol worden op de beurs!

Succesvol worden op de beurs! 2013 Succesvol worden op de beurs! Kom erachter hoe het mij is gelukt om 122.000, - winst te behalen in een periode van 5 jaar tijd! Puur en alleen door me te richten op het kopen en verkopen van aandelen,

Nadere informatie

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Leren Beleggen Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Welkom (nieuwe) belegger. U bent begonnen aan een nieuwe hobby die ontzettend leuk kan zijn. Is zeg kan zijn, want ik zal u in dit rapport de realiteit

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Gabriël VermogensPlan

Gabriël VermogensPlan Gabriël VermogensPlan Gabriël heeft een aantal samenstellingen van beleggingen gemaakt die gebaseerd zijn op haar eigen beleggingsbeleid -en strategie. Hieronder geven wij een toelichting over het onderwerp

Nadere informatie

warrants www.warrants.commerzbank.com inhoudsopgave commerzbank securities the first option in the warrants market...3 zijn warrants iets voor mij?...4 waarom warrants van commerzbank kopen?...7 hoe worden

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

Hoe u meer winst maakt met de winst van s werelds beste bedrijven

Hoe u meer winst maakt met de winst van s werelds beste bedrijven 1 Dividend liegt niet! Hoe u meer winst maakt met de winst van s werelds beste bedrijven Vandaag ga ik u niet vertellen dat u aandelen Coca-Cola, Pepsi of McDonald s moet kopen. Wel ga ik u vertellen wanneer

Nadere informatie

Opties van Call tot Put Harry Klip OptieAcademy

Opties van Call tot Put Harry Klip OptieAcademy Opties van Call tot Put Harry Klip OptieAcademy Copyrght OptieAcademy Inhoud 1. Inleiding 2. Hoe verdienen met aandelen 3. Beleggen of speculeren 4. Wat zijn opties? 5. Call en Put 6. Historie van opties

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

Beleggen met de Warren Buffett strategie

Beleggen met de Warren Buffett strategie Beleggen met de Warren Buffett strategie Tien pakkende artikelen over de value investing filosofie van s werelds beste belegger drs. Hendrik Oude Nijhuis WarrenBuffett.nl December 2007 www.warrenbuffett.nl/aandelen

Nadere informatie

Informatie betreffende NYSE Liffe

Informatie betreffende NYSE Liffe LESBRIEF OPTIES Informatie betreffende NYSE Liffe NYSE Liffe is de merknaam van de derivatenmarkt van Euronext een dochteronderneming van NYSE Euronext bestaande uit de derivatenmarkten in Amsterdam, Brussel,

Nadere informatie

Boordevol informatie voor de belegger die strategische beslissingen moet nemen.

Boordevol informatie voor de belegger die strategische beslissingen moet nemen. Beleggingsstrategieën met trackers White paper series Boordevol informatie voor de belegger die strategische beslissingen moet nemen. Copyright Armgard Investment Management - 1 - info@armgard.nl - twitter

Nadere informatie

Vergelijkuwvermogensbeheerder.nl is opgezet door Maurice Flinterman.

Vergelijkuwvermogensbeheerder.nl is opgezet door Maurice Flinterman. Disclaimer: Bij het samenstellen van dit rapport is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie. Vergelijkuwvermogensbeheerder.nl kan echter niet verantwoordelijk en/of

Nadere informatie

Gratis uitgave van PensioenDividend.nl. Elke Maand Dividend. Geniet van een extra maandinkomen zonder de kosten van een dure verzekeraar

Gratis uitgave van PensioenDividend.nl. Elke Maand Dividend. Geniet van een extra maandinkomen zonder de kosten van een dure verzekeraar Gratis uitgave van PensioenDividend.nl Elke Maand Dividend Geniet van een extra maandinkomen zonder de kosten van een dure verzekeraar Droomt u ook wel eens van een extra maandinkomen en dat zonder daar

Nadere informatie

Handleiding bij de Optiebox Abonnement-service

Handleiding bij de Optiebox Abonnement-service Handleiding bij de Optiebox Abonnement-service Een toelichting voor abonnees op de werkwijze van het Optiebox Team. Opgemaakt 21 mei 2014 Versie 05.15 OPTIEBOX LAAT TIJD EN GELD VOOR JE WERKEN INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

Uitgangspunten bij de Optiebox Abonnement-service

Uitgangspunten bij de Optiebox Abonnement-service Uitgangspunten bij de Optiebox Abonnement-service Opgemaakt 20 April 2014 Versie 04.2014 OPTIEBOX LAAT GELD VOOR JE WERKEN INHOUDSOPGAVE Het is aan te bevelen om deze handleiding te lezen VOORDAT u van

Nadere informatie

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico?

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico? Bijlage Beleggen In deze bijlage bij de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO leest u over: de algemene risico s van beleggen (hoofdstuk 1); en de kenmerken en risico s van soorten beleggingsproducten (hoofdstuk

Nadere informatie

lage rente geld lenen

lage rente geld lenen lage rente geld lenen Aan een lage rente geld lenen, is dat niet wat we allemaal willen? U zou maar gek zijn om voor een hoge rente te kiezen en u blauw te betalen als het ook met een lage rente kan. Toch

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Mei 2015 Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

White paper series. Trackers, voor elke belegger wat lekkers. Een must read voor de belegger die zichzelf niets te kort wil doen.

White paper series. Trackers, voor elke belegger wat lekkers. Een must read voor de belegger die zichzelf niets te kort wil doen. White paper series Trackers, voor elke belegger wat lekkers. Een must read voor de belegger die zichzelf niets te kort wil doen. Copyright Armgard Investment Management - 1 - info@armgard.nl - twitter

Nadere informatie

Wij willen u graag helpen bij het vergroten van uw kennis over de beurs en haar producten!

Wij willen u graag helpen bij het vergroten van uw kennis over de beurs en haar producten! Lesbrief opties Inleiding Door uw investering in het bestuderen van deze lesbrief vergroot u uw kennis over de mogelijkheden die opties bieden. Het rendement daarvan kan zijn dat u mogelijk een rol ziet

Nadere informatie