De TopAandelen-selectiecriteria

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De TopAandelen-selectiecriteria"

Transcriptie

1 Laatst bijgewerkt: 21 februari 2014 De TopAandelen-selectiecriteria Hoe we voor onze TopAandelen service iedere maand op zoek gaan naar de goedkoopste aandelen van de best presterende bedrijven Geachte belegger, In dit gratis rapport geven we al onze geheimen prijs! Voor ons staat transparantie voorop en daarom vertellen we u precies hoe we te werk gaan bij onze maandelijkse zoektocht naar de goedkoopste aandelen van de best presterende bedrijven. Leest u dit rapport vooral kritisch door, en bepaal voor uzelf of u het met onze manier van werken eens bent, of dat u het liever anders zou doen. Ik hoop in ieder geval van harte dat u veel plezier aan dit rapport zult beleven. Vriendelijke groeten, Jack Hoogland Copyright TopAandelen.com

2 Inleiding Voor onze TopAandelen service zoeken we iedere maand naar de meest ondergewaardeerde aandelen van de best presterende bedrijven. Het is een bekend gegeven dat emotie ervoor zorgt dat beleggers enerzijds soms een belachelijk hoge prijs willen betalen voor een aandeel en dat een aandeel anderzijds soms belachelijk goedkoop wordt omdat beleggers het zonder enig nadenken massaal in de verkoop doen. Dit is een steeds terugkerend fenomeen waar wij graag van profiteren! We richten ons dus op ondergewaardeerde aandelen van zeer goed presterende bedrijven. Aandelen die op het moment van selectie niet populair zijn bij de gemiddelde belegger, maar om de verkeerde reden. We kopen het aandeel aan en wachten rustig tot de belegger het weer herontdekt, want dan kunnen de koersen héél hard stijgen. We selecteren hierdoor aandelen met een zo laag mogelijk koersrisico in combinatie met een zo hoog mogelijk winstpotentieel. In dit rapport vertellen we u precies hoe we met te werk gaan bij het selecteren van onze aandelen. De eerste schifting We hebben iedere maand de keuze uit aandelen, en daaruit willen wij de 3 meest aantrekkelijke aandelen. We willen de meest ondergewaardeerde aandelen van de best presterende bedrijven. We beginnen onze zoektocht naar de beste aandelen met vier criteria 1. Koers Winst Verhouding lager dan 15 Iedere belegger zal ongetwijfeld al vaak de term koers winst verhouding (k/w) hebben zien passeren. Helaas denken maar weinig beleggers na over de betekenis van koers winst verhouding. We kunnen op koers winst verhouding eigenlijk een simpele logica toepassen. Normaal gezien beleggen we in aandelen omdat we meer willen verdienen dan de 2,5% rente die we tegenwoordig van de bank op onze spaarrekening krijgen. Beleggen we in een aandeel met een k/w van 10, dan betekent dit dat het bedrijf voor ons aandeel ieder jaar een winst maakt die 1/10e van de door ons betaalde koers is. Omgerekend is dat een rendement van 10%. Dat is een stuk hoger dan de huidige spaarrente. Het verschil tussen de jaarlijkse winst van 10% die een aandeel met een k/w van 10 voor ons behaalt en de 2,5% rente op een spaarrekening noemen we de margin of safety, ofwel veiligheidsmarge. Copyright TopAandelen.com

3 Hoe lager de koers winst verhouding, hoe hoger onze veiligheidsmarge Bij het selecteren moeten we ons realiseren dat we niet in de toekomst kunnen kijken. Dus dat er geen garantie is dat het bedrijf ook de komende tien jaar winst zal blijven maken. Hoe hoger de veiligheidsmarge, hoe meer de toekomstige prestaties van het bedrijf mogen tegenvallen om toch een goed rendement te behalen. Anderzijds is er ook de kans dat het bedrijf de komende jaren ieder jaar winstgroei realiseert en dat zou betekenen dat ons rendement in de toekomst fors hoger zal zijn dan die 10%. De écht grote koerswinst wordt uiteraard gerealiseerd als de markt tot de conclusie komt dat die veiligheidsmarge overdreven hoog is en de koers winst verhouding van het aandeel stijgt. Als het bedrijf dan jaarlijks ook nog een mooie winstgroei realiseert, dan kan de koers van een aandeel met tientallen tot zelfs honderden procenten in koers stijgen. 2. Voor volgend jaar wordt winstgroei verwacht Hiermee gaan we verder op een item dat we hierboven bij punt 1 al aangeven. We willen een zo hoog mogelijke veiligheidsmarge. Als je dus een aandeel selecteert met een lage koers winst verhouding (dus hoge veiligheidsmarge) en je mag logischerwijs voor volgend jaar een groeiende winst verwachten, dan zal die veiligheidsmarge alleen maar groter worden. En stijgt de kans op een mooie koerswinst. Waarom alleen kijken naar de winstgroei voor volgend jaar? Omdat een eventuele winstgroei of winstdaling in het huidige jaar al in de koers winst verhouding zit verwerkt. Het is in principe mogelijk dat een aandeel van een bedrijf dat in het huidige jaar een winstdaling zal realiseren, toch geselecteerd wordt. Bijvoorbeeld als we zien dat die winstdaling door een specifieke, eenmalige gebeurtenis is veroorzaakt. 3. Current Ratio hoger dan 1,5 Dit klinkt als moeilijke taal, maar dat is het absoluut niet. We kijken hier naar twee zaken. Hoeveel bezittingen (banksaldo, tegoeden van klanten, voorraden) die nu direct of in de nabije toekomst kunnen worden omgezet in geld, heeft het bedrijf? En hoeveel schulden op korte termijn af te lossen schulden (openstaande facturen, belastingen, af te lossen leningen) die nu of in de nabije toekomst moeten worden afgelost heeft het bedrijf? Ofwel, hoeveel kortlopende bezittingen heeft een bedrijf en hoeveel kortlopende schulden? Wij willen alleen aandelen van bedrijven waarvan de kortlopende bezittingen minimaal 1,5 keer zo groot zijn als de kortlopende schulden. Op die manier kunnen we erop vertrouwen dat het bedrijf niet in liquiditeitsproblemen gaat komen en afhankelijk wordt van de bereidheid van een bank om ze geld te lenen. Copyright TopAandelen.com

4 4. Een positief tastbaar eigen vermogen Het klinkt als de logica zelve, maar het is veel minder logisch dan het lijkt. Het eigen vermogen is niets anders dan de som van alle bezittingen minus de som van alle schulden. Wij voegen daar echter het woordje tastbaar aan toe. Voor ons geldt: Eigen vermogen is de som van alle tastbare bezittingen minus de som van alle schulden. Bij beursgenoteerde bedrijven zien we dat op de balans goodwill en immateriele activa (of intangible assets) als bezitting worden aangemerkt. Goodwill en intangible assets kunnen best daadwerkelijke waarde hebben, maar bij deze zaken is het risico wat ons betreft te groot dat gebakken lucht als een daadwerkelijke bezitting wordt aangemerkt, om zo te doen alsof de financiele positie van een bedrijf sterk is. Wij nemen daarom het eigen vermogen (equity) dat op de balans van een bedrijf genoteerd staat, en brengen daar goodwill en intangible assets op in mindering. Samenvattend Bij onze eerste schifting gebruiken we dus de volgende vier criteria. 1. Koers Winst Verhouding lager dan Voor volgend jaar verwacht het bedrijf winstgroei te realiseren 3. Current Ratio groter dan 1,5 4. Een positief tastbaar eigen vermogen Waardevolle Tip Als iemand u een aandeel aanbeveelt, dan kunt u heel gemakkelijk even een check doen door bovenstaande vier criteria erop los te laten. Het staat dan nog lang niet vast dat het ook een fantastisch ondergewaardeerd aandeel van een zeer goed presterend bedrijf is, maar als het aandeel niet aan deze criteria voldoet, dan weet u al genoeg.. Maar nu begint het échte werk pas! Met het toepassen van deze criteria houden we een lijst over van ongeveer 500 aandelen. Dat is een lange lijst, die we handmatig doorlopen. Van ongeveer 425 aandelen op die lijst zien we eigenlijk direct aan de cijfers dat ze niet in aanmerking zullen komen voor selectie. Van de overige ongeveer 75 aandelen tikken we alle gegevens in een excel sheet in en gaan we een vergelijking maken. Die vergelijking gaan we maken op basis van onderstaande criteria. Copyright TopAandelen.com

5 1. Terugverdienperiode De koers van een aandeel bestaat eigenlijk uit twee delen, namelijk de boekwaarde (eigen vermogen) en de premie voor verwachte toekomstige winst. De boekwaarde (of eigen vermogen) van het bedrijf is wat ons betreft niets anders dan Alle tastbare bezittingen van een bedrijf minus alle schulden De boekwaarde is dan ook het bedrag dat we voor het aandeel zouden ontvangen als het bedrijf er vandaag mee zou stoppen, haar bezittingen zou verkopen, haar schulden zou aflossen en al wat overblijft onder de aandeelhouders zou verdelen. Het is het gedeelte van de koers waarover we op termijn geen risico lopen zolang een bedrijf geen verlies lijdt. Hoe hoger dus de boekwaarde, hoe lager het koersrisico. Als we boekwaarde in mindering brengen op de koers van het aandeel, dan weten we hoeveel van de koers we terug moeten verdienen met toekomstige winst. Vervolgens bepalen we hoeveel jaar het bij gelijkblijvende winst zal duren voordat we die toekomstige winst terug hebben verdiend. Hieronder de berekening. 1) Neem de koers van het aandeel 2) Bereken het eigen vermogen per aandeel Neem het eigen vermogen, trek daar de goodwill en immateriele activa vanaf en deel het saldo door het aantal uitstaande aandelen. 3) Bereken hoeveel van de huidige koers bestaat uit toekomstige winst Trek de uitkomst van 2) af van de koers en u weet hoeveel van de koers terug verdiend moet worden met toekomstige winst. 4) Bereken hoeveel jaar het duurt voordat u die toekomstige winst terug hebt verdiend Deel de uitkomst van 3) door de voor dit jaar verwachte winst per aandeel. U weet nu wat de terugverdienperiode is. Hoe korter de terugverdienperiode, hoe goedkoper het aandeel én hoe lager het koersrisico. Copyright TopAandelen.com

6 2. Gemiddelde winstgroei We nemen hiervoor de Winstgroei van afgelopen jaar Verwachte winstgroei voor het huidige jaar Verwachte winstgroei voor volgend jaar Verwachte jaarlijkse winstgroei voor de langere termijn en deze vier percentages delen we door vier. Niet bij alle aandelen is een winstverwachting voor de langere termijn bekend. Als er geen verwachting is afgegeven voor de langere termijn, dan berekenen we het gemiddelde van de overige drie percentages. Hoe hoger de gemiddelde winstgroei, hoe hoger het koerspotentieel 3. Koers Winst Verhouding volgend jaar Eerder in dit rapport vindt u al een uitleg over Koers Winst Verhouding. Een belangrijke indicator om te bepalen of een aandeel duur is of goedkoop. We delen hier dus de koers door de verwachte winst voor volgend jaar. De reden dat we dit doen is tweeledig. De koers winst verhouding van het huidige jaar is al verwerkt in de terugverdienperiode en we willen niet twee keer hetzelfde doen. De gemiddelde winstgroei geeft niet altijd een perfect beeld. Het is bijvoorbeeld goed mogelijk dat de gemiddelde winstgroei hoog is, maar dat voor volgend jaar juist een winstdaling wordt verwacht. Door de koers winst verhouding van volgend jaar met elkaar te vergelijken ondervangen we die tekortkoming. Hoe lager de koers winst verhouding van volgend jaar, hoe beter de verhouding tussen huidige waardering en verwachte winstgroei voor volgend jaar. Copyright TopAandelen.com

7 4. Verwachte winstgroei voor volgend jaar Zoals we hierboven al hebben besproken is het heel belangrijk dat een bedrijf groei realiseert. De gemiddelde winstgroei is en blijft een heel belangrijk criterium, maar het laat de kans open dat we een aandeel selecteren van een bedrijf dat tot nu toe forse winstgroei heeft gerealiseerd, maar in de toekomst waarschijnlijk moeite zal hebben om die groei vast te houden. Daarom hebben we besloten om onze lijst met koopkandidaten ook met elkaar te vergelijken op basis van verwachte winstgroei voor volgend jaar. Behaalde winstgroei is ontzettend belangrijk, maar het is minstens net zo belangrijk dat de toekomst er positief uit ziet. 5. Rendement op het Eigen Vermogen We zien op de beurs hiervoor vaak de term Return on Equity (RoE) gebruikt worden. Uitleg RoE Dit geeft aan hoeveel rendement het bedrijf maakt op het ingebrachte vermogen. Als u een bedrijf begint en u investeert er euro in, hoeveel winst moet dan worden gemaakt voordat u tevreden bent na alle tijd en moeite die u in het bedrijf steekt? Als uw bedrijf jaarlijks 3000 winst maakt, dan hebt u een rendement van 3%. U had dan beter de moeite kunnen besparen en het geld op een spaarrekening kunnen zetten. Ook bij een bestaand beursgenoteerd bedrijf kunnen we die vraag stellen, want als de RoE te laag is, kunnen ze (puur financieel gezien) net zo goed de boeken sluiten, de tent sluiten en het geld op een spaarrekening zetten. Er worden hier trouwens veel verschillende termen gebruikt voor hetzelfde, want. Eigen vermogen (equity) = boekwaarde = intrinsieke waarde. Waarom is RoE belangrijk? Als een bedrijf winst maakt, dan wordt het eigen vermogen groter. Hoe groter het eigen vermogen wordt, hoe moeilijker het voor een bedrijf wordt om een hoge RoE te behalen. Het is daarom een zeer goed teken als een bedrijf jaarlijks een RoE weet te behalen van hoger dan 15%. Want dit betekent dat de directie de in vorige jaren behaalde winst op een intelligente manier herinvesteert en dus winstgroei realiseert. Wij zoeken in principe naar aandelen met een RoE hoger dan 15%. Maar uiteraard zijn er ook situaties denkbaar waarin een aandeel een RoE lager dan 15% heeft en het toch een zeer aantrekkelijk aandeel betreft. Copyright TopAandelen.com

8 Bijvoorbeeld als de winst in een bepaald jaar lager uitvalt als gevolg van een specifieke, logische en begrijpelijke reden. Een voorbeeld daarvan waren energie aandelen na de forse daling van de olieprijs in 2008/09. Hoe hoger de RoE, hoe beter het bedrijf haar middelen aanwendt om winst te genereren. Dus hoe groter de kans dat het bedrijf ook de komende jaren een mooie winstgroei zal realiseren. De volgende stap We hebben nu van alle ongeveer 75 aandelen die in ons excel sheet zijn gekomen onderstaande vijf belangrijke cijfers gemeten. 1) Terugverdienperiode 2) Gemiddelde winstgroei 3) Koers winst verhouding volgend jaar 4) Verwachte winstgroei volgend jaar 5) Rendement op Eigen Vermogen (RoE) Nu gaan we een rangschikking maken. We vergelijken de terugverdienperiodes met elkaar. Het aandeel met de kortste terugverdienperiode krijgt 1 punt en die met de langste terugverdienperiode krijgt 75 punten. (ieder aandeel krijgt cijfer tussen 1 en 75, de beste krijgt dus de minste punten) We doen hetzelfde met de gemiddelde winstgroei. Het aandeel met de hoogste gemiddelde winstgroei krijgt 1 punt en die met de laagste krijgt 75 punten, etc. Vervolgens hebben we van ieder aandeel vijf scores die we bij elkaar optellen. Het aandeel met de laagste score is als we puur naar de cijfers kijken het meest aantrekkelijke. De laatste (zeer belangrijke) stap Na de objectieve cijfers ontkomen we er niet aan om ook op een subjectieve manier naar de kanidaat aandelen te kijken. Cijfers zeggen veel, maar we kunnen er nooit 100% op vertrouwen. Er kan altijd een bepaalde reden zijn waarom een aandeel er op basis van de cijfers zeer aantrekkelijk uitziet, maar dat toch niet is als je naar de activiteiten van het bedrijf kijkt. Als eerste kijken we op de website van het bedrijf, zodat we kunnen zien wat de activiteiten van het bedrijf zijn, in welke landen ze actief zijn, naar welke landen ze eventueel exporteren, etc. Het beeld dat we van het bedrijf krijgen, moet ons een goed gevoel geven. Op het moment van schrijven zijn wij bijvoorbeeld negatief over de Amerikaanse en Europese consument. Dit omdat wij verwachten dat daarvan de koopkracht de komende jaren alleen maar Copyright TopAandelen.com

9 zal dalen. Zien we dat een bedrijf voor haar omzet afhankelijk is van die consument, dan kiezen wij er liever voor om het aandeel niet te selecteren. Enkele andere zaken die we het liefst willen vermijden Daarnaast zijn er nog andere zaken die ervoor zorgen dat we een aandeel liever niet in bezit hebben, hoe goed de cijfers er op het eerste gezicht ook uitzien. Hieronder een kleine opsomming: Het bedrijf is voor haar omzet grotendeels afhankelijk van één product. Dit zien we vaak bij kleine farmaceutische bedrijven. Een concurrent die met een soortgelijk product op de markt komt, kan er zomaar voor zorgen dat een bedrijf direct in moeillijkheden komt. Een te groot deel van de omzet is afkomstig van één klant. Als die grote klant wegloopt, zijn er direct grote problemen. Het bedrijf is verwikkeld in een grote rechtszaak, die bij verlies veel geld kan kosten. De overheid is de grootste klant en toekomstige omzet hangt mede af van politieke beslissingen. Voorbeelden zijn wapenfabrikanten en wegenbouwers. Het bedrijf is grotendeels actief in landen waar de politieke situatie zeer onstabiel is. Denk aan Hugo Chavez van Venezuela die olie industrie nationaliseert, of Laurent Ghagbo van Ivoorkust die de cacao industrie nationaliseert. Kijk hiervoor altijd op de website van het bedrijf. Kijk ook in het investor relations gedeelte, zie of er een investor presentation is, en kijk ook naar de laatste publicaties van kwartaalcijfers. Kijk vervolgens naar de headlines van Yahoo!Finance of Google Finance om te zien welke berichten te vinden zijn die niet op de website van het bedrijf zelf staan. Ook hier geldt dat het algemene beeld uit die headlines u een goed gevoel moet geven. En dan kan het toch nog helemaal mis gaan! Zelfs als we al dat werk hebben gedaan, dan moeten we er nog steeds rekening mee houden dat onze koerswinst kan tegenvallen, of dat we zelfs (fors) koersverlies zullen gaan lijden. Er kan in de toekomst van alles gebeuren wat een bedrijf in de problemen kan brengen, hoe goed het nu ook moge presteren en hoe financieel sterk en robuust het bedrijf nu ook moge zijn. De lijst met superbetrouwbare bedrijven die op het bedrijvenkerkhof zijn beland is ellenlang! Het deel van uw geld dat u in één enkel aandeel steekt, moet daarom altijd zodanig klein zijn dat u er niet uw slaap voor zult laten als het volledig mis zou gaan. Wij raden eenieder die het wil horen aan om een portefeuille van minimaal 15 aandelen aan te houden. Want als er dan met één aandeel gekke dingen gebeuren, dan heeft slechts 7% van uw geld daar last van. Copyright TopAandelen.com

10 Bent u een grotere belegger? Dan raden we u zelfs aan om verschillende beleggingsstrategieën naast elkaar te hanteren. Op deze pagina vindt u een overzicht van de strategieën waarmee u als belegger kunt inspelen op verschillende ontwikkelingen. Alles nog één keer beknopt samengevat Hieronder vatten we de selectieprocedure nog even kort voor u samen Eerste schifting (vier criteria) 1. Koers Winst Verhouding lager dan Voor volgend jaar wordt winstgroei verwacht 3. Current ratio hoger dan 1,5 4. Een positief tastbaar eigen vermogen Dit levert een lijst op van ongeveer 500 aandelen, waarvan we er ongeveer 425 direct wegstrepen. Van de overige ongeveer 75 aandelen tikken we alle gegevens in een excel sheet. Van deze lijst gaan we de volgende cijfers meten: 1) Terugverdienperiode 2) Gemiddelde winstgroei 3) Koers winst verhouding volgend jaar 4) Verwachte winstgroei volgend jaar 5) Rendement op Eigen Vermogen (RoE) Vervolgens maken we een ranglijst op basis van de hierboven vermelde vijf criteria en weten welke van de 75 aandelen de meest aantrekkelijke zijn. En als we al ons cijferwerk hebben gedaan, gaan we de beste aandelen beoordelen op basis van onze subjectieve criteria (zie pagina 8). Het resultaat Door onze zoektocht weten we nu: Welke de goedkoopste aandelen zijn van de best presterende bedrijven. Dat we kunnen beleggen in aandelen met het laagste koersrisico én het hoogste koerspotentieel. Dat we kunnen beleggen zonder ons ongerust te maken over de dagelijks door de media gehypte beursemotie. Copyright TopAandelen.com

11 Conclusie: Ik hoop dat u het met me eens bent dat onze onze selectiemethode streng, grondig en doordacht is. Als u een doe-het-zelf belegger bent, dan hoop ik dat dit rapport u zal helpen om uw manier van aandelen selecteren te verbeteren. Als u echter geen zin of geen tijd hebt om zelf zo grondig te werk te gaan, dan raad ik u absoluut aan om gebruik te maken van een beleggingsservice die het werk voor u doet. En uiteraard hopen we dat u kiest voor Als abonnee ontvangt u iedere maand het Super Rendement Rapport als allereerste in uw mailbox, zodat u kunt beleggen in aandelen van topbedrijven die bij onze strenge selectiemethode als allerbeste uit de selectie zijn gekomen. En let vooral ook op de superwinstgevende bonus rapporten die u als abonnee gratis ontvangt! We sturen u natuurlijk ook de verkoopsignalen Natuurlijk laten we u met de door ons geselecteerde aandelen niet aan uw lot over. Wij bekijken wekelijks van ieder aandeel alle cijfers. Zodra we tot de conclusie komen dat een aandeel beter verkocht kan worden, sturen we u hierover bericht. Ook als uw abonnement al lang ten einde is, blijven we u bericht sturen zodra we een verkoopsignaal hebben. Echt zorgeloos beleggen dus. Klik hier om u aan te melden voor een abonnement, of gewoon een los nummer van het Super Rendement Rapport. Ik wens u een hoog toekomstig rendement toe! Vriendelijke groeten, Jack Hoogland Disclaimer: De websites TopAandelen.com, MaandagTrader.com, WoensdagTrader.com en StockTradingNieuws.com zijn eigendom van Investforprofit NV. Onze sites bevatten soms informatie die is verkregen uit andere bronnen. Wij beschouwen deze bronnen als betrouwbaar, maar wij kunnen juistheid van de inhoud van deze bronnen niet garanderen. De inhoud van onze websites en onze mails bevat de mening van de auteur en kan dan ook niet worden aangemerkt als Copyright TopAandelen.com

12 beleggingsadvies, en is niet geschreven om als leidraad te dienen voor de ontwikkeling van uw persoonlijke financiële situatie. De inhoud kan onderhevig zijn aan veroudering en auteur is niet verplicht om alle informatie actueel te houden. Auteur, medewerkers en aanverwanten zijn vrij om posities in te nemen in de aandelen die worden gepubliceerd via de services van bovenstaande websites. Eventuele inname van posities zal altijd pas na publicatie plaatsvinden. Deze regels zijn een bevestiging van het feit dat wij enkel aandelen publiceren waar wij volledig achter kunnen staan en voorkomen verstrengeling van belangen. Alle bovengenoemde websites, inclusief strategieën en bijbehorende publicaties, content en afbeeldingen zijn eigendom van Investforprofit NV. Informatie van onze betaalde abonnementenservices mag onder geen beding met derden worden gedeeld. Artikelen uit onze wekelijkse nieuwsbrief en op onze blogs mogen vrij worden gereproduceerd onder voorwaarde van bronvermelding. Oneigenlijk gebruik van de content van Investforprofit NV wordt gezien als een inbreuk op het intellectueel eigendom van Investforprofit NV. Bij misbruik behoudt Investforprofit NV zich het recht om eventuele abonnementen van misbruiker éénzijdig te beëindigen en om geleden schade te verhalen. Als misbruik kan worden gezien: het delen van wekelijkse updates, rapporten en aandelenanalyses; het reproduceren van teksten zonder toestemming en/of bronvermelding; en andere handelingen, eenzijdig te beoordelen door Investforprofit NV. Noot voor affiliates: Investforprofit heeft een affiliateprogramma dat is gebaseerd op deling in de opbrengsten. Heeft u een website of nieuwsbrief die raakvlakken heeft met de services die Investforprofit NV biedt en wilt u gebruik maken van ons affiliateprogramma, neemt u dan contact met ons op via Investforprofit NV kan op zijn beurt eveneens participeren in affiliateprogramma's van anderen. Participatie in dergelijke programma's zal echter geen invloed hebben op aanbevelingen van producten en services van anderen en zal eveneens geen invloed hebben op de prijsstelling van onze producten of die van anderen. Zoals wij in al onze publicaties aangeven is het belangrijk om vooraf zelf informatie in te winnen over bedrijven, producten en services waarvan u gebruik wilt maken. Investforprofit NV Copyright TopAandelen.com

Hoe je 205% rendement behaalt over een periode van 7 jaar.

Hoe je 205% rendement behaalt over een periode van 7 jaar. Hoe je 205% rendement behaalt over een periode van 7 jaar. En hoe je dat doet door juist zo weinig mogelijk risico te nemen. Geachte belegger, 7 januari 2015 We beseffen heel goed dat bovenstaand cijfer

Nadere informatie

Hoe je 399% rendement behaalt over een periode van 8 jaar.

Hoe je 399% rendement behaalt over een periode van 8 jaar. Hoe je 399% rendement behaalt over een periode van 8 jaar. En hoe je dat doet door juist zo weinig mogelijk risico te nemen. Geachte belegger, 9 januari 2017 We beseffen heel goed dat bovenstaand cijfer

Nadere informatie

Ezcorp Inc. TIP 2: Verenigde Staten. Ticker Symbol. Credit Services

Ezcorp Inc. TIP 2: Verenigde Staten. Ticker Symbol. Credit Services TIP 2: Ezcorp Inc. Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector Nasdaq Verenigde Staten EZPW US3023011063 Credit Services Ezcorp (EZPW) is een bedrijf dat leningen verstrekt en daarnaast tweedehands spullen

Nadere informatie

Hoe je superwinstgevend met de beurstrend mee kunt beleggen

Hoe je superwinstgevend met de beurstrend mee kunt beleggen Hoe je superwinstgevend met de beurstrend mee kunt beleggen En daarbij gemiddeld 47% per jaar behaalt. (ofwel: 331% over een periode van de laatste 7 jaar) Geachte belegger, 7 januari 2015 We gaan u in

Nadere informatie

Technology Semiconductor Integrated Circuits

Technology Semiconductor Integrated Circuits TIP 1: Amkor Technology Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector Nasdaq Verenigde Staten AMKR US0316521006 Technology Semiconductor Integrated Circuits Amkor Technology (AMKR) is het op één na grootste

Nadere informatie

Callon Petroleum Co. TIP 2:

Callon Petroleum Co. TIP 2: TIP 2: Callon Petroleum Co. Beurs New York Stock Exchange Land Verenigde Staten Ticker Symbol CPE ISIN Code US13123X1028 Sector Energy Independent Oil & Gas Callon Petroleum (CPE) is een Amerikaans bedrijf

Nadere informatie

Advanced Battery Tech Inc.

Advanced Battery Tech Inc. TIP 1: Advanced Battery Tech Inc. Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector Nasdaq Verenigde Staten ABAT US00752H1023 Industrial Electrical Equipment Advanced Batteries (ABAT) ontwikkelt, fabriceert en

Nadere informatie

Iridium Communications

Iridium Communications TIP 3: Iridium Communications Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector American Stock Exchange Verenigde Staten IRDM US46269C1027 Technology - Diversified Communication Services Iridium Communications

Nadere informatie

Spirit AeroSystems Holdings Inc.

Spirit AeroSystems Holdings Inc. TIP 3: Spirit AeroSystems Holdings Inc. Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector New York Stock Exchange Verenigde Staten SPR US8485741099 Industrial Goods - Aerospace/Defense Products & Services Spirit

Nadere informatie

Stijgend. Beurstrend Oversold signaal? Woensdag 9 maart 2016. Wekelijkse update

Stijgend. Beurstrend Oversold signaal? Woensdag 9 maart 2016. Wekelijkse update Wekelijkse update Woensdag 9 maart 2016 Strategieën WoensdagTrader-Easy: LONG in stijgende beurs en bij oversold signaal. CASH in dalende beurs. WoensdagTrader-Trend: LONG in stijgende beurs en oversold

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Basisstrategieën 2 2. Voorbeelden van toepassingen 2 3. Grafische

Nadere informatie

Fundamental Analyser (Bron: Reuters)

Fundamental Analyser (Bron: Reuters) (Bron: Reuters) Deze informatie is afkomstig van derden in de zin van artikel 24.8 en 24.9 van de Algemene Voorwaarden van BinckBank en is dus niet afkomstig van BinckBank. Deze informatie is indicatief

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Basisstrategieën 2 2. Voorbeelden van toepassingen 2 3. Grafische voorstelling 5 4. Gekochte

Nadere informatie

Beleggingsmodel Fondsen

Beleggingsmodel Fondsen Beleggingsmodel Fondsen De meest comfortabele manier van beleggen Steeds afgestemd op het actuele beursklimaat Keuze uit verschillende risico s en rendementen Gecombineerde beleggingsexpertise van ABN

Nadere informatie

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group Hedging strategies Opties p. 2 Index 1. Hedging met opties 3 2. Hedging met put opties 4 3. Hedgen met valutaopties 6 Twee valutaoptiecontracten 6 p. 3 Hedging met opties Hedging komt van het Engelse to

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5 Call spread 5 Gedekt geschreven call 7 3. Bear

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

UW SPAARGELD IS IN GEVAAR! Vijf simpel te nemen maatregelen om je spaargeld te beschermen

UW SPAARGELD IS IN GEVAAR! Vijf simpel te nemen maatregelen om je spaargeld te beschermen UW SPAARGELD IS IN GEVAAR! Vijf simpel te nemen maatregelen om je spaargeld te beschermen Vijf oplossingen om uw financiële toekomst veilig te stellen INLEIDING Gisteren stuurden we u het door u aangevraagde

Nadere informatie

http://www.vectorvest.be/beblog/?p=25

http://www.vectorvest.be/beblog/?p=25 http://www.vectorvest.be/beblog/?p=25 Succes op Lange Termijn Ik heb onlangs de Angie s Angels strategie besproken tijdens 1 van onze wekelijkse Strategie van de week video s, die enkel toegankelijk zijn

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5

Nadere informatie

Maandbeleggen. Ook met een klein bedrag. Geen aankoopkosten. Betere spreiding. Flexibel. Van punt tot punt sneller naar je doel

Maandbeleggen. Ook met een klein bedrag. Geen aankoopkosten. Betere spreiding. Flexibel. Van punt tot punt sneller naar je doel Maandbeleggen Van punt tot punt sneller naar je doel Ook met een klein bedrag Geen aankoopkosten Betere spreiding Flexibel Elke maand dichter bij je doel Je legt geld opzij voor later. Om een onvergetelijke

Nadere informatie

Beleggen. voor beginners

Beleggen. voor beginners Beleggen voor beginners Beleggen voor beginners Inhoudsopgave Een uitgave van beginmetbeleggen.com Beleggen brengt altijd risico s met zich mee. Hoewel de informatie in dit document met de grootst mogelijke

Nadere informatie

Beginpagina. Sparen. Spaarvormen

Beginpagina. Sparen. Spaarvormen Beginpagina Sparen is niets nieuws. Mensen sparen al eeuwen lang voor verschillende doeleinden. Toch is een leidraad binnen de wereld van het sparen ongetwijfeld welkom. Op spaarkennis.nl geven we graag

Nadere informatie

Trade van de week. Welcome to. Africa

Trade van de week. Welcome to. Africa Trade van de week Welcome to Africa We versturen nu al een tijdje wekelijks de Trade van de Week. Een Trade van de Week hoeft in absolute termen niet de grootste winst op te leveren. Een kleine investering

Nadere informatie

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Een onderneming van de KBC-groep

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Een onderneming van de KBC-groep Hedging strategies Opties p. 2 Index 1. Hedging met opties 3 2. Hedging met put opties 4 3. Hedgen met valutaopties 6 Drie valutaoptiecontracten 6 p. 3 Hedging met opties Hedging komt van het Engelse to

Nadere informatie

Rendement, Effectief rendement, IRR, wat is het nu?

Rendement, Effectief rendement, IRR, wat is het nu? Rendement, Effectief rendement, IRR, wat is het nu? Author : G.K. van Dommelen Date : 02-10-2014 (publicatiedatum 3 oktober 2014) Op 18 september jongstleden publiceerden wij een artikel over het bod dat

Nadere informatie

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW Aan het vinden van de perfecte woning besteedt u vaak maandenlang

Nadere informatie

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën Euronext.liffe Inleiding Optiestrategieën Vooraf De inhoud van dit document is uitsluitend educatief van karakter. Voor advies dient u contact op te nemen met uw bank of broker. Het is verstandig alvorens

Nadere informatie

Aandelenopties in woord en beeld

Aandelenopties in woord en beeld Aandelenopties in woord en beeld 2 Aandelenopties in woord en beeld 1 In deze brochure gaan we het hebben over aandelenopties zoals die worden verhandeld op de optiebeurs van Euronext. Maar wat zijn dat

Nadere informatie

Financiële ratio s met CASH!

Financiële ratio s met CASH! Inleiding Het is belangrijk dat je als ondernemer weet hoe je onderneming er financieel voor staat. Hier kan je financiële ratio's goed voor gebruiken. Maar wat zijn ze en wat doe je ermee? Om de financiële

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

GVV s (vastgoedbevaks)

GVV s (vastgoedbevaks) GVV s (vastgoedbevaks) en hun waardering Presentatie beschikbaar op www.gertdemesure.be onder vastgoedbeleggingen 1. Huidige activiteiten VFB: research van een 40-tal Belgische bedrijven Makelaar in bank-

Nadere informatie

VERMOGEN BEHOUDEN MET VALUE BELEGGEN

VERMOGEN BEHOUDEN MET VALUE BELEGGEN VERMOGEN BEHOUDEN MET VALUE BELEGGEN Vermogen behouden met value beleggen De value investing (waardebeleggen) filosofie onderscheidt zich op enkele belangrijke kenmerken van andere beleggingsstijlen. Uitgangspunt

Nadere informatie

E-Book. Leren beleggen basis.

E-Book. Leren beleggen basis. E-Book Leren beleggen basis www.startenmetbeleggen.nu Leren beleggen Contents Inleiding... 3 Stijlen... 4 Speculeren of Investeren... 4 Agressief of Defensief... 5 Instrumenten... 5 Essentiele tips...

Nadere informatie

De Knab Participatie in het kort

De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort Let op! De Knab Participatie in het kort geeft antwoord op vragen die je mogelijk hebt over de participatie. Als je overweegt om de Knab

Nadere informatie

De favoriete optiestrategie van André Brouwers

De favoriete optiestrategie van André Brouwers 2 De favoriete optiestrategie van André Brouwers Disclaimer Het Beleggingsinstituut staat niet onder toezicht van de AFM. Het Beleggingsinstituut staat niet onder toezicht van De Nederlandsche Bank. Het

Nadere informatie

20 tips over sparen en beleggen.

20 tips over sparen en beleggen. 20 tips over sparen en beleggen. www.sparen-en-beleggen.nl 10 spaartips TIP 1 Bepaal uw spaardoel Spaart u bijvoorbeeld om een buffer op te bouwen of wilt u sparen voor een nieuwe auto of vakantie. Het

Nadere informatie

Strategie 2013. André Brouwers

Strategie 2013. André Brouwers André Brouwers Strategie 2013 André Brouwers Training en coaching Online abonnement VIP coaching Trading Week Strategie Weekend Disclaimer Disclaimer De disclaimer van onze website is van toepassing. Beleggen

Nadere informatie

Geachte lezer, Vriendelijke groeten, Jack Hoogland www.stocktradingnieuws.com. Pagina: - 1 / 7 - Disclaimer

Geachte lezer, Vriendelijke groeten, Jack Hoogland www.stocktradingnieuws.com. Pagina: - 1 / 7 - Disclaimer U Geachte lezer, Hieronder vindt u de checklist die u helpt om uw rekening bij Interactive Brokers te openen. Interactive Brokers maakt regelmatig aanpassingen aan het account opening proces en dat proberen

Nadere informatie

Eindexamen havo m&o 2013-I

Eindexamen havo m&o 2013-I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. Bij deze opgave worden de belastingen buiten beschouwing gelaten. Peter de Beer is de eigenaar van een klein autobedrijf (FIAT De Beer

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

Financiële analyse. Les 3 Kengetallen. Opdracht voor volgende lesweek

Financiële analyse. Les 3 Kengetallen. Opdracht voor volgende lesweek Financiële analyse Les 3 Kengetallen Opdracht voor volgende lesweek 1. Ieder teamlid download de financiele gegevens en berekent voor zijn bedrijf uit elke categorie van kengetallen (liquiditeit, solvabiliteit,

Nadere informatie

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

MIDLIN NV Halfjaarbericht

MIDLIN NV Halfjaarbericht MIDLIN NV Halfjaarbericht Geachte aandeelhouder Na een moeilijke start van het boekjaar is de intrinsieke waarde van Midlin in de eerste helft van het boekjaar 2014/2015 van 133,70 naar 140,59 gestegen.

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Het Nederlandse bedrijf Cross nv is onderverdeeld in drie divisies: Cross Aerospace, Cross Technical Services en Cross Food Systems (zie

Nadere informatie

Welkom bij YourMoneyAlarms.tips. Beste mevrouw, mijnheer hoe goed rendeert uw spaargeld? Haalt u 5% rente? Bent u tevreden?

Welkom bij YourMoneyAlarms.tips. Beste mevrouw, mijnheer hoe goed rendeert uw spaargeld? Haalt u 5% rente? Bent u tevreden? Welkom bij YourMoneyAlarms.tips Beste mevrouw, mijnheer hoe goed rendeert uw spaargeld? Haalt u 5% rente? Bent u tevreden? Herkent u dit probleem? Spaarrentes dalen naar teleurstellend lage rentes: Banken

Nadere informatie

Het aandeel Shell wordt nu erg vaak aangehaald als kooptip vanwege het dividend, maar is dat wel zo? Is er een onderwaardering te vinden.

Het aandeel Shell wordt nu erg vaak aangehaald als kooptip vanwege het dividend, maar is dat wel zo? Is er een onderwaardering te vinden. Risico belegging (op 6 sterren) Hamish Maertens www.succesvolen-veiligbeleggen.com Succesvol én veilig beleggen RAPPORT: SHELL Het aandeel Shell wordt nu erg vaak aangehaald als kooptip vanwege het dividend,

Nadere informatie

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit van belang:

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit van belang: management & organisatie Correctievoorschrift HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Wat KUNT U. Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 5. informatie voor particulieren

Wat KUNT U. Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 5. informatie voor particulieren 1 Wat KUNT U verwachten? 2 Beleggingsverzekering 3 De achmearegeling 4 Wie komt in aanmerking? Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 5 Hoe nu verder? informatie voor particulieren INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

"Opties in een vogelvlucht"

Opties in een vogelvlucht "Opties in een vogelvlucht" Presentatie voor het NCD November 2010 Ton Ruitenburg Senior Officer Retail Relations Amsterdam Opties en hun gebruikers Doel van deze presentatie is u een eerste indruk te

Nadere informatie

Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming.

Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. www.jooplengkeek.nl Eigen vermogen bij een bv en een nv Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. Het bestaat uit aandelenkapitaal en opgebouwde

Nadere informatie

EEN DUIDELIJK VERHAAL OVER UW BELEGGINGSVERZEKERING

EEN DUIDELIJK VERHAAL OVER UW BELEGGINGSVERZEKERING EEN DUIDELIJK VERHAAL OVER UW BELEGGINGSVERZEKERING 1 wat kunt u verwachten? 2 beleggingsverzekering 3 De achmearegeling 4 wie komt in aanmerking? 5 hoe nu verder? INHOUDSOPGAVE 1. Wat kunt u van ons verwachten?

Nadere informatie

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 18 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 18 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2014 tijdvak 2 woensdag 18 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 33 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Oefenopgave 1. Oefenopgave 1. Crediteuren 600 EV 600. Debiteuren 400. Gebouwen 300 EV. Voorraden 200 Crediteuren. Kas 300

Oefenopgave 1. Oefenopgave 1. Crediteuren 600 EV 600. Debiteuren 400. Gebouwen 300 EV. Voorraden 200 Crediteuren. Kas 300 Oefenopgave 1 Oefenopgave 1 Balans 1-1-2001 (x 1.000 euro) Gebouwen 300 EV Voorraden 200 Crediteuren Debiteuren 400 Kas 300 EV 600 Crediteuren 600 300 1200 1200 - Inkopen 600.000 euro (helft rekening,

Nadere informatie

BELEGGER BEDUCHT VOOR NEXIT

BELEGGER BEDUCHT VOOR NEXIT BINCK BELEGGERSBAROMETER MAART 2017 BELEGGER BEDUCHT VOOR NEXIT 13 MAART 2017 De uitslag van de Nederlandse verkiezingen zal volgens beleggers deze maand weinig impact hebben op de beurs, maar een eventuele

Nadere informatie

De verschillende hypotheekvormen

De verschillende hypotheekvormen De verschillende hypotheekvormen Hierbij ontvangt u een beschrijving van een vijftal hypotheekvormen. Wij willen u vragen dit alvast door te nemen zodat u reeds bekend bent met de diverse hypotheeksoorten.

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de

Nadere informatie

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Informatiewijzer Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Beleggen op een manier die bij u past! Aangenomen mag worden dat beleggen een voor u een hoger rendement

Nadere informatie

Beschermd Beheer. Guarding gains and managing risks

Beschermd Beheer. Guarding gains and managing risks Beschermd Beheer Guarding gains and managing risks Agenda De noodzaak om risicovol te beleggen Aandelenbeleggen zonder neerwaarts risico Voor wie geschikt 2 Vermogensgroei: de afweging tussen risico en

Nadere informatie

Geachte lezer, Vriendelijke groeten, Jack Hoogland Pagina: - 1 / 7 - Disclaimer

Geachte lezer, Vriendelijke groeten, Jack Hoogland  Pagina: - 1 / 7 - Disclaimer U Geachte lezer, Hieronder vindt u de checklist die u helpt om uw rekening bij Interactive Brokers te openen. Interactive Brokers maakt regelmatig aanpassingen aan het account opening proces en dat proberen

Nadere informatie

Leren beleggen De basis

Leren beleggen De basis Leren beleggen De basis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beleggingsstijlen 4 1.1 Speculeren of investeren 4 1.2 Agressief of defensief 5 Hoofdstuk 2 Instrumenten 5 Hoofdstuk 3 Essentiële tips 6 Hoofdstuk 4 Beleggingsbegrippen

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

DARLIN NV Halfjaarbericht

DARLIN NV Halfjaarbericht DARLIN NV Halfjaarbericht Geachte aandeelhouder In ons jaarbericht 2014 gaven we al aan dat wij goede verwachtingen hadden voor 2015. En tot nu toe komen die aardig uit. De intrinsieke waarde van Darlin

Nadere informatie

Maak uw eigen Miljoenennota

Maak uw eigen Miljoenennota Maak uw eigen Miljoenennota Er is weer economische groei, de huizenmarkt trekt aan, en volgens de rijksbegroting gepresenteerd op Prinsjesdag gaat bijna iedereen er volgend jaar financieel op vooruit.

Nadere informatie

Van Stuiver tot Miljardair

Van Stuiver tot Miljardair Van Stuiver tot Miljardair Ondernemend Beleggen pt 2 Rob Stuiver & Tycho Schaaf 26 november 2015 Sprekers Rob Stuiver RBA Tycho Schaaf Ondernemend belegger Beleggingsspecialist bij LYNX Masterclass Archief

Nadere informatie

AIR FRANCE KLM EN SHELL FAVORIET

AIR FRANCE KLM EN SHELL FAVORIET BINCK BELEGGERSBAROMETER FEBRUARI 2017 AIR FRANCE KLM EN SHELL FAVORIET 7 FEBRUARI 2017 Air France KLM en Shell zijn in februari de favoriete aandelen van Nederlandse particuliere beleggers. KPN en TomTom

Nadere informatie

Waarom gaan we investeren We verwachten winst te maken! Alleen rekening houden met toekomstige ontvangsten en uitgaven.

Waarom gaan we investeren We verwachten winst te maken! Alleen rekening houden met toekomstige ontvangsten en uitgaven. www.jooplengkeek.nl Investeringsselectie Waarom gaan we investeren We verwachten winst te maken! Alleen rekening houden met toekomstige ontvangsten en uitgaven. belangrijk Calculaties voor beslissingen

Nadere informatie

Risk Control Strategy

Risk Control Strategy Structured products January 2016 Kempen & Co N.V. (Kempen & Co) is een Nederlandse merchant bank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Kempen & Co

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 7. Epiloog: Makkelijker dan je dacht 91

Inhoud. Voorwoord 7. Epiloog: Makkelijker dan je dacht 91 Inhoud Voorwoord 7 1. Waarom ga je niet beleggen? 11 2. Rare jongens, die beursgoeroes 19 3. Sparen kost rendement 27 4. Zoek niet naar die ene speld 37 5. De lange termijn 45 6. Lage kosten 51 7. Welk

Nadere informatie

GLOBAL ANALYZER HANDLEIDING

GLOBAL ANALYZER HANDLEIDING HANDLEIDING GLOBAL ANALYZER RAPPORTS 1 Het Identificatie blok 1 Het Diagnose blok 1 Het Conclusies blok 1 Het bedrijfsprofiel 2 De verschillende Onderdelen 2 DE WAARDERING 2 Koop laag, verkoop hoog! 2

Nadere informatie

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort Disclaimer Bank Insinger de Beaufort 1. Toepasselijkheid Deze voorwaarden ( de Disclaimer") zijn van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van de website ("de Website") van Bank Insinger de Beaufort

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Hypotheekrekening Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen Kies voor goede fondsprestaties van Allianz met de

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen:

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op lange termijn Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: 1. Onderhandse lening. 2. Obligatie lening. 3.

Nadere informatie

Kredietbehoefte in crisistijd

Kredietbehoefte in crisistijd Kredietbehoefte in crisistijd U kunt het verschil maken voor uw klanten. In goede én in slechte tijden. De wereld om ons heen is in de afgelopen vijf jaar in rap tempo veranderd: we zitten midden in een

Nadere informatie

Het beleggingssysteem van Second Stage

Het beleggingssysteem van Second Stage Het beleggingssysteem van Second Stage Hoewel we regelmatig maar dan op zeer beperkte schaal (niet meer dan vijf procent van het kapitaal) - zeer kortlopende transacties doen, op geanticipeerde koersbewegingen

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

Beleggingrisico s. Rendement en risico

Beleggingrisico s. Rendement en risico Beleggingsrisico s Beleggingrisico s Onderstaand tref je de omschrijving aan van de belangrijkste beleggingsrisico s die samenhangen met jouw keuze voor een portefeuilleprofiel. Je neemt een belangrijke

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 4 opgaven en omvat 25 vragen.

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 4 opgaven en omvat 25 vragen. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave TREASURY MANAGEMENT WOENSDAG 16 DECEMBER 2015 12.15-14.45 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen

Nadere informatie

Handleiding voor investeerders

Handleiding voor investeerders Handleiding voor investeerders 1 Welkom bij Capital Circle 2 U bent zojuist toegetreden tot de groep van duizenden investeerders die goede resultaten behalen met het lenen aan MKB in heel Nederland. Uw

Nadere informatie

DARLIN NV Halfjaarbericht

DARLIN NV Halfjaarbericht DARLIN NV Halfjaarbericht Geachte aandeelhouder In ons jaarbericht en jaarverslag 2016 hebben we aangegeven vertrouwen te hebben in de bedrijven in onze portefeuille. We zagen op dat moment geen directe

Nadere informatie

Compex wiskunde A1-2 vwo 2004-I

Compex wiskunde A1-2 vwo 2004-I KoersSprint In deze opgave gebruiken we enkele Excelbestanden. Het kan zijn dat de uitkomsten van de berekeningen in de bestanden iets verschillen van de exacte waarden door afrondingen. Verder kunnen

Nadere informatie

Sprinters Club 22/03/2011

Sprinters Club 22/03/2011 Sprinters Club 22/03/11 PORTEFEUILLE SPRINTERS Aankoop Sprinters Verkoop Sprinters Datum Markt LNG of SHT koers aantal totaal datum koers totaal AEX LNG 2 AEX SHT 9 9/3/11 OLIE LNG 69..02 71 2486.42 34.68

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

Crowdfunding: publiek laten betalen, d.m.v. vermogen aan te trekken.

Crowdfunding: publiek laten betalen, d.m.v. vermogen aan te trekken. Crowdfunding: publiek laten betalen, d.m.v. vermogen aan te trekken. Informal investors: informele investeerders, bv particulieren Gebruiken is vast. Verbruiken is vlot. Materieel: tastbaar Immaterieel:

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

Stern Groep op de goede weg

Stern Groep op de goede weg Stern Groep op de goede weg Op 11 november 2016 maakte Stern autogroep bekend dat goede voortgang wordt gemaakt met de verkoop van meer onroerend goed. In september 2016 is een pand in Amsterdam, dat verhuurd

Nadere informatie

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder?

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Net als we vorig jaar meerdere keren hebben gezien, zijn de beurzen wederom bijzonder nerveus en vooral negatief. Op het moment van schrijven noteert de AEX 393

Nadere informatie

JE VERDIENT BETER, JE VERDIENT KOEN.

JE VERDIENT BETER, JE VERDIENT KOEN. JE VERDIENT BETER, JE VERDIENT KOEN. VERMOGENSBEHEER VOOR 0,10% PER MAAND (MET EEN MINIMUM VAN 20) KOEN belegt voor jou. Koen betekent dapper en bekwaam, dat is waar KOEN voor staat. Gewapend met de beste

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2011 - I

Eindexamen m&o vwo 2011 - I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Het Nederlandse bedrijf Cross nv is onderverdeeld in drie divisies: Cross Aerospace, Cross Technical Services en Cross Food Systems (zie

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Groen Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We beseffen allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief

Nadere informatie