30RQ B 30RQ Omkeerbare lucht/water warmtepompen met hydromodule

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "30RQ 182-262 B 30RQ 302-522 Omkeerbare lucht/water warmtepompen met hydromodule"

Transcriptie

1 30RQ B 30RQ Omkeerbare lucht/water warmtepompen met hydromodule Nominale koelcapaciteit kw Nominale verwarmingscapaciteit kw 50 Hz Montage, Inbedrijfstelling en Onderhoud

2 Inhoudsopgave 1 - INLEIDING Controleren van de zending Veiligheidsinstructies voor montage Apparatuur en componenten onder druk Veiligheidsinstructies voor onderhoud Veiligheidsinstructies bij reparatie Transport en plaatsen van de unit Transport Plaatsen Controles voorafgaand aan de inbedrijfstelling AFMETINGEN, BENODIGDE VRIJE RUIMTE RQ B standaardunits RQ B unit met optie RQ Installatie van meerdere units Technische gegevens RQ B standaardunits RQ B units met optie 280 en 30RQ units Elektrische gegevens RQ B standaardunits en units met optie 280 en 30RQ units Kortsluitvastheid stroom Elektrische gegevens, hydro module Compressoren Elektrische reserves - hoofdstroom SELECTIEGEGEVENS Bedrijfslimieten unit Minimum gekoeldwater debiet (units zonder hydromodule) Maximum gekoeldwater debiet (units zonder hydromodule) Variabel debiet water-warmtewisselaar Minimum systeeminhoud Maximum systeeminhoud Waterdebiet water-warmtewisselaar Drukverliescurve water-warmtewisselaar en standaard water intrede/uittrede aansluitingen ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN Elektrische voeding Fase onbalans spanning Hoofdstroomaansluiting/hoofdschakelaar Aanbevolen aderdiameters Op het werk aan te leggen stuurstroombedrading Handhaven elektrische voeding WATERLEIDING AANSLUITINGEN Voorzorgsmaatregelen en aanbevelingen Wateraansluitingen Waterhoeveelheid Vorstbeveiliging Werking van twee units in master/slave bedrijf Extra elektrische verwarmingselementen

3 9 - INREGELEN WATERHOEVEELHEID Procedure inregelen waterhoeveelheid Pomp curves (Q-H kromme) Beschikbare externe statische druk van het systeem BELANGRIJKSTE SYSTEEMCOMPONENTEN Compressoren Smering Lucht-warmtewisselaars (condensors in koelbedrijf, verdampers in verwarmingsbedrijf) Ventilatoren Elektronisch expansieventiel (EXV) Vochtindicator Koudemiddel opslagtank met geïntegreerde filterdroger Water-warmtewisselaar Koudemiddel Hogedrukbeveiliging Ventilator-opstelling Ventilator trappen OPTIES EN ACCESSOIRES Gedeeltelijke warmteterugwinning met desuperheaters (optie 49) Opslag van de unit boven 48 C (optie 241) Units met ventilatoren met externe statische druk voor binnenopstelling (optie 12) Overige opties en accessoires STANDAARD ONDERHOUD Onderhoud niveau Onderhoud niveau Onderhoud niveau 3 (of hoger) Aandraaimomenten voor de belangrijkste elektrische aansluitingen Aandraaimomenten voor de belangrijkste bouten en moeren Lucht-warmtewisselaar Onderhoud van de water-warmtewisselaar Kenmerken van R-410A Checklist voor de inbedrijfstelling van 30RQ warmtepompen...52 De illustratie op de voor pagina dient slechts ter illustratie en maakt geen deel uit van enige offerte of verkoopcontract. 3

4 1 - INLEIDING ATTENTIE: In verband met de veiligheid en gezondheid van gebruikers, onderhoudspersoneel en derden, dient bij het installeren van de apparatuur rekening te worden gehouden met hetgeen de ARBO-wet voorschrijft. Alvorens de 30RQ units in bedrijf worden gesteld, moeten alle personen die betrokken zijn bij montage, inbedrijfstelling, bediening en onderhoud van de apparatuur volledig op de hoogte zijn van deze instructies en van de technische kenmerken van de installatieplek. De 30RQ warmtepompen zijn ontworpen voor betrouwbaar en veilig bedrijf binnen de ontwerpcondities. Gebruik bij de toepassing van deze apparatuur uw gezond verstand en neem de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen om schade aan apparatuur, materieel of persoonlijk letsel te voorkomen. Zorg dat u de in deze instructies opgenomen procedures en veiligheidsrichtlijnen begrijpt en opvolgt. De procedures in deze instructies zijn geplaatst in de juiste volgorde voor een goede inbedrijfstelling en werking. Werkzaamheden aan elektrische/elektronische componenten mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Werkzaamheden aan koeltechnische componenten mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd (STEK erkend) personeel. Tijdens montage, onderhoud en service werkzaam heden moeten de uitvoerende technici veiligheidshandschoenen, bril, schoenen en beschermende kleding dragen. Zie de conformiteitsverklaringen van deze producten om te controleren of ze voldoen aan de Europese richtlijnen (machineveiligheid, laagspanning, elektromagnetische compatibiliteit, apparatuur onder druk, etc.) Controleren van de zending Controleer of de unit tijdens het vervoer niet is beschadigd en of er geen onderdelen ontbreken. Als de unit is beschadigd of als de zending onvolledig is, moet een claim worden ingediend bij het transportbedrijf. Controleer of de gegevens op de kenplaat van de unit (aan de zijkant) overeenkomen met de vrachtbrief en de bestelling. De kenplaat is op twee plaatsen op de unit aangebracht. - aan de buitenkant, op een van de zijkanten, - aan de binnenkant van de deur van de schakelkast. Op de kenplaat van de unit moet de volgende informatie zijn vermeld: - Typenummer - CE markering - Serienummer - Jaar van productie en datum druk- en lekdichtheidscontrole - Toegepast koudemiddel - Koudemiddelvulling per circuit - PS: Min./max. toegestane druk (hoge en lagedruk zijde) - TS: Min./max. toegestane temperatuur (hoge en lagedruk zijde) - Uitschakeldruk drukschakelaar - Unit lektest druk - Voltage, frequentie, aantal fasen - Maximum opgenomen stroom - Maximum opgenomen vermogen - Netto gewicht van de unit Controleer of alle accessoires compleet zijn meegeleverd. Gedurende de gehele levensduur van de unit moet hij periodiek worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat hij niet is beschadigd door schokken (hanteren van accessoires, gereedschappen etc.). Zo nodig moeten de beschadigde onderdelen worden gerepareerd of vervangen. Zie ook het hoofdstuk Onderhoud Veiligheidsinstructies voor montage Na aflevering van de unit, moet hij op schade worden gecontroleerd. Controleer dat het koudemiddelcircuit onbeschadigd is. Met name dat er geen componenten of leidingen zijn verschoven of beschadigd (bijv. door schokken). Voer in geval van twijfel een lektest uit. Meld eventuele schade onmiddellijk telefonisch aan Carrier en laat de vervoerder een aantekening maken op de vrachtbrief. De zending is door Carrier tot de aankomst op het werk verzekerd. Laat skids, pallets of beschermende verpakking op hun plaats tot de unit op zijn definitieve plaats staat. Deze units kunnen worden verplaatst met een vorkheftruck zolang de vorken zich op de juiste plaats en in de juiste richting op de unit bevinden. De units kunnen ook worden gehesen met hijsstroppen, aangebracht op de op de unit aangegeven hijspunten (labels op het chassis en een label met alle relevante instructies zijn op de unit bevestigd). Gebruik hijsstroppen die voldoende sterk zijn voor het gewicht van de unit en volg altijd de hijsinstructies op de officiële maatschetsen. Veiligheid wordt alleen gegarandeerd wanneer deze instructies nauwkeurig worden opgevolgd. Wanneer dit niet gebeurt kan schade aan de apparatuur of lichamelijk letsel van personeel het gevolg zijn. Dek nooit beveiligingen af. Dit geldt voor smeltveiligheden en veiligheidsventielen (indien gebruikt) in de koudemiddel- of watercircuit. Controleer of de oorspronkelijke beschermpluggen nog in de uitlaatopeningen van de kleppen zitten. Deze pluggen bestaan gewoonlijk uit kunststof en moeten niet worden gebruikt. Als ze nog aanwezig zijn moeten ze worden verwijderd. Installeer (indien noodzakelijk) afblaasleidingen op de uitlaatopeningen van de beveiligingen om binnendringen van ongewenst materiaal (stof, bouwafval, etc.) en atmosferische stoffen te voorkomen (water kan roest of ijsvorming veroorzaken). Deze afblaasleidingen mogen de werking niet belemmeren en geen drukdaling veroorzaken die groter is dan 10% van de ingestelde druk. Classificatie en regelgeving De beveiligingen van deze machines zijn in overeenstemming met de Richtlijn drukapparatuur en de nationale voorschriften en zijn in de EU als volgt geclassificeerd: 4

5 Beveiliging* Veiligheidsventiel beperking van schade bij brand** Koudemiddelzijde Hogedrukschakelaar x Veerveiligheid*** x Breekplaat x Smeltveiligheid x Waterzijdig Overstortventiel**** x x * Geclassificeerd voor bescherming bij normaal bedrijf. ** Geclassificeerd voor bescherming bij abnormaal bedrijf. *** De regel, dat de druk niet meer dan 10% boven de insteldruk van het veiligheidsventiel mag uitstijgen, geldt niet in het geval van abnormaal bedrijf. De insteldruk mag hoger zijn dan de ontwerpdruk. In dit geval zorgt de ontwerptemperatuur of hogedrukschakelaar dat de ontwerpdruk bij normaal bedrijf niet wordt overschreden. **** De geschiktheid van de overstortventielen moeten worden gecontroleerd door het bedrijf dat de installatie van het gehele watersysteem uitvoert. Deze veiligheden mogen, zelfs als er geen gevaar voor brand is, niet worden verwijderd. Er is geen garantie dat de veiligheden weer worden teruggeplaatst indien de installatie wordt veranderd of als de unit wordt verplaatst. Alle in de fabriek geïnstalleerde overstortafsluiters zijn voorzien van een verzegeling om wijzigingen in de afstelling te voorkomen. Voor units geïnstalleerd in een afgesloten ruimte moeten de externe veiligheidsventielen in principe worden aangesloten op afvoerleidingen. Raadpleeg de installatievoorschriften, bijvoorbeeld die van de Europese norm EN 378 en EN Wanneer koudemiddel afblaasveiligheden afblazen in de ruimte en er gevaar onstaat voor personen en goederen, dan dienen de koudemiddel afblaasveiligheden te worden aangesloten op afblaasleidingen die naar buiten leiden. Aangezien het koudemiddel kan worden afgeblazen in de buitenlucht, moet de uitlaatopening ver zijn verwijderd van de luchtinlaat van het gebouw, of moet afvoer plaatsvinden in zulke kleine hoeveelheden waardoor voldoende verdunning plaats vindt zodat er geen gevaar voor personen ontstaat. Zie voor periodieke controle van de veiligheidsventielen hoofdstuk Veiligheidsinstructies voor onderhoud. Voorzie de afvoerleiding van een aftapmogelijkheid, dicht bij elke veiligheidsventiel, om ophoping van condensaat of regenwater te voorkomen. Bij het werken met koudemiddel moeten de van toepassing zijnde voorschriften worden gevolgd Apparatuur en componenten onder druk Deze producten bevatten apparatuur of componenten onder druk, geproduceerd door Carrier of andere fabrikanten. De eigenschappen van deze apparatuur/componenten zijn vermeld op de kenplaat of in de met de producten meegeleverde vereiste documentatie. Deze gegevens kunnen belangrijk zijn voor herkwalificatie, opnieuw testen en de RLK regelgeving. Deze units voldoen aan de Europese Richtlijn drukapparatuur (PED) 97/23/EC Veiligheidsinstructies voor onderhoud Werkzaamheden aan elektrische/elektronische componenten mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Werkzaamheden aan koeltechnische componenten mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd (STEK erkend) personeel. Laswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd (STEK erkend) personeel. Deze Aquasnap units werken met het hogedruk koudemiddel R-410A (de servicedruk van de unit ligt boven 40 bar, de druk bij 35 C luchttemperatuur is 50% hoger dan voor R-22). Bij werkzaamheden aan het koudemiddelcircuit moet speciale apparatuur worden gebruikt (manometer, terugwinunit, enz.). Deze handelingen (openen of sluiten van een koudemiddelafsluiter) mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel volgens de RLK en bij volledig afgeschakelde unit. OPMERKING: De unit mag nooit achtergelaten worden met de vloeistofafsluiter in gesloten stand omdat zich vloeibaar koudemiddel kan bevinden tussen deze afsluiter en het expansie-orgaan wat tot drukstijgingen kan leiden. Door uitzetting van opgesloten vloeibaar koudemiddel kan schade en een onveilige situatie ontstaan. Tijdens werkzaamheden, onderhoud en service werkzaamheden moeten de uitvoerende technici veiligheidshandschoenen, bril, schoenen en beschermende kleding dragen. Schakel altijd de hoofdstroom af voordat met werkzaamheden aan elektrische componenten incl. regelpanelen, schakelaars, relais etc., wordt begonnen. Vergrendel elektrische circuits tijdens onderhoudswerkzaamheden. Als het werk wordt onderbroken, controleer dan voordat u weer begint dat alle circuits spanningsloos zijn. LET OP: Zelfs wanneer de unit is afgeschakeld blijft de hoofdstroom bekrachtigd, tenzij de beveiligingsschakelaar van de unit of het circuit open is. Zie elektrisch schema voor nadere details. Breng waarschuwingslabels aan (vermeld dit in de veiligheidsinstructies). Het wordt aanbevolen om een koudemiddelindicator te installeren om aan te geven of een deel van het koudemiddel via de veerveiligheid weglekt. De aanwezigheid van olie bij de afblaasopening is een nuttige aanwijzing voor koudemiddellekkage. Houd deze opening goed schoon, zodat eventuele lekkage duidelijk zichtbaar is. De instelling van een veerveiligheid die gelekt heeft, is over het algemeen lager dan zijn oorspronkelijke instelling. De nieuwe instelling kan invloed hebben op het bedrijfsbereik van de machine. Om onnodig aanspreken van beveiligingen of lekkages te voorkomen, dient de veerveiligheid te worden vervangen. 5

6 Controle van de werking: Belangrijke informatie over het toegepaste koudemiddel: Dit product bevat HFK koudemiddel dat onder het Kyoto protocol valt. Type koudemiddel: R-410A Global Warming Potential (GWP): 1975 Periodieke inspectie op koudemiddellekkage kan verplicht zijn, afhankelijk van de Europese of locale wetgeving. Neem contact op met Carrier voor meer informatie. Tijdens de levensduur van het systeem moeten inspecties en tests worden uitgevoerd volgens de nationale voorschriften. Controle van de beveiligingen: Indien geen nationale voorschriften bestaan, moeten de beveiligingen ter plaatse worden gecontroleerd conform de norm EN378: eens per jaar voor hogedrukschakelaars, om de vijf jaar voor veerveiligheden en overstortventielen. Zie de handleiding 30RB/RQ Pro-Dialog Plus regeling voor een gedetailleerde beschrijving van de test-procedures. Als de unit is opgesteld in een vochtige omgeving, dan moeten ze vaker worden gecontroleerd. Voer regelmatig een lektest uit en repareer eventuele lekken onmiddellijk. Controleer regelmatig dat de trillingsniveaus nog acceptabel zijn en niet veel hoger dan die bij de inbedrijfstelling golden. Bij het verwijderen en opslaan van koudemiddel moeten de van toepassing zijnde voorschriften worden gevolgd. Deze voorschriften voor het conditioneren en terugwinnen van HFK s onder optimale kwaliteitscondities voor de producten en optimale veiligheidscondities voor personen, goederen en het milieu worden beschreven in norm NF E Wanneer het koudemiddelcircuit na een ingreep (bijv. vervanging van een component) langer dan een dag geopend blijft, moeten de openingen worden afgedicht en het circuit met stikstof worden gevuld (inertie principe). Het doel hiervan is om het binnendringen van vocht te voorkomen, evenals de daaruit voortvloeiende corrosie aan de binnenzijde en op onbeschermde stalen oppervlakken Veiligheidsinstructies bij reparatie Alle componenten van de installatie moeten goed worden onderhouden om schade en lichamelijk letsel te voorkomen. Storingen en lekkages moeten onmiddellijk worden verholpen. De verantwoordelijke technicus draagt de verantwoordelijkheid voor onmiddellijk herstel van de storing. Na reparatie van de machine moet de werking van de beveiligingen opnieuw worden gecontroleerd en een rapport worden aangemaakt van de bedrijfsparameters bij 100%. Volg de voorschriften en aanbevelingen in de veiligheidsrichtlijnen voor unit en HVAC installaties, zoals EN378, ISO 5149, etc. Gebruik tijdens een lektest voor het zuiveren van leidingen of voor het onder druk zetten van een machine nooit lucht of gas met zuurstof. Luchtmengsels of gassen met zuurstof die onder druk staan kunnen een explosie veroorzaken. Zuurstof reageert heftig met olie en vet. Voor lektesten mag alleen stikstof worden gebruikt, mogelijk met een geschikt traceergas. Niet naleven van de bovengenoemde instructies kan ernstige of zelfs dodelijke gevolgen hebben en de installatie beschadigen. Overschrijd nooit de gespecificeerde testdrukken. Controleer de toegestane testdrukken in de instructies en de ontwerpdrukken op de kenplaat van de unit. Een koudemiddelleiding of vat mag nooit worden gelast of doorgebrand voordat alle koudemiddel (vloeistof en damp) en de olie uit de machine zijn verwijderd. Dampsporen moeten worden verwijderd met droge stikstof en de ruimte moet goed worden geventileerd. Wanneer koude-middel in contact komt met open vuur ontstaan er giftige gassen. Op de opstellingsplaats moet de nodige beveiligingsapparatuur beschikbaar zijn en brandblusapparatuur voor het systeem en het gebruikte type koudemiddel moet voorhanden zijn. Koudemiddel mag niet worden overgeheveld. Vermijd dat koudemiddel in contact komt met de huid en ogen. Draag een veiligheidsbril en handschoenen. Krijgt u toch koudemiddel op de huid, was dit dan direct af met water en zeep. Als er koudemiddel in de ogen komt dan moeten de ogen onmiddellijk gespoeld worden met water. Raadpleeg direct een arts. Gebruik nooit vuur of stoom om een koudemiddelcilinder te verwarmen. Er kan dan gevaarlijke overdruk ontstaan. Bij het verwijderen en opslaan van koudemiddel moeten de van toepassing zijnde voorschriften worden gevolgd. Deze voorschriften voor het conditioneren en terugwinnen van HFK s onder optimale kwaliteits-condities voor de producten en optimale veiligheids-condities voor personen, goederen en het milieu worden beschreven in norm NF E Zie ook de officiële maatschetsen van de units. Wegwerp cilinders mogen nooit worden hergebruikt of opnieuw gevuld. Dit is gevaarlijk en illegaal. Wanneer de cilinders leeg zijn, evacueer de resterende gasdruk, draai de kop los, en schroef de klepsteel los en gooi hem weg. Niet verbranden! Verwijder nooit bevestigingsmateriaal, componenten, etc. terwijl de machine onder druk of in werking is. Zorg dat de overdruk op 0 kpa ligt en de unit is uitgeschakeld en spanningloos is gemaakt alvorens het koudemiddelcircuit te openen. Probeer niet om ontlastkleppen te repareren wanneer corrosie of vervuiling (roest, vuil, schilfers etc.) in het klephuis of het mechanisme is aangetroffen. Vervang de klep. Monteer ontlastkleppen niet in serie of achterstevoren. 6

7 ATTENTIE: Over de unit, of delen ervan, mag niet worden gelopen. Componenten en leidingwerk moeten regelmatig worden gecontroleerd en indien nodig gerepareerd of vervangen. GA NIET op koudemiddelleidingen STAAN. Gebroken leidingen gaan zwiepen en kunnen dan persoonlijk letsel veroorzaken. Klim niet op een machine. Gebruik een platform of stellage. Gebruik hulpmiddelen (kraan, lift etc.) bij transporteren, hijsen en plaatsen van zware componenten. Gebruik deze hulpmiddelen ook als er gevaar bestaat dat u uitglijdt of uw evenwicht verliest, zelfs wanneer componenten licht zijn. Gebruik bij vervanging alleen onderdelen die oorspronkelijk in de machine zijn toegepast. Zie hiervoor de onderdelenlijst. Deze is op aanvraag beschikbaar Tap geen watercircuits af die industriële antivries bevatten zonder toestemming van de daartoe bevoegde autoriteiten. 4 Sluit de waterintrede en uittredeafsluiters en ontlucht het watercircuit alvorens werkzaamheden aan de componenten in het circuit uit te voeren (gaasfilter, pomp, stromingsschakelaar etc.) Controleer regelmatig alle afsluiters, bevestigingsmateriaal en leidingen op corrosie, roest, lekkage en schade. Draag gehoorbeschermers bij het uitvoeren van werkzaamheden in de buurt van een draaiende machine. 2 - Transport en plaatsen van de unit Transport Zie hoofdstuk 1.1 Veiligheidsinstructies voor montage. Soms worden verticale steunen aangebracht voor transport en verplaatsen van de unit. Deze steunen moeten, indien gewenst, worden verwijderd voor toegang tot, of aansluiting van de unit BELANGRIJK: Volg de juiste volgorde bij de demontage. Draai de schroeven 1 en 2 los. Draai schroef 3 los, trek steun 4 omhoog en verwijder hem. Draai schroef 5 los en daarna schroef 6. Trek steun 7 omhoog en verwijder hem. Draai schroef 8 los en verwijder plaat 9. Bewaar de steunen na het in bedrijfstellen van de unit en plaats ze terug als de unit wordt verplaatst Plaatsen De machine moet worden geïnstalleerd op een plaats die niet toegankelijk mag zijn voor het publiek of die beveiligd is tegen toegang door onbevoegden. In het geval de machine is opgesteld op een verhoging moet deze gemakkelijk toegankelijk zijn voor onderhoud. Zie onder Afmetingen en benodigde vrije ruimte om er zeker van te zijn dat er voldoende ruimte is voor alle aansluitingen en voor onderhoudswerkzaamheden. Zie voor zwaartepunten, de plaats van de bevestigingsgaten en de gewichtsverdeling de met de unit meegeleverde officiële maatschetsen. Voor standaardunits is bestendigheid tegen aardbevingen niet geverifieerd. WAARSCHUWING: Breng de hijsstroppen alleen aan op de punten die op de unit zijn aangegeven. Controleer voordat de unit wordt geplaatst: dat de gebouwconstructie sterk genoeg is om het gewicht van de unit te dragen. dat het oppervlak waterpas, vlak en niet beschadigd is. De unit moet op de X en Y assen waterpas worden geplaatst (maximaal 5 mm afwijking per meter). dat er voldoende vrije ruimte is voor een onbelemmerde luchtuittrede en voor onderhoud. dat er op de juiste plaatsen voldoende steunpunten aanwezig zijn. dat de plaats van opstelling niet onder water kan komen te staan. 7

8 dat wanneer zware sneeuwval kan voorkomen en lange perioden van temperaturen onder nul normaal zijn, de unit zo hoog is geplaatst dat sneeuw er zich niet tegen kan ophopen. Bij hoge windsnelheden kan het plaatsen van windbaffles uitkomst brengen. Deze mogen de luchtintrede uiteraard niet belemmeren. WAARSCHUWING: Controleer, voordat de unit naar de plaats van opstelling worden gehesen, dat alle panelen goed zijn bevestigd. De unit moet voorzichtig wordt gehesen en rustig worden neergezet. De 30RQ units kunnen worden verplaatst met hijsstroppen (gebruik dan evenaars) of een vorkheftruck. De batterijen moeten tijdens transport goed zijn beschermd. De unit mag niet méér dan 15 overhellen. De unit is voorzien van serviceafsluiters stroomopwaarts en stroomafwaarts van het EXV (voor onderhoud van het EXV). De stand van de afsluiters mag niet worden gewijzigd terwijl de unit in bedrijf is. De unit mag niet worden opgeslagen met deze afsluiters in gesloten stand. WAARSCHUWING: Oefen nooit druk uit op de panelen van de omkasting. Alleen het basisframe van de unit is daartegen bestand. Als een unit beschikt over een hydromodule (opties 116B, C, F, G, M, N P, Q), moeten de hydromodule en pompleidingen zodanig worden geïnstalleerd dat ze niet aan spanningen worden blootgesteld. De leidingen van de hydromodule moeten zodanig worden aangebracht dat het gewicht van de leidingen niet wordt gedragen door de pomp. Verifieer dat alle documenten voor drukvaten, certificaten, naamplaten, dossiers, handleidingen, verstrekt door de fabrikant om te voldoen aan de voorschriften, aanwezig zijn. Verifieer dat de toegangsroute tot de unit en de vluchtwegen vrij zijn. Verifieer de instructies en richtlijnen ter voorkoming van het opzettelijk verwijderen van koudemiddelgassen. Verifieer dat alle aansluitingen zijn gemaakt. Controleer steunen en bevestigingsmateriaal (materialen, route en bevestiging). Controleer de kwaliteit van lassen en andere verbindingen. Controleer de beveiliging tegen mechanische schade. Controleer de beveiliging tegen hitte. Controleer de beveiliging van bewegende delen. Controleer of er voldoende vrije ruimte is voor onderhoud of reparatie. Controleer de status van de afsluiters. Controleer de status van de thermische-isolatie. BELANGRIJK: De compressoren zweven op rubberen blokken tussen het chassis van de unit en dat van het sub-frame (ze zijn niet zichtbaar).om tijdens transport de leidingen te beschermen is in de fabriek het sub-frame d.m.v. bevestigingsbouten gefixeerd aan het chassis van de unit. De bevestigingsbouten zijn met rode ringen gemarkeerd en moeten bij inbedrijfstelling worden verwijderd (zie waarschuwingslabel op de unit). Als de unit op zijn definitieve plaats staat, verwijder dan de skids en ander transportmateriaal. Zorg dat de unit waterpas staat en zet hem met bouten vast op de vloer. De werking van de unit kan nadelig worden beïnvloed als hij niet waterpas staat en niet goed is bevestigd Controles voorafgaand aan de inbedrijfstelling Vóór de opstart van het koelsysteem moet de gehele installatie, inclusief het koelsysteem worden vergeleken met de installatietekeningen, maatschetsen, systeem leidingwerk en instrumentatie tekeningen en de elektrische schema s. Tijdens het uitvoeren van de installatietest moeten de nationale voorschriften worden gevolgd. Raadpleeg de norm EN als volgt indien de nationale voorschriften geen details bevatten: Externe visuele installatiecontroles: Vergelijk de totale installatie met de koelsysteem- en elektrische schema s. Controleer dat alle componenten voldoen aan de ontwerpspecificaties. Controleer dat alle documenten en apparatuurbeveiligingen, verstrekt door de fabrikant (maatschetsen, P&ID, verklaringen, etc.) om te voldoen aan de voorschriften, aanwezig zijn. Verifieer dat alle beveiligingen en milieubeschermende appendages en maatregelen, verstrekt door de fabrikant, voldoen aan de lokale voorschriften. Bevestigingsbeugel (afvoeren) Chassisbevestigingsbouten (bewaren) 8

9 3 - AFMETINGEN, BENODIGDE VRIJE RUIMTE Zie hoofdstuk 11 voor desuperheater warmteterugwin optie RQ B standaardunits Elektrische voeding Met hydromodule A Verklaring Alle afmetingen in mm Benodigde vrije ruimte voor onderhoud en onbelemmerde luchtstroom Aanbevolen vrije ruimte voor het verwijderen van warmtewisselaarpijpen Aanbevolen vrije ruimte voor het verwijderen van de warmtewisselaar Zonder hydromodule Voor aansluiting gebruikersinterface Waterintrede Wateruittrede Luchtuittrede, vrijhouden Opties 116 B, C, F, G M, N, P, Q A Met inregelventiel Zonder inregelventiel OPMERKING: Gebruik bij het ontwerpen van een installatie altijd de meest recente officiële maatschetsen. Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar. Zie voor zwaartepunten, de plaats van de bevestigingsgaten en de gewichtsverdeling eveneens de officiële maatschetsen. 9

10 3.2-30RQ B unit met optie 280 Met hydromodule Elektrische voeding A Verklaring Alle afmetingen in mm Benodigde vrije ruimte voor onderhoud en onbelemmerde luchtstroom Aanbevolen vrije ruimte voor het verwijderen van warmtewisselaarpijpen Aanbevolen vrije ruimte voor het verwijderen van de warmtewisselaar Waterintrede Zonder hydromodule Voor aansluiting gebruikersinterface Wateruittrede Luchtuittrede, vrijhouden Opties 116 B, C, F, G M, N, P, Q A Met inregelventiel Zonder inregelventiel OPMERKING: Gebruik bij het ontwerpen van een installatie altijd de meest recente officiële maatschetsen. Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar. Zie voor zwaartepunten, de plaats van de bevestigingsgaten en de gewichtsverdeling eveneens de officiële maatschetsen. 10

11 3.3-30RQ RQ X Y Elektrische voeding Met hydromodule A Voor aansluiting gebruikersinterface Zonder hydromodule 1 Verklaring 2 Opties 116 B, C, F, G M, N, P, Q A Met inregelventiel Zonder inregelventiel 1 Alle afmetingen in mm. Benodigde vrije ruimte voor onderhoud en onbelemmerde luchtstroom 3 Waterintrede OPMERKING: Gebruik bij het ontwerpen van een installatie altijd de meest recente officiële maatschetsen. Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar. 2 3 Aanbevolen vrije ruimte voor het verwijderen van warmtewisselaarpijpen Aanbevolen vrije ruimte voor het verwijderen van de warmtewisselaar Wateruittrede Luchtuittrede, vrijhouden Zie voor zwaartepunten, de plaats van de bevestigingsgaten en de gewichtsverdeling eveneens de officiële maatschetsen. 11

12 3.4 - Installatie van meerdere units OPMERKING: Wanneer de wanden hoger zijn dan 2 m, neem dan contact op met Carrier. Verklaring A Wand B Units Bij plaatsing van meerdere units (max. 4) moet de respectievelijke afstand tussen de units voor de zijkanten worden vergroot van 1500 tot 3000 mm Tel hierbij zo nodig de vrije ruimte voor het verwijderen van water-warmtewisselaar pijpen of batterij op. 4 - Technische gegevens RQ B standaardunits 30RQ Bedrijfsgewicht* Standaardunit met optie 15 en hogedruk module met kg dubbele pomp Standaardunit met optie 15 kg Standaardunit zonder opties** kg Geluidsniveaus Unit met optie 15LS (laag geluid) Geluidsvermogen W*** db(a) Geluidsdruk niveau op 10 m**** db(a) Standaard unit, zonder optie 15 en zonder hydromodule Geluidsvermogen W*** db(a) Geluidsdruk niveau op 10 m**** db(a) Compressoren Hermetische scroll, 48,3 r/s Circuit A Circuit B Aantal capaciteitstrappen Koudemiddel R-410A Circuit A 25,8 25,8 26,3 26,3 Circuit B 27,7 27,7 26,3 26,3 Regeling Pro-Dialog Plus Minimum capaciteit % Lucht-warmtewisselaar Geribde koperen pijpen met aluminium lamellen Ventilatoren Axial Flying Bird 4 met meedraaiende geleidering Aantal Total luchthoeveelheid l/s Snelheid r/s 15,7 15,7 15,7 15,7 Water-warmtewisselaar Platen-warmtewisselaar met 2 circuits Waterinhoud l 10,76 12,64 16,69 21,20 Max. bedrijfsdruk waterzijdig zonder hydromodule kpa Hydromodule (optie) Pomp, gaasfilter, overstort, expansievat, manometer, ontluchtings-afsluiters, stromingsschakelaar en inregel-afsluiters Waterpomp Centrifugaal, monocell, 48,3 r/s, lage of hoge druk (naar wens), enkele of dubbele pomp Aantal Inhoud expansievat l Max. bedrijfsdruk waterzijdig met hydromodule kpa Wateraansluitingen zonder hydromodule Victaulic Diameter in 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 Leiding diameter uitwendig mm 76,1 76,1 76,1 76,1 Wateraansluitingen met hydromodule Victaulic Diameter in Leiding diameter uitwendig mm 88,9 88,9 88,9 88,9 Lakkleur chassis Kleurcode: RAL 7035 * De gegeven gewichten zijn bedoeld als richtlijn. Zie voor de koudemiddelvulling van de unit de machine kenplaat. ** Standaard unit: basis unit zonder optie 15 en hydromodule optie. *** In overeenstemming met ISO en gecertificeerd door Eurovent. **** Ter informatie: berekend op basis van het geluidsvermogen Lw(A). 12

13 4.2-30RQ B units met optie 280 en 30RQ units 30RQ Bedrijfsgewicht* Standaardunit met optie 15 met hogedruk module met kg dubbele pomp Standaardunit met optie 15 kg Standaardunit zonder opties** kg Geluidsniveaus Unit met optie 15LS (laag geluid) Geluidsvermogen W*** db(a) Geluidsdruk niveau op 10 m**** db(a) Standaard unit, zonder optie 15 en zonder hydromodule Geluidsvermogen W*** db(a) Geluidsdruk niveau op 10 m**** db(a) Compressoren Hermetische scroll, 48,3 r/s Circuit A Circuit B Aantal capaciteitstrappen Koudemiddel R-410A Circuit A kg Circuit B kg Regeling Pro-Dialog Plus Minimum capaciteit % Lucht-warmtewisselaar Geribde koperen pijpen met aluminium lamellen Ventilatoren Axial Flying Bird 4 met meedraaiende geleidering Aantal Total luchthoeveelheid l/s Snelheid r/s 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 Water-warmtewisselaar Directe-expansie, shell-and-tube met 2 circuits Waterinhoud l Max. bedrijfsdruk waterzijdig zonder hydromodule kpa Hydromodule (optie) Pomp, gaasfilter, overstort, expansievat, manometer, ontluchtings-afsluiters, stromingsschakelaar en inregel-afsluiters Waterpomp Centrifugaal, monocell, 48,3 r/s, lage of hoge druk (naar wens), enkele of dubbele pomp Aantal Inhoud expansievat l Max. bedrijfsdruk waterzijdig met hydromodule kpa Wateraansluitingen zonder hydromodule Victaulic Diameter in Leiding diameter uitwendig mm 88,9 88,9 88,9 88,9 114,3 114,3 168,3 168,3 168,3 168,3 168,3 Wateraansluitingen met hydromodule Victaulic Diameter in Leiding diameter uitwendig mm 88,9 88,9 88,9 88,9 114,3 114,3 139,7 139,7 139,7 139,7 139,7 Lakkleur chassis Kleurcode: RAL 7035 * De gegeven gewichten zijn bedoeld als richtlijn. Zie voor de koudemiddelvulling van de unit de machine kenplaat. ** Standaard unit: basis unit zonder optie 15 en hydromodule optie. *** In overeenstemming met ISO en gecertificeerd door Eurovent. **** Ter informatie: berekend op basis van het geluidsvermogen Lw(A). 13

14 5 - Elektrische gegevens RQ B standaardunits en units met optie 280 en 30RQ units 30RQ Hoofdstroom Elektrische voeding V-f-Hz Netspanningslimieten V Stuurstroom 24 V, via interne transformator Nominaal opgenomen stroom unit* Circuits A + B (gezamenlijke voeding) A Maximum opgenomen vermogen unit** Circuits A + B (gezamenlijke voeding) kw Cosinus phi unit, bij maximale capaciteit** 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 Maximum opgenomen stroom unit (Un-10%)*** Circuits A + B (gezamenlijke voeding) A Maximum opgenomen stroom unit (Un)**** Circuits A + B (gezamenlijke voeding) A Maximum aanloopstroom, standaardunit (Un) Circuits A + B A Max. aanloopstroom, unit met soft starter (Un) Circuits A + B A * Standaard Eurovent condities: gekoeldwater intrede-/uittredetemperatuur 12 C/7 C, buitenluchttemperatuur 35 C. ** Opgenomen vermogen, compressoren en ventilatoren, bij de bedrijfslimieten van de unit (verzadigde zuiggastemperatuur 10 C, verzadigde condensatietemperatuur 65 C) en nominaal voltage van 400 V (gegevens op machine kenplaat). *** Max. bedrijfsstroom unit bij maximaal opgenomen vermogen en 360 V. **** Max. bedrijfsstroom unit bij maximaal opgenomen vermogen en 400 V (gegevens op machine kenplaat). Maximum directe aanloopstroom bij maximale bedrijfslimieten (maximum bedrijfsstroom van de kleinste compressor(en) + ventilatorstroom + aanloopstroom van de grootste compressor). Elektrische gegevens ventilatormotor: stroom vermeld in de onderstaande tabellen: Units bij Eurovent condities en omgevingstemperatuur van de motor 50 C bij 400 V: 3,8 A, aanloopstroom 20 A, opgenomen vermogen 1,75 kw. Deze gegevens zijn vermeld op de kenplaat van de motor Kortsluitvastheid stroom Kortsluitvastheid stroom (TN stelsel)* 30RQ Unit zonder hoofdschakelaar (behalve de 30RQ 182 t/m 262 welke standaard worden geleverd met werkschakelaar) Met zekeringen stroomopwaarts - maximale voorzekering (gl/gg) Circuits A en B A / / /500 Met zekeringen stroomopwaarts - maximale kortsluitstroom (gl/gg) Circuits A en B ka /70 60/70 60/70 Unit met hoofdschakelaar zonder zekering (standaard voor Nederland) (standaard voor de 30RQ 182 t/m 262 en optioneel voor de 30RQ 302 t/m 522) Nominale kortdurende kortsluitstroom (1s) effectief Ieff** / piek Ipk*** Circuits A en B ka/ka 9/26 9/26 9/26 9/26 13/26 13/26 13/26 13/26 15/30 15/30 15/30 Met zekeringen stroomopwaarts - maximale voorzekering (gl/gg) Circuits A en B A / / / Met zekeringen stroomopwaarts - nominale korstsluitstroom Icc/Icf Circuits A en B ka Unit met optionele hoofdschakelaar met zekeringen (niet beschikbaar voor de 30RQ 182 t/m 262 en optioneel voor de 30RQ 302 t/m 522) Kortsluitvastheid Icc/Icf verhoogd met zekeringen - maximale voorzekering (gl/gg) Circuits A en B ka Kortsluitvastheid Icc/Icf verhoogd met zekeringen - maximale kortsluitstroom (gl/gg) Circuits A en B ka * Wijze van Aarde in het systeem ** Ieff: effectieve stroomwaarde *** Ipk: piekstroomwaarde Icc/Icf: nominale kortsluitstroom IT stelsel: De hierboven gegeven waarden voor de Kortsluitvastheid stroom voor het TN stelsel gelden ook voor het IT stelsel voor de units 30RQ Voor units 30RQ 262 zijn modificaties noodzakelijk. 14

15 5.3 - Elektrische gegevens, hydro module Hebben de pompen die in de fabriek zijn geïnstalleerd in deze units motoren met efficiëntie klasse IE2. De extra elektrische gegevens die nodig* zijn als volgt: Enkele en dubbele lagedruk pompmotor 30RQ B standaard units (opties 116F, 116G, 116P, 116Q) No.** Beschrijving*** 30RQ Nominale efficiëntie bij volledige nominale belasting en spanning % 83,4 83,4 83,4 84,8 1 Nominale efficiëntie bij 75% van de nominale belasting en spanning % 82,9 82,9 82,9 84,5 1 Nominale efficiëntie bij 50% van de nominale belasting en spanning % 80,4 80,4 80,4 83,1 2 Efficiëntieniveau IE2 3 Fabricagejaar Deze informatie varieert afhankelijk van de fabrikant en het model op het moment 4 Naam of handelsmerk van de fabrikant, handelsregisternummer en vestigingsplaats van de fabrikant van inbouwen. Raadpleeg het typeplaatje van de motor. 5 Modelnummer van het product 6 Aantal polen van de motor Nominaal asvermogen bij volle belasting en nominale spanning (400 V) kw 2,2 2,2 2, Maximum opgenomen vermogen (400 V)**** kw 2,6 2,6 2,6 3,5 8 Nominale ingangsfrequentie van de motor Hz Nominale spanning V 3 x Maximum opgenomen bedrijfsstroom (400 V) A 4,4 4,4 4,4 5,8 10 Nominaal toerental r/s (rpm) 48 (2900) 11 Informatie betreffende de demontage, recycling of verwijdering aan het eind van de levensduur Demontage met standaard gereedschap. Verwijdering en recycling via een toepasselijk bedrijf. 12 Informatie over het bereik van de bedrijfsomstandigheden waarvoor de motor specifiek is ontworpen i) Niveau boven de zeespiegel m < 1000 ii) Omgevingstemperatuur C < 40 iv) Maximale luchttemperatuur Raadpleeg de bedrijfscondities die in deze handleiding of in de Carrier selectieprogramma s zijn opgegeven. v) Mogelijk explosieve omgevingen Niet-ATEX omgeving Enkele en dubbele lagedruk pompmotor 30RQ B units met optie 280 en 30RQ units (opties 116F, 116G, 116P, 116Q) No.** Beschrijving*** 30RQ Nominale efficiëntie bij volledige nominale belasting en spanning % 83,4 83,4 83,4 83,4 84,8 84,8 86,1 86,1 86,1 88,6 88,6 1 Nominale efficiëntie bij 75% van de nominale belasting en spanning % 82,9 82,9 82,9 82,9 84,5 84,5 85,7 85,7 85,7 86,9 86,9 1 Nominale efficiëntie bij 50% van de nominale belasting en spanning % 80,4 80,4 80,4 80,4 83,1 83,1 84,3 84,3 84,3 85,2 85,2 2 Efficiëntieniveau IE2 3 Fabricagejaar Deze informatie varieert afhankelijk van de fabrikant en het model op het moment 4 Naam of handelsmerk van de fabrikant, handelsregisternummer en vestigingsplaats van de fabrikant van inbouwen. Raadpleeg het typeplaatje van de motor. 5 Modelnummer van het product 6 Aantal polen van de motor Nominaal asvermogen bij volle belasting en nominale spanning (400 V) kw 2,2 2,2 2,2 2, ,5 5,5 7-2 Maximum opgenomen vermogen (400 V)**** kw 2,6 2,6 2,6 2,6 3,5 3,5 4,6 4,6 4,6 6,2 6,2 8 Nominale ingangsfrequentie van de motor Hz Nominale spanning V 3 x Maximum opgenomen bedrijfsstroom (400 V) A 4,4 4,4 4,4 4,4 5,8 5,8 7,7 7,7 7,7 10,2 10,2 10 Nominaal toerental r/s (rpm) 48 (2900) 11 Informatie betreffende de demontage, recycling of verwijdering aan het eind van de levensduur Demontage met standaard gereedschap. Verwijdering en recycling via een toepasselijk bedrijf. 12 Informatie over het bereik van de bedrijfsomstandigheden waarvoor de motor specifiek is ontworpen i) Niveau boven de zeespiegel m < 1000 ii) Omgevingstemperatuur C < 40 iv) Maximale luchttemperatuur Raadpleeg de bedrijfscondities die in deze handleiding of in de Carrier selectieprogramma s zijn opgegeven. v) Mogelijk explosieve omgevingen Niet-ATEX omgeving * Die nodig zijn bij verordening 640/2009 met betrekking tot de toepassing van Richtlijn 2005/32/EG op de eisen inzake ecologisch ontwerp voor elektrische motoren. ** Itemnummer volgens verordening 640/2009, bijlage I2b. *** Beschrijving volgens verordening 640/2009, bijlage I2b. **** Voor het verkrijgen van het maximum opgenomen vermogen voor een unit met hydromodule moet het maximum opgenomen vermogen van de unit uit de tabel elektrische gegevens worden opgeteld bij het opgenomen vermogen van de pomp. Voor het verkrijgen van de maximum opgenomen bedrijfsstroom voor een unit met hydromodule moet de maximum opgenomen stroom van de unit uit de tabel elektrische gegevens worden opgeteld bij de opgenomen stroom van de pomp. Boven 1000 m moet rekening worden gehouden met een achteruitgang van 3% voor elke 500 m. 15

16 Enkele en dubbele hogedruk pompmotor 30RQ B units met optie 280 en 30RQ units (opties 116B, 116C, 116M, 116N) No.** Beschrijving*** 30RQ Nominale efficiëntie bij volledige nominale belasting en spanning % 86,1 86,1 86,1 86,1 88,6 88,6 88,5 88,5 88,5 90,5 90,5 1 Nominale efficiëntie bij 75% van de nominale belasting en spanning % 85,7 85,7 85,7 85,7 88,9 88,9 87,7 87,7 87,7 89,7 89,7 1 Nominale efficiëntie bij 50% van de nominale belasting en spanning % 84,3 84,3 84,3 84,3 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,7 85,7 2 Efficiëntieniveau IE2 3 Fabricagejaar Deze informatie varieert afhankelijk van de fabrikant en het model op het 4 Naam of handelsmerk van de fabrikant, handelsregisternummer en vestigingsplaats van de fabrikant moment van inbouwen. Raadpleeg het typeplaatje van de motor. 5 Modelnummer van het product 6 Aantal polen van de motor Nominaal asvermogen bij volle belasting en nominale spanning (400 V) kw ,5 5,5 7,5 7,5 7, Maximum opgenomen vermogen (400 V)**** kw 4,6 4,6 4,6 4,6 6,2 6,2 8,5 8,5 8,5 12,1 12,1 8 Nominale ingangsfrequentie van de motor Hz Nominale spanning V 3 x Maximum opgenomen bedrijfsstroom (400 V) A 7,7 7,7 7,7 7,7 10,2 10,2 13,7 13,7 13,7 20,5 20,5 10 Nominaal toerental r/s (rpm) 48 (2900) 11 Informatie betreffende de demontage, recycling of verwijdering aan het eind van de levensduur Demontage met standaard gereedschap. Verwijdering en recycling via een toepasselijk bedrijf. 12 Informatie over het bereik van de bedrijfsomstandigheden waarvoor de motor specifiek is ontworpen i) Niveau boven de zeespiegel m < 1000 ii) Omgevingstemperatuur C < 40 iv) Maximale luchttemperatuur Raadpleeg de bedrijfscondities die in deze handleiding of in de Carrier selectieprogramma s zijn opgegeven. v) Mogelijk explosieve omgevingen Niet-ATEX omgeving * Die nodig zijn bij verordening 640/2009 met betrekking tot de toepassing van Richtlijn 2005/32/EG op de eisen inzake ecologisch ontwerp voor elektrische motoren. ** Itemnummer volgens verordening 640/2009, bijlage I2b. *** Beschrijving volgens verordening 640/2009, bijlage I2b. **** Voor het verkrijgen van het maximum opgenomen vermogen voor een unit met hydromodule moet het maximum opgenomen vermogen van de unit uit de tabel elektrische gegevens worden opgeteld bij het opgenomen vermogen van de pomp. Voor het verkrijgen van de maximum opgenomen bedrijfsstroom voor een unit met hydromodule moet de maximum opgenomen stroom van de unit uit de tabel elektrische gegevens worden opgeteld bij de opgenomen stroom van de pomp. Boven 1000 m moet rekening worden gehouden met een achteruitgang van 3% voor elke 500 m Compressoren Compressor I Nom I Max I Max LRA Cosinus Circuit (Un) (Un-10%) Phi max. 00PPG ,86 A A B PPG ,86 A A B I Nom Nominaal opgenomen stroom bij Eurovent condities (zie definitie van condities onder nominaal opgenomen stroom), A I Max Maximum bedrijfsstroom bij 360 V, A LRA Aanloopstroom A Opmerkingen bij de elektrische gegevens: De schakelkast bevat de volgende standaard componenten: - Starter- en motorbeveiligingen voor de compressor en ventilator(en) - Regelapparatuur. Aansluitingen op het werk: alle elektrische aansluitingen op het systeem en de elektrische montage moeten voldoen aan de van toepassing zijnde voorschriften. In Nederland is dit bijv. NEN De Carrier units 30RQ zijn dusdanig ontworpen en gebouwd dat ze voldoen aan de nationale voorschriften. Bij het ontwerp van de elektrische apparatuur is in het bijzonder rekening gehouden met de aanbevelingen in de Europese norm EN (machineveiligheid - elektrische machinecomponenten - deel 1: algemene voorschriften) (komt overeen met IEC ). Elektrische Reserves: Circuit A heeft beveiligingsschakelaars en aftakkingen die voorzien in het opgenomen vermogen van de koeler- en condensorpomp. Opmerkingen: Overeenstemming met EN is de beste manier om er zeker van te zijn dat wordt voldaan aan de Machinerichtlijn, Artikel De aanbevelingen van IEC worden geaccepteerd als overeenstemmend met de eisen van de installatierichtlijnen (NEN 1010). Aanvulling B van EN beschrijft de omgevingsclassificatie toegepast voor het ontwerp van deze machines. 1. De bedrijfsomgeving voor de units 30RQ wordt hieronder gespecificeerd: a. Omgeving* - Omgeving zoals geclassificeerd in IEC (komt overeen met IEC 60721): - buitenopstelling* - buitentemperaturen tussen -20 C tot +48 C, klasse 4K3* - hoogte: 2000 m (zie opmerking bij tabel Elektrische gegevens, hydromodule) - aanwezigheid van stofdeeltjes, klasse 4S2 (geen stof van betekenis aanwezig) - aanwezigheid van corrosieve en vervuilende substanties, klasse 4C2 (minimaal) - trilling en schokken, klasse 4M2 b. Vakbekwaamheid van het personeel, klasse BA4* (geschoold personeel - IEC 60364) 2. Frequentie-afwijking elektrische voeding: ± 2 Hz. 3. De nul (N) kabel kan niet direct op de unit worden aangesloten (gebruik zo nodig een transformator). 4. De unit is niet voorzien van beveiliging tegen te hoge stroom van de voedingskabels. 5. De ingebouwde lastscheider is van het type de beveiligingsschakelaar voldoet aan EN , geschikt voor isolatie volgens EN (komt overeen met IEC ). 6. De units zijn ontworpen voor aansluiting op TN netwerken (IEC 60364). Voor IT netwerken zorg voor een lokale aardaansluiting, neem contact op met een elektrotechnisch installateur of uw Energiebedrijf. 7. Lekstromen: indien een aardlekbeveiliging noodzakelijk is om de veiligheid van de installatie te verzekeren, moet bij de selectie van de aardlekbeveiliging rekening worden gehouden met de aanwezige lekstroom die het gevolg is van het gebruik van frequentieregelaars in de unit. Het advies is om in dat geval een aardlekbeveiliging van minimaal 150 ma toe te passen. Opmerking: Neem altijd contact op met Carrier wanneer specifieke aspecten van een installatie niet voldoen aan de hierboven beschreven condities, of als er rekening moet worden gehouden met andere condities. * Het beschermingsniveau dat nodig is om aan deze klasse te voldoen is IP43BW (volgens norm IEC 60529). Alle units 30RQ zijn beschermd tot IP44CW en voldoen aan deze beschermingseisen. 16

17 5.5 - Elektrische reserves - hoofdstroom Bedrijfslimieten unit 30RQ Er zijn alleen hoofdstroom reserves bij units zonder hydromodule. De reserve is de waarde die overeenkomt met de capaciteit van de hogedruk pomp (zie de informatie in de tabel voor de hydromodule). Elektrische reserves - stuurstroom: De TC transformator, met alle mogelijke opties aangesloten, heeft een maximale reserve van 1A bij 24 V, 50 Hz. Voor dezelfde TC transformator kan met het 230 V, 50 Hz circuit met lintkabelaansluiting alleen de batterij-opladers voor laptop computers worden gevoed, 0,8 A bij maximaal 230 V. Koelbedrijf Luchtintredetemp. C BELANGRIJK: Op deze lintkabels mag alleen dubbel geïsoleerde klasse II apparatuur worden aangesloten. 6 - SELECTIEGEGEVENS Verwarmingsbedrijf Koeler wateruittredetemp. C Bedrijfslimieten unit Koelbedrijf Water-warmtewisselaar (koeler) Minimum Maximum Water intredetemperatuur (bij opstart) C 6.8* 30 Water uittredetemperatuur (tijdens bedrijf) C 5 15 Water intredetemperatuur (tijdens stilstand) C - 60 Lucht-warmtewisselaar (condensor)** Buitentemperatuur C 0 46 Beschikbare externe statische druk Standaardunit (buitenopstelling) Pa 0 0 Unit met optie 12 (binnenopstelling) Pa 0*** 200 Verwarmingsbedrijf Water-warmtewisselaar (condensor) Minimum Maximum Water intredetemperatuur (bij opstart) C 8 45 Water uittredetemperatuur (tijdens bedrijf) C Water intredetemperatuur (tijdens stilstand) C 3 60 Lucht-warmtewisselaar (koeler) Buitentemperatuur** C Beschikbare externe statische druk Standaardunit (buitenopstelling) Pa 0 0 Unit met optie 12 (binnenopstelling) Pa 0*** 200 Opmerkingen: De maximale bedrijfstemperatuur mag niet worden overschreden. * Neem bij toepassingen bij temperaturen lager dan 6.8 C contact op met Carrier. ** Bij temperaturen tot -20 C is optie 28 (Winterbedrijf) noodzakelijk (standaard voor Nederland). Maximum buitenluchttemperatuur: voor transport en opslag van 30RQ units zijn de minimum en maximum toegestane temperaturen -20 C en +48 C. Deze temperaturen gelden ook bij vervoer per container. *** Unit met ventilatoren met externe statische druk tot 200 Pa. Opmerking: Koeler en condensor t = 5 K Verklaring Luchtintredetemp. C Standaardunit Condensor wateruittredetemp. C Bedrijfsbereik, unit met optie 28 Winterbedrijf. Met optie 28 (met leidende ventilator met variabel toerental voor elk circuit) is bedrijf tot -20 C buitenluchttemperatuur mogelijk. Bovendien moet de unit zijn uitgevoerd met de water-warmtewisselaar vorstbeveiligings optie (units zonder hydromodule) of de water-warmtewisselaar en hydromodule vorstbeveiligings optie (units met hydromodule), of het watercircuit moet door middel van een antivries-oplossing tegen vorst worden beschermd. ATTENTIE: Optie 28 Winterbedrijf Wanneer bij buitenluchttemperaturen lager dan 0 C de unit langer dan 4 uur is afgeschakeld, dan moet twee uur worden gewacht nadat de unit weer is aangeschakeld, zodat de frequentie-omvormer kan opwarmen. 17

18 6.2 - Minimum gekoeldwater debiet (units zonder hydromodule) Het minimum gekoeldwaterdebiet is vermeld in de tabel op de volgende pagina. Als het systeemdebiet lager is dan moet de vloeistofhoeveelheid worden gerecirculeerd zoals getoond in het schema. Voor minimum gekoeldwater debiet Minimum systeeminhoud Wat de grootte van de machine ook is, de minimum waterinhoud (liters) wordt berekend d.m.v. de volgende formule: Volume = CAP (kw) x N = liter Toepassing N Airconditioning 2,5 Industriële proceskoeling 6,5 waarin CAP = de koelcapaciteit (kw) bij de nominale bedrijfscondities voor de installatie. Deze waterinhoud is nodig voor een stabiele werking. 2 Het kan nodig zijn om een buffervat toe te passen om de benodigde systeeminhoud te verkrijgen. Dit buffervat moet voorzien zijn van keerschotten om een goede menging van de vloeistof (water of brijn) te bereiken. Zie onderstaande voorbeelden en onze aparte brochure Buffervaten. Aansluiting op een buffervat Verklaring 1 Water-warmtewisselaar 2 Recirculatie Maximum gekoeldwater debiet (units zonder hydromodule) Het maximum gekoeldwaterdebiet wordt vermeld in de tabel op de volgende pagina. Als het systeemdebiet hoger is dan de maximum waarde, kan het teveel worden overgestort. Voor maximum gekoeldwater debiet Fout Fout Goed Goed Maximum systeeminhoud Verklaring 1 Water-warmtewisselaar 2 Bypass Variabel debiet water-warmtewisselaar Variabel waterdebiet kan worden toegepast in standaard machines. Het debiet moet hoger zijn dan het minimum debiet vermeld in de tabel toegestane debieten en mag niet meer dan 10% per minuut variëren. Units met hydromodule hebben een ingebouwd expansievat waardoor de systeeminhoud wordt beperkt. In onderstaande tabel is de maximale systeeminhoud vermeld voor water of ethyleen-glycol in verschillende concentraties, alsmede de statische drukken. Als, in vergelijking met de minimum inhoud van het watercircuit, de maximum inhoud onvoldoende is, dan moet het systeem worden uitgebreid met een extra expansievat. Maximum systeeminhoud, l 30RQ Statische druk bar Water Ethyleen-glycol 10% Ethyleen-glycol 20% Ethyleen-glycol 30% Ethyleen-glycol 40% Als het debiet verandert, dan moet het systeem minimaal 6,5 liter water per kw bevatten in plaats van 2,5 l/kw. 18

19 6.7 - Waterdebiet water-warmtewisselaar 30RQ B standaardunits 30RQ Waterdebiet minimum, l/s Waterdebiet maximum, l/s* 182 2, ,8 14, , ,5 18 * Het maximum waterdebiet komt overeen met een drukverlies van 100 kpa (warmtewisselaar zonder hydromodule). 30RQ B units met optie 280 en 30RQ units 30RQ Waterdebiet minimum, l/s Waterdebiet maximum, l/s* 182 2,8 26, ,8 26, ,0 26, ,5 26, ,9 26, ,4 29, ,9 31, ,2 31, ,8 31, ,1 31, ,9 31,1 * Het maximum waterdebiet komt overeen met een drukverlies van 100 kpa (warmtewisselaar zonder hydromodule) Drukverliescurve water-warmtewisselaar en standaard water intrede/uittrede aansluitingen 30RQ B standaardunits 30RQ B units met optie 280 en 30RQ units Drukverlies, kpa Drukverlies, kpa 1 30RQ RQ RQ RQ 262 Waterdebiet, l/s 1 30RQ RQ RQ Waterdebiet, l/s OPMERKING: Indien de Carrier instructies (voeding en wateraansluiting en installatie) niet worden nageleefd vervalt de garantie. 19

20 7 - ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN Zie de met de unit meegeleverde officiële Carrier maatschetsen Elektrische voeding De elektrische voeding moet overeenkomen met het voltage zoals aangegeven op de kenplaat van de unit. De voedingsspanning moet liggen binnen de limieten aangegeven in de tabel elektrische gegevens. Zie voor aansluitingen de elektrische schema s en de officiële maatschetsen. WAARSCHUWING: Bedrijf van de machine met een voedingsspanning buiten de gespecificeerde limieten, of met een veel te hoge fase-onbalans, kan schade veroorzaken die niet door de garantie wordt gedekt. Als de faseonbalans groter is dan 2% voor spanning of groter dan 10% voor stroom, dan mag de unit niet worden aangeschakeld. Zorg dat de fout wordt hersteld voordat de unit wordt gestart Fase onbalans spanning (%) 100 x max. afwijking van gemiddeld voltage gemiddeld voltage Voorbeeld: Bij een aansluiting van 400 V - 3 f - 50 Hz waren de gemeten individuele spanningen: AB = 406 V, BC = 400 V, AC = 394 V Gemiddeld voltage = ( )/3 = 1200/3 = 400 V Bereken de max. afwijking van de gemiddelde 400 V: (AB) = = 6 (BC) = = 0 (AC) = = 6 Motor De maximale afwijking van het gemiddelde is 6 V. Het hoogste afwijkingspercentage is: 100 x 6/400 = 1,5% Hoofdstroomaansluiting/hoofdschakelaar 30RQ Aansluitpunten Hoofdschakelaar zonder zekering (opt. 70) Hoofdschakelaar met zekering (opt. 70D) Standaardunit X (standaard) Optie X (standaard) X Optie 70D Niet beschikbaar X Aanbevolen aderdiameters Het dimensioneren van de elektrische bekabeling is de verantwoordelijkheid van de installateur en is afhankelijk van de specifieke kenmerken van een project en de plaatselijke voorschriften. Het onderstaande is slechts bedoeld als richtlijn. Carrier is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit zou kunnen voortvloeien. Nadat de bekabeling is gedimensioneerd moet de installateur, met behulp van de meegeleverde officiële maatschets, zorgen voor een gemakkelijke aansluiting en modificaties aangeven die op het werk moeten worden uitgevoerd. De aansluitingen die standaard zijn voorzien voor de op het werk aan te leggen voedingskabels naar de hoofd-/werkschakelaar zijn ontworpen voor het aantal en type kabels die in onderstaande tabel zijn vermeld. De berekeningen zijn gebaseerd op de maximale stroom van de machine (zie tabellen Elektrische gegevens). Bij het toepassen van de expansiebox worden de volgende gestandaardiseerde installatiemethoden gevolgd, in overeenstemming met IEC 60364, tabel 52C (NEN1010): Nr. 17: afzonderlijke spandraden, en nr. 61: kabelkoker in de grond met een correctiepercentage van 20%. De berekening is gebaseerd op PVC of XLPE geïsoleerde kabels met koperen of aluminium kern. De maximum temperatuur is 48 C. De gegeven kabellengte beperkt het spanningsverlies tot < 5%. Dit is minder dan de toegestane 2% en dus acceptabel. Selectietabel minimum en maximum aderdiameters (per fase) voor aansluiting van 30RQ units Max. aan te sluiten Min. aderdiameters (per fase) Max. aderdiameters (per fase) aderdiameters (per fase) 30RQ Aderdiameter (mm 2 ) Aderdiameter (mm 2 ) Max. lengte (m) Kabel type Aderdiameter (mm 2 ) Max. lengte (m) Kabel type x 240 of 2 x x XLPE Cu 2 x XLPE Al x 240 of 2 x x XLPE Cu 2 x XLPE Al x 240 of 2 x x XLPE Cu 2 x XLPE Al x 240 of 2 x x XLPE Cu 2 x XLPE Al x x XLPE Cu 2 x XLPE Al x x XLPE Cu 2 x XLPE Al x x XLPE Cu 2 x XLPE Al x x XLPE Cu 2 x XLPE Al x x XLPE Cu 2 x XLPE Al x x XLPE Cu 3 x XLPE Al x x XLPE Cu 3 x XLPE A 20

MONTAGE, INBEDRIJFSTELLING EN ONDERHOUD PRO-DIALOG. Hoge temperatuur warmtepompen 61AF. Nominale verwarmingscapaciteit 21-102 kw 50 Hz

MONTAGE, INBEDRIJFSTELLING EN ONDERHOUD PRO-DIALOG. Hoge temperatuur warmtepompen 61AF. Nominale verwarmingscapaciteit 21-102 kw 50 Hz PRO-DIALOG MONTAGE, INBEDRIJFSTELLING EN ONDERHOUD Hoge temperatuur warmtepompen 6AF Nominale verwarmingscapaciteit 2-02 kw 50 Hz Vertaling van het originele document 6, 09.205 INHOUD - INTRODUCTION...

Nadere informatie

Nominale koelcapaciteit kw. 50 Hz. Montage, Inbedrijfstelling en Onderhoud. Thieme GrafiMedia Groep

Nominale koelcapaciteit kw. 50 Hz. Montage, Inbedrijfstelling en Onderhoud. Thieme GrafiMedia Groep Nominale koelcapaciteit 163-760 kw 50 Hz U n i t m e t l a a g g e l u i d o p t i e a f g e b e e l d Montage, Inbedrijfstelling en Onderhoud INHOUD 1 - INLEIDING... 4 1.1 - Controleren van de zending...

Nadere informatie

PERFORMO-A R/H. PERFORMO-A R/H (type ) Luchtgekoelde chillers Alleen koelen / warmtepomp Voor buitenopstelling

PERFORMO-A R/H. PERFORMO-A R/H (type ) Luchtgekoelde chillers Alleen koelen / warmtepomp Voor buitenopstelling PERFORMO-A R/H PERFORMO-A R/H (type 30-196) Luchtgekoelde chillers Alleen koelen / warmtepomp Voor buitenopstelling De Aircool koudwateraggregaten onderscheiden zich door: Innovatief, dynamisch en marktgericht.

Nadere informatie

30XA A Luchtgekoelde koelmachines

30XA A Luchtgekoelde koelmachines 30XA A Luchtgekoelde koelmachines Nominale koelcapaciteit 267-1682 kw 50 Hz Montage, Inbedrijfstelling en Onderhoud Inhoudsopgave 1 - INLEIDING...4 1.1 - Veiligheidsinstructies voor montage... 4 1.2 -

Nadere informatie

MULTIPOWER-A R/H. Multipower-A R/H (type ) Luchtgekoeld koudwateraggregaat Alleen koelen / warmtepomp Voor buitenopstelling

MULTIPOWER-A R/H. Multipower-A R/H (type ) Luchtgekoeld koudwateraggregaat Alleen koelen / warmtepomp Voor buitenopstelling MULTIPOWER-A R/H Multipower-A R/H (type 90-610) Luchtgekoeld koudwateraggregaat Alleen koelen / warmtepomp Voor buitenopstelling De Aircool koudwateraggregaten onderscheiden zich door: innovatief, dynamisch

Nadere informatie

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies HANDLEIDING Sesame Thermoplastic Tank Technologies INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD 1. ALGEMEEN 3 2. BELANGRIJK 3 3. INSTALLATIE EXPANSIEVAT 4 4. GEBRUIK EXPANSIEVAT 5 5. VERVANGEN LUCHTCEL 5

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TTV 4500 Dryfast BV Kreekweg 22 3133AZ Vlaardingen Tel: +31-(0)10-4261410 Fax: +31- (0)104730011 www.dryfast.nl E-mail: info@dryfast.nl Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. Veiligheid

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TTV4500 HP Dryfast Kreekweg 22 NL - 3133 AZ - Vlaardingen Tel: +31-(0)10-4261410 Fax: + 31-(0)104730011 Website: www.dryfast.nl E-mail: info@dryfast.nl Dryfast Klein Siberiëstraat

Nadere informatie

KOUDWATERAGGREGATEN serie

KOUDWATERAGGREGATEN serie Koudwateraggregaten KOUDWATERAGGREGATEN serie De Aircool koudwateraggregaten lijn bestaat uit een complete serie van 6 kw tot 1665 kw, zowel lucht- als watergekoelde uitvoeringen. Ook is er een warmtepompuitvoering

Nadere informatie

61WG/30WG Watergekoelde vloeistofkoelaggregaten/warmtepompen. met of zonder hydromodule

61WG/30WG Watergekoelde vloeistofkoelaggregaten/warmtepompen. met of zonder hydromodule 6WG/30WG 00-090 Watergekoelde vloeistofkoelaggregaten/warmtepompen met of zonder hydromodule Nominale koelcapaciteit -95 kw Nominale verwarmingscapaciteit 30-6 kw Unit met hydromodule optie Standaardunit

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE HG800P / HG1200R. hydrofoorgroepen

INSTRUCTIEBOEKJE HG800P / HG1200R. hydrofoorgroepen INSTRUCTIEBOEKJE HG800P / HG1200R hydrofoorgroepen 2 Hartelijk dank! Hartelijk dank dat u voor een EUROM HG hydrofoorgroep gekozen hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw

Nadere informatie

61WG/30WG/30WGA Watergekoelde/condensorloze vloeistofkoelaggregaten/waterwater

61WG/30WG/30WGA Watergekoelde/condensorloze vloeistofkoelaggregaten/waterwater 6WG/30WG/30WGA 020-090 Watergekoelde/condensorloze vloeistofkoelaggregaten/waterwater warmtepompen Nominale koelcapaciteit 25-95 kw Nominale verwarmingscapaciteit 29-7 kw Unit met hydromodule optie Standaardunit

Nadere informatie

61AF. Hoge temperatuur warmtepompen PRO-DIALOG + Nominale verwarmingscapaciteit kw. 50 Hz. Montage, Inbedrijfstelling en Onderhoud

61AF. Hoge temperatuur warmtepompen PRO-DIALOG + Nominale verwarmingscapaciteit kw. 50 Hz. Montage, Inbedrijfstelling en Onderhoud 6AF Hoge temperatuur warmtepompen Nominale verwarmingscapaciteit -05 kw 50 Hz PRO-DIALOG + Montage, Inbedrijfstelling en Onderhoud Inhoudsopgave - INTRODUCTION...4. - Controleren van de zending... 4. -

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Let op! Zware lading. Sta niet onder de hangende lading tijdens het transport of de montage.

Let op! Zware lading. Sta niet onder de hangende lading tijdens het transport of de montage. Instructie handleiding MINIBEL Luchtgordijnen Waarschuwingsadvies symbolen Attention, Gevaar, Waarschuwing! Gevaarlijke stroom of hoge voltages! Kans op verwondingen! Gevaar! Sta niet onder de hangende

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

APPENDAGES. Safety Valves. - ½ x ½. Safety by PenTec APPENDAGES

APPENDAGES. Safety Valves. - ½ x ½. Safety by PenTec APPENDAGES Safety Valves - ½ x ½ Safety by PenTec APPENDAGES APPENDAGES DUCO VeiligheidsVentielen en DUCOBoilerventielen Toepassing DUCO Veiligheidsventielen en DUCO Boilerventielen worden toegepast voor de beveiliging

Nadere informatie

JALOUZIËN. Bedienings- en montagehandleiding

JALOUZIËN. Bedienings- en montagehandleiding Bedienings- en montagehandleiding Woord vooraf Deze handleiding geeft inzicht in de werking, de montage en het onderhoud van de door Geha bv geleverde apparaten. U dient zich tijdens plaatsing en montage

Nadere informatie

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE 2.1 Aflevering 2.2 Voorschriften 2.3 Opstelling 2.4 Montage beveiligingen 2.5 Montage rookgasafvoer 2.6 Montage

Nadere informatie

Handleiding. Bij het installeren en / of samenbouwen van de apparatuur moet voor de ingebruikname alle veiligheidscomponenten zijn aangebracht.

Handleiding. Bij het installeren en / of samenbouwen van de apparatuur moet voor de ingebruikname alle veiligheidscomponenten zijn aangebracht. Woord vooraf Handleiding Het doel van deze handleiding is de gebruiker een inzicht te geven in de werking, montage en het onderhoud van de door Geha bv geleverde apparaten. Voordat u begint met de plaatsing

Nadere informatie

Handleiding Harmopool Whirlpool Spa Pomp : ZFPX5200 -ZFPX ZFPX5220

Handleiding Harmopool Whirlpool Spa Pomp : ZFPX5200 -ZFPX ZFPX5220 Aangeboden door: Zwembad BVBA Industrieweg 9 3190 Boortmeerbeek België www.harmopool.eu Handleiding Harmopool Whirlpool Spa Pomp : ZFPX5200 -ZFPX5210 - ZFPX5220 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden MYSON Kickspace 500, 600 & 800 Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE INFORMATIE 3 2. ONTWERP CV INSTALLATIE

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING Pagina 1 van 6 Pagina 2 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. OMSCHRIJVING... 3 2. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 3 3. TECHNISCHE GEGEVENS... 3 4. INSTALLATIE EN BEDIENING... 3 5. ONDERHOUD... 5 6. ALGEMENE VOORWAARDEN...

Nadere informatie

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 20/50/75/120 R NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS R -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 75 NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona *dt-53114man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT 03/11

Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT 03/11 Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT Condensaat management waarschuwingssysteem ALGEMENE WERKING 03/11 De WARNER-LT is een condensaat management waarschuwingssysteem. Condensaat management speelt

Nadere informatie

30RBM RBP Luchtgekoelde koelmachines MONTAGE, INBEDRIJFSTELLING EN ONDERHOUD. Nominale koelcapaciteit kw 50 Hz

30RBM RBP Luchtgekoelde koelmachines MONTAGE, INBEDRIJFSTELLING EN ONDERHOUD. Nominale koelcapaciteit kw 50 Hz MONTAGE, INBEDRIJFSTELLING EN ONDERHOUD Unit met laag-geluid optie Luchtgekoelde koelmachines 30RBM 60-520 30RBP 60-520 Nominale koelcapaciteit 64-528 kw 50 Hz Vertaling van het originele document Inhoud

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Versnellingsbakkrik Datona

Veiligheidsinstructies Versnellingsbakkrik Datona Veiligheidsinstructies Versnellingsbakkrik Datona *dt-53107man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona *dt-56202man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 3 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Aluminium krikken Datona

Veiligheidsinstructies Aluminium krikken Datona Veiligheidsinstructies Aluminium krikken Datona *dt-53211man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Installatie Bediening Onderhoud

Installatie Bediening Onderhoud Installatie Bediening Onderhoud CGAX/CXAX 015-060 Luchtgekoelde koelmachines en warmtepompen met scrollcompressor 42-160 kw Oorspronkelijke instructies Inhoud Algemene specificaties...4 Beschrijving modelnummer...6

Nadere informatie

Technische specificatie Tower Airvising Postbus 122 1940AC Beverwijk 3/27/2014

Technische specificatie Tower Airvising Postbus 122 1940AC Beverwijk 3/27/2014 SmartAir 9-KR SW50 R Unit type 9-KR Ondersteunings frame Verstelbaar Luchthoeveelheid (m3/h) 00 00 Isolatie dikte (mm) 50 Gewicht (kg) 2173 Externe druk (Pa) 350 350 Inspectie zijde Rechts Configuratie

Nadere informatie

38RA Serie. Bediening en onderhoud

38RA Serie. Bediening en onderhoud 38RA Serie PRO-DIALOG Regeling Bediening en onderhoud INHOUD 1 - VEILIGHEID...3 1.1 - Algemeen...3 1.2 - Voorkomen van elektrische schokken...3 2 - ALGEMENE BESCHRIJVING...3 2.1 - Algemeen...3 2.2 - Gebruikte

Nadere informatie

30RB/RBY 039-160 A. Luchtgekoelde koelmachines. Zie voor bediening van de regeling het boekje 30RB/30RQ 017-160 serie Pro-Dialog+ regeling

30RB/RBY 039-160 A. Luchtgekoelde koelmachines. Zie voor bediening van de regeling het boekje 30RB/30RQ 017-160 serie Pro-Dialog+ regeling 30RB/RBY A Luchtgekoelde koelmachines Nominale koelcapaciteit 40-160 kw 50 Hz 30RBY 30RB Zie voor bediening van de regeling het boekje 30RB/30RQ 017-160 serie Pro-Dialog+ regeling Montage, Inbedrijfstelling

Nadere informatie

PRODUCT - SELECTIEGEGEVENS

PRODUCT - SELECTIEGEGEVENS PRODUCT - SELECTIEGEGEVENS Groot assortiment koudwater units Compact en aantrekkelijk design EC-motor voor energiebesparing Auto-adaptieve regeling Installatiegemak Close Control Unit 50CO Vertaling van

Nadere informatie

LUCHTGEKOELD WATERKOEL-AGGREGAAT ALLEEN KOELEN / WARMTEPOMP 30RA/30RH KRACHTIG EN COMPACT

LUCHTGEKOELD WATERKOEL-AGGREGAAT ALLEEN KOELEN / WARMTEPOMP 30RA/30RH KRACHTIG EN COMPACT A Q U A S N A P J U N I O R LUCHTGEKOELD WATERKOEL-AGGREGAAT ALLEEN KOELEN / WARMTEPOMP 30RA/30RH KRACHTIG EN COMPACT ALLE NODIGE WATER- ZIJDIGE COMPONENTEN ZIJN AL INGEBOUWD De Aquasnap Junior completeert

Nadere informatie

4-pijps units met scrollcompressoren. Model CMAA Koelcapaciteit: 45 tot 485 kw Verwarmingscapaciteit: 50 tot 670 kw

4-pijps units met scrollcompressoren. Model CMAA Koelcapaciteit: 45 tot 485 kw Verwarmingscapaciteit: 50 tot 670 kw 4-pijps units met scrollcompressoren Model CMAA Koelcapaciteit: 45 tot 485 kw Verwarmingscapaciteit: 50 tot 670 kw 4-pijps CMAA-systemen Gelijktijdig verwarmen en koelen met één product Standaarduitvoeringen

Nadere informatie

DROOGPLATEAU. Handleiding

DROOGPLATEAU. Handleiding DROOGPLATEAU PRGHO Handleiding Rhima-webshop.nl 1 Rhima-webshop.nl Rhima-webshop.nl 2 Rhima-webshop.nl Inhoudsopgave Pagina 1. Belangrijke informatie. 4 2. Algemeen. 5 3. Installeren. 6 4. Instructie voor

Nadere informatie

30RW/RWA Watergekoelde/condensorloze vloeistofkoelaggregaten met hydro module

30RW/RWA Watergekoelde/condensorloze vloeistofkoelaggregaten met hydro module 30RW/RW 020-300 Watergekoelde/condensorloze vloeistofkoelaggregaten met hydro module Nominale koelcapaciteit 20-30 kw 50 Hz Montage, Inbedrijfstelling en Onderhoud INHOUDSOPGVE - INLEIDING...4. - Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud Voor installatie moeten deze instructies volledig zijn gelezen en begrepen Inhoud 1 Optionele module 13: driedraads module.. 1 2 Installatie... 2 3 OM13-module instellen en configureren... 8 4 OM13-pakketten...

Nadere informatie

Veiligheid afwasautomaat 4. Vereisten installatie 5. Instructies installatie 7

Veiligheid afwasautomaat 4. Vereisten installatie 5. Instructies installatie 7 Montageinstructies Veiligheid afwasautomaat 4 Vereisten installatie 5 Instructies installatie 7 Veiligheid afwasautomaat De veiligheid van uzelf en van andere personen is erg belangrijk. We hebben een

Nadere informatie

30RQ 182-522. Lucht-water warmtepompen met geïntegreerde hydromodule. Nominale koelcapaciteit 175-470 kw Nominale verwarmingscapaciteit 184-554 kw

30RQ 182-522. Lucht-water warmtepompen met geïntegreerde hydromodule. Nominale koelcapaciteit 175-470 kw Nominale verwarmingscapaciteit 184-554 kw Lucht-water warmtepompen met geïntegreerde hydromodule www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Unit met laag-geluid optie afgebeeld 30RQ 182-522 Nominale koelcapaciteit 175-470 Nominale verwarmingscapaciteit

Nadere informatie

SATELLIET SPLIT SYSTEEM

SATELLIET SPLIT SYSTEEM SATELLIET SPLIT SYSTEEM Cooling Only en Warmtepomp Capaciteitsrange van 4,6 tot 14,5 kw DUCTAIR SATELLIET SPLIT SYSTEEM DUCTAIR Capaciteitsrange van 4,6 tot 14,5 kw De units Ductair van Lennox bieden één

Nadere informatie

Het typenummer is te vinden op de identificatiesticker aan de onderzijde van het product.

Het typenummer is te vinden op de identificatiesticker aan de onderzijde van het product. Deze handleiding beschrijft het installatieproces van het ICU Compact oplaadpunt voor elektrische voertuigen. Lees voordat u het oplaadpunt gaat installeren deze handleiding aandachtig door. ICU Charging

Nadere informatie

Pool & Spa. De Hydro-Pro warmtepompen

Pool & Spa. De Hydro-Pro warmtepompen Pool & Spa Hydro-Pro_warmtepompen_Mertens.indd 1 De Hydro-Pro warmtepompen 3/2/2012 2:49:46 PM Hydro-Pro_warmtepompen_Mertens.indd 2 3/2/2012 2:49:50 PM Efficiënt en economisch De warmte van de buitenlucht

Nadere informatie

VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK

VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK INSTALLATIE INSTRUCTIES 12-2015 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen. Uw garantie

Nadere informatie

ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19. ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19. WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19

ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19. ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19. WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 NL INHOUD ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19 WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR ENERGIEBESPARING Blz. 20 REINIGING EN ONDERHOUD VAN

Nadere informatie

Installatie instructies

Installatie instructies 1 Installatie instructies 04-2016 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen. Uw garantie

Nadere informatie

30GH 040-245 30GZ 040-245 Luchtgekoelde vloeistofkoelaggregaten. 50 Hz. Montage, Inbedrijfstelling, Onderhoud

30GH 040-245 30GZ 040-245 Luchtgekoelde vloeistofkoelaggregaten. 50 Hz. Montage, Inbedrijfstelling, Onderhoud 30GH 040-245 30GZ 040-245 Luchtgekoelde vloeistofkoelaggregaten 50 Hz Montage, Inbedrijfstelling, Onderhoud 1 INHOUD Pagina Checklist voor de inbedrijfstelling... 3 Afmetingen/benodigde vrije ruimte...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Monty Alarmzender

Gebruikershandleiding Monty Alarmzender Gebruikershandleiding Monty Alarmzender Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de Monty alarmzender. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld, om u in staat te stellen

Nadere informatie

PDM-8-MB POM (VOEDING OVER MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften

PDM-8-MB POM (VOEDING OVER MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften POM ( MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften Inhoudstafel VEILIGHEIDS - & VOORZORGSMAATREGELEN 3 PRODUCTBESCHRIJVING 4 GEBRUIKSTOEPASSING 4 TECHNISCHE GEGEVENS 4 STANDAARDEN 4 OPERATIONELE DIAGRAMMEN

Nadere informatie

IP65 (1) AXIALE BUISVENTILATOREN COMPACT TCBB / TCBT (ALUMINIUM WAAIERS)

IP65 (1) AXIALE BUISVENTILATOREN COMPACT TCBB / TCBT (ALUMINIUM WAAIERS) Beschermd tegen corrosie. Montageplaat, motorsteun en beschermrooster behandeld met een cataforische en een zwarte polyester coating. Modellen /4-71 en 8 Brandwerende aansluitdoos met wartel. PG-11 (m.u.v.

Nadere informatie

38RA. Luchtgekoelde condensing-units. Nominale koelcapaciteit kw

38RA. Luchtgekoelde condensing-units. Nominale koelcapaciteit kw Luchtgekoelde condensing-units 38RA Nominale koelcapaciteit 40-5 kw De nieuwe generatie 38RA condensing-units zijn voorzien van de nieuwste technologische vindingen. Alle units hebben scroll compressoren,

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Auto poetsbrug Datona

Veiligheidsinstructies Auto poetsbrug Datona Veiligheidsinstructies Auto poetsbrug Datona *dt-57606man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

30RYH B Omkeerbare lucht/water warmtepompen voor kanaalaansluiting met geïntegreerde hydro module

30RYH B Omkeerbare lucht/water warmtepompen voor kanaalaansluiting met geïntegreerde hydro module 30RYH 07-080 B Omkeerbare lucht/water warmtepompen voor kanaalaansluiting met geïntegreerde hydro module Nominale koelcapaciteit 8-76 kw Nominale verwarmingscapaciteit 8-78 kw 50 Hz Zie voor bediening

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Centraal stofzuigsysteem DUO

Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Centraal stofzuigsysteem DUO Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften Centraal stofzuigsysteem DUO 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 5 8 Gebruik altijd een Allaway microfiber stofzak voor de DUO. 9 6 Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Allaway centrale

Nadere informatie

30RH B Omkeerbare lucht/water warmtepompen

30RH B Omkeerbare lucht/water warmtepompen 30RH 040-40 B Omkeerbare lucht/water warmtepompen Nominale koelcapaciteit 38-0 kw Nominale verwarmingscapaciteit 38-9 kw 50 Hz Zie voor bediening van de regeling het boekje 30RA/RH-30RY/RYH B serie Pro-Dialog

Nadere informatie

LAADZUIL ELEKTRISCHE MONTAGE EN GEBRUIK Deze handleiding is van toepassing op een DIC laadzuil met plug and play systeem

LAADZUIL ELEKTRISCHE MONTAGE EN GEBRUIK Deze handleiding is van toepassing op een DIC laadzuil met plug and play systeem LAADZUIL ELEKTRISCHE MONTAGE EN GEBRUIK VOERTUIGEN HANDLEIDING Deze handleiding is van toepassing op een DIC laadzuil met plug and play systeem INHOUDSOPGAVE DIC laadzuil met plug and play systeem 1 Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Installatie & Onderhoudsinstructies 10-2015

Installatie & Onderhoudsinstructies 10-2015 Installatie & Onderhoudsinstructies 1 10-2015 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen.

Nadere informatie

CZT Hoog rendement lucht / water warmtepomp voor binnenopstelling

CZT Hoog rendement lucht / water warmtepomp voor binnenopstelling CZT Hoog rendement lucht / water warmtepomp voor binnenopstelling DE IDEALE ALLES-IN-ÉÉN OPLOSSING De CZT hoog rendement warmtepompen zijn speciaal gemaakt voor toepassingen met vloer / wand verwarming.

Nadere informatie

ECOLEAN LUCHT/WATER VLOEISTOFKOELER EN WARMTEPOMP. 20-200 kw. lennoxemea.com

ECOLEAN LUCHT/WATER VLOEISTOFKOELER EN WARMTEPOMP. 20-200 kw. lennoxemea.com ECOLEAN LUCHT/WATER VLOEISTOFKOELER EN WARMTEPOMP 20-200 kw lennoxemea.com ECOLEAN, warmteterugwinning PRESTATIE De ECOLEAN levert energie-efficiëntie bij vol- en deellast dankzij het gebruik van R410A

Nadere informatie

PRODUCT- CATALOGUS UNITS VOOR TELECOM TELECOOL

PRODUCT- CATALOGUS UNITS VOOR TELECOM TELECOOL PRODUCT- CTLOGUS UNITS VOOR TELECOM Dutch/02-2005 UNITS VOOR TELECOM PRODUCTINTRODUCTIE De -units zijn ontworpen voor het koelen van telecom-containers en locaties en zijn geschikt voor binnen en/of buiten

Nadere informatie

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Handleiding DRINK-38/SE Belangrijke aanwijzingen: De in dit document genoemde apparaten zijn uitsluitend bedoeld voor het bewaren en koelen van dranken

Nadere informatie

HANDLEIDING RO-STEAM 1000 / 2000

HANDLEIDING RO-STEAM 1000 / 2000 HANDLEIDING RO-STEAM 1000 / 2000 Waterkracht B.V. Postbus 65 7050 AB Varsseveld Tel. : +31 (0)315 25 81 81 Fax : +31 (0)315 25 81 91 E-Mail : info@waterkracht.nl Internet : www.waterkracht.nl 2 INHOUD:

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona

Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona *dt-53220man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

INHOUD. CE Verklaring van Overeenstemming 8. 2

INHOUD. CE Verklaring van Overeenstemming 8.  2 INHOUD 1. Algemene veiligheid 3 2. Kenmerken 3 3. Beperkingen 3 4. Algemene informatie 3 5. Installatie 4 6. Werking 5 7. Elektrische specificaties 6 8. Rendement 6 9. Probleemoplossing 6 10. Onderdelenlijst

Nadere informatie

ISO Ventilationbox

ISO Ventilationbox ISO Ventilationbox 207027 DU ESP ITA FRA UK 2 Gebrauchsanweisung 3 Instrucciones de uso 23 Manuale d istruzione 33 Instructions d utilisation 43 User Manual 53 Type 6-6-250, 6-6-550, 6-6-750, 7-7-900,

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Hydraulische Uitdeukset 10 Ton Datona

Veiligheidsinstructies Hydraulische Uitdeukset 10 Ton Datona Veiligheidsinstructies Hydraulische Uitdeukset 10 Ton Datona *DT-56304MAN* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik...

Nadere informatie

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1 bu USV 5/4 bu USV 6/4 bi Installatie- en gebruikershandleiding NL 3 WEG- OMSCHAKELKLEP voor warmtapwaterlading USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi A.u.b. eerst lezen Deze handleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor het gebruik

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing Montage en gebruiksaanwijzing Cooper Safety BV Postbus 3397 4800 DJ Breda Nederland Tel. +31 (0)76 750 53 00 Fax +31 (0)76 587 14 22 www.coopersafety.nl Pagina 1 1. Algemene opmerkingen 1.1 Korte beschrijving

Nadere informatie

voorschrift Voor de installateur Interface 0-10 V --> ebus AAN DE INSTALLATEUR

voorschrift Voor de installateur Interface 0-10 V --> ebus AAN DE INSTALLATEUR Installatie voorschrift AAN DE INSTALLATEUR Voor de installateur Installatiehandleiding Met het toestel dat u gaat plaatsen, installeert u een kwaliteitsproduct. Ondanks de bekendheid met het AWBconcept

Nadere informatie

RAAM-MUURVENTILATOREN HV-STYLVENT

RAAM-MUURVENTILATOREN HV-STYLVENT Complete serie axiale ventilatoren voor muur of raammontage. alle ventilatoren worden geleverd met stevige ABS kunststof roosters, jaloezieklep en -fasige V-5Hz motor. Alle ventilatoren zijn Klasse II

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden.

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden. NETVOEDINGEN AC-1200 1200.190813 1201EL, 1202EL, 1203EXL, 1205EXL ALGEMENE INFORMATIE Deze netvoedingen zijn alleen bedoeld voor installatie door gekwalificeerde installateurs. Er zijn geen door de gebruiker

Nadere informatie

ECOLEAN LUCHT/WATER VLOEISTOFKOELER EN WARMTEPOMP. 20-200 kw. lennoxemea.com

ECOLEAN LUCHT/WATER VLOEISTOFKOELER EN WARMTEPOMP. 20-200 kw. lennoxemea.com ECOLEAN LUCHT/WATER VLOEISTOFKOELER EN WARMTEPOMP 20-200 kw lennoxemea.com ECOLEAN, warmteterugwinning PRESTATIE De ECOLEAN levert energie-efficiëntie bij vol- en deellast dankzij het gebruik van R410A

Nadere informatie

Origineel vervangende onderdelen

Origineel vervangende onderdelen Voordelige alternatieven voor de meest uiteenlopende automerken! Bijzonder interessant en toepasbaar op de meest voorkomende voertuigen binnen het reguliere wagenpark. WAECO is een van de leidende leveranciers

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding DFE 20 T DFE 40 T DFE 80 T Dryfast Kreekweg 22 NL - 3133 AZ - Vlaardingen Tel: +31-(0)10-4261410 Fax: + 31-(0)104730011 Website: www.dryfast.nl E-mail: info@dryfast.nl Dryfast Klein

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de MOPAS BT Transponder. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld om personen in staat

Nadere informatie

Handleiding. Type: TopsealDirect.nl - Standard Plus

Handleiding. Type: TopsealDirect.nl - Standard Plus Handleiding Type: TopsealDirect.nl - Standard Plus Handsealmachine type Standard Plus is specifiek bestemd voor het sluiten van kunststof en aluminium schalen, die worden voorzien van een hitte bestendige

Nadere informatie

LDK Luchtgekoelde vloeistof koelmachines voor buitenopstelling

LDK Luchtgekoelde vloeistof koelmachines voor buitenopstelling LDK Luchtgekoelde vloeistof koelmachines voor buitenopstelling DE IDELE LLESINÉÉN OPLOSSING ENERGIEBESPRING LS UITGNGSPUNT De LDK wordt indien gewenst compleet geleverd met alle waterzijdige componenten

Nadere informatie

42DW. Horizontale ventilatorconvectoren met kanaalaansluiting. Nominale koelcapaciteit 5,5-12,7 kw Nominale verwarmingscapaciteit 7,3-17,9 kw

42DW. Horizontale ventilatorconvectoren met kanaalaansluiting. Nominale koelcapaciteit 5,5-12,7 kw Nominale verwarmingscapaciteit 7,3-17,9 kw Horizontale ventilatorconvectoren met kanaalaansluiting Carrier neemt deel aan het Eurovent Certificatie Programma. Producten voldoen aan de omschrijving in de Eurovent lijst van gecertificeerde producten.

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na.

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstig

Nadere informatie

Telescopische afzuigkap TEL06

Telescopische afzuigkap TEL06 Telescopische afzuigkap TEL06 2 Gelieve de volgende informatie van het typeplaatje voor een later gebruik te noteren, alsook de aankoopdatum, zoals op de rekening / factuur staat vermeld: Model... Serienummer...

Nadere informatie

Handleiding. Bij het installeren en / of samenbouwen van de apparatuur moet voor de ingebruikname alle veiligheidscomponenten zijn aangebracht.

Handleiding. Bij het installeren en / of samenbouwen van de apparatuur moet voor de ingebruikname alle veiligheidscomponenten zijn aangebracht. Woord vooraf Handleiding Het doel van deze handleiding is de gebruiker een inzicht te geven in de werking, montage en het onderhoud van de door Geha bv geleverde apparaten. Voordat u begint met de plaatsing

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Pijpenbuiger Datona

Veiligheidsinstructies Pijpenbuiger Datona Veiligheidsinstructies Pijpenbuiger Datona *dt-56102man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 3 Voor gebruik... 3 Gebruik en

Nadere informatie

Adapters en verloopmoeren van metaal

Adapters en verloopmoeren van metaal Adapters en verloopmoeren van metaal Bedieningshandleiding Extra talen www.stahl-ex.com Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens...3 1.1 Fabrikant...3 1.2 Gegevens over de bedieningshandleiding...3 1.3 Andere

Nadere informatie

38RBS Luchtgekoelde condensing units. Zie voor bediening van de regeling het boekje 38RBS serie Pro-Dialog+ regeling

38RBS Luchtgekoelde condensing units. Zie voor bediening van de regeling het boekje 38RBS serie Pro-Dialog+ regeling 38RBS 039-60 Luchtgekoelde condensing units Nominale koelcapaciteit 40-60 kw 50 Hz Zie voor bediening van de regeling het boekje 38RBS 039-60 serie Pro-Dialog+ regeling Montage, Inbedrijfstelling en Onderhoud

Nadere informatie

INSTRUCTIES_NL. Mode d emploi

INSTRUCTIES_NL. Mode d emploi INSTRUCTIES_NL Deze handleiding verwijst naar de mixer te kiezen. Het bevat belangrijke adviezen over de werking en bediening. Houd hier rekening mee bij het aanbieden van het product aan derden. Bewaar

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKM331. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKM331. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKM331 Gebruiksaanwijzing NL INHOUD ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19 WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR ENERGIEBESPARING

Nadere informatie

DIC WANDMODEL HANDLEIDING MONTAGE EN GEBRUIK Deze handleiding is van toepassing op een DIC wandmodel met plug and play systeem

DIC WANDMODEL HANDLEIDING MONTAGE EN GEBRUIK Deze handleiding is van toepassing op een DIC wandmodel met plug and play systeem DIC WANDMODEL HANDLEIDING MONTAGE EN GEBRUIK Deze handleiding is van toepassing op een DIC wandmodel met plug and play systeem INHOUDSOPGAVE DIC wandmodel met plug and play stysteem 1 Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel indicatie van binnen/buiten en eerste oordeel Bestemd voor wand model 9K en 12K Indicatie binnendeel (, 0.5s AAN, No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hoge druk Invries Systeem geblokkeerd of koelmiddel lekkage Hoge

Nadere informatie

1.0 Algemeen. 1.1 Toepassing:

1.0 Algemeen. 1.1 Toepassing: 1 MARK MDV 0660601 Lees dit document door voordat u aan de installatie van het toestel begint. Waarschuwing Een foutief uitgevoerde installatie, afregeling, wijziging, reparatie of onderhoudsbeurt kan

Nadere informatie

, , Montagehandleiding. Montagehandleiding. Voor de installateur. BEnl. Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH

, , Montagehandleiding. Montagehandleiding. Voor de installateur. BEnl. Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Montagehandleiding Voor de installateur Montagehandleiding 0020028665, 0020028666, 0020057214 BEnl Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021

Nadere informatie

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl. voor de vakman

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl. voor de vakman Montagehandleiding voor de vakman Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl VIESMANN Vitoplex 200 type SX2A, 700 tot 1950 kw Olie-/gasketel VITOPLEX 200 5/2011 Na montage deze handleiding recyclen! Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

M-Thermal Voordelen lucht/water warmtepompen

M-Thermal Voordelen lucht/water warmtepompen Warmtepompen M-Thermal Voordelen lucht/water warmtepompen Elektrische verwarming Minder CO2 uitstoot Stookolie CV Ketel M-Thermal Het verwarmen met een lucht/water zorgt veruit voor het minste CO2 uitstoot.

Nadere informatie

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 1G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Belangrijk Alvorens

Nadere informatie

Tuincontactdoos met piket

Tuincontactdoos met piket NL Handleiding GS 2 DE GS 4 DE Belangrijk! Lees deze handleiding en bewaar ze. Neem de veiligheidsaanwijzingen in acht. Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding... 29 2 Leveringsomvang... 29 3 Conform gebruik...

Nadere informatie

HANDLEIDING ATEX Explosionproof

HANDLEIDING ATEX Explosionproof Nederlands Versie10/2016 Blz. 1/16 393165.00 Inhoudsopgave 1. Fabrikant 3 2. Voorwoord 3 3. Beschrijving 4 4. Certificering en Markering 4 5. Voorwaarden voor veilig gebruik 4 6. Typesleutel 5 7. Omschrijving

Nadere informatie

Gebruikershandleiding.

Gebruikershandleiding. Gebruikershandleiding. Fabrikant: Gispen International BV Parallelweg west 23 Postbus 30 NL 4100 AA Culemborg Holland. Type aanduiding: IC 2007 Elektrisch Hoogteverstelbare tafel. Bouwjaar: 2013 Versie

Nadere informatie