voorbij Tweede bijeenkomst Evenementenhal Gorinchem: Krachten gebundeld voor innovaties Het nieuws van de toekomst BETROKKENEN ZELF AAN ZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voorbij Tweede bijeenkomst Evenementenhal Gorinchem: Krachten gebundeld voor innovaties Het nieuws van de toekomst BETROKKENEN ZELF AAN ZET"

Transcriptie

1 voorbij 03 oktober 2014 Het nieuws van de toekomst Tweede bijeenkomst Evenementenhal Gorinchem: Krachten gebundeld voor innovaties Coert van Ee: Met onderwijs, ondernemers en arbeidsmarkt naar een transitieatlas Maak de juiste keuzes en werk die consequent samen uit. Daarmee kan de regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden het hoofd bieden aan de dreigende krimp en vergrijzing. Dat was een belangrijke boodschap tijdens de bijeenkomst - de aandelenbeurs - van 1 oktober in de Evenementenhal Gorinchem. Deelnemers gingen naar huis met de missie om in hun eigen omgeving de krachten te mobiliseren. En om niet zozeer te kijken naar de gemeentelijke schaal, maar naar het niveau van de regio. De zaal is die woensdag 1 oktober omgebouwd tot een echte beursvloer. De eerder verzamelde 19 aandelen (kansen voor de regio), uitgebreid beschreven in de vorige krant, hangen duidelijk zichtbaar in de ruimte. De deelnemers zijn betrokkenen bij de regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden vanuit onderwijs, politiek, bestuur, maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven. Coert van Ee, portefeuillehouder van het Anticipatieprogramma voor Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, werpt de vraag op wat mensen aan hun buurt bindt en IN DIT NUMMER 01 Bijeenkomst Gorinchem 02 Column Peter Jobsen 03 And the winners are Nieuwe fondsmanager economie 07 Trekkers concreet aan de slag 08 Gevraagd/aangeboden Colofon vasthoudt in de regio. Hij spreekt over ontgroening en vergrijzing en noemt het van groot belang om een transitieatlas te ontwikkelen. Wij dragen daaraan bij, door hier vandaag met mensen uit onderwijs, bedrijfsleven en overheid van onze regio bij elkaar te zijn en over kansen te spreken. Van Ee opent de beurshandel met een flinke gongslag. Concrete afspraken De fondsmanagers voor onderwijs, arbeidsmarkt en economie blikken voor de eerste handelsronde terug op de aandelen zoals ze half juni geformuleerd zijn. Ook kijken ze vooruit naar het doel van deze dag: concrete afspraken maken om aandelen uit te werken. Ze bespreken welke ideeën in hun ogen vooral bijdragen aan nieuwe ontwikkelingen. BETROKKENEN ZELF AAN ZET Dit is de derde en voorlopig laatste editie van de krant die de urgentie benoemt om te anticiperen op de veranderende bevolking in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. De gevolgen daarvan verdienen de nodige aandacht. Diverse betrokkenen bij de regio kwamen daarom half juni bij elkaar om te inventariseren welke impulsen ze aan de regio kunnen geven. Dat gebeurde met een Beursspel waar aandelen als kansen werden benoemd. Op 1 oktober was de handel van deze aandelen op de beursvloer. Deze krant doet daarvan verslag. De bal ligt nu bij de mensen die wonen en werken in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Ze kunnen met concrete ideeën samen aan de slag. Lees verder op p02 } 01

2 Vervolg van p01 Bert van der Lee, fondsmanager onderwijs, steekt de deelnemers een hart onder de riem. Je kunt ook groeien door krimp; met kwalitatieve krimp. Het is beter met de wind meefietsen dan er tegenin. Hij zet met stip op nummer één het aandeel: promoten van techniek onder de jeugd van 4 tot 24 jaar. Fondsmanager arbeidsmarkt, Philip Lommers, sluit zich daarbij aan en zegt bovendien dat een leven lang leren noodzakelijk is in een flexibele en dynamische arbeidsmarkt. Mensen moeten én technisch én inhoudelijk goed zijn, dat vraagt de markt. En Arjan van der Wiel, interim fondsmanager economie, ziet een regio voor zich die aantrekkelijk is voor innovatieve bedrijven en sectoren. Aandelen verzilveren Na deze toelichtingen en stemadviezen komen de deelnemers in actie. Zij benoemen hun voorkeuren door dukaten te plakken je speelt tenslotte een beursspel bij de aandelen die zij het meest kansrijk vinden en dus willen verzilveren. Al snel wordt duidelijk dat sommige aandelen veel belangstelling hebben, zoals de samenwerking tussen opleidingen en bedrijfsleven. Anderen komen niet of nauwelijks aan bod, bijvoorbeeld de inzet van gepensioneerden. Beursanalist Peter Jobsen van Motivaction geeft een eerste commentaar. Dat zie je op een echte beurs ook. Kopers verdringen zich om enkele grotere bedrijven. Is dat erg? Nee. Zolang jullie maar duidelijke keuzes maken in de ontwikkeling van de regio. Jobsen noemt de regio rond Eindhoven als voorbeeld van een geslaagde transitie. Door het vertrek van Philips waren ze daar in de jaren negentig eenderde van de banen kwijt. Met een duidelijke en consequente keuze voor innovatie en design en door te denken in mogelijkheden is die regio weer toonaangevend. COLUMN Peter Jobsen Leer elkaar eerst beter kennen Als rode draad van deze dag zie ik dat onderwijs, overheid en ondernemers elkaar moeten vinden. Net zoals dat in de regio Eindhoven is gebeurd. Dat had daar uiteindelijk een groot succes, de regio is een voorbeeld geworden. Voor een groot deel komt dat door het ontstaan van informele netwerken tussen mensen van overheid, bedrijfsleven en onderwijs. Die zijn belangrijk om de inspiratie van zo n dag als deze vast te houden en buiten bestaande structuren te denken. Ik wil de mensen rond een aandeel adviseren om eerst maar eens een keer met elkaar uit eten te gaan. Ga niet meteen in een zaaltje met elkaar vergaderen bij een kop koffie, maar trek erop uit. Neem de Waterbus naar Kinderdijk. De kracht van Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is dat het een authentieke Nederlandse regio is, maar wel helemaal vertaald naar Het typisch Hollandse landschap van het Groene Hart is hier nog onaangetast. En de scheepsbouw, hoe stoer en Hollands wil je het hebben? Ook de landbouw heeft zichzelf opnieuw uitgevonden. Kortom: een regio die zichzelf is gebleven maar toch eigentijds is. Regiobranding en glocalization zijn belangrijk. Daarmee bedoel ik dat naarmate de globalisering voortschrijdt, het lokale steeds belangrijker wordt. Het zou mooi zijn als we de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden in één zin kunnen typeren, net zoals Eindhoven dat doet. Verder wil ik de teams die met de aandelen aan de slag gaan adviseren om concrete doelen te formuleren. Het bedrijfsleven, vandaag wat ondervertegenwoordigd, sluit vanzelf wel aan als de aandelen concreter worden. Beschrijf je doelen SMART: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Was voorheen het motto voor succes People, Planet, Profit, vertaald naar hedendaagse begrippen voor Alblasserwaard- Vijfheerenlanden is dat nu: Ondernemers, Onderwijs, Overheid. Peter Jobsen is Senior Research Consultant bij trend- en adviesbureau Motivaction. In de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden was hij betrokken bij het opstellen van vier toekomstscenario s voor de regio in 2030 en bij de Woonvisie Onderwijs populair Er volgen deze middag nog verschillende handelsrondes. Deelnemers komen steeds dichter bij het doel: mensen verzamelen rond een kansrijk idee om dat samen verder uit te werken. Vooral het fonds onderwijs krijgt veel belangstelling. Een groepje mensen schaart zich rond het aandeel samenwerking scholen met verschillende achtergronden om kleine kernen te behouden. Het is een hot item in de regio en ook een gevoelig onderwerp. De aanname is duidelijk: als we niks doen verdwijnt het openbaar onderwijs en blijven alleen kleine christelijke scholen over, áls die het al redden. Dat dient niet de ambitie om Alblasserwaard- Vijfheerenlanden tot de meest gezinsvriendelijke regio van Nederland te maken. Er ontstaat een boeiende discussie. Hoe kun je docenten van scholen met verschillende achtergronden delen? Zij worden apart bekostigd. En hoe zit het met regelgeving? Moeten we niet eerst de ouders benaderen? Bovendien verschillen de ambities per gemeente. In dit groepje is veel kennis aanwezig. De gemeentesecretaris van Giessenlanden, Marco Does, wil het voortouw nemen om het gesprek met scholen en ouders te organiseren. De groep maakt een stappenplan. Deze beschrijving laat zien hoe het deze middag gaat rond een aandeel. Rond andere gekozen aandelen spelen zich soortgelijke discussies af, met als uiteindelijk resultaat een persoon als trekker die het proces rond een aandeel in gang zet. 02

3 And the winners are Van de 19 aandelen die in juni werden geformuleerd zijn er op 1 oktober negen verhandeld. Dit betekent dat teams binnen de regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden vanaf nu aan het werk zijn om de leefomgeving van de regio te verbeteren via een aandeel. In dit artikel volgt een overzicht, met daarbij naam en adres van de trekkers of contactpersonen van de teams. Iedereen die mee wil en kan werken aan het realiseren van zo n aandeel is welkom om contact te zoeken. Onderwijs Op drie fronten werken mensen binnen het fonds onderwijs aan een betere leefomgeving in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Er zijn raakvlakken met aan - delen uit andere fondsen, zoals het beter benutten van vrijkomende lokalen, waarin mogelijk ZZP ers of maatschappelijke organisaties huisvesting vinden. Ook de aandelen onderling binnen dit fonds hebben een wisselwerking. 1Samenwerking tussen scholen van verschillende achtergronden om onderwijs in kleine kernen te behouden. Doel daarvan is om in iedere kern binnen de regio een levensvatbare basisschool overeind te houden. De eerste stap is een goede informatievoorziening aan alle partijen, daar is grote behoefte aan. De regelgeving is complex. Het Ministerie van Onderwijs, ook aanwezig op de beursvloer, wil dit aandeel ondersteunen. Volgende stap is op regionale schaal bekijken waar samenwerking wel of niet aan de orde is. Daarna komt dit onderwerp op de agenda van dorps- en wijkraden. Trekker: Marco Does (gemeentesecretaris Giessenlanden) Contact: 2Meer aandacht voor techniek in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs en dit techniekonderwijs op een hoger plan brengen. Bedrijven in de regio zitten te springen om goed opgeleid technisch personeel. Daarom betrekt dit team hoogwaardige bedrijven uit de regio bij dit aandeel. Het idee is om techniek goed te introduceren in het onderwijs, met een consistente doorgaande lijn vanaf basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo. Trekker: Stefanie van Wendel de Joode (Talentgroep Technisch Design/Colours of Life) Contact: 3Gedeeld gebruik van vrijkomende huisvesting, multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen, om levendigheid in dorpen te behouden. Onder regie van de gemeenten uit de regio gaan schoolbesturen en woningbouwcorporaties met elkaar in gesprek over dit onderwerp. Het idee is om per gemeente een trekker te vragen; de situatie verschilt per gemeente. Zo n trekker kan andere partijen interesseren, zoals organisaties voor kinderopvang of zorg. Trekker: Meint Pool (woningbouwcorporatie Beter Wonen, Streefkerk) Contact: 03

4 Economie Het fonds economie focust zich op het realiseren van een aantrekkelijke regio voor innovatieve bedrijven en producten. In dit fonds zijn drie aandelen verzilverd, of eigenlijk vier omdat twee aandelen zijn samengevoegd tot één aandeel innovatie. 1Innovatie door combinatie van krachten (economie, onderwijs, arbeidsmarkt) op de gebieden maritiem, zuivel, recreatie en toerisme. Bovendien is een verhoging van arbeidsproductiviteit gewenst. Daardoor is minder personeel nodig, en kan de regio een trendbreuk laten zien. Er is een stappenplan, eerste stap is bedrijven intensiever betrekken door aan te sluiten bij bestaande kanalen en contacten. Trekker: Carin van Huët (Rabobank), Iemke Bruseker en Arjan van der Wiel (Regiobureau Alblasserdam-Vijfheerenlanden) Contact: 2Werkgelegenheid regionaal benaderen en uitgaan van eigen karakteristieken. Provincie Zuid-Holland heeft vanuit ruimtelijke ordening aangeboden om hierbij de nodige faciliteiten te verlenen. Trekker: Arjan van der Wiel (Regiobureau Alblasserdam-Vijfheerenlanden) Contact: 3Ondernemersplatforms of sectortafels binnen dezelfde sector met als doel het delen van knelpunten en kansen in onderwijs, personeel, arbeidsmarkt. Het gaat hier vooral om verbinding leggen met aandelen uit het fonds arbeidsmarkt. Spelers die op de beursvloer aanwezig waren, zoals VNO-NCW en de IKG Ondernemersvereniging (Gorkumse ondernemers), worden als eerste benaderd rond dit aandeel. Trekker: Arjan van der Wiel (Regiobureau Alblasserdam-Vijfheerenlanden) Contact: 04

5 Arbeidsmarkt Het fonds arbeidsmarkt concentreert zich op meer samenhang tussen onderwijs en bedrijfsleven binnen de regio. Niet zo gek dus, dat de verhandelde aandelen daarmee te maken hebben. 1Scholen en bedrijven trekken samen op om te komen tot effectievere opleidingen. Daarbij kijken ze vooral naar opleidingen en bedrijven in de maritieme techniek. Concreet zijn er twee scholen en twee bedrijven die langere stages voor vmbo ers willen realiseren. Daarmee kunnen jongeren zich bewijzen en kunnen bedrijven de jongeren instrueren met hun eigen machinepark. De focus ligt op de praktijk. In dit team zitten de werkgeversvereniging VNO-NCW, de IKG Ondernemersvereniging en twee wethouders. Trekker: Philip Lommers (School en Bedrijf) Contact: 2Meer hoogopgeleide stagiaires naar de regio (terug)halen. Overheid en ondernemers willen een stagebank oprichten met als doel hbo plussers verbinden aan Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Het gaat om hbo en wo studenten. De stages richten zich op een breed studentenpubliek met een accent op technische opleidingen. Trekker: Philip Lommers (School en Bedrijf) Contact: 3Ondersteuning om het vak techniek in het onderwijs verankerd te krijgen. Er is over techniek in het onderwijs een akkoord met het Ministerie. Binnenkort wordt dit voor scholen een wettelijke verplichting. Dit aandeel helpt om techniek in het curriculum van scholen in te passen. Trekker: Philip Lommers (School en Bedrijf) Contact: De fondsmanagers van Alblasserwaard- Vijfheerenlanden: Fondsmanager Onderwijs: Bert van der Lee, bestuurder openbaar onderwijs Alblasserwaard Fondsmanager Economie: Carin van Huët, directievoorzitter Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost Fondsmanager Arbeidsmarkt: Philip Lommers, projectleider School en Bedrijf 05

6 Nieuwe fondsmanager Economie Was in de vorige editie van deze krant Piet Hoogendoorn van de Rabobank nog fondsmanager economie, vanaf nu is hij opgevolgd door Carin van Huët. Zij is directievoorzitter Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost. In die hoedanigheid was ze aanwezig op de beursdag van 1 oktober. Een korte introductie. Carin van Huët: Economische bedrijvigheid is de kern die uitmaakt of een gebied floreert of niet. Carin van Huët stelt zich over vijf jaar een regio voor die nóg aantrekkelijker is voor bedrijven om zich te vestigen: Een innovatieve regio met voldoende faciliteiten voor ondernemers. Economische bedrijvigheid is de kern die uitmaakt of een gebied floreert of niet. Daarom moeten we hard aan de slag om voor elkaar te krijgen dat het innovatieve platform met ondernemers echt gestalte krijgt. Bedrijven weten dan exact waarvoor ze bij ons moeten zijn. Ik zie voor me dat we in 2016 en 2017 allerlei initiatieven hebben lopen die de regio aantrekkelijker maakt voor bedrijven. Carin vindt het belangrijk om vanuit een duidelijk punt te vertrekken. Voor we een plan van aanpak schrijven en een route uitstippelen, wil ik eerst weten welke sectoren we kunnen interesseren voor Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en wat het bedrijfsleven nodig heeft. Dat moeten we helder krijgen. Dan kunnen we het platform op de juiste manier vormgeven. Wilt u meewerken aan het dichterbij brengen van een economisch florerende regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden? De fondsmanager economie is te bereiken op: 06

7 Trekkers concreet aan de slag: Handenwerk is denkwerk geworden Meint Pool: Maak ergens een wifi-punt en een gebouw kan een broedplaats voor ZZP ers worden. Op de handelsdag van 1 oktober manifesteerden zich twee duidelijke trekkers. Zij werken een aandeel verder uit. Voor het aandeel om vrijkomende huisvesting multifunctioneel te gebruiken is dat Meint Pool van een woningbouw-corporatie uit Streefkerk. En Stefanie van Wendel-de Joode van Talentgroep Technisch Design/Colours of Life wil techniek in het onderwijs promoten. Wat drijft hen? Vrijkomende ruimtes anders gebruiken draagt bij aan het doel om van Alblasserwaard-Vijfherenlanden de meest gezinsvriendelijke regio van Nederland te maken, zegt Meint Pool. Ik denk niet alleen aan leegstaande ruimtes maar ook aan het clusteren van voorzieningen, bijvoorbeeld voor ouderen en moeders. Dat geeft meer aanloop en bedrijvigheid. Eerst moet er een analyse komen. Want wij weten wat er speelt in onze eigen gemeente, maar hebben nog geen totaalbeeld van de regio. Vervolgens kijken we per wijk of per dorp wat mogelijk is. De budgetten zijn krap, dus er valt weinig te investeren. Maar maak ergens een wifi-punt en een gebouw kan een broedplaats voor ZZP ers worden. Aan de westkant van de regio hebben we veel maritieme industrie. Als dat hoogwaardige industrie is, dan zet je de regio daarmee op de kaart. Hoog-opgeleid personeel kun je prima in zo n leeg gebouw huisvesten. Handenwerk is denkwerk geworden. Die bewustwording begint in deze regio nu pas. Ons doel is dat we over een jaar alle locaties voor primair onderwijs gelokaliseerd hebben. Over twee jaar ligt er dan een concreet plan van aanpak. Wat kunnen we aan functies in gebouwen toevoegen? Het probleem is niet de leegstaande ruimtes, maar de aantrekkelijkheid van de regio en het behoud van scholen. Daarin zie ik een wisselwerking met een ander aandeel uit het fonds onderwijs. Techniek De keuze voor techniek zit al in de lift, zegt Stefanie van Wendel de Joode uit Sleewijk. Maar het kan nog beter, zeker in onze regio. Sterker, jonger en beeldender. Wij hebben hier de grootste vmbo-school voor techniek, maar er is te weinig techniekonderwijs op mbo en hbo niveau. Terwijl we in Gorinchem drie vwo-scholen hebben, en over de rivier nog eentje. Het ontbreekt ook aan docenten op hbo niveau. Genoeg te doen dus. We willen jongeren graag behouden voor de regio. Er is nog steeds veel onbekendheid over en weer, tussen scholen en bedrijven. Ik wil graag laten zien wat onze jongeren allemaal kunnen en hoe sterk het gebied Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Rivierenland eigenlijk is! De ambitie om in de regio door te zetten met techniek en duurzaamheid is er. Als doel formuleren we 10% meer keuze voor techniek bij jongeren in Stefanie wist op 1 oktober al meteen een aanwezige burgemeester warm te krijgen voor haar plannen. Wie wil bijdragen aan deze aandelen kan contact zoeken met respectievelijk of 07

8 Er zijn hier veel onderlinge gesprekken over knelpunten en kansen, ook tussen mensen die elkaar nog niet eerder kenden. GEVRAAGD/ AANGEBODEN Kansrijke aandelen verzilverd! Wie doet mee om er goud van te maken? Ik begin morgen al, dan zie ik de wethouder. Leeg gebouw zoekt slimme ZZP ers die er een hoogwaardige en creatieve broedplaats van willen maken. Techniekdocenten op HBO-niveau vinden in onze regio enthousiaste studenten. Colofon Je kunt ook groeien door krimp, met kwalitatieve krimp. Dit is een uitgave van de provincie Zuid-Holland Oktober 2014 Samenstelling en redactie Marleen de Jong Tappan Communicatie Je bent je door deze dag meer bewust van de krimp die onze regio te wachten staat en wat we daar aan kunnen doen. Fotografie Vincent van den Hoven Ontwerp en productiebegeleiding Bureau Mediadiensten, provincie Zuid-Holland Het Beursspel is een goede werkvorm om je vanuit verschillende disciplines te focussen op een idee. 08

voorbij Bijeenkomst in evenementenhal Gorinchem: Genoeg ideeën voor een goede toekomst Het nieuws van morgen ANTWOORDEN OP TRANSITIE IN REGIO

voorbij Bijeenkomst in evenementenhal Gorinchem: Genoeg ideeën voor een goede toekomst Het nieuws van morgen ANTWOORDEN OP TRANSITIE IN REGIO voorbij 02 juli 2014 Het nieuws van morgen Harmen Akkerman: De consequenties lijken misschien negatief, toch zie ik evenveel kansen als we goed inspelen op kleinere of juist nieuwe voorzieningen. Bijeenkomst

Nadere informatie

Triple P Alblasserwaard- Vijfheerenlanden. Piet Hoogendoorn, directievoorzitter Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost

Triple P Alblasserwaard- Vijfheerenlanden. Piet Hoogendoorn, directievoorzitter Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost Triple P Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Piet Hoogendoorn, directievoorzitter Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost Doel van het onderzoek Inzicht bieden in de sociale, economische en ecologische sterkten

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze.

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Rabobank Noord-Drenthe. Een bank met ideeen. www.rabobank.nl/noord-drenthe Triple P-onderzoek Rabobank

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Leefbare en vitale dorpen in Berkelland 5 Doelenboom Wat speelt er? 6 Bewust worden? Veranderingen in Berkelland en de regio Achterhoek door de krimp lijken

Nadere informatie

Stéphanie van Noordt advies en begeleiding leerlingendaling. Van Noordt Marketing & Communicatie

Stéphanie van Noordt advies en begeleiding leerlingendaling. Van Noordt Marketing & Communicatie Stéphanie van Noordt advies en begeleiding leerlingendaling Van Noordt Marketing & Communicatie 1 Anticiperen op leerlingendaling door een strategische visie op Goeree- Overflakkee 2 Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Transvorm Actueel. Hoe maak je jongeren enthousiast voor een loopbaan in Zorg en Welzijn? Woensdag 25 november 2015 www.transvorm.

Transvorm Actueel. Hoe maak je jongeren enthousiast voor een loopbaan in Zorg en Welzijn? Woensdag 25 november 2015 www.transvorm. Transvorm Actueel Hoe maak je jongeren enthousiast voor een loopbaan in Zorg en Welzijn? Woensdag 25 november 2015 www.transvorm.org Arbeidsmarkt in Kaart 2015 Judith van Dongen Transvorm Actueel 25-11-2015

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Cluster Agro en Food Regio Zwolle

Cluster Agro en Food Regio Zwolle Cluster Agro en Food Regio Zwolle Dé proeftuin voor duurzame, innovatieve systemen en nieuwe verdienmodellen: een living lab voor Agro en Food Cluster Agro en Food Regio Zwolle Werk en innovatie Sterk

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

Volop verbindingen tussen water en ruimte MIRT-Onderzoek Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Volop verbindingen tussen water en ruimte MIRT-Onderzoek Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Volop verbindingen tussen water en ruimte MIRT-Onderzoek Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 26 oktober 2016 Aanleiding van het onderzoek Actualisering oude normen (1953-1960): nieuwe normering 2017 Deltaprogramma:

Nadere informatie

Verslag publieksdebat Eerbeek

Verslag publieksdebat Eerbeek Verslag publieksdebat Eerbeek Datum bijeenkomst: 8 april 2013 Auteur: Els Holsappel Aanwezig: 16 deelnemers Doel van de bijeenkomst: Verzamelen reacties op de conceptvisie; Input leveren voor de definitieve

Nadere informatie

t Beursspel uitleg Innovatieve werkvorm waarmee partijen uit verschillende sectoren een concrete agenda met draagvlak opstellen

t Beursspel uitleg Innovatieve werkvorm waarmee partijen uit verschillende sectoren een concrete agenda met draagvlak opstellen December 2015 uitleg t Beursspel Innovatieve werkvorm waarmee partijen uit verschillende sectoren een concrete agenda met draagvlak opstellen Xplorelab Provincie Zuid-Holland Joost Smits Astrid Vlaminkx

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven Economie Versterking van de onderscheidende duurzame economische positie van met name de agrarische, toeristische en maritieme sector. Hoofddoel thema Bekendheid van de regio AV op internationaal, nationaal

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Perspectief voor de Achterhoek

Perspectief voor de Achterhoek Perspectief voor de Achterhoek 1 Perspectief voor de Achterhoek Aanleiding Op 23 september organiseerde De Maatschappij met Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek een interactieve bijeenkomst met als doel

Nadere informatie

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen 2. Water Bodem & Gebruik 3. Het Groene Hart, met zijn veenweiden, Over de realisatie van

Nadere informatie

Ondernemersavond. Economische Agenda en Recreatie & Toerisme. 13 maart 2017

Ondernemersavond. Economische Agenda en Recreatie & Toerisme. 13 maart 2017 Ondernemersavond Economische Agenda en Recreatie & Toerisme 13 maart 2017 1 Programma 1. Welkom 2. Uitvoeringsprogramma EZ Agenda: resultaten 2016 3. Ondernemend 4. Uitvoeringsprogramma RT agenda: resultaten

Nadere informatie

Verslag themabijeenkomst Lokale Economie

Verslag themabijeenkomst Lokale Economie Verslag themabijeenkomst Lokale Economie Datum bijeenkomst: 20 november 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Tjark Riks Centrum Eerbeek Aanwezig: ca 50 deelnemers Doel bijeenkomst Verdiepingsslag op het

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen

Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen Gemeente Den Haag Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen Den Haag werkt aan betere aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt Bedrijfsleven, onderwijs en bestuurders in de regio Den Haag slaan

Nadere informatie

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen Jaarverslag 2016 Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Techniekpact Twente klinkt steeds meer mensen bekend in de oren. Maar wat is het ook alweer? Techniekpact Twente is een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie.

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie. Welkomstwoord van Jan Franssen, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, bij het Lustrumcongres 'Geothermal Heat is Cool' van het Platform Geothermie, Den Haag, 24 oktober 2012 ---------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Bedrijven willen elkaar opzoeken, overheden faciliteren

Bedrijven willen elkaar opzoeken, overheden faciliteren Bedrijven willen elkaar opzoeken, overheden faciliteren Kempen broedplaats voor grensoverschrijdende samenwerking Meer dan 250 ondernemers, bestuurders en intermediairs uit Nederland en België waren aanwezig

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Holland- Rijnland vanuit economisch pespectief

De arbeidsmarkt in Holland- Rijnland vanuit economisch pespectief De arbeidsmarkt in Holland- Rijnland vanuit economisch pespectief Op basis van het arbeidsmarktonderzoek van Research voor Beleid en EIM Douwe Grijpstra Datum: 7 november 2007 Opbouw presentatie -Inrichting

Nadere informatie

Nextport International community Zwolle Region

Nextport International community Zwolle Region Nextport International community Zwolle Region December 2014 1 Ideaalbeeld Zwolle 2020 Wat hebben we bereikt? We schrijven 2020. Regio Zwolle heeft een transitie doorgemaakt en wordt internationaal gezien

Nadere informatie

De ondernemende architect

De ondernemende architect De ondernemende architect Nieuwe realiteit Nieuwe architect Nieuwe BNA Bijeenkomsten met leden november / december 2012 Visie BNA De Nieuwe Realiteit leidt tot een transitie naar een nieuwe architectuurpraktijk!

Nadere informatie

Atlas van ZZP ers nieuw zelfstandig ondernemerschap in beeld

Atlas van ZZP ers nieuw zelfstandig ondernemerschap in beeld Atlas van ZZP ers nieuw zelfstandig ondernemerschap in beeld Het Onderzoek Een Black Box? Het aantal ZZP ers neemt nog steeds toe. Dat is ongeveer alles wat we weten op lokale en regionale schaal. We kennen

Nadere informatie

Agendaformulier B&W-vergadering 1 november Raadsinformatiebrief *16.I000864* 16.I Programma. Ruimte, Bouwen en Wonen

Agendaformulier B&W-vergadering 1 november Raadsinformatiebrief *16.I000864* 16.I Programma. Ruimte, Bouwen en Wonen Agendaformulier B&W-vergadering 1 november 2016 Raadsinformatiebrief Programma Ruimte, Bouwen en Wonen Onderwerp Voorstel Tekst voor openbare besluitenlijst Integrale Strategie Ruimte De bijgevoegde raadsinformatiebrief

Nadere informatie

regelgeving gericht op decentrale energieopwekking of opslag van duurzame energie.

regelgeving gericht op decentrale energieopwekking of opslag van duurzame energie. Toespraak van commissaris van de Koning en voorzitter Raad van Toezicht Energy Valley Max van den Berg, nieuwjaarsreceptie Energy Valley, Groningen, 9 januari 2014 Dames en heren, Mooi dat we vandaag weer

Nadere informatie

In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een

In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een Samenvatting In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een tentoonstelling/expo, die de parels van Maastrichts ondernemerschap laat zien. De hoofddoelstelling

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Tweede ondernemersavond 13 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik 1 e ondernemersavond 19:40

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Deltapoort

Uitvoeringsprogramma Deltapoort Stuurgroep DP/LT 10 juli 2014 Bijlage 6.2 Bestuurlijke trekker: A. Kamsteeg Ambtelijke trekker: Myra Zeldenrust Uitvoeringsprogramma Deltapoort Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt Conceptversie Myra Zeldenrust

Nadere informatie

N 484. Kortgerecht. Overheicop. Schoonrewoerd Hoogeind. Diefdijk. Loosdorp 14_1072

N 484. Kortgerecht. Overheicop. Schoonrewoerd Hoogeind. Diefdijk. Loosdorp 14_1072 t N 475 N 477 N 476 N 210 N 480 N 214 N 481 N 480 N 207 N 478 N 482 N 479 N 210 N 216 N 216 N 214 N 830 N 484 voorbij 01 juni 2014 Het nieuws van vandaag kerk el n Hollandsche /d IJssel rk IJssel Groot

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 ALDUS BESLOTEN 9 JULI 2009 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Doetinchem, 4 juli 2009 Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem

Nadere informatie

Boodschap: waardering

Boodschap: waardering Het komt niet vaak voor dat we het in Hengelo ergens over eens zijn, laat staan over een lastig onderwerp als onze Binnenstad. Laten we deze kans grijpen en met elkaar de volgende stappen zetten. Elke

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

Conferentie Regionale Woonvisie 23 januari Woonvisie: Wonen vanuit Waarden RAV

Conferentie Regionale Woonvisie 23 januari Woonvisie: Wonen vanuit Waarden RAV Conferentie Regionale Woonvisie 23 januari 2013 Woonvisie: Wonen vanuit Waarden RAV 20-2-2013 1 Doelen en programma van vanavond Doelen Beeld geven stand van zaken Uw kennis en ervaring gebruiken Informatie

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

Factsheet Almeerse arbeidsmarkt Juni 2013

Factsheet Almeerse arbeidsmarkt Juni 2013 Factsheet Almeerse arbeidsmarkt Juni 2013 Snel een beeld van de Almeerse arbeidsmarkt Werkgevers krijgen de komende jaren in toenemende mate te maken met een tekort aan gekwalificeerde medewerkers. Zij

Nadere informatie

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten voor financiering van duurzame energie 4 Voorwoord Euro s zijn vaak de sleutel om projecten voor de opwekking van duurzame

Nadere informatie

Volop verbindingen tussen water en ruimte. Samenvatting onderzoek waterveiligheid Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Volop verbindingen tussen water en ruimte. Samenvatting onderzoek waterveiligheid Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Volop verbindingen tussen water en ruimte Samenvatting onderzoek waterveiligheid Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 1 2 De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A5H) is een prachtig en veelzijdig gebied. Maar

Nadere informatie

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid?

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Een onderzoek onder werkgevers in de topsectoren en de overheid. Onderzoeksrapport Samenvatting 1-11-2013 1 7 Facts & figures.

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB Gemeenten hebben forse ambities op het gebied van duurzaamheid, innovatie en lokale

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 14 juni 2012 Portefeuillehouder : A. Dijkstra Punt : [07] Behandelend ambtenaar : Anja Buma / Gerard de Haan Doorkiesnummer : (0518) 452918 / (0518) 452964 Onderwerp

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

Uitnodiging. 5 oktober 2011 Utrecht

Uitnodiging. 5 oktober 2011 Utrecht DOETANKS ONLINE Uitnodiging 5 oktober 2011 Utrecht CAFÉS Slimmernetwerk Grand Café: Slimmer werken in actie! KENNISSEN Slimmernetwerk, het netwerk voor vernieuwers werkzaam in de publieke sector, pakt

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Wind Werkt voor Goeree-Overflakkee. Gemeente Goeree-Overflakkee Provincie Zuid-Holland Coöperatie Windgroep

Samenwerkingsovereenkomst Wind Werkt voor Goeree-Overflakkee. Gemeente Goeree-Overflakkee Provincie Zuid-Holland Coöperatie Windgroep Samenwerkingsovereenkomst Wind Werkt voor Goeree-Overflakkee Gemeente Goeree-Overflakkee Provincie Zuid-Holland Coöperatie Windgroep Opzet van vanavond Agenda Noodzaak en meerwaarde voor Goeree-Overflakkee:

Nadere informatie

Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen

Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen Geachte partijprogrammamakers voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, U werkt momenteel aan het verkiezingsprogramma van uw partij voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Samen geven we richting aan de koers van de NKC

Samen geven we richting aan de koers van de NKC Samen geven we richting aan de koers van de NKC ₀ ₀ ₀ In de aanloop naar de klimaattop in Parijs is eind 2014 de Nederlandse Klimaatcoalitie van start gegaan om CO2 reductie bij bedrijven en andere organisaties

Nadere informatie

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015 Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland De aftrap Op heeft JSO met u de aftrap gegeven van het programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid- Holland. Het programma voorziet in

Nadere informatie

Verslag publieksdebat Brummen

Verslag publieksdebat Brummen Verslag publieksdebat Brummen Datum bijeenkomst: 3 april 2013 Auteur: Els Holsappel Aanwezig: 15 deelnemers Doel van de bijeenkomst: Verzamelen reacties op de conceptvisie; Input leveren voor de definitieve

Nadere informatie

HET 'PRACTORAAT CREATIEF VAKMANSCHAP' HEEFT ALS DOEL OM DE ECONOMISCHE EN MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE VAN DE CREATIEVE VAKMAN

HET 'PRACTORAAT CREATIEF VAKMANSCHAP' HEEFT ALS DOEL OM DE ECONOMISCHE EN MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE VAN DE CREATIEVE VAKMAN HET 'PRACTORAAT CREATIEF VAKMANSCHAP' HEEFT ALS DOEL OM DE ECONOMISCHE EN MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE VAN DE CREATIEVE VAKMAN TE ONDERZOEKEN, BETER ZICHTBAAR TE MAKEN EN VERDER TE VERGROTEN #practoraatcv

Nadere informatie

Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven

Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven Tijd Vanaf 12.00 uur Activiteit Inloop met broodjeslunch 13.00 uur Opening en welkom, mededelingen 13.15

Nadere informatie

FIGURES, FACTS & TRENDS

FIGURES, FACTS & TRENDS FIGURES, FACTS & TRENDS Scholingstrajecten voor immigranten, groep gemotiveerde, vaak hoog opgeleide statushouders INSTROOM VANUIT MEERDERE PERSPECTIEVEN Reguliere instroom vanuit VMBO naar BOL-opleidingen

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt

Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt Arbeidsmarkt en Onderwijs Monitor Noord-Holland Henry de Vaan I&O Research 23 november 2012 Onderzoeksvragen 1. Hoe zit het met de

Nadere informatie

Titel. Evaluatie Economisch Actieplan 8/12. Subtitel

Titel. Evaluatie Economisch Actieplan 8/12. Subtitel Titel Evaluatie Economisch Actieplan 8/12 Subtitel Doel van het Economisch Actieplan behouden en stimuleren van de bedrijvigheid; verbeteren van het (gemeentelijk)ondernemersklimaat; onderhouden van goede

Nadere informatie

Highlights resultaten partnerenquête DNZ

Highlights resultaten partnerenquête DNZ Highlights resultaten partnerenquête DNZ Peter Brouwer 28 mei 2015 1 van 8 Inleiding Jaarlijks organiseert De Normaalste Zaak (DNZ) een enquête onder haar leden. De enquête levert nuttige informatie op

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

Samen werken aan een duurzame Amerstreek. Rabobank Amerstreek. Een bank met ideeën.

Samen werken aan een duurzame Amerstreek. Rabobank Amerstreek. Een bank met ideeën. Samen werken aan een duurzame Amerstreek Rabobank Amerstreek. Een bank met ideeën. Samen werken aan een duurzame Amerstreek Rabobank Amerstreek heeft in dit VN Jaar van de Coöperatie 2012 het economisch

Nadere informatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie Samenvatting De gemeente maakt sinds 2011 onderdeel uit van de bestuurlijke regio FoodValley. In de regio FoodValley heeft elke gemeente een economisch profiel gekozen dat moet bijdragen aan de doelstelling

Nadere informatie

SOS Vakmanschap - Organisatie voor behoud en versterking van specialistische beroepen - Geld is niet het belangrijkste

SOS Vakmanschap - Organisatie voor behoud en versterking van specialistische beroepen - Geld is niet het belangrijkste SOS Vakmanschap - Organisatie voor behoud en versterking van specialistische beroepen - Geld is niet het belangrijkste bron: monitor SOS Vakmanschap 2012 V aklieden als hoefsmeden, hoedenmakers en glasblazers

Nadere informatie

Verordening op de bestuurscommissie Bureau Onderwijs en Arbeidsmarkt

Verordening op de bestuurscommissie Bureau Onderwijs en Arbeidsmarkt Bijlage 3 Verordening op de bestuurscommissie Bureau Onderwijs en Arbeidsmarkt Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst & Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden;

Nadere informatie

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud.

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud. M E M O Aan : gemeenteraad Wormerland Van : college van burgemeester en wethouders Datum : 5 februari 2015 Onderwerp : Gezamenlijke reactie Colleges Beemster, Edam- Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland,

Nadere informatie

Ondernemen in. Moerdijk

Ondernemen in. Moerdijk Ondernemen in Moerdijk Colofon Gemaakt in opdracht van gemeente Moerdijk, d.d. maart 2009 Tekst: gemeente Moerdijk Ontwerp, opmaak en lay-out: afdeling Informatievoorziening en Facilitair, cluster Repro,

Nadere informatie

Noordoost Fryslân Maakt Verschil!

Noordoost Fryslân Maakt Verschil! Noordoost Fryslân Maakt Verschil! Marga Waanders - 26 januari 2017 Netwerk Noordoost Gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel, de provincie

Nadere informatie

Onze partners - Gemeente / Wijkbureau Oost, HISA, Ondernemersfonds Utrecht, Leefbaarheidsbudgetten

Onze partners - Gemeente / Wijkbureau Oost, HISA, Ondernemersfonds Utrecht, Leefbaarheidsbudgetten Floris Tyl Boswell Career Academy / Boswell Junior - Kennisvalorisatie - Missing Link - Welke vaardigheden nodig voor je eerste baan Ondernemersvereniging Puur Oost - Adriaen van Ostadelaan en Jan van

Nadere informatie

Onderwijsagenda. D66 Tilburg. Februari 2014

Onderwijsagenda. D66 Tilburg. Februari 2014 Onderwijsagenda D66 Tilburg Februari 2014 1 Onderwijsagenda voor Tilburg Onderwijs is prioriteit nummer 1. Dat is een heldere keuze. Goed onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind én van

Nadere informatie

TOOLKIT SOCIAL MEDIA SPORTWEKEN

TOOLKIT SOCIAL MEDIA SPORTWEKEN TOOLKIT SOCIAL MEDIA SPORTWEKEN Introductie Iedereen is tegenwoordig sociaal en dat maakt Social Media een krachtig middel om het proefsporten op jouw sportclub te promoten. Jij weet als geen ander hoe

Nadere informatie

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler CommTalks 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen Concept & samenstelling Betteke van Ruler Spreek de taal van de bestuurskamer Piet Hein Coebergh 148 De communicatieprofessionals van vandaag

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Startnotitie. Voorstelnummer RV/16/00658. Startnotitie leesstimulering en laaggeletterdheid

Startnotitie. Voorstelnummer RV/16/00658. Startnotitie leesstimulering en laaggeletterdheid Datum vergadering gemeenteraad 5 april 2016 Voorstelnummer RV/16/00658 Agendapunt 8 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp J.G. Marringa S. van Alfen Samenlevingszaken

Nadere informatie

De Groene Kennispoort Twente Regionale voedselketen Twente. Woensdag 25 april Dagmar Essing

De Groene Kennispoort Twente Regionale voedselketen Twente. Woensdag 25 april Dagmar Essing De Groene Kennispoort Twente Regionale voedselketen Twente Woensdag 25 april Dagmar Essing Programma vandaag Verwachtingen kenniswerkplaats? Voorstel ronde (5 min) Presentatie Groene Kennispoort Twente

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 18 JUL 20U AALBURG WERKENDAM WOUDRICHEM. Aan de raad van de Gemeente Werkendam. Kennisnemen van deze informatie.

Raadsinformatiebrief 18 JUL 20U AALBURG WERKENDAM WOUDRICHEM. Aan de raad van de Gemeente Werkendam. Kennisnemen van deze informatie. ^1 SAMENWERKENDE GEMEENTEN AALBURG WERKENDAM WOUDRICHEM Raadsinformatiebrief Aan de raad van de Gemeente Werkendam onderwerp Gezamenlijke collegebijeenkomst en gesprek gedeputeerde juli 2014 samenvatting

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

Gangmakers voor Bussum!

Gangmakers voor Bussum! Met de fusie tussen Bussum, Naarden en Muiden in het vizier en de op handen zijnde Raadsverkiezingen in maart 2014 geeft de Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV) met dit pamflet haar visie op de economische

Nadere informatie

Werksessie VBG. 15 juni 2011. ZLTO gebouw Den Bosch. Dr. Henk C. van Latesteijn

Werksessie VBG. 15 juni 2011. ZLTO gebouw Den Bosch. Dr. Henk C. van Latesteijn Werksessie VBG 15 juni 2011 ZLTO gebouw Den Bosch Dr. Henk C. van Latesteijn De Brandende Vraag Welke rol kunnen gemeenten spelen bij het vormgeven van een nieuwe relatie tussen stad en platteland? 1 Inspiratie

Nadere informatie

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7.

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. *ZE946A470E0* = = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. Aan de Raad No.ZA.13-22432/DV.13-190, afdeling Ruimte. Sellingen, 16 mei 2013 Onderwerp: Beleidsvisie Wonen en Leven Inleiding

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

leren in oss, zo doen we dat!

leren in oss, zo doen we dat! leren in oss, zo doen we dat! visie op een leven lang leren en ontwikkelen in de gemeente oss Oss is een open leergemeenschap waar individuen in verschillende omgevingen een leven lang leren en zichzelf

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar, Hogeland College, Uithuizen, 20 september 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar, Hogeland College, Uithuizen, 20 september 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar, Hogeland College, Uithuizen, 20 september 2012 Beste leerlingen, dames en heren, Er is een filmpje op YouTube dat begint

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Samenwerken aan LOB Jongeren beter toerusten voor het maken van passende keuzes in de eigen loopbaan door bewust

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Outplacement Outplacement Sta je aan het begin van een nieuwe stap in je loopbaan? Wij ondersteunen je bij het vinden van een nieuwe baan. Nieuwe keuzes maken is wat onwennig en het maakt je soms onzeker.

Nadere informatie

17R RAADSINFORMATIEBRIEF 17R.00428

17R RAADSINFORMATIEBRIEF 17R.00428 RAADSINFORMATIEBRIEF 17R.00428 gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 27 juni 2017 Portefeuillehouder(s) : wethouder Haring Portefeuille(s) : Onderwijs Contactpersoon : E. van

Nadere informatie