Efficiënt datamanagement in drie eenvoudige stappen. Transformeer uw datamanagementactiviteiten met CommVault Simpana 10

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Efficiënt datamanagement in drie eenvoudige stappen. Transformeer uw datamanagementactiviteiten met CommVault Simpana 10"

Transcriptie

1 Efficiënt datamanagement in drie eenvoudige stappen Transformeer uw datamanagementactiviteiten met CommVault Simpana 10

2 Contents De perfecte storm voor datamanagement: Big Data, cloud en mobility... 3 De perfecte storm? Of de perfecte mogelijkheid?... 3 Ga een stap verder dan moderne dataprotectie... 3 Efficiënt datamanagement met CommVault: creëer een datagedreven organisatie... 4 CommVault Simpana 10 voor efficiënt datamanagement... 6 De basis: ContentStore... 6 Op policy gebaseerde automatisering van routinetaken... 8 Workflows... 9 Intuïtieve en actiegerichte operationele rapportage De opbrengst van efficiënt datamanagement Begin met efficiënt datamanagement Copyright 2013 CommVault 2013 All Rights Reserved PAGE 2

3 De perfecte storm voor datamanagement: Big Data, cloud en mobility White Paper Cloud computing transformeert de manier waarop we IT ontwikkelen, leveren en gebruiken. Het vooruitzicht om IT alleen te gebruiken in plaats van in eigendom te hebben, is de moeite waard om goed te bekijken. Zo zijn kosten te verlagen en is de efficiëntie te vergroten. Daar komt nog de belofte bij van meer flexibiliteit van businessservices. Maar dit zorgt weer voor nieuwe vragen. Welke diensten lenen zich voor de cloud en welke zijn beter lokaal uit te voeren? En wellicht de belangrijkste vraag voor veel klanten: hoe zit het met de data die alle cloud-applicaties en diensten voeden? Hoe is die data te beschermen en te beveiligen op basis van rolgebaseerde toegang? Zorgwekkend is dat 71 procent van de medewerkers gebruik maakt van onofficiële clouddiensten 1. Hoe is dan brede en veilige toegang te bieden tot bedrijfsgegevens, zodat controle mogelijk is en de risico s worden verlaagd? Vanuit het oogpunt van business intelligence staan we nog maar aan het begin van de zogenaamde Big Data-golf. Maar nu al worden verouderde infrastructuren vanuit beheerperspectief overspoeld met grote hoeveelheden zeer gevarieerde data. Controle krijgen over het beheer is dan niet genoeg. Bedrijven die vooroplopen, weten ook dat data waarde biedt. Data kan de organisatie helpen te veranderen om zo te zorgen voor meer concurrentievoordeel. Tot slot verandert mobility de manier waarop we werken. Gebruikers hebben toegang tot applicaties, diensten en data vanaf nieuwe locaties en met nieuwe soorten apparaten. Dat leidt tot veranderde eisen voor toegang tot data. Die moet op elk moment, vanaf elke plek en met elk type toestel te ontsluiten zijn. De perfecte storm? Of de perfecte mogelijkheid? De technologiebranche is sinds 2010 ingrijpend aan het veranderen. Voor het tweede jaar op rij laat Gartner weten dat business intelligence, mobiele technologieën en cloud computing in 2013 de drie belangrijkste prioriteiten zijn van CIO s wereldwijd 2. De combinatie van deze invloedrijke technologieën zal het gezicht van de IT-markt veranderen, zowel in het datacenter als voor wat betreft de leverancierskant. De zogenoemde perfecte storm van ontwrichtende en veranderende technologieën maakt efficiëntere en dynamischer IT-diensten mogelijk. Het zorgt ook voor een verschuiving in de manier waarop IT-applicaties en - diensten worden ontworpen, ingezet, onderhouden en gebruikt. Deze trends veranderen elk onderdeel van de ITwaardeketen. Ze dragen uiteraard een zeker risico in zich, maar de kansen voor verandering in de bedrijfsvoering voor meer concurrentievoordeel zijn enorm. Ga een stap verder dan moderne dataprotectie Te midden van deze fundamentele verandering vindt een stille revolutie plaats in de manier waarop we data beschermen, beheren en ontsluiten. Moderne dataprotectie is niet nieuw, maar wordt wel steeds belangrijker. Volgens Gartner blijft modernisering van verouderde systemen in 2013 een van de top 5-prioriteiten van CIO s 3. ESG noemt verbeteren van databack-up en -recovery als de nummer 2-prioriteit voor IT-organisaties 4. Dit geeft aan dat verouderde back-up- en archiveringsmethoden niet gebouwd zijn voor het moderne datacenter met zijn snelle datagroei, sterk gevirtualiseerde workloads, convergente infrastructuren en hoge verwachtingen over beschikbaarheid van data met ondersteuning voor een bedrijfsvoering. Dit maakt modernisering van dataprotectie tot een noodzakelijke voorwaarde voor IT-succes. Moderne dataprotectieoplossingen zijn hoofdzakelijk gericht op het sneller, efficiënter en meer schaalbaar beschermen van data. Het doel is tweeledig. In de eerste plaats gaat het om het minimaliseren van de impact van beschermingsactiviteiten aan de voorkant (applicaties, fysieke en virtuele platforms en netwerken). Ten tweede gaat het om het optimaliseren van de back-end, zodat er balans is tussen retentie, recovery en kosten, en de organisatie kan voldoen aan businesseisen. Om deze doelen te bereiken, ondergaat de IT-markt een ingrijpende verandering. Organisaties gebruiken in dit verband een brede reeks van mogelijkheden en methodologieën, zoals op array gebaseerde snapshots, wereldwijde deduplicatie aan de bronkant, replicatie en geïntegreerde archivering en zoekfuncties State of Cloud Application Access Survey Results, January 21, 2013, OneLogin, Inc. 2 April 2013, Gartner, Inc.: IT Spending Forecast, 1Q13 Update: The Nexus of Forces 3 April 2013, Gartner, Inc.: IT Spending Forecast, 1Q13 Update: The Nexus of Forces 4 Feb 2013, Enterprise Strategy Group: 2013 IT Spending Intentions Survey Copyright 2013 CommVault 2013 All Rights Reserved PAGE 3

4 Wat komt bij al deze moderne dataprotectietechnologieën overeen? Het belangrijkste doel is een efficiënte bedrijfsvoering. Wanneer we iets dieper inzoomen, zijn er eigenlijk geen voordelen op het gebeid van schaalbaar beheer, gebruiksgemak of toegang tot data. Dit betekent dat initiatieven op het gebied van moderne dataprotectie weliswaar een enorme stap voorwaarts zijn in vergelijking met verouderde oplossingen van vijf jaar geleden, maar ze spelen niet in op nieuwe klanteisen als gestroomlijnd beheer en veilige toegang tot data. Efficiënt datamanagement met CommVault: creëer een datagedreven organisatie Wanneer we de doelen van de modernisering van dataprotectie in de bredere context van grootschalige veranderingen omtrent het datacenter plaatsen, zien we dat er aan de kant van databeheer nog veel werk te verzetten is om deze innovaties (Big Data, cloud en mobility) waardevol te maken. De meeste klanten geven aan dat ze een of meer van de volgende doelen vastgesteld hebben voor initiatieven op het gebied van de modernisering van dataprotectie. 1) Moderniseren van de bescherming om de bedrijfsvoering efficiënter en schaalbaarder te maken. Vanuit technisch perspectief kan iedere storage- of back-upbeheerder bevestigen dat traditionele back-up een van de meest intensieve activiteiten qua brongebruik in het datacenter is. Back-up verbruikt veel I/O-, netwerk- en CPU-capaciteit. Maar deze kennis is pas kort geleden doorgedrongen tot de IT-manager, omdat het tot nu toe lukte om deze taken uit te voeren op rustige momenten en de kosten dankzij de wet van Moore blijven afnemen. Het is nu echter niet meer mogelijk om zo door te gaan, aangezien de middelen hiervoor steeds meer worden samengevoegd op converged infrastructures. Daarnaast zijn de workloads makkelijk te verplaatsen en is de datagroei explosief. Iedere CIO die te maken heeft gehad met een kostbare 10 GigE-netwerkupgrade om de dataprotectie te versterken en recovery-sla s te halen, heeft gezien welke impact verouderde back-uptechnologieën uiteindelijk hebben. 2) Gestroomlijnd beheer. Data blijft groeien, de complexiteit van IT blijft toenemen en IT krijgt meer budget toegewezen voor het mogelijk maken van strategische initiatieven op het gebied van Big Data, cloud en mobility/bring Your Own Device. Dit betekent echter niet dat het IT-budget meer ruimte biedt voor het aantrekken van medewerkers die het beheer voor deze innovaties gaan uitvoeren. Het oude mantra van meer doen met minder geldt onveranderd, eventueel te vervangen door doe meer met hetzelfde. Nu de complexiteit van infrastructuren en de hoeveelheid data blijven groeien, zijn er nieuwe databeheertechnologieën nodig om in te spelen op de petabytewereld met zijn enorme hoeveelheid gestructureerde en ongestructureerde data. Deze technologieën moeten in staat zijn om routinetaken te automatiseren, orkestratie van complexere taken met verschillende softwaretools mogelijk te maken en te voorzien in intuïtieve, actiegerichte rapportages voor de managementafdeling. 3) Zorg voor veilige toegang tot, en inzicht in data. IT-managers in verschillende landen noemen als een van de belangrijkste belemmeringen voor productieve medewerkers een gebrek aan het veilig en op een soepele manier kunnen gebruiken, ontsluiten en delen van data met inachtneming van regelgeving en beveiligingsmaatregelen. Dit is niet eenvoudig te veranderen en wordt nog complexer door de BYOD-trend. Die zorgt voor nog meer complexiteit in systemen en een grotere hoeveelheid toestellen voor toegang tot data op afstand. Deze niet-officiële cloud-diensten leiden tot grotere hoeveelheden data waarover de ITafdeling geen controle heeft. Wie meer wil halen uit de data in de organisatie, moet steeds het belang van toegang tot, en delen van data benadrukken. De gemiddelde organisatie heeft tussen de tien tot vijftien kopieën van data in verschillende storagelagen van recovery-kopieën tot retentie-, DR- en archiveringskopieën. Dit betekent dat er veel data door de organisatie heen verspreid is. Veel toonaangevende bedrijven erkennen dat deze data nog veel ongebruikte waarde heeft. De gegevens zijn opgeslagen op goedkope storagelagen en worden maar zelden hersteld. Bedrijven zien in dat zij meer kunnen doen met deze data. Bijvoorbeeld eindgebruikers of het management directe toegang bieden zonder tussenkomt van de helpdesk. Copyright 2013 CommVault 2013 All Rights Reserved PAGE 4

5 CommVault Simpana 10 voor efficiënt datamanagement White Paper CommVault lanceerde onlangs de tiende generatie Simpana -software. Hier is twee jaar aan gewerkt. De oplossing biedt meer dan driehonderd nieuwe features. Simpana is ontwikkeld tegen de achtergrond van de drievoudige uitdaging op het gebied van cloud computing-, mobility- en Big Data-initiatieven. De nieuwe release representeert een volgende belangrijke stap in de richting van holistisch, end-to-end, softwaregeoriënteerd databeheer. Daarmee komt de datagedreven organisatie binnen handbereik. De basis: ContentStore Efficiënt datamanagement met CommVault Simpana begint met de ContentStore. Die is het makkelijkst te omschrijven als een enkelvoudige, virtuele opslagplaats voor alle data van de organisatie. De ContentStore is een basisonderdeel van de softwaregeoriënteerde benadering van holistisch databeheer. Het is een van de belangrijkste steunpilaren voor efficiënt databeheer. Alle met Simpana beheerde data staat in de ContentStore een veilige, gededupliceerde, virtuele opslagplaats. Data wordt automatisch in de juiste laag opgeslagen op basis van gebruikersgedefinieerde policies. Een gedeelde, intelligente index catalogiseert en beheert data geautomatiseerd op verschillende locaties met ondersteuning van verschillende soorten kopieën, zoals snapshot-, back-up- en archiefkopieën. Dit zorgt voor efficiënt zoeken en efficiënte retentie. The CommVault Simpana ContentStore Efficiënte bescherming (efficiently protect) Intelligent beheer (intelligently manage) Zelfservicetoegang (self-service access) Optimaal inzicht (Insight ready) Stap 1: Moderne dataprotectie voor een efficiënte bedrijfsvoering CommVault Simpana 10-software blijft vooroplopen in het leveren van oplossingen die voorzien in efficiëntere en meer schaalbare moderne dataprotectie. Maar naast specifieke features en uitbreidingen gaat het ook om de filosofie achter die uitbreidingen. Daarbij zijn drie belangrijke concepten te onderscheiden. 1. Verregaande integratie met applicaties en platformen 2. Minimaliseren van de impact op de front-end 3. Optimaal gebruik van opslagbronnen en -infrastructuur Tegen deze achtergrond lost CommVault Simpana de belofte in om te voorzien in een complete set van maximaal geïntegreerde, moderne dataprotectiemogelijkheden. Die werken naadloos binnen elke omgeving ongeacht de unieke eigenschappen van een datacenter. De belangrijkste elementen van deze benadering zijn de volgende. Copyright 2013 CommVault 2013 All Rights Reserved PAGE 5

6 1) IntelliSnap -technologie IntelliSnap is de breedste en meest ontwikkelde technologie voor het koppelen van de snelheid en efficiëntie van op array gebaseerde snapshots met langetermijnretentie, zoekfuncties en fijnmazige recovery. Met ondersteuning van negentien van de top 20-storage-arrays en de mogelijkheid van fijnmazig herstel vanuit een snap (zelfs voor virtuele machines) en het kopiëren naar gelaagde storage voor langetermijnretentie en archivering, laat CommVault andere oplossingen ver achter zich. 2) Simpana OnePass Simpana OnePass verandert fundamenteel de manier van denken over het archiveren van data. Door back-up, archivering en rapportage te bundelen, biedt de Simpana OnePasstechnologie twee keer betere prestaties bij het beschermen en archiveren van grote bestanden of Exchange- omgevingen. 3) Vierde generatie deduplicatie CommVault blijft vooroplopen op het gebied van innovaties in datadeduplicatie. Als vierde-generatie oplossing is wereldwijde deduplicatie ingebed in de CommVault Simpana-software. Het voorziet in bron- of doeldeduplicatie om in te spelen op veranderende eisen vanuit de business. 4) DASH Copy Dit is wellicht het minst bekende voordeel van Simpana-software. Met DASH Copy is datareplicatie nooit meer hetzelfde. DASH Copy biedt een unieke benadering voor het beheren van deduplicatie. Een gebruiker kan verschillende datakopieën genereren, terwijl die in gededupliceerde vorm blijven staan. Het is te beschouwen als voor WAN geoptimaliseerde, deduplicatiebewuste replicatie van data. Klanten genereren met DASH Copy heel snel off-site kopieën voor disaster recovery zonder afhankelijk te zijn van kostbare array-gebaseerde replicatie. DASH Copy is ideaal voor organisaties met meerdere vestigingen waar gebruikers een lokale gededupliceerde kopie van data willen houden en een tweede kopie voor retentiedoeleinden naar de centrale locatie sturen. 5) Het Simpana -softwareplatform Alle features van Simpana zijn beschikbaar vanuit een gemeenschappelijke benadering van dataprotectie en -beheer. Dat is de kern van Simpana. Alle features zijn vanaf de grond opgebouwd. Ze zijn niet het resultaat van acquisities of losse toevoegingen, en nog belangrijker: er is geen complexe scripting nodig om de oplossing te laten werken. Dit is voor CommVault waar het om draait. Het is tevens de reden waarom zoveel klanten zeggen dat de oplossing gewoon werkt. Stap 2: Stroomlijnen van beheer Het belangrijkste doel van gestroomlijnd beheer is meer doen met minder of meer doen met dezelfde middelen. Hier zorgt CommVault Simpana 10 voor een exponentiële sprong voorwaarts door 1) routinetaken te automatiseren, 2) complexe workflows te orkestreren, 3) intuïtieve en actiegerichte rapporten te genereren. Copyright 2013 CommVault 2013 All Rights Reserved PAGE 6

7 Op policy gebaseerde automatisering van routinetaken White Paper De mogelijkheid om storagepolicies en op maat gemaakte protectie-sla s te creëren, is sterk ingebed in het CommVault Simpana-platform (en een fundamenteel onderdeel van de ContentStore). Deze op policies gebaseerde benadering van datamanagement stelt beheerders in staat om elke datamanagementtaak met de CommVaultsoftware uit te voeren (van snapshotkopieën tot back-up en van off-site retentie tot aan DR-kopieën). De geautomatiseerde mogelijkheden van de Simpana GUI en het platform zijn zozeer uitgebreid, dat het onmogelijk is om ze allemaal op te noemen. Enkele belangrijke zijn de volgende. 1) Geautomatiseerd onderbrengen van data in de juiste storagelaag door het gebruik van storagepolicies kan een gebruiker het creëren van een meerlaagse protectiestrategie automatiseren en zo een balans scheppen tussen de onderling concurrerende eisen op het gebeid van retentie, recovery-tijd en -fijnmazigheid, en kosten. Zo zijn snelle recovery-snapshots automatisch in te stellen op basis van fijnmazige intervallen. Snapshots zijn periodiek geautomatiseerd te kopiëren naar een secundaire locatie voor retentie op de middellange termijn naar tape- of cloud-storage. Dankzij de ingebouwde storagepolicybenadering in CommVault Simpana 10 zijn deze acties geautomatiseerd in te stellen zonder enige handmatige tussenkomst van beheerders. Via de operationele rapportages is snel duidelijk hoe succesvol de policies zijn doordat ze inzicht bieden in succesratio s, verbruik van resources en langetermijnplanning. 2) Autoprotectie van virtuele machines door een policygebaseerde benadering toe te passen bij VMbescherming, detecteert een gebruiker een virtuele machine automatisch door verschillende verwantschapsregels te gebruiken voor datastores, VM s, ESX-hosts en nog veel meer opties. Met deze benadering en standaardinstellingen is een gebruiker verzekerd van de juiste bescherming van zijn VM s. 3) Auto-installatie en auto-update tijdens de initiële configuratie zijn CommVault Simpana-agents zodanig te configureren, dat ze automatisch te installeren zijn op basis van het type. Eenmaal geïnstalleerd, zijn updates automatisch in te stellen op basis van vooraf vastgestelde parameters. Workflows De mogelijkheden voor workflowautomatisering in Simpana 10 zijn ontwikkeld om de gebruikers steeds terugkerende of complexe databeheertaken te laten automatiseren. Beheerders kunnen kiezen uit een uitgebreide catalogus van bekende taken (zoals Registreer nieuwe clients ) of zelf op maat gemaakte workflows creëren met een intuïtieve grafische gebruikersinterface. Met deze geavanceerde tools automatiseert een beheerder businesstaken door een set van individuele taken samen te voegen in een specifieke volgorde of structuur. Voorbeelden hiervan zijn: laptopregistratie deze workflow automatiseert het proces van het toevoegen van een laptop aan de CommVault Edge protectieoplossing. CommVault gebruikt deze oplossing binnen de eigen organisatie voor geautomatiseerde bescherming van laptops van medewerkers; File System Backup Restore deze workflow maakt het mogelijk om data van een client te back-uppen en te herstellen naar een specifiek doel. De back-up- en restore-activiteiten zijn on-demand uit te voeren; uitvoeren van een proces op een groep met deze workflow is een opdracht (of proces) uit te voeren op elke client van een gebruiker die tot een specifieke groep behoort. Dit is ideaal wanneer het nodig is om een algemene wijziging door te voeren op een groot aantal clients. Copyright 2013 CommVault 2013 All Rights Reserved PAGE 7

8 Een voorbeeld van workflowautomatisering Intuïtieve en actiegerichte operationele rapportage In de storagesector zijn intuïtieve en actiegerichte rapportagemogelijkheden even makkelijk te vinden als een speld in een hooiberg. Veel leveranciers praten weliswaar veelvuldig over het belang van rapportages en dashboards, maar er zijn slechts enkele die concrete mogelijkheden bieden. Gezien het belang en de waarde van samenvattende overzichten met de mogelijkheid van dieper inzicht in de status van de data-infrastructuur, is de aandacht hiervoor niet verwonderlijk. Toch komen veel zogenaamde moderne oplossingen niet verder dan.csv-datadumps, het importeren van bestanden in Excel of andere handmatige processen om een specifiek overzicht te genereren. Het is dan ook goed te weten welke nieuwe rapportagemogelijkheden Simpana 10 te bieden heeft. WEBINTERFACE: enkele vernieuwde rapportagemogelijkheden zijn onverwachte voordelen van Simpana 10. Rapporteren in Simpana 10 begint met een compleet vernieuwde, webgebaseerde grafische gebruikersinterface. De nieuwe interface biedt krachtige, intuïtieve en overzichtelijke samenvattingen die veilig via een browser toegankelijk zijn, waar ook ter wereld. INSTRUMENTATION LEVEL REPORTS: een sterk voorbeeld van instrumentation level reporting (zie voorbeeld) is de deduplicatiepolicysamenvatting. Deze is zodanig te configureren, dat up-to-date statistieken beschikbaar zijn over storageverbruik, deduplicatieratio, omvang en status van de deduplicatiedatabase, en meer. Voorbeeld van deduplication policy instrumentation level reporting Copyright 2013 CommVault 2013 All Rights Reserved PAGE 8

9 Hoewel er al een uitgebreide set van standaardrapportages beschikbaar is, ligt de echte kracht in de mogelijkheid om volledig op maat gemaakte rapportages te maken. Deze mogelijkheid van Simpana 10 stelt beheerders in de eerste plaats in staat om weergaven van de operationele omgeving op maat te maken (van status tot storageverbruik tot SLA-prestatie tot deduplicatie- en compressieratio s). Daarnaast kan een gebruiker zelf rapportages en dashboard views creëren en deze delen met beheerders of leidinggevenden. Het delen van rapportages en dashboards sluit ook aan bij de ingebouwde RBAC-policies (Role Based Access Controls) in Simpana 10, zodat beheerders en leidinggevenden alleen die rapportages zien, waartoe ze gerechtigd zijn DASHBOARD & SUMMARY VIEWS: de gedetailleerde rapportages over instrumentatie en statistieken zijn prima voor dagelijkse taken van storagebeheerders. Maar een ideale rapportageoplossing onderscheidt zich pas echt door de mogelijkheid om samenvattingen op het dashboard te tonen, die begrijpelijk zijn voor het senior management, zodat die sneller betere beslissingen kan nemen. Deze views bieden meer dan alleen een overzicht van wat er vorige week is gebeurd. Een sterk voorbeeld is het SLA-rapport dat een beknopt overzicht biedt van de prestaties op serviceniveau in plaats van uitsluitend succesvolle werkzaamheden. Dit type rapport is te integreren in een op maat te maken dashboard. Dat geldt ook voor rapportages over storageverbruik, netwerkverkeer en andere samenvattingen op hoger niveau. Hierdoor is er bij de senior IT-staf beter inzicht in het algehele functioneren van de datamanagementinfrastructuur en is er meer tijd voor het uitstippelen van de strategie. Op maat gemaakt dashboard TRENDRAPPORTAGES EN GEZONDHEIDCHECKS: een belangrijke nieuwe rapportagemogelijkheid in Simpana 10 is de mogelijkheid om langetermijntrends binnen de data-infrastructuur te volgen. Deze trends zijn af te zetten tegen best practices. Daarnaast biedt Simpana aanbevelingen op basis van de rapportages. De operationele omstandigheden in moderne datacenters veranderen constant. Oorzaak is het flexibele karakter van nieuwe converged infrastructures en gevirtualiseerde workloads. Nieuwe applicaties worden snel ontwikkeld, getest en online gebracht. Bestaande workloads zijn van invloed op de gebruikte bronnen in verband met eisen op het gebied van service delivery. Nieuwe gebruikers worden Gezondheidscheckrapportage om de omgeving te optimaliseren toegevoegd en de organisatie groeit. Zelfs ogenschijnlijk onbelangrijke wijzigingen als kwartaalpatches en nieuwe servicepacks kunnen van invloed zijn op de operationele omgeving. Als er dan iets mis gaat, is het cruciaal om te beschikken over kerndata en trendinformatie, zodat snel is vast te stellen wat er veranderd is en welke invloed dat heeft gehad. Daarin ligt de waarde van Simpana 10 voor trend- en gezondheidscheckrapportages, wat een nieuwe feature is. Het voorbeeld laat zien dat de CommVault Simpana-gezondheidscheckrapportages een overzicht kunnen tonen van de huidige toestand van de operationele omgeving. Een eenvoudig rood/geel/groen-dashboard biedt direct inzicht in de status van de omgeving en vergelijkt dit met bekende best practices. De rapportage omvat ook een complete set van mogelijkheden voor dieper inzicht met details over waarom een parameter niet goed werkt, en adviezen over hoe een rode of gele status te verhelpen is. Copyright 2013 CommVault 2013 All Rights Reserved PAGE 9

10 COMMMVAULT MONITOR (MOBIELE) APP: een van de populairste rapportagemogelijkheden van Simpana 10 is de CommVault Monitor App. Deze optie biedt rapportagemogelijkheden voor beheerders die veel onderweg zijn. Met ondersteuning voor ios en Android biedt de app beheerders de mogelijkheid om de status van de omgeving te volgen, terwijl ze onderweg zijn. Zij kunnen vanaf elke plek inzoomen op eventuele problemen. Rapportages: Commvault Monitor App Stap 3: Creëer toegang tot, en inzicht in data De route naar de cloud wordt voor een belangrijk deel bepaald door zelfservice voor applicaties en/of data. Op hetzelfde moment stellen mobility en BYOD-initiatieven medewerkers, klanten en IT-gebruikers in staat om applicaties en data te gebruiken op de manier die zij willen: vanaf elke locatie en met de apparatuur die zij zelf uitkiezen. Tot slot is het voor veel Big Data-initiateven een voorwaarde dat grote hoeveelheden verspreid opgeslagen data met speciale tools en viewers te beheren, te ontsluiten en te analyseren zijn. Het gemeenschappelijke thema hier is toegang. Veilige toegang. Snelle toegang. Contextuele en flexibele toegang die inspeelt op de specifieke eisen van de gebruiker. CommVault Simpana 10 speelt hierop in met de meest uitgebreide set van opties voor veilige zelfservicetoegang tot data. Dit verbetert de productiviteit en vergroot het inzicht. Opties zijn onder andere: toegang via een veilige http-webconsole; CommVault Edge -applicatie voor mobiele apparatuur (Android, ios en Windows 8); applicatiespecifieke plug-ins voor MS Exchange, vsphere en MS Windows; gespecialiseerde viewers voor de gezondheidszorg en voor behoeftes op het gebied van wet- en regelgeving. Elke optie voor datatoegang biedt een naadloze zoekervaring in alle beschermde data in de CommVault ContentStore. Dit wil zeggen dat data die met Simpana wordt beheerd, volledig doorzoekbaar is via een groot aantal ondersteunde toegangspunten. De werking hiervan begint bij de ContentStore. Zoals al eerder beschreven, is de ContentStore een enkelvoudige virtuele opslagplaats met alle beheerde data die is opgeslagen op een veilige, gededupliceerde, volledig geïndexeerde en hardwareagnostische manier. Het wereldwijde karakter van de ContentStore zorgt ervoor dat hij zondeeer uitzondering alle data kan weergeven. De beveiliging is gegarandeerd door geavanceerde encryptie, RBAC-policies (Role Based Access Controls) en single sign-on-mogelijkheden. Hierdoor heeft een gebruiker alleen toegang tot die data waarvoor hij gemachtigd is. De ingebouwde indexeringsopties, documentpreview en geavanceerde zoekmogelijkheden zorgen ervoor dat een zoekopdracht snel en efficiënt verloopt en relevante resultaten oplevert. Copyright 2013 CommVault 2013 All Rights Reserved PAGE 10

11 De opbrengst van efficiënt datamanagement White Paper Efficiënt datamanagement is een nieuw concept dat ervan uitgaat dat moderne dataprotectie nog slechts het topje van de ijsberg is voor het inspelen op de eisen van het moderne datacenter. IT-afdelingen die aan de slag willen met efficiënt databeheer, kunnen rekenen op tal van voordelen. Het gaat dan vooral om de volgende zaken. Moderne dataprotectie voor een efficiënte bedrijfsvoering: verkorten van de protectiewindows van uren naar seconden (of van dagen naar minuten); twee keer betere prestaties voor back-up- en archiveringsactiviteiten (bestanden en Exchange); elimineren van netwerkbottlenecks en uitstellen van kostbare netwerkupgrades. Gestroomlijnd beheer: verlagen van beheerkosten tot wel vijftig procent; beheersing van snelle groei zonder uitbreiding van het personeelsbestand. Veilige toegang tot, en inzicht in data: verbeterde medewerkersproductiviteit tot wel vijftig procent. Begin met efficiënt datamanagement De enorme veranderingen in de IT-industrie zijn nog maar het begin van een transformatie. Het moderniseren van dataprotectie en het gebruik van databeheertechnieken zijn een belangrijk onderdeel van deze verandering waarmee IT-managers te maken krijgen. Zij moeten niet alleen de route naar moderne dataprotectie ontdekken, maar ook naar een effectieve datamanagementoplossing die de bescherming, het beheer, de veiligheid en het inzicht kan bieden, die nodig zijn in een modern datacenter. Deze transformatie is ingrijpend en het best te beschouwen als een reis naar een beter en efficiënter datacenter. Tegen die achtergrond is het raadzaam om de belangrijke technologieën en methodologieën die we in deze white paper hebben gepresenteerd, gefaseerd in te voeren. Begin met moderne dataprotectie, ga vervolgens aan de slag met efficiënt en gestroomlijnd beheer, implementeer veilige toegangspunten in data en zorg tot slot voor mogelijkheden die inzicht bieden in de beheerde data, zodat deze concrete waarde oplevert. For more information about Simpana software modules and solutions, and for up-to-date system requirements, please visit CommVault Worldwide Headquarters 2 Crescent Place Oceanport, NJ Phone: Fax: CommVault Regional Offices United States Europe Middle East & Africa Asia-Pacific Latin America & Caribbean Canada India Oceania CommVault Systems, Inc. All rights reserved. CommVault, CommVault and logo, the CV logo, CommVault Systems, Solving Forward, SIM, Singular Information Management, Simpana, Simpana OnePass, CommVault Galaxy, Unified Data Management, QiNetix, Quick Recovery, QR, CommNet, GridStor, Vault Tracker, InnerVault, QuickSnap, QSnap, Recovery Director, CommServe, CommCell, IntelliSnap, ROMS, CommVault Edge, and CommValue, are trademarks or registered trademarks of CommVault Systems, Inc. All other third party brands, products, service names, trademarks, or registered service marks are the property of and used to identify the products or services of their respective owners. All specifications are subject to change without notice.

Een nieuw tijdperk voor back-up tijd om traditionele (en uitstervende) methoden te vervangen

Een nieuw tijdperk voor back-up tijd om traditionele (en uitstervende) methoden te vervangen Een nieuw tijdperk voor back-up tijd om traditionele (en uitstervende) methoden te vervangen Methoden voor legacy-back-up en recovery kunnen duidelijk niet omgaan met steeds strengere storageeisen. Het

Nadere informatie

Drie vragen die iedere CIO zich moet stellen over virtuele serverdataprotectie. Februari, 2013

Drie vragen die iedere CIO zich moet stellen over virtuele serverdataprotectie. Februari, 2013 Drie vragen die iedere CIO zich moet stellen over virtuele serverdataprotectie Februari, 2013 Inhoud Het belang van de CIO... 3 Wat iedere CIO moet weten... 4 Drie kernvragen... 5 CommVault Simpana -software...

Nadere informatie

CommVault vereenvoudigt en maakt het beheren, de toegankelijkheid en de bescherming van data en informatie minder kostbaar

CommVault vereenvoudigt en maakt het beheren, de toegankelijkheid en de bescherming van data en informatie minder kostbaar 1 Wie is CommVault? CommVault Corporation is een snel groeiend beursgenoteerd software bedrijf met haar hoofdkantoor in Oceanport, New Jersey. Commvault levert data en informatie management software oplossingen.

Nadere informatie

Jaargang 3, nr. 5 / 2012 En verder

Jaargang 3, nr. 5 / 2012 En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr. 5 / 2012 En verder Hosting-bedrijf helpt applicaties naar cloud migreren EMCworld Gebrek aan inzicht in netwerk veroorzaakt forse

Nadere informatie

Neem de slimste storagebeslissing voor uw organisatie

Neem de slimste storagebeslissing voor uw organisatie Brochure over de portefeuille voor kleine en middelgrote bedrijven Neem de slimste storagebeslissing voor uw organisatie Start right. Keep it simple. Grow smart. NetApp storage en De NetApp SAN omgeving

Nadere informatie

IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit Whitepaper over de inzet van zakelijke full service IT stores

IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit Whitepaper over de inzet van zakelijke full service IT stores IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit Whitepaper over de inzet van zakelijke full service IT stores IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit 1 Inleiding Tien jaar geleden zaten

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

Veeam Availability Suite v8

Veeam Availability Suite v8 Beste Veeam reseller, Dit document is een beknopte samenvatting van de functionaliteit die Veeam Backup & Replication v8 in zich heeft, tezamen met Veeam One is dit de Veeam Availability Suite. Doel hiervan

Nadere informatie

Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing De stappen naar de cloud Pagina 5 Security & Privacy in de cloud Pagina 8 Investeren in meer dan financiële winst Pagina 9 De techniek is er, nu de mens

Nadere informatie

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving Whitepaper De hybrid cloud Een reis naar de ideale cloud omgeving Inhoud 1 2 3 4 5 De reis naar de cloud Private cloud Public cloud Hybrid Cloud 4 6 9 11 12 The Dutch Cloud Masters T +31 88 988 96 00,

Nadere informatie

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving Whitepaper De hybrid cloud Een reis naar de ideale cloud omgeving Inhoud 1 2 3 4 5 De reis naar de cloud Private cloud Public cloud Hybrid cloud 4 6 9 11 12 The Dutch Cloud Masters T +31 88 988 96 00,

Nadere informatie

Top 10 redenen voor extra beveiliging van informatie door middel van desktopvirtualisatie

Top 10 redenen voor extra beveiliging van informatie door middel van desktopvirtualisatie Top 10 redenen voor extra beveiliging van informatie door middel van desktopvirtualisatie Controle terug en risico s gereduceerd zonder compromissen op het gebied van productiviteit en groei 2 Nieuwe manieren

Nadere informatie

De voordelen van cloudnetwerken

De voordelen van cloudnetwerken whitepaper De voordelen van cloudnetwerken Cloudnetwerken inschakelen om de IT-kosten te verlagen en de IT-productiviteit te verhogen Inleiding Er ligt een voortdurende druk op organisaties in zowel de

Nadere informatie

KENNISDOCUMENT Van traditioneel werkplekbeheer naar Managed Workspace

KENNISDOCUMENT Van traditioneel werkplekbeheer naar Managed Workspace KENNISDOCUMENT Van traditioneel werkplekbeheer naar Managed Workspace Hoe werkplekbeheer verandert door de komst van Desktop Virtualisatie KENNISDOCUMENT Introductie Inhoud Inhoud Kennisdocument Desktop

Nadere informatie

White Best practices voor databescherming en bedrijfscontinuïteit in een mobiele wereld Gids voor kleine en middelgrote organisaties Juni 2015

White Best practices voor databescherming en bedrijfscontinuïteit in een mobiele wereld Gids voor kleine en middelgrote organisaties Juni 2015 White paper Best practices voor databescherming en bedrijfscontinuïteit in een mobiele wereld Gids voor kleine en middelgrote organisaties Door Colm Keegan, senior analist, Dan Conde, analist, en Leah

Nadere informatie

Nederland ontpopt zich als datacenterland

Nederland ontpopt zich als datacenterland he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr.7 / 2012 Nederland ontpopt zich als datacenterland In 5 stappen naar de-perimeterisatie Orde in de chaos van mobiele apps En verder

Nadere informatie

Head to head. Peter Wilbrink Country Manager NetApp. Hans Middelburg Country Manager EMC. STORAGE. Een periodieke uitgave van

Head to head. Peter Wilbrink Country Manager NetApp. Hans Middelburg Country Manager EMC. STORAGE. Een periodieke uitgave van Een periodieke uitgave van PROACT Nederland 3e kwartaal 2011 www.proact.nl Head to head Peter Wilbrink Country Manager NetApp Hans Middelburg Country Manager EMC STORAGE. Speciale Editie Oracle Exadata

Nadere informatie

Stageopdrachten 2013/2014

Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten Inleiding Onderzoeksgebieden Advanced Marketing met Dynamics AX Agile en Dynamics CRM Application Life Cycle Management voor Dynamics CRM Azure en BizTalk 2013

Nadere informatie

FlexPod TM Datacenter Solution

FlexPod TM Datacenter Solution FlexPod TM Datacenter Solution Inhoud Voorwoord... 3 Imtech ICT Bring it To The Cloud... 4 Imtech ICT diensten... 5 1. Op weg naar de cloud... 6 2. FlexPod: een business case... 8 3. FlexPod per onderdeel...

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

Virtualisatie. Voorkom valkuilen Van servers naar service Virtualisatie als studievak. Jaargang 2, nr. 8 / 2011. Thema. En verder

Virtualisatie. Voorkom valkuilen Van servers naar service Virtualisatie als studievak. Jaargang 2, nr. 8 / 2011. Thema. En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 2, nr. 8 / 2011 Thema Virtualisatie Voorkom valkuilen Van servers naar service Virtualisatie als studievak En verder Virtuele desktops

Nadere informatie

Dassault Systèmes brengt SolidWorks naar de cloud

Dassault Systèmes brengt SolidWorks naar de cloud a lles ov er innovat ie in ic t w w w.cloudworks.nu Jaargang 5, nr. 1 / 2014 Frank Hoekstra en Maarten de Boer van Insight: In cloud-markt steeds meer behoefte aan gedegen advies Rondetafeldiscussie i-to-i

Nadere informatie

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Datum : 05-12-2012 Versie : 1.0 Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of op andere wijze openbaar

Nadere informatie

Storage op instellingsniveau

Storage op instellingsniveau Storage op instellingsniveau Aanbevelingen lange termijn Auteur(s): SURFnet Versie: 1.01 Datum: oktober 2012 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305 admin@surfnet.nl

Nadere informatie

Anybase Modulair IT platform

Anybase Modulair IT platform Infodatek 1 Op weg naar de cloud De afgelopen jaren is de manier waarop organisaties naar hun ITomgeving kijken erg veranderd. IT moet de business doelstellingen ondersteunen en de IT-infrastructuur moet

Nadere informatie

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER Whitepaper Workspace Manager Aug 2008 Gepubliceerd door BRAIN FORCE Vendelier 69 3905 PD Veenendaal Nederland www.brainforce.nl Auteursrecht De informatie in dit document,

Nadere informatie

Works MIGRATIE. naar de cloud (en er weer uit) PRAKTIJK migratie naar Office 365 en Google Apps

Works MIGRATIE. naar de cloud (en er weer uit) PRAKTIJK migratie naar Office 365 en Google Apps Cloud www.cloudworks.nu nummer 5 juni 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing MIGRATIE naar de cloud (en er weer uit) PRAKTIJK migratie naar Office 365 en Google Apps IDENTITYMANAGEMENT

Nadere informatie

november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D

november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D B Y Beste lezer, De traditionele IT-werkplek is de afgelopen jaren radicaal veranderd.

Nadere informatie

Works. STORAGE in de cloud ONDERZOEK: CLOUD IN NEDERLAND NIEUWE WETGEVING VEREIST. Van SaaS/PaaS/IaaS tot public/private/hybrid

Works. STORAGE in de cloud ONDERZOEK: CLOUD IN NEDERLAND NIEUWE WETGEVING VEREIST. Van SaaS/PaaS/IaaS tot public/private/hybrid Cloud www.cloudworks.nu nummer 1 februari 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing STORAGE in de cloud ONDERZOEK: CLOUD IN NEDERLAND Van SaaS/PaaS/IaaS tot public/private/hybrid NIEUWE WETGEVING

Nadere informatie