EXECUTIEVE VAN DE MOSLIMS VAN BELGIË

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EXECUTIEVE VAN DE MOSLIMS VAN BELGIË"

Transcriptie

1 E X E C U T I E V E V A N D E M O S L I M S V A N B E L G I Ë I S L A M I T I S C H B E G R A V E N Executieve van de Moslims van België EXECUTIEVE VAN DE MOSLIMS VAN BELGIË Rouppeplein Brussel Tel: 02/ Fax: 02/ D A T U M : O K T O B E R

2 E X E C U T I E V E V A N D E M O S L I M S V A N B E L G I Ë L I T E R A T U U R O V E R Z I C H T ISLAMITISCH BEGRAVEN EXECUTIEVE VAN DE MOSLIMS VAN BELGIE Islamitisch begraven: voorschriften en rituelen, door Brahim Laytouss Brochure: Wat bij het overlijden van uw dierbare? van MEDIMMI- GRANT Samenstelling en redactie: Bayram Saatci en Omar Van den Broeck (administratie EMB) Omzendbrief van 10 maart 2006 betreffende de toepassing van het decreet van het Vlaams Parlement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging Ontwerp: Bayram Saatci Pagina 2 Pagina 27

3 E X E C U T I E V E V A N D E M O S L I M S V A N B E L G I Ë A D R E S S E N L I J S T vzw Arrahma Sint Bernardsesteenweg 267, 2660 Hoboken/Antwerpen gsm : 0475/ , Fax : 03/ bevoegde overheidsinstantie: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Binnenlandse Aangelegenheden. Markiesstraat 1, 1000 Brussel tel : 02/ , fax : 02/ medisch steunpunt mensen zonder papieren: Medimmigrant Gaucheretstraat 164, 1030 Brussel tel : 02/ /34, fax : I N H O U D S O P G A V E Inleiding Begrafenisbegeleiding in de Islam Inleiding Tijdens de doodstrijd Onmiddellijk na het overlijden De begrafenisverplichtingen Begraven in het herkomstland of in België Repatriëring naar het herkomstland Islamitische begraafpercelen in Vlaanderen Beginselen die de begraafplaatsen kenmerken Islamitische begraafpercelen Een stand van zaken Adressenlijst Literatuuroverzicht Pagina 26 Pagina 3

4 I N L E I D I N G A D R E S S E N L I J S T Deze brochure brengt het islamitisch begraven in het land van herkomst of in België in kaart, op basis van recente literatuur over islamitisch begraven in Vlaanderen en eigen gegevens. De doelgroepen zijn in eerste instantie de lokale overheden en de moslimgemeenschap om een zicht te geven van het islamitisch begraven in Vlaanderen. In het eerste hoofdstuk bekijken we de godsdienstige rituelen na het overlijden van een moslim. Het tweede hoofdstuk behandelt de administratieve verplichtingen bij het begraven in het land van herkomst of in België. Hoofdstuk drie beschrijft de mogelijkheden binnen het wettelijke kader voor islamitische begraafpercelen in Vlaanderen. Wij hopen dat deze brochure zal bijdragen tot een dialoog tussen de lokale overheden en de moslimgemeenschap om noden rond het islamitisch begraven te detecteren en samen naar oplossingen te zoeken. De verantwoordelijken van het departement Sociale Zaken staan in principe ook ter beschikking voor ondersteuning. Executieve van de Moslims van België Rouppeplein 16, 1000 Brussel Tel : 026/ administratief verantwoordelijke Sociale Zaken, Yasemin Kilic, Enkele islamitische uitvaartfondsen: Belçika Türk Islam Diyanet Vakfi/ Turkse Religieuze Islamitische Stichting van België BTIDV Cenaze Nakil Fonu Haechtsesteenweg 67, 1210 Brussel Tel : 02/ , Fax : 02/ Belçika Islam Federasyonu/ Belgische Islamitische Federatie BiF Cenaze Fonu Haechtsesteenweg 124, 1030 Brussel Tel : 02/ , Fax : 02/ Pagina 4 Pagina 25

5 NEERPELT Sinds 2005 is de mogelijkheid tot islamitische begraving voorzien op de begraafplaats Sint-Huibrechts-Lille. OOSTENDE De begraafplaats aan de Stuiverstraat te Oostende heeft een perk voor moslims. Het zijn concessies voor 1 persoon met een duur van 25 jaar. RONSE Ronse onderzoekt een werkgroep de mogelijkheden voor islamitische begraving. De begraafplaats wordt binnenkort heringericht. Op een nieuw perk zal rekening worden gehouden met de moslimvoorschriften. SINT-NIKLAAS Sedert januari 2006 beschikt de begraafplaats Heimolen aan de Waasmunsterse Steenweg over een perk, geschikt voor islamitische begravingen. Concessies worden afgesloten voor een duur van 20 of 25 jaar. TIENEN Op de begraafplaats Pollepelveld, in Tienen centrum is een met hagen onderscheiden perk voorzien waar moslim kunnen begraven worden. TURNHOUT Turnhout heeft sinds 2003 op de begraafplaats "Nazareth" een perk voorbehouden voor het begraven van Moslims. De regeling kwam tot stand na een gesprekken tussen de moslimgemeenschap, de integratiesector en het stadsbestuur Het gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen hoefde er niet voor aangepast te worden. Doc.vmc / dirk beersmans B E G R A F E N I S B E G E L E I D I N G I N L E I D I N G Volgens de islam is de dood geen einde, maar wel het begin van een ander leven, namelijk het hiernamaals. Een mens verdient respect zowel in dit leven als na de dood. De wassing van de overledene en de andere begrafenisrituelen staan symbool enerzijds voor de zuivering van bezoedeling door deze vergankelijke wereld, anderzijds voor de voorbereiding en het begin van het eeuwige leven. De begrafenisrituelen voor een moslim(a) (zoals de wassing, de plaatsing van het lichaam in een lijkwade, het gebed voor de overledene, en de begraving) zijn een gemeenschappelijke verplichting voor de moslims (farzoe l-kifâya). W A T M O E T E N M O S L I M S D O E N T I J D E N S D E D O O D - S T R I J D V A N E E N M O S L I M? Het is aangeraden, zo mogelijk, de stervende op zijn rechterzijde te orienteren in de richting van de Ka ba, zijn hoofd een beetje op te heffen (met een kussen) en zijn voeten in de richting van de Ka ba te leggen. De traditie wil ook dat de kalimatoe t-tawhied, de eenheidsformule (lâ ilâha illallâh) en de sjahâda, de geloofsbelijdenis (asjhadoe an lâ ilâha illallâha, wa asjhadoe anna Moehammadan abdoehoe wa rasoêloehoe) worden herhaald, zonder de zieke te dwingen ze te herhalen. Het is ook aanbevolen soera Yâsien of ar-ra d te reciteren. W A T D O E N W E O N M I D D E L L I J K N A H E T O V E R L I J D E N? Na het overlijden sluit men de ogen en de mond van de overledene eventueel met een band van onder de kin tot boven het hoofd. De voeten worden samengebonden. De lectuur van de Koran wordt afgeraden Pagina 24 Pagina 5

6 B E G R A F E N I S B E G E L E I D I N G in de plaats waar de overledene zich bevindt, en dit tot na de rituele wassing. D E B E G R A F E N I S V E R P L I C H T I N G E N Bij het overlijden van een moslim(a) zijn er vier plichten t.o.v. hem/haar: 1. De dodenwassing (ghoesl). 2. Het omwikkelen van het lijk in een (nietgenaaide) lijkwade (de kafan) 3. Het verrichten van het gebed voor de dode (salât al-djanaaza). 4. Hem/haar islamitisch begraven. De dodenwassing Wanneer een moslim overlijdt (thuis of in het ziekenhuis) wordt een imaam of een deskundige zo snel mogelijk geroepen om over te gaan tot de wassing. Zodra het lichaam koud is, wordt het gelegd in de richting van Mekka. Een imaam, of een naaste bloedverwant van hetzelfde geslacht, of de echtgenoot of echtgenote, of een professionele lijkenwasser geeft het lichaam een volledige wasbeurt volgens een ritueel gereglementeerde wijze. Het lichaam moet in de islam zo snel mogelijk gewassen worden. Het lichaam 3x of meer wassen, afhankelijk van hoe noodzakelijk het is. De wassing doen met een doek (washandje) en het lichaam (de LEOPOLDSBURG Het gemeentebestuur is op zoek naar uitbreiding van de gemeentelijke begraafplaatsen. Zodra deze gevonden is wil men rekening houden met belijders van de islamitische godsdienst. LEUVEN De nieuwe parkbegraafplaats "Diestseveld" langs de Diestsesteenweg in Leuven (Kessel-Lo) heeft sinds 2000 een perk ingericht als moslimbegraafplaats (richting Mekka georiënteerd). LOMMEL De gemeente voorziet om tegen 2008 op een nieuwe perk rekening te houden met de moslimvoorschriften. MAASEIK Begravingen die, omwille van religieuze motieven, met het hoofd van de overledene naar het oosten georiënteerd moeten gebeuren, kunnen sinds 1998 plaatsvinden op de daartoe voorziene ruimte op de begraafplaats van Egelsveld. Overledenen van buiten de gemeente worden toegelaten mits er uitzonderlijke banden zijn met Maaseik. MAASMECHELEN De gemeente onderzoekt momenteel wat de mogelijkheden zijn. MECHELEN Er is een plaats voorzien waar rituele wassingen kunnen gebeuren. De gemeente onderzoekt hoe kan tegemoetgekomen worden aan de wensen voor een islamitische begraving, rekening houdende met de bestaande regelingen, o.m. inzake concessies. MOL De gemeente heeft op de begraafplaats Kruisven een perk voor de belijders van de islamitische godsdienst, waarbij de graven in de richting van Mekka worden geordend. Pagina 6 Pagina 23

7 EEKLO Het stadsbestuur van Eeklo heeft plannen om op de begraafplaats van Eeklo centrum een perk te voorzien waar moslims kunnen worden begraven. GENK Het kerkhof van Waterschei beschikt over een perk waar moslims met het gezicht naar Mekka kunnen worden begraven. Het is geen exclusief moslimperk en het betreft een begraving in een concessie van minimaal 30 jaar volgens de geldende voorschriften. GENT Op de Gentse begraafplaatsen is er geen afzonderlijke moslimperk voorzien. Wel wordt er op aanvraag een perceel gezocht waarvan de ligging het best overeenstemt met de richting Mekka. HAALTERT Momenteel wordt er gewerkt aan de herinrichting en verfraaiing van de begraafplaats van de verschillende deelgemeenten en er zal nagegaan worden op welke begraafplaats eventueel ook een perk kan ingericht worden voor teraardebestelling van moslims. HEUSDEN-ZOLDER Op de begraafplaats Berkenbos is er een perk voorzien voor het begraven van Islamitische kinderen. Er worden ondertussen ook Islamitische volwassenen begraven. HOUTHALEN-HELCHTEREN Er is een perk aangelegd waarbij rekening is gehouden met de moslimvoorschriften. KORTRIJK Er is een ruimte vrijgemaakt op een openbare begraafplaats om moslims te begraven in de richting van het oosten, de ruimte wordt afgeschermd door een groenscherm met een ingang en uitgang. B E G R A F E N I S B E G E L E I D I N G geslachtsdelen) bedekken. De geslachtsdelen wassen. De kleine rituele wassing (woedoê ) verrichten zoals voor het gebed. Het ganse lichaam wassen, beginnend met de rechterzijde. Mannen worden door mannen gewassen en vrouwen door vrouwen, met uitzondering van de echtgenoot: hij mag zijn vrouw wassen en omgekeerd. De wassing dient te gebeuren door iemand die ermee vertrouwd is en best iemand die familie is van de overledene. De lijkwade of Kafan Hoewel er variaties zijn, wordt de voorkeur gegeven aan eenvoud in het omwikkelen van het lijk, met de lijkwade. Meestal gebruikt men drie stukken stof voor mannen en vijf voor vrouwen, waarbij het lichaam geheel en al omwikkeld is door het finale, strak aangetrokken doek. Hoewel een eenvoudige kist mag gebruikt worden, is zulks toch niet vereist. Het omwikkelen gebeurt als volgt: Eerst legt mijn beide armen over elkaar waarbij de rechterarm op de linker bovenarm ligt. Kortom: op de manier hoe men zijn handen tijdens het islamitische gebed legt. Dan is het beste dat er twee personen aan beide uiteinden van het lichaam staan namelijk aan het hoofd en aan de voeten. Men moet zorgen dat de eerste inwikkeling goed en degelijk gebeurt, anders kan het moeilijkheden met zich meebrengen voor de overige twee kafans. Pagina 22 Pagina 7

8 B E G R A F E N I S B E G E L E I D I N G Het gebed voor de dode De uitvaartplechtigheid (met het gebed voor de dode, de salât aldjanâzah) mag gehouden worden in een zuivere en waardige plaats, binnenshuis of buitenshuis uiteraard ook in de moskee. Bij de korte, vierdelige dienst blijft de congregatie de gehele tijd rechtstaan. E E N S T A N D V A N Z A K E N Overgenomen van vzw Vlaams Minderhedencentrum September 2007 Begrafenisrituelen De dode wordt gezamenlijk naar het graf gedragen. Men zorgt er eveneens voor dat hij correct in het graf wordt neergelegd en het graf aansluitend weer met aarde gevuld wordt. Islamitisch begraven en begrafenisrituelen: 1. De moslims moeten op eigen begraafpercelen worden begraven. 2. Het graf van de overledene moet georiënteerd zijn in de richting van Mekka. 3. Het lichaam van de overledene moet in het graf op zijn rechterzijde worden geplaatst, in de richting van Mekka. 4. Moslims worden in het algemeen in een lijkwade begraven, rechtstreeks in de grond. 5. Het graf wordt in de islam beschouwd als het goed van de dode, een eeuwig bezit toegewezen door de gemeenschap. De dode wordt altijd alleen begraven. 6. In geval van overmacht is het toegestaan een lichaam te ontgraven nadat het lichaam ontbonden is, ten einde met andere overledenen begraven te worden. De resten van het lijk moeten worden overgebracht naar een gemeenschappelijke, islamitische grafkuil, binnen hetzelfde islamitische perceel. In geval het lijk niet zou zijn ontbonden, aan het einde van de concessie, moet er een bijko- Basis: gegevens lokale integratiediensten en regionale integratiecentra ANTWERPEN De stad Antwerpen heeft sinds februari 1993 op haar begraafplaats een perk specifiek voor moslims opgezet. De islamitische begraafplaats is tot stand gekomen na gesprekken met vertegenwoordigers van de moslimverenigingen in Antwerpen en het Islamitisch centrum van Brussel. Deze laatste treedt op als borg voor de concessiehouders. BERINGEN Op de begraafplaats van Beringen-Mijn, de 'parochie' waar ook veruit de meeste moslims wonen en waar zich de moskee situeert, is er een apart perk voorzien waar er volgens de moslimvoorschriften kan begraven worden. BRUGGE Op de parkbegraafplaats Blauwe Toren is er sinds 1999 mogelijkheid voor de moslims om zich te laten begraven volgens de voorschriften van de Islam. Een perk is gezien de gunstige oriëntatie zeer gepast voor islamitische teraardebestellingen. Het is geen voorbehouden perk, enkel voor moslims. DEINZE De gemeente Deinze onderzoekt de mogelijkheid voor de aanleg van een perk voor moslims. Pagina 8 Pagina 21

9 als de gemeente het voorbehouden perceel of een in dit perceel gelegen individueel graf herneemt, met name nadat de concessie verstreken is zonder dat een aanvraag tot hernieuwing werd ingediend, kunnen de opgegraven stoffelijke overblijfselen naar een daarvoor bestemd perceel van de begraafplaats overgebracht worden. De begraving van een belijder van de islamitische godsdienst moet dus gebeuren in het kader van de geldende regelgeving op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. De aanvraag om te worden begraven op het moslimsperceel kan worden gedaan door: de overledene (d.m.v. de tijdens zijn leven opgemaakte wilsbeschikking); de familie andere personen die bevoegd zijn om in de lijkbezorging te voorzien. B E G R A F E N I S B E G E L E I D I N G 6. In geval van overmacht is het toegestaan een lichaam te ontgraven nadat het lichaam ontbonden is, ten einde met andere overledenen begraven te worden. De resten van het lijk moeten worden overgebracht naar een gemeenschappelijke, islamitische grafkuil, binnen hetzelfde islamitische perceel. In geval het lijk niet zou zijn ontbonden, aan het einde van de concessie, moet er een bijkomende duur worden voorzien. 7. Het graf kan een beetje verheven worden, ten einde het te kunnen herkennen als graf (maar niet versierd met bv. een grafmonument). 8. Het graf moet ruim genoeg zijn en over de nodige diepte beschikken; men kan voor de uitgraving kiezen tussen 2 opties; a) een eenvoudige, diepe put; b) de beste optie is de zogenaamde 'lahd', d.w.z. met een nis in het onderste gedeelte van het graf, uitgegraven in de richting van Mekka. De wanden worden verstevigd, zodat zij met stenen of planken kunnen worden afgedekt, om aldus te voorkomen dat er aarde zou vallen op de dode. Daarop kan het graf met aarde opgevuld worden. 9. Het graf mag gemarkeerd worden met een eenvoudige steen aan het hoofd, maar alles wat verder dan dat gaat, moet vermeden worden. Bezoek aan het graf en het brengen van gebeden voor de afgestorvene zijn verdienstelijke handelingen. 10. Het is verboden op het graf te zitten of te stappen, uit respect voor de overledene. Hierdoor kan een grasperk een probleem zijn in de mate dat er over gelopen wordt, als het gras gemaaid wordt; het verdient dus de voorkeur keien te gebruiken. 11. De familie of andere moslims dragen de kist tot aan het graf. Bij begravingen in België mogen de grafdelvers wel helpen om de overledene (d.m.v. koorden) in het graf te laten zakken. Pagina 20 Pagina 9

10 B E G R A F E N I S B E G E L E I D I N G 12. De begrafeniskosten worden afgetrokken van het vermogen van de overledene; anders zijn ze ten laste van de wettelijke erfgenamen of ten laste van de moslimgemeenschap. Rituelen beschreven in dit hoofdstuk zijn algemeen geldig voor de verschillende rechtsscholen in de islam. Hier doen we een oproep om met de lokale moslimgemeenschap te overleggen voor verduidelijking en verdere verdieping. Gelezen en verbeterd door: UGURLU Semsettin (Raad van Theologen) OZCAN Hayrettin (Raad van Theologen) dene tijdens zijn leven of van zijn familie of van iedere persoon die voor de begrafenis kan instaan. Het moet steeds mogelijk zijn om in de andere gedeelten van de begraafplaats begraven te worden; de burgemeester tot wie een verzoek tot begraving in een voorbehouden perceel gericht wordt, mag in geen geval bij de betrokken religieuze overheid nagaan of de overledene al dan niet moslim was. Het behoort dus niet aan de religieuze overheid om te bepalen wie al of niet op het perceel begraven kan worden. De tussenkomst van de burgemeester beperkt zich tot de registratie van de wens van de overledene of van zijn familie of van degene die voor de begrafenis kan instaan; het perceel in kwestie mag niet geïsoleerd worden van de rest van de begraafplaats door een materiële scheiding van welke aard dan ook. Het is wel mogelijk om het perceel te identificeren, bijvoorbeeld door middel van een toegang via een apart gangpad. Het betreft enkel een voorbehouden perceel waarvan de algemene aanleg toelaat dat de graven in een welbepaalde richting, namelijk naar de stad Mekka, worden gericht en dat de graven worden verhoogd; de kisting en begraving moet gebeuren met naleving van de regelgeving inzake de hygiëne en de volksgezondheid. De begraving kan gebeuren in een doodskist of ander lijkomhulsel, waarvan de voorwaarden worden omschreven in het besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de voorwaarden waaraan een doodskist of een ander lijkomhulsel moet beantwoorden; bij de uitoefening van het recht om op het graf van zijn verwante of vriend een grafteken te laten plaatsen, tenzij de overledene anders heeft beschikt of zijn verwanten zich ertegen verzetten en zonder afbreuk te doen aan het recht van de concessiehouder, moet het gemeentelijk reglement terzake uiteraard worden nageleefd; Pagina 10 Pagina 19

11 richten op een manier die rekening houdt met de gevoeligheden en de geloofsovertuigingen van de overledene en zijn familie. Dat betekent niet dat gemeentelijke begraafplaatsen kunnen worden aangelegd die tegelijk confessioneel zijn, dat wil zeggen ingedeeld volgens de geloofsovertuiging die de overledenen tijdens hun leven hebben beleden. Het is evenwel niet onverenigbaar met de hiervoor vermelde fundamentele beginselen dat de gemeente aparte percelen zou reserveren voor een bepaalde groep, bijvoorbeeld de belijders van een bepaalde godsdienst of filosofische overtuiging, waardoor de graven met soortgelijke externe kenmerken kunnen worden gegroepeerd. De gemeenten zijn trouwens al op die manier te werk gegaan ten opzichte van bepaalde categorieën van overledenen. Zo heeft men op een begraafplaats bijvoorbeeld een ereperk gereserveerd voor de gewezen burgemeesters, een perceel voor de oud-strijders of voor kinderen die op jonge leeftijd overleden zijn, enzovoort. I S L A M I T I S C H E B E G R A A F P E R C E L E N : De huidige regelgeving sluit bijgevolg de inrichting van een apart perceel op basis van de volgende principes niet uit: de graven worden in de richting van Mekka geordend; de toegang tot het perceel gebeurt - binnen de begraafplaats via een aparte weg of een apart gangpad; de graven worden gedurende een bepaalde termijn behouden (dat kan verwezenlijkt worden door middel van een concessie; niet-geconcedeerde graven kunnen na 10 jaar worden hernomen). Een altijddurende concessie is echter niet mogelijk, overeenkomstig het decreet; de begraving van de overledenen in het aparte perceel kan enkel voortvloeien uit een uitdrukkelijke uiting in die zin van de overle- B E G R A V E N I N H E R K O M S T L A N D O F B E L G I E Aangepast overgenomen uit de brochure: Wat bij het overlijden van uw dierbare? van MEDIMMIGRANT De familie kan beslissen het lichaam van de overledene in het herkomstland te begraven. Deze wens kan gebaseerd zijn op velerlei redenen bv. de wens om de overledene in zijn/haar geboortedorp te begraven of bij andere familieleden. Ook kan de familie wensen dat het graf een eeuwige concessie is. In de meeste situaties komen reisbijstandverzekeringen, levensverzekering, schuldsaldoverzekering, overlijdensverzekering of andere verzekeringen tussen bij de repatriëring van het lichaam en het betalen van de kist. In andere gevallen wordt het lichaam hier in een islamitische begraafplaats begraven. Hier kan een begrafenisondernemer ingeschakeld worden die alsook de administratieve zaken opneemt. De taak van de begrafenisondernemer is het begeleiden bij vele praktische zaken na het overlijden. Hij regelt vooral de administratieve formaliteiten bij de gemeente zoals bijvoorbeeld de aangifte van overlijden, het aanvragen van concessie, enz. Daarna regelt hij de lijkenwassing, verzorging van de begrafenisdienst en het lijkenvervoer in samenwerking met een imam. Achteraf levert hij een kopie van de factuur van de lijkkist voor de aanvraag van een begrafenisvergoeding bij de mutualiteit. Na het overlijden moet de dienst van Burgerlijke Stand op de hoogte gebracht worden waarbij volgende documenten voorgelegd worden: het attest van overlijden opgemaakt door de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld Pagina 18 Pagina 11

12 B E G R A V E N I N H E R K O M S T L A N D O F B E L G I E de identiteitskaart van de overledene het rijbewijs van de overledene, indien van toepassing het huwelijksboekje; voor ongehuwde overledenen het huwelijksboekje van de ouders of een geboorteakte voor niet-inwoners: tevens een attest inzake de plaats van begrafenis afgeleverd door het gemeentebestuur van de laatste woonplaats voor begravingen buiten het grondgebied is een "toelating tot begraven" vereist van het gemeentebestuur op wiens grondgebied de begraafplaats gelegen is. R E P A T R I Ë R I N G N A A R H E T H E R K O M S T L A N D administratieve formaliteiten De familie kan het lichaam vergezellen en een ticket boeken voor het vliegtuig dat het lichaam als vracht meedraagt. Deze informatie krijgen ze van de begrafenisonderneming die de repatriëring organiseert. De volgende documenten moeten voorhanden zijn vooraleer het repatrieren doorgaat: 1. Medisch attest waaruit blijkt dat overledene niet aan een besmettelijke ziekte leed. Dit wordt geëist door de douane. Dit document wordt opgesteld door de dokter die de dood vaststelde. 2. Toelating van de ambassade of consulaat van het herkomstland om het stoffelijk overschot over te brengen. 3. Toelating van de gemeente van bestemming. Deze toelating wordt gegeven via het consulaat of ambassade. 4. Bewijs van ter plaatste zijn van een ontvanger van het lichaam. godsdienst belijden. Om dezelfde reden kan men niemand al of niet officieel verzoeken om een niet-gemeentelijke begraafplaats te kiezen voor zijn begraving. Het is evenmin conform het gelijkheidsbeginsel om iemand te verplichten of te verzoeken de voorkeur te geven aan een begraafplaats in het buitenland of aan een particuliere begraafplaats in het Vlaamse Gewest. Kortom: de gelijke toegang tot de gemeentelijke begraafplaats moet voor iedereen inclusief de moslims - worden gegarandeerd. 3. De keuze van de begraafplaats door de burgerlijke gemeentelijke overheid op basis van de godsdienst of de geloofsovertuiging kan niet. De burgerlijke overheid kan niet op basis van de godsdienst of de geloofsovertuiging van de overledene bepalen waar hij/zij op de begraafplaats begraven wordt. Alleen het individu of na zijn overlijden zijn familie of iedere persoon die voor de begrafenis kan instaan kan dat bepalen. Bovendien betekent de gelijke toegang tot de begraafplaats dat er geen voorrechten worden gegeven aan bepaalde godsdiensten ten aanzien van andere godsdiensten of ten aanzien van zij die geen godsdienst belijden. Krachtens artikel 4, eerste lid, van het decreet vallen de gemeentelijke begraafplaatsen onder het gezag, de politie en het toezicht van de gemeenteoverheden, die ervoor zorgen dat er geen wanorde heerst, dat er geen handelingen in strijd met de eerbied voor de doden worden verricht en dat er geen opgraving plaatsheeft zonder verlof. De gemeentelijke overheid, die met toepassing van deze bepaling de politiemacht uitoefent op de begraafplaatsen waarover zij verantwoordelijk is, kan binnen het kader van de wetgeving die begraafplaatsen in- Pagina 12 Pagina 17

13 B E G I N S E L E N D I E B E G R A A F P L A A T S E N K E N M E R K E N : M.b.t. dit onderwerp is het noodzakelijk te herinneren aan de drie fundamentele beginselen: 1. Het gemeentelijke karakter van de begraafplaatsen. De begraving van de stoffelijke overschotten van overleden personen en daaruit voortvloeiend de inrichting van de begraafplaatsen, vallen onder de taken die de gemeentelijke overheid moeten behartigen, inzonderheid inzake de openbare veiligheid en hygiëne. Het decreet kent aan de gemeenten een belangrijke rol toe voor wat de begraafplaatsen betreft. Krachtens artikel 16, 1, van het decreet mag alleen op gemeentelijke of intergemeentelijke begraafplaatsen worden begraven. De overledene mag en moet begraven liggen op de openbare begraafplaats, waarvan de inrichting een recht en een plicht is voor de gemeente. Het bestaan van een gecentraliseerde wetgeving geeft echter aan dat het niet om een materie van louter gemeentelijk belang gaat. 2. Het neutrale karakter van de begraafplaats. De begraafplaats heeft een neutraal karakter. Het is bijgevolg niet toegestaan op de begraafplaats een onderscheid te maken of te discrimineren op basis van geloof of eredienst van de overledene of omstandigheden eigen aan zijn dood. Het zou strijdig zijn met het gelijkheidsbeginsel dat van toepassing is op de gebruikers van een openbare dienst, om aan personen de toegang tot de openbare begraafplaats te ontzeggen omdat ze een bepaalde B E G R A V E N I N H E R K O M S T L A N D O F B E L G I E Dit kan een familielid of een loodseigenaar op de luchthaven zijn. Het is belangrijk dat de identificatiedocumenten van de overledene zo snel mogelijk naar de ambassade van het herkomstland gefaxt worden. Deze moet immers toelating geven tot de acceptatie van het lichaam. Het is niet mogelijk om iemand zonder identiteitsdocumenten te repatrieren. In de meeste situaties komen reisbijstandverzekeringen, levensverzekering, schuldsaldoverzekering, overlijdensverzekering of andere verzekeringen (bv. van de veroorzaker van een dodelijk ongeval) tussen bij het repatriëren van het lichaam en het betalen van de kist. factoren van belang bij een repatriëring De gemeenteadministratie: De gemeente van overlijden vraagt een tussenkomst voor de verzegeling van de kist. Dit is voor elke gemeente verschillend. De vliegtuigmaatschappijen: Elke vliegtuigmaatschappij heeft een andere prijs voor het vervoeren van vracht. Meestal ligt de prijs erg hoog. Deze prijs kan variëren van 750 Euro tot Euro. De nationale vliegtuigmaatschappijen van Pakistan en Iran vervoeren gratis de lichamen van de onderdanen. De douaneadministratie: De douanes vragen al dan niet een tussenkomst voor toelaten of doorlaten van een lichaam plus een bedrag voor het vervullen van andere administratieve formaliteiten. Het type lijkkist: Als het lichaam van de overledene per vliegtuig wordt vervoerd, is een speciale zinken binnenkist met een houten of spaanplaat buitenkist nodig. Het gewicht van de kist is belangrijk, want er moet per kilo worden Pagina 16 Pagina 13

14 B E G R A V E N I N H E R K O M S T L A N D O F B E L G I E betaald. Het gewicht van het lichaam: Het lichaam wordt beschouwd als vracht waarvoor per kilo betaald moet worden. De consulaten van het herkomstland: Ze kunnen al dan niet een bedrag vragen om het lichaam op het grondgebied te laten. luchthavenmortuarium In Vlaanderen mag een overledene niet langer dan twaalf uur op regelmatige basis bewaard worden in een ruimte, zonder dat men beschikt over een koelcel of rouwkamer. aankomst in het herkomstland Een Belgische begrafenisondernemer gaat in principe niet mee naar het herkomstland. Eenmaal in het herkomstland wordt het lichaam in ontvangst genomen door een loodseigenaar die de douanedocumenten regelt, of rechtstreeks door de familie. Dit moet op voorhand vaststaan, anders kan de luchtvaartmaatschappij beslissen dat de repatriëring niet doorgaat. Aangepast overgenomen uit de omzendbrief van 10 maart 2006 betreffende de toepassing van het decreet van het Vlaams Parlement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging De bijdrage van hoofdstuk 3 van deze brochure is de situatie m.b.t. de begraafplaatsen en de lijkbezorging voor de belijders van de islamitische godsdienst in Vlaanderen nader toe te lichten en te vermelden wie in Vlaanderen hieromtrent bevoegd is en waar men zich eventueel met vragen kan wenden. Vanaf 1 januari 2002 zijn de gewesten bevoegd voor de materie van de begraafplaatsen en lijkbezorging. Het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging regelt dit voor het Vlaams Gewest. Er zijn drie uitvoeringsbesluiten op het decreet van 16 januari 2004: Het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria. Het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 tot bepaling van de voorwaarden waaraan een doodskist of een ander lijkomhulsel moet beantwoorden. Het besluit van de Vlaamse Regering van 24 februari 2006 tot vaststelling van de wijzen van lijkbezorging en de rituelen van de levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid. Deze kunnen opgenomen worden in de schriftelijke kennisgeving van de laatste wilsbeschikking die aan de ambtenaar van de burgerlijke stand kan overgemaakt worden. De omzendbrief van 10 maart 2006 handelt in punt VII. over de lijkbezorging van overledenen die tijdens hun leven een bepaalde godsdienst of filosofische overtuiging beleden. Pagina 14 Pagina 15

PRINCIPES INZAKE ISLAMITISCH BEGRAVEN OP EEN BEGRAAFPLAATS IN VLAANDEREN

PRINCIPES INZAKE ISLAMITISCH BEGRAVEN OP EEN BEGRAAFPLAATS IN VLAANDEREN VOORUITGANGSTRAAT 323 BUS 1 1030 BRUSSEL T 02/205 00 50 F 02/205 00 60 INFO@VMC.BE - WWW.VMC.BE PRINCIPES INZAKE ISLAMITISCH BEGRAVEN OP EEN BEGRAAFPLAATS IN VLAANDEREN VMC - SEPTEMBER 2007 1. Een gemeentelijke

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de heren Frank Creyelman, Wim Van Dijck, Johan Deckmyn, Luk Van Nieuwenhuysen en Christian Verougstraete

VOORSTEL VAN DECREET. van de heren Frank Creyelman, Wim Van Dijck, Johan Deckmyn, Luk Van Nieuwenhuysen en Christian Verougstraete Zit ting 2007-2008 14 februari 2008 VOORSTEL VAN DECREET van de heren Frank Creyelman, Wim Van Dijck, Johan Deckmyn, Luk Van Nieuwenhuysen en Christian Verougstraete houdende wijziging van het decreet

Nadere informatie

Islamitisch begraven in Vlaanderen. Inspiratie voor lokaal overleg

Islamitisch begraven in Vlaanderen. Inspiratie voor lokaal overleg Inspiratie voor lokaal overleg november 2013 In deze brochure 1. Naar een lokaal overleg... 3 2. Begraven in Vlaanderen...4 3. Wat zegt de wet?... 5 4. Islamitische voorschriften... 7 5. Wat kan uw gemeente

Nadere informatie

Zitting van 25 februari 2008. Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 42 en 64;

Zitting van 25 februari 2008. Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 42 en 64; UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 25 februari 2008 Aanwezig : G. Naeyaert, voorzitter, N. De Cuyper, burgemeester, P. Vanthournout, A. Verhelst, W. Depoorter, L. Denolf, E.

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HERENT

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HERENT POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HERENT AFDELING 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Elk overlijden in de gemeente moet zonder verwijl en uiterlijk de eerstvolgende werkdag

Nadere informatie

I.T WIJZE VAN LIJKBEZORGING EN RITUELEN

I.T WIJZE VAN LIJKBEZORGING EN RITUELEN I.T. 153 - WIJZE VAN LIJKBEZORGING EN RITUELEN Inhoud I.T. 153 - WIJZE VAN LIJKBEZORGING EN RITUELEN... 1 TOEPASSING VOOR DE GEMEENTEN VAN HET VLAAMSE GEWEST... 2 Algemeenheden... 2 Samenstelling van de

Nadere informatie

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (Belgisch Staatsblad van 10 februari 2004), gewijzigd bij de decreten van:

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (Belgisch Staatsblad van 10 februari 2004), gewijzigd bij de decreten van: 1 Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (Belgisch Staatsblad van 10 februari 2004), gewijzigd bij de decreten van: - 10 november 2005 (B.S. van 15 december 2005); - 18 april

Nadere informatie

CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN. (10 januari 2013)

CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN. (10 januari 2013) ons kenmerk P1.3/PRO 03.01 CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN (10 januari 2013) De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Nadere informatie

Artikel 1. Het huishoudelijk reglement op gemeentelijke begraafplaatsen, zoals hieronder weergegeven, goed te keuren.

Artikel 1. Het huishoudelijk reglement op gemeentelijke begraafplaatsen, zoals hieronder weergegeven, goed te keuren. Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de

Nadere informatie

WAT BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW DIERBARE?

WAT BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW DIERBARE? WAT BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW DIERBARE? FORMALITEITEN VOOR EEN BEGRAFENIS - CREMATIE REPATRIËRING VAN EEN LICHAAM INHOUD 1. Procedure bij een overlijden...2 1.1. Vaststelling door een arts... 2 1.2. Aangifte

Nadere informatie

reglement begraafplaatsen aanpassing Gelet op het reglement op de begraafplaatsen dd ; Gelet op het bericht dd. 16 februari 2015 van dhr.

reglement begraafplaatsen aanpassing Gelet op het reglement op de begraafplaatsen dd ; Gelet op het bericht dd. 16 februari 2015 van dhr. reglement begraafplaatsen aanpassing Gelet op het reglement op de begraafplaatsen dd 16.12.2015; Gelet op het bericht dd. 16 februari 2015 van dhr. Michaël Cornelis, Afdeling Lokale Financiën, Agentschap

Nadere informatie

Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2;

Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; 1 Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32 van

Nadere informatie

Inlichtingen begrafenissen in concessies

Inlichtingen begrafenissen in concessies Gemeentebestuur van Jette Inlichtingen begrafenissen in concessies Mevrouw, Mijnheer, Een naaste verliezen is een pijnlijk moment. Met deze brochure wensen wij u te informeren en te begeleiden. Er moeten

Nadere informatie

Oefenvragen onderdeel Wet op de lijkbezorging

Oefenvragen onderdeel Wet op de lijkbezorging Oefenvragen onderdeel Wet op de lijkbezorging Opgave 1: Welke stelling is juist. a. Van een overlijden dient aangifte te worden gedaan bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de overledene is geboren.

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING. Begraafplaatsen

POLITIEVERORDENING. Begraafplaatsen POLITIEVERORDENING Begraafplaatsen A. Algemene bepalingen Artikel 1 De gemeente beschikt over 3 begraafplaatsen gelegen te Denderleeuw - Toekomststraat, Iddergem - Kloosterstraat, Welle Welleplein. Artikel

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. op de begraafplaatsen en de lijkbezorging TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. op de begraafplaatsen en de lijkbezorging TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Stuk 1864 (2003-2004) Nr. 11 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 7 januari 2004 ONTWERP VAN DECREET op de begraafplaatsen en de lijkbezorging TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie : 1864 (2003-2004)

Nadere informatie

ERKENNING VAN DE MOSKEEËN IN VLAANDEREN

ERKENNING VAN DE MOSKEEËN IN VLAANDEREN ERKENNING VAN DE MOSKEEËN IN VLAANDEREN EXECUTIEF VAN DE MOSLIMS VAN BELGIË INHOUD Erkende islamitische gemeenschappen in Vlaanderen... 4 Erkenningsprocedure... 5 Gevolgen van de erkenning van een moskee...

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN

POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN Van kracht vanaf 1 september 2006 Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 3 juli 2006 1 De raad in openbare zitting, Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 23 februari 2013 Artikel 1 de gemeenteraadbeslissing van 18 september 2008 houdende goedkeuren huishoudelijk reglement begraafplaatsen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HOOFDSTUK 1 : ALGEMEEN Artikel 1 De teraardebestelling van stoffelijke overschotten is mogelijk op de werkdagen van 09.00 uur tot 12.00

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/28740 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Kadrouch-Outmany, Khadija Title: Islamic burials in the Netherlands and Belgium.

Nadere informatie

Reglement begraafplaats

Reglement begraafplaats Reglement begraafplaats Algemeen reglement Artikel 1: De begraafplaats Hofheide is een Intergemeentelijke Begraafplaats onder het beheer van de Intergemeentelijke samenwerking voor crematoriumbeheer in

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG SCSZ/05/97 1 BERAADSLAGING NR. 05/034 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE BUITENLANDSE VERZEKERDEN, DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN HET VLAAMS ZORGFONDS, MET HET

Nadere informatie

CIRCULAIRE NOTA. (16 mei 2008)

CIRCULAIRE NOTA. (16 mei 2008) K O N I N K R I J K BE L G I Ë F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t B u i t e n l a n d s e Z a k e n, B u i t e n l a n d s e H a n d e l e n O n t w i k k e l i n g s s a m e n w e r k i n g

Nadere informatie

Mijn wilsbeschikking

Mijn wilsbeschikking Mijn wilsbeschikking Op dit document kan u verklaren wat uw persoonlijke wensen zijn met betrekking tot uw eigen uitvaart. Deze laatste wilsbeschikking bestaat uit verschillende onderdelen. Laat uw wilsbeschikking

Nadere informatie

s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2010

s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2010 s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2010 Inhoudstafel 1. Doelstellingen 2. Methodologie 3. De doden gedenken 4. Allerheiligen 5. Begrafenissen 6. Conclusies 2 Doelstellingen De

Nadere informatie

Aanbeveling behandeling stoffelijk overschot van een patie nt met virale hemorragische koorts

Aanbeveling behandeling stoffelijk overschot van een patie nt met virale hemorragische koorts Aanbeveling behandeling stoffelijk overschot van een patie nt met virale hemorragische koorts Gevalideerd door de RMG op 23 / 04 / 2015 Inhoud Inhoud... 2 Retroacte... 3 Juridisch kader... 3 Federale overheid...

Nadere informatie

Retributiereglement van 23 december 2014 op de begraafplaatsen, verkoop en plaatsing van graf- en of urnenkelders en columbariumnissen

Retributiereglement van 23 december 2014 op de begraafplaatsen, verkoop en plaatsing van graf- en of urnenkelders en columbariumnissen Retributiereglement van 23 december 2014 op de begraafplaatsen, verkoop en plaatsing van graf- en of urnenkelders en columbariumnissen De gemeenteraadsbeslissing van 29 maart 2011 houdende aanpassing van

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden

Wat te doen bij overlijden Wat te doen bij overlijden T +32(0)89 32 50 50 F +32(0)89 32 79 00 info@zol.be Campus Sint-Jan Schiepse bos 6 B 3600 Genk Campus Sint-Barbara Bessemerstraat 478 B 3620 Lanaken Medisch Centrum André Dumont

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN

POLITIEVERORDENING OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN POLITIEVERORDENING OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117, 119, 119bis, 133 en 135, 2; Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen

Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen HOOFDSTUK 1: ALGEMEENHEDEN Artikel 1 Op de gemeentelijke begraafplaatsen van Berlare is de begraving van stoffelijke overschotten en asurnen, de bijzetting van asurnen in het columbarium en de asuitstrooiing

Nadere informatie

Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, in het bijzonder de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32;

Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, in het bijzonder de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32; POLITIEREGLEMENT overlijden en begraafplaats Gelet op het strafwetboek artikels 143, 315 1, 340 en 526; Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, in het bijzonder de artikelen

Nadere informatie

s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2011

s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2011 s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2011 Inhoudstafel 1. Doelstellingen 2. Methodologie 3. De herdenking van overleden personen 4. Allerheiligen 5. De begrafenis 6. Conclusies

Nadere informatie

Reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging

Reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging Reglement Reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging Vastgesteld door de gemeenteraad op 5 december 2007 Afdeling I : algemene bepalingen Art. 1 : De gemeente beschikt over vijf gemeentelijke begraafplaatsen:

Nadere informatie

= Wilsbeschikking = voor de persoonlijke wensen van mijn Islamitische uitvaart

= Wilsbeschikking = voor de persoonlijke wensen van mijn Islamitische uitvaart = Wilsbeschikking = voor de persoonlijke wensen van mijn Islamitische uitvaart Deze wensen en aanwijzingen zijn door mij vastgesteld om als leidraad te dienen bij de regeling en uitvoering van mijn Islamitische

Nadere informatie

Politiereglement op de begraafplaatsen

Politiereglement op de begraafplaatsen Politiereglement op de begraafplaatsen Afdeling 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Elk overlijden in de gemeente wordt zonder verwijl aangegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit geldt eveneens

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 7 mei 2010)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 7 mei 2010) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 7 mei 2010) AFDELING 1 VASTSTELLING OVERLIJDEN, LIJKBEZORGING, BEGRAVINGEN EN ONTGRAVINGEN

Nadere informatie

vóór dóór Het begrip eeuwig begraven wat vaak gebruikt wordt, is enorm misleidend en niet correct!!

vóór dóór Het begrip eeuwig begraven wat vaak gebruikt wordt, is enorm misleidend en niet correct!! De uitvaartverzorger draagt zorg voor alle wettelijke handelingen die nodig zijn om de complete uitvaart in goede banen te leiden. Tevens coördineert hij met alle betrokken partijen zoals het rouwvervoer,

Nadere informatie

Stedelijk reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. Stad Kortrijk

Stedelijk reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. Stad Kortrijk 1 Stedelijk reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. Stad Kortrijk Goedgekeurd door de gemeenteraad van 6 juni 2011 2 Inhoudstabel Hoofdstuk I. Algemeenheden.blz. 3 Definities De begraafplaatsen

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging; Belasting op het begraven. Aanpassing. DE RAAD, Juridische overwegingen Gelet op de artikelen 41, 162 en 170 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 42, 186 en 253 van het Gemeentedecreet; Gelet op het

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN

POLITIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN POLITIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN Art. 1: De gemeente beschikt over 8 begraafplaatsen gelegen te Elst, Everbeekbeneden, Everbeek-boven, Michelbeke, Nederbrakel, Opbrakel, Parike en Zegelsem. I.

Nadere informatie

Versie van 14-11-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2.

Versie van 14-11-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Versie van 14-11-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Begunstigden 3. Voorwaarden 4. Begrafeniskosten 5. Bedrag

Nadere informatie

EXECUTIEVE VAN DE MOSLIMS VAN BELGIË

EXECUTIEVE VAN DE MOSLIMS VAN BELGIË Charter bedienaar van de islamitische eredienst (imam/predikante) Organigram Minister van Justitie Executieve van de Moslims van België Bedienaar islamitische eredienst Beheerraad van de moskee De Executieve

Nadere informatie

Uw wensen en uw nabestaanden

Uw wensen en uw nabestaanden UITVAARTVERZEKERING bpost bank Uw wensen en uw nabestaanden Voorafgaand Met deze brochure informeert u uw nabestaanden over uw persoonlijke wensen. Vul de brochure zo volledig mogelijk in en bewaar ze

Nadere informatie

De categorieën vermeld onder de nrs. 4 en 5 worden wat de retributie betreft gelijkgesteld met de inwoners.

De categorieën vermeld onder de nrs. 4 en 5 worden wat de retributie betreft gelijkgesteld met de inwoners. REGLEMENT OP BEGRAAFPLAATSEN Titel 1:INRICHTING EN BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATSEN 1.1 Bestaande begraafplaatsen in de gemeente Laarne Artikel 1: de gemeente Laarne beschikt over 2 begraafplaatsen: a) De

Nadere informatie

U bewaart deze bij uw belangrijke papieren of u geeft deze af aan degene die de uitvaart te zijner tijd met ons bespreekt. Geboortedatum: te: BSN:

U bewaart deze bij uw belangrijke papieren of u geeft deze af aan degene die de uitvaart te zijner tijd met ons bespreekt. Geboortedatum: te: BSN: 1 Wilsbeschikking Bij een overlijden voelen nabestaanden zich gesteund als zij weten hoe de overledene dacht over zijn of haar afscheid en uitvaart. Om uw nabestaanden niet in onwetendheid achter te laten

Nadere informatie

Inlichtingen betreffende het afstaan van een lichaam na overlijden aan het Vesalius Instituut. Laatste wilsbeschikking

Inlichtingen betreffende het afstaan van een lichaam na overlijden aan het Vesalius Instituut. Laatste wilsbeschikking FACULTEIT GENEESKUNDE VESALIUS INSTITUUT VAARDIGHEIDSCENTRUM ANATOMIE MINDERBROEDERSSTRAAT 12, BLOK Q, BUS 1031 BE-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Inlichtingen betreffende het afstaan van een

Nadere informatie

Versie van DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2.

Versie van DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Versie van 11-09-2017 DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Begunstigden 3. Voorwaarden 4. Begrafeniskosten 5. Bedrag

Nadere informatie

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is;

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is; Belasting op de afgifte van administratieve stukken. Wijzigingen. DE GEMEENTERAAD, Herzien zijn beraadslaging van 19 december 2013 betreffende de wijziging van het reglement betreffende de belasting op

Nadere informatie

Richtlijn van de Raad d.d. 21 mei 1973, nr. 73/148/EEG, Pb EG 1973, nr. L1 72.

Richtlijn van de Raad d.d. 21 mei 1973, nr. 73/148/EEG, Pb EG 1973, nr. L1 72. C14-6 Richtlijn inzake de opheffing van de beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van onderdanen van de Lid-Staten binnen de Gemeenschap ter zake van vestiging en verrichten van diensten (73/148/EEG)

Nadere informatie

Na een overlijden in het Amphia Ziekenhuis. Informatie voor nabestaanden

Na een overlijden in het Amphia Ziekenhuis. Informatie voor nabestaanden Na een overlijden in het Amphia Ziekenhuis Informatie voor nabestaanden Inleiding Omdat een naaste uit uw familie of vriendenkring is overleden en het moeilijk is uw aandacht te richten op de formaliteiten

Nadere informatie

Reglement Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen

Reglement Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen Reglement Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen Verklarende woordenlijst Afdekplaat stenen plaat ter afdekking van columbariumnis Afdeksteen steen ter afdekking van urnenkelder Begraafplaats

Nadere informatie

Conceptnota voor nieuwe regelgeving

Conceptnota voor nieuwe regelgeving stuk ingediend op 2188 (2013-2014) Nr. 1 25 september 2013 (2013-2014) Conceptnota voor nieuwe regelgeving van mevrouw Katrien Schryvers, de heer Veli Yüksel, de dames Sonja Claes en Cindy Franssen en

Nadere informatie

De gemeente voert geen lijkenvervoer buiten de grenzen van het koninkrijk uit.

De gemeente voert geen lijkenvervoer buiten de grenzen van het koninkrijk uit. Belastingsreglement en reglement betreffende de vergoedingen op het lijkenvervoer, het huren van wachtkelders, het verblijf in de lijkenbewaarplaats, het gebruik van grafkelders en basisomlijstingen en

Nadere informatie

houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging ingediend op 823 (2015-2016) Nr. 1 15 juni 2016 (2015-2016) Voorstel van decreet van Katrien Schryvers, Peter Wouters, Marnic De Meulemeester, Nadia Sminate, Ward Kennes en Sofie Joosen houdende wijziging

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement voor de parkbegraafplaats en de oude begraafplaatsen

Gemeentelijk reglement voor de parkbegraafplaats en de oude begraafplaatsen Gemeentelijk reglement voor de parkbegraafplaats en de oude begraafplaatsen I. Algemeen Coördinatie van de raadsbesluiten van 28 januari 2008, 16 juni 2008, 3 november 2008, 13 september 2010, 3 december

Nadere informatie

Stuk 1864 ( ) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT. Zitting oktober 2003 ONTWERP VAN DECREET. op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

Stuk 1864 ( ) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT. Zitting oktober 2003 ONTWERP VAN DECREET. op de begraafplaatsen en de lijkbezorging Stuk 1864 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 10 oktober 2003 ONTWERP VAN DECREET op de begraafplaatsen en de lijkbezorging 4224 Stuk 1864 (2003-2004) Nr. 1 2 INHOUD Blz. Memorie van toelichting...........................................................

Nadere informatie

Hervormde begraafplaats Ochten

Hervormde begraafplaats Ochten Hervormde begraafplaats Ochten Beheer van de Hervormde begraafplaats aan de Liniestraat te Ochten per 1 januari 2016 Overeenkomstig het Reglement voor het beheer van de begraafplaats van de Hervormde gemeente

Nadere informatie

Gemeentelijke begraafplaatsen

Gemeentelijke begraafplaatsen Gemeentelijke begraafplaatsen gemeenteraad van 25 februari 2013 Artikel 1 De gemeente Boortmeerbeek beschikt over drie begraafplaatsen: - Boortmeerbeek (Rijmenamsebaan) kadaster: Boortmeerbeek, 1ste afdeling,

Nadere informatie

AANDACHTSPUNTEN BIJ HET OPSTELLEN/ BIJWERKEN VAN EEN DRAAIBOEK BIJ OVERLIJDEN VAN EEN BEWONER IN DE VOORZIENING

AANDACHTSPUNTEN BIJ HET OPSTELLEN/ BIJWERKEN VAN EEN DRAAIBOEK BIJ OVERLIJDEN VAN EEN BEWONER IN DE VOORZIENING Verbondsinformatief Zorg na het overlijden - Bijlage 1 AANDACHTSPUNTEN BIJ HET OPSTELLEN/ BIJWERKEN VAN EEN DRAAIBOEK BIJ OVERLIJDEN VAN EEN BEWONER IN DE VOORZIENING Opmerkingen vooraf: - Het is belangrijk

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

funaliaeen Mijn wensen & praktische informatie uitvaartverzekering aanbevolen door de Nationale Federatie van Begrafenisondernemers

funaliaeen Mijn wensen & praktische informatie uitvaartverzekering aanbevolen door de Nationale Federatie van Begrafenisondernemers funaliaeen uitvaartverzekering aanbevolen door de Nationale Federatie van Begrafenisondernemers Mijn wensen & praktische informatie Een uitvaart wordt meestal op korte tijd geregeld. Toch is het niet vanzelfsprekend

Nadere informatie

Op 18 november 2009 heeft het raadslid Flos (VVD) onderstaande motie ingediend:

Op 18 november 2009 heeft het raadslid Flos (VVD) onderstaande motie ingediend: Reactie van het College van B en W op de motie inzake Aanpak Discriminatie Amsterdam (openstellen functies voor iedereen bij ingehuurde organisaties) van het raadslid Flos (VVD) van 18 november 2009. Op

Nadere informatie

----------------------------------------------------------------------------- POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA

----------------------------------------------------------------------------- POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA ----------------------------------------------------------------------------- POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA -----------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Commissie : BZ 14 september 2004 Agendanr. : Doc.nr : B COMMISSIEVOORSTEL. : Islamitische begraafplaats. Toelichting

Commissie : BZ 14 september 2004 Agendanr. : Doc.nr : B COMMISSIEVOORSTEL. : Islamitische begraafplaats. Toelichting Commissie : BZ 14 september 2004 Agendanr. : Doc.nr : B2004.10867 Afdeling: : Publiekszaken COMMISSIEVOORSTEL Onderwerp : Islamitische begraafplaats Toelichting Binnen onze gemeente is een grote gemeenschap

Nadere informatie

Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen

Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen Collegeleden 1 mogen het vertrouwen dat zij van hun kiezers hebben gekregen, niet schaden. Collegeleden zijn voortdurend in een dubbele positie: aan

Nadere informatie

Artikel 5 De graven worden onmiddellijk na het zinken van de kist met aarde gevuld en aangedamd.

Artikel 5 De graven worden onmiddellijk na het zinken van de kist met aarde gevuld en aangedamd. fhuishoudelijk reglement stedelijke begraafplaatsen (GR 16 december 2009) De stad Turnhout beschikt over twee stedelijke begraafplaatsen enerzijds de begraafplaats Nazareth aan de Steenweg op Merksplas

Nadere informatie

BEGRAAFPLAATS WESTLEDE ALGEMEEN REGLEMENT

BEGRAAFPLAATS WESTLEDE ALGEMEEN REGLEMENT BEGRAAFPLAATS WESTLEDE ALGEMEEN REGLEMENT BEGRAAFPLAATS "WESTLEDE" - ALGEMEEN REGLEMENT Artikel 1 : Artikel 2 : Artikel 3 : Artikel 4 : Artikel 5 : Artikel 6 : Artikel 7 : Artikel 8 : Artikel 9 : Begraafplaats

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie Mevrouw en Mijnheer de Burgemeester via de Provinciegouverneurs, de Hoge Ambtenaar van de Brusselse

Nadere informatie

FORMULIER: OVERGANGSREGELING ARTIKEL 37 REGLEMENT OP GEMEENTELIJKE BEGRAAF PLAATSEN

FORMULIER: OVERGANGSREGELING ARTIKEL 37 REGLEMENT OP GEMEENTELIJKE BEGRAAF PLAATSEN FORMULIER: OVERGANGSREGELING ARTIKEL 37 REGLEMENT OP GEMEENTELIJKE BEGRAAF PLAATSEN Aanvraag nr. 201 / Concessie nr : CONCESSIE VAN EEN NIET- GECONCEDEERD BESTAAND GRAF OF EEN BESTAAND GRAF WAARVAN DE

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 september 2010

Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 september 2010 Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 september 2010 Hoofdstuk 1- Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijving In dit reglement wordt

Nadere informatie

Wat na het overlijden van een dierbare? Praktische informatie in verband met de te treffen maatregelen bij een overlijden

Wat na het overlijden van een dierbare? Praktische informatie in verband met de te treffen maatregelen bij een overlijden Wat na het overlijden van een dierbare? Praktische informatie in verband met de te treffen maatregelen bij een overlijden Een geliefde verliezen door de dood is een pijnlijke ervaring. Als mens worden

Nadere informatie

GEMEENTE DILBEEK. Gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen

GEMEENTE DILBEEK. Gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen GEMEENTE DILBEEK Gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/142 BERAADSLAGING NR 11/092 VAN 6 DECEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE ONDERLINGE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER?

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! 3 Wij zijn echt met je gezondheid bezig! Wie komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Alle leden die al 6 maanden bijdragen

Nadere informatie

1. Daar kiest u voor Nieuwe thematische aangifte aanmaken (dus NIET Nieuwe aangifte maken )

1. Daar kiest u voor Nieuwe thematische aangifte aanmaken (dus NIET Nieuwe aangifte maken ) 1. EEN NIEUWE THEMATISCHE AANGIFTE INDIENEN VOOR a) CAMERABEWAKING IN EEN NIET BESLOTEN GEBOUW OF PLAATS b) CAMERABEWAKING IN EEN BESLOTEN GEBOUW OF PLAATS (al dan niet publiek toegankelijk) Aangezien

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden?

Wat te doen bij overlijden? Wat te doen bij overlijden? STAD GENK Wat te doen bij overlijen? 2 3 Wat gebeurt automatisch? 1. DE GENEESHEER stelt het overlijden vast 2. DE BEGRAFENISONDERNEMER doet aangifte van overlijden bij de Burgerlijke

Nadere informatie

Inlichtingen betreffende het afstaan van een lichaam na overlijden aan het Vesalius Instituut. Laatste wilsbeschikking. Algemene informatie

Inlichtingen betreffende het afstaan van een lichaam na overlijden aan het Vesalius Instituut. Laatste wilsbeschikking. Algemene informatie FACULTEIT GENEESKUNDE VESALIUS INSTITUUT VAARDIGHEIDSCENTRUM ANATOMIE MINDERBROEDERSSTRAAT 12, BLOK Q, BUS 1031 BE-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Inlichtingen betreffende het afstaan van een

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 oktober 2012.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 oktober 2012. HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 oktober 2012. Artikel 1 Er kunnen grond- of columbariumconcessies worden verleend op de door ons beheerde

Nadere informatie

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, l EGIRichtiijn 681360 c1 4-3 C14-3 Richtlijn inzake de opheffing van de beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van de werknemers der Lid-Staten en van hun familie binnen de Gemeenschap [68/360/EEG)

Nadere informatie

VERBLIJF IN TURKIJE. www.antalyaweb.com info@antalyaweb.com Tel: +90-242-312 54 44. Verblijfsvergunning

VERBLIJF IN TURKIJE. www.antalyaweb.com info@antalyaweb.com Tel: +90-242-312 54 44. Verblijfsvergunning VERBLIJF IN TURKIJE Verblijfsvergunning Als toerist kan men maximaal drie maanden in Turkije verblijven. Bij een verblijf van langer dan drie maanden dient een verblijfsvergunning te worden aangevraagd.

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT 1 GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 11 MEI 2006. Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter F. Van Dessel, P. Van Roy, G. De Vroe, W.

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 15 bis, 2, tweede lid, 23 bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;

Gelet op de artikelen 15 bis, 2, tweede lid, 23 bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging; Politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 15 bis, 2, tweede lid, 23 bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/016 BERAADSLAGING Nr. 95/58 VAN 24 OKTOBER 1995, GEWIJZIGD OP 12 MEI 1998 EN OP 7 FEBRUARI 2012, BETREFFENDE

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ETTERBEEK UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE ZITTINGEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE

Nadere informatie

TC/95/86. Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

TC/95/86. Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid; TC/95/86 BERAADSLAGING Nr. 95/58 VAN 24 OKTOBER 1995, GEWIJZIGD OP 12 MEI 1998, BETREFFENDE DE MEDEDELING BUITEN HET NETWERK VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE INSTELLINGEN VAN SOCIALE

Nadere informatie

wensenboek deel cliënten

wensenboek deel cliënten wensenboek deel cliënten Wensenboek Iedereen gaat een keer dood. Weet jij wat doodgaan is? Wat denk jij dat er gebeurt als je dood gaat? Dit boek helpt je hierover te praten en op te schrijven wat voor

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Beckers

Privacyreglement Bureau Beckers Privacyreglement Bureau Beckers Bureau Beckers houdt zich aan het privacyreglement zoals dat door de Branchevereniging wordt aangegeven en in het vervolg van dit document is opgenomen. De nu volgende aandachtspunten

Nadere informatie

Het lichaam ter beschikking van de wetenschap stellen

Het lichaam ter beschikking van de wetenschap stellen Het lichaam ter beschikking van de wetenschap stellen Jaarlijks worden vele studenten opgeleid in de geneeskunde, tandheelkunde, mondzorgkunde, bewegingswetenschappen en aanverwante studierichtingen. Verder

Nadere informatie

ADVIES Nr. 12 / 2004 van 21 oktober 2004

ADVIES Nr. 12 / 2004 van 21 oktober 2004 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 60.262/1 van 16 november 2016 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende vaststelling van het wapen en de vlag van de provincies, gemeenten en districten. Stuk 1070 (2006-2007) Nr.

ONTWERP VAN DECREET. houdende vaststelling van het wapen en de vlag van de provincies, gemeenten en districten. Stuk 1070 (2006-2007) Nr. Stuk 1070 (2006-2007) Nr. 1 Zitting 2006-2007 18 januari 2007 ONTWERP VAN DECREET houdende vaststelling van het wapen en de vlag van de provincies, gemeenten en districten 2700 LEE Stuk 1070 (2006-2007)

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 17 van 16 oktober 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit en een

Nadere informatie

23. Verordening op de begraafplaatsen en lijkbezorging herziening: goedkeuring.

23. Verordening op de begraafplaatsen en lijkbezorging herziening: goedkeuring. GEMEENTE SINT-MARTENS-LATEM Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Gent UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD zitting van 16 december 2013 Aanwezig: Agnes Lannoo-Van Wanseele,

Nadere informatie

Gedragscode voor raadsleden van de stad Antwerpen

Gedragscode voor raadsleden van de stad Antwerpen Gedragscode voor raadsleden van de stad Antwerpen Raadsleden 1 mogen het vertrouwen dat zij van hun kiezers hebben gekregen, niet schaden. Ze zijn voortdurend in een dubbele positie: aan de ene kant dienen

Nadere informatie

Infobrochure begraafplaatsen

Infobrochure begraafplaatsen Infobrochure begraafplaatsen Inhoudstabel Voorwoord 1 Voorwaarden 2 Begraafplaatsen Hoegaarden 3 Soorten begraving 4 Begraving in volle grond 4,5 Columbariumnis 6 Urneveld 7 Strooiweide 8 Sterretjesweide

Nadere informatie

Voor meer cijfers, zie beleidsdomein Slagkrachtige stad, rubriek data. Stad Genk Publicatie Inkomens 2013 1

Voor meer cijfers, zie  beleidsdomein Slagkrachtige stad, rubriek data. Stad Genk Publicatie Inkomens 2013 1 De Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie publiceerde de cijfers over het netto belastbaar inkomen van 2013 (aanslagjaar 2014). De cijfers zijn gebaseerd op de aangiften in de personenbelastingen.

Nadere informatie

I. Opvolging van de beslissing tot verwijdering genomen door de Minister of zijn gemachtigde.

I. Opvolging van de beslissing tot verwijdering genomen door de Minister of zijn gemachtigde. Omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de bevoegdheden van de Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land ( B.S. 16 juni 2011). Aan de Dames en Heren Burgemeesters,

Nadere informatie