vóór dóór Het begrip eeuwig begraven wat vaak gebruikt wordt, is enorm misleidend en niet correct!!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vóór dóór Het begrip eeuwig begraven wat vaak gebruikt wordt, is enorm misleidend en niet correct!!"

Transcriptie

1 De uitvaartverzorger draagt zorg voor alle wettelijke handelingen die nodig zijn om de complete uitvaart in goede banen te leiden. Tevens coördineert hij met alle betrokken partijen zoals het rouwvervoer, moskee of begraafplaats. Hij fungeert als spreekbuis voor de nabestaanden en voert de wensen uit zoals die zijn afgesproken. Na het overlijden van een moslimbroeder of zuster heeft deze het recht om bewassen te worden op de Islamitische rituele manier. Deze bewassing dient verzorgt te worden door medemoslims. Zusters bewassen uitsluitend de zusters & broeders bewassen uitsluitend de broeders. Deze bewassing heeft strikte richtlijnen en voorschriften waaraan gehouden dient te worden. Vaak wordt deze bewassing door vrijwilligers van de moskeeën verzorgd. Uiteraard heeft As-Salaam haar eigen lijkbewassingsteam die dag & nacht klaar staan om de bewassing te verzorgen. Indien de overledene lid is van een moskee, dat een bewassingsgelegenheid heeft, worden deze kosten vaak niet of slechts gedeeltelijk in rekening gebracht. Indien er geen gelegenheid in de desbetreffende moskee bestaat, heeft Uitvaart As-Salaam diverse bewassingsruimte ter beschikking (door heel Nederland)waar de bewassing kan plaatsvinden. Voor de bewassing dient er een bewassingspakket met de juiste benodigdheden klaargezet te worden. Het bewassingspakket bestaat onder andere uit handdoeken, washandjes, wierook olijfbladeren en kamfer. Het tweede recht van een overledene is een lijkwade(kafan) Na de rituele bewassing dient de overledene gewikkeld te worden in katoen dat niet genaaid of gestikt is. De kafan (lijkwade) voor een vrouw bestaat uit 7 delen en voor een man uit 3 tot 5 delen. De kleur van het katoen dient wit te zijn.

2 Om te begraven dient er een begraafkist aangeschaft te worden, waarin tevens de opbaring van de overledene kan plaatsvinden. In Nederland zijn er richtlijnen en voorschriften waaraan een begraafkist aan dient te voldoen. De Islamitische begraafkist dient sober en eenvoudig te zijn. r bestaat in Nederland de mogelijkheid om de overledene ook zonder een begraafkist te begraven (zoals de sunnah is in de Islam). el zijn er voorschriften die nageleefd dienen te worden met betrekking tot het vervoer van de overledene. As-Salaam heeft in samenwerking met gerenommeerde bloemisten een ruim aanbod van rouwbloemwerken. Indien er tijdig bestelt wordt, kunnen deze vaak nog dezelfde dag bezorgd worden. Uiteraard kan er naar behoefte ook maatwerk van rouwbloemstukken geleverd worden. Indien de familie zelf rouwbloemstukken wenst uit te zoeken kunnen zij dit met een aantrekkelijke korting bij de (aangesloten)bloemisten zelf bestellen. Vaak worden moslims opgebaard in de moskee waar de overledene lid was of betrokkenheid bij had. De moskeeën faciliteren vaak dan ook de nachtwake (waken over de overledene, de hele nacht opblijven en bidden voor zielenrust). In vele moskeeën worden er geen kosten voor de opbaring in rekening gebracht, maar sommige brengen kosten in rekening. (per moskee verschillen de hoogte van de kosten) Indien er geen gebruik gemaakt wenst te worden van een opbaring in een moskee heeft uitvaart As-Salaam (door heel Nederland) opbaringsmogelijkheden. Het bekend maken van de dood van een overledene is een gebruik dat steeds meer voorkomt in de gemeenschap. Hiermee wordt er in de gemeenschap de benodigde gegevens kenbaar gemaakt waarmee de vrienden, familieleden en kennissen hun steun kunnen betuigen aan de nabestaanden en het djanazah-gebed zal plaatvinden om daarin deel te nemen. In de huidige moderne technologie kan er op verschillende manieren bekendheid worden gegeven aan de dood van de overleden. Zo heeft uitvaart As-Salaam beschikking tot de bekende middelen als social-media( acebook, Twitter etc.) Tevens bestaat er een mogelijkheid om via diverse radiostations de dood van de overledene bekendheid te geven.

3 en steeds meer gebruikelijke aspect bij het nemen van afscheid van de overledene en het betuigen van steun aan de nabestaanden is het tekenen van het condoleanceregister. Hierin worden de naam en adresgegevens achtergelaten voor de nabestaanden. Vaak wordt er door de familie een schriftelijke dankbetuiging door middel van een dankkaartje gestuurd Uitvaart As-Salaam heeft op haar website de mogelijkheid om een gratis condoleanceregister te openen voor uw dierbare overledene. Het voordeel hiervan is dat ook vrienden, familieleden en kennissen uit buitenland hun steunbetuiging kunnen meedelen, ondanks de grote afstand of afwezigheid. Vaak is de wens om voor de begravingsrituelen een gelegenheid te bieden aan de nabestaanden om afscheid te nemen van de overledene. In sommige gelegenheden worden er voor het begraven religieuze diensten gehouden om naast het afscheid ook gezamenlijk voor zielenrust te bidden. Gedurende de rouwbezoeken kunnen er religieuze diensten ingepland worden waarin afscheid plechtigheden opgenomen kunnen worden. As-Salaam heeft een aantal gerenommeerde Islamitische Schriftgeleerden die de religieuze diensten zoals het djanazah-gebed en andere religieuze handelingen verricht. De Schriftgeleerden zijn allen universitair afgestudeerd en beheersen de Nederlandse taal goed. Hierdoor kunnen de (religieuze) diensten allemaal in het Nederlands worden verricht. Het voordeel hiervan is dat de niet-arabisch sprekende aanwezigen hierdoor alles kunnen volgen en daarmee uiteindelijk ook kunnen participeren. In de huidige esterse samenleving zijn er enorm veel mensen bekeerd tot de Islam. In geval van overlijden wensen ook deze bekeerlingen begraven te worden conform de Islamitische tradities en voorschriften. Veelal ontstaat er bij de niet-bekeerde familieleden onbegrip voor de religieuze voorschriften, vanwege het feit dat zij geen kennis hebben van deze zaken. As-Salaam heeft speciaal voor dit soort situaties een ervaren uitvaartbegeleider die de familie per onderdeel van de begrafenis uitleg verschaft en toelichting geeft. Deze toelichting is uiteraard in de Nederlandse taal. Tevens is er een uitgebreide documentatie beschikbaar om de familieleden ondersteuning te bieden. Het derde recht van een overleden broeder of zuster is het verrichten van het djanazah-gebed. Dit gebed wordt meestal verricht door een Imam of door een van de zonen van de overledene. Het gebed kent in tegenstelling tot de andere verplichte gebeden geen buigingen (ruku) en prosternatie (sudjud).

4 Alle deelnemers van dit gebed dienen in staat van reinheid te zijn (wudhu) en zonder deze wudhu zal er geen geldigheid zijn van deelname. Overigens is het gebed uitsluitend vóór moslims dóór moslims Het begrip eeuwig begraven wat vaak gebruikt wordt, is enorm misleidend en niet correct!! In Nederland zijn de verschillende gemeenten steeds meer bewust geworden van de vraag naar Islamitisch begraven. Hierdoor worden er op de huidige begraafplaatsen steeds meer akkers gereserveerd om Islamitisch te begraven. Uiteraard heeft As-Salaam hiervan een overzicht!! Om de overledene conform de Islamitische rituelen te begraven zijn er strikte richtlijnen waaraan de begraafplaats dient te voldoen. en belangrijk aspect is dat het gezicht van de overledene richting Mekka gericht dient te worden. en ander aspect is dat er in het graf een bekisting aangebracht dient te zijn, waarop er aarde gestrooid zal worden. Verder is het belangrijk dat er uitsluitend moslims op de betreffende akker begraven worden. De rekening van de begraafplaats bestaat uit een aantal onderdelen dat uiteindelijk de hoogte van de eindfactuur zal bepalen. Deze kosten worden uiteraard voorgeschoten door Uitvaart As-Salaam en met de eindrekening meegezonden. In Nederland kan er maximaal voor onbepaalde tijd begraven worden, zolang de kosten van het onderhoud aan de begraafplaats betaald zal worden. Op de meeste begraafplaatsen kan er maximaal voor 30 jaren de onderhoudskosten afgekocht worden. Daarna dienen de nabestaanden wederom kosten te betalen en de kosten te betalen die op dat moment gelden. Deze kosten zijn vaak geïndexeerd, dus stijgen jaarlijks. Op sommige begraafplaatsen kan er grafrust afgekocht worden voor onbepaalde tijd. Zolang er een rechthebbende zal blijven leven zal het graf blijven. Allereerst de aankoop van het graf zelf, deze kan aangekocht worden als eigen graf met een bepaalde tijd of onbepaalde tijd. Dit graf is slechts voor één persoon. en tweede mogelijkheid is een huur van een algemeen graf voor een bepaalde tijd. In een algemeen graf liggen kunnen er maximaal drie overledenen begraven worden, waarvan de uitgifte vaak voor maximaal 30 jaar wordt uitgegeven. In het graf zelf wordt een Islamitische bekisting aangebracht, waarvan de kosten per gemeente verschillen. Vaak zit er in de aankoop ook de kosten van de Islamitische bekisting(tagta) en tweede kostenpost op de factuur van de begraafplaats, zijn de kosten van het meelopen van de begraafplaats. Deze kosten worden per gemeente zelf bepaald en kunnen enorm variëren. en derde kostenpost op de factuur zijn de kosten van het onderhoud van het graf en de grafsteen. Sommige gemeenten hebben deze onderhoudskosten gesplitst. Tevens is de duur van de aankoop van het graf bepalend voor de hoogte van deze onderhoudskosten.

5 Omschrijving Opmerking Kosten of Kosten Uitgifte zandgraf A1 (onbepaalde tijd) 2.718,00 Uitgifte zandgraf B (30 jaren) 1.657,87 Begraven zandgraf 12 jaar en ouder 657,00 657,00 Islamitische bekisting 348,00 348,00 Grafsteen Binnen 1 jaar Verplichte onderhoud per jaar 72,00 72,00 72,00 Totaal kosten begraafplaats 3.795,00 of 2.734,87 Begraven op zaterdag wel mogelijk maar met toeslag Begraven op zondag is absoluut niet mogelijk Laatste mogelijkheid tot begraven is om 15.00uur Indien de rouwstoet (extreem)verlaat is, kan er een boete opgelegd worden. Bij uitgifte van een A1 graf wordt deze voor 30 jaar uitgegeven. Na deze periode kan het wederom tegen betaling van de destijds geldende tarieven verlengd worden. Indien de destijds geldende kosten niet betaald zullen worden zal uiteindelijk ook het graf ontruimd worden. Bij uitgifte van een zandgraf categorie B wordt deze maximaal voor 30 jaar uitgegeven. Na deze periode kan er niet verlengd worden. Het graf zal na deze periode ontruimd worden. Binnen een jaar is een gedenksteen verplicht. Mogelijkheid tot begraven op algemeen Islamitische graf of bij lidmaatschap van een aangesloten moskee op desbetreffende akker.

6 Omschrijving Opmerking Aankoop eigen graf (Begraafrecht)Begraven zandgraf 12 jaar en ouder Islamitische bekisting Inclusief Grafsteen Binnen 1 jaar enmalige onderhoud onbepaalde tijd Per 10 jaar onderhoudskosten Totaal kosten begraafplaats Kosten of Kosten 2.993,00 655, ,00 655, ,00 750, ,00 of 4.398,00 Begraven op zaterdag en zondag is wel mogelijk, maar met toeslag op BGRAARCHT en AULA Ma-vr na 17.30uur verhoging van 25% Zaterdag verhoging van 50% Zondag verhoging van 100% Zolang er een erfgename van het graf blijft leven, zal het graf blijven bestaan. Uiteraard gaan de rechten van het graf over naar de eerstvolgende erfgename die aangegeven is op de documenten. r zullen geen kosten meer in rekening worden gebracht voor de nabestaanden. Binnen een jaar is een gedenksteen verplicht Op de meeste begraafplaatsen in Nederland is het plaatsen van een grafsteen een contractuele verplichting. Sommige begraafplaatsen hebben deze verplichting niet, dus is het vrijblijvend of men een gedenksteen plaatst of niet. Indien de verplichting van het plaatsen van een gedenksteen niet nagekomen zal worden bestaat er kans dat de grafrechten daarmee verloren zullen gaan. Bij het plaatsen van de grafsteen dient er een vergunning aangevraagd te worden door de rechthebbende van het graf. De kosten hiervan zijn uiteenlopend van 65, - tot 150, Het hele proces van aanvraag vergunning tot het plaatsen neemt een tijdsduur in beslag van ongeveer 10 tot 14 weken. Na het plaatsen van de gedenksteen kunnen er onderhoudskosten in rekening worden gebracht door de begraafplaats. Uitvaartverzorging As-Salaam heeft in haar collectie een zeer uitgebreid aanbod van exclusieve Islamitische gedenkstenen in diverse prijsklasse. Uiteraard kan uitvaart As-Salaam het hele proces begeleiden en assisteren bij het maken van een keuze. Tenslotte is het belangrijk om een gedenksteen te plaatsen die passend is bij de dierbare overledene.

MIJN UITVAART GOED GEREGELD

MIJN UITVAART GOED GEREGELD MIJN UITVAART GOED GEREGELD Mijn uitvaart goed geregeld Bijgewerkt op datum: 12-03-2008 pagina 1 Algemeen Rondom de uitvaart moet altijd heel veel worden geregeld. U kunt zelf diverse voorzorgsmaatregelen

Nadere informatie

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl Informatieboek Antwoord op vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg gratis bereikbaar 24 uur per dag / 7 dagen per week 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Nadere informatie

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl Informatieboek Antwoord op vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg gratis bereikbaar 24 uur per dag / 7 dagen per week 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Nadere informatie

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl Informatieboek Antwoord op vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg gratis bereikbaar 24 uur per dag / 7 dagen per week 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Nadere informatie

aan het einde van het levenspad wilsbeschikking

aan het einde van het levenspad wilsbeschikking aan het einde van het levenspad wilsbeschikking Inhoud Voorwoord pag. 4 Wilsbeschikking Personalia pag. 5 Wilsbeschikking besproken met pag. 6 Testament pag. 6 Executeur-testamentair pag. 6 De keuze Begraven,

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Uitvaartverzorging Agterberg Wolter Heukelslaan 50 3581 ST Utrecht (030) 2510982 www.agterberg.nl info@agterberg.

Wilsbeschikking. Uitvaartverzorging Agterberg Wolter Heukelslaan 50 3581 ST Utrecht (030) 2510982 www.agterberg.nl info@agterberg. Wilsbeschikking Bij een overlijden voelen nabestaanden zich gesteund als zij weten hoe de overledene dacht over zijn of haar afscheid en uitvaart. Om uw nabestaanden niet in onwetendheid achter te laten

Nadere informatie

NatuursteenVakdag 2014. De uitvaart van de toekomst en de rol van het gedenkteken

NatuursteenVakdag 2014. De uitvaart van de toekomst en de rol van het gedenkteken NatuursteenVakdag 2014 De uitvaart van de toekomst en de rol van het gedenkteken De uitvaart van de toekomst en de rol van het gedenkteken HBA Januari 2013 ing. Florens van der Gaag drs. Marjon Drenth

Nadere informatie

het einde van onduidelijke kosten Monuta Uitvaartkostenmeter

het einde van onduidelijke kosten Monuta Uitvaartkostenmeter het einde van onduidelijke kosten Monuta Uitvaartkostenmeter het einde wat kost mijn uitvaart? Met de Uitvaartkostenmeter helpen we u de kosten van uw uitvaart op een rij te zetten. Er zijn verschillende

Nadere informatie

Het landelijk bureau van de ANBO is gevestigd in Utrecht. De ANBO bestaat verder uit 15 gewesten en 545 afdelingen.

Het landelijk bureau van de ANBO is gevestigd in Utrecht. De ANBO bestaat verder uit 15 gewesten en 545 afdelingen. , Postbus 18003, 3501 CA UTRECHT telefoon : (030) 233 00 60 fax : (030) 233 00 70 Internet : www.anbo.nl E-mail : info@anbo.nl De is er voor de sterk groeiende groep 50 plussers in Nederland. De is de

Nadere informatie

Uitvaartkrant. Ten dienste van de gemeenschap. 4 gerrit doornink draagt. 5 begraafplaats. 6 de rol van de notaris. 3 uitvaart leiders

Uitvaartkrant. Ten dienste van de gemeenschap. 4 gerrit doornink draagt. 5 begraafplaats. 6 de rol van de notaris. 3 uitvaart leiders Uitvaartkrant een uitgave van uitvaartvereniging de laatste eer / 2011 uitvaartvereniging in wapenveld sinds 1925 Uitvaartvereniging De Laatste Eer Flessenbergerweg 32 8191 LK Wapenveld Telefoon (038)

Nadere informatie

Persoonlijk afscheid nemen

Persoonlijk afscheid nemen Persoonlijk afscheid nemen Zuidema s Begrafenis Onderneming bv Gecertificeerd door Onafhankelijk Instituut voor landelijk erkend Keurmerk Uitvaartzorg Zuidema s Begrafenis Onderneming BV Voorwoord Loslaten,

Nadere informatie

Algemene begraafplaats Heemstede

Algemene begraafplaats Heemstede Algemene begraafplaats Heemstede aula De mensen van voorbij De mensen van voorbij zij blijven met ons leven. De mensen van voorbij zij zijn met ons verweven. de mensen van voorbij zijn in het licht, zijn

Nadere informatie

0341-415098 (dag en nacht)

0341-415098 (dag en nacht) Inleiding Veel belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven worden vastgelegd, georganiseerd en geregeld, dat vinden wij heel gewoon. Wensen rondom een overlijden worden steeds vaker bespreekbaar gemaakt

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Voor het vastleggen van uw persoonlijke wensen. T 010 418 23 33 (dag en nacht) www.hess.nl

Wilsbeschikking. Voor het vastleggen van uw persoonlijke wensen. T 010 418 23 33 (dag en nacht) www.hess.nl Wilsbeschikking Voor het vastleggen van uw persoonlijke wensen. T 010 418 23 33 (dag en nacht) www.hess.nl Wilsbeschikking U weet wat uw wensen zijn bij uw uitvaart. Hess kent de mogelijkheden. We denken

Nadere informatie

Beleidsregels lijkbezorging van gemeentewege en het verhaal van de daarop betrekking hebbende kosten 2014

Beleidsregels lijkbezorging van gemeentewege en het verhaal van de daarop betrekking hebbende kosten 2014 Beleidsregels lijkbezorging van gemeentewege en het verhaal van de daarop betrekking hebbende kosten 2014 Inhoud Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 2. Opdracht verlenen?... 4 2.1 Beleid gemeente Hof van

Nadere informatie

Monuta Uitvaartzorg. Uw wensen centraal!

Monuta Uitvaartzorg. Uw wensen centraal! Monuta Uitvaartzorg. Uw wensen centraal! Welkom bij Monuta Uitvaartzorg- en verzekeringen U gaat kiezen of heeft gekozen voor een uitvaartverzekering van Monuta. Een goede beslissing voor nu, met veel

Nadere informatie

Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. Jaarverslag 2009

Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. Jaarverslag 2009 Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen Jaarverslag 2009 1 1. Van het Bestuur Woord van de voorzitter Het doet mij veel genoegen u het jaarverslag van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen te

Nadere informatie

Breng uitvaartwensen nu in kaart voor later!

Breng uitvaartwensen nu in kaart voor later! Breng uitvaartwensen nu in kaart voor later! 1 Introductie Inhoudsopgave 1 Introductie 3 2 De eerste en bepalende keuze 4 3 Onderwerpen voor een uitvaart 9 4 Voorbereiding op de uitvaart 10 5 Klaarleggen

Nadere informatie

sta midden in het leven

sta midden in het leven Onderlingehulp Verzekeringen Postbus 3780 7500 DT Enschede Telefoon: (053) 4838 838 info@onderlingehulp.nl www.onderlingehulp.nl { Ik} sta midden in het leven Versie juli 2015 Inhoud Een korte uitleg over

Nadere informatie

Uitvaartverzorging Stork Maasdriel Drielseweg 36 5321 NC Hedel 073-5992411/06-53372112 www.storkmaasdriel.nl h.stork@hetnet.nl

Uitvaartverzorging Stork Maasdriel Drielseweg 36 5321 NC Hedel 073-5992411/06-53372112 www.storkmaasdriel.nl h.stork@hetnet.nl Drielseweg 36 5321 NC Hedel 073-5992411/06-53372112 www.storkmaasdriel.nl h.stork@hetnet.nl Wilsbeschikking van Dhr/Mevr Geopend sinds 0ktober 2009 Ieder mens wordt tijdens zijn leven eens geconfronteerd

Nadere informatie

Bespreking van de voorstellen tot wijziging van de regelgeving, opgenomen in de conceptnota en aanvullende opmerkingen.

Bespreking van de voorstellen tot wijziging van de regelgeving, opgenomen in de conceptnota en aanvullende opmerkingen. RVB 2014_6 Standpunt van de VVSG inzake de conceptnota van mevrouw Katrien Schryvers e.a. over de regelgeving begraafplaatsen en lijkbezorging en de erin opgenomen voorstellen (doc Vl. Parl. 2188 (2013-2014)-nr.1

Nadere informatie

WAT BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW DIERBARE?

WAT BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW DIERBARE? WAT BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW DIERBARE? FORMALITEITEN VOOR EEN BEGRAFENIS - CREMATIE REPATRIËRING VAN EEN LICHAAM INHOUD 1. Procedure bij een overlijden...2 1.1. Vaststelling door een arts... 2 1.2. Aangifte

Nadere informatie

Persoonlijke uitvaartwensen van:

Persoonlijke uitvaartwensen van: Nadenken en praten over de dood; veel mensen vinden dit lastig en gaan het onderwerp liever uit de weg. Toch kan het goed zijn om daar wel over na te denken en uw wensen omtrent uw afscheid vast te leggen.

Nadere informatie

Informatie voor nabestaanden bij een overlijden

Informatie voor nabestaanden bij een overlijden Informatie voor nabestaanden bij een overlijden Deze folder kan u van pas komen bij het treffen van noodzakelijke maatregelen na het overlijden van uw naaste. De verzorging van de uitvaart Wanneer u de

Nadere informatie

UWUitvaartkrant Eerste jaargang, nummer 1, voorjaar 2014

UWUitvaartkrant Eerste jaargang, nummer 1, voorjaar 2014 UWUitvaartkrant Eerste jaargang, nummer 1, voorjaar 2014 MEERVAL 21 7908 WT HOOGEVEEN 06 373 222 85 Onze werkwijze Begraven of cremeren Draaikolk van emoties Uitvaartzorg is onze zorg Pag. 3 Pag. 7 Pag.

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden

Formaliteiten bij overlijden Formaliteiten bij overlijden informatie voor nabestaanden Patiëntenvoorlichting 1 Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 Mortuariumbeheerder pag. 3 Overlijdenspapieren

Nadere informatie

Het Consult. Dienstenwijzer Diligentia Financieel Consult. Handelend onder AFM-vergunningsnummer 12016626 van Lifetime.nu

Het Consult. Dienstenwijzer Diligentia Financieel Consult. Handelend onder AFM-vergunningsnummer 12016626 van Lifetime.nu Het Consult Dienstenwijzer Diligentia Financieel Consult Handelend onder AFM-vergunningsnummer 12016626 van Lifetime.nu INHOUDSOPGAVE 1. DILIGENTIA FINANCIEEL CONSULT 3 1.1 Bedrijfsnaam 3 1.2 Betekenis

Nadere informatie

NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN

NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN Dienstverlening schadeverzekeringen

Nadere informatie

Handreiking Zorg rondom de laatste levensfase en overlijden

Handreiking Zorg rondom de laatste levensfase en overlijden Handreiking Zorg rondom de laatste levensfase en overlijden Januari 2014 0 Zorg rondom de laatste levensfase en overlijden Dit is een handreiking voor de zorg rondom de laatste levensfase en het overlijden

Nadere informatie

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1 Hypoinsur - Dienstenwijzer Wij hechten grote waarde aan helderheid en transparantie, duidelijke uitleg over onze werkwijze en beloning. Om u vooraf te informeren over onze dienstverlening, ontvangt u dit

Nadere informatie