Klankbordgroep Begraven in Veendam. 1. Begraafplaatsen 1.1 Begraafplaats Buitenwoelhof 1.2 Begraafplaats Dalweg 36

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klankbordgroep Begraven in Veendam. 1. Begraafplaatsen 1.1 Begraafplaats Buitenwoelhof 1.2 Begraafplaats Dalweg 36"

Transcriptie

1 Begraven in Veendam

2

3 Inhoudsopgave Inleiding Klankbordgroep Begraven in Veendam 1. Begraafplaatsen 1.1 Begraafplaats Buitenwoelhof 1.2 Begraafplaats Dalweg Grafsoorten 2.1 Algemene graven 2.2 Particuliere graven Particuliere kindergraven 2.3 Familiegraven 2.4 Particuliere urnengraven urnentuin 2.5 Urnennis in columbarium 2.6 Asverstrooiing 3. Overzicht tarieven per grafsoort 4. Informatie Begrippenlijst

4

5 Inleiding Binnen de gemeente Veendam zijn acht begraafplaatsen. Op de begraafplaatsen Buitenwoelhof aan de Langeleegte in Veendam en Dalweg 36 in Wildervank worden nieuwe graven uitgegeven. Op Buitenwoelhof ligt ook de begraafplaats van het Sjilo Genootschap. Twee begraafplaatsen worden beheerd door kerkgenootschappen. Dit zijn de Rooms Katholieke begraafplaats aan het Oosterdiep in Veendam en de Hervormde begraafplaats aan het Kerkpad in Ommelanderwijk. Op drie begraafplaatsen wordt niet meer begraven, tenzij er nog rechten liggen bij nabestaanden. Dit zijn de Nederlands Hervormde begraafplaats aan de J.G. Pinksterstraat in Veendam, de Israëlitische begraafplaats aan de Sluisweg in Ommelanderwijk en de Nederlands Hervormde begraafplaats aan de Torenstraat in Wildervank. Informatie gemeentelijke begraafplaatsen Hier vindt u informatie over de gemeentelijke begraafplaatsen Buitenwoelhof en Dalweg 36. Denk hierbij aan het begraven op en het beheren en onderhouden van deze begraafplaatsen. Ook begrippen zoals grafsoorten, grafrechten, inrichting van de graftuinen, omgevingsgroen en de tarieven komen aan bod. Het kan verstandig zijn een uitvaartverzekering af te sluiten bij een gerenommeerde verzekeraar, zodat nabestaanden niet voor onverwachte kosten komen te staan bij een overlijden.

6 Klankbordgroep Begraven in Veendam In 2006 is een klankbordgroep Begraven in Veendam opgericht. De klankbordgroep is een overleggroep waarin vertegenwoordigers van de gemeente Veendam, steenhouwers, uitvaartorganisaties en bewonersgroepen zitting hebben die u vertegenwoordigen. De samenstelling van deze klankbordgroep is bewust gekozen om het grootste deel van de belangstellenden te kunnen vertegenwoordigen. Doel klankbordgroep De klankbordgroep is opgezet met als doel: de gemeentelijke begraafplaatsen zodanig in te richten, te onderhouden en te beheren, dat de wensen van de belangstellenden zo optimaal mogelijk worden benut voor zover deze binnen de mogelijkheden van de verordening voor het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen en het uitvoeringsbesluit voor grafbedekkingen voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Veendam vallen. In de klankbordgroep zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: Uitvaartverzorgers Monuta Dalmolen, dhr. H. Bakker, t Uitvaartverzorging Diedel-Wessels, dhr. T. Uil, t Gert Wiersma Uitvaartverzorging, t Uitvaartverzorging Eefting B.V., dhr. H. Eefting, t

7 Uitvaartverenigingen Onderlinge Uitvaartvereniging Veendam-Winschoten en Omstreken U.A. (OUVW), dhr. H. Robben, t Adviseur overlijdenszaken Meijer Zorgbeheer, dhr. H.J.H. Meijer t Steenhouwer Natuursteenbedrijf de Weijs, dhr. A. de Weijs, t Seniorenraad Veendam Dhr. B. Huisman, t BewonersOverleg Veendam (BOV) Dhr. J. Rijks, t Gemeente Veendam Vertegenwoordigers van de gemeente Veendam, t Om de doelstellingen van deze klankbordgroep te laten slagen hebben wij uw hulp nodig. Om aan de wensen en andere doelstellingen van de inwoners van Veendam en omstreken optimaal te kunnen voldoen is het daarom van groot belang dat u reageert naar leden van de klankbordgroep. Voor vragen, wensen en opmerkingen over deze klankbordgroep kunt u contact opnemen met één van de leden of met de gemeente Veendam.

8 1. Begraafplaatsen Algemene voorschriften Op de begraafplaatsen gelden een aantal voorschriften voor bezoekers: de begraafplaats is geopend van 8.00 uur tot een half uur voor zonsondergang of uiterlijk tot uur kinderen beneden 16 jaar hebben geen toegang zonder begeleiding het is verboden de begraafplaatsen te betreden met fietsen of bromfietsen op de begraafplaats moeten honden worden aangelijnd auto s hebben alleen met toestemming van de gemeente toegang tot de begraafplaats Kunststof steekvazen De gemeente stelt op de begraafplaatsen kunststof steekvazen beschikbaar die gebruikt kunnen worden om (snij)bloemen op het graf te plaatsen. De steekvazen zijn verkrijgbaar bij de watertappunten op de begraafplaats. De beheerder zorgt ervoor dat de vazen teruggeplaatst worden wanneer de bloemen zijn uitgebloeid. Vergunning Voor het plaatsen van grafmonumenten op graven moet een vergunning worden afgegeven door het college van burgemeester en wethouders van Veendam. Deze wordt op verzoek meestal door de steenhouwer aangevraagd.

9 1.1 Begraafplaats Buitenwoelhof Unieke parkachtige omgeving Buitenwoelhof is ontstaan in 1952 en kenmerkt zich door de unieke parkachtige omgeving Het is een mooie plek om te wandelen. De begraafplaats wordt dan ook als zodanig beheerd. Graftuin zelf inrichten Sinds een aantal jaren wordt meer aandacht besteed aan het verwerken van het verlies van een dierbare. Nabestaanden willen graag een eigen plek creëren. In de gemeente Veendam is het mogelijk om de graftuin zelf in te richten. Ook andere soorten monumenten worden geplaatst dan eerder werd voorgeschreven. Sjilo Genootschap In 2008 heeft het Sjilo genootschap (een Joodse genootschap in Nederland) een veld gekocht gelegen op de begraafplaats Buitenwoelhof. De gemeente is geen eigenaar van dit gedeelte. Asverstrooiingseiland Op de begraafplaats Buitenwoelhof bevindt zich een verstrooiingseiland. Hier vinden op verzoek asverstrooiingen plaats op een speciaal aangelegd eiland. Op het eiland zijn drie herinneringszuilen geplaatst. Hierop kunnen naambordjes geplaatst worden waarop de voor- en achternaam en de geboorte- en overlijdensdatum van de overledene vermeld kunnen worden.

10 Gaanderij Op de begraafplaats Buitenwoelhof bevindt zich een gaanderij. In deze gaanderij zijn vier monumenten geplaatst waarop op verzoek herinneringsplaatjes geplaatst kunnen worden ter herdenking van overledenen van wiens graf afstand is gedaan en waarvan het grafmonument is verwijderd.

11 1.2 Begraafplaats Dalweg 36 Traditionele begraafplaats De begraafplaats aan de Dalweg 36 in Wildervank is aangelegd in De grond is destijds door de voormalige gemeente Wildervank gekocht. In 1937 is de begraafplaats verder uitgebreid tot de huidige oppervlakte. Tot op de dag van vandaag kan hier gesproken worden van een traditionele begraafplaats (grafvelden met schelpenpaden). De gemeente houdt deze traditie in ere. Op Dalweg 36 is geen asverstrooiingseiland te vinden. Belangrijk voor Wildervank De begraafplaats is belangrijk voor het dorp Wildervank. Omstreeks 2001 is een nieuw aangelegd gedeelte (aan de noordoostzijde van de begraafplaats) in gebruik genomen waar kan worden begraven. Zelfde gebruiksmogelijkheden als Buitenwoelhof Het nieuwe gedeelte is op dezelfde wijze ingericht als Buitenwoelhof in Veendam. Er is veel groen aangeplant. Sinds de nieuwe verordening gelden ook op deze begraafplaats dezelfde gebruiksmogelijkheden en regels als op Buitenwoelhof.

12 2. Grafsoorten Er zijn verschillende grafsoorten. Een beknopt overzicht van de tarieven van de grafsoorten vindt u verderop in hoofdstuk Algemene graven (10 jaar) Met een algemeen graf wordt bedoeld: uitgiftetermijn van 10 jaar, wettelijke grafrust (termijn kan niet worden verlengd) in het graf kan maximaal 1 overledene worden begraven het plaatsen van een grafkelder en monument is niet toegestaan er rusten geen rechten op een algemeen graf (dit betekent dat er geen rechthebbenden zijn) Op de begraafplaats Buitenwoelhof is het mogelijk om in een algemeen graf enkeldiep te worden begraven. 2.2 Particuliere graven (20, 40 jaar, onbepaalde tijd) Met een particulier graf wordt bedoeld: een graf waar een uitsluitend recht wordt uitgegeven voor een periode van 20, 40 jaar of onbepaalde tijd de keuze van het graf bepaalt de plaats op de begraafplaats de termijn van 20 en 40 jaar kan, na afloop, telkens worden verlengd met een wettelijk vastgestelde termijn van 10 jaar in particuliere graven mogen grafkelders worden geplaatst een particulier graf kan worden gereserveerd een uitsluitend recht op een particulier graf geeft de rechthebbende zeggenschap, wie in dat graf wordt begraven het uitsluitend grafrecht wordt door het bestuursorgaan schriftelijk bevestigd door middel van een grafakte de inrichting en het onderhoud van de aanwezige graftuin geschiedt door de nabestaanden de aanleg en het onderhoud van het omgevingsgroen geschiedt door de gemeente

13 Op Buitenwoelhof en Dalweg 36, worden particuliere graven dubbeldiep gegraven. Voorheen werden overledenen op Dalweg 36 alleen naast elkaar begraven Particuliere kindergraven (20, 40 jaar, onbepaalde tijd) Onder een particulier kindergraf wordt verstaan: een particulier graf voor een kind tot de leeftijd van 12 jaar uitgegeven voor een periode van 20, 40 jaar of onbepaalde tijd deze graven worden enkeldiep uitgegeven particuliere kindergraven kunnen worden gereserveerd. in een kindergraf kan maximaal 1 kind worden begraven of 1 asbus worden bijgezet in particuliere kindergraven mogen grafkelders worden geplaatst een uitsluitend recht op een particulier graf geeft de rechthebbende zeggenschap, wie in dat graf wordt begraven het uitsluitend grafrecht wordt door het bestuursorgaan schriftelijk bevestigd door middel van een grafakte de inrichting en het onderhoud van de aanwezige graftuin geschiedt door de nabestaanden de aanleg en het onderhoud van het omgevingsgroen geschiedt door de gemeente Op een daartoe aangewezen plek op de begraafplaats Buitenwoelhof is het ook mogelijk om kinderen die bij de geboorte zijn gestorven te begraven. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Het plaatsen van een grafsteen en/of andere voorwerpen is hier echter niet mogelijk.

14 2.3 Particuliere familiegraven (onbepaalde tijd) Met een particulier familiegraf wordt bedoeld: particuliere graven die voor onbepaalde tijd worden uitgegeven in een familiegraf kunnen maximaal 6 personen of 6 asbussen worden begraven en/of bijgezet een uitsluitend recht op een particulier graf geeft de rechthebbende zeggenschap, wie in dat graf wordt begraven Het uitsluitend grafrecht wordt door het bestuursorgaan schriftelijk bevestigd door middel van een grafakte de haag rondom een familiegraf wordt door de gemeente onderhouden de inrichting en het onderhoud van de graftuin geschiedt door de nabestaanden Alleen op begraafplaats Buitenwoelhof zijn ruimten gelegen, waarbinnen maximaal 6 personen begraven kunnen worden. Binnen deze ruimten mogen ook andere monumenten worden geplaatst. 2.4 Particuliere urnengraven (20 jaar) Met een particulier urnengraf in de urnentuin wordt bedoeld: een urnengraf uitgeven voor een termijn van 20 jaar. Deze termijn kan, na afloop telkens worden verlengd met een wettelijk vastgestelde termijn van 10 jaar in een urnengraf kunnen maximaal 2 asbussen worden bijgezet

15 een uitsluitend recht op een particulier urnengraf geeft de rechthebbende zeggenschap, wie in dat graf wordt begraven het uitsluitend grafrecht wordt door het bestuursorgaan schriftelijk bevestigd door middel van een grafakte de inrichting en het onderhoud van de graftuin geschiedt door de nabestaanden de aanleg en het onderhoud van het omgevingsgroen geschiedt door de gemeente Op de begraafplaatsen Buitenwoelhof en Dalweg 36 zijn urnentuinen ingericht. Hier worden asbussen in reeds aanwezige urnenkelders geplaatst. Op een urnengraf mag een monument worden geplaatst. Urnen mogen ook in particuliere graven met kelders worden geplaatst. 2.5 Urnennis in columbarium (5, 10, 15 of 20 jaar) Onder een urnennis wordt verstaan: een urnennis uitgegeven voor een eerste termijn van 5, 10, 15 of 20 jaar. Deze termijn kan telkens worden verlengd met een vastgestelde termijn van 5 jaar in een urnennis kunnen maximaal 2 asbussen (met afsluitplaat/ gedenksteen) of 2 urnvazen/ sierurnen (zonder gedenksteen) worden bijgezet door betaling van huur voor een urnennis krijgt de belanghebbende zeggenschap, wie in dat graf wordt begraven de huur wordt door het bestuursorgaan schriftelijk bevestigd door middel van een grafakte door middel van wederzijdse ondertekening (belanghebbende en gemeente) van een contract columbarium worden zowel de nabestaanden als de gemeente gehouden aan de geldende regelgeving nabij de columbaria is een bloementafel gelegen waar bloemen kunnen worden neergelegd de aanleg en het onderhoud van het omgevingsgroen geschiedt door de gemeente Op de begraafplaatsen Buitenwoelhof en Dalweg 36 zijn columbaria geplaatst. De columbaria zijn vlakbij de bestaande urnentuin geplaatst.

16 2.6 Asverstrooiing (verstrooiingseiland Buitenwoelhof) Met asverstrooiing wordt bedoeld: de asverstrooiing door de nabestaanden of uitvaartverzorger uitgevoerd op de asverstrooiingsplaats bij de verstrooiingsplaats mag geen monument worden geplaatst het is toegestaan om eenmalig, direct na de asverstrooiing, bloemen of voorwerpen neer te leggen Het verstrooien van as vindt alleen plaats op begraafplaats Buitenwoelhof. Het verstrooiingseiland is gelegen aan de westzijde van de begraafplaats.

17 3. Overzicht kosten per grafsoort De totaalprijs voor een eerste begraving is als volgt opgebouwd: verlenen uitsluitend recht administratieve kosten kosten begraven/bijzetten vergunning plaatsen monument aanleg/onderhoud omgevingsgroen vergunning plaatsen grafkelder eventuele kosten urngrafkelder Wanneer een bijzetting plaatsvindt, worden alleen bijzettingkosten (kosten begraven/bijzetten) en administratieve kosten in rekening gebracht (afhankelijk van het soort graf). Uitstrooien van as - 300,35 Particulier graf 20 jaar dubbeldiep ,20 Particulier graf 20 jaar dubbeldiep + vergunning grafkelder ,25 Particulier graf 40 jaar dubbeldiep ,60 Particulier graf 40 jaar dubbeldiep + vergunning grafkelder ,65 Particulier graf onbepaalde tijd dubbeldiep ,95 Particulier graf onbepaalde tijd dubbeldiep + vergunning grafkelder ,00 Particulier kindergraf 20 jaar enkeldiep ,15 Particulier kindergraf 20 jaar enkeldiep + vergunning grafkelder ,20 Particulier kindergraf 40 jaar enkeldiep ,85 Particulier kindergraf 40 jaar enkeldiep + vergunning grafkelder Particulier kindergraf onbepaalde tijd enkeldiep ,95 Particulier kindergraf onbepaalde tijd enkeldiep + vergunning grafkelder ,00 Particulier familiegraf onbepaalde tijd + vergunning grafkelder ,85 Particulier urnengraf urnentuin 20 jaar + vergunning grafkelder ,65 Urnennis columbarium 5 jaar - 839,75

18 Urnennis columbarium 5 jaar + vergunning afsluitplaat - 940,65 Urnennis columbarium 10 jaar ,15 Urnennis columbarium 10 jaar + vergunning afsluitplaat ,05 Urnennis columbarium 15 jaar ,60 Urnennis columbarium 15 jaar + vergunning afsluitplaat ,50 Urnennis columbarium 20 jaar ,00 Urnennis columbarium 20 jaar + vergunning afsluitplaat ,90 Verlengen grafrechten met 10 jaar - 419,00 Verlengen grafrechten kindergraf met 10 jaar - 302,70 Verlengen huur urnennis columbarium met 5 jaar - 209,20 Verlengen grafrechten urnengraf urnentuin met 10 jaar - 324,98 Uitgebreid overzicht kosten per grafsoort Voor meer informatie over de genoemde tarieven in het overzicht, wordt u verwezen naar de tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgingrechten Informatie Voor algemene vragen, technische informatie en tarieven kunt u terecht bij de gemeente Veendam, t , mail: of kijk op Openingstijden gemeente Veendam Maandag: 12:30 16:00 uur Dinsdag t/m vrijdag: 8:30 16:00 uur Donderdag: 8:30 20:00 uur

19 Begrippenlijst Omgevingsgroen Met omgevingsgroen wordt de directe omgeving van een graf bedoeld. Ongeveer 3 m 2 omgevingsgroen rondom het graf wordt toebedeeld aan een uitgegeven graf. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en onderhoud van dit groen. Dit omgevingsgroen maakt onderdeel uit van de grafvelden. Het omgevingsgroen bestaat uit een strook gras, heesters c.q. bomen en de vrije ruimte tussen de graven/grafmonumenten. De zichtbare onderdelen van een graf zijn in feite dus: een geplaatst grafmonument, de ingerichte graftuin en het omgevingsgroen. Enkeldiep en dubbeldiep Enkeldiep betekent dat een overledene alleen in een graf ligt en dat er geen persoon bij komt te liggen. Dubbeldiep betekent dat twee overledenen boven elkaar kunnen worden begraven. Sinds 2007 worden graven dubbeldiep uitgegeven. Dit geldt echter niet voor kinder- en familiegraven. Deze graven worden enkeldiep uitgegeven. Grafakte Een grafakte is een document dat na een begrafenis of bijzetting wordt verzonden naar de nabestaanden. Op deze akte staan de volgende gegevens vermeld. naam van de begraafplaats waar het graf zich bevindt grafaktenummer naam van de rechthebbende soort en nummer van het graf naam, overlijdensplaats en overlijdensdatum van de overledene het besluit kostenoverzicht van het gekozen graf datum van de grafakte ondertekening Grafmonument, vergunning aanvragen Formulieren voor het plaatsen van grafmonumenten zijn af te halen bij de gemeente Veendam.

20 Bij de vergunningaanvraag moet een tekening in tweevoud worden overlegd, waarop de maten, de te gebruiken materialen en kleuren staan vermeld. Na accordering door de gemeente mag de steenhouwer overgaan tot plaatsing van het monument. De vergunning moet kunnen worden overlegd aan de beheerder van de begraafplaats. Graftuin Een graftuin kan bestaan uit verschillende inrichtingen: een volledige grafbedekking door middel van een liggend monument een grafbedekking van beplanting met aan het hoofdeind een staand monument een volledige grafbedekking naar eigen keuze (beplanting, siergrind o.i.d.) Maximale afmetingen graftuin Aan de inrichting van een graftuin zijn maximale afmetingen toegekend waarbinnen de graftuininrichting plaats moet vinden. Deze afmetingen staan vermeld in het Uitvoeringsbesluit voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Veendam.

Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede. Begraven of cremeren?

Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede. Begraven of cremeren? Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede Begraven of cremeren? Inleiding Als er iemand is overleden valt er, tussen alle emoties door, veel te regelen. Vaak weten we niet hoe, op zo

Nadere informatie

gemeente Apeldoorn Marktplein 1 Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn telefoon (055) 580 10 10 fax (055) 580 11 60 www.apeldoorn.nl

gemeente Apeldoorn Marktplein 1 Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn telefoon (055) 580 10 10 fax (055) 580 11 60 www.apeldoorn.nl Begraven en cremeren In deze brochure vindt u informatie over begraven en cremeren in Apeldoorn Milieu, Mobiliteit en Openbare Ruimte gemeente Apeldoorn Marktplein 1 Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn telefoon

Nadere informatie

Reglement voor begraafplaats en crematorium

Reglement voor begraafplaats en crematorium Reglement voor begraafplaats en crematorium Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen 1-2 2. De begraafplaats en het crematorium 3-7 3. Indeling van de begraafplaats, onderscheid van de graven en asbestemming

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 28 september 2010 Onderwerp: Beheersverordening begraafplaats Sliedrecht 2011 en de Verordening op de heffing en invordering

Nadere informatie

BEGRAVEN OF CREMEREN? In deze ultieme stilte - alle streven voorbij - zingen de merels om het hardst

BEGRAVEN OF CREMEREN? In deze ultieme stilte - alle streven voorbij - zingen de merels om het hardst BEGRAVEN OF CREMEREN? Een moeilijke keuze In deze ultieme stilte - alle streven voorbij - zingen de merels om het hardst Jan Eijkelboom Gemeentelijke Begraafplaats en Crematorium ESSENHOF Inleiding In

Nadere informatie

Beide punten noodzaken de aanpassing van de verordening op het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heusden.

Beide punten noodzaken de aanpassing van de verordening op het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heusden. Raad : 05 oktober 2004 Agendanr. : 13 Doc.nr : B2004.10918 Afdeling: : Publiekszaken RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vaststellen Verordening op het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen

Nadere informatie

VERORDENING BEGRAVEN GEMEENTE HOUTEN

VERORDENING BEGRAVEN GEMEENTE HOUTEN VERORDENING BEGRAVEN GEMEENTE HOUTEN Vastgesteld in de raad 27 november 2007 Inwerkingtreding: 8 dagen na bekendmaking INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BEHEER EN GEBRUIK VAN DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN...2 AFDELING

Nadere informatie

Beleidsplan voor het begraven in de gemeente Raalte

Beleidsplan voor het begraven in de gemeente Raalte Beleidsplan voor het begraven in de gemeente Raalte Concept 3 maart 2009 Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN...5 1.1 Reikwijdte en inhoud... 5 1.2 Beheerplan en uitvoeringsprogramma... 5 1.3 Algemene beleidsontwikkelingen...

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN

ALGEMEEN REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN ALGEMEEN REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN R.K. Begraafplaats Molenstraat R.K. Begraafplaats Leonardus R.K. Begraafplaats Brouwhuis Gemeentelijke Begraafplaats HELMOND Inleiding ALGEMEEN REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN

Nadere informatie

Algemene begraafplaats Heemstede

Algemene begraafplaats Heemstede Algemene begraafplaats Heemstede aula De mensen van voorbij De mensen van voorbij zij blijven met ons leven. De mensen van voorbij zij zijn met ons verweven. de mensen van voorbij zijn in het licht, zijn

Nadere informatie

MIJN UITVAART GOED GEREGELD

MIJN UITVAART GOED GEREGELD MIJN UITVAART GOED GEREGELD Mijn uitvaart goed geregeld Bijgewerkt op datum: 12-03-2008 pagina 1 Algemeen Rondom de uitvaart moet altijd heel veel worden geregeld. U kunt zelf diverse voorzorgsmaatregelen

Nadere informatie

Wat zijn de kosten voor een begrafenis op R.-K. Begraafplaats Buitenveldert?

Wat zijn de kosten voor een begrafenis op R.-K. Begraafplaats Buitenveldert? Kostenoverzicht 2012 Wat zijn de kosten voor een begrafenis op R.-K. Begraafplaats Buitenveldert? Hieronder vindt u uitleg over een aantal mogelijkheden en de te verwachten kosten voor het begraven op

Nadere informatie

Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort

Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort Een prachtige locatie Rusthof is niet alleen een prachtig gesitueerde bosbegraafplaats en crematorium. Uniek is ook zijn centrale ligging in het hart van Nederland.

Nadere informatie

Beleidsplan Begraafplaatsen Gemeente Noordoostpolder 2012-2022. Met zorg betrokken

Beleidsplan Begraafplaatsen Gemeente Noordoostpolder 2012-2022. Met zorg betrokken Beleidsplan Begraafplaatsen Gemeente Noordoostpolder 2012-2022 Met zorg betrokken Cluster Ingenieursbureau Datum: 11 oktober 2012 2 Inhoud Management Samenvatting 3 1 Inleiding...7 1.1 Aanleiding voor

Nadere informatie

Cremeren of begraven?

Cremeren of begraven? Cremeren of begraven? Voor sommige mensen is het glashelder hoe hun laatste afscheid eruit moet zien. Zonder twijfel kiezen zij voor cremeren of begraven. Voor de meeste nabestaanden is zo n duidelijke,

Nadere informatie

EVALUATIE NOTA BEGRAVEN EN BEGRAAFPLAATSEN WINSUM

EVALUATIE NOTA BEGRAVEN EN BEGRAAFPLAATSEN WINSUM EVALUATIE NOTA BEGRAVEN EN BEGRAAFPLAATSEN WINSUM januari 2014 Inhoud 1.INLEIDING... 3 2. AANPAK ONDERZOEK... 5 3. DE UITKOMSTEN EN DE STAND VAN ZAKEN... 6 4. OPTIES... 11 5. ADVIES/VOORSTEL... 13 1 2

Nadere informatie

Het landelijk bureau van de ANBO is gevestigd in Utrecht. De ANBO bestaat verder uit 15 gewesten en 545 afdelingen.

Het landelijk bureau van de ANBO is gevestigd in Utrecht. De ANBO bestaat verder uit 15 gewesten en 545 afdelingen. , Postbus 18003, 3501 CA UTRECHT telefoon : (030) 233 00 60 fax : (030) 233 00 70 Internet : www.anbo.nl E-mail : info@anbo.nl De is er voor de sterk groeiende groep 50 plussers in Nederland. De is de

Nadere informatie

Persoonlijk afscheid nemen

Persoonlijk afscheid nemen Persoonlijk afscheid nemen Zuidema s Begrafenis Onderneming bv Gecertificeerd door Onafhankelijk Instituut voor landelijk erkend Keurmerk Uitvaartzorg Zuidema s Begrafenis Onderneming BV Voorwoord Loslaten,

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering«Besluit: Voorstalnummer; j^r 5 JAN 20i; ft(x9, Ol»Oca Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp 15 RB2011001 Visie -, Beleidsplan-, Verordening - enexploitatie begraafplaatsen

Nadere informatie

aan het einde van het levenspad wilsbeschikking

aan het einde van het levenspad wilsbeschikking aan het einde van het levenspad wilsbeschikking Inhoud Voorwoord pag. 4 Wilsbeschikking Personalia pag. 5 Wilsbeschikking besproken met pag. 6 Testament pag. 6 Executeur-testamentair pag. 6 De keuze Begraven,

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Voor het vastleggen van uw persoonlijke wensen. T 010 418 23 33 (dag en nacht) www.hess.nl

Wilsbeschikking. Voor het vastleggen van uw persoonlijke wensen. T 010 418 23 33 (dag en nacht) www.hess.nl Wilsbeschikking Voor het vastleggen van uw persoonlijke wensen. T 010 418 23 33 (dag en nacht) www.hess.nl Wilsbeschikking U weet wat uw wensen zijn bij uw uitvaart. Hess kent de mogelijkheden. We denken

Nadere informatie

H e t k a n m a a r é é n k e e r g o e d. B e l e i d s n o t a g e m e e n t e l i j k e b e g r a a f p l a a t s e n

H e t k a n m a a r é é n k e e r g o e d. B e l e i d s n o t a g e m e e n t e l i j k e b e g r a a f p l a a t s e n H e t k a n m a a r é é n k e e r g o e d B e l e i d s n o t a g e m e e n t e l i j k e b e g r a a f p l a a t s e n De uitspraak Het kan maar één keer goed is authentiek opgetekend uit de mond van

Nadere informatie

Uitvaartkrant. Ten dienste van de gemeenschap. 4 gerrit doornink draagt. 5 begraafplaats. 6 de rol van de notaris. 3 uitvaart leiders

Uitvaartkrant. Ten dienste van de gemeenschap. 4 gerrit doornink draagt. 5 begraafplaats. 6 de rol van de notaris. 3 uitvaart leiders Uitvaartkrant een uitgave van uitvaartvereniging de laatste eer / 2011 uitvaartvereniging in wapenveld sinds 1925 Uitvaartvereniging De Laatste Eer Flessenbergerweg 32 8191 LK Wapenveld Telefoon (038)

Nadere informatie

NatuursteenVakdag 2014. De uitvaart van de toekomst en de rol van het gedenkteken

NatuursteenVakdag 2014. De uitvaart van de toekomst en de rol van het gedenkteken NatuursteenVakdag 2014 De uitvaart van de toekomst en de rol van het gedenkteken De uitvaart van de toekomst en de rol van het gedenkteken HBA Januari 2013 ing. Florens van der Gaag drs. Marjon Drenth

Nadere informatie

Aan de leden van de vaste kamercommissie voor Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. Dordrecht/Amsterdam, 13 maart 2007

Aan de leden van de vaste kamercommissie voor Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. Dordrecht/Amsterdam, 13 maart 2007 Postadres: Nasauweg 200, 3314 JR Dordrecht E-mail: lob@begraafplaats.nl Aan de leden van de vaste kamercommissie voor Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties Dordrecht/Amsterdam, 13 maart 2007 betreft:

Nadere informatie

Begraafplaats & Crematorium Moscowa

Begraafplaats & Crematorium Moscowa Begraafplaats & Crematorium Moscowa Monumentaal park waar heel veel mogelijk is 2 Eeuwenlang was het een gebruikelijke tekst op een graf: rip. Afkorting voor een Latijnse term met de betekenis rust in

Nadere informatie

Begraafplaats Crooswijk

Begraafplaats Crooswijk Begraafplaats Crooswijk Colofon Dit is een uitgave van gemeente Rotterdam Drukwerk: DamenVanDeventer Fotografie: Marcel de Krijger, Tom Pilzecker, Eric Fecken en Jan van der Meijde Aan de inhoud van deze

Nadere informatie

Verwachte behoefte aan graven op de gemeentelijke begraafplaatsen van Ede 2008 2038

Verwachte behoefte aan graven op de gemeentelijke begraafplaatsen van Ede 2008 2038 Verwachte behoefte aan graven op de gemeentelijke begraafplaatsen van Ede 2008 2038 Concernzaken Verwachte behoefte aan graven op de gemeentelijke begraafplaatsen van Ede 2008 2038 Ede, januari 2009 OO&S

Nadere informatie

Inhoud handleiding. 1. Vaststellen overlijden. 2. Verzorging en opbaring. 3. Uitvaartkist en bloemen. 4. Informeren nabestaanden. 5.

Inhoud handleiding. 1. Vaststellen overlijden. 2. Verzorging en opbaring. 3. Uitvaartkist en bloemen. 4. Informeren nabestaanden. 5. In deze handleiding vindt u alle informatie die u nodig heeft om een uitvaart volledig zelf te regelen. Alles wat u nodig heeft kunt u via onze webwinkel inkopen. Alle prijzen zijn transparant, zo weet

Nadere informatie

Rondwandeling Essenhof

Rondwandeling Essenhof Rondwandeling Rondwandeling Essenhof In deze brochure nemen wij u mee langs 10 bijzondere locaties op de Essenhof. Wij informeren u over speciale grafvelden en gebouwen, over oude en nieuwe vormen van

Nadere informatie