Klankbordgroep Begraven in Veendam. 1. Begraafplaatsen 1.1 Begraafplaats Buitenwoelhof 1.2 Begraafplaats Dalweg 36

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klankbordgroep Begraven in Veendam. 1. Begraafplaatsen 1.1 Begraafplaats Buitenwoelhof 1.2 Begraafplaats Dalweg 36"

Transcriptie

1 Begraven in Veendam

2

3 Inhoudsopgave Inleiding Klankbordgroep Begraven in Veendam 1. Begraafplaatsen 1.1 Begraafplaats Buitenwoelhof 1.2 Begraafplaats Dalweg Grafsoorten 2.1 Algemene graven 2.2 Particuliere graven Particuliere kindergraven 2.3 Familiegraven 2.4 Particuliere urnengraven urnentuin 2.5 Urnennis in columbarium 2.6 Asverstrooiing 3. Overzicht tarieven per grafsoort 4. Informatie Begrippenlijst

4

5 Inleiding Binnen de gemeente Veendam zijn acht begraafplaatsen. Op de begraafplaatsen Buitenwoelhof aan de Langeleegte in Veendam en Dalweg 36 in Wildervank worden nieuwe graven uitgegeven. Op Buitenwoelhof ligt ook de begraafplaats van het Sjilo Genootschap. Twee begraafplaatsen worden beheerd door kerkgenootschappen. Dit zijn de Rooms Katholieke begraafplaats aan het Oosterdiep in Veendam en de Hervormde begraafplaats aan het Kerkpad in Ommelanderwijk. Op drie begraafplaatsen wordt niet meer begraven, tenzij er nog rechten liggen bij nabestaanden. Dit zijn de Nederlands Hervormde begraafplaats aan de J.G. Pinksterstraat in Veendam, de Israëlitische begraafplaats aan de Sluisweg in Ommelanderwijk en de Nederlands Hervormde begraafplaats aan de Torenstraat in Wildervank. Informatie gemeentelijke begraafplaatsen Hier vindt u informatie over de gemeentelijke begraafplaatsen Buitenwoelhof en Dalweg 36. Denk hierbij aan het begraven op en het beheren en onderhouden van deze begraafplaatsen. Ook begrippen zoals grafsoorten, grafrechten, inrichting van de graftuinen, omgevingsgroen en de tarieven komen aan bod. Het kan verstandig zijn een uitvaartverzekering af te sluiten bij een gerenommeerde verzekeraar, zodat nabestaanden niet voor onverwachte kosten komen te staan bij een overlijden.

6 Klankbordgroep Begraven in Veendam In 2006 is een klankbordgroep Begraven in Veendam opgericht. De klankbordgroep is een overleggroep waarin vertegenwoordigers van de gemeente Veendam, steenhouwers, uitvaartorganisaties en bewonersgroepen zitting hebben die u vertegenwoordigen. De samenstelling van deze klankbordgroep is bewust gekozen om het grootste deel van de belangstellenden te kunnen vertegenwoordigen. Doel klankbordgroep De klankbordgroep is opgezet met als doel: de gemeentelijke begraafplaatsen zodanig in te richten, te onderhouden en te beheren, dat de wensen van de belangstellenden zo optimaal mogelijk worden benut voor zover deze binnen de mogelijkheden van de verordening voor het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen en het uitvoeringsbesluit voor grafbedekkingen voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Veendam vallen. In de klankbordgroep zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: Uitvaartverzorgers Monuta Dalmolen, dhr. H. Bakker, t Uitvaartverzorging Diedel-Wessels, dhr. T. Uil, t Gert Wiersma Uitvaartverzorging, t Uitvaartverzorging Eefting B.V., dhr. H. Eefting, t

7 Uitvaartverenigingen Onderlinge Uitvaartvereniging Veendam-Winschoten en Omstreken U.A. (OUVW), dhr. H. Robben, t Adviseur overlijdenszaken Meijer Zorgbeheer, dhr. H.J.H. Meijer t Steenhouwer Natuursteenbedrijf de Weijs, dhr. A. de Weijs, t Seniorenraad Veendam Dhr. B. Huisman, t BewonersOverleg Veendam (BOV) Dhr. J. Rijks, t Gemeente Veendam Vertegenwoordigers van de gemeente Veendam, t Om de doelstellingen van deze klankbordgroep te laten slagen hebben wij uw hulp nodig. Om aan de wensen en andere doelstellingen van de inwoners van Veendam en omstreken optimaal te kunnen voldoen is het daarom van groot belang dat u reageert naar leden van de klankbordgroep. Voor vragen, wensen en opmerkingen over deze klankbordgroep kunt u contact opnemen met één van de leden of met de gemeente Veendam.

8 1. Begraafplaatsen Algemene voorschriften Op de begraafplaatsen gelden een aantal voorschriften voor bezoekers: de begraafplaats is geopend van 8.00 uur tot een half uur voor zonsondergang of uiterlijk tot uur kinderen beneden 16 jaar hebben geen toegang zonder begeleiding het is verboden de begraafplaatsen te betreden met fietsen of bromfietsen op de begraafplaats moeten honden worden aangelijnd auto s hebben alleen met toestemming van de gemeente toegang tot de begraafplaats Kunststof steekvazen De gemeente stelt op de begraafplaatsen kunststof steekvazen beschikbaar die gebruikt kunnen worden om (snij)bloemen op het graf te plaatsen. De steekvazen zijn verkrijgbaar bij de watertappunten op de begraafplaats. De beheerder zorgt ervoor dat de vazen teruggeplaatst worden wanneer de bloemen zijn uitgebloeid. Vergunning Voor het plaatsen van grafmonumenten op graven moet een vergunning worden afgegeven door het college van burgemeester en wethouders van Veendam. Deze wordt op verzoek meestal door de steenhouwer aangevraagd.

9 1.1 Begraafplaats Buitenwoelhof Unieke parkachtige omgeving Buitenwoelhof is ontstaan in 1952 en kenmerkt zich door de unieke parkachtige omgeving Het is een mooie plek om te wandelen. De begraafplaats wordt dan ook als zodanig beheerd. Graftuin zelf inrichten Sinds een aantal jaren wordt meer aandacht besteed aan het verwerken van het verlies van een dierbare. Nabestaanden willen graag een eigen plek creëren. In de gemeente Veendam is het mogelijk om de graftuin zelf in te richten. Ook andere soorten monumenten worden geplaatst dan eerder werd voorgeschreven. Sjilo Genootschap In 2008 heeft het Sjilo genootschap (een Joodse genootschap in Nederland) een veld gekocht gelegen op de begraafplaats Buitenwoelhof. De gemeente is geen eigenaar van dit gedeelte. Asverstrooiingseiland Op de begraafplaats Buitenwoelhof bevindt zich een verstrooiingseiland. Hier vinden op verzoek asverstrooiingen plaats op een speciaal aangelegd eiland. Op het eiland zijn drie herinneringszuilen geplaatst. Hierop kunnen naambordjes geplaatst worden waarop de voor- en achternaam en de geboorte- en overlijdensdatum van de overledene vermeld kunnen worden.

10 Gaanderij Op de begraafplaats Buitenwoelhof bevindt zich een gaanderij. In deze gaanderij zijn vier monumenten geplaatst waarop op verzoek herinneringsplaatjes geplaatst kunnen worden ter herdenking van overledenen van wiens graf afstand is gedaan en waarvan het grafmonument is verwijderd.

11 1.2 Begraafplaats Dalweg 36 Traditionele begraafplaats De begraafplaats aan de Dalweg 36 in Wildervank is aangelegd in De grond is destijds door de voormalige gemeente Wildervank gekocht. In 1937 is de begraafplaats verder uitgebreid tot de huidige oppervlakte. Tot op de dag van vandaag kan hier gesproken worden van een traditionele begraafplaats (grafvelden met schelpenpaden). De gemeente houdt deze traditie in ere. Op Dalweg 36 is geen asverstrooiingseiland te vinden. Belangrijk voor Wildervank De begraafplaats is belangrijk voor het dorp Wildervank. Omstreeks 2001 is een nieuw aangelegd gedeelte (aan de noordoostzijde van de begraafplaats) in gebruik genomen waar kan worden begraven. Zelfde gebruiksmogelijkheden als Buitenwoelhof Het nieuwe gedeelte is op dezelfde wijze ingericht als Buitenwoelhof in Veendam. Er is veel groen aangeplant. Sinds de nieuwe verordening gelden ook op deze begraafplaats dezelfde gebruiksmogelijkheden en regels als op Buitenwoelhof.

12 2. Grafsoorten Er zijn verschillende grafsoorten. Een beknopt overzicht van de tarieven van de grafsoorten vindt u verderop in hoofdstuk Algemene graven (10 jaar) Met een algemeen graf wordt bedoeld: uitgiftetermijn van 10 jaar, wettelijke grafrust (termijn kan niet worden verlengd) in het graf kan maximaal 1 overledene worden begraven het plaatsen van een grafkelder en monument is niet toegestaan er rusten geen rechten op een algemeen graf (dit betekent dat er geen rechthebbenden zijn) Op de begraafplaats Buitenwoelhof is het mogelijk om in een algemeen graf enkeldiep te worden begraven. 2.2 Particuliere graven (20, 40 jaar, onbepaalde tijd) Met een particulier graf wordt bedoeld: een graf waar een uitsluitend recht wordt uitgegeven voor een periode van 20, 40 jaar of onbepaalde tijd de keuze van het graf bepaalt de plaats op de begraafplaats de termijn van 20 en 40 jaar kan, na afloop, telkens worden verlengd met een wettelijk vastgestelde termijn van 10 jaar in particuliere graven mogen grafkelders worden geplaatst een particulier graf kan worden gereserveerd een uitsluitend recht op een particulier graf geeft de rechthebbende zeggenschap, wie in dat graf wordt begraven het uitsluitend grafrecht wordt door het bestuursorgaan schriftelijk bevestigd door middel van een grafakte de inrichting en het onderhoud van de aanwezige graftuin geschiedt door de nabestaanden de aanleg en het onderhoud van het omgevingsgroen geschiedt door de gemeente

13 Op Buitenwoelhof en Dalweg 36, worden particuliere graven dubbeldiep gegraven. Voorheen werden overledenen op Dalweg 36 alleen naast elkaar begraven Particuliere kindergraven (20, 40 jaar, onbepaalde tijd) Onder een particulier kindergraf wordt verstaan: een particulier graf voor een kind tot de leeftijd van 12 jaar uitgegeven voor een periode van 20, 40 jaar of onbepaalde tijd deze graven worden enkeldiep uitgegeven particuliere kindergraven kunnen worden gereserveerd. in een kindergraf kan maximaal 1 kind worden begraven of 1 asbus worden bijgezet in particuliere kindergraven mogen grafkelders worden geplaatst een uitsluitend recht op een particulier graf geeft de rechthebbende zeggenschap, wie in dat graf wordt begraven het uitsluitend grafrecht wordt door het bestuursorgaan schriftelijk bevestigd door middel van een grafakte de inrichting en het onderhoud van de aanwezige graftuin geschiedt door de nabestaanden de aanleg en het onderhoud van het omgevingsgroen geschiedt door de gemeente Op een daartoe aangewezen plek op de begraafplaats Buitenwoelhof is het ook mogelijk om kinderen die bij de geboorte zijn gestorven te begraven. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Het plaatsen van een grafsteen en/of andere voorwerpen is hier echter niet mogelijk.

14 2.3 Particuliere familiegraven (onbepaalde tijd) Met een particulier familiegraf wordt bedoeld: particuliere graven die voor onbepaalde tijd worden uitgegeven in een familiegraf kunnen maximaal 6 personen of 6 asbussen worden begraven en/of bijgezet een uitsluitend recht op een particulier graf geeft de rechthebbende zeggenschap, wie in dat graf wordt begraven Het uitsluitend grafrecht wordt door het bestuursorgaan schriftelijk bevestigd door middel van een grafakte de haag rondom een familiegraf wordt door de gemeente onderhouden de inrichting en het onderhoud van de graftuin geschiedt door de nabestaanden Alleen op begraafplaats Buitenwoelhof zijn ruimten gelegen, waarbinnen maximaal 6 personen begraven kunnen worden. Binnen deze ruimten mogen ook andere monumenten worden geplaatst. 2.4 Particuliere urnengraven (20 jaar) Met een particulier urnengraf in de urnentuin wordt bedoeld: een urnengraf uitgeven voor een termijn van 20 jaar. Deze termijn kan, na afloop telkens worden verlengd met een wettelijk vastgestelde termijn van 10 jaar in een urnengraf kunnen maximaal 2 asbussen worden bijgezet

15 een uitsluitend recht op een particulier urnengraf geeft de rechthebbende zeggenschap, wie in dat graf wordt begraven het uitsluitend grafrecht wordt door het bestuursorgaan schriftelijk bevestigd door middel van een grafakte de inrichting en het onderhoud van de graftuin geschiedt door de nabestaanden de aanleg en het onderhoud van het omgevingsgroen geschiedt door de gemeente Op de begraafplaatsen Buitenwoelhof en Dalweg 36 zijn urnentuinen ingericht. Hier worden asbussen in reeds aanwezige urnenkelders geplaatst. Op een urnengraf mag een monument worden geplaatst. Urnen mogen ook in particuliere graven met kelders worden geplaatst. 2.5 Urnennis in columbarium (5, 10, 15 of 20 jaar) Onder een urnennis wordt verstaan: een urnennis uitgegeven voor een eerste termijn van 5, 10, 15 of 20 jaar. Deze termijn kan telkens worden verlengd met een vastgestelde termijn van 5 jaar in een urnennis kunnen maximaal 2 asbussen (met afsluitplaat/ gedenksteen) of 2 urnvazen/ sierurnen (zonder gedenksteen) worden bijgezet door betaling van huur voor een urnennis krijgt de belanghebbende zeggenschap, wie in dat graf wordt begraven de huur wordt door het bestuursorgaan schriftelijk bevestigd door middel van een grafakte door middel van wederzijdse ondertekening (belanghebbende en gemeente) van een contract columbarium worden zowel de nabestaanden als de gemeente gehouden aan de geldende regelgeving nabij de columbaria is een bloementafel gelegen waar bloemen kunnen worden neergelegd de aanleg en het onderhoud van het omgevingsgroen geschiedt door de gemeente Op de begraafplaatsen Buitenwoelhof en Dalweg 36 zijn columbaria geplaatst. De columbaria zijn vlakbij de bestaande urnentuin geplaatst.

16 2.6 Asverstrooiing (verstrooiingseiland Buitenwoelhof) Met asverstrooiing wordt bedoeld: de asverstrooiing door de nabestaanden of uitvaartverzorger uitgevoerd op de asverstrooiingsplaats bij de verstrooiingsplaats mag geen monument worden geplaatst het is toegestaan om eenmalig, direct na de asverstrooiing, bloemen of voorwerpen neer te leggen Het verstrooien van as vindt alleen plaats op begraafplaats Buitenwoelhof. Het verstrooiingseiland is gelegen aan de westzijde van de begraafplaats.

17 3. Overzicht kosten per grafsoort De totaalprijs voor een eerste begraving is als volgt opgebouwd: verlenen uitsluitend recht administratieve kosten kosten begraven/bijzetten vergunning plaatsen monument aanleg/onderhoud omgevingsgroen vergunning plaatsen grafkelder eventuele kosten urngrafkelder Wanneer een bijzetting plaatsvindt, worden alleen bijzettingkosten (kosten begraven/bijzetten) en administratieve kosten in rekening gebracht (afhankelijk van het soort graf). Uitstrooien van as - 300,35 Particulier graf 20 jaar dubbeldiep ,20 Particulier graf 20 jaar dubbeldiep + vergunning grafkelder ,25 Particulier graf 40 jaar dubbeldiep ,60 Particulier graf 40 jaar dubbeldiep + vergunning grafkelder ,65 Particulier graf onbepaalde tijd dubbeldiep ,95 Particulier graf onbepaalde tijd dubbeldiep + vergunning grafkelder ,00 Particulier kindergraf 20 jaar enkeldiep ,15 Particulier kindergraf 20 jaar enkeldiep + vergunning grafkelder ,20 Particulier kindergraf 40 jaar enkeldiep ,85 Particulier kindergraf 40 jaar enkeldiep + vergunning grafkelder Particulier kindergraf onbepaalde tijd enkeldiep ,95 Particulier kindergraf onbepaalde tijd enkeldiep + vergunning grafkelder ,00 Particulier familiegraf onbepaalde tijd + vergunning grafkelder ,85 Particulier urnengraf urnentuin 20 jaar + vergunning grafkelder ,65 Urnennis columbarium 5 jaar - 839,75

18 Urnennis columbarium 5 jaar + vergunning afsluitplaat - 940,65 Urnennis columbarium 10 jaar ,15 Urnennis columbarium 10 jaar + vergunning afsluitplaat ,05 Urnennis columbarium 15 jaar ,60 Urnennis columbarium 15 jaar + vergunning afsluitplaat ,50 Urnennis columbarium 20 jaar ,00 Urnennis columbarium 20 jaar + vergunning afsluitplaat ,90 Verlengen grafrechten met 10 jaar - 419,00 Verlengen grafrechten kindergraf met 10 jaar - 302,70 Verlengen huur urnennis columbarium met 5 jaar - 209,20 Verlengen grafrechten urnengraf urnentuin met 10 jaar - 324,98 Uitgebreid overzicht kosten per grafsoort Voor meer informatie over de genoemde tarieven in het overzicht, wordt u verwezen naar de tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgingrechten Informatie Voor algemene vragen, technische informatie en tarieven kunt u terecht bij de gemeente Veendam, t , mail: of kijk op Openingstijden gemeente Veendam Maandag: 12:30 16:00 uur Dinsdag t/m vrijdag: 8:30 16:00 uur Donderdag: 8:30 20:00 uur

19 Begrippenlijst Omgevingsgroen Met omgevingsgroen wordt de directe omgeving van een graf bedoeld. Ongeveer 3 m 2 omgevingsgroen rondom het graf wordt toebedeeld aan een uitgegeven graf. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en onderhoud van dit groen. Dit omgevingsgroen maakt onderdeel uit van de grafvelden. Het omgevingsgroen bestaat uit een strook gras, heesters c.q. bomen en de vrije ruimte tussen de graven/grafmonumenten. De zichtbare onderdelen van een graf zijn in feite dus: een geplaatst grafmonument, de ingerichte graftuin en het omgevingsgroen. Enkeldiep en dubbeldiep Enkeldiep betekent dat een overledene alleen in een graf ligt en dat er geen persoon bij komt te liggen. Dubbeldiep betekent dat twee overledenen boven elkaar kunnen worden begraven. Sinds 2007 worden graven dubbeldiep uitgegeven. Dit geldt echter niet voor kinder- en familiegraven. Deze graven worden enkeldiep uitgegeven. Grafakte Een grafakte is een document dat na een begrafenis of bijzetting wordt verzonden naar de nabestaanden. Op deze akte staan de volgende gegevens vermeld. naam van de begraafplaats waar het graf zich bevindt grafaktenummer naam van de rechthebbende soort en nummer van het graf naam, overlijdensplaats en overlijdensdatum van de overledene het besluit kostenoverzicht van het gekozen graf datum van de grafakte ondertekening Grafmonument, vergunning aanvragen Formulieren voor het plaatsen van grafmonumenten zijn af te halen bij de gemeente Veendam.

20 Bij de vergunningaanvraag moet een tekening in tweevoud worden overlegd, waarop de maten, de te gebruiken materialen en kleuren staan vermeld. Na accordering door de gemeente mag de steenhouwer overgaan tot plaatsing van het monument. De vergunning moet kunnen worden overlegd aan de beheerder van de begraafplaats. Graftuin Een graftuin kan bestaan uit verschillende inrichtingen: een volledige grafbedekking door middel van een liggend monument een grafbedekking van beplanting met aan het hoofdeind een staand monument een volledige grafbedekking naar eigen keuze (beplanting, siergrind o.i.d.) Maximale afmetingen graftuin Aan de inrichting van een graftuin zijn maximale afmetingen toegekend waarbinnen de graftuininrichting plaats moet vinden. Deze afmetingen staan vermeld in het Uitvoeringsbesluit voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Veendam.

Begraven in Veendam 2017

Begraven in Veendam 2017 Begraven in Veendam 2017 Inhoudsopgave Inleiding 4 Klankbordgroep Begraven in Veendam 5 1. Begraafplaatsen 7 1.1 Begraafplaats Buitenwoelhof 1.2 Begraafplaats Dalweg 36 2. Grafsoorten 10 2.1 Algemene graven

Nadere informatie

Begraven in Veendam 2016

Begraven in Veendam 2016 Begraven in Veendam 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Klankbordgroep Begraven in Veendam 4 1. Begraafplaatsen 6 1.1 Begraafplaats Buitenwoelhof 1.2 Begraafplaats Dalweg 36 2. Grafsoorten 9 2.1 Algemene graven

Nadere informatie

BEGRAAFPLAATS HELLEVOETSLUIS. Soorten graven en asbestemmingen op de begraafplaats Stoofweg

BEGRAAFPLAATS HELLEVOETSLUIS. Soorten graven en asbestemmingen op de begraafplaats Stoofweg BEGRAAFPLAATS HELLEVOETSLUIS Soorten graven en asbestemmingen op de begraafplaats Stoofweg Hellevoetsluis heeft drie begraafplaatsen. Alleen op de begraafplaats aan de Stoofweg worden nieuwe graven uitgegeven.

Nadere informatie

Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN

Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN Inleiding Begraven, het is geen alledaags onderwerp. Toch kunt u er geheel onverwachts mee te maken

Nadere informatie

Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst

Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst Twello Gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Voorst Inleiding Dat u deze brochure aan het lezen bent, betekent waarschijnlijk dat u aan het nadenken bent

Nadere informatie

Begraven en begraafplaatsen in de gemeente Nunspeet

Begraven en begraafplaatsen in de gemeente Nunspeet Begraven en begraafplaatsen in de gemeente Nunspeet ii 1 Voorwoord Voor mensen die van nabij een sterfgeval meemaken, is de overgang van leven naar dood een ingrijpende ervaring. Het is een gebeurtenis

Nadere informatie

Begraven en asbestemming

Begraven en asbestemming Begraven en asbestemming In deze folder geven wij u algemene informatie die u helpt bij het maken van een keuze voor een laatste rustplaats op een gemeentelijke begraafplaats. De gemeente Meppel beschikt

Nadere informatie

De begraafplaatsen zijn voor een ieder dagelijks toegankelijk van s morgens 08.00 uur tot een half uur na zonsondergang.

De begraafplaatsen zijn voor een ieder dagelijks toegankelijk van s morgens 08.00 uur tot een half uur na zonsondergang. Begraven in Vianen In deze folder geeft de gemeente een overzicht van de mogelijkheden van de Viaanse begraafplaatsen en een korte toelichting. Meer informatie over verordeningen en tarieven die gelden

Nadere informatie

Als er iemand overlijdt

Als er iemand overlijdt Als er iemand overlijdt Begraven en cremeren in de gemeente Lingewaard 1 Wat moet u regelen als een naaste overlijdt? INHOUD 1 Wat moet u regelen als een naaste overlijdt? 2 Begraafplaatsen 3 Wie is er

Nadere informatie

Gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Stadskanaal

Gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Stadskanaal Gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Stadskanaal 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Begraafplaatsen...5 Koopgraven...7 Huurgraven...7 Grafrusttermijn...7 Grafkelders...7 Schoonhouden van graven...7

Nadere informatie

Begraven en asbestemming. Gemeente De Marne Afdeling Burgerzaken Postbus 11 9965 ZG Leens

Begraven en asbestemming. Gemeente De Marne Afdeling Burgerzaken Postbus 11 9965 ZG Leens Begraven en asbestemming Gemeente De Marne Afdeling Burgerzaken Postbus 11 9965 ZG Leens 1 De laatste rustplaats in de Gemeente De Marne Na het overlijden De keuze voor een laatste rustplaats is belangrijk,

Nadere informatie

Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg

Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Pagina 1 Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Als iemand overlijdt, dan hebben de nabestaanden meestal de emotionele

Nadere informatie

Begraafplaatsen in de gemeente Echt-Susteren Annahof en Elsene

Begraafplaatsen in de gemeente Echt-Susteren Annahof en Elsene Begraafplaatsen in de gemeente Echt-Susteren Annahof en Elsene Inhoudsopgave Voorwoord 3 De gemeentelijke begraafplaatsen 4 Begraafplaats Annahof 4 Begraafplaats Elsene 6 Termijnen van uitgifte en verlenging

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 2. De gemeentelijke begraafplaats 2. De aula Rond-om 3. Soorten graven 4. Urnen en as 5. Soorten urnen graven 6

Inhoudsopgave. Inleiding 2. De gemeentelijke begraafplaats 2. De aula Rond-om 3. Soorten graven 4. Urnen en as 5. Soorten urnen graven 6 Inhoudsopgave Inleiding 2 De gemeentelijke begraafplaats 2 De aula Rond-om 3 Soorten graven 4 Urnen en as 5 Soorten urnen graven 6 Aankleding van het graf 7 Het ruimen van graven 7 Tarieven 8 Overige begraafplaatsen

Nadere informatie

Begraafplaatsen in Zwijndrecht

Begraafplaatsen in Zwijndrecht Begraafplaatsen in Zwijndrecht Begraafplaatsen in Zwijndrecht Inleiding Aan het einde van een mensenleven wacht onvoorwaardelijk de dood. Bij het eind van een leven hoort ook het proces van afscheid nemen.

Nadere informatie

Begraafplaatsen. Algemene informatie over de begraafplaatsen in de Gemeente Medemblik

Begraafplaatsen. Algemene informatie over de begraafplaatsen in de Gemeente Medemblik Begraafplaatsen Algemene informatie over de begraafplaatsen in de Gemeente Medemblik Niemand staat graag stil bij de dood. Toch krijgt iedereen ermee te maken. Bijvoorbeeld wanneer u een dierbare verliest

Nadere informatie

Tarieven 2008 begraven in Leerdam

Tarieven 2008 begraven in Leerdam Tarieven 2008 begraven in Leerdam Begrippenlijst Zandgraf met bekisting en looproosters Begraaftoestel Baarwagen Rechthebbende : Zandgraf: Keldergraf: Algemeen graf: Familiegraf: Kindergraf: 1e bijzetting:

Nadere informatie

Beschikbare graven en asbestemmingen. Ooster-, Wester, en RK begraafplaats

Beschikbare graven en asbestemmingen. Ooster-, Wester, en RK begraafplaats Beschikbare graven en asbestemmingen Ooster-, Wester, en RK begraafplaats Oosterbegraafplaats Inhoudsopgave Gedenkpark De Ooster en De Wester: as-bestemmingen... 4 Gedenkpark De Ooster: beschikbare graven...

Nadere informatie

Als er iemand overlijdt. Begraven en cremeren in de gemeente Hoogeveen

Als er iemand overlijdt. Begraven en cremeren in de gemeente Hoogeveen Als er iemand overlijdt Begraven en cremeren in de gemeente Hoogeveen 1 2 Inhoud 1 Wat moet u regelen als een naaste overlijdt? 4 2 Begraven 7 2.1 Nieuw eigen graf 7 2.2 Bijzetting in een bestaand graf

Nadere informatie

Toelichting en tarieven. begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg

Toelichting en tarieven. begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg Toelichting en tarieven begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg 1 Regelgeving die van toepassing is - Wet op de lijkbezorging - Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2015

Nadere informatie

Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede. Begraven of cremeren?

Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede. Begraven of cremeren? Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede Begraven of cremeren? Inleiding Als er iemand is overleden valt er, tussen alle emoties door, veel te regelen. Vaak weten we niet hoe, op zo

Nadere informatie

Beschikbare graven en asbestemmingen. Ooster-, Wester, en RK begraafplaats

Beschikbare graven en asbestemmingen. Ooster-, Wester, en RK begraafplaats Beschikbare graven en asbestemmingen Ooster-, Wester, en RK begraafplaats Oosterbegraafplaats Inhoudsopgave Gedenkpark De Ooster en De Wester: asbestemmingen... 4 Gedenkpark De Ooster: beschikbare graven...

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2017 De Raad van de Gemeente Almelo; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11

Nadere informatie

begraafplaatsen in neder-betuwe

begraafplaatsen in neder-betuwe begraafplaatsen in neder-betuwe Begraafplaatsen in Neder-Betuwe InleIdIng Gedurende ons leven worden we allemaal eens geconfronteerd met het nemen van afscheid van een overleden dierbare. Wie op dat moment

Nadere informatie

Begraven in de gemeente Wierden

Begraven in de gemeente Wierden Begraven in de gemeente Wierden Begraven in de gemeente Wierden In deze folder vindt u informatie over de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Wierden. Ook kunt u lezen welke mogelijkheden er zijn

Nadere informatie

gemeentelijke begraafplaatsen

gemeentelijke begraafplaatsen gemeentelijke begraafplaatsen Gemeentelijke begraafplaatsen Gemeentelijke Begraafplaats Alkmaar Westerweg 250 Alkmaar Gemeentelijke Begraafplaats Oudorp Herenweg hoek Kerklaan Oudorp Gemeentelijke Begraafplaats

Nadere informatie

Gemeentelijke. begraafplaatsen

Gemeentelijke. begraafplaatsen Gemeentelijke begraafplaatsen Colofon De begraafplaatsgids is een uitgave van de gemeente Oude IJsselstreek Postadres Postbus 42 7080 AA Gendringen Bezoekadres Staringstraat 25 7081 BN Gendringen T (0315)

Nadere informatie

Gemeentelijke begraafplaatsen

Gemeentelijke begraafplaatsen Gemeentelijke begraafplaatsen Gemeente Woensdrecht Veel mensen denken liever niet na over de dood. Toch krijgen we allemaal tijdens ons leven met de dood te maken. In deze folder vindt u informatie over

Nadere informatie

Wat zijn de kosten voor een begrafenis op R.-K. Begraafplaats Buitenveldert?

Wat zijn de kosten voor een begrafenis op R.-K. Begraafplaats Buitenveldert? Kostenoverzicht 2012 Wat zijn de kosten voor een begrafenis op R.-K. Begraafplaats Buitenveldert? Hieronder vindt u uitleg over een aantal mogelijkheden en de te verwachten kosten voor het begraven op

Nadere informatie

Algemene begraafplaatsen gemeente Hoorn Tarieven 2017

Algemene begraafplaatsen gemeente Hoorn Tarieven 2017 1. Begraafplaats Berkhouterweg 3 1.1 Begraven volwassenen 3 1.2 Begraven kinderen 4 1.3 Urnenbewaarplaatsen 6 1.4 Verlengen grafrechten 7 2. Begraafplaats Zuiderveld 9 2.1 Begraven volwassenen 9 2.2 Begraven

Nadere informatie

1. Begraafplaats Berkhouterweg Begraven volwassenen Begraven kinderen Urnenbewaarplaatsen Verlengen grafrechten 7

1. Begraafplaats Berkhouterweg Begraven volwassenen Begraven kinderen Urnenbewaarplaatsen Verlengen grafrechten 7 1. Begraafplaats Berkhouterweg 3 1.1 Begraven volwassenen 3 1.2 Begraven kinderen 4 1.3 Urnenbewaarplaatsen 6 1.4 Verlengen grafrechten 7 2. Begraafplaats Zuiderveld 9 2.1 Begraven volwassenen 9 2.2 Begraven

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, graven en asbezorging 2014

Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, graven en asbezorging 2014 Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, graven en asbezorging 2014 Het college van Laren, gelet op artikel 11, tweede lid; artikel 12; artikel 13, tweede lid; artikel 14; artikel 20, derde lid; van

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013, raadsvoorstelnummer 2013/083/1; gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen

Nadere informatie

TARIEVEN BEGRAAFPLAATS "DE BOSKAMP" 2014

TARIEVEN BEGRAAFPLAATS DE BOSKAMP 2014 TARIEVEN BEGRAAFPLAATS "DE BOSKAMP" 2014 Graf: Uitgifte grafrechten voor 20 jaar 1.197,00 Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 20 jaar 2.275,00 Totaal 4.264,00 Begrafenis van een overledene van

Nadere informatie

1. Begraafplaats Berkhouterweg Begraven volwassenen Begraven kinderen Urnenbewaarplaatsen Verlengen grafrechten 7

1. Begraafplaats Berkhouterweg Begraven volwassenen Begraven kinderen Urnenbewaarplaatsen Verlengen grafrechten 7 1. Begraafplaats Berkhouterweg 3 1.1 Begraven volwassenen 3 1.2 Begraven kinderen 4 1.3 Urnenbewaarplaatsen 6 1.4 Verlengen grafrechten 7 2. Begraafplaats Zuiderveld 9 2.1 Begraven volwassenen 9 2.2 Begraven

Nadere informatie

Als de dood in het leven komt.. Een mooie locatie voor een waardig afscheid.

Als de dood in het leven komt.. Een mooie locatie voor een waardig afscheid. Begraafplaats Maastricht Als de dood in het leven komt.. Een mooie locatie voor een waardig afscheid. De gemeentelijke begraafplaats in Maastricht. In Maastricht kunnen overledenen begraven worden op een

Nadere informatie

1. Begraafplaats Berkhouterweg 3 1.1 Begraven volwassenen 3 1.2 Begraven kinderen 4 1.3 Urnenbewaarplaatsen 5

1. Begraafplaats Berkhouterweg 3 1.1 Begraven volwassenen 3 1.2 Begraven kinderen 4 1.3 Urnenbewaarplaatsen 5 1. Begraafplaats Berkhouterweg 3 1.1 Begraven volwassenen 3 1.2 Begraven kinderen 4 1.3 Urnenbewaarplaatsen 5 2. Begraafplaats Zwaag 6 2.1 Begraven volwassenen 6 2.2 Begraven kinderen 7 3. Begraafplaats

Nadere informatie

1. Begraafplaats Berkhouterweg 3 1.1 Begraven volwassenen 3 1.2 Begraven kinderen 4 1.3 Urnenbewaarplaatsen 5

1. Begraafplaats Berkhouterweg 3 1.1 Begraven volwassenen 3 1.2 Begraven kinderen 4 1.3 Urnenbewaarplaatsen 5 1. Begraafplaats Berkhouterweg 3 1.1 Begraven volwassenen 3 1.2 Begraven kinderen 4 1.3 Urnenbewaarplaatsen 5 2. Begraafplaats Zwaag 6 2.1 Begraven volwassenen 6 2.2 Begraven kinderen 7 3. Begraafplaats

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 september 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 september 2014; De raad van de gemeente Hilversum; RAADSBESLUIT gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 september 2014; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

Nadere informatie

GEMEENTE BORSELE. Nadere regels voor graven, asbezorging en grafbedekkingen voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Borsele 2012.

GEMEENTE BORSELE. Nadere regels voor graven, asbezorging en grafbedekkingen voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Borsele 2012. GEMEENTE BORSELE Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Borsele tot vaststelling van de nadere regels voor graven, asbezorging en grafbedekkingen Borsele 2012 Het college van burgemeester

Nadere informatie

Begraafplaats Oud-Kralingen

Begraafplaats Oud-Kralingen Begraafplaats Oud-Kralingen Vanaf het einde van de 20e eeuw zien we een herwaardering van lang bestaande waarden, een nieuwe bezinning ook op het thema van de dood en de beleving daarvan door de nabestaanden.

Nadere informatie

DIENSTVERLENING MET RESPECT

DIENSTVERLENING MET RESPECT INLEIDING Bij het geven van een bestemming aan de as dacht men vroeger vaak automatisch aan verstrooiing en kwam veelal later het besef dat dit toch wel erg abrupt is. Anders dan bij een begraving mist

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 14 november 2006, Nr. PD/2006/13987;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 14 november 2006, Nr. PD/2006/13987; Gemeentebestuur Ontwerp besluit - V De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 14 november 2006, Nr. PD/2006/13987; overwegende dat het wenselijk

Nadere informatie

Bijlage G-1. bij raadsbesluit d.d. 7 november 2013 tot vaststelling van de belastingverordeningen 2014.

Bijlage G-1. bij raadsbesluit d.d. 7 november 2013 tot vaststelling van de belastingverordeningen 2014. Bijlage G-1. bij raadsbesluit d.d. 7 november 2013 tot vaststelling van de belastingverordeningen 2014. Tarieventabel 2014, behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2014 1. Verlenen van rechten

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015; Onderwerp: Verordening Lijkbezorgingsrechten Oss 2016 Volgnummer Dienst/afdeling G/ID De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015; gelet op het advies

Nadere informatie

plaats in Poortugaal zijn de graven op volgorde uitgegeven. De rechten van een algemeen graf blijven bij de beheerder van de begraaf-

plaats in Poortugaal zijn de graven op volgorde uitgegeven. De rechten van een algemeen graf blijven bij de beheerder van de begraaf- INFO Begraven in Albrandswaard Begraven of cremeren plaats in Poortugaal zijn de graven Als een naaste van u overlijdt, kunt één diep. U kunt hier ook kiezen voor u hem of haar laten begraven op een een

Nadere informatie

folder begraafplaats los 20-12-2007 09:37 Pagina 1 gemeentelijke begraafplaatsen

folder begraafplaats los 20-12-2007 09:37 Pagina 1 gemeentelijke begraafplaatsen folder begraafplaats los 20-12-2007 09:37 Pagina 1 gemeentelijke begraafplaatsen folder begraafplaats los 20-12-2007 09:37 Pagina 2 folder begraafplaats los 20-12-2007 09:37 Pagina 3 Gemeentelijke begraafplaatsen

Nadere informatie

6. Tarieven behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten voor de Boskamp 2015

6. Tarieven behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten voor de Boskamp 2015 6. Tarieven behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten voor de Boskamp 2015 Hoofdstuk 6.1. Het verlenen van rechten 6.1. Het tarief bedraagt voor: a. het verlenen

Nadere informatie

BR Uitvoeringsbesluit. Gemeentelijke begraafplaatsen Brummen

BR Uitvoeringsbesluit. Gemeentelijke begraafplaatsen Brummen BR10.0034 Uitvoeringsbesluit Gemeentelijke begraafplaatsen Brummen NADERE REGELS voor de het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Brummen 2011. Algemene bepalingen

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2017;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2017; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Almelo Nr. 207018 1 december 2017 Verordening begraafplaatsrechten 2018 De Raad van de Gemeente Almelo; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Algemene begraafplaatsen Gemeente Stein

Algemene begraafplaatsen Gemeente Stein Algemene begraafplaatsen Gemeente Stein Niemand staat graag stil bij de dood Toch krijgt iedereen ermee te maken. Bijvoorbeeld wanneer u een dierbare verliest of als u uw eigen uitvaart wilt regelen. Uitvaarten

Nadere informatie

Omdat het een algemeen graf betreft, worden er stoffelijke resten van drie personen boven elkaar in begraven. Deze

Omdat het een algemeen graf betreft, worden er stoffelijke resten van drie personen boven elkaar in begraven. Deze GEMEENTEBARENDRECHT INFO Binnenhof 1, 2991 AA Barendrecht Postbus 501, 2990 EA Barendrecht Telefoonnummer: 14 0180 www.barendrecht.nl Begraven in Barendrecht Begraven is geen alledaags onderwerp. Toch

Nadere informatie

NADERE REGELS BEGRAAFPLAATSEN GEMEENTE HEUSDEN

NADERE REGELS BEGRAAFPLAATSEN GEMEENTE HEUSDEN NADERE REGELS BEGRAAFPLAATSEN GEMEENTE HEUSDEN Het gemeentebestuur van Heusden; gelet op de Verordening op het gebruik en beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen 2016 besluit: vast te stellen de navolgende

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Almelo. Nr. 119346 15 december 2015 Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2016 De Raad van

Nadere informatie

Tarieven gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Drechterland voor Foto: entree begraafplaats aan de Molenwei in Hoogkarspel

Tarieven gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Drechterland voor Foto: entree begraafplaats aan de Molenwei in Hoogkarspel Tarieven gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Drechterland voor 2016 Foto: entree begraafplaats aan de Molenwei in Hoogkarspel Inhoud 1. Waar liggen onze begraafplaatsen 2. De kosten voor grafrechten

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2015

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2015 GEMEENTEBLAD Nr. 72013 10 december Officiële uitgave van gemeente Almelo. 2014 Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2015 De Raad van

Nadere informatie

Begraven en asbestemming

Begraven en asbestemming Begraven en asbestemming De laatste rustplaats in de gemeente Aa en Hunze Mogelijkheden per begraafplaats Begraven Cremeren Algemeen graf Particulier graf Kindergraf Islamitisch graf Urnen-nis Urnengraf

Nadere informatie

Nadere regels begraafplaatsen Werkendam 2016

Nadere regels begraafplaatsen Werkendam 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Werkendam. Nr. 5737 12 januari 2017 Nadere regels begraafplaatsen Werkendam 2016 Nadere regels begraafplaatsen Werkendam 2016 NADERE REGELS VOOR DE ALGEMENE

Nadere informatie

Een huurgraf. En wat u daarover moet weten

Een huurgraf. En wat u daarover moet weten Een huurgraf En wat u daarover moet weten De Wâldhôf De gemeente Smallingerland heeft 4 algemene begraafplaatsen De Wâldhôf Begraafplaats De Wâldhôf is op 1 januari 2006 in gebruik genomen. Op deze begraafplaats

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATSEN VAN DE

REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATSEN VAN DE REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATSEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE s-heerenberg-zeddam 2016 INLEIDING Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente s-heerenberg-zeddam beheert

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2017 Begraafplaats Noorderveld Kerkveld te Nieuwegein Hoofdstuk 1

Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2017 Begraafplaats Noorderveld Kerkveld te Nieuwegein Hoofdstuk 1 Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2017 Begraafplaats Noorderveld Kerkveld te Nieuwegein 1 Uitsluitend recht 1.1. Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen

Nadere informatie

ALGEMENE BEGRAAFPLAATS HEERJANSDAM ALGEMENE BEGRAAFPLAATS JEROEN BOSCHLAAN ALGEMENE BEGRAAFPLAATS MUNNIKENSTEEG

ALGEMENE BEGRAAFPLAATS HEERJANSDAM ALGEMENE BEGRAAFPLAATS JEROEN BOSCHLAAN ALGEMENE BEGRAAFPLAATS MUNNIKENSTEEG Tarieventabel 2016 behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten Zwijndrecht 2016 De hierna genoemde tarieven zijn van toepassing op de ALGEMENE BEGRAAFPLAATS HEERJANSDAM ALGEMENE BEGRAAFPLAATS JEROEN

Nadere informatie

{pl. b. particulier graf: - een graf ten aanzien waarvan aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot;

{pl. b. particulier graf: - een graf ten aanzien waarvan aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot; ÞnLr!f:tr :VEn {pl ^ ^ ^r-- Gemeente Boxmeer Onderwerp: Vaststelling van de Verordening lijkbezorgingsrechten Boxmeer 2017 met bijbehorende tarieventabel. Nummer: 6c. De raad van de gemeente Boxmeer; gelezen

Nadere informatie

Besluit van de gemeenteraad

Besluit van de gemeenteraad Besluit van de gemeenteraad tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten 2004 hoofdstuk 1 eigen graven 1. De rechten voor het verlenen van het uitsluitend recht tot begraven c.q. het

Nadere informatie

Begraven in de gemeente Oldebroek

Begraven in de gemeente Oldebroek Begraven in de gemeente Oldebroek De laatste rustplaats Niemand staat graag stil bij een onderwerp als begraven. Toch komt er een moment dat u er over moet nadenken. Omdat u een naaste hebt verloren bijvoorbeeld.

Nadere informatie

Toelichting en tarieven. begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg

Toelichting en tarieven. begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg Toelichting en tarieven begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg Pagina 1 Regelgeving die van toepassing is - Wet op de lijkbezorging - Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen De raad van de gemeente Grootegast; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 oktober 2010, agendapunt 11: gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik. begraafplaatsen en het gemeentelijk crematorium 2004

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik. begraafplaatsen en het gemeentelijk crematorium 2004 eigenschappen Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen en het gemeentelijk crematorium 2004 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling

Nadere informatie

Regelement voor Begraafplaats de Lichtenberg te Bavel d.d Artikel 1. Algemene Bepalingen. Definities. Dit regelement verstaat onder:

Regelement voor Begraafplaats de Lichtenberg te Bavel d.d Artikel 1. Algemene Bepalingen. Definities. Dit regelement verstaat onder: Regelement voor Begraafplaats de Lichtenberg te Bavel d.d. 1-7-2017 Artikel 1. Algemene Bepalingen Definities Dit regelement verstaat onder: a. Begraafplaats: Begraafplaats de Lichtenberg gelegen aan de

Nadere informatie

begraafplaats eikenhof

begraafplaats eikenhof gemeentehuis: Maerten van Heemskerckplein 1 postadres: Postbus 1 1960 AA Heemskerk telefoon: 14 0251 e-mail: post@heemskerk.nl website: www.heemskerk.nl begraafplaats eikenhof Een uitvaart is eenmalig

Nadere informatie

Verordening Lijkbezorgingsrechten Zwijndrecht Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 september 2015, nummer ;

Verordening Lijkbezorgingsrechten Zwijndrecht Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 september 2015, nummer ; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zwijndrecht. Nr. 124913 22 december 2015 Verordening Lijkbezorgingsrechten Zwijndrecht 2016 De raad van de gemeente Zwijndrecht; Gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, de graven en asbezorging.

Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, de graven en asbezorging. Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, de graven en asbezorging. Het college van burgemeester en wethouders van Hillegom, gelet op artikel 11, tweede lid, 12, 14, 16, 20, derde lid en 28, eerste lid,

Nadere informatie

BEGRAVEN EN BIJZETTEN

BEGRAVEN EN BIJZETTEN BEGRAVEN EN BIJZETTEN in de gemeente Schouwen-Duiveland inclusief tarieventabel 2015 Inhoud Begrippenlijst 5 1. Inleiding 9 2. Keuze van een graf 11 3. Asbestemmingen 15 4. Grafmonumenten en beplanting

Nadere informatie

algemene begraafplaatsen Hoorn informatie voor nabestaanden

algemene begraafplaatsen Hoorn informatie voor nabestaanden algemene begraafplaatsen Hoorn informatie voor nabestaanden hoorn.nl inhoud inleiding beheer van de begraafplaatsen... 4 toegangstijden... 4 aanwezigheid personeel... 4 uitgiftetermijn particuliere graven...

Nadere informatie

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 oktober 2016, nr. 91;

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 oktober 2016, nr. 91; Gemeenteblad nr. 331, 24 november 2016 Nr. 91d DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 oktober 2016, nr. 91; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; De raad van de gemeente Lochem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 01-11-2016; gelet op de artikel 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h en op artikel 229, eerste

Nadere informatie

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen De raad van de gemeente Reimerswaal; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2009, nummer 09.034320; gelet op het bepaalde in de Wet op de lijkbezorging en artikel 150 van Gemeentewet;

Nadere informatie

Gemeenteblad van Zaltbommel 2010 Nr. 4.11

Gemeenteblad van Zaltbommel 2010 Nr. 4.11 Gemeenteblad van Zaltbommel 2010 Nr. 4.11 Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingrechten 2011 Status In werking Algemene informatie Deze verordening regelt de hoogte van de lijkbezorgingsrechten

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit, openstelling, graven, asbezorging en grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Stein

Uitvoeringsbesluit, openstelling, graven, asbezorging en grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Stein Uitvoeringsbesluit, openstelling, graven, asbezorging en grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Stein 1 Burgemeester en wethouders van Stein; gelet op de Verordening op het beheer

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN De raad der gemeente het Bildt: Overwegende, dat bij besluit van 24 november 1994, no. 941110, een beheersverordening begraafplaatsen het Bildt 1994 is vastgesteld; Dat het op grond van technische aanpassingen,

Nadere informatie

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE ne Nr. 88f DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 oktober 2015, nr. 88; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Giessenlanden;

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Giessenlanden; *ZD929646E8B* Collegebesluit Zaaknummer : 10-7770 - 1750 Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Giessenlanden; Gelezen het collegevoorstel van 5 november 2013 Overwegende, de wijzigingen

Nadere informatie

Alles over begraven of cremeren op de gemeentelijke begraafplaatsen in Hellendoorn.

Alles over begraven of cremeren op de gemeentelijke begraafplaatsen in Hellendoorn. Alles over begraven of cremeren op de gemeentelijke begraafplaatsen in Hellendoorn. Gemeentelijke begraafplaats Gemeentelijke begraafplaats Ninaberlaan Meester Ponsteenlaan Ninaberlaan 34 Meester Ponsteenlaan

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en op de Wet op de lijkbezorging;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en op de Wet op de lijkbezorging; De raad van de gemeente Breda; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en op de Wet op de

Nadere informatie

Formulier grafrechten Gemeente Kollumerland c.a.

Formulier grafrechten Gemeente Kollumerland c.a. Formulier grafrechten Gemeente Kollumerland c.a. Via dit formulier kunt u aanpassingen doorgeven die betrekking hebben op grafrechten. Geef bij de hokjes aan wat van toepassing is. Wijziging rechthebbende

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT behorende bij het REGLEMENT voor de begraafplaats "Oud Kralingen"

UITVOERINGSBESLUIT behorende bij het REGLEMENT voor de begraafplaats Oud Kralingen UITVOERINGSBESLUIT behorende bij het REGLEMENT voor de begraafplaats "Oud Kralingen" Openstelling begraafplaats voor bezoekers: De maanden januari, februari, maart, oktober, november en december van 09.00

Nadere informatie

Toelichting en tarieven. begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg

Toelichting en tarieven. begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg Toelichting en tarieven begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg Pagina 1 Regelgeving die van toepassing is - Wet op de lijkbezorging - Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten

Nadere informatie

Asbestemmingen. Algemene informatie over asbestemmingen in de Gemeente Medemblik

Asbestemmingen. Algemene informatie over asbestemmingen in de Gemeente Medemblik Asbestemmingen Algemene informatie over asbestemmingen in de Gemeente Medemblik Niemand staat graag stil bij de dood. Toch krijgt iedereen ermee te maken. Bijvoorbeeld wanneer u een dierbare verliest of

Nadere informatie

HERVORMDE STICHTING BEGRAAFPLAATSEN OOSTERWOLDE EN FOCHTELOO HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HERVORMDE STICHTING BEGRAAFPLAATSEN OOSTERWOLDE EN FOCHTELOO HUISHOUDELIJK REGLEMENT DOELSTELLING Paragraaf] BESTUUR Paragraaf 2 HERVORMDE STICHTING BEGRAAFPLAATSEN OOSTERWOLDE EN FOCHTELOO HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2010 Het bestuur stelt zich ten doel een goed beheer en verantwoorde exploitatie

Nadere informatie

Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Voorst.

Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Voorst. Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Voorst. Burgemeester en wethouders van Voorst; gelet op de artikelen 3, 11, 12, 14, 16 en 19 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2009, voorstelnummer 239;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2009, voorstelnummer 239; De raad van de gemeente Leek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2009, voorstelnummer 239; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Toelichting en tarieven. begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg

Toelichting en tarieven. begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg Toelichting en tarieven begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg 1 Regelgeving die van toepassing is - Wet op de lijkbezorging - Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2014

Nadere informatie

Verordening begraafplaatsrechten Verordening op de heffing en invordering van begraafplaatsrechten 2016 (Verordening begraafplaatsrechten 2016)

Verordening begraafplaatsrechten Verordening op de heffing en invordering van begraafplaatsrechten 2016 (Verordening begraafplaatsrechten 2016) Verordening begraafplaatsrechten 2016 De raad van de gemeente Veghel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 november 2015; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en de onderdelen

Nadere informatie

Tarieventabel bij de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2013.

Tarieventabel bij de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2013. GEMEENTE DELFZIJL Tarieventabel bij de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2013. Hoofdstuk 1. Begraafplaats Wagenborgen 1.1. Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit graven en asbestemming gemeentelijke begraafplaatsen. Gemeente Heerlen

Uitvoeringsbesluit graven en asbestemming gemeentelijke begraafplaatsen. Gemeente Heerlen Uitvoeringsbesluit graven en asbestemming gemeentelijke begraafplaatsen Gemeente Heerlen Opdrachtgever: Gemeente Heerlen Rapportnummer: 30.067_R_010.03 Datum vrijgave: 20 december 2010 Vrijgave: Ing. J.A.M.

Nadere informatie

Uitvaart in Eemsmond

Uitvaart in Eemsmond Uitvaart in Eemsmond Inhoudsopgave 1. Keuzes in moeilijke tijden 2. Over begraven a. Eigen graf en kindergraf b. Grafkelder c. Grafbedekking - Tijdelijk gedenkteken - Grafsteen of ander gedenkteken - Vaste

Nadere informatie

Informatiewijzer grafkeuze en grafrechten

Informatiewijzer grafkeuze en grafrechten gemeente Zaanstad Sector Belastingen Informatiewijzer grafkeuze en grafrechten Gemeentelijke begraafplaatsen Zaanstad 2016 Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon 14 075

Nadere informatie

Voorschriften voor het aanbrengen van grafbedekking

Voorschriften voor het aanbrengen van grafbedekking Voorschriften voor het aanbrengen van grafbedekking en grafkelders en voor het plaatsen van losse voorwerpen (Nadere regels in de zin van artikel 6 lid 9 en 14 lid 4 van de Beheersverordening Essenhof)

Nadere informatie

Kijk voor informatie op Infoboekje begraafplaats. Wat zijn de mogelijkheden in Bolsward?

Kijk voor informatie op  Infoboekje begraafplaats. Wat zijn de mogelijkheden in Bolsward? Kijk voor informatie op www.sudwestfryslan.nl Infoboekje begraafplaats Wat zijn de mogelijkheden in Bolsward? 03 04 06 08 10 12 13 14 15 Inhoud Inleiding Oude gedeelte Katholieke gedeelte Kindergraven

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2016;

GEMEENTEBLAD. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2016; De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november ; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet; besluit

Nadere informatie