Klankbordgroep Begraven in Veendam. 1. Begraafplaatsen 1.1 Begraafplaats Buitenwoelhof 1.2 Begraafplaats Dalweg 36

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klankbordgroep Begraven in Veendam. 1. Begraafplaatsen 1.1 Begraafplaats Buitenwoelhof 1.2 Begraafplaats Dalweg 36"

Transcriptie

1 Begraven in Veendam

2

3 Inhoudsopgave Inleiding Klankbordgroep Begraven in Veendam 1. Begraafplaatsen 1.1 Begraafplaats Buitenwoelhof 1.2 Begraafplaats Dalweg Grafsoorten 2.1 Algemene graven 2.2 Particuliere graven Particuliere kindergraven 2.3 Familiegraven 2.4 Particuliere urnengraven urnentuin 2.5 Urnennis in columbarium 2.6 Asverstrooiing 3. Overzicht tarieven per grafsoort 4. Informatie Begrippenlijst

4

5 Inleiding Binnen de gemeente Veendam zijn acht begraafplaatsen. Op de begraafplaatsen Buitenwoelhof aan de Langeleegte in Veendam en Dalweg 36 in Wildervank worden nieuwe graven uitgegeven. Op Buitenwoelhof ligt ook de begraafplaats van het Sjilo Genootschap. Twee begraafplaatsen worden beheerd door kerkgenootschappen. Dit zijn de Rooms Katholieke begraafplaats aan het Oosterdiep in Veendam en de Hervormde begraafplaats aan het Kerkpad in Ommelanderwijk. Op drie begraafplaatsen wordt niet meer begraven, tenzij er nog rechten liggen bij nabestaanden. Dit zijn de Nederlands Hervormde begraafplaats aan de J.G. Pinksterstraat in Veendam, de Israëlitische begraafplaats aan de Sluisweg in Ommelanderwijk en de Nederlands Hervormde begraafplaats aan de Torenstraat in Wildervank. Informatie gemeentelijke begraafplaatsen Hier vindt u informatie over de gemeentelijke begraafplaatsen Buitenwoelhof en Dalweg 36. Denk hierbij aan het begraven op en het beheren en onderhouden van deze begraafplaatsen. Ook begrippen zoals grafsoorten, grafrechten, inrichting van de graftuinen, omgevingsgroen en de tarieven komen aan bod. Het kan verstandig zijn een uitvaartverzekering af te sluiten bij een gerenommeerde verzekeraar, zodat nabestaanden niet voor onverwachte kosten komen te staan bij een overlijden.

6 Klankbordgroep Begraven in Veendam In 2006 is een klankbordgroep Begraven in Veendam opgericht. De klankbordgroep is een overleggroep waarin vertegenwoordigers van de gemeente Veendam, steenhouwers, uitvaartorganisaties en bewonersgroepen zitting hebben die u vertegenwoordigen. De samenstelling van deze klankbordgroep is bewust gekozen om het grootste deel van de belangstellenden te kunnen vertegenwoordigen. Doel klankbordgroep De klankbordgroep is opgezet met als doel: de gemeentelijke begraafplaatsen zodanig in te richten, te onderhouden en te beheren, dat de wensen van de belangstellenden zo optimaal mogelijk worden benut voor zover deze binnen de mogelijkheden van de verordening voor het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen en het uitvoeringsbesluit voor grafbedekkingen voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Veendam vallen. In de klankbordgroep zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: Uitvaartverzorgers Monuta Dalmolen, dhr. H. Bakker, t Uitvaartverzorging Diedel-Wessels, dhr. T. Uil, t Gert Wiersma Uitvaartverzorging, t Uitvaartverzorging Eefting B.V., dhr. H. Eefting, t

7 Uitvaartverenigingen Onderlinge Uitvaartvereniging Veendam-Winschoten en Omstreken U.A. (OUVW), dhr. H. Robben, t Adviseur overlijdenszaken Meijer Zorgbeheer, dhr. H.J.H. Meijer t Steenhouwer Natuursteenbedrijf de Weijs, dhr. A. de Weijs, t Seniorenraad Veendam Dhr. B. Huisman, t BewonersOverleg Veendam (BOV) Dhr. J. Rijks, t Gemeente Veendam Vertegenwoordigers van de gemeente Veendam, t Om de doelstellingen van deze klankbordgroep te laten slagen hebben wij uw hulp nodig. Om aan de wensen en andere doelstellingen van de inwoners van Veendam en omstreken optimaal te kunnen voldoen is het daarom van groot belang dat u reageert naar leden van de klankbordgroep. Voor vragen, wensen en opmerkingen over deze klankbordgroep kunt u contact opnemen met één van de leden of met de gemeente Veendam.

8 1. Begraafplaatsen Algemene voorschriften Op de begraafplaatsen gelden een aantal voorschriften voor bezoekers: de begraafplaats is geopend van 8.00 uur tot een half uur voor zonsondergang of uiterlijk tot uur kinderen beneden 16 jaar hebben geen toegang zonder begeleiding het is verboden de begraafplaatsen te betreden met fietsen of bromfietsen op de begraafplaats moeten honden worden aangelijnd auto s hebben alleen met toestemming van de gemeente toegang tot de begraafplaats Kunststof steekvazen De gemeente stelt op de begraafplaatsen kunststof steekvazen beschikbaar die gebruikt kunnen worden om (snij)bloemen op het graf te plaatsen. De steekvazen zijn verkrijgbaar bij de watertappunten op de begraafplaats. De beheerder zorgt ervoor dat de vazen teruggeplaatst worden wanneer de bloemen zijn uitgebloeid. Vergunning Voor het plaatsen van grafmonumenten op graven moet een vergunning worden afgegeven door het college van burgemeester en wethouders van Veendam. Deze wordt op verzoek meestal door de steenhouwer aangevraagd.

9 1.1 Begraafplaats Buitenwoelhof Unieke parkachtige omgeving Buitenwoelhof is ontstaan in 1952 en kenmerkt zich door de unieke parkachtige omgeving Het is een mooie plek om te wandelen. De begraafplaats wordt dan ook als zodanig beheerd. Graftuin zelf inrichten Sinds een aantal jaren wordt meer aandacht besteed aan het verwerken van het verlies van een dierbare. Nabestaanden willen graag een eigen plek creëren. In de gemeente Veendam is het mogelijk om de graftuin zelf in te richten. Ook andere soorten monumenten worden geplaatst dan eerder werd voorgeschreven. Sjilo Genootschap In 2008 heeft het Sjilo genootschap (een Joodse genootschap in Nederland) een veld gekocht gelegen op de begraafplaats Buitenwoelhof. De gemeente is geen eigenaar van dit gedeelte. Asverstrooiingseiland Op de begraafplaats Buitenwoelhof bevindt zich een verstrooiingseiland. Hier vinden op verzoek asverstrooiingen plaats op een speciaal aangelegd eiland. Op het eiland zijn drie herinneringszuilen geplaatst. Hierop kunnen naambordjes geplaatst worden waarop de voor- en achternaam en de geboorte- en overlijdensdatum van de overledene vermeld kunnen worden.

10 Gaanderij Op de begraafplaats Buitenwoelhof bevindt zich een gaanderij. In deze gaanderij zijn vier monumenten geplaatst waarop op verzoek herinneringsplaatjes geplaatst kunnen worden ter herdenking van overledenen van wiens graf afstand is gedaan en waarvan het grafmonument is verwijderd.

11 1.2 Begraafplaats Dalweg 36 Traditionele begraafplaats De begraafplaats aan de Dalweg 36 in Wildervank is aangelegd in De grond is destijds door de voormalige gemeente Wildervank gekocht. In 1937 is de begraafplaats verder uitgebreid tot de huidige oppervlakte. Tot op de dag van vandaag kan hier gesproken worden van een traditionele begraafplaats (grafvelden met schelpenpaden). De gemeente houdt deze traditie in ere. Op Dalweg 36 is geen asverstrooiingseiland te vinden. Belangrijk voor Wildervank De begraafplaats is belangrijk voor het dorp Wildervank. Omstreeks 2001 is een nieuw aangelegd gedeelte (aan de noordoostzijde van de begraafplaats) in gebruik genomen waar kan worden begraven. Zelfde gebruiksmogelijkheden als Buitenwoelhof Het nieuwe gedeelte is op dezelfde wijze ingericht als Buitenwoelhof in Veendam. Er is veel groen aangeplant. Sinds de nieuwe verordening gelden ook op deze begraafplaats dezelfde gebruiksmogelijkheden en regels als op Buitenwoelhof.

12 2. Grafsoorten Er zijn verschillende grafsoorten. Een beknopt overzicht van de tarieven van de grafsoorten vindt u verderop in hoofdstuk Algemene graven (10 jaar) Met een algemeen graf wordt bedoeld: uitgiftetermijn van 10 jaar, wettelijke grafrust (termijn kan niet worden verlengd) in het graf kan maximaal 1 overledene worden begraven het plaatsen van een grafkelder en monument is niet toegestaan er rusten geen rechten op een algemeen graf (dit betekent dat er geen rechthebbenden zijn) Op de begraafplaats Buitenwoelhof is het mogelijk om in een algemeen graf enkeldiep te worden begraven. 2.2 Particuliere graven (20, 40 jaar, onbepaalde tijd) Met een particulier graf wordt bedoeld: een graf waar een uitsluitend recht wordt uitgegeven voor een periode van 20, 40 jaar of onbepaalde tijd de keuze van het graf bepaalt de plaats op de begraafplaats de termijn van 20 en 40 jaar kan, na afloop, telkens worden verlengd met een wettelijk vastgestelde termijn van 10 jaar in particuliere graven mogen grafkelders worden geplaatst een particulier graf kan worden gereserveerd een uitsluitend recht op een particulier graf geeft de rechthebbende zeggenschap, wie in dat graf wordt begraven het uitsluitend grafrecht wordt door het bestuursorgaan schriftelijk bevestigd door middel van een grafakte de inrichting en het onderhoud van de aanwezige graftuin geschiedt door de nabestaanden de aanleg en het onderhoud van het omgevingsgroen geschiedt door de gemeente

13 Op Buitenwoelhof en Dalweg 36, worden particuliere graven dubbeldiep gegraven. Voorheen werden overledenen op Dalweg 36 alleen naast elkaar begraven Particuliere kindergraven (20, 40 jaar, onbepaalde tijd) Onder een particulier kindergraf wordt verstaan: een particulier graf voor een kind tot de leeftijd van 12 jaar uitgegeven voor een periode van 20, 40 jaar of onbepaalde tijd deze graven worden enkeldiep uitgegeven particuliere kindergraven kunnen worden gereserveerd. in een kindergraf kan maximaal 1 kind worden begraven of 1 asbus worden bijgezet in particuliere kindergraven mogen grafkelders worden geplaatst een uitsluitend recht op een particulier graf geeft de rechthebbende zeggenschap, wie in dat graf wordt begraven het uitsluitend grafrecht wordt door het bestuursorgaan schriftelijk bevestigd door middel van een grafakte de inrichting en het onderhoud van de aanwezige graftuin geschiedt door de nabestaanden de aanleg en het onderhoud van het omgevingsgroen geschiedt door de gemeente Op een daartoe aangewezen plek op de begraafplaats Buitenwoelhof is het ook mogelijk om kinderen die bij de geboorte zijn gestorven te begraven. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Het plaatsen van een grafsteen en/of andere voorwerpen is hier echter niet mogelijk.

14 2.3 Particuliere familiegraven (onbepaalde tijd) Met een particulier familiegraf wordt bedoeld: particuliere graven die voor onbepaalde tijd worden uitgegeven in een familiegraf kunnen maximaal 6 personen of 6 asbussen worden begraven en/of bijgezet een uitsluitend recht op een particulier graf geeft de rechthebbende zeggenschap, wie in dat graf wordt begraven Het uitsluitend grafrecht wordt door het bestuursorgaan schriftelijk bevestigd door middel van een grafakte de haag rondom een familiegraf wordt door de gemeente onderhouden de inrichting en het onderhoud van de graftuin geschiedt door de nabestaanden Alleen op begraafplaats Buitenwoelhof zijn ruimten gelegen, waarbinnen maximaal 6 personen begraven kunnen worden. Binnen deze ruimten mogen ook andere monumenten worden geplaatst. 2.4 Particuliere urnengraven (20 jaar) Met een particulier urnengraf in de urnentuin wordt bedoeld: een urnengraf uitgeven voor een termijn van 20 jaar. Deze termijn kan, na afloop telkens worden verlengd met een wettelijk vastgestelde termijn van 10 jaar in een urnengraf kunnen maximaal 2 asbussen worden bijgezet

15 een uitsluitend recht op een particulier urnengraf geeft de rechthebbende zeggenschap, wie in dat graf wordt begraven het uitsluitend grafrecht wordt door het bestuursorgaan schriftelijk bevestigd door middel van een grafakte de inrichting en het onderhoud van de graftuin geschiedt door de nabestaanden de aanleg en het onderhoud van het omgevingsgroen geschiedt door de gemeente Op de begraafplaatsen Buitenwoelhof en Dalweg 36 zijn urnentuinen ingericht. Hier worden asbussen in reeds aanwezige urnenkelders geplaatst. Op een urnengraf mag een monument worden geplaatst. Urnen mogen ook in particuliere graven met kelders worden geplaatst. 2.5 Urnennis in columbarium (5, 10, 15 of 20 jaar) Onder een urnennis wordt verstaan: een urnennis uitgegeven voor een eerste termijn van 5, 10, 15 of 20 jaar. Deze termijn kan telkens worden verlengd met een vastgestelde termijn van 5 jaar in een urnennis kunnen maximaal 2 asbussen (met afsluitplaat/ gedenksteen) of 2 urnvazen/ sierurnen (zonder gedenksteen) worden bijgezet door betaling van huur voor een urnennis krijgt de belanghebbende zeggenschap, wie in dat graf wordt begraven de huur wordt door het bestuursorgaan schriftelijk bevestigd door middel van een grafakte door middel van wederzijdse ondertekening (belanghebbende en gemeente) van een contract columbarium worden zowel de nabestaanden als de gemeente gehouden aan de geldende regelgeving nabij de columbaria is een bloementafel gelegen waar bloemen kunnen worden neergelegd de aanleg en het onderhoud van het omgevingsgroen geschiedt door de gemeente Op de begraafplaatsen Buitenwoelhof en Dalweg 36 zijn columbaria geplaatst. De columbaria zijn vlakbij de bestaande urnentuin geplaatst.

16 2.6 Asverstrooiing (verstrooiingseiland Buitenwoelhof) Met asverstrooiing wordt bedoeld: de asverstrooiing door de nabestaanden of uitvaartverzorger uitgevoerd op de asverstrooiingsplaats bij de verstrooiingsplaats mag geen monument worden geplaatst het is toegestaan om eenmalig, direct na de asverstrooiing, bloemen of voorwerpen neer te leggen Het verstrooien van as vindt alleen plaats op begraafplaats Buitenwoelhof. Het verstrooiingseiland is gelegen aan de westzijde van de begraafplaats.

17 3. Overzicht kosten per grafsoort De totaalprijs voor een eerste begraving is als volgt opgebouwd: verlenen uitsluitend recht administratieve kosten kosten begraven/bijzetten vergunning plaatsen monument aanleg/onderhoud omgevingsgroen vergunning plaatsen grafkelder eventuele kosten urngrafkelder Wanneer een bijzetting plaatsvindt, worden alleen bijzettingkosten (kosten begraven/bijzetten) en administratieve kosten in rekening gebracht (afhankelijk van het soort graf). Uitstrooien van as - 300,35 Particulier graf 20 jaar dubbeldiep ,20 Particulier graf 20 jaar dubbeldiep + vergunning grafkelder ,25 Particulier graf 40 jaar dubbeldiep ,60 Particulier graf 40 jaar dubbeldiep + vergunning grafkelder ,65 Particulier graf onbepaalde tijd dubbeldiep ,95 Particulier graf onbepaalde tijd dubbeldiep + vergunning grafkelder ,00 Particulier kindergraf 20 jaar enkeldiep ,15 Particulier kindergraf 20 jaar enkeldiep + vergunning grafkelder ,20 Particulier kindergraf 40 jaar enkeldiep ,85 Particulier kindergraf 40 jaar enkeldiep + vergunning grafkelder Particulier kindergraf onbepaalde tijd enkeldiep ,95 Particulier kindergraf onbepaalde tijd enkeldiep + vergunning grafkelder ,00 Particulier familiegraf onbepaalde tijd + vergunning grafkelder ,85 Particulier urnengraf urnentuin 20 jaar + vergunning grafkelder ,65 Urnennis columbarium 5 jaar - 839,75

18 Urnennis columbarium 5 jaar + vergunning afsluitplaat - 940,65 Urnennis columbarium 10 jaar ,15 Urnennis columbarium 10 jaar + vergunning afsluitplaat ,05 Urnennis columbarium 15 jaar ,60 Urnennis columbarium 15 jaar + vergunning afsluitplaat ,50 Urnennis columbarium 20 jaar ,00 Urnennis columbarium 20 jaar + vergunning afsluitplaat ,90 Verlengen grafrechten met 10 jaar - 419,00 Verlengen grafrechten kindergraf met 10 jaar - 302,70 Verlengen huur urnennis columbarium met 5 jaar - 209,20 Verlengen grafrechten urnengraf urnentuin met 10 jaar - 324,98 Uitgebreid overzicht kosten per grafsoort Voor meer informatie over de genoemde tarieven in het overzicht, wordt u verwezen naar de tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgingrechten Informatie Voor algemene vragen, technische informatie en tarieven kunt u terecht bij de gemeente Veendam, t , mail: of kijk op Openingstijden gemeente Veendam Maandag: 12:30 16:00 uur Dinsdag t/m vrijdag: 8:30 16:00 uur Donderdag: 8:30 20:00 uur

19 Begrippenlijst Omgevingsgroen Met omgevingsgroen wordt de directe omgeving van een graf bedoeld. Ongeveer 3 m 2 omgevingsgroen rondom het graf wordt toebedeeld aan een uitgegeven graf. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en onderhoud van dit groen. Dit omgevingsgroen maakt onderdeel uit van de grafvelden. Het omgevingsgroen bestaat uit een strook gras, heesters c.q. bomen en de vrije ruimte tussen de graven/grafmonumenten. De zichtbare onderdelen van een graf zijn in feite dus: een geplaatst grafmonument, de ingerichte graftuin en het omgevingsgroen. Enkeldiep en dubbeldiep Enkeldiep betekent dat een overledene alleen in een graf ligt en dat er geen persoon bij komt te liggen. Dubbeldiep betekent dat twee overledenen boven elkaar kunnen worden begraven. Sinds 2007 worden graven dubbeldiep uitgegeven. Dit geldt echter niet voor kinder- en familiegraven. Deze graven worden enkeldiep uitgegeven. Grafakte Een grafakte is een document dat na een begrafenis of bijzetting wordt verzonden naar de nabestaanden. Op deze akte staan de volgende gegevens vermeld. naam van de begraafplaats waar het graf zich bevindt grafaktenummer naam van de rechthebbende soort en nummer van het graf naam, overlijdensplaats en overlijdensdatum van de overledene het besluit kostenoverzicht van het gekozen graf datum van de grafakte ondertekening Grafmonument, vergunning aanvragen Formulieren voor het plaatsen van grafmonumenten zijn af te halen bij de gemeente Veendam.

20 Bij de vergunningaanvraag moet een tekening in tweevoud worden overlegd, waarop de maten, de te gebruiken materialen en kleuren staan vermeld. Na accordering door de gemeente mag de steenhouwer overgaan tot plaatsing van het monument. De vergunning moet kunnen worden overlegd aan de beheerder van de begraafplaats. Graftuin Een graftuin kan bestaan uit verschillende inrichtingen: een volledige grafbedekking door middel van een liggend monument een grafbedekking van beplanting met aan het hoofdeind een staand monument een volledige grafbedekking naar eigen keuze (beplanting, siergrind o.i.d.) Maximale afmetingen graftuin Aan de inrichting van een graftuin zijn maximale afmetingen toegekend waarbinnen de graftuininrichting plaats moet vinden. Deze afmetingen staan vermeld in het Uitvoeringsbesluit voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Veendam.

Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst

Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst Twello Gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Voorst Inleiding Dat u deze brochure aan het lezen bent, betekent waarschijnlijk dat u aan het nadenken bent

Nadere informatie

Gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Stadskanaal

Gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Stadskanaal Gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Stadskanaal 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Begraafplaatsen...5 Koopgraven...7 Huurgraven...7 Grafrusttermijn...7 Grafkelders...7 Schoonhouden van graven...7

Nadere informatie

Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg

Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Pagina 1 Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Als iemand overlijdt, dan hebben de nabestaanden meestal de emotionele

Nadere informatie

Begraven en asbestemming. Gemeente De Marne Afdeling Burgerzaken Postbus 11 9965 ZG Leens

Begraven en asbestemming. Gemeente De Marne Afdeling Burgerzaken Postbus 11 9965 ZG Leens Begraven en asbestemming Gemeente De Marne Afdeling Burgerzaken Postbus 11 9965 ZG Leens 1 De laatste rustplaats in de Gemeente De Marne Na het overlijden De keuze voor een laatste rustplaats is belangrijk,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 2. De gemeentelijke begraafplaats 2. De aula Rond-om 3. Soorten graven 4. Urnen en as 5. Soorten urnen graven 6

Inhoudsopgave. Inleiding 2. De gemeentelijke begraafplaats 2. De aula Rond-om 3. Soorten graven 4. Urnen en as 5. Soorten urnen graven 6 Inhoudsopgave Inleiding 2 De gemeentelijke begraafplaats 2 De aula Rond-om 3 Soorten graven 4 Urnen en as 5 Soorten urnen graven 6 Aankleding van het graf 7 Het ruimen van graven 7 Tarieven 8 Overige begraafplaatsen

Nadere informatie

Begraafplaatsen in Zwijndrecht

Begraafplaatsen in Zwijndrecht Begraafplaatsen in Zwijndrecht Begraafplaatsen in Zwijndrecht Inleiding Aan het einde van een mensenleven wacht onvoorwaardelijk de dood. Bij het eind van een leven hoort ook het proces van afscheid nemen.

Nadere informatie

Tarieven 2008 begraven in Leerdam

Tarieven 2008 begraven in Leerdam Tarieven 2008 begraven in Leerdam Begrippenlijst Zandgraf met bekisting en looproosters Begraaftoestel Baarwagen Rechthebbende : Zandgraf: Keldergraf: Algemeen graf: Familiegraf: Kindergraf: 1e bijzetting:

Nadere informatie

Begraafplaatsen. Algemene informatie over de begraafplaatsen in de Gemeente Medemblik

Begraafplaatsen. Algemene informatie over de begraafplaatsen in de Gemeente Medemblik Begraafplaatsen Algemene informatie over de begraafplaatsen in de Gemeente Medemblik Niemand staat graag stil bij de dood. Toch krijgt iedereen ermee te maken. Bijvoorbeeld wanneer u een dierbare verliest

Nadere informatie

Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede. Begraven of cremeren?

Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede. Begraven of cremeren? Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede Begraven of cremeren? Inleiding Als er iemand is overleden valt er, tussen alle emoties door, veel te regelen. Vaak weten we niet hoe, op zo

Nadere informatie

Wat zijn de kosten voor een begrafenis op R.-K. Begraafplaats Buitenveldert?

Wat zijn de kosten voor een begrafenis op R.-K. Begraafplaats Buitenveldert? Kostenoverzicht 2012 Wat zijn de kosten voor een begrafenis op R.-K. Begraafplaats Buitenveldert? Hieronder vindt u uitleg over een aantal mogelijkheden en de te verwachten kosten voor het begraven op

Nadere informatie

Als de dood in het leven komt.. Een mooie locatie voor een waardig afscheid.

Als de dood in het leven komt.. Een mooie locatie voor een waardig afscheid. Begraafplaats Maastricht Als de dood in het leven komt.. Een mooie locatie voor een waardig afscheid. De gemeentelijke begraafplaats in Maastricht. In Maastricht kunnen overledenen begraven worden op een

Nadere informatie

Toelichting en tarieven. begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg

Toelichting en tarieven. begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg Toelichting en tarieven begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg 1 Regelgeving die van toepassing is - Wet op de lijkbezorging - Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2015

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013, raadsvoorstelnummer 2013/083/1; gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen

Nadere informatie

DIENSTVERLENING MET RESPECT

DIENSTVERLENING MET RESPECT INLEIDING Bij het geven van een bestemming aan de as dacht men vroeger vaak automatisch aan verstrooiing en kwam veelal later het besef dat dit toch wel erg abrupt is. Anders dan bij een begraving mist

Nadere informatie

Begraafplaats Oud-Kralingen

Begraafplaats Oud-Kralingen Begraafplaats Oud-Kralingen Vanaf het einde van de 20e eeuw zien we een herwaardering van lang bestaande waarden, een nieuwe bezinning ook op het thema van de dood en de beleving daarvan door de nabestaanden.

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 september 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 september 2014; De raad van de gemeente Hilversum; RAADSBESLUIT gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 september 2014; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

Nadere informatie

folder begraafplaats los 20-12-2007 09:37 Pagina 1 gemeentelijke begraafplaatsen

folder begraafplaats los 20-12-2007 09:37 Pagina 1 gemeentelijke begraafplaatsen folder begraafplaats los 20-12-2007 09:37 Pagina 1 gemeentelijke begraafplaatsen folder begraafplaats los 20-12-2007 09:37 Pagina 2 folder begraafplaats los 20-12-2007 09:37 Pagina 3 Gemeentelijke begraafplaatsen

Nadere informatie

TARIEVEN BEGRAAFPLAATS "DE BOSKAMP" 2014

TARIEVEN BEGRAAFPLAATS DE BOSKAMP 2014 TARIEVEN BEGRAAFPLAATS "DE BOSKAMP" 2014 Graf: Uitgifte grafrechten voor 20 jaar 1.197,00 Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 20 jaar 2.275,00 Totaal 4.264,00 Begrafenis van een overledene van

Nadere informatie

Een huurgraf. En wat u daarover moet weten

Een huurgraf. En wat u daarover moet weten Een huurgraf En wat u daarover moet weten De Wâldhôf De gemeente Smallingerland heeft 4 algemene begraafplaatsen De Wâldhôf Begraafplaats De Wâldhôf is op 1 januari 2006 in gebruik genomen. Op deze begraafplaats

Nadere informatie

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen De raad van de gemeente Grootegast; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 oktober 2010, agendapunt 11: gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN De raad der gemeente het Bildt: Overwegende, dat bij besluit van 24 november 1994, no. 941110, een beheersverordening begraafplaatsen het Bildt 1994 is vastgesteld; Dat het op grond van technische aanpassingen,

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT behorende bij het REGLEMENT voor de begraafplaats "Oud Kralingen"

UITVOERINGSBESLUIT behorende bij het REGLEMENT voor de begraafplaats Oud Kralingen UITVOERINGSBESLUIT behorende bij het REGLEMENT voor de begraafplaats "Oud Kralingen" Openstelling begraafplaats voor bezoekers: De maanden januari, februari, maart, oktober, november en december van 09.00

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6,

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6, Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk, gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6, gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Voorschriften voor het aanbrengen van grafbedekking

Voorschriften voor het aanbrengen van grafbedekking Voorschriften voor het aanbrengen van grafbedekking en grafkelders en voor het plaatsen van losse voorwerpen (Nadere regels in de zin van artikel 6 lid 9 en 14 lid 4 van de Beheersverordening Essenhof)

Nadere informatie

Verordening begraaf- en crematierechten 2016 gemeente Amersfoort

Verordening begraaf- en crematierechten 2016 gemeente Amersfoort GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amersfoort. Nr. 122677 23 december 2015 Verordening begraaf- en crematierechten 2016 gemeente Amersfoort De raad van de gemeente Amersfoort; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Tarieven 2013. per jaar c.q. eenmalige kosten 5 jaar 10 jaar 20 jaar. Grafrecht (kosten voor aanschaf van een graf)

Tarieven 2013. per jaar c.q. eenmalige kosten 5 jaar 10 jaar 20 jaar. Grafrecht (kosten voor aanschaf van een graf) Tarieven 2013 Grafrecht (kosten voor aanschaf van een graf) Particuliere graven Graf nieuw op rij opeenvolgend uitgegeven, in vak J of K, voor drie overledenen Graf uitzoeken op het oude gedeelte, voor

Nadere informatie

- 3 - ADRESSEN. Crematorium en Begraafplaats Eikelenburg. Bezoekadres Eikelenburglaan 7 RIJSWIJK

- 3 - ADRESSEN. Crematorium en Begraafplaats Eikelenburg. Bezoekadres Eikelenburglaan 7 RIJSWIJK ADRESSEN Crematorium en Begraafplaats Eikelenburg Bezoekadres Eikelenburglaan 7 RIJSWIJK Administratie open: maandag t/m vrijdag van 09.00-16.30 uur. Postadres Postbus 160 2280 AD RIJSWIJK telefoon 070

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen De raad van de gemeente Maasdriel; gezien het voorstel van het college van 2 november 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen

Nadere informatie

Hoofdstuk I Inleidende bepalingen.

Hoofdstuk I Inleidende bepalingen. Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 14 december 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; besluit: De

Nadere informatie

Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet;

Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; De raad van de gemeente Vaals, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; Besluit vast

Nadere informatie

Toelichting op de tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten 2006

Toelichting op de tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten 2006 Toelichting op de tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten 2006 Toellichting op de tarieven (lijkbezorgingsrechten) per 1 januari 2006 Hoofdstuk 1 NIEUWE EIGEN GRAVEN EN EIGEN URNENGRAF

Nadere informatie

De deelraad van stadsdeel Noord, gemeente Amsterdam. Gezien de voordrachit m.b.t. Vaststellen Beheerverordening Begraafplaatsen stadsdeel Noord

De deelraad van stadsdeel Noord, gemeente Amsterdam. Gezien de voordrachit m.b.t. Vaststellen Beheerverordening Begraafplaatsen stadsdeel Noord Pagina 7 van 16 stadsdeel Beslult deelraad De deelraad van stadsdeel, gemeente Amsterdam Gezien de voordrachit m.b.t. BESLUIT: de vast te stellen. BEHEERVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN STADSDEEL NOORD HOOFDSTUK

Nadere informatie

MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN

MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN De raad van de gemeente..., gelezen het voorstel van het college van... (datum), nr...., inzake...; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Tarieventabel 2014 begraafplaats Rustoord

Tarieventabel 2014 begraafplaats Rustoord Tarieventabel 2014 begraafplaats Rustoord behorend bij de Heffingsverordening begraafplaats Rustoord, betreffende begraven, asbestemmingen, onderhoudsrechten, accommodatiegebruik en andere lijkbezorgingsrechten.

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht Vaststellen Heffingsverordening Essenhof 2015 met bijbehorende tarieventabel 2015 - Nr. 1303036 17 december 2014

Gemeente Dordrecht Vaststellen Heffingsverordening Essenhof 2015 met bijbehorende tarieventabel 2015 - Nr. 1303036 17 december 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Dordrecht. Nr. 75592 17 december 2014 Gemeente Dordrecht Vaststellen Heffingsverordening Essenhof 2015 met bijbehorende tarieventabel 2015 - Nr. 1303036 17 december

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2012

Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2012 Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2012 Enkel graf 1.1. Voor het begraven van een overledene van 12 jaar of ouder en het verlenen van het uitsluitend recht op een enkel eigen

Nadere informatie

eurne DE RAAD DER GEMEENTE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 oktober 2014, nr. 86;

eurne DE RAAD DER GEMEENTE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 oktober 2014, nr. 86; eurne Nr 86f DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 oktober 2014, nr. 86; gelet op artikel 229, eerste fid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet

Nadere informatie

Reglement. voor de begraafplaats. Oud Kralingen

Reglement. voor de begraafplaats. Oud Kralingen Reglement voor de begraafplaats Oud Kralingen zoals vastgesteld op 20 december 2013, ingaande 1 januari 2014 Begraafplaats Oud Kralingen Laan van Oud Kralingen 1 3066 HA Rotterdam t: (010) 220 27 00 e:

Nadere informatie

Reglement beheer Protestantse begraafplaats Broekerhaven

Reglement beheer Protestantse begraafplaats Broekerhaven Reglement beheer Protestantse begraafplaats Broekerhaven REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE Stede Broec Maart 2011 HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Beide punten noodzaken de aanpassing van de verordening op het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heusden.

Beide punten noodzaken de aanpassing van de verordening op het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heusden. Raad : 05 oktober 2004 Agendanr. : 13 Doc.nr : B2004.10918 Afdeling: : Publiekszaken RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vaststellen Verordening op het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen

Nadere informatie

Tekstuitgave van de beheerverordening begraafplaatsen Krimpen aan den IJssel 2003

Tekstuitgave van de beheerverordening begraafplaatsen Krimpen aan den IJssel 2003 Tekstuitgave van de beheerverordening begraafplaatsen Krimpen aan den IJssel 2003 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 december 2003;

Nadere informatie

MIJN UITVAART GOED GEREGELD

MIJN UITVAART GOED GEREGELD MIJN UITVAART GOED GEREGELD Mijn uitvaart goed geregeld Bijgewerkt op datum: 12-03-2008 pagina 1 Algemeen Rondom de uitvaart moet altijd heel veel worden geregeld. U kunt zelf diverse voorzorgsmaatregelen

Nadere informatie

Beheersreglement begraafplaats Zegestede

Beheersreglement begraafplaats Zegestede Beheersreglement begraafplaats Zegestede Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Uitbreiding begrippen particulier graf Hoofdstuk 2 Openstelling, orde

Nadere informatie

Reglement beheer Protestantse begraafplaats

Reglement beheer Protestantse begraafplaats Reglement beheer Protestantse begraafplaats REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HURDEGARYP Reglement beheer Protestantse begraafplaats Hurdegaryp Pagina 1 van 12

Nadere informatie

TARIEVEN. ST. PETRUS BANDEN (Kerkhoflaan) ST. BARBARA (Binckhorst) ST. JOZEF (Loosduinen) ST. WILLIBRORDUS (Wassenaar) 2

TARIEVEN. ST. PETRUS BANDEN (Kerkhoflaan) ST. BARBARA (Binckhorst) ST. JOZEF (Loosduinen) ST. WILLIBRORDUS (Wassenaar) 2 TARIEVEN ST. PETRUS BANDEN (Kerkhoflaan) ST. BARBARA (Binckhorst) ST. JOZEF (Loosduinen) ST. WILLIBRORDUS (Wassenaar) 2 1 ST. PETRUS BANDEN pagina Bijzettingskosten 4 Gebruiksrechten (30 jaar) 4 Verlenging

Nadere informatie

Nadere regels voor het plaatsen van gedenktekens e.d. 2005

Nadere regels voor het plaatsen van gedenktekens e.d. 2005 Nadere regels voor het plaatsen van gedenktekens e.d. 2005 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Nadere regels voor het plaatsen

Nadere informatie

R.K. Begraafplaatsen voor Leiden. Rooms katholieke begraafplaats ZIJLPOORT. Tarieven per 15 februari 2015

R.K. Begraafplaatsen voor Leiden. Rooms katholieke begraafplaats ZIJLPOORT. Tarieven per 15 februari 2015 Rooms katholieke begraafplaats ZIJLPOORT Tarieven per 15 februari 2015 Uitgave 15 februari 2015 Blad 1 Begraafplaats ZIJLPOORT Haven 64 2312 ML Leiden Tel: 071 522 6166 BESTUUR: Voorzitter: J.H. Smith

Nadere informatie

ADRES Crematorium en Begraafplaats Nieuw Eykenduynen Bezoek- en postadres

ADRES Crematorium en Begraafplaats Nieuw Eykenduynen Bezoek- en postadres ADRES Crematorium en Begraafplaats Nieuw Eykenduynen Bezoek- en postadres Kamperfoeliestraat 2a 2563 KJ DEN HAAG t 070 325 8396 f 070 325 8417 Administratie open: maandag t/m vrijdag van 09.00-16.30 uur.

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene

Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaats Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Papendrecht Officiële naam regeling Verordening op

Nadere informatie

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 14 december 1993 (De Zeekant van PUBLICATIEDATUM)

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 14 december 1993 (De Zeekant van PUBLICATIEDATUM) Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 14 december 1993 (De Zeekant van PUBLICATIEDATUM) Beheersverordening Algemene Begraafplaats Noordwijk De raad der gemeente Noordwijk gelezen het voorstel

Nadere informatie

Nota. algemene. begraafplaatsen. gemeente. Dalfsen. 1 Paraaf griffier :

Nota. algemene. begraafplaatsen. gemeente. Dalfsen. 1 Paraaf griffier : Nota algemene begraafplaatsen gemeente Dalfsen 1 Inhoud 1 Algemeen 2 Begraafcapaciteit 3 Huidige situatie 3.1 Begraafplaats Ruitenborghstraat 3.2 Begraafplaats Welsum 3.3 Begraafplaats Nieuwleusen 3.4

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013; Verordening *BM1301896* BM1301896 De raad van de gemeente Steenbergen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013; gelet op: artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Deelraad. Besluit voor de raadsvergadering van 20 december 2011. Onderwerp: Beheersverordening De Nieuwe Ooster

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Deelraad. Besluit voor de raadsvergadering van 20 december 2011. Onderwerp: Beheersverordening De Nieuwe Ooster Besluit voor de raadsvergadering van 20 december 2011 Jaar 2011 Afdeling De Nieuwe Ooster registratienummer 275061 Onderwerp Beheersverordening De Nieuwe Ooster Onderwerp: Beheersverordening De Nieuwe

Nadere informatie

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

Reglement voor begraafplaats en crematorium

Reglement voor begraafplaats en crematorium Reglement voor begraafplaats en crematorium Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen 1-2 2. De begraafplaats en het crematorium 3-7 3. Indeling van de begraafplaats, onderscheid van de graven en asbestemming

Nadere informatie

REGLEMENT. voor de begraafplaats "Oud-Kralingen" Laan van Oud Kralingen 1, 3066 HA Rotterdam. telefoon 010-2202700. fax 010-2201905 HOOFDSTUK 1

REGLEMENT. voor de begraafplaats Oud-Kralingen Laan van Oud Kralingen 1, 3066 HA Rotterdam. telefoon 010-2202700. fax 010-2201905 HOOFDSTUK 1 REGLEMENT voor de begraafplaats "Oud-Kralingen" Laan van Oud Kralingen 1, 3066 HA Rotterdam telefoon 010-2202700 fax 010-2201905 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Dit reglement

Nadere informatie

VERORDENING op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke

VERORDENING op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke VERORDENING op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats 2006 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling VERORDENING

Nadere informatie

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 23 juni 2015 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 803),

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 23 juni 2015 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 803), GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 88527 24 september 2015 Vaststellen van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen en crematoria Amsterdam en intrekken van de beheersverordeningen

Nadere informatie

Hilversum RAADSBESLUIT

Hilversum RAADSBESLUIT Hilversum raad van de gemeente Hilversum; RAADSBESLUIT gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 september 2015; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de

Nadere informatie

Voorgestelde besluit: De Beheerverordening begraafplaatsen gemeente Winsum 2008 vast te stellen

Voorgestelde besluit: De Beheerverordening begraafplaatsen gemeente Winsum 2008 vast te stellen Vergadering: 19 februari 2008 Agendanummer: 11 Status: bespreekstuk Portefeuillehouder: J. Warris Behandelend ambtenaar K. Nanninga, 0595-447785 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. K. Nanninga) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Beheersverordening. In deze ultieme stilte - alle streven voorbij zingen de merels. om het hardst J. Eijkelboom

Beheersverordening. In deze ultieme stilte - alle streven voorbij zingen de merels. om het hardst J. Eijkelboom Beheersverordening In deze ultieme stilte - alle streven voorbij zingen de merels om het hardst J. Eijkelboom Beheersverordening Essenhof 1. Algemene bepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 28 september 2010 Onderwerp: Beheersverordening begraafplaats Sliedrecht 2011 en de Verordening op de heffing en invordering

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS VAN DE HERVORMDE GEMEENTE BENSCHOP

REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS VAN DE HERVORMDE GEMEENTE BENSCHOP REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS VAN DE HERVORMDE GEMEENTE BENSCHOP HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Dit reglement verstaat onder: administrateur: degene

Nadere informatie

REGLEMENT BEHEER HERVORMDE BEGRAAFPLAATS TUBBERGEN

REGLEMENT BEHEER HERVORMDE BEGRAAFPLAATS TUBBERGEN Tarieven grafrechten Het grafrecht geldt voor een periode van 20 of 40 jaren, telkens verlengbaar met 10 jaren. Het grafrecht wordt gekocht voor een enkel graf met de mogelijkheid van het naastgelegen

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de Wet op de lijkbezorging en de artikelen 108, 147 en 149 van de Gemeentewet;

Gelet op het bepaalde in de Wet op de lijkbezorging en de artikelen 108, 147 en 149 van de Gemeentewet; Raadsbesluit Raadsbesluit nr. 10-60 Onderwerp: Beheersverordening Rustoord 2010 De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen, Gelet op de voordracht van het college d.d. 10 augustus 2010, Gelet op

Nadere informatie

Na de crematie. Bijzetten. Algemene Nis

Na de crematie. Bijzetten. Algemene Nis Asbestemmingen Na de crematie Na de crematie zijn er vele mogelijkheden voor de bestemming van de as. U kunt de as laten verstrooien in een mooie omgeving of op zee; u kunt ook kiezen voor een urnenplaats

Nadere informatie

gemeente Apeldoorn Marktplein 1 Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn telefoon (055) 580 10 10 fax (055) 580 11 60 www.apeldoorn.nl

gemeente Apeldoorn Marktplein 1 Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn telefoon (055) 580 10 10 fax (055) 580 11 60 www.apeldoorn.nl Begraven en cremeren In deze brochure vindt u informatie over begraven en cremeren in Apeldoorn Milieu, Mobiliteit en Openbare Ruimte gemeente Apeldoorn Marktplein 1 Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn telefoon

Nadere informatie

Stichting R.K.Begraafplaats H.H.Petrus en Paulus

Stichting R.K.Begraafplaats H.H.Petrus en Paulus Stichting R.K.Begraafplaats H.H.Petrus en Paulus Bezoekadres: Administratie: Website: St.Annahof 1 Willaertstraat 33 www.rkb-petrusenpaulus.nl 3764 BA Soest 3766 CP Soest Tel: 035-6013564 Artikel 1: Definities

Nadere informatie

Beleidsplan begraafplaatsen 2010 van de Parochie HH. Twaalf Apostelen.

Beleidsplan begraafplaatsen 2010 van de Parochie HH. Twaalf Apostelen. Beleidsplan begraafplaatsen 2010 van de Parochie HH. Twaalf Apostelen. 1. Inleiding De parochie HH. Twaalf Apostelen is per 1 januari 2010 ontstaan uit een samenvoeging van 12 parochies met 13 kerken in

Nadere informatie

Beschikbare ruimte 5 Ruimen 6 Uitbreiden of nieuwe plek 6 Uitgifte van graven voor bepaalde tijd 6 Uitgifte alleen bij directe begraving 7

Beschikbare ruimte 5 Ruimen 6 Uitbreiden of nieuwe plek 6 Uitgifte van graven voor bepaalde tijd 6 Uitgifte alleen bij directe begraving 7 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Beperkte ruimte 5 Beschikbare ruimte 5 Ruimen 6 Uitbreiden of nieuwe plek 6 Uitgifte van graven voor bepaalde tijd 6 Uitgifte alleen bij directe begraving 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

U bewaart deze bij uw belangrijke papieren of u geeft deze af aan degene die de uitvaart te zijner tijd met ons bespreekt. Geboortedatum: te: BSN:

U bewaart deze bij uw belangrijke papieren of u geeft deze af aan degene die de uitvaart te zijner tijd met ons bespreekt. Geboortedatum: te: BSN: 1 Wilsbeschikking Bij een overlijden voelen nabestaanden zich gesteund als zij weten hoe de overledene dacht over zijn of haar afscheid en uitvaart. Om uw nabestaanden niet in onwetendheid achter te laten

Nadere informatie

Oefenvragen onderdeel Wet op de lijkbezorging

Oefenvragen onderdeel Wet op de lijkbezorging Oefenvragen onderdeel Wet op de lijkbezorging Opgave 1: Welke stelling is juist. a. Van een overlijden dient aangifte te worden gedaan bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de overledene is geboren.

Nadere informatie

Reglement voor het beheer R.K. begraafplaatsen. van de H. Franciscus parochie Bommelerwaard

Reglement voor het beheer R.K. begraafplaatsen. van de H. Franciscus parochie Bommelerwaard Reglement voor het beheer R.K. begraafplaatsen van de H. Franciscus parochie Bommelerwaard 1 juni 2013 locatie Alem locatie Ammerzoden locatie Hedel locatie Hurwenen locatie Kerkdriel locatie Rossum locatie

Nadere informatie

Reglement begraafplaats

Reglement begraafplaats Reglement begraafplaats Algemeen reglement Artikel 1: De begraafplaats Hofheide is een Intergemeentelijke Begraafplaats onder het beheer van de Intergemeentelijke samenwerking voor crematoriumbeheer in

Nadere informatie

PLAATSELIJK REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE KERKELIJKE BEGRAAFPLAATSEN TE KATWIJK AAN ZEE

PLAATSELIJK REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE KERKELIJKE BEGRAAFPLAATSEN TE KATWIJK AAN ZEE PLAATSELIJK REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE KERKELIJKE BEGRAAFPLAATSEN TE KATWIJK AAN ZEE Stichting Begraafplaatsen Hervormde Gemeente te Katwijk aan Zee Voorstraat 74 2225 ES Katwijk ZH telefoon: 071

Nadere informatie

Algemene begraafplaats Heemstede

Algemene begraafplaats Heemstede Algemene begraafplaats Heemstede aula De mensen van voorbij De mensen van voorbij zij blijven met ons leven. De mensen van voorbij zij zijn met ons verweven. de mensen van voorbij zijn in het licht, zijn

Nadere informatie

REGLEMENT OP HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS VAN DE HERVORMDE GEMEENTE ROTTERDAM IJSSELMONDE

REGLEMENT OP HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS VAN DE HERVORMDE GEMEENTE ROTTERDAM IJSSELMONDE REGLEMENT OP HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS VAN DE HERVORMDE GEMEENTE ROTTERDAM IJSSELMONDE 2011 Hoofdstuk I Beheer. Algemene bepalingen ARTIKEL 1. 1. Het beheer van de begraafplaats van de Hervormde

Nadere informatie

gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2011, met kenmerk AP 020; raadsstuk 2011-3021o;

gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2011, met kenmerk AP 020; raadsstuk 2011-3021o; Verordening lijkbezorgingsrechten 2012 De raad van de gemeente Rotterdam, gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2011, met kenmerk AP 020; raadsstuk 2011-3021o;

Nadere informatie

gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; Nr. 775 Beheersverordening Gemeentelijke begraafplaats Zeist 2012 vastgesteld 4 december 2012 De raad van de gemeente Zeist, gelezen het voorstel van het college van 3 oktober 2012, registratienummer 12cv.00394,

Nadere informatie

Reglement Begraafplaats Schifferheide

Reglement Begraafplaats Schifferheide Reglement Begraafplaats Schifferheide Inhoudsopgave reglement Begraafplaats Schifferheide Hoofdstuk Pagina 1 Inleiding 3 2 Openstelling, orde en rust op de begraafplaats 4 3 Indeling 5 4 Graven 6 5 Voorschriften

Nadere informatie

BEGRAVEN OF CREMEREN? In deze ultieme stilte - alle streven voorbij - zingen de merels om het hardst

BEGRAVEN OF CREMEREN? In deze ultieme stilte - alle streven voorbij - zingen de merels om het hardst BEGRAVEN OF CREMEREN? Een moeilijke keuze In deze ultieme stilte - alle streven voorbij - zingen de merels om het hardst Jan Eijkelboom Gemeentelijke Begraafplaats en Crematorium ESSENHOF Inleiding In

Nadere informatie

Tarieven cremeren 2015

Tarieven cremeren 2015 Tarieven cremeren 2015 Crematie inclusief gebruik van de accomodatie * Volwassene (ouder dan 12 jaar) 965,00 * Kinderen 1-12 jaar 605,00 * Kinderen jonger dan 1 jaar 450,00 * Foetus jonger dan 24 weken

Nadere informatie

Het opstellen van begraafplaatsbeleid dat voorziet in de huidige maatschappelijke behoeftes.

Het opstellen van begraafplaatsbeleid dat voorziet in de huidige maatschappelijke behoeftes. Punt 6. : Begraven en grafrechten Gemeente Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: Het begraafplaatsbeleid van de gemeente Hellendoorn is als gevolg van diverse maatschappelijke ontwikkelingen toe aan aanpassing.

Nadere informatie

Reglement voor het beheer van de RK Begraafplaats aan de Bergweg te Velp. Artikel(en) 1. Algemene bepalingen 1. 2. De begraafplaats 2-4

Reglement voor het beheer van de RK Begraafplaats aan de Bergweg te Velp. Artikel(en) 1. Algemene bepalingen 1. 2. De begraafplaats 2-4 Reglement voor het beheer van de RK Begraafplaats aan de Bergweg te Velp. Inhoudsopgave Artikel(en) 1. Algemene bepalingen 1 2. De begraafplaats 2-4 3. Indeling van de begraafplaats en onderscheid van

Nadere informatie

Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2;

Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; 1 Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32 van

Nadere informatie

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO12.0272 van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 9 oktober 2012;

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO12.0272 van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 9 oktober 2012; gemeente Den Helder Geamendeerd raadsbesluit Raadsvergadering d.d. : 7 november 2012 Besluit nummer : RB12.0184 Onderwerp : verordening iijkbezorgingsrechten 2013 De raad van de gemeente Den Helder; gelezen

Nadere informatie

T 24/7 : 06 1881 80 80 F 084 86 80 031 joyce.vanhelden@yarden.nl www.yarden-joycevanhelden.nl

T 24/7 : 06 1881 80 80 F 084 86 80 031 joyce.vanhelden@yarden.nl www.yarden-joycevanhelden.nl Basiskeuze Alle as Gedeelte van de as Mogelijkheden Wijziging asbestemming nog mogelijk? Bewaren van de as Bewaren in algemene nis van crematorium (niet voor bezoek toegankelijk). Ja. Elke keuze is nog

Nadere informatie

Richtlijnen voor het plaatsen van gedenktekens en sierurnen op de gemeentelijke begraafplaatsen en het crematorium Hofwijk te Rotterdam

Richtlijnen voor het plaatsen van gedenktekens en sierurnen op de gemeentelijke begraafplaatsen en het crematorium Hofwijk te Rotterdam Buitenruimte Richtlijnen voor het plaatsen van gedenktekens en sierurnen op de gemeentelijke begraafplaatsen en het crematorium Hofwijk te Rotterdam Datum 1 mei 2012 Versie 1.1 Opdrachtgever Hoofd van

Nadere informatie

Reglement voor de begraafplaats van de Stichting Beth Hachaim aan de Eikelenburglaan te Rijswijk (ZH)

Reglement voor de begraafplaats van de Stichting Beth Hachaim aan de Eikelenburglaan te Rijswijk (ZH) Reglement voor de begraafplaats van de Stichting Beth Hachaim aan de Eikelenburglaan te Rijswijk (ZH) Art. 1. Begripsbepalingen: Art. 2. Art. 3. Art. 4. Waar in dit reglement sprake is van a) het bestuur

Nadere informatie

Cremeren, bedreiging voor exploitatie van de begraafplaats?

Cremeren, bedreiging voor exploitatie van de begraafplaats? Cremeren, bedreiging voor exploitatie van de begraafplaats? Aad den Boer directeur DB Holding De cijfers (1) Cremeren is de laatste jaren enorm gestegen in verhouding met begraven Het begon in 1914 met

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2014, met kenmerk AP020, raadsstuk 14bb4454;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2014, met kenmerk AP020, raadsstuk 14bb4454; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 74 7 december 204 Verordening lijkbezorgingsrechten 205 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Als ik later dood ben...

Als ik later dood ben... Als ik later dood ben... Veel mensen praten niet graag over de dood en over wat er daarna gaat gebeuren. Alleen het idee al vinden ze eng, griezelig of zelfs luguber. Maar waarom eigenlijk? De dood hoort

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN...

ALGEMENE BEPALINGEN... INHOUDSOPGAVE ALGEMENE BEPALINGEN... 3 ARTIKEL 1, BEGRIPSAANDUIDINGEN... 3 ARTIKEL 2, BESTUUR... 4 ARTIKEL 3, REGELINGEN VÓÓR EEN BEGRAVING... 5 ARTIKEL 4, BEVORDEREN VAN NATUURLIJKE ONTBINDING... 5 ARTIKEL

Nadere informatie

Hervormde begraafplaats Ochten

Hervormde begraafplaats Ochten Hervormde begraafplaats Ochten Beheer van de Hervormde begraafplaats aan de Liniestraat te Ochten per 1 januari 2016 Overeenkomstig het Reglement voor het beheer van de begraafplaats van de Hervormde gemeente

Nadere informatie

Uw wensen en uw nabestaanden

Uw wensen en uw nabestaanden UITVAARTVERZEKERING bpost bank Uw wensen en uw nabestaanden Voorafgaand Met deze brochure informeert u uw nabestaanden over uw persoonlijke wensen. Vul de brochure zo volledig mogelijk in en bewaar ze

Nadere informatie

Mijn uitvaart... laatste wensenformulier. Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden

Mijn uitvaart... laatste wensenformulier. Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden Mijn uitvaart... laatste wensenformulier Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden HILHORST uitvaartverzorging biedt u hierbij geheel vrijblijvend een Wensenformulier aan. Dit formulier is een hulpmiddel,

Nadere informatie

Reglement Begraafplaats Laurentius Rotterdam

Reglement Begraafplaats Laurentius Rotterdam Reglement Begraafplaats Laurentius Rotterdam Inhoud I Algemene Bepalingen artikel 1 8 II Het vestigen van de grafrechten artikel 9 17 III Het verlengen van de grafrechten artikel 18 22 IV Einde van de

Nadere informatie

Atropos uitvaartverzorging. Van Boetzelaerlaan 292-2581 BC DEN HAAG 070-3066030 070-3512563. Prijsoverzicht 2012. Internet: www.atropos.

Atropos uitvaartverzorging. Van Boetzelaerlaan 292-2581 BC DEN HAAG 070-3066030 070-3512563. Prijsoverzicht 2012. Internet: www.atropos. Atropos uitvaartverzorging Van Boetzelaerlaan 292-2581 BC DEN HAAG 070-3066030 070-3512563 Prijsoverzicht 2012 Internet: www.atropos.nl Begrafenis volgens het normale tarief: 2500,-- Bestaande uit: Het

Nadere informatie

Mijn uitvaartwensen. Naam:... Datum:... Plaats:... Ondertekening:...

Mijn uitvaartwensen. Naam:... Datum:... Plaats:... Ondertekening:... Mijn uitvaartwensen nder voorbehoud dat mijn wensen wettelijk, technisch en financieel gezien uitvoerbaar zijn, wens ik dat hieraan naar eer en geweten gevolg wordt gegeven. Daar waar dit niet mogelijk

Nadere informatie

Mijn uitvaart. Ondergetekende, De heer / mevrouw

Mijn uitvaart. Ondergetekende, De heer / mevrouw Mijn uitvaart Mijn uitvaart In dit boekje kunt u op uw gemak alle persoonlijke wensen In dit document geeft u nu alvast het antwoord op een aantal Ondergetekende, en voorkeuren ten aanzien van uw eigen

Nadere informatie