PRINCIPES INZAKE ISLAMITISCH BEGRAVEN OP EEN BEGRAAFPLAATS IN VLAANDEREN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRINCIPES INZAKE ISLAMITISCH BEGRAVEN OP EEN BEGRAAFPLAATS IN VLAANDEREN"

Transcriptie

1 VOORUITGANGSTRAAT 323 BUS BRUSSEL T 02/ F 02/ PRINCIPES INZAKE ISLAMITISCH BEGRAVEN OP EEN BEGRAAFPLAATS IN VLAANDEREN VMC - SEPTEMBER Een gemeentelijke begraafplaats. De begraving van de overledenen, en daaruit voortvloeiend de inrichting van de begraafplaatsen, zijn een opdracht van de gemeentelijke overheid. 2. Het neutrale karakter van de begraafplaats De begraafplaats heeft een neutraal karakter. Het is niet toegelaten op de begraafplaats een onderscheid te maken of te discrimineren wegens geloof of eredienst van de overledene of omstandigheden eigen aan zijn dood. Zo kan de overheid niet op basis van de godsdienst of de geloofsovertuiging van de overledene bepalen waar hij of zij op de begraafplaats begraven wordt. 3. Eerbied voor de religieuze overtuiging. De gemeentelijke overheid houdt, binnen het kader van de wetgeving, rekening met de geloofsovertuigingen van de overledene en zijn familie. De gemeente kan perken voorzien voor bepaalde groepen, zoals overledenen van de islamitische godsdienst of van een religieuze orde. Graven met soortgelijke kenmerken kunnen worden gegroepeerd. Het initiatief daartoe ligt bij de gemeentelijke overheid. 4. De laatste wilsbeschikking Iedereen kan tijdens zijn leven vrijwillig een schriftelijke kennisgeving van zijn laatste wilsbeschikking bezorgen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van gemeente. Die laatste wilsbeschikking kan handelen over de wijze van lijkbezorging, de asbestemming evenals het ritueel van de levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid. Onder levensbeschouwing worden alle erkende godsdiensten, namelijk de Katholieke Godsdienst, de Protestantse Godsdienst, de Anglicaanse Godsdienst, de Orthodoxe Godsdienst, de Joodse Godsdienst, de Islamitische Godsdienst, alsook de Vrijzinnige Levensovertuiging en de Neutraal Filosofische Overtuiging, gerekend. De gemeente tot wie een verzoek wordt ingediend, mag in geen geval bij de betrokken religieuze overheid nagaan of de overledene al dan niet een bepaalde godsdienst beleed. De tussenkomst van de gemeente beperkt zich tot de registratie van de wens van de overledene of van zijn familie of van degene die voor de begrafenis kan instaan. 1

2 5. Rituele reiniging Wanneer een moslimman of - vrouw is overleden, zorgt de moslimgemeenschap ervoor dat het lichaam wordt gewassen of symbolisch gereinigd. Directe familieleden komen het meest in aanmerking voor het wassen van de overledene. Wanneer geen familieleden aanwezig zijn, of de aanwezige familieleden niet in staat zijn de wassing te verrichten, wordt betrouwbare moslims verzocht deze taak op zich te nemen. Het lichaam wordt driemaal gewassen met water waaraan lotusblad, zeep of andere welriekende, niet alcoholische parfum is toegevoegd Het lichaam wordt symbolische gereinigd met schoon zand of aarde, die men eerst van de handen slaat, waarna men éénmaal licht over het gezicht en éénmaal over beide armen en handen strijkt. 6. Snel begraven Bij de moslims is het gebruikelijk de doden zo snel mogelijk te begraven. De overledene kan zo van zijn laatste rustplaats genieten en de genade van Allah ontvangen, als het een goed mens was. In België wordt rekening gehouden met de nodige administratieve regels. 7. Lijkwade Volgens de meerderheid van de islamitische wetscholen wordt de overledene in een lijkwade (kafan) gewikkeld. Na de wassing wordt de overledene in doeken gewikkeld, de man in principe in 3 en de vrouw in 5 doeken. De wikkeldoeken worden op elkaar gelegd in de volgorde waarop ze om de overledene gewikkeld worden, dus de grootste en laatste doek onderop. Het is gebruikelijk de doeken te parfumeren en in het vertrek wierook te branden. Soms worden het voorhoofd, de neus, handen, knieën en voeten extra geparfumeerd. Het Vlaamse decreet op de begraafplaatsen en lijkbezorging (art.11) voorziet in begraving in een doodskist of in een lijkwade. Bekisting en begraving dienen te gebeuren in naleving van de regelgeving inzake de hygiëne en de volksgezondheid. 8. De baar Het dragen van de baar gebeurt door de moslimgemeenschap zelf. De traditie wil dat zoveel mogelijk mannen uit de gemeenschap de baar of de kist op weg naar het graf een stukje dragen 9. De begraafplaats De begrafenis moet plaatsvinden op een begraafplaats die geschikt is voor moslims. Moslims verkiezen begraven te worden naast andere moslims. Een dergelijk perk kan, om het aan te duiden, een eigen toegang hebben of afgezoomd worden. Rekening houdende met de neutraliteit van de begraafplaats mag het niet geïsoleerd worden van de rest van de begraafplaats. Het betreft enkel een voorbehouden perceel waarvan de algemene aanleg toelaat dat de graven in een welbepaalde richting worden gericht en dat de graven worden verhoogd. 2

3 afbeelding 1 : Moslimperk op begraafplaats Beringen-Mijn 10. Het graf Het graf wordt in de islam beschouwd als het goed van de dode. Bij moslims is het daarom de gewoonte dat er één overledene in een graf komt te liggen. Het graf moet ruim genoeg zijn en over de nodige diepte beschikken; men kan voor de uitgraving kiezen tussen de zogenaamde 'chaq' ( een eenvoudige, diepe put); de zogenaamde 'lahd', d.w.z. met een nis in het onderste gedeelte van het graf, uitgegraven in de richting van Mekka. Het graf wordt zodanig gegraven dat het lichaam op de rechterzijde kan gelegd, met het gezicht richting Mekka. De overledene wordt met aarde in die houding ondersteund. De lijkwade wordt aan het hoofd en de voeten losgemaakt. De wanden zijn eventueel verstevigd, zodat zij kunnen worden afgedekt, om te voorkomen dat er aarde zou vallen op de dode. Daarop kan de aarde weer teruggeplaatst worden. Iedereen die aan de begrafenis deelneemt strooit aarde in het graf. Na de begrafenis wassen alle aanwezigen hun handen. Afbeelding 2: Moslimperk op begraafplaats Mol-Kruisven 3

4 11. grafinrichting Van de overblijvende aarde worden een heuveltje, soms twee bulten gemaakt. Een steen aanbrengen is mogelijk om het graf niet verloren te laten gaan of te identificeren. De zerk blijft beperkt tot een eenvoudige steen met gegevens als naam en data's, soms ook voorzien koranteksten en afbeeldingen van een moskee. Planten en bloemen niet worden vertrapt. Het is verboden op het graf te zitten of te stappen, uit respect voor de overledene. Afbeelding 3 : Moslimgraf op begraafplaats Beringen-Mijn Afbeelding 4 : Moslimgraf op begraafplaats Maaseik -Egelsveld 4

5 Condoleances Na de begrafenis geldt een eerste rouwperiode van drie dagen, waarin de nabestaanden worden gecondoleerd en eten krijgen van familie en buren. Voor weduwen geldt na die drie dagen een rouwperiode van vier maanden en tien dagen, waarin zij geen make-up of sieraden dragen. Vaak wordt door de familie gedurende veertig dagen elke avond thuis voor de overledene gebeden. Na die veertig dagen wordt de rouwtijd afgesloten met gebeden waarin gevraagd wordt om de overledenen op te nemen in de djenna (hemel), gevolgd door een maaltijd voor de hele familie. 12. Concessie Moslims worden begraven in een eigen graf met, liefst, onbepaalde grafrechten. In Vlaanderen worden concessies verleend, die hernieuwd kunnen worden tot een maximumtermijn van vijftig jaar. De hernieuwingen kunnen geweigerd worden indien blijkt dat op het moment van de aanvraag tot hernieuwing het graf verwaarloosd is. Wanneer een concessie verstreken is zonder dat een aanvraag tot hernieuwing werd toegestaan, worden de opgegraven stoffelijke overschotten naar een daarvoor bestemd perceel van de begraafplaats overgebracht worden 13. Samenspraak Voor het inrichten en verzorgen van een perk dat beantwoordt aan de religieuze vereisten is een open overleg nodig tussen de overheid en de woordvoerders van de lokale moslimgemeenschap. 14. Repatriëring De meeste moslims kiezen vooralsnog om zich te laten begraven in hun land van herkomst. De meerderheid van de moslims sluit daarvoor een uitvaartverzekering af. In België beschikken de moslims over 2 mogelijkheden: een verzekering afsluiten bij een bank of zich aansluiten bij een islamitisch uitvaartfonds. 15. Administratieve stappen Na het overlijden van iemand dienen er stappen te worden genomen om het lijk te laten repatriëren1 1. Attest van overlijden wordt opgemaakt door de arts die het overlijden heeft vastgesteld. Dit document noemt men een C3. Het is een vertrouwelijk document waarin staat: tijdstip & oorzaak van overlijden. 2. Vervolgens gaat men naar het stadhuis waar men het C3 afgeeft. Hierbij wordt gemeld naar welk land en stad het lichaam overgebracht moet worden Er worden twee documenten meegegeven: Akte van overlijden Akte van vervoer. 1 Iemand die ervoor kiest om in België begraven te worden moet de stappen 1 t.e.m. 5 volgen. 5

6 3. Bij het overlijden verwittigt men de verzekering ( bank of uitvaartfonds) en de begrafenisondernemer. 4. De verzekering neemt contact op met een begrafenisondernemer 5. De begrafenisondernemer neemt contact op met een reisbureau voor de overbrenging van het lichaam. Daarna wordt er een akte van vervoer naar het buitenland aangevraagd bij het Ministerie van Gezondheid. Ook nemen ze contact op met een ambulance in het land van herkomst. Hierbij is het belangrijk om het adres te vermelden waar het lichaam wordt begraven en wie de persoon is die het zal ontvangen (meestal is dit een familielid in het land van herkomst). 6. Men dient ook een Laisser-passer te verkrijgen van het consulaat. Hier moet men volgende documenten afgeven: Attest van de dokter dat de overledenen niet lijdt of leed aan een besmettelijke ziekte bij het overlijden. Een attest dat bevestigd dat het gaat om een natuurlijke dood. Indien dit niet het geval is, onderzoekt de Consul of het lichaam overgebracht mag worden of het niet nodig is voor een eventueel gerechtelijk onderzoek. 16. ref.documenten: VMC, Moslimbegraafplaatsen in Vlaanderen, een inventaris, september MAART Omzendbrief BA-2006/03 betreffende de toepassing van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten BS (www.staatsblad.be) Herman DE LEY, Het Recht op een Menswaardige Begrafenis, Fatima Ben Azrak, Tot Allah behoren wij en tot Hem is de terugkeer, eindwerk, Erasmus Hogeschool Brussel dep.lerarenopleiding, BISMILLAH AR-RAHMAN AR-RAHIM, Laytouss Brahim, Islamitisch begraven: voorschriften en rituelen, VOEM Oost- Vlaanderen. Contact: 6

WAT BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW DIERBARE?

WAT BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW DIERBARE? WAT BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW DIERBARE? FORMALITEITEN VOOR EEN BEGRAFENIS - CREMATIE REPATRIËRING VAN EEN LICHAAM INHOUD 1. Procedure bij een overlijden...2 1.1. Vaststelling door een arts... 2 1.2. Aangifte

Nadere informatie

Bespreking van de voorstellen tot wijziging van de regelgeving, opgenomen in de conceptnota en aanvullende opmerkingen.

Bespreking van de voorstellen tot wijziging van de regelgeving, opgenomen in de conceptnota en aanvullende opmerkingen. RVB 2014_6 Standpunt van de VVSG inzake de conceptnota van mevrouw Katrien Schryvers e.a. over de regelgeving begraafplaatsen en lijkbezorging en de erin opgenomen voorstellen (doc Vl. Parl. 2188 (2013-2014)-nr.1

Nadere informatie

Het landelijk bureau van de ANBO is gevestigd in Utrecht. De ANBO bestaat verder uit 15 gewesten en 545 afdelingen.

Het landelijk bureau van de ANBO is gevestigd in Utrecht. De ANBO bestaat verder uit 15 gewesten en 545 afdelingen. , Postbus 18003, 3501 CA UTRECHT telefoon : (030) 233 00 60 fax : (030) 233 00 70 Internet : www.anbo.nl E-mail : info@anbo.nl De is er voor de sterk groeiende groep 50 plussers in Nederland. De is de

Nadere informatie

Voorwoord. Bewaar dit boekje bij je belangrijke documenten, zodat het voor de nabestaanden steeds binnen handbereik is.

Voorwoord. Bewaar dit boekje bij je belangrijke documenten, zodat het voor de nabestaanden steeds binnen handbereik is. Voorwoord Doodgaan is nu niet direct een onderwerp waar we dagelijks over praten. Verdriet kunnen we niet wegnemen, hoe graag we het ook willen. Wel kunnen we via deze uitgave wijzen op een aantal belangrijke

Nadere informatie

MIJN UITVAART GOED GEREGELD

MIJN UITVAART GOED GEREGELD MIJN UITVAART GOED GEREGELD Mijn uitvaart goed geregeld Bijgewerkt op datum: 12-03-2008 pagina 1 Algemeen Rondom de uitvaart moet altijd heel veel worden geregeld. U kunt zelf diverse voorzorgsmaatregelen

Nadere informatie

OVERLIJDEN. Wat te doen... wanneer uw partner overlijdt?

OVERLIJDEN. Wat te doen... wanneer uw partner overlijdt? Wat te doen... wanneer uw partner overlijdt? OVERLIJDEN Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader

Nadere informatie

20 Rouwverwerking. 1 Inleiding

20 Rouwverwerking. 1 Inleiding DC 20 Rouwverwerking 1 Inleiding Het verlies van een partner, kind, broertje, zusje, een ouder of een vriend geeft veel verdriet en maakt dat alles anders wordt. De dagelijkse dingen zijn niet meer hetzelfde.

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden

Formaliteiten bij overlijden Formaliteiten bij overlijden informatie voor nabestaanden Patiëntenvoorlichting 1 Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 Mortuariumbeheerder pag. 3 Overlijdenspapieren

Nadere informatie

Afscheid. nemen. De rol van een begrafenisondernemer p. 3. Hoe een overlijdensverzekering. Kerkelijke versus burgerlijke uitvaart p.

Afscheid. nemen. De rol van een begrafenisondernemer p. 3. Hoe een overlijdensverzekering. Kerkelijke versus burgerlijke uitvaart p. BIJLAGE BIJ HET NIEUWSBLAD 30 oktober 2014 Afscheid nemen LIEVEN GOUWY De rol van een begrafenisondernemer p. 3 Kerkelijke versus burgerlijke uitvaart p. 5 Hoe een overlijdensverzekering kiezen? p. 7 Tips

Nadere informatie

STADSBESTUUR Extract uit het notulenboek van de gemeenteraad van de Stad Blankenberge BLANKENBERGE Zitting van 13 mei 2014

STADSBESTUUR Extract uit het notulenboek van de gemeenteraad van de Stad Blankenberge BLANKENBERGE Zitting van 13 mei 2014 STADSBESTUUR Extract uit het notulenboek van de gemeenteraad van de Stad Blankenberge BLANKENBERGE Zitting van 13 mei 2014 Aanwezig: Jeannine Puype; voorzitter; Patrick De Klerck; burgemeester; Johan Van

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

FAMILIE ZONDER GRENZEN

FAMILIE ZONDER GRENZEN FAMILIE ZONDER GRENZEN 5 0 v r a g e n o v e r h e t I n t e r n a t i o n a a l F a m i l i a a l R e c h t 1 FAMILIE ZONDER GRENZEN F A M I L I E Z O N D E R G R E N Z E N 5 0 V R A G E N O V E R H E

Nadere informatie

Informatie voor nabestaanden

Informatie voor nabestaanden Algemeen Informatie voor nabestaanden Het overlijden van een familielid of naaste is heel verdrietig. Het moeilijke is, dat u juist in die heel emotionele tijd, kort na het overlijden, al een aantal praktische

Nadere informatie

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl Informatieboek Antwoord op vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg gratis bereikbaar 24 uur per dag / 7 dagen per week 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Nadere informatie

Beleidsregels lijkbezorging van gemeentewege en het verhaal van de daarop betrekking hebbende kosten 2014

Beleidsregels lijkbezorging van gemeentewege en het verhaal van de daarop betrekking hebbende kosten 2014 Beleidsregels lijkbezorging van gemeentewege en het verhaal van de daarop betrekking hebbende kosten 2014 Inhoud Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 2. Opdracht verlenen?... 4 2.1 Beleid gemeente Hof van

Nadere informatie

Informatie voor nabestaanden bij een overlijden

Informatie voor nabestaanden bij een overlijden Informatie voor nabestaanden bij een overlijden Deze folder kan u van pas komen bij het treffen van noodzakelijke maatregelen na het overlijden van uw naaste. De verzorging van de uitvaart Wanneer u de

Nadere informatie

FAMILIE ZONDER GRENZEN 5 0 V R A G E N OV E R H E T I N T E R N AT I O N A A L F A M I L I A A L R E C H T

FAMILIE ZONDER GRENZEN 5 0 V R A G E N OV E R H E T I N T E R N AT I O N A A L F A M I L I A A L R E C H T FAMILIE ZONDER GRENZEN 5 0 V R A G E N OV E R H E T I N T E R N AT I O N A A L F A M I L I A A L R E C H T 5 0 V R A G E N OV E R H E T I N T E R N AT I O N A A L F A M I L I A A L R E C H T F A M I L

Nadere informatie

WILSVERKLARING TOT EUTHANASIE. V.O.C. Mechelen

WILSVERKLARING TOT EUTHANASIE. V.O.C. Mechelen WILSVERKLARING TOT EUTHANASIE V.O.C. Mechelen INLEIDING... 3 1. EUTHANASIE 1.1. Wat is euthanasie?...4 1.2. Is het stopzetten van een behandeling euthanasie?...4 1.3. Is het toedienen van hoge dosissen

Nadere informatie

Informatiebrochure. Wat te doen na een overlijden. Een praktische gids voor nabestaanden

Informatiebrochure. Wat te doen na een overlijden. Een praktische gids voor nabestaanden Informatiebrochure Wat te doen na een overlijden Een praktische gids voor nabestaanden 3 1. Voor de plechtigheid...4 1.1 Te contacteren instanties...4 1.2 Omstandigheden van het overlijden...7 1.3 Persoonlijke

Nadere informatie

Informatie en raadgevingen. aan families van verkeersslachtoffers

Informatie en raadgevingen. aan families van verkeersslachtoffers Informatie en raadgevingen aan families van verkeersslachtoffers Inhoudstafel I. Inleiding...6 II. Het ongeval: wat gebeurt er ter plaatse?... 10 III. Optreden van de medische hulpverleningsdiensten...

Nadere informatie

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl Informatieboek Antwoord op vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg gratis bereikbaar 24 uur per dag / 7 dagen per week 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Nadere informatie

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl Informatieboek Antwoord op vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg gratis bereikbaar 24 uur per dag / 7 dagen per week 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Nadere informatie

Breng uitvaartwensen nu in kaart voor later!

Breng uitvaartwensen nu in kaart voor later! Breng uitvaartwensen nu in kaart voor later! 1 Introductie Inhoudsopgave 1 Introductie 3 2 De eerste en bepalende keuze 4 3 Onderwerpen voor een uitvaart 9 4 Voorbereiding op de uitvaart 10 5 Klaarleggen

Nadere informatie

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking.

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS De medewerkers van bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS Uitgave: Uitvaartverzorging Jan van Dijk en zn Vormgeving en lay-out:

Nadere informatie

Mijn wilsbeschikking

Mijn wilsbeschikking Mijn wilsbeschikking Op dit document kan u verklaren wat uw persoonlijke wensen zijn met betrekking tot uw eigen uitvaart. Deze laatste wilsbeschikking bestaat uit verschillende onderdelen. Laat uw wilsbeschikking

Nadere informatie

GIDS VOOR DE NABESTAANDEN

GIDS VOOR DE NABESTAANDEN GIDS VOOR DE NABESTAANDEN Overzicht van alle praktische en administratieve aspecten die je moet regelen bij het verlies van een ouder, partner of kind. Inhoud 1. Praktische en administratieve regelingen

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wet van (datum) houdende regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring, alsmede wijziging van enkele andere wetten (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring) Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

Persoonlijk afscheid nemen

Persoonlijk afscheid nemen Persoonlijk afscheid nemen Zuidema s Begrafenis Onderneming bv Gecertificeerd door Onafhankelijk Instituut voor landelijk erkend Keurmerk Uitvaartzorg Zuidema s Begrafenis Onderneming BV Voorwoord Loslaten,

Nadere informatie

Dealing Code. 5 juni 2007. A07899865/0.1/08 Jun 2007 1

Dealing Code. 5 juni 2007. A07899865/0.1/08 Jun 2007 1 Dealing Code 5 juni 2007 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 3 1 Inleiding... 4 2 Definities...5 3 Algemeen verbod op de verrichtingen met voorwetenschap... 7 4 Transacties door Werknemers

Nadere informatie