Staat van dienst van Eric Holthof, Mezzo Projectmanagement (chronologische volgorde; datum bijgewerkt: 1 januari 2015)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Staat van dienst van Eric Holthof, Mezzo Projectmanagement (chronologische volgorde; datum bijgewerkt: 1 januari 2015)"

Transcriptie

1 Staat van dienst van Eric Holthof, Mezzo Projectmanagement (chronologische volgorde; datum bijgewerkt: 1 januari 2015) Opdrachtgever: A-bouw, bouw- em ontwerp, Drachten Project: Verbouwing em uitbreiding fysiotherapiepraktijk Inhoudelijk: bouwbegeleiding Opdrachtgever: Vredevoort Vastgoed- en Eenergie Management Project: Opstellen MJOP's Inhoudelijk: Het opstellen van basic MJOP's ('light' versie) voor een aantal gebouwen, verspreid over de provicie Friesand, in gebruik als autobedrijf of daaraan geliëerd Opdrachtgever: RENA Vastgoed b.v., Lemmer (2014) Project: Verbouwing Inhoudelijk: Begeleiden van het verbouwen van een voormailig winkel- em kantoorpand tot woonhuis met yogaschool, te Lemmer Opdrachtgever: GGZ Friesland, Leeuwarden (2014) Project: Nieuwbouw 85 appartementen zelfstandig beschermd wonen, Franeker Inhoudelijk: Meeschrijven aan het programma van eisen, met name m.b.t. Facilitaire voorzieningen en facilitaire logistiek Opdrachtgever: Zorgpartners Friesland, Vastgoedbedrijf (2013/2014) Project: Vervolgproject verhuurorganisatie seniorenwoningen Inhoudelijk: Ondersteunen en aanjagen van het doorontwikkelen van het in 2010 ingezette proces van het opbouwen van een zelfstandige verhuurorganisatie voor seniorenwoningen, in het kader van scheiden van wonen en zorg. Opdrachtgever: Zorgpartners Friesland, Vastgoedbedrijf (2013) Project: Quick Reference Cards asbestbeheer Inhoudelijk: Op basis van inventarisaties en rapportages het opstellen van actuele QRC's m.b.t. asbestbeheer van alle locaties van MCL en Noorderbreedte ouderenzorg. Opdrachtgever: Stichting Herstellingsoordzorg Dennenheuvel, Hilversum (2012/ 2013) Project: Verbouwing conferentiehotel tot zorghotel te Bosch en Duin Inhoudelijk: Technisch en logistiek begeleiden van de gedeeltelijke renovatie van het conferentiehotel tot zorghotel en de in richting en inhuizing daarvan. Opdrachtgever: Stichting Herstellingsoordzorg Dennenheuvel, Hilversum (2012/ 2013) Project: Beperkte renovatie zorghotel te Hilversum Inhoudelijk: Technisch en logistiek begeleiden van de gedeeltelijke renovatie van het zorghotel, o.a. badkamers, artsen-, medicijn- en kantoorruimte en het organiseren van tijdelijke huisvesting Opdrachtgever: Stichting Altra Jeugdhulpverlening en Onderwijs (i.o.v. VFM; 2012) Project: Begeleiding van de aanbesteding technisch onderhoud van gebouwen Inhoudelijk: In het kader van een reorganisatie worden de eigen technische dienst opgeheven en de onderhoudswerkzaamheden uitbesteed aan externe partijen. Begeleiden van de Staat van dienst van Eric Holthof, Mezzo Projectmanagement; pag. 1 van 6

2 uitvraag, aanbesteding, beoordeling van offertes en implementatie van de regieorganisatie en coördinatie van het afstoten van opgeheve vestigingen Opdrachtgever: UWV (i.o.v. Flexmanager 2011) Project: Projectleider huisvesting ad interim Inhoudelijk: Als gevolg van bezuinigingen worden vestigingen gesloten en afgestoten en worden samenwerkingsverbanden gezocht met sociale diensten van gemeentes. Herhuisvestingsprojecten in Groningen, Hoogezand, Hengelo en Nieuwegein. Opdrachtgever: Zorggroep Noorderbreedte, Noorderbreedte Ouderenzorg (2010/2011) Project: Ontwikkeling verhuurorganisatie seniorenwoningen Inhoudelijk: Strategisch projectplan opstellen voor het ontwikkelen van een woningcorporatieachtige verhuurorganisatie voor seniorenwoningen, kleinschalig wonen voor dementerenden en aanleunappartementen. E.e.a. In het kader van de volop in ontwikkeling zijnde scheiding van wonen en zorg. Opdrachtgever: Zorggroep Noorderbreedte, Vastgoedbedrijf ZNB (2010/2011) Project: Ontwikkeling uniforme PvE's voor wonen, groepswonen, steunpunt dagbehandeling en multifunctionele centra Inhoudelijk: Op basis van documenten uit het verleden (en overige geldende regelgevingen zoals Woonkeur) ontwikkelen van uniforme brondocumenten voor PvE's; het onderbrengen van brondocumenten in Quality Online systematiek Opdrachtgever: Theaterproductiebedrijf Amsterdam (i.o.v. Ytsma Consultancy 2010) Project: Workshop projectplanning Inhoudelijk: Advies en coaching bij toepassing van Work Breakdown Structure en planningstechnieken Opdrachtgever: Extrema b.v. (i.o.v. Ytsma Consultancy 2010) Project: Advies professionaliseren projectplanning Inhoudelijk: Advies en coaching bij verbeteren projectmanagement- en planningstechnieken van evenementenorganisatie; invoeren en implementeren Project Place Opdrachtgever: Gemeente Bronckhorst (i.o.v. Alliantis Bouwmanagement b.v ) Project: Inhuizing nieuwbouw gemeentekantoor Inhoudelijk: Coördinatie en dagelijkse leiding inrichtings- en inhuizingsproces van ca. 350 werkplekken Opdrachtgever: Zorgpartners Friesland (i.o.v. Flexmanager ) Project: Ontwikkeling medisch verzamelgebouw in voormalig streekziekenhuis Oranjeoord, in combinatie met poliklinieken MCL Harlingen van MCL Leeuwarden Inhoudelijk: Strategisch projectplan opstellen, aansturen werkgroepen, uitwerken vlekkenplannen, haalbaarheids- en exploitatieonderzoek, business-case, gesprekken externe partijen, planning en gedeeltelijke uitvoeringsbegeleiding Opdrachtgever: Van Gogh Museum, Amsterdam (i.o.v. VFM ) Project: Verbouwing bestaand serviceplein begane grond museum Staat van dienst van Eric Holthof, Mezzo Projectmanagement; pag. 2 van 6

3 Inhoudelijk: Begroting, aanbesteding, uitvoeringsbegeleiding (projectleider) en oplevering van de renovatie van publieks- en entreegebied, toiletgroepen, museumshop, garderobes en servicegebied. Tijdelijke voorzieningen coördineren. Opdrachtgever: Centricon (2009) Project: Inventarisatie van in beheer genomen vastgoedportefeuille Inhoudelijk: Het inventariseren van bestaande soft- en hardservices t.b.v. in beheer genomen Nederlands vastgoed van de Commerzbank na het verwerven van het contract. Opdrachtgever: Ernst&Young, Groningen (i.o.v. FGB Facility Management ) Project: Inbouwpakket nieuw kantoor Groningen 4000m2 en aansluitende verhuizing 250 werkplekken Inhoudelijk: Wegens niet tijdig verkrijgen van de vestigingsvergunning is het project in de voorbereidingsfase afgeblazen Opdrachtgever: Renault Nederland NV (2008) Project: Onderzoek en rapportage daklekkage Inhoudelijk: Het als adviseur onderzoeken en rapporteren van de symptomen en mogelijk verborgen vervolgschade van de lekkage van het parkeerdak, alsmede de herstelacties en kosten, met het oog op de verkoop van het gebouw. Opdrachtgever: Pronam / Artona / Centricon (i.o.v. Centricon ) Project: Inventarisatie vastgoedportefeuille Inhoudelijk: Inventarisatie naar de bouwkundige staat van een gebouw van het Atlas Arena complex ( m2+, Amsterdam Zuidoost). Doel van de inventarisatie: het vaststellen en laten aanbesteden van de minimale benodigde uit te voeren werkzaamheden om het pand op het niveau van een A-locatie te brengen. Opdrachtgever: HJ Heinz b.v. (i.o.v. JB Projectmanagement ) Project: Inbouwpakket kantoorgebouw Inhoudelijk: Het vervangen van het inbouwpakket van het hoofdkantoor van HJ Heinz b.v. te Zeist. Per vleugel achtereenvolgens ontruimen, strippen, inbouwen en opnieuw in gebruik nemen. De werkzaamheden omvatten de bouw- en inrichtingsbegeleiding, inkoop van diensten en inventaris, financiële verantwoording en het voeren van gesprekken met de diverse afdelingen en projectgroepen om tot de optimale indeling te komen. Tevens de organisatie en uitvoeringsbegeleiding van alle verhuisbewegingen (ca. 300 werkplekken) op basis van gefaseerd uithuizen-tijdelijk onderbrengen-inhuizen Opdrachtgever: KLPD Driebergen (i.o.v. Ordina ) Project: Inbouwpakket DNR-ONO Inhoudelijk: Het ontwikkelen en laten uitvoeren van het inbouwpakket voor een kantoorgebouw met 250 werkplekken voor de regio Oost-Noordoost van de dienst Nationale Recherche. Omdat de korpsleidingen het niet eens konden worden over de vestigingsplaats, is het project na enkele maanden bevroren en aanvankelijk uitgesteld tot 2010, echter later afgeblazen. Opdrachtgever: Fontys Hogescholen (i.o.v. Prisma FM ) Project: Verbouwing en inhuizing 'Maaskantgebouw' te Tilburg Staat van dienst van Eric Holthof, Mezzo Projectmanagement; pag. 3 van 6

4 Inhoudelijk: Het verbouwen van een bestaand kunstacademiegebouw tot regulier schoolgebouw, tevens inhuizing van ca. 40 leslokalen en studentenrestaurant Opdrachtgever: Fontys Hogescholen (i.o.v. Prisma FM ) Project: Verbouwing bestaand schoolgebouw te Tilburg Inhoudelijk: Het verbouwen van een bestaand in onbruik geraakt gebouwdeel tot campusrestaurant, grand café, multifunctionele ruimte, leslokalen en kantoorruimtes. Nadruk op bouw- en inhuizingsbegeleiding ca. 20 lokalen, café en campusrestaurant (300 zitplaatsen). De aanbestedingsfase had reeds plaatsgevonden. Vóór 2007: Opdrachtgever: Woningstichting St. Antonius van Padua (in loondienst Prisma FM) Project: Vastgoedbeheer Zorgcentrum Inhoudelijk: Het opzetten van vastgoedbeheer voor een zorgcomplex te Noordwijkerhout (verzorgingshuis, seniorenwoningen, aanleunwoningen) annex gezondheidscentrum (huisartsen, apotheek, fysio, thuiszorgorganisatie). Begeleiden van de oplevering en inhuizing, opzetten van financiële rapportage, meerjarenonderhoud en periodiek huurderscontact; opzetten soft services en facilitydesk t.b.v. storings- en klachtenafhandeling (KWIS) Opdrachtgever: Tence Uitzendbureau (deels in loondienst, deels als interim voor Prisma FM) Project: Verbouwingen van ca. 15 vestigingen van het uitzendbureau. Inhoudelijk: Lokatieonderzoeken, lokatiekeuringen, haalbaarheidsonderzoek, practische bouwen inrichtingsbegeleiding, zowel van nieuw aangehuurde panden als de verbouwing van reeds bestaande panden Opdrachtgever: Heijmans Vastgoed (in loondienst Prisma FM) Project: Beheer kantoorverzamelgebouw Oostenburgereiland Amsterdam (INIT) Inhoudelijk: Het opzetten van vastgoedbeheer voor een verzamelgebouw (33.000m2) van kantoorruimte. Opzetten van financiële rapportage, meerjarenonderhoud en periodiek huurderscontact; opzetten facilitydesk t.b.v. storings- en klachtenafhandeling. Aanbesteding totale installatieonderhoud Opdrachtgever: Ingenieursbureau Oranjewoud (in loondienst Prisma FM) Project: Ontwikkelen van een FMIS Inhoudelijk: Opstellen van een programma van eisen en een output-specificatie en vervolgens in overleg met facilitaire afdelingen en functionarissen in eigen beheer met eigen programmaeurs ontwikkelen van een FMIS. Practische begeleiding van testfase en invoeringsfase Opdrachtgever: Bloomberg / Reader s Digest / Wstg. Antonius van Padua (in loondienst Prisma FM) Project: Aanbesteding van installatieonderhoud voor Zorgcomplex Noordwijkerhout en twee kantoorgebouwen te Amsterdam Inhoudelijk: In nauwe samenwerking met inkoper het opstellen van programma van eisen en aanbestedingsinstructie. Ontvangen offertes analyseren en beoordelen; vervolgens implementeren van het nieuwe contract in de drie organisaties. Staat van dienst van Eric Holthof, Mezzo Projectmanagement; pag. 4 van 6

5 Opdrachtgever: HBG BAM (i.o.v. Prisma FM) Project: Ontwikkelen facilitaire organisatie Inhoudelijk: Ontwikkelen en opstarten facilitaire organisatie in het nieuwe hoofdkantoor van BAM Materieeldienst te Lelystad. Leverancierscontracten voorbereiden. Opdrachtgever: HBG BAM (i.o.v. Prisma FM) Project: Verhuizing van werkmaatschappij Interbeton van Rijswijk naar Gouda Inhoudelijk: Gefaseerd project: eerst ruimte maken in kantoorgebouw te Gouda, renovatie en verbouwing van vrijgekomen verdiepingen en vervolgens verhuizing van 250 medewerkers. Planning, draaiboek en practische uitvoeringsbegeleiding Opdrachtgever: SDU Uitgevers (i.o.v. Prisma FM) Project: Afbouw kantoorverdiepingen Inhoudelijk: Het afbouwen van twee casco aangehuurde verdiepingen à 1200 m2 in kantoorcomplex Prinsenhof te Den Haag, Beatrixkwartier. Ruimteindelingen opstellen, programma van eisen en plan van aanpak opstellen en het werven van afbouwpartijen. Practische afbouwbegeleiding, toezicht en oplevering; aansluitend inhuizing van 60 werkplekken, vergaderzalen em archiefruimtes Opdrachtgever: Van der Looy Projectmanagement (i.o.v. Prisma FM) Project: Vastgoedbeheer Deelgemeentekantoren Rotterdam IJsselmonde Inhoudelijk: Vastgoed- en facilities-beheer van tijdelijke huisvesting van de gemeentekantoren en bibliotheek van de Deelgemeente Rotterdam IJsselmonde, tijdens de ontwikkeling van nieuwbouw voor de betreffende diensten (ca m2) Opdrachtgever: Stichting Thuiszorg Icare (i.o.v. Prisma FM) Project: BHV plannen opstellen en implementeren Inhoudelijk: Opstellen van BHV-plannen voor de grote regiokantoren te Assen, Hoogeveen, Meppel, Emmen, Zwolle en Harderwijk. Practische begeleiding van invoeringsfase en instructie. Nevenactiviteit: het vaststellen van gebreken m.b.t. gebouwveiligheid en het laten herstellen hiervan Opdrachtgever: Stichting Humanitas (i.o.v. Prisma FM) Project: Verbouwen kinderdagverblijven Inhoudelijk: Het voorbereiden, aanbesteden en laten uitvoeren van opwaarderingsrenovaties voor 8 kinderdagverblijven (+BSO) van de Stichting Humanitas. Diverse lokaties in Zuid-Nederland, voornamelijk Limburg. Opdrachtgever: Lyondell (i.o.v. Prisma FM) Project: Bedrijfsverhuizing Inhoudelijk: Het organiseren, coördineren en laten uitvoeren van een verhuizing van 200 werkplekken. Opdrachtgever: Paperwork Soest Project: Ontwikkelen nieuwe huisvesting voor grafisch afwerkingsbedrijf Paperwork Inhoudelijk: In nauwe samenwerking met de opdrachtgever het ontwerpen, laten uitwerken en realiseren van een bedrijfspand (kantoorgedeelte + productieruimte 600m2). Rol: ontwerp, realisatie en directievoering. Staat van dienst van Eric Holthof, Mezzo Projectmanagement; pag. 5 van 6

6 Opdrachtgever: Brandmeester's te Amsterdam (i.o.v. ABC Bouwmanagement) Project: koffiebranderij met kantoor, magazijn en winkel en 2 appartementen te Haarlem Inhoudelijk: Programma van eisen en technische omschrijving, uitvoeringsbegeleiding en directievoering van de nieuwbouw, kostenbewaking, contactpersoon voor architect, aannemer, onderaannemers en leveranciers Opdrachtgever: Brandmeester's te Amsterdam Project: Afbouw van winkelpanden te Amsterdam, Villa Arena, Utrecht en Amsterdam Centrum Inhoudelijk: Zie vorige omschrijving Brandmeester s Haarlem Opdrachtgever: Administratiekantoor Sector Woningcorporaties (ASW, in loondienst) Project: Ontwikkelen nieuwe huisvesting voor het Pensioenfonds voor de Volkshuisvesting (SPW) te Huizen, in totaal 2500m2 Inhoudelijk: In nauwe samenwerking met architect, interieurarchitect en bouwpartijen in bouwteamverband het optimale gebouw realiseren. Rol: directievoering. Na afronding het realiseren van de inrichting en verhuizing van ca. 100 werkplekken Opdrachtgever: Administratiekantoor Sector Woningcorporaties (ASW, in loondienst) Functie: Hoofd facilitaire dienst Inhoudelijk: dagelijkse leiding van een afdeling facilitaire dienst van 15 medewerkers in eigen dienst (receptie, catering, post en archief); tevens beheer van extern ingekochte facilitaire diensten zoals schoonmaak, beveiliging en gebouwonderhoud. MTfunctie. Opdrachtgever: Waarborgfonds Sociale Woningbouw (in loondienst ASW, uitgeleend) Project: Renoveren van bestaande en ontwikkelen van nieuwe huisvesting voor het Waarborgfonds Sociale Woningbouw te Huizen. 2000m2 nieuwbouw en 2000 m2 renovatie. Inhoudelijk: In nauwe samenwerking met architect, interieurarchitect en bouwpartijen in bouwteamverband het optimale gebouw realiseren. Rol: directievoering en na afronding aansluitende interne verhuizingen verzorgen (ca. 100 werkplekken) Staat van dienst van Eric Holthof, Mezzo Projectmanagement; pag. 6 van 6

Curriculum Vitae. Gedreven Open Sterk inlevingsvermogen Gestructureerd Resultaatgericht Eerlijk. 1999 2005 (diploma behaald)

Curriculum Vitae. Gedreven Open Sterk inlevingsvermogen Gestructureerd Resultaatgericht Eerlijk. 1999 2005 (diploma behaald) Curriculum Vitae Martijn Baarendse MSc 27 januari 1987, woonachtig te Udenhout 06 42 36 65 84 m.baarendse@facilityestate.nl Gedreven Open Sterk inlevingsvermogen Gestructureerd Resultaatgericht Eerlijk

Nadere informatie

Curriculum Vitae Frank van Dun

Curriculum Vitae Frank van Dun Curriculum Vitae Frank van Dun Persoonlijke gegevens Naam : Frank van Dun Adres : Achter de Hoven 10 Postcode : 5161 BT Woonplaats : Sprang-Capelle Geboortedatum : 25 april 1963 Burgerlijke staat : Ongehuwd

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten Curriculum Vitae Jaap Bregman MSc 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 14 05 58 43 j.bregman@facilityestate.nl Enthousiast Sociaal Onderzoekend Nuchter Eigenwijs Profiel Door zijn studie en werkervaring

Nadere informatie

Curriculum Vitae Bijgewerkt tot 29-08-2014. Jean Marcel Laumen

Curriculum Vitae Bijgewerkt tot 29-08-2014. Jean Marcel Laumen Curriculum Vitae Bijgewerkt tot 29-08-2014 Naam: Wonende te: Jean Marcel Laumen Voorschoten Ik ben een dynamische manager met een rijke ervaring op vele vakgebieden. Ik ben een coachende manager, ik denk

Nadere informatie

Exploitatie en Beheerplan. Basisschoolgebouw Houthaven

Exploitatie en Beheerplan. Basisschoolgebouw Houthaven Exploitatie en Beheerplan Basisschoolgebouw Houthaven Beheervisie, eigendomsverhouding, taken en verantwoordelijkheden en voorwaarden voor gebruik omtrent basisschoolgebouw Houthaven Versie 5.0 Definitief

Nadere informatie

Cursussen Web analyses Essbase Excel Coda Oracle Financials Proactis (Inkooporder systeem) Engels (woord & schrift) Duits (woord & schrift)

Cursussen Web analyses Essbase Excel Coda Oracle Financials Proactis (Inkooporder systeem) Engels (woord & schrift) Duits (woord & schrift) Curriculum Vitae Naam Baldew Voornaam Amar Geboortedatum 31 juli 1971 Woonplaats Zoetermeer Tel 0654-734280 Functies o.a. Controller/ Hoofd bedrijfsvoering Opleidingen 2014 2012 1997 Master in Controlling

Nadere informatie

Caroline Jetske Algra ((verander) management) mobiel: 06 55 163 654 fax: 084 882 61 33

Caroline Jetske Algra ((verander) management) mobiel: 06 55 163 654 fax: 084 882 61 33 Curriculum Vitae Caroline Jetske Algra ((verander) management) Email: info@cajera.nl Coehoornsingel 106 en Jelle Paad 4 7201 AG Zutphen 8493 RG Terherne mobiel: 06 55 163 654 fax: 084 882 61 33 Personalia

Nadere informatie

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie

versie vastgesteld Staatscourant 10300, 15 juni 2011 Redactie: v/ m VROM

versie vastgesteld Staatscourant 10300, 15 juni 2011 Redactie: v/ m VROM 1 Selectielijst voor de neerslag van de handelingen op het beleidsterrein rijkshuisvesting voor de Rijksgebouwendienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2010 - versie vastgesteld

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Opleidingen:

CURRICULUM VITAE. Opleidingen: Ing. Robertus Antonius (Bob) Stolker Klipperkade 31 2022 GB Haarlem bob@stolker.eu 06-203 666 92 023 5 747 882 Geb. datum: 19 februari 1962 Gehuwd, drie kinderen CURRICULUM VITAE Onderscheidend: een proactieve

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSONALIA PROFIELSCHETS SPECIALISMEN OPLEIDING & TRAINING

CURRICULUM VITAE PERSONALIA PROFIELSCHETS SPECIALISMEN OPLEIDING & TRAINING CURRICULUM VITAE PERSONALIA Naam : Ben T. van Gampelaere Functie : Projectmanager Geboortedatum : 28 januari 1955 Woonplaats : Bleiswijk Nationaliteit : nederlandse Ervaring sinds : 1977 PROFIELSCHETS

Nadere informatie

Curriculum vitae. Willem van Dalen MFM

Curriculum vitae. Willem van Dalen MFM Curriculum vitae Willem van Dalen MFM naam Willem van Dalen nationaliteit Nederlandse woonplaats Rotterdam geboorteplaats Rotterdam telefoon 06-29 59 80 34 geboren 1 april 1965 e-mail welkom@willemvandalen.com

Nadere informatie

FMN. Regio Zuid-Holland. De bijeenkomsten vanaf september 1995 tot heden. Facility Management Nederland

FMN. Regio Zuid-Holland. De bijeenkomsten vanaf september 1995 tot heden. Facility Management Nederland FMN Facility Management Nederland Regio Zuid-Holland De bijeenkomsten vanaf september 1995 tot heden Bijgehouden door Leo Hooijmans December 2004 Inleiding In maart 1995 waren er de eerste contacten voor

Nadere informatie

PORTFOLIO. Opdrachtgevers

PORTFOLIO. Opdrachtgevers PORTFOLIO Zooist ziet Social Return niet als een verplichting, maar als een káns om vanuit haar eigen kracht altijd met haar opdrachtgevers een passende invulling aan Social Return te geven, welke aansluit

Nadere informatie

P e r s o o n l i j k e g e g e v e n s. P e r s o o n l i j k e e i g e n s c h a p p e n. H u i d i g e w e r k e r v a r i n g

P e r s o o n l i j k e g e g e v e n s. P e r s o o n l i j k e e i g e n s c h a p p e n. H u i d i g e w e r k e r v a r i n g P e r s o o n l i j k e g e g e v e n s Naam : Bresser - van Eersel Voornaam : Ester Geboren/Leeftijd : 13 juli 1972 Geboorteplaats : Rotterdam Adres : Teisterbandstraat 34 Postcode/Plaats : 5331 CR Kerkdriel

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. 2010 Heden Zelfstandig gevestigd als interim manager/consultant onder de naam Infactovisie

CURRICULUM VITAE. 2010 Heden Zelfstandig gevestigd als interim manager/consultant onder de naam Infactovisie CURRICULUM VITAE Naam Willem de Lange Adres Groene Zoom 14 Woonplaats 9301 SJ RODEN Geboortedatum 08 maart 1958 Burgerlijke staat gehuwd Tel. privé 050-5012979 Mobiel 06-53224064 E-mail willem.de.lange@infactovisie.nl

Nadere informatie

Nieuwe energie voor een beter klimaat!

Nieuwe energie voor een beter klimaat! Nieuwe energie voor een beter klimaat! Berekende klimaatverandering (alleen temperatuur) over 50 jaar weergegeven in Google Earth op basis van gegevens van Met Office Hadley Centre Klimaatactieplan 2009

Nadere informatie

Nijeboer, F.J. Het ontwerpen van technische complexe installatiesystemen en begeleiden van ontwerp en uitvoeringsprocessen binnen de utiliteitsbouw.

Nijeboer, F.J. Het ontwerpen van technische complexe installatiesystemen en begeleiden van ontwerp en uitvoeringsprocessen binnen de utiliteitsbouw. Naam Nijeboer, Frederik Jan Roepnaam Edwin Titel Ing. Ing. MSc. MSc. Geboortejaar 1973 Nationaliteit s Beroep Installatietechnisch adviseur Beroepsopleiding afgerond in: 2007 Talent Development programma

Nadere informatie

Telefoonnummer 0180 31 95 98 (privé), 0180 76 90 07 (zakelijk), 06 53 97 15 67

Telefoonnummer 0180 31 95 98 (privé), 0180 76 90 07 (zakelijk), 06 53 97 15 67 Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam A.G. (Gerard) Soeteman Adres Vlist 12 Woonplaats 2911 GC Nieuwerkerk a/d IJssel Telefoonnummer 0180 31 95 98 (privé), 0180 76 90 07 (zakelijk), 06 53 97 15 67

Nadere informatie

DANIEL HOLLEMAN ALGEMENE GEGEVENS

DANIEL HOLLEMAN ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Naam: W.M.W. Holleman Geboren: 11 06 1974 Adres: Wageningsestraat 64 6671 DG Zetten Telefoon: 0488 428983 Fax: 084 2291127 Mobiel: 06 22665615 Email: info@h fm.nl RELEVANTE OPLEIDINGEN

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! www.beatrixziekenhuis.nl Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Profiel. Ontwikkeling. Werkgevers & rollen. Naam: Suzanne van Hulten Woonplaats: Amsterdam Geboortejaar: 1973

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Profiel. Ontwikkeling. Werkgevers & rollen. Naam: Suzanne van Hulten Woonplaats: Amsterdam Geboortejaar: 1973 Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam: Suzanne van Hulten Woonplaats: Amsterdam Geboortejaar: 1973 Profiel Profiel adviseur: positief en energiek, mens- en resultaatgericht, analytisch en integraal

Nadere informatie

CONQUAESTOR EN HET ONDERWIJS

CONQUAESTOR EN HET ONDERWIJS CONQUAESTOR EN HET ONDERWIJS Ervaringen in de onderwijssector ConQuaestor Strategische Risicomanagement Stichting BOOR heeft ConQuaestor gevraagd te begeleiden bij het herijken van het risicoprofiel en

Nadere informatie

Ervaringsoverzicht drs Teja Michels mmo

Ervaringsoverzicht drs Teja Michels mmo Ervaringsoverzicht drs Teja Michels mmo Vanaf 2000 tot heden : zelfstandig ondernemer MICHELS Organisatie Ontwikkeling (MOO) Gemeenten: sociale- en zorgdomein (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet) Sturing

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal

Arbeidsmarktregio s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal RPA werkplan 2014 Inhoud Voorwoord... 1 1. Ontwikkelingen... 2 1.1. Twee arbeidsmarktregio s, één RPA... 2 1.2. Nieuwe wetgeving: Participatiewet en sociaal domein... 2 1.3. Arbeidsmarktinformatie...

Nadere informatie

Poonwerf 36 2804 MD M: 06 22258932 T : 0182 756420 E : ton.lit@itlasts.nl W: www.itlasts.nl nl.linkedin.com/pub/ton-lit/0/4b2/75a Opleidingen 1980-1984 HEAO Bedrijfskundige Informatica 1980 Moderne BedrijfsAdministratie

Nadere informatie

Van Inspiratie naar Realisatie. Profielschets en Curriculum Vitae

Van Inspiratie naar Realisatie. Profielschets en Curriculum Vitae In 2011 wordt gewijzigd in Julsing, Stedelijke Ontwikkeling en Vastgoed Profielschets en Curriculum Vitae PROFIELSCHETS ir. J. (Jakob) Julsing procesmanagement en vastgoedontwikkeling Algemeen profiel

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Productencatalogus 2015. Basispakket

Productencatalogus 2015. Basispakket Productencatalogus 2015 Basispakket Versie 16.04.2014 Herzien 02.04.2015 PAKKET PRODUCTENCATALOGUS 2015 Advies & ondersteuning Strategie & beleid: 1. Advisering financiële & business control 2. Beleidsadvisering

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979

CURRICULUM VITAE. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979 CURRICULUM VITAE NAAM: Engelhart VOORNAAM: Vanessa Marissa Titel: Ing. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979 Nationaliteit: Nederlandse Woonplaats Den Haag Rijbewijs: Ja TELEFOON: (+31)

Nadere informatie