Staat van dienst van Eric Holthof, Mezzo Projectmanagement (chronologische volgorde; datum bijgewerkt: 1 januari 2015)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Staat van dienst van Eric Holthof, Mezzo Projectmanagement (chronologische volgorde; datum bijgewerkt: 1 januari 2015)"

Transcriptie

1 Staat van dienst van Eric Holthof, Mezzo Projectmanagement (chronologische volgorde; datum bijgewerkt: 1 januari 2015) Opdrachtgever: A-bouw, bouw- em ontwerp, Drachten Project: Verbouwing em uitbreiding fysiotherapiepraktijk Inhoudelijk: bouwbegeleiding Opdrachtgever: Vredevoort Vastgoed- en Eenergie Management Project: Opstellen MJOP's Inhoudelijk: Het opstellen van basic MJOP's ('light' versie) voor een aantal gebouwen, verspreid over de provicie Friesand, in gebruik als autobedrijf of daaraan geliëerd Opdrachtgever: RENA Vastgoed b.v., Lemmer (2014) Project: Verbouwing Inhoudelijk: Begeleiden van het verbouwen van een voormailig winkel- em kantoorpand tot woonhuis met yogaschool, te Lemmer Opdrachtgever: GGZ Friesland, Leeuwarden (2014) Project: Nieuwbouw 85 appartementen zelfstandig beschermd wonen, Franeker Inhoudelijk: Meeschrijven aan het programma van eisen, met name m.b.t. Facilitaire voorzieningen en facilitaire logistiek Opdrachtgever: Zorgpartners Friesland, Vastgoedbedrijf (2013/2014) Project: Vervolgproject verhuurorganisatie seniorenwoningen Inhoudelijk: Ondersteunen en aanjagen van het doorontwikkelen van het in 2010 ingezette proces van het opbouwen van een zelfstandige verhuurorganisatie voor seniorenwoningen, in het kader van scheiden van wonen en zorg. Opdrachtgever: Zorgpartners Friesland, Vastgoedbedrijf (2013) Project: Quick Reference Cards asbestbeheer Inhoudelijk: Op basis van inventarisaties en rapportages het opstellen van actuele QRC's m.b.t. asbestbeheer van alle locaties van MCL en Noorderbreedte ouderenzorg. Opdrachtgever: Stichting Herstellingsoordzorg Dennenheuvel, Hilversum (2012/ 2013) Project: Verbouwing conferentiehotel tot zorghotel te Bosch en Duin Inhoudelijk: Technisch en logistiek begeleiden van de gedeeltelijke renovatie van het conferentiehotel tot zorghotel en de in richting en inhuizing daarvan. Opdrachtgever: Stichting Herstellingsoordzorg Dennenheuvel, Hilversum (2012/ 2013) Project: Beperkte renovatie zorghotel te Hilversum Inhoudelijk: Technisch en logistiek begeleiden van de gedeeltelijke renovatie van het zorghotel, o.a. badkamers, artsen-, medicijn- en kantoorruimte en het organiseren van tijdelijke huisvesting Opdrachtgever: Stichting Altra Jeugdhulpverlening en Onderwijs (i.o.v. VFM; 2012) Project: Begeleiding van de aanbesteding technisch onderhoud van gebouwen Inhoudelijk: In het kader van een reorganisatie worden de eigen technische dienst opgeheven en de onderhoudswerkzaamheden uitbesteed aan externe partijen. Begeleiden van de Staat van dienst van Eric Holthof, Mezzo Projectmanagement; pag. 1 van 6

2 uitvraag, aanbesteding, beoordeling van offertes en implementatie van de regieorganisatie en coördinatie van het afstoten van opgeheve vestigingen Opdrachtgever: UWV (i.o.v. Flexmanager 2011) Project: Projectleider huisvesting ad interim Inhoudelijk: Als gevolg van bezuinigingen worden vestigingen gesloten en afgestoten en worden samenwerkingsverbanden gezocht met sociale diensten van gemeentes. Herhuisvestingsprojecten in Groningen, Hoogezand, Hengelo en Nieuwegein. Opdrachtgever: Zorggroep Noorderbreedte, Noorderbreedte Ouderenzorg (2010/2011) Project: Ontwikkeling verhuurorganisatie seniorenwoningen Inhoudelijk: Strategisch projectplan opstellen voor het ontwikkelen van een woningcorporatieachtige verhuurorganisatie voor seniorenwoningen, kleinschalig wonen voor dementerenden en aanleunappartementen. E.e.a. In het kader van de volop in ontwikkeling zijnde scheiding van wonen en zorg. Opdrachtgever: Zorggroep Noorderbreedte, Vastgoedbedrijf ZNB (2010/2011) Project: Ontwikkeling uniforme PvE's voor wonen, groepswonen, steunpunt dagbehandeling en multifunctionele centra Inhoudelijk: Op basis van documenten uit het verleden (en overige geldende regelgevingen zoals Woonkeur) ontwikkelen van uniforme brondocumenten voor PvE's; het onderbrengen van brondocumenten in Quality Online systematiek Opdrachtgever: Theaterproductiebedrijf Amsterdam (i.o.v. Ytsma Consultancy 2010) Project: Workshop projectplanning Inhoudelijk: Advies en coaching bij toepassing van Work Breakdown Structure en planningstechnieken Opdrachtgever: Extrema b.v. (i.o.v. Ytsma Consultancy 2010) Project: Advies professionaliseren projectplanning Inhoudelijk: Advies en coaching bij verbeteren projectmanagement- en planningstechnieken van evenementenorganisatie; invoeren en implementeren Project Place Opdrachtgever: Gemeente Bronckhorst (i.o.v. Alliantis Bouwmanagement b.v ) Project: Inhuizing nieuwbouw gemeentekantoor Inhoudelijk: Coördinatie en dagelijkse leiding inrichtings- en inhuizingsproces van ca. 350 werkplekken Opdrachtgever: Zorgpartners Friesland (i.o.v. Flexmanager ) Project: Ontwikkeling medisch verzamelgebouw in voormalig streekziekenhuis Oranjeoord, in combinatie met poliklinieken MCL Harlingen van MCL Leeuwarden Inhoudelijk: Strategisch projectplan opstellen, aansturen werkgroepen, uitwerken vlekkenplannen, haalbaarheids- en exploitatieonderzoek, business-case, gesprekken externe partijen, planning en gedeeltelijke uitvoeringsbegeleiding Opdrachtgever: Van Gogh Museum, Amsterdam (i.o.v. VFM ) Project: Verbouwing bestaand serviceplein begane grond museum Staat van dienst van Eric Holthof, Mezzo Projectmanagement; pag. 2 van 6

3 Inhoudelijk: Begroting, aanbesteding, uitvoeringsbegeleiding (projectleider) en oplevering van de renovatie van publieks- en entreegebied, toiletgroepen, museumshop, garderobes en servicegebied. Tijdelijke voorzieningen coördineren. Opdrachtgever: Centricon (2009) Project: Inventarisatie van in beheer genomen vastgoedportefeuille Inhoudelijk: Het inventariseren van bestaande soft- en hardservices t.b.v. in beheer genomen Nederlands vastgoed van de Commerzbank na het verwerven van het contract. Opdrachtgever: Ernst&Young, Groningen (i.o.v. FGB Facility Management ) Project: Inbouwpakket nieuw kantoor Groningen 4000m2 en aansluitende verhuizing 250 werkplekken Inhoudelijk: Wegens niet tijdig verkrijgen van de vestigingsvergunning is het project in de voorbereidingsfase afgeblazen Opdrachtgever: Renault Nederland NV (2008) Project: Onderzoek en rapportage daklekkage Inhoudelijk: Het als adviseur onderzoeken en rapporteren van de symptomen en mogelijk verborgen vervolgschade van de lekkage van het parkeerdak, alsmede de herstelacties en kosten, met het oog op de verkoop van het gebouw. Opdrachtgever: Pronam / Artona / Centricon (i.o.v. Centricon ) Project: Inventarisatie vastgoedportefeuille Inhoudelijk: Inventarisatie naar de bouwkundige staat van een gebouw van het Atlas Arena complex ( m2+, Amsterdam Zuidoost). Doel van de inventarisatie: het vaststellen en laten aanbesteden van de minimale benodigde uit te voeren werkzaamheden om het pand op het niveau van een A-locatie te brengen. Opdrachtgever: HJ Heinz b.v. (i.o.v. JB Projectmanagement ) Project: Inbouwpakket kantoorgebouw Inhoudelijk: Het vervangen van het inbouwpakket van het hoofdkantoor van HJ Heinz b.v. te Zeist. Per vleugel achtereenvolgens ontruimen, strippen, inbouwen en opnieuw in gebruik nemen. De werkzaamheden omvatten de bouw- en inrichtingsbegeleiding, inkoop van diensten en inventaris, financiële verantwoording en het voeren van gesprekken met de diverse afdelingen en projectgroepen om tot de optimale indeling te komen. Tevens de organisatie en uitvoeringsbegeleiding van alle verhuisbewegingen (ca. 300 werkplekken) op basis van gefaseerd uithuizen-tijdelijk onderbrengen-inhuizen Opdrachtgever: KLPD Driebergen (i.o.v. Ordina ) Project: Inbouwpakket DNR-ONO Inhoudelijk: Het ontwikkelen en laten uitvoeren van het inbouwpakket voor een kantoorgebouw met 250 werkplekken voor de regio Oost-Noordoost van de dienst Nationale Recherche. Omdat de korpsleidingen het niet eens konden worden over de vestigingsplaats, is het project na enkele maanden bevroren en aanvankelijk uitgesteld tot 2010, echter later afgeblazen. Opdrachtgever: Fontys Hogescholen (i.o.v. Prisma FM ) Project: Verbouwing en inhuizing 'Maaskantgebouw' te Tilburg Staat van dienst van Eric Holthof, Mezzo Projectmanagement; pag. 3 van 6

4 Inhoudelijk: Het verbouwen van een bestaand kunstacademiegebouw tot regulier schoolgebouw, tevens inhuizing van ca. 40 leslokalen en studentenrestaurant Opdrachtgever: Fontys Hogescholen (i.o.v. Prisma FM ) Project: Verbouwing bestaand schoolgebouw te Tilburg Inhoudelijk: Het verbouwen van een bestaand in onbruik geraakt gebouwdeel tot campusrestaurant, grand café, multifunctionele ruimte, leslokalen en kantoorruimtes. Nadruk op bouw- en inhuizingsbegeleiding ca. 20 lokalen, café en campusrestaurant (300 zitplaatsen). De aanbestedingsfase had reeds plaatsgevonden. Vóór 2007: Opdrachtgever: Woningstichting St. Antonius van Padua (in loondienst Prisma FM) Project: Vastgoedbeheer Zorgcentrum Inhoudelijk: Het opzetten van vastgoedbeheer voor een zorgcomplex te Noordwijkerhout (verzorgingshuis, seniorenwoningen, aanleunwoningen) annex gezondheidscentrum (huisartsen, apotheek, fysio, thuiszorgorganisatie). Begeleiden van de oplevering en inhuizing, opzetten van financiële rapportage, meerjarenonderhoud en periodiek huurderscontact; opzetten soft services en facilitydesk t.b.v. storings- en klachtenafhandeling (KWIS) Opdrachtgever: Tence Uitzendbureau (deels in loondienst, deels als interim voor Prisma FM) Project: Verbouwingen van ca. 15 vestigingen van het uitzendbureau. Inhoudelijk: Lokatieonderzoeken, lokatiekeuringen, haalbaarheidsonderzoek, practische bouwen inrichtingsbegeleiding, zowel van nieuw aangehuurde panden als de verbouwing van reeds bestaande panden Opdrachtgever: Heijmans Vastgoed (in loondienst Prisma FM) Project: Beheer kantoorverzamelgebouw Oostenburgereiland Amsterdam (INIT) Inhoudelijk: Het opzetten van vastgoedbeheer voor een verzamelgebouw (33.000m2) van kantoorruimte. Opzetten van financiële rapportage, meerjarenonderhoud en periodiek huurderscontact; opzetten facilitydesk t.b.v. storings- en klachtenafhandeling. Aanbesteding totale installatieonderhoud Opdrachtgever: Ingenieursbureau Oranjewoud (in loondienst Prisma FM) Project: Ontwikkelen van een FMIS Inhoudelijk: Opstellen van een programma van eisen en een output-specificatie en vervolgens in overleg met facilitaire afdelingen en functionarissen in eigen beheer met eigen programmaeurs ontwikkelen van een FMIS. Practische begeleiding van testfase en invoeringsfase Opdrachtgever: Bloomberg / Reader s Digest / Wstg. Antonius van Padua (in loondienst Prisma FM) Project: Aanbesteding van installatieonderhoud voor Zorgcomplex Noordwijkerhout en twee kantoorgebouwen te Amsterdam Inhoudelijk: In nauwe samenwerking met inkoper het opstellen van programma van eisen en aanbestedingsinstructie. Ontvangen offertes analyseren en beoordelen; vervolgens implementeren van het nieuwe contract in de drie organisaties. Staat van dienst van Eric Holthof, Mezzo Projectmanagement; pag. 4 van 6

5 Opdrachtgever: HBG BAM (i.o.v. Prisma FM) Project: Ontwikkelen facilitaire organisatie Inhoudelijk: Ontwikkelen en opstarten facilitaire organisatie in het nieuwe hoofdkantoor van BAM Materieeldienst te Lelystad. Leverancierscontracten voorbereiden. Opdrachtgever: HBG BAM (i.o.v. Prisma FM) Project: Verhuizing van werkmaatschappij Interbeton van Rijswijk naar Gouda Inhoudelijk: Gefaseerd project: eerst ruimte maken in kantoorgebouw te Gouda, renovatie en verbouwing van vrijgekomen verdiepingen en vervolgens verhuizing van 250 medewerkers. Planning, draaiboek en practische uitvoeringsbegeleiding Opdrachtgever: SDU Uitgevers (i.o.v. Prisma FM) Project: Afbouw kantoorverdiepingen Inhoudelijk: Het afbouwen van twee casco aangehuurde verdiepingen à 1200 m2 in kantoorcomplex Prinsenhof te Den Haag, Beatrixkwartier. Ruimteindelingen opstellen, programma van eisen en plan van aanpak opstellen en het werven van afbouwpartijen. Practische afbouwbegeleiding, toezicht en oplevering; aansluitend inhuizing van 60 werkplekken, vergaderzalen em archiefruimtes Opdrachtgever: Van der Looy Projectmanagement (i.o.v. Prisma FM) Project: Vastgoedbeheer Deelgemeentekantoren Rotterdam IJsselmonde Inhoudelijk: Vastgoed- en facilities-beheer van tijdelijke huisvesting van de gemeentekantoren en bibliotheek van de Deelgemeente Rotterdam IJsselmonde, tijdens de ontwikkeling van nieuwbouw voor de betreffende diensten (ca m2) Opdrachtgever: Stichting Thuiszorg Icare (i.o.v. Prisma FM) Project: BHV plannen opstellen en implementeren Inhoudelijk: Opstellen van BHV-plannen voor de grote regiokantoren te Assen, Hoogeveen, Meppel, Emmen, Zwolle en Harderwijk. Practische begeleiding van invoeringsfase en instructie. Nevenactiviteit: het vaststellen van gebreken m.b.t. gebouwveiligheid en het laten herstellen hiervan Opdrachtgever: Stichting Humanitas (i.o.v. Prisma FM) Project: Verbouwen kinderdagverblijven Inhoudelijk: Het voorbereiden, aanbesteden en laten uitvoeren van opwaarderingsrenovaties voor 8 kinderdagverblijven (+BSO) van de Stichting Humanitas. Diverse lokaties in Zuid-Nederland, voornamelijk Limburg. Opdrachtgever: Lyondell (i.o.v. Prisma FM) Project: Bedrijfsverhuizing Inhoudelijk: Het organiseren, coördineren en laten uitvoeren van een verhuizing van 200 werkplekken. Opdrachtgever: Paperwork Soest Project: Ontwikkelen nieuwe huisvesting voor grafisch afwerkingsbedrijf Paperwork Inhoudelijk: In nauwe samenwerking met de opdrachtgever het ontwerpen, laten uitwerken en realiseren van een bedrijfspand (kantoorgedeelte + productieruimte 600m2). Rol: ontwerp, realisatie en directievoering. Staat van dienst van Eric Holthof, Mezzo Projectmanagement; pag. 5 van 6

6 Opdrachtgever: Brandmeester's te Amsterdam (i.o.v. ABC Bouwmanagement) Project: koffiebranderij met kantoor, magazijn en winkel en 2 appartementen te Haarlem Inhoudelijk: Programma van eisen en technische omschrijving, uitvoeringsbegeleiding en directievoering van de nieuwbouw, kostenbewaking, contactpersoon voor architect, aannemer, onderaannemers en leveranciers Opdrachtgever: Brandmeester's te Amsterdam Project: Afbouw van winkelpanden te Amsterdam, Villa Arena, Utrecht en Amsterdam Centrum Inhoudelijk: Zie vorige omschrijving Brandmeester s Haarlem Opdrachtgever: Administratiekantoor Sector Woningcorporaties (ASW, in loondienst) Project: Ontwikkelen nieuwe huisvesting voor het Pensioenfonds voor de Volkshuisvesting (SPW) te Huizen, in totaal 2500m2 Inhoudelijk: In nauwe samenwerking met architect, interieurarchitect en bouwpartijen in bouwteamverband het optimale gebouw realiseren. Rol: directievoering. Na afronding het realiseren van de inrichting en verhuizing van ca. 100 werkplekken Opdrachtgever: Administratiekantoor Sector Woningcorporaties (ASW, in loondienst) Functie: Hoofd facilitaire dienst Inhoudelijk: dagelijkse leiding van een afdeling facilitaire dienst van 15 medewerkers in eigen dienst (receptie, catering, post en archief); tevens beheer van extern ingekochte facilitaire diensten zoals schoonmaak, beveiliging en gebouwonderhoud. MTfunctie. Opdrachtgever: Waarborgfonds Sociale Woningbouw (in loondienst ASW, uitgeleend) Project: Renoveren van bestaande en ontwikkelen van nieuwe huisvesting voor het Waarborgfonds Sociale Woningbouw te Huizen. 2000m2 nieuwbouw en 2000 m2 renovatie. Inhoudelijk: In nauwe samenwerking met architect, interieurarchitect en bouwpartijen in bouwteamverband het optimale gebouw realiseren. Rol: directievoering en na afronding aansluitende interne verhuizingen verzorgen (ca. 100 werkplekken) Staat van dienst van Eric Holthof, Mezzo Projectmanagement; pag. 6 van 6

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate.

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate. CURRICULUM VITAE Jaap Bregman 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Door zijn studie en werkervaring is Jaap geïnteresseerd geraakt in de kansen

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten Curriculum Vitae Jaap Bregman MSc 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 14 05 58 43 j.bregman@facilityestate.nl Enthousiast Sociaal Onderzoekend Nuchter Eigenwijs Profiel Door zijn studie en werkervaring

Nadere informatie

Renovatieprojecten. Cfi Zoetermeer

Renovatieprojecten. Cfi Zoetermeer Cfi Zoetermeer Renovatie huisvesting Cfi Zoetermeer. Planvorming en uitvoering van de renovatie heeft plaatsgevonden onder verantwoordelijkheid van de Rgd. BOAG heeft Cfi begeleid over met betrekking tot

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam Jaap Bregman 17 september 1985, Rotterdam 06 14 055 843 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden die ondersteunende

Nadere informatie

ERVARING 3 jaar Ingenieursbureau Evers & Partners 1990-1993. 3 jaar 2 Architectenbureaus in Noordwijk 1994-1997

ERVARING 3 jaar Ingenieursbureau Evers & Partners 1990-1993. 3 jaar 2 Architectenbureaus in Noordwijk 1994-1997 ERVARING 3 jaar Ingenieursbureau Evers & Partners 1990-1993 1 e tekenaar, projectleider: Cursus(sen) AutoCAD, diverse m.b.t. intern management, middenkader. Divers bouwkundig werk in de utiliteit. Enige

Nadere informatie

DE JONG ARCHITECTEN. De Jong architecten Landgoed Sandenburg Langbroekerdijk A BJ Langbroek. tel:

DE JONG ARCHITECTEN. De Jong architecten Landgoed Sandenburg Langbroekerdijk A BJ Langbroek. tel: DE JONG ARCHITECTEN De Jong architecten Landgoed Sandenburg Langbroekerdijk A32 3947 BJ Langbroek tel: 0343-561140 info@dejongarchitecten.nl www.dejongarchitecten.nl DE JONG ARCHITECTEN De Jong Architecten

Nadere informatie

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate. CURRICULUM VITAE Sander Donkers 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.nl Profiel Sander Donkers is een gedreven professional die zijn ervaring heeft opgedaan

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 CURRICULUM VITAE Jaap Bregman 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Bedrijfsgegevens:

Curriculum Vitae. Bedrijfsgegevens: Bedrijfsgegevens: Curriculum Vitae Naam: Facility Portal Nederland BV Adres: Veenderveld 34, 2371 TV Roelofarendsveen Oprichtingsdatum VOF: 10 maart 1999 Oprichtingsdatum BV: 30 mei 2003 Website : www.facilityportal.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Gedreven Open Sterk inlevingsvermogen Gestructureerd Resultaatgericht Eerlijk. 1999 2005 (diploma behaald)

Curriculum Vitae. Gedreven Open Sterk inlevingsvermogen Gestructureerd Resultaatgericht Eerlijk. 1999 2005 (diploma behaald) Curriculum Vitae Martijn Baarendse MSc 27 januari 1987, woonachtig te Udenhout 06 42 36 65 84 m.baarendse@facilityestate.nl Gedreven Open Sterk inlevingsvermogen Gestructureerd Resultaatgericht Eerlijk

Nadere informatie

EEN DENKSPORTCENTRUM NOODZAAK OF LUXE?

EEN DENKSPORTCENTRUM NOODZAAK OF LUXE? Dit document is samengesteld door de commissie Samen Sterker van de NBB het District Gooi- en Ommeland op basis van de op de versiedatum bekende gegevens en omstandigheden. Contactgegevens: Eric Post Adres:

Nadere informatie

Een duizendpoot in uw organisatie

Een duizendpoot in uw organisatie Een duizendpoot in uw organisatie Alles wat u altijd al wilde weten over Facilitaire flexkrachten van Mailprofs www.mailprofs.nl Servicegerichtheid en klantvriendelijkheid zijn tegenwoordig kwaliteiten

Nadere informatie

Rapportage Uitwerking huisvestingskosten UWV gebouw B

Rapportage Uitwerking huisvestingskosten UWV gebouw B BIJLAGE 2 Rapportage Uitwerking huisvestingskosten UWV gebouw B UWV La Guardiaweg 68 Postbus 58285 1040 HG Amsterdam Telefoon 020 687 51 51 Datum: 30 oktober 2003 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: Financiën Facilitaire bedrijf

Onderzoeksrapport: Financiën Facilitaire bedrijf Onderzoeksrapport: Financiën Facilitaire bedrijf Inhoud René van der Aa (Siemens), Wat je centraal kunt doen, moet 2 je zeker centraal doen 5. Beheersen van de organisatie 7 5.1 Inleiding 7 5.2 Benchmarks

Nadere informatie

BRUINS SOEDJONO ARCHITEKTEN B.V. B.N.A. Cronesteinkade 18, 2313 GX Leiden T:071-5121714 F:071-5149917 E: bruins.soedjono@casema.nl WERKEN EN ONTWERPEN VANAF 1990 www.bruinssoedjono.nl UITGEVOERDE WERKEN

Nadere informatie

Curriculum vitea N. van Harten

Curriculum vitea N. van Harten Curriculum vitea N. van Harten Naam : Nicolaas van Harten Roepnaam : Nico Geboren : 5 maart 1952 Burgerlijke staat : Gehuwd Adres : Sanatoriumlaan 18 7447PK Hellendoorn Tel. Privé : 0548-688042 Tel. Zakelijk

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Bijlage 1: Uitwerking per regio

Bijlage 1: Uitwerking per regio De locatiekeuzes worden in deze bijlage per regio weergegeven. Daarbij volg ik de grenzen van het arrondissement / de politie-eenheid. 1. Regio Noord-Nederland eenheid Noord-Nederland leidt eenduidig tot

Nadere informatie

'DE ZWAAN' vof. Inhoud. 01 Bouwmanagement. 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw

'DE ZWAAN' vof. Inhoud. 01 Bouwmanagement. 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw 0 T Inhoud 01 ouwmanagement 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw 04 Initiatieffase bij nieuwbouw 05 Schetsfase bij verbouwing of nieuwbouw 06 Voorontwerp

Nadere informatie

Tipakker 11 zoon: Thijmen (13) 7971 AB Havelte dochter: Isa (10) 0521-519033 06-22943166

Tipakker 11 zoon: Thijmen (13) 7971 AB Havelte dochter: Isa (10) 0521-519033 06-22943166 Januari 2015 Persoonlijke gegevens Yde Huizinga (31-01-1964) partner: Judith van der Meer Tipakker 11 zoon: Thijmen (13) 7971 AB Havelte dochter: Isa (10) 0521-519033 06-22943166 Huidig Vanaf 2006 ben

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM BIJ. UITBESTEDEN, van laagste prijs naar kwaliteit. Wilt u uw mobiele telefoon op STIL zetten?

HARTELIJK WELKOM BIJ. UITBESTEDEN, van laagste prijs naar kwaliteit. Wilt u uw mobiele telefoon op STIL zetten? HARTELIJK WELKOM BIJ UITBESTEDEN, van laagste prijs naar kwaliteit Wilt u uw mobiele telefoon op STIL zetten? Programma 13.00 uur Uitbesteding: bezint eer gij begint zaal Milaan Pauze 14.15 uur Uitbesteding

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg in essentie geen vastgoedvraagstuk René Hendriks In essentie geen vastgoedvraagstuk Effect op de zorgexploitatie vele malen groter Zorg ontvangen in een wooncomplex Ga ik zelf verhuren? Wonen in een OF

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Persoonlijke gegevens. de heer P.E. (Erik) van der Sluijs Telefoon: Geboortedatum: 3 februari 1974.

CURRICULUM VITAE. Persoonlijke gegevens. de heer P.E. (Erik) van der Sluijs Telefoon: Geboortedatum: 3 februari 1974. Persoonlijke gegevens Naam: de heer P.E. (Erik) van der Sluijs Telefoon: 06-51 00 12 43 E-mail: erik@quadraat.nu Geboortedatum: 3 februari 1974 Werkervaring 2016 - heden Projectleider bij Quadraat Projectmanagement.

Nadere informatie

Lenneke Noorlander. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 4 april 1986, woonachtig te Rotterdam 06 43 97 29 46 l.noorlander@facilityestate.

Lenneke Noorlander. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 4 april 1986, woonachtig te Rotterdam 06 43 97 29 46 l.noorlander@facilityestate. CURRICULUM VITAE Lenneke Noorlander 4 april 1986, woonachtig te Rotterdam 06 43 97 29 46 l.noorlander@facilityestate.nl Profiel Lenneke is een gedreven facilitair professional, die energie haalt uit het

Nadere informatie

Van bezuinigen tot strategische heroriëntatie

Van bezuinigen tot strategische heroriëntatie Van bezuinigen tot strategische heroriëntatie Presentatie bij IPD-marktpresentatie 27-06-13 ir. H.W.M. (Harry) Timp Partner BMC-groep Vastgoed voor publieke zaak Strategische heroriëntatie als oplossingsrichting

Nadere informatie

DuoPlan. utiliteitsbouw. projektrealisatie. tekenbureau CAD projektbegeleiding bouwkundig adviseurs

DuoPlan. utiliteitsbouw. projektrealisatie. tekenbureau CAD projektbegeleiding bouwkundig adviseurs w utiliteitsbouw De wat complexere bouwwerken uit de utiliteitsbouw zijn door ons regelmatig uitgewerkt. Kantoorgebouwen, parkeren, scholen, bedrijfsruimten, winkels en een aantal gecombineerde projecten.

Nadere informatie

Bouwlogistiek in de praktijk

Bouwlogistiek in de praktijk Bouwlogistiek in de praktijk 05-10-2017 Case I: HUDSON S BAY COMPANY 10 vestigingen door heel Nederland Binnenstedelijke bouwplaatsen Renovatie/Nieuwbouw 100.000 m² Shop in Shop Bouwtijd circa 5 maanden

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Persoonsgegevens. Opleidingen en cursussen. Werkervaring. ing. Jaap Beekman MSc Adres: Albert van Dalsumlaan 567 3584 HM Utrecht.

Persoonsgegevens. Opleidingen en cursussen. Werkervaring. ing. Jaap Beekman MSc Adres: Albert van Dalsumlaan 567 3584 HM Utrecht. Persoonsgegevens Naam: ing. Jaap Beekman MSc Adres: Albert van Dalsumlaan 567 3584 HM Utrecht Nederland Mobiel: +31 (0) 6 83 69 55 09 E-mail: beekman@jbv-management.nl Geboortedatum: 23 februari 1977 Nationaliteit:

Nadere informatie

2e Paasdag maandag 17 april

2e Paasdag maandag 17 april T-Shop 14 zondag 16 Alkmaar 10:00-18:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almelo 10:00-17:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almere Traverse 10:00-18:00 gesloten

Nadere informatie

Contactpersoon: Romy Koster - Bulo Telefoon: +31 320 714 513 Email: r.bulo@adjectiv.nl Lelystad. Curriculum Vita Hanny van Keep

Contactpersoon: Romy Koster - Bulo Telefoon: +31 320 714 513 Email: r.bulo@adjectiv.nl Lelystad. Curriculum Vita Hanny van Keep Contactpersoon: Romy Koster - Bulo Telefoon: +31 320 714 513 Email: r.bulo@adjectiv.nl Lelystad Curriculum Vita Hanny van Keep Naam: Hanny van Keep Geboortedatum: 19 Augustus 1959 Plaats: Noordwijk ZH

Nadere informatie

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016 Woningen 2017 Provincie / Steden Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties Aantal inwoners 2016 Aantal woningen 2016 Woningvoorraad/ huishoudens/inwoners 2020 2025 Koopwoningen Aantal verkochte

Nadere informatie

Presentatie tekeningen

Presentatie tekeningen Presentatie tekeningen Enkele voorbeelden van projecten gerealiseerd door en/of met medewerking van InterVis. InterVis Kabelweg 1c 1271 AN Huizen T (035) 799 09 41 F (035) 799 09 43 www.intervis.nl mail@intervis.nl

Nadere informatie

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten Kansrijke Samenwerking Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten November 2012 Even voorstellen: Harrie van den Bergh Manager Facility Services, GGZ Oost Brabant Facility Services: Inkoop & Magazijn, Techniek

Nadere informatie

Nieuwbouw Eltheto. December 2011

Nieuwbouw Eltheto. December 2011 Nieuwbouw Eltheto December 2011 Nieuwbouw Eltheto Carintreggeland - 32 plaatsen PG - 20 plaatsen somatiek - Dagvoorziening - Zorgservicecentrum met wijk-/welzijnsfunctie De Goede Woning 56 extramurale

Nadere informatie

Uw persoonlijk adviseur. Copyright 2002 TIAB.

Uw persoonlijk adviseur. Copyright 2002 TIAB. TIAB Uw persoonlijk adviseur Maak kennis met TIAB TIAB Uw persoonlijk adviseur TIAB DETACHERING Wij zijn uw persoonlijk adviseur, waar u op terug kunt vallen, in iedere discipline TIAB OPLEIDINGEN TIAB

Nadere informatie

Congres Vastgoedbeheer door regio s

Congres Vastgoedbeheer door regio s Congres Vastgoedbeheer door regio s Benchmarking van vastgoed en facilities September 2017 Onbegonnen werk bij de veiligheidsregio s? Facility Management Consultancy De Colliers Real Estate & Facility

Nadere informatie

DANIEL HOLLEMAN ALGEMENE GEGEVENS

DANIEL HOLLEMAN ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Naam: W.M.W. Holleman Geboren: 11 06 1974 Adres: Wageningsestraat 64 6671 DG Zetten Telefoon: 0488 428983 Fax: 084 2291127 Mobiel: 06 22665615 Email: info@h fm.nl RELEVANTE OPLEIDINGEN

Nadere informatie

ERVARING. Zelfstandig facilitair (project) manager (start 01-01-2008)

ERVARING. Zelfstandig facilitair (project) manager (start 01-01-2008) ALGEMENE GEGEVENS Naam: W.M.W. Holleman Geboren: 11-06-1974 Adres: Wageningsestraat 64 6671 DG Zetten Telefoon: 0488-428983 Fax: 084-2291127 Mobiel: 06-22665615 Email: info@h-fm.nl RELEVANTE OPLEIDINGEN

Nadere informatie

@martjandenhoed. Bureaumanager Architect @djgaarchitecten Gebruikt #Revit voor #BIM Bestuurslid RevitGG. Vader van 2 Getrouwd 32

@martjandenhoed. Bureaumanager Architect @djgaarchitecten Gebruikt #Revit voor #BIM Bestuurslid RevitGG. Vader van 2 Getrouwd 32 @martjandenhoed Bureaumanager Architect @djgaarchitecten Gebruikt #Revit voor #BIM Bestuurslid RevitGG Vader van 2 Getrouwd 32 architecten constructeurs bouwkundigen interieurarchitecten zorg onderwijs

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJK OPLEIDING DE WIT FINANCIALS OPDRACHTEN DE WIT FINANCIALS (NOVEMBER 2014 HEDEN)

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJK OPLEIDING DE WIT FINANCIALS OPDRACHTEN DE WIT FINANCIALS (NOVEMBER 2014 HEDEN) CURRICULUM VITAE PERSOONLIJK Achternaam de Wit Voornaam Marco Geslacht Man Woonplaats Ouderkerk aan den IJssel Geboortedatum 11-09-1981 Nationaliteit Nederlandse OPLEIDING HEAO Accountancy 2006 HAVO 1999

Nadere informatie

Referentie projecten

Referentie projecten IJsseltoren - Zwolle Bouwfonds Kantoorgebouw ABN AMRO ca. 49.000 m2 BVO Bouwmanagement, directievoering & inbouwpakket Paasheuvelweg - Amsterdam Bouwfonds Kantoorgebouw ABN AMRO ca. 33.000 m2 BVO Bouwmanagement

Nadere informatie

Lenneke Noorlander. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 4 april 1986, Rotterdam

Lenneke Noorlander. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 4 april 1986, Rotterdam Lenneke Noorlander 4 april 1986, Rotterdam 06 43 972 946 l.noorlander@facilityestate.nl Profiel Lenneke is een gedreven facilitair professional, die energie krijgt van het motiveren en coachen van medewerkers

Nadere informatie

Kaschra Bouwmanagement

Kaschra Bouwmanagement Kaschra Bouwmanagement VAN INITIATIEF TOT EN MET GEBRUIK Kaschra Bouwmanagement werkt vanuit ervaring en deskundigheid in het hele bouwtraject. Onze dienstverlening omvat: management op de bouwplaats bouwtoezicht

Nadere informatie

100% 90% winnaar. Dutch Health Tec Academy, Utrecht. Voor minder dan de helft van de nieuwbouwprijs, mooi onderwijsgebouw neergezet

100% 90% winnaar. Dutch Health Tec Academy, Utrecht. Voor minder dan de helft van de nieuwbouwprijs, mooi onderwijsgebouw neergezet Dutch Health Tec Academy, Utrecht 100% transformatie van leegstaande bedrijfshal met kantoor naar onderwijsgebouw en kenniscentrum 90% hergebruik van bestaand casco winnaar van de VGME Award 2011 Voor

Nadere informatie

Vakwerk Onderhoud is behoud

Vakwerk Onderhoud is behoud Vakwerk Onderhoud is behoud jorritsmabouw.nl Sinds 1880 de bouw meester Jorritsma Bouw is al vijf generaties een modern, vooruitstrevend familiebedrijf. De historie van ons bedrijf gaat terug tot 1880,

Nadere informatie

SCHOLEN & HUISVESTING

SCHOLEN & HUISVESTING SCHOLEN & HUISVESTING Wij ontzorgen, u maakt de keuzes! Planmatig Onderhoud volgens NEN 2767 Niet Planmatig Onderhoud (Servicedesk) Shared Service Center Onderwijshuisvesting Projectbegeleiding nieuwbouw

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Project referenties 2010

Project referenties 2010 Project referenties 2010 Onderstaand een indruk van een aantal reeds gerealiseerde en lopende projecten. Mocht u meer willen weten, dan kunt u uiteraard met ons contact opnemen. Nieuwbouw Thermen Hoofddorp

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP Curriculum Vitae Interim Specialist implementatie SSC Interim Specialist implementatie SAP Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE OSCAR VAN STRIJP

CURRICULUM VITAE OSCAR VAN STRIJP CURRICULUM VITAE OSCAR VAN STRIJP CURRICULUM VITAE OSCAR VAN STRIJP 2 OSCAR VAN STRIJP 27 oktober 1961 van Duinwater 25 2497 ZN Den Haag 06 39696111 ARCHITECTENREGISTER 1.961201.020 WERKERVARING 2010 -

Nadere informatie

Transformatie en hergebruik bejaardenhuis De Essen.

Transformatie en hergebruik bejaardenhuis De Essen. AMS Advies & Ontwikkeling Transformatie en hergebruik bejaardenhuis De Essen. In opdracht van Vivium Zorggroep heeft AMS het voormalige bejaardenhuis de Essen in een korte tijd getransformeerd in een fris

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op Neringpassage 107 te Lelystad 210 per maand

Huur kantoorruimte op Neringpassage 107 te Lelystad 210 per maand Huur kantoorruimte op Neringpassage 107 te Lelystad 210 per maand Aanbiedende partij: SKEPP online Email: i Telefoon: 085-8770519 Website: www.skepponline.nl Omschrijving Kantoorruimte te Huur in Lelystad

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Opleidingen /cursussen:

CURRICULUM VITAE. Opleidingen /cursussen: CURRICULUM VITAE Naam Bogers, P.A. (Peter) Geboren: 1958 Adres: Eigendomweg 7, 3765EA Soest Telefoon: 06-51290050 Mail: Facomnlbv@planet.nl Opleidingen /cursussen: 2004 Training Coachingsvaardigheden Universiteit

Nadere informatie

Joost van Gestel CEO Camelot Europe. Workshop A (Kantoor)Transformatie in relatie tot Flexwonen

Joost van Gestel CEO Camelot Europe. Workshop A (Kantoor)Transformatie in relatie tot Flexwonen Joost van Gestel CEO Camelot Europe Workshop A (Kantoor)Transformatie in relatie tot Flexwonen De Olmenhof Landtong 2 - Amstelveen Tijdelijke herbestemming Landtong 2 Amstelveen o.b.v. Tijdelijke Verhuur

Nadere informatie

Huur kantoorpand op Schiekade 830 te Rotterdam Prijs op aanvraag

Huur kantoorpand op Schiekade 830 te Rotterdam Prijs op aanvraag Huur kantoorpand op Schiekade 830 te Rotterdam Prijs op aanvraag Aanbiedende partij: SKEPP online Email: i Telefoon: 085-8770519 Website: www.skepponline.nl Omschrijving Kleine en Grote Kantoorruimtes

Nadere informatie

thema 1 Nederland en het water topografie

thema 1 Nederland en het water topografie thema 1 Nederland en het water topografie Argus Clou Aardrijkskunde groep 6 oefenkaart met antwoorden Malmberg s-hertogenbosch thema 1 Nederland en het water topografie Gebergten Vaalserberg Plaatsen Almere

Nadere informatie

Voortgangsrapportage gemeentelijke huisvesting

Voortgangsrapportage gemeentelijke huisvesting Voortgangsrapportage gemeentelijke huisvesting Registratienummer: : 2013011476 Opdrachtgever: : Tames Kokke/Ton van der Wees Opdrachtnemer(s) : Wim van der Vliet Budgetnummer : 000210013 Datum : 4 april

Nadere informatie

Referenties BREEAM. E-commerce distributiecentrum Wehkamp - Zwolle. Farmview Zeewolde. Distributiecentrum Lidl (DC 6) - Waddinxveen

Referenties BREEAM. E-commerce distributiecentrum Wehkamp - Zwolle. Farmview Zeewolde. Distributiecentrum Lidl (DC 6) - Waddinxveen Referenties BREEAM Al sinds de ontwikkeling van het label in Nederland is de Nieman Groep betrokken bij BREEAM-NL. Wij hebben in iopdracht van de DGBC meegewerkt aan de vertaling van het schema Nieuwbouw

Nadere informatie

CURRICULUM VITEA. Persoonlijke Gegevens: Chris van der Veer. Sacharovlaan 57-3223 HM Hellevoetsluis. Telefoon : 0181 31 82 87. Mob: 06 30 66 55 88

CURRICULUM VITEA. Persoonlijke Gegevens: Chris van der Veer. Sacharovlaan 57-3223 HM Hellevoetsluis. Telefoon : 0181 31 82 87. Mob: 06 30 66 55 88 CURRICULUM VITEA Persoonlijke Gegevens: Naam : Adres : Chris van der Veer Sacharovlaan 57-3223 HM Hellevoetsluis Telefoon : 0181 31 82 87 Mob: 06 30 66 55 88 Geb. datum : 19 mei 1957 Geb. plaats : Burg.

Nadere informatie

Ruwe Sterftecijfers Ziekenhuizen

Ruwe Sterftecijfers Ziekenhuizen Ziekenhuis Plaats DagOpname Klinische Opname Franciscus Ziekenhuis Roosendaal 13.986 15.21 Atrium Medisch Centrum Parkstad Heerlen 31.453 30.128 Orbis medisch en zorgconcern Sittard-Geleen 28.194 18.29

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Jaarplan Huisvesting 2005

Jaarplan Huisvesting 2005 Jaarplan Huisvesting 2005 Datum: 30 november 2004 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting... 2 2 Inleiding... 3 3 Organisatie Huisvesting... 4 4 Planning... 6 5 Financiële planning...11 1 1 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Bouwkostenadvisering Het opstellen van investeringsbegrotingen, exploitatiebegrotingen en budgetramingen (nauwkeurige investeringsbegroting).

Bouwkostenadvisering Het opstellen van investeringsbegrotingen, exploitatiebegrotingen en budgetramingen (nauwkeurige investeringsbegroting). In de traditionele organisatiestructuur van het bouwproces is de architect, behalve ontwerper ook de belangrijkste adviseur van de opdrachtgever. Omdat opdrachtgevers in de loop van de jaren steeds meer

Nadere informatie

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC Almere-Buiten Barendrecht Beek Bergen op Zoom Beverwijk Den Helder Ede Emmen Heerlen Helmond Hengelo Hilversum Hoogeveen Hoorn Leidschendam Lelystad Middelburg Muiden Oosterhout Oss Purmerend Roosendaal

Nadere informatie

De tijd dat de aannemer alleen stenen kon stapelen is voorbij

De tijd dat de aannemer alleen stenen kon stapelen is voorbij De tijd dat de aannemer alleen stenen kon stapelen is voorbij De verantwoordelijkheid voor logistieke processen, kwaliteits-beheersing en planning komt steeds meer bij de aannemer te liggen. Wij, als coördinerend

Nadere informatie

Referentieprojecten Smalheer Bouwadvies

Referentieprojecten Smalheer Bouwadvies Referentieprojecten Smalheer Bouwadvies Woningbouw Boon Blok 3 en 7 te Wormerveer Nieuwbouw 1100 m2 commerciële ruimten en 17 woningen verdeeld over 2 gebouwen. (8 grondgebonden woningen, 7 appartementen

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Be the change you want to see in this world Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden

Nadere informatie

JAAR: PROJECT: ONDERDEEL: OPDRACHTGEVER: WERKZAAMHEDEN: BUDGET (excl.)

JAAR: PROJECT: ONDERDEEL: OPDRACHTGEVER: WERKZAAMHEDEN: BUDGET (excl.) 2000 Uitbreiding / verbouwing Dr. Willem verbouw en uitbreiding Stichting "De Basis" Arnhem ontwerp, voorbereiding en begeleiding 200.000,00 Dreesschool te Arnhem 2000 Nieuwbouw kantoor met woningen te

Nadere informatie

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Klinische opname Ziekenhuis Plaats Dagopname Dagmortaliteit Klinische mortaliteit % dag % kliniek Stg. Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar 30.641 33.947 0 765 0,00 2,25 Ziekenhuisgroep

Nadere informatie

Te huur Leiden Innovation Center te Leiden

Te huur Leiden Innovation Center te Leiden Leiden Innovation Center te Leiden De Heyderweg 1 Locatie Kantoorruimte Het Leiden Innovation Center is een uniek nieuw te ontwikkelen kantoorgebouw van hoogstaande kwaliteit gelegen aan de Heyderweg 1

Nadere informatie

Referenties BREEAM begeleiding

Referenties BREEAM begeleiding Referenties BREEAM begeleiding Door de Nieman Groep Vanaf de ontwikkeling is de Nieman Groep betrokken bij het van Breeam-NL label. Wij hebben meegewerkt aan de vertaling van het schema Nieuwbouw naar

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Inkoop en contractmanagement

Inkoop en contractmanagement Syllabus Inkoop en contractmanagement Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief best practices bij onder meer Universiteit Twente, ING, provincie

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenbrief

College van Gedeputeerde Staten statenbrief Aan Provinciale Staten Datum : 24 november 2009 Uw kenmerk : Ons kenmerk : 2009INT252399 Contactpersoon : I. Zetstra E-mail : Ida.zetstra@provincieutrecht.nl Doorkiesnr. : 030-258 2286 Bijlage(n) : --

Nadere informatie

Plan voor de verbouw van het clubhuis met kleedruimten aan de Macharenseweg 14 te Oss, i.o.v. MHC Oss

Plan voor de verbouw van het clubhuis met kleedruimten aan de Macharenseweg 14 te Oss, i.o.v. MHC Oss Plan voor de verbouw van het clubhuis met kleedruimten aan de Macharenseweg 14 te Oss, i.o.v. MHC Oss W I J S T S T R A A T 2 9 5 3 8 4 R A H E E S C H T. 0 4 1 2 4 5 5 5 2 2 I N F O @ B T A -. C O M W

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 8 september 2009 B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 8 september 2009 B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0094 Rv. nr.: 09.0094 B&W-besluit d.d.: 8 september 2009 B&W-besluit nr.: 09.0979 Naam programma +onderdeel: Bestuur en Dienstverlening Onderwerp: Voorbereidingskrediet verbouwing Stadsbouwhuis

Nadere informatie

Projectbureau voor huisvesting & facility management

Projectbureau voor huisvesting & facility management Projectbureau voor huisvesting & facility management 2 Ondersteuning van huisvestingsprojecten Offace projectbegeleiding is een adviesbureau op het gebied van huisvesting en facility management. Wij ondersteunen

Nadere informatie

Projectplan. : Verhuuroptimalisatie Cultuurhuis Pléiade. Ambtelijk opdrachtgever : Ab van de Craats. Bestuurlijk opdrachtgever : Wethouder Bert Homan

Projectplan. : Verhuuroptimalisatie Cultuurhuis Pléiade. Ambtelijk opdrachtgever : Ab van de Craats. Bestuurlijk opdrachtgever : Wethouder Bert Homan Projectplan Projectnaam : Verhuuroptimalisatie Cultuurhuis Pléiade Ambtelijk opdrachtgever : Ab van de Craats Bestuurlijk opdrachtgever : Wethouder Bert Homan Projectleider : Arie Overheul Inhoud: 1. Inleiding

Nadere informatie

BUREAUPRESENTATIE BUREAUPRESENTATIE 2015

BUREAUPRESENTATIE BUREAUPRESENTATIE 2015 BUREAUPRESENTATIE INHOUD 1. WIE IS MARGREET VAN DER HOEVEN ARCHITECTEN... 2. WERKWIJZE... 3. VISIE... 2. REFERENTIESLIJST... 2. REFERENTIES... 3. WAAROM MARGREET VAN DER HOEVEN ARCHITECTEN... WIE IS MARGREET

Nadere informatie

LITSERBORG DEN DUNGEN. Architecten aan de Maas De Litserborg Den Dungen

LITSERBORG DEN DUNGEN. Architecten aan de Maas De Litserborg Den Dungen LITSERBORG DEN DUNGEN Architecten aan de Maas De Litserborg Den Dungen Voor het dorp Den Dungen heeft Architecten aan de Maas naast de Sint Jacobus de Meerderekerk, samen met de gemeente en alle gebruikers,

Nadere informatie

Te huur Bredewater 24 Zoetermeer

Te huur Bredewater 24 Zoetermeer Te huur Bredewater 24 Zoetermeer Locatie Zeer representatieve, hoogwaardige en ruim opgezette kantoorruimte gelegen in de kantorenwijk Meerzicht te Zoetermeer nabij de rijksweg en het centrum van Zoetermeer.

Nadere informatie

Klantcase: De Willemswerf: Kneppelhout & Korthals Advocaten

Klantcase: De Willemswerf: Kneppelhout & Korthals Advocaten Klantcase: De Willemswerf: Kneppelhout & Korthals Advocaten DE WILLEMSWERF: KNEPPELHOUT & KORTHALS ADVOCATEN Lianne Laurijssens en Jan Beijers FACILICOM IS ALTIJD GOED BEREIKBAAR EN DENKT MET ONS MEE Het

Nadere informatie

Noord-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noord-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noord-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noord-Nederland (*1. m²) 46.787 643 973 1.222 Drenthe Friesland Groningen Overig Nederland De drie noordelijke

Nadere informatie

Iv-Bouw Iv-Bouw Onderdeel van Iv-Groep Iv-Bouw b.v. Iv-Bouw b.v. Alblasserdam Arnhem

Iv-Bouw Iv-Bouw Onderdeel van Iv-Groep Iv-Bouw b.v. Iv-Bouw b.v. Alblasserdam Arnhem Iv-Bouw Kennis van techniek is de essentie Iv-Bouw Zorginstellingen, industriële huisvesting, scholen, kantoren en openbare ruimtes. Gebouwen met specifieke doeleinden vragen om specifieke maatoplossingen.

Nadere informatie

OVERZICHT PORTEFEUILLE

OVERZICHT PORTEFEUILLE OVERZICHT PORTEFEUILLE 7. OVERZICHT ONROEREND GOED PORTEFEUILLE PER 31 DECEMBER 2010 Almere, Camerastraat 6, 8 en 10 Aankoopdatum: 31 oktober 2006 Bedrijfs/kantoorpanden Opp.kantoorruimte: 1.496 m2 Opp.

Nadere informatie

Gaat uw bedrijf binnenkort verhuizen?

Gaat uw bedrijf binnenkort verhuizen? Gaat uw bedrijf binnenkort verhuizen? Gefeliciteerd! Maar.. Wie gaat de verhuizing organiseren? Kunt u zo n omvangrijk proces er wel bij hebben? Installatiewerk Telecommunicatie Facilitaire voorzieningen

Nadere informatie

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x PAV Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, Loc.Goes Loc. Zierikzee Loc. Vlissingen Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) Loc. Sliedrecht Loc. Zwijndrecht Alrijne Ziekenhuis,

Nadere informatie

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik;

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik; RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-07-2014 14-068 Onderwerp krediet t.b.v. realisatie bezuinigingen door Het Nieuwe Werken Aan de raad, Onderwerp Krediet voor de realisatie bezuinigingen door Het

Nadere informatie

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016 Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet Gerard Marlet 11 oktober 2016 De triomf van de stad... 400.000 Prijs standaardwoning (in euro's) 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Gemiddelde van

Nadere informatie

Bouwbedrijf. Vestiging in het Gooi Zwarteweg 50 1412 GD Naarden Tel : 035-6950247 Fax : 035-6942114 E-mail:info@koertse.com Website : www.koertse.

Bouwbedrijf. Vestiging in het Gooi Zwarteweg 50 1412 GD Naarden Tel : 035-6950247 Fax : 035-6942114 E-mail:info@koertse.com Website : www.koertse. Bouwbedrijf Vestiging in het Gooi Zwarteweg 50 1412 GD Naarden Tel : 035-6950247 Fax : 035-6942114 E-mail:info@koertse.com Website : www.koertse.com Inhoud 2 Referentielijst 3 Nieuwbouwprojecten 4/5 Renovatie

Nadere informatie

Te Koop Multifunctioneel kantoorobject

Te Koop Multifunctioneel kantoorobject Multifunctioneel kantoorobject Quadoelenweg 6, Oosterwolde Markant gebouw Ruime kavel Veelzijdig pand Oosterwolde, Quadoelenweg 6 Gelegen aan de Opsterlandse Compagnonvaart in de dorpskern van Oosterwolde

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS 1+1=3 Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. Ing. Jan Henk Brokelman Telefoon: 06-33 78 89 59 janhenk@quadraat.nu Geboortedatum: 15 april 1974.

Persoonlijke gegevens. Ing. Jan Henk Brokelman Telefoon: 06-33 78 89 59 janhenk@quadraat.nu Geboortedatum: 15 april 1974. Persoonlijke gegevens Naam: Ing. Jan Henk Brokelman Telefoon: 06-33 78 89 59 E-mail: janhenk@quadraat.nu Geboortedatum: 15 april 1974 Werkervaring 2014 - heden Projectmanager bij Quadraat Projectmanagement

Nadere informatie

Nieuwe perspectieven voor HEAD Landelijke Themadag Sociaal domein

Nieuwe perspectieven voor HEAD Landelijke Themadag Sociaal domein Nieuwe perspectieven voor HEAD Landelijke Themadag Sociaal domein 2 mei 2017 Workshop Maatschappelijke vraagstukken in het sociale domein het hoofd bieden Introductie De transitiedriehoek en de aanpak

Nadere informatie

Synergie PFD BV. Persoonlijke (financiële) dienstverlening op het gebied van bedrijfsvoering, management, financiën en administratie.

Synergie PFD BV. Persoonlijke (financiële) dienstverlening op het gebied van bedrijfsvoering, management, financiën en administratie. CURRICULUM VITAE Concept Wij zijn twee persoonlijkheden met elk onze eigen kwaliteiten Wij voeren gezamenlijk de opdrachten uit.. De bundeling van onze kennis en kracht heeft een synergetisch effect, dus

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur bedrijfsvoering Codering Organisatie Scholengemeenschap Bonaire Salarisschaal Indelingsniveau

Nadere informatie

Referenties BREEAM. Hoofdkantoor Vreugdenhil Dairy Food - Nijkerk

Referenties BREEAM. Hoofdkantoor Vreugdenhil Dairy Food - Nijkerk Referenties BREEAM Al sinds de ontwikkeling van het label in Nederland is de Nieman Groep betrokken bij BREEAM-NL. Wij hebben in iopdracht van de DGBC meegewerkt aan de vertaling van het schema Nieuwbouw

Nadere informatie