Curriculum Vitae. Gedreven Open Sterk inlevingsvermogen Gestructureerd Resultaatgericht Eerlijk (diploma behaald)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum Vitae. Gedreven Open Sterk inlevingsvermogen Gestructureerd Resultaatgericht Eerlijk. 1999 2005 (diploma behaald)"

Transcriptie

1 Curriculum Vitae Martijn Baarendse MSc 27 januari 1987, woonachtig te Udenhout Gedreven Open Sterk inlevingsvermogen Gestructureerd Resultaatgericht Eerlijk Opleiding Training European Master Real Estate Management PRINCE2 Foundation Examination HBO Facility Management VWO (Master with Merit behaald) (certificaat behaald) (diploma behaald) (diploma behaald) Kennis Vaardigheden Goede beheersing MS Office; Goede beheersing PRINCE2; Kennis en ervaring FES; Goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Nevenactiviteiten Voorzitter Bestuurslid Bestuurslid Coördinator Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot Stichting Openbaar Karnaval Berkel-Enschot Volleybal Vereniging VC Udenhout KinderVakantieWerk Berkel-Enschot

2 Projectervaring Opdrachtgever Opdracht Periode Gemeente Alkmaar Verhuisbewegingen (intern en extern) naar HNW concept Projectleider Verhuizing November 2013 Heden Voorbereiding en coördinatie van alle interne en externe verhuisbewegingen die voortkomen uit de fusie tussen de gemeenten Schermer, Graft De Rijp en de gemeente Alkmaar. Om voldoende werkplekken te creëren wordt tevens het flexconcept geïmplementeerd. De projectleider bereid de verhuizing, inclusief de inrichtingsplattegronden, voor en coördineert de activiteiten van de verhuizer. De projectleider heeft tevens een adviserende en signalerende rol gehad in het projectleider overleg aangaande de facilitaire- en huisvesting gerelateerde zaken zoals de inrichting, facilitaire processen en functionaliteiten. Opstellen van het Plan van Aanpak, inpakinstructie, welkomstinstructie en draaiboek, inclusief een uitgebreide planning, in goed overleg met de betreffende projectleiders en de opdrachtgever; Coördineren en aansturen van de verschillende verhuisteams en processen zoals interne- en externe communicatie en het proces tot het komen tot een (Arbo- verantwoorde) werkplekinrichting conform de principes van HNW; Sturen op GROTIK waarden zoals de planning (T), budget (G), risico s (R) en communicatie (I). Opdrachtgever Gemeente Krimpen aan den IJssel Opdracht Verhuizing Raadhuis incl. implementatie HNW Projectleider Verhuizing Periode September 2013 December 2013 Voorbereiding en coördinatie van alle verhuisbewegingen ter voorbereiding op de renovatie van het Raadhuis. De medewerkers van de gemeente Krimpen aan den IJssel worden tijdelijk ondergebracht op drie locaties die tevens dienen als testcase voor de implementatie van Het Nieuwe Werken. De bestuurlijke- en publieksfuncties (+/- 60 FTE) worden onder gebracht in het Waardhuis, de bedrijfsvoering van de gemeente (+/- 60 FTE) in het Crimpenhof. Samen met de projectleider HNW en de projectleider Tijdelijke Huisvesting is in korte tijd de verhuizing als belangrijke drijfveer gebruikt om organisatieveranderingen door te voeren en het nieuwe werkplek concept te implementeren. In een intensief begeleidings- en communicatie traject worden de medewerkers voorbereid op het werken op basis van de HNW principes. De projectleider heeft tevens een adviserende en signalerende rol gehad in het projectleider overleg aangaande de facilitaire- en huisvesting gerelateerde zaken zoals de inrichting, facilitaire processen en functionaliteiten. Opstellen van het Plan van Aanpak, inclusief een uitgebreide planning, in goed overleg met de betreffende projectleiders en de programma manager; Coördineren en aansturen van de verschillende verhuisteams en processen zoals interne- en externe communicatie en het proces tot het komen tot een (Arbo- verantwoorde) werkplekinrichting conform de principes van HNW; Coördineren, aansturen en adviseren in het aanbestedingstraject voor het selecteren van het verhuisbedrijf; Sturen op GROTIK waarden zoals de planning (T), budget (G), risico s (R) en communicatie (I).

3 Opdrachtgever Argos Zorggroep Opdracht Verhuizing Geriatrisch centrum DMS en DMH Projectleider Verhuizing Periode Mei 2013 Juli 2013 Voorbereiding en coördinatie van alle verhuisbewegingen na afloop van de realisatie van het nieuwe geriatrisch centrum DrieMaasHave in Maassluis. De verhuizing van ruim 130 bewoners en alle randfuncties zijn in een kort tijdsbestek voorbereid en gecoördineerd. De verhuizing bestond uit verschillende verhuisbewegingen (zowel interne als externe verhuizingen) welke goed op elkaar zijn afgestemd met als doel het beperken van de overlast en onrust voor de bewoners. Opstellen van het Plan van Aanpak, inclusief een uitgebreide planning, in goed overleg met de betreffende teamleiders, facilitair manager en het bouwprojectteam; Coördineren en aansturen van de verschillende verhuisbewegingen. De projectleider heeft hierbij als linking pin gefungeerd tussen de verzorging, de staande organisatie en de verschillende leveranciers; Presenteren en toelichten van het Plan van Aanpak aan de directie, de medewerkers en vrijwilligers, de zorgwaarnemers en bewoners. Opdrachtgever Gemeenten Krimpen a/d IJssel en Capelle a/d IJssel Opdracht Verkenning huisvestingsmogelijkheden Adviseur Periode Maart 2013 Maart 2013 Verkenning en advies over de gezamenlijke huisvestingsmogelijkheden voor de ICT afdelingen van de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel. Dit advies richt zich op de fysieke samenvoeging en de positionering van de uitvoeringsorganisatie ICT i.o. van beide gemeenten. Inventariseren van de benodigde eisen en wensen om te komen tot een Programma van Eisen, rekening houdend met verschillende werkplekconcepten; Verkennend onderzoek uitvoeren naar de huisvestingsmogelijkheden van de toekomstige ICT-afdeling binnen de gemeentelijke vastgoedportefeuille van gemeente Capelle a/d IJssel en gemeente Krimpen a/d IJssel; Presenteren en toelichten van het advies aan het Kernteam en de programmamanager Samenwerken ICT. Opdrachtgever Hogeschool Rotterdam Opdracht Renovatie hoofdlocatie Museumpark Facilitair projectleider Periode Sept 2012 Februari 2013 De hoofdlocatie Museumpark van de Hogeschool Rotterdam wordt gerenoveerd met als doel het verbeteren van de leer- en werkomgeving van de studenten en medewerkers. De facilitair projectleider was verantwoordelijk voor de aansturing van de facilitaire processen, het facilitaire team en leveranciers die betrokken zijn bij de (voorbereiding van de) renovatiewerkzaamheden. Verantwoordelijk voor de intermediair functie tussen de gebruikers van het pand, de Facilitaire Dienst en het bouw-projectteam;

4 Hierbij behorende taken en verantwoordelijkheden zijn afstemming van de werkzaamheden binnen het project, communicatie met gebruikers over de voortgang en tijdelijke voorzieningen, het aansturen van alle facilitaire processen zoals verhuizingen, schoonmaak, ICT-inrichting en veiligheid; Alle werkzaamheden, die gefaseerd plaatsvinden, zo organiseren dat het primaire proces, het onderwijs, hier zo min mogelijk hinder van ondervindt; Voorbereiden, inventariseren en sturing geven aan verhuisactiviteiten, waaronder het leegruimen van delen van het pand waarbij de projectleider inventarisaties heeft gemaakt over het mogelijk hergebruik of afvoeren van bestaand meubilair en inventaris; De Facilitair Projectleider rapporteert direct aan de directieleden van de betrokken instituten (gebruikers), de Projectmanager en de Facilitair manager van de onderwijslocatie over de voortgang en aanwezige risico s. Opdrachtgever Regio College Zaandam Opdracht Renovatie en herhuisvesting Projectleider Periode juli 2011 Sept 2012 In het kader van het meerjaren-huisvestingsplan van het Regio College is besloten om één onderwijslocatie uit de vastgoedportefeuille af te stoten en de gebruikers onder te brengen in 3 bestaande gebouw(delen) van het Regio College. De projectleider was verantwoordelijk voor de aansturing en begeleiding van het interne facilitaire projectteam, de verschillende verhuisteams (gebruikers, onderwijs), inkooptrajecten (bestaande leveranciers) en de dagelijkse coördinatie van alle facilitaire werkzaamheden. Verantwoordelijk voor de herinrichting vanaf de initiatiefase tot en met nazorg en overdracht van projectorganisatie naar beheersorganisatie (facilitair bedrijf); Dagelijkse leiding over het renovatie- en herhuisvestingsproject met een totale omvang van m2; Hierbij behorende taken en verantwoordelijkheden zijn adviserende activiteiten zoals het invulling geven aan de inpassingsanalyses (scenariovorming), vlekkenplan en het inrichtingsvoorstel a.d.h.v. alternatieve werkplekconcepten, afgestemd op het functioneel en ruimtelijk Programma van Eisen; Verantwoordelijk voor de uitvoering, coördinatie en oplevering van de nieuwe ingerichte werk- en leeromgeving inclusief alle bijbehorende facilitaire en technische voorzieningen en middelen; De projectleider heeft als eindverantwoordelijke alle verhuisbewegingen voorbereid en in overleg met de gebruikers en interne projectteams afgestemd. Hierbij heeft de projectleider de bijbehorende inventarisaties, planning, begroting en draaiboeken opgesteld en heeft op basis hiervan directe sturing gegeven aan de verhuisactiviteiten (interne en externe betrokkenen). De renovatie- en verhuiswerkzaamheden hebben plaatsgevonden terwijl het primaire proces regulier en zonder verstoringen doorgang heeft gevonden; De projectleider heeft vervolgens, op basis van diverse inventarisaties van bestaand meubilair en installaties, sturing gegeven aan de ontmanteling van het te verlaten pand, en heeft zorg gedragen voor de afwikkeling van de bestaande inventaris en installaties.

5 Opdrachtgever Hogeschool Rotterdam Opdracht Inrichtingsplan opstellen Projectleider Periode maart 2012 mei 2012 In het kader van het project De grote schuif heeft er een herpositionering van de instituten en ondersteunende diensten van de Hogeschool Rotterdam plaatsgevonden. De projectleider heeft verschillende instituten vertegenwoordigd, begeleid en geadviseerd gedurende de ontwerpfase. De projectleider heeft de wensen en gegevens van verschillende instituten van de Hogeschool Rotterdam vertaald naar een vlekkenplan en vervolgens het inrichtingsplan voor de hoofdlocatie Museumpark ; Aan de hand van gebruikers-overleggen vergaarde de projectleider de benodigde informatie om een reële inschatting te maken van de benodigde ruimte en inrichting. Het project is gebaseerd op de as-is situatie hoewel er wel rekening is gehouden met een alternatief werkplekconcept; De projectleider rapporteert direct aan de directieleden van de verschillende instituten binnen de Hogeschool. Opdrachtgever Regio College Zaandam Opdracht Renovatie onderwijsgebouw Projectcoördinator Periode januari 2011 juni 2011 Het Regio College heeft in een meerjaren huisvestingsplan verschillende projecten geïnitieerd waaronder de renovatie van het gebouw Cypressehout 99-C. De projectcoördinator heeft hierbij de projectmanager en het Facilitair Bedrijf op operationeel en tactisch niveau ondersteund. Adviseren en begeleiden van de afdeling Huisvesting bij het opstellen van beleid in relatie tot het renovatieproject en toekomstige projecten; De projectcoördinator heeft gedurende het project de inkooptrajecten van verschillende onderdelen begeleid en uitgevoerd zoals de inkoop van verhuisactiviteiten, meubilair, audio visuele middelen, specifieke onderwijsinrichting en bewegwijzering; Verantwoordelijk voor de uitvoering, coördinatie en oplevering van de tijdelijke werk- en leeromgeving inclusief alle bijbehorende facilitaire en technische voorzieningen en middelen; De projectcoördinator heeft als verantwoordelijke alle verhuisbewegingen voorbereid en in overleg met de gebruikers en interne projectteams afgestemd. Hierbij heeft de projectleider de bijbehorende inventarisaties, planning, begroting en draaiboeken opgesteld en heeft op basis hiervan directe sturing gegeven aan de verhuisactiviteiten (interne en externe betrokkenen).

6 Werkervaring Werkgever Periode Functie Facility Estate B.V. januari 2011 momenteel Interim medewerker Uitvoering van verschillende projecten zoals omschreven bij projectervaring. Werkgever Universiteit Tilburg Dienst Facilitaire Bedrijven Periode Functie Afdelingshoofd Innovatie & Projecten (afstudeerstage) Het afdelingshoofd geeft leiding aan de afdeling Innovatie & Projecten, een afdeling die volledig door stagiaires van verschillende opleidingen wordt bezet; Hierbij behorende verantwoordelijkheden en taken zijn het werven en selecteren, het begeleiden en beoordelen van deze medewerkers; Middels de vele projecten die de afdeling uitvoert en de rol van het afdelingshoofd binnen het MT wordt er een substantiële bijdrage aan de verbetering van de facilitaire bedrijfsvoering geleverd.

Groenhorst Maartensdijk zoekt een

Groenhorst Maartensdijk zoekt een Groenhorst Maartensdijk werkt aan aantrekkelijk, betekenisvol vmbo-onderwijs voor jonge mensen die in de sector natuur, voedsel en leefomgeving willen werken. Dit doet zij door praktijkgericht en kleinschalig

Nadere informatie

F Bedrijfsvoering. 1 Huisvesting

F Bedrijfsvoering. 1 Huisvesting F Bedrijfsvoering 1 Huisvesting Amsterdam/Diemen Gezamenlijk met de VU, VUMC en de gemeente Amsterdam heeft een (stedenbouwkundig) onderzoek plaatsgevonden naar de inrichting van het VU-kwartier aan de

Nadere informatie

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle Persoonlijke gegevens Naam : Radstake Voornaam : Peter Adriaan Geslacht : Man Woonplaats : Zwolle Telefoonnummer : 06-46280714 E-mail : info@radstake-it-consultant.nl Geb. dat. : 24 april 1974 Nationaliteit

Nadere informatie

Project Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces. Projectleiding: Carina de Wijs Angela Breikers

Project Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces. Projectleiding: Carina de Wijs Angela Breikers Projectplan Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces BEDRIJFSVOERING team BVICA steller Angela Breikers doorkiesnummer 077-3596705 e-mail a.breikers@venlo.nl datum 18 januari 2011 Bestuurlijk opdrachtgever:

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr.

Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr. Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr. Naam Klaas Hoek jr. Geboorte datum 21 maart 1962 Functie Senior Projectmanager Woonplaats Zaandam Mobiel 06-44492748 Email klaas@klaashoekjr.nl profiel Ik ben Senior

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Business case één reclasseringsorganisatie

Business case één reclasseringsorganisatie Business case één reclasseringsorganisatie Eindrapport Den Haag, 10 november 2014 PS/PD/AV/KtW/14P000530B5 Inleiding Voor u ligt de eindrapportage van het onderzoek dat wij in de afgelopen periode in opdracht

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Jaarplan 2014 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Kerncijfers en Prestatie-indicatoren... 5

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

ICT-Beleidsplan 2010-2014

ICT-Beleidsplan 2010-2014 Bezoekadres Den Dolech 2 5612 AZ Eindhoven Telefoon: 040-247 9111 ICT-Beleidsplan 2010-2014 Postadres ICT postbus 513 5600 MB Eindhoven Where innovation starts College van Bestuur Den Dolech 2, 5612 AZ

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE

HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE Tiel, 17 januari 1996 Herdruk: november 2006 DEEL A HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE JANUARI 1996 Deel A 3 INHOUDSOPGAVE DEEL A Pagina Inhoudsopgave 5 1 Inleiding

Nadere informatie

Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector

Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord

Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord Bijlagen Bedrijfsplan Colofon Datum 13 maart 2013 Auteur Secretarissenteam Versie 3.1 Status Definitief concept Inhoudsopgave 1 Aanleiding en proces RUD-vorming...

Nadere informatie

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan Strategisch beleidsplan 2009-2012 Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan 1. Inleiding 3 2. Onze Ambities 4 3. Stichting OPOH: Wie zijn we.... 5 4. Stichting OPOH: Waar staan we voor:... 6 5. Stichting OPOH:

Nadere informatie

Handboek functie-indeling. A r c h i t e c t e n b u r e a u s

Handboek functie-indeling. A r c h i t e c t e n b u r e a u s Handboek functie-indeling A r c h i t e c t e n b u r e a u s september 2011 Handboek functie-indeling Architectenbureaus Onder deel van de collectieve arbeidsovereenkomst v o o r a r c h i t e c t e n

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Meer weten over uw vak? Bij Reed Business vindt u uw vakinformatie. Naast de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening geeft Reed Business

Nadere informatie

Hoe kan het invoeringsproces van P-Direkt, het shared service center HRM voor de sector Rijk worden beoordeeld?

Hoe kan het invoeringsproces van P-Direkt, het shared service center HRM voor de sector Rijk worden beoordeeld? Hoe kan het invoeringsproces van P-Direkt, het shared service center HRM voor de sector Rijk worden beoordeeld? R.M. van Kempen (269108) Scriptiebegeleider: prof. dr. A.J. (Bram) Steijn Erasmus Universiteit

Nadere informatie

versie vastgesteld Staatscourant 10300, 15 juni 2011 Redactie: v/ m VROM

versie vastgesteld Staatscourant 10300, 15 juni 2011 Redactie: v/ m VROM 1 Selectielijst voor de neerslag van de handelingen op het beleidsterrein rijkshuisvesting voor de Rijksgebouwendienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2010 - versie vastgesteld

Nadere informatie

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina 1 Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015 TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Verbeter uw concurrentiepositie met onze technisch management en personal skills cursussen!

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie