Digitale Transformatie in de Benelux. Acquia Marktonderzoek Digitale Transformatie en de visie van de CIO & CMO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Digitale Transformatie in de Benelux. Acquia Marktonderzoek Digitale Transformatie en de visie van de CIO & CMO"

Transcriptie

1 Digitale Transformatie in de Benelux Acquia Marktonderzoek Digitale Transformatie en de visie van de CIO & CMO November 2014

2 Inleiding In het najaar van 2014 is een kwalitatief marktonderzoek uitgevoerd door middel van diepteinterviews bij profit en non-profit organisaties in België en Nederland. Eén van de doelstellingen van dit onderzoek is om een heldere analyse te bieden omtrent de huidige staat van digitalisering in de Benelux. Dit betreft digitalisering van operationele processen, van commerce systemen, content management en de wijze waarop data wordt beheerd en wordt gepubliceerd, bijvoorbeeld door gebruik te maken van Cloud systemen. In het onderzoek is een tweedeling gemaakt in de functieprofielen van de geïnterviewde personen, namelijk de CIO en de CMO. Niet alle ondernemingen hanteren deze functies, vandaar dat de functieprofielen breder zijn getrokken. Onder CIO vallen tevens IT director/manager, Integration managers en directeuren automatisering. Onder CMO vallen ook functies als Marketing director/manager, Communicatie director/manager en Strategisch manager. De diepte-interviews zijn afgenomen om een beeld te vormen over de huidige marktontwikkelingen op het gebied van digitalisering, de middelen die hiertoe worden ingezet en de visie die ondernemingen hebben op digitalisering. De onderstaande gegevens liggen ten grondslag aan dit onderzoek: Uitgaande van 148 organisaties in de Benelux zijn er uiteindelijk met 62 personen diepte-interviews afgenomen. Deze 62 personen behoren tot C-level management en beslissingsbevoegden, werkzaam in de top-200 bedrijven in de Benelux. De organisaties met wie wij de diepte-interviews hebben afgenomen bevinden zich in de hele breedte van de maatschappij. Van energieleveranciers, staalconcerns en financiële dienstverleners tot zorginstellingen, retailorganisaties en ministeries. Hierdoor is het mogelijk om de algehele tendens binnen de markt weer te geven en daarnaast eventuele verschillen tussen sectoren te identificeren. Het interviewen van zowel de CMO-functie als de CIOfunctie gaf inzicht op de verschillende visies op digitale transformatie en hieruit viel een vergelijking op te maken binnen deze verschillende functiegroepen. Wij hopen dat dit onderzoek inspireert tot gesprekken over de strategische impact die toenemende digitalisering heeft op hedendaagse bedrijfsprocessen en het definiëren van oplossingen om digitale transformatie als organisatie te omarmen. Daarnaast bedanken wij alle deelnemers van dit onderzoek hartelijk voor hun medewerking en hopen dat deze onderzoeksresultaten een bijdrage leveren aan de digitale transformatie van hun organisatie. 2

3 Inhoud Inleiding... 2 Managementsamenvatting... 4 De CIO over digitale transformatie... 7 Digitale transformatie & uitdagingen... 7 Digitale transformatie & consolidatie... 9 Gepersonaliseerde digitale ervaringen Adoptie van Cloud Hosting De CMO over digitale transformatie Nieuwe digitale diensten en verdienmodellen Optimale klantbeleving over alle kanalen Beschikbare middelen voor de geïntegreerde digitale omgeving Gepersonaliseerde digitale ervaringen Doelgroep analyse De CIO en de CMO Tot slot Bijlage 1: De oplossingen van Acquia The Digital Business Company Acquia Platform Digital Experience Solutions Digital Engagement Services The Acquia Experience Bijlage 2: Relevante whitepapers & blogs

4 Managementsamenvatting In de huidige maatschappij is optimalisatie van de online klantbeleving een belangrijk onderdeel van de digitale strategie van ondernemingen. Digitalisering roept soms vragen op; niet alleen hoe de organisatie een digitale transformatie gaat realiseren, maar tevens welke gevolgen het uitblijven van de digitale transformatie heeft op de prestaties van de organisatie. Een recent onderzoek van Forrester toont bijvoorbeeld aan dat organisaties die de online klantbeleving op juiste wijze hebben geïmplementeerd vele malen beter presteren dan organisaties die de transformatie (nog) niet ondergaan hebben. Acquia, the digital experience company, heeft in september en oktober 2014 een kwalitatief marktonderzoek uitgevoerd naar digitale transformatie in de Benelux. Eén van de belangrijkste doelstellingen van dit onderzoek was het maken van een heldere analyse omtrent de huidige staat van digitalisering in de Benelux. Dit betreft digitalisering van operationele processen, verkoopprocessen, content management en de wijze waarop data wordt beheerd en wordt gepubliceerd, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een privateof public Cloud. Door middel van diepte-interviews bij CIO s en CMO s van grotere organisaties (profit & nonprofit) in de Benelux, is een beeld gevormd van de huidige status van digitalisering, de middelen die hiertoe worden ingezet en de (toekomst)visie die organisaties hebben op digitalisering. Deze managementsamenvatting omvat de belangrijkste bevindingen uit dit marktonderzoek De grootste uitdaging op het gebied van digitalisering: digital ready bedrijfsprocessen Nieuwe digitale processen, diensten en verdienmodellen zijn de basis voor iedere organisatie om in het huidige digitale tijdperk optimaal te (blijven) presteren. Onder de CIO s ziet 44% als grootste uitdaging op het gebied van digitale transformatie het optimaliseren van (en draagvlak creëren voor) digital ready bedrijfsprocessen. Van de CMO s ziet 27% hierin de grootste uitdaging. De CMO ziet de grootste uitdaging vooral in de integratie van bestaande en nieuwe systemen. Daarnaast is het beheer van de digitale transformatie een grote uitdaging voor de CIO s, ruim 63% van de ondervraagde CIO s ziet nu of in de toekomst de noodzaak voor consolidatie. Echter, maar liefst 45 procent van de ondervraagden weet (nog) niet hoe deze geconsolideerde digitale omgeving eruit moet gaan zien en/of op welke wijze dit in te toekomst wordt doorgevoerd. 4

5 Klantbeleving staat nog niet overal centraal Een optimale, relevante en consistente klantbeleving, zowel op de computer, telefoon, tablet alsook fysieke locaties, is een kernwaarde in de digitale transformatieslag. Toch geeft ruim 28% van de ondervraagde CIO s aan dat zij hier niet mee bezig zijn, in veel gevallen omdat de financiële of technische middelen hiervoor niet beschikbaar zijn. Meerderheid heeft focus op Content, Community en Commerce Ruim 60% van de ondervraagde CMO s geeft aan dat, nu of in de toekomst, de financiële of technische middelen beschikbaar zijn om Content, Community, Commerce en Context met elkaar te integreren. Cloud hosting (nog) relatief onbekende factor Tegenwoordig wordt er veel gesproken over de Cloud. Van de gesproken CIO s geeft 28% aan dat er gebruik wordt gemaakt van Cloud Hosting. Nog eens 16% van de ondervraagde CIO s geeft aan een combinatie te hebben geïmplementeerd van Cloud Hosting en On- Premise. Integratie van analyse en gepersonaliseerde content biedt mogelijkheden Van de ondervraagde CMO s geeft 47% aan geen gepersonaliseerde content online aan te bieden. Wel geeft ruim 53% van de CMO s aan dat er analytische tools worden ingezet om doelgroepen of categorieën te creëren om deze groepen contextueel relevante content te bieden. Dit alles om tot een hogere conversie en betere (verkoop)resultaten te komen. Acquia hoopt dat dit marktonderzoek CIO s en CMO s een basis biedt om verder met elkaar in gesprek te gaan over digitale transformatie, al dan niet aan de hand van onderstaande vragen: 1. Een digitale onderneming biedt een uitstekende digitale klantbeleving, maar vraagt ook om digital operational excellence. De CIO en de CMO moeten nauw samenwerken. Hebben zij dezelfde doelstellingen voor ogen? Zijn er conflicterende prioriteiten die barrières opwerpen? 2. Elk bedrijfsproces wordt radicaal getransformeerd door digital. Zijn de huidige bedrijfsprocessen toekomstbestendig gezien de huidige digitalisering en online beleving? 3. Bieden onze huidige systemen voldoende mogelijkheden en schaalbaarheid als we kijken naar de inzet van dynamische online platformen en het inzichtelijk maken van data? Zijn onze systemen geschikt om een optimale merkbeleving te realiseren, waardoor hogere conversie tegen lagere kosten wordt gerealiseerd? Zijn wij in staat om content, community, commerce en context te integreren? 5

6 Dit marktonderzoek is uitgevoerd door Acquia, the digital experience company. Pinterest, World Press Photo, Mercedes Benz, Lush en Puma zijn slechts enkele van de ruim bedrijven wereldwijd die met behulp van het open platform voor geïntegreerde digitale ervaringen van Acquia hun organisatie digitaal transformeren. Commerciële bedrijven, overheidsinstellingen en stichtingen vertrouwen op Acquia om nieuwe omzetbronnen aan te boren, kosten te verlagen en hun doelgroepen weten te engageren met behulp van content, community, commerce en context. 6

7 De CIO over digitale transformatie Digitale transformatie & uitdagingen Digitalisering blijft nog steeds toenemen. Deze toename van digitalisering heeft enorme impact op organisaties. Zo stelt Forrester Research in het Forrester Research rapport The blueprint for strategy in the age of the customer 1 dat organisaties uit de Standards & Poor 500 lijst die de nadruk leggen op de digitale klantbeleving significant beter presteren dan andere organisaties. Het belang van een heldere online strategie en het hanteren van geoptimaliseerde, op de doelgroep afgestemde digitale processen, diensten en verdienmodellen lijkt helder. Een eenduidige strategie binnen de organisatie om de digitalisering vandaag en in de toekomst optimaal vorm te geven is van belang. Op de vraag wat de grootste uitdaging is voor organisaties als het gaat om digitale transformatie, zien we dat voor de meerderheid van CIO s en gelieerde functieprofielen het optimaliseren van en draagvlak creëren voor digital ready bedrijfsprocessen hun grootste uitdaging is op dit moment. Dit is een interessante uitkomst, omdat het blijven innoveren (16%) niet tot de grootste uitdagingen wordt beschouwd. Dit is een tegenstelling met hetgeen afgelopen jaar in de C-Suite survey van IBM Global 2 naar voren kwam. Hierin werd vermeld dat de CIO innovatie als prioriteit ziet, om te blijven voldoen aan de behoeften en verwachtingen van klanten en gebruikers..de culturele verandering, het anders gaan denken wordt de grootste verandering...zowel de mensen alsook de processen zijn daarin de uitdaging. 1 Forrester: https://www.forrester.com/the+cios+blueprint+for+strategy+in+the+age+of+the+customer/fulltext/-/e- RES118549?docid=118549&intcmp=blog:forrlink&cm_mmc=Forrester-_-Blogs-_-Related%20Research-_ IBM C-Suite Survey 2013: 7

8 Blijven innoveren (bijhouden/cultuuromslag etc.) Integratie van nieuwe systemen De benodigde tijd / het tempo Optimaliseren van en draagvlak creëren voor digital ready bedrijfsprocessen (online) beveiliging Weet niet / geen antwoord Het toenemende gebruik van online services vraagt om nieuwe digitale processen, diensten en verdienmodellen. Wat ziet u als de grootste uitdaging voor uw organisatie om deze verandering tegemoet te gaan? 50% 44% 40% 30% 10% 16% 6% 6% 6% 22% 0% Volgens Forrester Research staat meer dan 70 procent van de bedrijven die tien jaar geleden op de Global 500-lijst stonden, er niet meer op. Netflix verving Blockbuster. De iphone verving Polaroid. Digitale innovatie is niet langer een manier om te onderscheiden van de concurrentie. Digitale innovatie is een fundamenteel onderdeel van moderne organisaties. Digitale innovatie transformeert de manier waarop producten worden gepromoot, worden verkocht en hoe klanten worden ondersteund. Elk bedrijfsproces wordt radicaal getransformeerd door de digitale transformatie. Succesvolle organisaties begrijpen dat zij hun denkwijze moeten veranderen in Digital First. 3 3 https://www.linkedin.com/pulse/article/ it-s-time-for-digital-transformation 8

9 Digitale transformatie & consolidatie Digitale transformatie wordt soms als hype gezien, maar is vandaag de dag de basis voor vele internationale ondernemingen. In het eerder genoemde Forrester Research rapport The blueprint for strategy in the age of the customer. werd gesteld dat organisaties die digitale transformatie omarmen beter presteren. Ook uit onderzoek van het MIT Center for Digital Business, waarin 157 CEO s line of business-managers, CMO s en COO s zijn geïnterviewd, blijkt dat bedrijven die digitaal volwassen zijn, beter presteren dan anderen. Een belangrijk element in de digitale transformatie is consolidatie. Veel organisaties proberen de oneindige digitale innovaties bij te houden, maar worden met name op het gebied van het beheer van de digitale omgevingen overlopen. Er wordt gevraagd naar continue aanpassingen van systemen, zowel intern als extern, en er is een constante stroom aan nieuwe innovaties die vragen om nieuwe toepassingen. Om tot een gerichte en duidelijke digitale transformatie te komen is consolidatie van belang. Hoe mooi zou het zijn te beschikken over één digitale basis voor de toekomstige, Digital First organisatie? De ondervraagde CIO s in het onderzoek bevestigen het belang van consolidatie: ruim 63 procent van de ondervraagden ziet hier noodzaak van in. Het beheer van de digitale transformatieslag is veelal een grote uitdaging. Is er bijvoorbeeld een noodzaak voor consolidatie? 70% 60% 50% 40% 30% 10% 0% 63% Ja, consolidatie is (nu of in toekomst) nodig Geen consolidatie nodig 19% 19% Weet niet / geen antwoord 9

10 we zijn al vergaand geconsolideerd: we werken met 1 programma, 1 platform e.d... Waar de uitdaging nu zit is hoe de consolidatie te behouden. We zouden dit en dat moeten volgens, met name, de jonge mensen, maar men beseft te weinig dat dit gevaren met zich mee brengt. Het behouden van de consolidatie is een moeilijke zaak. Consolidatie is een permanent proces, elke dag komen er nieuwe technologieën bij, het is belangrijk om dat centraal aan te sturen en daarvoor een duidelijke structuur aan te leggen. Het werk gaat immers door. Is het tijd om Open Source WCM te selecteren voor digitale omgevingen? Een onderzoek van Forrester Research in opdracht van Acquia onder 160 beslissers die gaan over de aanschaf van Web Content Management systemen laat zien dat Open Source oplossingen als Drupal steeds vaker het antwoord bieden voor complexe digitale vraagstukken. De tevredenheidspercentages van gebruikers groeien snel. Indien u interesse heeft in dit onderzoek kunt u dit gratis downloaden op: 10

11 Op de vervolgvraag wat de beste aanpak is om deze geconsolideerde omgeving te creëren, is men minder stellig. Maar liefst 45 procent van de ondervraagden weet (nog) niet hoe deze geconsolideerde digitale omgeving eruit moet gaan zien en op welke wijze dit in te toekomst wordt doorgevoerd. Wel worden drie duidelijke prioriteiten aangegeven waar deze geconsolideerde digitale omgeving aan moet voldoen, te weten flexibiliteit (niet alleen de systemen, er wordt ook flexibiliteit van de gebruikers verwacht), centralisatie van processen en integratie van ondersteunende systemen. Wat zijn belangrijke prioriteiten voor de geconsolideerde digitale omgeving? 45% 45% 40% 35% 30% 25% 15% 10% 5% 0% 10% Flexibiliteit van systemen en gebruikers Centralisatie van processen 25% Integratie ondersteunende systemen tussen bestaande systemen Geen openbaarheid / toelichting 11

12 Gepersonaliseerde digitale ervaringen Nog niet zo lang geleden was alle marketing persoonlijk. Bij de bank, bij de bakker of bij de slager werden we met onze naam en een vriendelijke groet aangesproken. De verkoper bij de bloemenwinkel wist dat jij elke week een bos bloemen van tien gulden wilde. Met de komst van en websites veranderde dit. promoties werden gestuurd naar duizenden mensen. Op statische websites werd van ons verwacht dat iedereen zelf de weg wel vond. In de beginfase van de digitale revolutie was de persoonlijke aanpak nog ver te zoeken. Vandaag de dag is dit niet meer het geval. Uw doelgroepen verwachten weer eenzelfde persoonlijke benadering als vroeger bij de bakker. Van websites wordt verwacht dat ze intelligent zijn en tegelijkertijd onze privacy hoog in acht houden. Kortom, de hedendaagse gebruikers en consumenten verwachten een volledig gepersonaliseerde ervaring en gebruikersomgeving. Het bieden van deze ervaring is bij vele organisaties (nog) niet standaard. Onlangs verscheen in Emerce Magazine een artikel over deze gepersonaliseerde gebruikerservaringen en hoe hiermee om te gaan als organisatie 4. Zo is de integratie van Big Data in de CMS-systemen, gecombineerd met geïntegreerde koppelingen met externe oplossingen evident om zo die gewenste gepersonaliseerde gebruikerservaringen te bieden. In hoeverre zijn organisaties in Nederland en België bezig met personalisatie van digitale omgevingen? 4 Emerce Magazine: 12

13 In dit digitale tijdperk is internet altijd en overal beschikbaar. Heeft u momenteel de middelen om gepersonaliseerde digitale content aan uw klanten of gebruikers aan te bieden en/of binnenkort te realiseren? 60% 56% 50% 40% 30% 28% 16% 10% 0% Ja, wij hebben (nu of in de toekomst) de middelen Nee, deze middelen zijn niet beschikbaar Weet niet / geen antwoord Gepersonaliseerde content speelt (nu of in de nabije toekomst) een rol bij 56 procent van de ondervraagden. Toch geeft nog ruim een kwart van de ondervraagden aan hier niet mee bezig te zijn. Veelal wordt er door de ondervraagden aangegeven dat er gedeeltelijk wordt voldaan aan de gepersonaliseerde content, door het achterblijven van investeringen in geschikte middelen of door complexiteit van de gekozen systemen. Hiermee zijn we momenteel volop bezig: het internetportaal is/wordt volledig vernieuwd. We zijn recent live gegaan met de eerste fase. De tweede fase staat gepland voor het einde van dit jaar. Hiermee gaan we gepersonaliseerde informatie bieden aan reizigers. Bijvoorbeeld over persoonlijke routes en dergelijke. In oktober 2014 heeft Gartner haar Magic Quadrant for Digital Commerce gepubliceerd. De statistieken in dit rapport bevestigen het belang van online personalisatie. Al in 2018 zullen organisaties die hebben geïnvesteerd in alle mogelijke online personalisatie technieken betere resultaten laten zien dan ondernemingen die in slechts 30% van alle mogelijke digitale personalisatie technieken hebben geïnvesteerd. Heeft u interesse in het Gartner Magic Quadrant for Digital Commerce 2014? U kunt dit rapport gratis downloaden via: 13

14 Adoptie van Cloud Hosting Een veel gebruikte term de laatste jaren is Cloud. Cloud Hosting maakt vaak onderdeel uit van de digitale transformatie. Cloud Hosting is een externe opslag en hostingservice, die bestaat uit gekoppelde servers en processen, die uiteindelijke volledig dynamisch, virtueel, veilig en schaalbaar door de eindgebruiker kunnen worden ingezet. 5 Door gebruik te maken van een Cloud Hosting service worden door de gebruiker alleen de resources gebruikt die daadwerkelijk benodigd zijn om processen vorm te geven en te laten draaien. Door een veilig en schaalbaar Cloud Hosting platform in te zetten in de digitale transformatie, kan er ten allen tijden worden gewerkt aan de kernoplossingen, waaronder personalisatie van de gebruikersomgeving. Daarnaast biedt Cloud Hosting mogelijkheden voor het creëren van een hogere conversie door gebruik te maken van alle beschikbare (big) data. In de Benelux wordt door 28% van de ondervraagde ondernemingen gebruik gemaakt van Cloud Hosting. Nog eens 16% gaf aan Cloud Hosting te combineren met on-premise hosting. De adoptie van cloud technologieën is vaak onderwerp van discussie. Maakt u gebruik van on-premise of cloud hosting voor uw content management systeem? 30% 25% 28% 25% 15% 10% 5% 16% 16% 16% 0% Ja, on-premise Ja, cloud hosting Ja, een combinatie van beiden Nee, geen van beiden Weet niet / geen antwoord 5 Webhostingtalk: 14

15 Op de vraag wat men vindt van het fenomeen Cloud Hosting, kwam het volgende resultaat: Hoe staat u tegenover cloud hosting? 80% 72% 70% 60% 50% 40% 30% 25% 10% 0% 3% Positief Negatief Weet niet / geen antwoord In deze uitkomst komt het onbekende aspect van Cloud Hosting naar voren. Bij sommige organisaties bleek het fenomeen Cloud Hosting nog onbekend. Ook bleek er terughoudendheid om (gevoelige) data buiten de organisatie te plaatsen. Toch biedt Cloud Hosting vele perspectieven voor de toekomst, immers, organisaties worden steeds complexer, waarbij traditionele on-premise hosting niet voldoet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de significant hogere kosten die on-premise hosting met zich meebrengt. Daarnaast is Cloud Hosting volledig schaalbaar, kostenbesparend en zijn er geen langdurige update-processen. Cloud Hosting heeft de toekomst, het is hierin de uitdaging om organisaties bewust te maken van de mogelijkheden en toekomstperspectief van Cloud Hosting. Deze behoefte aan bewustwording is ook terug te zien in de resultaten. Cloud hosting versus on-premise is een moeilijke discussie. Beschikbaarheid en controle van de interne organisatie, wie is de baas over de data, wie mag waar bij? Er worden inmiddels wel structuren ontworpen om die kant op te gaan, het is ook onvermijdelijk als we kijken naar het kosten plaatje. Het moederbedrijf houdt de Cloud af. Momenteel hebben we enkel een Private Cloud. Er is wel veel in beweging op dit vlak. We realiseren ons dat er veel aan het veranderen is. Maar hoe ga je de data dan koppelen? Ook de Big Data vraagstukken spelen momenteel volop! 15

16 De CMO over digitale transformatie Uit een recent onderzoek, welke werd toegelicht in MarketingFacts 6, blijkt dat de CMO ontwikkelingen op gebied van digitale transformatie op grotere afstand volgt dan de CIO. Een achterliggende reden is dat dat de CIO dichter bij de complexiteit van de systemen betrokken is en hierin eerder en effectiever kan aansturen. Maar de CMO heeft een duidelijke taak binnen de digitale transformatie van organisaties. Immers, nieuwe diensten en verdienmodellen worden mede door de marketingafdeling uitgedacht. Mede om die reden zijn de vragen die eerder aan de CIO werden gesteld ook voorgelegd aan de CMO. Nieuwe digitale diensten en verdienmodellen De toenemende digitalisering heeft, naast de impact die dit heeft voor de CIO, ook enorme gevolgen voor de CMO en marketing- en communicatieafdelingen. Forrester Research heeft de invloed die de digitale consument heeft op de CMO in kaart gebracht in het onderzoeksrapport The CMO's Blueprint For Strategy In The Age Of The Customer. 7 Dit onderzoeksrapport bespreekt onder anderen vier essentiële kernpunten voor de CMO om aansluiting te vinden in de huidige wereld van customer obsession : 1. Transformeer de klantervaring met een systematische, meetbare benadering. 2. Versnel de digitale transformatie. 3. Omarm mobile 4. Vertaal Big Data naar zakelijke inzichten. In dit onderzoek is tevens aan de CMO s gevraagd wat hun grootste uitdaging is op het gebied van nieuwe digitale processen, diensten en verdienmodellen: 66 Marketing facts: 7 Forrester: https://www.forrester.com/the+cmos+blueprint+for+strategy+in+the+age+of+the+customer/fulltext/-/e- RES

17 Blijven innoveren (bijhouden/cultuuromslag etc.)) Integratie van nieuwe systemen De benodigde tijd / het tempo Optimaliseren van en draagvlak creëren voor digital ready bedrijfsprocessen (online) beveiliging Weet niet / geen antwoord Het toenemende gebruik van online services vraagt om nieuwe digitale processen, diensten en verdienmodellen. Wat ziet u als de grootste uitdaging voor uw organisatie om deze verandering tegemoet te gaan? 30% 25% 15% 10% 5% 0% 17% 3% 27% 7% 27% Dat optimalisatie als meest genoemde uitdaging wordt genoemd is niet verrassend. Door optimalisatie van processen en gebruikers, zullen ook strategische (marketing)doelstellingen efficiënter en sneller worden behaald en worden omgezet naar resultaten. De combinatie van de juiste programma s, en vervolgens mensen erin trainen dit optimaal te benutten. Daarnaast draait niet alles even soepel binnen de financiële dienstverlening, daar liggen tevens kansen. 17

18 Centraliseren van processen Staat op de planning voor de toekomst Koppeling van diverse online systemen Mix van offline en online Werken rondom kernwaardes Er is geen digitale informatieslag Weet niet / geen antwoord Optimale klantbeleving over alle kanalen Binnen retail wordt vaak gesproken over de omni-channel organisatie. Een flexibele organisatie die de klant centraal stelt, en waarbij tijd, plaats en kanaal geen afhankelijkheden zijn. Door relevante, consistente, transparante en direct beschikbare transactionele informatie en content te bieden, beleeft de klant een consistente ervaring over alle specifiek toegepaste kanalen. 8 Maar zou elke organisatie geen omni-channel strategie moeten nastreven? Een optimale, relevante en consistente klantbeleving, zowel op de computer, telefoon, tablet alsook fysieke locaties zou een kernwaarde moeten zijn voor elke (digitale) transformatieslag. Hoe realiseren CMO s in de Benelux deze optimale klantbeleving over alle kanalen? De digitale transformatieslag voegt een nieuwe dimensie toe aan de communicatie tussen koper en bedrijf. Hoe realiseert u momenteel een optimale en consistente klantbeleving over alle kanalen? 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 10% 17% 13% 13% 7% 8 8 Shopping2020, expertgroep Omnichannel: https://www.shopping2020.nl/omnichannel_organisatie/wat_is_een_omnichannel_organisatie%3f/een_defi nitie_van_een_omnichannel_organisatie 18

19 Verrassend is dat 40 procent van de ondervraagden (nog) geen optimale en consistente klantbeleving biedt over alle kanalen. Recente onderzoeken laten zien dat het aanbieden van een consistente strategie en merkbeleving belangrijker zijn dan ooit 9. Consumenten en gebruikers willen op elk mogelijke device dezelfde beleving en het verwachtingspatroon is binnen ieder kanaal even hoog. We hebben 4 sterke kernwaardes en daar omheen ontwikkelen wij strategieën, dat alles binnen een sterke bedrijfscultuur. Wij doen dat nog onvoldoende. Op het moment communiceren wij nog op vele verschillende manieren, waaronder telefonisch, online en fysiek, dat maakt een eenduidige beleving lastig

20 Beschikbare middelen voor de geïntegreerde digitale omgeving Iedere CMO dient te beschikken over voldoende middelen om de strategische uitvoering te realiseren. Om alle (digitale) kanalen te integreren en zo op eenduidige wijze (gepersonaliseerde) content aan te bieden, te communiceren en om waar gewenst content, commerce (kopen, verkopen en betalen) en context met elkaar te integreren. Het is positief om te mogen concluderen dat ruim 60% van de ondervraagde CMO s over de middelen beschikt, en reeds bezig is, met een verregaande integratie: Heeft u de middelen om nieuwe vormen van content aan te bieden, te communiceren en om kopen, verkopen en betalen met elkaar te integreren? 35% 33% 30% 27% 25% 15% 10% 5% 0% Ja Ja, in de nabije toekomst Nee Weet niet / geen antwoord Hier wordt serieus aan gewerkt binnen onze organisatie. Alles wordt zoveel mogelijk vereenvoudigd, ook voor de klanten, zodat klanten meer zelf kunnen regelen en opvragen. Hierin wordt inderdaad geïnvesteerd. Het is onze visie dat dit essentieel is in deze tijd gezien de steeds mondiger wordende klanten die gemak nastreven. 20

21 Niet / geen middelen Niet, maar wel toekomstplannen Via externe partner Ja, Specifiek programma Ja, intern ontwikkeld Weet niet / geen antwoord Gepersonaliseerde digitale ervaringen Digitale personalisatie biedt vele kansen voor de CMO. Een hogere conversie wordt mede bepaald door de totaalbeleving die wordt gecreëerd voor de gebruiker of consument. Het in de diepte personaliseren van deze content en volledig inspelen op de behoeften van de gebruiker of consument is belangrijker dan ooit. Optimalisatie van de klantervaringen is één van de hoofddoelen van de digitale transformatie, die een grote voorsprong biedt op de concurrentie. Het opzetten en integreren van een gepersonaliseerde content-strategie is hierin van essentieel belang. Van de ondervraagden geeft echter slechts 24% aan dat zij op dit moment gepersonaliseerde digitale ervaringen bieden. Nog eens 13% geeft aan hiermee bezig te zijn voor de toekomst. Echter: 47% van de ondervraagden geeft aan hier op dit moment niet mee bezig te zijn, al dan niet omdat zij de middelen hier niet voor hebben. Het optimaliseren en bieden van gepersonaliseerde klantervaringen is een doel op zich van digitale transformatie. In hoeverre voert u momenteel een gepersonaliseerde content strategie? 50% 45% 40% 35% 30% 25% 15% 10% 5% 0% 47% 13% 0% 7% 17% 17% Wij werken hier minimaal mee. Op het moment is het enige dat we doen een gepersonaliseerde nieuwsbrief. Uiteindelijke willen we naar gepersonaliseerde aanbiedingen toe. 21

22 Doelgroep analyse Het op een juiste wijze kunnen bepalen van de doelgroep is essentieel voor een CMO en nodig om het juiste merk- en contentbeleid te blijven voeren en dit beleid eventueel tijdig bij te stellen. Het analyseren van verscheidene variabelen, waaronder klikgedrag, de locatie, interesses en context, biedt vele voordelen om tot een eenduidige strategiebepaling te komen. Om een juiste digitale transformatie te realiseren is doelgroep analyse dus van groot belang. Wie zijn uw gebruikers of kopers? Wie zijn uw bezoekers? Hoelang blijven ze op uw website? Deze vragen worden veelal beantwoord door gebruik te maken van tools, bijvoorbeeld Acquia Lift, om de doelgroep te analyseren. In hoeverre worden er in de Benelux tools gebruikt om de doelgroep te analyseren? Gepersonaliseerde content op basis van profiel analyse biedt mogelijkheden voor hogere conversie en verkoopdoelstellingen. Maakt u momenteel gebruik van tools om uw doelgroep te analyseren? 60% 53% 50% 40% 30% 10% 27% 0% Ja Nee Weet niet / geen antwoord Op dit moment wordt er nog geen gebruik gemaakt van doelgroep analyse. Dit zal waarschijnlijk wel komen met de introductie van onze nieuwe website. Er is op dat gebied bij ons nog veel in ontwikkeling. 22

DE KRACHT VAN PERSONALISATIE

DE KRACHT VAN PERSONALISATIE DE KRACHT VAN PERSONALISATIE StoryMail behandelt in deze guide de belangrijkste resultaten uit het onderzoek De kracht van personalisatie van Forrester (2015). Forrester interviewde 101 beslissingsbevoegden

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk?

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? 01000111101001110111001100110110011001 Hoeveelheid 10x Toename van de hoeveelheid data elke vijf jaar Big Data Snelheid 4.3 Aantal verbonden apparaten

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure Asset 1 van 7 Over het bouwen van cloudoplossingen Gepubliceerd op 24 february 2015 Praktische handleiding voor ontwikkelaars die aan de slag willen met het maken van applicaties voor de cloud. Zij vinden

Nadere informatie

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Multi Enterprise Social Network Platform 10 redenen om mee te doen Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Intranet, Extranet, Social Organiseer mensen en informatie op natuurlijke wijze TransportLAB

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder Managing Data Center Performance 2013 en verder Voor bedrijven in het economische gebied EMEA is de grootste uitdaging bij de exploitatie van hun rekencentra het zorgen voor de beschikbaarheid van services

Nadere informatie

Business Model Innovation Guide

Business Model Innovation Guide Business Model Innovation Guide Over waarom business model innovatie cruciaal is en hoe je dat aanpakt Uitgave: April 2016 Auteur: Eefje Jonker-van Dun Strategy Designer & Managing Director Business Models

Nadere informatie

Pascal van Zandvoort. directeur Pink Ice Solutions - 44 jaar getrouwd en 2 kinderen (10 en 17 jaar)

Pascal van Zandvoort. directeur Pink Ice Solutions - 44 jaar getrouwd en 2 kinderen (10 en 17 jaar) welkom Pascal van Zandvoort directeur Pink Ice Solutions - 44 jaar getrouwd en 2 kinderen (10 en 17 jaar) Onze ervaringen Meer dan 15 jaar ervaring met softwareontwikkeling, internet en online. Meer dan

Nadere informatie

Asset 1 van 17. Mobile Application Management en security. Gepubliceerd op 18 april 2015

Asset 1 van 17. Mobile Application Management en security. Gepubliceerd op 18 april 2015 Asset 1 van 17 Mobile Application Management en security Gepubliceerd op 18 april 2015 Veel organisaties hebben de afgelopen jaren hun eigen mobiele enterprise apps ontwikkeld. De data hierin is potentieel

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking VideoSamenwerking Met het oog op zakelijk succes Videosamenwerking (collaboration) is een snelle en effectieve oplossing voor face

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Factsheet CONTENT & EXPERIENCE MANAGEMENT Mirabeau

Factsheet CONTENT & EXPERIENCE MANAGEMENT Mirabeau Factsheet CONTENT & EXPERIENCE MANAGEMENT Mirabeau CONTENT & EXPERIENCE MANAGEMENT Mirabeau We bieden de beste oplossing voor uw content management en klantdialoog Het moment waarop bezoekers en klanten

Nadere informatie

SAMENWERKEN TO THE MAX. Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians

SAMENWERKEN TO THE MAX. Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians SAMENWERKEN TO THE MAX Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians 1 GARTNER UC TRENDS 2016 DELIVERY MODEL INTEGRATIE BEREIKBAARHEID FUNCTIONEEL UC is commodity Broken promise S4B Gevaren

Nadere informatie

www.novell.com Veelgestelde vragen van Partners WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010

www.novell.com Veelgestelde vragen van Partners WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010 Veelgestelde vragen van Partners www.novell.com WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010 W a t i s d e I n t e l l i g e n t W o r k l o a d M a n a g e m e n t m a r k t? De Intelligent Workload

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

Ready Business. Vodafone Power to you

Ready Business. Vodafone Power to you Ready Business Vodafone Power to you 1 Klaar voor verandering De wereld verandert in een steeds hoger tempo. Dat biedt kansen, maar ook uitdagingen. Alle bedrijven - groot en klein - moeten hierop voorbereid

Nadere informatie

mobiel; Security; desktop; mobile; netwerken; migratie; Kostenbesparing; virtualisatie; datacenter; efficiency

mobiel; Security; desktop; mobile; netwerken; migratie; Kostenbesparing; virtualisatie; datacenter; efficiency Asset 1 van 7 Beheer de gebruiker, niet de device Gepubliceerd op 25 april 2012 Desktop transformatie is niet zozeer een chronologische serie gebeurtenissen die u van een fysieke naar een virtuele omgeving

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Key Opinion Formers onderzoek Martin Kloos & Bram Draaijer SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Wat kunnen we dit jaar verwachten van de social media inzet door merken? Minder focus op likes,

Nadere informatie

Met behoud naar de cloud maar hoe en met wie?

Met behoud naar de cloud maar hoe en met wie? Asset 1 van 6 Met behoud naar de cloud maar hoe en met wie? Gepubliceerd op 1 juni 2015 We moeten naar of iets met de cloud. Wie heeft ondertussen niet zelf dit gevoel dan wel het verzoek gekregen van

Nadere informatie

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Whitepaper Integratie Videoconferentie Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Talk & Vision 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Skype for Business/Lync 4 Hoe doen we dat? 4 3. Gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa consulting - sourcing - solutions Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa Marcel van Rijn Marco van Veen 9 januari 2014 Marcel van Rijn Mede oprichter Connect2Crowd Meer dan 15 jaar corporate

Nadere informatie

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken 2 Nieuwe technologie zorgt voor fundamentele veranderingen In tijden waarin technologie en de economie ons meer welvaart geven, streven

Nadere informatie

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING 1 INNOVATION BY MAKING, LEARNING BY DOING Bij alles wat we doen, hanteren we deze twee principes. Innovation happens by making. The only way to learn innovation is

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

CRM TRENDS 2015. wat betekenen deze voor u?

CRM TRENDS 2015. wat betekenen deze voor u? CRM TRENDS 2015 wat betekenen deze voor u? De aftrap van 2015 is geweest, de eerste stappen om de plannen van 2015 te verwezenlijken zijn gezet. Een goed moment om de meest in het oog springende CRM trends

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Rapport Credit Management Software 2015-2016 Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Credit Expo, 5 november 2015 Agenda 1. Het rapport Credit Management Software 2. CMS. De huidige stand van zaken 3. Hoe ziet

Nadere informatie

SAP OPLOSSINGEN VOOR CUSTOMER ENGAGEMENT DE VOLGENDE STAP IN CRM

SAP OPLOSSINGEN VOOR CUSTOMER ENGAGEMENT DE VOLGENDE STAP IN CRM OPLOSSINGEN VOOR CUSTOMER ENGAGEMENT DE VOLGENDE STAP IN CRM oplossingen voor customer engagement en commerce tillen CRM naar een hoger niveau. Dankzij de volledige integratie van marketing, commerce,

Nadere informatie

Is uw klantervaring consistent? CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit

Is uw klantervaring consistent? CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit Is uw klantervaring consistent? De kanalen waarlangs klanten en organisaties met elkaar in verbinding staan ontwikkelen zich snel en worden steeds diverser. lenen zich in toenemende mate voor gebruik in

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

PROCESGERICHT WERKEN. Wat zijn de trends en ontwikkelingen

PROCESGERICHT WERKEN. Wat zijn de trends en ontwikkelingen PROCESGERICHT WERKEN Wat zijn de trends en ontwikkelingen VOORSTELLEN Lourens Siderius Business development manager EEN VRAAG, VOOR WE BEGINNEN Waarom willen we procesgericht werken? VERANDERINGEN Lean

Nadere informatie

PayPal. Ervaar vandaag de betaalmogelijkheden van morgen

PayPal. Ervaar vandaag de betaalmogelijkheden van morgen PayPal Ervaar vandaag de betaalmogelijkheden van morgen Over PayPal 148M actieve gebruikers $ 6.6 miljard omzet (+20%YoY) 52% internationale betalingen $1 van elke $6 die online wordt besteed, gaat via

Nadere informatie

Voorspelbaar naar excellente digitale dienstverlening in de publieke sector. Januari 2016

Voorspelbaar naar excellente digitale dienstverlening in de publieke sector. Januari 2016 Public Sector Voorspelbaar naar excellente digitale dienstverlening in de publieke sector Januari 2016 Alle overheidsdienstverlening digitaal in 2017. Brengt innovatief imago, gemak voor de klant en kostenreductie.

Nadere informatie

Hypotheken in het tijdperk van de digitale consument Retailpad geeft richting voor hypotheekbedrijven

Hypotheken in het tijdperk van de digitale consument Retailpad geeft richting voor hypotheekbedrijven IG&H Consulting & Interim Make strategy work! Make strategy work! Hypotheken in het tijdperk van de digitale consument Retailpad geeft richting voor hypotheekbedrijven IG&H Consulting & Interim Nieuwe

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Spanningsvelden in digitale marketing Strategieën, cases, kansen en meer

Spanningsvelden in digitale marketing Strategieën, cases, kansen en meer Spanningsvelden in digitale marketing Strategieën, cases, kansen en meer Prof. dr. Peter S.H. Leeflang Prof. dr. Peter C. Verhoef Peter Dahlström MBA Dr. Tjark Freundt Rapport RUGCIC-2013-02 ISBN: 978-90-367-5935-9

Nadere informatie

Wat kan B2B leren van B2C

Wat kan B2B leren van B2C Wat kan B2B leren van B2C De 8 belangrijkste learnings over e-commerce en online marketing Dylan Mouthaan & Martijn Stomphorst 17-09-2015 Agenda Totale ontwrichting B2B commerce? Waarom online verkopen?

Nadere informatie

Alfresco Document Management

Alfresco Document Management Pagina 1 van 6 Alfresco Document Management Efficiënter kunnen (samen)werken, altijd en overal kunnen beschikken over de benodigde informatie en geen zorgen hoeven maken over IT en back-up? Lagere kosten

Nadere informatie

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Overzicht van oplossingen Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Wat u leert De opkomst van nieuwe technologieën zoals cloud, mobiliteit, sociale media en video die

Nadere informatie

Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design

Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design Vanaf Planon Accelerator 6.0 en Planon Software Suite Release 2014 Een innovatieve specialist met dertig jaar ervaring in het IWMSdomein Een partner die

Nadere informatie

Customer experience in het digitale tijdperk

Customer experience in het digitale tijdperk Customer experience in het digitale tijdperk Hoe je een klantgerichte organisatie kan bouwen Marketingmanagement is in constante evolutie. Wij leven niet in een veranderend tijdperk, maar in een verandering

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 2017 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B... 3 C... 3

Nadere informatie

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt de markt 1 het IT-landschap is aan het veranderen De risico's en uitdagingen van computerservices in meerdere omgevingen moeten

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE BUSINESS INTELLIGENCE IT is peoples business Inhoudsopgave 1 HET TEAM 2 ONZE DIENSTEN 3 BI VOLWASSENHEIDS MODEL 4 DE NIVEAUS Start klein Groei Professionaliseer Wees bepalend Voor meer informatie of een

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen

KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen Op weg naar ICT zonder zorgen Onze maatschappij verandert razendsnel onder invloed van technologische ontwikkelingen. De scheiding tussen de fysieke en virtuele wereld

Nadere informatie

Bakker Hillegom verhoogt omzet met nieuwe webwinkel

Bakker Hillegom verhoogt omzet met nieuwe webwinkel Bakker Hillegom verhoogt omzet met nieuwe webwinkel Bakker Hillegom is het grootste tuinpostorderbedrijf in Europa. Verkoop via internet wordt daarbij steeds belangrijker. The Vision Web heeft voor Bakker

Nadere informatie

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien.

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De automobielbranche ondergaat wereldwijd enorme veranderingen. Bedrijven in de sector worden steeds meer geconfronteerd

Nadere informatie

Word een mobiele onderneming

Word een mobiele onderneming OFFICE DOCUMENT&ICT SOLUTIONS Mobiliteit Word een mobiele onderneming Volgens onderzoeksbureau Gartner bedroeg het aantal smartphones wereldwijd vorig jaar zo n 6,7 miljard. En dit jaar zal dat alleen

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Januari 2015 Trends in Customer Service

Strategic Decisions Monitor Januari 2015 Trends in Customer Service Strategic Decisions Monitor Januari 2015 Trends in Customer Service In samenwerking met KIRC 2015 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere

Nadere informatie

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions Online distributiekanalen In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions 2 Agenda Hoe kiest & boekt uw gast? Uw logieswebsite Kan uw logies (gemakkelijk) geboekt worden? Hoe kiest & boekt uw gast? 3 Een

Nadere informatie

PLANON APPS. Voor Facility - en Service Management op uw smartphone

PLANON APPS. Voor Facility - en Service Management op uw smartphone PLANON APPS Voor Facility - en Service Management op uw smartphone Een innovatieve specialist met dertig jaar ervaring in het IWMS-domein Een partner die door Gartner wordt erkend als marktleider Integraal

Nadere informatie

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer 01/05 Websites Nederland over Mobile marketing Mabelie Samuels internet marketeer 02/05 Mobile marketing Kunt u zich uw eerste mobiele telefoon nog herinneren? Die van mij was een Motorola, versie onbekend,

Nadere informatie

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Webinar SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie Onderwerpen Kennismaking met TeamForce en Bazoon Hoe Internet

Nadere informatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen communicatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen  communicatie binnen e-mailcommunicatie Een guide voor het regisseren en faciliteren van e-mail als communicatiemiddel binnen organisaties met decentrale verantwoordelijkheden Powered by De inzet van e-mail als communicatiemiddel

Nadere informatie

Business Workflow innovaties in SAP S/4 HANA

Business Workflow innovaties in SAP S/4 HANA Business Workflow innovaties in SAP S/4 HANA Op dit moment vindt er wereldwijd een technologie gebaseerde bedrijfsrevolutie plaats die op het eerste gezicht geen grenzen kent. Met zeer grote snelheid worden

Nadere informatie

Ready Finance Tech Guide Retail Banken. Vodafone Power to you BANK SALDO Overschrijven. Status. Accounts

Ready Finance Tech Guide Retail Banken. Vodafone Power to you BANK SALDO Overschrijven. Status. Accounts Ready Finance Tech Guide Retail Banken Vodafone Power to you BANK SALDO 2.315 Overschrijven Status Accounts 2 Inhoud Hoofdstuk 1 De kansen samengevat Hoofdstuk 2 De kansen samengevat Hoofdstuk 3 De kansen

Nadere informatie

Private Cloud : Intelligent Hosting. [Kies de datum]

Private Cloud : Intelligent Hosting. [Kies de datum] Private Cloud : Intelligent Hosting [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze whitepaper beschrijft

Nadere informatie

Factsheet STRATEGIE & DIGITALE TRANSFORMATIE Mirabeau

Factsheet STRATEGIE & DIGITALE TRANSFORMATIE Mirabeau Factsheet STRATEGIE & DIGITALE TRANSFORMATIE Mirabeau STRATEGIE & DIGITALE TRANSFORMATIE We helpen u met resultaatgerichte strategieën en digitale transformaties De vraag hoe digitaal verder ontwikkelt

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Digital Agencies 2015

Digital Agencies 2015 Websurvey onder 117 respondenten (werkzaam bij 108 Nederlandse digital agencies), waarvan 85% directie. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van cloud- en hostingprovider True, in samenwerking met Emerce.

Nadere informatie

De universele product export

De universele product export De universele product export 1 Onze motivatie Over het algemeen is marketing één van de meest belangrijke onderdelen om aan te sturen met betrekking tot commercie. Zonder vaste klanten die uw producten

Nadere informatie

Event menu Minigids event app

Event menu Minigids event app Event menu Minigids event app Hoe en waarom een mobiele evenementen app? Introductie De evenementenbranche verandert. Een evenement is niet langer een ad hoc activiteit. Het is een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

7x Managers in de cloud

7x Managers in de cloud cloud innovation by Macaw 7x Managers in de cloud Uitkomsten van het Nationale Cloudonderzoek Bij alles wat de businessmanager voorgelegd krijgt, wil hij weten wat het hem en zijn bedrijf oplevert. Voor

Nadere informatie

Customer Experience Management

Customer Experience Management Customer Experience Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train. Grensverleggend klantcontact. Rendementsverbetering door optimale klantinteractie Een greep uit vragen die bij onze klanten leven

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

Mobile Augmented Media

Mobile Augmented Media Mobile Augmented Media The Future of Bricks-and-Mortar Samenvatting Mark Slijkhuis MSc > Introductie onderzoek Commercieel vertrekpunt Drievoudige onderzoeksdoelstelling Het gerenommeerde Marketing Science

Nadere informatie

BUSINESS CASE. Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie

BUSINESS CASE. Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie BUSINESS CASE Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie Veenman, leverancier van afdrukapparatuur en document management oplossingen, heeft in 2012 succesvol het nieuwe ERP-systeem

Nadere informatie

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost moderne uitdagingen opgelost Inhoud Moderne datacenters, moderne uitdagingen 03 Versnel uw datacenter 04 Niet alleen snel, maar ook veilig 05 IBM FlashSystem Family 06 2 Moderne datacenters, moderne uitdagingen

Nadere informatie

Optimaliseer de performance van uw dienst

Optimaliseer de performance van uw dienst Whitepaper Optimaliseer de performance van uw dienst Succes van uw online applicatie hangt mede af van de performance. Wat kunt u doen om de beste performance te behalen? INHOUD» Offline sites versus trage

Nadere informatie

Ervaar het Beste van Online. In-Store.

Ervaar het Beste van Online. In-Store. Ervaar het Beste van Online. In-Store. AOPEN maakt gebruik van de laatste ontwikkelingen op het gebied van IT met als doel de digitale communicatie binnen een winkelomgeving te versterken. Door samen te

Nadere informatie

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services CLOUD DESIGN Managed Services We ontwerpen flexibele en kosteneffectieve cloud-architecturen als fundament voor uw digitale platform(en). De ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS to ANALYTICS Voordelen Voor de Business professional Vanaf dag 1 heb je waardevolle inzichten die voor een jumpstart van uw business intelligence

Nadere informatie

Publicatie van deze opgaven mag alleen na schriftelijke toestemming van het NIMA.

Publicatie van deze opgaven mag alleen na schriftelijke toestemming van het NIMA. EXAMENOPGAVEN ONDERDEEL MEERKEUZEVRAGEN Tijd: 20 minuten Veel succes! Publicatie van deze opgaven mag alleen na schriftelijke toestemming van het NIMA. Vraag 1 Internet verkoop is niet langer gebonden

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Novell Corporate Headquarters > > > Tel: Toll-free: www.novell.com

Novell Corporate Headquarters > > > Tel: Toll-free: www.novell.com > > > De wereld wordt elke dag ingewikkelder. Ondernemers staan onder een ongekende druk die veel verder gaat dan de gebruikelijke onzekerheid waar ze aan gewend zijn. Wat staat de verschillende markten

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services BEHEER CONSULTANCY Managed Services We geven gedegen advies om de beschikbaarheid van uw platform en daarmee de user experience te verbeteren. Inclusief concrete

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

Hetty Braam. vragen aan:

Hetty Braam. vragen aan: 10 vragen aan: Hetty Braam Manager ICT & Informatiemanagement bij Timing Uitzendbureau over Sigmax als ICT partner en de overstap naar de Sigmax ONE Cloud Facts & Figures Timing Uitzendbureau 51 vestigingen

Nadere informatie

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement De Next Practice Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement Sogeti & ontwikkeling van FB 2005 De Uitdaging 4 e industriële revolutie NU!! Digitale Economie 27% heeft op dit moment een

Nadere informatie