Aanmeldingsformulier VERN leren per liter

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanmeldingsformulier VERN leren per liter"

Transcriptie

1 Aanmeldingsformulier VERN leren per liter Door invullen en ondertekenen van dit aanmeldingsformulier verklaart u zich akkoord met de deelnamevoorwaarden, zie pagina 2 en verder. Naam en voorletters cursist Adres Postcode en woonplaats adres (s.v.p. invullen!) :... Geboortedatum BSN nummer Nationaliteit Telefoonnummer Zelfstandig ondernemer Bedrijfsnaam KvK nummer Loondienst Bedrijfsnaam werkgever Contactpersoon Telefoonnummer Adres werkgever Postcode + woonplaats KvK nummer Bankrekeningnummer : JA / NEE (Doorhalen wat niet van toepassing is. Indien u ja hebt ingevuld, svp onderstaande 2 regels invullen) : JA / NEE (Doorhalen wat niet van toepassing is. Indien u ja hebt ingevuld, svp onderstaande 6 regels invullen) Bijzonderheden (evt. aanvinken) 0 ik heb al 7 uur of meer nascholing gevolgd 0 Ik wil ADR herhaling als onderdeel van de nascholing 0 Mijn huidige code verloopt eerder dan 10/09/2016 (wij nemen contact met u op voor het maken van afspraken op maat.) Ondergetekende en bevoegde heeft kennisgenomen van de deelnamevoorwaarden, meldt de deelnemer aan en verleent VERN toestemming om van bovenvermeld bankrekeningnummer eventuele naheffingfacturen (zie art 9 t/m 12 van de deelnamevoorwaarden) automatisch te incasseren. Naam bevoegd persoon Handtekening bevoegd persoon Datum Plaats Vul (per deelnemer / cursist) een aanmeldingsformulier in. Print het uit en onderteken het. Het formulier kunt

2 u daarna faxen naar of scannen en mailen naar

3 Deelnamevoorwaarden VERN leren per liter 1. Deelname aan dit programma is mogelijk: - voor bedrijven die gebruik maken van de TFC Fuel Card in Nederland, België en Luxemburg en die The Fuel Company inschakelen als intermediair voor de teruggave van accijnzen en het verrekenen van de BTW op getankte brandstof (In België en Luxemburg). 2. Door het invullen, ondertekenen en inzenden van het aanmeldingsformulier: - meldt u zich aan voor VERN leren per liter en verklaart u zich akkoord met deze deelnamevoorwaarden - vraagt u een TFC Fuel Card aan - vraagt u The Fuel Company om namens u de accijnzen terug te vorderen en om de BTW te verrekenen op de getankte brandstof bij aangesloten tankstations in Belgie en Luxemburg - wordt u het eerste jaar gratis lid van de VERN en verleent u de VERN, tot wederopzegging, machtiging om vanaf het 2 e jaar 230,- per eenheid (voertuig) per jaar aan lidmaatschapskosten te incasseren van uw bovenvermelde rekening. Bij wagenparken vanaf 10 eenheden gelden andere tarieven. Wijzigingen in het aantal eenheden dient u te melden aan de VERN. De contractstermijn is 1 jaar vanaf datum aanmelding, met stilzwijgende verlenging. Opzegging: schriftelijk, minimaal 2 maanden voor iedere vervaldatum. 3. Het VERN leren per liter programma is een 35 uur nascholingsprogramma voor Code 95 ter waarde van 1.125,- exclusief BTW, prijspeil De kosten van het programma worden betaald door The Fuel Company en de VERN, mits de deelnemer minimaal liter per jaar tankt bij deelnemende tankstations in Nederland, België en Luxemburg (zie ook artikel 9). 4. De deelname aan het programma start nadat The Fuel Company uw aanvraag heeft beoordeeld en akkoord bevonden. The Fuel Company is zelfstandig bevoegd uw aanvraag goed te keuren of af te wijzen; de VERN heeft daarin geen rol. 5. Nadat The Fuel Company uw aanvraag heeft goedgekeurd, ontvangt u van de VERN drie facturen: - een factuur voor de TFC Fuel Card ad 120,- - een factuur voor de borg van de TFC Fuel Card ad 700,- - een factuur voor de borg van het opleidingsprogramma ad 199, Nadat u beide facturen hebt voldaan, ontvangt u de TFC Fuel Card en start uw deelname aan het VERN leren per liter programma. 7. De VERN meldt u aan bij één van haar opleidingspartners. Deze partner neemt met u contact op om de nascholingscursussen te plannen. Als regel zal de eerste cursusmodule binnen 6 maanden gepand worden. 8. De opleidingen worden georganiseerd op de locaties van de VERN opleidingspartners. Voor de verplichte praktijktraining wordt gebruik gemaakt van uw eigen voertuig. 9. De looptijd van het programma is 5 jaar of liter (wat het eerst komt). Jaarlijks beoordeelt de VERN of u voldoende liter getankt hebt bij aangesloten stations. Indien u minder dan liters getankt hebt in de achterliggende 12 maanden: - controleert de VERN of u nog een resterend surplus aan getankte liters in een voorgaand jaar hebt, waarmee het tekort kan worden gecompenseerd 1 Indien u al beschikt over een TFC Fuel Card kunt u toch deelnemen aan het programma. Uw deelnameborg bedraagt dan 899,-. Deze ontvangt u terug aan het einde van het programma, conform de artikelen 10 t/m 12 van deze deelnamevoorwaarden.

4 - zo niet, dan ontvangt u van de VERN een naheffingfactuur van 0,75ct ( 0,0075) per te weinig getankte liter. NB: surplus getankte liters in een voorgaand jaar kunnen alleen worden aangewend om een tekort in één van de volgende jaren te compenseren. Na liter wordt de eindafrekening gemaakt; voor eventueel meergetankte liters binnen de periode van 5 jaar wordt geen vergoeding uitgekeerd. 10. Na 5 jaar of na getankte liters ontvangt u de deelnameborg ad 199,- retour, verminderd met eventueel openstaande naheffingfacturen. Indien de deelnameborg onvoldoende is om nog openstaande naheffingfacturen te voldoen, wordt de tankcardborg ad 700,- aangesproken. Indien ook de tankcardborg onvoldoende is om nog openstaande naheffingfacturen te voldoen, houdt de VERN voor het restantbedrag een vordering op u. 11. Indien u op eigen initiatief het programma tussentijds verlaat, wordt eveneens een eindafrekening gemaakt conform het hierboven in artikel 10 beschrevene. Reeds genoten theorie opleidingsmodules worden elk voor 225,- in de afrekening meegenomen, een reeds genoten praktijk nascholingsmodule voor 450, Indien The Fuel Company uw tankcard intrekt, wordt automatisch ook uw deelname aan het leren per liter programma beëindigd. Ook dan vindt een eindafrekening plaats conform het hierboven in artikel 10 en artikel 11 beschrevene. 13. Het nascholingsprogramma VERN leren per liter bestaat uit vier theoriemodules en een praktijkmodule. In deze modules komt een breed scala aan praktische onderwerpen aan bod. In afwijking op dit standaard programma kunt u ook de ADR-herhaling (basis of basis+ tank) volgen. U betaalt dan een eigen bijdrage van 235, Indien u bij de start van uw deelname al 7 uren of meer nascholing hebt voltooid, maken we een aangepaste planning en berekening. 15. Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW en prijspeil De VERN behoudt zich het recht voor de tarieven te corrigeren voor inflatie. De opleiding op hoofdlijnen De cursus bestaat uit 5 modules van 7 uur elk. Door het volgen van deze modules voldoet de deelnemer aan de verplichte 35-uur nascholing voor Code 95. Elke cursusmodule bestaat voor 50% uit zelfstudie (d.m.v. e-learning) en 50% uit klassikale les of praktijkles. De klassikale lessen worden uitgevoerd op de locatie van één van de aangesloten opleidingsinstituten. De praktijkles wordt uitgevoerd met het eigen voertuig van de cursist, waarbij het begin- en eindpunt liggen op de locatie van één van de aangesloten opleidingsinstituten. De theoriemodules zullen worden geclusterd, zodat de deelnemer twee theoriemodules op 1 dag volgt, volgens onderstaand schema:

5 e-learning klassikale lesdag 1 e-learning klassikale lesdag 2 3,5 uur uur voor Module 1 3,5 uur voor Module 2 ochtend: Module 1 middag: Module 2 3,5 uur uur voor ochtend: Module 4 Module 4 3,5 uur voor middag: Module 5 Module 5 De praktijkdag bestaat uit 4,5 uur e-learning en 2,5 uur praktijkles in het eigen voertuig van de deelnemer. Per module volgt de deelnemer eerst de e-learning en daarna de klassikale les of de praktijkles. De e-learning mag worden gevolgd binnen 10 dagen voorafgaand aan de klassikale les of de praktijkles. De inhoud van de cursusmodules is (op hoofdlijnen): - Module 1 theorie: Verhoging verkeersveiligheid en schadepreventie, o.a.: eigen gedrag, gedrag van andere weggebruikers, kantelgevaar, technische veiligheidssystemen, adequaat optreden bij ongevallen, (basis) eerste hulp bij ongevallen. - Module 2 theorie: Markt en imago, o.a.: imago van de chauffeur, imago van het bedrijf, sociale vaardigheden, omgaan met klachten, controle op onderhoud en veiligheid, kostenaspecten, actuele verkeersregels, dode hoek ongevallen. - Module 3 praktijk: HNR / Economisch rijden, o.a.: principes en toepassing van HNR, voertuigtechniek, brandstof besparende accessoires, bedrijfseconomische aspecten. - Module 4 theorie: Lading zekeren en gezondheid, o.a.: fysieke en mentale gezondheid, gezonde voeding, alcohol / medicijnen / drugs, het belang van ladingzekeren, vastzet technieken, (persoonlijke) veiligheid bij laden en lossen. - Module 5 theorie: Wet- en regelgeving, o.a.: Wet wegvervoer goederen, sociale wetgeving, vreemdelingenwet, rij- en rusttijden, digitale tachograaf Planning Binnen uw regio meldt de VERN u aan bij een aangesloten opleider. Deze opleiders zijn door de VERN geselecteerd en getraind. De betreffende opleider neemt contact met u op en plant in overleg met u de cursusdagen. VERN is geen partij in het overleg tussen u en de opleider m.b.t. het plannen van de cursusdagen. Ook eventuele wijzigingen en annuleringen dient u zelf met de opleider af te stemmen. Wij wijzen u erop dat hier kosten aan verbonden kunnen zijn. Wél garandeert de VERN dat u in staat zult worden gesteld de cursusmodules te volgen en dat de planning in redelijk overleg met u tot stand zal komen. Toezicht Alle nascholingscursussen staan onder toezicht van de divisie CCV van het CBR. Op de uitvoering wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. Voor het aanmelden en wijzigen van cursisten en cursusdata hanteert het CBR richtlijnen. Onze opleiders zijn verplicht om aan die richtlijnen te voldoen.

Vrijwillige voortzetting na ontslag

Vrijwillige voortzetting na ontslag Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting na ontslag Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen. Dat heeft als gevolg dat u minder of geen pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier lidmaatschap inclusief een originele pasfoto en doorlopende SEPAmachtiging

Aanmeldingsformulier lidmaatschap inclusief een originele pasfoto en doorlopende SEPAmachtiging Geachte heer, mevrouw, Hartelijk dank voor uw interesse in een lidmaatschap bij onze vereniging. De Koninklijke Vereniging de Friesche Elf Steden gaat in 2015 onderzoeken of het mogelijk is om alle leden

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting Inhoud 1. Aanleiding p. 1 2. Project of plan/programma vindt plaats op Nederlands grondgebied: Nederland

Nadere informatie

Eenvoudig veranderen. van betaalrekening

Eenvoudig veranderen. van betaalrekening Eenvoudig veranderen van betaalrekening Overstapservice, een handig hulpmiddel De Overstapservice is een initiatief van de gezamenlijke banken in Nederland. Deze service maakt veranderen van betaalrekening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bestemd voor dierenpensions die lid zijn van de Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo

Algemene voorwaarden bestemd voor dierenpensions die lid zijn van de Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo Burgers hondenpension is aangesloten bij de organisatie DIBEVO, wat staat voor vakbekwaamheid en kwaliteit. Wij hanteren dan ook de Algemene Voorwaarden DIBEVO-dierenpensions, welke vanaf 1 januari 2008

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een formele zorgaanbieder

Zorgovereenkomst met een formele zorgaanbieder Zorgovereenkomst met een formele zorgaanbieder Deze zorgovereenkomst kunt u gebruiken voor het maken van afspraken met een formele zorgaanbieder. Om vast te stellen of een zorgverlener een natuurlijk persoon

Nadere informatie

het bildt ferwerderadiel menaldumadeel franekeradeel ZELF AAN DE SLAG Pas uw woning aan naar uw eigen wensen. Huur- en koopwoningen tussen Wad & Stad

het bildt ferwerderadiel menaldumadeel franekeradeel ZELF AAN DE SLAG Pas uw woning aan naar uw eigen wensen. Huur- en koopwoningen tussen Wad & Stad het bildt ferwerderadiel menaldumadeel franekeradeel ZELF AAN DE SLAG Pas uw woning aan naar uw eigen wensen. Huur- en koopwoningen tussen Wad & Stad ZELF AAN DE SLAG U moet zich als huurder thuis voelen

Nadere informatie

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET I. Inleiding Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften die gelden voor werkgevers in de branche kinderopvang die gebruik willen maken van het door Stichting Bureau

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen Algemene Leveringsvoorwaarden Hemel-bed, gevestigd te Amersfoort, Manegebaan 12, 3816AD. Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland inschrijvingsnummer :31031020 BTW-nummer: NL088667443B01 Algemene

Nadere informatie

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij:

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij: Belastingdienst Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan (naam instelling of vereniging) De gift

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR INSTANDHOUDINGSSUBSIDIE GEMEENTELIJKE MONUMENTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR INSTANDHOUDINGSSUBSIDIE GEMEENTELIJKE MONUMENTEN AANVRAAGFORMULIER VOOR INSTANDHOUDINGSSUBSIDIE GEMEENTELIJKE MONUMENTEN Met dit formulier kunt u een financiële bijdrage aanvragen voor de instandhouding van een gemeentelijk monument: - subsidie van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van

Nadere informatie

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r. Stappenschema

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r. Stappenschema Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r. Stappenschema Gezamenlijke Verklaring op hoofdlijnen: doel en inhoud In 2005 hebben Nederland en Duitsland een Gezamenlijke Verklaring

Nadere informatie

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap 17a Inschrijving ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap print wis - clear Waarom dit formulier? Dit is een formulier waarmee u aan het handelsregister kunt opgeven dat een vennootschap onder

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een partner of familielid

Zorgovereenkomst met een partner of familielid vink aan ja vink aan ja, vink aan ja, vink aan nee vink aan voogd vink aan bewindvoerder aan curator aan man Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst met een partner of familielid Dit is een zorgovereenkomst

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een partner of familielid

Zorgovereenkomst met een partner of familielid vink aan ja vink aan ja, vink aan ja, vink aan nee vink aan voogd vink aan bewindvoerder aan curator aan man Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst met een partner of familielid Dit is een zorgovereenkomst

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND LEVERINGEN EN/OF DIENSTEN Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, AIV voor leveringen en diensten 2006-01 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie