Zoals afgesproken zenden wij u ons voorstel in het kader van de het initiatief van de stuurgroep inowit.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zoals afgesproken zenden wij u ons voorstel in het kader van de het initiatief van de stuurgroep inowit."

Transcriptie

1 Brandweer Brabant Noord Mevrouw H. van Kessel Postbus AE 's-hertogenbosch Datum : 28 augustus 2013 Behandeld door : R. Awater Ons kenmerk : Off Telefoon : Bijlage(n) : - Uw kenmerk : - Onderwerp: Safety Maps Light doorontwikkeling Geachte mevrouw van Kessel, beste Hendriëtte, Zoals afgesproken zenden wij u ons voorstel in het kader van de het initiatief van de stuurgroep inowit. Zoals in de bepalingen van het inowit initiatief aangegeven dient een voorstel gebaseerd te zijn op een werkelijke behoefte vanuit het primaire of ondersteunende proces (risicobeheersing, incidentbestrijding, crisisbeheersing, bedrijfsvoering). Samen met u hebben wij hierover nagedacht en de mogelijkheid onderkend om SafetyMaps Light verder door te ontwikkelen. Het project DOIV van Brandweer Brabant Noord voorziet in de eerste fase van het project DOIV in een informatiesysteem, waarin de volgende elementen centraal staan: Het maken en beheren van de Digitale Bereikbaarheid Kaarten (DBK) volgens landelijke afspraken Het ontsluiten van landelijke en eigen basisregistraties Het genereren van management informatie op basis van het dekkingsplan en incidentgegevens De tweede fase van het project loopt in de periode september 2013 tot september De nadruk zal liggen op het verder ontsluiten van basisregistraties (o.a. risicokaart, Regionale Operationele Procedures, snelwegen, spoorwegen, etc.), het uitbreiden van de management informatie en het beschikbaar stellen van functionaliteit aan de bronhouder, die daarmee zijn eigen brandweertactische gegevens kan bijhouden (SafetyMaps Light). SafetyMaps Light is reeds onderdeel van de levering van Falck, zij het specifiek gericht op de mogelijkheid om geautoriseerd bronhouders toegang te geven tot SafetyMaps. In dit voorstel willen wij een suggestie doen voor het toevoegen van extra functionaliteit in SafetyMaps Light en/of het ontwikkelen van SafetyMaps Light Web. Hierdoor wordt het mogelijk om SafetyMaps Light aan een (veel) bredere doelgroep dan voorzien beschikbaar te stellen. Dit zal de brandweer tegen een betrekkelijk lage inspanning veel bruikbare gegevens in de vorm van vrijwel direct bruikbare en ontsluitbare DBK s opleveren.

2 Architectuur Onderstaand is schematisch de architectuur aangegeven van de omgeving waarvan SafetyMaps Light onderdeel is. De gegevens van de noodorganisatie staan centraal. De gebruiker van het object houdt deze gegevens zelf bij in SafetyMaps Light; Deze worden door de afdeling preparatie van brandweer Brabant Noord gecontroleerd en aangevuld; De architectuur van DOIV zorgt voor de onmiddellijke beschikbaarheid van de informatie in de GIS viewer. Figuur 1. Architectuur SafetyMaps Light De gebruiker/beheerder van een OMS-object is verantwoordelijk voor het verstrekken van actuele gegevens met betrekking tot het brandmeldsysteem (OMS), de noodorganisatie (BHV organisatie en contactgegevens) en de brandweertactische gegevens (DBK, o.a. de brandweeringang, afsluiters, aanwezigen). Op dit moment wordt een deel van deze gegevens bijgehouden in het systeem van Siemens (OMS en contactgegevens). Een ander deel wordt bijgehouden in DOIV (DBK via SafetyMaps). In de nieuwe situatie (DOIV 1 fase 2 binnen de levering van Falck) krijgt de gebruiker (objecteigenaar/-beheerder) v.w.b. de brandweer tactische gegevens van zijn object toegang tot DOIV via SafetyMaps Light. De toegang tot het systeem wordt geregeld via login en wachtwoord. De beheerder van DOIV is hiervoor verantwoordelijk. De layout van SafetyMaps Light zal vrijwel gelijk zijn aan die van SafetyMaps, de applicatie waarmee de afdeling operationele voorbereiding de DBK maakt en beheert. SafetyMaps Light stelt een objecteigenaar in staat om alle eigen brandweertactische gegevens te muteren en te synchroniseren met de DBK server. Dat wil zeggen dat de gegevens op de server tijdens het synchroniseren worden overschreven met de gewijzigde cq. aangevulde gegevens. Wij stellen voor niet meer dan dat aan functionaliteit te bieden teneinde de potentiele gebruiker van

3 SafetyMaps Light niet teveel te vermoeien met allerlei features die de applicatie kan ondersteunen. Keep it simpel stimuleert in dit geval de gebruiker om de applicatie ook daadwerkelijk te gaan gebruiken. Ontwikkelingen In de toekomst zien wij onderstaande ontwikkelingen en gerelateerde behoefte: 1. SafetyMaps Light In het kader van DOIV 1 (fase 2) zal Brandweer Brabant Noord SafetyMaps Light verstrekken aan een aantal object eigenaren. Deze gaan rechtstreeks in de database (DBK- Server) waarvoor zij geautoriseerd bijhouden. Wijzigingen worden gemeld aan de brandweer afdeling preventie / operationele voorbereiding die de wijzigingen in de DBK op de DBK server opent en beoordeelt op impact op de veiligheid, inzet, etc. Vermoedelijk zijn dit reeds aangewezen locaties waarvoor een DBK wordt bijgehouden (denk aan BRZO bedrijven, grotere openbare objecten, objecten waar grotere groepen minder zelfredzamen wonen, evenementenhallen, etc.); 2. SafetyMaps Light + De behoefte om (vele) objecteigenaren/-beheerders van bijvoorbeeld openbare gelegenheden als cafe s, disco, kantoor verzamelgebouwen, lichte industrie via het web toegang te geven tot een DBK die eenmalig voor hen is aangemaakt en daarna door de objecteigenaar/-beheerder, via autorisatie ontsloten en beheerd kunnen worden. Voordat een DBK in de database geplaatst wordt, zal deze tijdelijk opgeslagen worden in een tussen database. De brandweer signaleert dit, opent de DBK, beoordeeld deze en indien definitief wordt deze opgeslagen in de DBK-server; 3. SafetyMaps Light Web Zelfde doelgroep als onder punt 2 die via het web op verzoek van de brandweer zelf in hun zeer basis aangemaakte DBK de brandweer tactische gegevens invoeren en beheren. Ter voorbereiding is het BAG object door de DBK beheerder van brandweer Brabant Noord reeds geselecteerd en daardoor voorbereid tot aan de stap plaatsen brandweer tactische tekens evenals de persoonlijk login aan betreffend object is gekoppeld. Het voornaamste verschil is dat de objecteigenaar/-beheerder via een wizard zijn eigen DBK maakt. Denk aan menu begeleide stappen als: we gaan nu de gasafsluiter plaatsen. Sleep dit icon naar de plaats waar zich in uw pand de gasafsluiter bevindt. Dank u. We gaan nu de secundaire in-/uitgangen in uw pand plaatsen. Sleep dit symbool. Voordat een DBK in de database geplaatst wordt, zal deze tijdelijk opgeslagen worden in een tussen database. De brandweer ziet dit, opent de DBK, beoordeeld deze en indien akkoord wordt deze definitief wordt deze opgeslagen in de DBK-server (en zo ontsloten binnen DOIV); Het verschil tussen opties 1 en 2 in vergelijking met optie 3 is de zelfstandigheid van de gebruiker. Voor de opties 1 en 2 dienen de gebruikers een beperkte opleiding SafetyMaps Light te krijgen. De gebruiker moet immers weten hoe de applicatie in basis werkt en wat er verwacht wordt van de gebruikers met betrekking tot het aanvullen/completeren van de DBK. Dit organiseren kost inspanning vanuit de brandweer en zal zich daarom beperken tot een selectie groep bedrijven/ objecteigenaren en beheerders. Om gebruik te kunnen maken van SafetyMaps Light Web is geen

4 opleiding of instructie nodig. Enkel een brief vanuit de brandweer met daarin de doelstelling waarom de brief verstuurd wordt en een website adres met persoonlijk login volstaat. De applicatie begeleidt de gebruiker na het inloggen via een wizard van a t/m z. Resultaat is dat de brandweer een DBK ontvangt die gecontroleerd kan worden en daarna al dan niet na een schouw ter plaatse- opgeslagen kan worden op de DBK-server. Ons voorstel Ad 2. SafetyMaps Light zal in dit geval worden doorontwikkeld met een extra controleslag op basis van de dezelfde layout (schermen) en gebruik maken van (onderliggend) Mapinfo. De applicatie toont de beheerder bij de brandweer in een kaartlaag welke wijzigingen zijn aangebracht. Hoe dit te doen is op twee manieren mogelijk: Optie A: De objectbeheerder krijgt de volledige functionaliteit ter beschikking, en kan daarmee alle brandweertactische gegevens van zijn object wijzigen; Optie B: De objectbeheerder krijgt een beperkte wijzigingsbevoegdheid. Optie A: De objectbeheerder draagt volledige verantwoordelijkheid voor het beschikbaar stellen van alle informatie, die de brandweer nodig heeft tijdens de eerste 10 minuten van een inzet. Zodra de objectbeheerder klaar is met het wijzigen van de DBK, slaat hij de gegevens op. Zodra de objectbeheerder klaar is met wijzigen, bewaart hij de gegevens via de functie Opslaan gegevens. Deze gegevens komen in een aparte database op de DBK server te staan. Na afloop van het synchronisatieproces volgt een dialoog, waarin hij de volgende gegevens kan invullen: - naam gebruiker - contactgegevens ( , telefoon) - omschrijving (reden van de wijziging) - Datum en tijd worden automatisch ingevuld Deze gegevens worden automatisch gerapporteerd aan de afdeling operationele voorbereiding via een . Tevens wordt dit vastgelegd in een database (op te roepen via SafetyMaps). De afdeling operationele voorbereiding controleert op regelmatige basis de gewijzigde objectgegevens. Dit kan eenvoudig plaatsvinden door een functionaliteit die de gemaakte wijzigingen t.o.v. de laatstbekende DBK van betreffend object (grafisch) weergeeft. Na goedkeuring wordt de DBK via de functie DBK goedkeuren gesynchroniseerd met de DBK server. Daarmee komt de informatie direct beschikbaar via de GIS viewer voor zowel de koude als de warme organisatie. Optie B: De objectbeheerder krijgt beperkte wijzigingsbevoegdheid. Hij kan slechts enkele gegevens wijzigen (nader af te stemmen): - Brandweeringang - BMC/nevenpaneel - BHV aanwezig J/N

5 - contactgegevens - aanwezigen Zodra de objectbeheerder klaar is met wijzigen, bewaart hij de gegevens via de functie Opslaan gegevens en synchroniseren. De gegevens worden vervolgens automatisch gesynchroniseerd met de DBK server. Zolang dit proces draait, blijft de applicatie actief. Na afloop van het synchronisatieproces volgt een dialoog, waarin hij de volgende gegevens kan invullen: - naam gebruiker - contactgegevens ( , telefoon) - omschrijving (reden van de wijziging) - Datum en tijd worden automatisch ingevuld Deze gegevens worden automatisch gerapporteerd aan de afdeling operationele voorbereiding via een . Tevens wordt dit vastgelegd in een database (op te roepen via SafetyMaps). De aangepaste gegevens komen beschikbaar via de GIS viewer. Op alle werkplekken binnen het domein BBN kan de gebruiker alle actuele DBK s inzien. Omdat de UI van de GIS viewer reeds voorbereid is op het gebruik via een tablet, kan de repressieve organisatie er ook al gebruik van maken. Uiteraard moet de inrichting van het mobiele netwerk van BBN hierop aangepast worden, zodat de officier in het veld te allen tijde kan beschikken over deze belangrijke informatie. Ad 3. SafetyMaps Light zal in dit geval worden doorontwikkeld tot een volwaardige webversie met een extra controle functionaliteit (als Ad 2) maar geheel ontwikkeld zijn voor het gebruik door leken. Zonder enige opleiding zal de gebruiker (objecteigenaar/-beheerder) door de applicatie begeleid in staat moeten zijn om de belangrijkste brandweertactische gegevens in de kaart te plaatsen. Op deze manier kunnen grotere groepen objecteigenaren-/beheerders bereikt worden met een minimale inspanning vanuit de brandweer. Investeringen Zoals aangegeven is de ontwikkeling van SafetyMaps Light reeds gegund aan Falck en onderwerp van levering in DOIV 1, fase 2. De kosten voor SafetyMaps Light+ en Safety Maps Light Web zijn hieronder aangegeven. De daadwerkelijke ontwikkelkosten liggen hoger dan de vermelde prijs. Falck investeert ook in de ontwikkeling van beide producten omdat er mogelijkheden zijn tot wederverkoop van met name SafetyMaps Light Web. Initiële investering Jaarlijks terugkerende kosten inclusief hosting SafetyMaps Light Onderdeel levering DOIV 1 fase 2 Onderdeel levering DOIV 1 fase 2 SafetyMaps Light , (extra database) SafetyMaps Light Web , (extra database, server en webserver) Alle prijzen zijn exclusief BTW

6 Op de jaarlijkse kosten van SafetyMaps Light+ en SafetyMaps Light Web na, zullen de voorwaarden voor het beheer en de exploitatie van DOIV fase 1 zoals contractueel vastgelegd tussen Falck en brandweer Brabant Noord, van toepassing zijn. Falck rekent geen meerkosten m.u.v. de in bovenstaande tabel vermelde jaarlijkse kosten. Indien zowel SafetyMaps Light+ en SafetyMaps Light Web beiden in opdracht worden gegeven zal Falck beide producten opleveren voor ,- Indien te danken aan (actieve) bemiddeling van brandweer Brabant Noord herverkoop van SafetyMaps Web plaatsvindt, zal Falck per nieuwe klant 10% van de initiële verkoop inkomsten in mindering brengen op de jaarlijkse kosten die brandweer Brabant Noord aan Falck verschuldigd is voor DOIV 1. Planning Falck zal zich inspannen om een of beide producten nog in 2013 aan brandweer Brabant Noord op te leveren. Randvoorwaarden Brandweer Brabant Noord is verantwoordelijk voor het autorisatiebeheer en het verstrekken van (indien nodig ) opleiding aan potentiële gebruikers van SafetyMaps Light+ of SafetyMaps Light Web. Na opdrachtverstrekking maken Falck en brandweer Brabant Noord nadere afspraken m.b.t. de exacte functionele details waarbij in basis niet afgeweken wordt van de specificaties van de te beheren gegevens in SafetyMaps Light als beschreven in het bestek DOIV publicatienummer BRWBN ; Facturatie zal plaatsvinden op basis van 50% bij opdrachtverstrekking en 50% bij oplevering aan opdrachtgever; Deze offerte is open voor acceptatie tot 31 oktober Contactpersoon Na gunning van de opdracht zal ondergetekende namens Falck AVD als contactpersoon fungeren. Wij gaan er vanuit dat u namens de opdrachtgever als contactpersoon optreedt. Mochten er over de offerte nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende. Graag vernemen wij uw reactie op dit voorstel. Met vriendelijke groet, Ruud Awater

7 Safety Consultant Falck AVD

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Tracer 4.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (CRM) en Bedrijfsmiddelenbeheer (ERP) software oplossingen. Bedrijf : Tracer ICT Blad 2 van 58 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hoofddocument 3 Offerteaanvraag / Programma van Eisen voor Perceel 1 en 2

Hoofddocument 3 Offerteaanvraag / Programma van Eisen voor Perceel 1 en 2 Niet-Openbare Europese aanbesteding Landelijk Crisis Management Systeem Publicatienummer 2010/S 184-281416 Hoofddocument 3 Offerteaanvraag / Programma van Eisen voor Perceel 1 en 2 Zoetermeer 26 november

Nadere informatie

Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies

Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Versie 1.1 Datum Mei 2014 Status Definitief Auteur Con Sadée 1 INLEIDING TOT DE DIENSTVERLENING...

Nadere informatie

Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol. Denk ondernemend. Denk Bol. Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951

Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol. Denk ondernemend. Denk Bol. Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951 Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol Datum: d.d. 26-11-2014 Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951 Denk ondernemend. Denk Bol. Inhoudsopgave 1. Welke voordelen biedt Mijn Bol?...

Nadere informatie

Uren 7x24: Urenregistratie op internet

Uren 7x24: Urenregistratie op internet Uren 7x24: Urenregistratie op internet HOME Met Uren 7x24 heeft u een zeer compleet en uitgebreid urenregistratiepakket tot uw beschikking. U kunt niet alleen uw bestede uren bijhouden, maar u creëert

Nadere informatie

Service Level Agreement ENOVIA ondersteuning

Service Level Agreement ENOVIA ondersteuning auteur m.damen datum kenmerk infostrait Hoofdweg 78-B 7371 AK Loenen (Gld) www.infostrait.nl Inhoud Inleiding... 2 1.1 Nul situatie alleen van toepassing bij eerste afsluiting... 2 SLA componenten... 3

Nadere informatie

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5 Handleiding Ruitenburg Online Cliënt versie 3.5 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications B.V. met een abonnement

Nadere informatie

Feed handleiding One Stop Webshop en Admarkt van Marktplaats Zakelijk

Feed handleiding One Stop Webshop en Admarkt van Marktplaats Zakelijk Feed handleiding One Stop Webshop en Admarkt van Marktplaats Zakelijk Inhoudsopgave Introductie Pagina 3 De voordelen van Admarkt Topadvertenties op een rij Pagina 4 Het gemak van een koppeling tussen

Nadere informatie

SUITE4SOCIALE REGIE. Productinformatie release 4

SUITE4SOCIALE REGIE. Productinformatie release 4 SUITE4SOCIALE REGIE Productinformatie release 4 Productinformatie Suite4Sociale Regie Release 4 (Documentversie 4.0 28 augustus 2014) 1 Inleiding en leeswijzer... 5 2 Over de Suite4Sociale Regie... 6 3

Nadere informatie

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Versie 1.0 dd.14-3-2011 Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Index 1. INLEIDING... 2 1.1. GEBRUIKTE SYMBOLEN... 2 1.2. UW DIENSTVERLENER... 3 2. INGEBRUIKNAME MOBIDM... 3 2.1. ALGEMEEN... 3 2.2. INLOGGEN...

Nadere informatie

Mamut Business Software. Introductie. Mamut Enterprise Klant- en Partner Web

Mamut Business Software. Introductie. Mamut Enterprise Klant- en Partner Web Mamut Business Software Introductie Mamut Enterprise Klant- en Partner Web Introductie in uitbreiding van Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Klant- en Partner Web Versjon: 12 Innhoud KLANT- EN PARTNER

Nadere informatie

Handleiding kasten Extern documentenbeheer

Handleiding kasten Extern documentenbeheer Handleiding kasten 1. Inleiding... 3 2. Voorbereiding en organisatie... 4 2.1. Fysieke locatie van de kast(en) bepalen... 4 2.1.1. Ftp of http-server instellingen... 4 2.1.2. Locatie op je eigen boekhoudserver

Nadere informatie

HOSTING imuis ONLINE OP DE SERVER VAN DE ACCOUNTANT OF HOSTINGPARTIJ

HOSTING imuis ONLINE OP DE SERVER VAN DE ACCOUNTANT OF HOSTINGPARTIJ HOSTING imuis ONLINE OP DE SERVER VAN DE ACCOUNTANT OF HOSTINGPARTIJ Internetboekhouden op uw eigen server hosten via imuis Online (Web-Based) brengt veel voordelen met zich mee, maar wij adviseren wel

Nadere informatie

Binnengemeentelijke leveringen. Scenario s en impact op gemeentelijke informatiearchitectuur

Binnengemeentelijke leveringen. Scenario s en impact op gemeentelijke informatiearchitectuur Binnengemeentelijke leveringen Scenario s en impact op gemeentelijke informatiearchitectuur 1 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Samenvatting... 8 2.1 Aanleiding voor dit rapport... 8 2.2 Contextschets... 8 2.3

Nadere informatie

14+netnummer Antwoord. Handleiding. Aanvraag & Implementatie. 14+netnummer Antwoord

14+netnummer Antwoord. Handleiding. Aanvraag & Implementatie. 14+netnummer Antwoord Handleiding Aanvraag & Implementatie 14+netnummer Antwoord Handleiding aanvraag en implementatie 14+netnummer Versie 8 4 augustus 2008 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 2 Achtergrond en doel van de 14+netnummers

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie

Handleiding Tracer Systems CRM/ERP software

Handleiding Tracer Systems CRM/ERP software Tracer 3.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (C.R.M.) en Bedrijfsmiddelenbeheer (E.R.P.) software oplossingen. Handleiding Tracer Systems CRM/ERP software Inhoudsopgave 1. Werken met relatiebeheer

Nadere informatie

Seneca B.V. Elektronicaweg 31 2628 XG Delft Nederland T +31(0)15-251 37 00 F +31(0)15-251 37 01 E info@smartsite.nl I www.smartsite.

Seneca B.V. Elektronicaweg 31 2628 XG Delft Nederland T +31(0)15-251 37 00 F +31(0)15-251 37 01 E info@smartsite.nl I www.smartsite. Seneca B.V. Elektronicaweg 31 2628 XG Delft Nederland T +31(0)15-251 37 00 F +31(0)15-251 37 01 E info@smartsite.nl I www.smartsite.nl Productdocumentatie SmartInstant De on-time, on-budget website op

Nadere informatie

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Handleiding configureren correctieservice in Suwinet-Inkijk Mei 2011 1.! Digitaal klantdossier heeft alleen waarde als je erop kunt vertrouwen

Nadere informatie

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Common Questions CeneSam, Februari 2014 Executive Summary Een voordeel van Cloud computing is dat software en gegevens in datacenters staan die beheerd worden door

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument

Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument Europese aanbesteding Inzake Project GOUD (Gezamenlijke Ontwikkeling Uniforme rijksdesktop) Kenmerk: B&C/2007-851M WEB Versie Publicatienummer: 2007/S

Nadere informatie

Workanizr CRM Functionaliteiten

Workanizr CRM Functionaliteiten Workanizr CRM Functionaliteiten Relatiebeheer... 2 Beheren van bedrijfs- en relatiegegevens... 2 CRM op maat... 2 Categorisering... 2 Zoeken en filteren... 2 Zoekfunctie... 2 Filters... 3 Contacten en

Nadere informatie

GETTING STARTED. Provinciaal Agressie Registratiesysteem PAR

GETTING STARTED. Provinciaal Agressie Registratiesysteem PAR GETTING STARTED Provinciaal Agressie Registratiesysteem PAR Handleiding Technische Implementatie Versie 1.3 Hengelo, 7 januari 2013 Inhoud 1 Samenvatting implementatie 3 1.1 Overzicht van de PAR implementatie

Nadere informatie

SUPPORT CENTER PROCEDURE

SUPPORT CENTER PROCEDURE Visma DBS BV Modemweg 37 3821 BS AMERSFOORT T: 033 45.45.111 Postbus 747 3800 AS AMERSFOORT F: 033 45.45.199 Internet: www.vismadbs.nl I: info-dbs@visma.com SUPPORT CENTER SUPPORT CENTER PROCEDURE Pagina

Nadere informatie

Handleiding Cliënt Online

Handleiding Cliënt Online Handleiding Cliënt Online Cliënt versie 3.5 Handleiding Cliënt Online // 1 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications

Nadere informatie

Data archiving in een digitale wereld

Data archiving in een digitale wereld Data archiving in een digitale wereld Routekaart voor de archivering van gestructureerde gegevens Drs. Jeroen Tegelaar, drs. Peter Kuiters en drs. Jan Geurtsen Data archiving wordt onterecht vaak alleen

Nadere informatie