DIT IS EEN BIJLAGE BIJ HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID OVERHEID & ICT.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIT IS EEN BIJLAGE BIJ HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID OVERHEID & ICT."

Transcriptie

1 DIT IS EEN BIJLAGE BIJ HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID NR. 1 SEPTEMBER 2013 OVERHEID & ICT RONDETAFE LGESPREK MET INDRING E BETOGEN OV NDE E R DE HOGE VLUCH T DIE ICT IN ONS DAGELIJ KS HEEFT GENO LEVEN MEN EN DE INVLOED VAN DE PUBLIEKE OP INIE DIGITAAL WAAR HET KAN, PERSOONLIJK WAAR HET MOET De rijksdienst streeft ernaar om in 2017 volledig ditaal te werken. Stef Blok vertelt. featuring GEMEENTE URK Als eerste volledig in de cloud HOLLANDS GLORIE Het collectief van innovatieve bedrijven BGT De Basisregistratie Grootschalige Topografie

2 2 SEPTEMBER 2013 VOORWOORD Nederland is de Digital Gateway to Europe en vraagt om een overheid die ICT effectief en efficiënt inzet, stelt Minister voor Wonen en Rijksdienst Stef Blok. Slimme samenwerking is onmisbaar hierbij. ICT voor verbetering dienstverlening en eigen organisatie Stef Blok MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Stef Blok is sinds november 2012 minister voor Wonen en Rijksdienst. Hij is een geschoold bedrijfskundige en hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met financiën, economische zaken, sociale zaken en rijksuitgaven. In was hij VVD-fractievoorzitter. Een kleine, efficiënte en doelmatige overheid die met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven bereikt vraagt volgens hem om flexibilisering, waarbij ICT een belangrijke rol speelt. De combinatie overheid en ICT leidt tot boeiende discussies over onderwerpen als complexiteit van ICTprojecten, het samenbrengen van expertise, de rol van het bedrijfsleven en samenwerking tussen overheid en het bedrijfsleven. Het Rijk is sinds een aantal jaren intensief bezig met deze onderwerpen. Om hier op de juiste wijze mee om te gaan, beschikken alle ministeries inmiddels over een CIO. Er zijn heldere afspraken gemaakt over een betere beheersing van ICT-projecten. Projecten als digitaal inkopen, het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving en het project Kantoorautomatisering, Werkplek en Netwerken bij het UWV. Convenant samenwerking Een belangrijke ontwikkeling is de reductie van de afhankelijkheid van deskundigheid vanuit het bedrijfsleven door meer kennis op te bouwen in de eigen organisatie met de inrichting van I-interim, een pool van interne ICT-projectleiders. Dat betekent niet dat de samenwerking met het bedrijfsleven nu minder belangrijk wordt. Integendeel, de onderlinge samenwerking is sterk verbeterd. We hebben een convenant met de ICT-sector met een uitgebreide agenda voor vergaande samenwerking en goed contact met het CIO Platform. Dit kwam onder andere tot uiting in samenwerking die leidde tot een snelle en adequate reactie op de Diginotar-kwestie en op recente DDoSaanvallen. Hervormingsagenda Het ICT-beleid van het Rijk richt zich op verbetering van de dienstverlening aan burgers en bedrijven en op het verbeteren van de eigen bedrijfsvoering. Uitgangspunt voor de bedrijfsvoering is de I-strategie, waarin is vastgelegd dat we zoveel mogelijk gebruik maken van generieke voorzieningen, die worden aangeboden door een beperkt aantal interne dienstverleners. We gaan naar een meer geconcentreerde infrastructuur. Een goed voorbeeld daarvan is de consolidatie van de datacenters van het Rijk, van 64 naar 4. Dat levert niet alleen financiële besparingen op, maar leidt ook tot een veiliger en efficiënter beheer, door afname van complexiteit. Met mijn Hervormingsagenda ga ik nog een stap verder. Het streven is dat de rijksdienst in 2017 volledig digitaal werkt, zowel in dienstverlening aan burgers als binnen de organisatie. Daaraan koppelen we de ambitie dat burgers dan nog maar eenmalig gegevens hoeven aan te leveren aan de rijksdienst. Hierbij vergeten we onze medeburgers die minder makkelijk met digitale informatie uit de voeten kunnen zeker niet. Digitaal waar het kan en persoonlijk waar het moet. Kennisopbouw Als overheid hechten we veel waarde aan opleidingen. Niet alleen voor onze eigen ICT ers, maar ook voor het management; de opdrachtgevers van projecten. En zeker ook voor burgers. We investeren nadrukkelijk in kennisopbouw. Een goed voorbeeld hiervan is het Techniekpact met bedrijven, onderwijsinstellingen, werknemers, regio s, scholieren en studenten. Daarmee willen we niet alleen zorgen dat jongeren vaker kiezen voor een toekomst in technische sectoren als de ICT, maar ook dat ouderen en werklozen zich omscholen voor de banen waar vraag naar is in de huidige en toekomstige interneteconomie. Samenvattend werkt het kabinet er hard aan om de positie van Nederland als Digital Gateway to Europe verder te versterken. STEF BLOK TIP VAN DE REDACTIE P11 Meer efficiëntie door gebundelde informatie via BGT LEES MEER OP: OVERHEID & ICT 1E EDITIE, SEPTEMBER 2013 Head of Content & Design: Stella van der Werf Designer: Imre Engbers Managing Director: Marc Reineman Project Manager: Guido Duij zers Business Developer: Anko Steenbeek Gedistribueerd: Het Financieele Dagblad, september 2013 Drukkerij: Drukkerij Noordholland Mediaplanet contact informatie: Telefoon: Fax: Dit is een bij lage bij het Financieele Dagblad. De inhoud van deze bij lage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelij kheid van de Telegraaf. Mediaplanet ontwikkelt hoogwaardige bij lagen die zich richten op een specifi ek thema en de daarbij behorende doelgroep. Zo brengen wij lezer en adverteerder dichter bij elkaar. Copyright Mediaplanet Publishing House Volledige of gedeeltelij ke verveelvoudiging, openbaarmaking of overname van deze publicatie is slechts toegestaan met toestemming van de uitgever, met bronvermelding: Mediaplanet Publishing House. Tijd voor elektronisch parkeren. Muntjes gooien in parkeerautomaten is niet meer van deze tijd. Parkeerders willen een elektronische betaalservice via internet, sms of een mobiele app. De parkeerwachter die parkeerbonnetjes controleert en zo nodig handmatig een bon uitschrijft is passé. Het is de tijd van de elektronische scanner en de scanauto. De parkeergarage met zijn kaartjes en pasjes is achterhaald. Tijd voor kentekenherkenning en een slagboom die opengaat als de abonnement- of vergunninghouder komt aanrijden. Blokjes rijden op zoek naar een vrije parkeerplaats is slecht voor het milieu en voor het humeur. Het wachten is op de telefoon of routeplanner die de parkeerder zonder omhaal naar een beschikbare plek brengt. Tijd voor SHPV. Het nieuwe parkeren wordt mogelijk gemaakt door het Servicehuis Parkeeren Verblijfrechten, een samenwerkingsverband van Nederlandse gemeenten. Ons Nationaal Parkeer Register (NPR), dat parkeer- en verblijfrechten binnen een landelijke structuur vastlegt en ontsluit, biedt alle betrokken partij de informatie die zij nodig hebben. Parkeerders profi teren van optimaal parkeer- en betaalgemak, Gemeenten zijn verzekerd van efficiënte handhaving en inzicht in de bezetting van hun parkeerruimte, Aan parkeerbedrijven en providers biedt SHPV ondernemingskansen. Wilt u meer weten? Het Servicehuis Parkeren is een coöperatie van gemeenten en ondersteunt inmiddels 33 gemeenten bij het uitvoeren van hun parkeerbeleid.

3 Online ICT-trainingen: flexibele en kostenbesparende oplossing voor kennisverrijking Effectief ICT-cursussen volgen zonder reistijd, enkele dagen afwezigheid en afhankelijkheid van anderen. Het kan via online trainingen. Patrick Kieviet, directeur van trainingsplatform Icttrainingen.nl legt uit. Patrick Kieviet Je kunt morgen al beginnen als je wilt, zegt Kieviet. Je hoeft niet op een klas te wachten en je hebt alleen een pc met internetverbinding nodig. Zeer flexibel dus, maar ook voordelig. Het kostenvoordeel ten opzichte van klassikaal onderwijs kan tot 80 procent oplopen. Er is immers geen sprake van het inhuren van docenten en het afhuren van prijzige locaties. Hoewel de prijs een belangrijk voordeel is, legt Kieviet ook de nadruk op de effectiviteit van online trainingen. In een klas wordt het tempo bepaald door diegene die het minst snel gaat, maar bij online trainingen leert iedereen op zijn eigen tempo, wat zorgt voor een optimaal resultaat. Dit resultaat wordt voor een groot deel bepaald door de kwaliteit en vorm van de lesstof. De leveranciers van de trainingen zijn wereldwijde spelers met toegang tot de nieuwste kennis. Door het digitale karakter bevat de lesstof niet alleen tekst, maar vooral ook veel beeld en oefeningen in de wer- vs ONLINE TRAINING 350,24/7 leren Direct starten 100% doorgang Inzage in resultaten Eigen optimale tempo Onbeperkt lesmateriaal herhalen kelijke ICT-omgeving. Een virtuele docent voor een whiteboard bijvoorbeeld, die middels een video een onderdeel uitlegt, waarna een cursist direct in een live lab aan de slag gaat met de kennis. Dat werkt effectiever dan alleen de uitleg, stelt Kieviet. En als een cursist er niet helemaal uitkomt, zijn er altijd nog de gecertificeerde docenten die via chat of mail inhoudelijke vragen beantwoorden. Online trainingen zijn tegenwoordig een volwaardig en interessant alternatief voor klassikale trainingen. Voortgang monitoren Veel voorkomend zijn trainingen voor eindgebruikers, in effectiever gebruik van Office bijvoorbeeld. Daar tegenover staan diepgaande technische trainingen voor bijvoorbeeld systeembeheerders, KLASSIKALE TRAINING 2.500,9-5 op locatie Vast rooster Doorgang afhankelijk van aantal cursisten Inzage in aanwezigheid Tempo van de groep Eenmalige uitleg docent programmeurs en projectmanagers. Onderwerpen die juist goed tot hun recht komen wanneer werknemers zich er verspreid over verschillende momenten in kunnen verdiepen. Kieviet: Online kun je eenvoudig een pauze nemen op het moment dat je de informatie niet meer opneemt en het weer oppakken wanneer het jou uitkomt. Ook als er even een spoedklus langskomt. Om te voorkomen dat cursisten (te veel) vertragen, is het mogelijk om als organisatie de voortgang te monitoren via cursistenbeheer. Het vergt zelfmotivatie van cursisten, maar het is vooral ook belangrijk vooraf af te spreken hoe een cursist zijn tijd kan indelen. Deels op het werk bijvoorbeeld en voor een deel s avonds thuis. Online trainingen sluiten perfect aan op Het Nieuwe Werken. Flexibiliteit staat voorop. Beveiliging Data Burger Overheid Data optimaliseren Cloud Betere dienstverlening GUIDO KONING Het uitwisselen van data en het optimaliseren daarvan is een continu proces tussen overheid en burger. Het werken in de cloud kan helpen dit proces te versoepelen. Het is hierbij belangrijk dat deze data goed beveiligd worden. In bovenstaand schema zie je een onderdeel van het digitaliseringsproces dat de gemeenten doormaken, in aanloop naar de volledige digitalisering van de rijksdienst in Dit alles met als uiteindelijk doel een betere en vriendelijkere dienstverlening richting de burger.

4 4 SEPTEMBER 2013 RONDETAFELGESPREK Wat gebeurt er als je vijf zwaargewichten uit de ICT bij elkaar zet aan één tafel? Geen greintje chaos, maar een indringend betoog over de hoge vlucht die ICT in ons dagelijks leven heeft genomen en de invloed van de publieke opinie. En vooral: een oproep tot meer samenwerk ing tussen de overheid en het bedrijfsleven, de mogelijkheid om in Nederland meer te verdienen met ICT-projecten en het belang van standaardisatie binnen de industrie. DEELNEMERS RONDETAFELGESPREK V.L.N.R. Foppe Vogd, Programmadirecteur CIO Platform en gespreksleider; René Steenvoorden, Chief Information Offi cer Rabobank; Robbert Jan Stegeman, Chief Information Offi cer Alliander; Karel van Lambalgen, directeur ICT in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC); Henk Bothof, Directeur ICT ProRail; Wim Sijstermans,Chief Technology Offi cer van de Rij ksdienst bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. FOTO: HAROLD MAKASKE ICT-kopstukken willen meer samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven In het nieuwe iconische EYE filmmuseum in Amsterdam-Noord treffen de zwaargewichten elkaar. In de ruimte die toepasselijk A room with a view wordt genoemd. René Steenvoorden: IT is onmisbaar voor de dagelijkse dienstverlening aan klanten. Het is erg belangrijk om elkaar, de overheid en het bedrijfsleven, te helpen. Binnen het bedrijfsleven doen we dit ook al heel lang. Hoe voorkom je dezelfde valkuilen? Hoe versterk je elkaar? Hoe zit het met privacy en security? Dat moet je bespreken met de overheid erbij. Wim Sijstermans: Wij willen de positie van Nederland als de Digital Gateway to Europe verder versterken. Dat kan als de overheid het bedrijfsleven helpt. De Nederlandse economie is na de Britse de meest ICT intensieve van Europa. Die positie willen we verstevigen en dat kan volgens onderzoek rond de vijftien miljard euro opleveren. Maar dan moeten we met het bedrijfsleven - inclusief de MKB-ers - gezamenlijk tot goed beleid komen. Henk Bothof: Waar staan we nu? Wat kunnen we bereiken? In Nederland is de Belastingdienst sterk gedigitaliseerd - gemeenten ook - maar ieder vak heeft zijn eigen apps en ICT. Internationaal is er een betere koppeling tussen gegevens mogelijk. Dat doen we niet sterk. Wij moeten veel meer standaardiseren. Standaardiseren aan de achterkant en innoveren aan de voorkant. De achterkant moet robuust zijn. Er komt steeds meer IT in het dagelijkse leven. Wij maken met al onze IT inzet, de afhankelijkheid ervan steeds groter. Uitval is dan haast niet meer verantwoord. Dat hebben we eerder ook mogen zien in het spoor en nu recent ook in andere sectoren. Consumenten en bedrijfsprocessen vragen echter om snelle ontwikkeling en flexibiliteit. Dat conflicteert met robuust en betrouwbaar. We kunnen het alleen in combinatie bieden door goed na te denken over hoe we de voorkant en de achterkant van de IT in elkaar zetten. De achterkant goed vastzetten, de flexibele voorkant is dan de verleidelijke kant die de burger ziet. Robbert Jan Stegeman: Vroeger draaide het bij het bouwen voornamelijk om de functionaliteit en business cases. Tegenwoordig zie je dat functionaliteit soms moet wijken voor veiligheid. Security by design wordt steeds belangrijker. Steenvoorden: Klopt, want er is ook veel kritiek, vooral als het misgaat. Met de stormachtige manier waarop de ICT groeit, gaat het weleens fout. Er bestaat geen honderd procent garantie. Als bijvoorbeeld DigiD niet bereikbaar is dan hebben veel mensen daar last van en stromen de reacties binnen. Het is voor ons als sector een leerproces om zo in het middelpunt van de belangstelling te staan. Bothof: Een wissel stoort weleens. Maar dat er eens iets fout gaat met een computer: hoe kan dat nou? Die acceptatiegraad is laag. Sijstermans: Ik snap de consternatie wel en de mate waarop men klaagt. Wij nemen als overheid elke uitval zeer serieus. Maar om te garanderen dat iets nooit uitvalt is onbetaalbaar. Bothof: Iedereen beseft dat ze een eigen verantwoordelijkheid hebben binnen de keten. De verantwoordelijkheid om het zo goed mogelijk dicht te timmeren. Je moet begrip hebben voor de eis om hoge beschikbaarheid, nu het publiek er zo van afhankelijk is. Steenvoorden: Wij doen ook onze uiterste best, maar er is geen honderd procent garantie dat het niet een keer fout gaat. Kijk naar mobiel bankieren, daar zit de afgelopen jaren een groei in van duizend procent. De systemen groeien mee maar wel helaas met wat groeipijn digitalisering van de overheid Sijstermans: Vanaf 2017 willen we alle overheidsdiensten digitaliseren. Dat is een fikse uitdaging. Het is de bedoeling dat je als burger straks maar één keer je gegevens hoeft in te voeren. Het is niet de vraag of we dit kunnen halen maar hoe. Onze visie daar- Doxis begeleidt u naar digitaal werken Overheden werken steeds meer digitaal. Burgers kunnen al voor veel zaken terecht bij een digitaal loket. Deze ontwikkeling vraagt om een gedegen aanpak om bedrijfs informatie opnieuw te struc tureren en ordenen. Dat is de expertise van Doxis, het bedrijf dat al ruim honderd jaar organisaties helpt om informatie optimaal te gebruiken en aan te bieden aan klanten. Doxis is met name gericht op overheden, vertelt manager sales en marketing Titia Beuker. Wij werken landelijk en zijn heel breed georiënteerd. Zowel rijksoverheid als provincies, gemeenten en waterschappen maken gebruik van onze diensten. Feitelijk is dat één grote keten van informatievoorziening. Wij leveren geen software, maar maken gebruik van de middelen en content van de organisatie. Kennis en expertise Doxis is aanwezig in alle sectoren van de overheid, zegt Beuker. Juist omdat wij zo breed werken, hebben wij veel kennis en expertise op het gebied van werkprocessen. We signaleren continu ontwikkelingen en trends. Veel organisaties lopen aan tegen dezelfde vragen en problemen. Wij kunnen daarover adviseren, zodat niet iedereen zelf opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. De trend is dat burgers voor allerlei zaken meer zelf de verantwoordelijkheid krijgen, waarbij de overheid faciliteert. Burgers moeten daarom effectief en efficiënt geholpen worden, bij voorkeur via één loket waarachter verschillende organisaties kunnen samenwerken. Dat betekent dat medewerkers van overheden optimaal gebruik moeten kunnen maken van de beschikbare informatie om cliënten goed en snel te kunnen helpen. Beuker vertelt: Er wordt nu veel geïnvesteerd in digitale middelen voor snel en veilig contact met de overheid. Burgers hoeven niet meer naar de balie te komen, maar kunnen op andere manieren aan informatie komen. Bovendien willen mensen graag kunnen volgen wat er met hun vraag gebeurt. Wij ondersteunen al deze veranderingsprocessen. Het beheersen en optimaliseren van informatie draagt bij aan een succesvolle en kosteneffectieve transformatie van analoog naar digitaal werken. Titia Beuker, manager sales en marketing bij Doxis. Volg Doxis ook op LinkedIn en via

5 september bij: niet elke burger is gelijk. Je hebt te maken met burgers die niet digitaal voldoende bekwaam zijn of er niet toe in staat zijn om alles online te regelen. Digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet. Steenvoorden: Om dit te realiseren moet het bedrijfsleven de politiek betrekken. Ketens van de overheid en het bedrijfsleven moeten elkaar helpen. Via het CIO-platform, de Nederlandse vereniging van eindverantwoordelijken voor ICT, lukt dat bij uitstek. We verbinden publieke en commerciële organisaties en leren hoe we elkaar kunnen versterken. ICT ers zijn heel open naar elkaar, dat is één van de zaken waarom dit vak mij zo boeit. Sijstermans: Met Diginotar was de samenwerking heel erg goed tussen Den Haag, provincies, gemeenten, de waterschappen en bedrijfsleven via ICT Office en CIO platform. Er was geen CIO uit het bedrijfsleven die niet wilde meehelpen. Steenvoorden: Uiteraard, want het levert ook een win-win situatie op. Er is bij zo n overleg weinig commerciële spanning tussen de verschillende bedrijven. Je hebt er juist baat bij om elkaar te helpen. Veiligheid is een uitstekend voorbeeld: we moeten daar met z n allen stappen in maken. Daarom zit je met leveranciers, de wetenschap, de overheid maar ook partijen zoals de AIVD met elkaar samen. Karel van Lambalgen: In zo n gesprek moet je met elkaar de ketenproblematiek van beide kanten aanpakken. Iedereen is een klein schakeltje in het geheel en daar is een stuk standaardisatie essentieel. Steenvoorden: Daar kan ik nog wel eens over verbazen bij de overheid. Waarom bedenkt bijvoorbeeld elke gemeente zelf hoe ze gaan digitaliseren? Waarom is bij de ene gemeente de parkeervergunning weer anders geregeld? Als burger snap je dat niet, zeker niet als je op straat staat met je auto. Dan wil je meteen kunnen betalen. Stegeman: Daar is een wereld te winnen. Wij werken nu onder andere samen met Het Kadaster, zodat grondroerders weten waar onze leidingen liggen. Met open data kunnen wij veel beter werken. Van Lambalgen: SURFnet (SURFnet is een Nederlandse organisatie die via een internetcomputernetwerk hogescholen, universiteiten, academische ziekenhuizen, onderzoeksinstituten en andere wetenschappelijke instellingen met elkaar laat communiceren, red.) is een goed voorbeeld van een geslaagde samenwerking op het gebied van ICT tussen universiteiten en ICTpartners. Bothof: Net als BIM (Bouwwerk Informatie Model, digitaal driedimensionaal gebouwmodel waarin alle gegevens ten behoeve van het ontwerp-, bouw- en beheerproces zijn geïntegreerd en waarmee door alle betrokken partijen in dat proces wordt gewerkt, red.), Die standaardisatie van de gegevens is voor alle partijen perfect. Alle data is dan compleet en kan door de keten heen stromen zonder al die bewerkingsslagen. Sijstermans: Ook het NCSC (National Cyber Security Centrum) is het schoolvoorbeeld van een nuttige publiek-private samenwerking. Het is niet altijd zichtbaar wat het centrum doet, maar op de achtergrond wordt er hard gewerkt. Een compliment verdient ook de samenwerking tussen bedrijfsleven en de Nederlandse douane, die volledig is gedigitaliseerd. Daardoor zijn er zo min mogelijk logistieke vertragingen en de administratieve lasten zo laag mogelijk. Actie - De vijf heren zijn behoorlijk positief, maar wat zouden ze nu ondernemen als ze het beleid voor het zeggen hadden? Sijstermans: Ik zou meteen een uitgebreide en continue dialoog op gang brengen tussen het bedrijfsleven en de overheid. Je moet elkaar begrijpen om dan snel aan de slag te gaan. Bothof: Standaardisatie is voor mij het belangrijkste. Het inzetten op het harmoniseren van gegevensdefinities opdat open ketens nationaal en internationaal ontstaan. Met B2B communicatie kan veel meer bereikt worden. Van Lambalgen: Ik zou het bedrijfsleven en de overheid samen met ideeën te komen in de vorm van een open competitie. Stegeman: Ik denk dat de innovatiekracht van Europa over de IT as loopt, daarin kunnen we ons onderscheiden. Dat vraagt onder andere meer instroom bij universiteiten. Steenvoorden: De ICT moet waarde toevoegen aan de burgers en de overheid. Er is veel ambitie en er zijn veel plannen voor Laten we aan de slag gaan, zou ik zeggen. En niet de komende twee jaar er alleen maar over discussiëren aan ronde tafels. Dit gesprek kwam tot stand in samenwerking met het CIO Platform Nederland. Dit is de onafhankelijke vereniging van CIO s en IT directeuren van private en publieke organisaties in Nederland. sander collewijn Voor de gemeente is digitalisering maatwerk Het kabinet wil dat burgers en bedrijven hun overheidszaken vanaf 2017 volledig digitaal kunnen regelen. Is dit haalbaar, maar ook wenselijk? Nederlandse gemeenten ondergaan op dit moment een ware transitie. Naast de digitalisering van de dienstverlening kampen gemeenten met de decentralisatie van de AWBZ, de Jeugdzorg en de Participatiewet. Er is een grens aan wat gemeenten aan kunnen in het adaptatieproces binnen dit tijdsbestek, aldus Frans Backhuijs. Als voorzitter van de VNG-commissie Gemeentelijke Dienstverlening en Informatiebeleid (GDI) en burgemeester van de gemeente Nieuwegein ervaart hij dagelijks de uitdagingen die de veranderingen met zich meebrengen. Daarnaast vraag ik me af of het wenselijk is om volledig digitaal te werken. Neem de Jeugdzorg. Je wilt met een gezin de problemen kunnen bespreken, dat gaat niet digitaal. Bovendien vraagt de digitalisering om een bepaalde vaardigheid van de burger die niet iedereen beheerst. Procesvoeren Voor veel diensten kan digitalisering een efficiëntieslag bewerkstelligen, vindt Backhuijs. Als voorbeeld noemt hij een app waarmee burgers klachten over de openbare ruimte kunnen indienen. Via de app kun je snel een probleem melden bij de gemeente door foto s in te sturen met GPS-gegevens. Backhuijs: De meeste innovatie komt echter niet voort uit nieuwe techniek, maar uit een andere manier van procesvoeren. Zo laat de gemeente Tilburg haar burgers zelf de WOZ-waarde van hun woning bepalen. De burger levert de informatie die moet leiden tot een correctie, zonder bezwaarschrift. De gemeente controleert of de aangeleverde informatie klopt. De burger wordt zo actief betrokken, de gemeente krijgt in toenemende mate de rol van controlerende instantie. Informatiebeveiliging Wel moeten de overheden voldoende aandacht besteden aan de veiligheid van informatie die ze beheren. Recente incidenten als Lektober, waarbij de ICT-nieuwssite Webwereld elke dag een privacylek aantoonde, en DigiNotar, waarbij een hacker valse certificaten kon uitgeven, hebben dat blootgelegd. Vorig jaar is door de gemeenten de Informatie Beveiligingsdienst (IBD) opgericht. Het primaire doel van de IBD is kennis delen. Ook treedt de dienst onder andere op als coördinator bij incidenten rondom informatiebeveiliging, zodat gemeenten snel kunnen anticiperen. Backhuijs: Hoe ga je zorgvuldig om met de informatie die je beheert? Veel van de veiligheidsmaatregelen zijn gedragsgerelateerd. Hoe fraudegevoelig zijn de wachtwoorden bijvoorbeeld? Daarom moet informatiebeveiliging niet alleen op de ICT-afdeling, maar ook op bestuurlijk niveau hoog op de agenda staan. nienke hoek De klant ketenbreed centraal stellen Organisaties opereren in ketens en bedienen daarbij dezelfde klanten op verschillende momenten in de keten. Dat geldt zeker voor de overheid. Denk aan de justitiële keten: na een aangifte bij de politie wil je als burger op de hoogte blijven van de zaak, ook als deze door de politie is overgedragen aan het OM. Virtueel projectiescherm De ketenneutrale informatieportalen van YourRequest informeren gemeenschappelijke klanten en ketenpartners over de hele keten. Iedere ketenpartner deelt informatie over zijn deel van het proces en projecteert dit op een virtueel projectiescherm. Hiermee hebben alle betrokken partijen overzicht over het geheel, aldus Bas de Jong, algemeen directeur YourRequest. Bas de Jong Klant wordt zelfredzaam Ketenneutrale informatievoorziening stelt de klant centraal, en deze wordt daardoor zelfredzaam. De Jong: Neem de WMO, waarbij bijvoorbeeld de gemeente en een zorginstelling betrokken zijn, maar ook de cliënt, mantelzorgers en wijkteams hun verantwoordelijkheid hebben. Met een keten neutraal informatie portaal kan de cliënt de regie nemen. Bovendien heb je zo meer grip op de kwaliteit van de totale dienstverlening. Samenwerken over organisatiegrenzen heen Hoe maken we de ambitie van Sijstermans waar? Dat vroegen we Klaas Brongers, voorzitter Ngi. Een onafhankelijk platform dat ruim 50 jaar bestaat. Zijn antwoord: Faciliteer de dialoog tussen professionals. Het Ngi bestaat volledig uit vrijwilligers. Zij organiseren jaarlijks ruim 100 evenementen. Dus een waardevol netwerk van vakgenoten. We helpen elkaar en bouwen voort op bestaande kennis. Een goede informatieprofessional 3.0 houdt zijn of haar vakliteratuur bij en beheerst de benodigde vaardigheden. Wij willen daar graag aan bijdragen. Brongers komt direct met een voorstel: Is de komende drie maanden Ngi lidmaatschap voor ǿ 30, interessant voor jullie lezers? De kortings code mediaplanet was snel bedacht en kunt u gebruiken.

6 6 september 2013 inspiratie Gemeente Urk opereert als eerste volledig in de cloud. Geen draden meer, maar hypermodern modern online werken zonder oude computerbakken op de bureaus: de gemeente Urk heeft de primeur om als eerste gemeente in Nederland volledig in de cloud te opereren. Urk hoopt vurig op meer medestanders, zodat samenwerken in de toekomst een stuk eenvoudiger wordt. Wij zijn pioniers In Urk zijn er een aantal bestuurders met een hoog kennisniveau van de IT, zegt Ben Visser - wethouder economische zaken, visserij, recreatie, toerisme en cultuurhistorie van Urk zeer trots. En die mensen wilden vernieuwing. State of the art ICT. Wij hebben daar iets mee. We moesten nieuwe hardware aanschaffen, maar waarom zouden we nieuwe servers kopen als je alles op afstand kunt laten doen? Met cloud ben je af van al dat onderhoud. Je wordt ontzorgd. Altijd in de cloud Voor de medewerkers van de gemeente Urk is een spannende fase aangebroken. De oude computers zijn weggehaald. Wat rest zijn slechts kleine kastjes waarmee je altijd online in de cloud kunt werken. De applicaties voor de kerndomeinen Ruimte & Omgeving, Bedrijfsvoering, Samenlevingszaken en Publiekszaken draaien nu op de cloud van de IT-partij. Mensen zijn er blij mee. Natuurlijk is het wel even wennen, maar dat is logisch. We zijn nu middenin de omslag en over een half jaar kunnen we zeggen hoe het precies allemaal bevalt. Urk app Het ontzorgen van de gemeente Urk was een van de redenen om te besluiten tot het volledig opereren in de cloud. Makkelijker samenwerking met andere gemeenten was ook een motivatie, maar het is ook vooral de bedoeling dat de burgers die gebruik maken van diensten van de gemeen- Ben Visser Wethouder economische zaken, visserij, recreatie, toerisme en cultuurhistorie van Urk We zijn nu middenin de omslag en over een half jaar kunnen we zeggen hoe het precies allemaal bevalt. te Urk profiteren van de modernisering. Burgers gaan merken dat ze straks nog veel meer digitaal kunnen regelen, vertelt Visser. Dat is ook onderdeel van onze visie. Er komt een gemeentelijke webwinkel. Straks kunnen burgers zoveel online regelen. Onze elektronische dienstverlening neemt hiermee een hoge vlucht. We zijn ook hard bezig met de Urk app voor smartphones. Omdat een IT-partij ook deels de technische beheertaken overneemt van de gemeente, is de betrouwbaarheid ook groter. Het enige nadeel zijn de hogere kosten. Door de restricties van Binnenlandse Zaken is de keuze wat betreft partijen beperkt en dat vind ik ongezond. Het is dan ook ons doel om dit de komende jaren goedkoper te maken. Pad effenen Urk mag dan een early adapter zijn, daar hebben ze nog veel meer aan als andere gemeenten ook overgaan in de cloud. Want dan wordt samenwerken echt een stuk makkelijker. Het is het doel van Visser, maar daar komt nog wel wat zendelingenwerk bij kijken: Wij breken met onze keuze de ban en effenen het pad voor anderen. Met de oude hardware kun je lastig samenwerken met andere ICT-afdelingen. Wij proberen druk te zetten. Wij hebben een neus voor vernieuwing en zijn klaar voor de toekomst. sander collewijn Verandering faciliteren De Nederlandse lokale overheden staan voor grote uitdagingen. Steeds meer taken worden gedecentraliseerd, terwijl tegelijkertijd de middelen afnemen. Voor de nieuwe netwerkgedreven overheid zijn andere samenwerkingsverbanden en werkvormen nodig, waarbij informatietechnologie een vormgevende én uitvoerende rol heeft. Als co-creator van publieke dienstverlening zorgt PinkRoccade Local Government samen met lokale overheden en maatschappelijke organisaties doorlopend voor nieuwe oplossingen. Innoveren doe je samen Focus Luisteren Overleg