TechniekRaad Noord-Holland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TechniekRaad Noord-Holland"

Transcriptie

1 TechniekRaad Noord-Holland Samen sterk voor techniek! De technische arbeidsmarkt in Noord-Holland: cijfers en visie op 2015 EDITIE 19 december 2014 De TechniekRaad Noord-Holland is een initiatief van de werkgeversorganisaties FME-CWM, Koninklijke Metaalunie, Uneto-VNI, Bouwend Nederland en de provincie Noord-Holland. Deze organisaties vertegenwoordigen ruim technische bedrijven in Noord- Holland. De TechniekRaad verbindt partijen en draagt voor bedrijven in de groot- en kleinmetaal, de elektro- en installatietechniek en de bouw in Noord Holland een gemeenschappelijke visie uit op arbeidsmarkt- en scholingsbehoeften. p/a Wijk aan Duinerweg 13, 1944 TN, Beverwijk KvK: E: BTW-nr: NL B01 I: Bankrekeningnr: NL151INGB T:

2 Inhoud Overzicht conclusies 1 Inleiding 1.1 TechniekRaad Noord-Holland Verantwoording Arbeidsmarkt 2.1 Bedrijvigheid Werkgelegenheid Wervingsbehoefte Onderwijs 3.1 Aantal technisch gediplomeerden Doorstudeerders Doorstroom naar niet-technische functies Instroom inactieven Tekorten aan technisch personeel 4.1 Verwacht tekort Arbeidsmarktperspectieven in de techniek Onderwijsaanbod mbo Onderwijsaanbod hbo Kwalitatieve ontwikkelingen in de sectoren 5.1 Installatiesector Technologische industrie Metaalnijverheid Bouw en infra Visie TechniekRaad 6.1 Inleiding Doelstellingen TechniekRaad Actiepunten en werkwijze TechniekRaad Bijlage 1. Kans op werk per regio per technische opleiding in Noord-Holland

3 OVERZICHT CONCLUSIES Totaal aantal technische bedrijven in Noord-Holland: Totaal aantal banen in technische bedrijven in Noord-Holland: Totaal aantal technische banen in technische bedrijven in Noord-Holland: Geschatte aantal technische banen in niet-technische bedrijven in Noord- Holland: Totaal aantal technische banen in Noord-Holland: Wervingsbehoefte aan nieuw technisch personeel door technische bedrijven in Noord- Holland: ca per jaar. Wervingsbehoefte aan nieuw technisch personeel door niet-technische bedrijven in Noord- Holland: ca per jaar. Wervingsbehoefte aan nieuw technisch personeel door zowel technische als niettechnische bedrijven in Noord-Holland: ca per jaar. In 2013 zijn mensen geslaagd voor een technische opleiding in het Noord-Hollandse MBO. In 2013 zijn mensen geslaagd voor een technische opleiding in het HBO in de Noordvleugel. In 2013 zijn naar schatting technisch gediplomeerden (mbo en hbo) de Noord- Hollandse arbeidsmarkt opgegaan. 30% van de technische schoolverlaters gaat niet in een technische functie werken. Verreweg de meesten daarvan omdat ze geen technische baan kunnen vinden. Het tekort aan technische personeel in Noord-Holland wordt voor de komende jaren geschat op een gemiddelde van 730 per jaar. Dit cijfers zegt echter niets over de verwachte tekorten per beroep of opleidingsrichting in de techniek. De grootste tekorten op de Noord-Hollandse technische arbeidsmarkt wijzen met name in de richting van opleidingen in de installatie-, elektro- en. Daarnaast zijn er grote tekorten in de procestechniek (operators A, B en C). De grootste overschotten aan technisch personeel in Noord-Holland bestaan vooral in de beroepsgroepen mobiliteit en carrosserie. 3

4 1 INLEIDING 1.1 TechniekRaad Noord-Holland De TechniekRaad Noord-Holland vertegenwoordigt ruim technische bedrijven in Noord- Holland. De Raad is in december 2013 opgericht op initiatief van vier ondernemersorganisaties in de techniek: Bouwend Nederland, Vereniging FME-CWM, Koninklijke Metaalunie en Uneto- VNI. Deze vier partijen zetten zich samen met de provincie Noord-Holland in voor verbinding en versterking van activiteiten op het gebied van instroom, arbeidsmarkt en beroepsopleidingen. Missie De TechniekRaad verbindt, stimuleert, initieert en coördineert activiteiten en levert hierdoor een belangrijke bijdrage aan een gezonde technische arbeidsmarkt in Noord-Holland met voldoende en goed opgeleide technische vakmensen. Om die activiteiten optimaal op elkaar af te kunnen stemmen is het noodzakelijk dat de technische brancheorganisaties optreden op basis van één breed gedragen visie die in nauw overleg met opleidingsfondsen en andere betrokken partijen is opgesteld. Deze visie vertegenwoordigt het technische bedrijfsleven en betreft de huidige en toekomstige behoefte aan technisch personeel in Noord-Holland en de regio s daarbinnen. Beleidsmatig doel: De TechniekRaad formuleert de behoeften en standpunten van bedrijven in de groot- en kleinmetaal, de elektro- en installatietechniek en de bouw in Noord-Holland, als het gaat om instroom, opleiding en arbeidsmarkt in deze bedrijfstakken. Dit beleidsmatig doel is uitgewerkt in een aantal operationele doelen. De TechniekRaad: - is initiatiefnemer als het gaat om de speerpunten: adequate opleidingsfaciliteiten, instroom, een goed opleidingenaanbod, aantrekkelijke opleidingen, doorlopende leerroutes, effectief overleg en samenwerking bedrijfsleven-onderwijs. - Is kennisdrager voor de deelnemende bedrijfstakken. De TechniekRaad kan op basis van onderzoeksgegevens de behoeften van de bedrijfstakken op het gebied van arbeidsmarkt, onderwijs, opleiding en instroom articuleren. - structureert en verbetert overleg en samenwerking. Waar dat nodig is kan de TechniekRaad optreden als coördinator en aanjager van overleg en samenwerking. Waar mogelijk zal de TechniekRaad overleg en samenwerking vereenvoudigen en stroomlijnen. - is aanspreekpunt voor regionale en landelijke overheden, onderwijsinstellingen, opleiders, kenniscentra en andere actoren op het terrein van instroom, arbeidsmarkt, onderwijs en bijscholing in de techniek. - is adviseur op verzoek van overheden, onderwijsinstellingen, opleiders en andere instellingen met betrekking tot activiteitenplannen. Strategie Door partners en stakeholders te verbinden ontstaat draagvlak en eenduidigheid in de uit te dragen boodschap. Door allemaal dezelfde visie te hebben met betrekking tot instroom, opleiding en arbeidsmarkt in de technische bedrijfstakken, werken we naar één gemeenschappelijke techniekagenda. 4

5 1.2 Verantwoording Dit document is grotendeels gebaseerd op de databestanden en publicaties van SBB, Kenteq, DUO, CBS en Platform Bètatechniek. Deze cijfers over arbeidsmarkt en onderwijs worden als toonaangevend beschouwd. We hanteren de methodiek van Kans op werk/sbb. Dit is de toekomstige kans op werk voor een gediplomeerde schoolverlater op het niveau en in het verlengde van de opleiding. Deze kans is van toepassing op het moment van afstuderen van iemand die nu met de opleiding begint en deze na een normale studieduur afrondt. De kans op werk voor een tweejarige opleiding geeft een typering over het arbeidsmarktperspectief over twee jaar. Die van een driejarige opleiding over drie jaar, etc. SBB presenteert de kansen per beroep voor de 35 verschillende UWV-arbeidsmarktregio's. In Noord-Holland gaat het om de volgende zeven regio s: - Kop van Noord-Holland - Alkmaar en omgeving - IJmond - Agglomeratie Haarlem - Zaanstreek - Groot-Amsterdam - Gooi en Vechtstreek We sluiten in dit document aan op de definities en indelingen zoals die worden gehanteerd door SBB/CBS. We verwijzen naar de websites van CBS/SBB voor een nadere duiding. 5

6 2 ARBEIDSMARKT 2.1 Bedrijvigheid Door Kenteq is op basis van CBS-gegevens berekend dat begin 2014 er technische bedrijven (vestigingen) in Noord-Holland zijn. Dat is 17% van alle technische bedrijfsvestigingen in Nederland. Aantal technische bedrijven in Noord-Holland: In Noord-Holland zijn relatief veel bedrijven gevestigd uit de metaalproductenindustrie, meubelindustrie, algemene bouw en projectontwikkeling, gespecialiseerde bouw, autohandel en repartie en reparatie van consumentenartikelen. Tussen de regio s zijn grote verschillen waarneembaar: sommige branches zijn hoofdzakelijk gevestigd in bepaalde regio s. Verreweg de meeste technische bedrijven zijn in Groot Amsterdam gevestigd. Ook bevat de Kop van Noord-Holland veel meer technische bedrijven in vergelijking tot de andere regio s in Noord-Holland. Zie tabel 2.1. Tabel 2.1 Aantal technische bedrijven per regio in Noord-Holland Regio Aantal technische bedrijven Kop van Noord-Holland Alkmaar en omgeving IJmond Agglomeratie Haarlem Zaanstreek Groot-Amsterdam Gooi en Vechtstreek Totaal Bron: Bewerking: Kenteq 2.2 Werkgelegenheid Er zijn banen in de technische bedrijfstakken in Noord-Holland. Dat is 12,5% van alle banen in Nederland in technische bedrijfstakken (Kenteq o.b.v. CBS). Gemiddeld betreft 64% van het aantal banen in de technische bedrijfstakken een technische functie (Monitor Technische Arbeidsmarkt, SEO, oktober 2013). Dat zou betekenen dat er technische banen in de provincie Noord-Holland in de technische bedrijfstakken zijn. Maar de verhouding tussen het percentage technische en het percentage niet-technische banen verschilt nogal per bedrijfstak. Zo is het aandeel technici in de afvalinzameling 21% en van de utiliteitsbouw 85% (Monitor Technische Arbeidsmarkt, SEO, oktober 2013). We kunnen het aantal technische banen in technische bedrijfstakken in Noord-Holland dus exacter aangeven. De volgende tabel is een combinatie van data van SEO en Kenteq/CBS. 6

7 Tabel 2.2 Aantal technische en niet-technische banen in Noord-Holland per regio naar technische bedrijfstak Regio Industrie Delfstoffenwinning Nutsbedrijven Bouwnijverheid Kop van Noord-Holland Alkmaar en omgeving X IJmond X Agglomeratie Haarlem X X Zaanstreek X X Groot-Amsterdam Gooi en Vechtstreek X X Totaal Bron: SEO. Bewerking: TechniekRaad Noord-Holland X = vertrouwelijke aantallen wegens kleine omvang SEO heeft in haar monitor (oktober 2013) het percentage technische functies per sector aangeven. Deze percentages kunnen niet één op één worden toegepast op de cijfers van tabel 2.2, omdat de indeling voor een deel niet overeenkomt. Daarom geven we een percentage bij benadering (zie 2 e regel tabel 2.3). Tabel 2.3 Aantal technische banen in Noord-Holland per regio naar technische bedrijfstak Regio Delfstoffen- Industrie Nuts- Bouw- totaal winning bedrijven nijverheid % = 50% % = 65% % = 35% % = 83% Kop van Noord-Holland Alkmaar en omgeving X IJmond X Agglomeratie Haarlem X X Zaanstreek X X Groot-Amsterdam Gooi en Vechtstreek X X Totaal Bron: SEO. Bewerking: TechniekRaad Noord-Holland X = vertrouwelijke aantallen wegens kleine omvang Op basis van tabel 2.3 schatten we het aantal technische banen in technische sectoren in Noord- Holland op bijna Totaal aantal banen in technische bedrijven in Noord-Holland: Totaal aantal technische banen in technische bedrijven in Noord-Holland:

8 Maar er zijn ook veel technische banen in niet-technische bedrijfstakken. Bijna de helft (49%) van de technisch opgeleiden werkt in niet- technische sectoren (Monitor Technische Arbeidsmarkt, SEO, oktober 2013). Dit kunnen zowel technische als niet-technische functies zijn. Volgens een onderzoek van SEOR (Technisch opgeleid: wel of niet werken in de techniek?, juni 2014) werkt 30% van de technisch opgeleiden in een niet-technische functie in een niettechnische bedrijfstak; 70% werkt dus wel in een technische functie in niet-technische sectoren. Vooral grote dienstverlenende sectoren zoals de zorg, onderwijs en overheid doen een groot beroep op technici. Op basis van CBS-gegevens zijn er in de provincie Noord-Holland werkenden in de provincie (in 2012). In de vorige paragraaf werd geconstateerd dat er banen in technische bedrijfstakken in Noord-Holland zijn. Dat betekent dat er mensen zijn die werken in niet-technische sectoren in Noord-Holland. Volgens SEO (2013) werken mensen in niet-technische sectoren in Nederland, waarvan 7% in een technische functie. Nemen we 7% van , dan komen we op een getal van mensen die in een technische functie in Noord-Holland in niet-technische sectoren werkzaam zijn. Als het aantal technische banen in technische sectoren wordt opgehoogd met het aantal technische banen in niet-technische sectoren komen we uit op een aantal van Geschatte aantal technische banen in niet-technische bedrijven in Noord- Holland: Totaal aantal technische banen in Noord-Holland: Wervingsbehoefte De vraag naar nieuwe instroom op de technische arbeidsmarkt noemen we de wervingsbehoefte. De wervingsbehoefte bestaat uit een optelsom van de vervangingsvraag (vacatures die ontstaan door vertrek van personeel) en de uitbreidingsvraag (extra vraag naar personeel door economische groei). Cijfers die aangeven hoe groot de vervangingsvraag de komende jaren zal zijn, verschillen van elkaar. De vraag is ook in welke mate de vervangingsvraag per provincie en per sector van elkaar verschilt. Wij gaan hier echter uit van de meest recente cijfers van ROA. De uitbreidingsvraag betreft feitelijk de verwachte werkgelegenheidsontwikkeling; hierin zijn verwachte ontwikkelingen in outsourcing en automatisering meegenomen. Het ROA verwacht voor de komende jaren een gemiddelde landelijke vervangingsvraag van technische- en industrieberoepen van 3,6% (p.31) en een uitbreidingsvraag van gemiddeld -0,2% (p.20) per jaar (De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2018, december 2013). De komende jaren is de landelijke wervingsbehoefte d us 3,4% gemiddeld per jaar. Dit landelijke cijfer kunnen we toepassen in Noord-Holland, hetgeen zou betekenen dat in 8

9 Noord-Holland een wervingsbehoefte van technische bedrijven van technici per jaar zou bestaan 1. Via Kenteq heeft de TechniekRaad echter de beschikking gekregen over ROA-cijfers die de vervangings- en uitbreidingsvraag en daarmee ook de wervingsbehoefte per regio en opleidingsniveau in de provincie Noord-Holland aangeven. Deze data zijn in de volgende tabel samengevat. Tabel 2.4 Vervangings- en uitbreidingsvraag per regio in Noord-Holland naar opleidingsniveau (per jaar voor de komende 6 jaar in %) in de Techniek Regio vervangingsvraag uitbreidingsvraag wervingsbehoefte Noord-Holland Noord MBO: 2,9 HBO: 3,6 Zuid-Kennemerland MBO: 3,4 HBO: 3,2 Zaanstreek/Waterland MBO: 2,6 HBO: 3,0 Groot-Amsterdam MBO: 5,8 HBO: 3,4 Gooi en Vechtstreek MBO: 5,3 HBO: 2,9 Bron: ROA. Bewerking: TechniekRaad Noord-Holland MBO: 0,1 HBO: -0,1 MBO: -0,1 HBO: -0,2 MBO: -0,2 HBO: -0,2 MBO: 0,4 HBO: 0,3 MBO: -0,3 HBO: -0,5 MBO: 3,0 HBO: 3,5 MBO: 3,3 HBO: 3,0 MBO: 2,4 HBO: 2,8 MBO: 6,2 HBO: 3,7 MBO: 5,0 HBO: 2,4 We zien grote verschillen tussen de regio s in de provincie. Zo is de wervingsbehoefte aan mbo-opgeleide technici in Groot Amsterdam en Gooi- en vechtstreek veel groter dan in de andere regio s van de provincie. Er is nagenoeg alleen sprake van een uitbreidingsvraag in Groot-Amsterdam. De wervingsbehoefte van zowel mbo- als hbo-opgeleide technici is in Zaanstreek/Waterland beduidend kleiner dan in de andere regio s. Combineren we de tabellen 2.3 en 2.4, dan kunnen we bij benadering berekenen hoe groot de wervingsbehoefte aan technici in technische bedrijven is per regio in de provincie Noord- Holland. Om dat goed te kunnen doen, dienen we te beschikken over cijfers per regio over het aantal mbo-technici en het aantal hbo-technici die in een technische bedrijfstak werkzaam zijn. Die cijfers zijn helaas niet voorhanden. Wel is een schatting te maken, waardoor de wervingsbehoefte c.q. de verwachte toekomstige vraag nog exacter kan worden berekend. In de arbeidsmarktmonitor Metalektro 2012 (ROA, 2013) wordt melding gemaakt van het feit dat het aantal hbo-technici in de metalektro bijna even groot is (geworden) dan het aantal mbo-technici. In andere technische sectoren is het aantal mbo-technici (veel) groter. In onderstaande berekening schatten we dat een derde deel hbo-opgeleid is en twee derde deel mbo-opgeleid. 1 Voor alle duidelijkheid: de wervingsbehoefte betreft NIET alle baanopeningen. Dat aantal ligt veel hoger. De wervingsbehoefte is bovendien NIET hetzelfde dan de vervangingsvraag. 9

10 Tabel 2.5 Wervingsbehoefte per regio in Noord-Holland naar opleidingsniveau (per jaar voor de komende 6 jaar in %) in de Techniek Regio Wervingsbehoefte in % Aantal techn. banen Aantal techn. banen naar niveau Wervingsbehoefte (abs.) Noord-Holland Noord (incl. MBO: 3,0 Alkmaar en omgeving) HBO: 3,5 Zuid-Kennemerland (incl. MBO: 3,3 agglomeratie Haarlem) HBO: 3,0 Zaanstreek/Waterland MBO: 2,4 HBO: 2,8 Groot-Amsterdam MBO: 6,2 HBO: 3,7 Gooi en Vechtstreek MBO: 5,0 HBO: 2, MBO: HBO: MBO: HBO: MBO: HBO: MBO: HBO: MBO: HBO: MBO: 458 HBO: 267 MBO: 381 HBO: 173 MBO: 140 HBO: 81 MBO: HBO: 516 MBO: 200 HBO: 48 Groot Amsterdam heeft verreweg de grootste wervingsbehoefte. Zaanstreek/Waterland en Gooi & Vechtstreek de laagste. Bij elkaar opgeteld concluderen we dat het Noord-Hollands technisch bedrijfsleven een wervingsbehoefte aan technisch personeel heeft van mboers (niveau 2-4) en van hbo-ers. Dat betekent een totale wervingsbehoefte van technische bedrijven van Hadden we het landelijk cijfer van gemiddeld 3,4% genomen, dan waren we op ruim uitgekomen. We concluderen dan ook dat de wervingsbehoefte in Noord-Holland groter is dan gemiddeld in Nederland. Het technisch bedrijfsleven in Noord-Holland vraagt dus nieuwe technische mensen per jaar die van buiten de technische arbeidsmarkt moeten komen. Deze behoefte wordt opgevuld met inactieven zoals uitkeringsgerechtigden, zogenaamde NUG-gers (nietuitkeringsgerechtigden zoals herintreders), re-integreerbare arbeidsongeschikten, arbeidskrachten uit andere niet-technische sectoren, technici die in het buitenland worden geworven en met technische schoolverlaters. Daarnaast speelt nog de vraag hoe groot de wervingsbehoefte aan nieuw technisch opgeleid personeel is in de niet-technische sectoren. Om dit te berekenen nemen we het landelijk cijfer van 3,4% van technische banen in niet-technische sectoren. We schatten dan een wervingsbehoefte van Bij elkaar opgeteld wordt de totale wervingsbehoefte per jaar aan technisch opgeleid personeel in Noord-Holland geschat op bijna Wervingsbehoefte aan nieuw technisch personeel door technische bedrijven in Noord-Holland: ca per jaar. Wervingsbehoefte aan nieuw technisch personeel door niet-technische bedrijven in Noord-Holland: ca per jaar. Totale wervingsbehoefte aan nieuw technisch personeel in Noord-Holland: ca per jaar. De wervingsbehoefte van technische bedrijven is in Noord-Holland groter dan het landelijk gemiddelde. 10

11 3 ONDERWIJS Bij een jaarlijkse wervingsbehoefte aan technici van technici per jaar is het zaak te kijken naar het verwachte aantal gediplomeerde technische schoolverlaters in Noord-Holland die de arbeidsmarkt instromen. Een deel van de gediplomeerde schoolverlaters gaat verder studeren. Een deel gaat vrijwillig werken in een niet-technische functie. Een deel van de wervingsbehoefte wordt opgevuld met zogenaamde inactieven of met arbeidskrachten uit andere niet-technische sectoren. Als we weten hoe groot deze respectievelijke delen zijn, weten we wat het tekort aan technisch opgeleid personeel bij benadering zal zijn. Eerst worden de aantallen gediplomeerden van Noord-Hollandse mbo- en hbo-instellingen gepresenteerd. Vervolgens wordt de rekensom gemaakt van het percentage gediplomeerden dat de arbeidsmarkt instroomt Aantal technisch gediplomeerden Middelbaar beroepsonderwijs Het aantal studenten dat in een van de Noord-Hollandse MBO-instellingen een diploma van een technische opleiding heeft gehaald, is de laatste 4 jaar iets gedaald tot technisch gediplomeerden in In de volgende tabel wordt het aantal gediplomeerde technici in 2009 en 2013 per Noord-Hollandse mbo-instelling gepresenteerd. Tabel 3.1 Aantal gediplomeerde technici uit de Noord-Hollandse mbo-instellingen in 2013 Naam onderwijsinstelling Aantal gediplomeerden Hout- en Meubileringscollege Mediacollege Amsterdam Regio College ROC Horizon College ROC Kop van Noord-Holland ROC Nova College ROC van Amsterdam Totaal Bron: DUO. Bewerking: TechniekRaad Noord-Holland. Uit de tabel blijken grote verschillen tussen het aantal gediplomeerden dat uitstroomt. ROC Kop van Noord-Holland levert de minste technisch gediplomeerden af maar bijna tweemaal zoveel dan vier jaar geleden; ROC van Amsterdam de meeste. Het Regio College, Horizon College, Nova College en ROC van Amsterdam worden geconfronteerd met minder gediplomeerde uitstroom in vergelijking tot De overige instellingen zien een groeiend aantal gediplomeerden. We kunnen concluderen dat de grotere instellingen wat kleiner worden en de kleinere wat groter zijn geworden. 2 Rekenmethode: het aantal gediplomeerden minus doorstudeerders, vrijwillige instromers in niettechnische functies, instroom van inactieven en uit niet-technische sectoren. 11

12 Hoger onderwijs We kijken uitsluitend naar HBO-onderwijsinstellingen 3. Op HBO-niveau bestaan in Noord- Holland twee onderwijsinstellingen met technisch opleidingsaanbod: de Hogeschool Inholland en de Hogeschool van Amsterdam. Voor het Noordvleugelgebied dit is dus een groter gebied dan de provincie Noord-Holland - geldt dat het aantal hbo-gediplomeerden met een technische opleiding de laatste 10 jaar met bijna 8% is afgenomen 4. In 2013 stroomden gediplomeerden uit met een technische hbo-opleiding in de Noordvleugel. Het aantal inschrijvingen in technische hboopleidingen is momenteel echter stijgende, zodat het aantal gediplomeerden binnen enkele jaren naar verwachting eveneens zal toenemen. In 2013 zijn mensen geslaagd voor een technische opleiding in het Noord-Hollandse MBO. In 2013 zijn mensen geslaagd voor een technische opleiding in het HBO in de Noordvleugel. 3.2 Doorstudeerders We stelden dat in Noord-Holland de jaarlijkse behoefte aan nieuw personeel voor technische functies groot is (in zowel technische als niet-technische sectoren). In de vorige paragraaf werd geconcludeerd dat er (in 2013) schoolverlaters in Noord-Holland waren met een technisch diploma (mbo of hbo). Van de mbo-gediplomeerde schoolverlaters in Noord-Holland Noord gaat een deel doorstuderen; de meesten (30% van de gediplomeerden) gaan een andere mbo-opleiding doen, de overigen (8%) gaan naar het hbo 5, een verwaarloosbaar deel van het havo. Deze mensen komen dus niet beschikbaar op de arbeidsmarkt. In Noord-Holland Noord gaat 62% dus de arbeidsmarkt op. In heel Noord-Holland gaat 33% van de technisch mbogediplomeerden verder studeren (landelijk is dit 36%) 6 ; 67% van de mbo-gediplomeerden in de techniek in Noord-Holland gaat dus de arbeidsmarkt op. We gaan uit van deze 67%: 67% X = technisch mbo-gediplomeerden die de arbeidsmarkt opgaan. Voor hbogediplomeerden geldt uiteraard een ander percentage, dat zeer waarschijnlijk een stuk hoger ligt. Dit cijfer is ons echter onbekend maar wordt geschat op 90%. We berekenen dan 90% X = hbo-gediplomeerden die de arbeidsmarkt opgaan. We schatten vervolgens dat in ( ) mbo- en hbo-gediplomeerden de technische arbeidsmarkt zijn opgegaan. 3 Noord-Holland kent geen technisch opleidingsaanbod in het wetenschappelijk onderwijs. 4 Zie: 5 SBB, Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Noord-Holland Noord. Juni Cijfers beschikbaar gesteld door SBB. 12

13 In 2013 zijn naar schatting technisch mbo-en hbo-gediplomeerden de Noord-Hollandse arbeidsmarkt opgegaan. 3.3 Doorstroom naar niet-technische functies SEO (Monitor Technische Arbeidsmarkt, oktober 2013) concludeerde dat van de technische opgeleide schoolverlaters 42% niet in een technisch beroep gaat werken. Later in de carrière wordt deze mismatch tussen opleidingsrichting en beroepsrichting alleen nog maar groter. SEOR onderzocht vervolgens deze groep van 42% en constateerde dat er veel VMBO-ers tussen zitten (Technisch opgeleid: wel of niet werken in de techniek?, juni 2014). Een VMBO-gediplomeerde heeft nog geen startkwalificatie; deze schoolverlaters moeten nog naar een MBO-opleiding en zijn dus in de SEOR-cijfers niet meegerekend. SEOR concludeerde vervolgens dat 30% van de technisch schoolverlaters die gaat werken niet in een technische functie gaat werken. De vraag is echter waarom deze 30% niet in een technische functie is gaan werken. Wilden ze dit niet en was het een eigen keuze om een niet-technische baan te zoeken of konden ze geen baan vinden in een technische functie? Uit het SEOR-onderzoek blijkt dat verreweg het grootste deel van deze 30% grote moeite heeft met het vinden van (vacatures voor) een technische baan. Dat betekent dat ze wel voor de technische arbeidsmarkt beschikbaar waren maar uiteindelijk bij gebrek aan beter - een andere (niet-technische) baan hebben genomen. Hoe groot het deel precies is dat niet heeft gezocht naar een technische baan en dus vrijwillig een niet-technische baan heeft genomen, wordt niet duidelijk uit het SEOR-onderzoek, maar is klein en wordt naar alle waarschijnlijkheid gecompenseerd door niet-technisch opgeleiden die in een technische functie gaan werken. 30% van de technische schoolverlaters gaat niet in een technische functie werken. Uit de Emancipatiemonitor 2014 blijkt dat meisjes de laatste jaren steeds vaker voor techniek kiezen, maar ze doen dat nog wel minder vaak dan jongens (http://nos.nl/artikel/ meisjes-kiezen-wat-vaker-voor-techniek.html). Sinds 2007 is het aantal meisjes dat op de havo een technisch profiel kiest, gestegen van 15 naar 26%. Cijfers van het CBS en SCP laten zien dat in het vwo het percentage van 20 naar 38 steeg. In het mbo en het hbo is het aantal vrouwelijke studenten in de technische studierichtingen gestegen, in het mbo van 14 naar 18% en in het hbo van 14 naar 20%. Op de universiteiten is het percentage met 26 constant gebleven. Het SCP concludeert dat de campagnes om meisjes te stimuleren voor techniek te kiezen succes lijken te hebben gehad. Op de arbeidsmarkt is nog niet zo'n duidelijke verschuiving te zien. Meisjes met een technische opleiding kiezen nog vaak voor een baan in een andere richting. Dat doen jongens ook wel, maar veel minder vaak. Het SCP heeft niet onderzocht hoe dat komt, maar geeft aan dat het zou kunnen dat een meisje zich tijdens een technische studie een eenling voelt. Om dat gevoel niet ook tijdens hun carrière te hebben, zouden ze voor een baan in een andere richting kunnen kiezen. 13

14 3.4 Instroom inactieven De jaarlijkse wervingsbehoefte van technische functies in Noord-Holland wordt voor een relatief klein deel opgevangen door inactieven zoals uitkeringsgerechtigden of herintreders. Hoe groot deze groep per jaar in Noord-Holland is, vergt enige literatuurstudie en data-analyse. Een dergelijke exercitie voert op dit moment te ver. We schatten daarom dat jaarlijks maximaal 10% van de wervingsbehoefte wordt opgevangen door instroom van inactieven 7. Dat betekent een geschatte instroom van 700. Dit getal tellen we op bij het arbeidsmarktaanbod c.q. het aantal instromers op de arbeidsmarkt. 7 Desgevraagd geschat door diverse onafhankelijke deskundigen. 14

15 4 TEKORTEN AAN TECHNISCH PERSONEEL 4.1 Verwacht tekort Het tekort aan technisch personeel in Noord-Holland kan nu worden geschat, namelijk door van de wervingsbehoefte (arbeidsmarktvraag) de doorstroom van mbo naar hbo en van hbo naar wo af te trekken en bij het aanbod de instroom van inactieven en overigen bij te tellen: (0,67 x 5.431) + (0.90 x 2.145) = = Dit getal wordt vervolgens van de wervingsbehoefte afgetrokken: = 730. Het tekort aan technische personeel in Noord-Holland wordt voor de komende jaren geschat op een gemiddelde van ca. 730 per jaar. 4.2 Arbeidsmarktperspectieven in de techniek In het rapport De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016 dat in november 2011 door het ROA is uitgegeven, werden grote tekorten voorzien op de arbeidsmarkt voor de technisch sector. Er werden toen goede arbeidsmarktperspectieven verwacht voor schoolverlaters met een technische opleiding, ongeacht het niveau van de opleiding. Tevens werden er grote knelpunten verwacht in de personeelsvoorziening voor werkgevers in de technische sectoren. De situatie voor afgestudeerden met een technische opleiding wordt nu door ROA minder rooskleurig ingeschat. In 2018 zijn de arbeidsmarktperspectieven van technisch opgeleiden (in Nederland) naar verwachting redelijk voor HBO en WO, en matig voor MBO. Enkele factoren kunnen volgens ROA deze verslechtering in arbeidsmarktperspectieven voor schoolverlaters helpen verklaren: - door de aanhoudende slechte vooruitzichten op economische groei valt de uitbreidingsvraag negatief uit; - ouderen blijven langer doorwerken, wat voor minder baanopeningen zorgt dan anders het geval was geweest; - toename van de arbeidsmarktinstroom van afgestudeerden van HBO en WO techniek, mogelijk als gevolg van de inspanningen die jarenlang zijn verricht om technische opleidingen aantrekkelijker te maken en meer onder de aandacht van jongeren te brengen. Deze ontwikkelingen in arbeidsvraag en -aanbod zorgen ervoor dat er gemiddeld genomen en landelijk bezien, door ROA geen spanning wordt verwacht in de techniek voor de periode tot Door de grotere wervingsbehoefte in Noord-Holland zien we dat in deze provincie echter een matig tekort wordt verwacht. Voor een aantal technische opleidingen geldt nog steeds dat er grote tot zeer grote knelpunten in de personeelsvoorziening voor werkgevers worden verwacht. Volgens ROA is dit bijvoorbeeld het geval voor werktuigbouwkunde op mbo-, hbo- en wo-niveau, of voor opleidingen zoals hbo-civiele techniek en woelektrotechniek (landelijk). 15

16 Zoals hiervoor al werd aangegeven, is het zeker zo belangrijk om te beschikken over uitsplitsingen per opleidingsrichting. Het kan namelijk best zo zijn dat er bij sommige technische opleidingen overschotten bestaan die wegvallen door nog grotere tekorten van andere technisch opgeleiden. Gemiddelde tekortcijfers zeggen dus niet zoveel. Realisatie van doelmatig technisch onderwijs vraagt om tekortcijfers per beroep of opleidingsrichting. Deze cijfers zijn echter niet voorhanden, althans niet op een dermate eenduidige wijze dat branchecijfers van diverse technische sectoren met elkaar kunnen worden vergeleken en gecombineerd. We baseren ons daarom op informatie over het arbeidsmarktperspectief per opleidingsrichting. SBB heeft deze informatie beschikbaar 8. De stichting geeft bij elke opleidingsrichting aan of de kansen op werk nadat het diploma is behaald, gering, matig voldoende, ruim of goed zijn. Ze baseren zich daarbij onder andere op CBS en ROA. Daar waar de kans op werk bijvoorbeeld gering is, is sprake van een overschot op de arbeidsmarkt: het aanbod is groter dan de vraag (er zijn meer gediplomeerden die zich aanbieden op de arbeidsmarkt dan de vraag van het bedrijfsleven groot is). Daar waar de kansen op werk goed of ruim voldoende zijn, is sprake van een tekort op de arbeidsmarkt: de vraag is groter dan het aanbod. In de bijlage wordt een overzicht gegeven van deze kansen op werk van de meeste technische opleidingen. Opleidingen in met name de gezondheidstechniek en creatieve en ambachtelijke techniek zijn niet meegenomen. Daarnaast is de regio Gooi & Vechtstreek weggelaten. Uit het overzicht in de bijlage kan een aantal conclusies worden getrokken over specifieke tekorten in Noord-Holland. Deze zijn in de volgende twee tabellen samengevat. 8 Het georganiseerde onderwijs en bedrijfsleven vinden gezamenlijk dat deze kanstyperingen op werk betrokken kunnen worden bij de analyse of het opleidingsaanbod aansluit bij de vraag op de arbeidsmarkt. 16

17 Tabel 4.1 De grootste tekorten aan technisch personeel in Noord-Holland naar mboopleidingsniveau Beroepsgroep Opleiding Niveau Installatie-, elektro- en Technicus data en elektra 4 Technicus gas/warmte 4 Middenkader engineering (comm. technicus) 4 Middenkader engineering (technicus) 4 Allround ondernemer klussenbedrijf 3 Servicetechnicus elektrotechniek 4 Servicetechnicus installatietechniek 4 Servicetechnicus koudetechniek 4 Servicetechnicus werktuigbouw 4 Werkvoorbereider (opmeter) 3 Werkvoorbereider (technisch tekenaar) 3 Tekenaar-werkvoorbereider 4 Werkvoorbereider (tekenaar-constructeur) 4 Werkvoorbereider fabricage 4 Werkvoorbereider installatie 4 Procestechniek Operator A 2 Operator B 3 Operator C 4 Scheepvaart Baggermeesters 4 Coördinator havenoperaties 3 Scheepswerktuigkundige waterbouw 4 Bron: SBB. Bewerking: TechniekRaad Noord-Holland Daarnaast zijn er nog een groot aantal technische opleidingen die ruim voldoende kansen bieden op werk. Voor deze opleidingen geldt dat er ook tekorten van zijn, maar minder groot dan die in tabel 4.1 zijn gepresenteerd. We verwijzen hiervoor naar de bijlage. Naast tekorten zijn er ook overschotten; er worden teveel gediplomeerden door de ROC s afgeleverd. De grootste overschotten op de technische arbeidsmarkt in Noord-Holland worden in tabel 4.2 gegeven. Tabel 4.2 Grootste overschotten aan technisch personeel in Noord-Holland naar mboopleidingsniveau Beroepsgroep Opleiding Niveau Mobiliteit Assistent mobiliteitsbranche 1 Bedrijfsmanager mobiliteitsbranche 4 Werkplaatsmanager motorvoertuigentechniek 4 Carrosserie Assistent mobiliteitsbranche 1 Bron: SBB. Bewerking: TechniekRaad Noord-Holland Ook zijn er nog veel andere opleidingen met een overschot, zij het minder groot dan die in tabel 4.2 gegeven. Deze zijn voornamelijk te vinden in de beroepsgroep afbouw en onderhoud en in mindere mate in de beroepsgroep mobiliteit en carrosserie. 17

18 4.3 Onderwijsaanbod mbo Om de activiteiten van de TechniekRaad goed te kunnen richten, is inzicht nodig in het opleidingenaanbod per mbo-instelling in Noord-Holland. In de volgende overzichten wordt het technisch opleidingenaanbod per ROC in Noord-Holland gegeven, met uitzondering van het Hout- en Meubileringscollege en het Mediacollege. In de laatste kolom wordt aangegeven of er in de regio sprake is van een overschot of van een tekort van deze gediplomeerden op de arbeidsmarkt, volgens SBB 9. De entreeopleidingen (niveau 1) zijn niet meegenomen. Teveel gediplomeerden op niveau 1 betekent namelijk niet dat er een overschot op de arbeidsmarktis: het is de bedoeling dat ze doorleren. Tabel 4.4A Opleidingenaanbod ROC Kop van NH Opleiding Niveau Waar? Tekort/ overschot Autotechnicus 2 Schagen Eerste autotechnicus 3 Schagen Timmerman (bouwkunde) 2 Schagen Elektrotechn. ind. prod. en syst., Monteur 2 Den Helder Elektrotechn. ind. prod. en syst., Eerste monteur 3 Den Helder Eerste monteur elektrotechn. installaties 3 Den Helder Eerste monteur werktuigk. installaties 3 Den Helder Monteur elektrotechn. install. 2 Den Helder Monteur werktuigk. install. 2 Den Helder Machinebouwer mechatronica 3 Den Helder Monteur mechatronica 2 Den Helder Allround Constructiewerker 3 Den Helder Constructiewerker 2 Den Helder Middenkader engineering, Commercieel technicus 4 Den Helder/Schagen Middenkader engineering, Technicus 4 Den Helder/Schagen Servicemonteur elektrotechniek 3 Den Helder Servicemonteur werktuigbouw 3 Den Helder Legenda Groot tekort Tekort Evenwicht Overschot Groot overschot Onbekend We concluderen dat ROC Kop van Noord-Holland te weinig gediplomeerden aflevert voor wat betreft de opleidingen middenkader engineering, niveau 4 (zowel commercieel technicus als technicus ) en teveel voor wat betreft de opleidingen autotechnicus en constructiewerker ; beide niveau 2. 9 Toelichting: SBB geeft geen indicatie per ROC, maar wel per regio. Het betreft hier Kans op werkindicaties van SBB. Kans op werk houdt rekening met doorleerders. 18

19 Tabel 4.4B Opleidingenaanbod Horizon College Opleiding Niveau Waar? Tekort/ overschot Metselaar 2 Heerhugowaard Allround metselaar 3 Heerhugowaard Timmerman 2 Hoorn/Heerhugowaard Allround timmerman 3 Heerhugowaard Middenkaderfunctionaris bouw 4 Hoorn/Heerhugowaard Middenkaderfunctionaris Infra 4 Heerhugowaard Gezel schilderen 3 Heerhugowaard Monteur werktuigkundige installaties 2 Heerhugowaard Eerste monteur werktuigkundige installaties 3 Heerhugowaard Onderhoudsmonteur installatietechniek 2 Hoorn/Heerhugowaard Servicemonteur installatietechniek 3 Heerhugowaard Monteur elektrotechnische installaties 2 Hoorn/Heerhugowaard Monteur EIPS 2 Heerhugowaard Eerste monteur EIPS 3 Heerhugowaard Eerste monteur elektrotechnische installaties 3 Heerhugowaard Elektrotechnicus/technisch tekenaar 3 Heerhugowaard Servicetechnicus elektrotechniek 4 Heerhugowaard Werkvoorbereider installatie 4 Hoorn/Heerhugowaard Middenkader engineering, technicus 4 Hoorn Autotechnicus 2 Heerhugowaard Eerste autotechnicus 3 Heerhugowaard Technisch specialist personenauto s 4 Heerhugowaard Werkplaatsmanager motorvoertuigentechniek 4 Heerhugowaard Bedrijfsauto technicus 2 Heerhugowaard Eerste bedrijfsauto technicus 3 Heerhugowaard Technisch specialist bedrijfsauto s 4 Heerhugowaard Fietstechnicus 2 Heerhugowaard Scootertechnicus 2 Heerhugowaard Constructiewerker 2 Hoorn/Heerhugowaard Monteur mechatronica 2 Heerhugowaard Allround constructiewerker 3 Heerhugowaard Verspaner 2 Heerhugowaard Werkvoorbereider fabricage 4 Hoorn Middenkader engineering, commercieel technicus 4 Hoorn We concluderen dat ROC Horizon College te weinig gediplomeerden voor de arbeidsmarkt aflevert voor wat betreft de opleidingen Elektrotechnicus/technisch tekenaar (niveau 3), Servicetechnicus elektrotechniek, Werkvoorbereider installatie, Middenkader engineering, zowel commercieel technicus als technicus en Werkvoorbereider fabricage; alle niveau 4. Het Horizon levert teveel gediplomeerden van de opleidingen Gezel schilderen (niveau 3), Autotechnicus (niveau 2), Werkplaatsmanager motorvoertuigentechniek (niveau 4), Constructiewerker (niveau 2) en Monteur mechatronica (niveau 2). 19

20 Tabel 4.4C Opleidingenaanbod Nova College Opleiding Niveau Waar? Tekort/ overschot Middenkader engineering elektrotechniek 4 Beverwijk, Hoofddorp, IJmuiden Middenkader engineering installatietechniek 4 Beverwijk Servicemonteur installatietechniek 3 Beverwijk Werkvoorbereider installatietechniek 4 Beverwijk Middenkader engineering werktuigbouw 4 IJmuiden, Beverwijk Middenkader infra 4 Beverwijk Onderhoudsmonteur (bouw) 2 Beverwijk Constructiewerker 2 Beverwijk Eerste autotechnicus 3 Hoofddorp, Beverwijk Leidinggevend monteur (bouw) 4 Beverwijk Allround constructiewerker 3 Beverwijk Allround metselaar 3 Hoofddorp, Beverwijk Allround operationeel technicus 4 IJmuiden, Beverwijk Allround operator B 3 Beverwijk Autotechnicus 2 Hoofddorp, Beverwijk Dakdekker metaal 2 Hoofddorp, Beverwijk Eerste monteur elektrotechnische installaties 3 Hoofddorp, Beverwijk Eerste monteur IPS 3 Beverwijk Eerste monteur werktuigkundige installaties 3 Beverwijk Metselaar 2 Hoofddorp, Beverwijk Middenkader bouwkunde 4 Hoofddorp, Beverwijk Monteur mechatronica 2 Beverwijk Monteur werktuigkundige installaties 2 Hoofddorp, Beverwijk Operator A 2 Beverwijk Operator C 4 Beverwijk Servicemonteur werktuigbouw 3 Beverwijk Technicus EIPS 4 Beverwijk Timmerman 2 Hoofddorp, Beverwijk Verspaner 2 Beverwijk Het Nova College levert te weinig gediplomeerden af van de opleidingen Middenkader engineering elektrotechniek, Middenkader engineering installatietechniek, Servicemonteur installatietechniek, Werkvoorbereider installatietechniek, Operator A en Operator C. Daarentegen levert het Nova College te veel gediplomeerden af van de opleidingen Constructiewerker en Autotechnicus. 20

TechniekRaad Noord-Holland

TechniekRaad Noord-Holland TechniekRaad Noord-Holland Samen sterk voor techniek! De technische arbeidsmarkt in Noord-Holland: cijfers 015 UPDATE 19 augustus 015 De TechniekRaad Noord-Holland is een initiatief van de werkgeversorganisaties

Nadere informatie

Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 2006-2014 (ontwikkeling per kwalificatiedossier en kwalificatie)

Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 2006-2014 (ontwikkeling per kwalificatiedossier en kwalificatie) Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 26-214 (ontwikkeling per kwalificatiedossier en kwalificatie) Hoeveel mbo-studenten staan er ingeschreven op de verschillende Kenteqkwalificatiedossiers en -kwalificaties?

Nadere informatie

ONDERZOEKSBERICHT. Kaarten van leerbedrijven per kwalificatie 2014

ONDERZOEKSBERICHT. Kaarten van leerbedrijven per kwalificatie 2014 Kaarten van leerbedrijven per kwalificatie 2014 Hoe is de regionale verdeling van de Kenteq-leerbedrijven per kwalificatie? Dit document laat dat zien in de vorm van een serie kaarten. Die geven de stand

Nadere informatie

Kenteq-leerbedrijven in kaart 2011

Kenteq-leerbedrijven in kaart 2011 Kenteq-leerbedrijven in kaart 2011 Colofon Uitgave Kenteq Postbus 81 1200 AB Hilversum T (035) 750 45 04 F (035) 750 45 55 W www.kenteq.nl Contactpersoon Dr. Sake Wagenaar T (035) 750 42 46 E sake.wagenaar@kenteq.nl

Nadere informatie

Overzicht examenproducten op website op basis van Herziene KD's - vanaf cohort 2015

Overzicht examenproducten op website  op basis van Herziene KD's - vanaf cohort 2015 Stichting Examenservice Overzicht examen op website www.esmei.nl op basis van Herziene KD's - vanaf cohort 2015 3.1 Producten die zijn vastgesteld/gevalideerd BIJGEWERK: Goedgekeurd door Screenplatform,

Nadere informatie

KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS

KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS - editie 2007 KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS REGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT - Samenvatting - Een initiatief van index Technocentrum Midden- en West-Brabant index Technocentrum Mozartlaan

Nadere informatie

Onderzoek Alumni Bètatechniek

Onderzoek Alumni Bètatechniek Onderzoek Alumni Bètatechniek 0 meting - Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse

Nadere informatie

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant Inhoudsopgave 1. Mbo Techniek... 3 1.1 Deelnemers mbo techniek... 3 1.1.1 Onderwijsinstellingen... 3 1.1.2

Nadere informatie

Het aandeel vrouwen in Kenteq-kwalificaties (2005-2013)

Het aandeel vrouwen in Kenteq-kwalificaties (2005-2013) Het aandeel vrouwen in Kenteq-kwalificaties (2005-2013) Hoe ontwikkelt zich het aandeel vrouwelijke mbo-studenten op het vlak van de metaal-, elektro- en installatietechniek? Naar welke opleidingsrichting

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Groot Amsterdam -

Nadere informatie

School voor techniek academie voor techniek

School voor techniek academie voor techniek ga jn mi n ka l wi t wa t wa en zi et g at we we La n ge ei ga voor de School voor techniek academie voor techniek Jij ziet graag het resultaat van je werk Werk graag met mijn handen Jij denkt graag groot

Nadere informatie

Keuzedelen Kwalificatiestructuur Domein MEI

Keuzedelen Kwalificatiestructuur Domein MEI Keuzedelen Kwalificatiestructuur Domein MEI Hoofdgroep 1: (kader)functies techniek algemeen Human technology Technicus human technology 4 Middenkader engineering Middenkader engineering Technisch tekenen

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Zuid

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Zuid Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Zuid Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Noord-Holland Zuid ROC Nova College 2012

Nadere informatie

Ruim 75 nieuwe exameninstrumenten

Ruim 75 nieuwe exameninstrumenten Nieuwsbericht november 2013 Ruim 75 nieuwe exameninstrumenten De afgelopen maanden is er in verschillende regio s en op verschillende fronten hard gewerkt aan aanpassing en uitbreiding van het aanbod aan

Nadere informatie

TechniekRaad Noord-Holland

TechniekRaad Noord-Holland TechniekRaad Noord-Holland Samen sterk voor techniek! De technische arbeidsmarkt in Noord-Holland: cijfers en visie op 016 9 februari 016 De TechniekRaad Noord-Holland is een initiatief van de werkgeversorganisaties

Nadere informatie

WEET JIJ AL WAT JE WILT GAAN DOEN?

WEET JIJ AL WAT JE WILT GAAN DOEN? WEET JIJ AL WAT JE WILT GAAN DOEN? Onze opleidingen 2015-2016 DEZE OPLEIDINGEN KUN JE VOLGEN BIJ ROC TILBURG Kasteeldreef 122 School voor Administratieve en Juridische Dienstverlening Bedrijfsadministratie

Nadere informatie

TechniekRaad Noord-Holland

TechniekRaad Noord-Holland TechniekRaad Noord-Holland Samen sterk voor techniek! De technische arbeidsmarkt in Noord-Holland: cijfers en visie op 2017 28 maart 2017 De TechniekRaad Noord-Holland is een initiatief van de werkgeversorganisaties

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Noord

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Noord Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Noord Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Noord-Holland Noord ROC kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Den Haag

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Den Haag Regiorapportage Mobiliteitsbranche Den Haag Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Den Haag ROC Mondriaan 2012 2013 1 1. Kans op werk

Nadere informatie

V erschenen in: ESB, 83e jaargang, nr. 4149, pagina 344, 24 april 1998 (datum) De arbeidsmarkt voor informatici is krap en zal nog krapper worden.

V erschenen in: ESB, 83e jaargang, nr. 4149, pagina 344, 24 april 1998 (datum) De arbeidsmarkt voor informatici is krap en zal nog krapper worden. Het informatici-tekort A uteur(s): Smits, W. (auteur) Delmee, J. (auteur) Grip, A. de (auteur) De auteurs zijn werkzaam bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Breda Bergen op Zoom

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Breda Bergen op Zoom Regiorapportage Mobiliteitsbranche Breda Bergen op Zoom Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Breda Bergen op Zoom ROC West-Brabant

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Eindhoven

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Eindhoven Regiorapportage Mobiliteitsbranche Eindhoven Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Eindhoven Summa College 2012 2013 1 1. Kans op

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Doetinchem

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Doetinchem Regiorapportage Mobiliteitsbranche Doetinchem Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Doetinchem Graafschap College 2012 2013 1 1.

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Dordrecht-Gorinchem-Zwijndrecht

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Dordrecht-Gorinchem-Zwijndrecht Regiorapportage Mobiliteitsbranche Dordrecht-Gorinchem-Zwijndrecht Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Dordrecht-Gorinchem-Zwijndrecht

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Zuid-Limburg

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Zuid-Limburg Regiorapportage Mobiliteitsbranche Zuid-Limburg Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Zuid- Limburg ROC Arcus College 2012 2013 1

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Gouda

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Gouda Regiorapportage Mobiliteitsbranche Gouda Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Gouda ID College 2012 2013 1 1. Kans op werk Het bedrijfsleven

Nadere informatie

Quickscan Techniek in. onderwijs en werkgelegenheid

Quickscan Techniek in. onderwijs en werkgelegenheid Quickscan Techniek in Brabant onderwijs en werkgelegenheid Visie in beeld Om te weten waarover we in Brabant praten, hebben we als Samenwerkingsverband Techniekplatforms Brabant voor u een aantal relevante

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Flevoland

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Flevoland Regiorapportage Mobiliteitsbranche Flevoland Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Flevoland ROC Flevoland 2012 2013 1 1. Kans op

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Arnhem

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Arnhem Regiorapportage Mobiliteitsbranche Arnhem Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Arnhem Rijn IJssel 2012 2013 1 1. Kans op werk Het

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groningen

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groningen Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groningen Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Groningen Noorderpoort College / Alfa-College

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Rotterdam

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Rotterdam Regiorapportage Mobiliteitsbranche Rotterdam Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Rotterdam Albeda College / Zadkine 2012 2013 1

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Gelieerd aan Maastricht University, SBE 3 afdelingen:

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Gelieerd aan Maastricht University, SBE 3 afdelingen: De arbeidsmarkt tot 2018. Is er ruimte voor jongeren? Didier Fouarge d.fouarge@maastrichtuniversity.nl RPA Netwerkbijeenkomst, Alphen aan den Rijn, 13 februari 2014 2 Researchcentrum voor Onderwijs en

Nadere informatie

Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor. Metropoolregio Amsterdam. Oktober amsterdam economic board

Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor. Metropoolregio Amsterdam. Oktober amsterdam economic board Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor Metropoolregio Amsterdam Oktober 2016 amsterdam economic board Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor Metropoolregio Amsterdam (MRA) Oktober 2016

Nadere informatie

Maart 2010. Brancheschets Bouw

Maart 2010. Brancheschets Bouw Maart 2010 Brancheschets Bouw Brancheschets Bouw Afdeling Arbeidsmarktinformatie Redactie: Rob de Munnik, Marijke Oosterhuis en Niek Veeken Landelijk Bedrijfsadviseur voor de Bouw Erik van As, tel. 020-7515077

Nadere informatie

Leerlingbezoekdagen 2014 donderdag 11 en vrijdag 12 december

Leerlingbezoekdagen 2014 donderdag 11 en vrijdag 12 december Leerlingbezoekdagen 2014 donderdag 11 en vrijdag 12 december Alfabetische lijst deelnemende opleidingen niveau 3 & 4 OPLEIDING MBO PLAATS Administrateur (4) Regio College Purmerend Aftersalesmanager /

Nadere informatie

Mbo-opleidingen

Mbo-opleidingen Mbo-opleidingen 2017-2018 Wijzigingen voorbehouden. Aan de informatie in dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk voor het actuele opleidingenaanbod op www.aventus.nl Entreeschool 23110BOL1

Nadere informatie

TechniekRaad Noord-Holland

TechniekRaad Noord-Holland TechniekRaad Noord-Holland Samen sterk voor techniek! De technische arbeidsmarkt in Noord-Holland: cijfers 2016 UPDATE 30 september 2016 De TechniekRaad Noord-Holland is een initiatief van de werkgeversorganisaties

Nadere informatie

KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS

KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS - editie 2006 KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS REGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT - Samenvatting - Een initiatief van index Technocentrum Midden- en West-Brabant index Technocentrum Mozartlaan

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Noord-Holland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Technisch beroepsonderwijs in Noord-Holland en de Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Technisch beroepsonderwijs in Noord-Holland en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) Technisch beroepsonderwijs in Noord-Holland en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) Provincie Noord-Holland Blaauwberg Jeroen Bos Rob Manders 20 februari 2013 1 Hoofdpunten Vmbo: van smal naar breed in de

Nadere informatie

Laurens Baecklaan 23, Beverwijk. Paxlaan 26, Hoofddorp

Laurens Baecklaan 23, Beverwijk. Paxlaan 26, Hoofddorp OPEN HUIS MBO (BEHALVE CIOS) 27 november 2017 18:00-21:00 Heb je belangstelling voor een opleiding? Kom dan naar het Open huis Mbo (behalve CIOS Haarlem Hoofddorp). Deelnemende richtingen Toon overzicht

Nadere informatie

Mbo-opleidingen

Mbo-opleidingen Mbo-opleidingen 2018-2019 Wijzigingen voorbehouden. Aan de informatie in dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk voor het actuele opleidingenaanbod op www.aventus.nl Entreeschool leerweg

Nadere informatie

Bijlage Arbeidsmarktschets Techniek Vraag en aanbod in technische beroepen

Bijlage Arbeidsmarktschets Techniek Vraag en aanbod in technische beroepen Bijlage Arbeidsmarktschets Techniek Vraag en aanbod in technische beroepen Begrippen en afkortingen Definities Cijfers arbeidsmarktregio 's Bijlage Arbeidsmarktschets Techniek januari 2011 1 Begrippen

Nadere informatie

IEZEN VOOR ECHNIEK. Techniek past beter bij jou dan je denkt. www.rocvantwente.nl/techniektalenten

IEZEN VOOR ECHNIEK. Techniek past beter bij jou dan je denkt. www.rocvantwente.nl/techniektalenten WIJ IEZEN VOOR ECHNIEK Techniek past beter bij jou dan je denkt www.rocvantwente.nl/techniektalenten INLEIDING De technische branche Steeds meer meisjes kiezen voor techniek. Techniek is heel divers, je

Nadere informatie

domein crebo kwalificatiedossier crebo kwalificatie soort opleiding leerweg niveau

domein crebo kwalificatiedossier crebo kwalificatie soort opleiding leerweg niveau domein crebo kwalificatiedossier crebo kwalificatie soort opleiding leerweg niveau Bouw en infra 22000 Assistent bouw en infra Assistent bouw en infra BOL/BBL Bouw en infra 22000 Assistent bouw en infra

Nadere informatie

Elektrotechniek. novacollege.nl/techniek. Installatietechniek. Procestechniek. Werktuigbouw. Techniek 2016/2017

Elektrotechniek. novacollege.nl/techniek. Installatietechniek. Procestechniek. Werktuigbouw. Techniek 2016/2017 novacollege.nl/techniek Elektrotechniek Installatietechniek Procestechniek Werktuigbouw Techniek 2016/2017 Ik wilde een technische opleiding doen. Het werd elektro, een strategische keuze. Ik houd van

Nadere informatie

Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office)

Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office) Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office) ICT~Office voorspelt een groeiend tekort aan hoger opgeleide ICT-professionals voor de komende jaren. Ondanks de economische

Nadere informatie

1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief advies CDHO: Engineering Engineering AOT Techniek(deeltijd) Einde instroom: 31-12-2011 Einde opleiding: 31-12-2016 Engineering

Nadere informatie

Factsheet Onderwijs Mobiliteitsbranche vmbo/mbo

Factsheet Onderwijs Mobiliteitsbranche vmbo/mbo Factsheet Onderwijs Mobiliteitsbranche vmbo/mbo Dit is een uitgave van Innovam April 2015 Uitgever: Innovam Groep Website: www.innovam.nl/onderzoek E-mail: onderzoek@innovam.nl Telefoon: 030 608 77 84

Nadere informatie

Laurens Baecklaan 23, Beverwijk. Paxlaan 26, Hoofddorp

Laurens Baecklaan 23, Beverwijk. Paxlaan 26, Hoofddorp OPEN HUIS MBO (BEHALVE CIOS) 8 maart 2017 18:00-21:00 Heb je belangstelling voor een opleiding? Kom dan naar het Open huis Mbo (behalve CIOS). Meld je aan voor het Open huis Deelnemende richtingen Toon

Nadere informatie

Van mbo en havo naar hbo

Van mbo en havo naar hbo Van mbo en havo naar hbo Dick Takkenberg en Rob Kapel Studenten die naar het hbo gaan, komen vooral van het mbo en de havo. In het algemeen blijven mbo ers die een opleiding in een bepaald vak- of studiegebied

Nadere informatie

(Summa) Techniek en (Summa) Engineering Het verschil

(Summa) Techniek en (Summa) Engineering Het verschil (Summa) Techniek en (Summa) Engineering Het verschil 21 april 2016 Ik ben 15 jaar en ik wil iets met techniek, dus kies ik voor 3 Ik kies voor een technische opleiding bij: Summa Bouw & Infra metselaar,

Nadere informatie

2 De keuze van de hogeschool per individuele conversie geldt voor alle opleidingsvormen, inclusief de te beëindigen varianten. 1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief

Nadere informatie

Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013)

Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013) Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013) Waar komt de instroom in de Kenteq-kwalificaties vandaan? Komt die uit direct verwante vmbo-opleidingen, of ook uit andere richtingen? Hoe zit dat omgekeerd?

Nadere informatie

Academie voor Ambacht en Technologie

Academie voor Ambacht en Technologie Startacademie MBO-Opleidingen 2014-2015 www.rocrivor.nl Academie voor Zorg en Welzijn Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening Academie voor Ambacht en Technologie Aandacht voor jouw ambitie! Welkom

Nadere informatie

De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016

De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016 De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016 maart 2012 Deborah van den Berg 1. Inleiding Wat zijn de huidige en toekomstige arbeidsmarktperspectieven naar opleiding en beroep? Het Researchcentrum

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Mbo-opleidingen

Mbo-opleidingen Mbo-opleidingen 2017-2018 Wijzigingen voorbehouden. Aan de informatie in dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk voor het actuele opleidingenaanbod op www.aventus.nl Entreeschool 23110BOL1

Nadere informatie

Voltijd hbo ers sinds twee jaar weer vaker een baan binnen achttien maanden

Voltijd hbo ers sinds twee jaar weer vaker een baan binnen achttien maanden Een baan Voltijd hbo ers sinds twee jaar weer vaker een baan binnen achttien maanden... 2 Geen dip in baankansen voor wo-afgestudeerden... 3 Geen dip in kans op baan voor deeltijdstudenten... 4 Hbo bachelor

Nadere informatie

Aandeel meisjes in de bètatechniek VMBO

Aandeel meisjes in de bètatechniek VMBO Vrouwen in de bètatechniek Traditioneel kiezen veel meer mannen dan vrouwen voor een bètatechnische opleiding. Toch lijkt hier de afgelopen jaren langzaam verandering in te komen. Deze factsheet geeft

Nadere informatie

APO nieuwsbrief thema aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

APO nieuwsbrief thema aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt APO nieuwsbrief thema aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt Belangrijkste conclusies Uit het onderzoek komen een aantal belangrijke conclusies naar voren: In 2015 wordt in Overijssel een toename van het

Nadere informatie

Resultaten vacaturescan Regio West

Resultaten vacaturescan Regio West Resultaten vacaturescan Regio West Meting 3 Amsterdam, oktober 2004 drs B. van Bruggen 187/oktober 2004 DIJK12 Beleidsonderzoek Adelaarsweg 11 1021 BM AMSTERDAM Tel.: 020-6373623 Fax: 020-6362645 info@dijk12.nl

Nadere informatie

Elektrotechniek. novacollege.nl/techniek. Installatietechniek. Procestechniek. Werktuigbouw TECHNIEK 2018/2019

Elektrotechniek. novacollege.nl/techniek. Installatietechniek. Procestechniek. Werktuigbouw TECHNIEK 2018/2019 novacollege.nl/techniek Elektrotechniek Installatietechniek Procestechniek Werktuigbouw TECHNIEK 2018/2019 Op de opleiding moet je zelfstandig werken. Op een goed moment kreeg ik door: het is mijn vak,

Nadere informatie

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s.

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s. Na nominaal plus 1 jaar 45 procent een diploma... 2 Rendement wo stijgt, hbo-rendement daalt... 4 Hbo-ontwerpopleidingen laagste rendement van de sector... 6 Hoger rendement wo biologie, scheikunde en

Nadere informatie

Link servicedocume. Rating voor route 2. Servicedocument. Crebonummer OCW/EZ Naam

Link servicedocume. Rating voor route 2. Servicedocument. Crebonummer OCW/EZ Naam Crebonummer OCW/EZ Naam Rating voor route 2 Servicedocument Techniek en gebouwde omgeving 25001 Allround medewerker afvalbeheer A 25002 Allround medewerker beheer openbare ruimte B 25041 Beheerder milieustraat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor schoolverlaters tot 2004

De arbeidsmarkt voor schoolverlaters tot 2004 De arbeidsmarkt voor schoolverlaters tot 2004 Auteur(s): Eijs, P. van (auteur) Grip, A. de (auteur) Diephuis, B. (auteur) Jacobs, A. (auteur) Marey, P. (auteur) De auteurs zijn werkzaam bij het Researchcentrum

Nadere informatie

Opleidingen met een 2 e instroommoment of meerdere instroommogelijkheden schooljaar 2008-2009

Opleidingen met een 2 e instroommoment of meerdere instroommogelijkheden schooljaar 2008-2009 Opleidingen met een 2 e instroommoment of meerdere instroommogelijkheden schooljaar 2008-2009 Opleidingen Zorg, Welzijn, Sport en Bewegen, Veiligheid AKA (Assistentenopleiding) Arbeidsmarktgekwalificeerde

Nadere informatie

Resultaten vacaturescan Regio Rijndelta

Resultaten vacaturescan Regio Rijndelta Resultaten vacaturescan Regio Rijndelta Meting 3 Amsterdam, oktober 2004 drs B. van Bruggen 188/oktober 2004 DIJK12 Beleidsonderzoek Adelaarsweg 11 1021 BM AMSTERDAM Tel.: 020-6373623 Fax: 020-6362645

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen in de Metaal

Arbeidsmarktontwikkelingen in de Metaal Arbeidsmarktontwikkelingen in de Metaal September 2002 drs B. van Bruggen (DIJK12 Beleidsonderzoek) dr S. Wagenaar (SOM Opleidingen Metaal) Conclusies en beschouwing In dit rapport wordt ingegaan op ontwikkelingen

Nadere informatie

Laurens Baecklaan 23, Beverwijk. Paxlaan 26, Hoofddorp

Laurens Baecklaan 23, Beverwijk. Paxlaan 26, Hoofddorp OPEN HUIS MBO (BEHALVE CIOS) 28 november 2016 18:00-21:00 Heb je belangstelling voor een opleiding? Kom dan naar het Open huis Mbo (behalve CIOS). Deelnemende richtingen Toon overzicht per locatie Autotechniek

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking Cijfers en Trends Groningen/Friesland/Drenthe 2005

Arbeidsmarkt Metaalbewerking Cijfers en Trends Groningen/Friesland/Drenthe 2005 Arbeidsmarkt Metaalbewerking Cijfers en Trends 2005 Boukje Detmar Eliane Boorsma Amsterdam, november 2005 501/november 2005 DIJK12 Beleidsonderzoek Adelaarsweg 11 1021 BM AMSTERDAM Tel.: 020-6373623 Fax:

Nadere informatie

Activiteitenplan TechniekRaad Noord Holland

Activiteitenplan TechniekRaad Noord Holland Activiteitenplan TechniekRaad Noord Holland 10 mei 2013 Bouwend Nederland FME-CWM Koninklijke Metaalunie UNETO-VNI 1 Inhoudsopgave pagina 1. De TechniekRaad: belangenbehartiger en aanspreekpunt voor de

Nadere informatie

09MR Hoornbeeck College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers

09MR Hoornbeeck College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers 09MR Hoornbeeck College MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Hoornbeeck College. De tabellen

Nadere informatie

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de Monitor arbeidsmarkt

Nadere informatie

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 Sectorrapport Scheepsbouw Ruud van der Aa Jenny Verheijen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Belangrijkste uitkomsten 4 1. Samenstelling werkgelegenheid 5 2. Verwachte

Nadere informatie

Opleidingsniveau stijgt

Opleidingsniveau stijgt Opleidingsniveau stijgt Grote doorstroom naar hogere niveaus Meer leerlingen vanuit vmbo naar havo Grote groep mbo ers naar het hbo 10 Jongens groeien gedurende hun onderwijsloopbaan Jongens na een diploma

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo - Algemene daling in aantal mbo-studenten. Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door de afname van het aantal leerwerkplekken. - Vooral

Nadere informatie

Keuzedelen jaar 2 SBU Keuzedeel-

Keuzedelen jaar 2 SBU Keuzedeel- KD-nr. KD-naam Crebonr. Profiel BOL BBL Niveau Keuzedeelcodcodcodcode Keuzedelen jaar 2 Keuzedelen jaar 3 Keuzedelen jaar Autotechniek 23109 Voertuigen en mobiele 2522 Autotechnicus x 2 K0029 Duurzaamheid

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking Cijfers en Trends 2007 Noord-Holland concept

Arbeidsmarkt Metaalbewerking Cijfers en Trends 2007 Noord-Holland concept Arbeidsmarkt Metaalbewerking Cijfers en Trends 2007 Noord-Holland concept R. Blommaert MSc Drs J. Freriks Drs I. de Vries Amsterdam, oktober 2007 708/oktober 2006 DIJK12 Beleidsonderzoek Adelaarsweg 11

Nadere informatie

Opleidingen Zorg en Welzijn niveau leerweg

Opleidingen Zorg en Welzijn niveau leerweg VMBO 3 en 4 MONTESSORI COLLEGE VOORLICHTINGSAVOND in verband met de SCHOOL en BEROEPSKEUZE na VMBO 4. DATUM: MAANDAG 26 JANUARI 2015 AANVANG: 19.30 uur PLAATS: Locatie KWAKKENBERGWEG! LIJST VAN DEELNEMENDE

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Zeeland, West Brabant, die op basis van de resultaten van het

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

Factsheet Almeerse arbeidsmarkt Juni 2013

Factsheet Almeerse arbeidsmarkt Juni 2013 Factsheet Almeerse arbeidsmarkt Juni 2013 Snel een beeld van de Almeerse arbeidsmarkt Werkgevers krijgen de komende jaren in toenemende mate te maken met een tekort aan gekwalificeerde medewerkers. Zij

Nadere informatie

Elektrotechniek. novacollege.nl/techniek. Installatietechniek. Procestechniek. Werktuigbouw TECHNIEK 2017/2018

Elektrotechniek. novacollege.nl/techniek. Installatietechniek. Procestechniek. Werktuigbouw TECHNIEK 2017/2018 novacollege.nl/techniek Elektrotechniek Installatietechniek Procestechniek Werktuigbouw TECHNIEK 2017/2018 Ik wilde altijd de zorg in, tot ik op de middelbare school met techniek in aanraking kwam. Ik

Nadere informatie

KD-nr. KD-naam Crebonr. Profiel Keuzedeelcode

KD-nr. KD-naam Crebonr. Profiel Keuzedeelcode KD-nr. KD-naam Crebonr. Profiel Keuzedeelcode Autotechniek 23109 Voertuigen en mobiele werktuigen 25242 Autotechnicus K0211? 25242 Autotechnicus K0029 K0211 K0368 25244 Eerste autotechnicus K0368 K0059

Nadere informatie

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 Sectorrapport Waterbouw Ruud van der Aa Jenny Verheijen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Belangrijkste uitkomsten 4 1. Samenstelling werkgelegenheid 5 2. Verwachte

Nadere informatie

Knelpunten blijven, ondanks daling groei

Knelpunten blijven, ondanks daling groei Knelpunten blijven, ondanks daling groei Auteur(s): Cörvers, F. (auteur) Diephuis, B. J. (auteur) Golsteyn, B. (auteur) Marey, Ph. (auteur) De auteurs zijn werkzaam bij het Researchcentrum voor Onderwijs

Nadere informatie

ik ga voor de 2016-2017-3 school voor techniek

ik ga voor de 2016-2017-3 school voor techniek ga voor de 2016-2017-3 school voor techniek Jij werkt graag met je handen Een vak leren door het te dóen. Dat kan bij de School voor Techniek! Als je kiest voor de techniek, dan kies je voor een vak met

Nadere informatie

Marktinformatie meo-heo door afdeling IBO, team Arbeidsmarktonderzoek

Marktinformatie meo-heo door afdeling IBO, team Arbeidsmarktonderzoek 12 Marktinformatie meo-heo 2006 door afdeling IBO, team Arbeidsmarktonderzoek Colofon Datum aanmaak Versie Status Kenmerk Bestand Auteur juni 2007 definitief Meo-heo arbeidsmarktinformatie rapportage 2006

Nadere informatie

Biologie, scheikunde en medische opleidingen

Biologie, scheikunde en medische opleidingen Biologie, scheikunde en medische opleidingen... 2 Wiskunde, natuurkunde en informatica... 2 Bouwkunde en civiele techniek... 3 Ontwerpopleidingen... 4 Techniek en maatschappij... 4 Biologie, scheikunde

Nadere informatie

TECHNIEKPACTMONITOR.NL HIGHLIGHTS 2017

TECHNIEKPACTMONITOR.NL HIGHLIGHTS 2017 TECHNIEKPACTMONITOR.NL HIGHLIGHTS 2017 AANDEEL LEERLINGEN VMBO 3E LEERJAAR 2006-2007 2013-2014 2016-2017 VMBO-BB 31% 24% 24% VMBO-KB 27% 22% 21% Het betreft hier het aandeel leerlingen binnen het totaal

Nadere informatie

Opleidingenoverzicht Doorstroom mbo-hbo

Opleidingenoverzicht Doorstroom mbo-hbo Opleidingenoverzicht Doorstroom mbo-hbo Hieronder staat een overzicht van de mogelijkheden om na het ROC van door te stromen naar een hbo-. Wil je meer weten? Kijk voor de meest actuele informatie over

Nadere informatie

short-logo NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 SAMENVATTING ÉÉN JAAR NA ONDERTEKENING RAPPORTAGE

short-logo NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 SAMENVATTING ÉÉN JAAR NA ONDERTEKENING RAPPORTAGE RAPPORTAGE NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 ÉÉN JAAR NA ONDERTEKENING SAMENVATTING short-logo MEI 2014 go Pagina 2 SAMENVATTING RAPPORTAGE NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 ÉÉN JAAR NA ONDERTEKENING Met het doel

Nadere informatie

25MA ROC Leiden. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

25MA ROC Leiden. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 25MA ROC Leiden MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC

Nadere informatie

Wat houdt het in? Elk kwartaal maakt Etil voor de Provincie Overijssel arbeidsmarktprognoses

Wat houdt het in? Elk kwartaal maakt Etil voor de Provincie Overijssel arbeidsmarktprognoses AANSLUITING ONDERWIJS-ARBEIDSMARKT 2012-2016 Wat houdt het in? Elk kwartaal maakt Etil voor de Provincie Overijssel arbeidsmarktprognoses Nieuwsbrief juni 2011 (APO). In aanvulling daarop brengt Etil de

Nadere informatie

ACTIEPLAN TECHNIEKPACT GOOI & VECHTSTREEK 2020 SAMEN WERKEN AAN TECHNIEK & ICT VOOR DE TOEKOMST

ACTIEPLAN TECHNIEKPACT GOOI & VECHTSTREEK 2020 SAMEN WERKEN AAN TECHNIEK & ICT VOOR DE TOEKOMST ACTIEPLAN TECHNIEKPACT GOOI & VECHTSTREEK 2020 SAMEN WERKEN AAN TECHNIEK & ICT VOOR DE TOEKOMST 2 WAAROM EEN TECHNIEKPACT? Nederland staat bekend om zijn concurrentiekracht, innovatief vermogen en benutting

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Arbeidsmarkt informatie in vogelvlucht

Arbeidsmarkt informatie in vogelvlucht Arbeidsmarkt informatie in vogelvlucht Macro-ontwikkelingen Gegevens vanuit ROA: researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt naar opleiding en beroep 2016 SBB en doelmatigheidsonderzoek UWV sectorale

Nadere informatie

Laurens Baecklaan 23, Beverwijk. Paxlaan 26, Hoofddorp

Laurens Baecklaan 23, Beverwijk. Paxlaan 26, Hoofddorp OPEN HUIS MBO 7 februari 2018 18:00-21:00 Heb je belangstelling voor een opleiding? Kom dan naar het Open huis Mbo (ook CIOS Hoofddorp maar niet CIOS Haarlem). Deelnemende richtingen Toon overzicht per

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord november 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord november 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord november 2014 WW in de regio s stijgt, grote verschillen tussen sectoren In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland

Nadere informatie